LSM RELEASE NOTES. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE Release Notes Version 3.1 SP2 ( ) Juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LSM RELEASE NOTES. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE Release Notes Version 3.1 SP2 (3.1.20412) Juni 2012"

Transkript

1 Side 1 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE Release Notes Version 3.1 SP2 ( ) Juni FORORD Denne version tjener først og fremmest til udvidelse af ændrede hardwareprodukter. Desuden er tilføjet nogle tilpasninger i brugerunderstøttelsen og i udnyttelsen af de forkonfigurerede kundekort ANVENDTE BETEGNELSER LSM LSM Basic Edition, LSM Business Edition, LSM Professional Edition LSM Mobile PC LSM Mobile Edition PC til brug på en Netbook / Laptop LSM Mobile PDA LSM Mobile Edition PDA til brug på en frigivet PDA 1.2. FORUDSÆTNINGER Ved anvendelse skal der tages højde for systemforudsætninger og kompabilitet. 2.0 NYE PRODUKTER 2.1. KORTPRODUKTER KORT Inden brug skal kundekort testes og godkendes af SimonsVoss. Denne test sker via SimonsVoss kundeservice. MIFARE Classic MIFARE DESFire 3.0 ÆNDRINGER I LSM SOFWAREN 3.1. REGISTRERING Integrering af Modulet LSM.NFC (Udvidelse med NFC Teknologi i forbindelse med en Smartphone) og LSM.SIK (Software Interface Kit (SIK) til opkobling af fremmede systemer på LSM databasen)

2 Side NYE KORTKONFIGURATIONER MIFARE Classic+DESFire fra følgende firmware-versioner af hardwaren: Cylinder SC SmartHandle SC CompactReader SmartRelais SmartCD.G SmartCD.HF NETVÆRK For udvalget af templates skal Håndbog LSM Kortmanagement og den tilhørende kortoversigt følges. Ved udnyttelse af netværket eller flere arbejdspladser (fra LSM Business Edition) kræves kort-programmeringsapparatet kun til den første programmering af en lukning med kortinterface (SC), herefter står kortfigurationen til rådighed for flere arbejdspladser, CommNodeServer eller ved export til LSM Mobile Edition PDA. Ved ændringer i kortfigurationen skal gennemføres en ny programmering af en aflåsning med kortinterface (SC). Ved omstilling af kortkonfigurationen følger en henvisning til bortfald af bestående funktioner. Hvis computernavnet ikke kan opløses via DNS (eller HOSTS-filer) (falsk navn eller DNS fungerer ikke), vises nu en tilsvarende melding. Nu er det muligt at ændre computernavnet i en bestående kommunikationsknude (f.eks. CommNodeServer). Dermed lettes konfigurationsændringen ved en flytning af serveren (udskiftning af computer) eller erstatning af computeren ved en hardwaredefekt. Ved en ændring af navnet for kommunikationsknuden skal konfigurationsfilen (*.xml) overføres og softwarekomponenterne genstartes. Netværksopgaverne aktivering/deaktivering/nødstop kan udføres som Segment-Broadcast, d.v.s. via WaveNet Segment sendes en protokol, der samtidig gennemføres på alle knuder i segmentet. Forudsætninger (efterprøves automatisk) - LNI: Firmware TM>= RouterNode / CentralNode : Firmware TM >= Konfiguration under egenskaber for en opgave : Afhængig af type vælges Aktivierung, Deaktivierung, Notfreischaltung Marker Sammelaufruf Lukning/bearbejdning udvælg en knude pr. segment (hvis flere knuder udvælges pr. segment, bliver der kun gemt en knude i hvert segment).

3 Side TRANSPONDERTERMINAL 3.5. BETJENING Visningen af de enkelte skridt blev forbedret. Via konfigurationsfilen TransTermSvr.ini i installationsmappen kan den indstilles til at vise ejernavnet på en transponder - SHOW_NAME=1 Defaultinstilling anføres ikke, så vises Programming succesful. Færdigmelding vises længere. Visningen af kravene til programmering er forbedret. Der er tilføjet yderligere genvejstaster til en lettere betjening: - G2 kort frasortere / genindlæse Ctrl+shift+F - Compact reader frasortere / genindlæse Ctrl+shift+M 3.6. FUNKTIONER DER ER FJERNET Oprettelse af en passwordtransponder, da denne ikke mere er nødvendig i softwaren. Understøttelse af PalmLDB, da denne software ikke længere understøttes. Den efterfølgende version er LSM Mobile Edition PDA. 4.0 FEJLRETTELSER 4.1. UDFØRELSE AF TASKS VIA EN USB CENTRALKNUDE Opgaverne nødstop, fjernåbning, deaktivering og aktivering på SREL2 med LN_I_SR2 blev afbrudt med Funkfehlerl SLETNING AF TRANSPONDERE VIA SØGNING Ved at slette ikke programmerede transpondere via søgning blev antallet af de frie G2 transpondere (TIDs) ikke tilpasset egenskaberne i låseanlægget SØGNING AF KOMPONENTER EFTER PHI Ved søgning af aflåsning efter PHI (decimal eller alfanumerisk) af de tilhørende kortinterfaces blev denne aflåsning ikke fundet.

4 Side ÆNDRING AF KONFIGURATIONEN AF SC-AFLÅSNINGER VED AFPATRULJERING Ved brug af virtuelle netværk eller afpatruljeringslister i kortanlægget kom det i ældre firmwareanlæg til en forandring efter kortafpatruljering i låsekonfigurationen. Derefter kunne der ikke gennemføres yderligere afpatruljeringer med et kort. Ved disse firmware-versioner forhindrer programmeringen nu kortfigurationen med virtuelle netværk eller udskrivning af patruljeringslister, og der sker en fejlmelding DEAKTIVERING AF KORT I VN ANLÆG Ved uddeling af SperrID i det virtuelle netværkssystem med kort bliver programmeringsbehovet nu vist så længe indtil SperrID en er lagt ind i alle SC låsekomponenter (f.eks. SmartRelais2 med flere læsere). Ved cylindre med flere CompactReader står denne funktion ikke til rådighed ROLLEN ADGANGSLISTE ADMINISTRATiON UDEN BRUGER Hvis der oprettes en ny brugergruppe med titlen Adgangsliste Administration og denne gruppe ikke blev tildelt brugere og derpå fik fjernet afkrydsningen ved Adgangsliste Administration, kommer der ingen henvisningsmeddelelse. Denne rolle Adgangsliste Administration kan ikke længere oprettes i denne database! Dette bliver nu imødegået med en fejlhenvisning AFLÅSNINGER MED GRØNT PROGRAMERINGSBEHOV Såfremt der ved en overførsel til PDA en blev valgt optionen Schließungen mit Programmierbedarf under Schließungen auswählen, blev aflåsningen med grønt flash (programmeringskrav via erstatningstransponder i overlaymodus i G1) ikke tilbudt som en mulighed. Dette er der også taget højde for nu FORSKYDNING AF TRANSPONDERE I G1 Ved forskydning af transponderne fra en transpondergruppe til en anden blev programmeringskravet ikke vist korrekt IMPORT AF DØRE Ved import af en allerede eksisterende dør kunne processen ikke afsluttes korrekt, således at LSM ikke mere reagerede ERSTATNINGSTRANSPONDERE MED FALSK TID Ved oprettelse af en erstatningstransponder ved deaktivering af en transponder i et rent G1 anlæg modtog Transponder G2 også fejlagtigt en G2 TID.

5 Side ÆNDRING AF LÅSEANLÆGPASSWORD I G2 KORTANLÆGGET Efter ændring af G2 låseanlægspassword kunne programmerede G2 kort ikke læses/resettes ERSTATNINGSTRANSPONDER UDEN G1 TID I et blandet anlæg i overlaymodus og med optionen Automatically assign G1 TIDs blev der undertiden ikke tildelt G1 TID ved deaktivering af en transponder og oprettelse af den tilhørende erstatningstransponder BEHANDLING AF MODULUDGANGE I FORSKELLIGE OMRÅDER Hvis moduludgangene på et SmartOutputModul blev overført til et SmartRelais Advanced G1 på forskellige områder, og et af disse områder senere blev fjernet, blev den tilsvarende moduludgang afvist og kunne ikke tilpasses igen. Nu anvises området for den tilhørende SmartRelais Advanced.

