Samtykke og information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samtykke og information"

Transkript

1 Samtykke og information Ved plastikkirurgisk og kosmetisk behandling gælder der særlige lovregler, der skal sikre at du som patient er velinformeret og giver dit samtykke til behandling på baggrund af en grundig information. Når du bestiller tid til en forundersøgelse ved en speciallæge i plastikkirurgi, medsendes bl.a. en pjece omhandlende den behandling, du har forespurgt på. Når du kommer til forundersøgelsen, vil du blive undersøgt af speciallægen og denne vil, efter undersøgelsen, gennemgå om det er muligt at foretage en behandling og i givet fald hvilket resultat, der kan forventes, behandlingsforløbet, komplikationer og rater samt risici. Vi anbefaler at du tager en pårørende eller bekendt med til forundersøgelsen, da der er mange informationer, der skal tages stilling til. Hvis du herefter ønsker behandling, kan vi, efter gældende lovregler, ikke aftale det med det samme, men det kræves at du får en vis betænkningstid, som regel 1 uge. Du og speciallægen aftaler derfor i stedet en yderligere kontakt (f.eks. på telefon), hvor du igen kan tale med speciallægen omkring behandlingen og give dit samtykke til at du ønsker behandlingen. Tilbagemelding skal ske direkte til speciallægen. Du kan herefter aftale operationstid eller evt. senere få tilsendt tiden. På selve operationsdagen skal du supplere det mundtlige samtykke med et skriftlig, hvilket gøres på et specielt skema. Uddrag af "Bekendtgørelse behandling" Kapitel 6 Information 29. En patient skal have fyldestgørende information om den kosmetiske behandling, som den pågældende ønsker at få foretaget. Stk. 2. Informationen skal gives af den for den kosmetiske behandling ansvarlige autoriserede sundhedsperson. Stk. 3. Informationen skal gives både skriftligt og mundtligt. Den mundtlige information skal gives efter den skriftlige information og skal tage udgangspunkt i den skriftlige information og tage hensyn til den enkelte patients behov. Stk. 4. Informationen skal indeholde en forståelig fremstilling af den kosmetiske behandling uden brug af tekniske, faglige eller værdiladede vendinger. Informationen skal være neutral og ikke usagligt fremhæve eller favorisere en behandlingsmetode frem for en anden. Stk. 5. Informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v. 30. Kosmetisk behandling må ikke foretages på patienter, der har frabedt sig

2 Indhold afskriftlig information 31. Den skriftlige information skal indeholde en fyldestgørende fremstilling af den påtænkte kosmetiske behandling, herunder hvilke realistiske forventninger patienten kan have til resultatet af behandlingen. Informationen skal være mere omfattende forud for større behandlinger, og når behandlingen medfører risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Stk. 2. Informationen skal indeholde oplysninger om 1) det forventede resultat af den kosmetiske behandling, 2) typen og hyppigheden af komplikationer og bivirkninger i tilknytning til den kosmetiske behandling og behandlingsmulighederne heraf, samt om 3) eventuelle senfølger og langtidskomplikationer og/eller bivirkninger af den kosmetiske behandling. Stk. 3. Skønnes patienten i øvrigt at være uvidende om forhold, der har betydning for patientens stillingtagen, skal den ansvarlige autoriserede sundhedsperson særligt oplyse herom. 32. Afviger den påtænkte kosmetiske behandling fra den/de almindeligt fagligt accépterede metode/metoder i relation til behandlingen, skal den ansvarlige autoriserede sundhedsperson særligt oplyse herom, herunder hvorfor der tilbydes en anden metode end den/de almindeligt fagligt accepterede. 33. Har den ansvarlige autoriserede sundhedsperson en begrænset erfaring med den pågældende kosmetiske behandling, skal patienten informeres herom. Stk. 2. Den ansvarlige autoriserede sundhedsperson skal, hvor det ér relevant, oplyse om egne resultater, herunder indtrådte komplikationer m.v. 34. Den skriftlige information skal angive, at samtykke først kan afgives efter udløbet af betænkningstid, jf. 35, samt at patienten har ret til at medbringe en bisidder ved modtagelsen af den mundtlige information. Betænkningstid 35. Ved større kosmetiske behandlinger, herunder operative indgreb i bryster, operative løft af mave, fedtsugning, skal patienten have en uges betænkningstid fra den mundtlige information er modtaget, til samtykke indhentes. Stk. 2. Ved mindre, kosmetiske behandlinger, herunder mindre hårtransplantationer og peeiing af huden, skal patienten have to dages betænkningstid fra den mundtlige information er modtaget til samtykke indhentes. Samtykke 36. En kosmetisk behandling må ikke indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Stk. 2. Ved informeret samtykke forstås i denne bekendtgørelse et samtykke, der er givet på grundlag af skriftlig og mundtlig information, jf Stk. 3. Samtykket skal være konkret og skal gives snarest efter udløbet af betænkningstiden, jf. 35. Samtykket skal være givet til foretagelse af en kosmetisk behandling i nærmeste fremtid (være aktuelt).

3 Stk. 4. Samtykket skal gives til den for den kosmetiske behandling ansvarlige autoriserede sundhedsperson. Stk. 5. Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke efter stk. Risici og komplikationer ved brystforstørrende operation: Ved alle operationer kan der opstå skader og utilsigtede langtidsfølger. Ved indsættelse af kunstige eller fremmede dele i mennesket er der risiko for betændelse og afstødning og ligeledes ved operation med brystimplantat Ved forundersøgelsen og inden operationen vil undertegnede bl.a. gennemgå disse problematikker med dig.. Det er vigtigt, at du får afstemt dine forventninger mht. brystets størrelse, hvordan snittene og dermed kommende ar vil ligge, med hvad der er kirurgisk muligt og passende. Jeg anbefaler ikke at der foretages brystforstørrende indgreb på i øvrigt velproportionerede bryster. Jeg vil vejlede dig og vurdere hvilke muligheder, der passer bedst med netop din kropsbygning. Det færdige resultat vil naturligvis afhænge af din anatomi og hudens beskaffenhed, specielt hudens spændstighed og evne til at bære implantaterne, dvs. at der f. eks. kan forekomme asymmetri af bryst og brystvorter og deres beliggenhed kan ændres med tiden. Du bør læse den skriftlige information grundigt. Hvilke komplikationer kan der opstå? Et brystimplantat er et fremmedlegeme og kan derfor give problemer ved indoperation i kroppen. Der er en række kortsigtede og længere sigtede risici for komplikationer, som man bør overveje, inden man træffer beslutning om at få operationen foretaget Jeg behandler ikke kvinder, der har en aktiv infektion i kroppen, er gravide eller ammende, eller lider af autoimmune sygdomme som lupus eller sclerodermi med brystforstørrende implantater. Umiddelbare komplikationer Ved enhver operation kan der være risiko for følgevirkning af bedøvelse, infektion, blødning, hævelse og smerte. Umiddelbart efter operationen vil brysterne normalt være hævede og ømme. Der kan også ses blodudtrækninger på huden. Dette forsvinder i løbet af et par uger. Når huden gennemskæres kommer der altid et ar, som vil være røde og fortykkede i starten, men bliver pænere over de næste 3-6 mdr. Jeg anbefaler plasterbehandling for at modne arrene hurtigere. I sjældne tilfælde kan der opstå betændelse. Dette behandles med antibiotika. Hvis ej effekt, er det nødvendigt at fjerne implantatet. Herefter skal der gå 4-6 mdr. før man indopererer et nyt implantat. Blødning ses oftest i det første døgn efter operationen og det kan være nødvendigt kirurgisk at udtømme denne.

4 Senere komplikationer Nerveforsyningen til brystvorten kan beskadiges, da implantatet kan presse på nerven, dette vil medføre nedsat eller manglende følelse. Følsomheden normaliseres ofte efter uger til måneder. Føleforstyrrelsen ses hos 4% af de opererede. Hos under 1% kan den være permanent. Den hyppigste komplikation er kapselskrumpning, ses hos ca. 2-4 %. Der danner sig altid en arvævsbræmme omkring et fremmedlegeme, også ved implantater. Hvis denne arvævsbræmme er kraftigere end normalt kan kapslen skrumpe og i værste tilfælde gøre protesen deform. Der vil komme asymmetri. Kapselskrumpningen viser sig ved forskellige grader af fasthed og ubehag, smerter og evt. asymmetri, der kan kræve et nyt kirurgisk indgreb, hvor arvævskapslen fjernes og implantatet genindsættes. Der kan gå hul på implantatet. Dette sker og risikoen stiger med alderen. Ved at bruge implantater med sammenhængende silikone, vil silikonen ikke flyde ud, men blive i skallen. Symptomerne kan være ømhed, brændende smerter eller følelsesløshed. Endvidere kan brystet hæve og der kan føles hårde knuder, som kan give anledning til bekymring. Implantater påvirker ikke mælkekirtlerne og dermed amning. Det er videnskabeligt bevist, at silikone-proteser ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko for hverken mor eller barn. Hvis patienten næsten ikke har noget brystvæv kan man efter indsættelse af implantater sommetider opleve, at der opstår små rynker eller folder på forsiden af kavalergangen eller til siden. Afstødning af silikoneimplantat gennem huden ses meget sjældent. Implantater kan vanskeliggøre mammografi. Røntgenstrålerne kan ikke gennemtrænge implantatet, så det kan betyde en forsinkelse af eller hindring i at opdage brystkræft. Der er dog andre undersøgelsesmuligheder samt at implantatet, i de fleste tilfælde, ligger under brystmusklen, og dermed presser brystvævet frem. Knudedannelse pga. arvæv kan opfattes som værende mulig kræft knude, som kan føre til, at man uden grund far foretaget en vævsprøve (biopsi). Implantaterne har en begrænset levetid, de holder ikke evigt. De skal skiftes på et eller andet tidspunkt, som regel indenfor år. Det er dog en almindelig opfattelse at det er en meget mindre operation, at foretage en udskiftning inden implantatet er gået i stykker, end det er at foretage en operativt ijernelse af et implantat, der er gået i stykker. Man bør henvende sig til vurdering, når der er gået år eller, hvis der skulle opstå forandringer i brystet. Tobaksrygning kan påvirke det endelige resultat, idet de små blodkar, der forsyner vævet, trækker sig sammen, således at vævet ikke får næring. Risikoen for alvorlige blodpropper, som der er en lille risiko for ved alle operationer, øges ved tobaksrygning. Det vil være tilrådeligt -1 uge efter operationen - at begynde at tage li- vitaminer (500IE) 1 tablet x 2 dagligt til forebyggelse af kapseldannelse. Kan bl.a. købes hos MATAS

5 Man skal huske på at holdbarheden af operationen er afhængig af hudens beskaffenhed, alder og livsstil. Brystimplantater Hvad er silikone: Silikone er som grundsubstans ikke farligt. Silikone udvikles af silicium, der findes i naturen ved at tilføre kulstof og ilt. Gennem de sidste 50 år er silikone blevet anvendt til deodoranter, shampoo, læbestifter, hårlak og i mange af vores fødevarer. Silikonen er også anvendt bredt indenfor lægeverden, bl.a. til at overtrække kanyler, pacemakere, kunstige hofter og hjerteklapper. Silikone er anvendt gennem de sidste 30 år til brystimplantater. Er silikone farligt: Efter mange års omfattende, videnskabelige undersøgelser både i USA og Europa er det fastslået, at der intet belæg er for, at silikone- implantater kan medføre sygdom. National Health Studies i USA udgav i 2003 en konklusion på års studier af risikoen ved silikone-brystimplantater. Også denne fastslår, at der heller ikke på lang sigt, er nogen sammenhæng mellem bryst-implantater og risikoen for at udvikle brystkræft. Det fremgår også af konklusionen, at der ingen sammenhæng er mellem brystimplantater og bindevævssygdomme Hvor stærke er silikone-implantater: De implantatfirmaer der bruges på klinikken (Mentor) stiller absolut strengeste krav til implantaternes styrke og holdbarhed. Hver enkelt implantat gennemgår en lang række tests og styrkeprøver, inden det forlader fabrikken. En silikoneprotese skal f.eks have en strække-evne på over 500 %. Selve silikone-indholdet skal altid have 100 % korrekt styrke, sammenhæng og form. I fagsproget kaldes det cohesivitet og viskositet. Hvor længe holder et silikoneimplantat? Implantaterne kan briste ved traume mod brystet. Desuden bliver implantaterne udsat for slitage i kroppen gennem årene, og det kan medføre, at der slides hul i selve skallen på implantatet. Tidligere implantater har haft en gennemsnitlig holdbarhed pĺ 10 år. Man mener at de nye implantater, der har en sammenhængende silikone har en længere holdbarhed, fordi slitagen på silikone-skallen er meget mindre med den tykke gel, som implantaterne nu er fyldt op med. Men man skal regne med at de skal skiftes på et eller andet tidspunkt. Garanti? Silikone-implantater kan ikke betragtes som livstids-implantater. Vores leverandører giver livstids garanti på implantater i patientens levetid, hvis de går i stykker uden traume. Anmodning om erstatnings-implantater fremsættes af

6 kirurgen til leverandøren, og de ødelagte implantater sendes så til fabrikken for at blive undersøgt nærmere. Hvis det er en fabrikationsfejl, vil du få erstattet implantaterne. Leverandøren dækker ikke operations-omkostningerne, som du selv skal betale. Texturerede implantater: På klinikken bruger vi implantater med overfladeteksturering, som har den fordel, at de minimerer kapselskrumpning, som er en dannelse af arvæv omkring selve implantatet. Texturerede implantater skal ikke masseres, idet det omkringliggende væv skal have ro til at vokse ind i overfladen med en blødere, mere elastisk og mindre bindevævsrig kapsel til følge. Gennemsnitlig får 5 % kapseldannelse, hvoraf kun nogle skal reopereres. Hvilke former har implantaterne: Der findes både runde, dråbeformede (anatomiske) og en kombination mellem et rundt og dråbeformet implantater i utallige mål, størrelser og former. Det er kombinationen af kvindens eksisterende brystvæv, anatomi, valget af implantattype, form og størrelse* der vil give den endelige skål størrelse. Fast eller blødt implantat? De gel-fyldte implantater indeholder en skærefast silikone-gel, også kaldet Cohesive gel Dette betyder, at silikonen er sammenhængende. Der findes 3 forskellige fastheder af gel: Semi-Cohesive gel - blød og naturlig silikone Natural-Cohesive - medium blød silikone Very cohesive gel - fast og stivere silikone. Vi bruger nu The Matrix, så vi nu kan måle helt præcist frem til et perfekt passende implantat til hver enkelt patient. Almene forholdsregler: 2 uger før operationen: Undgå medicin, som indeholder acetylsalicylsyre, D-vitamin, Q 10, fiskeolie og levertran fra nu af og til 1 uge efter operationen, da dette kan give øget blødningstendens. Undgå alle former for naturmedicin 3 uger før operation Tobaks rygning er ikke tilladt 2 uger før og 2 uger efter operationen, da det giver forsinket sårheling med risiko for grimme ar samt øget risiko for betændelse. Det vil sige, at patienten ikke må ryge eller bruge nogen form for nikotin præparater

7 nikotinplastre, nikotin-tyggegummi mm, i de sidste 2 uger. Såfremt du op til operationtidspunktet føler dig utilpas, så som forkølelse, influenza eller andre symptomer eller har du sår eller bumser i nærheden af det område, der skal opereres, skal du kontakte klinikken så hurtigt som muligt, da operationen evt. vil blive udsat. Har du haft infektion i luftvejene, bihuler, hals, urinveje eller infektion i tand/tandkød, sår/bylder eller blå mærker bedes du ligeledes kontakte klinikken. 24 timer før operationen Du må ikke drikke alkohol de sidste 24 timer før operationen. Før en operation i fuld bedøvelse skal du faste fra 6 timer før mødetidspunktet. Du må drikke saftevand og the i op til 2 timer inden operationen, ikke mælkeprodukter eller kaffe. Dette skal strengt overholdes. Tyggegummi, pastiller og rygning er også forbudt i 4 timer før operationen. På operationsdagen: Du skal møde fastende fra 6 timer før operationstidspunktet (se pjece). Du bliver modtaget af personale, der anviser en seng. Herefter kommer narkoselægen og kirurgen. Vi gennemgår operationsplanen, type samt placering af arrene, endvidere får du mundtligt information om komplikationer samt forløb og der svares på spørgsmål. Der tages fotodokumentation samt operationsoptegning. Al form for make-up samt neglelak fernes før operationen. Ingen creme i ansigtet ved ansigtsoperationer og ingen creme på kroppen, hvor der skal opereres. Undgå ligeledes, ved brystoperationer, at bruge deodorant. I hårområder, hvis ikke andet er aftalt, bør hårene fjernes omk. operationsområdet, ca 1 uge før. Undlad kontaktlinser og efterlad smykker hjemme. Eventuelle piercinger bør ligeledes undlades og fjernes inden operationen. Sukkersyge og blodtryksforhøjelse skal være velreguleret. Anvender du astma medicin, migrænemidler etc. bedes dette medbragt på operationsdagen. Efter operationen Du skal tage antibiotika, hvis dette er ordineret af klinikken. Har du brug for smertestillende medicin, anbefaler vi Panodil, Ibumetin el. lign. medicin. Ved behov kan der medgives stærkere medicin med hjem efter aftale og mundtlig information. Du må ikke selv føre bil efter en evt. operation (hvis ikke andet er aftalt), da der ofte er givet smertestillende og/eller beroligende medicin. Ved større operationer bør du ikke være alene om natten, når du er ny opereret. Du bør også have en ledsager på hjemturen enten du tager tog/bus/taxa. Forbinding og støtte bh Bh kan købes på klinikken for kr. 250,-

8 Der sætte papirplaster på arrene, der skal være urørt til trådfjenelse, endvidere kan der blive lagt en stram, støttende forbinding,der skal sidde i 1-2 uger og som bliver fjernet her på klinikken. Øvrige forbinding bliver du instrueret i. Sålænge arrene er røde, bør de ikke udsættes for sollys, da dette kan give grimme og misfarvede ar. Det anbefales at plasterbehandle arrene med englehud papirplaster der kan købes, bl.a. på apoteket (max. 50,- kr). Behandlingen strækker sig over 4-6 mdr. evt. længere afhængigt af hvordan arret ser ud. Plastrene masserer huden således at helingen går hurtigere. Man skal huske at ved enhver kirurgi kan der komme korrektiv kirurgi på tale. Holdbarheden af operationen er afhængig af hudens beskaffenhed, alder og livsstil. Patientforberedelse: Når du kommer på klinikken bliver du informeret af kirurgen m.h.p. - at du ved hvad operationen indebærer - at du kender det planlagte forløb efter operationen - at du er informeret om de forholdsregler du skal iagttage efter operationen - at du kender de risici og mulige senfølger operationen medfører - at der er indhentet informeret samtykke. Inden du lager en beslutning om at få foretaget et kosmetisk indgreb, er det vigtigt, at du tænker dig godt om. Derfor kan du ifølge loven om kosmetiske behandlinger, ikke booke tid til operation, før der er gået 1 uge efter forundersøgelsen. Hvis du derefter bestemmer dig for en operation, kan du kontakte klinikken, så finder vi en tid til indgrebet, som passer ind i din kalender. Ved forundersøgelsen: Valget af protese-type kan kun ske ved en konsultation hos en plastikkirurg. Ved en grundig gennemgang af din anatomi, brystudseende og mængden af brystvæv, samt dine egne informationer, vil du blive informeret om forskellige typer implantater, gelindhold, form og størrelse og vil blive vejledt om netop det implantat der passer til dig. Du kan også afprøve forskellige størrelser før det kirurgiske indgreb. De tre mest almindelige steder at indføre implantatet er via folden under brystet, hvor der lægges et lille snit. Man kan også lægge implantatet ind gennem det pigmenterede område ved selve brystvorten fra kl En god adgang, hvis der samtidigt er behov for et lille brystløft.

9 Sidste mulighed er anlæggelse gennem armhulen. Denne metode kan ikke anbefales når man bruger teksturerede implantater, da det øger risikoen for betændelse. Implantatet kan placeres oven på brystmusklen og under brystkirtlen(subglandulært) eller placeres enten delvis eller helt under brystmusklen. Det afhænger af hvor meget brystvæv du har. Operationen foregår oftest i sedering. Operationstiden er 1-2 timer og de fleste kommer hjem samme dag. 2 uger før operationen: Undgå medicin, som indeholder som indeholder acetylsalicylsyre, Er vitamin, Q 10, fiskeolie og levertran fra nu af og til 1 uge efter operationen, da dette kan give øget blødningstendens. Tobaks rygning er ikke tilladt 2 uger før og 2 uge efter operationen, da det giver for- sinket sårheling, med risiko for grimme ar samt øget risiko for betændelse. Når man har besluttet sig for implantater, skal man overveje ryge- stop, da man ved, at rygning øger risikoen for kapseldannelse. Har du sår eller bumser i nærheden af det område, der skal opereres, skal du kontakte klinikken et par dage før operationen. Bedøvelse ved brystproteseindlæggelse: Operationen foregår i en moderne form for bedøvelse, der benævnes "Sedering" Der bruges samme medicamenter som ved fuld bedøvelse, men fordi der gives mere smertestillende og mindre sovemedicin, trækker alle vejret selv. De allerfleste sover fuldstændigt. Metoden er skånsom, giver færre komplikationer og du er hurtigt frisk igen. På operationsdagen:. Du vil blive modtaget når du kommer til klinikken. Du skal møde fastende. Det betyder, at De i de sidste 6 timer inden mødetidspunktet ikke må drikke indtage fast føde eller mælkeprodukter. Derimod må De gerne drikke klare væsker : vand, saft og the uden mælk/fløde., meget gerne sukkerholdige væsker, indtil 2 timer før mødetidspunktet, idet dette vil give dem større velvære inden og efter operationen.. Tyggegummi må ikke bruges under operationen da der er risiko for at man kan sluge det. Tobaksrygning er ligeledes tilladt indtil to timer før mødetidspunktet, dog skal det pointeres at rygning generelt kan medføre komplikationer i forbindelse med kirurgi og bedøvelse og dermed forringe chancerne for et godt resultat. Ved rygning er der meget stor risiko for almen utilpashed efter operationen. Efter at De har fået de beroligende piller, kommer jeg for at give information om indgrebet, samt tage billeder og optegne. Operationen: Når de kommer ind på operationsstuen vil jeg evt. lægge en lille plastikkanyle i

10 hånden, for evt. at give mere beroligende medicin. Herefter vil der blive givet lokalbedøvelse i område der skal bedøves. Der anvendes lokalbedøvende medicin, væske, der indsprøjtes og bedøver operationsområdet, dette kan godt gøre lidt ondt, det svider, men virkningen er hurtig. Efter operationen Efter operationen vil De bliv tilbudt en seng på opvågningsstuen. Her vil de blive observeret for gennemblødning af forbindingen samt smerter, og vi vil sørge for, at de får smertestillende medicin. Når De er klar, vil de fa noget at spise og drikke. De skal regne med at blive på klinikken ca. 2 timer efter operationen. Du kan herefter tage hjem, hvis du har det godt. Hvis de overnatter på klinikken, vil de næste dag blive udskrevet kl , således at de kan afhentes senest kl Undertegnede informerer Dem om operationen og orienterer om det videre forløb samt tid til efterkontrol. Der bliver medgivet visitkort med mobilnummer, således at jeg kan kontaktes ved problemer. De skal sørge for at have noget smertestillende medicin hjemme fx panodil og gigttabletter(ibuprofen). Begge midler kan fås i håndkøb. Hjemtransport På operationsdagen, må De ikke selv køre bil eller cykle, men bør transporteres hjem i bil. En voksen person skal ledsage dem. Indtil næste morgen efter operationen skal de være i nærheden af, eller kunne komme i kontakt med en voksen person, som enten kan holde lidt øje med Dem eller komme tilstede. Såfremt De er i tvivl om noget vedrørende bedøvelsen, er De velkommen til at ringe og spørge. Du må ikke drikke alkohol de sidste 24 timer før operationen. På operationsdagen; Du skal møde fastende fra 6 timer før operationstidspunktet. Du bliver modtaget af personale, der anviser en seng. Herefter kommer narkoselægen og kirurgen. Vi gennemgår planen mhp. på implantat-størrelse, adgang samt placering endvidere mundtligt information om komplikationer samt forløb og der svares på spørgsmål. Der tages fotodokumentation samt operationsoptegning. Under operationen lægges der et smertekateter, der dæmper smerterne efter operationen. Smerter efter operationen Du skal tage antibiotika, hvis dette er ordineret af klinikken. Har du brug for smertestillende medicin, anbefaler vi Panodil, Ibumetin el. lign. medicin. Ved behov kan der medgives stærkere medicin med hjem efter aftale og

11 mundtlig information. Du må ikke selv føre bil efter en evt. operation (hvis ikke andet er aftalt), da der ofte er givet smertestillende og/eller beroligende medicin. Ved større operationer bør du ikke være alene om natten, når du er ny opereret. Du bør også have en ledsager på hjemturen enten du tager tog/bus/taxa. Forbinding: Der sætte papirplaster på arrene, der skal være urørt til trådfjenelse, endvidere bliver der lagt en stram, støttende forbinding der skal sidde i 1-2 uger og som bliver fjernet her på klinikken. Etagevask indtil yderforbindingen er fjernet Der bør anvendes sports BH de første 2-3 mdr. indtil implantaterne sætter sig, både dag og nat. Vi anbefaler at du bruger papirplaster på arrene yderligere 3 mdr., der skiftes ved behov, for at få pæne ar. Plastrene masserer arret og dermed opnår man en hurtigere opheling og dermed pænere ar. Plastret kan købes på apoteket (englehud papirplaster, max kr 50,-) Trådfjemelse/Kontrol: Du liver syet med en tråd der sidder indvendigt, og opløser sig selv. Muligvis fjernes en lille tråd efter 1-2 uger her, hvor vi samtidig vil kontrollere, at operationen er forløbet tilfredsstillende. Du kan her, evt. blive udstyret med et strammende bind ind over brystet, da implantaterne kan have en tendens til at glide op. Herefter er der klinisk kontrol efter 3 mdr. og længere, efter behov. Med fotodokumentation. Efter operationen: Undgå store skulderbevægelser i 6 uger efter operationen. Minus sideleje i 3 uger. Armene bør ikke løftes til over hjerteniveau op til 6 uger efter operationen. Ingen fysisk anstrengelse i 2 mdr. Derefter gradvis normalisering af dine vanlige aktiviteter inkl. løb, sport og anden fysisk aktivitet. Sol abstinent 3 mdr. evt. længere afhænglig af arrenes udseende. Man bør ikke massere implantaterne, da dette kan give irritation i vævet, der så igen kan give kapseldannelse samtidig hæmmer det fastsættelsen af implantaterne. Det er normalt at have smerter i op til 1 uge. Men får du feber\ rødme«hævelse eller yderligere smerter, skal du kontakte klinikken. Du skal vide at ved ethvert kirurgisk indgreb kan der komme korrektiv kirurgi på tale. Holdbarheden af operationen er afhængig af hudens beskaffenhed, alder og livsstil.

12 Gør det ondt at blive opereret? Der vi/ altid være smerter efter en operation. Forskellig fra person. : til person og afhængig af hvilken operation du skal have lavet. Vi giver dig nogle smertestillende tabletter, før du bliver opereret. De virker, så du får færre smerter, når operationen er overstået, Du får smertestillende tabletter med hjem, Du skal selv sørge forat købe Pamol { Pinex eller Panodil, og Arthrotec, Ibuprofen Under operationen bliver der lagt lokalbedøvelse i operation som ri det. Hvis du har smerter efter operationen, kan vi give dig smertestillende medicin i den nål du har i hånden efter operationen. Vi kan også give dig smertestillende tabletter. Hvordan kan sygeplejersken vide hvor ondt jeg har? Vi kan ikke måle din smerte på samme måde, som vi kan måle puls og blodtryk. Derfor er det vigtigt, at du selv fortæller os, hvor ondt du har. Når du skal beskrive din smerte, er det afgørende, at du før operationen er bekendt med VAS skalaen: Vi bruger VAS skalaen til at måle dine smerter. Hvad er VAS skalaen? Til at beskrive dine smerter, bruger vi en VAS lineal, hvor du skal flytte den lodrette linie hen til det punkt) som dækker din smerte. Du ser her forsiden af linealen: Ingensmerte Værst tænkelige smerte Du ser her bagsiden af linealen, hvor sygeplejersken kan aflæse talværdien: Numerisk Skala Ingen smerte -

13 Hvorfor skaj jeg tage smertestillende medicin efter operationen? Du ska! ikke "bide" smerten i dig, Med en god smertelindring heler du bedre og din krop hjælpes til at finde sin normale funktion, Du vi føle dig mere afslappet. God smertelindring er med til at forebygge lungebetændelse og blodpropper. Du kan og begynde din genoptræning hurtigere. Hvordan skal jeg tage smertestillende medicin der hjemme? Du får forskellige slags smertestillende medicin med hjem. Det er en fordel, at have en pårørende til at høre med, når du informeres om smertebehandlingen. Paracetamol, Arthrotec, Ibuprofen skal du selv købe. 'Hvis du tåler gigtmedicin (Celebra Arthrotec, Ibuprofen), Kan du få ekstra. Gigtmedicin er smertestillende, det nedsætter også reaktionen og hævelsen i operationsområdet. Det er vigtigt, at. tage disse 2 slags medicinr sammen, da det er grundsmertebehandiing. De nedsætter dit behov.for anden smertestillende medicin. Vi laver et medicinskema til dig, hvorpå der står, hvad vi vil anbefale dig at tage i dagene efter operationen, Vi gennemgår medicinskemaet med dig og fortæller om den.medicin, du får med hjem. Du må ikke stoppe med al medicinen på en gang. Du skal. først aftrappe morfinen. Derefter ; kan du aftrappe panodil og gigtmedicin. Hvis du senere får smerter, er det vigtigt, at du genoptager smertebehandlingen.. '. Du kan bedømme dine smerter på samme måde, som vi gør. Du er velbehandlet mellem 0 og 3, når du er i ro og op til 5 ved hoste/bevægelse. Kommer du over 3 i hvile eller får konstante smerter ved bevægelse, bør du supplere smertebehandlingen; Kan jeg få bivirkninger? Der kan opstå bivirkninger, når du bliver behandlet for dine.smerter især i forbindelse med behandling med morfin. De hyppigste er døsig hed, kvalme, opkastning, forstoppelse og forbigående problemer med at lade vandet. - Får du morfintabletter (Oxynorm, Oxycontin eller Ketogan), er det vigtigt, at du allerede fra den dag, du bliver opereret, spiser svesker, sveskegrød eller drikker sveskejuice. Du skal drikke 2-3 liter væske i døgnet Hvis der ikke er gang i din mave efter ca, 1 døgn, bør du tage Magnesia eller lignende,som kan købes på apoteket.

14

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation Patientvejledning Generel vejledning i forbindelse med din operation Aleris-Hamlet deltager i Sundhedsministeriets landsdækkende undersøgelser om patientoplevelser. Det er en stikprøverundersøgelse og

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese PAT I E N T E N I C E N T R U M Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Du har haft et brud på kravebenet, som ikke er ophelet. Hos nogle sker det, at bruddet ikke heler

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Stivgørende rygoperation

Stivgørende rygoperation Patientinformation Stivgørende rygoperation -instrumenteret dese og uinstrumenteret dese www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information

Læs mere

Spinalstenose operation i lænderyggen

Spinalstenose operation i lænderyggen Spinalstenose operation i lænderyggen Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afsnit Indholdsfortegnelse Spinalstenose i lænderyggen... 3 Før indlæggelsen...

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Indholdsfortegnelse 2 Hvordan foretages operationen? 4 Forberedelser til operationen 5-6 Kom i form Medicin

Læs mere

Patientvejledning. Korrektion af ar

Patientvejledning. Korrektion af ar Patientvejledning Korrektion af ar Ar opstået efter tidligere operationer, skader eller uheld kan ofte korrigeres og dermed blive pænere med en mindre operation Ar kan virke skæmmende, idet huden kan være

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor Patientvejledning Fjernelse af modermærke Hudforandring hudtumor Modermærker eller hudforandringer er heldigvis oftest godartede, men hudkræft og modermærkekræft er stigende i Danmark, formentlig grundet

Læs mere

Patientvejledning. Cyster på æggestokkene

Patientvejledning. Cyster på æggestokkene Patientvejledning Cyster på æggestokkene Kvinden har to æggestokke (ovarier), som har form og størrelse som en stor mandel. De ligger på hver sin side af livmoderen i tæt kontakt med æggelederne. Æggestokkenes

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Patientvejledning. Rekonstruktion af. Forreste korsbånd (ACL)

Patientvejledning. Rekonstruktion af. Forreste korsbånd (ACL) Patientvejledning Rekonstruktion af Forreste korsbånd (ACL) Denne patientvejledning handler om den operation, du skal have foretaget. Vi anbefaler, at du også læser folderen Generel vejledning i forbindelse

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Den gode mundhygiejne Sådan opnår du den bedste mundhygiejne DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Den sunde mund En smuk mund er ikke nødvendigvis sund Undgå dårlig ånde Der er fl ere årsager til

Læs mere

Hvad er symptomerne på kræft i struben?

Hvad er symptomerne på kræft i struben? Kræft i struben Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på strubekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvordan lever jeg som strubeløs (total

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

HVIS DU OVERVEJER. Abort

HVIS DU OVERVEJER. Abort HVIS DU OVERVEJER Abort Indhold Årsager til at du overvejer abort 3 Dine rettigheder 6 Lægen vil vejlede dig 10 Medicinsk abort 14 Kirurgisk abort 17 Abort efter 12 uger 21 Prævention efter abort 23 Støtte

Læs mere

fv1: Rygestopprocessen

fv1: Rygestopprocessen fv1: Rygestopprocessen Et endeligt rygestop er for de fleste rygere en stor udfordring. Det er de færreste, som klarer et rygestop uden problemer. For de fleste afhængige rygere er et rygestop en proces,

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere