Samtykke og information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samtykke og information"

Transkript

1 Samtykke og information Ved plastikkirurgisk og kosmetisk behandling gælder der særlige lovregler, der skal sikre at du som patient er velinformeret og giver dit samtykke til behandling på baggrund af en grundig information. Når du bestiller tid til en forundersøgelse ved en speciallæge i plastikkirurgi, medsendes bl.a. en pjece omhandlende den behandling, du har forespurgt på. Når du kommer til forundersøgelsen, vil du blive undersøgt af speciallægen og denne vil, efter undersøgelsen, gennemgå om det er muligt at foretage en behandling og i givet fald hvilket resultat, der kan forventes, behandlingsforløbet, komplikationer og rater samt risici. Vi anbefaler at du tager en pårørende eller bekendt med til forundersøgelsen, da der er mange informationer, der skal tages stilling til. Hvis du herefter ønsker behandling, kan vi, efter gældende lovregler, ikke aftale det med det samme, men det kræves at du får en vis betænkningstid, som regel 1 uge. Du og speciallægen aftaler derfor i stedet en yderligere kontakt (f.eks. på telefon), hvor du igen kan tale med speciallægen omkring behandlingen og give dit samtykke til at du ønsker behandlingen. Tilbagemelding skal ske direkte til speciallægen. Du kan herefter aftale operationstid eller evt. senere få tilsendt tiden. På selve operationsdagen skal du supplere det mundtlige samtykke med et skriftlig, hvilket gøres på et specielt skema. Uddrag af "Bekendtgørelse behandling" Kapitel 6 Information 29. En patient skal have fyldestgørende information om den kosmetiske behandling, som den pågældende ønsker at få foretaget. Stk. 2. Informationen skal gives af den for den kosmetiske behandling ansvarlige autoriserede sundhedsperson. Stk. 3. Informationen skal gives både skriftligt og mundtligt. Den mundtlige information skal gives efter den skriftlige information og skal tage udgangspunkt i den skriftlige information og tage hensyn til den enkelte patients behov. Stk. 4. Informationen skal indeholde en forståelig fremstilling af den kosmetiske behandling uden brug af tekniske, faglige eller værdiladede vendinger. Informationen skal være neutral og ikke usagligt fremhæve eller favorisere en behandlingsmetode frem for en anden. Stk. 5. Informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v. 30. Kosmetisk behandling må ikke foretages på patienter, der har frabedt sig

2 Indhold afskriftlig information 31. Den skriftlige information skal indeholde en fyldestgørende fremstilling af den påtænkte kosmetiske behandling, herunder hvilke realistiske forventninger patienten kan have til resultatet af behandlingen. Informationen skal være mere omfattende forud for større behandlinger, og når behandlingen medfører risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Stk. 2. Informationen skal indeholde oplysninger om 1) det forventede resultat af den kosmetiske behandling, 2) typen og hyppigheden af komplikationer og bivirkninger i tilknytning til den kosmetiske behandling og behandlingsmulighederne heraf, samt om 3) eventuelle senfølger og langtidskomplikationer og/eller bivirkninger af den kosmetiske behandling. Stk. 3. Skønnes patienten i øvrigt at være uvidende om forhold, der har betydning for patientens stillingtagen, skal den ansvarlige autoriserede sundhedsperson særligt oplyse herom. 32. Afviger den påtænkte kosmetiske behandling fra den/de almindeligt fagligt accépterede metode/metoder i relation til behandlingen, skal den ansvarlige autoriserede sundhedsperson særligt oplyse herom, herunder hvorfor der tilbydes en anden metode end den/de almindeligt fagligt accepterede. 33. Har den ansvarlige autoriserede sundhedsperson en begrænset erfaring med den pågældende kosmetiske behandling, skal patienten informeres herom. Stk. 2. Den ansvarlige autoriserede sundhedsperson skal, hvor det ér relevant, oplyse om egne resultater, herunder indtrådte komplikationer m.v. 34. Den skriftlige information skal angive, at samtykke først kan afgives efter udløbet af betænkningstid, jf. 35, samt at patienten har ret til at medbringe en bisidder ved modtagelsen af den mundtlige information. Betænkningstid 35. Ved større kosmetiske behandlinger, herunder operative indgreb i bryster, operative løft af mave, fedtsugning, skal patienten have en uges betænkningstid fra den mundtlige information er modtaget, til samtykke indhentes. Stk. 2. Ved mindre, kosmetiske behandlinger, herunder mindre hårtransplantationer og peeiing af huden, skal patienten have to dages betænkningstid fra den mundtlige information er modtaget til samtykke indhentes. Samtykke 36. En kosmetisk behandling må ikke indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Stk. 2. Ved informeret samtykke forstås i denne bekendtgørelse et samtykke, der er givet på grundlag af skriftlig og mundtlig information, jf Stk. 3. Samtykket skal være konkret og skal gives snarest efter udløbet af betænkningstiden, jf. 35. Samtykket skal være givet til foretagelse af en kosmetisk behandling i nærmeste fremtid (være aktuelt).

3 Stk. 4. Samtykket skal gives til den for den kosmetiske behandling ansvarlige autoriserede sundhedsperson. Stk. 5. Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke efter stk. Risici og komplikationer ved brystforstørrende operation: Ved alle operationer kan der opstå skader og utilsigtede langtidsfølger. Ved indsættelse af kunstige eller fremmede dele i mennesket er der risiko for betændelse og afstødning og ligeledes ved operation med brystimplantat Ved forundersøgelsen og inden operationen vil undertegnede bl.a. gennemgå disse problematikker med dig.. Det er vigtigt, at du får afstemt dine forventninger mht. brystets størrelse, hvordan snittene og dermed kommende ar vil ligge, med hvad der er kirurgisk muligt og passende. Jeg anbefaler ikke at der foretages brystforstørrende indgreb på i øvrigt velproportionerede bryster. Jeg vil vejlede dig og vurdere hvilke muligheder, der passer bedst med netop din kropsbygning. Det færdige resultat vil naturligvis afhænge af din anatomi og hudens beskaffenhed, specielt hudens spændstighed og evne til at bære implantaterne, dvs. at der f. eks. kan forekomme asymmetri af bryst og brystvorter og deres beliggenhed kan ændres med tiden. Du bør læse den skriftlige information grundigt. Hvilke komplikationer kan der opstå? Et brystimplantat er et fremmedlegeme og kan derfor give problemer ved indoperation i kroppen. Der er en række kortsigtede og længere sigtede risici for komplikationer, som man bør overveje, inden man træffer beslutning om at få operationen foretaget Jeg behandler ikke kvinder, der har en aktiv infektion i kroppen, er gravide eller ammende, eller lider af autoimmune sygdomme som lupus eller sclerodermi med brystforstørrende implantater. Umiddelbare komplikationer Ved enhver operation kan der være risiko for følgevirkning af bedøvelse, infektion, blødning, hævelse og smerte. Umiddelbart efter operationen vil brysterne normalt være hævede og ømme. Der kan også ses blodudtrækninger på huden. Dette forsvinder i løbet af et par uger. Når huden gennemskæres kommer der altid et ar, som vil være røde og fortykkede i starten, men bliver pænere over de næste 3-6 mdr. Jeg anbefaler plasterbehandling for at modne arrene hurtigere. I sjældne tilfælde kan der opstå betændelse. Dette behandles med antibiotika. Hvis ej effekt, er det nødvendigt at fjerne implantatet. Herefter skal der gå 4-6 mdr. før man indopererer et nyt implantat. Blødning ses oftest i det første døgn efter operationen og det kan være nødvendigt kirurgisk at udtømme denne.

4 Senere komplikationer Nerveforsyningen til brystvorten kan beskadiges, da implantatet kan presse på nerven, dette vil medføre nedsat eller manglende følelse. Følsomheden normaliseres ofte efter uger til måneder. Føleforstyrrelsen ses hos 4% af de opererede. Hos under 1% kan den være permanent. Den hyppigste komplikation er kapselskrumpning, ses hos ca. 2-4 %. Der danner sig altid en arvævsbræmme omkring et fremmedlegeme, også ved implantater. Hvis denne arvævsbræmme er kraftigere end normalt kan kapslen skrumpe og i værste tilfælde gøre protesen deform. Der vil komme asymmetri. Kapselskrumpningen viser sig ved forskellige grader af fasthed og ubehag, smerter og evt. asymmetri, der kan kræve et nyt kirurgisk indgreb, hvor arvævskapslen fjernes og implantatet genindsættes. Der kan gå hul på implantatet. Dette sker og risikoen stiger med alderen. Ved at bruge implantater med sammenhængende silikone, vil silikonen ikke flyde ud, men blive i skallen. Symptomerne kan være ømhed, brændende smerter eller følelsesløshed. Endvidere kan brystet hæve og der kan føles hårde knuder, som kan give anledning til bekymring. Implantater påvirker ikke mælkekirtlerne og dermed amning. Det er videnskabeligt bevist, at silikone-proteser ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko for hverken mor eller barn. Hvis patienten næsten ikke har noget brystvæv kan man efter indsættelse af implantater sommetider opleve, at der opstår små rynker eller folder på forsiden af kavalergangen eller til siden. Afstødning af silikoneimplantat gennem huden ses meget sjældent. Implantater kan vanskeliggøre mammografi. Røntgenstrålerne kan ikke gennemtrænge implantatet, så det kan betyde en forsinkelse af eller hindring i at opdage brystkræft. Der er dog andre undersøgelsesmuligheder samt at implantatet, i de fleste tilfælde, ligger under brystmusklen, og dermed presser brystvævet frem. Knudedannelse pga. arvæv kan opfattes som værende mulig kræft knude, som kan føre til, at man uden grund far foretaget en vævsprøve (biopsi). Implantaterne har en begrænset levetid, de holder ikke evigt. De skal skiftes på et eller andet tidspunkt, som regel indenfor år. Det er dog en almindelig opfattelse at det er en meget mindre operation, at foretage en udskiftning inden implantatet er gået i stykker, end det er at foretage en operativt ijernelse af et implantat, der er gået i stykker. Man bør henvende sig til vurdering, når der er gået år eller, hvis der skulle opstå forandringer i brystet. Tobaksrygning kan påvirke det endelige resultat, idet de små blodkar, der forsyner vævet, trækker sig sammen, således at vævet ikke får næring. Risikoen for alvorlige blodpropper, som der er en lille risiko for ved alle operationer, øges ved tobaksrygning. Det vil være tilrådeligt -1 uge efter operationen - at begynde at tage li- vitaminer (500IE) 1 tablet x 2 dagligt til forebyggelse af kapseldannelse. Kan bl.a. købes hos MATAS

5 Man skal huske på at holdbarheden af operationen er afhængig af hudens beskaffenhed, alder og livsstil. Brystimplantater Hvad er silikone: Silikone er som grundsubstans ikke farligt. Silikone udvikles af silicium, der findes i naturen ved at tilføre kulstof og ilt. Gennem de sidste 50 år er silikone blevet anvendt til deodoranter, shampoo, læbestifter, hårlak og i mange af vores fødevarer. Silikonen er også anvendt bredt indenfor lægeverden, bl.a. til at overtrække kanyler, pacemakere, kunstige hofter og hjerteklapper. Silikone er anvendt gennem de sidste 30 år til brystimplantater. Er silikone farligt: Efter mange års omfattende, videnskabelige undersøgelser både i USA og Europa er det fastslået, at der intet belæg er for, at silikone- implantater kan medføre sygdom. National Health Studies i USA udgav i 2003 en konklusion på års studier af risikoen ved silikone-brystimplantater. Også denne fastslår, at der heller ikke på lang sigt, er nogen sammenhæng mellem bryst-implantater og risikoen for at udvikle brystkræft. Det fremgår også af konklusionen, at der ingen sammenhæng er mellem brystimplantater og bindevævssygdomme Hvor stærke er silikone-implantater: De implantatfirmaer der bruges på klinikken (Mentor) stiller absolut strengeste krav til implantaternes styrke og holdbarhed. Hver enkelt implantat gennemgår en lang række tests og styrkeprøver, inden det forlader fabrikken. En silikoneprotese skal f.eks have en strække-evne på over 500 %. Selve silikone-indholdet skal altid have 100 % korrekt styrke, sammenhæng og form. I fagsproget kaldes det cohesivitet og viskositet. Hvor længe holder et silikoneimplantat? Implantaterne kan briste ved traume mod brystet. Desuden bliver implantaterne udsat for slitage i kroppen gennem årene, og det kan medføre, at der slides hul i selve skallen på implantatet. Tidligere implantater har haft en gennemsnitlig holdbarhed pĺ 10 år. Man mener at de nye implantater, der har en sammenhængende silikone har en længere holdbarhed, fordi slitagen på silikone-skallen er meget mindre med den tykke gel, som implantaterne nu er fyldt op med. Men man skal regne med at de skal skiftes på et eller andet tidspunkt. Garanti? Silikone-implantater kan ikke betragtes som livstids-implantater. Vores leverandører giver livstids garanti på implantater i patientens levetid, hvis de går i stykker uden traume. Anmodning om erstatnings-implantater fremsættes af

6 kirurgen til leverandøren, og de ødelagte implantater sendes så til fabrikken for at blive undersøgt nærmere. Hvis det er en fabrikationsfejl, vil du få erstattet implantaterne. Leverandøren dækker ikke operations-omkostningerne, som du selv skal betale. Texturerede implantater: På klinikken bruger vi implantater med overfladeteksturering, som har den fordel, at de minimerer kapselskrumpning, som er en dannelse af arvæv omkring selve implantatet. Texturerede implantater skal ikke masseres, idet det omkringliggende væv skal have ro til at vokse ind i overfladen med en blødere, mere elastisk og mindre bindevævsrig kapsel til følge. Gennemsnitlig får 5 % kapseldannelse, hvoraf kun nogle skal reopereres. Hvilke former har implantaterne: Der findes både runde, dråbeformede (anatomiske) og en kombination mellem et rundt og dråbeformet implantater i utallige mål, størrelser og former. Det er kombinationen af kvindens eksisterende brystvæv, anatomi, valget af implantattype, form og størrelse* der vil give den endelige skål størrelse. Fast eller blødt implantat? De gel-fyldte implantater indeholder en skærefast silikone-gel, også kaldet Cohesive gel Dette betyder, at silikonen er sammenhængende. Der findes 3 forskellige fastheder af gel: Semi-Cohesive gel - blød og naturlig silikone Natural-Cohesive - medium blød silikone Very cohesive gel - fast og stivere silikone. Vi bruger nu The Matrix, så vi nu kan måle helt præcist frem til et perfekt passende implantat til hver enkelt patient. Almene forholdsregler: 2 uger før operationen: Undgå medicin, som indeholder acetylsalicylsyre, D-vitamin, Q 10, fiskeolie og levertran fra nu af og til 1 uge efter operationen, da dette kan give øget blødningstendens. Undgå alle former for naturmedicin 3 uger før operation Tobaks rygning er ikke tilladt 2 uger før og 2 uger efter operationen, da det giver forsinket sårheling med risiko for grimme ar samt øget risiko for betændelse. Det vil sige, at patienten ikke må ryge eller bruge nogen form for nikotin præparater

7 nikotinplastre, nikotin-tyggegummi mm, i de sidste 2 uger. Såfremt du op til operationtidspunktet føler dig utilpas, så som forkølelse, influenza eller andre symptomer eller har du sår eller bumser i nærheden af det område, der skal opereres, skal du kontakte klinikken så hurtigt som muligt, da operationen evt. vil blive udsat. Har du haft infektion i luftvejene, bihuler, hals, urinveje eller infektion i tand/tandkød, sår/bylder eller blå mærker bedes du ligeledes kontakte klinikken. 24 timer før operationen Du må ikke drikke alkohol de sidste 24 timer før operationen. Før en operation i fuld bedøvelse skal du faste fra 6 timer før mødetidspunktet. Du må drikke saftevand og the i op til 2 timer inden operationen, ikke mælkeprodukter eller kaffe. Dette skal strengt overholdes. Tyggegummi, pastiller og rygning er også forbudt i 4 timer før operationen. På operationsdagen: Du skal møde fastende fra 6 timer før operationstidspunktet (se pjece). Du bliver modtaget af personale, der anviser en seng. Herefter kommer narkoselægen og kirurgen. Vi gennemgår operationsplanen, type samt placering af arrene, endvidere får du mundtligt information om komplikationer samt forløb og der svares på spørgsmål. Der tages fotodokumentation samt operationsoptegning. Al form for make-up samt neglelak fernes før operationen. Ingen creme i ansigtet ved ansigtsoperationer og ingen creme på kroppen, hvor der skal opereres. Undgå ligeledes, ved brystoperationer, at bruge deodorant. I hårområder, hvis ikke andet er aftalt, bør hårene fjernes omk. operationsområdet, ca 1 uge før. Undlad kontaktlinser og efterlad smykker hjemme. Eventuelle piercinger bør ligeledes undlades og fjernes inden operationen. Sukkersyge og blodtryksforhøjelse skal være velreguleret. Anvender du astma medicin, migrænemidler etc. bedes dette medbragt på operationsdagen. Efter operationen Du skal tage antibiotika, hvis dette er ordineret af klinikken. Har du brug for smertestillende medicin, anbefaler vi Panodil, Ibumetin el. lign. medicin. Ved behov kan der medgives stærkere medicin med hjem efter aftale og mundtlig information. Du må ikke selv føre bil efter en evt. operation (hvis ikke andet er aftalt), da der ofte er givet smertestillende og/eller beroligende medicin. Ved større operationer bør du ikke være alene om natten, når du er ny opereret. Du bør også have en ledsager på hjemturen enten du tager tog/bus/taxa. Forbinding og støtte bh Bh kan købes på klinikken for kr. 250,-

8 Der sætte papirplaster på arrene, der skal være urørt til trådfjenelse, endvidere kan der blive lagt en stram, støttende forbinding,der skal sidde i 1-2 uger og som bliver fjernet her på klinikken. Øvrige forbinding bliver du instrueret i. Sålænge arrene er røde, bør de ikke udsættes for sollys, da dette kan give grimme og misfarvede ar. Det anbefales at plasterbehandle arrene med englehud papirplaster der kan købes, bl.a. på apoteket (max. 50,- kr). Behandlingen strækker sig over 4-6 mdr. evt. længere afhængigt af hvordan arret ser ud. Plastrene masserer huden således at helingen går hurtigere. Man skal huske at ved enhver kirurgi kan der komme korrektiv kirurgi på tale. Holdbarheden af operationen er afhængig af hudens beskaffenhed, alder og livsstil. Patientforberedelse: Når du kommer på klinikken bliver du informeret af kirurgen m.h.p. - at du ved hvad operationen indebærer - at du kender det planlagte forløb efter operationen - at du er informeret om de forholdsregler du skal iagttage efter operationen - at du kender de risici og mulige senfølger operationen medfører - at der er indhentet informeret samtykke. Inden du lager en beslutning om at få foretaget et kosmetisk indgreb, er det vigtigt, at du tænker dig godt om. Derfor kan du ifølge loven om kosmetiske behandlinger, ikke booke tid til operation, før der er gået 1 uge efter forundersøgelsen. Hvis du derefter bestemmer dig for en operation, kan du kontakte klinikken, så finder vi en tid til indgrebet, som passer ind i din kalender. Ved forundersøgelsen: Valget af protese-type kan kun ske ved en konsultation hos en plastikkirurg. Ved en grundig gennemgang af din anatomi, brystudseende og mængden af brystvæv, samt dine egne informationer, vil du blive informeret om forskellige typer implantater, gelindhold, form og størrelse og vil blive vejledt om netop det implantat der passer til dig. Du kan også afprøve forskellige størrelser før det kirurgiske indgreb. De tre mest almindelige steder at indføre implantatet er via folden under brystet, hvor der lægges et lille snit. Man kan også lægge implantatet ind gennem det pigmenterede område ved selve brystvorten fra kl En god adgang, hvis der samtidigt er behov for et lille brystløft.

9 Sidste mulighed er anlæggelse gennem armhulen. Denne metode kan ikke anbefales når man bruger teksturerede implantater, da det øger risikoen for betændelse. Implantatet kan placeres oven på brystmusklen og under brystkirtlen(subglandulært) eller placeres enten delvis eller helt under brystmusklen. Det afhænger af hvor meget brystvæv du har. Operationen foregår oftest i sedering. Operationstiden er 1-2 timer og de fleste kommer hjem samme dag. 2 uger før operationen: Undgå medicin, som indeholder som indeholder acetylsalicylsyre, Er vitamin, Q 10, fiskeolie og levertran fra nu af og til 1 uge efter operationen, da dette kan give øget blødningstendens. Tobaks rygning er ikke tilladt 2 uger før og 2 uge efter operationen, da det giver for- sinket sårheling, med risiko for grimme ar samt øget risiko for betændelse. Når man har besluttet sig for implantater, skal man overveje ryge- stop, da man ved, at rygning øger risikoen for kapseldannelse. Har du sår eller bumser i nærheden af det område, der skal opereres, skal du kontakte klinikken et par dage før operationen. Bedøvelse ved brystproteseindlæggelse: Operationen foregår i en moderne form for bedøvelse, der benævnes "Sedering" Der bruges samme medicamenter som ved fuld bedøvelse, men fordi der gives mere smertestillende og mindre sovemedicin, trækker alle vejret selv. De allerfleste sover fuldstændigt. Metoden er skånsom, giver færre komplikationer og du er hurtigt frisk igen. På operationsdagen:. Du vil blive modtaget når du kommer til klinikken. Du skal møde fastende. Det betyder, at De i de sidste 6 timer inden mødetidspunktet ikke må drikke indtage fast føde eller mælkeprodukter. Derimod må De gerne drikke klare væsker : vand, saft og the uden mælk/fløde., meget gerne sukkerholdige væsker, indtil 2 timer før mødetidspunktet, idet dette vil give dem større velvære inden og efter operationen.. Tyggegummi må ikke bruges under operationen da der er risiko for at man kan sluge det. Tobaksrygning er ligeledes tilladt indtil to timer før mødetidspunktet, dog skal det pointeres at rygning generelt kan medføre komplikationer i forbindelse med kirurgi og bedøvelse og dermed forringe chancerne for et godt resultat. Ved rygning er der meget stor risiko for almen utilpashed efter operationen. Efter at De har fået de beroligende piller, kommer jeg for at give information om indgrebet, samt tage billeder og optegne. Operationen: Når de kommer ind på operationsstuen vil jeg evt. lægge en lille plastikkanyle i

10 hånden, for evt. at give mere beroligende medicin. Herefter vil der blive givet lokalbedøvelse i område der skal bedøves. Der anvendes lokalbedøvende medicin, væske, der indsprøjtes og bedøver operationsområdet, dette kan godt gøre lidt ondt, det svider, men virkningen er hurtig. Efter operationen Efter operationen vil De bliv tilbudt en seng på opvågningsstuen. Her vil de blive observeret for gennemblødning af forbindingen samt smerter, og vi vil sørge for, at de får smertestillende medicin. Når De er klar, vil de fa noget at spise og drikke. De skal regne med at blive på klinikken ca. 2 timer efter operationen. Du kan herefter tage hjem, hvis du har det godt. Hvis de overnatter på klinikken, vil de næste dag blive udskrevet kl , således at de kan afhentes senest kl Undertegnede informerer Dem om operationen og orienterer om det videre forløb samt tid til efterkontrol. Der bliver medgivet visitkort med mobilnummer, således at jeg kan kontaktes ved problemer. De skal sørge for at have noget smertestillende medicin hjemme fx panodil og gigttabletter(ibuprofen). Begge midler kan fås i håndkøb. Hjemtransport På operationsdagen, må De ikke selv køre bil eller cykle, men bør transporteres hjem i bil. En voksen person skal ledsage dem. Indtil næste morgen efter operationen skal de være i nærheden af, eller kunne komme i kontakt med en voksen person, som enten kan holde lidt øje med Dem eller komme tilstede. Såfremt De er i tvivl om noget vedrørende bedøvelsen, er De velkommen til at ringe og spørge. Du må ikke drikke alkohol de sidste 24 timer før operationen. På operationsdagen; Du skal møde fastende fra 6 timer før operationstidspunktet. Du bliver modtaget af personale, der anviser en seng. Herefter kommer narkoselægen og kirurgen. Vi gennemgår planen mhp. på implantat-størrelse, adgang samt placering endvidere mundtligt information om komplikationer samt forløb og der svares på spørgsmål. Der tages fotodokumentation samt operationsoptegning. Under operationen lægges der et smertekateter, der dæmper smerterne efter operationen. Smerter efter operationen Du skal tage antibiotika, hvis dette er ordineret af klinikken. Har du brug for smertestillende medicin, anbefaler vi Panodil, Ibumetin el. lign. medicin. Ved behov kan der medgives stærkere medicin med hjem efter aftale og

11 mundtlig information. Du må ikke selv føre bil efter en evt. operation (hvis ikke andet er aftalt), da der ofte er givet smertestillende og/eller beroligende medicin. Ved større operationer bør du ikke være alene om natten, når du er ny opereret. Du bør også have en ledsager på hjemturen enten du tager tog/bus/taxa. Forbinding: Der sætte papirplaster på arrene, der skal være urørt til trådfjenelse, endvidere bliver der lagt en stram, støttende forbinding der skal sidde i 1-2 uger og som bliver fjernet her på klinikken. Etagevask indtil yderforbindingen er fjernet Der bør anvendes sports BH de første 2-3 mdr. indtil implantaterne sætter sig, både dag og nat. Vi anbefaler at du bruger papirplaster på arrene yderligere 3 mdr., der skiftes ved behov, for at få pæne ar. Plastrene masserer arret og dermed opnår man en hurtigere opheling og dermed pænere ar. Plastret kan købes på apoteket (englehud papirplaster, max kr 50,-) Trådfjemelse/Kontrol: Du liver syet med en tråd der sidder indvendigt, og opløser sig selv. Muligvis fjernes en lille tråd efter 1-2 uger her, hvor vi samtidig vil kontrollere, at operationen er forløbet tilfredsstillende. Du kan her, evt. blive udstyret med et strammende bind ind over brystet, da implantaterne kan have en tendens til at glide op. Herefter er der klinisk kontrol efter 3 mdr. og længere, efter behov. Med fotodokumentation. Efter operationen: Undgå store skulderbevægelser i 6 uger efter operationen. Minus sideleje i 3 uger. Armene bør ikke løftes til over hjerteniveau op til 6 uger efter operationen. Ingen fysisk anstrengelse i 2 mdr. Derefter gradvis normalisering af dine vanlige aktiviteter inkl. løb, sport og anden fysisk aktivitet. Sol abstinent 3 mdr. evt. længere afhænglig af arrenes udseende. Man bør ikke massere implantaterne, da dette kan give irritation i vævet, der så igen kan give kapseldannelse samtidig hæmmer det fastsættelsen af implantaterne. Det er normalt at have smerter i op til 1 uge. Men får du feber\ rødme«hævelse eller yderligere smerter, skal du kontakte klinikken. Du skal vide at ved ethvert kirurgisk indgreb kan der komme korrektiv kirurgi på tale. Holdbarheden af operationen er afhængig af hudens beskaffenhed, alder og livsstil.

12 Gør det ondt at blive opereret? Der vi/ altid være smerter efter en operation. Forskellig fra person. : til person og afhængig af hvilken operation du skal have lavet. Vi giver dig nogle smertestillende tabletter, før du bliver opereret. De virker, så du får færre smerter, når operationen er overstået, Du får smertestillende tabletter med hjem, Du skal selv sørge forat købe Pamol { Pinex eller Panodil, og Arthrotec, Ibuprofen Under operationen bliver der lagt lokalbedøvelse i operation som ri det. Hvis du har smerter efter operationen, kan vi give dig smertestillende medicin i den nål du har i hånden efter operationen. Vi kan også give dig smertestillende tabletter. Hvordan kan sygeplejersken vide hvor ondt jeg har? Vi kan ikke måle din smerte på samme måde, som vi kan måle puls og blodtryk. Derfor er det vigtigt, at du selv fortæller os, hvor ondt du har. Når du skal beskrive din smerte, er det afgørende, at du før operationen er bekendt med VAS skalaen: Vi bruger VAS skalaen til at måle dine smerter. Hvad er VAS skalaen? Til at beskrive dine smerter, bruger vi en VAS lineal, hvor du skal flytte den lodrette linie hen til det punkt) som dækker din smerte. Du ser her forsiden af linealen: Ingensmerte Værst tænkelige smerte Du ser her bagsiden af linealen, hvor sygeplejersken kan aflæse talværdien: Numerisk Skala Ingen smerte -

13 Hvorfor skaj jeg tage smertestillende medicin efter operationen? Du ska! ikke "bide" smerten i dig, Med en god smertelindring heler du bedre og din krop hjælpes til at finde sin normale funktion, Du vi føle dig mere afslappet. God smertelindring er med til at forebygge lungebetændelse og blodpropper. Du kan og begynde din genoptræning hurtigere. Hvordan skal jeg tage smertestillende medicin der hjemme? Du får forskellige slags smertestillende medicin med hjem. Det er en fordel, at have en pårørende til at høre med, når du informeres om smertebehandlingen. Paracetamol, Arthrotec, Ibuprofen skal du selv købe. 'Hvis du tåler gigtmedicin (Celebra Arthrotec, Ibuprofen), Kan du få ekstra. Gigtmedicin er smertestillende, det nedsætter også reaktionen og hævelsen i operationsområdet. Det er vigtigt, at. tage disse 2 slags medicinr sammen, da det er grundsmertebehandiing. De nedsætter dit behov.for anden smertestillende medicin. Vi laver et medicinskema til dig, hvorpå der står, hvad vi vil anbefale dig at tage i dagene efter operationen, Vi gennemgår medicinskemaet med dig og fortæller om den.medicin, du får med hjem. Du må ikke stoppe med al medicinen på en gang. Du skal. først aftrappe morfinen. Derefter ; kan du aftrappe panodil og gigtmedicin. Hvis du senere får smerter, er det vigtigt, at du genoptager smertebehandlingen.. '. Du kan bedømme dine smerter på samme måde, som vi gør. Du er velbehandlet mellem 0 og 3, når du er i ro og op til 5 ved hoste/bevægelse. Kommer du over 3 i hvile eller får konstante smerter ved bevægelse, bør du supplere smertebehandlingen; Kan jeg få bivirkninger? Der kan opstå bivirkninger, når du bliver behandlet for dine.smerter især i forbindelse med behandling med morfin. De hyppigste er døsig hed, kvalme, opkastning, forstoppelse og forbigående problemer med at lade vandet. - Får du morfintabletter (Oxynorm, Oxycontin eller Ketogan), er det vigtigt, at du allerede fra den dag, du bliver opereret, spiser svesker, sveskegrød eller drikker sveskejuice. Du skal drikke 2-3 liter væske i døgnet Hvis der ikke er gang i din mave efter ca, 1 døgn, bør du tage Magnesia eller lignende,som kan købes på apoteket.

14

Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen

Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen Patientinformation Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Almene forholdsregler og information Husk at du er velkommen

Læs mere

Patientinformation. Brystimplantater 3. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Brystimplantater 3. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling Patientinformation Brystimplantater 3 Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Information om brystimplantater 3 Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt

Læs mere

Patientinformation. Brystimplantater 1. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Brystimplantater 1. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling Patientinformation Brystimplantater 1 Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Information om brystimplantater 1 Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Arkorrektion. - information til patienter

Arkorrektion. - information til patienter Arkorrektion - information til patienter Arkorrektion Ardannelse er kroppens måde at reparere en defekt i hudoverfladen på. Ar opstår efter tidligere operationer, skader eller uheld. Man danner kun ar,

Læs mere

Korrektion af brystvorteområdet. - information til patienter

Korrektion af brystvorteområdet. - information til patienter Korrektion af brystvorteområdet - information til patienter Brystvorteområdet har stor æstetisk værdi for de fleste kvinder. Specielt efter graviditet og amning kan brystvorteområdet ændres markant. Nogle

Læs mere

Patientinformation. Brystimplantater 2. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Brystimplantater 2. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling Patientinformation Brystimplantater 2 Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Information om brystimplantater 2 Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt

Læs mere

Smertevurdering og smertebehandling

Smertevurdering og smertebehandling Patientinformation Smertevurdering og smertebehandling www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Smertevurdering og smertebehandling Denne pjece er tænkt til dig, som skal have foretaget en operation. Pjecen

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

Brystløft. - information til patienter

Brystløft. - information til patienter Brystløft - information til patienter Brystløft Et brystløft har til formål at flytte brystvorten og volumen op uden at ændre på brystets fylde. Ved et brystløft fjernes således kun overskydende hud,

Læs mere

Brystfjernelse hos mænd

Brystfjernelse hos mænd Patientinformation Brystfjernelse hos mænd www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om operationen: brystfjernelse hos mænd.

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Operation for gynækomasti. - information til patienter

Operation for gynækomasti. - information til patienter Operation for gynækomasti - information til patienter Operation for gynækomasti Ved en brystreduktion hos mænd formindskes brysterne til det ønskede omfang. Operationen går i korthed ud på at mindske

Læs mere

Fedtsugning. - information til patienter

Fedtsugning. - information til patienter Fedtsugning - information til patienter Fedtsugning Fedtsugning kan tilbydes og med fordel anvendes ved uhensigtsmæssigt lokaliserede fedtdepoter på hofter, lår, mave, knæ, bryster, ankler, læg og under

Læs mere

Brystformindskende operation. - information til patienter

Brystformindskende operation. - information til patienter Brystformindskende operation - information til patienter Brystformindskende operation Ved en brystreduktion formindskes brysterne til det ønskede omfang. Dette kan foregå ved forskellige teknikker som

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Brystrekonstruktion med expanderprotese

Brystrekonstruktion med expanderprotese Patientinformation Brystrekonstruktion med expanderprotese www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om operationen: brystrekonstruktion

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Maveplastik. - information til patienter

Maveplastik. - information til patienter Maveplastik - information til patienter Maveplastik Ved en maveplastik fjernes overflødigt fedt og hud og huden opstrammes evt. i kombination med en opstramning af bugvægsmuskulaturen. Fedt indenfor bugvæggen

Læs mere

Brystforstørrende operation. - information til patienter

Brystforstørrende operation. - information til patienter Brystforstørrende operation - information til patienter Brystforstørrende operation Implantater som anvendes i dag består af en ydre skal af silikone med en ru eller glat overflade. De er fyldt med en

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Patientinformation. Brystprotese.

Patientinformation. Brystprotese. Patientinformation Brystprotese www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om operationen: brystprotese. Pjecen informerer

Læs mere

Brystforstørrelse og brystløft i kombination. - information til patienter

Brystforstørrelse og brystløft i kombination. - information til patienter Brystforstørrelse og brystløft i kombination - information til patienter Brystforstørrelse og brystløft i kombination Brystløft kan kombineres med indlæggelse af en silikoneprotese, hvis patienten ønsker

Læs mere

Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg. - information til patienter

Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg. - information til patienter Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg - information til patienter Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg 3. udgave, 4.6.15 Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg Hængende øjenlåg er som regel et

Læs mere

Patientinformation. Brystreduktion. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Brystreduktion. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Brystreduktion www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om operationen: brystreduktion. Pjecen informerer

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystløft (stort/lille)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystløft (stort/lille) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystløft (stort/lille) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om brystløft og om efterbehandling

Læs mere

Kvinder og mænd, som er generet af lokaliserede fedtdepoter, som resulterer i uharmonisk skikkelse, er dem, som har fordel af en fedtsugning.

Kvinder og mænd, som er generet af lokaliserede fedtdepoter, som resulterer i uharmonisk skikkelse, er dem, som har fordel af en fedtsugning. kan tilbydes og med fordel anvendes ved uhensigtsmæssigt lokaliserede fedtdepoter, det kan være sig på hofter, lår, mave, knæ, bryster, ankler, læg og under hagen. En fedtsugning er ikke en erstatning

Læs mere

Mandlig brystdannelse (gynækomasti)

Mandlig brystdannelse (gynækomasti) Vækst af brystkirtelvæv samt fedtdeponering omkring brystvævet kan forekomme både hos unge og voksne mænd. Hos de unge mænd er årsagen ofte hormonel ubalance, mens årsagen hos voksne ofte er fedtdeponering

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Patientinformation. Brystløft. - Ptose. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Brystløft. - Ptose. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Brystløft - Ptose www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om operationen: brystløft. Pjecen informerer

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING OM PLASTIKKIRURGISK OPERATION PÅ TERAPEU- TISK / MEDICINSK ELLER KOSMETISK GRUNDLAG

GENEREL VEJLEDNING OM PLASTIKKIRURGISK OPERATION PÅ TERAPEU- TISK / MEDICINSK ELLER KOSMETISK GRUNDLAG GENEREL VEJLEDNING OM PLASTIKKIRURGISK OPERATION PÅ TERAPEU- TISK / MEDICINSK ELLER KOSMETISK GRUNDLAG Jægersborgs Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om korrektion af indadvendte brystvorter

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om korrektion af indadvendte brystvorter Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om korrektion af indadvendte brystvorter Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om indadvendte

Læs mere

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30.

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30. Operation for mandlig brystudvikling - Gynækomasti - Amalieklinikken i København Mænd har ligesom kvinder anlæg til dannelse af et bryst, men forskellig hormonpåvirkning af brystkirtelvævet hos de to køn

Læs mere

Brystforstørrelser / brystimplantat

Brystforstørrelser / brystimplantat Kvinder med små og/eller slappe bryster samt kvinder med asymmetri kan hjælpes med indoperation af brystimplantater. Konsultationen Du vil ved første konsultation på Privathospitalet Mølholm få rådgivning

Læs mere

BRYSTFORSTØRRELSE. Version 1. www.facebook.com/opaaarhus 08.10.2014

BRYSTFORSTØRRELSE. Version 1. www.facebook.com/opaaarhus 08.10.2014 BRYSTFORSTØRRELSE www.facebook.com/opaaarhus 08.10.2014 Version 1 Forudsætninger for at få en brystforstørrende operation Oplysning fra Sundhedsstyrelsen Ifølge loven om kosmetiske behandlinger kan du

Læs mere

Brystforstørrende operation med implantater Amalieklinikken i København

Brystforstørrende operation med implantater Amalieklinikken i København Brystforstørrende operation med implantater Amalieklinikken i København En brystforstørrende operation kan enten foretages med brystimplantater eller med dit eget fedtvæv. Teknikken med eget fedtvæv kan

Læs mere

Patientinformation. Brystløft. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Brystløft. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling Patientinformation Brystløft Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Information om Brystløft Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til forundersøgelse,

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Brystreduktion - Amalieklinikken i København Store og tunge bryster kan give gener både af fysisk karakter på grund af vægten og af psykiske og kosmetiske årsager. Tyngden af brysterne vil som regel medføre,

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Ambulant operation. Sammedagskirurgiskafsnit/gynækologisk afdeling

Ambulant operation. Sammedagskirurgiskafsnit/gynækologisk afdeling Ambulant operation Sammedagskirurgiskafsnit/gynækologisk afdeling Praktiske oplysninger før operationen Denne pjece skal supplere den mundtlige information, som du har fået i forbindelse med konsultationen

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Brystløft - Amalieklinikken i København Hos nogle kvinder hænger brysterne allerede fra puberteten, men som regel er det en følge af graviditeter og amning eller en følgevirkning til stort vægttab. Et

Læs mere

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Nogle kvinder ønsker af forskellige grunde at få fjernet deres brystimplantater. Dette er en ret enkel operation, som nogle kan få foretaget i

Læs mere

Information om armplastik

Information om armplastik Information om armplastik Med alderen mister huden sin elasticitet. Yderligere vil vægttab og tab af muskelfylde med alderen bidrage yderligere til slaphed af huden, specielt på overarmene. Meget stort

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystvortereduktion

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystvortereduktion Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystvortereduktion Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om brystvortereduktion, om den

Læs mere

Patientinformation. Brystreduktion. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Brystreduktion. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling Patientinformation Brystreduktion Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Information om brystreduktion Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til

Læs mere

BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT

BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT www.facebook.com/opaaarhus 08.10.2014 Version 1 Komplikationer og bivirkninger Du skal være opmærksom på, at følgende komplikationer og bivirkninger muligvis kan forekomme.

Læs mere

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København En brystforstørrende operation kan enten foretages med implantater eller med dit eget fedtvæv. Teknikken med implantater kan du læse

Læs mere

Patientinformation. Kuskefingre. - Dupuytren Kontraktur.

Patientinformation. Kuskefingre. - Dupuytren Kontraktur. Patientinformation Kuskefingre - Dupuytren Kontraktur www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Information om sygdommen og behandlingen Denne pjece indeholder information om kuskefingre og dertilhørende operation.

Læs mere

Overrevet styresene i skulder

Overrevet styresene i skulder Patientinformation Overrevet styresene i skulder - Rotator cuff ruptur www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om overrevet

Læs mere

Patientvejledning. Indadvendte brystvorter

Patientvejledning. Indadvendte brystvorter Patientvejledning Indadvendte brystvorter Indadvendte brystvorter skyldes ofte, at bindevævet mellem kirtelgangene i brystet er for stramt og kort. Indadvendte brystvorter hos kvinder kan være et stort

Læs mere

Information om svedreducerende operation

Information om svedreducerende operation Information om svedreducerende operation Hvem henvender en svedreducerende operation sig til? Vi sveder over hele kroppen. Ansigt, håndflader, armhuler, skridtet og fødder er områder med særlig svedtendens.

Læs mere

Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patientinformation Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium - B120 Indlæggelse på Ortopædkirurgisk sengeafsnit Navn... De bedes møde i afsnit......

Læs mere

VEJLEDNING OM BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PÅ KOSMETISK GRUNDLAG (Augmentation)

VEJLEDNING OM BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PÅ KOSMETISK GRUNDLAG (Augmentation) VEJLEDNING OM BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PÅ KOSMETISK GRUNDLAG (Augmentation) Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Nogle kvinder oplever

Læs mere

Patientinformation. Sammedagsoperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Sammedagsoperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Sammedagsoperation Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Rev. aug. 2009 Information om sammedagsoperation Navn... De bedes møde i afsnit...... dag den... kl.... Med denne

Læs mere

Operation for overskydende maveskind (abdomen pendens)

Operation for overskydende maveskind (abdomen pendens) Patientinformation Operation for overskydende maveskind (abdomen pendens) Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Operation for overskydende maveskind (abdomen pendens) Husk

Læs mere

I god tid før operationen vil speciallægen undersøge dig og informere grundigt om indgrebet og det forventelige resultat.

I god tid før operationen vil speciallægen undersøge dig og informere grundigt om indgrebet og det forventelige resultat. Efterhånden som man bliver ældre, bliver musklerne og huden i ansigtet slappere, hvorved rynker og løs hud bliver mere synlige. Den løse hud ses oftest under hagen, op langs kæberanden samt over og under

Læs mere

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder.

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion i ansigt - Amalieklinikken i København Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion er en permanent

Læs mere

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt.

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt. Brystrekonstruktion Amalieklinikken i København Amalieklinikkens plastikkirurg Jens Jørgen Elberg har mere end 20 års erfaring i alle former for brystrekonstruktion og korrektion efter brystkræftbehandling

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater Patientvejledning Fjernelse af brystimplantater Der kan være flere grunde til, at du ønsker at få fjernet dine brystimplantater igen. Det kan dreje sig om ændringer i brystets størrelse og form, lækage

Læs mere

Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom)

Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom) Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom) Patientinformation, Artroskopisk dekompression Side 2 Du er blevet

Læs mere

Brystforstørrelse med EUROSILICONE silikoneimplantater Din bedste garanti for kvalitet og sikkerhed

Brystforstørrelse med EUROSILICONE silikoneimplantater Din bedste garanti for kvalitet og sikkerhed Brystforstørrelse med EUROSILICONE silikoneimplantater Din bedste garanti for kvalitet og sikkerhed Beslutningen om brystforstørrende operation: Hos EUROSILICONE er vi bevidste om, at det er en vigtig

Læs mere

Information om brystløft

Information om brystløft Information om brystløft Hvem henvender et brystløft sig til? Der findes 3 væsentlige årsager til slaphed af brysterne: Graviditet Ved graviditet stimuleres brystkirtlerne til produktion af mælk. Brystkirtlerne

Læs mere

Patientinformation. Ustabilt skulderled. - SLAP operation.

Patientinformation. Ustabilt skulderled. - SLAP operation. Patientinformation Ustabilt skulderled - SLAP operation www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om instabil bicepssene

Læs mere

Ustabilt kravebensled

Ustabilt kravebensled Patientinformation Ustabilt kravebensled - Weaver dunn www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om om ustabilt kravebensled

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Hudreduktion, lår - Amalieklinikken i København Løs hud på lårenes inderside ses hyppigst efter store vægttab, men udvikler sig også i en mindre udtalt grad med alderen. Der kan være forskellige årsager

Læs mere

Operation for forhudsforsnævring

Operation for forhudsforsnævring Operation for forhudsforsnævring Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Denne pjece indeholder information om din forestående operation for

Læs mere

Fedtsugning (Liposuction) - Amalieklinikken i København

Fedtsugning (Liposuction) - Amalieklinikken i København Fedtsugning (Liposuction) - Amalieklinikken i København En fedtsugning har primært til formål at fjerne fedtdepoter på de områder af kroppen, hvor disse depoter er uønskede. Det drejer sig typisk om topmaven,

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater Patientvejledning Fjernelse af brystimplantater Der kan være flere grunde til, at du ønsker at få fjernet dine brystimplantater. Det kan dreje sig om ændringer i brystets størrelse og form, lækage af et

Læs mere

Fjernelse af løs hud på overarme eller lår

Fjernelse af løs hud på overarme eller lår Fjernelse af løs hud på overarme eller lår Personer med løs hud på området svarende til overarme eller lår kan afhjælpes med en operation, hvor overskydende hud med underliggende fedt fjernes. Årsagen

Læs mere

2 NÅR DU SKAL BEDØVES

2 NÅR DU SKAL BEDØVES Når du skal bedøves 2 NÅR DU SKAL BEDØVES Samtale med anæstesilægen Inden operationen vil en anæstesilæge spørge til dit helbred, om du har allergi, om der er specielle forhold ved dine tænder. Vi skal

Læs mere

Patientinformation. Karpaltunnelsyndrom.

Patientinformation. Karpaltunnelsyndrom. Patientinformation Karpaltunnelsyndrom www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om karpaltunnelsyndrom og dertilhørende

Læs mere

Patientinformation. Frossen skulder. - Periartrosis humeroscapularis. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Frossen skulder. - Periartrosis humeroscapularis. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Frossen skulder - Periartrosis humeroscapularis www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om frossen skulder

Læs mere

Information om ørekorrektion

Information om ørekorrektion Information om ørekorrektion Stritører Udstående ører er medfødt. Der kan ikke sættes en bestemt grænse for, hvornår ører betragtes som udstående, men jeg fraråder generelt korrektion, hvis ørets frie

Læs mere

Operation for åreknuder (varicer)

Operation for åreknuder (varicer) (varicer) Dagkirurgisk Afsnit og Karkirurgisk Ambulatorium Åreknuder er i de fleste tilfælde uden betydning, men kan dog forårsage gener i benene. Du har valgt at blive opereret for åreknuder. Når du møder

Læs mere

Patientvejledning. Korrektion af ar

Patientvejledning. Korrektion af ar Patientvejledning Korrektion af ar Ar opstået efter tidligere operationer, skader eller uheld kan ofte korrigeres og dermed blive pænere med en mindre operation Ar kan virke skæmmende, idet huden kan være

Læs mere

OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN

OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk SPØRG HVIS DU ER I TVIVL Fødder er forskellige fra person til person, og derfor

Læs mere

Urogynækologi. Patientinformation. Vælg farve. Operation for nedsynkning af blære, tarm og livmoder. Familiecentret Gynækologisk klinik

Urogynækologi. Patientinformation. Vælg farve. Operation for nedsynkning af blære, tarm og livmoder. Familiecentret Gynækologisk klinik Patientinformation Urogynækologi Operation for nedsynkning af blære, tarm og livmoder Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Operation for nedsynkning af livmoder I denne pjece

Læs mere

Operation på albue eller underarm

Operation på albue eller underarm Patientinformation Operation på albue eller underarm www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag 2 Forberedelse til operationen Der kan være mange årsager til,

Læs mere

Patientvejledning. Korrektion af ar

Patientvejledning. Korrektion af ar Patientvejledning Korrektion af ar Ar opstået efter tidligere operationer, skader eller uheld kan ofte korrigeres og dermed blive pænere med en mindre operation Ar kan virke skæmmende, idet huden kan være

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Kikkertoperation hvor livmoderen fjernes gennem skeden. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Kikkertoperation hvor livmoderen fjernes gennem skeden. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Kikkertoperation hvor livmoderen fjernes gennem skeden Kikkertoperation LAVH Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Behandling af løst maveskind Abdominalplastik - Amalieklinikken i København Der kan være forskellige årsager til at man ønsker behandling af løst maveskind. Oftest skyldes problemet følger efter graviditeter

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

Patientvejledning. Rekonstruktion af bryst. med expander

Patientvejledning. Rekonstruktion af bryst. med expander Patientvejledning Rekonstruktion af bryst med expander Rekonstruktion af brystet kan være aktuelt, hvis du har fået fjernet dit ene bryst eller begge bryster pga. brystkræft eller profylaktisk, hvis du

Læs mere

Der skæres ikke igennem kirtelvævet, således at mulighederne for senere at kunne amme er til stede.

Der skæres ikke igennem kirtelvævet, således at mulighederne for senere at kunne amme er til stede. Brystoperationer med implantater På Roskilde Privathospital har vi specialiseret os i brystoperationer, således at arrene bliver få og så lidt synlige som muligt. Ved silikoneimplantat kan man bruge et

Læs mere

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit Du har fået tilbudt operation i Dagkirurgisk Afsnit Denne pjece skal bidrage til at: du møder

Læs mere

Operation for Karpaltunnelsyndrom

Operation for Karpaltunnelsyndrom Operation for Karpaltunnelsyndrom 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er karpaltunnelsyndrom?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Selve operationen... 5 4.

Læs mere

Information om mandlig brystudvikling

Information om mandlig brystudvikling Information om mandlig brystudvikling Hvem henvender en operation for mandlig brystudvikling sig til? Der skelnes imellem brystudvikling med en underliggende årsag, samt brystudvikling, hvor der ikke kan

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor Patientvejledning Fjernelse af modermærke Hudforandring hudtumor Modermærker eller hudforandringer er heldigvis oftest godartede, men hudkræft og modermærkekræft er stigende i Danmark, formentlig grundet

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Patientvejledning. Brystløft

Patientvejledning. Brystløft Patientvejledning Brystløft Efter graviditet, amning, vægttab eller som følge af aldersforandringer i huden vil de fleste kvinder opleve, at huden mister sin elasticitet. Derved mister brystet sin naturlige

Læs mere

Patientinformation. Kuskefingre. - Dupuytren Kontraktur (Behandling med nåle)

Patientinformation. Kuskefingre. - Dupuytren Kontraktur (Behandling med nåle) Patientinformation Kuskefingre - Dupuytren Kontraktur (Behandling med nåle) www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Information om sygdommen og behandlingen Denne pjece indeholder information om kuskefingre

Læs mere

Behandling for hjernesvulst

Behandling for hjernesvulst Behandling for hjernesvulst Det første besøg Ved dit første besøg på Neurokirurgisk Afdeling, kommer du til en samtale. Vi kalder det første besøg for en forundersøgelse, som finder sted i Neurokirurgisk

Læs mere

Brystformindskende. VEJLEDNING OM BRYSTFORMINDS- KENDE OPERATION PÅ KOSMETISK GRUNDLAG (Reduktionsplastik)

Brystformindskende. VEJLEDNING OM BRYSTFORMINDS- KENDE OPERATION PÅ KOSMETISK GRUNDLAG (Reduktionsplastik) Brystformindskende VEJLEDNING OM BRYSTFORMINDS- KENDE OPERATION PÅ KOSMETISK GRUNDLAG (Reduktionsplastik) Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk

Læs mere

Kikkert-undersøgelse af håndleddet. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Kikkert-undersøgelse af håndleddet. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Kikkert-undersøgelse af håndleddet Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Kikkert-undersøgelse af håndleddet Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information

Læs mere

Operation for lyskebrok. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit/Klinik for Lyskebrok

Operation for lyskebrok. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit/Klinik for Lyskebrok Operation for lyskebrok Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit/Klinik for Lyskebrok Operation for lyskebrok Brok er en udposning af bughinden og en del af tarmen -

Læs mere