6 Side KONFIGURERING AF PATRULJERINGSLISTER Det er muligt at konfigurere transponderen i System 3060 fra SimonsVoss sådan, at ingen data kan aflæses via gennemførte afpatruljeringer med transpondere fra enkelte aflåsninger UDDELING AF TILLADELSER I MATRIXEN Ved tildeling af rettigheder i matrix med hjælp fra blokudvalget kunne det ske, at rettighedsafkrydsningen i område- og transpondergruppeskiftet ikke blev sat korrekt PRINTOVERSIGT OVER DØRE VED TRANSPONDERE Ved printoversigt af listen over de tilladte døre for en transponder kunne det forekomme, at døre med samme navn, men forskellig bygningsstruktur (adresse, bygning, etage eller værelesnummer) ikke kunne vises OPDATERING AF LSM 3.0 TIL LSM 3.1 SP1, OPDATERING AF LSM 3.1 TIL LSM 3.1 SP1 Afhængigt af de anvendte moduler kunne det ved opdatering til LSM 3.1 SP1 komme til en ufuldstændig opdatering. En tilmeldelse blev afbrudt med en henvisning til en fejl ved overensstemmelseskontrol. Denne database skal repareres af SimonsVoss TILPASNING TIL ET OVERLAPPENDE OMRÅDE Hvis en aflåsning efter den første programmering blev tildelt et farvet område og disse data ikke blev efterprogrammeret på arbejdspladsen, men via LSM Mobile Edition, skete der en fejl ved importen OVERSIGT FOR UNDTAGELSER I TIDSZONESTYRING Fremstilling af oversigten for Undtagelser i tidszonestyring varede uventet længe. Dette blev gjort hurtigere gennem en forbedring DEAKTIVERE BRUGER En LSM bruger kunne ikke deaktiveres af administrator PROGRAMMERING AF SMARTRELAIS2 Ved programmering af et SmartRelais2 kunne det ske, at den udvidede konfiguration ikke kunne skrives fuldstændigt og dermed ikke stod til rådighed.

7 Side SOFTWARE RESET VED TRANSPONDERE Ved gennemførelse af reset af en transponder G1 blev det manuelt udvidede serienummer ikke nulstillet ADGANGSLISTE FOR PINCODE TERMINAL BRUGER Ved afpatruljering af en aflåsning med en PinCode Terminal blev den rigtige TID ikke altid videresendt og inført i adgangslisten ÆNDRE BERETTIGELSE PÅ EN PDA Hvis der skete ændringer i berettigelsen for eksporterede aflåsninger i G1 på PDA en, kunne det forekomme at ikke alle ændringer kom med i overførslen NY TRANSPONDERGRUPPE ALLEREDE EKSISTERENDE NAVN Hvis et bestående navn blev brugt ved oprettelse af en ny transpondergruppe kom en databasefejl i stedet for en melding INTEGRERING AF COMPACTREADER TIL ACCESS EVENT Ved CompactReader kan funktionen Access Event nu også tilvælges. Hertil skal CompactReaderen tildeles en adgangstilladelse TÆLLER FOR NULSTILLING (SOFTWARE-RESET) Tælleren for software-resets i transponderens egenskaber blev ikke vurderet højt. Der skete ingen notater i aktioner og i loggen INGEN BEHOV FOR PROGRAMMERING VED ÆNDRING AF UDLØBSDATO Den efterfølgende aktivering af udløbsdato i transponderens egenskaber viste ingen programmeringsbehov i matrix EKSPORT IND I DET VIRTUELLE NETVÆRK Opgaver for transpondere via berettigelsesændringer i slettede aflåsninger blev ikke vist rigtigt og ikke overført til Gateway en DEAKTIVERE BATTERIVARSLINGER I COMPACTREADER Optionen Ingen akustisk batteriadvarsel blev ikke opfattet rigtig i CompactReadere.

8 Side ÆNDRING I INDSTILLING AF SOMMERTID Ved omstilling til sommertid i vinduet Lokal tidszone blev det nødvendige programmeringsbehov ganske vist vist, men ændringerne blev ikke indskrevet i loggen over aflåsninger RESET AF OVERSIGTEN TRANSPONDERUDSTEDELSE Ved meget store låseanlæg kunne oversigten transponderudstedelse vare længere end forventet. Dette blev gjort hurtigere gennem en forbedring TIDSOMSTILLING VED ÆLDRE G2 AFLÅSNINGER Den korrekte skelnen mellem Firmware levering af udvidet tidsomstilling for G2 blev forbedret IMPORT AF PERSONDATA FRA CSV KONFIGURATION Funktionen erste Zeile enthält Feltnamen (første linje indeholder feltnavn) kunne ikke fravælges. Denne funktion står til rådighed i dialogen Import Einstellungen (Optionen -> Erweitert -> Import Personendata auscsv-datei -> Ändern) UDSKRIVNING AF ETIKETTER Hvis teksten for betegnelsen af en dør var for lang, blev den afkortet. Nu står der to linier til rådighed ANLÆGGE EN AKTIVERINGSTRANSPONDER Ved anlæggelse af en aktiveringstransponder blev meldingen ved anvendelse af en forkert hardware omformuleret for at gøre den mere forståelig KONFIGURATION AF ADGANGSLOG Ved en aflåsning (SC cylinder) blev der før den første programmering sat en markering ved optag uberettigede adgangsforsøg i log. Derpå programmeredes en aflåsning uden udstyret ZK. Den konfiguration, der ikke var til rådighed, blev angivet forkert. Derefter kom der ingen henvisning til den manglende ZK ÆNDRING AF KORTKONFIGURATIONEN Ved en reducering af funktionerne via en omstilling af kortkonfigurationen (f.eks. bortfald af skrivefunktionen ved aflåsninger) blev disse ændringer ikke ændret korrekt ved en efterprogrammering af de forhåndenværende kort, således at det undertiden ikke var muligt at åbne en aflåst indgang.

9 Side FEJLAGTIGE DEAKTIVERINGSKVITTERINGER AF GATEWAYS På grund af en fejl i firmware blev kvitteringer på kortlæseren i Gateways fremsendt forkert og vist ufuldstændigt GENTAGEN KOPIERING AF KORT Ved Gentagen kopiering af kort i softwaren blev der ved transponder type Kort G2 fejlagtigt tildelt et G1 TID ÆNDRE EN COM-PORT PÅ EN CENTRALNODE Blev en COM-port i en CentralNode i ændret apparatmanagerstyringen, blev denne gennemførte ændring fra WaveNet ikke overført PROGRAMMERING AF FLERE KORT Ved programmering af flere transpondermedier anvendtes optionen Nach der Programmierung zum nächsten Transponder springen. Efter gennemført programmering blev de samme kort vist i udvalg.

10 Side BRUG AF SØGNING Ved brug af søgefunktionen og resultaterne blev mulighederne for en yderligere bearbejdning af objektets egenskaberne forbedret PROGRAMMERINGSBEHOVET VED COMPACT READER FASTHOLDES Efter programmeringsprocessen fastholdes programmeringsbehovet i LSM Mobile. Efter import i LSM vises herefter ingen yderligere programmeringsbehov AFLÅSNINGER MED KORTINTERFACE Hvis aflåsninger med kortinterface programmeres først med LSM Mobile, kunne yderligere programmeringer kun gennemføres delvist. For alle systemets komponenter skal der grundlæggende altid gennemføres en første programmering ved arbejdspladsen i henhold til retningslinierne FORKERTE INPUT I ADGANGSLISTEN Efter et gennemført nødstop med LSM Mobile blev dette vist forkert i adgangslisten på LSM Mobile, efter importen i LSM vistes den rigtige indtastning FORKERT FUNKTIONSVISNING VED BIOMETRILÆSER Muligheden Transponderliste blev tilbudt. Denne mulighed er slettet, da transponderlisten kan læses under Transponder ändern -> überprüfen. I denne sammenhæng blev de nødvendige opgaver til bearbejdning forbedret. 5.0 HENVISNINGER 5.1. OPGRADERING AF LSM 3.0 TIL LSM 3.1 Efter opgradering af LSM 3.0 til LSM 3.1 opstår der der et programmeringsbehov ved aflåsninger uden virtuelt netværk. Det drejer sig om den aktiverede tidskorrektion (Default-indstilling i LSM 3.0), som kan føre til problemer i systemer uden virtuelt netværk (f.eks. ved anvendelse af forfaldsdato, tidszoneplaner, adgangslog). Komponenter skal efterprogrammeres WINDOWS SERVER 2008 R2 VNServer på en Windows server R2..Net Framework 3.5 SP1 skal aktiveres efter installation af CommNodeServer. Se også: sp1-on-windows-server-2008-r2-environments.aspx. LSM viser i dette tilfælde fejlkode 91.

11 Side TERMINALSERVEROMGIVELSER OG KORTMANAGEMENT For at programmere SmartCardProdukter skal en kortlæser være tilsluttet bruger eller server. For at kunne programmere kortene via en terminalserver session, skal den serielle interface på kortlæseren videresendes igennem på bruger-pc til terminalserveren. Se også indstillinger af en remote-desktop forbindelse. Når kunde-pc kortlæseren var tilsluttet til port 15, så skal interface i terminalserveren indstilles på 15. For at kontrollere, om porten er til rådighed, kan ordren change port / query udføres. Denne port skal så sættes på det rigtige tal i bruger-ini-filen (%user%.isc) i området [COMMON] i nøglen CardReaderPort, f.eks. CardReaderPort= LOG UNDER WINDOWS VISTA ELLER WINDOWS 7 På grund af brugerstyring af driftssystemet kan ved kommandoen Datei ausführen kan man ikke åbne noget program, der gennemfører interaktion (input, tilbagemeldinger) med brugeren. Denne kommando er udelukkende tænkt til at kunne gennemføre programmer i baggrunden (f.eks. *.bat) PATRULJERINGSLISTE VED OVERLAPPENDE TRANSPONDERE I patruljeringslisten står kun LID for aflåsningen, da det på grund af de overlappende funktioner ikke kan afgrænses klart, om en aflåsning fra det sorte område er foretaget af den samme database eller eventuelt er en aflåsning fra et fremmed anlæg, hvorfra denne farve også er tilladt.

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SP1... 3 1.2. KORT PRODUKTBESKRIVELSE... 4 2.0 PRODUKTOMRÅDE...

Læs mere

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 OPDATERET: OKTOBER 2014

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 OPDATERET: OKTOBER 2014 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 OPDATERET: OKTOBER 2014 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 - PRODUKTBILLEDE... 3 1.2. KORT PRODUKTBESKRIVELSE... 4 2.0 PRODUKTOMRÅDE... 5 2.1. SYSTEMFORUDSÆTNINGER...

Læs mere

LSM Business Update Manuel LockingSystemManagement Version 3.3 04.2016

LSM Business Update Manuel LockingSystemManagement Version 3.3 04.2016 04.2016 2 / 20 1 Generelt... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Juridiske bemærkninger... 3 1.3 Sikkerhedsanvisninger... 3 1.4 Minimum systemkrav... 4 1.5 Informationer om håndbogen... 5 2 Afinstallation af gammel

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

HÅNDBOG LSM TRANSPONDERTERMINAL

HÅNDBOG LSM TRANSPONDERTERMINAL Seite 1 1.0 GENERELLE OPLYSNINGER 1.1. INDSATSOMRÅDE Transponderterminalen er en kombination af en læser til vægmontering og en tilhørende software. Denne kombination tjener til omprogrammering af transpondere.

Læs mere

PASSIV SMART CARD-TEKNOLOGI IDENTIFIKATIONSMEDIER OG DERES PROGRAMMERING SIMONS VOSS 51

PASSIV SMART CARD-TEKNOLOGI IDENTIFIKATIONSMEDIER OG DERES PROGRAMMERING SIMONS VOSS 51 PASSIV SMART CARD-TEKNOLOGI IDENTIFIKATIONSMEDIER OG DERES PROGRAMMERING SIMONS VOSS 51 52 PASSIV-TEKNOLOGI IDENTIFIKATIONSMEDIER OG DERES PROGRAMMERING SMART CARDS SMART TAGS G1 G2 Som noget helt nyt

Læs mere

Manual WaveNet-Manager 2.6.2 08.2015

Manual WaveNet-Manager 2.6.2 08.2015 08.2015 2 / 41 1 Indledning... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Systemforudsætninger... 5 4 Mulige netværksstrukturer i WaveNet... 6 5 Komponenter... 7 6 Fremgangsmåde... 8 7 Installation af WaveNet Manager...

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

AKTIV-TEKNOLOGI IDENTIFIKATIONSMEDIER OG DERES PROGRAMMERING SIMONS VOSS 11

AKTIV-TEKNOLOGI IDENTIFIKATIONSMEDIER OG DERES PROGRAMMERING SIMONS VOSS 11 AKTIV-TEKNOLOGI IDENTIFIKATIONSMEDIER OG DERES PROGRAMMERING SIMONS VOSS 11 12 AKTIV-TEKNOLOGI IDENTIFIKATIONSMEDIER OG DERES PROGRAMMERING TRANSPONDER 3064 G1 G2 Blå, rød eller brun, med sammenklæbet

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005

Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005 Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005 Metrologic ApS Tinvej 20 B 3060 Espergærde Tel: 0045 4913 6500 Fax. 0045 4913 6540 E-mail: Mail@metrologic.dk WWW. Metrologic.dk Version: 1 2005 Q-DAS GmbH, - Metrologic

Læs mere

SimonsVoss Håndbog 4: LSM Opdateringshåndbog

SimonsVoss Håndbog 4: LSM Opdateringshåndbog 03.2017 Indholdsfortegnelse 2 / 14 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Juridiske bemærkninger... 4 1.3 Yderligere informationer... 4 2 Versionsopdatering LSM BUSINESS...

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Router U270 funktionsbeskrivelse

Router U270 funktionsbeskrivelse Router U270 funktionsbeskrivelse Dashboard På oversigtssiden (Dashboard) kan brugeren se informationer om forskellige indstillinger og tilslutninger til routeren, for eksempel IP adresse, MAC adresser,

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09 Installationsvejledning Version: 1.0 2012-03-09 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR 2010?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 DISTRIBUTION

Læs mere

Produktkatalog. Starter-System. The finest in keyless security.

Produktkatalog. Starter-System. The finest in keyless security. Produktkatalog. Starter-System The finest in keyless security. ÅBNE OG Aflåse UDEN NØGLE: TRÅDLØST HELT ENKELT! HÆNG DERES GAMLE NØGLE PÅ KNAGEN... Ved mekaniske låseanlæg kan en mistet nøgle blive rigtig

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor Eunomia. Installationsvejledning. Version: 2.0 2015-02-02

Civilstyrelsen. Lex Dania editor Eunomia. Installationsvejledning. Version: 2.0 2015-02-02 Installationsvejledning Version: 2.0 2015-02-02 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR EUNOMIA?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 DISTRIBUTION

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen DiMAX 1200Z Digitalcentral Funktioner i DiMAX -valgfri Strømstyrke 4, 7, 12 Amp. -separat programmerings udtag -spændingsbegrænsning

Læs mere

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS INDHOLDSFORTEGNELSE Lab øvelse Konfiguration af DHCP på router...2 Topologi...2 Adresse Tabel...2 Formål...2 Baggrund...2 Udstyrs specifikation:...2

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY. Code: 578413

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY. Code: 578413 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 578413 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2013, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

SimonsVoss Håndbog 3: Praksishåndbog

SimonsVoss Håndbog 3: Praksishåndbog 03.2017 Indholdsfortegnelse 2 / 38 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Sikkerhedsanvisninger... 4 1.2 Juridiske bemærkninger... 5 1.3 Informationer om håndbogen... 5 2 OFFLINE-brug... 6 2.1 Oprette

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

Opdatering af firmware

Opdatering af firmware Opdatering af firmware Udgave 1 1. Oversigt Introduktion Denne manual beskriver, hvordan Premier 48, 88, 168 og 640 opdateres til firmwave version 8.x Udstyr Følgende udstyr skal benyttes til opgraderingen:

Læs mere

Håndbog Door Monitoring Cylinder

Håndbog Door Monitoring Cylinder 08 2014 Indholdsfortegnelse 2 / 70 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Specifikationer... 4 2 Ibrugtagning... 6 2.1 Forudsætninger... 6 2.2 Første

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

AKTIV-TEKNOLOGI DIGITALE SMART RELAY 3063 SIMONS VOSS 39

AKTIV-TEKNOLOGI DIGITALE SMART RELAY 3063 SIMONS VOSS 39 AKTIV-TEKNOLOGI DIGITALE SMART RELAY 3063 SIMONS VOSS 39 40 AKTIV-TEKNOLOGI DIGITALE SMART RELAIS DIGITAL SMART RELAY 3063 G1 G2 Det digitale SmartRelay 3063 har funktion som en adgangskontrollæser eller

Læs mere

NOX Trådløse døre. SimonsVoss integration med NOX. SimonsVoss. SimonsVoss SmartIntego låsesystem er lige så fleksibelt, som det er sikkert.

NOX Trådløse døre. SimonsVoss integration med NOX. SimonsVoss. SimonsVoss SmartIntego låsesystem er lige så fleksibelt, som det er sikkert. NOX Trådløse døre SimonsVoss integration med NOX SimonsVoss SmartIntego låsesystem er lige så fleksibelt, som det er sikkert. Gennem integration af højtydende elektronik i en standard profil låsecylinder,

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 44164 INDHOLDSFORTEGNELSE IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 2-39 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-14:07 Ordre 10723 EFU Indledning IHC Control Viewer giver

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

NOX SmartIntego SMART INTEGO. Trådløse døre til NOX. www.aras.dk

NOX SmartIntego SMART INTEGO. Trådløse døre til NOX. www.aras.dk NOX SmartIntego SMART INTEGO Trådløse døre til NOX NOX SmartIntego SmartIntego integration NOX Systems har i samarbejde med SimonsVoss udviklet SmartIntego trådløse døre til NOX. Løsningen består af en

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Bluetooth til Windows

Bluetooth til Windows Bluetooth til Windows Sådan kommer du i gang Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Installationsvejledning til LMeSmartClient

Installationsvejledning til LMeSmartClient Installationsvejledning til LMeSmartClient Indledning LMeSmartClient består af 2 "dele" - en "Tjeneste" og et klientprogram. Tjenesten tager sig af selve udvekslingen af data og klientprogrammet af opsætningen

Læs mere

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet:

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet: Readme-fil til Novell Filr Desktopprogrammet April 2015 1 Produktoversigt I Novell Filr Desktop-programmet kan du synkronisere dine Novell Filr-filer med filsystemet på din computer og derefter ændre filerne

Læs mere

FAQ til Web Ansøger, Web ejendomsfunktionær, Web investeringskunde og Web bestyrelse Installationsvejledning

FAQ til Web Ansøger, Web ejendomsfunktionær, Web investeringskunde og Web bestyrelse Installationsvejledning FAQ til Web Ansøger, Web ejendomsfunktionær, Web investeringskunde og Web bestyrelse Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

EMP Monitor V4.21 Driftshåndbog

EMP Monitor V4.21 Driftshåndbog EMP Monitor V4.21 Driftshåndbog Betydningen af de anvendte symboler 1 Følgende skema viser de symboler, som anvendes i denne håndbog, sammen med beskrivelser af, hvad de betyder. FORSIGTIG Angiver noget,

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Advarsel: Den private nøglefil skal beskyttes.

Advarsel: Den private nøglefil skal beskyttes. Symantecs vejledning om optimal sikkerhed med pcanywhere Dette dokument gennemgår sikkerhedsforbedringerne i pcanywhere 12.5 SP4 og pcanywhere Solution 12.6.7, hvordan de vigtigste dele af forbedringerne

Læs mere

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 Oprette / Konfigurerer Lokomotiver Kørsel (Tastefunktioner) 5 Anlæg Lokomotiv med Lokomotiv-kort

Læs mere

LOGO!Soft Comfort version 4.0 Hurtig i gang med LOGO! Soft Comfort

LOGO!Soft Comfort version 4.0 Hurtig i gang med LOGO! Soft Comfort LOGO!Soft Comfort version 4.0 Hurtig i gang med LOGO! Soft Comfort ABC til LOGO!Soft Comfort version 4.0 Siemens A&D Teknisk Support Copyright Siemens teknisksupport adsupport.scandinavia@siemens.com side

Læs mere

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2 OPDATERET: FEBRUAR 2014

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2 OPDATERET: FEBRUAR 2014 OPDATERET: FEBRUAR 2014 2 1.0 EINLEITUNG... 4 1.1. WICHTIGER HINWEIS... 4 1.2. ERKLÄRUNG HANDBUCH... 4 2.0 GRUNDLAGEN LSM... 6 2.1. SYSTEMVORAUSSETZUNGEN AB LSM 3.2 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN)... 6 2.2. HINWEISE...

Læs mere

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Program Dokumentation PC Software Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1. FORMÅL...3 1.2. REFERENCER...3 1.3. VERSIONSHISTORIE...3 1.4. DEFINITIONER...3 1.5. DOKUMENTATIONENS

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

HÅNDBOG HÆNGELÅS. Opdateret: Juni 2013

HÅNDBOG HÆNGELÅS. Opdateret: Juni 2013 Opdateret: Juni 2013 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 4 1.1 Bestillingskode 4 2.0 ADVARSEL 4 2.1 Sikkerhed 4 3.0 VERSIONER 5 3.1 Aktiv-version 5 3.2 SC-version 5 3.3 ZK-version (.ZK) 5 3.4 WaveNet-version (.WN) 6

Læs mere

BRUGERMANUAL. easyweather pc software

BRUGERMANUAL. easyweather pc software BRUGERMANUAL easyweather pc software 1.0 general information BRUGERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-SOFTWARE 4.0 grundlæggende indstillinger for easyweather software Når EASYWEATHER.EXE programmet er startet

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION 140 981 002 956 Vers. 3.47a 16-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DM6000 Installationen... 4 3 Installer DM6000... 6 4 Første opstart af DM6000...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008)

Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008) Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008) Med Smargo Smartreader plus er det muligt at tilføje yderlige en kortlæser til din Dreambox eller aflæse kortet på en PC-linux server. Nedenfor gives vejledning i

Læs mere

USB-kabler og drivere

USB-kabler og drivere USB-kabler og drivere til Microsoft XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Ofte stillede spørgsmål og fejlmeddelelser Bestem hvilket kabel du har Installation af korrekt driver version 3.2.0.0 MacOS

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 Kort gennemgang af planerne for de kommende versioner V. Ole Windeløv, Produktchef for Videndelingsystemer Hvordan ser vi markedet og udviklingen BørneIntra er i dag

Læs mere

Aliro. Adgangskontrol

Aliro. Adgangskontrol Aliro Let installation og administration Generisk hardware Ethernet, LAN og/eller RS485-kommunikation Omfattende brugergrænseflade understøttet af hjælp-filer Tilgængelig på femten sprog Oversigt over

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning For opgradering af tidligere TimePlan versioner anvendes opdateringsprogrammet: TimePlan 6 Wizard.exe. Programmet kan afvikles på dansk eller engelsk. Opdateringsprogrammet

Læs mere

Xerox Device Agent, XDA-Lite. hurtig vejledning til installation

Xerox Device Agent, XDA-Lite. hurtig vejledning til installation Xerox Device Agent, XDA-Lite hurtig vejledning til installation Hvad er XDA-Lite? XDA-Lite er en software, som registrerer data på kontormaskiner med det primære formål at sende automatiske tælleraflæsninger

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Implementeringsvejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Implementeringsvejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Implementeringsvejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

HASP-fejlfindingsvejledning

HASP-fejlfindingsvejledning HASP-fejlfindingsvejledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Læs mere

NOX SmartIntego SMART INTEGO. Trådløse døre til NOX. www.aras.dk

NOX SmartIntego SMART INTEGO. Trådløse døre til NOX. www.aras.dk NOX SmartIntego SMART INTEGO Trådløse døre til NOX NOX SmartIntego SmartIntego integration NOX Systems har i samarbejde med SimonsVoss udviklet SmartIntego trådløse døre til NOX. Løsningen består af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG TRANSPONDER 3064. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG TRANSPONDER 3064. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Feb 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 SIKKERHEDSANVISNINGER 3 2 GENERELT 4 2.1 FUNKTIONSMÅDE 4 2.2 INTEGRERING AF TRANSPONDEREN I FORSKELLIGE

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

NOX SmartIntego SMART INTEGO. Trådløse døre til NOX. www.aras.dk

NOX SmartIntego SMART INTEGO. Trådløse døre til NOX. www.aras.dk NOX SmartIntego SMART INTEGO Trådløse døre til NOX NOX SmartIntego SmartIntego integration NOX Systems har i samarbejde med SimonsVoss udviklet SmartIntego trådløse døre til NOX. Løsningen består af en

Læs mere

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Bemærk venligst! Udsæt ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING 1 di 14 10/04/13 12.12 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING! "&" ) &##! PROGRAMMING UTILITY DK (,*+ #%&%"$ PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2013, Olivetti Alle rettigheder

Læs mere

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk.

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. Side 1 af 5 IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. IP0027 IP telefon med 5 SIP-konti Side 2 af 5 1. Kom godt i gang, konfiguration af IP-adresse m.m. Tilslut

Læs mere

Online via USB med ATS8500. Revision 02

Online via USB med ATS8500. Revision 02 Online via USB med ATS8500 ATS8500 - Opstart Programmet startes op ATS8500 - Opstart Ved første tilslutning af central via USB vil PC skulle installere driver for denne. Vælg Ja, kun denne gang & Installere

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

Netværkslicens, Læs mig

Netværkslicens, Læs mig Netværkslicens, Læs mig Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald (i USA):

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere