Den Danske Sygeplejerskekohorte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Sygeplejerskekohorte"

Transkript

1 Den Danske Sygeplejerskekohorte En undersøgelse af sygeplejerskers livsstil, sundhed og sygelighed Maj 2006 Med svarfordeling

2 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger 1-7 Arbejdsforhold 8-17 Sundheds- og sygdomsadfærd: holdninger og vaner Helbred Vægtforhold Forældres kropsbygning Gynækologiske forhold P-piller Hormonbehandling i overgangsalderen Disposition til arvelige sygdomme Sygdomme

3 Pilotundersøgelsen 2006 Danske sygeplejersker på 45 år eller derover har deltaget i to spørgeskemaundersøgelser i hhv og Det planlægges nu at gennemføre en ny spørgeskemaundersøgelse i 2007, og denne gang overvejes det at supplere spørgeskemadata med indsamling af biologisk materiale til genetiske analyser. Formålet er at undersøge, om man gennem sin livsstil kan modificere en genetisk betinget sygdomsrisiko. Før man sætter en sådan undersøgelsen i værk, er det vigtigt at vide, om sygeplejersker ønsker at aflevere biologisk materiale til genetiske undersøgelser, og om det i givet fald påvirker deres besvarelse af spørgeskemaet. Derfor blev der i sommeren 2006 gennemført en pilotundersøgelse omfattende 300 sygeplejersker (se rapporten på hjemmesiden). I forbindelse med pilotundersøgelsen blev der udviklet et nyt spørgeskema, der som udgangspunkt indeholder de samme livsstils- og helbredsrelaterede spørgsmål, som har været anvendt i 1993 og 1999 suppleret med enkelte nye spørgsmål til belysning af stress, vægtudvikling og allergiske lidelser. I alt 300 sygeplejersker fra kohorten blev udtrukket til at teste det nye spørgeskema, hvoraf 203 (68%) besvarede dette. Svarfordelinger Besvarelser af de enkelte spørgsmål er anført ud for hver enkelt svarkategori. 3

4 Baggrundsoplysninger 1. Hvad er din alder Angiv hele år Hvad er din nuværende ægteskabelige stilling rent juridisk? Gift ,5 Separeret ,5 Skilt ,8 Ugift ,4 Enke ,34 Uoplyst 0,5 3. Bor du sammen med ægtefælle/fast samlever? Ja ,9 Nej ,6 spm. 5A Uoplyst 2,6 4. Hvad er din ægtefælles/samlevers aktuelle eller seneste stillingsbetegnelse? (Helst nøjagtig angivelse: eksempelvis kontorassistent, ikke blot assistent, - folkeskolelærer, ikke blot lærer) Skriv hvad: 5A. Hvad var din fars stillingsbetegnelse, da du var 18 år? (Helst nøjagtig angivelse: hvis ved ikke, så skriv dette) Skriv hvad: 5B. Hvad var din mors stillingsbetegnelse, da du var 18 år? (Helst nøjagtig angivelse: hvis ved ikke, så skriv dette) Skriv hvad: 4

5 6. Hvor stor var din husstands samlede bruttoindkomst i 2005 (før skat og fradrag) (Ved din husstand forstår vi dig selv, din evt. ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn) (Sæt kun ét kryds) Under kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr ,4 Over kr ,4 Ved ikke ,9 Uoplyst 3,9 7. Hvad er din erhvervsmæssige stilling? Erhvervsaktiv som sygeplejerske ,4 Erhvervsaktiv, men ikke som sygeplejerske ,4 Hjemmegående ,0 spm. 17 Efterlønsmodtager eller overgangsydelse ,9 spm. 17 Pensionist (inkl. førtidspensionist) ,5 spm. 17 Arbejdsløs... 6 spm. 17 Under revalidering... 7 spm. 17 Andet, skriv: 8 spm. 17 Uoplyst 3,5 5

6 Arbejdsforhold 8. Hvad består dit arbejde overvejende i? (kun ét svar) Arbejdet er i overvejende grad relativt til den direkte sygepleje af beboere, klienter og patienter ,0 Arbejdet består overvejende i undervisende og/eller administrative opgaver ,9 Arbejder ikke som sygeplejerske... Skriv hvad: 3 2,0 Uoplyst 4,4 9. Hvor mange timers erhvervsarbejde har du normalt om ugen? (Hvis den ugentlige arbejdstid varierer, angiv da gennemsnit) Angiv antal hele timer Har du normalt: Dagarbejde ,1 Aftenarbejde ,5 Natarbejde ,0 Skiftende arbejdstider ,8 Uoplyst 3,9 11. Hvor mange medarbejdere har du ledelsesansvar for? Skriv antal medarbejder (hvis ingen skriv 0) Nedenfor er fire udsagn. Hvilket passer bedst på din arbejdssituation? (Kun ét kryds) Hovedsagelig stillesiddende arbejde, som ikke kræver legemlig anstrengelse ,3 Arbejde, som i stor udstrækning udføres stående eller gående, men ellers ikke kræver legemlig anstrengelse. 2 16,3 Stående eller gående arbejde med en del løfte- eller bærearbejde ,8 Tungt eller hurtigt arbejde, som er anstrengende ,0 Uoplyst 3,9 6

7 13. Hvor ofte har du så travlt, at du har svært ved at nå dine arbejdsopgaver? (Kun ét kryds) Aldrig Sjældent Af og til Ofte Næsten altid Uoplyst 0,5 9,9 21,2 12,3 3,0 3,9 14. Hvordan er arbejdstempoet eller arbejdspresset på dit arbejde? (Kun ét kryds) Alt for højt Lidt for højt Passende Lidt for lavt Alt for lavt Uoplyst 7,4 17,2 20,7 1,5 0,0 4,3 15. Hvor stor indflydelse har du normalt på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde? (Kun ét kryds) Stor En vis Meget lidt Ingen indflydelse indflydelse indflydelse indflydelse Uoplyst ,7 22,2 5,9 0,5 3,9 16. Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine overordnede? (kun ét kryds) Aldrig, Altid Ofte Sommetider Sjældent næsten aldrig Uoplyst 3,0 7,4 18,2 14,8 3,9 3,9 Det næste spørgsmål bedes besvaret af alle, som er eller har været erhvervsaktive som sygeplejersker. Det vedrører spørgsmålet, om du i dit aktive arbejdsliv har haft forskellige former for vagtarbejde. Du bedes både angive med et kryds, om du har haft vagter og i bekræftende fald skrive i hvor mange år 17. Har du indtil videre haft følgende typer af vagtarbejde? (Sæt ét kryds i hver linie) a. Dagarbejde... Ja Nej Uoplyst 1 2 b. Aftenarbejde... c. Natarbejde... d. Blandede vagter... 7

8 Sundheds- og sygdomsadfærd: holdninger og vaner 18. Har du inden for de sidste 3 måneder gjort brug af? (Sæt ét kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Praktiserende læge... 53,2 43,4 3,5 b. Vagtlæge/skadestue... 3,5 72,4 24,1 c. Praktiserende speciallæge/ambulatorium på sygehus... 26,6 54,2 19,2 d. Indlagt på sygehus... 4,4 71,9 23,7 e. Tandlæge... 58,6 28,6 12,8 f. Hjemmesygeplejerske... 1,5 72,9 25,6 g. Hjemmehjælper... 3,0 71,9 25,1 h. Fysioterapeut/kiropraktor... 17,2 60,1 22,7 i. Naturlæge eller lign.... 7,9 68,5 23,7 j. Psykolog... 2,5 71,4 26,1 19. Undersøger du selv dit bryst for knuder? Ja, regelmæssigt mindst én gang om måneden ,2 Ja, af og til ,4 Nej, aldrig ,4 Uoplyst 2,0 20. Har du inden for de sidste fem år fået foretaget en eller flere af følgende undersøgelser? (Sæt ét kryds i hver linie og skriv antal gange, hvis ja) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Mammografi... 43,4 50,3 6,4 b. Gynækologisk undersøgelse... 57,1 37,4 4,9 c. Smear-test (celleprøve fra livmoderhalsen)... 58,6 37,9 3,5 8

9 21. Har du inden for de sidste 3 måneder taget nogle af nedenstående former for medicin? (Sæt ét kryds i hver linie) Nej Ja, Ja, af og til dagligt Uoplyst a. Paracetamol (fx Panodil, Pinex, Pamol)... 27,6 58,19 8,9 5,4 b. Lav-dosis acetylsalisylsyre ( mg. pr. dosis) (fx Hjertemagnyl, Magnyl Svage)... 68,9 3,0 11,3 17,7 c. Alm. acetylsalisylsure ( mg. pr. dosis) (fx Kodimagnyl, Albyl, Idotyl)... 62,1 18,2 1,5 18,2 d. Smertestillende gigtmidler (fx Ibuprofen, Brufen, Ketoprofen, Bonyl)... 54,2 24,6 7,4 13,8 e. Kalktilskud som tabletter... 45,3 12,8 29,6 12,3 f. D-vitamintilskud... 45,8 7,9 31,5 14,3 g. Naturmedicin... 46,3 15,3 25,6 12,8 22. Hvilket af følgende udsagn passer bedst på dig? (Læs alle udsagn igennem, før du sætter ét kryds) Træner hårdt og driver konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om ugen ,5 Dyrker motionsidræt, udfører tungt havearbejde, husarbejde eller lignende mindst 4 timer pr. uge ,1 Spadserer, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer pr. uge (medregn også søndagsture, lettere havearbejde og cykling/gang til arbejde) ,6 Læser, ser fjernsyn eller har anden stillesiddende beskæftigelse ,4 Uoplyst/missing 2,0/0,5 23. Ryger du? (Kun ét kryds) Ja, dagligt ,3 Ja, men der er dage, hvor jeg ikke ryger ,0 Nej, men jeg har tidligere røget ,9 Nej, jeg har aldrig røget ,4 spm. 27 Uoplyst/missing 2,5/1,0 9

10 24. Hvor mange år har du sammenlagt røget? Angiv antal hele år Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge? Angiv alder i hele år Hvor meget ryger eller røg du gennemsnitligt om dagen? a. Antal cigaretter dagligt (skriv 0, hvis ingen)... b. Antal cerutter/cigarer dagligt (0, hvis ingen)... c. Ryger/røg du pibe (sæt kryds, hvis ja) Hvor ofte spiser eller drikker du følgende: (Sæt ét kryds i hver linie) Sjældent Et par Dagligt Flere eller gange gange aldrig om ugen dagligt Uoplyst a. Kaffe... 11,3 5,4 32,5 50,3 0,5 b. Mælk... 30,1 12,3 40,9 12,3 0,5 c. Surmælksprodukter... 14,8 32,0 45,3 2,0 4,4 d. Fed ost... 27,6 31,0 32,5 0,5 8,4 e. Mager ost... 26,6 21,2 35,0 4,9 11,8 f. Fisk eller fiskepålæg... 9,4 62,1 24,1 0,5 3,9 g. Æg (kogt, spejlæg o.l.)... 26,6 63,1 7,4 3,0 h. Kartofler eller grøntsager som selv- stændig...ret (fx salat og råkost) eller væsentlig tilbehør til anden mad 3,0 10,3 75,4 8,9 2,5 i. Linser og/eller bønner... 63,6 27,1 3,5 0,5 4,5 j. Frisk frugt... 2,0 10,8 55,2 30,5 1,5 k. Slik, kager eller wienerbrød... 37,4 53,7 6,9 0,5 1,5 10

11 28. Undgår du i almindelighed følgende madvarer? (Sæt ét kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Kød med for meget fedt... 92,1 5,4 1,0 b. Kød i det hele taget... 7,4 90,2 2,5 c. Røgede madvarer... 25,6 71,9 2,5 d. Pølser (medister, røde pølser, spegepølse)... 65,0 33,5 1,5 e. Fløde/flødeskum/smør... 64,0 33,0 3,0 f. Slik og wienerbrød... 70,9 26,1 3,0 g. Salt/salte madvarer... 38,4 58,6 3,0 h. Sukker... 61,1 36,5 2,5 i. Mad med mange farvestoffer... 76,4 19,7 3,9 j. Kaffe... 14,3 83,7 2,0 k. Mælkeprodukter... 12,3 85,7 2,0 29. Sørger du som regel for at spise nogle af følgende fødevarer? (Sæt ét kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Rå grøntsager og frugt... 98,0 0,5 1,5 b. Surmælksprodukter... 79,3 18,2 2,5 c. Plante- og diætmargarine... 44,8 51,7 3,5 d. Groft brød... 96,1 2,5 1,5 e. Kosttilskud, fx vitaminer... 66,5 31,5 2,5 f. Helsekost og økologiske grøntsager... 50,3 45,3 4,4 g. Fisk... 88,7 9,9 1,5 h. Andet... 17,7 19,2 63,1 Skriv hvad: 11

12 30. Hvor meget øl, vin eller spiritus drak du på hver af dagene i sidste uge? Besvar spørgsmålet for en dag ad gangen. Start med dagen i går og gå baglæns. Mandag... Antal Antal Antal genstande genstande genstande øl vin spiritus Tirsdag... Onsdag... Torsdag... Fredag... Lørdag... Søndag... 1 flaske øl = 1 genstand Et glas rød-/hvidvin = 1 genstand 1 flaske rød-/hvidvin = 6 genstande Et glas hedvin svarer til et glas vin 1 flaske hedvin (70 cl) = 10 genstande 1 flaske alkoholsodavand = 1 genstand 1 snaps = 1 genstand 1 flaske spiritus (75 cl) = 25 genstande 31. Hvor mange gange indenfor den seneste måned har du ved en enkelt lejlighed drukket 5 genstande eller derover? (Skriv det højeste antal gange. Hvis 0 gange skrives 0) Antal gange: 12

13 Helbred 32. Hvorledes vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? (Kun ét kryds) Meget god ,1 God ,3 Nogenlunde ,2 Dårlig ,5 Meget dårlig ,5 Uoplyst 2,0 33. Føler du dig rask nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? (Kun ét kryds) For det meste ,2 Af og til ,3 Næsten aldrig ,0 Ved ikke... 8 Uoplyst 1,5 34. Føler du dig stresset i din dagligdag? (Kun ét kryds) For det meste ,9 Af og til ,7 Næsten aldrig ,4 Ved ikke ,0 Uoplyst 2,0 35. Synes du selv, du får nok søvn til at føle dig udhvilet? (Kun ét kryds) Ja, som regel ,8 Ja, men ikke tit nok ,8 Nej, aldrig (næsten aldrig) ,9 Uoplyst 3,9 36. Hvor mange timers søvn får du sædvanligvis på et døgn? Skriv antal hele timer 13

14 37. Vågner du sædvanligvis om natten eller for tidligt om morgenen? (Kun ét kryds) Ja, hver nat eller næsten hver nat ,7 Ja, et par gange om ugen ,2 Ja, et par gange om måneden ,3 Nej, sjældent eller aldrig ,8 Uoplyst 2,0 38. Tror du, at man selv kan gøre noget for at bevare et godt helbred? (Kun ét kryds) Tror egen indsats er meget vigtig ,3 Tror egen indsats er af nogen betydning ,2 Tror ikke på egen indsats... 3 Ved ikke ,0 Uoplyst 1,5 39. Hvad gør du for at bevare eller forbedre helbredet? (Gerne flere kryds) a. Jeg gør ikke noget specielt ,9 b. Jeg dyrker motion/ er fysisk aktiv ,0 c. Jeg spiser sund mad ,2 d. Jeg tilstræber at spise mindre ,2 e. Jeg ryger ikke ,9 f. Jeg prøver på at holde op med at ryge ,9 g. Jeg drikker ikke alkohol ,8 h. Jeg tilstræber at begrænse mit alkoholforbrug ,0 i. Jeg tilstræber at leve mindre stresset ,8 j. Jeg tilstræber at få tilstrækkeligt søvn ,1 k. Jeg holder kontakt til familie, venner og bekendte ,7 l. Andet ,3 Vægtforhold 40. Hvor meget vejer du? Angiv antal hele kilo... 14

15 41. Hvor høj er du? Angiv antal hele cm Hvor meget måler du i taljeomkreds? (Du bedes måle omkredsen af din mave i navlehøjde uden tøj på. Det er vigtigt, at du ikke trækker maven ind eller puster ud, men står helt afslappet, når du foretager målingen) Angiv antal hele cm Hvad vejede du, da du blev født? Angiv i gram... 43A. Jeg kender ikke min nøjagtige fødselsvægt, men jeg mener, jeg vejede: Mindre end 3000 g , g ,4 Mere end 4500 g ,5 Ved ikke ,8 Uoplyst 38,9 De følgende spørgsmål handler om din vægt og højde på forskellige tidspunkter i dit liv. Vægtændringer under graviditet medregnes ikke. 44. Nedenfor er 4 udsagn om vægt. Hvilket udsagn passer bedst på dig i de forskellige aldersgrupper? (Sæt ét kryds i hver linie) Tykkere end Tyndere end Som de fleste, de fleste fleste de hverken særlig tyk eller særlig tynd Uoplyst a. Som barn op til 13 år var jeg... 6,4 26,1 63,1 4,4 b. Som teenager år var jeg ,3 21,2 63,6 3,9 c. Som yngre voksen år var jeg 8,4 18,2 69,5 3,9 d. Som voksen er jeg... 20,2 7,4 67,5 4,9 15

16 45. Hvor meget vejede du cirka, da du var 25 år gammel? Angiv hele kg Angiv i hele kilo (sæt kryds i lille firkant og skriv antal kg) ,8 Husker det ikke, men det var mere end i dag ,0 Husker det ikke, men det var mindre end i dag ,3 Uoplyst 3,0 46. Hvor høj var du, da du var 25 år gammel? Angiv i cm Angiv hele cm (sæt kryds i lille firkant og skriv cm) ,2 Husker det ikke, men jeg var lidt højere end i dag ,4 Husker det ikke, men jeg var mindst 5 cm højere end i dag.. 3 1,5 Uoplyst 3,9 47. Har du i perioden fra du var 25 til nu, stort set vejet det samme? (Varieret mindre end 5 kilo- graviditet undtaget) Ja ,0 Nej ,6 Uoplyst 5,4 48. Ønsker du at ændre din vægt? Ja, jeg ønsker at tabe mig i vægt ,1 Ja, jeg ønsker at tage på i vægt ,0 Nej, jeg ønsker ikke at ændre min vægt ,4 Uoplyst 3,5 49. Hvad er det meste, du nogensinde har vejet? (Graviditet ikke medregnet) Angiv hele kilo... 16

17 50. Har du inden for de sidste 5 år været på slankekur, hvor du har tabt mere end 5 kilo? (Graviditet ikke medregnet) Ja ,6 Nej ,5 spm. 53 Uoplyst 3,9 50A. Hvis ja: Angiv antal gange Hvor mange kilo tabte du dig, da du tabte dig mest? Angiv i hele kilo Hvilke(n) slankekur(e) har du benyttet for at tabe dig? (Sæt kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Fedtfattig kost... 24,1 2,0 6,9 b. Lav kulhydratindtagelse/høj protein (fx Atkins-kuren, South Beach-kuren)... 5,9 17,2 10,3 c. Spiste mindre portioner... 20,7 3,5 9,4 d. Anden kostomlægning... 15,3 6,9 11,3 e. Øget fysisk aktivitet... 19,7 3,9 9,9 f. Pulverkur (fx Nupo, Nutrilet, Herbalife)... 5,9 16,3 11,3 g. Deltaget i vægttabsprogram (fx Vægtvogterne, diætist)... 11,3 12,8 9,4 h. Slankemedicin (ikke lægeordineret)... 2,0 19,2 12,3 i. Afførende medicin... 0,5 20,7 12,3 j. Provokeret opkastning efter et måltid... 0,5 20,7 12,3 k. Andet... 4,4 14,3 14,8 Skriv hvad: 17

18 53. Har du på anden måde tabt dig i vægt, uden at det skyldtes sygdom? (Sæt kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Lægeordineret slankemedicin (fx Orlistat, Sibutramin)... 2,0 83,7 14,0 b. Fedtsugning... 0,5 84,2 15,3 c. Operation (sammensnøring af mavesækken eller gastric by-pass)... 0,0 83,7 16,3 d. Andet... Skriv hvad: 18

19 54. Hvilken kropsbygning havde din biologiske mor, da hun var 40 år gammel? (Sæt et kryds ved den tegning der passer bedst) ,5 6,4 13,8 24,6 32,0 5,9 7,9 1,5 Uoplyst 5,4 55. Hvilken kropsbygning havde din biologiske far, da han var 40 år gammel? (Sæt et kryds ved den tegning der passer bedst) ,5 3,0 11,8 23,2 28,1 11,3 12,3 2,0 Uoplyst 7,9 Gynækologiske forhold 56. Hvor gammel var du, da du fik din første menstruation? Angiv alder i hele år Hvor mange gange har du født? Antal fødsler (skriv 0, hvis ingen)... Hvis 0 gå til spm 59 19

20 58. Hvor gammel var du, da du fødte første gang? Angiv alder i hele år Har du haft menstruation inden for det sidste halve år? Ja ,4 spm. 61 Nej ,2 Uoplyst 3,1 Hvis nej: 59A. Hvor gammel var du, da dine menstruationer ophørte? Angiv alder i hele år Har du fået fjernet livmoderen? Ja ,8 Nej ,4 Uoplyst 3,1 Hvis ja: Hvilket år? Har du fået fjernet dine æggestokke? Nej ,7 Uoplyst 10,3 Ja, den ene æggestok... 1 Ja, den anden/begge æggestokke... 2 Hvis ja: Hvilket år? 20

21 P-piller 62. Har du nogensinde anvendt p-piller? Ja ,9 Nej, aldrig ,5 spm. 65 Uoplyst 96,1 Hvis ja: 62A. Hvilket præparat har du senest anvendt? Angiv navn 1 Husker ikke præparatets navn Hvor mange år har du sammenlagt anvendt p-piller? Angiv antal hele år Bruger du stadig p-piller? Ja ,0 spm. 75 Nej ,1 Uoplyst 4,5 Hvis nej: 64A. Hvor gammel var du, da du helt holdt op med at bruge p-piller? Angiv alder i hele år... Hormonbehandling i overgangsalderen De følgende spørgsmål drejer sig om behandling med kvindelige kønshormoner omkring og efter overgangsalderen, ikke p-piller. 65. Er du eller har du været i hormonbehandling i forbindelse med eller efter overgangsalderen? Nej, jeg har aldrig været i hormonbehandling ,2 Ja, jeg har tidligere været i hormonbehandling ,1 spm. 67 Ja, jeg er for tiden i hormonbehandling ,8 spm. 67 Uoplyst 6,9 21

22 66. Hvad er årsagen til, at du aldrig har fået hormoner? (Sæt kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Jeg er endnu ikke i overgangsalderen (hvis ja i a gå til spm. 75) 8,9 24,6 27,6 b. Jeg havde ingen gener i overgangsalderen... 23,2 13,8 24,1 c. Jeg ønskede ikke fortsat at have menstruations- blødninger... 6,9 20,7 33,5 d. Jeg anser hormonbehandling for unaturligt... 30,1 7,4 23,7 e. Jeg frygter, at behandlingen kan give kræft... 21,2 11,8 28,1 f. Jeg frygter, at behandlingen kan give blod- propper... 21,2 11,8 28,1 g. Jeg frygter, at behandlingen kan give bivirkninger... 15,8 12,3 33,0 Hvis ja, hvilke: h. Andre årsager... 5,4 9,9 45,8 Hvis ja, hvilke: Gå til spm Hvor gammel var du, da du første gang fik hormonbehandling? (ikke p-piller) Angiv alder i hele år Hvor mange år har du sammenlagt fået hormonbehandling? (ikke p-piller) Angiv antal hele år... 22

23 69. Hvad var årsagen til, at du påbegyndte hormonbehandling? (Sæt kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Dårligt humør og irritabilitet... 10,3 21,7 13,8 b. Hedestigninger og svedtendens... 25,6 9,4 10,8 c. Uregelmæssige blødninger... 12,3 21,2 12,3 d. Vandladningsgener... 4,4 26,6 14,8 e. Vaginale gener, fx tørhed eller smerter ved samleje... 9,4 23,2 13,3 f. Forebyggelse af afkalkning af knoglerne... 13,8 18,7 13,3 g. Forebyggelse af åreforkalkning... 5,9 24,6 15,3 h. Lægens råd i øvrigt... 20,7 12,8 12,3 i. Andet... Skriv hvad: 70. Er du stadig i hormonbehandling? Ja ,3 Nej ,7 spm. 72 Uoplyst 9,9 71. Har du bivirkninger under hormonbehandlingen? (Sæt et kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Uregelmæssig blødning... 1,0 12,3 8,9 b. Kvalme... 12,8 9,4 c. Svimmelhed... 12,8 9,4 d. Brystspænding... 0,5 12,3 9,4 e. Spændinger i benene... 1,5 11,3 9,4 f. Vægtstigning... 3,0 9,9 9,4 g. Blodtryksstigning... 0,5 12,3 9,4 h. Ødemer... 2,5 10,3 9,4 i. Andet... Skriv hvad: 23

24 71A. Hvad er årsagen til at du fortsat er i hormonbehandling? (Sæt et kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Alment velvære... 4,9 6,9 10,3 b. Ubehag ved forsøg på ophør... 3,0 8,9 10,3 c. For at undgå dårligt humør og irritabilitet... 3,5 8,4 10,3 d. For at undgå hedestigninger og svedtendens... 6,4 4,9 10,8 e. For at undgå uregelmæssige blødninger... 2,0 9,4 10,8 f. For at undgå vandladningsgener... 2,0 9,9 10,3 g. For at undgå vaginale gener, (fx tørhed eller smerter ved samleje)... 3,5 8,4 10,3 h. Forebyggelse af afkalkning af knoglerne... 3,5 8,4 10,3 i. Forebyggelse af åreforkalkning... 2,0 9,4 10,8 j. Lægens råd... 3,9 7,4 10,8 k. Andet... 0,5 6,9 14,8 Gå til spm Hvor gammel var du, da du ophørte med hormonbehandling? Angiv alder i hele år Havde du bivirkninger af den sidste hormonbehandling, du fik? (Sæt et kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Uregelmæssig blødning... 3,5 20,7 9,4 b. Kvalme... 0,5 23,7 9,4 c. Svimmelhed... 0,5 23,7 9,4 d. Brystspænding... 0,9 18,7 8,9 e. Spændinger i benene... 0,0 23,2 10,3 f. Vægtstigning... 5,4 19,7 8,4 g. Blodtryksstigning... 2,5 21,2 9,9 h. Ødemer... 3,9 21,2 8,4 i. Andet... 0,5 18,2 14,8 Skriv hvad: 24

25 74. Hvorfor ophørte du behandlingen med hormoner? (Sæt et kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Jeg ønskede ikke at have blødninger... 3,9 16,8 12,8 b. Jeg ønskede ikke at tage medicin dagligt... 5,4 16,3 14,8 c. Jeg var bange for, at behandlingen kunne give kræft... 15,8 7,4 11,8 d. Jeg var bange for, at behandlingen kunne give blodpropper... 9,9 12,8 10,3 e. Jeg holdt op, fordi jeg fik livmoderkræft... 0,0 20,7 12,8 f. Jeg holdt op, fordi jeg fik brystkræft... 0,1 19,7 12,8 g. Jeg holdt op på grund af bivirkninger... 3,9 17,2 12,3 Hvis ja, skriv hvilke: h. Jeg holdt op af andre årsager... 5,4 7,4 20,7 Hvis ja, skriv hvilke: Disposition til arvelige sygdomme 75. Hvornår er din biologiske mor født? Angiv årstal (Hvis ved ikke, skriv 8) Hvornår er din biologiske far født? Angiv årstal (Hvis ved ikke, skriv 8) Hvor mange kvinder i din nærmeste familie (mor, søstre el. døtre) har haft: (Udfyld hver linie) Antal (Hvis ingen skriv 0) a. Lårbenshalsbrud... b. Sammenfald af ryggen... c. Blodprop i hjertet, før det fyldte 65 år... d. Brystkræft... e. Kræft i tyktarmen/endetarmen... f. Fedme eller kraftig overvægt... 25

26 78. Hvor mange mænd i din nærmeste familie (far, brødre el. sønner) har haft: (Udfyld hver linie) a. Lårbenshalsbrud... b. Sammenfald af ryggen... c. Blodprop i hjertet, før det fyldte 65 år... d. Kræft i blærehalskirtlen... e. Kræft i tyktarmen/endetarmen... f. Fedme eller kraftig overvægt... Antal (Hvis ingen skriv 0) Sygdomme 79. Har sygdom, skader eller lidelser gjort det besværligt eller umuligt for dig inden for de seneste 14 dage at udføre dine normale daglige gøremål? (Fx arbejde i eller uden for hjemmet, fritidsaktiviteter o.l.) Ja ,8 Nej ,3 spm. 81 Uoplyst 3,5 Hvis ja: 79A. Hvor mange dage Er disse vanskeligheder/begrænsninger af mere varig karakter? (Med varig menes, at de har varet eller forventes at ville vare 6 måneder eller mere) Ja ,9 Nej ,4 Uoplyst 6,4 26

27 81. Er du faldet og har slået dig inden for det sidste år? Ja ,2 Nej ,3 spm. 82 Uoplyst 3,5 Hvis ja: 81A. Angiv antal gange du er faldet indendørs... Angiv antal gange du er faldet udendørs Har du inden for de sidste 5 år haft faldulykker, der medførte kontakt til læge eller sygehus? Ja ,3 Nej ,8 spm. 83 Uoplyst 2,0 Hvis ja: 82A. Angiv hvor mange gange Har du haft håndledsbrud efter 45 års alderen? Ja ,4 Nej ,7 spm.84 Uoplyst 4,0 Hvis ja: 83A. Hvornår første gang efter du blev 45 år (skriv årstal)... 83B. Hvordan opstod bruddet? Jeg faldt fra stående/gående stilling ,4 Jeg faldt ned fra noget (Seng, trappe, stige el. lign.) ,5 Bilulykke, cykelulykke el. lign ,0 Andet, sæt kryds og skriv hvordan: 4 1,5 Uoplyst 4,0 27

28 84. Har du haft brud på overarmen efter 45 års alderen? Ja ,0 Nej ,1 spm. 85 Uoplyst 2,0 Hvis ja: 84A. Hvornår første gang efter du blev 45 år (skriv årstal)... 84B. Hvordan opstod bruddet? Jeg faldt fra stående/gående stilling ,1 Jeg faldt ned fra noget (Seng, trappe, stige el. lign.)... 2 Bilulykke, cykelulykke el. lign Andet, sæt kryds og skriv hvordan: 4 0,1 Uoplyst 2,0 85. Har du haft lårbenshalsbrud (hoftebrud) efter 45 års alderen? Ja ,5 Nej ,1 spm. 86 Uoplyst 4,0 Hvis ja: 85A. Hvornår første gang efter du blev 45 år (skriv årstal)... 85B. Hvordan opstod bruddet? Jeg faldt fra stående/gående stilling ,0 Jeg faldt ned fra noget (Seng, trappe, stige el. lign.)... 2 Bilulykke, cykelulykke el. lign Andet, sæt kryds og skriv hvordan: 4 Uoplyst 4,0 28

29 86. Har du haft sammenfald af én eller flere af rygsøjlens hvirvler efter 45 års alderen (ikke discusprolabs)? Ja ,4 Nej ,7 spm. 87 Ved ikke ,0 spm. 87 Uoplyst 4,9 Hvis ja: 86A. Er sammenfaldet påvist ved røntgenundersøgelse eller scanning? Ja ,4 Nej ,0 spm. 87 Uoplyst 5,9 Hvis ja: 86B. Hvornår blev sammenfaldet påvist første gang (Angiv årstal) 87. Lider du af eller har du lidt af følgende sygdomme? (Sæt ét kryds i hver linie og skriv også årstal, hvis ja) Nej Ja 2 1 Uoplyst a. Forhøjet blodtryk (forhøjet blodtryk under graviditet medregnes ikke)... 69,5 30,1 0,1 b. Smerter i benene ved gang pga. åreforkalkning (claudicatio intermittens)... 94,6 3,5 2,0 c. Anfald af halvsidig lammelse, talebesvær eller synstab som svandt fuldstændigt på mindre end et døgn (TCI- transitorisk cerebral iskæmi)... 96,6 2,0 1,5 d. Hjertekrampe (angina pectoris)... 96,1 2,5 1,5 e. Har du hjertekrampe flere gange dagligt... 97,0 1,0 2,0 29

30 88. Lider du eller har du lidt af en eller flere af nedenstående sygdomme? (Sæt ét kryds i hver linie) Nej Ja Hvis ja, ca. hvornår første gang konstateret? (årstal) 2 1 Uoplyst a. Parkinsons syge... 98,0 2,0 b. Behandlingskrævende forhøjet stofskifte... 95,1 3,0 2,0 c. Behandlingskrævende for lavt stofskifte... 91,6 5,4 3,0 d. Migræne... 83,3 14,3 2,5 e. Galdesten... 90,2 7,9 2,0 f. Tilbagevendende blærebetændelse... 89,2 8,9 2,0 g. Urininkontinens... 88,2 9,9 2,0 h. Høfeber... 83,7 14,3 2,0 i. Astma... 92,6 5,4 2,0 j. Atopisk eksem (også kaldet børneeksem eller astmaeksem)... 94,1 2,5 3,5 k. Sukkersyge/diabetes... 94,6 3,0 2,5 Hvis ja til sukkersyge/diabetes 88A. Hvilken behandling får du for din sukkersyge/diabetes? (Et kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Diæt/motion... 2,0 3,0 95,1 b. Tabletter... 2,0 3,5 94,6 c. Insulin... 1,5 3,9 94,6 d. Ingen behandling... 1,0 3,5 95,6 30

31 89. De næste spørgsmål vedrører symptomer fra næsen? Ja Nej 1 2 Uoplyst Har du inden for de seneste 12 måneder fået kløe i næsen, nyseture eller tæt næse af græs, træer eller blomster?... 19,7 77,8 2,5 Har du inden for de seneste 12 måneder fået kløe i næsen, nyseture eller tæt næse ved kontakt med pelsdyr, fx hest, hund, kat, kanin, marsvin eller hamster?... 4,9 90,2 4,9 Har du nogensinde fået kløe i næsen, nyseture, løbende næse eller tæt næse efter indtagelse af alkohol-holdige drikke?... 6,9 90,2 2,9 90. Har du haft pibende eller hvæsende vejrtrækning på noget tidspunkt i løbet af de seneste 12 måneder? Ja ,3 Nej ,7 spm. 91 Uoplyst 2,9 Hvis ja 90A. Havde du åndenød samtidig med pibende eller hvæsende vejrtrækning? Ja ,9 Nej ,4 Uoplyst 2,9 90B. Havde du denne pibende eller hvæsende vejrtrækning uden at være forkølet? Ja ,9 Nej ,5 Uoplyst 3,9 91. Bruger du i øjeblikket medicin mod astma (fx inhalatorer, spray eller piller)? Ja ,9 Nej ,7 Uoplyst 2,9 31

32 92. Har du nogensinde fået pibende eller hvæsende vejrtrækning, besværet vejrtrækning eller hoste efter indtagelsen af alkohol-holdige drikke? Ja ,0 Nej ,6 Uoplyst 5,4 De næste spørgsmål vedrører eksem. Eksem er kløende, huden bliver ru og tør eller væskende med små blærer, hyppigt med rødme. 93. Har du nogensinde haft eksem på hænderne? Ja ,2 Nej ,9 Uoplyst 3,9 Du skal ikke besvare flere spørgsmål 94. Hvor hyppigt har du haft eksem på hænderne? (Kun ét kryds) En gang og i mindre end to uger ,4 Flere gange ,3 Næsten hele tiden ,5 Uoplyst 81,8 95. Hvornår havde du første gang eksem på hænderne? (Kun ét kryds) Før 6 års alderen ,5 Mellem 6 og 14 år... 2 Mellem 15 og 18 år... 3 Efter 18 års alderen ,7 Uoplyst 81,8 32

33 96. Har du som voksen konsulteret en læge for dit eksem (Gerne flere krydser) Ja, min praktiserende læge ,8 Ja, en hudlæge... 1 Ja, anden læge... 1 Nej, jeg har ikke konsulteret en læge... 1 Uoplyst 88,2 97. Har du indenfor de sidste 12 måneder haft eksem på hænderne Ja ,9 Nej ,8 Uoplyst 80,3 98. Har du nogensinde haft eksem andre steder end på hænderne? (Et kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst Albuebøjninger... 1,0 18,7 80,3 Knæhaser... 1,0 18,7 80,3 Ansigtet... 3,5 16,8 79,8 Fødder... 4,9 15,3 79,8 Krop... 3,9 16,3 79,8 Andre steder... 3,0 14,8 82,3 Mange tak fordi du ville være med i undersøgelsen. Du bedes returnere spørgeskemaet i vedlagte frankerede svarkuvert Husk venligst at medsende den underskrevne samtykkeerklæring 33

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Tager du lægeordineret medicin Hvis Ja, anfør venligst navn,

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Forebyggelse af osteoporose og aterosklerose

Forebyggelse af osteoporose og aterosklerose IP.nr.: Spørgeskema om Forebyggelse af osteoporose og aterosklerose Med svarfordeling Dansk Institut for Sundhed og Sygeplejeforskning April 1993 Us. 5148 Udvikling af spørgeskemaet Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads?

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads? Hvor gammel er du? år Er du kvinde...1 mand...2 Hvad er navnet på din nuværende arbejdsplads? Hvornår blev du ansat på din nuværende arbejdsplads? Måned år Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvor mange timer

Læs mere

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Kost Rygning Alkohol Motion (Stress) KRAM(S) DI s sundhedsfremmekonference, oktober 2 Vattenfall A/S Gør sunde valg til gode vaner hvorfor?

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom NMU-2 Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Neurologisk Ambulatorium

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

Eksempler på spørgsmål Generelle spørgsmål til den kommende mor Spørgsmål om menstruation, fertilitetsbehandling og tidligere graviditeter

Eksempler på spørgsmål Generelle spørgsmål til den kommende mor Spørgsmål om menstruation, fertilitetsbehandling og tidligere graviditeter Eksempler på spørgsmål Generelle spørgsmål til den kommende mor Civilstatus Fødselsland Mor's fødselsland Spørgeskema 1 Far's fødselsland Spørgeskema 2 Spørgsmål om menstruation, fertilitetsbehandling

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

Spørgsmål om cigaretter, rygning i hjemmet og andre nikotinpræparater Røg din mor, mens hun ventede dig? Røg du, før du blev gravid?

Spørgsmål om cigaretter, rygning i hjemmet og andre nikotinpræparater Røg din mor, mens hun ventede dig? Røg du, før du blev gravid? Eksempler på spørgsmål Generelle spørgsmål til den kommende mor Civilstatus Spørgeskema 1 Fødselsland Mor's fødselsland Spørgeskema 2 Far's fødselsland Spørgeskema 3 Spørgsmål om menstruation, fertilitetsbehandling

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16)

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16) OFELIA Osteoporosis Fracture Liaison Aarhus Kære studiedeltager. Århus, 201 Tak fordi du vil hjælpe os med at blive klogere på sammenhængen mellem knoglebrud og knogleskørhed, også kaldet osteoporose.

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Navn: Alder: Telefonnummer:

Navn: Alder: Telefonnummer: Navn: Alder: Telefonnummer: Velkommen til akupunktur behandling hos Jordemoder.dk i samarbejde med Sackmann Akupunktur For at kunne give dig den bedst mulige behandling bedes du udfylde nedenstående spørgeskema

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler og et standardspørgeskema

Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler og et standardspørgeskema 1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom U - FU Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Opfølgningsskema regionmidtjylland FU HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) Navn: CPR nummer: Dato: Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Spørgeskemaet om knogleskørhed indeholder spørgsmål angående generel viden, symptomer, risikofaktorer,

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Du har fået dette spørgeskema, fordi din arbejdsplads deltager i projektet "Nye tider i ældreplejen". Derfor har vi brug for endnu flere oplysninger fra dig

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at sætte kryds i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

Spørgeskema. Aalborg Kommune. Randfordeling

Spørgeskema. Aalborg Kommune. Randfordeling Spørgeskema Aalborg Kommune Randfordeling 2007 Da spørgeskemaet bliver scannet automatisk, er det, at du sætter dine kryds omhyggeligt inden for felterne. Det er desuden, at du udfylder skemaet med kuglepen

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie. Regionshospitalet Randers Børneafdelingen

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie. Regionshospitalet Randers Børneafdelingen Patientinformation Kost anbefalinger Til overvægtige børn og deres familie Regionshospitalet Randers Børneafdelingen Sund kost Indledning: Denne pjece handler om nogle kost anbefalinger til dig og din

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) Navn: CPR nummer: Dato: Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Spørgeskemaet om knogleskørhed indeholder spørgsmål angående generel viden, symptomer, risikofaktorer,

Læs mere

Navn: CPR: Total ialt:

Navn: CPR:   Total ialt: Spørgeskema I det følgende bliver du bedt om at svare på spørgsmål, der vil tegne et billede af din sundhed. Ud fra scanningen af dine kar kan vi med dine svar vurdere strategien for at leve sundere. Svar

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om sundhed og om hvordan du føler, at du har det. Sådan gør du: Brug musen til at krydse

Læs mere

Eksempler på spørgsmål 1 2 3 4 5 Generelle spørgsmål til den kommende mor Civilstatus

Eksempler på spørgsmål 1 2 3 4 5 Generelle spørgsmål til den kommende mor Civilstatus Eksempler på spørgsmål 1 2 3 4 5 Generelle spørgsmål til den kommende mor Civilstatus Mor's og fars fødselsland Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført? Spørgsmål om menstruation, fertilitetsbehandling

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Resumé Resumé PLS RAMBØLL Management præsenterer i dette resume resultaterne af en undersøgelse af befolkningens

Læs mere

Fjernelse af livmoderen

Fjernelse af livmoderen Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Fjernelse af livmoderen Patientinformation www.koldingsygehus.dk Fjernelse af livmoderen kaldes også en hysterektomi. Der er 3 måder livmoderen kan fjernes på: 1. Livmoderen

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato:

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato: SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Dato: Navn: Fødselsdato: Alder: Stilling: Mobil: Adresse: Postnummer og by: Email: Arbejdstider: Egen læge: Seneste kontakt: Vægt: Højde: Blodtryk: Hvilken problemstilling

Læs mere

FJERNELSE AF LIVMODER ABDOMINAL HYSTEREKTOMI

FJERNELSE AF LIVMODER ABDOMINAL HYSTEREKTOMI PATIENTINFORMATION FJERNELSE AF LIVMODER ABDOMINAL HYSTEREKTOMI PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed Side 1 1. CPR-nummer - 2. Angiv din alder år 3. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 De følgende spørgsmål handler om rygning 4. Ryger du? (dette gælder også e-cigaretter og vandpibe), hver dag, mindst

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. Instruktion Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. De fleste spørgsmål kan besvares ved blot at sætte et kryds. Ved nogle spørgsmål skal du skrive et tal eller

Læs mere

Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl..

Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl.. Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl.. Vedlagt spørgeskema samt 7 dages maddagbog bedes udfyldt og returneres til mig senest 3 dage før, vi skal mødes. Udfyld spørgeskemaet så godt du kan

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl..

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Vedlagt spørgeskema samt 7 dages maddagbog bedes udfyldt og returneres til nedenstående adr. inden vi mødes første gang. Returneres ca. 3 dage inden aftalen.

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE NAVN: ADRESSE: ALDER/FØDSELSDATO: ÆGTESKABSSTATUS: BØRN & BØRNEBØRN: Angiv venligst grunden til at du ønsker homøopatisk behandling & hvad din forventninger er til behandlingen?

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE NAVN: ADRESSE + POST NR.: ALDER/FØDSELSDATO: ÆGTESKABSSTATUS + BØRN & BØRNEBØRN: TELEFON & MOBIL NR: Angiv venligst grunden til at du ønsker homøopatisk behandling & hvad

Læs mere

DEN FÆLLES SYGESIKRINGSORDNING FOR DE EUROPÆISKE INSTITUTIONER PATIENTSPØRGESKEMA

DEN FÆLLES SYGESIKRINGSORDNING FOR DE EUROPÆISKE INSTITUTIONER PATIENTSPØRGESKEMA DEN FÆLLES SYGESIKRINGSORDNING FOR DE EUROPÆISKE INSTITUTIONER PMO.3 Sygedomsforebyggelse PATIENTSPØRGESKEMA INSTITUTION:......... Den tilsluttedes efternavn og fornavn:. Den forsikredes efternavn og fornavn:.

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Spørgeskema til tandlæger i privat praksis

Spørgeskema til tandlæger i privat praksis Spørgeskema til tandlæger i privat praksis I disse år ændres samfundets krav og patienternes forventninger til sundhedsprofessionerne. Formålet med denne undersøgelse er at belyse, hvordan vi som privatpraktiserende

Læs mere

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Anders Arnfred Pia Vivian Pedersen Maria Holst Algren Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Indhold 1 2 Forord 3 Sammenfatning og konklusion

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at klikke med musen i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje med

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere