Rygbehandling i Ringkjøbing Amt. en behandlervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygbehandling i Ringkjøbing Amt. en behandlervejledning"

Transkript

1 Rygbehandling i Ringkjøbing Amt en behandlervejledning Juli 2001

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Anamnese og undersøgelse 4 Typiske henvisningsveje 5 Anbefalinger 6 A. Lette og gentagne lænderygtilfælde 6 B. Kraftige og længerevarende rygsmerter 7 uden udstråling til benene C. Lændesmerter med vedvarende 8 udstråling til benene Behandlingsregimer ved lumbal diskusprolaps 9 Henvisning til operativ vurdering af kroniske 11 ryggener på Holstebro Centralsygehus Operativ vurdering af kroniske ryggener 12 Den kroniske rygpatient i almen praksis 13 Tilgangen til/behandling af 14 kroniske rygsmertepatienter

3 Indledning Smerter i ryggen er en meget udbredt tilstand, og en stor del af befolkningen har på et eller andet tidspunkt rygproblemer. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at alle skal behandles, eller at de er syge. Opgaven er at skelne mellem sygdom, abnormiteter med øget tendens til belastningsrelaterede gener eller helt normale reaktioner. Formålet med denne vejledning er at sikre, at patienter med ryglidelser får ensartet information og behandling, uanset hvilken behandlergruppe de kommer i kontakt med i sundhedsvæsenet. Vejledningen er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe, fordi det er vigtigt at arbejde i behandlernetværk for at kunne give borgerne de bedste tilbud. Nedennævnte arbejdsgruppe har udarbejdet vejledningen: Overlæge Ove Porsman, Holstebro Centralsygehus, Reumatologisk afdeling, Overlæge Søren Fruensgaard, Holstebro Centralsygehus, Ortopædkirurgisk afdeling, Kiropraktor Niels Claussen, Ringkøbing, Kiropraktor Jesper Andersen, Skjern, Fysioterapeut Kathrine Stege Philipsen, Ikast, Fysioterapeut Ellen Aavad, Herning Centralsygehus, Praktiserende læge Magnus Nørgaard, Sørvad, Praktiserende læge Niels Forsom, Sunds, Kontorchef Lars Oppenhagen, Sundhedsområdet, og Ekspeditionssekretær Leif Møller, Sundhedsområdet. Hvad gør primær behandlerne, når patienter henvender sig med A. Lette og gentagne lænderygtilfælde B. Kraftige og længerevarende lænderygtfifælde uden udstråling til benene C. Lændesmerter med vedvarende udstråling til benene 3

4 Anamnese og undersøgelse Alarmklokker Indledningsvis er der grund til at være opmærksom på en række alarmklokker, når en patient henvender sig med ondt i ryggen: Patienten er under 20 år eller over 55 år Patienten får det ikke bedre af at ligge ned Patienten har smerter i brystet Sygehistorie, for eksempel cancer, stofmisbrug og HIV Påvirket almentilstand Perkussionsømhed Neurologiske udfald Nyopståede rygdeformiteter Rodinkarceration Cauda equina Anamnese Ved gentagne samt kraftige og længerevarende tilfælde skal der optages en grundig anamnese. Denne omfatter også arbejdsanamnese og en afklaring af eventuelle psykosociale årsager samt beskrivelse af skadens opståen. Det videre forløb vil selvfølgelig være tilpasset anamnesen, men vil typisk indeholde en klinisk undersøgelse. Klinisk undersøgelse Den vigtigste undersøgelse er den kliniske undersøgelse hos praktiserende læge, fysioterapeut eller kiropraktor. Undersøgelsen tager sigte på - holdningsanomalier - gangfunktion og bevægelsesmønster - bevægelighed af rygsøjle og led - palpation af rygsøjle, muskler og ledbånd - neurologisk undersøgelse af benene - strakt benløftstest - eventuel rektalundersøgelse eller andre specielle undersøgelser. Røntgenundersøgelse Hos patienter, der for første gang har lette eller gentagne lette tilfælde med rygsmerter, er røntgen normalt ikke indiceret. Ved gentagne tilfælde af middelsvære til svære rygsmerter kan der udføres røntgenundersøgelse af columna lumbalis i to planer. Formålet med røntgenundersøgelsen er først og fremmest for at udelukke maligne og infektiøse tilstande, knoglebrud eller andre sjældne tilstande. Sekundært vil røntgenundersøgelsen kunne klarlægge, om de gentagne tilfælde af rygsmerter har en organisk årsag i form af degenerative forandringer - arcolyse (hvirvelbuebrist), spondylolistese (hvirvelskred), fraktur 4

5 seqv. etc. Specialoptagelser (funktions-, skråoptagelser etc.) bør reserveres specielle tilfælde. Det bør sikres, at eksisterende røntgenoptagelser indgår i undersøgelsen. Røntgenafdelingerne på sygehusene kan vurdere røntgenbilleder optaget af kiropraktorer efter konkret aftale. CT-, MR-scanning eller myelografi ordineres, når eventuelle positive fund vil medføre en operativ intervention. CT- og MR-scanning Vil som hovedregel kun blive anvendt inden en eventuel forestående operation. Det er i Ringkjøbing Amt alene speciallæger, der kan henvise til scanning. Behandlingsplan Det er vigtigt at lægge en plan efter nedenstående anbefalinger, så patienten håndteres hensigtsmæssigt. Typiske henvisningsveje AKUT Patient Kiropraktor Prakt. læge Prakt. fysioterapeut Reumatologisk afd. (Rygambulatoriet), Holstebro Ortopæd. afd., Holstebro Fysiurgisk afd., Herning KRONISK Patient Fysioterapi Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing, Tarm Kiropraktor Prakt. læge Prakt. fysioterapeut Reumatologisk afd. Holstebro Ortopæd. afd., Holstebro Fysiurgisk afd., Herning Fysioterapi Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing, Tarm 5

6 Anbefalinger A. Lette og gentagne lænderygtilfælde Tilstanden for den typiske patient Der er tale om patienter, der lider af pludseligt opståede smerter i lænderyggen eller akut hold i lænden. Årsagen kan være en fastlåsning forårsaget af muskelkramper, revner i diskus (intradiskal prolaps) eller et led, der låser sig fast inden for sit normale fysiologiske leje. Information til patienten Forsøg at få patienten til selv at finde frem til årsagerne til, at han/hun fik ondt i ryggen. Ved selv at erkende årsagssammenhænge øges motivationen til at ændre de forhold, der måske var årsag til rygsmerterne. Få patienten til at tænke efter, om en given aktivitet har været for hård eller har varet for længe. Anbefal ikke sengeleje, men gerne hvile. Det er anbefalelsesværdigt, at patienten bukker sig bagud efter fremadrettet arbejde eller efter løft på en tungere byrde. Undgå at flektere columna lumbalis, vride og løfte samtidigt. Sørg i øvrigt for begrænsning af tunge løft. Anbefal, at patienten ikke sidder for længe ad gangen og slet ikke i sammensunken stilling og opfordrer til at variere siddestillingeme. Det er generelt godt at strække muskulaturen. Man kan strække rygmuskulaturen ved at ligge på ryggen og bøje knæene mod maven. Mavemusklerne udspændes, og diskusskiveme presses fremad, ved at man ligger på maven, sætter hænderne i underlaget og svajer ryggen kraftigt tilbage (kan anbefales, hvis det ikke udløser smerter). Behandling For nogle patienters vedkommende kan der være behov for behandling, såfremt der ikke er bedring efter 3-4 dage. I de fleste tilfælde er forklaring, beroligelse og stimulation til regelmæssig motion tilstrækkelig. For andres vedkommende kan der være behov for egentlig behandling. Den kan indeholde mobilisering/ manipulation, medicin og rygøvelser efter individuel vejledning. Ved gentagne tilfælde af rygsmerter følges behandlingen op med et korrekt rygtræningsprogram (eventuelt Mc Kenzie eller lignende). Aktivering og øvelser I nogle tilfælde kan motion og træning anbefales. Her anbefales et af de mange udmærkede træningsprogrammer, der findes. I andre tilfælde anbefales det at 6

7 lade patienten påbegynde et personligt tilrettet træningsforløb under professionel instruktion hos en kiropraktor, en fysioterapeut eller en praktiserende læge. Sygemelding Patienter med førstegangs-, lette samt gentagne rygtilfælde bør så vidt muligt undgå sygemelding. B. Kraftige og længerevarende rygsmerter uden udstråling til benene Tilstanden for den typiske patient Der er tale om patienter, der over en periode af minimum 4-8 uger har kraftige smerter med udgangspunkt i lænderyggen. Der er tale om så alvorlige smerter, at patienten har svært ved - eller har opgivet - at fortsætte sine daglige gøremål og eventuelt er sygemeldt. Der er tale om patienter, der har behov for en grundig undersøgelse. Man kan udspænde m. piriformis ved at lægge den afficerede sides hæl på modsatte knæ og dreje udad. Patienten griber nu omkring det smertefrie lår og trækker det opad i en langsom og rolig bevægelse og holder det i minimum et halvt minut. Iskiasnerven kan udspændes, ved at patienten griber om afficerede sides lår (eller har et håndklæde omkring låret) og forsigtigt trækker benet strakt opad/indad og holde det i minimum et halvt minut. Der kan med fordel arbejdes med fod flexion/ekstension. Øvelserne bør gentages, hvis de har lindrende effekt. Information til patienten På dette stadie er det meget væsentligt at udrede provokerende og lindrende faktorer sammen med patienten. Herunder, om patienten er indstillet på livsstilsændringer - for eksempel at erkende og reducere for store stressmængder eller nødvendigt vægttab m.v. Mere motion vil ofte være at anbefale, helst under vejledning af kvalificeret personale, ligesom rygtræning kombineret med information om ryggens forhold kan anbefales. Sygemelding bør begrænses, og egentligt sengeleje bør kun anbefales i få dage. Det er vigtigt, at patienten fastholdes i arbejde og ikke sygeliggøres unødigt. 7

8 Vær opmærksom på, om problemerne udelukkende sidder i ryggen, eller om patienten har delvis udstråling til ballen eller underekstremiteterne. Hvis udstrålingen ikke er fulgt af positiv Laséque, nedsat sensibilitet og/eller refleksforstyrrelser, kan forsøges udspænding af kontraktvæv. Behandling Det vigtigste princip i behandlingen er hjælp til selvhjælp. Ud fra resultaterne af den kliniske undersøgelse kan der være behov for: Medikamentel behandling i en begrænset periode Ledmobilisering/manipulation Manuel terapi som manuelt stræk, myofascial release, ANT m.m. Bløddelsbehandling som massage, varme/kuldebehandling Øvelsesterapi Rygskole - vejledning i hensigtsmæssig brug af kroppen, smertemekanisnier/adfærd o.s.v. Passive behandlinger bør altid følges op af træning, så snart symptomerne tillader det og senest efter 6 uger. C. Lændesmerter med vedvarende udstråling til benene Tilstanden for den typiske patient Der er tale om patienter med kraftige smerter med udgangspunkt i lænderyggen og med udstråling til det ene eller i sjældne tilfælde begge ben. Der er tale om så alvorlige smerter, at patienten har svært ved - eller har opgivet - at fortsætte sine daglige gøremål og eventuelt er sygemeldt. Behandlingen afhænger af resultatet af den kliniske undersøgelse. Her henledes opmærksomheden på årsager til udstrålende smerter, som kan være: Diskusprolaps, recesstenose, spinalstenose, intraspinal tumor (conustumor) og piriformissyndrom. Information til patienten Det er vigtigt, at patienten bliver informeret om advarselssignalerne for den akutte forværring med inkontinens og ridebukseanæstesi, så de kan reagere sufficient på deres symptomer. Er der ingen akutte tegn på forværring, er det vigtigt at opnå et afbalanceret liv, hvor smerterne ikke fylder for meget, og hvor patienten opnår en accept af egen situation. Har patienten vedvarende udstråling til underekstremiteterne, kan han/hun instrueres i at ligge i fremliggende stilling flere gange dagligt 8

9 - eventuelt først med en pude under maven. Hvis symptomerne ikke forværres ved lidt mere ekstension i columna lumbalis, kan patienten instrueres i at hvile på albuerne. Dette skal være til hvile og aflastning af ryggen, idet patienten skal advares imod at lægge sig ned og vente på, at de kroniske smerter går over. Kan man finde en stilling eller en bevægelse, der reducerer smerterne i benene og får smerterne til at bevæge sig mere centralt mod ryggen, instrueres patienten i at udføre dette flere gange dagligt (for eksempel Mc Kenzie øvelser). Det er vigtigt, at patienten forstår, at en mere perifer smertetilstand er en forværring af symptomerne, selv om rygsmerterne måske er reduceret. I øvrigt gælder det stadig, at det er vigtigt for patienten at holde sig så aktiv, som tilstanden tillader. Patienten skal opfordres til at deltage i aktiviteter, der øger hans/hendes kropsbevidsthed, og til at lytte til kroppen. Det er vigtigt at finde balancen mellem fysisk træning og afslapning - for eksempel ved at gå til rygtræning (individuelt eller på hold). Behandling Er der mistanke om spinalstenose eller recesstenose på basis af degenerative forandringer, spondylolistese etc. som årsag til problemerne, henvises til vurdering på Rygambulatoriet, Holstebro, Ortopædkirurgisk afd., Holstebro, eller Fysiurgisk afd., Herning, med henblik på, om operativ behandling vil kunne afhjælpe generne. Behandlingsregimer ved lumbal diskusprolaps 1. AKUT RODAFFEKTIONS- FASE A. Konservativ behandling For at mindske trykket og irritationen af nerveroden tilrådes, at patienten aflaster ryggen med sengeleje i et omfang, som giver hvile, afslapning og gerne aftagende smerter. Aflastende sengeleje vil sige, at patienten ligger på et fladt underlag med 1-2 puder under eller mellem knæene. Patienten tilrådes så vidt muligt at være delvist oppegående og fortsætte med almindelige daglige aktiviteter i roligt tempo, uden at smerterne i ryg eller ben forværres. Det kan være tilrådeligt for den praktiserende læge eller kiropraktor at tilbyde telefonisk kontakt med patienten. Man har da mulighed for at drøfte ændringer i symptomer, virkning/bivirkning af eventuel smertestillende medicin samt praktiske problemer. Man har mulighed for at afprøve patientens 9

10 kræfter ved at spørge, om de kan stå på tæer eller gå på hæle. Ligeledes kan praktiserende fysioterapeuter tilbyde telefonisk kontakt med mulighed for at drøfte ændring i øvelser. Man må tilråde patienter med rodtrykssymptomer, at der straks iværksættes Mc Kenzie øvelser efter fysioterapeutisk anvisning eller kiropraktisk fleksion-distraktionsbehandling. Såfremt der ikke er bedring heraf, skal patienten tilbydes mobiliserende rygøvelser. Det er tilrådeligt, at smerterne dæmpes med analgetica, eventuelt først med Panodil/Paracetamol 1 g x 3-4, og såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, tillægges Tramadol mg, op til 4 doser, eller Ibuprofen 600 mg, op til 4 doser dagligt. Såvel Paracetamol, Tramadol og Ibuprofen kan indtages sammen. Anxiolytica eller muskelrelaxantia tillægges ingen synderlig værdi ved behandling af rygpatienter. Det er tilrådeligt, at støtten fra praktiserende læge, fysioterapeut og kiropraktor i videst muligt omfang stimulerer patientens egenomsorg og evne til at tage vare på sig selv og symptomer. Såfremt der ikke efter 2 uger er bedring i tilstanden, kan patienten henvises til specialafdeling med henblik på videregående undersøgelser. Ved persisterende smerter og rodaffektion, som ikke efter konservativ behandling i 1 måned er i bedring, skal patienten henvises til rygkirurgisk vurdering. B. Operation Foretages på Ortopædkirurgisk afdeling, Holstebro Centralsygehus (amtsfunktion). Indikationen stilles typisk ved fælles reumatologisk/ortopædkirurgisk rygkonference, hvor neuroradiologien gennemgås. Patienten forundersøges herefter ideelt inden for 2 uger af rygkirurg, hvor endelig operationsindikation stilles (præoperative undersøgelser, anæstesivurdering). Patienten modtager præoperativ information om indgrebet. Patienten instrueres af fysioterapeut umiddelbart efter operationen og oplæres i øvelsesprogram inden udskrivelsen. Postoperativ optræning bestilles ved udskrivelsen. 2. HELINGSPERIODE/ REKREATIONSPERIODE A. Konservativt behandlede Ved fortsat fremgang i konservativt regi ordineres enten Mc Kenzie øvelser eller rygtrænende øvelser i stigende dosering. Patienten er fortsat oppegående og holder sig i gang med almindelige, 10

11 daglige aktiviteter. Må begynde at sidde i begrænset omfang. Patienten kan eventuelt tilrådes optræning i det lokale svømmebassin eller bassintræning i varmtvandsbassin på specialafdeling eller hos praktiserende fysioterapeutér. Må gradvist begynde at løfte, skal dog undgå tunge løft. Er forinden instrueret i rygergonomi. Ved afsluttende lægekontrol stillingtagen til nødvendigheden af eventuel fortsat genoptræning på hold eller individuel træning samt stillingtagen til forhold vedrørende patientens tilknytning til arbejdsmarkedet. B. Opererede Patienten udskrives typisk efter 3-5 dage. Herefter 6 ugers aflastningsregime. Kontrol hos operatøren efter aflastningsregime, hvorefter der henvises til rygskole på et af amtets sygehuse eller hos praktiserende fysioterapeut. Det tilstræbes, at patienten træner i hans/hendes lokale område. Det bør i informationen til patienten understreges, at årsagen til diskusprolaps er en dårlig båndskive, der ofte nødvendiggør livslang korrekt brug af ryggen. Henvisning til operativ vurdering af patienter med kroniske ryggener på Holstebro Centralsygehus Kirurgisk tilgang til kroniske lænde-rygpatienter (hyppigste lidelser) SPONDYLOLISTESE Hvirvelskred mellem to ryghvirvler, oftest på basis af arcolyse (hvirvelbuebrist). Som regel medfødt anomali. Kan også ses som en degenerativ instabilitet. Typisk symptomgivende i års alderen (kan dog også ses hos yngre). Opereres med spondylodese ( stivgøring ) af de afficerede led. SPINALSTENOSE (CENTRAL STENOSE) Forsnævring af rygmarvskanalen medførende neurogen claudicatio (obs. karlidelse). Typisk på basis af degenerative forandringer, herunder svær spondylose med forstørrede facetled og degenerative forandringer. Behandles med dekompression (foraminotomi), idet total laminektomi helst undgås m.h.p. at bevare så meget af stabiliteten som muligt. Ved svær instabilitet foretages samtidig spondylodese. RECESSTENOSE (LATERAL STENOSE) Påvirkning af nerverodsrecessen oftest p.g.a. prominerende facetled og/eller diskusprotusion på basis af 11

12 degenerative forandringer. Behandles med foraminotomi på afficerede niveau (niveauer). Spondylodese ved svær instabilitet. DISKUSDEGENERATION Sammenfald af båndskive mellem to eller flere ryghvirvler. Forsøges primært behandlet konservativt. Ved svære uudholdelige rygsmerter kan operativ behandling i egnede tilfælde overvejes. Består typisk i spondylodese af afficerede områder samt evt. supplerende dekompression ved nerverodspåvirkning. DISKUSPROLAPS SEQV. Svære smertefølger efter diskusprolaps kan i egnede tilfælde overvejes kirurgisk behandlet. Behandlingen vil bestå i spondylodese af afficeret niveau. SPONDYLODESE Fiksering af et eller flere segmenter i columna. Foretages med knogletransplantat og i flere tilfælde suppleret med pedikelskruer og skinner. Kaldes populært for stivgøring, men da segmenterne, der opereres, oftest har en naturlig stivhed, bliver ryggen typisk ikke mere stiv end før operationen. Selv efter stivgøring af 3-4 segmenter (f.eks. L3-S1) kan patienten ikke sjældent foroverfælde til en finger-gulvafstand på 0 cm. Efter spondylodeseoperation følges patienterne ambulant til 2 år efter operationen (typisk 6 uger, 3 mdr., 12 mdr., 24 mdr.). Af hensyn til knogleophelingen må patienten ikke få NSAID de første 3-4 mdr. Aftageligt BOB-korset (stift korset) anvendes som regel indtil 3 mdr. postoperativt. Herefter iværksættes optræning. Optræningen fokuserer specielt på de øvrige ikke-opererede niveauer. Operationen har effekt i op til 80% af tilfældene, afhængigt af grundlidelsen, således at de bedste resultater ses efter spondylolistese og de dårligste ved degenerative forandringer og prolaps seqv. Operativ vurdering af kroniske ryggener Henvises en patient til operativ vurdering i.h.t. de retningslinier, der er skitseret, er det vigtigt, at der på henvisningen er anført de for en evt. operativ behandling nyttige oplysninger. Det være sig hjerte-/ lungelidelser, hypertension, endokrinologisk lidelse etc. Endvidere den kliniske situation (sengeliggende, sygemeldt, pareser, medicinforbrug etc.). Ligeledes, om der foreligger røntgenundersøgelser, der kan rekvireres. På basis af henvisningen bestilles ofte yderligere røntgenundersøgelser (specialoptagelser). Ved forun- 12

13 dersøgelsen afgøres, om yderligere undersøgelser er nødvendige, ofte CT-, MR- eller myelografiske undersøgelser. Endvidere om testkorset i 3 uger er indiceret. Såfremt der stilles oprerations indikation, opskrives patienten på venteliste. Ventetiden kan afhænge af lidelsens art og karakter. Patienten vejledes med hensyn til forholdsregler i ventetiden (medicin, sygemelding, øvelser etc.). Postoperativt henvises til optræningsforløb, ligesom patienten vejledes med hensyn til fremtiden. Afhængigt af lidelsen og forløbet kontrolleres patienten løbende, indtil tilstanden er tilfredsstillende. Såfremt patientens lidelse ikke kan afhjælpes med operation, henvises til reumatologisk behandling eller til primærsektoren. Patienten vejledes med hensyn til arbejdssituation (feks. jobskifte), sygemelding, medicin etc. Kopi af notatet tilgår henvisende instans. Den kroniske rygpatient i almen praksis Blandt patienterne med rygsmerter er der en mindre gruppe, der trods alle tiltag vedbliver at have betydelige smerter i årevis/livsvarigt. De fleste patienter kan med hensyntagen føre en normal tilværelse og arbejde. Egen læge må støtte dem, men være lydhør over for bekymring for og tegn på forværring og tilbyde klinisk undersøgelse til vurdering, hvorved krav om unødvendige specialundersøgelser ofte kan forebygges. Gentagen behandling hos fysioterapeut og kiropraktor kan være nødvendig. Smertestillende medicin kan holdes på håndkøbsniveau det meste af tiden, men ved forværringer kan det være nødvendigt at supplere med andre midler. En mindre gruppe patienter ender med så svære kroniske rygsmerter, at de ikke kan arbejde. Altafgørende for forløbet på længere sigt er, at den sociale og økonomiske situation når en afklaring. I denne proces, der sjældent varer under 2 år - med undersøgelser, behandling i forskellige regi, tit alternativ behandling, flere er opererede en eller to gange uden varig bedring - må egen læge prøve at styre forløbet til størst mulig gavn for patienten. Slutforløbet består i arbejdsprøver, eventuelle revalideringsmedicinske tiltag, herunder psykologisk testning. Undervejs må behandling med smertestillende medicin løbende justeres. I denne gruppe er der stor risiko, for at nogen udvikler et overforbrug af medicin. Efter afklaring (førtidspension eller anden social ydelse) af den sociale situation er der mindre behov for 13

14 nye undersøgelser eller behandlingsforløb, men smerterne består og kræver fortsat håndtering. Afslag på for eksempel førtidspension medfører i de fleste tilfælde, at processen starter forfra, et nyt årevarende forløb med smerter og en ofte ydmygende følelse af at være mistænkt for at være arbejdssky, misbruger af medicin eller misbruger af systemet. Egen læge har her en opgave i at styre patientens vej mellem de mange indblandede instanser, så der er rimelighed i forløbet, og det er forståeligt for patienten - med mindst mulig medicin og behandling. Tilgangen til/behandling af kroniske rygsmertepatienter Patientens tilstand Hos nogle patienter udvikler rygsmerter sig til et kronisk problem. Trods lægelige undersøgelser og behandling vedvarer smerterne - eller vender tilbage i lange perioder ad gangen. Ofte kan der ikke findes en specifik biologisk/patologisk forklaring på smerterne. Under diagnosen hører også en gruppe af rygopererede patienter. Risikomarkører En række faktorer synes at øge risikoen for udvikling af kroniske rygsmerter. Det gælder for eksempel: Langvarig sygemelding Ventetider i behandlingssystemet Arvelig disposition Rigid personlighedsstruktur, aggraverende sygdomsadfærd Dårligt socialt netværk Dårlig fysisk form Lav jobtilfredshed Lav indkomst Ensidigt gentaget arbejde Mange tunge løft Psykisk stress Depression Storrygerstatus Løbende skades-/erstatningssag under behandling Behandling/støtte Behandling af kroniske smerter består primært af smertelindring og -støtte. Nøgleord i behandlingen er: Analgetica Udredning og sanering af medicinforbrug Oplysning og samtale Rygtræning Afspænding Fysioterapi Ergoterapi Kiropraktik Psykologisk smertebehandling 14

15 Udredning af patientens funktionelle, psykiske og sociale ressourcer Rådgivning om sociale forhold Hjælp til at blive i arbejde. Ansvaret for koordination, behandling/støtte og afslutning af patienter ligger hos den praktiserende læge. 15

16 A. RASMUSSENS BOGTRYKKERI RINGKJØBING

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN Diskus er betegnelsen for den elastiske

Læs mere

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Hver anden dansker lider af rygsmerter, og det koster samfundet milliarder af kroner. Der er derfor mange gode grunde til at bekæmpe de ubehagelige smerter.

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E Århus Kommunehospital 1993 patient information FORMÅL MED OPERATIONEN Rygskævhed af typen

Læs mere

- STABILISERENDE RYGOPERATION

- STABILISERENDE RYGOPERATION Rygklinikken - STABILISERENDE RYGOPERATION Rygsøjlen Rygsøjlen består af 24 hvirvler samt korsbenet og halebenet. Ryghvirvlerne er bagtil forbundet ved små led (bueleddene). Fortil er de forbundet med

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Henvisning af patienter til genoptræning

Henvisning af patienter til genoptræning Henvisning af patienter til genoptræning Hvilke patienter har gavn af et ophold på Montebello, og hvad kan vi tilbyde? Indhold Montebellos tilbud... 5 Om Montebello... 6 Plejens og behandlingens udgangspunkt...

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Operation Du har haft en skade på din menisk, som var

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Knæprotese Øvelsesprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Øvelser for patienter med knæprotese Generel information Smertestillende medicin bør tages ca. en halv time

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM RYGPROBLEMER

VÆRD AT VIDE OM RYGPROBLEMER VÆRD AT VIDE OM RYGPROBLEMER Hvad rygeksperter er enige om Forekomst Hvordan ryggen er bygget op Årsager til rygsmerter Hvad man selv kan gøre Hvornår skal man søge hjælp Hvad behandlerne kan bidrage med

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Øvelsesprogram til brystopererede

Øvelsesprogram til brystopererede Øvelsesprogram til brystopererede Regionshospitalet Randers Fysioterapien Hensigten med denne pjece er at give oplysninger og råd, som kan bidrage til at mindske gener efter brystoperationen. Efter en

Læs mere

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn)

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Patientvejledning Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Skader på de ledbånd, der forbinder kravebenet med skulderbladet, opstår oftest ved fald

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt.

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt. En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig akut knæskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000 bliver opereret. Der findes to korsbånd i knæet, et forreste

Læs mere

www.krop&fysik.dk GRAVIDITET & BÆKKENSMERTER

www.krop&fysik.dk GRAVIDITET & BÆKKENSMERTER Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk GRAVIDITET & BÆKKENSMERTER 2 www.krop-fysik.dk Graviditet og bækkensmerter Hvert år gennemfører 60.000 danske kvinder en graviditet. Ventetiden er præget af tanker

Læs mere

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge Træningsprogram Program titel: Lavet af: Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800 www.terapiafdelingen.dk

Læs mere

Operation for discusprolaps i nakken

Operation for discusprolaps i nakken Operation for discusprolaps i nakken 2 Sidst revideret d. 14. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Discusprolaps i nakken... 4 2. Årsag... 5 3. Debut... 5 4. Symptomer... 5 5. Udredning og diagnose... 5

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM DISKUSPROLAPS I NAKKEN Diskus er betegnelsen for den elastiske båndskive

Læs mere

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen Rigshospitalet Træningsprogram når du ligger i sengen 2 Træningsprogram når du ligger i sengen Dette program er udarbejdet til dig, som er sengeliggende. Det består af otte øvelser, der træner de store

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Ryg-sektionen Ortopædkirurgisk Afdeling Hvidovre Hospital 1 Hvem får tilbudt stabiliserende operation i ryggen?... 4 Forventninger til

Læs mere

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet.

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Skulderbrud Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Skulderbrud opstår oftest,

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Korsettet Korsettet er et led i forundersøgelsen med

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse.

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse. Generel information Øvelsesprogrammet består af 3 Trin. Start med øvelserne i Trin 1 og gå først til næste Trin i øvelsesprogrammet, når du kan udføre øvelserne uden, at du oplever forværring af smerter

Læs mere

værd at vide om whiplash

værd at vide om whiplash værd at vide om whiplash 2 værd at vide om whiplash Hvad er whiplash? Begrebet whiplash eller piskesmæld, som det også kaldes, har to vigtige betydninger. Det henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme,

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led)

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) Patientvejledning Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) På toppen af skulderen sidder kravebensleddet, som er et lille led, der forbinder kravebenet

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Behandling af Brud på skulderen

Behandling af Brud på skulderen ERGO- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 Behandling af Brud på skulderen Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2009-3647 patientinformation ERGOTERAPI- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN ÅRHUS

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Flere og flere danskere rammes af slidgigt. Forskerne har nu et sikkert bud på, hvad der hjælper, og hvad der ikke gør. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 04. februar

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER med rekonstruktion af knæskallens indvendige

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Fysioterapeuter tilknyttet Ortopædkir. afd, RH RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Generelt Der er ventetid på at få foretaget en rygoperation.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi

Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet?

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet? HVORDAN BLIVER MAN KLAR IGEN? Husk når noget går i stykker, skal det heles! Undgå derfor konkurrencepræget aktivitet indtil funktionen er genvundet fuldstændig. Planlæg i samarbejde mellem aktiv/træner

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

Operation for forsnævret rygmarvskanal i lænden (Spinalstenose lumbal dekompression) Kære patient

Operation for forsnævret rygmarvskanal i lænden (Spinalstenose lumbal dekompression) Kære patient P a t i e n t i n f orm a t i o n Operation for forsnævret rygmarvskanal i lænden (Spinalstenose lumbal dekompression) Kære patient Denne pjece er udarbejdet til dig, der står overfor at skulle opereres

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Fordele - Praktiske fordele i patientforløb Kvalitet Service Faglig profilering Økonomi For at styrke kvaliteten i patientbehandlingen er RLTN og DKF enige om at

Læs mere