Kroniske smerter. DSS årsmøde. Den 28. februar Pia Meldgård cand.psych., specialist i sundhedspsykologi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kroniske smerter. DSS årsmøde. Den 28. februar 2014. Pia Meldgård cand.psych., specialist i sundhedspsykologi. pia.meldgaard@mail."

Transkript

1 Kroniske smerter DSS årsmøde Den 28. februar 2014 Pia Meldgård cand.psych., specialist i sundhedspsykologi

2 Dagens program Definition af smerte, herunder forskel på akut og kronisk smerte Smertefysiologi Bio-psyko-sociale konsekvenser af kroniske smerter Hvem er i størst risiko for at få kroniske smerter? Medikamentel behandling, herunder bivirkninger Psykologisk intervention

3 Hvorfor bruge en dag på smerter? 20 % af den voksne danske befolkning har kroniske smerter Tilvæksten estimeres til at være individer årligt i DK Antal tabte arbejdsdage estimeres til at være 1 million dage årligt i DK Smerter er hyppigste årsag til lægekontakt

4 Hvad er smerte?

5 Hvad svarer patienterne? Det gør ondt Ild og lyn, grus i leddene, det stikker, niver, dunker og brænder. Det er knive, der vrides rundt. Det er en elefant, som står på mit bryst. Det er et indvendigt usynligt helvede. Det flytter rundt. Det er noget lort!

6 De svarer også Træthed Nedsat hukommelse og koncentrationsevne Begrænsninger også økonomiske Det påvirker hverdagen og humøret stjæler energi Nedsat fysisk formåen Social isolation ensomhed Svært at tale om og forklare En belastning for familien, det påvirker samlivet Mistet identitet man bliver en anden Et stressmoment Påvirker planlægning, kontrol og styring Bivirkninger til medicin og meget mere

7 En definition på smerter En ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, der er forbundet med aktuel eller truende vævsbeskadigelse, eller som beskrives i vendinger svarende til en sådan beskadigelse International Association for the Study of Pain (IASP)

8 En anden smertedefinition Smerter er en perceptuel proces, hvis kvalitet og intensitet er stærkt influeret af den særlige forhistorie, det enkelte individ har, af den mening han lægger i den smerteproducerende situation og af den sindsstemning han befinder sig i Ronald Melzack, canadisk psykolog, professor emeritus ved McGill University, Montreal

9 Kilde: Rehabilitering vid långvarig smärta (2010), p.32.

10 Kilde: Rehabilitering vid långvarig smärta (2010), p.32.

11 Akutte smerter Biologisk advarselssignal 3 formål Øjeblikkeligt erkende en potentiel skade Beskytte det skadede område under heling Facilitere adfærdsændringer, så fremtidige skader undgås Jensen et al (2013), Smerter, FADL s forlag, p.15

12 Akutte smerter (fortsat) Biologisk advarselssignal Ledsages af fysiologiske fænomener som stigende puls og blodtryk, hurtig vejrtrækning, svedtendens mv. (sympatiske autonome reaktioner) Det er livsnødvendigt, at vi kan opleve smerte

13 Kroniske smerter Smerter der varer ud over den normale ophelingstid efter en skade Ofte betegner man smerter der varer mere end 3-6 måneder som kroniske I modsætning til den akutte smerte har den kroniske smerte intet biologisk formål En bio-psyko-social tilstand Et eksistentielt livsvilkår

14 SMERTEFYSIOLOGI Descartes model, 1664

15 Smertetærskel stor individuel variation Jensen et al (2013), Smerter, FADL s forlag, p.48

16 Neurofysiologi Breedlove et al (2010). Biological Psychology. 6.ed., p.25.

17 Aktionspotentiale Breedlove et al (2010). Biological Psychology. 6.ed., p.64.

18 Sansereceptorer i huden Breedlove et al (2010). Biological Psychology. 6.ed., p.218.

19 Jensen et al (2013), Smerter, FADL s forlag, p.18

20 Sofabordet Lånt fra overlæge Torsten Jonsson, Køge Smertecenter

21 Jensen et al (2013), Smerter, FADL s forlag, p.18

22 Der findes ikke et specifikt smertecenter i hjernen! Jensen et al (2013), Smerter, FADL s forlag, p.23

23 Primær somatosensorisk cortex Breedlove et al (2010). Biological Psychology. 6.ed., p.226.

24 Homunculus Breedlove et al (2010). Biological Psychology. 6.ed., p.226.

25 Jensen et al (2013), Smerter, FADL s forlag, p.18

26 Smertemodulering Foregår på alle niveauer På rygmarvsniveau (segmentalt) virker aktivitet i ikke-smerteførende nervefibre hæmmende Descenderende (nedstigende) baner fra flere områder i hjernen kan hhv. inhibere (hæmme) og facilitere (fremme) aktiviteten i nociceptive baghornsneuroner Vigtigste transmitterstoffer i descenderende baner er serotonin og noradrenalin

27 Plasticitet og sensibilisering Varer aktiviteten i nociceptorerne mere end få sekunder vil der begynde at komme neuroplastiske ændringer, som kommer til udtryk i bl.a. nedsat smertetærskel og spontane smerter Ændringerne der er årsag til dette kaldes Perifer sensibilisering Central sensibilisering

28 Jensen et al (2013), Smerter, FADL s forlag, p.26

29 Jensen et al (2013), Smerter, FADL s forlag, p.26

30 Jensen et al (2013), Smerter, FADL s forlag, p.26

31 31

32 Nociceptive / vævsskade smerter

33 Neuropatiske / nerveskade smerter

34 Neuropatiske / nerveskade smerter (fortsat) Læsion / dysfunktion i selve nervesystemet perifert og / eller centralt Tunet nervesystem Smerterne beskrives primært som brændende, svidende, stikkende, jagende, skærende, prikkende, som elektriske stød, i serier og/eller enkeltvise, overfladiske og/eller dybe

35 Kroniske smerter Ofte en kombination af nociceptive og neuropatiske smerter Er ikke en langvarig akut smerte Må ikke opfattes og behandles som en sygdom, men er en langvarig evt. livsvarig tilstand Smertefrihed opnås kun sjældent Kan være simple (uden psykosociale komponenter) eller komplekse

36 BIO-PSYKO-SOCIALE KONSEKVENSER AF KRONISK SMERTE

37 Totalsmerte modellen Inspireret at Cicely Saunders model Total Pain Fysisk Psykisk KRONISK r SMERTE Socialt og Kulturelt Eksistentielt og spirituelt

38 Kropsbillede

39 Kropsbillede / Body Image Kropsideal Kropsrealitet Krops præsentation Price (1990). Body Image. Prentice Hall

40 Body Image - fortsat Kropsrealitet Kroppen set og målt objektivt, fx højde, vægt, hudfarve, øjenfarve, rynker, skønhedspletter, ar Kropspræsentation Kroppen som personen viser den for omverdenen, fx påklædning, udsmykning, holdning, gang, Kropsideal Kroppen som personen synes den burde være Påvirket af bl.a. kulturen Intern standard, som bedømmer både kropsrealitet og kropspræsentation Price (1990). Body Image. Prentice Hall

41 Body Image - fortsat Kropsrealitet, kropspræsentation og kropsideal har betydning for selvopfattelsen Omverdenens mening om kropspræsentation har også betydning Harmoni mellem de 3 komponenter og omverdenen reagerer positivt på kropspræsentationen => bidrager til oplevelsen af jeg er en værdifuld person som andre kan lide Disharmoni og / eller omverdenen reagerer negativt => bidrager til oplevelsen af jeg er ikke værdifuld, andre kan ikke lide mig Price (1990). Body Image. Prentice Hall

42 Aktiviteter og gøremål Ved langvarige smerter opstår et misforhold imellem hvad personen forventer og oplever Forventer det går over Oplever smerter Kan betyde at man mistolker Årsag til smerte Mening med smerte Undgåelse eller konfrontation?

43 Afpasset træning (dvs. hverken undgåelse eller konfrontation) Andersen (2008). Kognitiv adfærdsterapi for kroniske smerter. Månedsskr prakt lægegern

44 3 aktivitets knapper VARIGHED HYPPIGHED INTENSITET

45 Totalsmerte modellen Inspireret at Cicely Saunders model Total Pain Fysisk Psykisk KRONISK r SMERTE Socialt og Kulturelt Eksistentielt og spirituelt

46 Distress Kronisk smerte kan opfattes som en kronisk stressfaktor Ofte også andre stressfaktorer (tab af job, dårlig økonomi, problemer i parforhold, ) Kroniske stressfaktorer kan føre til: Træthed Smerter Søvnforstyrrelser Appetitforstyrrelser Angst Depression Indadvendthed Manglende interesse Manglende selvtillid

47 Kognitive problemer Træthed / fatigue Opmærksomhed Koncentration Hukommelse Hvad er hvad? smerter? bivirkninger til medicin? depression? -

48 Den kognitive pyramide Lånt fra psykolog Christian Møller Pedersens oplæg 23. marts 2010 Hukommelse Koncentration Opmærksomhed Træthed / fatigue

49 Sorg Vi sørger, når vi mister noget, der har betydning for os Derfor er begrebet sorg tæt knyttet til begrebet tab Bo Jakobsen taler om: direkte og smertelige tab mindre konkrete tab tab af mening og det grundlæggende billede af verden tab af tidligere eksistensudfoldelse og dermed en del af sig selv

50 To-spors-modellen for sorg En model om smertelige tab (død) - kan dog også bruges til at forstå processen med at håndtere andre former for tab Et nøgleord er pendulering eller svingninger mellem to overordnede måder at håndtere på

51 Hverdagserfaringer Tabsorienteret Sorgarbejde Genoplevelse af sorg Give slip på og/eller omforme bånd Benægte / undgå genopbygningens forandringer Genopbygningsorienteret Forholde sig til livsændringer Gøre nye ting Aflede fra sorgen Benægte/undgå sorgen Nye roller, identiteter og relationer Margaret Stroebe & Henk Schut, 1999

52 Depression % af kroniske smertepatienter har kliniske tegn på depression 50 % med diagnosticeret depression har signifikante kroniske smerter Komorbiditet også til angst

53 Angst Overvægt af kroniske smertepatienter, der har generaliseret angst eller varierende grader af frygt og angst PTSD, fx efter ulykker Kinesiofobi / Fear-avoidance, dvs. angst for bevægelse => inaktivitet, social isolation og øgede smerter

54 Fear-avoidance model Vlaeyen & Linton (2000)

55 Totalsmerte modellen Inspireret at Cicely Saunders model Total Pain Fysisk Psykisk KRONISK r SMERTE Socialt og Kulturelt Eksistentielt og spirituelt

56 Hvad var det patienterne selv sagde? Træthed Nedsat hukommelse og koncentrationsevne Begrænsninger også økonomiske Det påvirker hverdagen og humøret stjæler energi Nedsat fysisk formåen Social isolation ensomhed Svært at tale om og forklare En belastning for familien, det påvirker samlivet Mistet identitet man bliver en anden Et stressmoment Påvirker planlægning, kontrol og styring Bivirkninger til medicin og meget mere

57 Parforhold og familie

58 Samliv og seksualitet

59 En ond cirkel Efter Christian Graugaard dårlig livskvalitet KRONISKE SMERTER Parforholdsproblemer seksuel dysfunktion (lyst og evne) dårlig kommunikation Manglende intimitet frustration misforståelser skyld

60 Gode råd fra Gigtforeningen

61 Lidt om kultur

62 Totalsmerte modellen Inspireret at Cicely Saunders model Total Pain Fysisk Psykisk KRONISK r SMERTE Socialt og Kulturelt Eksistentielt og spirituelt

63 Det eksistentielle Ramt på identiteten Hvem er jeg, når jeg ikke kan lege med mine børn? Hvorfor skal jeg rammes så hårdt? Nogen mister både job, økonomi, hobby, udfoldelse med venner og bekendte => eksistentiel krise

64 Livskvalitet Sjøgren et al, 2009, Eur. J. of Pain

65 Smertekurven / Husebø-kurven Jensen, Dahl & Arendt-Nielsen (2009). Smerter. FADL s forlag, p.339.

66 RISIKOFAKTORER FOR AT UDVIKLE KRONISKE SMERTER

67

68 Risikofaktorer Kvinde Stigende alder Skilt, separeret eller enke/enkemand Kort uddannelse, dvs. <10 år Højt BMI, dvs. >30 Arbejdsløshed Genetisk prædisposition Utilstrækkelig smertebehandling i den akutte fase Operative skader, typisk nerveoverskæring Tidligere smertetilstande (sensibilisering) Socioøkonomiske problemer på skadetidspunktet

69 Samme diagnose, forskellig smerte

70 Risikofaktorer - fortsat Dårligt selvvurderet helbred Psykiatrisk anamnese i familien Traumer og overgreb i barndommen Specifikke personlighedstræk Sensitiv, introvert, ambitiøs, flinkeskole Psykisk komorbiditet Angst, depression, tidl. psykiske problemer Højstress på skadetidspunktet (whiplash) Katastrofetanker Dårlige copingstrategier Lav self-efficacy Eksternt locus-of-control Manglende oplevelse af sammenhænge

71 Forskellige copingstrategier

72 Whiplash traume et år efter Carstensen et al (2009). Ugeskr f Læger

73 Traumer og overgreb 100 journaler blev gennemgået på et tværfagligt smertecenter i Norge 44 % af patienterne rapporterede alvorlige traumer og overgreb lang tid før smertedebut Bell et al (2000). Barndomstraumer og kronisk smerte. Tidsskr Nor Lægeforen

74 Traumer og overgreb - fortsat Alder (år) Over 20 Totalt Fysiske overgrep Seksuelle overgrep Seksuelle og fysiske overgrep Traumatiske livsbegivenheter Bell et al (2000). Barndomstraumer og kronisk smerte. Tidsskr Nor Lægeforen

75 Personlighedsforstyrrelse Undersøgelser finder høj prævalens af PF blandt kroniske smertepatienter Fra 31 % - 81 % afhængig af us. Undersøgelserne har forskelligt bud på, hvilken PF der er mest fremherskende, afhængig af diagnostisk metode Fx nævnes histrion, dependent, paranoid, borderline Turk & Gatchel (2002). Psychological Approaches to Pain Management. Guilford Press State vs. Trait?

76 MEDIKAMENTEL BEHANDLING

77 Medicinsk behandling kunne være Svage analgetika Sekundære analgetika Opioider Cremer, plastre, tabletter, injektioner, slikkepinde, næsespray,

78 Svage analgetika Præparat Bivirkninger Paracetamol Fx panodil, pinex NSAID og acetylsalicylsyre Fx Ipren, Ibuprofen, Burana, Celebra, Magnyl Levertoxisk hvis dosis overskrides Langtidsbehandling bør undgås Øvre dyspepsi 33% Maveblødning ved lang tids brug Allergiske reaktioner 10% Uønskede virkninger på nyrerne Ændret blodbillede Leverpåvirkning Ved forgiftning ses CNS-påvirkning Jensen et al (2013). Smerter. FADL s forlag, kap.6 Se også

79 Sekundære analgetika af typen antidepressiva Jensen et al (2013). Smerter. FADL s forlag, kap.6

80 Sekundære analgetika af typen antikonvulsiva Jensen et al (2013). Smerter. FADL s forlag, kap.6

81 Opioider Mange præparater - udvundet af opiumsvalmuen eller syntetisk fremstillet Svage opioider, Codein og Tramadol Stærke opioider, Morfin, Tapentadol, Nicomorfin, Hydromorfon, Oxycodon, Ketobemidon, Petidin, Metadon, Fentanyl, Buprenorfin Jensen et al (2013). Smerter. FADL s forlag, kap.6

82 Opioider, bivirkninger fremtrædende for de hyppigst anvendte kvalme og opkastninger mundtørhed nedsat tarmmotilitet (forstoppelse) urinretention (kan ikke lade vandet) sedation (træthed, sløvhed) respirationsdepression hæmmer hosterefleksen pupilkontraktion (pin point) eufori hallucinationer svedtendens hudkløe tolerance og afhængighed Jensen et al (2013). Smerter. FADL s forlag, kap.6

83 Anden lægelig behandling de nyere metoder Spinal Cord Stimulation, neurostimulation eller bagstrengsstimulation Deep Brain Stimulation

84 Ikke-medicinsk behandling, bl.a. Fysioterapeut, gradueret træning TENS (transkutan elektronisk nerve stimulation), virker ved at aktivere de endogene smertemodulerende mekanismer Akupunktur, virker bedst på inflammatoriske muskel-skelet smerter Smertekursus (gruppebeh.), afholdes af professionelle eller andre patienter Psykolog

85 Behandlingsresultater tværfagligt komplekse kroniske smerter Hos patienter med vævsskade smerte dominans opnås tilfredsstillende lindring i 50-90% Hos patienter med komplekse smerter kan 60% bibringes en tilfredsstillende livskvalitet bedre coping og accept men ikke bedre arbejdsevne Sundhedsydelserne reduceres med %

86 Patienter underviser patienter Stanford modellen

87

88 PSYKOLOGISK INTERVENTION

89 En oversigt Psykoedukation psykoedukation psykoedukation Afbetinge smerteadfærd (øge aktivitetsniveauet gradvist, pacing, evt. med fysioterapeut) KAT, herunder arbejde med katastrofetænkning, angst, depression Øge repertoiret af copingstrategier Motivationsarbejde Afspænding Hypnose Visualisering, fantasirejser ACT Eksternalisere smerten Mindfulness Eksistentielle temaer Relationelle problemer og parterapi

90 En god copingstrategi ved smerter indeholder flere elementer Emotionelle Kognitive Afledende Accepterende

91 Copingstrategier (jf. Richard Lazarus) Problem-fokuseret Søge information Søge hjælp, fx praktisk hjælp, personlig støtte, terapi Ændre livsstil, fx kost- og motionsvaner Lære af hvad andre har gjort ved problemet Emotions-fokuseret Nyvurdere sit liv Afledning, flytte opmærksomheden Selvinstruktion, indre omsorgsfuld dialog Opsøge emotionel støtte Ønsketænkning

92 Citat Giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at kende forskel Rheinhold Niebuhr, amerikansk teolog

93 Doing vs. Being Tanker Being Adfærd Følelser Doing Kropslige fornemmelser

94 Fear-avoidance og Mindfulness Schütze et al, PAIN, 2010

95 Mindfulness til behandling af kroniske smerter virker det? Jeg har undersøgt det i en opgave med forskningsspørgsmålet Hvilken forskningsmæssig evidens er der i dag for, at mindfulness (MBSR) har effekt på kroniske smerter ved behandling af voksne mennesker fra ikke-buddhistiske kulturer? Jeg fandt at der juli 2012 var publiceret fire oversigtsartikler med tilsammen seks RCT-studier og et antal studier uden kontrolgruppe eller med ikke-randomiserede kontrolgrupper. Desuden fandtes ét nyere RCT-studie, dvs. i alt syv RCT om kroniske smerter. Studierne viste imidlertid noget blandede resultater, hvorfor man ikke umiddelbart kunne svare på, om mindfulness har effekt på kroniske smerter. Der mangler flere og bedre undersøgelser. Meldgård (2012). Ikke publiceret.

96 Mindfulness Gruppe Gruppeforløb i Smertecentret, Køge Max 8 kursister 8 x 2½ time + 1 x 2½ time opfølgning Baseret på MBCT-programmet til depression Nogle øvelser ændret fra fokus på forebyggelse af depr.tilbagefald til fokus på smerter, fx beskriv dit smertemonster

97 Den uindbudte lejer Jeg bruger nogen gange denne metafor: At have fået kroniske smerter opleves af mange lidt som at have fået en uindbudt lejer i sit hjem. Det kan godt være, at han spiller høj musik midt om natten, bruger alt det varme vand i badeværelset, beslaglægger din yndlingsstol og roder overalt MEN du kan ikke smide ham ud, for han har fået en uopsigelig lejekontrakt. Den eneste løsning er at finde en måde at indrette sig på med lejeren, så han generer så lidt som muligt i dagligdagen. Men det er en proces, som kan tage lang tid.

98 Gode råd fra mennesker med kroniske smerter Erkend og accepter det som dit vilkår Lyt til din krop og respekter den - også dens grænser Hold dig så aktiv, som du har mulighed for Prioriter - vælg til og fra Find noget personligt meningsfyldt at bruge din tid på Gør noget godt for dig selv Planlæg din hverdag - og erkend, at planer ikke altid holder Sæt pris på det du kan og når Fortæl hvordan du har det, så andre ikke skal gætte Lær at bede om hjælp Skil dig af med skyldfølelsen Accepter dårlige dage og husk der kommer også gode dage Slæk på perfektionismen og find kompromiser Bevar håbet

99 Spørgsmål?

100 Bøger for smerteramte Få dig et liv et godt liv med kronisk sygdom af Bianca Solveig Stjerne, Dansk Psykologisk Forlag, Smertehåndtering af Dennis C. Turk & Frits Winter, Dansk Psykologisk Forlag, Slip smerterne ACT mod kroniske smerter af JoAnne Dahl & Tobias Lundgren, Dansk Psykologisk Forlag, Livtag med livet af Inge Møllehave, Forlaget Frydenlund, Kroniske smerter kan man lære at leve med det? af Søren Frølich, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 3. udgave, Mindfulness vejen til et godt liv med smerte sygdom og stress af Vidyamala Burch, Forlaget Klim, Smerteramte forældre når mor eller far har kroniske smerter af Tina Grøndahl Olsen & Charlotte Flor Glering, Forlaget Schønberg, 2009 Slip tanketyranniet Tag fat i livet af Steven C. Hayes & Spencer Smith, Dansk Psykologisk Forlag, At leve et liv, ikke vinde en krig af Anne Kåver, Dansk Psykologisk Forlag, 2007, 2. udgave. Find livsglæden igen slip dine triste tanker og følelser af Irene H. Oestrich, JP/Politikens Forlagshus A/S, At overvinde lavt selvværd En selvhjælpsguide på grundlag af kognitiv adfærdsterapi af Melanie Fennell, forlaget Klim, 2002.

101 Tak for i dag

Mennesker med kroniske smerter IC foreningen 1. maj 2012

Mennesker med kroniske smerter IC foreningen 1. maj 2012 Mennesker med kroniske smerter IC foreningen 1. maj 2012 www.gitte-stagis.dk Sygeplejerske Anne Pickering, Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital 1 Disposition: 1. Kroniske smerter og smertebehandling

Læs mere

Smertehåndtering. Ved smertesygeplejerske Mette Vagn-Hansen Allévia, Tværfagligt Smertecenter

Smertehåndtering. Ved smertesygeplejerske Mette Vagn-Hansen Allévia, Tværfagligt Smertecenter Smertehåndtering Ved smertesygeplejerske Mette Vagn-Hansen Allévia, Tværfagligt Smertecenter Smerte Smerte er en mester, der gør g r os små, En ild der brænder os fattigere, Som adskiller os fra vort eget

Læs mere

Har du smerter! Den officielle definition på smerter er ifølge IASP International Association for the Study of Pain:

Har du smerter! Den officielle definition på smerter er ifølge IASP International Association for the Study of Pain: Har du smerter! Disse informationer om smerter er inspireret af en temadag om smerter afholdt af Gigtforeningen, samt fra info-aftener med GynObs fysioterapeut Laila Breum for medlemmer af Endometriose

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Psykologisk smertehåndtering af kroniske smerter

Psykologisk smertehåndtering af kroniske smerter Psykologisk smertehåndtering af kroniske smerter Tescha Maria Quist Cand.psych., autoriseret Psykolog Mejlgade 19, 1. sal 8000 Aarhus C www.psykologenaarhus.dk Tlf. 3024 2551 Tescha@psykologenaarhus.dk

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N & M Smertestillende

Læs mere

Model med flydende overgang

Model med flydende overgang Model med flydende overgang Somatisk Psykisk Todimensionel model Somatisk Psykisk Tredimensionel (bio-psyko-social) model Somatisk Psykisk Social KRONIFICERINGSFAKTORER BIOLOGISK NIVEAU Dispositioner Tidligere

Læs mere

fysioterapeuten nr. 09 maj 2009 Ved at bruge pacing lærer patienter at tage kontrollen over deres smerter

fysioterapeuten nr. 09 maj 2009 Ved at bruge pacing lærer patienter at tage kontrollen over deres smerter side 06 fysioterapeuten nr. 09 maj 2009 Ved at bruge pacing lærer patienter at tage kontrollen over deres smerter side 07 AF: FYSIOTERAPEUTERNE LOTTE RECHTER OG SANNE STÆHR NIELSEN, ERGO- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Smerter en introduktion 11 Smertedefinition 11 Smerteinddeling 12 Epidemiologi 13 Behandling 13 Smerteområdet i fremtiden 13

Indholdsfortegnelse. 1. Smerter en introduktion 11 Smertedefinition 11 Smerteinddeling 12 Epidemiologi 13 Behandling 13 Smerteområdet i fremtiden 13 Indholdsfortegnelse 1. Smerter en introduktion 11 Smertedefinition 11 Smerteinddeling 12 Epidemiologi 13 Behandling 13 Smerteområdet i fremtiden 13 2. Smerteanatomi og fysiologi 15 Smertebegreber 15 Basale

Læs mere

Patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter Moderne smertefysiologi implementering i klinisk praksis Bjarne Rittig Rasmussen Fysioterapeut, Phd. studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Patienter med kroniske smerter

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1 Smertemanual Håndbog om smertelindring med opioider REGION NORDJYLLAND side 1 Indhold Hovedbudskaber ved smertelindring med opioider.... 2 Smertekvaliteter... 4 Opioidbehandling (i henhold til rekommandationer)...

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Palliativt Team Roskilde Sygehus. Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013

Palliativt Team Roskilde Sygehus. Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013 Palliativt Team Roskilde Sygehus Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013 Hvem er Palliativt Team. Vi er en tværfagligt team bestående af: 2 overlæger 4 sygeplejersker, 1 klin. oversygeplejerske 2 fysioterapeuter

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6 INDHOLD Indledning 5 Forfattere 6 Opslagsdel: Angst 8 Appetitløshed 11 Ascites 13 Blødning 15 Den døende patient 18 Depression 23 Diarré 27 Dysfagi 29 Dyspnø 31 Familiesamtalen 34 Fatigue (træthed) 37

Læs mere

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital.

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital. Hovedpine Song Guo, læge, ph.d.-studerende Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital Sted 22-03-2015 og dato (Indsæt Song Guo Dias 1 International Classification of Headache Disorders

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Vurdering, formulering og planlægning af behandling af psykologisk traumatiserede personer Læringsmål At beskrive

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Sorg-behandling Kræftens Bekæmpelse 28-5-09

Sorg-behandling Kræftens Bekæmpelse 28-5-09 Sorg-behandling Kræftens Bekæmpelse 28-5-09 Mai-Britt Guldin Cand.psych. Specialist i Psykoterapi Phd-studerende m.guldin@alm.au.dk Jeg håndterer min sorg i små stykker. for lukker jeg op for det hele

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

!"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/&

!#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& !"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& '()*&+,&-.(*()& /0.1234&56,7(13803&5!%"& 89*)'#%0/4':;)')?'@' %9!,!!!&:;(34(3&1(:0)?.@)4& A0,&$!!!&:();@*

Læs mere

Smertestillende medicin

Smertestillende medicin Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Klinisk håndtering af patienter med kroniske smerter

Klinisk håndtering af patienter med kroniske smerter Klinisk håndtering af patienter med kroniske smerter En grundig smerteanalyse og en systematisk klinisk undersøgelse er en forudsætning for, at fysioterapeuten vælger det rigtige behandlingstilbud til

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Spiseforstyrrelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Diagnoser Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser: Spiseforstyrrelser anorexi Bulimi Søvnforstyrrelser

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Centralt virkende analgetika

Centralt virkende analgetika Centralt virkende analgetika Birgitte Brock Overlæge, lektor Klinisk farmakologisk afd og Farmakologisk Institut Århus Sygehus og Aarhus Universitet Fysiologisk inddeling af smertetilstande Nociceptive

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Patienters oplevelse af deres recovery efter et akut myokardieinfarkt. En kvalitativ metasyntese

Patienters oplevelse af deres recovery efter et akut myokardieinfarkt. En kvalitativ metasyntese Patienters oplevelse af deres recovery efter et akut myokardieinfarkt En kvalitativ metasyntese PLAN FOR SESSION 1 Kl. 9.00 9.45: Introduktion Præsentation af resultater Figur - mestring Kl. 9.45 9.55:

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Hans Jørgen Søgaard. Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Overlæge Regionspsykiatrien Herning

Hans Jørgen Søgaard. Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Overlæge Regionspsykiatrien Herning Hans Jørgen Søgaard Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Overlæge Regionspsykiatrien Herning BAGGRUND Læge siden 1978 Arbejdet med psykiatri siden 1982/1978 Speciallæge i psykiatri

Læs mere

Livet med langvarige smerter

Livet med langvarige smerter Livet med langvarige smerter - et kursusforløb i smertehåndtering KKR SJÆLLAND Titel: Livet med langvarige smerter - et kursus i smertehåndtering Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af: Region Sjælland,

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU

Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Mit oplæg: -Hvad menes der med Helende arkitektur? -Stressforskningens

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Læge/behandlersygeplejerske

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

Flygtninge og traumer

Flygtninge og traumer Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge og traumer Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Bornholm, 20. marts 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge,

Læs mere

Mødet med skilsmissefamilien og børnene. Livsmod 25. september 2015

Mødet med skilsmissefamilien og børnene. Livsmod 25. september 2015 Mødet med skilsmissefamilien og børnene Livsmod 25. september 2015 Kort om stedet her PREP - Kommunikations kursus for par KIFF - Kurser fælles forældreansvar (skilte forældre) Samtalegrupper for børn

Læs mere

Når eksamen truer. Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012. Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Når eksamen truer. Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012. Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Når eksamen truer Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012 Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Dagens program Hvad er angst og hvor kommer den fra? Hvad sker

Læs mere

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis TERM-modellen En oversigt shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 2 TERM Baggrund og formål Læringsprincipper Behandlingsmodel shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 3 Baggrund Funktionelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Merete Bertelsen Afd. Fysioterapeut i poliogruppen / PTU PTUs Sundhedsdag d. 25.9.08 Polioens 4 faser 1. Akut fase 2. Rehabiliteringsfasen 3. Stabil fase 4. Senfølger

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

DEMENS, DEPRESSION OG

DEMENS, DEPRESSION OG DEMENS, DEPRESSION OG DELIR SYGEPLEJESKOLEN FEBRUAR 2011 Lone Vasegaard Demensklinikken OUH telefon: 6541 4163. mail: lone.vasegaard@ouh.regionsyddanmark.dk Verden opleves med hjernen, som skaber sanseindtrykkene.

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere