Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget 197.377 87.382 43.078 14.635"

Transkript

1 Nr. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (1.000 kr.) Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder Byfornyelsesmidler, diverse omkostninger * Reduktion af LTE-udviklingspulje * Reduktion af LTE-projektpulje * Færgedrift (færre afgange) Kollektiv bustrafik Optimering af arbejdsgange Vedligeholdelse af fortove, torve og pladser Tømning af skraldespande mv. - optimering Overdragelse af vejbelysning på private fællesveje Reduktion på tændtider for vej- og stibelysning Fremrykning af besparelser på bygningsdrift * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af effektiviserings- og besparelsesforslag Direktionens forslag til handlemuligheder Scenarie 1. Fastholdelse af nuværende strategi - nye tiltag Scenarie 2. Fuldstændig konkurrenceudsættelse * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af effektiviserings- og besparelsesforslag Driftsønsker Færgedrift r Udviklingsønsker Etablering af cykelsti til ny sygehus ("Pendlercykelsti") Etablering af nye stier Legepark/cykellegebane i Korsør bypark Renovering af rådhushaven, Korsør Rekreativt område, gl. stadion i Slagelse Ny legeplads i Lovsøanlægget, Korsør Juleudsmykning i byerne Ny salthal i Slagelse Tryghed og sammenhæng ml. rekreative rum udsatte boligomr Anlæg af nye cykelstier Naturpark Skovsø, toiletfaciliteter m.v Udvidelse af P-plads og ny legeplads ved Vesthallen, Slagelse Side 1

2 Nr. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (1.000 kr.) Parkeringshenvisningssystem i Slagelse Udvidelse af Valmuevej, Slagelse Vej- og stibelysning Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg Udvidelse af Rosenkildevej Trailerparkering ved Stop Tidselbjerg - stamvej Etablering af delt sti på østsiden af Revvej, Korsør Etablering af p-plads på Svendsgade, Slg. Ved Kongehavecentret Etablering af parkeringsfond Slots Bjergby: Min. løsning for daginst., fritidshj., skole - Model 1* Slots Bjergby: Funkt. løsning daginst., fritidshj., skole - Model 2* Slots Bjergby: Funkt. Løsning incl. multisal instituioner - Model 2+* r Byfornyelsesmidler Byforskønnelse, Korsør midtby Etablering af vendeplads på Omø Mere liv på havnefronten i Korsør Vejtræer i købstæderne Renovering af ridehuspladsen, Slagelse Fornyelse af østparken i Slagelse Renovering af ødelagte rekreative stier Renovering af springvand Udskiftning af portaltavler Forklassificering af rabatjord Medfinansiering ved større ledningsarbejder Bærende konstruktion og sprinkleranlæg i p-kælder Rådhusplads Attraktive offentlige toiletter - renovering og udskiftning Udvidelse af bro og vej på Blæsingevej og Årslevvej Sikkerhedsudskiftning af autoværn Udskiftning af pumper i tunneler og ved bygværker Udskiftning af nedløbsbrønde/ Klimasikring af vejafvanding Renovering af Halsskovbroen Lastbilparkering Korsør Forsegling af fuger på pladser og gader Udskiftning af signalanlæg Udskiftning af bro Bildsøvej Tude å Udskiftning af overtaget vejbelysning (gl. rute 22) Renovering af støttemur langs broholmvej Kystsikring af Halsskov revspids og Revhuset Implementering af Naturinventar Energibesparende foranstaltninger Udvidelse af eksisterende anlægsramme til energibesparende foran Udvidelse af anlægsramme til EBF for ny Belysning Udvidelse af anlægsramme til Tekniske optimeringer Udvidelse af anlægsramme til EBF for Klimaskærmforbedringer Klimaskærmforbedringer i kommunale ældreboliger Side 2

3 Nr. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (1.000 kr.) r, væsentlige forringelser kategori Omø skole - Renovering af hovedbygning Broskolen - renovering af brugsvands installation KUK - Udskifte ventilation kl center - Udskiftning af skifereternit Baggesenskolen - Bygning C og D, Murværk og grundfugt Antvorskov Skole - Udskiftning af tage Byg. A,B,C Gl. Badeanstalt (ifb. musikhuset) - Renovering af tag og bindingsvæ Magasinbygningen på søbatteriet- Nyt tag og omfugning af murvær Søbatteriet befæstningsområdet - Omkloakering r, væsentlige forringelser kategori Jobcenter Willmosevej 2D, Vækstfabrik Willmosevej 2C - nyt tag Ingemannsvej 22 - udskiftning af tegltag Skolegade, Slagelse - udskiftning af tagbelægning Skælskør plejehjem - Renovering af brugsvands installation RP og Renovering af VVS Søbjerggård - Tagudskiftning Bildsø Camping - Forslag 1. Nødtørftig renovering* Bildsø Camping - Forslag 2. Ny forpagterbolig* Bildsø camping - Ny toilet/bad bygning med Gæste Køkken Slagelse svømmehal - Udskiftning af vinduer og facade Søndermarks hallen - Udskiftning af tage og vinduer Vestre Skole - Uds. af tage og vinduer. Opsætning af elevatortårn. E Vestre Skole - Uds. af tage og vinduer. Opsætning af elevatortårn. E Rosenklidevej 59 - udskiftning af tegltag Korsørhallen - udskiftning af tage Storebælts hallen - Nyt Eternittag, paptag og nedrivning af betonud Vemmelev hallen - Udskiftning af eternittag, paptag og vinduer Akut beredskab vedr. vandafledning i Rosenkildeparken Øvrige vedligeholdelsesønsker kategori Musikhuset - Ny indgangsparti, nedrivning af søjler Renovering af skoletoiletter Center for Skole - Antvorskov skole - ombygning af madkundskabsl Center for Skole - Antvorskov skole - ombygning af Håndværk & De Center for Skole - Søndermarkskolen - renovering af Fysik/kemi lok Center for Skole - Søndermarkskolen - Madkundskabslokale Søndermarkskolen - Ombygning af eksisterende lokaler til naturfag Center for Skole - Vemmelev skole - ventilation i forberedelsesrum Center for skole - Vemmelev skole - Renovering af madkundskabsl Center for skole - Stillinge skole - Renovering af madkundskabsloka Center for skole - Stillinge skole - Renovering af sløjdlokale Center for skole - Eggeslevmagle skole - renovering af madkundska Udskiftning af elevator Antvorskovhallen - gulv Søndermarkshallen - gulv Nordhallen - gulv Vesthallen - Gulv Side 3

4 Nr. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (1.000 kr.) Slagelse Svømmehal - Nedtagning af lukket vandrutchebane Korsør Svømmehal - bad og toiletforhold Korsørhallen - renovering Gerlev idrætshøjskole - renovering af svømmehal Øvrige vedligeholdelsesønsker kategori Perron 3, Slagelse - Uds. af tagltag samt efterisolering og udskiftnin Antvorskov Børnegård - Tagudskiftning Antvorskov Børnegård - Vinduesudskiftning Børnegården Oehlenschlægergade - Tagudskiftning Børnehuset ved Noret - Tagudskiftning Antvorskov hallen - Nyt tag Boeslundehallen - Nyt tag på hallen Slagelse vandrehjem - Udskiftning af paptag Østre skole - Udskiftning af tage og opsætning af elevator Nødvendig istandsættelse af Rosenkildevej 83 for dagtilbud Renovering af toiletter, hygiejnerum og køkken i 4 bygninger i Rose Ombygning af Vestre skole/musikskolen Forringet brugeroplevelse kategori Udvidelse af Jobcenterets modtagelse Ompolstring af stolesæder i Musikhuset Tilskuerfaciliteter i Vemmelevhallen Renovering af damesauna Forringet brugeroplevelse kategori Rådhuspladsen 11 - Etablering af ny elevator Svendsgade 102, Kongehavecenteret Børnehaven ved Noret - Udskiftning af ventilationsanlæg AT påbud eller væsentlige arbejdsmiljø forhold Marievang skolen: Ventilation - påbud fra AT. Tag, kviste, energibes Rådhuspladsen 11 - udskiftning af vinduer Caspar Brands Plads 6- udskiftning af vinduer Torvegade 26 - ombyg. af stueetagen for at sikre større grad af disk * Forslag er alternativer og forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af anlægsønskerne Afledt drift af anlægsønsker Udviklingsønsker Legepark/cykellegebane i Korsør bypark Rekreativt område, gl. stadion i Slagelse Juleudsmykning i byerne Tryghed og sammenhæng ml. rekreative rum udsatte boligomr Naturpark Skovsø, toiletfaciliteter m.v Udvidelse af P-plads og ny legeplads ved Vesthallen, Slagelse Parkeringshenvisningssystem i Slagelse Udvidelse af Valmuevej, Slagelse Vej- og stibelysning Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg Side 4

5 Nr. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (1.000 kr.) Udvidelse af Rosenkildevej Trailerparkering ved Stop Tidselbjerg - stamvej Etablering af p-plads på Svendsgade, Slg. Ved Kongehavecentret Slots Bjergby: Funkt. løsning daginst., fritidshj., skole - Model 2* Slots Bjergby: Funkt. Løsning incl. multisal instituioner - Model 2+* r Renovering af ridehuspladsen, Slagelse Fornyelse af østparken i Slagelse Implementering af Naturinventar Energibesparende foranstaltninger Udvidelse af eksisterende anlægsramme til energibesparende foran Udvidelse af anlægsramme til EBF for ny Belysning Udvidelse af anlægsramme til Tekniske optimeringer Udvidelse af anlægsramme til EBF for Klimaskærmforbedringer r, væsentlige forringelser kategori Omø skole - Renovering af hovedbygning kl center - Udskiftning af skifereternit Baggesenskolen - Bygning C og D, Murværk og grundfugt Antvorskov Skole - Udskiftning af tage Byg. A,B,C r, væsentlige forringelser kategori Jobcenter Willmosevej 2D, Vækstfabrik Willmosevej 2C - nyt tag RP og Renovering af VVS Forringet brugeroplevelse kategori Udvidelse af Jobcenterets modtagelse Forringet brugeroplevelse kategori Rådhuspladsen 11 - Etablering af ny elevator AT påbud eller væsentlige arbejdsmiljø forhold Rådhuspladsen 11 - udskiftning af vinduer Caspar Brands Plads 6- udskiftning af vinduer * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af afledt drift af anlægsønsker Side 5

6 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget Byfornyelsesmidler, div. Omkostninger Forslagets indhold Diverse omkostninger vedr. administration af byfornyelsesmidler. Konsekvenser for målgruppen Ikke disponerede midler til diverse omkostninger som er bortfaldet (vedligeholdelse af BOSSINFO system, kurser mv.) Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen bemærkninger. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Ikke anvendte, ikke dispo omkostninger Beløb i kr. Total I alt Side 6

7 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget LTE-udviklingspulje Forslagets indhold Reduktion af udviklingspuljen til LTE-formål. Konsekvenser for målgruppen Reduktion af aktiviteter. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen bemærkninger. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion af udviklingspuljen Beløb i kr. Total I alt Side 7

8 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget Reduktion i LTE-projektpulje Forslagets indhold Reduktion i projektpuljen. Konsekvenser for målgruppen Færre aktiviteter via projektpuljen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen bemærkninger. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion i LTE-projektpuljen Beløb i kr. Total I alt Side 8

9 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget Færgedrift Forslagets indhold I forbindelse med færgefart Omø / Agersø afsøges muligheder for at optimere og finde besparelser på færgedriften med f.eks. færre afgange under hensyn til bl.a. de nuværende trafiktællinger og brugen af færgerne. Forslaget skal ses i forhold til det afsatte beløb til afløserfartøj og det arbejde, der pågår i ø udvalget om færgefart. Besparelsen anslås til 0,5-2 mio. kr. afhængig af valg af løsning. Konsekvenser for målgruppen Formentlig et lavere servienivaeu Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. ø politik Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Besparelse på færgedriften er under forudsætning af at driftsønske vedrørende afløserfærgen på 1,5 mio. kr. imødekommes. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder x Beløb i kr. Total I alt Side 9

10 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget Kollektiv bustrafik Forslagets indhold I forbindelse med den kollektive trafikbestilling for 2016 fremlægges i LTE-udvalget et handlekatalog med reduktioner/justeringer på lokalbuslinjerne i kommunen. Dette oplæg indeholder reduktioner på ca. 3,96 mio. kr. Et yderligere tiltag kunne være, at kommunen vælger at træde ud af Flextur. Konsekvenser for målgruppen Borgerne i store dele af kommunen vil opleve en ringere kollektiv busbetjening. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Anbefalede ændringer LTE 1. juni 2015 Beløb i kr. Total I alt Side 10

11 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget Optimering af arbejdsgange Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen Med den HelhedsOrienterede Drift (HOD) arbejdes der aktivt og i fortsat sitigende omfang med private aktører samt borgere/brugere. 55% af virksomhedens budget lægges idag i det private (på varer og tjeneste-ydelser). Der arbejdes mere intenst med en privat/offentlig strategi indenfor HOD og herved en øget fokusering på at de private leverer/supplerer der, hvor de er stærkest og hvor samspillet skaber øget synergi, læring, metodeudvikling og prisoptimering. Det på en måde hvor fleksibiliteten ved at have en egenprodution, det store sociale aktiv og samspil med bl.a. Jobcenter bevares. Forslaget medfører, at en LEAN-lignende gennemgang af arbejdsprocesser intensiveres, startende med bygnings- og værkstedsdrift og herefter videre rundt i "hjørnerne". Der er de seneste år leveret flere millioner i besparelse, der er reduceret med ca. 25 mand og 4 ledere i samme periode. Materielgårde og stillesteder er lukket ned og fraflyttet. Der kan være et mindre servicefald på enkelte delområder. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen Personalemæssige konsekvenser Det vil medføre personalemæssig redution svarende til 5-6 årsværk. Sammenhæng til øvrige forslag Der kan være en påvirkning i forbindelse med "optimering af bygningsdrift", som skal holdes for øje så besparelsen ikke medregnes 2 gange. og at der ved drift og udbud af udenomsarealer sikres synergi og strategisk udbud. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder bygnings-, plads- og værkstedsdrift m.v. Fortsat procesoptimering Beløb i kr. Total I alt Side 11

12 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget Vedligeholdelse af fortove, torve & pladser Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen Kommunens fortove har et stort vedligeholdelsesefterslæb opbygget gennem mange års underbudgettering. Det betyder, at fortove ikke fornys i samme takt som de slides ned/forældes og herved mister Slagelse Kommune årligt en del af den kapital, der er bundet i de offentlige fortovsstrækninger. Ved at reducere yderligere i økonomien til drift og fornyelse af fortove vil værditabet stige kraftigt hvert eneste år. Der vil komme flere krakelerede/forvitrede strækninger og der vil som følge heraf fremstå flere og flere ujævne strækninger med opspring samt øgede ukrudtsmængder i belægningerne. Herudover vil der være flere samlinger af vand på gangfladerne. Indeholdt i beløbet er endvidere økonomi til vedligehold af belægninger på torve & pladser. Gangbesværede vil have vanskeligere ved at færdes sikkert på fortove i Kommunen. Der vil være større risiko for at der vil være ansvarspådragende opspring i belægningen, heraf flere faldulykker. Krakelerede flader vil også bevirke mere ukrudt i belægningerne. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Der vil falde timer væk svarende til 1-2 årsværk Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduceret fortovsvedligeholdelse Beløb i kr. Total I alt Side 12

13 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget Tømning af skraldespande m.v. - optimering Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen Optimering af arbejdsgange er en kontinuerlig proces. Indenfor renholdelse af kommunen ses der fortsat muligheder for med få midler at kunne optimere yderligere uden et mere beskidt udtryk bliver resultatet. Det handler om tømning af skraldespande i kommunens parker og grønne områder, ved busstoppesteder og gadekær m.v. For at kunne nedbringe tidsforbruget skal skraldespandene trækkes ud mod indgangene til parkerne. Studier indikerer, at publikum accepterer dette ift. affaldshåndtering for den enkelte gæst. Det vil kræve en engangsinvestering i flytningen af skraldespandene. Kombineret med en ruteoptimering og montering af følere i de fjerneste affaldsspande (dem med størst kørselstid ud til), udskiftning af mange små spande med færre større spande. Kan der med en engangsinvestering hentes varige besparelser uden et forringet udtryk. Ingen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen Personalemæssige konsekvenser Det vil medføre personalemæssig reduktion på 1 årsværk Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Flytning af skraldespande Inteligente skraldespande m/føler Udskiftning af skraldespande til større Besparelse Beløb i kr. Total I alt Side 13

14 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget Overdragelse af vejbelysning på private fællesveje Forslagets indhold Vejlovgivningen sætter rammer for, hvor vejmyndigheden i relation til almenvellet må afholde udgifterne til vejbelysning på private fællesveje. Derfor er der truffet beslutning om, at vejbelysning overdrages til de vejberettigede på private fællesveje, hvor Slagelse Kommune som vejmyndighed ikke kan begrunde at have udgifter til vejbelysningen. Projektet er endnu ikke realiseret, men arbejdet pågår i Konsekvenser for målgruppen Afgørelsen er lovbestemt. Der vil antageligt være flere vejberettigede som ikke er enige i vejmyndighedens beslutning. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total I alt Side 14

15 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget Reduktion på tændtider for vej- og stibelysning Forslagets indhold I forbindelse med en harmonisering af tændtiderne for vej- og stibelysningen vil det være muligt, at udskyde tænd- og sluktidspunktet i skumringsperioderne (aften og morgen) således, at belysningen tænder senere og slukker tidligere. Det vurderes, at reduktionen vil ligge mellem og kr. Konsekvenser for målgruppen Borgerne i kommunen vil opleve, at vej- og stibelysning tænder senere i perioden, hvor skumringen indsætter, og belysningen vil slukke tidligt i daggry. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total I alt Side 15

16 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget Omlægning af bygningsdrift Forslagets indhold Bygningsdriften omlægges målrettet mod at hjemtage en konkret driftsbesparelse indenfor en fastsat tidsramme. Der indføres nye samarbejdsformer inden for bygningsadministration og -drift, herunder servicepersonale, udearealer åbne/lukkeordninger, alarmkørsel mm. Der indføres om nødvendigt intern husleje for enkelte områder (primært de takstfinansierede områder). Forslaget vil også kunne medfører udlicitering af en række driftsområder - eksempelvis pleje af udearealer mv. Der vil være implmenteringsomkostninger frem til og med Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. De fleste institutioner og decentrale enheder vil opleve ændringer i forhold til hvad de er vant til, og serviceniveauet vil ændre sig en del steder. Der vil blive en højere grad af koncernstyring på bygningsdriften. Omlægningen vil derfor også medføre ændringer i opgavefordelingen - i særdeleshed i forhold til Kultur & fritid og skoleområdet Ingen. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Forslaget vil medføre at der skal flyttes en del medarbejdere fra andre områder til ejendomscentret. Der vil desuden ske en gradvis afskedigelse af medarbejdere med henblik på at opnå det økonomiske potentiale. Nærværende forslag hænger sammen med forslag om optimering af rengøringen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total Omlægning af bygningsdrift Indarbejdet effektivisering i I alt Side 16

17 Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget Udbud af Entreprenørservice (Scenarie 1.) Forslagets indhold Scenarie 1: ES fortsætter den strategi der er påbegyndt med effektivisering og fortsat udbud af opgaver. Der opretholdes en effektiv og fleksibel egenproduktion. Opgaver udbydes med afsæt i den helhedsorienterede drift med fokus på pris og kvalitet og på udviklende samarbejdsløsninger privat/offentlig. Der vil ved dette scenarie også fremadrettet være økonomi, der ikke er kontraktligt bundet. Forventede provenuer estimeres mere præcist i forbindelse med den fortsatte udarbejdelse af udbudsplan/grad i ES. Besparelsen er afhængig af, hvor meget der ønskes udliciteret - dvs. de oplyste tal er ikke endelige. Desuden er der på området fremsendt effektiviseringsforslag på 2,6 mio. kr. Konsekvenser for målgruppen Forventes ingen eller meget få konsekvenser for borgere, brugere og samarbejdsparter. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Der vil falde stillinger væk som følge af fortsatte effektiviseringer frem mod 2017 samt som følge af flere udbud indeholdt i en strategi for udbud de kommende år frem. ingen Direktionens forslag til handlemuligheder Provenue ved nye strategiske udbud Udbud asfalt - evt. provenue kendes ikke Beløb i kr. Total I alt Side 17

18 Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget Udbud af Entreprenørservice (scenarie 2.) Forslagets indhold Scenarie 2. En fuldstændig konkurrenceudsættelse. Arbejdet med registreringer og beskrivelser vil kunne gøres klar på 1,5-2 år. Det skal overvejes om man ønsker et kontrolbud, hvilket enten vil betyde en opsplitning af virksomheden eller øget ekstern involvering. Omkostningen til processen vurderes at ligge i størrelsesordenen 2,5-3,5 million over de kommende 1,5-2,5 år. Der vil være en lang række eksterne snitog serviceflader som skal afklares. De 3 mio. kr. er bedste bud på nuværende tidspunkt, og derfor bør en uvildig vurdere potentialet. Konsekvenser for målgruppen Vil have betydning for de mange samarbejdsparter/ kunder, som skal i gang med udbudsprocesser i de enkelte centre med tab af viden og lokalkendskab og den tætte brugerdialog som i dag varetages af ES. Omkostninger til dette er ikke taget med. Efter udbud forventes samme serviceniveau til borgere og brugere. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Alt efter valg omkring kontrolbud og udfald heraf vil det både betyde reduktion i stillinger samt virksomhedsoverdragelse. Bygningsmassen herunder materielgård og slathal mv. Tværgående besparelsespuljer vil fremadrettet være vanskelige at indarbejde. Indflydelse på nuværende o fremlagte besparelsesforslag uden serviceforringelser på 2,6 million frem mod Relationer til TAO og optimering af Bygningsdrift. Direktionens forslag til handlemuligheder Forventet provenue efter 2 år Beløb i kr. Total I alt Side 18

19 Skema Direktionens forslag til handlemuligheder Udvalg * Primært LTE, men også EPM og KFT * nogle handlemuligheder kan omfatte flere eller alle udvalg. Beskrivelse af handlemulighed Forslaget indhold Indledning Flere kommuner har erfaringer med udbud /konkurrenceudsættelse i.f.t. proces, styring, omkostninger og provenu. Erfaringerne viser at der kan opnås et gennemsnitligt provenu på 5-15 % jf. landsdækkende analyser. I nogle tilfælde er provenuet højere; helt op til 25 %, i andre tilfælde bliver det dyrere at overdrage opgaven. Det afhænger i høj grad af hvor veldreven organisationen i forvejen er. Flere kommuner viser sig konkurrencedygtige og har ved konkurrenceudsættelse fået tildelt opgaven: f.eks. Billund, Varde, Viborg m.fl. Der er også eksempler på kommuner der hjemtager udbudte opgaver for at opnå bedre pris og kvalitet via egen drift. Andre kommuner har med hel eller delvis succes lagt opgaven ud til større leverandører i landet. En lang række kommuner vælger en mellemvej, hvor der på baggrund af analyse/oplæg besluttes en udbudsgrad, en arbejdsform i driften og hvilke områder, som ønskes lagt ud til private. Endelig er der kommuner som ikke konkurrenceudsætter, men alene fokuserer på driftsoptimering i egen organisation. Statusbeskrivelse, effektiviseringer og potentialer Entreprenørservice: Entreprenørservice (herefter ES) har de senere år arbejdet med udvikling af helhedsorienteret drift (HOD). ES arbejder tæt sammen med myndighedsområderne i en samarbejdsform/ rationel parternering. ES har erfaring i og er en vigtig del af samskabelses-og borgerinvolveringsprojekter. Ligeledes har ES et tæt samarbejde med Beredskab og Politi (ved ulykker, storm, ekstrem nedbør, stormflod m.v.) samt ved facilitering af de mange arrangementer, der afvikles i det offentlige rum. ES desuden løfter et stort socialt ansvar bl.a. i samarbejde med Jobcentret: lærepladser, div. praktikker, job m/løntilskud m.v. Ovenstående fordrer en fleksibel organisation, en driftsstyring og en arbejdsform som evner at tilpasse sig fra dag til dag/år til år ud fra aktuelle behov. ES er i dag driftsforvaltning og udførende driftsentreprenør. Når udlicitering af ES italesættes er det særligt rettet mod den udførende del af virksomheden samt genudbud og forhandling af eksisterende kontrakter. Den udførende del af ES har gennemgået store forandringer gennem de sidste år med fokus på effektivisering. Der er fraflyttet stillesteder og materielgårde (8), der er reduceret i administration, ledelse og markpersonel, der er frasolgt maskiner og opgaver er lagt ud til private, hvor det er vurderet at give den bedste samlede løsning på pris og kvalitet. Der er ved metode- og procesoptimeringer hentet 2,4 million i ES uden serviceforringelser de sidste par år og der er frem til 2017 lagt forslag om yderligere besparelse som følge effektivisering på 2,6 millioner % af ES budget går i dag til private, sammensat af bl.a. funktionskontrakter på asfalt, udbud af vintertjeneste, udbud af brøndsugning, arbejde på broer samt samarbejde med lokale entreprenører og vognmænd indenfor grønne og grå opgaver samt Side 19

20 Skema Direktionens forslag til handlemuligheder enkeltopgaver udbudt med underhåndsbud. ES har igennem mange år deltaget med bud på mindre vedligeholdelses- og anlægsopgaver i underhåndsbud/licitation og hervedværet i fri konkurrence. Der har ved denne praksis kunne opnås benchmark på en lang række af opgaver. Der er opbygget et godt markedskendskab og opbygget et godt samarbejde om opgaverne med virksomhedens mange lokale samarbejdsparter. Der resterer derfor 45 %, som ikke eller kun delvist har været konkurrenceudsat og det er i denne del, at der særligt ved udlicitering bør kunne hentes en gevinst Scenarier for udlicitering af ES Scenarie 1: ES fortsætter den strategi der er påbegyndt med effektivisering og fortsat udbud af opgaver. Der opretholdes en effektiv og fleksibel egenproduktion. Opgaver udbydes med afsæt i den helhedsorienterede drift med fokus på pris og kvalitet og på udviklende samarbejdsløsninger privat/offentlig. Der vil ved dette scenarie også fremadrettet være økonomi, der ikke er kontraktligt bundet. Forventede provenuer estimeres mere præcist i forbindelse med den fortsatte udarbejdelse af udbudsplan/grad i ES. Scenarie 2: En fuldstændig konkurrenceudsættelse. Arbejdet med registreringer og beskrivelser vil kunne gøres klar på 1,5-2 år. Det skal overvejes om man ønsker et kontrolbud, hvilket enten vil betyde en opsplitning af virksomheden eller øget ekstern involvering. Omkostningen til processen vurderes at ligge i størrelsesordenen 2,5-3,5 million over de kommende 1,5-2,5 år. Der vil være en lang række eksterne snit- og serviceflader som skal afklares Side 20

21 Driftsønsker Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 6.02 Drift og teknik Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Færgedrift På anlægsbudgettet i 2015 er afsat 8 mio. kr. til indkøb af ny afløserfærge mellem Stigsnæs og øerne. Færgedriftens udgiftsniveau søges øget med 1,5 mio. kr. til drift af afløserfærgen. Driftsønsker Færgedrift Beløb i kr. Total I alt Side 21

22 Politikområde: Landdistriktsudvikling Udviklingsønske Cykelstier til nyt sygehus Etablering af cykelsti til nyt sygehus ("Pendlercykelsti"), som skal gøre det nemt at komme igennem Slagelse By på cykel fra stationen og til det nye sygehus. Der er indsendt ansøgning til Vejdirektoratet om støtte til projektet. Hvis der opnås tilsagn om støtte vil kommunen skulle medfinansiere projektet med kr Etablering af cykelsti til nyt sygehus I alt Side 22

23 Politikområde: Landdistriktsudvikling Udviklingsønske Stiplanlægning Stiplanlægning/etablering af nye stier. Realisering af stiplaner, handle- og kommunikationsplan for realisering af nye stier i Slagelse Kommune er politiks vedtaget i t er en genfremsendelse fra budgetforslag , hvor det ikke blev godkendt. Det er målet, at stierne er færdigt etabledrede i år 2019, og at så mange borgere som muligt skal kunne benytte de færdige stier. Der er vigtigt, at stierne er synlige, tilgængelige, sjove og interessante at bruge for alle aldersklasser Etablering af nye stier I alt Side 23

24 Politikområde: Landdistriktsudvikling Udviklingsønske Legepark/cykellegebane, Halsskov Legeparkprojekt i den sydlige del af byparken i Korsør. Projektet realiseres kun, hvis der kan ydes fondsstøtte til projektet (projekt via Dansk Cyklistforb. og Nordea Fonden). Det angivne beløb er Slagelse Kommunes andel. Etableringen af en legepark/cykellegebane vil ske i regi af Halsskov Innovationsprojektet og som et samskabelsesprojekt med Halsskov Lokalråd som omdrejningspunkt. Lokalrådet er indstillet på at supplere projektet med egne midler. Projektet skønnes at have positiv betydning for udviklingen på Halsskov og for en bedre kobling mellem de to bydele. Legepark/cykellegebane i Korsør bypark Slagelse Kommunes andel af udgifter 550 I alt I alt Side 24

25 Politikområde: 6.02 Drift og teknik Udviklingsønske Renovering af rådhushaven, Korsør Renovering af rådhushaven, Korsør Parken fremstår umiddelbart som en rekreativ og blomstrende oase i byens centrale del. Den fungerer hovedsageligt som gennemgangspark mellem busstoppestederne, gadebymiljøet og området omkring Føtex, men ønskes indrettet, så der også bliver bedre mulighed for ophold, hvor man kan tage en pause midt i byen, nyde blomsterne og se på mindesmærkerne. Den nuværende udformning er gennemført ved en renovering af anlægget i 1994, og især beplantningen (græs, bede og træer) trænger til fornyelse, men også indretningen bør genovervejes, så der bliver plads til inventar i form af bænke og affaldsbeholdere. I alt Side 25

26 Politikområde: 6.02 Drift og teknik Udviklingsønske Rekreativt område, Gl. stadion i Slagelse Rekreativt område, gl. stadion i Slagelse I forbindelse med opførelsen af bassinet til håndtering af større regnskyl på det gamle stadion, er der i lokalplanen lagt op til, at arealet skal fungere som rekreativt område, når det ikke er i brug som bassin. Der er i første etape anlagt græs, en asfaltbane (mulig skøjtebane) samt en fast kant om dele af anlægget. Et nyt, stort rekreativt område som dette rummer mange muligheder for nye, spændende oplevelser og aktiviteter på området, og der ønskes midler til dels at anlægge en sti, etablere mere spændende beplantning og opsætte nødvendigt inventar i form af bænke og affaldsbeholdere, og dels til at udnytte muligheden for plads til mere utraditionelle, moderne legeredskaber, motionsgrej mm., som kan supplere byens eksisterende aktiviteter. I forbindelse med ovenstående, ønskes den bevarede port mod Parkvej restaureret, da den er i særdeles dårlig stand. Desuden ønskes midler til afledt drift, da dette er et område, som ikke hidtil har været vedligeholdt af Entreprenørservice. I alt I alt Side 26

27 Politikområde: 6.02 Drift og teknik Udviklingsønske Ny legeplads i Lovsøanlægget, Korsør Ny legeplads i Lovsøanlægget, Korsør (i forbindelse med nedrivning af bygning) Lovsøanlægget i Korsør rummer mange muligheder for rekreative aktiviteter for alle aldersgrupper. Anlægget og søerne supplerer hinanden fint, og parken understøtter med sit terræn og de grønne rammer mulighederne for ophold, leg, motion osv. Desværre sætter en gammel og nedslidt legeplads et kedeligt præg på parken. I forbindelse med at Kommunale Ejendomme har planlagt nedrivning af en gammel gartnerbygning mellem søerne i den østlige del af parken, opstår der en oplagt mulighed for at etablere en større og mere indbydende legeplads kombineret med nye opholdsmuligheder. Den nye plads ligger ud til den store plæne, som kan inddrages i leg og aktiviteter i sammenhæng med legepladsen. Det nye aktivitetsområde tænkes etableret med udgangspunkt i en udviklingsplan for hele parken, så flere aldersgrupper tilgodeses, og hele parken får et løft. I alt Side 27

28 Politikområde: 6.02 Drift og teknik Udviklingsønske Juleudsmykning i byerne Juleudsmykning i byerne Det skal være attraktivt, at foretage sine juleindkøb i Slagelse kommunes 3 købstæder. Juleudsmykningen i byerne er med til at skabe en god stemning, og det har stort fokus fra erhvervsdrivende, borgere og turister. For at forstærke julestemningen skal udsmykningen understøttes med flere tiltag, og med nytænkning af den måde, hvorpå byerne udsmykkes. For at skåne materiellet mod vind og vejr og forlænge dets levetid, skal der i større grad tænkes løsninger, der kan tages ned og opbevares tørt når de ikke er i brug. Desuden bør der investeres i udsmykning, som ikke kræver tilslutning til strøm, så opstilling bliver mere fleksibel. I alt I alt Side 28

29 Politikområde: 6.02 Drift og teknik Udviklingsønske Ny salthal i Slagelse Ny salthal i Slagelse Planer om byudvikling nord for Slagelse station gør krav på arealet v/gasværksgrunden (bypark Slagelse & Campus), hvor eneste tilbageværende bygning er i funktion som salthal. Den gamle hal på området skæmmer området nu hvor alt omrking den er revet ned. For at give plads til byudvilklingen nord for stationen anbefales det derfor at trække sig ud af denne bygning, hvorved den kan rives ned. (nedrivning er ikke indeholdt i dette anlægsønske). Ved at etablere en større hal på materielgården i Slagelse end den nuværende frigøres behovet for bygningen på gasværksgrunden. I alt Side 29

30 Politikområde: 6.02 Drift og teknik Udviklingsønske Tryghed og sammenhæng ml. rekreative offentlige rum og udsatte boligområder m.v. Tryghed og sammenhæng ml. rekreative offentlige rum og udsatte boligområder Den positive udvikling og fokus inden for Slagelse Kommunes udsatte boligområder bør understøttes af attraktive tiltag i det offentlige rum. Ambitionen er at opnå en positiv indvirkning på tryghed og tilhørsforhold i de udsatte boligområder en udvikling, der skal få de udsatte boligområder til at flyde sammen med den omkringliggende by, og blive et sted man har lyst til at færdes. Sådanne tiltag kan være udvikling af stiforløb, parker, legeområder og belysning sammen med de mennesker, der bor og færdes i og omkring de udsatte boligområder. Arbejdet vil indledningsvis udmøntes i udviklingsplaner, som angiver en tydelig retning og et formål for fremtidens offentlige områder omkring de udsatte boligområder dette under særlig hensyntagen til de boligsociale helhedsplaner m.m. De afsatte anlægsmidler skal i første omgang finansiere projekttimerne i samarbejdet omkring udviklingsplanerne. Dernæst en realisering af mindre tiltag i og omkring de udsatte boligområder. Eventuelle større anlægsmæssige tiltag vil efterfølgende blive fremsat som nye anlægsønsker. I alt I alt Side 30

31 Politikområde: Drift og Teknik Udviklingsønske Anlæg af nye cykelstier I den nugældende anlægsoversigt er der ikke afsat midler til nye cykelstier i overslagsåret Der afsættes midler i overslagsårene til den videre realisering af cykelstiplanen I alt Side 31

32 Politikområde: 6.02 Drift og teknik Udviklingsønske Naturpark Skovsø Toiletfaciliteter m.v. Naturpark Skovsø, toiletfaciliteter m.v. Naturpark Skovsø er et område som børn og voksne i Slagelse, på grund af den bynære beliggenhed, i stadig højere grad tager til sig. Den store afveksling mellem åbne og lukkede naturtyper giver mulighed for leg, læring og oplevelser på alle tider af året. Desværre begrænses brugen af området, fordi der ikke findes et offentligt toilet. Institutioner, skoler og spejdere ville tillige have endnu større glæde af området, hvis der fandtes en lejrplads med 3-4 shelters, hvor man kan opholde sig og eventuelt overnatte. Med etablering af toilet og shelters i Naturpark Skovsø bliver det endnu mere attraktivt, at færdes i området og dermed få glæde af de unikke naturoplevelser, som ellers er en mangelvare i den umiddelbare nærhed af Slagelse. I alt I alt Side 32

33 Politikområde: Drift og Teknik Udviklingsønske Udvidelse af P-plads og ny legeplads ved Vesthallen, Slagelse P-pladsen ved Vesthallen og Marievangsskolen er i perioder meget belastet, hvilket betyder kaotiske forhold. P-pladsen kan udvides på 3 delarealer, der kan udføres uafhængigt af hinanden, men samlet giver en kapacitetsforøgelse, der kan modsvare det behov der er. På et af delarealerne er i dag placeret en legeplads, der servicerer et stort boligområde i den vestlige del af Slagelse, er gammel og nedslidt med få og kedelige legeredskaber som overvejende er møntet på ældre børn. Ved at etablere en ny og spænde legeplads for flere aldersgrupper, og samtidig etablere et grønt opholdsmiljø ved siden af legepladsen, hvor voksne kan gøre ophold mens børnene leger, kan denne legeplads gøres til et stort aktiv for lokalområdet I alt I alt Side 33

34 Politikområde: Drift og Teknik Udviklingsønske Parkeringshenvisningssystem i Slagelse Der er ofte kritik af, at det er svært at finde ledige parkeringspladser i Slagelse centrum. Parkeringsundersøgelser har vist, at der er pladser nok, dog er enkelte overfyldte på udvalgte tidspunkter. Men undersøgelserne har også vist, at efterspørgslen på et parkeringshenvisningssystem er stort I alt I alt Side 34

35 Politikområde: Drift og Teknik Udviklingsønske Udvidelse af Valmuevej, Slagelse Som en afledt effekt af, at der er etableret en ny daginstitution på Valmuevej samt ældrecenter på Rosenkildevej, kan det konstateres, at der er en øget trafikmængde på Valmuevej. Valmuevej er anlagt med en samlet køresporsbredde på ca. 3,25 det vil derfor være nødvendigt, at foretage en udvidelse kørebanen på Valmuevej, anlæg af fortov samt etablering af vejbelysning på en 350 meter lang strækning. Udvidelsen vil medføre, at 2 biler vil kunne passere hinanden, uden at benytte rabatarealet. Slagelse Kommune har i foråret 2014 modtaget en underskriftindsamling, hvoraf det fremgår, at der ønskes en vejudvidelse af Valmuevej I alt I alt Side 35

36 Politikområde: Drift og Teknik Udviklingsønske Vej- og stibelysning Slagelse Kommune har modtaget en del henvendelser fra borgere og virksomheder som ønsker, at der etableres vej- og/eller stibelysninger på offentlige færdselsarealer. Center for Teknik og Miljø har i dag en liste på ca. 30 ønsker som vedrører udvidelse af det nuværende vej- og stibelysningsanlæg, det kan derfor anbefales, at der afsættes et årligt anlægsbudget til udvidelser af belysningen på offentlige færdselsarealer. Under forudsætning af, at der afsættes midler til nye vej- og stibelysningsprojekter vil Center for Teknik og Miljø udarbejde en politisk sagsfremstilling, som vil indeholde et oplæg til prioritering af de ønsker som er indeholdt i den nuværende liste. Den seneste revision af listen blev forelagt LTE-udvalget på mødet den 2. februar I alt I alt Side 36

37 Ønsker fra borgere om bedre og mere gadebelysning i Slagelse Kommune (off. Veje) Revideret 11. marts 2015 Nr. Adresse /område Ønske/forslag Henvendelse/ ansøgning fra: Evt. antal lamper/lbm Overslagspris kr. Bemærkninger/ændringer Virksomheder 1 Industrikrogen i Vemmelev At vejen belyses, da der ikke er belysning 2 3 Autisme Center Vestsjælland/Selandia Anholtvej 3 Industrivej 36, Lastbilparkeringspladsen i Skælskør Særlig ønske om at få belyst indkørslen At få Lastbilparkeringspladsen belyst og især få pladsen aflåst Leif Petersen + Susanne, Tlf Virksomhed, Industrikrogen 3, Vem. 2 3 stk. ca Autisme Center Vestsjælland/Selandia ca Vej og Trafik ca Leif Petersen, LLP VEMMELEV ApS Når Affaldplus+ ikke har åbent - er der ingen belysning i området Der er en offentlig lampe ved indkørslen, men lampen virker ikke i Sommertidsperioden. Omkostningen bør ikke afholdes af gadebelysningsbudgettet, men af ejendomsbudgettet På grund af især tyveri af dieselolie og effekter i lastbilerne samt hærværk. 4 Rosengade, Sct. Mikkels Kirke Ønske om ny projektørbelysning på Kirken Vej og Trafik?? LED God tilbagebetalingstid (ca. 3-4 år) Ikke undersøgt nærmere. 5 Smedegade 20 ( Skyggeren ) Delvis offentlig overdækket P-plads LED-Belysning Vej og Trafik henvendelse fra Mette ( ) Interiør på Nytorv i Skælskør 6 Nytorv i Skælskør Mere lys på Nytorv Mette, Interiør 49 stk. (enkle lysstofsrør) Ca Ca LED God tilbagebetalingstid (ca. 2-3 år). Og bedre belysning Nytorv er meget mørk på grund af den svage belysning. Kan muligvis klares med en enkel Skælskørlampe mere + udskiftning af de eksisterende pærer til LED- kertepærer Side 37

38 Ønsker fra borgere om bedre og mere gadebelysning i Slagelse Kommune Nr. Adresse /område Ønske/forslag Henvendelse/ ansøgning fra: Evt. antal lamper/lbm Overslagspris kr. Bemærkninger/ændringer Boligområder 1 Stillingevej i Øster Stillinge 2 Alhøjvej og Alhøjvænget i Korsør 3 Brovej 26 4 Forlevvej ud for 1, 3 og 5 5 Parkeringspladserne omkring Slagelse Station og busterminal (inkl. DSB`s P-plads) 6 Ndr. Stationsvej Tårnborgvej ud for opkørselsrampen til 7 Vestmotorvejen Hashøjvej m. Skovgårdsvej (fra byskiltet) og 8 plejehjemmet (nr. 14) Sorøvej i Slagelse mellem rundkørsel ved Byskovsvej og Sorøvej nr 20 ( Wolfking ) 9 Rosenkildevej m. Rosenkildeparken og 10 Valmuevej Ønsker gadebelysning på den gennemgående trafikvej i landsbyen. Der er ingen gadebelysning på denne vej. Der er især ønske om at få belysning mellem nr. 8 og nr. 23 Ønsker generelt mere belysning af vejen i området, da hver anden lampe slukkes allerede kl Desuden er hver anden lampe kun er tændt i hele sommertidsperioden. Grundejerforeningen v. Said Baloumi (brev) Helle Steensen, Markmosen (tlf. d. 8/ ) Ca. 15 stk. 700 meter ca Der er gadelys på Disagervej. Tilslutningsvej ved gadekæret. Bør prioriteres højt. De anmoder især om at lamperne er tændt længere om aften. Der har været flere henvendelser fra dette område Ingen Der ønskes opsat lamper ved indkørslen til Gl. Forlev v. Brovej 26. Ønskes af borger pga. af dårlige oversigtforhold i svinget og en påkørsel af en transformerstation Borger i Gl. Forlev 2 stk. ca Bør prioriteres højt pga. trafiksikkerheden Ønskes af borger pga. af dårlige oversigtforhold i svinget Borger i Forlev Ca. 2-4 Ca Flere borgere ønsker bedre belysning og at man undlader slukning af hver anden lampe i sommertidsperioden. Der mangler belysning af den vestlige Ca. 10 stk. grusparkeringsplads Pendlere og borgere i Slg. 200 meter ca Flere borgere ønsker bedre belysning og at man undlader slukning af hver anden lampe i sommertidsperioden. Pendlere og borgere i Slg. - Der ønskes en bedre belysning af denne strækning på Tårnborgvej, især ud for T- vejkrydset ved opkørselrampen. Halsskov Lokalråd 2-4 lamper ca Beboere på Marysvej ønsker etablering af belysning (og fortov) på Hashøjvej Etablering af gadelys på denne strækning henover broen Brev/ fra Hanne og Ejvind Hansen, Marysvej 6, Slots Bjergby Lizzi Harder Petersen Kassebjerggårdsvej 9, 4200 Slagelse 20 stk. 450 lbm. Ingen belysning på hverken kørebane eller cykelsti. En dårlig og ujævn vejstrækning Elvin 8 stk. 200 meter ca Annelise Bruhn Hansen fra Vemmelev lokalråd har henvendt sig igen den 4. aug Der har været mange henvendelser om dette. (utryghed). Bør prioriteres højt. Det skyldes bl.a. høje træer som skygger for lamperne og det giver stor utryghed. Bør prioriteres højt. Den eksisterende svage belysning bør undersøges og eventuelt forbedres Snak evt. med VD. Ca. 28 stk. 650 lbm ca Strækningen er Facadeløs Der er cykelsti og det er indenfor bytavlerne. Det er ikke godt - Bør opprioriteres, ny vej + rundkørsel 11 Ringvejen i Sørbymagle Fra Egebjergvej 114 til Søparken Amdi Roust Ca. 10 stk. 250 meter ca Der er ikke fortov eller cykelsti. 12 Sdr. Ringgade Mellem Mariendahls Allè og Næstvedvej (gl rute 22) Der mangler belysning på en del af strækningen Borger + Elvin (pga. den nye vejtilslutning 24 stk. 600 meter ca Strækning i Byzone, som ikke er belyst Der er cykelsti i begge sider. Nødvendig pga. Ærøvejs tilslutning (uff) 13 Sdr. Ringgade (UF Kassernen) UF Charlottedal Allè (busstops) Udfor Gaderhusarkassernen venstre svingsbane Kurt Heillesen, SEAS-NVE 8 stk. Ca. 200 meter ca Mørkt ved busstoppesteder, hvor soldater krydser vejen 14 Østergade i Rude Ved busstoppested Borger i Rude 2 stk. ca Ønske mere/bedre belysning mellem H.P. Side Stenstuegade Hansens Plads og Herrestræde Borger på Herrestræde 1 stk. ca Der er langt i mellem lysmasterne (for langt), men især busstoppestedet bør belyses. Der er opsat en ny lystmast og ny LED på alle 3 master, men borgeren er forsat utilfreds i P-siden

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 360.848 357.115 353.383 353.383 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 360.848 357.115 353.383 353.

Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 360.848 357.115 353.383 353.383 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 360.848 357.115 353.383 353. Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budget 2016-2019 Foreløbig resultatopgørelse pr. 17.august 2015 Budgetrammer på drift 1.000 kr. Budget 2016-2019 Budget Budgetoverslag 2016 2017 2018 2019 SKATTEFINANSIERET

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb 1. Veje og pladser 1.42 Udskiftning af busskure 375 LL Ved flere stoppesteder trænger busskuret til at blive skiftet ud og i nogle tilfælde vil et skifte fra et træskur til et glasskur være pænest. I bymæssige

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 301 3.01-5.14 302 3.01-5.14

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger Notat Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14 Resume af Følgegruppens holdninger Især fire forhold blev nævnt af følgegruppen: 1. Gruppen efterspørger en bedre løsning for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Roskilde leger - Kom ud og leg!

Roskilde leger - Kom ud og leg! 9. januar 2010 - Kom ud og leg! Tlf.: Fax: www.roskilde.dk Roskilde leger - Kom ud og leg! Idégrundlag En ny bylivskultur er under udvikling. Roskilde leger - Kom ud og leg! er et kulturbaseret projekt

Læs mere

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013 Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De

Læs mere

Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg Referat Teknisk Udvalg : Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A)

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om vejbelysning i Allerød Kommune Dette notat beskriver i afsnit

Læs mere

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 26. november 2015 Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

Boligprogram 2013. Planlægning

Boligprogram 2013. Planlægning Boligprogram 2013 Planlægning Februar 2013 Boligprogram 2013 Planlægning Lone Wind lwnie@slagelse.dk 7. februar 2013 Der er udarbejdet boligprogram for 2013 for Slagelse Kommune. Der er taget udgangspunkt

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Tårnby

Læs mere

Borgerplan for Klejtrup

Borgerplan for Klejtrup Revideret november 2008 1 Foreningerne i Klejtrup afholdt et borgermøde den 3. november 2008 om udviklingen i lokalområdet jf.: Klejtrup borgerplan - Helhedsplan for Klejtrup by juni 2005, som opfølgning

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

EAN Nummer INSTITUTION/AFDELING ADRESSE POSTNR OG BY

EAN Nummer INSTITUTION/AFDELING ADRESSE POSTNR OG BY EAN Nummer INSTITUTION/AFDELING ADRESSE POSTNR OG BY 5790000367061 Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse 5798007387150 Kommunaldirektøren Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse 5798007364106 Beredskab

Læs mere

Trørød Grundejerforening. Høringssvar vedr. Strategi for byens parker og grønne områder. Mo bile +45 29 27 28 19

Trørød Grundejerforening. Høringssvar vedr. Strategi for byens parker og grønne områder. Mo bile +45 29 27 28 19 Trørød Grundejerforening Høringssvar vedr. Strategi for byens parker og grønne områder Form and for Trø rød Gru nd ejerfor eni ng Sven He rting Kontakt 1 info: Phone +45 4 5 89 35 19 Mo bile +45 29 27

Læs mere

Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12. juni 2012.

Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12. juni 2012. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/07092 UDGIFTER TIL VEJBELYSNING Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12.

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård LOKALPLAN NR. 1.27_345 Tølløse Avlsgård Ændring af lokalplan nummer. I forbindelse med Kommunesammenlægningen i 2007 har denne lokalplan sammenfaldende lokalplannummer med andre lokalplaner indenfor Holbæk

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Udvikling i din by GUDUM

Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme små og store, jordnære

Læs mere

Romalt har 3 hjertestartere

Romalt har 3 hjertestartere GRUNDEJERFORENINGEN ROMALT Romalt har 3 hjertestartere Se kortet på bagsiden Informations folder efteråret 2015 Nyt fra Grundejerforeningen Kære Grundejere I Grundejerforeningen Romalt Velkommen til den

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014 Tilsynsrapport 2013 Veje og grønne områder Center for Teknik Maj 2014 lndholdsfortegnelse Generelt 2 Indledning Ændringer i udbud Kvalitetskrav Kvalitetskontrol 3 Almen vejdrift Græsslåning i landområder

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Budget 2013. Borgermøde

Budget 2013. Borgermøde Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Frederikshavn Kommune Teknisk udvalg Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Økonomicentret, d. juni 2014 Drifts besparelses forslag Vinter -562-709 -818-925 Renhold af belægninger og bekæmpelse af invasive

Læs mere

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer.

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 06. marts 2015 Sekretariatet Yderligere forøget behov for midlertidige

Læs mere

HASLE OMRÅDEFORNYELSE

HASLE OMRÅDEFORNYELSE HASLE OMRÅDEFORNYELSE REVITALISERING AF HASLE FÆLLED SKITSEFORSLAG FOR BØRNE/UNGE GRUPPEN 9.SEPTEMBER 2009 ALGREEN ARKITEKTER MAA OVERSIGTSKORT HASLE FÆLLED M.M. Overordnet for område skal man være varsom

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Idéoplæg. Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe

Idéoplæg. Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe Idéoplæg Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord.... 3 Organisation.... 4 Målgruppen.... 4

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-201 x Forslag Reduktion i budget for GudenåSamarbejdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Der foreslås en besparelse på driftsbudgettet på 90.000 kr. på området for Gudenåkomiteen, der har

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Projektet er placeret i Nordisk Park, Vinkelvej 22 i Viborg i tilknytning til Gymnastik- og Idrætshøjskolen og atletikstadion på østsiden af Søndersø.

Projektet er placeret i Nordisk Park, Vinkelvej 22 i Viborg i tilknytning til Gymnastik- og Idrætshøjskolen og atletikstadion på østsiden af Søndersø. Statusnotat White Water Viborg Status pr. 1. aug. 2015 Projektet er placeret i Nordisk Park, Vinkelvej 22 i Viborg i tilknytning til Gymnastik- og Idrætshøjskolen og atletikstadion på østsiden af Søndersø.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Nr. Teknik- og Miljøudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 9: Natur og miljø 9.1 Klipning af græs på boldbaner reduceres. 350 450 Primært reduceret indsats på træningsbaner,

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Idekatalog Masterplan for Sæby

Idekatalog Masterplan for Sæby IDEKATALOG MASTERPLAN FOR SÆBY Idekatalog Masterplan for Sæby Idekatalog fra Sæby Havns Beboerforening for området Sæby Havn, Strandgade, Klostergyden, Den gamle fabriksgrund, Nordstranden og Søndre strand

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Side 2 af 10 Hvordan optimeres kommunale udbud i den grønne sektor, hvor medarbejdere virksomhedsoverdrages? Dette notat skitserer erfaringer

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Afdelingsbestyrelsens beretning Den 25. september 2014 Gæster: Alboa Alboa Dirigent: Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Bent Nedergaard Jeg vil i min beretning komme

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21 Dato 20. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/13568-9 Side 1/5 Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej

Læs mere