Den Danske Sygeplejerskekohorte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Sygeplejerskekohorte"

Transkript

1 Den Danske Sygeplejerskekohorte En undersøgelse af sygeplejerskers livsstil, sundhed og sygelighed Maj 2006 Med svarfordeling

2 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger 1-7 Arbejdsforhold 8-17 Sundheds- og sygdomsadfærd: holdninger og vaner Helbred Vægtforhold Forældres kropsbygning Gynækologiske forhold P-piller Hormonbehandling i overgangsalderen Disposition til arvelige sygdomme Sygdomme

3 Pilotundersøgelsen 2006 Danske sygeplejersker på 45 år eller derover har deltaget i to spørgeskemaundersøgelser i hhv og Det planlægges nu at gennemføre en ny spørgeskemaundersøgelse i 2007, og denne gang overvejes det at supplere spørgeskemadata med indsamling af biologisk materiale til genetiske analyser. Formålet er at undersøge, om man gennem sin livsstil kan modificere en genetisk betinget sygdomsrisiko. Før man sætter en sådan undersøgelsen i værk, er det vigtigt at vide, om sygeplejersker ønsker at aflevere biologisk materiale til genetiske undersøgelser, og om det i givet fald påvirker deres besvarelse af spørgeskemaet. Derfor blev der i sommeren 2006 gennemført en pilotundersøgelse omfattende 300 sygeplejersker (se rapporten på hjemmesiden). I forbindelse med pilotundersøgelsen blev der udviklet et nyt spørgeskema, der som udgangspunkt indeholder de samme livsstils- og helbredsrelaterede spørgsmål, som har været anvendt i 1993 og 1999 suppleret med enkelte nye spørgsmål til belysning af stress, vægtudvikling og allergiske lidelser. I alt 300 sygeplejersker fra kohorten blev udtrukket til at teste det nye spørgeskema, hvoraf 203 (68%) besvarede dette. Svarfordelinger Besvarelser af de enkelte spørgsmål er anført ud for hver enkelt svarkategori. 3

4 Baggrundsoplysninger 1. Hvad er din alder Angiv hele år Hvad er din nuværende ægteskabelige stilling rent juridisk? Gift ,5 Separeret ,5 Skilt ,8 Ugift ,4 Enke ,34 Uoplyst 0,5 3. Bor du sammen med ægtefælle/fast samlever? Ja ,9 Nej ,6 spm. 5A Uoplyst 2,6 4. Hvad er din ægtefælles/samlevers aktuelle eller seneste stillingsbetegnelse? (Helst nøjagtig angivelse: eksempelvis kontorassistent, ikke blot assistent, - folkeskolelærer, ikke blot lærer) Skriv hvad: 5A. Hvad var din fars stillingsbetegnelse, da du var 18 år? (Helst nøjagtig angivelse: hvis ved ikke, så skriv dette) Skriv hvad: 5B. Hvad var din mors stillingsbetegnelse, da du var 18 år? (Helst nøjagtig angivelse: hvis ved ikke, så skriv dette) Skriv hvad: 4

5 6. Hvor stor var din husstands samlede bruttoindkomst i 2005 (før skat og fradrag) (Ved din husstand forstår vi dig selv, din evt. ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn) (Sæt kun ét kryds) Under kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr ,4 Over kr ,4 Ved ikke ,9 Uoplyst 3,9 7. Hvad er din erhvervsmæssige stilling? Erhvervsaktiv som sygeplejerske ,4 Erhvervsaktiv, men ikke som sygeplejerske ,4 Hjemmegående ,0 spm. 17 Efterlønsmodtager eller overgangsydelse ,9 spm. 17 Pensionist (inkl. førtidspensionist) ,5 spm. 17 Arbejdsløs... 6 spm. 17 Under revalidering... 7 spm. 17 Andet, skriv: 8 spm. 17 Uoplyst 3,5 5

6 Arbejdsforhold 8. Hvad består dit arbejde overvejende i? (kun ét svar) Arbejdet er i overvejende grad relativt til den direkte sygepleje af beboere, klienter og patienter ,0 Arbejdet består overvejende i undervisende og/eller administrative opgaver ,9 Arbejder ikke som sygeplejerske... Skriv hvad: 3 2,0 Uoplyst 4,4 9. Hvor mange timers erhvervsarbejde har du normalt om ugen? (Hvis den ugentlige arbejdstid varierer, angiv da gennemsnit) Angiv antal hele timer Har du normalt: Dagarbejde ,1 Aftenarbejde ,5 Natarbejde ,0 Skiftende arbejdstider ,8 Uoplyst 3,9 11. Hvor mange medarbejdere har du ledelsesansvar for? Skriv antal medarbejder (hvis ingen skriv 0) Nedenfor er fire udsagn. Hvilket passer bedst på din arbejdssituation? (Kun ét kryds) Hovedsagelig stillesiddende arbejde, som ikke kræver legemlig anstrengelse ,3 Arbejde, som i stor udstrækning udføres stående eller gående, men ellers ikke kræver legemlig anstrengelse. 2 16,3 Stående eller gående arbejde med en del løfte- eller bærearbejde ,8 Tungt eller hurtigt arbejde, som er anstrengende ,0 Uoplyst 3,9 6

7 13. Hvor ofte har du så travlt, at du har svært ved at nå dine arbejdsopgaver? (Kun ét kryds) Aldrig Sjældent Af og til Ofte Næsten altid Uoplyst 0,5 9,9 21,2 12,3 3,0 3,9 14. Hvordan er arbejdstempoet eller arbejdspresset på dit arbejde? (Kun ét kryds) Alt for højt Lidt for højt Passende Lidt for lavt Alt for lavt Uoplyst 7,4 17,2 20,7 1,5 0,0 4,3 15. Hvor stor indflydelse har du normalt på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde? (Kun ét kryds) Stor En vis Meget lidt Ingen indflydelse indflydelse indflydelse indflydelse Uoplyst ,7 22,2 5,9 0,5 3,9 16. Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine overordnede? (kun ét kryds) Aldrig, Altid Ofte Sommetider Sjældent næsten aldrig Uoplyst 3,0 7,4 18,2 14,8 3,9 3,9 Det næste spørgsmål bedes besvaret af alle, som er eller har været erhvervsaktive som sygeplejersker. Det vedrører spørgsmålet, om du i dit aktive arbejdsliv har haft forskellige former for vagtarbejde. Du bedes både angive med et kryds, om du har haft vagter og i bekræftende fald skrive i hvor mange år 17. Har du indtil videre haft følgende typer af vagtarbejde? (Sæt ét kryds i hver linie) a. Dagarbejde... Ja Nej Uoplyst 1 2 b. Aftenarbejde... c. Natarbejde... d. Blandede vagter... 7

8 Sundheds- og sygdomsadfærd: holdninger og vaner 18. Har du inden for de sidste 3 måneder gjort brug af? (Sæt ét kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Praktiserende læge... 53,2 43,4 3,5 b. Vagtlæge/skadestue... 3,5 72,4 24,1 c. Praktiserende speciallæge/ambulatorium på sygehus... 26,6 54,2 19,2 d. Indlagt på sygehus... 4,4 71,9 23,7 e. Tandlæge... 58,6 28,6 12,8 f. Hjemmesygeplejerske... 1,5 72,9 25,6 g. Hjemmehjælper... 3,0 71,9 25,1 h. Fysioterapeut/kiropraktor... 17,2 60,1 22,7 i. Naturlæge eller lign.... 7,9 68,5 23,7 j. Psykolog... 2,5 71,4 26,1 19. Undersøger du selv dit bryst for knuder? Ja, regelmæssigt mindst én gang om måneden ,2 Ja, af og til ,4 Nej, aldrig ,4 Uoplyst 2,0 20. Har du inden for de sidste fem år fået foretaget en eller flere af følgende undersøgelser? (Sæt ét kryds i hver linie og skriv antal gange, hvis ja) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Mammografi... 43,4 50,3 6,4 b. Gynækologisk undersøgelse... 57,1 37,4 4,9 c. Smear-test (celleprøve fra livmoderhalsen)... 58,6 37,9 3,5 8

9 21. Har du inden for de sidste 3 måneder taget nogle af nedenstående former for medicin? (Sæt ét kryds i hver linie) Nej Ja, Ja, af og til dagligt Uoplyst a. Paracetamol (fx Panodil, Pinex, Pamol)... 27,6 58,19 8,9 5,4 b. Lav-dosis acetylsalisylsyre ( mg. pr. dosis) (fx Hjertemagnyl, Magnyl Svage)... 68,9 3,0 11,3 17,7 c. Alm. acetylsalisylsure ( mg. pr. dosis) (fx Kodimagnyl, Albyl, Idotyl)... 62,1 18,2 1,5 18,2 d. Smertestillende gigtmidler (fx Ibuprofen, Brufen, Ketoprofen, Bonyl)... 54,2 24,6 7,4 13,8 e. Kalktilskud som tabletter... 45,3 12,8 29,6 12,3 f. D-vitamintilskud... 45,8 7,9 31,5 14,3 g. Naturmedicin... 46,3 15,3 25,6 12,8 22. Hvilket af følgende udsagn passer bedst på dig? (Læs alle udsagn igennem, før du sætter ét kryds) Træner hårdt og driver konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om ugen ,5 Dyrker motionsidræt, udfører tungt havearbejde, husarbejde eller lignende mindst 4 timer pr. uge ,1 Spadserer, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer pr. uge (medregn også søndagsture, lettere havearbejde og cykling/gang til arbejde) ,6 Læser, ser fjernsyn eller har anden stillesiddende beskæftigelse ,4 Uoplyst/missing 2,0/0,5 23. Ryger du? (Kun ét kryds) Ja, dagligt ,3 Ja, men der er dage, hvor jeg ikke ryger ,0 Nej, men jeg har tidligere røget ,9 Nej, jeg har aldrig røget ,4 spm. 27 Uoplyst/missing 2,5/1,0 9

10 24. Hvor mange år har du sammenlagt røget? Angiv antal hele år Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge? Angiv alder i hele år Hvor meget ryger eller røg du gennemsnitligt om dagen? a. Antal cigaretter dagligt (skriv 0, hvis ingen)... b. Antal cerutter/cigarer dagligt (0, hvis ingen)... c. Ryger/røg du pibe (sæt kryds, hvis ja) Hvor ofte spiser eller drikker du følgende: (Sæt ét kryds i hver linie) Sjældent Et par Dagligt Flere eller gange gange aldrig om ugen dagligt Uoplyst a. Kaffe... 11,3 5,4 32,5 50,3 0,5 b. Mælk... 30,1 12,3 40,9 12,3 0,5 c. Surmælksprodukter... 14,8 32,0 45,3 2,0 4,4 d. Fed ost... 27,6 31,0 32,5 0,5 8,4 e. Mager ost... 26,6 21,2 35,0 4,9 11,8 f. Fisk eller fiskepålæg... 9,4 62,1 24,1 0,5 3,9 g. Æg (kogt, spejlæg o.l.)... 26,6 63,1 7,4 3,0 h. Kartofler eller grøntsager som selv- stændig...ret (fx salat og råkost) eller væsentlig tilbehør til anden mad 3,0 10,3 75,4 8,9 2,5 i. Linser og/eller bønner... 63,6 27,1 3,5 0,5 4,5 j. Frisk frugt... 2,0 10,8 55,2 30,5 1,5 k. Slik, kager eller wienerbrød... 37,4 53,7 6,9 0,5 1,5 10

11 28. Undgår du i almindelighed følgende madvarer? (Sæt ét kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Kød med for meget fedt... 92,1 5,4 1,0 b. Kød i det hele taget... 7,4 90,2 2,5 c. Røgede madvarer... 25,6 71,9 2,5 d. Pølser (medister, røde pølser, spegepølse)... 65,0 33,5 1,5 e. Fløde/flødeskum/smør... 64,0 33,0 3,0 f. Slik og wienerbrød... 70,9 26,1 3,0 g. Salt/salte madvarer... 38,4 58,6 3,0 h. Sukker... 61,1 36,5 2,5 i. Mad med mange farvestoffer... 76,4 19,7 3,9 j. Kaffe... 14,3 83,7 2,0 k. Mælkeprodukter... 12,3 85,7 2,0 29. Sørger du som regel for at spise nogle af følgende fødevarer? (Sæt ét kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Rå grøntsager og frugt... 98,0 0,5 1,5 b. Surmælksprodukter... 79,3 18,2 2,5 c. Plante- og diætmargarine... 44,8 51,7 3,5 d. Groft brød... 96,1 2,5 1,5 e. Kosttilskud, fx vitaminer... 66,5 31,5 2,5 f. Helsekost og økologiske grøntsager... 50,3 45,3 4,4 g. Fisk... 88,7 9,9 1,5 h. Andet... 17,7 19,2 63,1 Skriv hvad: 11

12 30. Hvor meget øl, vin eller spiritus drak du på hver af dagene i sidste uge? Besvar spørgsmålet for en dag ad gangen. Start med dagen i går og gå baglæns. Mandag... Antal Antal Antal genstande genstande genstande øl vin spiritus Tirsdag... Onsdag... Torsdag... Fredag... Lørdag... Søndag... 1 flaske øl = 1 genstand Et glas rød-/hvidvin = 1 genstand 1 flaske rød-/hvidvin = 6 genstande Et glas hedvin svarer til et glas vin 1 flaske hedvin (70 cl) = 10 genstande 1 flaske alkoholsodavand = 1 genstand 1 snaps = 1 genstand 1 flaske spiritus (75 cl) = 25 genstande 31. Hvor mange gange indenfor den seneste måned har du ved en enkelt lejlighed drukket 5 genstande eller derover? (Skriv det højeste antal gange. Hvis 0 gange skrives 0) Antal gange: 12

13 Helbred 32. Hvorledes vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? (Kun ét kryds) Meget god ,1 God ,3 Nogenlunde ,2 Dårlig ,5 Meget dårlig ,5 Uoplyst 2,0 33. Føler du dig rask nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? (Kun ét kryds) For det meste ,2 Af og til ,3 Næsten aldrig ,0 Ved ikke... 8 Uoplyst 1,5 34. Føler du dig stresset i din dagligdag? (Kun ét kryds) For det meste ,9 Af og til ,7 Næsten aldrig ,4 Ved ikke ,0 Uoplyst 2,0 35. Synes du selv, du får nok søvn til at føle dig udhvilet? (Kun ét kryds) Ja, som regel ,8 Ja, men ikke tit nok ,8 Nej, aldrig (næsten aldrig) ,9 Uoplyst 3,9 36. Hvor mange timers søvn får du sædvanligvis på et døgn? Skriv antal hele timer 13

14 37. Vågner du sædvanligvis om natten eller for tidligt om morgenen? (Kun ét kryds) Ja, hver nat eller næsten hver nat ,7 Ja, et par gange om ugen ,2 Ja, et par gange om måneden ,3 Nej, sjældent eller aldrig ,8 Uoplyst 2,0 38. Tror du, at man selv kan gøre noget for at bevare et godt helbred? (Kun ét kryds) Tror egen indsats er meget vigtig ,3 Tror egen indsats er af nogen betydning ,2 Tror ikke på egen indsats... 3 Ved ikke ,0 Uoplyst 1,5 39. Hvad gør du for at bevare eller forbedre helbredet? (Gerne flere kryds) a. Jeg gør ikke noget specielt ,9 b. Jeg dyrker motion/ er fysisk aktiv ,0 c. Jeg spiser sund mad ,2 d. Jeg tilstræber at spise mindre ,2 e. Jeg ryger ikke ,9 f. Jeg prøver på at holde op med at ryge ,9 g. Jeg drikker ikke alkohol ,8 h. Jeg tilstræber at begrænse mit alkoholforbrug ,0 i. Jeg tilstræber at leve mindre stresset ,8 j. Jeg tilstræber at få tilstrækkeligt søvn ,1 k. Jeg holder kontakt til familie, venner og bekendte ,7 l. Andet ,3 Vægtforhold 40. Hvor meget vejer du? Angiv antal hele kilo... 14

15 41. Hvor høj er du? Angiv antal hele cm Hvor meget måler du i taljeomkreds? (Du bedes måle omkredsen af din mave i navlehøjde uden tøj på. Det er vigtigt, at du ikke trækker maven ind eller puster ud, men står helt afslappet, når du foretager målingen) Angiv antal hele cm Hvad vejede du, da du blev født? Angiv i gram... 43A. Jeg kender ikke min nøjagtige fødselsvægt, men jeg mener, jeg vejede: Mindre end 3000 g , g ,4 Mere end 4500 g ,5 Ved ikke ,8 Uoplyst 38,9 De følgende spørgsmål handler om din vægt og højde på forskellige tidspunkter i dit liv. Vægtændringer under graviditet medregnes ikke. 44. Nedenfor er 4 udsagn om vægt. Hvilket udsagn passer bedst på dig i de forskellige aldersgrupper? (Sæt ét kryds i hver linie) Tykkere end Tyndere end Som de fleste, de fleste fleste de hverken særlig tyk eller særlig tynd Uoplyst a. Som barn op til 13 år var jeg... 6,4 26,1 63,1 4,4 b. Som teenager år var jeg ,3 21,2 63,6 3,9 c. Som yngre voksen år var jeg 8,4 18,2 69,5 3,9 d. Som voksen er jeg... 20,2 7,4 67,5 4,9 15

16 45. Hvor meget vejede du cirka, da du var 25 år gammel? Angiv hele kg Angiv i hele kilo (sæt kryds i lille firkant og skriv antal kg) ,8 Husker det ikke, men det var mere end i dag ,0 Husker det ikke, men det var mindre end i dag ,3 Uoplyst 3,0 46. Hvor høj var du, da du var 25 år gammel? Angiv i cm Angiv hele cm (sæt kryds i lille firkant og skriv cm) ,2 Husker det ikke, men jeg var lidt højere end i dag ,4 Husker det ikke, men jeg var mindst 5 cm højere end i dag.. 3 1,5 Uoplyst 3,9 47. Har du i perioden fra du var 25 til nu, stort set vejet det samme? (Varieret mindre end 5 kilo- graviditet undtaget) Ja ,0 Nej ,6 Uoplyst 5,4 48. Ønsker du at ændre din vægt? Ja, jeg ønsker at tabe mig i vægt ,1 Ja, jeg ønsker at tage på i vægt ,0 Nej, jeg ønsker ikke at ændre min vægt ,4 Uoplyst 3,5 49. Hvad er det meste, du nogensinde har vejet? (Graviditet ikke medregnet) Angiv hele kilo... 16

17 50. Har du inden for de sidste 5 år været på slankekur, hvor du har tabt mere end 5 kilo? (Graviditet ikke medregnet) Ja ,6 Nej ,5 spm. 53 Uoplyst 3,9 50A. Hvis ja: Angiv antal gange Hvor mange kilo tabte du dig, da du tabte dig mest? Angiv i hele kilo Hvilke(n) slankekur(e) har du benyttet for at tabe dig? (Sæt kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Fedtfattig kost... 24,1 2,0 6,9 b. Lav kulhydratindtagelse/høj protein (fx Atkins-kuren, South Beach-kuren)... 5,9 17,2 10,3 c. Spiste mindre portioner... 20,7 3,5 9,4 d. Anden kostomlægning... 15,3 6,9 11,3 e. Øget fysisk aktivitet... 19,7 3,9 9,9 f. Pulverkur (fx Nupo, Nutrilet, Herbalife)... 5,9 16,3 11,3 g. Deltaget i vægttabsprogram (fx Vægtvogterne, diætist)... 11,3 12,8 9,4 h. Slankemedicin (ikke lægeordineret)... 2,0 19,2 12,3 i. Afførende medicin... 0,5 20,7 12,3 j. Provokeret opkastning efter et måltid... 0,5 20,7 12,3 k. Andet... 4,4 14,3 14,8 Skriv hvad: 17

18 53. Har du på anden måde tabt dig i vægt, uden at det skyldtes sygdom? (Sæt kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Lægeordineret slankemedicin (fx Orlistat, Sibutramin)... 2,0 83,7 14,0 b. Fedtsugning... 0,5 84,2 15,3 c. Operation (sammensnøring af mavesækken eller gastric by-pass)... 0,0 83,7 16,3 d. Andet... Skriv hvad: 18

19 54. Hvilken kropsbygning havde din biologiske mor, da hun var 40 år gammel? (Sæt et kryds ved den tegning der passer bedst) ,5 6,4 13,8 24,6 32,0 5,9 7,9 1,5 Uoplyst 5,4 55. Hvilken kropsbygning havde din biologiske far, da han var 40 år gammel? (Sæt et kryds ved den tegning der passer bedst) ,5 3,0 11,8 23,2 28,1 11,3 12,3 2,0 Uoplyst 7,9 Gynækologiske forhold 56. Hvor gammel var du, da du fik din første menstruation? Angiv alder i hele år Hvor mange gange har du født? Antal fødsler (skriv 0, hvis ingen)... Hvis 0 gå til spm 59 19

20 58. Hvor gammel var du, da du fødte første gang? Angiv alder i hele år Har du haft menstruation inden for det sidste halve år? Ja ,4 spm. 61 Nej ,2 Uoplyst 3,1 Hvis nej: 59A. Hvor gammel var du, da dine menstruationer ophørte? Angiv alder i hele år Har du fået fjernet livmoderen? Ja ,8 Nej ,4 Uoplyst 3,1 Hvis ja: Hvilket år? Har du fået fjernet dine æggestokke? Nej ,7 Uoplyst 10,3 Ja, den ene æggestok... 1 Ja, den anden/begge æggestokke... 2 Hvis ja: Hvilket år? 20

21 P-piller 62. Har du nogensinde anvendt p-piller? Ja ,9 Nej, aldrig ,5 spm. 65 Uoplyst 96,1 Hvis ja: 62A. Hvilket præparat har du senest anvendt? Angiv navn 1 Husker ikke præparatets navn Hvor mange år har du sammenlagt anvendt p-piller? Angiv antal hele år Bruger du stadig p-piller? Ja ,0 spm. 75 Nej ,1 Uoplyst 4,5 Hvis nej: 64A. Hvor gammel var du, da du helt holdt op med at bruge p-piller? Angiv alder i hele år... Hormonbehandling i overgangsalderen De følgende spørgsmål drejer sig om behandling med kvindelige kønshormoner omkring og efter overgangsalderen, ikke p-piller. 65. Er du eller har du været i hormonbehandling i forbindelse med eller efter overgangsalderen? Nej, jeg har aldrig været i hormonbehandling ,2 Ja, jeg har tidligere været i hormonbehandling ,1 spm. 67 Ja, jeg er for tiden i hormonbehandling ,8 spm. 67 Uoplyst 6,9 21

22 66. Hvad er årsagen til, at du aldrig har fået hormoner? (Sæt kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Jeg er endnu ikke i overgangsalderen (hvis ja i a gå til spm. 75) 8,9 24,6 27,6 b. Jeg havde ingen gener i overgangsalderen... 23,2 13,8 24,1 c. Jeg ønskede ikke fortsat at have menstruations- blødninger... 6,9 20,7 33,5 d. Jeg anser hormonbehandling for unaturligt... 30,1 7,4 23,7 e. Jeg frygter, at behandlingen kan give kræft... 21,2 11,8 28,1 f. Jeg frygter, at behandlingen kan give blod- propper... 21,2 11,8 28,1 g. Jeg frygter, at behandlingen kan give bivirkninger... 15,8 12,3 33,0 Hvis ja, hvilke: h. Andre årsager... 5,4 9,9 45,8 Hvis ja, hvilke: Gå til spm Hvor gammel var du, da du første gang fik hormonbehandling? (ikke p-piller) Angiv alder i hele år Hvor mange år har du sammenlagt fået hormonbehandling? (ikke p-piller) Angiv antal hele år... 22

23 69. Hvad var årsagen til, at du påbegyndte hormonbehandling? (Sæt kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Dårligt humør og irritabilitet... 10,3 21,7 13,8 b. Hedestigninger og svedtendens... 25,6 9,4 10,8 c. Uregelmæssige blødninger... 12,3 21,2 12,3 d. Vandladningsgener... 4,4 26,6 14,8 e. Vaginale gener, fx tørhed eller smerter ved samleje... 9,4 23,2 13,3 f. Forebyggelse af afkalkning af knoglerne... 13,8 18,7 13,3 g. Forebyggelse af åreforkalkning... 5,9 24,6 15,3 h. Lægens råd i øvrigt... 20,7 12,8 12,3 i. Andet... Skriv hvad: 70. Er du stadig i hormonbehandling? Ja ,3 Nej ,7 spm. 72 Uoplyst 9,9 71. Har du bivirkninger under hormonbehandlingen? (Sæt et kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Uregelmæssig blødning... 1,0 12,3 8,9 b. Kvalme... 12,8 9,4 c. Svimmelhed... 12,8 9,4 d. Brystspænding... 0,5 12,3 9,4 e. Spændinger i benene... 1,5 11,3 9,4 f. Vægtstigning... 3,0 9,9 9,4 g. Blodtryksstigning... 0,5 12,3 9,4 h. Ødemer... 2,5 10,3 9,4 i. Andet... Skriv hvad: 23

24 71A. Hvad er årsagen til at du fortsat er i hormonbehandling? (Sæt et kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Alment velvære... 4,9 6,9 10,3 b. Ubehag ved forsøg på ophør... 3,0 8,9 10,3 c. For at undgå dårligt humør og irritabilitet... 3,5 8,4 10,3 d. For at undgå hedestigninger og svedtendens... 6,4 4,9 10,8 e. For at undgå uregelmæssige blødninger... 2,0 9,4 10,8 f. For at undgå vandladningsgener... 2,0 9,9 10,3 g. For at undgå vaginale gener, (fx tørhed eller smerter ved samleje)... 3,5 8,4 10,3 h. Forebyggelse af afkalkning af knoglerne... 3,5 8,4 10,3 i. Forebyggelse af åreforkalkning... 2,0 9,4 10,8 j. Lægens råd... 3,9 7,4 10,8 k. Andet... 0,5 6,9 14,8 Gå til spm Hvor gammel var du, da du ophørte med hormonbehandling? Angiv alder i hele år Havde du bivirkninger af den sidste hormonbehandling, du fik? (Sæt et kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Uregelmæssig blødning... 3,5 20,7 9,4 b. Kvalme... 0,5 23,7 9,4 c. Svimmelhed... 0,5 23,7 9,4 d. Brystspænding... 0,9 18,7 8,9 e. Spændinger i benene... 0,0 23,2 10,3 f. Vægtstigning... 5,4 19,7 8,4 g. Blodtryksstigning... 2,5 21,2 9,9 h. Ødemer... 3,9 21,2 8,4 i. Andet... 0,5 18,2 14,8 Skriv hvad: 24

25 74. Hvorfor ophørte du behandlingen med hormoner? (Sæt et kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Jeg ønskede ikke at have blødninger... 3,9 16,8 12,8 b. Jeg ønskede ikke at tage medicin dagligt... 5,4 16,3 14,8 c. Jeg var bange for, at behandlingen kunne give kræft... 15,8 7,4 11,8 d. Jeg var bange for, at behandlingen kunne give blodpropper... 9,9 12,8 10,3 e. Jeg holdt op, fordi jeg fik livmoderkræft... 0,0 20,7 12,8 f. Jeg holdt op, fordi jeg fik brystkræft... 0,1 19,7 12,8 g. Jeg holdt op på grund af bivirkninger... 3,9 17,2 12,3 Hvis ja, skriv hvilke: h. Jeg holdt op af andre årsager... 5,4 7,4 20,7 Hvis ja, skriv hvilke: Disposition til arvelige sygdomme 75. Hvornår er din biologiske mor født? Angiv årstal (Hvis ved ikke, skriv 8) Hvornår er din biologiske far født? Angiv årstal (Hvis ved ikke, skriv 8) Hvor mange kvinder i din nærmeste familie (mor, søstre el. døtre) har haft: (Udfyld hver linie) Antal (Hvis ingen skriv 0) a. Lårbenshalsbrud... b. Sammenfald af ryggen... c. Blodprop i hjertet, før det fyldte 65 år... d. Brystkræft... e. Kræft i tyktarmen/endetarmen... f. Fedme eller kraftig overvægt... 25

26 78. Hvor mange mænd i din nærmeste familie (far, brødre el. sønner) har haft: (Udfyld hver linie) a. Lårbenshalsbrud... b. Sammenfald af ryggen... c. Blodprop i hjertet, før det fyldte 65 år... d. Kræft i blærehalskirtlen... e. Kræft i tyktarmen/endetarmen... f. Fedme eller kraftig overvægt... Antal (Hvis ingen skriv 0) Sygdomme 79. Har sygdom, skader eller lidelser gjort det besværligt eller umuligt for dig inden for de seneste 14 dage at udføre dine normale daglige gøremål? (Fx arbejde i eller uden for hjemmet, fritidsaktiviteter o.l.) Ja ,8 Nej ,3 spm. 81 Uoplyst 3,5 Hvis ja: 79A. Hvor mange dage Er disse vanskeligheder/begrænsninger af mere varig karakter? (Med varig menes, at de har varet eller forventes at ville vare 6 måneder eller mere) Ja ,9 Nej ,4 Uoplyst 6,4 26

27 81. Er du faldet og har slået dig inden for det sidste år? Ja ,2 Nej ,3 spm. 82 Uoplyst 3,5 Hvis ja: 81A. Angiv antal gange du er faldet indendørs... Angiv antal gange du er faldet udendørs Har du inden for de sidste 5 år haft faldulykker, der medførte kontakt til læge eller sygehus? Ja ,3 Nej ,8 spm. 83 Uoplyst 2,0 Hvis ja: 82A. Angiv hvor mange gange Har du haft håndledsbrud efter 45 års alderen? Ja ,4 Nej ,7 spm.84 Uoplyst 4,0 Hvis ja: 83A. Hvornår første gang efter du blev 45 år (skriv årstal)... 83B. Hvordan opstod bruddet? Jeg faldt fra stående/gående stilling ,4 Jeg faldt ned fra noget (Seng, trappe, stige el. lign.) ,5 Bilulykke, cykelulykke el. lign ,0 Andet, sæt kryds og skriv hvordan: 4 1,5 Uoplyst 4,0 27

28 84. Har du haft brud på overarmen efter 45 års alderen? Ja ,0 Nej ,1 spm. 85 Uoplyst 2,0 Hvis ja: 84A. Hvornår første gang efter du blev 45 år (skriv årstal)... 84B. Hvordan opstod bruddet? Jeg faldt fra stående/gående stilling ,1 Jeg faldt ned fra noget (Seng, trappe, stige el. lign.)... 2 Bilulykke, cykelulykke el. lign Andet, sæt kryds og skriv hvordan: 4 0,1 Uoplyst 2,0 85. Har du haft lårbenshalsbrud (hoftebrud) efter 45 års alderen? Ja ,5 Nej ,1 spm. 86 Uoplyst 4,0 Hvis ja: 85A. Hvornår første gang efter du blev 45 år (skriv årstal)... 85B. Hvordan opstod bruddet? Jeg faldt fra stående/gående stilling ,0 Jeg faldt ned fra noget (Seng, trappe, stige el. lign.)... 2 Bilulykke, cykelulykke el. lign Andet, sæt kryds og skriv hvordan: 4 Uoplyst 4,0 28

29 86. Har du haft sammenfald af én eller flere af rygsøjlens hvirvler efter 45 års alderen (ikke discusprolabs)? Ja ,4 Nej ,7 spm. 87 Ved ikke ,0 spm. 87 Uoplyst 4,9 Hvis ja: 86A. Er sammenfaldet påvist ved røntgenundersøgelse eller scanning? Ja ,4 Nej ,0 spm. 87 Uoplyst 5,9 Hvis ja: 86B. Hvornår blev sammenfaldet påvist første gang (Angiv årstal) 87. Lider du af eller har du lidt af følgende sygdomme? (Sæt ét kryds i hver linie og skriv også årstal, hvis ja) Nej Ja 2 1 Uoplyst a. Forhøjet blodtryk (forhøjet blodtryk under graviditet medregnes ikke)... 69,5 30,1 0,1 b. Smerter i benene ved gang pga. åreforkalkning (claudicatio intermittens)... 94,6 3,5 2,0 c. Anfald af halvsidig lammelse, talebesvær eller synstab som svandt fuldstændigt på mindre end et døgn (TCI- transitorisk cerebral iskæmi)... 96,6 2,0 1,5 d. Hjertekrampe (angina pectoris)... 96,1 2,5 1,5 e. Har du hjertekrampe flere gange dagligt... 97,0 1,0 2,0 29

30 88. Lider du eller har du lidt af en eller flere af nedenstående sygdomme? (Sæt ét kryds i hver linie) Nej Ja Hvis ja, ca. hvornår første gang konstateret? (årstal) 2 1 Uoplyst a. Parkinsons syge... 98,0 2,0 b. Behandlingskrævende forhøjet stofskifte... 95,1 3,0 2,0 c. Behandlingskrævende for lavt stofskifte... 91,6 5,4 3,0 d. Migræne... 83,3 14,3 2,5 e. Galdesten... 90,2 7,9 2,0 f. Tilbagevendende blærebetændelse... 89,2 8,9 2,0 g. Urininkontinens... 88,2 9,9 2,0 h. Høfeber... 83,7 14,3 2,0 i. Astma... 92,6 5,4 2,0 j. Atopisk eksem (også kaldet børneeksem eller astmaeksem)... 94,1 2,5 3,5 k. Sukkersyge/diabetes... 94,6 3,0 2,5 Hvis ja til sukkersyge/diabetes 88A. Hvilken behandling får du for din sukkersyge/diabetes? (Et kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst a. Diæt/motion... 2,0 3,0 95,1 b. Tabletter... 2,0 3,5 94,6 c. Insulin... 1,5 3,9 94,6 d. Ingen behandling... 1,0 3,5 95,6 30

31 89. De næste spørgsmål vedrører symptomer fra næsen? Ja Nej 1 2 Uoplyst Har du inden for de seneste 12 måneder fået kløe i næsen, nyseture eller tæt næse af græs, træer eller blomster?... 19,7 77,8 2,5 Har du inden for de seneste 12 måneder fået kløe i næsen, nyseture eller tæt næse ved kontakt med pelsdyr, fx hest, hund, kat, kanin, marsvin eller hamster?... 4,9 90,2 4,9 Har du nogensinde fået kløe i næsen, nyseture, løbende næse eller tæt næse efter indtagelse af alkohol-holdige drikke?... 6,9 90,2 2,9 90. Har du haft pibende eller hvæsende vejrtrækning på noget tidspunkt i løbet af de seneste 12 måneder? Ja ,3 Nej ,7 spm. 91 Uoplyst 2,9 Hvis ja 90A. Havde du åndenød samtidig med pibende eller hvæsende vejrtrækning? Ja ,9 Nej ,4 Uoplyst 2,9 90B. Havde du denne pibende eller hvæsende vejrtrækning uden at være forkølet? Ja ,9 Nej ,5 Uoplyst 3,9 91. Bruger du i øjeblikket medicin mod astma (fx inhalatorer, spray eller piller)? Ja ,9 Nej ,7 Uoplyst 2,9 31

32 92. Har du nogensinde fået pibende eller hvæsende vejrtrækning, besværet vejrtrækning eller hoste efter indtagelsen af alkohol-holdige drikke? Ja ,0 Nej ,6 Uoplyst 5,4 De næste spørgsmål vedrører eksem. Eksem er kløende, huden bliver ru og tør eller væskende med små blærer, hyppigt med rødme. 93. Har du nogensinde haft eksem på hænderne? Ja ,2 Nej ,9 Uoplyst 3,9 Du skal ikke besvare flere spørgsmål 94. Hvor hyppigt har du haft eksem på hænderne? (Kun ét kryds) En gang og i mindre end to uger ,4 Flere gange ,3 Næsten hele tiden ,5 Uoplyst 81,8 95. Hvornår havde du første gang eksem på hænderne? (Kun ét kryds) Før 6 års alderen ,5 Mellem 6 og 14 år... 2 Mellem 15 og 18 år... 3 Efter 18 års alderen ,7 Uoplyst 81,8 32

33 96. Har du som voksen konsulteret en læge for dit eksem (Gerne flere krydser) Ja, min praktiserende læge ,8 Ja, en hudlæge... 1 Ja, anden læge... 1 Nej, jeg har ikke konsulteret en læge... 1 Uoplyst 88,2 97. Har du indenfor de sidste 12 måneder haft eksem på hænderne Ja ,9 Nej ,8 Uoplyst 80,3 98. Har du nogensinde haft eksem andre steder end på hænderne? (Et kryds i hver linie) Ja Nej 1 2 Uoplyst Albuebøjninger... 1,0 18,7 80,3 Knæhaser... 1,0 18,7 80,3 Ansigtet... 3,5 16,8 79,8 Fødder... 4,9 15,3 79,8 Krop... 3,9 16,3 79,8 Andre steder... 3,0 14,8 82,3 Mange tak fordi du ville være med i undersøgelsen. Du bedes returnere spørgeskemaet i vedlagte frankerede svarkuvert Husk venligst at medsende den underskrevne samtykkeerklæring 33

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Spørgeskema 2010 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden 2010

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag

Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag Sund på jobbet Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag. Udgivet af Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen og De Regionale

Læs mere

Bilag 1. Præsentation af deltagervirksomhederne. Virksomhed A. Virksomhed B

Bilag 1. Præsentation af deltagervirksomhederne. Virksomhed A. Virksomhed B BILAG Oversigt 1 Præsentation af virksomhederne 2A Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen i virksomhed A 2B Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen i virksomhed B 3 Gode råd ved sygefraværssamtaler 4A Aktivitetsskema

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Kolofon: Redaktion: LivsstilsGruppen, Jytte Lindskov Jacobsen & Anna Rask Lynge Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Når barnet er på vej

Når barnet er på vej Når barnet er på vej RUNDT OM GRAVIDITETEN Artikler og råd til dig i graviditeten Maj 2011 RUNDT OM GRAVIDITETEN Berlingske Infoshop Side 1 De mange spørgsmål Den lykkelige nyhed om at der er en lille

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse September 2014 Den kommunale Sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen. Sund mad og fysisk aktivitet

Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen. Sund mad og fysisk aktivitet Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen Sund mad og fysisk aktivitet Sund mad og fysisk aktivitet Alfabeta, Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen 2006 Forlagsredaktion: Helene Deden Foto: Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere

Kost, Rygning, Alkohol, Motion

Kost, Rygning, Alkohol, Motion 77 gode råd om Kost, Rygning, Alkohol, Motion Råd nr. 38: Gå tur med din hund, også den du ikke har! Forord Udgiver Redaktion Foto Layout Distribution Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Bente Nørgaard, DAI

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Sundhed. Kvinders. Underlivet i overgangsalderen. Læs mere på side 14.

Sundhed. Kvinders. Underlivet i overgangsalderen. Læs mere på side 14. ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE JUNI 2008 Kvinders Sundhed Myter og valg Graviditet og overgangsalder er forbundet med mange glæder og bekymringer, men også en række myter.

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu.

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu. 1 af 48 20-01-2012 10:37 Velkommen til VestLivs spørgeskema 2011! Dette spørgeskema er anden runde af undersøgelsen VestLiv, som handler om livskvalitet og sundhed blandt unge, der bor eller har boet i

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

De 10 veje til vægttab hedder: 1. Slå autopiloten fra Skab medvind Drik færre kalorier Bevæg dig mere

De 10 veje til vægttab hedder: 1. Slå autopiloten fra Skab medvind Drik færre kalorier Bevæg dig mere 10 veje til vægttab Forudsætninger for, at de små skridt virker I bogen kan du se, hvad hvert et lille skridt teoretisk set vil føre til af vægttab i løbet af de første 12 måneder hvis du i øvrigt lever

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

ET SUNDT OG AKTIVT LIV

ET SUNDT OG AKTIVT LIV ANNONCETILLÆG MARTS 2011 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED SUNDHEDSMEDIERNE DISTRIBUERET MED BERLINGSKE ET SUNDT OG AKTIVT LIV Patientens egne ressourcer s04 Undgå blodpropper s08 Efter

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 1. INDLEDNING... 7 2. BAGGRUND FOR SUNDHEDSPROFIL... 9 2.1 SPØRGESKEMAETS STRUKTUR... 12 2.2 DATAINDSAMLING OG BORTFALD... 13 3. INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14

oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14 diabetes oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14 leder Screening kan redde liv Omkring 200.000 danskere går rundt med type 2-diabetes uden at vide det. Det koster liv. Konsekvensen

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere