Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 Tilsyn gennemført af: Tilsynskonsulent Dorthe Legène Mikkelsen og sundhedsmedarbejder Charlotte Stelsig Lindbaum J. nr K09

2 Sammenfatning Opfølgning fra sidste tilsyn Udviklingspunkter Alle udviklingspunkter er imødekommet på tilfredsstillende vis. Påbud Er behandlet på opfølgende fokuseret tilsyn og påbud er imødekommet på tilfredsstillende vis, hvorfor tilsynet ikke følger op de specifikke punkter, men laver en medicingennemgang, ud fra stikprøver ved dette uanmeldte tilsyn. Fysiske rammer Unohuset har reetableret et værelse for en beboer der ellers har boet i separat bolig på Center for Døves område. Ombygning på området giver fortsat noget uro for beboerne. De fysiske rammer er generelt nedslidte, og det forventes at ombygning af Unohuset påbegyndes i Medicinhåndtering giver anledning til udviklingspunkt. Tilbudsportalen Der er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på tilsynsdagen og oplysningerne på tilbudsportalen. Beboere/brugeres oplevelse af tilbuddet Ingen beboere ønskede at tale med tilsynet ved det uanmeldte besøg. En beboer henvendte sig til tilsynet, for at finde ud af hvem der var på besøg. Medarbejder oplevelser samt kendskab til drift og organisation Medarbejder har et tilfredsstillende kendskab til drift og organisation, er glad for arbejdet med målgruppen og virker engageret. Medarbejder udtrykker, at samarbejdet med nærmeste leder og overordnet leder er rigtig godt. Tema 2011 Tema 1 - Kendskab til gældende lovgivning og retningslinier vedrørende medicinhåndtering og opbevaring. Interviewet medarbejder, der ikke har medicindoseringskursus, har et godt kendskab til kommunens retningslinier, og idet vi taler om pn-medicinen udtrykker medarbejder spontant: men så dosere jeg jo også, og det må jeg da ikke. Tema 2 Hygiejne Medarbejder foretager pædagogisk rengøring, og støtter en beboer, når beboer skal rengøre badekar eller vaske tøj. Læser doseringsvejledning på emballagen hos beboeren. Medarbejder foretager ikke personlig hygiejne hos beboerne. Opfordrer beboerne til at vaske hænder efter toiletbesøg og inden madlavning. Medarbejder bar fingerring, som ofte tages af ved madlavning. Medarbejder kender til egenkontrolprocedurer i køkkenet. Udviklingspunkter Sikre, at medicinhåndtering følger gældende lovgivning og vejledninger, herunder ajourføre medicinskema, samt sikre at nedskrevne ordinationer er korrekte, notere anbrudsdato på dråber og salver og gennemføre kvalitetskontrol af medicinhåndte- J. nr K09 2

3 ring kvartalsmæssigt. Ifølge Tilsynskoncept i Social- og sundhedsforvaltningen marts 2011 skal leder af tilbuddet udarbejde en handleplan for hvert enkelt udviklingspunkt, som sendes til Psykiatri- og Handicapafdelingen, der har ansvaret for at følge op på udviklingspunkter og handleplaner. Påbud Ingen Ifølge Tilsynskoncept i Social- og sundhedsforvaltningen marts 2011 skal leder af tilbuddet udarbejde en handleplan for hvert påbud, herunder en tidsplan for gennemførelse af handleplanen, der sendes til Tilsynet og Psykiatri- og Handicapafdelingen senest... Tilsynet følger op på påbud og handleplan med et nyt uanmeldt fokuseret tilsyn i løbet af Vurdering Uno-Huset vurderes at fungere tilfredsstillende. J. nr K09 3

4 Uanmeldt tilsyn dato, tid og medvirkende Dato, tidsramme 6. januar 2012 Ledelse Medarbejdere Brugere/beboere Pårørende Virksomhedsleder Lone Pallesen Suhr En medarbejder blev interviewet, tillidsrepræsentant, pædagog, ansat 2 år. Ingen brugere interviewet. Ikke aktuelt. Opsamling fra sidste tilsyn (2010) - Udviklingspunkter Emne Sikre, at personfølsomme oplysninger opbevares utilgængeligt for uvedkommende bemærkninger Overveje om opslag med anvisninger til personalet kan anbringes mere diskret, både i fællesrum og boliger, og om alle opslag er nødvendige Udvikle en systematik til egenkontrol i køkkenet baseret på den nuværende praksis Sikre og dokumentere, at håndkøbsmedicin og naturlægemidler som medarbejdere administrerer for beboere, er aftalt med egen læge for at undgå eventuelle interaktioner. Sikre, at effekt af indgivet PNmedicin noteres systematisk Sikre, at alle medarbejdere, der udleverer medicin, er oplært og kender til eget ansvarsområde. Kort resumé Der er blevet sorteret kraftigt ud i opslagene. Det der er tilbage er opslag der bruges af beboerne i dagligdagen. Der foretages egenkontrol i køkkenet. Der er udarbejdet en liste, hvor madtemperatur og køleskabsrengøring skrives dagligt. Det er fortsat en udfordring og drøftelser pågår løbende med lægerne. Leder er i tvivl om der er gjort noget ved det. Noteres i EKJ men noteres ikke systematisk. Efterfølgende viste en medarbejder hvorledes man i notater i EKJ faktisk beskriver virkning. Der er usikkerhed om der i pn-skema er mulighed for at notere virkning. Alle er nu klar over, at de som minimum skal tælle pillerne og tjekke med skema om det stemmer. Alle udviklingspunkter er imødekommet på tilfredsstillende vis. J. nr K09 4

5 (overføres til sammenfatning på Opsamling fra sidste tilsyn (2010) Påbud Emne Påbud givet på medicinhåndtering bemærkninger Det vurderes, at der er blevet arbejdet med påbuddene, og tilsynet har tiltro til at resterende forhold snarest vil bliver bragt i orden, hvorfor påbud anses som imødekommet. Kort resumé (overføres til sammenfatning på Er behandlet på opfølgende fokuseret tilsyn og påbud er imødekommet på tilfredsstillende vis, hvorfor tilsynet ikke følger op de specifikke punkter, men laver en medicingennemgang, ud fra stikprøver ved dette uanmeldte tilsyn. Fysiske rammer Emne ja nej bemærkninger Væsentlige ændringer siden seneste tilsyn Der er større ombygning i gang på området. En beboer der ellers boede i bolig adskilt fra Unohuset, er flyttet tilbage til huset, hvorfor et beboerværelse der ellers har været brugt til kontor, nu er beboerværelse igen. Der er opsat midlertidig toilet- og badefaciliteter til den beboer, der er flyttet tilbage i huset. Leder deler nu kontor med administrativ medarbejder. Leder fremviste tegninger over ombygningen, som forventes at påbegynde i 2013 for deres vedkommende. Plan for hvordan beboerne skal bo under og efter ombygning er lavet. Udnyttes de fysiske rammer Understøtter de fysiske rammer det pædagogiske arbejde Svarer de fysiske rammer til oplysninger på Tilbudsportalen Medicinopbevaring gennemgået Det er en udfordring med ombygningen, specielt da beboerne ikke tåler for mange forandringer i hverdagen. Medicin gennemgået på en afdeling. Medicinskema i EKJ. Medarbejder uden medicindoseringskursus doserer pn-medicin der er sat frem i originalindpakning og ikke doseret i enkelt doser. 4 beboers medicin er gennemgået. Hos en beboer fandtes uoverensstemmelse mellem skema i ugedoseringspakke, der var udskrevet J. nr K09 5

6 14/ og skema i medicinmappe der er udskrevet d. 30/ , medicin er doseret korrekt efter seneste ordination. Tilsynet understreger, at praksis med flere skemaer, virker uhensigtsmæssig, og med stor risiko for fejl og det strider mod Sundhedsstyrelsens anbefalinger. På de sete skemaer er cave-felt ikke udfyldt. Endvidere mangler ordinationsdato, seponeringsdato, ordinerende læge/afdelings navn, og behandlingsindikation. Disse oplysninger foreligger elektronisk i EKJ, men kommer ikke med ud når skema printes ud. En beboer har tablet Panodil a 500 mg ordineret 2 tbl ma 3 dagligt pn og tabl. modificeret Panodil a 665 mg 2 tbl ma 3 dagligt pn. Hvis ma dosis gives, vil beboer få en døgndosis på knap 6 gram, almindelig anbefalet daglig madosis ligger på 4 gram. Ifølge EKJ er det flere måneder siden at beboer har fået PN og her blev ikke givet dobbelt dosis af Panodil, men en dosis Panodil og en dosis Ipren som også var ordineret. For at sikre at der ikke sker en fejl, har tilsynet bedt medarbejder sørge for at ordination bliver konfereret med egne læge så hurtigt som muligt. En beboer havde øjendråber ordineret og en anbrudt beholder lå i beboers medicinkurv, men uden anbrudsdato på. Hverken beholder eller æske beholder lå, i havde beboerens navn/cpr på. Kvalitetskontrol af medicinhåndtering kvartalsmæssigt, som beskrevet i Medicinhåndtering i Gladsae kommune, Overordnede retningslinier er ikke udført. Er der opslag/synlig opbevaring af personfølsomme karakter Bruges der opslag og visuel/taktil guidning Er brandudstyr synligt og flugtruter afmærkede Er rengøringsniveau og vedligehold tilfredsstillende Der bruges kommunikative opslag for en del af beboerne. Rengøringen udføres af eksternt firma, og leder er godt tilfreds. På tilsynsdagen er de sete fællesareal tilfredsstillende rengjort. Generelt er de sete arealer og toiletter/badeværelser noget nedslidte. J. nr K09 6

7 Kort resumé (overføres til sammenfatning på Unohuset har reetableret et værelse for en beboer der ellers har boet i separat bolig på Center for Døves område. Ombygning på området giver fortsat noget uro for beboerne. De fysiske rammer er generelt nedslidte, og det forventes at ombygning af Unohuset påbegyndes i Medicinhåndtering giver anledning til udviklingspunkt. Tilbudsportalen Emne ja Nej bemærkninger Svarer personale antal/grupper og kompetencer til det oplyste på Tilbudsportalen Der er aktuelt 23 ansatte i UNO-huset: 1 virksomhedslederleder, 22 pædagoger og en administrativ medarbejder. Leder opdaterer Tilbudsportalen, så faktiske antal ansatte og metoder beskrives korrekt. Er der væsentlige ændringer siden sidste tilsyn mht. værdigrundlag, pædagogik, organisering UNO-huset er i gang med at revidere værdigrundlaget. Organiseringen vil, i forbindelse med ombygningen, blive ændret, så der arbejdes med en anden team-struktur end nu, og det giver derfor mening at have en virksomhedsleder og en stedfortræder fremover. Er der på baggrund af det observerede og oplyste overensstemmelse mellem faktiske forhold og oplysninger på Tilbudsportalen? Dog fremgår aktuel leder af UNO-huset ikke af tilbudsportalen. Kort resumé (overføres til sammenfatning på Der er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på tilsynsdagen og oplysningerne på tilbudsportalen. Beboer/bruger oplevelse af tilbuddet Emne ja Nej Bemærkninger Er du tilfreds med bolig/tilbud? Får du den støtte og vejledning du har brug for? Får du støtte og vejledning på en god måde? Er fællesarealerne tilfredsstilende? J. nr K09 7

8 Kender du til din handleplan? Ved du hvordan du kan få indflydelse på fælles forhold? Er du tilfreds med aktivitetsmuligheder? Tilfredsstilende forplejning? Kender du til klagevejledning? Er der en aftale om rygning? Er samarbejde med pårørende tilfredsstillende? Kort resumé (overføres til sammenfatning på Ingen beboere ønskede at tale med tilsynet ved det uanmeldte besøg. En beboer henvendte sig til tilsynet, for at finde ud af hvem der var på besøg. Medarbejder oplevelse og kendskab til drift og organisation Emne ja nej Bemærkninger Kender du værdigrundlaget? (Tilbudsportalen) Medarbejder, som er tillidsrepræsentant, oplyste at Hoved-MED-udvalget (HMU) i Center for Døve er i gang med en proces, hvor der arbejdes med fornyelse af værdigrundlaget. Kender du de pædagogiske metoder? (Tilbudsportalen) Kvalitetssikrer I det pædagogiske arbejde? Er der systematik til modtagelse af vikarer og oplæring af nye medarbejdere? Har du en skriftlig oversigt over dine ansvars- og opgaveområder? Kender ikke til Mindst indgrebs princippet, som er nævnt på Tilbudsportalen, men arbejder med autismepædagogik. Meget spændende arbejdsplads, der giver gode pædagogiske udfoldelsesmuligheder. Foruden Min plan arbejdes der også med faglige vurderinger, som drøftes i de forskellige teams. Introduktion er individuelt tilpasset, og der lægges stor energi i udarbejdelsen og gennemførelsen heraf. Arbejder både i teams og som kontaktperson. Ikke noget decideret for den enkelte medarbejder, men der er formuleret materiale indenfor de forskellige teams. J. nr K09 8

9 Har I instruks for rengøring og hygiejne? Benyttes der hjælpemidler, fysiske og kommunikative? Kender du jeres seneste arbejdspladsvurdering (APV)? Kendskab til diverse retningslinjer og instrukser - (fravær, rygning, alkohol, magtanvendelse, medicinhåndtering) Har du et tilfredsstillende samarbejde med ledelsen Tema 1 Kendskab til gældende lovgivning og retningslinjer vedrørende medicinhåndtering og opbevaring Tema 2 Hygiejne Beboerne klarer sig selv, og der bruges kun kommunikative hjælpemidler. APV udført for ca. 1 år siden. Proces er i gang, om de ting der ikke er afsluttet, e. arbejdes der fortsat på fjernelse af lugtgener og indeklimaproblematikker. Medarbejder kender ikke til nedskrevne retningslinjer omkring sygefravær, men ved hvad der skal gøres, hvis medarbejderen bliver syg. Stedet har politikker for rygning og alkohol, som overholdes. Rygning foregår udenfor, og alkohol må kun serveres ved særlige lejligheder, såsom runde fødselsdage. Medarbejder er vidende om, at der er et par magtanvendelser årligt og kender proceduren hvis det sker. Medarbejder er vidende om, at en medarbejder har haft flere krads, og kender proceduren hvis der bliver behov for det - blanket ligger på egen pc og arkiveres på personalesagen. Medarbejder har ikke medicinadministrationskursus og uddeler doseret medicin, og doserer pn-medicin. Medarbejderen har et tilfredsstillende samarbejde med gruppeleder, og der afholdes MUS regelmæssigt (er også indkaldt i 2012). Kompetenceudviklingsplan overholdes. Interviewet medarbejder, der ikke har medicindoseringskursus, har et godt kendskab til kommunens retningslinier, og idet vi taler om pn-medicinen udtrykker medarbejder spontant: men så dosere jeg jo også, og det må jeg da ikke. Medarbejder foretager pædagogisk rengøring, og støtter en beboer, når beboer skal rengøre badekar eller vaske tøj. Læser doseringsvejledning på emballagen hos beboeren. Medarbejder foretager ikke personlig hygiejne hos beboerne. Opfordrer beboerne til at vaske hænder efter toiletbesøg og inden madlavning. Medarbejder bar fingerring, som ofte tages af ved madlav- J. nr K09 9

10 ning. Medarbejder kender til egenkontrolprocedurer i køkkenet. Kort resumé (overføres til sammenfatning på Medarbejder har et tilfredsstillende kendskab til drift og organisation, er glad for arbejdet med målgruppen og virker engageret. Medarbejder udtrykker, at samarbejdet med nærmeste leder og overordnet leder er rigtig godt. Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Rapporten Tilsynsrapporten er sendt til det sociale tilbud for voksne for faktuelle rettelser og kommentarer. Ledelsens kommentarer fremgår af bilag 1. J. nr K09 10

11 Bilag 1 Der er ingen kommentar fra ledelsen til rapporten. Der er ingen faktuelle rettelser fra ledelsen. J. nr K09 11

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere