Skoleåret starter søndag den 9. august Program for 1. dag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:"

Transkript

1 INFO- hæfte 2015/16

2 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: : Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten beder vi jer følge personalets parkeringsanvisning. Det er ikke muligt at køre helt op til hovedbygningen. Vi glæder os til at se jer! Telefonliste: Skolen Forstander Viceforstander Skolemor Kontor og køkken: Træffes bedst mellem 8.00 og E- mail: Kontor: Forstander: Viceforstander: Skolemor:

3 Velkommen! Vi vil med denne folder gerne byde alle kommende efterskoleforældre og elever velkommen til Skanderup Efterskole. Vi glæder os til et godt samarbejde med jer forældre om at skabe en fantastisk efterskoleoplevelse for jeres unge mennesker. Det at være forældre til en ung på efterskole, kan af og til være en svær opgave. I er med i kampen men står jo i dette år på sidelinien, som det er blevet formuleret af en tidligere efterskoleforælder. Vi håber med dette hæfte at kunne ruste jer lidt til det kommende år, og samtidig vil vi forsøge at besvare nogle af de spørgsmål, der følger med efterskolelivet. Skolens værdigrundlag: Skanderup Efterskole bygger på Grundtvigs menneskesyn. Vi lægger vægt på ansvar og respekt for medmennesket i et forpligtende fællesskab. Med eleven i centrum søger vi at udvikle den enkeltes evner og kunnen for derved at styrke hans/hendes selvværd og livsduelighed. Vi prioriterer udvikling og mobilitet, så vi med skolens traditionelle ståsted som udgangspunkt til sta- dighed kan honorere tidens krav. Det handler for os om, at man som ung på Skanderup Efterskole bliver udfordret til at tage ansvar og udvise tillid, at bygge bro imellem historie og fremtid, at finde sig selv og opleve suset der kommer når man udretter ting i fællesskab, at tage demokratiet alvorligt, at mærke, at man gør en forskel, at fundere over de store spørgsmål, at grine sammen med 114 andre, at udvikle sig fagligt, menneske- ligt og socialt, at synge med sit næb, at opleve livet bevidst, at opleve styrken i mangfoldigheden og meget meget mere

4 Om at være med i kampen, og så alligevel stå på sidelinien Det kan gøre ondt, når ens søn eller datter ringer hjem og er ked af det. Men det kan godt lade sig gøre at støtte barnet på afstand. Langt om længe har du afleveret dit barn på efterskolen. Nu er det bare at sætte sig i sofaen, smække benene op på bordet og nyde stilheden de næste ti måneder. Ikke flere himmelvendte øjne, smækken med dørene eller skænderier om spisetider, der ikke bliver overholdt. Selv om det kan virke besnærende, at din til tider besværlige teenager skal være på efterskole i ti måneder, er det stadig din opgave at støtte hende - både når det går godt, og når hun længes hjem. Især i den første tid har hun brug for din støtte. Ellers risikerer du at have hende hjemme igen en måned senere. Men det kan være svært at sidde langt væk og forholde sig til de konflikter, ens barn løber ind i på efterskolen. Selvfølgelig bliver man usikker, når hun ringer og har det skidt og bare vil hjem. For hvad er det lige, der foregår på den skole? Er min datter helt nede? Er lærerne opmærksomme på hende? Prøver du nu at hjælpe hende? Eller er hun bare træt? Den slags spørgsmål kan gøre ondt og få forældre til at føle sig magtesløse. Kommunikation er det, der skal til for at skabe tryghed mellem de voksne, og det gælder om at være åben fra første færd, lyder meldingen fra lærere og forstandere. Ovenstående er et uddrag fra et særnummer af fagbladet Efterskolen. Bladet udleveres til jer den første skole- dag. Der er meget godt læsestof om at være forældre til et efterskolebarn. Vores bedste råd er at kontakte skolen ved bekymring, tvivl eller andet, der kan opstå i en hverdag på en efterskole. Samvær og trivsel På efterskolen er vi mange mennesker sammen. Derfor er det vigtigt for os at alle kan føle sig trygge og godt tilpas i fællesskabet. Vi er ikke en skole med mange regler, men vi er meget opmærksomme på, at vi skal have en ordentlig kultur på skolen. Derfor går vi op i, at man behandler sine medmennesker og skolens inventar ordentligt. Vi møder vores elever med tillid, dialog og ligeværdighed og forventer også, at eleverne møder os med samme indstilling. På Skanderup Efterskole er der dog regler, som ikke kan diskuteres: Vi forventer en almindelig god opførsel og positiv indstilling til skolen samt en aktiv indsats i undervis- ningen. Der er mødepligt til undervisning, måltider og arrangementer. Man må ikke være påvirket af alkohol og euforiserende stoffer på skolen. Ej heller til og fra skolen. Skolen er røgfri. Man skal være på sit værelse mellem kl og kl Det er vanskeligt at lave regler for kærlighed, men seksuelt samkvem på skolen er ikke tilladt. Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning af eleven. For en god ordens skyld skal det nævnes, at der kan være andre grunde end de ovennævnte til, at samarbejdet med eleven må ophøre.

5 Praktiske oplysninger (alfabetisk) Afgangsbevis: Vi vil gerne have en kopi af afgangsbeviset. Afleveres på kontoret i første uge. Besøg: Familien er altid velkomne til at besøge eleven. Andre gæster må vente til oktober med at komme på efterskole- visit, så vi lige får lov til at komme godt i gang på skolen. Alle besøg skal aftales med den lærer, der har tilsyn. Gæster i weekenden betaler 20,- kr. pr. måltid. Computer: Vi forventer, at eleverne medbringer deres egen bærbare computer eller tablet. Skolen har trådløst netværk overalt, og computeren vil blive brugt meget ofte i undervisningen. Vil man benytte computer til terminsprøver eller de afsluttende prøver, skal man selv medbringe en. Cykler: Alle elever skal medbringe en funktionsdygtig cykel, samt cykelhjelm og refleksvest. Eleverne skal altid bruge vest og hjelm, når de cykler. Det er forældrenes ansvar at få cyklen til reparation, hvis den ikke virker. Hvis cyklen fortsat er i styk- ker, sender skolen den til reparation på forældrenes regning. Behøver vi at sige Lygter? Elevfester: Elevfester i forsamlingshuse etc. kan være hyggelige elementer i et efterskoleår. Vi ønsker dog ikke at være blandet ind i, hvordan og hvorledes disse fester afholdes. Vi har et oplæg til, hvordan I som forældre kan hjælpe jeres børn med at holde fest under trygge og ordentlige forhold. Dette oplæg findes på vores hjemmeside under Forældre. Vi opfordrer forældrene til at møde talstærkt op til disse fester, så alle får en god oplevelse. Ferier: Skolen er LUKKET i efterårsferien, juleferien og vinterferien. De 3 hverdage mellem palmesøndag og skærtorsdag er skoledage. Se i øvrigt ferieplanen bagerst i hæftet. Hjemkomst til skolen efter weekender og ferier foregår i tidsrummet Folkeregister: Eleverne skal ikke melde flytning fra hjemkommunen. Forsikring: Vi henstiller til, at alle elever undersøger, hvorledes de er forsikret på familiens bestående forsikringer, og vi anbefaler, at alle har en heltidsulykkesforsikring, der omfatter personskader på eleven. Herudover anbefaler vi, at man har en privat familieforsikring - omfattende brand-, tyveri- og vandskadeforsikring på familiens egne ting samt en ansvarsforsikring, der dækker skader på andre personer og andres ting, da skolens forsik- ringsmæssige dækning kun er at betragte som et ekstra sikkerhedsnet, og på nogle områder kun en grunddækning med et begrænset omfang. Skolen har en kollektiv ulykkesforsikring og en forsikring, der dækker de ting, skolen kan stilles til ansvar for, hvorimod vi ikke har en forsikring, der dækker den enkelte elevs ansvar m.v. Derfor opfordrer vi alle til at undersøge ovenstående forsikringsforhold. Fritagelse Skolen giver ikke elever fri. Enhver fritagelse er alene forældrenes ansvar. Vi opfordrer jer til at bakke op om skolearbej- det, efterskolelivet og jeres børn ved at have en konsekvent holdning. Skulle det undtagelsesvis være nødvendigt at tage fri, kan det ske ved at I forældre retter henvendelse til skolens kontor. Drejer det sig om flere dage kontaktes forstande- ren. Hvis man vælger at tage sit barn ud til ferie udenfor skolens ferie, skal vi efter loven udmelde eleven i det pågældende tidsrum. Som kompensation for de manglende skolepenge og statstilskud tillader vi os at opkræve et beløb på kr. (pr. påbegyndt uge), hvilket svarer til det beløb skolen mister.

6 Vores holdning til fritagelse er altså, at det skal holdes på et absolut minimum, og vi opfordrer derfor alle forældre til at planlægge nødvendige tandlægebesøg m.v. i forbindelse med de forlængede weekender. Jelling Festival: Vi går stadig i skole trods Jelling Festivalen - også torsdag og fredag. Se evt. ovenstående. Kontakten skole/hjem: Fra kl til er der normalt altid personale i nærheden af skolens telefon. Forstanderen træffes som regel hver dag mellem 8.00 og Kontaktgruppe (K- gruppe): Alle elever tilknyttes en K- gruppe og en kontaktlærer (K- lærer). K- læreren er bindeled mellem skole og hjem, og er op- mærksom på elevens trivsel. Man mødes med sin K- gruppe én gang ugentligt og snakker sammen om stort og småt, samt planlægger fx aftenarrangementer. Køkken, rengøring og pedelmedhjælper Hver dag året rundt hjælper eleverne med til at lave mad, vaske op og gøre rent. Vi får Danmarks bedste efterskolemad, og vores skole plejer at skinne, så der er noget at glæde sig til! Lejrskoler: Vi er på en lille lejrtur til Berlin i september, og i april går turen til Sydfrankrig. Yderligere oplysninger vil blive uddelt i perioden op til turene. Udgifter til rejse og ophold er inkluderet i skolepengene. Lommepenge: Vi opfordrer kraftigt til, at eleverne benytter skolens elevbank til opbevaring af penge. Det er muligt at indsætte lommepenge direkte på elevbanken (husk at angive navn og nr.) Kontonr: Bemærk at der er et par dages forsinkelse på overførslen. Elevbanken har åbent alle hverdage. Elevbanken udbetaler ingen renter til gengæld er den gebyrfri... Lægebesøg fysioterapi mm. Skolen benytter normalt lægerne i Lunderskov, hvortil det er muligt at cykle. Transporten til læge eller en anden behandling betales IKKE af skolen. Hvis hjemmet har et Falck abonnement, som dækker sygetransport, har eleven mulighed for at benytte det til transporten. Oplys derfor venligst abonnementsnumme- ret til skolen. Ved akut opstået alvorlig sygdom/skade sørger skolen selvfølgelig for transport til læge eller skadestue. Medicin: Medicin må kun forefindes på værelset efter aftale med k- læreren. Har man smertestillende medicin (Ipren, Panodil, Kodymagnyl o.lign.) skal det opbevares på lærerværelset. Ved særlige lejligheder (ture mv.) har skolen smertestillende medicin, som eleven kan få udleveret. Hvis vi IKKE må udlevere piller, skal forældrene give os skriftlig besked.

7 Mobiltelefon: At være på er for de fleste unge mennesker noget af det mest selvfølgelige i verden. At Facebook og resten af verden konstant er med og bliver opdateret, er det mest naturlige for de fleste teenagere. At fingrene på samme teenagere er muteret, så de bedre end nogle andre kan betjene en smartphone er ganske vist Alt det anderkender vi på Skanderup Efterskole, men samtidig vil vi gerne sammen med eleverne forsøge at finde et pas- sende blandingsforhold imellem menneskeligt nærvær og sociale medier. Derfor bor mobilen som udgangspunkt på væ- relset (de første 2 uger på lærerværelset). I løbet af efteråret vil vi i fællesskab forsøge at finde passende mobilregler for årgangen. Ordbøger: Vi bruger ordbogen.com. Du får derfor adgang til alle relevante ordbøger via dit uni- login. Pas: Eleverne skal være i besiddelse af et gyldigt pas, og det skal medbringes fra skolestart. Passet kan deponeres i skolens pengeskab. Prøver: De boglige fag afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) eller med Folkeskolens 10- klasses prøve (FS10) til maj/juni terminen. Tilmelding til prøverne foregår i efteråret. Bemærk, at fravalg af fag eller prøver kan have konsekvenser for elevens fremtidige uddannelsesmuligheder. Hvis man skal gå til prøve under reglerne for særlige vilkår, skal dette aftales med skolen hurtigst muligt efter skolestart og senest inden udgangen af oktober. Røgfri skole! Det betyder, at der ikke må ryges nogen steder på skolen eller dens omegn, ej heller i forbindelse med ture og udflugter. Vi forventer derfor, at man er ikkeryger under sit ophold på skolen. Det gælder også e- cigaretter Sangbog: Alle får en Højskolesangbog, som betales via depositummet. Hvis du allerede har købt/fået en sangbog, må du selvfølgelig gerne bruge den. Husk at tage den med fra skolestarten. Skoletaske: Ja, man skal stadig have en skoletaske, et penalhus med skriveredskaber, linealer, passer og lommeregner Til gengæld behøver man ikke at have ringbind og blokke med, det skal vi nok udlevere. Sygdom: Hvis man er syg, er man sengeliggende på sit værelse og må ikke modtage besøg. Det sker, at vi beder forældrene om at hente eleven hjem. Især ved sygdom over flere dage. Når man tager hjem, eller kommer retur, skal man melde sig på kontor/lærerværelset. Hvis eleven bliver syg i løbet af weekenden, SKAL forældrene give besked på skolens telefon mellem Det er ikke nok at sende en mail.

8 Sygesikring: Eleverne skal medbringe eget sygesikringsbevis også det blå sygesikringsbevis, da det skal bruges til udenlandsturene. Skoletøj: Skoletrøjen er inkluderet i skolepengene og ligger klar til eleverne, når de kommer. I forbindelse med gymnastikopvisningerne bliver der også udleveret en opvisningstrøje. Den er til låns, men kan købes til halv pris efter opvisningerne hvis man ønsker dette. Køb af evt. ekstra skoletøj i løbet af året er ikke med i skolepengene, men kan købes via webshoppen Transport: Når man kommer tilbage til skolen, efter fx en weekend, kan man bestille en flextur fra Lunderskov, som kører til Skande- rup. Flexturen skal bestilles senest 2 timer før påstigning på telefonnr Det er vigtigt, at hver enkelt elev be- stiller en plads. Billetten koster 35 kr./tur, fra Lunderskov, har eleven et ungdomskort er prisen 17 kr./tur. Læs mere om ordningen på TV Vi har TV i hjerterummet og mulighed for at se TV på storskærm i foredragssalen. Vi bruger det nu ikke så meget ;- ) Vask: Det er muligt for eleverne at vaske deres tøj på skolens vaskeri. En vask koster 20 kr. incl. vaskepulver. En tørring koster 10 kr. Poletter købes på kontoret. Vejledning: Som udgangspunkt synes vi, at elevens fremtidsdrømme er noget, der skal snakkes om derhjemme. Vi har tre uddannelsesvejledere, som i løbet af året vil stå for forskellige vejledningsaktiviteter med skolens elever. De vil til enhver tid være behjælpelig med rådgivning og hjælp, men det er eleven og forældrene der i sidste ende har ansvaret for, hvad der skal ske næste år. Vi har lavet en vejledningsårsplan, som vil være at finde på skolens hjemmeside til august. Her kan I læse meget mere om, hvordan vi griber vejledningen an på Skanderup Efterskole. Værelset: Vores elever bor hovedsagligt på 2 eller 3 sengs værelser. Vi har dog enkelte 4 sengs værelser. Alle værelser har eget bad og toilet. Værelserne er udstyret med senge, aflåselige skabe/værdibokse, borde og stole. Man må gerne medbringe bærbar computer og musikanlæg, men køleskabe, fjernsyn, stationære computere og andre potentielle strømslugere er ikke velkomne. I løbet af dagen må man besøge hinandens værelser, alt det man orker. Fra kl skal man til gengæld være på eget værelse.

9 Weekender: Der er grundlæggende fire forskellige slags weekender på Skanderup Efterskole: Almindelige weekender her kan eleverne vælge at blive på skolen. Eleverne får fri fredag kl og kan re- turnere søndag i tidsrummet Bliveweekender her skal eleverne blive på skolen. Typisk er det omkring større arrangementer, som fx efter- skolernes dag. Disse weekender fremgår af årsplanen. Introweekender eleverne opfordres til at blive på skolen i én af de første weekender. På denne måde sikre vi os, at alle elever hurtigt bliver dus med efterskolelivets mange muligheder. Forlængede weekender her er lagt en ekstra skemafri dag op til weekenden. Disse weekender er perfekte til at få klaret tandlæge besøg og lign. Vi opfordrer meget stærkt til, at eleverne bliver på efterskolen i nogle af weekenderne. Vi synes, at det er en vigtig del af efterskolelivet. Det skal dog understreges, at man af hensyn til harmonien omkring weekendholdet må vælge at blive på skolen hele weekenden eller tage hjem hele weekenden, dvs. fra fredag før aftensmad til søndag efter aftensmad. Eleverne tilkendegiver om, de ønsker at blive på skolen om tirsdagen. Denne tilmelding opfatter vi som bindende. Vi har også det udgangspunkt, at eleven altid orienterer forældrene om, hvor de er i weekenderne, hvis de ikke tager hjem. Elevernes færden i weekender uden for skolen er altså forældrenes ansvar. Hjemkomst til skolen efter weekender foregår i tidsrummet Man melder sig hos vagtlæreren på lærervæ- relset. Er en elev forhindret/forsinket, SKAL forældrene give besked på skolens telefon mellem Det er ikke nok at sende en mail. Viggo: Viggo, hvem er det? Viggo er navnet på vores intranet: se.viggo.dk Både elever og forældre vil efter skolestart blive oprettet på Viggo. Størstedelen af vores skole- hjem kommunikation fore- går via Viggo. Her vil forældrene ligeledes kunne følge med i årsplanen, juniors fravær og meget andet. Økonomi: Pris for opholdet: 42 uger á 2.125,00 kr., i alt kr. Statsstøtten vil udgøre mellem ca kr. og kr., afhængig af forældreindkomst samt antallet af hjemmeboen- de søskende under 18 år. Hvilket giver en månedlig betaling mellem ca kr. og kr. Ud over skolepengene skal der regnes med udgifter til fx Højskolesangbogen. Disse beløb opkræves ved skoleårets afslut- ning og modregnes i depositum.

10 Disse ting SKAL du have med: Afgangsbevis Badetøj Cykel + cykellygter og cykelhjelm Dyne, pude, sengelinned samt rullemadras og lagen Idrætstøj uden- og indendørs Inden- og udendørs idrætssko gerne løbesko 2 Krus m/hank Lille rygsæk Refleksvest/løbevest Regntøj/gummistøvler Sengelampe Sovepose og liggeunderlag (Man ved aldrig...) Skoletaske Skriveredskaber, lineal, passer, tegnetrekant Tøj tak USB stick/nøgle Vinkelmåler, lommeregner Ur (fordi din mobil er på værelset!) Vækkeur Disse ting KAN du medbringe: Badmintonketsjer Bordtennisbat Bøjler Computer Fotografiapparat Højskolesangbogen (kun hvis du allerede har en, ellers sørger vi for det) Lektiebog eller kalender Musikanlæg Musikinstrumenter Tennisketsjer Husk at skrive navn & elevnummer i tøj mv. Sidste år leverede vi mere end 15 sække glemt tøj til omegnens genbrugsbutikker

11 Ferieplan 15/16 Efterårsferie: Uge 42 Eleverne møder d. 18/10 mellem og Juleferie: Lørdag d.19/12 søndag. 3/1 Eleverne møder d. 3/1 mellem og Vinterferie: uge 7 Eleverne møder d. 21/2 mellem og Påske: torsdag d. 24/3 mandag d. 28/3 Eleverne møder d. 28/3 mellem og Bemærk at eleverne ikke har fri de 3 hverdage før påsken! Bededag: fredag d. 22/4 søndag d. 24/4 Eleverne møder d. 24/4 mellem og Kristi Himmelfart: Fredag d. 5/5 søndag d. 8/5 Eleverne møder d. 8/5 mellem og Pinseferie: lørdag d. 14/5 mandag d. 16/5 Eleverne møder d. 16/5 mellem og Sommerferie: Lørdag d. 25/6 - tidspunkt udmeldes senere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre.

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. Et efterskoleophold har en 7-dages uge. Vi opfordrer derfor til, at eleverne i nogle weekender

Læs mere

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015 Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø Telefon46496096 kontoret@mse.dk Dato: 11-06-2015 Kære Rekha og dine forældre Elevnr 225 Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer Christian Hougaard-Jakobsen

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole SKOLEKONTRAKT Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole I denne kontrakt har vi samlet en række vigtige oplysninger, som vi vil sikre os, at forældre og elever på Mellerup Efterskole er

Læs mere

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Adresse: Hvis du under opholdet får ny hjemadresse, skal denne straks meldes til kontoret. Skolens adresse samt tlf.nr.: Se side 31. Aftensmad: Hver

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Orienteringshæfte 2014/15

Orienteringshæfte 2014/15 Orienteringshæfte 2014/15 INDHOLD 2 Dagsprogram 3 At skabe et godt ophold 3 Liv om aftenen 3 Skoleårets sammensætning 4 Regler og oplysninger 6 Kostpolitik 6 Sundhed 6 Snetur 7 Om IT 7 Niveaudeling 7 Skolevejledning

Læs mere

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere