Anti-doping og mig. - en håndbog om retningslinier og regler 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anti-doping og mig. - en håndbog om retningslinier og regler 2009"

Transkript

1 Anti-doping og mig - en håndbog om retningslinier og regler

2

3 Indhold Introduktion... 6 Hvad er doping?... 9 Dopingkontrol Præparatfortegnelse oversigt over tilladte og forbudte lægemidler Tilladt medicin Dispensation fra Dopinglisten (TUE) Dopinglisten Danske love og regler om doping

4 4 Anti Doping Danmark Brøndby Januar 2009

5 Denne håndbog har til hensigt at give idrætsudøvere og det personale, der rådgiver idrætsudøvere, større viden om antidoping. Alle informationer findes også på Anti Doping Danmarks hjemmeside Skulle der være forskel på de informationer du finder i denne bog, og in for mationerne på skal du altid rette dig efter informationerne på hjemmesiden. Der er sket en del ændringer i reglerne for, hvem der skal ansøge om dispensation (TUE) fra Dopinglisten. De nye regler er beskrevet på Der er meget få ændringer på Dopinglisten 2009 i forhold til

6 Introduktion Kære idrætsudøver Denne håndbog skal give dig viden om, hvordan en dopingkontrol foregår og hvilke rettigheder du har, når en sådan situation opstår. Bogen indeholder Dopinglisten, men også eksempler på, hvilken medicin der er tilladt samt love og regler om antidoping. Derudover kan du finde information om medicinsk dispensation fra Dopinglisten (TUE Therapeutic Use Exemption), hvis du ved skader eller sygdom skal behandles med lægemidler, der er på Dopinglisten. På Anti Doping Danmarks (ADD) hjemmeside, finder du information om blandt andet Dopinglisten, de nationale antidoping regler, dopingkontrol, oversigt over tilladte og forbudte lægemidler samt aktuel information fra Anti Doping Danmark. Hjemmesiden indeholder derudover undervisningsmateriale, rapporter, forskningsresultater, statistikker og informationsmateriale om antidoping. 6

7 Husk at du som medlem af de danske idrætsorganisationer Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) samt Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) altid skal følge de love og regler, som er vedtaget af organisationerne og Anti Doping Danmark. HUSK: DET ER ALTID DIG SELV DER HAR ANSVARET FOR AT VIDE HVAD DER ER DOPING OG HVAD DER UDGØR OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE REGLER. God fornøjelse med din idræt! Anti Doping Danmark Januar

8 Anti Doping Danmark er ifølge Lov om fremme af doping fri idræt etableret som en selvejende institution, der har til opgave at fremme bekæmpelsen af doping i dansk idræt. Dette sker gennem dopingkontrol, forebyggende oplysningsvirksomhed, forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping, deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping og rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for ADDs virkeområde. Anti Doping Danmark følger det internationale regelsæt vedtaget af World Anti Doping Agency (WADA). WADAs regelsæt er et globalt regelsæt som skal sikre harmonisering af antidopingprogrammer over hele verden. Hele regelsættet finder du på På Anti Doping Danmarks hjemmeside findes det internationale kodeks for antidoping oversat til dansk. Internationale specialforbund de fleste internationale specialforbund følger det internationale kodeks. Dit internationale specialforbund kan have særlige regler, som kan afvige fra de nationale antidopingregler. Ved internationale konkurrencer/arrangementer kan disse regler gælde. Kontakt altid dit specialforbund for mere information. Olympiske Lege ved de olympiske lege kan der gælde specifikke regler. Kontakt dit specialforbund, DIF eller Team Danmark. 8 9

9 Hvad er doping? Doping er stoffer (medicin) som findes på WADA s dopingliste. Doping er også metoder, som ulovligt bruges for at ændre eller sløre analyseresultater. Endeligt er doping også overtrædelse af de antidopingregler som WADA har bestemt. Definitionen af doping er fastsat af WADA og fremgår af det internationale kodeks for antidoping, artikel 2 (World Anti-Doping Code). WADAs definition og den officielle danske definition af doping er identiske, og lyder således: Doping defineres som forekomsten af én eller flere overtrædelser af de antidopingregler, der findes i WADA kodeksets artikel Følgende betragtes som overtrædelse af antidopingreglerne: tilstedeværelse af ét forbudt stof eller dets metabolitter i kroppen brug eller forsøg på brug af stoffer eller metoder som er forbudte i henhold til Dopinglisten udeblivelse fra dopingkontrol eller nægtelse af deltagelse i dopingkontrol overtrædelse af gældende regler om indberetning af oplysninger om opholdssted (whereabouts) og mislykkede forsøg på dopingkontrol (missed test) 9

10 snyd eller forsøg på snyd med alle dele af dopingkontrollen - besiddelse af forbudte stoffer eller forbudte metoder ulovlig handel eller forsøg på ulovlig handel med forbudte stoffer eller forbudte metoder administration eller forsøg på administration af forbudte stoffer eller forbudte metoder til idrætsudøvere 10 11

11 Dopingkontrol Dopingkontrol i Danmark Hvis du bliver indkaldt til dopingkontrol, er det din pligt at afgive en urin- og/eller en blodprøve. Som medlem af en klub eller forening i et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger eller Dansk Firmaidrætsforbund er du forpligtet til at medvirke ved en dopingkontrol på den tid og det sted, som bestemmes af Anti Doping Danmark. I det følgende beskrives, hvordan en dopingkontrol gennemføres: Dopingkontrollen skal foretages efter de gældende procedurer, som er fastsat af Anti Doping Danmark. ADDs kontrolvirksomhed er DS/EN ISO 9001:2000 certificeret, og lever således op til de højeste inter nationale standarder. Kontrollen kan foretages både i og udenfor konkurrencer i Danmark og i udlandet. Den foretages af et kontrolteam uddannet og autoriseret af Anti Doping Danmark. Derudover kan du indkaldes til dopingkontrol af dit internationale specialforbund, WADA samt anti doping-organisationer som har en aftale med ADD, WADA eller dit internationale specialforbund. 11

12 Sådan foregår en dopingkontrol Indkaldelse af idrætsudøver til dopingkontrol Når en dopingkontrollant indkalder dig til doping kontrol, skal han eller hun legitimere sig over for dig. For at kontrollanten kan være sikker på din identitet, vil du blive bedt om at fremvise billedlegitimation (kørekort eller lignende). Derefter vil kontrollanten informere dig om dine rettigheder og pligter og bede dig om at underskrive indkaldelse til dopingkontrol. Du får derefter en kopi af indkaldelsen. I meget sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at indkalde pr. telefon. Idrætsudøverens rettigheder og pligter Efter at du er indkaldt til dopingkontrol, er det din pligt at afgive en urinprøve. Hvis du nægter eller på anden måde forsøger at undgå kontrollen, vil dette blive tolket på samme måde som en positiv prøve. Indkaldelse Underskrift 12 13

13 Fra indkaldelsen og indtil dopingkontrollen er afsluttet, vil en dopingkontrollant/eskorte holde dig under konstant opsyn. Eskorten er en ADD-autoriseret person, som bistår dopingkontrollanten med at udføre en række opgaver under dopingkontrollen. Du har ret til at tage en personlig ledsager med ved kontrollen. Hvis du har spørgsmål vedrørende kontrollen, har du ret til at få information om, hvad kontrollen indebærer. Før du skal afgive selve dopingprøven, kan dopingkontrollanten afgøre, om du skal have mulighed for at deltage i interview med medierne, medvirke i sejrsceremoni, eller lignende. Afgivelse af urinprøve Prøvetagningsudstyr til urinprøve består af urinbæger, glasflasker til forsegling af prøven, protokolformular samt udstyr til måling af prøvens massefylde. Valg af urinbæger Urinprøve 13

14 Når du er klar til at afgive din urinprøve, skal du vælge et forseglet urinbæger. Du bør efterse, at forseglingen omkring urinbægeret ikke er brudt, og at udstyret er rent. Urinprøven skal afgives i et egnet rum under direkte påsyn af kontrollanten/ eskorten. Kontrollanten/eskorten, som overværer, at du har foretaget urinprøven, skal være af samme køn som dig. (Hvis du er over 18 år, må kun du og kontrollanten/ eskorten være til stede, når urinprøven afgives. Hvis du er under 18, kan du også give tilladelse til, at din personlige ledsager er til stede ved afgivelsen af urinprøven). Når du har afgivet tilstrækkelig med urin, skal du tage dit urinbæger med og sammen med kontrollanten/ eskorten gå til kontrolområdet. Det er vigtigt, at det kun er dig, der håndterer urinbægeret. Kontrollanten/eskorten må kun håndtere bæ geret, såfremt du beder hende eller ham om det. Valg af forseglet prøvesæt Fordeling af urinprøve 14 15

15 Valg af forseglet prøvesæt Til at forsegle urinprøven skal du vælge et prøvesæt bestående af to forseglede flasker i en forseglet flamingokasse. Du skal efterse, at forseglingen på udstyret ikke er brudt, at udstyret er rent, at det ikke er ødelagt eller defekt, samt at alle de påtrykte kodenumre er ens. Du skal derefter fordele urinen i to flasker, en A- og en B-prøve B-prøven først. Flaskerne skal derefter forsegles efter anvisning fra dopingkontrollanten. Det er vigtigt, at du forsikrer dig om, at flaskerne, kasserne og de tilhørende låg er mærket med ens kodenumre. Afgivelse af midlertidig prøve Hvis du ikke er i stand til at afgive en tilstrækkelig mængde urin i første forsøg, skal du forsegle den midlertidige urinprøve i B-flasken, og du skal afgive mere urin indtil prøven er tilstrækkelig stor. Når du har afgivet tilstrækkeligt med urin, skal forseglingen på den midlertidige prøve brydes og prøverne blandes. Derefter fordeles og forsegles urinen på flasker til en A- og en B- prøve, sådan som det er forklaret ovenfor. 15

16 Måling af urinprøvens massefylde Efter at du har fordelt urinen i A- og B-flaskerne, vil dopingkontrollanten bruge nogle dråber af den urin, der er til rest i urinbægret til at måle urinens massefylde. Hvis målingerne ligger udenfor de fastsatte grænseværdier, kan dopingkontrollanten forlange, at du afgiver en ny prøve. Udfyldelse af protokol til dopingkontrol Du skal oplyse om, hvad du har brugt af medicin, vitaminpræparater og helsekostprodukter inden for de seneste 7 dage. Før du underskriver protokollen, er det vigtigt, at du kontrollerer, at de personlige oplysninger og prøvens kodenummer er rigtigt anført i protokollen. Såfremt du eller din ledsager mener, at proceduren for dopingkontrollen ikke er blevet fulgt, skal dette noteres i pro tokollen, før den bliver underskrevet. Dopingkontrollanten skal give dig en kopi af den færdigudfyldte protokolformular

17 Laboratoriet får tilsendt en kopi af protokol-formularen, hvoraf der udelukkende fremgår oplysninger om den egentlige prøve, prøvens kodenummer og me dikamentbrug. Dit navn vil således ikke være kendt på laboratoriet. Når du har modtaget en kopi af protokolformularen, er du færdig med kontrollen. Måling af urinen Udfyldelse af protokol Underskrift af protokollen 17

18 Analyseprocedurer Alle dopingprøver bliver, så hurtigt som muligt efter dopingkontrollens gennemførelse, sendt til et WADAgodkendt laboratorium. For danske prøver vil det sige til et laboratorium i Oslo. Ved ankomsten til laboratoriet bliver en række fastsatte kvalitetsprocedurer fulgt. Laboratoriet skal analysere A-prøven for stoffer og metoder, der står opført på Dopinglisten. Analyseresultatet bliver derefter (3-4 uger) sendt til Anti Doping Danmark. Du vil få skriftlig besked om resultatet af analysen, uanset om prøven er negativ (dvs. at analysen ikke har afsløret nogen ulovlighed i henhold til dopingbestemmelserne) eller positiv (dvs. at analysen har afsløret stoffer og eller metoder, som står på Dopinglisten). Analyse 18

19 Hvad sker der, hvis A-prøven viser et positivt resultat? Efter at Anti Doping Danmark har modtaget besked om, at der foreligger et positivt analyseresultat i en A-prøve, undersøges det om det positive analyseresultat kan skyldes lovlig medicinsk brug af lægemidler - dvs. om idrætsudøveren i henhold til regler om dispensation fra Dopinglisten, har lov til at benytte det stof der er fundet i dopingprøven. Hvis det ikke er tilfældet, informeres Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. Dopingudvalget informerer udøver, klub og specialforbund. Udøveren kan forlange B-prøven analyseret. Skulle analyseresultatet af B-prøven være negativt, vil dopingsagen blive hævet. Ved rapport fra den ansvarlige dopingkontrollant om en idrætsudøvers nægtelse, udeblivelse eller forsøg på manipulation ved en dopingkontrol behandles sagen som ved en positiv prøve. 19

20 Afgivelse af blodprøve Dopingkontrollen kan også indebære, at du må afgive en blodprøve. Prøvetagningsudstyret for blodprøver kan variere. Udstyret består af en forseglet pakke, som indeholder kanyler og blodprøverør. Antal af blodprøverør kan variere. Blodprøver forsegles i egen forseglingspakke. Forseglingsudstyret kan variere. Blodprøver vil blive foretaget af kvalificeret uddannet personale. Anti Doping Danmark har egne dopingkontrollanter, som er godkendt til at tage blodprøver. Når blodprøven skal tages, skal du vælge en forseglet pakke. Du skal se efter, at forseglingen ikke er brudt, før du åbner den for at kontrollere, at indholdet er korrekt og intakt, samt at alle kodenumre på forseglingspakken og blodprøverør er ens. 20

21 En godkendt blodprøvetager/dopingkontrollant vil foretage blodprøven fra en blodåre fortrinsvis i armen. Blodmængden, som bliver tappet, vil ikke få nogen negativ indflydelse på din idrætspræstation. Efter at blodprøverørene er fyldt med blod, skal du forsegle dem efter anvisning fra dopingkontrollanten. 21

22 Præparatfortegnelse oversigt over tilladte og forbudte lægemidler ADD opdaterer hele tiden Præparatfortegnelse oversigt over tilladte og forbudte lægemidler som sælges i Danmark. Præparatfortegnelsen er alfabetisk og giver dig en nemt og hurtigt overblik over, om et lægemiddel indeholder et forbudt stof. Præparatfortegnelsen findes også i elektronisk form og den version vil til enhver tid være opdateret. Præparatfortegnelsen finder du på Som idrætsudøver bør du kun indtage medicin, som er lægeordineret dvs. udskrevet eller anbefalet af din læge. Du skal desuden sikre dig at medicinen ikke indeholder stoffer, som er forbudt ifølge Dopinglisten. Du kan også ringe til Dopinglinien på tlf , hvor idrætsmedicinsk-kyndige læger mandag og torsdag kl besvarer spørgsmål om medicin og doping. 22

23 23

24 Tilladt medicin Nedenfor finder du eksempler på noget af det mest anvendte medicin, som ikke er dopingstoffer, og derfor godt må indtages, hvis det er nødvendigt til behandling af forskellige almindelige lidelser og sygdomme. Afføringsmidler (laksantia) Actilax, Laktulose, Magnesia, Movicol, Laxoberal, Picolon, Microlax, Toilax Allergimedicin (antihistaminer) Aerius, Antistina-Privin, Benaday, Cetirizin, Loratadin, Sepan, Tavegyl, Telfast, Zyrtec Antibiotika mod betændelsestilstande Erythromycin, Sulfapræparater, Penicillin, Tetracykliner Astmamedicin Nuelin Retard, Singulair, Spiriva, Teofylamin,Theo-Dur Beroligende stoffer (sedativa) Er receptpligtige. Beroligende stoffer er ikke på WADA s liste, men enkelte sportsgrene tillader ikke brugen af disse stoffer. Diarré Imodium, Paraghurt 24

25 Epilepsi Apodorm, Deprakine, Gabapentin, Gabitril, Lamictal, Nitrazepam, Orfiril, Pacisyn, Rivotril, Sabrilex, Tegretol, Topimax, Trileptal, Trimonil Retard, Zarondan Hostemedicin Bromhexin tabletter, Dexofan tabletter, Noskapin Kvalme- og transportsygemedicin Marzine, Phenergan, Postafen, Prometazin, Sepan Mavesårsbehandling Losec, Nexium,Omeprazol, Pantoloc, Pariet, Zantac Mavesyremedicin Alminox, Balancid Novum, Link, Novaluzid Næsedråber Atrovent, Iliadin, Livostin, Lomudal, Otrivin, Passagen, Zymelin Næsemidler med glukokortikosteroider Beconase, Flixonase, Nasacort, Nasonex, Rhinocort, Rhinosol P-piller Ingen Dopinglistede 25

26 26 Smerte- og skademedicin (gigtmidler) Bonyl, Brufen, Confortid, Diclon, Felden, Fenylbutazon, Ibumetin, Ibuprofen, Ipren, Magnyl, Naproxen, Orudis, Pirom, Piroxicam, Todolac, Xefo Smertestillende medicin Dolol, Doloxene, Idotyl, Kodimagnyl, Magnyl, Mandolgin, Nobligan, Pamol, Panodil Sukkersyge tabletbehandlet Amaryl, Arcosal, Actos, Avandia, Daonil, Glibenese, Glucobay, Glucophage, Hexaglucon, Novonorm, Mindiab Svampemedicin Brentan, Diflucan, Fluconazol, Lamisil, Nizoral, Mycostatin, Pevaryl, Sporanox Vaginalpræparater mod svampe betændelsestilstande Brentan, Canesten, Diflucan, Flagyl, Pevaryl Øjenmidler (mod allergi) Alomide, Antistina-Privin, Emadine, Lecrolyn, Livostin, Lomudal, Sesal, Tilavist

27 Du skal altid være opmærksom på, at en del almindeligt brugte medicinske præparater indeholder små mængder ulovlige stoffer. Selv medicin og kosttilskud som kan købes i håndkøb, kan indeholde ulovlige stoffer. Eksempler er forkølelsespiller, slankepiller, astmamedicin samt næsespray. Du skal være opmærksom på, om den medicin din læge ordinerer, er på Dopinglisten. Lægen bør altid slå op i eller på Medicin.dk, hvor det er anført, hvilke præparater, der er på Dopinglisten. Du kan også spørge på apoteket om din medicin indeholder dopingstoffer. Hvis stoffet er på Dopinglisten, skal du undersøge Anti Doping Danmark s regler om dispensation (TUE). Til sidst husk aldrig nogensinde at tage stoffer, piller eller flydende medicin uden at spørge din læge, på apoteket, hos Anti Doping Danmark eller på anden måde kontrollere, om stoffet er på Dopinglisten. HUSK DET ALTID ER DIG DER HAR ANSVARET FOR ALT HVAD DU INDTAGER. 27

28 Udenlandske lægemidler Lægemidler købt i udlandet kan have et navn der ligner eller er identisk med danske, men indeholder noget andet. Hvis du skal bruge lægemidler købt i udlandet skal du sikre dig, at virkningsstofferne i lægemidlet ikke findes på WADA s dopingliste. Spørg eventuelt din fysioterapeut, læge eller kontakt ADD. Kosttilskud og naturpræparater Kosttilskud og naturpræparater kan indeholde stoffer som står på Dopinglisten, også selvom det ikke står på selve varedeklarationen. Indtagelse af kosttilskud er dit eget ansvar! Også hvis det resulterer i en eventuel positiv dopingprøve. I Danmark betragtes kosttilskud som levnedsmidler (fødevarer) og er derfor ikke underlagt samme strenge krav til markedsføring og dokumentation som lægemidler. Anti Doping Danmark har en restriktiv holdning til brug af kosttilskud og garanterer ikke for indholdet i kosttilskudsprodukter. 28

29 Der er talrige eksempler på, at kosttilskud og naturpræparater købt i udlandet har været forurenet med forbudte stoffer, som ikke har været opført på indholdsdeklarationen. Nogle naturpræparater kan indeholde ulovlige stoffer, f.eks. Ma Huang (kinesisk efedrin), hvor planten indeholder den forbudte stimulans efedrin. Sørg for at de indkøbte produkter har en gennemskuelig varedeklaration, og køb ikke over internettet hos butikker du ikke kender. Som idrætsudøver er du altid selv ansvarlig for eventuel indtagelse af forbudte stoffer gennem kosttilskud eller naturpræparater, og du vil altid skulle stå til ansvar for en positiv dopingprøve, også selv om denne ikke måtte være en følge af bevidst doping men f.eks. af forurenet kosttilskud. Der kan være enkelte eliteidrætsudøvere, som kan have et behov for et supplement til kosten. Årsagerne kan være sygdom, fysiologiske mangler eller ekstreme træningsmængder. Det anbefales at kontakte en idrætsdiætist for vejledning i forhold til kost og eventuelt få vurderet behovet for kosttilskud. 29

30 Dispensation fra Dopinglisten Therapeutic Use Exemption (TUE) Vær opmærksom på, at reglerne for hvem der skal ansøge om TUE, er blevet ændret se de nye regler på Selvom du har en kronisk sygdom som f.eks. sukkersyge, kan du sagtens dyrke idræt på eliteplan. Brugen af medicin, der er på Dopinglisten, SKAL være medicinsk begrundet, og husk Anti Doping Danmarks dispensationer gælder kun i Danmark. 30

31 31

32 Dopinglisten WADA s liste over forbudte stoffer revideres en gang om året, og WADA s medicinske komité har ansvar for ændringer til listen. ADD, Danmarks Idræts-Forbund og idrætsorganisationerne følger til enhver tid WADA s dopingliste. Listen er inddelt i stoffer og metoder forbudt til enhver tid (i- og udenfor konkurrence), stoffer og metoder forbudt i konkurrence og stoffer forbudt i visse sportsgrene. WADA s dopingliste kan ses på WADA s hjemmeside (www.wada-ama.org) og 32

33 Dopinglisten 2009 Brugen af ethvert præparat bør være medicinsk begrundet. Alle forbudte stoffer skal betragtes som Specificerede stoffer bortset fra stoffer i dopinggrupperne S1, S2, S4.4 og S6.a og Forbudte metoder M1, M2 og M3. I Stoffer og metoder forbudt til enhver tid (i- og udenfor konkurrence): S1. Anabole stoffer S2. Hormoner og lignende stoffer S3. Beta-2-agonister S4. Hormonelle antagonister og modulatorer S5. Diuretika og andre sløringsstoffer M1. Forøgelse af ilttransporten M2. Kemisk og fysisk manipulation M3. Gendoping II Stoffer og metoder forbudt i konkurrence Alle kategorier under sektion I plus S6. Stimulerende stoffer S7. Narkotika S8. Cannabinoider S9. Glukokortikosteroider III Stoffer forbudte i visse sportsgrene P1. Alkohol P2. Beta-blokkere 33

34 Stoffer og metoder forbudt til enhver tid ( i- og udenfor konkurrence) Forbudte stoffer S1. Anabole stoffer Anabole stoffer er forbudt. Anabole androgene steroider (AAS) er opdelt i a) eksogene AAS og b) endogene AAS. Eksogene stoffer betyder stoffer, der normalt ikke kan produceres naturligt i kroppen, og endogene stoffer betyder stoffer, der kan produceres naturligt i kroppen. Anabole androgene steroider (AAS) er nok den bedst kendte form for doping. Det bedst kendte af de anabole stoffer er det mandlige kønshormon, testosteron. Testosteron og de kunstigt fremstillede steroider kaldes under ét for anabole androgene steroider. Anabole steroider findes i form af både piller, injek tionsvæske og plastre. 34

35 S2. Hormoner og lignende stoffer Følgende stoffer og deres releasing factors er forbudte. 1. Erythropoiesis-stimulerende stoffer (f.eks. erythropoietin (EPO), darbepoietin (depo), hematid) 2. Væksthormon (hgh) og Insulin-lignende vækstfaktor (f.eks. IGF-1), Mekano Vækstfaktorer (MGFs) 3. Choriongonadotropiner (CG) og Luteiniserende Hormon (LH) (gælder kun for mænd) 4. Insulinpræparater 5. Kortikotropiner og andre stoffer med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk effekt(er) Denne dopinggruppe indeholder en lang række hormoner, som en normal rask krop selv producerer i større eller mindre mængder, men som i forhøjede mængder kan have en præstationsfremmende effekt. Fælles for hormonerne er, at de på en eller anden måde stimulerer eller regulerer flere funktioner i kroppen. De mest kendte peptidhormoner er væksthormon, insulin og EPO (erythropoietin). Læs mere på 35

36 S3. Beta-2-agonister Alle beta-2-agonister inklusive deres D- og L isomere er forbudt. Derfor kræver formoterol, salbutamol, salmeterol og terbutalin, der indtages som inhalation, også dispensation (TUE) i overensstemmelse med det relevante afsnit i den internationale standard for dispensationer (TUE). Læs mere på S4. Hormonelle antagonister og modulatorer Det er blandt andet forbudt at benytte aromatase hæmmere, SERMs, andre anti-østrogene stoffer og myostatin hæmmere. Læs mere på S5. Diuretika og andre sløringsstoffer Diuretika og sløringsstoffer er forbudt i alle sportsgrene. 36

37 Forbudte metoder M1. Forøgelse af ilttransporten Følgende er forbudt: 1. Bloddoping, inklusiv brugen af autologt, homologt eller heterologt blod eller røde blodcelleprodukter af enhver oprindelse. 2. Kunstig forøgelse af optagelsen af ilt, transport eller levering af ilt, inklusiv men ikke begrænset til perfluorokemikalier, efaproxiral (RSR13) og modificerede hæmoglobinprodukter (f.eks. hæmoglobinbaseret bloderstatninger, mikroindkapslede hæmoglobinprodukter). M2. Kemisk og fysisk manipulation 1. Manipulation eller forsøg på manipulation for at ændre integriteten og gyldigheden af prøver indsamlet ved en dopingkontrol er forbudt. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til indføring af kateter og urin tilførsel og/eller udskiftning af urin. 2. Intravenøs (indsprøjtning i vene) tilførsel er forbudt bortset fra behandling af kirurgiske indgreb, medicinske nødstilfælde og kliniske undersøgelser. M3. Gendoping. Overførsel af celler eller genetisk materiale eller brug af celler, genetiske elementer eller farmakologiske stoffer til modulation af gen-ekspressioner, der har kapacitet til at fremme en udøvers præstationsevne, er forbudt. 37

38 Stoffer og metoder forbudt i konkurrence Foruden kategorierne S1 til S5 og M1 til M3, som er defineret ovenfor, er følgende kategorier også forbudt i konkurrence. Forbudte stoffer S6. Stimulerende stoffer Alle stimulerende stoffer (inklusive såvel D- som L-isomere når det er relevant) er forbudt, bortset fra imidazol-derivater til lokal brug samt de stimulerende stoffer, der er inkluderet i 2009 Monitoring Program. S7. Narkotika Følgende narkotiske stoffer er forbudt: buprenorfin, dextromoramid, diamorfin (heroin), fentanyl og dets afledninger (derivater), hydromorphon, methadon, morfin, oxycodon, oxymorphon, pentazocin, pethidin. S8. Cannabinoider. Cannabinoider (f.eks. hash og marihuana) er forbudt. 38

39 S9. Glukokortikosteroider. Glukokortikosteroider er forbudt, hvis de indtages via mund, endetarm, intravenøst eller intramuskulært. I overensstemmelse med den Internationale Standard for TUE, skal idrætsudøveren udfylde en deklaration om brugen af glukokortikosteroider, når det administreres intraartikulært (omkring sener og led), epiduralt, i huden og ved inhalation. Læs også på Præparater til lokal behandling af ører, mundslimhinde, hud (inklusive ionoforese/fonoforese, tandkød, næseslimhinde, øjne og omkring endetarmsåbningen) er ikke forbudt og kræver ikke noget TUE eller deklaration om brug. 39

40 Stoffer forbudte i visse sportsgrene P1. ALKOHOL Alkohol (ethanol) er kun forbudt i konkurrence i følgende idrætsgrene: automobil (FIA) bueskydning (FITA, IPC) karate (WKF) kegler (Ninepin and Tenpin Bowling (FIQ)) moderne femkamp (UIPM) for discipliner, der involverer skydning motorcykling (FIM) petanque (IPC bowls) powerboating (UIM) svæveflyvning (Aeronautic) (FAI) Bemærkning - I Danmark er der forbud mod brug af alkohol i Galop og Trav. 40

41 P2. BETA-BLOKKERE Medmindre andet er angivet, er beta-blokkere forbudt i konkurrence i følgende idrætsgrene: automobil (FIA) billard and snooker (WCBS) bobslæde (FIBT) bridge (FMB) brydning (FILA) bueskydning (FITA, IPC) (også forbudt udenfor konkurrence) curling (WCF) gymnastik (FIG) golf (IGF) kegler (FIQ) (Ninepin and Tenpin bowling) moderne femkamp (UIPM) for discipliner, der involverer skydning) motorcykling (FIM) petanque (Boules) (CMSB, IPC bowls) powerboating (UIM) sejlsport (kun i match race) (ISAF) ski/snowboarding (FIS) i skihop, free-style aerials/ halfpipe og snowboard halfpipe/ big air skydning (ISSF, IPC) (også forbudt udenfor konkurrence) svæveflyvning (Aeronautic) (FAI) 41

42 42 Der findes flere alternativer til beta-blokkere som medicinsk behandling, og de fleste udøvere vil i samarbejde med lægen finde frem til et præparat (medicin), der ikke omfattes af dopingreglerne. Se for mere information om hvilke beta-blokkere, der er på Dopinglisten.

43 Danske love og regler om doping Nationale antidopingregler I forbindelse med implementering af 2009-versionen af det internationale kodeks for antidoping har Anti Doping Danmark, som den primære danske antidopingorganisation, etableret nationale antidopingregler, der følger det internationale regelsæt (World Anti-Doping Program), og som gælder for alle idrætsudøvere der deltager i dansk konkurrenceidræt. Anti Doping Danmarks regler gælder for alle specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund, og alle personer der deltager i aktiviteter under et nationalt specialforbund i Danmark i form af personens medlemskab, akkreditering eller deltagelse i enhver aktivitet under et nationalt specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund. Undtaget er personer, der udelukkende dyrker motionsidræt under Danmarks Idræts- Forbund. Disse personer er omfattet af det danske motionsdopingreglement, som er vedtaget af Danmarks Idræts-Forbund i samarbejde med DGI, DFIF, og DDS med virkning fra 1. januar Anti Doping Danmarks nationale antidopingregler findes på 43

44 Kompetencen til at forestå nationale høringer er placeret under Danmarks Idræts-Forbund. Det er Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg, der indbringer sagen for Danmarks Idræts-Forbunds dopingnævn, som idømmer eventuelle sanktioner. Lov om forbud mod visse dopingmidler Ifølge lov nr. L232 der trådte i kraft den 1. juli 1999 (erstatter lov nr. 916 af 8. december 1993) må en række dopingstoffer hverken fremstilles, indføres, udføres, forhandles, udleveres, fordeles eller besiddes, medmindre der er tale om anvendelse til sygdomsforebyggelse eller sygdomsbehandling eller til videnskabelige formål. Det drejer sig om stoffer som: 1) anabole steroider 2) testosteron og derivater heraf samt tilsvarende stoffer med androgen virkning 3) væksthormon 4) erythropoietin og midler, som har lignende virkning ved at øge mængden af røde blodlegemer i blodet til over normale værdier for alder og køn 44

45 5) midler, som øger produktionen og frigørelse af a) væksthormon b) testosteron og derivater heraf eller af tilsvarende stoffer med androgen virkning eller c) naturligt erythropoietin. Overtrædelse af loven straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år. Det skal understreges, at selve dette at være i besiddelse af disse stoffer er nok til at medføre straf. Lov om fremme af dopingfri idræt Lov nr af 22/12/2004 omhandler Anti Doping Danmarks virksomhed og opgaver. Se 45

46 46 Noter

47

48 Anti Doping Danmark Idrættens hus Brøndby Stadion Brøndby

Den internationale konvention mod doping i idræt

Den internationale konvention mod doping i idræt Den internationale konvention mod doping i idræt Præambel Den 33. generalkonference for De forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur, UNESCO, afholdt i Paris fra den 3. til den

Læs mere

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 7 2 Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning... 8 3 Rapportens opbygning, definitioner og Anti Doping Danmarks

Læs mere

Bioanalytiker tjekker sportsfolk Dopingkontrol: Vis mig dit blodpas! Skildpaddeskjold og tudseslim: naturmedicin giver interferens

Bioanalytiker tjekker sportsfolk Dopingkontrol: Vis mig dit blodpas! Skildpaddeskjold og tudseslim: naturmedicin giver interferens 2/9 Bioanalytiker tjekker sportsfolk Dopingkontrol: Vis mig dit blodpas! Skildpaddeskjold og tudseslim: naturmedicin giver interferens Februar 29 4 news 5-11 Patienten og bioanalytikeren: Dopingkontrol

Læs mere

Hvad er doping, hvilke stoffer er forbudt og hvordan foregår tests. - relationen til sejlsport

Hvad er doping, hvilke stoffer er forbudt og hvordan foregår tests. - relationen til sejlsport Hvad er doping, hvilke stoffer er forbudt og hvordan foregår tests - relationen til sejlsport Af Michael Risør I sejlsport hører vi ikke så tit om tilfælde med doping, men der bliver hvert år udført mange

Læs mere

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE Nordisk Konference, København K 2011 Anti Doping Danmark Agenda Lovgivning Mærkningsordning (Smiley-ordning) Dopingkontrol Centre med dopingkontrol Procedure for dopingkontrol

Læs mere

RAPPORT OM DOPING I DANSK CYKELSPORT 1998-2015

RAPPORT OM DOPING I DANSK CYKELSPORT 1998-2015 RAPPORT OM DOPING I DANSK CYKELSPORT 1998-2015 Anti Doping Danmark Danmarks Idrætsforbund INDHOLD Forord... 4 Resumé... 5 1 Indledning... 10 1.1 Baggrund... 10 1.2 Michael Rasmussen-sagen... 11 1.3 Arbejdsgruppens

Læs mere

For voksne, der arbejder med unge. Stor er den som ved, men større den som ved, hvor han skal finde svar.

For voksne, der arbejder med unge. Stor er den som ved, men større den som ved, hvor han skal finde svar. For voksne, der arbejder med unge Stor er den som ved, men større den som ved, hvor han skal finde svar. Forord Denne rusmiddelguide er skrevet til landets klubmedarbejdere. Klubmedarbejdere er nogle af

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND

DANSK ATLETIK FORBUND 0 DANSK ATLETIK FORBUND KONKURRENCEREGLER 2014-2015 1 Indhold IAAF s KONKURRENCEREGLER 2014-2015... 5 DEFINITIONER... 5 KAPITEL 1 - INTERNATIONALE ATLETIKKONKURRENCER... 7 Regel 1 - Internationale atletikkonkurrencer...

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE

VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE Dansk Golf Union 2. udgave/2014 KÆRE GOLFSPILLER Vi er stolte over at kunne byde dig velkommen som en del af Dansk Golf Unions (DGU) eliteudvikling. At blive udtaget til

Læs mere

K E N D E L S E I F A G L I G V O L D G I F T. Dansk Sø-Restaurations Forening. Restaurationsbranchens Forbund. mod DFDS A/S

K E N D E L S E I F A G L I G V O L D G I F T. Dansk Sø-Restaurations Forening. Restaurationsbranchens Forbund. mod DFDS A/S (afskrift) K E N D E L S E I F A G L I G V O L D G I F T Dansk Sø-Restaurations Forening og Restaurationsbranchens Forbund mod DFDS A/S Kendelsen afsagt: 23-02-2000 Denne voldgiftssag drejer sig om, hvorvidt

Læs mere

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci Værktøjskasse til patientspecifik klinisk farmaci Dansk Selskab for Sygehusapotekere Januar 2002 Arbejdsgruppe: Thomas Croft Buch, Vejle Charlotte Olesen, Horsens Gitte Nielsen, Næstved Anne-Mette Ørkild

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 27. januar 2010 2 FORORD Arbejdet i Hvidvasksekretariatet

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

FOR UNGE. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

FOR UNGE. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. FOR UNGE Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. TIL DIG! Denne Rusmiddelguide for unge handler ikke så meget om alkohol og hash, amfetamin, ecstasy osv. men om dig og

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

DEADLINE. for det næste OI-Magasin 24. September. INDHOLD OI-Magasinet - Nummer 2, 2003 OI-MAGASINET

DEADLINE. for det næste OI-Magasin 24. September. INDHOLD OI-Magasinet - Nummer 2, 2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: 400 eksemplarer pr. nummer Layout: Microsoft ME & Office 2000 OI-Magasinet er officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. OI-Magasinet

Læs mere