JOURNALEN! !!!!!!!!!! - For- og efternavn, køn, alder!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOURNALEN! !!!!!!!!!! - For- og efternavn, køn, alder!"

Transkript

1 JOURNALEN - For- og efternavn, køn, alder PATIENTS PROBLEM 1. Henvisningsårsag - Tentativ diagnose - Hvorfra indlægges patienten - Hvem har givet oplysningerne Forud for anamnesen: - Lægen bør sætte sig ind i henvisning fra egen læge, ambulante notater, ældre journalnotater og tidligere undersøgelsesresultater ANAMNESE 2. Allergi - Penicillin, andre antibiotika, morfin, jodholdig kontraststof, plaster, latex, fødemidler, pollen mm. - Præcisér reaktionens type (Udslæt/urticaria/åndenød/takykardi/ anafylaksi) - Normale bivirkninger (IKKE allergi): Antibiotika: Diarre, mavesmerter NSAID (gigtmedicin) Mavesmerter, halsbrand Morfin Kvalme, opkast 3. Dispositioner - Familiemedlem med pt s sygdom, diabetes, hjerte/karsygdom, lungesygdomme, cancer, stofskiftesygdom mm. 4. Ekspositioner

2 - Udlandsrejser, børnesygdomme, blodtransfusioner, kontakt med andre med tilsvarende symptomer, risikoadfærd (inkl ubeskyttet sex, stofmisbrug, tatoveringer), arbejdsekspositioner - Altid MRSA-screening + isolation ved udlandsindlæggelse uden for Skandinavien og Holland. 5. Tidligere sygdomme (Listen SKAL være komplet) - Kroniske sygdomme: diabetes, KOL, forhøjet BT mm. (status og evt. sequelae (senfølger)) - Tidligere indlæggelser: Hvornår, hvor, hvad, hvordan blev det behandlet 6. Den aktuelle sygdomshistorie/siden sidst - Symptomer Hovedklagen - Debut: Hvornår, hvordan (Spontant/snigende/efter traume) - Lokalisation Anatomiske placering - Udvikling Konstant, intermitterende - Karakter Jagende, brændende, trykkende, svienende - Tidligere - Sværhedsgrad af smerter VAS-skala (smertestillende plan > 2) - Lindrende faktorer Spinalstenose: foretrækker fremoverbøjet pga. mere plads i medulla spinalis - Fremprovokerende faktorer Mad, drikke, varme, kulde, medicin, hvile, sengeleje - Forsøgt behandlet Hvordan, hvornår, effekt 7. Øvrige organsystemer - CNS Hovedpine, svimmelhed, besvimelser, høre-/synsforstyrrelser, kraftnedsættelse, styringsbesvær, føleforstyrrelser, kramper, lammelse, hukommelsesbesvær, mentale ændringer

3 - Kardiopulmonalt (CP) Brystsmerter (udstråling), hjertebanken, åndenød (hvile/belastning), krurale ødemer, hoste, opspyt - (Mamma) Smerter, udflåd, knude, gynækomasti - Gastrointestinalt Appetit, uønsket vægttab, mavesmerter, sure opstød, kvalme, opkast, fæces (hyppighed/konsistens/lugt/farve/blod/slim) - Urogenitalt Kløe, svie, smerter, vandladningshyppighed, urin (blod/farve/lugt), inkontinens/retension, igangsætningsbesvær, tømningsbesvær, efterdryp, udflåd Klinikbogen p 213: Pollakisuri (hyppig vandladning) Nykturi (natlig vandladning) Stranguri (Igangsættelsesbesvær) Dysuri (smertefuld vandladning) Oliguri (nedsat vandladning, < 400ml/d, Nyren er ikke længere i stand til cleare det den skal) Anuri (manglende vandladning, < 100ml/d) - Gynækologisk Underlivssmerter, blødninger, udflåd Graviditeter, fødsler inkl. komplikationer Menstruationens varighed, smerte, interval/regelmæssighed, dato for sidste menstruations første dag Menopause, klimakterielle gener Prævention, hormonbehandling

4 Metroragi (blødning mellem menstruationer) Flour vaginalis (udflåd) - Bevægeapparat Atralgi, myalgi, ledstivhed, funktionsnedsættelse, hævelse, bensår, hudkløe, hududslæt 8. Alkohol - Ugentlige forbrug - Øl (33 cl, 12 g alkohol): 1 genstand - Glas vin (12 cl, 12 g alkohol): 1 genstand - Glas spiritus (4 cl, 12 g alkohol): 1 genstand - Flaske vin (75 cl): 6-7 genstande - Flaske spiritus (75 cl): genstande 9. Tobak - Antal pakkeår ((Antal cigaretter pr dag * år)/20 cigaretter pr. pakke) 10. Medicinforbrug (Tidligere samt nuværende) - Administrationsform, præparatnavn, dosis, hyppighed, indikation - Håndkøbs- og naturmedicin - P-piller - Tages medicinen?

5 11. Socialt - Ægtestand, bolig (trappe/elevator), børn, familiær forhold (kontakt) - Erhverv, økonomi, evt. understøttelse, uopklaret pensionssag mm. - Funktionsniveau, inkl. hjemmehjælp, rollator, madudbringning Øvrige bemærkninger til flettes ind i journalen - Etnicitet, kommunikationssprog - Kost, motion - Seksualitet - HUSK: Notér hvem der giver oplysningerne (patient, pårørende mm.) SAMTALEN - For- og efternavn, køn, alder, profession, orientering om formålet med samtalen 1. Den aktuelle sygdomshistorie/siden sidst 2. Medicinforbrug/allergi 4. Dispositioner/eksposistioner 3. Tidligere sygdomme 4. Symptomer fra øvrige organsystemer 5. Andet - Sociale forhold - Tobak, alkohol, kost, motion - Seksualitet - Rejser - HUSK: Opsummér for patienten efter hvert enkelt punkt

6 OBJEKTIV UNDERSØGELSE Generel opbygning: 1. Inspektion 2. Palpation 3. Perkussion 4. Auskultation 5. Eksploration ORGAN ALMENTILSTAND Bokse: Feber p. 100 Patologisk træthed p. 102 Nedsat appetit/væggtab p. 103 BMI p 109 Hudfarver p 110 Hydrering p 111 Respiration p 112 Normalværdier p 113 KRANIUM OBJEKTIV UNDERSØGELSE UNDERSØG 1. Påvirket (kronisk medtaget, akut medtaget) (EWS-score)) 2. Bevidsthedsniveau (Vågen og klar, somnolent (søvnig), soporøs (sløv), komatøs, beruset (ebrieret), dement) 3. Orienteringsgrad (Tid, sted, egen data) 4. Karakterisering af respiration (dyspnø (hvile/tale/funktion/ortopnø), takypnø, forlænget ekspir, overfladisk, Kussmauls) 5. Hudfarve (normal, bleg, gusten, ikterisk, cyanotisk) 6. Hydreringsgrad (Nomohydreret, dehydreret) 7. Cirkulation: Hudtemperatur (varm/kold) og fugtighed (kold, koldsvedende), kapillærrespons 8. Udseende i forhold til alder 9. Ernæringstilstand (Under middel, middel, over middel, kakektisk (afmagret), miserieoræget (ussel)) 10.Højde og vægt registreres (BMI) 11.Psykisk (Depressiv, angst, opstemt) VÆRDIER: Temp (målt hvor), P, BT, RF, Sat (EWS-score) GODE VENDINGER: Upåvirket, vågen, klar og orienteret i tid, sted og egne data. Ingen hvile eller tale dyspnø. Ikke ikterisk, anæmisk eller cyanotisk. Nomohydreret. Hud varm og tør. Normal ET. 1. Sår 2. Blødninger 3. Konturspring 4. Skalpømhed

7 ØJNE Bokse: Øjensymptomer p 116 Pupilstrørrelse p 123 (ØRER) 1. Pupiller (Runde, egale/anisokori) 2. Lysreaktion (Direkte/indirekte, kranienerve II (aff), III (eff)) 3. Øjenakser (Hirshbergs test: Pencillygte ind på corneae forfra. Vurder onm lysrefleksen er symmetrisk placeret i pupillerne) 4. Øjenbevægelser (H-konfiguration, kranienerve III, IV, VI) 5. Nystagmus 6. Conjunctivae, sclerae (rødme, fugtidhed) ØVRIGE UNDERSØGELSER/FUND: 1. Synsfelt 2. Lejring (exophtalmus) GODE VENDINGER: Runde, egale pupiller, naturlig lysreaktion. Parallelle øjenakser, normale øjenbevægelser i H-konfiguration. Ingen nystagmus. Ingen rødme af conjunctivae: INSPEKTION 1. Ydre øre ORTOSKOPI: 2. Udflåd 3. Øregangsforhold 4. Trommehinde (otoskopi) HØRETEST: WEBERS: Stemmegaffel på vertex cranii Midterstillet: NORMAL: Høres lige godt på begge sider Lateraliseret: Konduktiv: Høres bedst på det dårlige øre Sensorineuralt: Høres bedst på det gode øre RINNES PRØVE: Stemmgaffel foran øre og på proc. mastoideus POS: NORMAL: Luftledning bedre end knogleledning (proc. mastoideus) Undersøger konduktiv hørelidelse GODE VENDINGER: Ydre ører upåfaldende bilat. Begge øregange normale med lidt cerumen. Trommehinde normale forhold bilat ved ortoskopi. Rinnes test: +/+, Weber: midtstillet.

8 CAVUM ORIS COLLUM LYMFEKNUDER 1. Slimhinde/tonsiller (farve, belægninger (tonsilitis/mononukleose), fugtighed) 2. Tunge (glat, papilatrofi (jernmangelanæmi/b12 mangel)) 3. Tandstatus (Egne tænder, potese) GODE VENDINGER: Ingen rødme eller belægninger af slimhinde. Ingen tonsilsvulst. Postese +/+. God tandstatus. 1. Halsvenestase (45 grader sengeleje, hovedt let drejet, afstand fra claviklen, ses ved hø. hjerteinsuff, lungeemboli) 2. Palpation af gl. thyroidea (Konsistens, ømhed, fiksation (forskydelig/adhærænt), størrelse, lokalisation) 3. NRS (Hage til sternum) GODE VENDINGER: Ingen struma, halsvenestase eller NRS Der palperes en solitær, hård, uøm, fikseret knude med en diameter på 2 cm. Lokaliseret på ve. side af hals, svarende til ve. side af thyroidea. 1. Occipitalt 2. Mandibulært/submentalis 3. Sternocleidomastoidært 4. Supra/infraclavikulært 5. Aksillært 6. Inguinalt INFEKTION: Ømme, bløde CANCER: Uømme (indolente), hårde GODE VENDINGER: Ingen palp. lymfeknuder/adenit occipitalt, mandibulært... POSITIV FUND: Lokalisation, antal, størrelse, ømhed, konsistens, forskydelighed Langs sternocleiden palperes 3 hårde, uømme lymfeknuder på 1,5 cm, der er adhærant til underlaget.

9 ST.P. (STETHOSCOPIA PULMONUM) Bokse: Symptomer p 167 Ekspektorat p 170 Brystsmerter p 172 Perkussionsfund p 176 INSPEKTION: 1. Thorax form (Tøndeformet, pectus) 2. Accessoriske resp. muskler (Indtrækninger intracosalt/ved fossa jugularis) 3. Paradoks respiration (Resp. bevægelser modsat de normale) (PALPATION:) 1. Ribbensømhed (traume, metastaser) 2. Kutan enfysem (knitrende hud ved pneumothorax) 3. Symmetri (Placer hænder med tommelfinger på proc. xiphoideus. Ved inspiration skal afstanden ml. tommelfingrer og proc. xiphoideus være lige store) PERKUSSION: (Pt.s arme over kors) 1. Lungegrænser (Udvidet ved KOL) (Normale grænser costa 6, 8, 10) 2. Dæmpninger (Pleuraeffusion, pneumoni, atelektase) 3. Hult (Pneumothorax) AUSKULTATION: Bagside, hø. thorax (Hø. mellemlap, fortil under claviklen (Apex) 1. Vesikulær (normal)/bronkial respiration (Konsolidering af lungevævet, f.eks. ved pneumoni) Svækket (Pleural ansamling)? Forlænget ekspir (KOL, Ekspiration varer over 1/3 af respirationscyklus) 2. Bilyde: A. RALLELYDE - Sekretraslen - Krepitation B. GNIDNINGSLYDE C. RONCHI TRAUME: 1. Strepitus 2. Ribbensømhed 3. Stabilitet af thorax GODE VENDINGER: Vesk. resp. bilat. Ingen bilyde eller dæmpninger. Normale lungegrænser

10 ST.C (STETHOSCOPIA CORDIS) Bokse: Symptome p 147 Iskæmisk hjertesygdom p 148 Hjerteinsufficiens p. 154 Hjertesygdom ordinationer p 155 Hyppig årsag til uregelmæssig rytme p. 158 Hjertelyde p 159 Mislyde p. 162 Mislydens styrke p 164 MAMMA Bokse: Symptomer p 183 Spg til pt p 184 INSPEKTION: 1. Form (Vousssure (fremhvælving af præcordiale)) 2. Ar (tidligere operation) 3. Pacemaker PALPATION: Flad hånd: anslag mod brystkassen (impectus/ictus (hjertespidsstødet)) Perifer puls i a. radialis AUSKULTATION: 1. Hjertelyde 2. Regelmæssighed (ekstraslag, pulsdeficit) 3. Frekvens (Hjerte ift. a. radialis. Perifer puls mærkes i systolen, dvs. mellem lup og dup) 4. Mislyde A. Styrke (grad 1-6) B. Karakter (Ru, blæsende, blød) C. Placering i cyklus (systolisk, diastolisk) D. Punctum maximum (Hvor høres lyden bedst?) E. Projektion (Carotider, ve. aksil) GODE VENDINGER: Regelmæssig aktion lig PP. Ingen hørbare mislyde. Aortastenose: Regelmæssig aktion lig PP. Der høres en ru, kraftig holosystolisk mislyd frad 3-4 maks over 1. aortasted med udstråling til carotiderne. Pt. siddende. Initialt armene langs siden. Senere armene over hovedet. Anvend bimanuel palpationstekning med pulpa i cirkulerende bevægelser. Afslut med central undersøgelse ved at presse papiller indad INSPEKTION 1. Asymmetri 2. Hudindtrækninger 3. Sekretion 4. Gynækomasti PALPATION 1. Palper alle 4 kvadranter (NB HELT op til aksillen) FUND AF KNUDE: Størrelse, konsistens, ømhed, fiksation (Forskydelig/adhærant: Pt. hænder hårdt på hofte hvorved m. pectoralis major spændes), lokalisation (klokkeslæt/ kvadrant + cm fra papil) MALIGN: Stor, uøm, adhærant 2. Lymfeknuder i aksil + øvrige lymfeknuder

11 ABDOMEN Bokse: Opdeling af abdomen p 202 Abdominal ømhed p 202 Akut abdomen p 205 Urin terminologi p 213 Inkontinens p 214 Pt. lejres FLADT. Armene langs kroppen. Start modsat smerterne Start med let palplation senere dyb palpation INSPEKTION: 1. Adipøst/fladt/udspilet (Ascites/ileus) 2. Tarmrejsning (Synlig tarmmotilitet ved ileus) 3. Udfyldninger (hernie, fyldt blære) 4. Ar 5. Bevægelser ved respiration PALPATION: Start modsat ift. hvor pt. har smerter 1. Blødt/hårdt 2. Smerter/ømhed Direkte/indirekte/slip ømhed (peritonitis) 3. Hepato- og splenomegali (Start ved navlen og lav vippende bevægelser op mod kurvaturen) 4. Udfyldninger (Hernie, fyldt blære (angiv afstand fra symfysen), tumor, aneurisme, fæcesknolde) HERNIE: Størrelse, ømhed, reponibelt/irreponibelt, lokalisation, fremprovokeres ved host NB Stetoskoper herniet (vitalt (tarmlyde) eller inkarceration (tyst)) 5. Nyreloger 6. A. femoralis (Aortadissektion) PERKUSSION: 1. Hepato- og splenomegali (Fingresbredde fra kurvatur i midtklavikulærlinien. Normalt med 2 fingresbredde) 2. Dæmpning (Ascites, fyldt blære) AUSKULATION: 1. Tarmlyde (Naturlig/tyst (Paralytisk ileus)/metalliske (Mekanisk ileus)) GODE VENDINGER: Fladt, blødt uømt, ingen palp. ømhed, ingen palp. udfyldninger, ingen heptato- eller splenomegali, frie uømme nyreloger, nat. tarmlyde. Grundet svær adipositas kunne abdomen ikke gennempalperes med sikkerhed

12 GENITALIA EXTERNA MASCULINUM (GENITALIA EXTERNA FEMININUM) INDIKATION: Urinvejssymptomer, lyskehernie, scrotale smerter INSPEKTION: 1. Hud/glans 2. Phimosis/deviation 3. Udflåd 4. Hævelse af scrotum (Hydrocele/variocele/hernie/epididymitis/cancer) 5. Hårvækst PALPATION: 1. Testis (Størrelse/form/konsistens/ømhed/tumor) 2. Lyskehernie (Følg funiklen op gn. scrotum. Pt. host) GODE VENDINGER: Hud upåfaldende. Ingen phimosis eller deviation. Scrotum med to testis af normal str., form og konsistens. Ingen palp. tumores. INDIKATION: Gynækologisk problemstilling Mavesmerter/urinvejssymptomer INSPEKTION: 1. Vulva (Ydre kønsorganer) og perineum: Sår/kondylomer/hæmorider 2. Portio og vagina: Blod/udflåd EKSPLORATION 1. Vaginas slimhinde 2. Orificum (Lukket/gabende) 3. Uterus: Konsistens, ante el. retroflekteret, mobilitet, størrelse, adnexudfyldninger 4. Funktion af bækkenbundsmuskulaturen GODE VENDINGER: Vulva med naturlige forhold. Vagina med sparsomt sejt flour, ej ildelugtende. Portio cyanotisk. Orificium snørrehulsformet. Eksploration: Uterus blød anteflekteret, mobil og når til symfysens overkant. Frit og uømt til siderne. Ingen adnexudfyldninger.

13 EXPLORATIO RECTALIS INSPEKTION: Hæmorider, marisker (resthæmorider), sår/eksem, analfissurer (rifter) EKSPLORATION: Pegefinger med vifteformede bevægelser 1. Sensibilitet i ridebuskeområdet (cauda equinae) 2. Anocutan refleks 3. Sphinctertonus (Pt. kniber om finger) 4. Anorektal refleks (Bevæg finger -> sammentrækning) 5. Udfyldninger i ampullen (tumorer, fæcesknolde) 6. Prostata (Størrelse, konsistens, bevaret midterfure) 7. Fæces på handske (farve, blod/slim) GODE VENDINGER: Anus uden hæmorider, marisker og sår. Normal sphinctertonus. Normal anocutan og analrefleks. Prostata vurderes med normal størrelse og konsistens samt bevaret midterfure. Normal farvet fæces på handske. Ingen blod.

14 COLUMNA CERVICALIS Bokse: Kraftnedsættelse p 304 INSPEKTION AF HELE RYGGEN 1. Kysfose/lordose 2. Skoliose (Placering, dextro/sinitrokonveks, strukturel/ikke-strukturel) PALPATION 1. Proc. sponosi 2. Paravertebral musk. PERKUSSION 1. Perkussion af proc. spinosi (Ømhed ved metastase/fraktur/inflammation) BEVÆGELIGHED 1. Fleksion/ekstension/rotation/lateralfleksion FORAMEN KOMPRESSIONSTEST Længdegående tryk på hovedet med hovedet ekstenderet og lateralflekteret POS: Jagende smerter ud i armen som tegn på nerverodspåvirkning NEUROLOGISK UNDERSØGELSE: 1. Puls (A. radialis) 2. Sensitbilitet (Bilat på yder- og inderside) 3. Motorik (Kraft over alle led) 4. Reflekser (Biceps (C6)/triceps (C8)/brachioradialis (C7)) GODE VENDINGER: Normal cervikal og lumbal lordose. Normal torakal kyfose. Ingen skoliose. Ingen palp. ømhed, perkussionsømhed eller paravertebral ømhed. Normal fleksion, ekstension, rotation og lateralfleksion. Neg foramenkompressionstest. Gode palp. a. radialis bilat. Normal sensibilitet overalt. Normal egal kraft over alle led. Normale egale biceps, triceps og brachioradialis reflekser.

15 COLUMNA LUMBALIS Bokse: Lumbal rodaffektion p 306 INSPEKTION AF HELE RYGGEN 1. Kysfose/lordose (Mb. Scheuermann/Mb. Bechterew) 2. Skoliose (Placering, dextro/sinitrokonveks) (Strukturel/ikke-strukturel) 3. Cristakanten 4. (Benlængde) PALPATION 1. Proc. sponosi 2. Paravertebral musk. 3. Quadratus lumborum 4. Psoas major PERKUSSION 1. Perkussion af proc. spinosi (Ømhed ved metastase/fraktur/inflammation) BEVÆGELIGHED 1. Fleksion/ekstension/rotation/lateralfleksion SCHOBERS TEST: Mærke ved lumbosakral overgang og 10 cm proksimalt herfor Maksimal fleksion Forlængelse med kun 3 cm svarer til fleksion Normal = 10/13 NEUROLOGISK UNDERSØGELSE 1. Pt op og stå Benbøj (L4, hælgang (L5), tågang (S1) Vudering tå- og hælgang på ét ben 2. Puls (A. dorsalis pedis/a. tibialis post/blot kapillærrepsons) 3. Motorik (Kraft over alle led) 4. Relflekser (Patella (L4), medial haserefleks (L5), Achilles (S1), Babinski/plantarrespons (supranukleær læsion)) LASEGUES PRØVE 1. Strakt ben løftes til 90 grader/ceku: grader (Angiv gradtal) 2. POS hvis bensmerter udstråler NED OVER KNÆRNIVEAU Omvendt Lasegue ved mistanke om højsiddende discus prolaps GENERELT OM DICUS PROLAPS: % af normal befolkninge har en dicus prolaps uden symptomer 2. En meget lille del af discus prolapser opereres 3. Indikation for OP: A. Cauda equina B. Parese C. Intraktable smerter GODE VENDINGER: Normal cervikal og lumbal lordose. Normal torakal kyfose. Ingen skoliose. Ingen palp. ømhed, perkussionsømhed eller paravertebral eller m. quadratus lumborum ømhed. Normal fleksion, ekstension, rotation og lateralfleksion. Gode palp. a. dorsalis pedis bilat. Normal sensibilitet overalt. Normal egal kraft over alle led. Normale egale patella, med. hase og Achilles refleks. Normalt plantarrepons. Neg. Lasegues.

16 EKSTREMITETER Bokse: DVT/Arteriel okklusion p 239 Kurale ødemer p 239 Bensår p 241 NEUROLOGISK UNDERSØGELSE Bokse: GCS p 288 Kranienerver p 294 NB Synsfeltundersøgelse p 293 NB Facialisparese - HUSK: Anfør også NORMALE fund. - Fortæl patienten hvad du gør. Foruden overstående neruologisk undersøgelse: INSPEKTION 1. Sår (Lokaliseret, størrelse, dybde, farve) 2. Hævelse 3. Rødme 4. Atrofi 5. Negleforandringer PALPATION 1. Ømhed (DVT) 2. Sensibilitet 3. Puls / kapillærrespons (2-3 sek.) A. dorsalis pedis: Lateralt for m. extensor hallucis longus A. tibialis posterior: Posteriort for den mediale malleol BEVÆGELIGHED 1. Gangfunktion GODE VENDINGER: Fri bevægelighed. Slanke og uømme. Ingen sår eller hudforandringer. Ingen deklive (i underben) ødemer eller tegn på DVT. Gode palp. a. dorsalis pedis bilat. Normal sensibilitet overalt GROV OVERSIGT 1. Bevidsthedsniveau (Glasgow Coma Scale) 2. Kognitive funktioner (sprog, hukommelse) 3. Kranienerverne (I-IIX) 3. Balance (Rombergs prøve), koordination (finger-til-næse-test/hæl-til-knæ-test/diadokokinese/strakt-arms-test + Stewart-Holmes test) 4. Motorisk/sensorisk (2-punkts, stumt/spids, varm/kold) MOTORISK KRANIENERVERNE: Passiv/mod kraft 1. Knib øjne sammen (Kranienerve VII) 2. Rynk med pande (Kranienerve VII) 3. Pust kinder op (Krnaienerve VII) 4. Kyssemund (Kranienerve VII) 5. Vis tænder (Kranienerve VII) 6. Tyg sammen (Kranienerve V) 7. Bevæg tunge (Kranienerver XII) 5. Reflekser (biceps, triceps, brachioradialis, patella, med. hase Achilles, Babinski)

17 SYGDOM HYPPIG AKS (AKUT KORONNAR SYNDROM) Retrosternalt Ve. skulder TRYKKENDE SMERTE (TØNDEBÆLTE) LUNGESYGDOMME KUN SMERTE VIS PLEURA PARIETALE ER INVOLVERET: Pneumoni (Spredning til parietale) Pneumothorax Lungeemboli Penetrerede traumer Retrosternalt SKRAP/STIKKENDE SMERTER FORVÆRRES VED HOSTE OG INSTIRATION SMERTER LOKALISATION AF SMERTER Hals, kæbe, mave, ryg, hø. arm SJÆLDEN ULCUS/REFLUKS Retrosternalt BRÆNDENDE/SVIENDE SMERTE LINDRES VED FØDEINDTAG GALDESTEN Retrosternalt Hø- skulder TUREVISE SMERTER FORVÆRRES VED FØDEINDTAG PANKREATITIS AORTAANEURISME Ryg Mave Mellem skulderblade

18 RESUME OG EVT. KONKLUSION - Indlæggelsesårsag, vigtigste pos/neg fund TENTATIV DIAGNOSE/DIAGNOSER - Obs : Mistanke til tentativ diagnose - Obs pro : Bestyrket mistanke - Obs causa : Symptom hvis årsag ikke er fundet PLAN FOR VIDERE FORLØB - Observationer der skal overvåges - Ordinationer - Angives rp. (Latin: recipe - Tag ) Paraklinik: Bldpr, EKG, A-punktur, urinstix m. Billeddiagnostiske undersøgelser - Anfør samtykke - HUSK Noter hvem man har konfereret med DEN VIDERE JOURNALFØRING - Observationer - Informationer til patient og pårørende - Undersøgelsesresultater - Operationsbeskrivelse EPIKRISE (Udskrivelsesbrev) - Afsluttende beskrivelse af sygehusforløbet, inkl. plan efter forladt sygehus

19 PARAKLINIK Se Klinikbogen p 414 BLODTAL - Hgb (Erythrocytter) - Leuko: Neu: Infektion Eosino: Parasit/allergi Basofile Lymfocytter: Viral infektion INFEKTIONSTAL - CRP, leuko + diff LEVERTAL - ALAT/ASAT, bilirubin, BF (Lever/knogle), koag. II, VII, X, INR, albumin NYRETAL/VÆSKETAL - Kreatinin, karbamid, Na, K KORONARMARKØRER - CK, CK-MB Troponin-T KOAGULATIONSTAL - INR (Eksterne), APTT (Interne), Koag. II, VII, X, D-dimer, trombocytter OSTEOPOROSE - Hgb, Ca, BF (Mål for knoglenydannelsen, frigivet af osteoblaster), T3/T4, TSH, PTH, østradiol/ testosteron HJERTESYGDOM - Hgb, Mb, leuk + diff, crp, kreatinin, carbamid, Na, K, ALAT, tropinin-t, CK-MB, TSH ANÆMI - Hgb (7-11), S-jern, transferrin, B12, S-folat, haptoglobin (LAV), bilirubin, MCV, LDH, EPO SKELETMUSKULATUR (RHABDOMYOLYSE) - ALAT/ASAT, CK, Mg - ULCUS - Karbamid (HØJ), kreatinin (NORMAL) REFEEDING SYNDROM - Ved faste og efterfølgende fødeindtag sættes der virkelig gang i TCA-cyklus og derved ATP produktion - Herved FALDER S-fosfat

20 NOTER TIL EKSAMEN - Huskeseddel: LOGBOG, papir, blok, kuglepen, stetoskop, reflekshammer, pencillygte, målebånd - HUSK at vaske fingre - Vær explicit - Brug udtryk på dansk til pt.

21 NOTER TIL KLINISKE OPHOLD UROLOGISK AFD. FREDERIKSBERG BENIGN PROSTATAHYPERPLASI Epidemiologi - > 80% af alle 80-årige mænd Symptomer - Pollakisuri, nykturi, dysuri, stranguri, tømningsbesvær, efterdryp - Urinretension, hæmaturi Diagnose - Blodpr: Hgb, leuko + diff, kreatinin, PSA - Urinstix, Urin D+R - TRUS (Trans rektal UL-screening) Medicinsk behandling 1. Alfa 1 receptor antagonist 2. 5 alfa reduktase hæmmer Kirurgisk behandling - TUR-P (Trans uretral resektion af prostata) PROSTACANCER Hyppighed - Hyppigste cancer hos mænd Type - Ofte adenokarcinom Symptomer - Ofte symptomløs 1. Vandladningsgener (Pollakisuri, nykturi, dysuri, stranguri, tømningsbesvær, efterdryp) 2. Hæmaturi 3. Blod i sperm 4. Knoglesmerter pga. metastaser Gradering GLEASON GRADERING: - Celleforandringer: 1-5 (Hvor 5 er mest alvorlig) - Der ses efter hyperkromasi, mitoser, K/C ratio, pleomorfi GLEASON SCORE: - Vurdering af alle vævsprøver

22 - Grad der er mest af + grad der er næstmest af = Gleason score 1. Fredelig kræft (Score 2-5) 2. Gråzone kræft (Score 6-7, 3+4) 3. Aggresiv kræft (Score 7-10, 4+3) Prostata - Kirtelvæv, muskelvæv, bindevæv Blodpr - Hgb, leuk + diff, crp, kreatinin, BF, PSA Andre US - Rektal eksploration - Transrektal UL-vejledt screening (TRUS) - Knogleskintigrafi / MR (metastase) Behandling 1. Lokal: prostatektomi - Komplikationer: Erektil dysfunktion (nn. pudendus S1-S3, nn. erigentes) 2. Ingen metastaser: Bicultamid (Antiandrogen) 3. Metastaser: Zoladex (GnRH agonist) Metastaser - Knogle, regionale lymfeknuder PSA (Prostata specifikt antigen) Funktion - Proteolytisk enzym fra prostata der under ejakulationen gør sædvæsken mere flydende og derved øger bevægeligheden - Dvs. organspecifik markør Grænseværdi - Normalt: < 4 ug/l - Benign prostatahyperplasi < 10 ug/l - Højere desto ældre mand - Højere desto større/mere syg prostata Årsager til forhøjet PSA 1. Prostata cancer 2. Benign prostatahyperplasi

23 3. UVI 4. Kateter/post cytoskopi Anvendelse med prostata cancer/hyperplasi 1. Stadieindeling 2. Monitorering (Virkning af behandling) Positiv prædiktiv værdi % Screening af prostatacancer - IKKE i DK pga. manglende effektiv markør - Ingen ORGANISERET screening i verden BLÆRECANCER Typer - Planocellulær/adenokarcinom/transitocellulær (Udgår fra urothel, hyppigste form) Hyppighed - Ofte mænd over 60 år Symptomer - Hæmaturi Diagnose - Urinstix, urin D+R, flexcytoskopi, UL, CT-urografi uden kontrast, renografi Gradering - Bergkvist (cytologi): 0-4 (4 med lav differentiering) Typer - CIS: Carcinoma in situ: Lamina epithelialis: Anses IKKE som tumor - Ta: Lamina epithelialis. Godartet. Anses som tumor. - T1: Lamina propia - T2: Indvækst i detrusor - T3: Gennemvækst af detrusor - T4: Indvækst i andet væv

24 Risikofaktor - Rygning Behandling - TUR-B: Trans urethral resektion af blærecancer (Til og med T1b) (Høj risiko for recidiv) - Cystektomi (Tarm anvendes som blære) (Fra og med T2) - Evt stråling - BCG-skylninger: Indsprøjtning i blære med tuberculose. Nedsætter risiko for recidiv - Bevirkning: atralgier MAKROSKOPISK HÆMATURI - Årsag - Infektion, prostata, tumor, nyresten, traume, nyresygdom - Anamnese - Rygning, aromatiske aminer (blærecancer) - Lægemidler (NSAID, antikoagulerende) - Udredning - Urinstix (nitrit, leuko, protein), urin D+R, blodpr (Hgb, leuko + diff, crp, kreatinin) flexcytoskopi, UL, CT- urografi med kontrast - Lokalisation - Start: Urethra - Slut: Prostata, blære

25 - Diff diganose - Rødebede, menstruation, rifampicin, klorokin TESTIS CANCER Blodpr - LDH, hcg, alfa-føtoprotein URETHRAL STRIKTUR - Kasseformet urinflow/miktiografi CT-UROGRAFI 1. Med kontrast (iv/retrogradt) (Indikeret ved obstruktion: sten, tumor) 2. Uden kontrast RENOGRAFI Formål - Klinisk fysiologisk undersøgelse til at afgøre funktion og afløbsforhold Metode - Iv 99-Tc-forbindelse bundet til stof der optages og udskilles i nyrerne - Billede dannes vha. gammakamera Indikation - Nyrearterieforsnævning, nefrektomi (vurdering af nyrefunktion), afløbshindring PYELOGRAFI Retrograd - Cytoskop til pelvis via ureter - kontrast - rgt - afbildning af calyx, pelvis, ureter Antegrad - Kontrast via nefrostomi NEFROSTOMI - Perkutan kateter i pelvis - urinpose Indikation - Aflastning af nyre ved afløbshindring

26 ESWL - Extracoporal Shock Wave Lithotripsy LUTS - Low Uniary Tract Symptoms

27 KLINIK UNDERVISNIGN, LARS SOLGAARD, FREDERIKSBERG ANAMNESE Knæ/traumepatient - Lokalisation, debut (traume), varighed, karakter, døgnvariation (morgenstivhed/belastningstriade), tidligere, VAS, feber, forsøgt behandlet (inkl. RICE), gangdistance/trappe (PRÆCIS), hjælpemidler, ændring i funktionsniveau (ADL)/arbejde, søvnbesvær, livskvalitet (Undermiddel, middel, over middel), egen forventning til OP GANGLION - Cystisk dannelse nær led - Behandling: Steoidindsprøjtning/OP TRENDELSBURGS TEST Udførelse - Pt. løfter ene ben stående - POS: Den side af bækkenet hvor benet løftes kipper pga. manglende styrke i gluteal muskulaturen (m. gluteus medius) LEWIS PRØVE Tjek or claudicatio intermittens 1. Fod eleveres 60 cm fra lejet 2. Kig efter afblegning af fod 3. Pt. laver fleksion/ekstension POS hvis dette medfører muskelsmerte MUSKLER OMKRING N. ISCHIADICUS - m. gemellus superior, m. obtoratorius internus, m. gemellus inferior, m. quadratus femoris BENETS ADDUCTORER - m. pectineus, m. adductor longus, m. addoctor brevis,m. gracilis

28 NOTER TIL KLINISKE OPHOLD REUMATOLOGISK AFD. GLOSTRUP ANAMNESE Smerter ved discus prolaps - Lokalisation, udstråling, debut, varighed, døgnvariation, karakter, VAS (Ryg/ben), tidligere, traume, lindrende/forværrende, lammelser, føleforstyrrelser, forsøgt behandlet (Hvad, hvornår, hvor meget, effekt) Cauda equina: - Føleforstyrrelser i ridebukseområdet, vandladningergener (urinretension/overløbsinkontinens), afføringsgener Hævede led - Lokalisation, debut, varighed, døgnvariation, belastning/hvile, infektion, rødme/varme, feber, karakter, VAS, tidligere, traume, lindrende/forværrende, forsøgt behandlet (Hvad, hvornår, hvor meget, effekt) Muskelsmerter - Lokalisation, debut, varighed, døgnvariation, karakter, VAS, tidligere, traume, lindrende/forværrende, rejse sig/trappegang (polymyalgi), gangdistance (iskæmi), artritis temporalis (hovedpine, syns/ høreforstyrrelser/tyggesmerter), effekt af prednisolon B-symptomer - Træthed, utilsigtet vægttab, nattesved, feber (Klinikbogen p ) 3 akutte tilstande i reumatologi 1. Cauda equina 2. Artritis temporalis 3. Septisk artrit DISTRIBUTION 1. SYMMETRISK POLYartrit - RA, SLE 2. MONOartrit - Osteoartrose, krystalartrit, septisk artrit 3. ASYMMETRISK OLIGOartrit - Spondylsartrit (Bectherew, psoriasis artrit), reaktiv artrit, enteropatisk artrit

29 ORDINATIONER TIL DEN REUMATOLOGISKE PT 1. Discus prolaps 1. Blodprøver: - ALM: Hgb, leuk + diff, trombocytter, CRP, SR, kreatinin, karbamid, Na, K, Ca, ALAT, bilirubin, BF, albumin 2. MR-scanning 3. UL-blære (urinretension) 4. Smertebehandling 5. Fysioterapi 2. Gigt (ledhævelse) 1. Blodprøver: - ALM: Hgb, leuk + diff, trombocytter, CRP, SR, kreatinin, karbamid, Na, K, Ca, ALAT, bilirubin, BF, albumin - TYPE ARTRIT: Reuma antistoffer (RF, anti-ccp, ANA (BV), anti-dna (SLE), Anti-SSA/SSB (Sjögren), ANCA (Vaskulit)) - KRYSTALARTRIT: S-urat - SEPTISK: D+R - KRONISK SYGDOM: Anæmi blodprøver - LÆNGEREVARENDE PRENISOLON BEHANDLING: D-vitamin, S-Ca, Evt. DEXA-scanning og forebygning med Unikalk (+ Bisfosfonater (Alendronat der hæmmer osteoclast) ved T-score < -1) 2. Rgt af led 3. UL af led 4. Ledpunktur: Mikroskopering af dobbeltbrydende krystaller 5. Rgt af thorax (Gigt med organinvolvering) 6. Smertebehandling

30 3. Muskelsmerter 1. Blodprøver: - ALM: Hgb, leuk + diff, trombocytter, CRP, SR, kreatinin, karbamid, Na, K, Ca, ALAT, bilirubin, BF, albumin - POLYMYOSIT: CK 2. Rgt af thorax 3. Muskelbiospi (KUN forandringer ved polymyosit) 4. EMG (KUN forandringer ved polymyosit) OVERVEJ ALTID 1. Rgt af thorax 2. UL abdomen (cancer) 3. EKG 4. UL-blære/Urinstix + D+R SMERTEBEHANDLING 1. Start - Parcetamol (Pamol, Panodil) 2. Ikke tilstrækkeligt med parcetamol - Suppler med NSAID (Ibuprofen (Burana)) eller svagt opoid (Tramadol (Dolol)/Kodein) 3. Ikke tilstrækkeligt med ovenstående/nerverodssmerter/svær atrit - Suppler NSAID med stærkt opoid (Morfin/Contalgin (Morfindepot)) 4. Svære nervesmerter - Gabapentin Lumbago uden ischias - Tabl Pamol 1 g x 3 dagl - Tabl Burana (Ibuprofen) 400 mg x 3 dagl - Tabl Dolol (Tramadol) 50 mg, maks x 4 dagl p.n. - Tabl. Klorzoxazon (Mukselrelaksans) 250 mg x 3 dagl

31 HYPERREFLEKSI - Central patologi - Overdrevne reflekser + reflekser uden for normale område OLIGO/POLY ARTRIT - Oligo: 2-4 led - Poly: > 4 led HOFFMANNS TEGN Indikation - Undersøges ved hyperrefleksi Udførelse - Fleksion af DIP på 3. finger medfører fleksion af DIP på 1. finger ROMBERGS PRØVE Balanceundersøgelse - Pt. står med samlede ben - Lukker øjne - POSITIV: Svajen/faldtendens - ÅRSAG: Forstyrrelser i ligevægtssystemet/propioceptionen AORTAANEURISME Objektivt - Palper i midtlinien i abdomen for pulsererende udfyldninger - Palper a femoralis (Manglende puls kan skyldes aortadissektion der har dissekeret sig hele vejen ned til iliaca-bifurkaturen og aflukket et eller flere kar) SARKOIDOSE - Löfgren syndrom: 1. Erythrema nodosum: erytrematøse knuder i subcutis (OBS sarkoidose/tuberkulose) 2. Hilusadenit (sommerfugl på rgt. af thorax)

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Anamnese 1-5 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014

Anamnese 1-5 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014 Anamnese 15 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014 Hvilke symptomer: Årsag hvilke symptomer Debut og varighed Forværrende faktorer Forbedrende faktorer Tidligere lignende Traumer Døgnvariation Har

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

Journalen. Journalen. beslutningsproces. Berit Eika, Jannik Hilsted & Svend Schulze. Kapitel 1

Journalen. Journalen. beslutningsproces. Berit Eika, Jannik Hilsted & Svend Schulze. Kapitel 1 1 Journalen Berit Eika, Jannik Hilsted & Svend Schulze Journalen og den kliniske beslutningsproces Journalen er et centralt redskab i det lægelige arbejde, og næsten ethvert møde mellem en læge og en patient

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Trine Sander Pedersen Specialeansvarlig overlæge Medicinsk afdeling O, Herlev Hospital

Trine Sander Pedersen Specialeansvarlig overlæge Medicinsk afdeling O, Herlev Hospital Trine Sander Pedersen Specialeansvarlig overlæge Medicinsk afdeling O, Herlev Hospital Relateres ofte til almen utilpashed Fornemmelse af bevægelse (selv eller omgivelserne) Nedsat balance Gangbesvær/faldrisiko/fald

Læs mere

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Ved undersøgelse af skulderen og palpation af axillen er der to grundlæggende overskrifter. Sammenligning af begge sider og du skal kunne se hvad

Læs mere

Urologi i almen praksis -plan

Urologi i almen praksis -plan Urologi i almen praksis -plan UVI Inkontinens/LUTS /Overaktiv blære Prostata-cancer Hæmaturi Erektil dysfunktion Nyrebækkenbetændel se Uretetrit/epididymit Sten Børn, kirurgiske emner Gen. Ext. Opsamling

Læs mere

Nordjysk Praksisdag - Sexologi. Astrid Højgaard Ledende overlæge. Sexologisk Center

Nordjysk Praksisdag - Sexologi. Astrid Højgaard Ledende overlæge. Sexologisk Center Nordjysk Praksisdag - Sexologi Astrid Højgaard Ledende overlæge Sexologisk Center Disposition: Præsentation Rejsningsbesvær For tidlig udløsning Dyspareuni Sexafhængighed Kommunikation Spørgsmål 11% af

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi).

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi). Hormonbehandling Hvordan virker hormonbehandling på prostatakræft? Hormonbehandling stopper virkningen af hormonet testosteron på prostatacellerne, herunder prostatakræftcellerne. Testosteron kontrollerer,

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus?

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus? Seksualitet Hvor gammel er du? 15-20 år 7 6 % 21-30 år 31 27 % 31-40 år 25 22 % 41-50 år 32 28 % 51-60 år 9 8 % 61-70 år 7 6 % + 71 år 2 2 % Hvad er dit køn? Mand 35 31 % Kvinde 78 69 % Hvad er din civilstatus?

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Operation for åreknuder (varicer)

Operation for åreknuder (varicer) (varicer) Dagkirurgisk Afsnit og Karkirurgisk Ambulatorium Åreknuder er i de fleste tilfælde uden betydning, men kan dog forårsage gener i benene. Du har valgt at blive opereret for åreknuder. Når du møder

Læs mere

Dagsorden. Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion. Anamnese. Persondata. Ønsker/forventninger

Dagsorden. Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion. Anamnese. Persondata. Ønsker/forventninger Dagsorden Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion Københavns Massageuddannelse Anamneseoptagelse Journalføring og samtykke PAUSE Gennemgang af muskler i bryst- og

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder Patientvejledning Fjernelse af kolesteatom Mastoidectomi Benæder Hvad er kolesteatom / benæder? I forbindelse med kronisk mellemørebetændelse bliver trommehinden tynd og uelastisk, og hvis en svækket trommehinde

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter

Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter 2015. Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 1 Forløbsoversigt og ark til Livet med nyresvigt Dit liv med nyresvigt-

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium I Hillerød Hospital

Læs mere

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve)

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve) Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert medicin og neurologi Med blå baggrund viser begrebskortet de mange symptomer, som patienterne henvender sig med inden for medicin og neurologi. Urskiven symboliser,

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Operation ved hjælp af robot

Operation ved hjælp af robot Patientinformation Operation ved hjælp af robot Robotassisteret kikkertoperation for kræft i livmoderen Laparoskopi corpuscancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D I denne folder

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Gynækologi i almen praksis

Gynækologi i almen praksis Gynækologi i almen praksis M E T T E R O H D E T E R P F E B R U A R 2 0 0 9 Dagens program Undersøgelsesteknik Udflåd Blødningsforstyrrelser Spiraloplæggelse på fantom GU Ordentligt lys Lejet i passende

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer.

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Nedenstående undervisning finder sted på Fysioterapeutskolen, Troensevej 8 i Næstved. OBS. I alle fag deltager kursisterne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Behandling af løst maveskind Abdominalplastik - Amalieklinikken i København Der kan være forskellige årsager til at man ønsker behandling af løst maveskind. Oftest skyldes problemet følger efter graviditeter

Læs mere

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet Program Hoften Anatomi og massagecases Københavns Massageuddannelse Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Os coxae Crista iliaca Spina iliaca posterior superior Spina

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

8. Rygerelaterede sygdomme

8. Rygerelaterede sygdomme 8. Rygerelaterede sygdomme Tobaksrygning udgør den største sundhedsrisiko i vores del af verden. Tobakkens skadelige virkninger viser sig først i kroppen 20-30 år efter rygestart i form af sygdom og død.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN Diskus er betegnelsen for den elastiske

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 NB. Med forbehold for ændringer. Undervisning i 2015 10. januar Andre behandlingsformer: Thai massage, Zoneterapi, Akupunktur. 11. januar Andre behandlingsformer:

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Af Henrik Jakobsen, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital og Henriette Lindberg, overlæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Prostatakræft

Læs mere

Skolerne for Idrætsmassage Aalborg Fredericia København Det professionelle valg. Patientjournal

Skolerne for Idrætsmassage Aalborg Fredericia København Det professionelle valg. Patientjournal Patientjournal Navn: Adresse: Alder: Stilling: Telefonnr: Ryger/Ryger ikke Fritidsaktiviteter: Medicin: Højde: Vægt: Er der ting/ sygdomme jeg skal tage hensyn til: Patientens problem: Tilbagevendende

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 Lever-og pankreassygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 1 Disposition Lever fysiologi Hepatitis Cirrose Pankreas fysiologi Pankreatit 2 3 Leverfysiologi Vores største organ/kirtel Funktion

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København En brystforstørrende operation kan enten foretages med implantater eller med dit eget fedtvæv. Teknikken med implantater kan du læse

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder.

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion i ansigt - Amalieklinikken i København Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion er en permanent

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere