Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet"

Transkript

1 Farmakologi Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet

2 Dosering Maksimaldosis betyder den størst tilladelige dosis af et lægemiddel, l enten som - Éngangsdosis (fx lokalanalgetika), eller som - Døgndosis (fx analgetika) - Angives ofte som total dagsdosis pr. kg legemsvægt gt fordelt påp døgnet

3 Definition af en infektion En infektion er indtrængning ngning af mikro- organismer i en makroorganisme, hvorved denne påvirkes, p sås sygdom kan opstå. Infektionsformlen: antal mikroorg.. x virulens Smitterisiko = resistens

4 Den normale flora Den normale mikroflora på hud og slimhinder er et vigtigt led i værtens v immunforsvar. Reduceres den normale mikroflora,, fx ved brug af bredspektrerede antibiotika, er der risiko for kolonisering med transitære re, patogene mikroorganismer, fx Salmonella typhi eller Candida albicans.

5 Virus Hører strengt taget ikke til gruppen af mikroorganismer, selvom de opfattes som sådan. Virus er komplicerede proteinmolekyler, oftest af DNA- eller RNA-struktur struktur,, som er opgivet af en kapsel Virus kan kun formere sig i levende celler, som derved påvirkes p eller destrueres

6 Behandling af lokale infektioner i mundhulen Det er vigtigt at påtale p at brug af antibiotika sjældent bør b r stå alene ved behandling af infektioner i mundhulen. Ofte bør b r lokale tiltag som incision og drænage (af både b abscesser og flegmoner), fjernelse af foci og curettage overvejes før f brugen af antibiotika

7 Antibiotika i odontologisk praksis Det er vigtigt at forstå at virkningen af systemisk administrerede antibiotika altid vil være v afhængig af den lokale blodforsyning og den øjeblikkelige plasmakoncentration (= dosis) af det pågældende antibiotikum. Den antimikrobielle effekt vil derfor være v kompromitteret i tilfælde lde af reduktion i blod- forsyningen pga. traumer, nekroser, karfor- snævringer samt sklerotisering af kæbeknoglenk

8 Antibiotika i odontologisk praksis I det følgende f skal kun omtales antibiotika, som har interesse i tandlægepraksis, dvs.: - penicilliner - makrolider ((erythromycin erythromycin), azithromycin) - imidazoler (metronidazol) - tetracycliner - clindamycin - antimycotica - antivirale midler

9 Klassifikation af penicilliner Penicillin G = benzylpenicillin (syrelabilt) og penicillin V = phenoxymetylpenicillin (syrestabilt) er meget aktive overfor følsomme f stammer af Gram + kokker. De nedbrydes let af penicillinase De er ineffektive overfor de fleste stammer af Staphylococcus aureus

10 Nogle handelsnavne på pen.v Calcipen LEO: tabl. á 0,5 og 1 mie,, pulver til mikstur ie/ml Pancillin DURASCAN: tabl. á 0,5, 1 og 1,5 mie Primcillin ASTRAZENECA: tabl. á 250 mg, 400 mg og 800 mg, afd. granulater 250 mg og granulat til mikstur 50 mg/ml Vepicombin NYCOMED: tabl. á 0,3, 0,5 og 1 mie samt mikstur ie/ml

11 Profylaktisk I tilfælde lde af tidligere endocarditis eller kunstig hjerteklap skal patienten dækkes d profylaktisk 1 time før f r kirurgiske eller andre blodige indgreb for at reducere risikoen for bakteriæmi mi. Det drejer sig om: Ekstraktioner, operationer, biopsier, tandrensninger og endodontisk behandling af nekrotiske pulpae

12 Profylaktisk mod bakteriæmi (endocarditis profylakse) Førstevalgs præparat: parat: Amoxicillin (fx Imacillin ) Dosis (voksne): 2 g p.o.. 1 time før f (éngangsdosis) Dosis (børn). 50 mg/kg p.o.. 1 time førf (éngangsdosis)

13 Profylaktisk mod bakteriæmi (endocarditis profylakse) Andetvalgs præparat parat (ved penicillinallergi): Clindamycin (fx Dalacin ) Dosis (voksne): 600 mg p.o.. 1 time førf (éngangsdosis) Dosis (børn): 15 mg/kg p.o.. 1 time førf (éngangsdosis)

14 Profylaktisk mod bakteriæmi (endocarditis profylakse) Andetvalgs præparat parat (ved penicillinallergi): Roxythromycin Dosis (voksne): 300 mg p.o.. 1 time førf (éngangsdosis) Dosis (børn): 150 mg/kg p.o.. 1 time førf (éngangsdosis)) under 30 kg legemsvægt gt Se

15 Profylaktisk mod bakteriæmi (endocarditis profylakse) Andetvalgs præparat parat (ved penicillinallergi): Azithromycin eller Clarithromycin Dosis (voksne): 500 mg p.o.. 1 time førf (éngangsdosis) Dosis (børn): 15 mg/kg p.o.. 1 time førf (éngangsdosis)

16 Profylaktisk mod bakteriæmi (ledalloplastik-patienter) Alle patienter med kunstige hofteproteser (alloplastik)) skal det første f år r dækkes d mod bakteriæmi mi.. Dosis som ved hjertepatienter. Efter 1 år r skal patienter med kompromitteret immunapparat (se senere) fortsat dækkes d mod bakteriæmi mi,, hvorimod normale patienter ikke længere behøver profylaktisk dækked Obs evt. livslangt og Obs Diclosil (resistente stafylokokker)

17 Profylaktisk mod bakteriæmi hos patienter med kompromitteret immunapparat Der drejer sig om følgende f patientkategorier: 1. Sygdomme i det hvide blodbillede (leukoser( leukoser) 2. Brug af cytostatika (mod cancer) og immunsupprimerende lægemidler l (ved organtransplantationer) 3. Alvorlig diabetes mellitus 4. Fortløbende behandling med glukokortikosteroider 5. AIDS

18 Alment profylaktisk mod bakteriæmi hos patienter med kompromitteret immunapparat Førstevalgs præparat parat Penicillin V (fx Calcipen el. Primcillin ) Dosis (voksne): 2 mie (1,3 g) 1 time før, f fulgt af 2 mie (1,3 g) 2 x dagl.. i 5 dage Dosis (børn): 1 mie (0,67 g) 1 time før, f fulgt af 1 mie (0,67 g) 2 x dagl.. i 3 dage

19 Profylaktisk mod bakteriæmi hos patienter med kompromitteret immunapparat Andetvalgs præparat parat (penicillinallergi) Clindamycin (fx Dalacin ) Dosis (voksne): 600 mg p.o.. 1 time før f r og herefter 300 mg x 3 dgl.. i 5 dage Azithromycin (fx Zitromax ) Dosis (voksne): 500 mg 1 time før f r fulgt af 500 mg dagligt 1 x dagl.. i 2 dage Dosis (børn år): 10 mg/kg 1 x dagl.. i 3 dage

20 Kurativt I tilfælde lde af påvirkning p af alméntilstanden ved lokale bakterielle infektioner i og omkring tyggeorganet: - høj j feber - synkebesvær - nedsat gabeevne - reduceret almen resistens skal patienten dækkes d med antibiotika

21 Kurativt Førstevalgs præparat parat Penicillin V ( fx Calcipen el. Primcillin ) Dosis (voksne): Start med 4 mie (= 2,7 g) p.o. fulgt af 2 mie (= 1,3 g) x dagl.. i 5 dage Dosis (børn): Start med 2 mie (= 1,3 g) p.o. fulgt af 1 mie (= 0,67 g) 3 x dagl.. i 3 dage Evt. suppleret med Metronidazol 500 mg x 3 dgl.. i 5 dage

22 Kurativt Andetvalgs præparat parat (ved penicillinallergi): Clindamycin (Dalacin) 300 mg x 3 dgl.. i 5 dage Azithromycin (fx Zitromax ) Dosis (voksne): 500 mg 1 x dagl.. i 3 dage Dosis (børn år): 10 mg/kg dagl.. i 3 dage Det skal understreges at infektionsfokus snarest skal opsøges og elimineres!

23 Bivirkninger af penicillin I almindelighed er der forbavsende fåf bivirkninger efter brug af penicillin i odontologisk praksis. Det drejer sig om følgende f tilstande: 1. Reaktioner fra mavetarmkanalen 2. Superinfektioner 3. Allergiske reaktioner 4. Drug fever = Stevens-Johnson Johnson s syndrom = erythema multiforme exsudativum 5. Resistensudvikling

24 Reaktioner fra mavetarmkanalen I nogle tilfælde lde kan der ske en påvirkning p af den normale tarmflora af penicillin, især r fra amoxicillin og bredsprektrede penicilliner, hvorved mere patogene bakterier, tilført exogent fra, kan fåf fodfæste, fx Clostridium difficile og fremkalde diarré

25 Pseudomembranøs candidiasis Ses ofte som en superinfektion efter behandling med bredsprektrede antibiotika Optræder især i ganen og bagtil i svælget Kan også optræde i forbindelse med AIDS Behandles med tabl. Fluconazol 100 mg dagl. i 2-3 uger

26 Penicillinallergi Optræder hos 2-4% af befolkningen Ses hyppigere hos multiallergikere og astmatikere (atopi) Forekommer hyppigere ved parenteral end ved peroral administration Viser sig som: 1) kutant exanthem 2) angioneurotisk ødem/larynxødem 3) anafylaktisk shock Behandles enten med antihistamin eller injektion af adrenalin i livstruende tilfælde

27 Allergiske reaktioner Et akut larynxødem (Quincke ødem) vil udvikle sig relativt hurtigt efter eksposition: 2-55 min. med tiltagende inspiratorisk besvær r (rallende, gøende g respiration). Skal øjeblikkeligt behandles med injektion af adrenalin Kan være v livstruende

28 Adrenalin: Injiceres i tunge eller mundbund. Må gentages én gang.

29 EpiPen Autoinjektor I stedet for selv at trække adrenalin op i en sprøjte kan man købe k en sprøjte med kanyle klar til injektion. Indeholder dog kun 0,3 mg adrenalin. Gives i låret. l

30 Anafylaksi Det anafylaktiske shock Def.: Misforhold mellem karbanens kapacitet og det cirkulerende blods volumen. Anafylaksi er et shock som skyldes akut allergi. Kredsløb b og respiration rammes! 1-3/ 3/år r pr voksne 4-88 dør d r pr. år Hyppigere hos kvinder

31 Anafylaktisk shock Beh.: Injektion af adrenalin 0,1 %: voksne 0,5 ml, børn b 0,3 ml (8-12 år), 0,2 ml (3-7 år), 0,1 ml (0-2 år) Injiceres sub- eller intralingualt,, evt. extraoralt, evt. Epipen Kan gentages efter min. Trendelenburg CAVE ortostatisk position! (Hjertestop!!!!!!) Kontrol af BT/puls og luftveje/respiration Antihistamin+steroid HLR ved hjerte-resp resp.. stop

32 Erythema multiforme exudativum Kaldes også for Stevens-Johnson s syndrom eller drug fever, da der ofte er høj feber Kommer især efter indgift af antibiotika Starter med en karakteristisk blodskorpe på underlæben Hele mundhulen omdannes til et stort sår, hvad der gør fødeindtagelse vanskelig Kommer typisk dage henne i behandlingen Starter med feber, ledsmerter, nyre- og leverpåvirkning virkning samt et urticarielt eller makulopapuløst udslæt

33 Resistensudvikling Resistensudvikling betyder at mikroorganismerne ikke længere l er følsomme overfor et givet antibiotikum Det er et stigende problem påp globalt plan og kan kun kontrolleres ved en restriktiv anvendelse af antibiotika påp baggrund af god indikation!

34 Makroliderne Makroliderne omfatter erythromycin, clari- thromycin, roxothromycin og azitromycin Ligner penicillin i antibakterielt spektrum, men er bakteriostatiske Der er ikke krydsallergi til penicillin, hvorfor de er gode antibiotika til penicillin-allergikere. Anvendes i odontologisk praksis påp samme indikationer som penicillin, når n r patienten ikke kan tåle penicillin

35 Generisk navn Azithro- mycin Clarithro- mycin Erythro- mycin Roxithro- mycin Handels- navn Zitromax Klacid Zeclar Abbocitin Erycin Hexabotin Forlin Surlid Sædvanlig peroral dosis Dosis- interval i timer Plasma- halverings- tid i timer 500 mg mg mg mg

36 Metronidazol Metronidazol tilhører 5-nitroimidazol5 Det virker påp obligat anærobe bakterier, såsom s som Bacteroides species og Clostridium species samt på protozoer I anærobe mikroorganismer med enzymet nitroreduktase omdannes metronidazol til aktive metabolitter,, som bindes til DNA og forårsager rsager brud påp DNA-strengene Metronidazol virker baktericidt

37 Metronidazol Indikationer i odontologisk praksis Metronidazol kan i mange tilfælde lde substituere penicillin ved behandling af simple infektioner som rodabscesser, perikoronitter og marginale infektioner. Typisk dosering: 500 mg g x 3 dagl.. i dage (voksen) mg/kg over 3 doser dgl.. (børn) Metronidazol kan anvendes til ammende (obs( barnet da det går g r i mælken) m

38 Metronidazolpræparater i DK Flagyl AVENTIS PHARMA: tabl. á 200 mg og 400 mg, mikstur 40 mg/ml, infusionsvæske ske 5 mg/ml, supp.. 0,5 g Metronidazol ALPHARMA: filmovertrukne tabl. á 250 mg og 500 mg, oral susp.. 25 mg/ml, infusionsvæske ske 5 mg/ml supp. á 0,5 og 1 g Metronidazol NYCOMED: Filmovertrukne tabl. á 500 mg Elyzol Dentalgel GOLGATE 25%

39 Tetracycliner Tetracycliner hæmmer proteinsyntesen og virker bakteriostatisk De har det bredeste spektrum af alle antibiotika Absorption fra mavetarmkanalen forsinkes af samtidig indtagelse af mælkeprodukter m (Ca( Ca) ) og lægemidler indeholdende Ca,, Mg, Al, Fe og Zn Anvendes ofte til behandling af acne vulgaris hos unge

40 Tetracycliner Bivirkninger: - hurtigt udviklende resistens - superinfektioner - gener fra mavetarmkanal - fotosensibilisering - må ikke gives til gravide, ammende eller børn < 12 år r (tandskader)

41 Tetracycliner

42 Linkosamider Clindamycin er udviklet fra Lincomycin,, som ikke længere l fås. f Clindamycin virker bakteriostatisk,, men kan få en baktericid virkning i høje h koncentrationer Effekten er god mod stafylokkker, strepto- kokker,, og anærobe mikroorganismer fx Bacteroides sp.

43 Linkosamider Clindamycin anvendes som alternativ til penicillin ved allergi, ved resistens overfor penicillin og til anærobe infektioner især osteomyelitter Clindamycin anbefales pt. som er allergiske overfor penicillinendokardit-profylakse profylakse ved bakteriæmiskabende tand-behandlinger

44 Linkosamider Hurtig absorption fra mavetarmkanalen Omdannes i leveren og udskilles i galden. Risiko for påvirkning p af floraen i mavetarm- kanalen med diarré til følge; f i alvorlige tilfælde lde kan der opstå pseudomembranøs kolit.

45 Linkosamider Lincosamider: Præparater i DK Clindamycin: Dalacin PHARMACIA Kapsler á 150 og 300 mg Dosis (voksne): 600 mg x 3 dagl.. i dage Dosis (børn): mg/kg fordelt påp 3-4 doser dagl.. i dage

46 Antimycotica i DK Nystatin som Mycostatin BRISTOL- MYERS SQUIBB. Mikstur: 1 ml indeholder i.e. nystatin,, eller Creme: 1 g indeholder i.e nystatin Velegnet til angulær cheilitis Nystatin og KHX danner virkningsløse se komplekser

47 Antimycotica i DK Amphotericin B som Fungilin BRISTOL-MYERS SQUIBB Sugetabl. á10 mg Velegnet til akut pseudomembranøs kandidose eller til behandling af svampeinfektion i spættet leukoplaki eller erosiv lichen planus: 1 sugetabl.. 4 x dagl.. i uger

48 Antimycotica i DK Miconazol som Brenazol DURASCAN, Brentan JANSSEN-CILAG. Som gel 2%. Er velegnet til Candida-associeret associeret protesestomatit.. Påføres P rengjort protesebasis 4 x dagl.. i uger. Øger p-konc.. af AK-pr præparaterparater som f. eks. Warfarin og Tolbutamid

49 Antimycotica i DK Fluconazol som Diflucan PFIZER som kaps. á 50, 150 og 200 mg eller pulver til mikstur 10 mg/ml. Sædvanlig voksen dosis: 100 mg dagl.. i uger Itraconazol som Sporanox JANSSEN-CILAG som kaps. á 100 mg. Sædvanlig voksen dosis: 100 mg dagl.. i uger Begge præparater parater velegnet til langvarig svampebehandling eller til profylaksebehandling hos AIDS- og leukæmipatienter.

50 Antimycotica i DK Chlorhexidin anvendes som 1% gel 2 x dagl.. i uger, fx påført p protesebasis.

51 Antivirale midler Indikationen er begrænset til infektioner forårsaget rsaget af herpes simplex-virus og varicella zoster-virus Gruppen omfatter - herpes simplex (HSV): herpes labialis - varicella zoster (VZV): varicella og herpes zoster - cytomegalovirus (CMV) - Epstein Barr virus (EBV): mononukleose - human herpes virus 6 (HHV-6): exanthema subitum

52 Antivirale midler Mest brugt er aciclovir fx som Geavir eller Zovir.. Det er virksomt mod HSV-1, HSV-2 2 og VZV. Kommer som Creme 5% og tabl á 200, 400 og 800 mg

53 Aciclovir Indikationer: Herpes labialis: : Cremen påføres p 5 x dagl.. i dage, helst sås tidligt som muligt. Primær r akut herpetisk gingivostomatitis: Dosis (voksne og børn b > 2 år): 200 mg 5 x dagl.. i 5 dage Dosis (børn < 2 år): 100 mg 5 x dagl.. i 5 dage Stomatitis aphthosa recidivans: Dosis (voksne): 800 mg x 3 dagl.. i 2 mdr.

54 Husk Der skal være v god indikation for at anvende antibiotika. Lær r nogle fåf stykker at kende godt Læs s om dem i de nyeste udgaver af: Lægemiddelkataloget (kan også ses på: p Lægeforeningens Medicinfortegnelse

55 Muligheder for smertekontrol Steroider og analgetika Hæmmes af acetylsalicylsyre og NSAID Neutraliseres af paracetamol Generel anæstesi N 2 O, hypnose, sedativa og opiater Lokalanalgesi Opiater, N 2 O akupunktur, TCA, antiepileptika

56 SMERTEKONTROL Kvælstofforilteanalgesi lstofforilteanalgesi: : N 2 O-O 2 Universel analgesi = kvælstofforilte lstofforilte- analgesi = lattergasbedøvelse: Nedsat eller ophævet smertefornemmelse i hele kroppen uden tab af bevidstheden - god analgesivirkning: : virker påp opioid- receptorer - god sederende virkning: hæmmer h excitatoriske NMDA-receptorer Kan godt kombineres med sedativa,, men reducér N 2 O-konc.

57 Smerteopfattelsen Foregår r i hjernebarken (cortex( cerebri) ) i den sensoriske cortex. Man opfatter kun smerter, når n r man er ved bevidsthed Generel anæstesi (narkose) fjerner bevidstheden og dermed smerteoplevelsen for individdet.. Men hjernen selv opfatter smerten og kan huske den. Derfor er det vigtigt samtidigt at blokere smerten perifert med lokalanalgetika!

58 Blokering af Na-ionens transport over cellemembranen Normal Na + passage Blokeret af lidocain ved stimulation Kodeord: Membranstabilisering

59 Esterforbindelser: COOH + OH - C O - Amidforbindelser: NH 2 + COOH - NH C -

60 Artikain er både en amid- og en esterforbindelse S-atomet gør articain mere lipidopløselig amid ester Obs! Effekt af pseudocholinesterase

61 Ophør af lokalanalgesi Lokalanalgetikas effekt i vævet v vet aftager efterhånden som la absorberes over i blodbanen: la-depot nerve blodkar

62 Metabolisme af lokalanalgetika: Ester- og amidderivater Esterderivater nedbrydes primært i vævet og i plasma af pseudoplasmakolinesterase, mens amidderivater skal omkring leveren mhp. enzymatisk Nedbrydning (F.eks. Artikain><Lidocain)

63 Vasokonstriktorer En vasokonstriktor er et karsammensnørende rende lægemiddel, som tilsættes ttes la for at opnå følgende: 1. Længerevarende L virkning pga. nedsat absorption over i blodbanen Duration forlænges gange. 2. Mindre almen toksisk påvirkningp (afhænger altid af den aktuelle la-koncentration i blodplasma). Reduceres med en faktor påp 2½ gange. 3. Lokal iskæmi = blodtomhed. Letter oversigten ved kirurgiske indgreb

64 Vasokonstriktorer På det danske marked findes to former for vasokonstriktorer: 1. Adrenalin (arteriolesiden( arteriolesiden) ) (hæmostase( mostase) 2. Felypressin (Octapressin )) (venolesiden( venolesiden)

65 Reelle kontraindikationer for adrenalin (ASA gr. IV) Myokardieinfarkt inden for 6 mdr. Hjerneblødning inden for 6 mdr. Ustabil angina pectoris (smerter i hvile) Blodtryk systolisk > 200 mm Hg Blodtryk diastolisk > 115 mm Hg Svært kompromiteret hjertefunktion med udtalt lungeødem (Mb. cordis incompensatus) Arytmier

66 For adrenalin gælder: (Lægemiddelstyrelsen) Til patienter med hypertension, hjertearytmier,, angina pectoris skal adrenalin anvendes med forsigtighed Pt. med TCA, MAO-hæmmere mmere, hyperthyreoidisme og fæokromocytom bør adrenalin ikke anvendes Ønskes vasokonstriktor kan der anvendes LA m. ringe indhold af adrenalin, f. eks. 5 mikrogr./ml,, eks. Septanest eller felypressin som vasokonstriktor

67 Felypressin Syntetisk fremstillet analogt hypofyse baglapshormon (vasopressin og oxytocin) Oxytocin lignende effekt? Spontan abort risiko? Fødsel igangsættelses risiko? Obs ved methæmoglobin moglobinæmimi (relateret prilocain) Ved overdosering kan ses hypertension og konstriktion af koronar-karrene karrene

68 Lokalanalgetiske præparater på det danske marked Lidocain: Lidokain Viskøs s 2%, Xylocain Gel 2% Xylocain -chlorhexidin chlorhexidin 2% (0,5% chlorhexidin) alle til overfladeanalgesi 2% Xyloplyin -adrenalin 12,5 µg/ml til injektion

69 2% Xyloplyin-adrenalin Det klassiske lokalanalgetikum igennem lang tid. Er velegnet til kirurgi og endodonti Obs ved kronepræp.. m. infiltration Maksimaldosis: ml Duration: : Ca min.

70 Lokalanalgetiske præparater på det danske marked Prilocain: EMLA Creme 5% - indeholder 2,5% lidocain + 2,5% prilocain til overflade- og pocheanalgesi. God penetrationsevne. 3% Citanest m. Octapressin 0,54 µg/ml til injektion

71 3% Citanest med Octapressin Velegnet til alle procedurer i odontologisk praksis. Til patienter med hypertension, arytmier, angina pectoris, hyperthyreoidisme,, TCA, MAO-hæmmere og hvor adrenalin er kontraindiceret/anv.. m. forsigtighed Maksimaldosis bør b r ikke overskride 20 ml Duration: : Ca. 60 min.

72 Lokalanalgetiske præparater på det danske marked Mepivacain: (3% Carboplyin Dental (uden vasokonstr.) 3% Scandonest (uden vasokonstriktor) 2% Scandonest med adrenalin 10 µg/ml, alle tre til injektion

73 3% Scandonest Velegnet til alle kortvarige procedurer Velegnet til alle patienter Maksimaldosis bør b r ikke overskride 10 ml Duration: : Ca min.

74 2% Scandonest med adrenalin 10 µg/ml Velegnet til alle kirurgiske procedurer og endodonti Obs pulpa iskæmi Maksimaldosis bør b r ikke overskride 10 ml Duration: : Ca min.

75 Lokalanalgetiske præparater på det danske marked Articain: 4% Septanest med adrenalin 5 µg/ml 4% Septocaine med adrenalin 10 µg/ml Meget effektivt lokalanalgetikum med stor vævsdiffusionsevnevsdiffusionsevne og lille systemisk toksicitet.

76 4% Septanest med adrenalin 5 µg/ml Meget sikkert virkende lokalanalgetikum til kirurgiske og endodontiske indgreb Maksimaldosis: 12 ml Duration: : Ca min.

77 4% Septocaine med adrenalin 10 µg/ml Meget sikkert virkende lokalanalgetikum til kirurgiske og endodontiske indgreb Obs pulpa iskæmi Maksimaldosis: 12 ml Duration: : Ca min.

78 Lokalanalgetiske præparater på det danske marked Bupivacain: 0,5% Marcain med adrenalin 5 µg/ml

79 0,5% Marcain med adrenalin 5 µg/ml Meget effektiv til smerteprofylakse og behandling af apikale neuritter,, blokader Høj j maksimaldosis: 20 ml Ulempe: Kommer ikke i tubuler men kun i hætteglas á 20 ml Duration: -bløddele: timer -hårdtvæv:: timer

80 Maksimaldosis for L.A.: Den højest h tilladelige èngangsdosis Efter 1,5 timer (som er t½t for de fleste la) måm der gives en ny dosis påp ½ maksimaldosis Maksimaldoser angives ofte som mg L.A. pr. kg legemsvægt gt

81 Eksempel 1 (person på 75 kg) 2% Xyloplyin med adrenalin 12,5 µg/ml 2% lidocain: 2% opløsning = 20 mg/ml MD = 4,4 mg/kg legemsvægt gt MD = 4,4 mg/kg x 75 kg = 330 mg MD = 330 mg/20 mg/ml = 16,5 ml MD = 16,6 ml/1,8 ml/tubule = 9,2 tubuler Lægemiddelstyrelsen angiver at max.dosis ikke børb overskride 10 ml (ca. 5,5 tubuler)

82 Eksempel 2 (person på 75 kg) 3% Citanest m. Octapressin 3% prilocain: 3% opløsning = 30 mg/ml MD = 6,0 mg/kg legemsvægt gt MD = 6,0 mg/kg x 75 kg = 450 mg MD = 450 mg/30 mg/ml = 15 ml MD = 15 ml/1,8 ml/tubule = 8,3 tubule Lægemiddelstyrelsen angiver at max.dosis ikke børb overskride 20 ml (ca. 11 tubuler)

83 Eksempel 3 (person på 75 kg) 3% Scandonest 3% mepivakain: 3% opløsning = 30 mg/ml MD = 4,4 mg/kg legemsvægt gt MD = 4,4 mg/kg x 75 kg = 330 mg MD = 330 mg/30 mg/ml = 11 ml MD = 11 ml/1,7 ml/tubule = ca. 6,5 tubuler

84 Eksempel 4 (person på 75 kg) 4% Septanest/Septocaine 4% artikain: 4% opløsning = 40 mg/ml MD = 7,0 mg/kg legemsvægt gt MD = 7,0 mg/kg x 75 kg = 525 mg MD = 525 mg/40 mg/ml = 13 ml MD = 13 ml/1,7 ml/tubule = ca. 7,5 tubuler

85 Eksempel 5 (person på 75 kg) 0,5% Marcain 0,5% bupivakain: 0,5% opløsning = 5 mg/ml MD = 1,3 mg/kg legemsvægt gt MD = 1,3 mg/kg x 75 kg = 97 mg MD = 97 mg/5 mg/ml = 19,5 ml

86 Toksikologi Det, der betyder noget, når n r man taler om lokalanalgetikas farlighed,, er altid den tilstedeværende mængde m af la i blodbanen, dvs. plasmakoncentrationen (intravaskul( intravaskulær inj./absorption) Det er den plasmakoncentration, som kan påvirke p hjerne og hjerte, dvs. medføre bevidstløshed, shed, nedsat respiration, faldende blodtryk og puls, evt. hjerte- og respirationsstop!

87 Maksimaldoser OBS ved:! Nedsat leverfunktion (v. amid L.A.): Ældre pt. Alkoholikere Stofmisbrugere Cytostatikabeh. Højdosis steroidbehandling

88 L.A. - overdosering Toksisk reaktion på lokalanalgetika (L.A.) Def.: Akut forgiftningsreaktion p.g.a. overdosering/intravask. inj./ nedsat udskillelse, hurtig absorption Klinik: Pt. dårlig d i umiddelbar tilslutning til injektion med L.A. (bleg, kold-klam, klam, etc.)

89 L.A. - overdosering Patofys.: CNS (deprimeres+exiteres) kramper, arterioler udvides (akut hypotension), hjertets ledningssystem (PF fald) > BT fald og myokardium depression Evt. påvirkning p af bevidstheds- og respirationscentrene Beh.: Som v. synkope og ilt. Evt. HLR/112 og krampestillende medicin

90 De fem kardinalsymptomer: 1. Calor = varme 2. Rubor = rødmer 3. Tumor = hævelse h (ødem)( 4. Dolor = smerte 5. Functio laesa = nedsat funktion

91 Postoperativ hævelse Er som regel forårsaget rsaget af en kombination af: Ødem = væskeansamling v i vævetv vet Hæmatom = blodansamling = bule i vævet. vet. Hæmatomer vil ofte medføre misfarvning af slimhinder og hud.

92 De fem kardinalsymptomer Varme, rødme r og hævelse h skyldes vasodilation = karudvidelse. Formål: At bringe mere blod til stedet: Sikrer ilt, leukocytter, antistoffer og proteiner til forsvar mod infektion og genopbygning af vævet v vet = heling

93 De fem kardinalsymptomer Smerten skyldes frisættelse i vævet v vet af en række biokemiske stoffer = algogene substanser,, som direkte kan stimulere smertereceptorerne. Det drejer sig om prostaglandiner, noradrenalin, serotonin,, histamin, bradykinin, kalium-ioner ioner og brintioner

94 SMERTEKONTROL Analgetika a) Perifert-virkende virkende: : Hæmmer H dannelse af prostaglandiner b) Centralt-virkende virkende: : Aktiverer opioid- receptorer præsynaptisk og stimulerer PAG-omr området c) Kombinationer af a og b

95 Perifert virkende analgetika Virker ved at afbryde prostaglandindannelsen,, og ved at stabilisere cellevæggene

96 Virkningsmekanisme af perifert virkende analgetika: 1.Acetylsalicylsyre, fx Magnyl 2. Paracetamol, fx Panodil 3. NSAID = non-steroide antiinflammatorika, fx Ipren, Ibumetin

97 Prostaglandinsyntese

98 ANALGETIKA A. Perifert-virkende 1. Acetylsalicylsyre, fx Magnyl Bør r ikke bruges til blodige smerter, Svage smerter, antipyretisk, trombocythæmmende mmende (præ-op!) Dosis: 0,5-1 1 g max. x 4 dgl. Obs trimester, AK-beh beh., trombocytopeni, ulcus,, allergi,

99 ANALGETIKA A. Perifert-virkende 2. Paracetamol,, fx Panodil, Pamol, Pinex Svage smerter, antipyretisk, Egner sig godt til mindre børn b Dosis: Voksne: 1 g x dagl. Børn: 50 mg/kg/døgn gn delt påp 3-4 doser Tabl., brusetabl., mikstur, suppositorier

100 ANALGETIKA A. Perifert-virkende 2. Paracetamol,, fx Panodil, Pamol, Pinex OBS Paracetamol levertoksisk (>4 g éngangsdosis bør r indlægges og antidotbeh.. (N-acetylcystein( acetylcystein) Leverskade > g. Mors > 25 g OK v. gravide+amning Risiko for kryptorkisme?

101 ANALGETIKA A. Perifert-virkende 3. NSAID-pr præparater,, fx Ibumetin (600 mg x 3 dagl.. Eller 400 mg x 4 dagl eller mg/kg), Voltaren Rapid (50 mg x 3 dagl.) eller Naproxen (500 mg x 2 dagl.) i dage Anti-inflammatorisk, inflammatorisk, analgetisk, antipyretisk, trombocythæmmende mmende

102 ANALGETIKA A. Perifert-virkende 3. NSAID-pr præparater,, fx Ibumetin Obs trimester (amning OK), ulcus, trombocytopeni,, astma/allergi v. ASA, hjerte-leverinsuff leverinsuff., pt. i AK-beh beh., øger antidiabetika Næsten total krydsintoleransasa/nsaid Additiv effekt ved NSAID + paracetamol Obs ved højdosis h i lang tid (tromboemboli)

103 ANALGETIKA A. Perifert-virkende 3. NSAID-pr præparater,, COX-2 hæmmere, fx Celebra (Celecoxib). Bør r kun anvendes undtagelsesvis og ved stor risiko for mave-tarmbl tarmblødning pga. stor risiko for tromboemboliske komplikationer (AMI og apopleksi) Lavest mulige dosis og varighed

104 Virkningsmekanisme for opioder: Morfin petidin kodein

105 Opiaters virkningsmekanisme Virker centralt ved at stimulere receptorer i PAG (periakvaduktal( grå substans), som aktiverer den descenderende smertekontrol til smerteporten Virker i smerteporten ved at forbinde sig med præsynaptiske opioid receptorer, hvorved frigørelse relse af substans P hæmmes h ( porten lukkes )

106 ANALGETIKA B. Centralt-virkende (kraftige smerter) 1. Opiater, fx morfin, petidin eller kodein 2. Buprenofin,, fx Temgesic : : 1 resoriblet á 0,2 mg anbringer under tungen op til 3 x dagl. 3. Tramadol:, fx Nobligan : : 50 mg x dagl.. (> 12 år)

107 Problemer med langvarigt brug af opiater Døsighed og konfusion Kvalme Obstipation Tilvænning og afhængighed Usikker virkning

108 ANALGETIKA B. Centralt-virkende Kodein tabl. á 25 mg ( mg svt mg ASA)/oral opløsning 3/8 mg/ml Svag opiodagonist Analgetisk og hostestillende Komb.. oftest m. ASA, paracetamol,, NSAID Dosis: mg max. x 4 dgl. Obs. 1. trimester, resp. insuff., astma/bronchitis (sekretstagnation hoste)

109 ANALGETIKA C. Kombinationsanalgetika: Paracetamol ( mg) + kodein (30 mg), fx Kodipar, Fortamol eller Pinex Comp. Magistrelt kan også ordineres tabl. Kodein 25 mg (2 tabl.. = 50 mg) tages sammen med 1 g paracetamol eller 0,6 g ibuprofen

110 Sedativa Sedation: God metode hvis den bruges korrekt, dvs. sufficient dosering ellers Paradox excitation Sedativa er beroligende midler, som kan bruges til -meget nervøse patienter, -motorisk urolige patienter eller -patienter med kraftige svælgreflekser. Alle sedativa i dag er baseret på benzodiazepingruppen.

111 Sedativa Hyppigst anvendes benzodiazepiner med kort halveringstid, (< 3 timer) fx: triazolam (Triazoral, Halcion ) - til voksne (0,125-0,5 0,5 mg), p.o./sublingualt midazolam (Dormicum iv.. opløsning 5 mg/ml) til børn b (0,5 mg/kg p.o.).) max, 12,5 mg

112 Sedativa triazolam (Triazoral, Halcion ) Virkning min, varighed timer Ikke ved: < 18 år, alvorlig resp. insuff., søvnapnø syndrom, alvorlig lever insuff. (Ikke Diazepam - lang halveringstid t og sekundær r aktiv metabolit.. Fx v. muskelspasmer og feberkrampe)

113 Sedativum Benzodiazepin Halveringstid Dosering Diazepam 72 timer 0,2-0,5 mg/kg (10-15 mg) Triazolam 3 timer kg: 0,125 mg kg: 0,250 mg kg: 0,375 mg > 90 kg: 0,500 mg Meget stor individuel variation i virkning Underdosering: Modsat effekt Alder > 60 år: ½ dosis

114 Sedativa Diazepam,, fx som Stesolid. Diazepam har en lang halveringstid (48-72 timer) og derfor en lang virkningstid. Det er dog et udmærket præparat parat til motorisk urolige patienter og patienter med kraftige svælgreflekser. Dosis mg afhængig af vægt v 1 time før f behandlingen. Ved langvarigt indgreb

115 Sedativa Antidot til benzodiazepiner: Flumazenil 0,3 mg-1,0 mg i.v.

116 Gode råd om lægemidler 1. Kend dine lægemidler l både virkninger og bivirkninger 2. Brug lægemidler l med omtanke og tilpas altid doseringen individuelt 3. Kontrollér r udløbsdatoerne påp pakningerne 4. Hold medicinskabet aflåst 5. Brug som opslagsværk

Smertehåndtering i odontologisk praksis

Smertehåndtering i odontologisk praksis Smertehåndtering i odontologisk praksis Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus

Læs mere

Infektionskontrol i odontologisk praksis

Infektionskontrol i odontologisk praksis Infektionskontrol i odontologisk praksis Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus

Læs mere

Klinikkens medicinskab

Klinikkens medicinskab Klinikkens medicinskab Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet Følgende medicingrupper: Antibiotika Lokalanalgetika

Læs mere

Lokalanalgesi i odontologisk praksis

Lokalanalgesi i odontologisk praksis Lokalanalgesi i odontologisk praksis Jan Tagesen Specialtandlæge, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet Definition Lokalanalgesi er en forbigående

Læs mere

Lokalanalgesi i odontologisk praksis

Lokalanalgesi i odontologisk praksis Lokalanalgesi i odontologisk praksis Jan Tagesen Specialtandlæge, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet Definition Lokalanalgesi er en forbigående

Læs mere

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 INFEKTION: Indtræden af mikroorganismer i en makroorganisme, deres spredning og formering,

Læs mere

Medicinbivirkninger. Definition. Bivirkninger omfatter. Bivirkninger af penicillin 16-12-2013

Medicinbivirkninger. Definition. Bivirkninger omfatter. Bivirkninger af penicillin 16-12-2013 Definition Medicinbivirkninger En bivirkning er en uønsket og normalt uventet virkning af et lægemiddel eller materiale (eng. adverse effect ) Bivirkninger kan opstå i mundhulen såvel efter systemisk indgift

Læs mere

Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde?

Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde? Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde? jens kølsen petersen Alle tandlæger har lægemidler på deres klinik, men hvad er egentligt rationelt at have liggende og hvad med doseringer? I det følgende skal

Læs mere

Præmedicinering Kirurgi i tandlægepraksis. Hanna Aludden Uddannelsestandlæge, ph.d.-studerende

Præmedicinering Kirurgi i tandlægepraksis. Hanna Aludden Uddannelsestandlæge, ph.d.-studerende Præmedicinering Hanna Aludden Uddannelsestandlæge, ph.d.-studerende Dagens oplæg Profylaktisk antibiotika Angstdæmpende Analgetika Konklusion Profylaktisk antibiotika Gives som engangsdosis Engangsdosis

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Clindamycin Stragen 150 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning samt injektionsvæske, opløsning Clindamycin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Smertekontrol. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Smertekontrol. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Smertekontrol Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Vævsskade Kirurgisk indgreb Vævsskade Aktivering af nervereceptorer (Nociceptorer) og smerteledende

Læs mere

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma Antidoter Kramper Naloxon (naloxon) Stesolid (diazepam) Injektionsvæske 0,4 mg/ml Overdosering med opiater Injektionsvæske 5 mg/ml, 2 ml Klysma 4 mg/ml 2,5 ml Sedation, abstinens, kramper 1 2 ml, kan evt.

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N & M Smertestillende

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pentrexyl, pulver til infusionsvæske og injektionsvæske, opløsning Ampicillin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pentrexyl, pulver til infusionsvæske og injektionsvæske, opløsning Ampicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pentrexyl, pulver til infusionsvæske og injektionsvæske, opløsning Ampicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

Læs mere

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter Kæbeled Akut luksation og displacering af discus Farmakologisk behandling af post-operative smerter Diskus displacering u. reduktion med nedsat gabeevne (Dislocatio disci (ad ant.) art. temp. mand.) Oplysning

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin Læs indlægssedlen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Zitromax 40 mg/ml Pulver til oral suspension Azithromycin

Zitromax 40 mg/ml Pulver til oral suspension Azithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zitromax 40 mg/ml Pulver til oral suspension Azithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. De kan få brug

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere Bilag 1 Lægemiddel 1 Lægemiddel 2 Virkning af kombination Forholdsregler ACE-hæmmere Lithium Øget koncentration af lithium Nedsat virkning af ACE-hæmmere Kontrol af S-lithium og evt. dosisjustering Kombination

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 1. RET OG PLIGT 2. FMK (FÆLLES MEDICIN KORT) 3. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER 4. ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER 5. SMERTEBEHANDLING A. PARACETAMOL B. NSAID C. OPIOIDER D. BENZODIAZEPINER

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Amoxival Vet., tabletter 0. D.SP.NR 24956 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Amoxival Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Amoxicillin 200,00 mg Som amoxicillintrihydrat

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol 2 mg 150 mg Alle

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til hunde og katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol 5 mg 150

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

Evt Furosemid 40 80 mg i.v. ved lungestase og BT > 110

Evt Furosemid 40 80 mg i.v. ved lungestase og BT > 110 Akut koronar syndrom 1. Ring 112 2. IV-adgang: morfin 5-10 mg ved BT > 110 3. Iilt: 10-15 L/min på maske 4. NG subl 1-2 pust (0,4 mg/dosis) ved BT > 110, kan gentages efter behov. OBS! Behandling for erektil

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Roxithromycin Orifarm filmovertrukne tabletter 150 mg og 300 mg Roxithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Repetition af formler & opgaveregning 1 Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Agenda Enheder Styrke Dosering Infusionshastighed Fortynding 2 HUSK Vær

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin

Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. De kan få brug for

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pinex uden recept. For at opnå

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg og 1 g suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00 Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: En 66-årig mand henvender sig til praktiserende læge p.g.a. meget stærke smerter i højre storetå. Smerterne er opstået akut samme

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Doxycyclin 2care4 Vet., pulver til opløsning i drikkevand (2care4)

PRODUKTRESUMÉ. for. Doxycyclin 2care4 Vet., pulver til opløsning i drikkevand (2care4) 10. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Doxycyclin 2care4 Vet., pulver til opløsning i drikkevand (2care4) 0. D.SP.NR. 09519 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Doxycyclin 2care4 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER

KLINISKE RETNINGSLINIER KLINISKE RETNINGSLINIER for medicinsk smertebehandling juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef IV Paracetamol: Inhiberer produktionen af CNS prostaglandiner Nedsætter feber Sjældent behov

Læs mere

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Kontakt læge eller apotek,

Læs mere

ALMEN KIRURGI - 4. Sygdomme i arterier. Arteriosclerose 06-05-2013. Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem

ALMEN KIRURGI - 4. Sygdomme i arterier. Arteriosclerose 06-05-2013. Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem ALMEN KIRURGI - 4 Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem Sygdomme i arterier Arteriosclerose Angina pectoris Sygdomme i arterier Arteriosclerose Arteriosclerose (åreforkalkning eller mere korrekt: åreforfedtning)

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: Christina på 30 år indlægges på det psykiatriske hospital. Her observerer psykiatrilægen, at Christina lider af kontaktproblemer

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter.

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Hvis du har en håndkøbspakning med maks. 20 tabletter, skal du læse indlægssedlen på side 2.

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06V 12. september 2007 KL. 09.00 12.00

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06V 12. september 2007 KL. 09.00 12.00 EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06V 12. september 2007 KL. 09.00 12.00 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) Svarnøgle 1. Hvad forstås ved a. Absorption Herved forstås

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af infektioner juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef X Diagnose Det er karakteristisk for alvorligt syge og døende patienter at: de hyppigt får

Læs mere

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Speciallæger i almen medicin Marit Runge & Helle Middelfart Rudersdalklinikken, Holte. 2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Dagens program: Formål: at sikre hurtig og kvalificeret behandling ved hjertestop

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN SYGEPRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN SYGEPRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN SYGEPRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde har

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod

Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Phenoxylin, pulver til oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Phenoxylin, pulver til oral opløsning 16. marts 2011 PRODUKTRESUMÉ for Phenoxylin, pulver til oral opløsning 0. D.SP.NR 23486 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Phenoxylin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. gram: Aktivt stof: Phenoxymethylpenicillin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Octacillin Vet., pulver til anvendelse i drikkevand. Aktivt stof: Amoxicillintrihydrat 800 mg svarende til 697 mg amoxicillin.

PRODUKTRESUMÉ. for. Octacillin Vet., pulver til anvendelse i drikkevand. Aktivt stof: Amoxicillintrihydrat 800 mg svarende til 697 mg amoxicillin. 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Octacillin Vet., pulver til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 22735 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Octacillin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 gram pulver

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter 3. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 28727 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kefavet Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Kefavet Vet.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter flucloxacillinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 1 mg tyggetabletter til hunde Metacam 2,5 mg tyggetabletter til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tyggetablet indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Meloxicam

Læs mere

BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling

BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling Indholdsfortegnelse Kontaktpersoner i de enkelte afsnit:... Fejl!

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose

Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose Indhold Indledning Resume og vurdering Konklusion Oplæg til smertebehandling Dataopgørelse Indledning En sufficient døgndækkende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 6. juni 2012 PRODUKTRESUMÉ for Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Calmigen 300 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 270 mg ekstrakt (som

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 31. august 2007 kl. 9.00 til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 31. august 2007 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 31. august 2007 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: Case: Fru Nielsen på 56 år har lige gennemgået en tarmoperation. Postoperativt får hun pga. stærke smerter en kombination af morphin

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pamol flash uden recept. For

Læs mere

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines.

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Eksisterende Guidelines hvor infektion omtales Amnioinfusion (2008) http://www.dsog.dk/sandbjerg/amnioinfu

Læs mere