Nyt. Nomeco HOVEDPINE: Øgede krav til kvaliteten: Over halvdelen af pakningerne bliver receptpligtige. med Støt Brysterne NOMECO ER KLAR!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt. Nomeco HOVEDPINE: Øgede krav til kvaliteten: Over halvdelen af pakningerne bliver receptpligtige. med Støt Brysterne NOMECO ER KLAR!"

Transkript

1 Nomeco Nyt 10 med Støt Brysterne Vind en Lyserød Lørdags-pakke og t-shirts til alle ÅR Nr. 5 - september 2013 Øgede krav til kvaliteten: NOMECO ER KLAR! NY HOVEDPINE: Over halvdelen af pakningerne bliver receptpligtige 1

2 4 Leder 2 Skrappere distributionsregler skal forhindre forfalskninger 3 Smertestillende medicin: Over halvdelen af det nuværende håndkøbssortiment bliver på recept 4 10 års kamp mod brystkræft 6 Kort nyt 8 Vind en kampagnepakke VELKOMMEN TIL DEN NYE KÆDE Peter Lørup - Direktør for ApoteksDivisionen Der er som altid bevægelse i vores branche. Helt aktuelt har medlemmerne af APOTEKEREN og ditapotek besluttet sig for at give de respektive kædebestyrelser mandat til at gennemføre en fusion med virkning fra 1. januar Fra årsskiftet 2014 vil der således (hvis alt går vel) være to store apotekskæder herhjemme: A-apoteket og APOTEKEREN. Nomeco har gennem årene haft et godt samarbejde med både APOTEKEREN og ditapotek, og vil gerne sige velkommen til den nye store spiller på markedet. I Nomeco ser vi frem til et fortsat tæt samarbejde med både APOTEKEREN og A-apoteket. Kæderme har et vigtigt arbejde, for mærkevarer fylder mere og mere på apoteket. Det er her, vi ser væksten. Apotekerne er blevet dygtige på den gode måde - til at sælge mærkevarer. Så dygtige, at det gennem de senere år har fået en markant betydning for honoreringen for salg af lægemidler. Faktum er, at salget af ikke-lægemidler er med til at holde prisen på lægemidler nede i Danmark. Faktum er også, at det enkelte apotek er økonomisk afhængigt af et godt mærkevaresalg. Sådan er det, om man kan lide det eller ej. Salget af mærkevarer varierer ganske meget fra apotek til apotek. Apotekets placering, konkurrenternes placering, kundegrundlag, butiksarealets størrelse, sortimentspræferencer, graden af salgsfokus, ønske om look og meget andet spiller en rolle. Vi har i Nomeco ingen mening om, hvorvidt den ene eller anden apoteker har ret i deres måde at gøre tingene på. Hvad der er rigtigt varierer fra apotek til apotek. Men i vore bestræbelser på at være det rigtige grossistvalg udvikler vi sortimentet, så det tilfredsstiller alle vore kunders ønsker. Vi har også konkurrencedygtige priser, og vi hjælper med salgsoptimering. For nu bare at nævne nogle af de områder, vi har fokus på. Successen med udvalgsvarekonceptet tager til. Vi kan konstatere, at mange apoteker, der før var forbeholdne over for det, nu er begyndt at tage det til sig. For også apotekets kunder elsker en god vare til en god pris! Og så er der mulighed for en ikke ubetydelig indtjening for apoteket, og det er også værd at tage med. Og fordi det er en billig vare, behøver den jo ikke være dårlig. Det har vi fået bekræftet i en forbrugertest af fodfile, som Familie Journalen gennemførte i juli måned. Her blev fodfilen, der var købt som udvalgsvare på et apotek, den andenbedste i testen. Da den tilmed er væsentligt billigere end de andre, som indgår i testen, har den fået stemplet Bedst til prisen : For den er super god til prisen, og det er bare decimaler, der skiller den fra vinderen af dette tjek, lyder det i motiveringen. Og salget af den prisvindende fodfil har ikke kannibaliseret salget af den dyrere fodfil, som apoteket også typisk har i sortimentet. Den har blot flyttet salg fra apotekets konkurrenter. til apoteket. Ny GDP-vejledning Skrappere distributionsregler skal forhindre forfalskninger Nye og skærpede EU-regler for God Distributionspraksis skal bremse forfalsket medicin og sikre lægemidlers kvalitet under opbevaring og transport. Den 8. september 2013 trådte et helt nyt regelsæt i kraft over hele EU om God Distributionspraksis. Den nye GDP-vejledning skal sikre, at lægemidlernes kvalitet ikke bliver forringet af at være i grossisternes og apotekernes varetægt. Men først og fremmest handler det om at sikre mod forfalskede lægemidler: Kravene i den nye vejledning er skærpede og gjort mere præcise. Det betyder bl.a., at der skal bedre styr på transportkæden. Der er skærpede krav til, at afsenderen skal være en, man kender, og at denne skal have en tilladelse. Det skal gøre det mere end almindeligt svært for illegale producenter at få deres varer ind i landet. Konsekvensen er strammere regler for dokumentation i forbindelse med transport af lægemidler, forklarer Nomecos kvalitetschef Vibeke Halskov og fortsætter: Fokus på returvareflow Også reglerne omkring returflow fra apoteket er blevet skærpet, hvor især returnering af kølevarer er blevet strammet op. Alt sammen noget der skal gøre det rigtigt svært for forfalskninger at lande på apotekernes hylder. Hun fortæller, at GDP-vejledningen er gået fra at fylde 4 til nu at fylde 12 sider. Så reglerne er blevet præciseret, og der er ikke overladt meget til egen fortolkning sammenlignet med den gamle vejledning. Vejledningen gælder i princippet både leverandører, grossister og apoteker. Men i første omgang er der fra myndighedernes side mest fokus på de to første bl.a. fordi de regler, der regulerer apotekerne, er endnu mere detaljerede og for en stor del dækker de samme områder som GDP. Bedre styr på temperaturen I praksis betyder reglerne her og nu ikke de store ændringer på apoteket. Nomeco har i de sidste 2 år været i gang med at implementere forbedringer på en række af FAKTA God Distributionspraksis (GDP) er det regelsæt, der skal sikre, at lægemidlernes kvalitet opretholdes i alle faser af forsyningskæden lige fra fremstillingsstedet til det apotek, der udleverer lægemidlet til forbrugerne. Fra september er reglerne blevet strammet op på en række områder, og bl.a. bliver der gjort mere for at sikre mod forfalsket medicin. de områder, som vejledningen kræver. Eksempelvis er der allerede strammet op på returneringer af bl.a. kølevarer, og Nomeco har efter mange test fundet frem til en god og valideret kølekasse. Desuden går vi nu over til temperaturregulerede biler, så vi kan sikre, at transportbetingelserne opretholdes i overensstemmelse med de opbevaringstemperaturer, der er angivet på pakningerne. Om to til tre år vil alle vores varebiler være skiftet ud, så de alle kan køle om sommeren og varme om vinteren, fortæller Vibeke. De nye og skærpede regler har været flere år undervejs og har været i høring i alle relevante organisationer over hele Europa. Også apotekerne har været hørt, og fra dansk side har man især været optaget af, om de skrappere regler for returnering af bl.a. kølevarer ville give problemer i apotekernes dagligdag. mwh Kilde: Vejledning af 7. marts 2013 i god distributionspraksis for humanmedicinske lægemidler (2013/C 68/01) 2 NomecoNyt nr. 5 - september

3 Nye regler for salg af hovedpinepiller Smertestillende Vidste du? Apoteket må gerne sælge flere af de små pakninger med smertestillende medicin til samme kunde. Det beror på en konkret vurdering af, om det er fagligt forsvarligt. Der kan stå Håndkøb på de store pakninger med smertestillende medicin to år frem i tiden, så apoteker og producenter har mulighed for at få solgt lageret ud. Dog skal indlægssedlen senest 31. marts 2014 være opdateret på medicin: De nye regler om begrænsninger i pakningsstørrelse på svage smertestillende præparater træder i kraft den 30. september Målet er at få færre selvmord og selvmordsforsøg, og midlet er at indføre receptpligt på pakninger med mere end 10 g Paracetamol, Acetylsalicylsyre og Phenazon eller 4 g Ibuprofen. En opgørelse fra Nomecos VMI-afdeling viser, at 63 ud af de 117 pakninger, der i dag sælges uden recept på apotekerne, bliver receptpligtige. Det drejer sig eksempelvis om alle pakninger over 20 styk med Acetylsalicylsyre 500 mg (fx Kodimagnyl og Treo) og Ibuprofen 200 mg (såsom Ipren). De milde Paracetamol på 125 mg må sælges i op til 80 styk af gangen uden recept, mens der bliver receptpligt på mere end 40 styk 250 mg og 20 styk 500 mg. Phenazon og Phenazonsalicylat (fx Koffein Fenazon og Koffisal) bliver fremover kun mulige at sælge på recept. Reglen rammer også Hjertemagnyl, selv om de sælges på grund af den blodfortyndende og ikke den smertestillende effekt. En pakning med 66 styk kan lige præcis holde sig under den receptpligtige grænse. Vi har allerede fået denne noget skæve pakningsstørrelse på markedet, så Hjertemagnyl fortsat kan sælges i håndkøb, forklarer Signe Harpsøe Rasmussen, der er konstitueret leder af VMI. Stor betydning for producenter Apotekerne får en del arbejde med at forklare kunderne, hvorfor de ikke længere kan købe de store pakninger. Også producenterne har deres udfordringer med de nye 3 hurtige Når de nye receptregler på smertestillende medicin træder i kraft fra næste måned, bliver mere end halvdelen af det nuværende håndkøbssortiment receptpligtigt. om de nye regler 1. Pakninger, der indeholder mere end 10 g Paracetamol, Acetylsalicylsyre, Phenazon eller 4 g Ibuprofen, bliver receptpligtige pr. 30. september. Det betyder for eksempel, at tabletter med Paracetamol á 500 mg fortsat kan købes i 20-stykspakninger i håndkøb, mens pakningsstørrelser derover er receptpligtige. 2. For kombinationspræparater, der indeholder 50 mg koffein, 250 mg Phenazonsalicylat og 250 mg Salicylamid tabletter (Koffisal), er pakningsstørrelser på mere end 20 styk nu receptpligtige. 3. Sundhedsstyrelsens beslutning om at fjerne de store pakninger fra håndkøb vil ikke få betydning for kronikere, der ligesom i dag vil kunne få ordineret store pakninger af smertestillende på recept og opnå tilskud efter de gældende tilskudsregler. regler. Det gælder bl.a. Actavis, der producerer Pinex. Henriette Sidenius, Commercial Director i Actavis Danmark, forklarer, at udfordringen især har været at skaffe nok små pakninger til at dække det kommende behov: Pinex er 100 pct. apoteksforbeholdt, så vi har ikke et stort lager af de små pakninger, da vi ikke sælger i dagligvarehandlen eller på tankstationer. Konkret har vi også måttet ændre vores forbruger-markedsføringsmaterialer, da vi i henhold til reklameloven ikke må reklamere over for offentligheden med receptpligtig medicin. Derudover har vi skullet tolke og forstå de nye regler, så vi på bedste måde kan hjælpe apotekerne, siger Henriette Sidenius. Flere små pakninger pr. kunde Actavis har også været i dialog med Sundhedsstyrelsen og fået besked om, at apoteket gerne må sælge flere små pakninger ad gangen til samme kunde. Dette bekræftes af Sundhedsstyrelsen: Det er der ingen juridisk hindring for. Lovmæssigt set må man godt udlevere to pakker pr. kunde, og i princippet er der ingen begrænsninger. Apotekerne er en del af sundhedssektoren. Så i tilfælde af, at en kunde beder om et større antal pakninger, har Sundhedsstyrelsen tiltro til, at det faglige personale griber ind og yder den relevante rådgivning, siger farmaceut Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi. Hun tilføjer, at reglerne for detailhandlen er uændrede på området. Det vil sige, at man Britiske erfaringer: Færre selvmord Forslaget om receptpligt på store pakninger med smertestillende lægemidler har været diskuteret i Danmark i mange år. Det væsentligste argument for at indføre begrænsningen nu er en britisk undersøgelse, der er publiceret i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal. Den viser, at når tilgængeligheden af store pakninger bliver begrænset, kan det reducere antallet af fuldbyrdede selvmord samt behovet for levertransplantation som følge af forgiftning med Paracetamol eller Acetylsalicylsyre efter selvmordsforsøg. I Storbritannien indførte man begrænsning på pakningsstørrelser i Det er på den baggrund, at britiske forskere har undersøgt forekomsten af selvmord og selvmordsforsøg med Paracetamol og lignende præparater. fortsat kun må sælge én pakning pr. kunde om dagen i supermarkeder og andre steder uden for apotekssektoren. Desuden må apoteket ifølge Sundhedsstyrelsen gerne have store pakninger med svage smertestillende præparater stående på bagskranken, hvis det er mere hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsgangene på apoteket. Men styrelsen understreger samtidig, at det stadig ikke er tilladt at reklamere for receptpligtig medicin. Bred opbakning til de nye regler Hos Actavis bakker man fuldt ud op om Sundhedsstyrelsens beslutning om at indføre receptpligt på store pakninger og har et stort ønske om, at den nye receptlov bliver fulgt op af oplysningskampagner omkring vigtigheden af at have lås på medicinskabet: Selv en lille pakke Pinex kan gøres stor skade, hvis produktet ikke anvendes som foreskrevet. I Storbritannien og Sverige er der registreret et fald i antallet af selvmordsforsøg efter indførelsen af begrænset adgang til de store pakker smertestillende, og på den baggrund er det helt ud fornuftigt, at vi følger med i Danmark. Jeg vil Apoteket må gerne have store pakninger med svage smertestillende præparater stående på bagskranken, hvis det er mere hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsgangene på apoteket også selvom det stadig ikke er tilladt at reklamere for receptpligtig medicin. Fakta gerne præcisere, at håndtering og opbevaring af medicin bør der strammes op på i de danske hjem, understreger Henriette Sidenius. Apotekerforeningen og Pharmadanmark bakker ligeledes op om at begrænse tilgængeligheden af svage smertestillende præparater. Også i Forbrugerrådet er man tilfreds med de nye regler. Sine Jensen, der er sundhedspolitisk seniorrådgiver i Forbrugerrådet, forklarer: Der er ingen grund til, at man som almindelig forbruger skal kunne komme ind fra gaden og købe et glas med 100 tabletter Panodil. Jeg synes, det er rigtig godt, at man begrænser tilgængeligheden på det her område. Det er selvfølgelig muligt, at det vil blive en anelse dyrere for den enkelte forbruger. Men den eventuelle lille fordyrelse for forbrugerne opvejes til fulde, hvis det kan forhindre bare et enkelt selvmord. De piger, der begår selvmord med svage smertestillende midler, lider jo en lang og pinefuld død, forklarer Sine Jensen. Hun understreger, at kronikere og andre jo stadig har mulighed for at købe større mængder via en recept fra deres læge. ckv Ingen tegn på hamstring endnu! Der har ikke været gennemført en kampagne for at informere forbrugerne om de nye regler i forbindelse af salg af de store pakninger med svage smertestillende præparater. Der er sandsynligvis ikke mange, der er opmærksomme på dem: I Nomeco kan vi ikke se tegn på, at forbrugerne er begyndt at hamstre de store pakninger men det kan selvfølgelig nå at ske endnu, siger konstitueret leder af VMI, Signe Harpsøe Rasmussen. Kunsten bliver at have tilstrækkeligt med store pakninger til at imødekomme efterspørgslen i september måned og så have skruet lageret tilstrækkeligt langt ned, når de nye regler om receptpligt træder i kraft fra oktober. Nomeco er i dialog med hvert enkelt VMI- og VBO-apotek om, hvordan opgaven løses bedst muligt. Ifølge Signe må man forvente, at en pænt stor del af salget nu flyttes over på de små pakningsstørrelser. Ifølge Henriette Sidenius fra Actavis kommer de nye regler ikke til at betyde dyrere medicin for den enkelte forbruger. Men mange forbrugere, der kun kommer på apoteket for at få smertestillende medicin, vil sikkert blive overraskede, når de bliver mødt i skranken med, at de store pakninger, som man er vant til at købe, nu kun kan købes på recept, siger hun. Henriette Sidenius peger derfor på, at apoteket står over for en stor formidlings -og rådgivningsopgave, når de nye regler om receptpligt træder i kraft fra 30. september. 4 NomecoNyt nr. 5 - september

4 Landsdækkende kampagne Årets retro-armbånd For at markere 10-året for brystkræftkampagnerne i Danmark har Kræftens Bekæmpelse i år valgt et lyserødt silikonearmbånd i stil med det, der var sidste nye skrig i 0 erne. Prisen er i år 25 kr., og armbåndene er testet hos Teknologisk Institut for at sikre, at der ikke er giftige kemikalier i. SIDSTE ÅRS VINDERE Armbåndene kan bestilles hos Nomeco fra mandag uge 36, og de bliver leveret ultimo uge 37. De har varenummer VIND EN LYSERØD LØRDAGS-PAKKE Lørdag den 5. oktober er i år udnævnt til Lyserød Lørdag. Det betyder, at alle dele af detailhandlen kan deltage i arrangementer til støtte for brystkræftsagen, og at mange handelsstrøg i dagens anledning bliver pyntet op med lyserøde balloner og andre kampagnematerialer. Apotekerne kan også være med, og det er en rigtig god chance for at markere sin støtte og samtidig få en sjov dag. Ud over pynt og t-shirt kan apoteket gøre noget ekstra ved at finde de lyserøde produkter frem, give tilbud på lyserøde pakninger og sætte kampagnearmbåndene langt frem på skranken. Apoteket kan købe t-shirt og kampagnepakke på men det er også muligt at vinde en lyserød lørdags-pakke. Igen i år udlover Nomeco og Kræftens Bekæmpelse en kampagnepakke med balloner og anden pynt samt t-shirts til hele personalet. Se bagsiden af NomecoNyt og deltag i quizzen. Sidste år blev Aalborg Løve Apotek de heldige vindere af Nomecos og Kræftens Bekæmpelses konkurrence om at vinde en Lyserød Lørdags-pakke og trøjer til alle på apoteket. Det blev et par festlige dage med lyserød pynt og tilbud på lyserøde produkter. Både kunder og personale var glade for at støtte en god sag, og en del af overskuddet fra salget blev doneret til brystkræftkampagnen. 10 års kamp mod brystkræft I år er det 10 år siden, Støt Brysterne-kampagnen fra Kræftens Bekæmpelse havde premiere. Apotekerne har hjulpet hele vejen og har været med til at samle mere end 100 mio. kr. ind til den gode sag. Så længe der fortsat er kvinder, der får brystkræft, er der en kamp at kæmpe. Og en kamp at vinde. Sådan siger seniorprojektleder i Kræftens Bekæmpelse Carina Winther. Hun er kampagneleder for den årlige brystkræftkampagne, der hvert år kulminerer i september og oktober. Carina Winther takker apotekerne for deres store indsats i de 10 år, der nu er gået, siden Støt Brysterne blev lanceret som slogan. Især har apotekerne gennem årene ydet en meget stor indsats ved at hjælpe med at sælge armbånd. Nomeco har siden starten uden beregning distribueret armbåndene til landets apoteker, og apotekerne har været flittige til at bakke op. I 2005, som var det år, det lyserøde silikonearmbånd blev lanceret, solgte apotekerne over armbånd og var det salgssted, der solgte mest. Siden er salget faldet lidt. Det skyldes formodentlig en større konkurrence på markedet for velgørenhedsarmbånd og dermed de stigende udfordringer med at råbe befolkningen op. Hver 9. kvinde rammes Men det gør ikke kampen mod brystkræft mindre vigtig. Ifølge Carina Winther er der fortsat et stort behov for at skabe opmærksomhed om sygdommen, der rammer hver 9. danske kvinde. Derfor er det yderst nødvendigt, at der hele tiden forskes i bedre behandlingsformer, der giver færre bivirkninger, og at de kvinder, der rammes af sygdommen, hjælpes bedre. I 2011 fik danske kvinder konstateret sygdommen, og i dag er der mere end kvinder, der lever med sygdommen. Dermed er brystkræft den mest almindelige kræftsygdom blandt kvinder i Danmark, og 1200 kvinder dør årligt af sygdommen, siger Carina Winther. Hun peger på, at den massive indsats de senere år rent faktisk har nyttet noget: Overlevelseschancer forbedret Chancen for at overleve brystkræft i Danmark er steget støt gennem de seneste 30 år. Ifølge de senest offentliggjorte tal er flere end 8 ud af 10 kvinder i live fem år efter, at de har fået konstateret sygdommen, og det svarer til 82 pct.. Det er et stort fremskridt, der er et resultat af forskningen og bedre behandlingsmuligheder herunder bedre medicin. Til sammenligning var situationen i 1960 erne, at kun halvdelen af de brystkræftramte stadig var i live 5 år efter, de fik konstateret brystkræft. De penge, der samles ind ved bl.a. salg af armbånd, er øremærket til brystkræft. Det, som bliver samlet ind det ene år, bliver brugt det efterfølgende år. Der er igennem de sidste 10 år, som Støt Brysterne-kampagnen har kørt, blevet samlet mere end 100 mio. kr. ind, fortæller Carina Winther. Hun håber, at apotekerne fortsat vil være med i årene frem. mwh LAD OS KÆMPE SAMMEN Sådan lyder sloganet for årets brystkræft-kampagne, der i mere end én forstand opfordrer til fælles kamp. Ikke alene kan man støtte kampagnen ved at købe armbånd, deltage i lyserød lørdag og donere penge til brystkræftsagen. Man kan også donere sit billede på Facebook og lade det indgå i den lyserøde sløjfe, som er kampagnens vartegn. Gå ind på Facebook, find stoetbrysterne, hvor du kan sætte fokus på brystkræft ved at downloade det nye sløjfebadge til dit profilbillede. På hjemmesiden www. stoetbrysterne.dk kan du hente mere information, donere penge, oprette din egen indsamling og på andre måder vise din støtte til sagen. 48,- 26,- 19,- 7,- For hver 100 kr., der doneres, bruges de således: 48 kr. til forskning Kræftens Bekæmpelse finansierer ca. halvdelen af kræftforskningen i Danmark. Forskning er afgørende for, at vi får en bedre helbredelse og en mere skånsom behandling. 19 kr. til oplysning Det er Kræftens Bekæmpelses vurdering, at omkring 1/3 af alle kræfttilfælde kan forebygges gennem en sundere levevis. Derfor skal der oplyses om, hvad eksempelvis kost og motion betyder for helbredet. Det går de indsamlede penge tiil 26 kr. til patientstøtte Kræftens Bekæmpelse giver gratis råd, støtte og hjælp til patienter og pårørende. Foreningen hjælper med at tackle alle de alvorlige problemer og oplevelser, der følger med svær sygdom. 7 kr. til administration 6 NomecoNyt nr. 5 - september

5 Kort nyt DIFFERENTIERET AFGIFT PÅ VETERINÆRMEDICIN Forbruget af antibiotika i landbruget øger risikoen for udvikling af human resistens. Derfor har Folketinget indført differentierede afgifter på liberaliseret veterinærmedicin til produktionsdyr i håb om, at en høj afgift på visse typer vil begrænse forbruget. På den måde vil man sikre, at resistens hos både dyr og mennesker ikke bliver et stigende problem. Ændringen er sket i to tempi: Den 1. februar i år steg afgiften på alle disse lægemidler til 2,105 pct., og fra 1. september blev afgifterne gjort differentierede. Der er indført fem kategorier af afgifter. I dem er indbygget et incitament til at vælge de smalspektrede penicilliner og undgå de bredspektrede, der giver størst risiko for resistensproblemer. Vacciner er til gengæld helt undtaget fra afgift, når man ser bort fra administrationsgebyret. Den differentierede afgift ser således ud: Simple smalspektrede penicilliner = 0,835 % Kritisk vigtig antibiotika = 10,835 % Øvrige antibiotika = 5,505 % Øvrig lægemiddelomsætning = 0,835 % Vacciner = 0,065 % Ovennævnte er inklusiv alle administrationsgebyrer, som er på 0,065 %. De nye afgifter er indregnet i den datafil, som Nomeco hver måned udsender med vejledende udsalgspriser til de apoteker, der forhandler liberaliserede veterinære lægemidler til produktionsdyr. De er altså indeholdt i den prisliste, som blev udsendt i forbindelse med taksten den 2. september. Kom og vær med til at netværke Så er det igen tid til de årlige netværksmøder for VMI-apoteker. Både de logistikansvarlige samt apotekeren er meget velkomne til arrangementerne. Hovedemnet på møderne bliver Brug din VMI optimalt, og der bliver også tid til at netværke og følge op på ipad-løsningerne. Indbydelserne er som noget nyt sendt ud pr. mail. Mødedatoerne er i år: Aalborg: Onsdag den 30. okt. og fredag den 22. nov. Århus: Tirsdag den 5. nov. og torsdag den 14. nov. Odense: Tirsdag den 12. nov. og onsdag den 27. nov. København: Torsdag den 7. nov. og tirsdag den 26. nov. Alle møder afholdes fra kl. 10 til 13. Tilmelding kan foregå på to måder: Elektronisk, hvor der er et link i indbydelsen, eller ved kontakt til VMI-afdelingen. Snart tid til at tænke på julevaresortiment Selvom der stadig er længe til jul, så er mange så småt begyndt at overveje, hvilket sortiment af julevarer der skal gøre juletiden lidt mere festlig på apoteket. Igen i år kommer Nomeco med et stærkt sortiment til rigtigt gode priser. Ny kampagne sætter fokus på at mindske tabet på Nomecos lagre Nomeco har netop lanceret en intern kampagne, der sætter fokus på at begrænse antallet af pakninger, der bliver klemt eller ødelagt under håndteringen. Det går stærkt på Nomecos lagre, når medicin og mærkevarer fra både store og små producenter kommer ind på lageret, bliver lagt på plads og herfra pakket i kasser og kørt ud til apoteker over hele landet. Med den hurtige og effektive håndtering af de mange pakninger sker det desværre, at en pakning bliver beskadiget. Den nye kampagne Pas på mig! skal få alle i Nomeco til at være ekstra opmærksomme på, hvordan pakkerne håndteres på en måde, så vi undgår spild. Mange af Nomecos medarbejdere har budt ind med ideer og forslag til, hvordan arbejdsgange og procedurer kan forbedres, så vi undgår at beskadige varerne. I første omgang drejer det sig udelukkende om en intern kampagne, som skal mindske Nomecos tab ved varer, som enten går i stykker eller udløber. Men senere vil Nomeco også lancere en kampagne, som henvender sig til landets apoteker. Det er nemlig en win-win situation, hvis alle parter kan blive bedre til at håndtere varerne. Man kan altid maile til med gode ideer og forslag til forbedringer af løsningen. Version opgradering af ipad på vej I løbet af efteråret er Nomeco klar med en ny version af den app, som ligger på ipad en. Det bliver version 1.5, og den indeholder en række forbedringer og fornyelser af de eksisterende løsninger baseret på tilbagemeldinger fra apotekerne. For det er jo i det daglige arbejde på apotekerne, man typisk ser de nye muligheder i ipaden. En nuttet lille æske, som bliver udsat for lidt af hvert, er den gennemgående maskot for Nomecos kampagne, som skal nedbringe antallet af varer, der må kasseres, fordi de er blevet beskadiget. Eksempelvis kommer der flere oplysninger på varesøgningen, hvor man bl.a. kan søge på udgåede varer og få adgang til leverandørernes oplysninger i forbindelse med restordrer. Desuden bliver der rundt omkring tilføjet og flyttet felter for at udvide mulighederne og gøre søgningerne nemmere. Apoteket får besked, så snart opdateringen ligger klar, og kan selv foretage opgraderingen det er både hurtigt og nemt. OBS! Når ios7 kommer i løbet af efteråret anbefaler vi, at man lige venter med at installere den, til vi har fået testet den i forhold til app en. 8 NomecoNyt nr. 5 - september

6 Kort nyt Fodfil blev prisvinder i test Billigt er ikke nødvendigvis dårligt. Det viser en test af fodfile, som Familie Journalen har gennemført og offentliggjort i uge 28. Her kommer Nomecos fodfil ind på en 2. plads i testen med 5 point ud af 6 mulige. Og da den oven i købet kun har kostet 20 kr., får den prædikatet Bedst til prisen : Står du lige og mangler en ny, kan du roligt snuppe fodfilen til bare 20 kr., som bliver nr. to i denne test. For den er super god til prisen, og det er bare decimaler, der skiller den fra vinderen af dette tjek. Fodfilen er en del af sortimentet i Nomecos udvalgsvarer, hvor der i dag er mere end 40 forskellige varer. Varerne overholder alle standarder og regler. Den pågældende fodfil er eksempelvis blevet testet hos det anerkendte testinstitut SGS for at sikre, at den ikke indeholder skadelige stoffer. Det skrev Familie Journalens testpanel: Denne fodfil uden navn har en grov og en fin side. Den grove er ret effektiv og hurtig, og den fine er god til at pudse af med. Har et godt, langt skaft, som er behageligt at holde ved. Er let at gøre ren med en neglebørste. Se en oversigt over alle udvalgsvarerne på serviceløsningerne eller under varesøgning på ipad en. Her kan apoteket selv hente tema-plakater og prisskilte til brug på apoteket. Udvalgsvarer: BLIV SET I MØRKET! Nu går vi mod den mørke tid, hvor alle, der færdes ude om aftenen, skal have refleks på. Derfor er reflekser temaet for de nye udvalgsvarer, der kommer her i september. Der er reflekser i alle former og faconer lige fra dem, man hæfter på tøjet i en snor, til veste og refleksbånd med LED-lys. Alle produkterne er CEmærkede og godkendt. Alle har brug for gode reflekser både børn, voksne, hunde, løbere, cyklister, skatere og Alle udvalgsvarer har stregkode - husk at bruge den! Serviceløsningerne: APOTEKSNETTET NNIT APOTEKSNETTET NNIT GAMMELT APOTEKSNET: APOTEKER NYT APOTEKSNET: APOTEKER INTERNET NOMECO INTERNET NOMECO KØRER SERVICELØSNINGERNE LANGSOMT? Mange apoteker har i den senere tid oplevet, at der er lange svartider, når man går ind på Nomecos serviceløsninger. Årsagen er, at apotekerne er skiftet over til det nye Apoteksnet. Det betyder, at alle apoteker nu skal dele den samme Internet-linje mod bl.a. grossisten hvor hvert apotek før havde sin egen linje. Nomeco kan ikke gøre noget ved dette, men må henvise til Apotekerforeningens Netsekretariat, som er på opgaven. Der er ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor det kun er grossisterne og ikke andre hjemmesider, der er problemer med. Ifølge Nomecos IT-direktør, Preben Nielsen, kan en af årsagerne være, at de sider, der besøges mest, på en eller anden måde klumper sig sammen i behandlingen i FireWallen eller andet på apoteksnettet. Der er vist ingen tvivl om, at top-1 af hjemmesider, der benyttes fra apotekerne, er Så derfor rammes denne side hårdest, lyder forklaringen fra Preben Nielsen. IT-direktør Preben Nielsen håber, at der snart findes en løsning på problemet og opfordrer apotekerne til at bruge ipaden. Den fungerer jo som en stand alone-pc og kører direkte på serviceløsningerne uden om apotekets IT-system. Så der tager det bare et splitsekund, og man er direkte på serviceløsningerne. 2 LÆKRE VINE - NU MED DE RIGTIGE TEKSTER Der havde desværre indsneget sig en fejl i Nomecos vinbrochure, som udkom i sommer. Heldigvis var en apoteker vaks i sommervarmen og spottede fejlen, der bestod af, at vi havde byttet rundt på to tekster. Her er de med de med de rigtige tekster. Og vi kan varmt anbefale dem! Chianti, Pierazzuoli, ENSEDA DOCG, 2011 En utroligt indsmigrende, blød og saftig Chianti til en yderst konkurrencedygtig pris! Duften er præget af røde, modne bær som kirsebær og brombær, og vinen har en mediumfyldig smag med blød, afrundet eftersmag. Varenr Nomecopris inkl. moms Varenr ,00 85,00 Vejl. uds. pris Nomecopris inkl. moms Vejl. uds. pris 79,00 119,00 Chianti Classico DOCG, Il Molino di Grace, 2008 Vinen dufter af kirsebær, vanille og let røg. En saftig og sprød Sangiovese med frugtsyre og bid, og den smager simpelthen, som en Chianti Classico skal smage. Vinen er økologisk. Frigiv selv varer med kort til udløb Vidste du, at apoteket selv kan frigive en vare, hvor der er kort til udløb? Det er bl.a. nødvendigt, når der er tale om eksempelvis ernæringsprodukter og Duodopa, som er født med kort udløb. Men der kan også være andre varer, som apoteket har brug for trods en fremskreden salgsdato. Det er ganske enkelt: Du går ind på serviceløsningerne via en PC eller ipad, finder restordre og angiver det antal, du har brug for. Dernæst trykker du frigiv ud for varen, og bestillingen kommer med på apotekets næste leverance. Dog skal du fortsat kontakte Nomecos kundeservice, hvis de sidste ordrer allerede er afsendt fra apoteket. VIDSTE DU? Find selv listen over AIP-prisreduktion Vidste du, at apoteket kan finde detaljerede oplysninger om de aktuelle AIP-prisreduktioner på Nomecos serviceløsninger? De er tilgængelige på produktniveau efter kl. 12 fredag i første takstuge se under Logistik, Priskreditering og rettelser, Arkiv Priskrediteringer, Arkivtype vælg, Prisreduk. List Prod. opg. Som noget nyt kan VMI-apotekerne også først se deres AIP-prisreduktioner kl. 12 den første fredag i ny takst - men så kan de til gengæld se reduktionerne på produktniveau. VMI-apotekerne kan også finde listen under Logistik, VMI, VMI-Arkiv, Arkivtype vælg, Prisreduk. List Prod. Opg. Gambero Rosso 10 NomecoNyt nr. 5 - september

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

NomecoNyt TEMA: NOVEMBER 2006. Serviceløsninger på nettet. Foto: Niels Jensen

NomecoNyt TEMA: NOVEMBER 2006. Serviceløsninger på nettet. Foto: Niels Jensen NomecoNyt TEMA: Serviceløsninger på nettet NOVEMBER 2006 Foto: Niels Jensen 1 Serviceløsningerne øger effektiviteten Alt er en vanesag. Mange ville for nogle år siden have forsvoret, at de nogensinde ville

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2014 Støt brysterne - og vind en Lyserød Lørdag Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Omsætningen af udvalgsvarer stiger Vibeke Abrahamsen, Apoteket Svalen: Vi sælger

Læs mere

DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne!

DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne! 1 MAJ 2009 Nomeco Nr. 3 Nyt HIT med kasserne! Kig i gemmerne. Vi vil meget gerne have alle Nomecokasser retur. KEEP IT COOL Kølevarer holder også temperaturen ved én daglig leverance. SKRAP KONTROL! Forfalsket

Læs mere

Apotekets erotiske hjørne. Nyt. Nomeco TIPS. Joan Ørting: Pharma Info-Basen øger den faglige rådgivning. til salg af udvalgsvarer

Apotekets erotiske hjørne. Nyt. Nomeco TIPS. Joan Ørting: Pharma Info-Basen øger den faglige rådgivning. til salg af udvalgsvarer Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2013 KØB ÅRETS STUDENTERGAVE HOS NOMECO Indstik inde i bladet lige til at hive ud og hænge op på apotekets opslagstavle TIPS Joan Ørting: til salg af udvalgsvarer Pharma Info-Basen

Læs mere

Nyt. Nomeco. Når vovse skal vaccineres TEMA. Sørg for, at apoteket får leverancen. Påsketid og påskeæg:

Nyt. Nomeco. Når vovse skal vaccineres TEMA. Sørg for, at apoteket får leverancen. Påsketid og påskeæg: Nomeco Nyt INDSTIK Påsketid og påskeæg: Lad dig friste af det lækre sortiment af guf og chokolade Nr. 2 - marts 2014 TEMA Svage smertestillende lægemidler - Grænsehandel daler - Færre piller, flere pakninger

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 3 - maj 2015. stærke forårstilbud Tjek bagsiden. Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt

Nomeco. Nyt. Nr. 3 - maj 2015. stærke forårstilbud Tjek bagsiden. Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2015 stærke forårstilbud Tjek bagsiden Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt 1 Forsidefoto: JAKOB LERCHE FOTOGRAFI Ny lovgivning 4 Leder 2 SÅ KOM DEN! Peter

Læs mere

Data Matrix Forex og Nomeco ytning! indsamler salgstal efter fl

Data Matrix Forex og Nomeco ytning! indsamler salgstal efter fl 1 NOVEMBER 2009 Nomeco Nr. 6 Nyt BASAR med boder! Sådan blev VMI-netværksmøder afholdt! 3gode sællerter fra årets julekatalog Har du fået øje på dem? Data Matrix - Nyt europæisk projekt skal forhindre

Læs mere

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009 1 MARTS 2009 Nomeco Nr. 2 Nyt Direktørskifte i Forex Aage går af og Claus træder til Vinkataloget er nu på nettet - nemt og altid til at finde NY rabatmodel KASSER én gang om dagen giver bedre flow på

Læs mere

ipads til ALLE! Nyt Nomeco Extrakt 3STÆRKE FORÅRSTILBUD - storkøb lige til døren Apoteker Betina Kjær Hansen gav Se flyer NYT KONCEPT:

ipads til ALLE! Nyt Nomeco Extrakt 3STÆRKE FORÅRSTILBUD - storkøb lige til døren Apoteker Betina Kjær Hansen gav Se flyer NYT KONCEPT: Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2014 3STÆRKE FORÅRSTILBUD TIL APOTEKSPERSONALET Se flyer NYT KONCEPT: Extrakt - storkøb lige til døren Apoteker Betina Kjær Hansen gav ipads til ALLE! 1 Mærkevarer med ekstra rabat

Læs mere

Nyt. Nomeco. Steen Holm, SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2. har takstvarerne klar mandag morgen. Lettere at scanne med ipad

Nyt. Nomeco. Steen Holm, SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2. har takstvarerne klar mandag morgen. Lettere at scanne med ipad Nomeco Nyt Nr. 1 - januar 2013 SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2 Lettere at scanne med ipad Steen Holm, Frederikshavn Svane dosispakkeapotek, har takstvarerne klar mandag morgen 1 Et tilbageblik

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 1 - januar 2015. Parallelimportører gør det svært for forfalskere. Kundeundersøgelse gav gode. input TEMA: Mobilbetaling via ipad

Nomeco. Nyt. Nr. 1 - januar 2015. Parallelimportører gør det svært for forfalskere. Kundeundersøgelse gav gode. input TEMA: Mobilbetaling via ipad Nomeco Nyt Nr. 1 - januar 2015 Parallelimportører gør det svært for forfalskere Kundeundersøgelse gav gode input TEMA: Mobilbetaling via ipad 1 TEMA: Mobilbetaling Leder 2 TEMA: Mobilbetaling 3 Brug din

Læs mere

Nyt. Nomeco SMS. jeres kunder det er nemt og gratis. Hej Gitte din salve er kom. Vi har fået en flaskesut hjem til

Nyt. Nomeco SMS. jeres kunder det er nemt og gratis. Hej Gitte din salve er kom. Vi har fået en flaskesut hjem til Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2010 SMS jeres kunder det er nemt og gratis Dine p-piller er klar til afhentning Hej Gitte din salve er kom Veterinærmedicinen bliver leveret på ad Vi har fået en flaskesut

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2010 Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Århus-apoteker og måder at ekspedere recepter på. Læs om

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Nyt. Valby Apotek: Nomeco JAGT. Apoteker Poul Due POLITIKERE: Kunderne holder øje med udløbsdatoen. Ingen revolution på vej i apotekssektoren

Nyt. Valby Apotek: Nomeco JAGT. Apoteker Poul Due POLITIKERE: Kunderne holder øje med udløbsdatoen. Ingen revolution på vej i apotekssektoren Nomeco Nyt Nr. 2 - marts 2012 POLITIKERE: Ingen revolution på vej i apotekssektoren JAGT PÅ ÆNDRET UDLØBSSTYRING Apoteker Poul Due Valby Apotek: Kunderne holder øje med udløbsdatoen 1 Patentudløb gør substitutionsgrupper

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 6 - november 2012 AFSLØRING: En ipads dagbog. Hastekasser til robotten. Chauffør Esben Wolstrup: En ren fornøjelse at køre elbil

Nomeco. Nyt. Nr. 6 - november 2012 AFSLØRING: En ipads dagbog. Hastekasser til robotten. Chauffør Esben Wolstrup: En ren fornøjelse at køre elbil Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2012 AFSLØRING: En ipads dagbog Hastekasser til robotten Chauffør Esben Wolstrup: En ren fornøjelse at køre elbil 1 Ren og lydløs transport 6 NOMECO KØRER GRØNT I ELBIL Leder

Læs mere

Vi har rundet 400.000 kroner

Vi har rundet 400.000 kroner Vi har rundet 400.000 kroner Becels gå-app, der støtter Hjerteforeningen økonomisk, er nu knap 100.000 kroner fra målet Gående har i stor stil indberettet deres skridt på Facebook eller tændt deres smartphone,

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 2 - marts 2011. VMI har fokus på lagerværdi

Nomeco. Nyt. Nr. 2 - marts 2011. VMI har fokus på lagerværdi Nomeco Nyt Nr. 2 - marts 2011 VMI har fokus på lagerværdi 1 En populær løsning 6 Forår på vej TEMA VMI VMI: Prikken over i et Leder 2 VMI: Prikken over i et 3 VMI trimmede lagerværdien 6 Nyt datterselskab:

Læs mere

EMA:Tips, 10% Nyt. Nomeco. tendenser. trends JULI 2009. Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets apoteker. af CO2 udledningen

EMA:Tips, 10% Nyt. Nomeco. tendenser. trends JULI 2009. Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets apoteker. af CO2 udledningen 1 JULI 2009 Nomeco Nr. 4 Nyt 10% af CO2 udledningen skal reduceres på 3 år. Sådan lyder Nomecos ambitiøse klimaplan. EMA:Tips, og trends tendenser Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets

Læs mere

Nyt 30% Nomeco. Forex. forventer. travlhed. Restordrer. faldet med

Nyt 30% Nomeco. Forex. forventer. travlhed. Restordrer. faldet med Nomeco Nyt NY APOTEKERLOV: Nr. 6 - november 2014 Restordrer Forex faldet med forventer 30% travlhed Apoteker Tine Klingsten, Middelfart Apotek: Salget gik fra 2 til 88 solgte cremer på en måned 1 Færre

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Nyt. En gammel kasse dukkede op. Antallet af restordrer er EKSPLODERET. Nomeco har sparet CO2

Nyt. En gammel kasse dukkede op. Antallet af restordrer er EKSPLODERET. Nomeco har sparet CO2 Nomeco Nyt Nr. 3 - Maj 2010 En gammel kasse dukkede op Antallet af restordrer er EKSPLODERET I Nomecos kælder fandt man ved en oprydning denne gamle kasse fyldt med sort/hvid fotos af landets apoteker

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

VMI-MARKEDSANDEL HAR RUNDET 50

VMI-MARKEDSANDEL HAR RUNDET 50 NomecoNyt VMI-MARKEDSANDEL HAR RUNDET 50 MAJ 2007 VMI-afdelingen har grund til at smile. Mere end halvdelen af alle de varer, der sælges på landets apoteker, er nu håndteret af VMI. 1 NÅR TEKNOLOGIEN SVIGTER

Læs mere

Nyt. Nomeco. Ikke vild med at sælge åbnede pakninger. Anne-Marie Kissmeyer: Køb personalevarer hjemme fra sofaen

Nyt. Nomeco. Ikke vild med at sælge åbnede pakninger. Anne-Marie Kissmeyer: Køb personalevarer hjemme fra sofaen Nomeco Nyt Nr. 4 - juli 2010 Fås hos Nomeco: Rejsestrømper, støttestrømper, kompressionsstrømper, flystrømper Køb personalevarer hjemme fra sofaen Anne-Marie Kissmeyer: Ikke vild med at sælge åbnede pakninger

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Udvidet ansvar på byggematerialer

Udvidet ansvar på byggematerialer Udvidet ansvar på byggematerialer Trælasthandlerunionen TUN opdaterer salgs- og leveringsbetingelser til TUN12. Disse åbner op for en videregivelse at et udvidet ansvar på byggematerialer fra 1. november

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Nogle kvinder ønsker af forskellige grunde at få fjernet deres brystimplantater. Dette er en ret enkel operation, som nogle kan få foretaget i

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET 26-06 2013 12/05103 LIF/UHL PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. JUNI 2013 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

BLODDONORER OG MEDICIN

BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN Hvis du anvender medicin, er det vigtigt, at blodbanken kender de lægemidler, du tager. Både af hensyn til dig selv og af hensyn til modtageren af dit blod.

Læs mere

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S,

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Hvem er VSOD? VSOD er talerør for vin- og spiritusorganisationer i Danmark Organisationens medlemmer står for

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Sol, sommer og sjov: Nyt. Nomeco. Giv en bøllehat til børnene IT-PROJEKTER: ALTID GANG I UDVIKLINGEN. Nye returneringsregler omsat til koder

Sol, sommer og sjov: Nyt. Nomeco. Giv en bøllehat til børnene IT-PROJEKTER: ALTID GANG I UDVIKLINGEN. Nye returneringsregler omsat til koder Nomeco Nyt GLÆD DIG TIL 28 nye og spændende vine Nr. 4 - juli 2013 IT-PROJEKTER: ALTID GANG I UDVIKLINGEN Nye returneringsregler omsat til koder Sol, sommer og sjov: Giv en bøllehat til børnene 1 Nye regler

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1

UDKAST. Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1 UDKAST Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1 I medfør af 29, stk. 3, 39 a, stk. 1, 39 b, 41 d, 41 e, 43 a, 92, stk. 3, og 104, stk. 3, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler, senest

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

TEMA: KØLIGE NYHEDER. Nyt. Nomeco HAR APOTEKET STYR PÅ TEMPERATUREN? Kølig minibar testes i øjeblikket på Region Hovedstadens Apotek

TEMA: KØLIGE NYHEDER. Nyt. Nomeco HAR APOTEKET STYR PÅ TEMPERATUREN? Kølig minibar testes i øjeblikket på Region Hovedstadens Apotek Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2011 HAR APOTEKET STYR PÅ TEMPERATUREN? Kølig minibar testes i øjeblikket på Region Hovedstadens Apotek TEMA: KØLIGE NYHEDER 1 TEMA: Kølige nyheder 7 Efter valget Nye kølekasser

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Hovedpine - nej tak!

Hovedpine - nej tak! Hovedpine - nej tak! Gode råd om, hvorledes du forebygger og behandler hovedpine Spændingshovedpine En folkesygdom Spændingshovedpine er den mest almindelige type af hovedpine. Næsten halvdelen af den

Læs mere

O Guide til it-sikkerhed

O Guide til it-sikkerhed It-kriminalitet O Guide til it-sikkerhed Hvad din virksomhed bør vide om it-kriminalitet, og hvordan du kan forebygge det codan.dk 2 Forord 3 o Er I ordentligt sikret mod it-kriminalitet? Mange virksomheder

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte.

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte. Det gode råd gør forskellen www.matas.dk Det gode råd gør forskellen Gør en forskel Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte.

Læs mere

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder Patientvejledning Kondylomer Kønsvorter - kvinder Kondylomer i daglig tale kaldet kønsvorter er små vortelignende knopper, der sidder enkeltvis eller i grupper. De kan være flade, stilkede eller blomkålslignende.

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder.

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion i ansigt - Amalieklinikken i København Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion er en permanent

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

guide til it-sikkerhed

guide til it-sikkerhed Codans guide til it-sikkerhed Hvad du som virksomhed bør vide om it-kriminalitet og hvordan du kan forebygge det Indhold Side 3...Forord Side 4...Virksomhedernes tanker om it-kriminalitet Side 5...Sådan

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

GO-CARD. mediakit 2015 GO-CARD

GO-CARD. mediakit 2015 GO-CARD GO-CARD mediakit 2015 GO-CARD GO-CARD postkort er et velegnet medie til at formidle kulturelle og humanitære budskaber samt til virksomheder, der ønsker at eksponere sig overfor en attraktiv målgruppe.

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Brystløft - Amalieklinikken i København Hos nogle kvinder hænger brysterne allerede fra puberteten, men som regel er det en følge af graviditeter og amning eller en følgevirkning til stort vægttab. Et

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen

Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen Patientinformation Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Almene forholdsregler og information Husk at du er velkommen

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Fælles Medicinkort

Læs mere