Fast track / accelereret operationsforløb et eksempel på evidensbaseret sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fast track / accelereret operationsforløb et eksempel på evidensbaseret sygepleje"

Transkript

1 Fast track / accelereret operationsforløb et eksempel på evidensbaseret sygepleje Dorthe Hjort Jakobsen, klinisk oversygeplejerske Rigshospitalet, Danmark.

2 1997 Medicinske komplikationer: 20 % Udskrivelse dag 10-14

3 Turning point 1997 Surgical stress response Kirurger Kehlet Sygeplejersker Anæstesiologer Fast track program

4 Fast track program 1997 Præoperativ forberedelse af pt. Ingen dræn Ingen sonde KAD sep 1. POD Epidural analgesi 48 timer Multimodal analgesi

5 Fast track program 1997 Almindelig kost fra operationsdagen Tidlig og øget mobilisering Daglige mål for mobilisering Udskrivelse dag 3

6 Kolonopereret patient 1. postoperative dag 2 patientbilleder Accelereret pt Konventionel pt

7 Accelereret operationsforløb Hvad er et accelereret operationsforløb Hvad betyder det for patienten?

8 Operationen gik godt, men. organ dysfunction ( kirurgisk stress ) hypothermia smerter Kvalme og opkastning overhydrering / dehydrering hypoxaemia søvnforstyrrelser immobilisation nedsat fødeindtag træthed traditioner (sonde, dræn, restriktioner) Kehlet & Dahl Lancet 2003; 363: 1921 White, Kehlet et al Anesth Analg 2007;104:1380

9 Kehlet & Wilmore Ann Surg 2008;248: Accelereret operationsforløb præoperativ information stress reduktion smerte behandling mobilisering ernæring nedsat komplikationsrisiko og rekonvalescens

10 Eksempler på evidens, der overføres til fast track / accelererede operationsforløb

11 Præoperativ forberedelse Formål: At opnå en tryg og aktiv patient og sikre patientcentreret praksis Formidle den nødvendige viden til patienten og evt. pårørende Identificere patientens ressourcer Give patienten følelsen af, at der er tid til ham Afstemme gensidige forventninger The nurse has time for me: the perioperative dialogue from the perspective of patients. Rudolfsson. J Advan Periop Care 2003;1:77-84 Hjort Jakobsen Velinformerede patienter i accelererede forløb Sygeplejersken 2008;19:36-38

12

13 regional vs general anaesthesi Kirurgisk stress response endocrine-metabolic protein economy immune function inflammatory resp ileus pain (dynamic) autonomic reflexes Kehlet in Neural Blockade (eds Cousins & Bridenbaugh) 3rd ed. 1998; Holte and Kehlet Clin Nutr 2002;21:199

14 Effekt af lap vs åben kirurgi på kirurgisk stress respons endocrine-metabolic ( ) proteolysis ( ) inflammatory (IL-6, leucocytosis, acute phase proteins) immunofunction pulmonary function paralytic ileus ( ) Kehlet World J Surg 1999;23:801 Carli Arch Surg 2005; 140: 593 Wichmann Arch Surg 2005; 140: 693

15 Postoperative opioid sparing to hasten recovery What are the issues? Anesthesiology 2005; 102: Henrik Kehlet morfika ineffektive på smerter ved mobilisation bivirkninger opioid-sparing: PONV og sedation

16 Non-opioid analgetika paracetamol NSAID/COX-2 hæmmer lokal anæstetika α 2 agonist ketamin dextrometorfan gabapentin/pregabalin glukokortikoid Kehlet Anesthesiology 2005; 102:1083 Tiippanna Anesth Analg 2007;104:1545 Kehlet Acta Anaesth Scand 2007;51:1133

17 Klinisk vejledning til kolonopererede patienter 2 timer præoperativt gives: Gabapentin 600 mg Panodil R 2 g / Panodil 1 g Brufen 600 mg Peroperativt gives PONV profylakse: Zofran 4 mg IV Dexametason 8 mg IV Postoperativt gives: Tbl Panodil 1 g x 4 dgl. Gabapentin 300 mg mg indtil POD 5 Ibuprofen 400 mg x 4 (eller 600 mg x 3) POD 2-5 Pn Tbl morfin 10 mg

18 Postoperativ immobilisering tab af muskelfunktion (10% om ugen) hypoxæmi hjerte-sår-cerebrale komplikationer thrombo-emboliske komplikationer træthed og forlænget konvalescens Harper et al., J Am Geriat Soc 1988; 36: 1047

19 Stilling og postop O 2 -saturation 100 S p O 2 % * = p < * * stående siddende liggende præ-op dag 1 dag 4 dag 7 Mynster Anaesthesia 1996;51:225

20

21 Faktorer, der påvirker varigheden af tubes, restrictions epi local anaesthetics postoperativ ileus laxatives prokinetics fluid excess ileus opioids early feeding ( ) chewing gum lap surgery ( ) Mattei World J Surg 2006;30:1382 Kehlet Nature Clin Gastro Hepatol 2008;5:552

22 Perioperativt væskeoverskud - betydning for morbiditet hjerte lunger gastrointestinal (ileus) sårheling koagulation Holte, Sharrock and Kehlet, Br J Anaesth 2002; 89: 622

23 Væsketerapi undgå væskeoverskud (bevare præoperativ vægt) Holte Br J Anaesth 2002; 89: 622 Brandstrup Ann Surg 2003; 238: 641

24 Accelererede operationsforløb evidens overført til kliniske vejledninger

25 Klinisk vejledning (accelereret forløb) til ovariecancer-opr. Operationsdagen 1.postop dag Restriktiv iv-væske Mobiliseres 2 t Fuldkost og 1 l per os Sep KAD mane Mobiliseres 6 t Fuldkost og frit per os incl. 4 proteindrikke 2. postop dag Mobiliseres 8 t Fuldkost og frit per os incl. 4 proteindrikke 3. postop dag Sep epi-kath mane Mobiliseres 8 timer 4 protein drikke 4.postop dag Udskrivelse

26 Kliniske vejledninger Højner kvaliteten af den udførte pleje- og behandling Ensretter pleje og behandling Forbedrer pleje- og behandlingsresultaterne Grimshaw & Russel Lancet 1993;342: Hunter Internat J Nurs Studies 2008;45:

27 Resultater mobilisering ernæring lunge-, hjerte-, muskel funktion medicinske komplikationer Basse Br J Surg 2002;89:446 Henriksen Nutrition 2002;18:147 & 263 Hjort Jakobsen Scand J Surg 2004;93:24 Basse Dis Colon Rectum 2004;47:271

28 Dis Colon Rectum 2004;47: fast track care conv. care p age epi (days) 2 3 * i.v. fluid > 24 h 8% 80% * nasogastric tube * defaecation day * cardiac compl 2.3% 9% * pulm compl 0.8% 16% *

29 Resultater Hurtigere genoptagelse af daglige aktiviteter Nedsat træthed og behov for søvn Uændret behov for primær sundhedstjeneste Hjort Jakobsen. Colorectal Disease 2006;8:

30 Nationale, evidensbaserede Kliniske vejledninger 2013 EPS Hoftefraktur Knæ- og hoftealloplastik Kolonresektion Ovariecancer Dagkirurgi Hernie Pancreatectomi Cystectomi Hysterektomi Nefrektomi Lap. Cholecystektomi Aortaaneurisme Brystkirurgi Lungeresektion Amputation Prostatectomi

31 Accelereret operationsforløb Psykosociale forhold?

32 Accelereret operationsforløb somatisk rask psykisk rask

33 Genindlæggelser og tilfredshed med udskrivelsestidspunktet Genindlæggelse % Planlagt 2-dages indlæggelse Planlagt 3-dages indlæggelse Tilfredshed med udskrivelsestidspunktet 67 % 94 % Hjort Jakobsen, Sygeplejersken 2004;19:36-38

34 Fru Olsen 75 år - kolonopereret sommeren 2012

35 Hvad gik galt??

36 Patientperspektivet Standardiserede plejeplaner Individuelle behov/hensyn Omsorg

37 Take home message: Kliniske retningslinjer er et redskab, der ikke bliver bedre end dem, der bruger det

38 Can we justify early discharge after cancer surgery?

39 Fast track program for patients undergoing breast cancer surgery Results from a qualitative study LOS 5,0 days 1,6 days (mastectomy) Nurse led outpatient clinic /telephone counselling Nurses found it easier to provide undisturbed psychosocial support Patient satisfaction Slight pain 1 2 days Well being, wound management, psycho logical aspects Mertz, BG 'Fast-track surgery for breast cancer is possible' Danish Medical Bulletin 2013; 5, s. A4615.

40 Implementering Vi ved, hvad vi skal gøre - Men Hvordan gør vi det??

41 Ændring af opgaver ændring af organisationen Hayes The Theory and Practice of Change Management Palgrave Macmillian

42 Fast operationsprogram Normering Undervisning: Evidens / fast track Take home message: Organisatoriske ændringer er nødvendige!! Sygeplejeambulatorie Standard plejeprogram essentielt

43 Sygeplejeambulatorium og telefonopfølgning Fysiske problemer Psykosociale problemer Dokumentation Feed-back

44 Eksempel på Fast ugeprogram for kirurgi

45 Udvikling af standarder anæstesi smertebehandling kvalmebehandling laksansbehandling udskrivelseskriterier antibiotikaprofylakse checkliste udskrivelse råd og restriktioner

46 Sygeplejeprogram program Mål for mobilisering 1 postop dag dato: Mobilisering Ude af sengen > 8 timer Opfyldt Hvis ikke opfyldt - Hvorfor ikke? Mobiliseret ved måltiderne mobiliseret 2 x 2 t i DV mobiliseret 2 x 2 t i AV gåture 120 meter x 2 etc.

47

48 Faciliteter til den oppegående patient Kvalitetsmåling

49 Accelererede operationsforløb konsekvenser for sygeplejen

50 Totalt postoperativt tidsforbrug per patientforløb min konv. beh. accel. beh. 0 konventionel beh. accelereret beh. Hjort Jakobsen,Sygeplejersken 2004;6:18-26

51 Hjort Jakobsen,Sygeplejersken 2004;6:18-26 antal minutter 600 tidsforbrug set i forhold til sygeplejeopgaver konventionel (n=30) accelereret (n=25) fysiske opg. indirekte opg. information

52 Hjort Jakobsen,Sygeplejersken 2004;6:18-26 Tidsforbrug per dag og postopr. indlæggelsestid min. tidsforbrug/dag konv. beh. konv. beh. accel. beh. postopr. indl. tid (dage) accel. beh. Konv. beh accel. beh

53 Konklusion accelererede vs konventionelle forløb efter elektiv kolonresektion Samlet postoperativ plejeindsats Somatiske plejeopgaver Undervisning / information Indlæggelsestid Plejeindsats per dag Hjort Jakobsen,Sygeplejersken 2004;6:18-26

54 Hvad gør de bedste bedre? DK oversigt knæ/hofteledsudskiftning hospitalisering gns 8 dage (4-12 dage) afdelinger med kort liggetid karakteriseret ved specialafsnit kontinuitet opdateret pat. information/ beh.principper veldef. udskr.kriterier morfinbesparende smertebeh. tidlig mobilisering samme pleje / fysioterapi-normering højere / samme patienttilfredshed Husted Ugeskr Læger 2006;168:2139/2144/2148

55 Take home message: Fast track programmer: fremskridt for patienter udfordring for sygeplejersker Kvalitet af sygeplejen

56 Konklusion Fast track is not a Destination It is a WAY OF LIFE.

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud

Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Udarbejdet af Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Dansk Ortopædisk Selskab 2008 Indholdsfortegnelse Side Forord. 2 Styregruppe.. 3 Grad af evidens og

Læs mere

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 NYT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL APRIL 2006 Ferier er farlige for patienterne Side 2 Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 Smertefri og rask på rekordtid Side 8 TEMANUMMER Accelereret kirurgi: Fire ud

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation 2006 Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation Opdateret version marts 2006 Referenceprogram

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER)

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) Revideret af Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen FaKD, 3. reviderede udgave december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Version 5.0. Godkendt af DASAIM

Version 5.0. Godkendt af DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin s Rekommandation for udarbejdelse af udskrivningskriterier fra anæstesiafdeling til kirurgisk stamafdeling efter anæstesi i Danmark Version 5. Godkendt

Læs mere

Tobak og alkoholintervention før operation

Tobak og alkoholintervention før operation Rekommandation: side 1 af 25 Udarbejdet af en arbejdsgruppe under DASAIM og Kirurgisk Forum: Ann M Møller Hanne Tønnesen Per Rotbøll Nielsen Jes Bruun Lauritzen Rekommandation: side 2 af 25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frekvensen af vaskulære events ved kort-tids tromboseprofylakse ved hofte- og knæalloplastik. FETA-studiet. Version 3, 23/03-2012

Frekvensen af vaskulære events ved kort-tids tromboseprofylakse ved hofte- og knæalloplastik. FETA-studiet. Version 3, 23/03-2012 Frekvensen af vaskulære events ved kort-tids tromboseprofylakse ved hofte- og knæalloplastik i fast-track regime FETA-studiet Version 3, 23/03-2012 Christoffer Jørgensen, Læge 2 1. Forsøgets formål...

Læs mere

AT FASTE ELLER IKKE AT FASTE

AT FASTE ELLER IKKE AT FASTE AT FASTE ELLER IKKE AT FASTE PRÆOPERATIV ERNÆRING MED KULHYDRATRIGE DRIKKE TIL ELEKTIV ORTOPÆDKIRURGISKE PATIENTER. Anerkendelse En stor tak til vores eksterne samarbejdspartnere, der har gjort det muligt,

Læs mere

PROJEKTER ORTOPÆDKIRURGISK FORSKNINGSENHED

PROJEKTER ORTOPÆDKIRURGISK FORSKNINGSENHED PROJEKTER ORTOPÆDKIRURGISK FORSKNINGSENHED WINSTA SKULDERFRAKTUR PROJEKT Maiken Stilling, læge, lektor, ph.d. At undersøge helingstidspunkt for proximale humerus frakturer der opereres med/stabiliseres

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer for patienter med degenerative cervikale lidelser. September 2009.

Nationale kliniske retningslinjer for patienter med degenerative cervikale lidelser. September 2009. Nationale kliniske retningslinjer for patienter med degenerative cervikale lidelser. September 2009. Materialet betragtes som godkendt af de faglige selskaber DNKS og FSNS samt af afdelingsledelserne ved

Læs mere

Dokumentalistrapport

Dokumentalistrapport Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Dokumentalistrapport Dato Versionsnummer: Dokumenttitel Ansvarlig/forfatter 08.01.2014 0.5 Dokumentalistrapport Tine Nymark DRHoftebrud 1 Dansk Tværfagligt

Læs mere

Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud. Indholdsfortegnelse

Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud. Indholdsfortegnelse Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Dansk Ortopædisk Selskab 2008 Indholdsfortegnelse Forord Styregruppe Styrke af anbefalinger Epidemiologi

Læs mere

Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november

Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november Forord Året 2013 blev begivenhedsrigt. Den 1. februar 2013 lukkede vi Helsingør Hospital og etablerede ét hospital - Nordsjællands Hospital. Samlingen betød,

Læs mere

Dansk Herniedatabase Årsrapport 2008 1

Dansk Herniedatabase Årsrapport 2008 1 Dansk Herniedatabase Årsrapport 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning. 3 Resumé og konklusioner 4 Baggrund. 5 Mål for databasen.. 5 Beskrivelse af Dansk Herniedatabase. 6 Organisation 6 Daglig drift. 7

Læs mere

Rapport Opgørelse af 30 konsekutive patientforløb ved stor rygkirurgi

Rapport Opgørelse af 30 konsekutive patientforløb ved stor rygkirurgi Rapport Opgørelse af 30 konsekutive patientforløb ved stor rygkirurgi Oktober 2009 - marts 2010 Indhold: Indledning Vurdering af resultater fra retrospektiv opgørelse Forslag til ny smerteplan Resultater

Læs mere

Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014

Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014 Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014 Referenter: Palle Toft, Jannie Bisgaard Stæhr, Nanna Reiter og Thomas Strøm. Fredag d. 24. januar Richard J. Beale fra London havde et indlæg om Surviving Sepsis

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Dansk Pædodontisk Selskab maj 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Behovet for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi...3

Læs mere

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning Titel Søgeord Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation Hovedsøgeord: Ernæring Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Læs mere

Titel. Søgeord. Konsulenter: Godkendelse

Titel. Søgeord. Konsulenter: Godkendelse Titel Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit Søgeord Hoved søgeord: Observation af virkning og bivirkning af given behandling Andre søgeord: kritisk sygdom, systematisk

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

April 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

April 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 2 April 2008 16. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Uddannelsesbehov hos læger og sygeplejersker inden for palliativ pleje og behandling

Uddannelsesbehov hos læger og sygeplejersker inden for palliativ pleje og behandling 3413 4. Ludvigsen SR. Læring av klinisk resonnering i medisinsk utdannings- og arbeidkontekst[disp]. Universitetet i Oslo: Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Pedagogisk forskningsinstitut, 1998. 5.

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

PRÆOPERATIV FASTE NÅR INFORMATION SKABER PATIENT(U)SIKKERHED

PRÆOPERATIV FASTE NÅR INFORMATION SKABER PATIENT(U)SIKKERHED OPGAVELØSERE: CHARLOTTE BLUMENSAAT STORM (143357), MERETE ROSANN POULSEN (151451), SABINA SKOV CHRISTENSEN (152081) HOLD/MODUL: F11/14 OPGAVETYPE: BACHELOR PROJEKT VEJLEDER: STEEN HUNDBORG MARTENSEN, LEKTOR

Læs mere