Samtykke og information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samtykke og information"

Transkript

1 Samtykke og information Ved plastikkirurgisk og kosmetisk behandling gælder der særlige lovregler, der skal sikre at du som patient er velinformeret og giver dit samtykke til behandling på baggrund af en grundig information. Når du bestiller tid til en forundersøgelse ved en speciallæge i plastikkirurgi, medsendes bl.a. en pjece omhandlende den behandling, du har forespurgt på. Når du kommer til forundersøgelsen, vil du blive undersøgt af speciallægen og denne vil, efter undersøgelsen, gennemgå om det er muligt at foretage en behandling og i givet fald hvilket resultat, der kan forventes, behandlingsforløbet, komplikationer og rater samt risici. Vi anbefaler at du tager en pårørende eller bekendt med til forundersøgelsen, da der er mange informationer, der skal tages stilling til. Hvis du herefter ønsker behandling, kan vi, efter gældende lovregler, ikke aftale det med det samme, men det kræves at du får en vis betænkningstid, som regel 1 uge. Du og speciallægen aftaler derfor i stedet en yderligere kontakt (f.eks. på telefon), hvor du igen kan tale med speciallægen omkring behandlingen og give dit samtykke til at du ønsker behandlingen. Tilbagemelding skal ske direkte til speciallægen. Du kan herefter aftale operationstid eller evt. senere få tilsendt tiden. På selve operationsdagen skal du supplere det mundtlige samtykke med et skriftlig, hvilket gøres på et specielt skema. Uddrag af "Bekendtgørelse behandling" Kapitel 6 Information 29. En patient skal have fyldestgørende information om den kosmetiske behandling, som den pågældende ønsker at få foretaget. Stk. 2. Informationen skal gives af den for den kosmetiske behandling ansvarlige autoriserede sundhedsperson. Stk. 3. Informationen skal gives både skriftligt og mundtligt. Den mundtlige information skal gives efter den skriftlige information og skal tage udgangspunkt i den skriftlige information og tage hensyn til den enkelte patients behov. Stk. 4. Informationen skal indeholde en forståelig fremstilling af den kosmetiske behandling uden brug af tekniske, faglige eller værdiladede vendinger. Informationen skal være neutral og ikke usagligt fremhæve eller favorisere en behandlingsmetode frem for en anden. Stk. 5. Informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v. 30. Kosmetisk behandling må ikke foretages på patienter, der har frabedt sig

2 Indhold afskriftlig information 31. Den skriftlige information skal indeholde en fyldestgørende fremstilling af den påtænkte kosmetiske behandling, herunder hvilke realistiske forventninger patienten kan have til resultatet af behandlingen. Informationen skal være mere omfattende forud for større behandlinger, og når behandlingen medfører risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Stk. 2. Informationen skal indeholde oplysninger om 1) det forventede resultat af den kosmetiske behandling, 2) typen og hyppigheden af komplikationer og bivirkninger i tilknytning til den kosmetiske behandling og behandlingsmulighederne heraf, samt om 3) eventuelle senfølger og langtidskomplikationer og/eller bivirkninger af den kosmetiske behandling. Stk. 3. Skønnes patienten i øvrigt at være uvidende om forhold, der har betydning for patientens stillingtagen, skal den ansvarlige autoriserede sundhedsperson særligt oplyse herom. 32. Afviger den påtænkte kosmetiske behandling fra den/de almindeligt fagligt accépterede metode/metoder i relation til behandlingen, skal den ansvarlige autoriserede sundhedsperson særligt oplyse herom, herunder hvorfor der tilbydes en anden metode end den/de almindeligt fagligt accepterede. 33. Har den ansvarlige autoriserede sundhedsperson en begrænset erfaring med den pågældende kosmetiske behandling, skal patienten informeres herom. Stk. 2. Den ansvarlige autoriserede sundhedsperson skal, hvor det ér relevant, oplyse om egne resultater, herunder indtrådte komplikationer m.v. 34. Den skriftlige information skal angive, at samtykke først kan afgives efter udløbet af betænkningstid, jf. 35, samt at patienten har ret til at medbringe en bisidder ved modtagelsen af den mundtlige information. Betænkningstid 35. Ved større kosmetiske behandlinger, herunder operative indgreb i bryster, operative løft af mave, fedtsugning, skal patienten have en uges betænkningstid fra den mundtlige information er modtaget, til samtykke indhentes. Stk. 2. Ved mindre, kosmetiske behandlinger, herunder mindre hårtransplantationer og peeiing af huden, skal patienten have to dages betænkningstid fra den mundtlige information er modtaget til samtykke indhentes. Samtykke 36. En kosmetisk behandling må ikke indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Stk. 2. Ved informeret samtykke forstås i denne bekendtgørelse et samtykke, der er givet på grundlag af skriftlig og mundtlig information, jf Stk. 3. Samtykket skal være konkret og skal gives snarest efter udløbet af betænkningstiden, jf. 35. Samtykket skal være givet til foretagelse af en kosmetisk behandling i nærmeste fremtid (være aktuelt).

3 Stk. 4. Samtykket skal gives til den for den kosmetiske behandling ansvarlige autoriserede sundhedsperson. Stk. 5. Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke efter stk. Risici og komplikationer ved brystforstørrende operation: Ved alle operationer kan der opstå skader og utilsigtede langtidsfølger. Ved indsættelse af kunstige eller fremmede dele i mennesket er der risiko for betændelse og afstødning og ligeledes ved operation med brystimplantat Ved forundersøgelsen og inden operationen vil undertegnede bl.a. gennemgå disse problematikker med dig.. Det er vigtigt, at du får afstemt dine forventninger mht. brystets størrelse, hvordan snittene og dermed kommende ar vil ligge, med hvad der er kirurgisk muligt og passende. Jeg anbefaler ikke at der foretages brystforstørrende indgreb på i øvrigt velproportionerede bryster. Jeg vil vejlede dig og vurdere hvilke muligheder, der passer bedst med netop din kropsbygning. Det færdige resultat vil naturligvis afhænge af din anatomi og hudens beskaffenhed, specielt hudens spændstighed og evne til at bære implantaterne, dvs. at der f. eks. kan forekomme asymmetri af bryst og brystvorter og deres beliggenhed kan ændres med tiden. Du bør læse den skriftlige information grundigt. Hvilke komplikationer kan der opstå? Et brystimplantat er et fremmedlegeme og kan derfor give problemer ved indoperation i kroppen. Der er en række kortsigtede og længere sigtede risici for komplikationer, som man bør overveje, inden man træffer beslutning om at få operationen foretaget Jeg behandler ikke kvinder, der har en aktiv infektion i kroppen, er gravide eller ammende, eller lider af autoimmune sygdomme som lupus eller sclerodermi med brystforstørrende implantater. Umiddelbare komplikationer Ved enhver operation kan der være risiko for følgevirkning af bedøvelse, infektion, blødning, hævelse og smerte. Umiddelbart efter operationen vil brysterne normalt være hævede og ømme. Der kan også ses blodudtrækninger på huden. Dette forsvinder i løbet af et par uger. Når huden gennemskæres kommer der altid et ar, som vil være røde og fortykkede i starten, men bliver pænere over de næste 3-6 mdr. Jeg anbefaler plasterbehandling for at modne arrene hurtigere. I sjældne tilfælde kan der opstå betændelse. Dette behandles med antibiotika. Hvis ej effekt, er det nødvendigt at fjerne implantatet. Herefter skal der gå 4-6 mdr. før man indopererer et nyt implantat. Blødning ses oftest i det første døgn efter operationen og det kan være nødvendigt kirurgisk at udtømme denne.

4 Senere komplikationer Nerveforsyningen til brystvorten kan beskadiges, da implantatet kan presse på nerven, dette vil medføre nedsat eller manglende følelse. Følsomheden normaliseres ofte efter uger til måneder. Føleforstyrrelsen ses hos 4% af de opererede. Hos under 1% kan den være permanent. Den hyppigste komplikation er kapselskrumpning, ses hos ca. 2-4 %. Der danner sig altid en arvævsbræmme omkring et fremmedlegeme, også ved implantater. Hvis denne arvævsbræmme er kraftigere end normalt kan kapslen skrumpe og i værste tilfælde gøre protesen deform. Der vil komme asymmetri. Kapselskrumpningen viser sig ved forskellige grader af fasthed og ubehag, smerter og evt. asymmetri, der kan kræve et nyt kirurgisk indgreb, hvor arvævskapslen fjernes og implantatet genindsættes. Der kan gå hul på implantatet. Dette sker og risikoen stiger med alderen. Ved at bruge implantater med sammenhængende silikone, vil silikonen ikke flyde ud, men blive i skallen. Symptomerne kan være ømhed, brændende smerter eller følelsesløshed. Endvidere kan brystet hæve og der kan føles hårde knuder, som kan give anledning til bekymring. Implantater påvirker ikke mælkekirtlerne og dermed amning. Det er videnskabeligt bevist, at silikone-proteser ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko for hverken mor eller barn. Hvis patienten næsten ikke har noget brystvæv kan man efter indsættelse af implantater sommetider opleve, at der opstår små rynker eller folder på forsiden af kavalergangen eller til siden. Afstødning af silikoneimplantat gennem huden ses meget sjældent. Implantater kan vanskeliggøre mammografi. Røntgenstrålerne kan ikke gennemtrænge implantatet, så det kan betyde en forsinkelse af eller hindring i at opdage brystkræft. Der er dog andre undersøgelsesmuligheder samt at implantatet, i de fleste tilfælde, ligger under brystmusklen, og dermed presser brystvævet frem. Knudedannelse pga. arvæv kan opfattes som værende mulig kræft knude, som kan føre til, at man uden grund far foretaget en vævsprøve (biopsi). Implantaterne har en begrænset levetid, de holder ikke evigt. De skal skiftes på et eller andet tidspunkt, som regel indenfor år. Det er dog en almindelig opfattelse at det er en meget mindre operation, at foretage en udskiftning inden implantatet er gået i stykker, end det er at foretage en operativt ijernelse af et implantat, der er gået i stykker. Man bør henvende sig til vurdering, når der er gået år eller, hvis der skulle opstå forandringer i brystet. Tobaksrygning kan påvirke det endelige resultat, idet de små blodkar, der forsyner vævet, trækker sig sammen, således at vævet ikke får næring. Risikoen for alvorlige blodpropper, som der er en lille risiko for ved alle operationer, øges ved tobaksrygning. Det vil være tilrådeligt -1 uge efter operationen - at begynde at tage li- vitaminer (500IE) 1 tablet x 2 dagligt til forebyggelse af kapseldannelse. Kan bl.a. købes hos MATAS

5 Man skal huske på at holdbarheden af operationen er afhængig af hudens beskaffenhed, alder og livsstil. Brystimplantater Hvad er silikone: Silikone er som grundsubstans ikke farligt. Silikone udvikles af silicium, der findes i naturen ved at tilføre kulstof og ilt. Gennem de sidste 50 år er silikone blevet anvendt til deodoranter, shampoo, læbestifter, hårlak og i mange af vores fødevarer. Silikonen er også anvendt bredt indenfor lægeverden, bl.a. til at overtrække kanyler, pacemakere, kunstige hofter og hjerteklapper. Silikone er anvendt gennem de sidste 30 år til brystimplantater. Er silikone farligt: Efter mange års omfattende, videnskabelige undersøgelser både i USA og Europa er det fastslået, at der intet belæg er for, at silikone- implantater kan medføre sygdom. National Health Studies i USA udgav i 2003 en konklusion på års studier af risikoen ved silikone-brystimplantater. Også denne fastslår, at der heller ikke på lang sigt, er nogen sammenhæng mellem bryst-implantater og risikoen for at udvikle brystkræft. Det fremgår også af konklusionen, at der ingen sammenhæng er mellem brystimplantater og bindevævssygdomme Hvor stærke er silikone-implantater: De implantatfirmaer der bruges på klinikken (Mentor) stiller absolut strengeste krav til implantaternes styrke og holdbarhed. Hver enkelt implantat gennemgår en lang række tests og styrkeprøver, inden det forlader fabrikken. En silikoneprotese skal f.eks have en strække-evne på over 500 %. Selve silikone-indholdet skal altid have 100 % korrekt styrke, sammenhæng og form. I fagsproget kaldes det cohesivitet og viskositet. Hvor længe holder et silikoneimplantat? Implantaterne kan briste ved traume mod brystet. Desuden bliver implantaterne udsat for slitage i kroppen gennem årene, og det kan medføre, at der slides hul i selve skallen på implantatet. Tidligere implantater har haft en gennemsnitlig holdbarhed pĺ 10 år. Man mener at de nye implantater, der har en sammenhængende silikone har en længere holdbarhed, fordi slitagen på silikone-skallen er meget mindre med den tykke gel, som implantaterne nu er fyldt op med. Men man skal regne med at de skal skiftes på et eller andet tidspunkt. Garanti? Silikone-implantater kan ikke betragtes som livstids-implantater. Vores leverandører giver livstids garanti på implantater i patientens levetid, hvis de går i stykker uden traume. Anmodning om erstatnings-implantater fremsættes af

6 kirurgen til leverandøren, og de ødelagte implantater sendes så til fabrikken for at blive undersøgt nærmere. Hvis det er en fabrikationsfejl, vil du få erstattet implantaterne. Leverandøren dækker ikke operations-omkostningerne, som du selv skal betale. Texturerede implantater: På klinikken bruger vi implantater med overfladeteksturering, som har den fordel, at de minimerer kapselskrumpning, som er en dannelse af arvæv omkring selve implantatet. Texturerede implantater skal ikke masseres, idet det omkringliggende væv skal have ro til at vokse ind i overfladen med en blødere, mere elastisk og mindre bindevævsrig kapsel til følge. Gennemsnitlig får 5 % kapseldannelse, hvoraf kun nogle skal reopereres. Hvilke former har implantaterne: Der findes både runde, dråbeformede (anatomiske) og en kombination mellem et rundt og dråbeformet implantater i utallige mål, størrelser og former. Det er kombinationen af kvindens eksisterende brystvæv, anatomi, valget af implantattype, form og størrelse* der vil give den endelige skål størrelse. Fast eller blødt implantat? De gel-fyldte implantater indeholder en skærefast silikone-gel, også kaldet Cohesive gel Dette betyder, at silikonen er sammenhængende. Der findes 3 forskellige fastheder af gel: Semi-Cohesive gel - blød og naturlig silikone Natural-Cohesive - medium blød silikone Very cohesive gel - fast og stivere silikone. Vi bruger nu The Matrix, så vi nu kan måle helt præcist frem til et perfekt passende implantat til hver enkelt patient. Almene forholdsregler: 2 uger før operationen: Undgå medicin, som indeholder acetylsalicylsyre, D-vitamin, Q 10, fiskeolie og levertran fra nu af og til 1 uge efter operationen, da dette kan give øget blødningstendens. Undgå alle former for naturmedicin 3 uger før operation Tobaks rygning er ikke tilladt 2 uger før og 2 uger efter operationen, da det giver forsinket sårheling med risiko for grimme ar samt øget risiko for betændelse. Det vil sige, at patienten ikke må ryge eller bruge nogen form for nikotin præparater

7 nikotinplastre, nikotin-tyggegummi mm, i de sidste 2 uger. Såfremt du op til operationtidspunktet føler dig utilpas, så som forkølelse, influenza eller andre symptomer eller har du sår eller bumser i nærheden af det område, der skal opereres, skal du kontakte klinikken så hurtigt som muligt, da operationen evt. vil blive udsat. Har du haft infektion i luftvejene, bihuler, hals, urinveje eller infektion i tand/tandkød, sår/bylder eller blå mærker bedes du ligeledes kontakte klinikken. 24 timer før operationen Du må ikke drikke alkohol de sidste 24 timer før operationen. Før en operation i fuld bedøvelse skal du faste fra 6 timer før mødetidspunktet. Du må drikke saftevand og the i op til 2 timer inden operationen, ikke mælkeprodukter eller kaffe. Dette skal strengt overholdes. Tyggegummi, pastiller og rygning er også forbudt i 4 timer før operationen. På operationsdagen: Du skal møde fastende fra 6 timer før operationstidspunktet (se pjece). Du bliver modtaget af personale, der anviser en seng. Herefter kommer narkoselægen og kirurgen. Vi gennemgår operationsplanen, type samt placering af arrene, endvidere får du mundtligt information om komplikationer samt forløb og der svares på spørgsmål. Der tages fotodokumentation samt operationsoptegning. Al form for make-up samt neglelak fernes før operationen. Ingen creme i ansigtet ved ansigtsoperationer og ingen creme på kroppen, hvor der skal opereres. Undgå ligeledes, ved brystoperationer, at bruge deodorant. I hårområder, hvis ikke andet er aftalt, bør hårene fjernes omk. operationsområdet, ca 1 uge før. Undlad kontaktlinser og efterlad smykker hjemme. Eventuelle piercinger bør ligeledes undlades og fjernes inden operationen. Sukkersyge og blodtryksforhøjelse skal være velreguleret. Anvender du astma medicin, migrænemidler etc. bedes dette medbragt på operationsdagen. Efter operationen Du skal tage antibiotika, hvis dette er ordineret af klinikken. Har du brug for smertestillende medicin, anbefaler vi Panodil, Ibumetin el. lign. medicin. Ved behov kan der medgives stærkere medicin med hjem efter aftale og mundtlig information. Du må ikke selv føre bil efter en evt. operation (hvis ikke andet er aftalt), da der ofte er givet smertestillende og/eller beroligende medicin. Ved større operationer bør du ikke være alene om natten, når du er ny opereret. Du bør også have en ledsager på hjemturen enten du tager tog/bus/taxa. Forbinding og støtte bh Bh kan købes på klinikken for kr. 250,-

8 Der sætte papirplaster på arrene, der skal være urørt til trådfjenelse, endvidere kan der blive lagt en stram, støttende forbinding,der skal sidde i 1-2 uger og som bliver fjernet her på klinikken. Øvrige forbinding bliver du instrueret i. Sålænge arrene er røde, bør de ikke udsættes for sollys, da dette kan give grimme og misfarvede ar. Det anbefales at plasterbehandle arrene med englehud papirplaster der kan købes, bl.a. på apoteket (max. 50,- kr). Behandlingen strækker sig over 4-6 mdr. evt. længere afhængigt af hvordan arret ser ud. Plastrene masserer huden således at helingen går hurtigere. Man skal huske at ved enhver kirurgi kan der komme korrektiv kirurgi på tale. Holdbarheden af operationen er afhængig af hudens beskaffenhed, alder og livsstil. Patientforberedelse: Når du kommer på klinikken bliver du informeret af kirurgen m.h.p. - at du ved hvad operationen indebærer - at du kender det planlagte forløb efter operationen - at du er informeret om de forholdsregler du skal iagttage efter operationen - at du kender de risici og mulige senfølger operationen medfører - at der er indhentet informeret samtykke. Inden du lager en beslutning om at få foretaget et kosmetisk indgreb, er det vigtigt, at du tænker dig godt om. Derfor kan du ifølge loven om kosmetiske behandlinger, ikke booke tid til operation, før der er gået 1 uge efter forundersøgelsen. Hvis du derefter bestemmer dig for en operation, kan du kontakte klinikken, så finder vi en tid til indgrebet, som passer ind i din kalender. Ved forundersøgelsen: Valget af protese-type kan kun ske ved en konsultation hos en plastikkirurg. Ved en grundig gennemgang af din anatomi, brystudseende og mængden af brystvæv, samt dine egne informationer, vil du blive informeret om forskellige typer implantater, gelindhold, form og størrelse og vil blive vejledt om netop det implantat der passer til dig. Du kan også afprøve forskellige størrelser før det kirurgiske indgreb. De tre mest almindelige steder at indføre implantatet er via folden under brystet, hvor der lægges et lille snit. Man kan også lægge implantatet ind gennem det pigmenterede område ved selve brystvorten fra kl En god adgang, hvis der samtidigt er behov for et lille brystløft.

9 Sidste mulighed er anlæggelse gennem armhulen. Denne metode kan ikke anbefales når man bruger teksturerede implantater, da det øger risikoen for betændelse. Implantatet kan placeres oven på brystmusklen og under brystkirtlen(subglandulært) eller placeres enten delvis eller helt under brystmusklen. Det afhænger af hvor meget brystvæv du har. Operationen foregår oftest i sedering. Operationstiden er 1-2 timer og de fleste kommer hjem samme dag. 2 uger før operationen: Undgå medicin, som indeholder som indeholder acetylsalicylsyre, Er vitamin, Q 10, fiskeolie og levertran fra nu af og til 1 uge efter operationen, da dette kan give øget blødningstendens. Tobaks rygning er ikke tilladt 2 uger før og 2 uge efter operationen, da det giver for- sinket sårheling, med risiko for grimme ar samt øget risiko for betændelse. Når man har besluttet sig for implantater, skal man overveje ryge- stop, da man ved, at rygning øger risikoen for kapseldannelse. Har du sår eller bumser i nærheden af det område, der skal opereres, skal du kontakte klinikken et par dage før operationen. Bedøvelse ved brystproteseindlæggelse: Operationen foregår i en moderne form for bedøvelse, der benævnes "Sedering" Der bruges samme medicamenter som ved fuld bedøvelse, men fordi der gives mere smertestillende og mindre sovemedicin, trækker alle vejret selv. De allerfleste sover fuldstændigt. Metoden er skånsom, giver færre komplikationer og du er hurtigt frisk igen. På operationsdagen:. Du vil blive modtaget når du kommer til klinikken. Du skal møde fastende. Det betyder, at De i de sidste 6 timer inden mødetidspunktet ikke må drikke indtage fast føde eller mælkeprodukter. Derimod må De gerne drikke klare væsker : vand, saft og the uden mælk/fløde., meget gerne sukkerholdige væsker, indtil 2 timer før mødetidspunktet, idet dette vil give dem større velvære inden og efter operationen.. Tyggegummi må ikke bruges under operationen da der er risiko for at man kan sluge det. Tobaksrygning er ligeledes tilladt indtil to timer før mødetidspunktet, dog skal det pointeres at rygning generelt kan medføre komplikationer i forbindelse med kirurgi og bedøvelse og dermed forringe chancerne for et godt resultat. Ved rygning er der meget stor risiko for almen utilpashed efter operationen. Efter at De har fået de beroligende piller, kommer jeg for at give information om indgrebet, samt tage billeder og optegne. Operationen: Når de kommer ind på operationsstuen vil jeg evt. lægge en lille plastikkanyle i

10 hånden, for evt. at give mere beroligende medicin. Herefter vil der blive givet lokalbedøvelse i område der skal bedøves. Der anvendes lokalbedøvende medicin, væske, der indsprøjtes og bedøver operationsområdet, dette kan godt gøre lidt ondt, det svider, men virkningen er hurtig. Efter operationen Efter operationen vil De bliv tilbudt en seng på opvågningsstuen. Her vil de blive observeret for gennemblødning af forbindingen samt smerter, og vi vil sørge for, at de får smertestillende medicin. Når De er klar, vil de fa noget at spise og drikke. De skal regne med at blive på klinikken ca. 2 timer efter operationen. Du kan herefter tage hjem, hvis du har det godt. Hvis de overnatter på klinikken, vil de næste dag blive udskrevet kl , således at de kan afhentes senest kl Undertegnede informerer Dem om operationen og orienterer om det videre forløb samt tid til efterkontrol. Der bliver medgivet visitkort med mobilnummer, således at jeg kan kontaktes ved problemer. De skal sørge for at have noget smertestillende medicin hjemme fx panodil og gigttabletter(ibuprofen). Begge midler kan fås i håndkøb. Hjemtransport På operationsdagen, må De ikke selv køre bil eller cykle, men bør transporteres hjem i bil. En voksen person skal ledsage dem. Indtil næste morgen efter operationen skal de være i nærheden af, eller kunne komme i kontakt med en voksen person, som enten kan holde lidt øje med Dem eller komme tilstede. Såfremt De er i tvivl om noget vedrørende bedøvelsen, er De velkommen til at ringe og spørge. Du må ikke drikke alkohol de sidste 24 timer før operationen. På operationsdagen; Du skal møde fastende fra 6 timer før operationstidspunktet. Du bliver modtaget af personale, der anviser en seng. Herefter kommer narkoselægen og kirurgen. Vi gennemgår planen mhp. på implantat-størrelse, adgang samt placering endvidere mundtligt information om komplikationer samt forløb og der svares på spørgsmål. Der tages fotodokumentation samt operationsoptegning. Under operationen lægges der et smertekateter, der dæmper smerterne efter operationen. Smerter efter operationen Du skal tage antibiotika, hvis dette er ordineret af klinikken. Har du brug for smertestillende medicin, anbefaler vi Panodil, Ibumetin el. lign. medicin. Ved behov kan der medgives stærkere medicin med hjem efter aftale og

11 mundtlig information. Du må ikke selv føre bil efter en evt. operation (hvis ikke andet er aftalt), da der ofte er givet smertestillende og/eller beroligende medicin. Ved større operationer bør du ikke være alene om natten, når du er ny opereret. Du bør også have en ledsager på hjemturen enten du tager tog/bus/taxa. Forbinding: Der sætte papirplaster på arrene, der skal være urørt til trådfjenelse, endvidere bliver der lagt en stram, støttende forbinding der skal sidde i 1-2 uger og som bliver fjernet her på klinikken. Etagevask indtil yderforbindingen er fjernet Der bør anvendes sports BH de første 2-3 mdr. indtil implantaterne sætter sig, både dag og nat. Vi anbefaler at du bruger papirplaster på arrene yderligere 3 mdr., der skiftes ved behov, for at få pæne ar. Plastrene masserer arret og dermed opnår man en hurtigere opheling og dermed pænere ar. Plastret kan købes på apoteket (englehud papirplaster, max kr 50,-) Trådfjemelse/Kontrol: Du liver syet med en tråd der sidder indvendigt, og opløser sig selv. Muligvis fjernes en lille tråd efter 1-2 uger her, hvor vi samtidig vil kontrollere, at operationen er forløbet tilfredsstillende. Du kan her, evt. blive udstyret med et strammende bind ind over brystet, da implantaterne kan have en tendens til at glide op. Herefter er der klinisk kontrol efter 3 mdr. og længere, efter behov. Med fotodokumentation. Efter operationen: Undgå store skulderbevægelser i 6 uger efter operationen. Minus sideleje i 3 uger. Armene bør ikke løftes til over hjerteniveau op til 6 uger efter operationen. Ingen fysisk anstrengelse i 2 mdr. Derefter gradvis normalisering af dine vanlige aktiviteter inkl. løb, sport og anden fysisk aktivitet. Sol abstinent 3 mdr. evt. længere afhænglig af arrenes udseende. Man bør ikke massere implantaterne, da dette kan give irritation i vævet, der så igen kan give kapseldannelse samtidig hæmmer det fastsættelsen af implantaterne. Det er normalt at have smerter i op til 1 uge. Men får du feber\ rødme«hævelse eller yderligere smerter, skal du kontakte klinikken. Du skal vide at ved ethvert kirurgisk indgreb kan der komme korrektiv kirurgi på tale. Holdbarheden af operationen er afhængig af hudens beskaffenhed, alder og livsstil.

12 Gør det ondt at blive opereret? Der vi/ altid være smerter efter en operation. Forskellig fra person. : til person og afhængig af hvilken operation du skal have lavet. Vi giver dig nogle smertestillende tabletter, før du bliver opereret. De virker, så du får færre smerter, når operationen er overstået, Du får smertestillende tabletter med hjem, Du skal selv sørge forat købe Pamol { Pinex eller Panodil, og Arthrotec, Ibuprofen Under operationen bliver der lagt lokalbedøvelse i operation som ri det. Hvis du har smerter efter operationen, kan vi give dig smertestillende medicin i den nål du har i hånden efter operationen. Vi kan også give dig smertestillende tabletter. Hvordan kan sygeplejersken vide hvor ondt jeg har? Vi kan ikke måle din smerte på samme måde, som vi kan måle puls og blodtryk. Derfor er det vigtigt, at du selv fortæller os, hvor ondt du har. Når du skal beskrive din smerte, er det afgørende, at du før operationen er bekendt med VAS skalaen: Vi bruger VAS skalaen til at måle dine smerter. Hvad er VAS skalaen? Til at beskrive dine smerter, bruger vi en VAS lineal, hvor du skal flytte den lodrette linie hen til det punkt) som dækker din smerte. Du ser her forsiden af linealen: Ingensmerte Værst tænkelige smerte Du ser her bagsiden af linealen, hvor sygeplejersken kan aflæse talværdien: Numerisk Skala Ingen smerte -

13 Hvorfor skaj jeg tage smertestillende medicin efter operationen? Du ska! ikke "bide" smerten i dig, Med en god smertelindring heler du bedre og din krop hjælpes til at finde sin normale funktion, Du vi føle dig mere afslappet. God smertelindring er med til at forebygge lungebetændelse og blodpropper. Du kan og begynde din genoptræning hurtigere. Hvordan skal jeg tage smertestillende medicin der hjemme? Du får forskellige slags smertestillende medicin med hjem. Det er en fordel, at have en pårørende til at høre med, når du informeres om smertebehandlingen. Paracetamol, Arthrotec, Ibuprofen skal du selv købe. 'Hvis du tåler gigtmedicin (Celebra Arthrotec, Ibuprofen), Kan du få ekstra. Gigtmedicin er smertestillende, det nedsætter også reaktionen og hævelsen i operationsområdet. Det er vigtigt, at. tage disse 2 slags medicinr sammen, da det er grundsmertebehandiing. De nedsætter dit behov.for anden smertestillende medicin. Vi laver et medicinskema til dig, hvorpå der står, hvad vi vil anbefale dig at tage i dagene efter operationen, Vi gennemgår medicinskemaet med dig og fortæller om den.medicin, du får med hjem. Du må ikke stoppe med al medicinen på en gang. Du skal. først aftrappe morfinen. Derefter ; kan du aftrappe panodil og gigtmedicin. Hvis du senere får smerter, er det vigtigt, at du genoptager smertebehandlingen.. '. Du kan bedømme dine smerter på samme måde, som vi gør. Du er velbehandlet mellem 0 og 3, når du er i ro og op til 5 ved hoste/bevægelse. Kommer du over 3 i hvile eller får konstante smerter ved bevægelse, bør du supplere smertebehandlingen; Kan jeg få bivirkninger? Der kan opstå bivirkninger, når du bliver behandlet for dine.smerter især i forbindelse med behandling med morfin. De hyppigste er døsig hed, kvalme, opkastning, forstoppelse og forbigående problemer med at lade vandet. - Får du morfintabletter (Oxynorm, Oxycontin eller Ketogan), er det vigtigt, at du allerede fra den dag, du bliver opereret, spiser svesker, sveskegrød eller drikker sveskejuice. Du skal drikke 2-3 liter væske i døgnet Hvis der ikke er gang i din mave efter ca, 1 døgn, bør du tage Magnesia eller lignende,som kan købes på apoteket.

14

Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen

Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen Patientinformation Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Almene forholdsregler og information Husk at du er velkommen

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Brystforstørrende operation. - information til patienter

Brystforstørrende operation. - information til patienter Brystforstørrende operation - information til patienter Brystforstørrende operation Implantater som anvendes i dag består af en ydre skal af silikone med en ru eller glat overflade. De er fyldt med en

Læs mere

Brystforstørrelse og brystløft i kombination. - information til patienter

Brystforstørrelse og brystløft i kombination. - information til patienter Brystforstørrelse og brystløft i kombination - information til patienter Brystforstørrelse og brystløft i kombination Brystløft kan kombineres med indlæggelse af en silikoneprotese, hvis patienten ønsker

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Brystforstørrende operation med implantater Amalieklinikken i København

Brystforstørrende operation med implantater Amalieklinikken i København Brystforstørrende operation med implantater Amalieklinikken i København En brystforstørrende operation kan enten foretages med brystimplantater eller med dit eget fedtvæv. Teknikken med eget fedtvæv kan

Læs mere

BRYSTFORSTØRRELSE. Version 1. www.facebook.com/opaaarhus 08.10.2014

BRYSTFORSTØRRELSE. Version 1. www.facebook.com/opaaarhus 08.10.2014 BRYSTFORSTØRRELSE www.facebook.com/opaaarhus 08.10.2014 Version 1 Forudsætninger for at få en brystforstørrende operation Oplysning fra Sundhedsstyrelsen Ifølge loven om kosmetiske behandlinger kan du

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Brystløft - Amalieklinikken i København Hos nogle kvinder hænger brysterne allerede fra puberteten, men som regel er det en følge af graviditeter og amning eller en følgevirkning til stort vægttab. Et

Læs mere

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København En brystforstørrende operation kan enten foretages med implantater eller med dit eget fedtvæv. Teknikken med implantater kan du læse

Læs mere

BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT

BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT www.facebook.com/opaaarhus 08.10.2014 Version 1 Komplikationer og bivirkninger Du skal være opmærksom på, at følgende komplikationer og bivirkninger muligvis kan forekomme.

Læs mere

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Nogle kvinder ønsker af forskellige grunde at få fjernet deres brystimplantater. Dette er en ret enkel operation, som nogle kan få foretaget i

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Information om brystløft

Information om brystløft Information om brystløft Hvem henvender et brystløft sig til? Der findes 3 væsentlige årsager til slaphed af brysterne: Graviditet Ved graviditet stimuleres brystkirtlerne til produktion af mælk. Brystkirtlerne

Læs mere

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder.

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion i ansigt - Amalieklinikken i København Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion er en permanent

Læs mere

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt.

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt. Brystrekonstruktion Amalieklinikken i København Amalieklinikkens plastikkirurg Jens Jørgen Elberg har mere end 20 års erfaring i alle former for brystrekonstruktion og korrektion efter brystkræftbehandling

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater Patientvejledning Fjernelse af brystimplantater Der kan være flere grunde til, at du ønsker at få fjernet dine brystimplantater igen. Det kan dreje sig om ændringer i brystets størrelse og form, lækage

Læs mere

Brystforstørrelse med EUROSILICONE silikoneimplantater Din bedste garanti for kvalitet og sikkerhed

Brystforstørrelse med EUROSILICONE silikoneimplantater Din bedste garanti for kvalitet og sikkerhed Brystforstørrelse med EUROSILICONE silikoneimplantater Din bedste garanti for kvalitet og sikkerhed Beslutningen om brystforstørrende operation: Hos EUROSILICONE er vi bevidste om, at det er en vigtig

Læs mere

Der skæres ikke igennem kirtelvævet, således at mulighederne for senere at kunne amme er til stede.

Der skæres ikke igennem kirtelvævet, således at mulighederne for senere at kunne amme er til stede. Brystoperationer med implantater På Roskilde Privathospital har vi specialiseret os i brystoperationer, således at arrene bliver få og så lidt synlige som muligt. Ved silikoneimplantat kan man bruge et

Læs mere

Fedtsugning (Liposuction) - Amalieklinikken i København

Fedtsugning (Liposuction) - Amalieklinikken i København Fedtsugning (Liposuction) - Amalieklinikken i København En fedtsugning har primært til formål at fjerne fedtdepoter på de områder af kroppen, hvor disse depoter er uønskede. Det drejer sig typisk om topmaven,

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Behandling af løst maveskind Abdominalplastik - Amalieklinikken i København Der kan være forskellige årsager til at man ønsker behandling af løst maveskind. Oftest skyldes problemet følger efter graviditeter

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Operation for åreknuder (varicer)

Operation for åreknuder (varicer) (varicer) Dagkirurgisk Afsnit og Karkirurgisk Ambulatorium Åreknuder er i de fleste tilfælde uden betydning, men kan dog forårsage gener i benene. Du har valgt at blive opereret for åreknuder. Når du møder

Læs mere

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7 Åreknuder 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Faste... 6 3.3 Selve operationen... 6 3.4 Efter operationen...

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor Patientvejledning Fjernelse af modermærke Hudforandring hudtumor Modermærker eller hudforandringer er heldigvis oftest godartede, men hudkræft og modermærkekræft er stigende i Danmark, formentlig grundet

Læs mere

Information om brystreduktion

Information om brystreduktion Information om brystreduktion Hvem henvender en brystreduktion til? I Danmark skelnes imellem medicinsk og kosmetisk brystreduktion. Medicinsk brystreduktion I det offentlige sundhedsvæsen, tilbydes brystreduktion

Læs mere

Information om brystforstørrelse med fedtceller

Information om brystforstørrelse med fedtceller Information om brystforstørrelse med fedtceller Kort om fedttransplantation Brystforstørrende operationer har i mange år været den mest populære kosmetiske operation. Og uanset om baggrunden er en medfødt

Læs mere

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning Side 16 Marts 2015 Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Dato for kejsersnit: Hospitalsenheden Vest Svangre-barsel og studieafsnittet,

Læs mere

Patientvejledning. Korrektion af ar

Patientvejledning. Korrektion af ar Patientvejledning Korrektion af ar Ar opstået efter tidligere operationer, skader eller uheld kan ofte korrigeres og dermed blive pænere med en mindre operation Ar kan virke skæmmende, idet huden kan være

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

Operation af ydre næse (rhinoplastik) - Amalieklinikken i København

Operation af ydre næse (rhinoplastik) - Amalieklinikken i København Operation af ydre næse (rhinoplastik) - Amalieklinikken i København Der kan være mange årsager til, at man ikke er tilfreds med sin næses udseende. Enten kan næsen have ændret sig med tiden, eller man

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Patientvejledning. Brystforstørrende. Operation

Patientvejledning. Brystforstørrende. Operation Patientvejledning Brystforstørrende Operation Brystforstørrende operation er et af de mest almindelige kosmetiske indgreb. Der kan være mange årsager til, at du som kvinde på et tidspunkt i dit liv ønsker

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Dato for kejsersnit: Side 16 Juni 2015 Hospitalsenheden Vest Svangre-barsel og studieafsnittet, Herning Indhold Planlagt kejsersnit 3 Hvis fødslen

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Patientvejledning. Brystforstørrende operation med eget fedt

Patientvejledning. Brystforstørrende operation med eget fedt Patientvejledning Brystforstørrende operation med eget fedt Brystforstørrende operationer er et af de mest almindelige kosmetiske indgreb. Der kan være mange årsager til, at en kvinde på et tidspunkt i

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Redigeret december 2013 Anna Jørgensen/Michael Munksdorf. Brystoperationer med implantater

Redigeret december 2013 Anna Jørgensen/Michael Munksdorf. Brystoperationer med implantater Brystoperationer med implantater På Roskilde Privathospital har vi specialiseret os i brystoperationer, således at arrene bliver få og så lidt synlige som muligt. Ved silikoneimplantat kan man bruge et

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Kirurgisk korrektion af Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Denne patientinformation er udarbejdet med henblik på, at du bedre skal kunne forstå din planlagte kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Information om maveplastik

Information om maveplastik Information om maveplastik Hvem kan have glæde af en maveplastik? Der findes fire væsentlige årsager til slaphed af huden på maven: Alder Med alderen mister huden sine elastiske egenskaber. Dette sker

Læs mere

Patientvejledning. Sterilisation. kvinde

Patientvejledning. Sterilisation. kvinde Patientvejledning Sterilisation kvinde Enhver kvinde, som er fyldt 25 år, og som har bopæl i Danmark, kan bede om at få foretaget en sterilisation. Mange kvinder benytter sig af denne præventionsform,

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt)

Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt) Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt) Patientinformation Gynækolobisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Du er blevet henvist til operation for urininkontinens.

Læs mere

Patientvejledning. Kuskehånd. Dupuytrens kontraktur

Patientvejledning. Kuskehånd. Dupuytrens kontraktur Patientvejledning Kuskehånd Dupuytrens kontraktur Kuskefingre er en skrumpning og fortykkelse af håndfladens sene plade, der ledsages af en tydelig knudedannelse i håndfladens og fingrenes senelag. Det

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

Patientvejledning. Børnepolypper

Patientvejledning. Børnepolypper Patientvejledning Børnepolypper Polypper er en forøgelse af det normale lymfevæv i næsesvælget. Polypper forekommer typisk fra 1-års alderen til omkring skolealderen og kaldes derfor også børnepolypper.

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om kosmetisk behandling I medfør af 18, 21, 22, stk. 3, 71, stk. 2-4, 72 og 91 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig

Læs mere

Operation ved hjælp af robot

Operation ved hjælp af robot Patientinformation Operation ved hjælp af robot Robotassisteret kikkertoperation for kræft i livmoderen Laparoskopi corpuscancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D I denne folder

Læs mere

Patientvejledning. Indeklemt nerve i albuen - inderside. Lysis nervus ulnaris

Patientvejledning. Indeklemt nerve i albuen - inderside. Lysis nervus ulnaris Patientvejledning Indeklemt nerve i albuen - inderside Lysis nervus ulnaris På indersiden af albuen i en lille tunnel løber en af de tre hovednerver (nervus ulnaris), som går ud til ringefinger og lillefinger.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling

Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling I medfør af 18, 21, 22, stk. 3, 71, stk. 2-4 og 6, 72 og 91 lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, som sat i kraft

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 151 Offentligt Bekendtgørelse om kosmetisk behandling I medfør af 18, 21, 22, stk. 3, 71, stk. 2-4, 72 og 91 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation

Læs mere

BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Senere ændringer til forskriften

BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Senere ændringer til forskriften BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 132 af 16/01/2009 BEK nr 1484 af 15/12/2009 Lovgivning forskriften

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Patientvejledning. Refertilisation. - kvinder

Patientvejledning. Refertilisation. - kvinder Patientvejledning Refertilisation - kvinder Mange kvinder vælger i dag at blive steriliseret som prævention, hvis de ikke ønsker flere børn. Imidlertid kan ændringer i din livssituation jo betyde, at du

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Operation for kræft i. mavesækken. Gentofte Hospital. Mave-tarmkirurgisk afdeling D

Operation for kræft i. mavesækken. Gentofte Hospital. Mave-tarmkirurgisk afdeling D Gentofte Hospital Mave-tarmkirurgisk afdeling D Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Operation for kræft i mavesækken Du har fået konstateret kræft i mavesækken, som du skal opereres for. Indlæggelse Du

Læs mere

Knæartroskopi. INFORMATION OM KNÆOPERATION Kikkertoperation i knæet

Knæartroskopi. INFORMATION OM KNÆOPERATION Kikkertoperation i knæet Knæartroskopi INFORMATION OM KNÆOPERATION Kikkertoperation i knæet PAT I E N T E N I C E N T R U M Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser og undersøgelser,

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Indholdsfortegnelse 2 Hvordan foretages operationen? 4 Forberedelser til operationen 5-6 Kom i form Medicin

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

Patientvejledning. Sammenvoksninger af æggelederne. - kikkertoperation

Patientvejledning. Sammenvoksninger af æggelederne. - kikkertoperation Patientvejledning Sammenvoksninger af æggelederne - kikkertoperation Sammenvoksninger af æggelederne kan bl.a. opstå pga. tidligere betændelse i æggelederne, endometriose og som følge af arvæv efter tidligere

Læs mere

Operation for discusprolaps i nakken

Operation for discusprolaps i nakken Operation for discusprolaps i nakken 2 Sidst revideret d. 14. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Discusprolaps i nakken... 4 2. Årsag... 5 3. Debut... 5 4. Symptomer... 5 5. Udredning og diagnose... 5

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese Patientvejledning Slidgigt i fingrene Stivgørende operation eller ledprotese Slidgigt i fingrene er meget almindeligt. Oftest er det tommelens rodled, der påvirkes, men også fingrenes yderled og mellemled

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led)

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) Patientvejledning Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) På toppen af skulderen sidder kravebensleddet, som er et lille led, der forbinder kravebenet

Læs mere

Operation for frossen skulder (Release operation) Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Operation for frossen skulder (Release operation) Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Operation for frossen skulder (Release operation) Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er en frossen skulder?... 3 Behandling... 4 Vigtigt at vide om tiden efter

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Du har haft et brud på kravebenet, som ikke er ophelet. Hos nogle sker det, at bruddet ikke heler

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn)

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Patientvejledning Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Skader på de ledbånd, der forbinder kravebenet med skulderbladet, opstår oftest ved fald

Læs mere

Med samtidig brystløft, tillæg

Med samtidig brystløft, tillæg Priser for Michael Munksdorf Priserne kan variere efter patientens ønsker og kompleksitet. Ønsker patienten indlæggelse natten over tillægges kr. 3000,- pr. døgn med mindre dette er indeholdt i prisen

Læs mere

Pladsskabende operation i skulderleddet (Dekompression og evt. AC resektion) Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Pladsskabende operation i skulderleddet (Dekompression og evt. AC resektion) Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Pladsskabende operation i skulderleddet (Dekompression og evt. AC resektion) Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad forstår man ved en pladsskabende operation?...

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for ledskred af knæskallen (MPFL-rekonstruktion)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for ledskred af knæskallen (MPFL-rekonstruktion) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation for ledskred af knæskallen (MPFL-rekonstruktion) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Patientvejledning. Skæv næseskillevæg

Patientvejledning. Skæv næseskillevæg Patientvejledning Skæv næseskillevæg En skæv næseskillevæg kan give problemer med at trække vejret gennem næsen og tørhed af slimhinden evt. med skorper og gentagne næseblødninger. Næseskillevæggen deler

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder Patientvejledning Kondylomer Kønsvorter - kvinder Kondylomer i daglig tale kaldet kønsvorter er små vortelignende knopper, der sidder enkeltvis eller i grupper. De kan være flade, stilkede eller blomkålslignende.

Læs mere