Nyt. Nomeco HOVEDPINE: Øgede krav til kvaliteten: Over halvdelen af pakningerne bliver receptpligtige. med Støt Brysterne NOMECO ER KLAR!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt. Nomeco HOVEDPINE: Øgede krav til kvaliteten: Over halvdelen af pakningerne bliver receptpligtige. med Støt Brysterne NOMECO ER KLAR!"

Transkript

1 Nomeco Nyt 10 med Støt Brysterne Vind en Lyserød Lørdags-pakke og t-shirts til alle ÅR Nr. 5 - september 2013 Øgede krav til kvaliteten: NOMECO ER KLAR! NY HOVEDPINE: Over halvdelen af pakningerne bliver receptpligtige 1

2 4 Leder 2 Skrappere distributionsregler skal forhindre forfalskninger 3 Smertestillende medicin: Over halvdelen af det nuværende håndkøbssortiment bliver på recept 4 10 års kamp mod brystkræft 6 Kort nyt 8 Vind en kampagnepakke VELKOMMEN TIL DEN NYE KÆDE Peter Lørup - Direktør for ApoteksDivisionen Der er som altid bevægelse i vores branche. Helt aktuelt har medlemmerne af APOTEKEREN og ditapotek besluttet sig for at give de respektive kædebestyrelser mandat til at gennemføre en fusion med virkning fra 1. januar Fra årsskiftet 2014 vil der således (hvis alt går vel) være to store apotekskæder herhjemme: A-apoteket og APOTEKEREN. Nomeco har gennem årene haft et godt samarbejde med både APOTEKEREN og ditapotek, og vil gerne sige velkommen til den nye store spiller på markedet. I Nomeco ser vi frem til et fortsat tæt samarbejde med både APOTEKEREN og A-apoteket. Kæderme har et vigtigt arbejde, for mærkevarer fylder mere og mere på apoteket. Det er her, vi ser væksten. Apotekerne er blevet dygtige på den gode måde - til at sælge mærkevarer. Så dygtige, at det gennem de senere år har fået en markant betydning for honoreringen for salg af lægemidler. Faktum er, at salget af ikke-lægemidler er med til at holde prisen på lægemidler nede i Danmark. Faktum er også, at det enkelte apotek er økonomisk afhængigt af et godt mærkevaresalg. Sådan er det, om man kan lide det eller ej. Salget af mærkevarer varierer ganske meget fra apotek til apotek. Apotekets placering, konkurrenternes placering, kundegrundlag, butiksarealets størrelse, sortimentspræferencer, graden af salgsfokus, ønske om look og meget andet spiller en rolle. Vi har i Nomeco ingen mening om, hvorvidt den ene eller anden apoteker har ret i deres måde at gøre tingene på. Hvad der er rigtigt varierer fra apotek til apotek. Men i vore bestræbelser på at være det rigtige grossistvalg udvikler vi sortimentet, så det tilfredsstiller alle vore kunders ønsker. Vi har også konkurrencedygtige priser, og vi hjælper med salgsoptimering. For nu bare at nævne nogle af de områder, vi har fokus på. Successen med udvalgsvarekonceptet tager til. Vi kan konstatere, at mange apoteker, der før var forbeholdne over for det, nu er begyndt at tage det til sig. For også apotekets kunder elsker en god vare til en god pris! Og så er der mulighed for en ikke ubetydelig indtjening for apoteket, og det er også værd at tage med. Og fordi det er en billig vare, behøver den jo ikke være dårlig. Det har vi fået bekræftet i en forbrugertest af fodfile, som Familie Journalen gennemførte i juli måned. Her blev fodfilen, der var købt som udvalgsvare på et apotek, den andenbedste i testen. Da den tilmed er væsentligt billigere end de andre, som indgår i testen, har den fået stemplet Bedst til prisen : For den er super god til prisen, og det er bare decimaler, der skiller den fra vinderen af dette tjek, lyder det i motiveringen. Og salget af den prisvindende fodfil har ikke kannibaliseret salget af den dyrere fodfil, som apoteket også typisk har i sortimentet. Den har blot flyttet salg fra apotekets konkurrenter. til apoteket. Ny GDP-vejledning Skrappere distributionsregler skal forhindre forfalskninger Nye og skærpede EU-regler for God Distributionspraksis skal bremse forfalsket medicin og sikre lægemidlers kvalitet under opbevaring og transport. Den 8. september 2013 trådte et helt nyt regelsæt i kraft over hele EU om God Distributionspraksis. Den nye GDP-vejledning skal sikre, at lægemidlernes kvalitet ikke bliver forringet af at være i grossisternes og apotekernes varetægt. Men først og fremmest handler det om at sikre mod forfalskede lægemidler: Kravene i den nye vejledning er skærpede og gjort mere præcise. Det betyder bl.a., at der skal bedre styr på transportkæden. Der er skærpede krav til, at afsenderen skal være en, man kender, og at denne skal have en tilladelse. Det skal gøre det mere end almindeligt svært for illegale producenter at få deres varer ind i landet. Konsekvensen er strammere regler for dokumentation i forbindelse med transport af lægemidler, forklarer Nomecos kvalitetschef Vibeke Halskov og fortsætter: Fokus på returvareflow Også reglerne omkring returflow fra apoteket er blevet skærpet, hvor især returnering af kølevarer er blevet strammet op. Alt sammen noget der skal gøre det rigtigt svært for forfalskninger at lande på apotekernes hylder. Hun fortæller, at GDP-vejledningen er gået fra at fylde 4 til nu at fylde 12 sider. Så reglerne er blevet præciseret, og der er ikke overladt meget til egen fortolkning sammenlignet med den gamle vejledning. Vejledningen gælder i princippet både leverandører, grossister og apoteker. Men i første omgang er der fra myndighedernes side mest fokus på de to første bl.a. fordi de regler, der regulerer apotekerne, er endnu mere detaljerede og for en stor del dækker de samme områder som GDP. Bedre styr på temperaturen I praksis betyder reglerne her og nu ikke de store ændringer på apoteket. Nomeco har i de sidste 2 år været i gang med at implementere forbedringer på en række af FAKTA God Distributionspraksis (GDP) er det regelsæt, der skal sikre, at lægemidlernes kvalitet opretholdes i alle faser af forsyningskæden lige fra fremstillingsstedet til det apotek, der udleverer lægemidlet til forbrugerne. Fra september er reglerne blevet strammet op på en række områder, og bl.a. bliver der gjort mere for at sikre mod forfalsket medicin. de områder, som vejledningen kræver. Eksempelvis er der allerede strammet op på returneringer af bl.a. kølevarer, og Nomeco har efter mange test fundet frem til en god og valideret kølekasse. Desuden går vi nu over til temperaturregulerede biler, så vi kan sikre, at transportbetingelserne opretholdes i overensstemmelse med de opbevaringstemperaturer, der er angivet på pakningerne. Om to til tre år vil alle vores varebiler være skiftet ud, så de alle kan køle om sommeren og varme om vinteren, fortæller Vibeke. De nye og skærpede regler har været flere år undervejs og har været i høring i alle relevante organisationer over hele Europa. Også apotekerne har været hørt, og fra dansk side har man især været optaget af, om de skrappere regler for returnering af bl.a. kølevarer ville give problemer i apotekernes dagligdag. mwh Kilde: Vejledning af 7. marts 2013 i god distributionspraksis for humanmedicinske lægemidler (2013/C 68/01) 2 NomecoNyt nr. 5 - september

3 Nye regler for salg af hovedpinepiller Smertestillende Vidste du? Apoteket må gerne sælge flere af de små pakninger med smertestillende medicin til samme kunde. Det beror på en konkret vurdering af, om det er fagligt forsvarligt. Der kan stå Håndkøb på de store pakninger med smertestillende medicin to år frem i tiden, så apoteker og producenter har mulighed for at få solgt lageret ud. Dog skal indlægssedlen senest 31. marts 2014 være opdateret på medicin: De nye regler om begrænsninger i pakningsstørrelse på svage smertestillende præparater træder i kraft den 30. september Målet er at få færre selvmord og selvmordsforsøg, og midlet er at indføre receptpligt på pakninger med mere end 10 g Paracetamol, Acetylsalicylsyre og Phenazon eller 4 g Ibuprofen. En opgørelse fra Nomecos VMI-afdeling viser, at 63 ud af de 117 pakninger, der i dag sælges uden recept på apotekerne, bliver receptpligtige. Det drejer sig eksempelvis om alle pakninger over 20 styk med Acetylsalicylsyre 500 mg (fx Kodimagnyl og Treo) og Ibuprofen 200 mg (såsom Ipren). De milde Paracetamol på 125 mg må sælges i op til 80 styk af gangen uden recept, mens der bliver receptpligt på mere end 40 styk 250 mg og 20 styk 500 mg. Phenazon og Phenazonsalicylat (fx Koffein Fenazon og Koffisal) bliver fremover kun mulige at sælge på recept. Reglen rammer også Hjertemagnyl, selv om de sælges på grund af den blodfortyndende og ikke den smertestillende effekt. En pakning med 66 styk kan lige præcis holde sig under den receptpligtige grænse. Vi har allerede fået denne noget skæve pakningsstørrelse på markedet, så Hjertemagnyl fortsat kan sælges i håndkøb, forklarer Signe Harpsøe Rasmussen, der er konstitueret leder af VMI. Stor betydning for producenter Apotekerne får en del arbejde med at forklare kunderne, hvorfor de ikke længere kan købe de store pakninger. Også producenterne har deres udfordringer med de nye 3 hurtige Når de nye receptregler på smertestillende medicin træder i kraft fra næste måned, bliver mere end halvdelen af det nuværende håndkøbssortiment receptpligtigt. om de nye regler 1. Pakninger, der indeholder mere end 10 g Paracetamol, Acetylsalicylsyre, Phenazon eller 4 g Ibuprofen, bliver receptpligtige pr. 30. september. Det betyder for eksempel, at tabletter med Paracetamol á 500 mg fortsat kan købes i 20-stykspakninger i håndkøb, mens pakningsstørrelser derover er receptpligtige. 2. For kombinationspræparater, der indeholder 50 mg koffein, 250 mg Phenazonsalicylat og 250 mg Salicylamid tabletter (Koffisal), er pakningsstørrelser på mere end 20 styk nu receptpligtige. 3. Sundhedsstyrelsens beslutning om at fjerne de store pakninger fra håndkøb vil ikke få betydning for kronikere, der ligesom i dag vil kunne få ordineret store pakninger af smertestillende på recept og opnå tilskud efter de gældende tilskudsregler. regler. Det gælder bl.a. Actavis, der producerer Pinex. Henriette Sidenius, Commercial Director i Actavis Danmark, forklarer, at udfordringen især har været at skaffe nok små pakninger til at dække det kommende behov: Pinex er 100 pct. apoteksforbeholdt, så vi har ikke et stort lager af de små pakninger, da vi ikke sælger i dagligvarehandlen eller på tankstationer. Konkret har vi også måttet ændre vores forbruger-markedsføringsmaterialer, da vi i henhold til reklameloven ikke må reklamere over for offentligheden med receptpligtig medicin. Derudover har vi skullet tolke og forstå de nye regler, så vi på bedste måde kan hjælpe apotekerne, siger Henriette Sidenius. Flere små pakninger pr. kunde Actavis har også været i dialog med Sundhedsstyrelsen og fået besked om, at apoteket gerne må sælge flere små pakninger ad gangen til samme kunde. Dette bekræftes af Sundhedsstyrelsen: Det er der ingen juridisk hindring for. Lovmæssigt set må man godt udlevere to pakker pr. kunde, og i princippet er der ingen begrænsninger. Apotekerne er en del af sundhedssektoren. Så i tilfælde af, at en kunde beder om et større antal pakninger, har Sundhedsstyrelsen tiltro til, at det faglige personale griber ind og yder den relevante rådgivning, siger farmaceut Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi. Hun tilføjer, at reglerne for detailhandlen er uændrede på området. Det vil sige, at man Britiske erfaringer: Færre selvmord Forslaget om receptpligt på store pakninger med smertestillende lægemidler har været diskuteret i Danmark i mange år. Det væsentligste argument for at indføre begrænsningen nu er en britisk undersøgelse, der er publiceret i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal. Den viser, at når tilgængeligheden af store pakninger bliver begrænset, kan det reducere antallet af fuldbyrdede selvmord samt behovet for levertransplantation som følge af forgiftning med Paracetamol eller Acetylsalicylsyre efter selvmordsforsøg. I Storbritannien indførte man begrænsning på pakningsstørrelser i Det er på den baggrund, at britiske forskere har undersøgt forekomsten af selvmord og selvmordsforsøg med Paracetamol og lignende præparater. fortsat kun må sælge én pakning pr. kunde om dagen i supermarkeder og andre steder uden for apotekssektoren. Desuden må apoteket ifølge Sundhedsstyrelsen gerne have store pakninger med svage smertestillende præparater stående på bagskranken, hvis det er mere hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsgangene på apoteket. Men styrelsen understreger samtidig, at det stadig ikke er tilladt at reklamere for receptpligtig medicin. Bred opbakning til de nye regler Hos Actavis bakker man fuldt ud op om Sundhedsstyrelsens beslutning om at indføre receptpligt på store pakninger og har et stort ønske om, at den nye receptlov bliver fulgt op af oplysningskampagner omkring vigtigheden af at have lås på medicinskabet: Selv en lille pakke Pinex kan gøres stor skade, hvis produktet ikke anvendes som foreskrevet. I Storbritannien og Sverige er der registreret et fald i antallet af selvmordsforsøg efter indførelsen af begrænset adgang til de store pakker smertestillende, og på den baggrund er det helt ud fornuftigt, at vi følger med i Danmark. Jeg vil Apoteket må gerne have store pakninger med svage smertestillende præparater stående på bagskranken, hvis det er mere hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsgangene på apoteket også selvom det stadig ikke er tilladt at reklamere for receptpligtig medicin. Fakta gerne præcisere, at håndtering og opbevaring af medicin bør der strammes op på i de danske hjem, understreger Henriette Sidenius. Apotekerforeningen og Pharmadanmark bakker ligeledes op om at begrænse tilgængeligheden af svage smertestillende præparater. Også i Forbrugerrådet er man tilfreds med de nye regler. Sine Jensen, der er sundhedspolitisk seniorrådgiver i Forbrugerrådet, forklarer: Der er ingen grund til, at man som almindelig forbruger skal kunne komme ind fra gaden og købe et glas med 100 tabletter Panodil. Jeg synes, det er rigtig godt, at man begrænser tilgængeligheden på det her område. Det er selvfølgelig muligt, at det vil blive en anelse dyrere for den enkelte forbruger. Men den eventuelle lille fordyrelse for forbrugerne opvejes til fulde, hvis det kan forhindre bare et enkelt selvmord. De piger, der begår selvmord med svage smertestillende midler, lider jo en lang og pinefuld død, forklarer Sine Jensen. Hun understreger, at kronikere og andre jo stadig har mulighed for at købe større mængder via en recept fra deres læge. ckv Ingen tegn på hamstring endnu! Der har ikke været gennemført en kampagne for at informere forbrugerne om de nye regler i forbindelse af salg af de store pakninger med svage smertestillende præparater. Der er sandsynligvis ikke mange, der er opmærksomme på dem: I Nomeco kan vi ikke se tegn på, at forbrugerne er begyndt at hamstre de store pakninger men det kan selvfølgelig nå at ske endnu, siger konstitueret leder af VMI, Signe Harpsøe Rasmussen. Kunsten bliver at have tilstrækkeligt med store pakninger til at imødekomme efterspørgslen i september måned og så have skruet lageret tilstrækkeligt langt ned, når de nye regler om receptpligt træder i kraft fra oktober. Nomeco er i dialog med hvert enkelt VMI- og VBO-apotek om, hvordan opgaven løses bedst muligt. Ifølge Signe må man forvente, at en pænt stor del af salget nu flyttes over på de små pakningsstørrelser. Ifølge Henriette Sidenius fra Actavis kommer de nye regler ikke til at betyde dyrere medicin for den enkelte forbruger. Men mange forbrugere, der kun kommer på apoteket for at få smertestillende medicin, vil sikkert blive overraskede, når de bliver mødt i skranken med, at de store pakninger, som man er vant til at købe, nu kun kan købes på recept, siger hun. Henriette Sidenius peger derfor på, at apoteket står over for en stor formidlings -og rådgivningsopgave, når de nye regler om receptpligt træder i kraft fra 30. september. 4 NomecoNyt nr. 5 - september

4 Landsdækkende kampagne Årets retro-armbånd For at markere 10-året for brystkræftkampagnerne i Danmark har Kræftens Bekæmpelse i år valgt et lyserødt silikonearmbånd i stil med det, der var sidste nye skrig i 0 erne. Prisen er i år 25 kr., og armbåndene er testet hos Teknologisk Institut for at sikre, at der ikke er giftige kemikalier i. SIDSTE ÅRS VINDERE Armbåndene kan bestilles hos Nomeco fra mandag uge 36, og de bliver leveret ultimo uge 37. De har varenummer VIND EN LYSERØD LØRDAGS-PAKKE Lørdag den 5. oktober er i år udnævnt til Lyserød Lørdag. Det betyder, at alle dele af detailhandlen kan deltage i arrangementer til støtte for brystkræftsagen, og at mange handelsstrøg i dagens anledning bliver pyntet op med lyserøde balloner og andre kampagnematerialer. Apotekerne kan også være med, og det er en rigtig god chance for at markere sin støtte og samtidig få en sjov dag. Ud over pynt og t-shirt kan apoteket gøre noget ekstra ved at finde de lyserøde produkter frem, give tilbud på lyserøde pakninger og sætte kampagnearmbåndene langt frem på skranken. Apoteket kan købe t-shirt og kampagnepakke på men det er også muligt at vinde en lyserød lørdags-pakke. Igen i år udlover Nomeco og Kræftens Bekæmpelse en kampagnepakke med balloner og anden pynt samt t-shirts til hele personalet. Se bagsiden af NomecoNyt og deltag i quizzen. Sidste år blev Aalborg Løve Apotek de heldige vindere af Nomecos og Kræftens Bekæmpelses konkurrence om at vinde en Lyserød Lørdags-pakke og trøjer til alle på apoteket. Det blev et par festlige dage med lyserød pynt og tilbud på lyserøde produkter. Både kunder og personale var glade for at støtte en god sag, og en del af overskuddet fra salget blev doneret til brystkræftkampagnen. 10 års kamp mod brystkræft I år er det 10 år siden, Støt Brysterne-kampagnen fra Kræftens Bekæmpelse havde premiere. Apotekerne har hjulpet hele vejen og har været med til at samle mere end 100 mio. kr. ind til den gode sag. Så længe der fortsat er kvinder, der får brystkræft, er der en kamp at kæmpe. Og en kamp at vinde. Sådan siger seniorprojektleder i Kræftens Bekæmpelse Carina Winther. Hun er kampagneleder for den årlige brystkræftkampagne, der hvert år kulminerer i september og oktober. Carina Winther takker apotekerne for deres store indsats i de 10 år, der nu er gået, siden Støt Brysterne blev lanceret som slogan. Især har apotekerne gennem årene ydet en meget stor indsats ved at hjælpe med at sælge armbånd. Nomeco har siden starten uden beregning distribueret armbåndene til landets apoteker, og apotekerne har været flittige til at bakke op. I 2005, som var det år, det lyserøde silikonearmbånd blev lanceret, solgte apotekerne over armbånd og var det salgssted, der solgte mest. Siden er salget faldet lidt. Det skyldes formodentlig en større konkurrence på markedet for velgørenhedsarmbånd og dermed de stigende udfordringer med at råbe befolkningen op. Hver 9. kvinde rammes Men det gør ikke kampen mod brystkræft mindre vigtig. Ifølge Carina Winther er der fortsat et stort behov for at skabe opmærksomhed om sygdommen, der rammer hver 9. danske kvinde. Derfor er det yderst nødvendigt, at der hele tiden forskes i bedre behandlingsformer, der giver færre bivirkninger, og at de kvinder, der rammes af sygdommen, hjælpes bedre. I 2011 fik danske kvinder konstateret sygdommen, og i dag er der mere end kvinder, der lever med sygdommen. Dermed er brystkræft den mest almindelige kræftsygdom blandt kvinder i Danmark, og 1200 kvinder dør årligt af sygdommen, siger Carina Winther. Hun peger på, at den massive indsats de senere år rent faktisk har nyttet noget: Overlevelseschancer forbedret Chancen for at overleve brystkræft i Danmark er steget støt gennem de seneste 30 år. Ifølge de senest offentliggjorte tal er flere end 8 ud af 10 kvinder i live fem år efter, at de har fået konstateret sygdommen, og det svarer til 82 pct.. Det er et stort fremskridt, der er et resultat af forskningen og bedre behandlingsmuligheder herunder bedre medicin. Til sammenligning var situationen i 1960 erne, at kun halvdelen af de brystkræftramte stadig var i live 5 år efter, de fik konstateret brystkræft. De penge, der samles ind ved bl.a. salg af armbånd, er øremærket til brystkræft. Det, som bliver samlet ind det ene år, bliver brugt det efterfølgende år. Der er igennem de sidste 10 år, som Støt Brysterne-kampagnen har kørt, blevet samlet mere end 100 mio. kr. ind, fortæller Carina Winther. Hun håber, at apotekerne fortsat vil være med i årene frem. mwh LAD OS KÆMPE SAMMEN Sådan lyder sloganet for årets brystkræft-kampagne, der i mere end én forstand opfordrer til fælles kamp. Ikke alene kan man støtte kampagnen ved at købe armbånd, deltage i lyserød lørdag og donere penge til brystkræftsagen. Man kan også donere sit billede på Facebook og lade det indgå i den lyserøde sløjfe, som er kampagnens vartegn. Gå ind på Facebook, find stoetbrysterne, hvor du kan sætte fokus på brystkræft ved at downloade det nye sløjfebadge til dit profilbillede. På hjemmesiden www. stoetbrysterne.dk kan du hente mere information, donere penge, oprette din egen indsamling og på andre måder vise din støtte til sagen. 48,- 26,- 19,- 7,- For hver 100 kr., der doneres, bruges de således: 48 kr. til forskning Kræftens Bekæmpelse finansierer ca. halvdelen af kræftforskningen i Danmark. Forskning er afgørende for, at vi får en bedre helbredelse og en mere skånsom behandling. 19 kr. til oplysning Det er Kræftens Bekæmpelses vurdering, at omkring 1/3 af alle kræfttilfælde kan forebygges gennem en sundere levevis. Derfor skal der oplyses om, hvad eksempelvis kost og motion betyder for helbredet. Det går de indsamlede penge tiil 26 kr. til patientstøtte Kræftens Bekæmpelse giver gratis råd, støtte og hjælp til patienter og pårørende. Foreningen hjælper med at tackle alle de alvorlige problemer og oplevelser, der følger med svær sygdom. 7 kr. til administration 6 NomecoNyt nr. 5 - september

5 Kort nyt DIFFERENTIERET AFGIFT PÅ VETERINÆRMEDICIN Forbruget af antibiotika i landbruget øger risikoen for udvikling af human resistens. Derfor har Folketinget indført differentierede afgifter på liberaliseret veterinærmedicin til produktionsdyr i håb om, at en høj afgift på visse typer vil begrænse forbruget. På den måde vil man sikre, at resistens hos både dyr og mennesker ikke bliver et stigende problem. Ændringen er sket i to tempi: Den 1. februar i år steg afgiften på alle disse lægemidler til 2,105 pct., og fra 1. september blev afgifterne gjort differentierede. Der er indført fem kategorier af afgifter. I dem er indbygget et incitament til at vælge de smalspektrede penicilliner og undgå de bredspektrede, der giver størst risiko for resistensproblemer. Vacciner er til gengæld helt undtaget fra afgift, når man ser bort fra administrationsgebyret. Den differentierede afgift ser således ud: Simple smalspektrede penicilliner = 0,835 % Kritisk vigtig antibiotika = 10,835 % Øvrige antibiotika = 5,505 % Øvrig lægemiddelomsætning = 0,835 % Vacciner = 0,065 % Ovennævnte er inklusiv alle administrationsgebyrer, som er på 0,065 %. De nye afgifter er indregnet i den datafil, som Nomeco hver måned udsender med vejledende udsalgspriser til de apoteker, der forhandler liberaliserede veterinære lægemidler til produktionsdyr. De er altså indeholdt i den prisliste, som blev udsendt i forbindelse med taksten den 2. september. Kom og vær med til at netværke Så er det igen tid til de årlige netværksmøder for VMI-apoteker. Både de logistikansvarlige samt apotekeren er meget velkomne til arrangementerne. Hovedemnet på møderne bliver Brug din VMI optimalt, og der bliver også tid til at netværke og følge op på ipad-løsningerne. Indbydelserne er som noget nyt sendt ud pr. mail. Mødedatoerne er i år: Aalborg: Onsdag den 30. okt. og fredag den 22. nov. Århus: Tirsdag den 5. nov. og torsdag den 14. nov. Odense: Tirsdag den 12. nov. og onsdag den 27. nov. København: Torsdag den 7. nov. og tirsdag den 26. nov. Alle møder afholdes fra kl. 10 til 13. Tilmelding kan foregå på to måder: Elektronisk, hvor der er et link i indbydelsen, eller ved kontakt til VMI-afdelingen. Snart tid til at tænke på julevaresortiment Selvom der stadig er længe til jul, så er mange så småt begyndt at overveje, hvilket sortiment af julevarer der skal gøre juletiden lidt mere festlig på apoteket. Igen i år kommer Nomeco med et stærkt sortiment til rigtigt gode priser. Ny kampagne sætter fokus på at mindske tabet på Nomecos lagre Nomeco har netop lanceret en intern kampagne, der sætter fokus på at begrænse antallet af pakninger, der bliver klemt eller ødelagt under håndteringen. Det går stærkt på Nomecos lagre, når medicin og mærkevarer fra både store og små producenter kommer ind på lageret, bliver lagt på plads og herfra pakket i kasser og kørt ud til apoteker over hele landet. Med den hurtige og effektive håndtering af de mange pakninger sker det desværre, at en pakning bliver beskadiget. Den nye kampagne Pas på mig! skal få alle i Nomeco til at være ekstra opmærksomme på, hvordan pakkerne håndteres på en måde, så vi undgår spild. Mange af Nomecos medarbejdere har budt ind med ideer og forslag til, hvordan arbejdsgange og procedurer kan forbedres, så vi undgår at beskadige varerne. I første omgang drejer det sig udelukkende om en intern kampagne, som skal mindske Nomecos tab ved varer, som enten går i stykker eller udløber. Men senere vil Nomeco også lancere en kampagne, som henvender sig til landets apoteker. Det er nemlig en win-win situation, hvis alle parter kan blive bedre til at håndtere varerne. Man kan altid maile til med gode ideer og forslag til forbedringer af løsningen. Version opgradering af ipad på vej I løbet af efteråret er Nomeco klar med en ny version af den app, som ligger på ipad en. Det bliver version 1.5, og den indeholder en række forbedringer og fornyelser af de eksisterende løsninger baseret på tilbagemeldinger fra apotekerne. For det er jo i det daglige arbejde på apotekerne, man typisk ser de nye muligheder i ipaden. En nuttet lille æske, som bliver udsat for lidt af hvert, er den gennemgående maskot for Nomecos kampagne, som skal nedbringe antallet af varer, der må kasseres, fordi de er blevet beskadiget. Eksempelvis kommer der flere oplysninger på varesøgningen, hvor man bl.a. kan søge på udgåede varer og få adgang til leverandørernes oplysninger i forbindelse med restordrer. Desuden bliver der rundt omkring tilføjet og flyttet felter for at udvide mulighederne og gøre søgningerne nemmere. Apoteket får besked, så snart opdateringen ligger klar, og kan selv foretage opgraderingen det er både hurtigt og nemt. OBS! Når ios7 kommer i løbet af efteråret anbefaler vi, at man lige venter med at installere den, til vi har fået testet den i forhold til app en. 8 NomecoNyt nr. 5 - september

6 Kort nyt Fodfil blev prisvinder i test Billigt er ikke nødvendigvis dårligt. Det viser en test af fodfile, som Familie Journalen har gennemført og offentliggjort i uge 28. Her kommer Nomecos fodfil ind på en 2. plads i testen med 5 point ud af 6 mulige. Og da den oven i købet kun har kostet 20 kr., får den prædikatet Bedst til prisen : Står du lige og mangler en ny, kan du roligt snuppe fodfilen til bare 20 kr., som bliver nr. to i denne test. For den er super god til prisen, og det er bare decimaler, der skiller den fra vinderen af dette tjek. Fodfilen er en del af sortimentet i Nomecos udvalgsvarer, hvor der i dag er mere end 40 forskellige varer. Varerne overholder alle standarder og regler. Den pågældende fodfil er eksempelvis blevet testet hos det anerkendte testinstitut SGS for at sikre, at den ikke indeholder skadelige stoffer. Det skrev Familie Journalens testpanel: Denne fodfil uden navn har en grov og en fin side. Den grove er ret effektiv og hurtig, og den fine er god til at pudse af med. Har et godt, langt skaft, som er behageligt at holde ved. Er let at gøre ren med en neglebørste. Se en oversigt over alle udvalgsvarerne på serviceløsningerne eller under varesøgning på ipad en. Her kan apoteket selv hente tema-plakater og prisskilte til brug på apoteket. Udvalgsvarer: BLIV SET I MØRKET! Nu går vi mod den mørke tid, hvor alle, der færdes ude om aftenen, skal have refleks på. Derfor er reflekser temaet for de nye udvalgsvarer, der kommer her i september. Der er reflekser i alle former og faconer lige fra dem, man hæfter på tøjet i en snor, til veste og refleksbånd med LED-lys. Alle produkterne er CEmærkede og godkendt. Alle har brug for gode reflekser både børn, voksne, hunde, løbere, cyklister, skatere og Alle udvalgsvarer har stregkode - husk at bruge den! Serviceløsningerne: APOTEKSNETTET NNIT APOTEKSNETTET NNIT GAMMELT APOTEKSNET: APOTEKER NYT APOTEKSNET: APOTEKER INTERNET NOMECO INTERNET NOMECO KØRER SERVICELØSNINGERNE LANGSOMT? Mange apoteker har i den senere tid oplevet, at der er lange svartider, når man går ind på Nomecos serviceløsninger. Årsagen er, at apotekerne er skiftet over til det nye Apoteksnet. Det betyder, at alle apoteker nu skal dele den samme Internet-linje mod bl.a. grossisten hvor hvert apotek før havde sin egen linje. Nomeco kan ikke gøre noget ved dette, men må henvise til Apotekerforeningens Netsekretariat, som er på opgaven. Der er ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor det kun er grossisterne og ikke andre hjemmesider, der er problemer med. Ifølge Nomecos IT-direktør, Preben Nielsen, kan en af årsagerne være, at de sider, der besøges mest, på en eller anden måde klumper sig sammen i behandlingen i FireWallen eller andet på apoteksnettet. Der er vist ingen tvivl om, at top-1 af hjemmesider, der benyttes fra apotekerne, er Så derfor rammes denne side hårdest, lyder forklaringen fra Preben Nielsen. IT-direktør Preben Nielsen håber, at der snart findes en løsning på problemet og opfordrer apotekerne til at bruge ipaden. Den fungerer jo som en stand alone-pc og kører direkte på serviceløsningerne uden om apotekets IT-system. Så der tager det bare et splitsekund, og man er direkte på serviceløsningerne. 2 LÆKRE VINE - NU MED DE RIGTIGE TEKSTER Der havde desværre indsneget sig en fejl i Nomecos vinbrochure, som udkom i sommer. Heldigvis var en apoteker vaks i sommervarmen og spottede fejlen, der bestod af, at vi havde byttet rundt på to tekster. Her er de med de med de rigtige tekster. Og vi kan varmt anbefale dem! Chianti, Pierazzuoli, ENSEDA DOCG, 2011 En utroligt indsmigrende, blød og saftig Chianti til en yderst konkurrencedygtig pris! Duften er præget af røde, modne bær som kirsebær og brombær, og vinen har en mediumfyldig smag med blød, afrundet eftersmag. Varenr Nomecopris inkl. moms Varenr ,00 85,00 Vejl. uds. pris Nomecopris inkl. moms Vejl. uds. pris 79,00 119,00 Chianti Classico DOCG, Il Molino di Grace, 2008 Vinen dufter af kirsebær, vanille og let røg. En saftig og sprød Sangiovese med frugtsyre og bid, og den smager simpelthen, som en Chianti Classico skal smage. Vinen er økologisk. Frigiv selv varer med kort til udløb Vidste du, at apoteket selv kan frigive en vare, hvor der er kort til udløb? Det er bl.a. nødvendigt, når der er tale om eksempelvis ernæringsprodukter og Duodopa, som er født med kort udløb. Men der kan også være andre varer, som apoteket har brug for trods en fremskreden salgsdato. Det er ganske enkelt: Du går ind på serviceløsningerne via en PC eller ipad, finder restordre og angiver det antal, du har brug for. Dernæst trykker du frigiv ud for varen, og bestillingen kommer med på apotekets næste leverance. Dog skal du fortsat kontakte Nomecos kundeservice, hvis de sidste ordrer allerede er afsendt fra apoteket. VIDSTE DU? Find selv listen over AIP-prisreduktion Vidste du, at apoteket kan finde detaljerede oplysninger om de aktuelle AIP-prisreduktioner på Nomecos serviceløsninger? De er tilgængelige på produktniveau efter kl. 12 fredag i første takstuge se under Logistik, Priskreditering og rettelser, Arkiv Priskrediteringer, Arkivtype vælg, Prisreduk. List Prod. opg. Som noget nyt kan VMI-apotekerne også først se deres AIP-prisreduktioner kl. 12 den første fredag i ny takst - men så kan de til gengæld se reduktionerne på produktniveau. VMI-apotekerne kan også finde listen under Logistik, VMI, VMI-Arkiv, Arkivtype vælg, Prisreduk. List Prod. Opg. Gambero Rosso 10 NomecoNyt nr. 5 - september

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2014 Støt brysterne - og vind en Lyserød Lørdag Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Omsætningen af udvalgsvarer stiger Vibeke Abrahamsen, Apoteket Svalen: Vi sælger

Læs mere

Nyt. Nomeco. Når vovse skal vaccineres TEMA. Sørg for, at apoteket får leverancen. Påsketid og påskeæg:

Nyt. Nomeco. Når vovse skal vaccineres TEMA. Sørg for, at apoteket får leverancen. Påsketid og påskeæg: Nomeco Nyt INDSTIK Påsketid og påskeæg: Lad dig friste af det lækre sortiment af guf og chokolade Nr. 2 - marts 2014 TEMA Svage smertestillende lægemidler - Grænsehandel daler - Færre piller, flere pakninger

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 6 - november 2012 AFSLØRING: En ipads dagbog. Hastekasser til robotten. Chauffør Esben Wolstrup: En ren fornøjelse at køre elbil

Nomeco. Nyt. Nr. 6 - november 2012 AFSLØRING: En ipads dagbog. Hastekasser til robotten. Chauffør Esben Wolstrup: En ren fornøjelse at køre elbil Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2012 AFSLØRING: En ipads dagbog Hastekasser til robotten Chauffør Esben Wolstrup: En ren fornøjelse at køre elbil 1 Ren og lydløs transport 6 NOMECO KØRER GRØNT I ELBIL Leder

Læs mere

Nyt. Nomeco. Steen Holm, SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2. har takstvarerne klar mandag morgen. Lettere at scanne med ipad

Nyt. Nomeco. Steen Holm, SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2. har takstvarerne klar mandag morgen. Lettere at scanne med ipad Nomeco Nyt Nr. 1 - januar 2013 SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2 Lettere at scanne med ipad Steen Holm, Frederikshavn Svane dosispakkeapotek, har takstvarerne klar mandag morgen 1 Et tilbageblik

Læs mere

Sol, sommer og sjov: Nyt. Nomeco. Giv en bøllehat til børnene IT-PROJEKTER: ALTID GANG I UDVIKLINGEN. Nye returneringsregler omsat til koder

Sol, sommer og sjov: Nyt. Nomeco. Giv en bøllehat til børnene IT-PROJEKTER: ALTID GANG I UDVIKLINGEN. Nye returneringsregler omsat til koder Nomeco Nyt GLÆD DIG TIL 28 nye og spændende vine Nr. 4 - juli 2013 IT-PROJEKTER: ALTID GANG I UDVIKLINGEN Nye returneringsregler omsat til koder Sol, sommer og sjov: Giv en bøllehat til børnene 1 Nye regler

Læs mere

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2010 Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Århus-apoteker og måder at ekspedere recepter på. Læs om

Læs mere

Nyt. Nomeco. Ikke vild med at sælge åbnede pakninger. Anne-Marie Kissmeyer: Køb personalevarer hjemme fra sofaen

Nyt. Nomeco. Ikke vild med at sælge åbnede pakninger. Anne-Marie Kissmeyer: Køb personalevarer hjemme fra sofaen Nomeco Nyt Nr. 4 - juli 2010 Fås hos Nomeco: Rejsestrømper, støttestrømper, kompressionsstrømper, flystrømper Køb personalevarer hjemme fra sofaen Anne-Marie Kissmeyer: Ikke vild med at sælge åbnede pakninger

Læs mere

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009 1 MARTS 2009 Nomeco Nr. 2 Nyt Direktørskifte i Forex Aage går af og Claus træder til Vinkataloget er nu på nettet - nemt og altid til at finde NY rabatmodel KASSER én gang om dagen giver bedre flow på

Læs mere

Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen!

Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen! Nomeco Nyt Nr. 1 - Januar 2010 Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen! Flere uheldige omstændigheder førte til, at fl ytningen af Rådhusapoteket i Lyngby blev en økonomisk katastrofe for apoteker

Læs mere

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I Oktober 2014 SLØJFEN IGEN-MAND UNDER LUPPEN side 8-9 TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING side 5 FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET side 6-7 2 LEDER Flere penge til

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen

CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen november 2013 nummer 92 Den rigtige kost Nyt om forskning og behandling Sygdomsstatus på mobilen Magasin om colitis ulcerosa, morbus Crohn og andre relaterede tarmsygdomme

Læs mere

Parløb puster ild i sjælen

Parløb puster ild i sjælen Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter januar 2011 01 Parløb puster ild i sjælen Tænk det igennem, inden du giver dig i kast med inkasso Du står som fødder, hofter og knæ er placeret Plejehjem

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Medlemsblad for Pharmadanmark Maj 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Hvor meget må man pynte på sit cv? side 8 Fra patent til patient:

Læs mere

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter #3 25.-27. februar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANMARK HAR STYR PÅ BÆREPOSERNE side 10-11 SÅDAN FOREBYGGES SYGEFRAVÆR CROWD VIL RYSTE SAMFUNDET 27

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I december 2013 SLØJFEN. side 4-5. side 6-7. betale sig? side 8-9

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I december 2013 SLØJFEN. side 4-5. side 6-7. betale sig? side 8-9 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I december 2013 SLØJFEN Didde Skov hjælper unge, der har kræft side 4-5 Unge frivillige Sådan gør du side 6-7 Kan forebyggelse betale sig? side 8-9 2 Leder Året

Læs mere

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Sådan bruger virksomheder personlighedstests

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere