Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde?"

Transkript

1 Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde? jens kølsen petersen Alle tandlæger har lægemidler på deres klinik, men hvad er egentligt rationelt at have liggende og hvad med doseringer? I det følgende skal der redegøres for valg af nogle lægemidler, som kan hjælpe tandlægen og patienterne i den odontologiske hverdag. Da der er forskel på børnetandpleje, voksentandpleje, ældretandpleje og specialtandlægepraksis, nævnes disse forskelle, hvor de optræder. Alle doser er anført som maksimaldoser til voksne. Børnedosis indtil 12 år kan enkelt beregnes ud fra følgende formel: alder i år Børnedosis = voksendosis x alder i år + 12 Det skal understreges, at dosisanbefalingerne er gennemsnitstal, og at der godt kan forekomme variationer mennesker imellem afhængig af vægt, størrelse, alder og alvorlighed af det problem, som behandles. Det er vigtigt at forstå, at doseringer er individuelle og altid må tilpasses det enkelte menneske og den aktuelle tilstand. I alle tilfælde anføres et lægemiddels generiske (kemiske) navn, og i nogle tilfælde gives eksempler på handelsnavne (markeret med ), hvor de er fælles i de nordiske lande. Odontologi 2004 Munksgaard Danmark, København

2 Rp. benzocain g 20 methylhydroxypropylcellulose 4000 g 3 methylparaoxybenzoat dil. 10% g 1 renset vand g 76 Fremstil derudfra 100 g benzocaingel 20% til overfladebedøvelse Figur 1. Recept på 20% benzocaingel til overfladeanalgesi. Lokalanalgetika Lokalanalgetika er vore vigtigste midler til at udøve en effektiv smertekontrol i tandlægepraksis. Til det formål kan anvendes både overfladeanalgetika og lokalanalgetika til injektion. A. Overfladeanalgetika Benzocain. Det kan bestilles på apoteket som en 20% gel efter recept (Fig. 1). Appliceres på den aftørrede slimhinde i 1 min. før injektion. EMLA Creme 5%. Indeholder 2,5% lidocain + 2,5% prilocain og er karakteriseret ved god slimhindepenetration. Kan påføres over foramen incisivum eller foramen palatinum majus før injektion. Kan injiceres i patologiske tandkødslommer før depuration. B. Lokalanalgetika til injektion Mepivacain, fx som 3% Carbocain Dental. Indeholder ikke vasokonstriktor. Er velegnet til kortvarig analgesi, fx ekskavering, pulpaeksstirpation, enkle kronepræparationer eller simple ekstraktioner. Maksimaldosis: 6,7 ml 200

3 Lidocain med adrenalin, fx som 2% Xylocain med adrenalin 12,5 mg/ml. Er velegnet til langvarige indgreb, fx operationer og ekstraktioner. Bør ikke anvendes til patienter med hypertension eller hjertearytmier. Bør ikke anvendes som infiltrationsanalgesi i forbindelse med præparation af vitale tænder (risiko for pulpanekrose pga. den af adrenalin lokalfremkaldte vasokonstriktion). Maksimaldosis: 8 ml Prilocain med felypressin, fx som 3% Citanest med Octapressin. Kan anvendes i alle situationer. Giver langvarig bløddelsanalgesi. En vis forsigtighed tilrådes i tredje trimester af graviditet pga. felypressins oxytocin-lignende (ve-fremkaldende) egenskaber. Maksimaldosis: 16, 7 ml Articain med adrenalin, fx som 4% articain med adrenalin 5 eller 10 mg/ml. Articain indeholder i molekylet et svovlatom, hvilket giver det stor fedtopløselighed og dermed god vævspenetration. Præparatet kan efter infiltration anvendes, hvor sikker analgesi ønskes, fx ved akut pulpit eller på patienter med lav smertetærskel. Bør ikke anvendes til mandibularanalegsi pga. lille risiko for neurotoksisk påvirkning af n. lingualis. Maksimaldosis: 4% articain med adrenalin 5 mg/ml: 12 ml og 4% articain med adrenalin 10 mg/ml: 10 ml Bupivacain med adrenalin, fx som 0,5% Marcain med adrenalin 5 mg/ml. Anvendes i tilfælde, hvor meget langvarig analgesi er ønsket, fx ved behandling af smertefuld ostitis sicca dolorosa (ekssacerbation ved endodontisk behandling). Kan også bruges til postoperativ smertekontrol, idet det injiceres umiddelbart efter indgrebet. Foreligger kun i hætteglas à 20 ml Maksimaldosis er 20 ml Alle de anførte præparater kan anvendes til børn i reduceret dosis, og til intraligamentær injektion. 201

4 Analgetika Tandlæger har i dag gode muligheder for at behandle alle typer af smerter inden for deres ordinationsområde. Analgetika anvendes primært symptomatisk til behandling af allerede opståede smerter, men de kan faktisk også med fordel anvendes profylaktisk ved forventede smerter, idet de indgives ca. 1 time før den aktuelle behandling. 1. Milde smerter. Paracetamol, fx som Pinex eller Panodil. Foruden en rimeligt god analgetisk virkning har paracetamol også antipyretiske egenskaber. Dosis til voksne er 0,5-1 g 3-4 gange dagligt. Paracetamol kan også gives til små børn ( i modsætning til acetylsalicylsyre). Dosis til børn er 50 mg/døgn fordelt på 3-4 doser. Overholdes maksimaldosis (5 g per døgn til voksne) er paracetamol et af de sikreste præparater, som findes. 2. Moderate smerter. Ibuprofen (NSAI), fx som Ibumetin eller Brufen. Dosis er 0,4-0,6 g op til 3 gange dagligt. Er velegnet som analgetikum efter operationer, men ikke egnet til patienter med mavesår. På markedet findes nu selektive COX-2 hæmmere, fx som rofecoxib (Vioxx ) eller celecoxib (Celebra ), som har de samme analgetiske egenskaber som de gængse NSAI-præparater men angiveligt uden deres ulcerogene påvirkning af maveslimhinden. Det er dog endnu for tidligt at udtale sig om deres eventuelle anvendelse i odontologien. 3. Moderate til kraftige smerter. Kombination af paracetamol ( mg) og kodein (30 mg), fx som Citodon, Kodipar eller Pinex Forte. Dosis: 1-2 tabl. 3-4 gange dagligt. Kan give døsighed og kvalme. 4. Kraftige smerter. Tramadol, fx som Nobligan. Dosis: mg 3-4 gange dagligt. Er næste ligeså kraftigt virkende som morfin men uden dets afhængighedsskabende bivirkninger. 202

5 5. Meget kraftige, akutte smerter. Buprenorfin fx som Temgesic 0,2 mg. Administreres som resoribletter (lægges under tungen, hvor de opløses og absorberes til blodbanen). Dosis: 0,2-0,4 mg op til 3-4 gange dagligt. 6. Meget kraftige, akutte smerter af neurittype. Glukokortikosteroider, fx som methylprednisolon (Medrol ), dosis 4 mg 3 gange dagligt i 3 dage. Kan også administreres som injektion fx som bethamethason (Celeston ) 1 ml. Kan appliceres i en rodkanal eller ud for apex af en tand med voldsomme smerter i forbindelse med rodbehandling (ostitis sicca dolorosa) eller til behandling af akutte paræstesier af n. alveolaris inf. (skyldes ofte et traumatisk betinget ødem i canalis mandibulae efter fjernelse af visdomstænder). Antibiotika Antibiotika bør kun bruges, når de er indicerede. Antibiotikabehandling skal altid opfattes som et supplement til andre behandlinger, fx incision og drænage af absces. Når dosis skal vælges, er det vigtigt at vurdere blodforsyningen til det syge område. Nedsat blodforsyning vil, andet lige, normalt betyde en højere dosis for at opnå en højere plasmakoncentration. Under normale forhold er penicillin V = phenoxymethylpenicillin et førstevalgspræparat i odontologisk praksis. Til profylakse anvendes høj éngangsdosis, fx som penicillin V 2,4 g (= 4 mie) før ekstraktion i akut stadium eller amoxicillin 3 g (Imacillin ) til profylakse mod bakteriæmi hos patienter med kunstig hjerteklap eller som tidligere har haft endocarditis. Til kurativ behandling gives penicillin V i høje doser i kort tid efter forenklet doseringsskema, fx som penicillin V 1,2 g (= 2 mie) 3 gange dagligt i 2-3 dage. Penicillin V kan i mange tilfælde substitueres med metronidazol, fx til behandling af akutte tilfælde af apikale eller marginale parodontitter. Metronidazol virker specifikt på anærobe mikroor- 203

6 ganismer, som netop dominerer ved den slags infektioner. Dosis af metronidazol er 0,5 g 3 gange dagligt i 3-4 dage. Metronidazol bør ikke gives til gravide, alkoholikere eller mindre børn. Penicillin V (phenoxymethylpenicillin) fx som Calcipen, Primcillin eller Kåvepenin. Dosis som anført ovenfor. Ved actinomykose eller kronisk sklerotiserende osteomyelitis i underkæben anvendes høje doser i lang tid, eventuelt sammen med metronidazol. Kun få bivirkninger, hvoraf gener fra mave-tarm-kanalen kan være et problem (forebygges ved samtidig tilførsel af store mængder lactobaciller = probiotika). Penicillin er kontraindiceret ved ægte penicillinallergi, som optræder hos 2-4% af befolkningen (tidligere hududslæt og åndedrætsbesvær). I så fald anvendes i stedet for erythromyciner. Azithromycin som Zitromax eller Azitromaz er tredje generation af erythromyciner med kun få bivirkninger. Dosis er 500 mg én gang dagligt i 3 dage. Eventuelt kan i stedet for bruges clarithromycin eller roxithromycin, som begge har færre gastrointestinale gener end klassisk erythromycin. Metronidazol, fx som Elyzol eller Flagyl. Dosis 0,5 g 3 gange dagligt i 3-4 dage på samme indikationer som penicillin. Som profylakse mod smerter og alveolitis sicca dolorosa postoperativt efter fjernelse af visdomstænder kan gives 0,6 g ibuprofen + 0,5 g metronidazol 1 time præoperativt. Doxycyclin fx, som Vibramycin anvendes til behandling af juvenil marginal parodontitis. Dosis: Startdosis 200 mg fulgt af 100 mg dagligt i 14 dage. Den systemiske antibiotikumbehandling skal altid ledsages af en lokal behandling. Clindamycin, fx som Dalacin. Anvendes som profylakse mod bakteriæmi til patienter, som er penicillinallergikere, og som skal dækkes (hjerteklapprotese og tidligere endocarditis). Dosis:

7 mg 1 time før behandlingen. Der er som ved amoxicillin tale om en éngangsdosis. Fluconazol, fx som Diflucan. Anvendes til systemisk behandling af oral candidose. Dosis: 100 mg dagligt i 1-2 uger. Aciclovir, fx som Zovir. Anvendes til systemisk behandling af primær herpetisk gingivostomatitis, specielt til børn. Dosis er 200 mg 5 gange dagligt i 5 dage. Til børn under 2 år er dosis 100 mg 5 gange dagligt i 5 dage. Det er vigtigt, at behandlingen iværksættes så hurtigt som muligt i sygdomsforløbet. Aciclovir kan også fås som en 5% creme til påsmøring af læber ved herpes labialis. Sedativa En gang imellem er det nødvendigt at kunne sedere en patient. Det gælder om at få en hurtig og sikker virkning men kun i kort tid, så patienten ikke bliver langtidspåvirket. Derfor vælges i dag præparater med kort halveringstid. Det betyder, at gammelkendte stoffer som diazepam (Stesolid eller Apozepam ) i denne forbindelse er uinteressante, da diazepam har en halveringstid på timer. Midazolam (Dormicum ) kan med stor fordel anvendes til sedation af mindre børn. Halveringstiden er kun 2-3 timer. I Skandinavien anvendes den intravenøse væske (5 mg/ml) peroralt. Dosis er 0,5 mg/kg. Det flydende indhold hældes i et glas saftevand eller sodavand og drikkes, eller opløsningen kan placeres bukkalt med en injektionssprøjte uden kanyle hos helt små børn. Virkningen indsætter i løbet af 10 min. og holder sig min. Triazolam som Halcion eller Rilamir anvendes til sedation af større børn og unge voksne. Halveringstiden er 2-4 timer. Dosis er 0,01 mg/kg legemsvægt indgivet peroralt 1 time før indgrebet. 205

8 Diazepam som Stesolid eller Apozepam er karakteriseret ved hurtig absorption men en lang halveringstid (48-72 timer), hvorfor det ikke har så stor interesse i dag til oral sedering. Særlige lægemidler Forskellige former for farmaka, som normalt ikke anvendes i odontologien, kan have en indikation i forbindelse med tandbehandling i specielle tilfælde. Betablokkere. Blokerer virkning af adrenalin på især hjertemuskulatur, hvorved hjerteaktiviteten nedsættes. De kan derfor være indicerede til patienter med hypertension, angina pectoris eller hjertearytmier, især hvis patienten på forhånd er bekymret for den almene påvirkning (=stress) under et odontologisk indgreb. Velegnet er propranolol, fx som Inderal mg 1 time før indgrebet. Parasympatikolytica. Blokerer parasympaticus dvs. sænker aktiviteten i n. glossopharyngeus og n. vagus og kan derfor være velegnede til at afbryde voldsomme brækreflekser, fx som tabl. atropin 0,25 mg, 1-4 tabl. 1 time før indgrebet. En anden mulighed er tabl. Buscopan (butylscopolamin) à 10 mg, 2-4 tabl. 1 time før indgrebet. Disse præparater kan med fordel kombineres med noget sederende fx mg diazepam, som samtidigt virker muskelrelakserende. Antihistaminer. Er velegnet til behandling af exanthem i forbindelse med allergiske reaktioner, fx som terfenadin (tabl. Teldanex à 60 mg), 1-2 tabl. 3-4 gange dagligt i et par dage. Muskelrelaxantia. Er velegnet til behandling af akutte muskelspasmer i et temporomandibulært dysfunktionssyndrom, fx som 206

9 diazepam (tabl. Stesolid ) 5 mg 3 gange dagligt i 3-4 dage. Diazepam blokerer polysynaptiske reflekser centralt. Antifibrinolytikum. En medvirkende faktor til efterblødning er ofte øget fibrinolytisk aktivitet, hvorved blodkoaglet opløses. Denne aktivitet kan reduceres med tranexamsyre, Cyklokapron. Der fremstilles en 5% opløsning på apoteket. Anvendes til mundskylning (10 ml) 4 gange dagligt i tilfælde af efterblødning, fx hos patienter i antikoagulationsbehandling eller til patienter med koagulopatier. Lægemidler til behandling af akutte situationer Her er i virkeligheden kun brug for ét lægemiddel, nemlig inj. adrenalin 0,1% (1 mg = 1 ml). Indikationerne er enten akut larynxødem (udvikler sig i løbet af få minutter med tiltagende hæshed og inspiratorisk besvær) eller anafylaktisk shock (udvikler sig i løbet af min. med hududslæt, astmatisk respiration og tiltagende ubehag). Sammen med adrenalinampullerne à 1 ml skal være en injektionssprøjte à 1 eller 2 ml og en 21 G kanyle. Adrenalinen injiceres i mundbunden eller i tungesubstansen. Dosis til voksne er 0,5 ml = 0,5 mg, til børn tilsvarende mindre. Dosis må evt. gentages efter få minutters forløb, hvis tilstanden dikterer det. Gode råd om lægemidler Kend dine lægemidler både virknings- og bivirkningsprofil Brug lægemidler med omtanke og tilpas altid doseringen individuelt, dvs. tilpasset det enkelte menneske, dets sundhedstilstand, alder og vægt samt problemet, som lægemidlet ordineres for 207

10 Kontrollér udløbsdatoerne på dine præparater mindst én gang om året og sørg for at de bliver opbevaret efter forskrifterne (temperatur og lys) Hold dit medicinskab aflåst Hav altid en nyere lægemiddelopslagsfortegnelse på klinikken Danmark: Lægeforeningens Medinfortegnelse eller Lægemiddelkataloget, Norge: Felleskatalogen, Sverige: FASS, eller Läkemedelshåndboken litteratur 1 Dionne RA, Phero JC, Becker DE. Management of pain and anxiety in the dental office. Philadelphia: W.B. Saunders, Kampmann JP, Brøsen K, Nielsen-Kudsk F, Nyborg NCB. Basal og klinisk farmakologi. 2. udg. København: FADL s Forlag, Maxwell L, ed. ADA Guide to Dental Therapeutics. 1st ed. Chicago: American Dental Association Publishing Co., Inc., Pedersen C, red. Lægemiddelkataloget København: Dansk Lægemiddel Information A/S,

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 INFEKTION: Indtræden af mikroorganismer i en makroorganisme, deres spredning og formering,

Læs mere

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013 Lægemidler TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd DaNIsH DeNTaL JOUrNaL Ordination antibiotika antimykotika antivirale stoffer antiseptiske midler Desinfektionsmidler analgetika

Læs mere

Akutte situationer i tandlægestolen

Akutte situationer i tandlægestolen Akutte situationer i tandlægestolen MERETE AABOE og BRIAN LERCHE Sammensætningen af befolkningen har ændret sig, således at mængden af ældre er stigende. Mængden af behandlingstilbud er ligeledes stigende,

Læs mere

Opdagelsen og udbredelsen af antibiotika ændrede

Opdagelsen og udbredelsen af antibiotika ændrede videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Antibiotika i tandlægepraksis Anvendelse af antibiotika indebærer ikke blot virkninger og bivirkninger hos den enkelte patient, men kan potentielt have negative

Læs mere

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Dansk Pædodontisk Selskab maj 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Behovet for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi...3

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

Lindring og lettelse ved forkølelse

Lindring og lettelse ved forkølelse Lindring og lettelse ved forkølelse Stoppet næse? Stoppet næse hos det lille barn? Forkølelsessår? Slip af med den stoppede næse og få luft igen! Forkølelse med stoppet næse... Hvad er forkølelse?... 4

Læs mere

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Dansk bidrag til ny lærebog af journalist (DJ) Charlotte Rafn

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Dansk bidrag til ny lærebog af journalist (DJ) Charlotte Rafn Nr. 5 oktober 2012 9. årgang MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S www.dyrlaegemagasinet.dk ISSN Nr. 1603-8002 læs inde i bladet Dansk bidrag til ny lærebog af journalist

Læs mere

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 10 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler. Det

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Mundpleje, hvor der er specielt behov

Mundpleje, hvor der er specielt behov Mundpleje, hvor der er specielt behov professional dental care Forord Denne pjece er udarbejdet af Gunhild Langballe og Margrethe Skov. Begge er autoriserede tandplejere og har en lang og bred klinisk

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004.

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004. SYGDOM I TROPERNE FORORD Lægehjælp bør altid søges ved sygdom og ulykkestilfælde, men er dette umuligt, kan selvbehandling blive nødvendig. Nedenstående er ment som en hjælp til afklaring af, om tegn på

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater

Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater 2011 Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 2 24/01/11 10:11:17 2 SAD-infusionsvæsker Forfattere Farmaceut Leis Andersen, Sygehusapotek Fyn Farmaceut

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci Værktøjskasse til patientspecifik klinisk farmaci Dansk Selskab for Sygehusapotekere Januar 2002 Arbejdsgruppe: Thomas Croft Buch, Vejle Charlotte Olesen, Horsens Gitte Nielsen, Næstved Anne-Mette Ørkild

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Vaccination af klinikpersonale Vaccination af tandlæger Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for at blive smittet eller smitte med potentielt alvorlige/livstruende

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 5 november 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Lettere at forebygge blodpropper

Læs mere

BLODDONORER OG MEDICIN

BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN Hvis du anvender medicin, er det vigtigt, at blodbanken kender de lægemidler, du tager. Både af hensyn til dig selv og af hensyn til modtageren af dit blod.

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer e-mergency 03069 Diabetes og potensproblemer DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Materialet er sponseret af: Spørg om forsikring Tlf. 70-112020 DIABETESFORENINGEN Diabetes og potensproblemer

Læs mere