Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet"

Transkript

1 Farmakologi Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet

2 Dosering Maksimaldosis betyder den størst tilladelige dosis af et lægemiddel, l enten som - Éngangsdosis (fx lokalanalgetika), eller som - Døgndosis (fx analgetika) - Angives ofte som total dagsdosis pr. kg legemsvægt gt fordelt påp døgnet

3 Definition af en infektion En infektion er indtrængning ngning af mikro- organismer i en makroorganisme, hvorved denne påvirkes, p sås sygdom kan opstå. Infektionsformlen: antal mikroorg.. x virulens Smitterisiko = resistens

4 Den normale flora Den normale mikroflora på hud og slimhinder er et vigtigt led i værtens v immunforsvar. Reduceres den normale mikroflora,, fx ved brug af bredspektrerede antibiotika, er der risiko for kolonisering med transitære re, patogene mikroorganismer, fx Salmonella typhi eller Candida albicans.

5 Virus Hører strengt taget ikke til gruppen af mikroorganismer, selvom de opfattes som sådan. Virus er komplicerede proteinmolekyler, oftest af DNA- eller RNA-struktur struktur,, som er opgivet af en kapsel Virus kan kun formere sig i levende celler, som derved påvirkes p eller destrueres

6 Behandling af lokale infektioner i mundhulen Det er vigtigt at påtale p at brug af antibiotika sjældent bør b r stå alene ved behandling af infektioner i mundhulen. Ofte bør b r lokale tiltag som incision og drænage (af både b abscesser og flegmoner), fjernelse af foci og curettage overvejes før f brugen af antibiotika

7 Antibiotika i odontologisk praksis Det er vigtigt at forstå at virkningen af systemisk administrerede antibiotika altid vil være v afhængig af den lokale blodforsyning og den øjeblikkelige plasmakoncentration (= dosis) af det pågældende antibiotikum. Den antimikrobielle effekt vil derfor være v kompromitteret i tilfælde lde af reduktion i blod- forsyningen pga. traumer, nekroser, karfor- snævringer samt sklerotisering af kæbeknoglenk

8 Antibiotika i odontologisk praksis I det følgende f skal kun omtales antibiotika, som har interesse i tandlægepraksis, dvs.: - penicilliner - makrolider ((erythromycin erythromycin), azithromycin) - imidazoler (metronidazol) - tetracycliner - clindamycin - antimycotica - antivirale midler

9 Klassifikation af penicilliner Penicillin G = benzylpenicillin (syrelabilt) og penicillin V = phenoxymetylpenicillin (syrestabilt) er meget aktive overfor følsomme f stammer af Gram + kokker. De nedbrydes let af penicillinase De er ineffektive overfor de fleste stammer af Staphylococcus aureus

10 Nogle handelsnavne på pen.v Calcipen LEO: tabl. á 0,5 og 1 mie,, pulver til mikstur ie/ml Pancillin DURASCAN: tabl. á 0,5, 1 og 1,5 mie Primcillin ASTRAZENECA: tabl. á 250 mg, 400 mg og 800 mg, afd. granulater 250 mg og granulat til mikstur 50 mg/ml Vepicombin NYCOMED: tabl. á 0,3, 0,5 og 1 mie samt mikstur ie/ml

11 Profylaktisk I tilfælde lde af tidligere endocarditis eller kunstig hjerteklap skal patienten dækkes d profylaktisk 1 time før f r kirurgiske eller andre blodige indgreb for at reducere risikoen for bakteriæmi mi. Det drejer sig om: Ekstraktioner, operationer, biopsier, tandrensninger og endodontisk behandling af nekrotiske pulpae

12 Profylaktisk mod bakteriæmi (endocarditis profylakse) Førstevalgs præparat: parat: Amoxicillin (fx Imacillin ) Dosis (voksne): 2 g p.o.. 1 time før f (éngangsdosis) Dosis (børn). 50 mg/kg p.o.. 1 time førf (éngangsdosis)

13 Profylaktisk mod bakteriæmi (endocarditis profylakse) Andetvalgs præparat parat (ved penicillinallergi): Clindamycin (fx Dalacin ) Dosis (voksne): 600 mg p.o.. 1 time førf (éngangsdosis) Dosis (børn): 15 mg/kg p.o.. 1 time førf (éngangsdosis)

14 Profylaktisk mod bakteriæmi (endocarditis profylakse) Andetvalgs præparat parat (ved penicillinallergi): Roxythromycin Dosis (voksne): 300 mg p.o.. 1 time førf (éngangsdosis) Dosis (børn): 150 mg/kg p.o.. 1 time førf (éngangsdosis)) under 30 kg legemsvægt gt Se

15 Profylaktisk mod bakteriæmi (endocarditis profylakse) Andetvalgs præparat parat (ved penicillinallergi): Azithromycin eller Clarithromycin Dosis (voksne): 500 mg p.o.. 1 time førf (éngangsdosis) Dosis (børn): 15 mg/kg p.o.. 1 time førf (éngangsdosis)

16 Profylaktisk mod bakteriæmi (ledalloplastik-patienter) Alle patienter med kunstige hofteproteser (alloplastik)) skal det første f år r dækkes d mod bakteriæmi mi.. Dosis som ved hjertepatienter. Efter 1 år r skal patienter med kompromitteret immunapparat (se senere) fortsat dækkes d mod bakteriæmi mi,, hvorimod normale patienter ikke længere behøver profylaktisk dækked Obs evt. livslangt og Obs Diclosil (resistente stafylokokker)

17 Profylaktisk mod bakteriæmi hos patienter med kompromitteret immunapparat Der drejer sig om følgende f patientkategorier: 1. Sygdomme i det hvide blodbillede (leukoser( leukoser) 2. Brug af cytostatika (mod cancer) og immunsupprimerende lægemidler l (ved organtransplantationer) 3. Alvorlig diabetes mellitus 4. Fortløbende behandling med glukokortikosteroider 5. AIDS

18 Alment profylaktisk mod bakteriæmi hos patienter med kompromitteret immunapparat Førstevalgs præparat parat Penicillin V (fx Calcipen el. Primcillin ) Dosis (voksne): 2 mie (1,3 g) 1 time før, f fulgt af 2 mie (1,3 g) 2 x dagl.. i 5 dage Dosis (børn): 1 mie (0,67 g) 1 time før, f fulgt af 1 mie (0,67 g) 2 x dagl.. i 3 dage

19 Profylaktisk mod bakteriæmi hos patienter med kompromitteret immunapparat Andetvalgs præparat parat (penicillinallergi) Clindamycin (fx Dalacin ) Dosis (voksne): 600 mg p.o.. 1 time før f r og herefter 300 mg x 3 dgl.. i 5 dage Azithromycin (fx Zitromax ) Dosis (voksne): 500 mg 1 time før f r fulgt af 500 mg dagligt 1 x dagl.. i 2 dage Dosis (børn år): 10 mg/kg 1 x dagl.. i 3 dage

20 Kurativt I tilfælde lde af påvirkning p af alméntilstanden ved lokale bakterielle infektioner i og omkring tyggeorganet: - høj j feber - synkebesvær - nedsat gabeevne - reduceret almen resistens skal patienten dækkes d med antibiotika

21 Kurativt Førstevalgs præparat parat Penicillin V ( fx Calcipen el. Primcillin ) Dosis (voksne): Start med 4 mie (= 2,7 g) p.o. fulgt af 2 mie (= 1,3 g) x dagl.. i 5 dage Dosis (børn): Start med 2 mie (= 1,3 g) p.o. fulgt af 1 mie (= 0,67 g) 3 x dagl.. i 3 dage Evt. suppleret med Metronidazol 500 mg x 3 dgl.. i 5 dage

22 Kurativt Andetvalgs præparat parat (ved penicillinallergi): Clindamycin (Dalacin) 300 mg x 3 dgl.. i 5 dage Azithromycin (fx Zitromax ) Dosis (voksne): 500 mg 1 x dagl.. i 3 dage Dosis (børn år): 10 mg/kg dagl.. i 3 dage Det skal understreges at infektionsfokus snarest skal opsøges og elimineres!

23 Bivirkninger af penicillin I almindelighed er der forbavsende fåf bivirkninger efter brug af penicillin i odontologisk praksis. Det drejer sig om følgende f tilstande: 1. Reaktioner fra mavetarmkanalen 2. Superinfektioner 3. Allergiske reaktioner 4. Drug fever = Stevens-Johnson Johnson s syndrom = erythema multiforme exsudativum 5. Resistensudvikling

24 Reaktioner fra mavetarmkanalen I nogle tilfælde lde kan der ske en påvirkning p af den normale tarmflora af penicillin, især r fra amoxicillin og bredsprektrede penicilliner, hvorved mere patogene bakterier, tilført exogent fra, kan fåf fodfæste, fx Clostridium difficile og fremkalde diarré

25 Pseudomembranøs candidiasis Ses ofte som en superinfektion efter behandling med bredsprektrede antibiotika Optræder især i ganen og bagtil i svælget Kan også optræde i forbindelse med AIDS Behandles med tabl. Fluconazol 100 mg dagl. i 2-3 uger

26 Penicillinallergi Optræder hos 2-4% af befolkningen Ses hyppigere hos multiallergikere og astmatikere (atopi) Forekommer hyppigere ved parenteral end ved peroral administration Viser sig som: 1) kutant exanthem 2) angioneurotisk ødem/larynxødem 3) anafylaktisk shock Behandles enten med antihistamin eller injektion af adrenalin i livstruende tilfælde

27 Allergiske reaktioner Et akut larynxødem (Quincke ødem) vil udvikle sig relativt hurtigt efter eksposition: 2-55 min. med tiltagende inspiratorisk besvær r (rallende, gøende g respiration). Skal øjeblikkeligt behandles med injektion af adrenalin Kan være v livstruende

28 Adrenalin: Injiceres i tunge eller mundbund. Må gentages én gang.

29 EpiPen Autoinjektor I stedet for selv at trække adrenalin op i en sprøjte kan man købe k en sprøjte med kanyle klar til injektion. Indeholder dog kun 0,3 mg adrenalin. Gives i låret. l

30 Anafylaksi Det anafylaktiske shock Def.: Misforhold mellem karbanens kapacitet og det cirkulerende blods volumen. Anafylaksi er et shock som skyldes akut allergi. Kredsløb b og respiration rammes! 1-3/ 3/år r pr voksne 4-88 dør d r pr. år Hyppigere hos kvinder

31 Anafylaktisk shock Beh.: Injektion af adrenalin 0,1 %: voksne 0,5 ml, børn b 0,3 ml (8-12 år), 0,2 ml (3-7 år), 0,1 ml (0-2 år) Injiceres sub- eller intralingualt,, evt. extraoralt, evt. Epipen Kan gentages efter min. Trendelenburg CAVE ortostatisk position! (Hjertestop!!!!!!) Kontrol af BT/puls og luftveje/respiration Antihistamin+steroid HLR ved hjerte-resp resp.. stop

32 Erythema multiforme exudativum Kaldes også for Stevens-Johnson s syndrom eller drug fever, da der ofte er høj feber Kommer især efter indgift af antibiotika Starter med en karakteristisk blodskorpe på underlæben Hele mundhulen omdannes til et stort sår, hvad der gør fødeindtagelse vanskelig Kommer typisk dage henne i behandlingen Starter med feber, ledsmerter, nyre- og leverpåvirkning virkning samt et urticarielt eller makulopapuløst udslæt

33 Resistensudvikling Resistensudvikling betyder at mikroorganismerne ikke længere l er følsomme overfor et givet antibiotikum Det er et stigende problem påp globalt plan og kan kun kontrolleres ved en restriktiv anvendelse af antibiotika påp baggrund af god indikation!

34 Makroliderne Makroliderne omfatter erythromycin, clari- thromycin, roxothromycin og azitromycin Ligner penicillin i antibakterielt spektrum, men er bakteriostatiske Der er ikke krydsallergi til penicillin, hvorfor de er gode antibiotika til penicillin-allergikere. Anvendes i odontologisk praksis påp samme indikationer som penicillin, når n r patienten ikke kan tåle penicillin

35 Generisk navn Azithro- mycin Clarithro- mycin Erythro- mycin Roxithro- mycin Handels- navn Zitromax Klacid Zeclar Abbocitin Erycin Hexabotin Forlin Surlid Sædvanlig peroral dosis Dosis- interval i timer Plasma- halverings- tid i timer 500 mg mg mg mg

36 Metronidazol Metronidazol tilhører 5-nitroimidazol5 Det virker påp obligat anærobe bakterier, såsom s som Bacteroides species og Clostridium species samt på protozoer I anærobe mikroorganismer med enzymet nitroreduktase omdannes metronidazol til aktive metabolitter,, som bindes til DNA og forårsager rsager brud påp DNA-strengene Metronidazol virker baktericidt

37 Metronidazol Indikationer i odontologisk praksis Metronidazol kan i mange tilfælde lde substituere penicillin ved behandling af simple infektioner som rodabscesser, perikoronitter og marginale infektioner. Typisk dosering: 500 mg g x 3 dagl.. i dage (voksen) mg/kg over 3 doser dgl.. (børn) Metronidazol kan anvendes til ammende (obs( barnet da det går g r i mælken) m

38 Metronidazolpræparater i DK Flagyl AVENTIS PHARMA: tabl. á 200 mg og 400 mg, mikstur 40 mg/ml, infusionsvæske ske 5 mg/ml, supp.. 0,5 g Metronidazol ALPHARMA: filmovertrukne tabl. á 250 mg og 500 mg, oral susp.. 25 mg/ml, infusionsvæske ske 5 mg/ml supp. á 0,5 og 1 g Metronidazol NYCOMED: Filmovertrukne tabl. á 500 mg Elyzol Dentalgel GOLGATE 25%

39 Tetracycliner Tetracycliner hæmmer proteinsyntesen og virker bakteriostatisk De har det bredeste spektrum af alle antibiotika Absorption fra mavetarmkanalen forsinkes af samtidig indtagelse af mælkeprodukter m (Ca( Ca) ) og lægemidler indeholdende Ca,, Mg, Al, Fe og Zn Anvendes ofte til behandling af acne vulgaris hos unge

40 Tetracycliner Bivirkninger: - hurtigt udviklende resistens - superinfektioner - gener fra mavetarmkanal - fotosensibilisering - må ikke gives til gravide, ammende eller børn < 12 år r (tandskader)

41 Tetracycliner

42 Linkosamider Clindamycin er udviklet fra Lincomycin,, som ikke længere l fås. f Clindamycin virker bakteriostatisk,, men kan få en baktericid virkning i høje h koncentrationer Effekten er god mod stafylokkker, strepto- kokker,, og anærobe mikroorganismer fx Bacteroides sp.

43 Linkosamider Clindamycin anvendes som alternativ til penicillin ved allergi, ved resistens overfor penicillin og til anærobe infektioner især osteomyelitter Clindamycin anbefales pt. som er allergiske overfor penicillinendokardit-profylakse profylakse ved bakteriæmiskabende tand-behandlinger

44 Linkosamider Hurtig absorption fra mavetarmkanalen Omdannes i leveren og udskilles i galden. Risiko for påvirkning p af floraen i mavetarm- kanalen med diarré til følge; f i alvorlige tilfælde lde kan der opstå pseudomembranøs kolit.

45 Linkosamider Lincosamider: Præparater i DK Clindamycin: Dalacin PHARMACIA Kapsler á 150 og 300 mg Dosis (voksne): 600 mg x 3 dagl.. i dage Dosis (børn): mg/kg fordelt påp 3-4 doser dagl.. i dage

46 Antimycotica i DK Nystatin som Mycostatin BRISTOL- MYERS SQUIBB. Mikstur: 1 ml indeholder i.e. nystatin,, eller Creme: 1 g indeholder i.e nystatin Velegnet til angulær cheilitis Nystatin og KHX danner virkningsløse se komplekser

47 Antimycotica i DK Amphotericin B som Fungilin BRISTOL-MYERS SQUIBB Sugetabl. á10 mg Velegnet til akut pseudomembranøs kandidose eller til behandling af svampeinfektion i spættet leukoplaki eller erosiv lichen planus: 1 sugetabl.. 4 x dagl.. i uger

48 Antimycotica i DK Miconazol som Brenazol DURASCAN, Brentan JANSSEN-CILAG. Som gel 2%. Er velegnet til Candida-associeret associeret protesestomatit.. Påføres P rengjort protesebasis 4 x dagl.. i uger. Øger p-konc.. af AK-pr præparaterparater som f. eks. Warfarin og Tolbutamid

49 Antimycotica i DK Fluconazol som Diflucan PFIZER som kaps. á 50, 150 og 200 mg eller pulver til mikstur 10 mg/ml. Sædvanlig voksen dosis: 100 mg dagl.. i uger Itraconazol som Sporanox JANSSEN-CILAG som kaps. á 100 mg. Sædvanlig voksen dosis: 100 mg dagl.. i uger Begge præparater parater velegnet til langvarig svampebehandling eller til profylaksebehandling hos AIDS- og leukæmipatienter.

50 Antimycotica i DK Chlorhexidin anvendes som 1% gel 2 x dagl.. i uger, fx påført p protesebasis.

51 Antivirale midler Indikationen er begrænset til infektioner forårsaget rsaget af herpes simplex-virus og varicella zoster-virus Gruppen omfatter - herpes simplex (HSV): herpes labialis - varicella zoster (VZV): varicella og herpes zoster - cytomegalovirus (CMV) - Epstein Barr virus (EBV): mononukleose - human herpes virus 6 (HHV-6): exanthema subitum

52 Antivirale midler Mest brugt er aciclovir fx som Geavir eller Zovir.. Det er virksomt mod HSV-1, HSV-2 2 og VZV. Kommer som Creme 5% og tabl á 200, 400 og 800 mg

53 Aciclovir Indikationer: Herpes labialis: : Cremen påføres p 5 x dagl.. i dage, helst sås tidligt som muligt. Primær r akut herpetisk gingivostomatitis: Dosis (voksne og børn b > 2 år): 200 mg 5 x dagl.. i 5 dage Dosis (børn < 2 år): 100 mg 5 x dagl.. i 5 dage Stomatitis aphthosa recidivans: Dosis (voksne): 800 mg x 3 dagl.. i 2 mdr.

54 Husk Der skal være v god indikation for at anvende antibiotika. Lær r nogle fåf stykker at kende godt Læs s om dem i de nyeste udgaver af: Lægemiddelkataloget (kan også ses på: p Lægeforeningens Medicinfortegnelse

55 Muligheder for smertekontrol Steroider og analgetika Hæmmes af acetylsalicylsyre og NSAID Neutraliseres af paracetamol Generel anæstesi N 2 O, hypnose, sedativa og opiater Lokalanalgesi Opiater, N 2 O akupunktur, TCA, antiepileptika

56 SMERTEKONTROL Kvælstofforilteanalgesi lstofforilteanalgesi: : N 2 O-O 2 Universel analgesi = kvælstofforilte lstofforilte- analgesi = lattergasbedøvelse: Nedsat eller ophævet smertefornemmelse i hele kroppen uden tab af bevidstheden - god analgesivirkning: : virker påp opioid- receptorer - god sederende virkning: hæmmer h excitatoriske NMDA-receptorer Kan godt kombineres med sedativa,, men reducér N 2 O-konc.

57 Smerteopfattelsen Foregår r i hjernebarken (cortex( cerebri) ) i den sensoriske cortex. Man opfatter kun smerter, når n r man er ved bevidsthed Generel anæstesi (narkose) fjerner bevidstheden og dermed smerteoplevelsen for individdet.. Men hjernen selv opfatter smerten og kan huske den. Derfor er det vigtigt samtidigt at blokere smerten perifert med lokalanalgetika!

58 Blokering af Na-ionens transport over cellemembranen Normal Na + passage Blokeret af lidocain ved stimulation Kodeord: Membranstabilisering

59 Esterforbindelser: COOH + OH - C O - Amidforbindelser: NH 2 + COOH - NH C -

60 Artikain er både en amid- og en esterforbindelse S-atomet gør articain mere lipidopløselig amid ester Obs! Effekt af pseudocholinesterase

61 Ophør af lokalanalgesi Lokalanalgetikas effekt i vævet v vet aftager efterhånden som la absorberes over i blodbanen: la-depot nerve blodkar

62 Metabolisme af lokalanalgetika: Ester- og amidderivater Esterderivater nedbrydes primært i vævet og i plasma af pseudoplasmakolinesterase, mens amidderivater skal omkring leveren mhp. enzymatisk Nedbrydning (F.eks. Artikain><Lidocain)

63 Vasokonstriktorer En vasokonstriktor er et karsammensnørende rende lægemiddel, som tilsættes ttes la for at opnå følgende: 1. Længerevarende L virkning pga. nedsat absorption over i blodbanen Duration forlænges gange. 2. Mindre almen toksisk påvirkningp (afhænger altid af den aktuelle la-koncentration i blodplasma). Reduceres med en faktor påp 2½ gange. 3. Lokal iskæmi = blodtomhed. Letter oversigten ved kirurgiske indgreb

64 Vasokonstriktorer På det danske marked findes to former for vasokonstriktorer: 1. Adrenalin (arteriolesiden( arteriolesiden) ) (hæmostase( mostase) 2. Felypressin (Octapressin )) (venolesiden( venolesiden)

65 Reelle kontraindikationer for adrenalin (ASA gr. IV) Myokardieinfarkt inden for 6 mdr. Hjerneblødning inden for 6 mdr. Ustabil angina pectoris (smerter i hvile) Blodtryk systolisk > 200 mm Hg Blodtryk diastolisk > 115 mm Hg Svært kompromiteret hjertefunktion med udtalt lungeødem (Mb. cordis incompensatus) Arytmier

66 For adrenalin gælder: (Lægemiddelstyrelsen) Til patienter med hypertension, hjertearytmier,, angina pectoris skal adrenalin anvendes med forsigtighed Pt. med TCA, MAO-hæmmere mmere, hyperthyreoidisme og fæokromocytom bør adrenalin ikke anvendes Ønskes vasokonstriktor kan der anvendes LA m. ringe indhold af adrenalin, f. eks. 5 mikrogr./ml,, eks. Septanest eller felypressin som vasokonstriktor

67 Felypressin Syntetisk fremstillet analogt hypofyse baglapshormon (vasopressin og oxytocin) Oxytocin lignende effekt? Spontan abort risiko? Fødsel igangsættelses risiko? Obs ved methæmoglobin moglobinæmimi (relateret prilocain) Ved overdosering kan ses hypertension og konstriktion af koronar-karrene karrene

68 Lokalanalgetiske præparater på det danske marked Lidocain: Lidokain Viskøs s 2%, Xylocain Gel 2% Xylocain -chlorhexidin chlorhexidin 2% (0,5% chlorhexidin) alle til overfladeanalgesi 2% Xyloplyin -adrenalin 12,5 µg/ml til injektion

69 2% Xyloplyin-adrenalin Det klassiske lokalanalgetikum igennem lang tid. Er velegnet til kirurgi og endodonti Obs ved kronepræp.. m. infiltration Maksimaldosis: ml Duration: : Ca min.

70 Lokalanalgetiske præparater på det danske marked Prilocain: EMLA Creme 5% - indeholder 2,5% lidocain + 2,5% prilocain til overflade- og pocheanalgesi. God penetrationsevne. 3% Citanest m. Octapressin 0,54 µg/ml til injektion

71 3% Citanest med Octapressin Velegnet til alle procedurer i odontologisk praksis. Til patienter med hypertension, arytmier, angina pectoris, hyperthyreoidisme,, TCA, MAO-hæmmere og hvor adrenalin er kontraindiceret/anv.. m. forsigtighed Maksimaldosis bør b r ikke overskride 20 ml Duration: : Ca. 60 min.

72 Lokalanalgetiske præparater på det danske marked Mepivacain: (3% Carboplyin Dental (uden vasokonstr.) 3% Scandonest (uden vasokonstriktor) 2% Scandonest med adrenalin 10 µg/ml, alle tre til injektion

73 3% Scandonest Velegnet til alle kortvarige procedurer Velegnet til alle patienter Maksimaldosis bør b r ikke overskride 10 ml Duration: : Ca min.

74 2% Scandonest med adrenalin 10 µg/ml Velegnet til alle kirurgiske procedurer og endodonti Obs pulpa iskæmi Maksimaldosis bør b r ikke overskride 10 ml Duration: : Ca min.

75 Lokalanalgetiske præparater på det danske marked Articain: 4% Septanest med adrenalin 5 µg/ml 4% Septocaine med adrenalin 10 µg/ml Meget effektivt lokalanalgetikum med stor vævsdiffusionsevnevsdiffusionsevne og lille systemisk toksicitet.

76 4% Septanest med adrenalin 5 µg/ml Meget sikkert virkende lokalanalgetikum til kirurgiske og endodontiske indgreb Maksimaldosis: 12 ml Duration: : Ca min.

77 4% Septocaine med adrenalin 10 µg/ml Meget sikkert virkende lokalanalgetikum til kirurgiske og endodontiske indgreb Obs pulpa iskæmi Maksimaldosis: 12 ml Duration: : Ca min.

78 Lokalanalgetiske præparater på det danske marked Bupivacain: 0,5% Marcain med adrenalin 5 µg/ml

79 0,5% Marcain med adrenalin 5 µg/ml Meget effektiv til smerteprofylakse og behandling af apikale neuritter,, blokader Høj j maksimaldosis: 20 ml Ulempe: Kommer ikke i tubuler men kun i hætteglas á 20 ml Duration: -bløddele: timer -hårdtvæv:: timer

80 Maksimaldosis for L.A.: Den højest h tilladelige èngangsdosis Efter 1,5 timer (som er t½t for de fleste la) måm der gives en ny dosis påp ½ maksimaldosis Maksimaldoser angives ofte som mg L.A. pr. kg legemsvægt gt

81 Eksempel 1 (person på 75 kg) 2% Xyloplyin med adrenalin 12,5 µg/ml 2% lidocain: 2% opløsning = 20 mg/ml MD = 4,4 mg/kg legemsvægt gt MD = 4,4 mg/kg x 75 kg = 330 mg MD = 330 mg/20 mg/ml = 16,5 ml MD = 16,6 ml/1,8 ml/tubule = 9,2 tubuler Lægemiddelstyrelsen angiver at max.dosis ikke børb overskride 10 ml (ca. 5,5 tubuler)

82 Eksempel 2 (person på 75 kg) 3% Citanest m. Octapressin 3% prilocain: 3% opløsning = 30 mg/ml MD = 6,0 mg/kg legemsvægt gt MD = 6,0 mg/kg x 75 kg = 450 mg MD = 450 mg/30 mg/ml = 15 ml MD = 15 ml/1,8 ml/tubule = 8,3 tubule Lægemiddelstyrelsen angiver at max.dosis ikke børb overskride 20 ml (ca. 11 tubuler)

83 Eksempel 3 (person på 75 kg) 3% Scandonest 3% mepivakain: 3% opløsning = 30 mg/ml MD = 4,4 mg/kg legemsvægt gt MD = 4,4 mg/kg x 75 kg = 330 mg MD = 330 mg/30 mg/ml = 11 ml MD = 11 ml/1,7 ml/tubule = ca. 6,5 tubuler

84 Eksempel 4 (person på 75 kg) 4% Septanest/Septocaine 4% artikain: 4% opløsning = 40 mg/ml MD = 7,0 mg/kg legemsvægt gt MD = 7,0 mg/kg x 75 kg = 525 mg MD = 525 mg/40 mg/ml = 13 ml MD = 13 ml/1,7 ml/tubule = ca. 7,5 tubuler

85 Eksempel 5 (person på 75 kg) 0,5% Marcain 0,5% bupivakain: 0,5% opløsning = 5 mg/ml MD = 1,3 mg/kg legemsvægt gt MD = 1,3 mg/kg x 75 kg = 97 mg MD = 97 mg/5 mg/ml = 19,5 ml

86 Toksikologi Det, der betyder noget, når n r man taler om lokalanalgetikas farlighed,, er altid den tilstedeværende mængde m af la i blodbanen, dvs. plasmakoncentrationen (intravaskul( intravaskulær inj./absorption) Det er den plasmakoncentration, som kan påvirke p hjerne og hjerte, dvs. medføre bevidstløshed, shed, nedsat respiration, faldende blodtryk og puls, evt. hjerte- og respirationsstop!

87 Maksimaldoser OBS ved:! Nedsat leverfunktion (v. amid L.A.): Ældre pt. Alkoholikere Stofmisbrugere Cytostatikabeh. Højdosis steroidbehandling

88 L.A. - overdosering Toksisk reaktion på lokalanalgetika (L.A.) Def.: Akut forgiftningsreaktion p.g.a. overdosering/intravask. inj./ nedsat udskillelse, hurtig absorption Klinik: Pt. dårlig d i umiddelbar tilslutning til injektion med L.A. (bleg, kold-klam, klam, etc.)

89 L.A. - overdosering Patofys.: CNS (deprimeres+exiteres) kramper, arterioler udvides (akut hypotension), hjertets ledningssystem (PF fald) > BT fald og myokardium depression Evt. påvirkning p af bevidstheds- og respirationscentrene Beh.: Som v. synkope og ilt. Evt. HLR/112 og krampestillende medicin

90 De fem kardinalsymptomer: 1. Calor = varme 2. Rubor = rødmer 3. Tumor = hævelse h (ødem)( 4. Dolor = smerte 5. Functio laesa = nedsat funktion

91 Postoperativ hævelse Er som regel forårsaget rsaget af en kombination af: Ødem = væskeansamling v i vævetv vet Hæmatom = blodansamling = bule i vævet. vet. Hæmatomer vil ofte medføre misfarvning af slimhinder og hud.

92 De fem kardinalsymptomer Varme, rødme r og hævelse h skyldes vasodilation = karudvidelse. Formål: At bringe mere blod til stedet: Sikrer ilt, leukocytter, antistoffer og proteiner til forsvar mod infektion og genopbygning af vævet v vet = heling

93 De fem kardinalsymptomer Smerten skyldes frisættelse i vævet v vet af en række biokemiske stoffer = algogene substanser,, som direkte kan stimulere smertereceptorerne. Det drejer sig om prostaglandiner, noradrenalin, serotonin,, histamin, bradykinin, kalium-ioner ioner og brintioner

94 SMERTEKONTROL Analgetika a) Perifert-virkende virkende: : Hæmmer H dannelse af prostaglandiner b) Centralt-virkende virkende: : Aktiverer opioid- receptorer præsynaptisk og stimulerer PAG-omr området c) Kombinationer af a og b

95 Perifert virkende analgetika Virker ved at afbryde prostaglandindannelsen,, og ved at stabilisere cellevæggene

96 Virkningsmekanisme af perifert virkende analgetika: 1.Acetylsalicylsyre, fx Magnyl 2. Paracetamol, fx Panodil 3. NSAID = non-steroide antiinflammatorika, fx Ipren, Ibumetin

97 Prostaglandinsyntese

98 ANALGETIKA A. Perifert-virkende 1. Acetylsalicylsyre, fx Magnyl Bør r ikke bruges til blodige smerter, Svage smerter, antipyretisk, trombocythæmmende mmende (præ-op!) Dosis: 0,5-1 1 g max. x 4 dgl. Obs trimester, AK-beh beh., trombocytopeni, ulcus,, allergi,

99 ANALGETIKA A. Perifert-virkende 2. Paracetamol,, fx Panodil, Pamol, Pinex Svage smerter, antipyretisk, Egner sig godt til mindre børn b Dosis: Voksne: 1 g x dagl. Børn: 50 mg/kg/døgn gn delt påp 3-4 doser Tabl., brusetabl., mikstur, suppositorier

100 ANALGETIKA A. Perifert-virkende 2. Paracetamol,, fx Panodil, Pamol, Pinex OBS Paracetamol levertoksisk (>4 g éngangsdosis bør r indlægges og antidotbeh.. (N-acetylcystein( acetylcystein) Leverskade > g. Mors > 25 g OK v. gravide+amning Risiko for kryptorkisme?

101 ANALGETIKA A. Perifert-virkende 3. NSAID-pr præparater,, fx Ibumetin (600 mg x 3 dagl.. Eller 400 mg x 4 dagl eller mg/kg), Voltaren Rapid (50 mg x 3 dagl.) eller Naproxen (500 mg x 2 dagl.) i dage Anti-inflammatorisk, inflammatorisk, analgetisk, antipyretisk, trombocythæmmende mmende

102 ANALGETIKA A. Perifert-virkende 3. NSAID-pr præparater,, fx Ibumetin Obs trimester (amning OK), ulcus, trombocytopeni,, astma/allergi v. ASA, hjerte-leverinsuff leverinsuff., pt. i AK-beh beh., øger antidiabetika Næsten total krydsintoleransasa/nsaid Additiv effekt ved NSAID + paracetamol Obs ved højdosis h i lang tid (tromboemboli)

103 ANALGETIKA A. Perifert-virkende 3. NSAID-pr præparater,, COX-2 hæmmere, fx Celebra (Celecoxib). Bør r kun anvendes undtagelsesvis og ved stor risiko for mave-tarmbl tarmblødning pga. stor risiko for tromboemboliske komplikationer (AMI og apopleksi) Lavest mulige dosis og varighed

104 Virkningsmekanisme for opioder: Morfin petidin kodein

105 Opiaters virkningsmekanisme Virker centralt ved at stimulere receptorer i PAG (periakvaduktal( grå substans), som aktiverer den descenderende smertekontrol til smerteporten Virker i smerteporten ved at forbinde sig med præsynaptiske opioid receptorer, hvorved frigørelse relse af substans P hæmmes h ( porten lukkes )

106 ANALGETIKA B. Centralt-virkende (kraftige smerter) 1. Opiater, fx morfin, petidin eller kodein 2. Buprenofin,, fx Temgesic : : 1 resoriblet á 0,2 mg anbringer under tungen op til 3 x dagl. 3. Tramadol:, fx Nobligan : : 50 mg x dagl.. (> 12 år)

107 Problemer med langvarigt brug af opiater Døsighed og konfusion Kvalme Obstipation Tilvænning og afhængighed Usikker virkning

108 ANALGETIKA B. Centralt-virkende Kodein tabl. á 25 mg ( mg svt mg ASA)/oral opløsning 3/8 mg/ml Svag opiodagonist Analgetisk og hostestillende Komb.. oftest m. ASA, paracetamol,, NSAID Dosis: mg max. x 4 dgl. Obs. 1. trimester, resp. insuff., astma/bronchitis (sekretstagnation hoste)

109 ANALGETIKA C. Kombinationsanalgetika: Paracetamol ( mg) + kodein (30 mg), fx Kodipar, Fortamol eller Pinex Comp. Magistrelt kan også ordineres tabl. Kodein 25 mg (2 tabl.. = 50 mg) tages sammen med 1 g paracetamol eller 0,6 g ibuprofen

110 Sedativa Sedation: God metode hvis den bruges korrekt, dvs. sufficient dosering ellers Paradox excitation Sedativa er beroligende midler, som kan bruges til -meget nervøse patienter, -motorisk urolige patienter eller -patienter med kraftige svælgreflekser. Alle sedativa i dag er baseret på benzodiazepingruppen.

111 Sedativa Hyppigst anvendes benzodiazepiner med kort halveringstid, (< 3 timer) fx: triazolam (Triazoral, Halcion ) - til voksne (0,125-0,5 0,5 mg), p.o./sublingualt midazolam (Dormicum iv.. opløsning 5 mg/ml) til børn b (0,5 mg/kg p.o.).) max, 12,5 mg

112 Sedativa triazolam (Triazoral, Halcion ) Virkning min, varighed timer Ikke ved: < 18 år, alvorlig resp. insuff., søvnapnø syndrom, alvorlig lever insuff. (Ikke Diazepam - lang halveringstid t og sekundær r aktiv metabolit.. Fx v. muskelspasmer og feberkrampe)

113 Sedativum Benzodiazepin Halveringstid Dosering Diazepam 72 timer 0,2-0,5 mg/kg (10-15 mg) Triazolam 3 timer kg: 0,125 mg kg: 0,250 mg kg: 0,375 mg > 90 kg: 0,500 mg Meget stor individuel variation i virkning Underdosering: Modsat effekt Alder > 60 år: ½ dosis

114 Sedativa Diazepam,, fx som Stesolid. Diazepam har en lang halveringstid (48-72 timer) og derfor en lang virkningstid. Det er dog et udmærket præparat parat til motorisk urolige patienter og patienter med kraftige svælgreflekser. Dosis mg afhængig af vægt v 1 time før f behandlingen. Ved langvarigt indgreb

115 Sedativa Antidot til benzodiazepiner: Flumazenil 0,3 mg-1,0 mg i.v.

116 Gode råd om lægemidler 1. Kend dine lægemidler l både virkninger og bivirkninger 2. Brug lægemidler l med omtanke og tilpas altid doseringen individuelt 3. Kontrollér r udløbsdatoerne påp pakningerne 4. Hold medicinskabet aflåst 5. Brug som opslagsværk

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 INFEKTION: Indtræden af mikroorganismer i en makroorganisme, deres spredning og formering,

Læs mere

Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde?

Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde? Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde? jens kølsen petersen Alle tandlæger har lægemidler på deres klinik, men hvad er egentligt rationelt at have liggende og hvad med doseringer? I det følgende skal

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N & M Smertestillende

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 1. RET OG PLIGT 2. FMK (FÆLLES MEDICIN KORT) 3. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER 4. ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER 5. SMERTEBEHANDLING A. PARACETAMOL B. NSAID C. OPIOIDER D. BENZODIAZEPINER

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

Smertestillende medicin

Smertestillende medicin Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Lægemiddelregning Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Typer af fejl i medicineringsprocessen 4356 rapporter om medicineringsfejl indsendt til Sundhedsstyrelsen (2007) 29% Ordinationsfejl

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013 Lægemidler TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd DaNIsH DeNTaL JOUrNaL Ordination antibiotika antimykotika antivirale stoffer antiseptiske midler Desinfektionsmidler analgetika

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid 7. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vancocin, kapsler, hårde 0. D.SP.NR. 1822 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vancocin 2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

BLODDONORER OG MEDICIN

BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN Hvis du anvender medicin, er det vigtigt, at blodbanken kender de lægemidler, du tager. Både af hensyn til dig selv og af hensyn til modtageren af dit blod.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder.

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion i ansigt - Amalieklinikken i København Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion er en permanent

Læs mere

Når sport giver smerter

Når sport giver smerter Når sport giver smerter Gode råd om, hvorledes du tackler smerter efter sport Smertestillende medicin hører ikke hjemme i sportstasken Sport og smertestillende medicin er generelt en dårlig kombination,

Læs mere

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7 Åreknuder 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Faste... 6 3.3 Selve operationen... 6 3.4 Efter operationen...

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND

VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND Udarbejdet af Carsten Sand og Jørgen Serup Dermato-venerologisk afdeling D/S, Bispebjerg Hospital Maj 2006 Dronning Ingrids Hospital Den vejledning erstatter

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA 7 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tak :l: Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale Sundhedsprofil 2010 Tager De noget medicin? Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

!"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/&

!#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& !"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& '()*&+,&-.(*()& /0.1234&56,7(13803&5!%"& 89*)'#%0/4':;)')?'@' %9!,!!!&:;(34(3&1(:0)?.@)4& A0,&$!!!&:();@*

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Nogle kvinder ønsker af forskellige grunde at få fjernet deres brystimplantater. Dette er en ret enkel operation, som nogle kan få foretaget i

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1 Smertemanual Håndbog om smertelindring med opioider REGION NORDJYLLAND side 1 Indhold Hovedbudskaber ved smertelindring med opioider.... 2 Smertekvaliteter... 4 Opioidbehandling (i henhold til rekommandationer)...

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger,

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002. Underviser på KU. Obligatorisk

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Medicineringsfejl 2010

Medicineringsfejl 2010 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2010, Risikomanager, Hvidovre Hospital Det danske Sundhedsvæsen er generelt sikkert i al fald lige så sikkert som alle

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Gorm Thusgaard 7/5-2013

Gorm Thusgaard 7/5-2013 Gorm Thusgaard 7/5-2013 Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft 16. april 2013 Siri Beier Jensen, lektor, tandlæge, PhD Afdeling for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi Tandlægeskolen

Læs mere

Behandling af svampeinfektioner i forbindelse med amning

Behandling af svampeinfektioner i forbindelse med amning Jens Kruse & Anne Ladefoged Kvorning S V A M P E I N F E K T I O N 235 Behandling af svampeinfektioner i forbindelse med amning Det var for redaktionen overraskende, at svampeinfektioner spiller så stor

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Operation for åreknuder (varicer)

Operation for åreknuder (varicer) (varicer) Dagkirurgisk Afsnit og Karkirurgisk Ambulatorium Åreknuder er i de fleste tilfælde uden betydning, men kan dog forårsage gener i benene. Du har valgt at blive opereret for åreknuder. Når du møder

Læs mere

Smertestillende medicin (håndkøbs)

Smertestillende medicin (håndkøbs) Håndkøbsmedicin, anfaldsmedicin og forebyggende medicin M igræne er en sygdom, som i høj grad er arvelig, som udløses af en række triggere (nogle af dem kender vi endnu ikke), og som kan behandles med

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om medicinsk V edvarende smerter er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Alle mennesker har prøvet at have

Læs mere

Centralt virkende analgetika

Centralt virkende analgetika Centralt virkende analgetika Birgitte Brock Overlæge, lektor Klinisk farmakologisk afd og Farmakologisk Institut Århus Sygehus og Aarhus Universitet Fysiologisk inddeling af smertetilstande Nociceptive

Læs mere

Opdagelsen og udbredelsen af antibiotika ændrede

Opdagelsen og udbredelsen af antibiotika ændrede videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Antibiotika i tandlægepraksis Anvendelse af antibiotika indebærer ikke blot virkninger og bivirkninger hos den enkelte patient, men kan potentielt have negative

Læs mere