Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009"

Transkript

1 AU Farmakologi Forelæsning 01 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) 7/13/2009 Diuretika Diuretika På medicinlisten hos ældre mennesker findes diuretika og paracetamol blandt de hyppigst anvendte farmaka. Derfor er det vigtigt at have et overblik over de hyppigst anvendte diuretika. Diuretika Forelæsning Efterår 2009 Diuretika Forelæsning Efterår 2009 Væskebalancen Basal fysiologi Kroppens væskefaser udgøres af intracellulærfasen (ICV) og ekstracellulærfasen (ECV). Vand bevæger sig frit imellem ICV og ECV. Na-K-pumpen pumper natrium ud af cellen og kalium ind i cellen. Diuretika Forelæsning Efterår 2009 Diuretika Forelæsning Efterår 2009 Væskebalancen Natrium er den kvantitativt mest betydende ekstracellulære kation. Natrium har afgørende betydning for væskebalancen. Udskillelsen af natrium reguleres via nyrerne. Regulation: ADH/vasopressin Væskebalancen Renin-Angiotensin-Aldosteron systemet Natriuretiske peptider Prostaglandiner Sympaticus Diuretika Forelæsning Efterår 2009 Diuretika Forelæsning Efterår

2 AU Farmakologi Forelæsning 02 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Dopaminerg farmakologi v/ Michael Mulvany, Farmakologisk Institut dopamin receptorer/nerver - CNS - periferi - blodkar - nyre - koronar, mesenteriale, cerebrale - nyre - øjet - mave - binyren syntese af dopamin Noradrenaline Adrenaline

3 Cellers Kommunikation AU Farmakologi Forelæsning 03 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) CNS Ach, peptider, aminosyrer... (GABA, glutamat) Endokrine ACTH, thyroxin, insulin... PNS Sensoriske (SP,neurokininer) Parasympatiske (Ach, VIP) Sympatiske (NA, NPY) Lokale (parakrine, autokrine) Eicosanoider Kininer, renin-angiotensin Endothelin Histamin, serotonin Cytokiner, chemokiner

4 AU Farmakologi Forelæsning 04 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Farmakokinetik Vigtige formler Den matematiske beskrivelse af farmakons skæbne i organismen Vd= A F= C AUC po AUC iv C= C 0 *e -k*t ln2 t½= k ln2*vd t½= Cl F*Dosis =Cl*C ss ΔT Farmakokinetik ClRE Vd: Fordelingsvolumen Farmakonekskretion Farmakon på Farmakon ke: eliminationsabsorptions i kroppen hastighedskonstant stedet ka : Absorptionshastighedskonstant F: Absorptionsfraktion ClHE Metabolitter ClTOTAL = ClRE + ClHE Theophyllin Dose = Cl * C ΔT ss = 33 ml/min * 15 mg/l = 30 mg/time 40 T½ = 8 timer Koncentration, mg/l mg pr 24 tmer 240 mg pr 8 timer 10 Infusion Timer Primære farmakokinetiske parametre: A A Fordelingsvolumen: Vd = => C= C Vd s. 415 medicin.dk 2007 Vd : En proportionalitetsfaktor, der relaterer mængden i kroppen A til plasmakoncentrationen C Vd er altså det volumen plasma med koncentrationen C, der skal til, for at rumme hele mængden A Clearance (Cl): eliminationshastigheden=cl*c Cl er en proportionalitetsfaktor der relaterer eliminationshastigheden, -da/dt, med koncentration C

5 AU Farmakologi Forelæsning 05 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Optimeret energiudnyttelse Nedsat energiforbrug/behov Men spiser vi mindre? Either?! Fedme: Gener & Miljø Fysiologi 1 Fedtforbrænding Hormonel kontrol Appetitkontrol Optimeret energiudnyttelse Nedsat energiforbrug/behov 1

6 AU Farmakologi Forelæsning 06 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Forelæsning i Farmakologi 7. Semester Medikamenter med virkning på knoglemarven

7 AU Farmakologi Forelæsning 07 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Koagulationskaskaden Virchovs triade og risiko for trombose Stase Graviditet Kirurgi Immobilisering mm Inflammation Kirurgi Traumer mm Karvægs læsion Graviditet Hormoner Koagulationsforstyrrelser mm koagulations faktorer Hvid trombe Delvis okklusion af blodkar Hvid trombe Delvis okklusion af blodkar Embolier: Trombocyt-aggregater dannet fra den hvide trombe Hvid trombe Trombocyt-aggregater Hvid trombe Trombocyt-aggregater MJ Davies MJ Davies Rød trombe Totalt okkluderet blodkar Venøse tromber MJ Davies Rød trombe: Erytrocytter i tætmasket fibrinnet dannet på underliggende hvid trombe Skyldes oftest stase og hyperkoagulabilitet Karvæggen er intakt Består af fibrin + erytrocytter Lokaliseret mellem klap og karvæg RØD TROMBE DVT, lungeemboli 1

8 AU Farmakologi Forelæsning 08 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Histaminerg farmakologi Histamin lokalhormon Anti-histaminer med virkning på H 1 -receptorer allergi Anti-histaminer med virkning på H 2 -receptorer ulcusmidler Histamin Stoffet: Biogen amin (serotonin og catecholaminer) Lokalhormon CNS-transmitter Lokalisation: Mastceller og basofile leukocytter Mastceller: Højeste koncentrationer i luftveje, hud og GIsystemet Basofile leukocytter: Cirkulerende mastceller Histaminerge neuroner Frigørelsen af histamin Energikrævende: degranulering/exocytosis er calcium afhængig og kræver hydrolyse af ATP fosforylering af proteiner og dannelse af lipid-budbringere er involveret ekstracellulært Na + byttes ud med histamin på den negativt ladet heparin Udløsende faktorer: IgE aktiveret release - type 1 allergisk reaktion complement faktorer C3a C5a (genetisk disponerede) peptider med basiske amino grupper (somatostatin, VIP, substance P, NPY) compound 48/80 Frigørelsen af histamin Ikke energikrævende frigørelse: Uspecifik cellelysis Mekanisk påvirknng (tryk) Varme / kulde UV- lys Kemisk påvirkning Mastcellen Mastcellen Histamin LTC 4 PGD 2 PAF tryptase chymase Fcε R1 IgE Fcε R1 IgE Allergen

9 AU Farmakologi Forelæsning 09 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Histamin syntese Histamin og antihistaminer Histamin metabolisme Histamin Mastceller og basofile granulocytter (depoter) Andre celler Mastcelle Histamin Antihistaminer - klassifikation Virkninger Inflammatorisk mediator (H 1 ) Normalt forstås herved H 1 -antihistaminer! Inddeling - stimulation af sensoriske nerver - kardilatation og øget permeabilitet - glat muskelkontraktion i bronkier og mave-tarm kanal Sekretion - ventrikel (H 2 ) -næse(h 1, H 2 ) Signalsubstans - CNS (H 3 ) Sederende Non-sederende Lokalt virkende - mepyramin, difenhydramin, prometazin virker på H 1 -, muskarin (kolinerg)-, serotonin- og dopaminreceptor - terfenadin, feksofenadin, cetirizin, loratadin, astemizol virker selektivt på H 1 -receptor - azelastin, levocabastin virker selektivt på H 1 -receptor

10 AU Farmakologi Forelæsning 10 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Hjerteinsufficiens Lægemidler med virkning på hjerteinsufficiens I Ulf Simonsen Farmakologisk Institut Aarhus Universitet Hjertet ikke i stand til at opretholde et minutvolumen med bevaret fyldningstryk, der er tilstrækkelig til at honorere de iltbehov, som metaboliseringen kræver Definition indebærer minutvolumen kan være normalt, men med øget fyldningstryk Inddeling Hjerteinsufficiens Anatomisk - højresidig/venstresidig Patofysiologisk - systolisk/diastolisk dysfunktion Forløbsrelateret - akut/kronisk Symptomrelateret (New York Heart Ass. = NYHA I-IV) Diastolisk hjerteinsufficiens Hæmmet afslapningsfase Hypertension Aortastenose Hypertrofisk kardiomyopati Systolisk hjerteinsufficiens Nedsat kontraktilitet (inotropi) Iskæmisk kardiomyopati Idiopatisk dilateret kardiomyopati Systolisk versus diastolisk hjerteinsufficiens Spektrum af hjerteinsufficiens (Aurigemma et al., Ciculation, 2006) 1

11 AU Farmakologi Forelæsning 11 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Lægemidler med virkning på hjerteinsufficiens II Ulf Simonsen Farmakologisk Institut Aarhus Universitet Farmakologisk behandling af systolisk kronisk hjerteinsufficiens 1. Diuretika + kaliumtilskud 2. ACE-hæmmer/AT 1 behandling 3. ß-adrenoceptor antagonist 4. Aldosteron receptor antagonist 5. Digoxin 6. Nitrovasodilator 7. Statiner/antikoagulantia/antihypertensiva/antiarrytmika etc Aldosteron receptor antagonister til farmakologisk behandling af kronisk hjerteinsufficiens Diuretiske effekt af spironolakton Nefron-lumen Interstitium/blod ATP K + 3Na + 2K + Spironolakton også antagonist på progesteron + androgen receptorer Eplerenon Na + ADP MR Na + AIP H + mrna Aldosteron Spironolakton kanrenon Non-renale effekter af aldosteron Aldosteron produceres lokalt i karvæggen og hjertet Aldosteron producerer fibrose og ventrikel hypertrofi Non-genomisk receptor øger oxidativ stress? Farmakologisk behandling af systolisk kronisk hjerteinsufficiens 1. ACE-hæmmer behandling 2. Diuretika + kaliumtilskud 3. ß-adrenoceptor antagonist 4. Spironolakton, eplerenon 5. Digoxin 6. Nitrovasodilator 7. Statiner/antikoagulantia/antihypertensiva/antiarrytmika etc 1

12 AU Farmakologi Forelæsning 12 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Farmakologisk behandling af sygdomme i hypofyse / hypothalamus Torben Laursen, lektor, dr.med., ph.d., Speciallæge i klinisk farmakologi, Aarhus Universitet og Århus Universitetshospital Sammenhæng mellem hypothalamus og hypofyse nucleus supraopticus nucleus paraventricularis 1

13 AU Farmakologi Forelæsning 13 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) IMMUNFARMAKOLOGI kap. 61 IMMUNFARMAKOLOGI Immundæmpning (ciklosporin, takrolimus, azathioprin, mykofenolat) Dorthe Mørck Mortensen Nyremedicinsk afdeling, Skejby sygehus Immunstimulation (Interferon, interleukiner) IMMUNDÆMPENDE MEDIKAMENTER Formål Svække kroppens immunrespons ved: Organtransplantation Inflammatoriske sygdomme med immunologisk baggrund Hudlidelser Visse tarmsygdomme Reumatiske lidelser Vaskulit sygdomme Allergiske lidelser IMMUNDÆMPENDE MEDIKAMENTER Glukokortikoider: prednisolon Calcineurin inhibitorer: ciklosporin, takrolimus Antiproliferativa: azatioprin, mykofenolat (MMF) Antistoffer: basiliximab, OKT3, IMMUNDÆMPENDE MEDIKAMENTER Hæmning af antigen genkendelse: glukokortikoider Hæmning af T-celle aktivering: Ciklosporin, tacrolimus Hæmning af T og B celle proliferation (S-fase): azatioprin, mykofenolat IMMUNDÆMPENDE MEDIKAMENTER kombinationer Organtransplantation: prednisolon+ciklosporin+azathioprin+basiliximab prednisolon+ciklosporin+mmf+basiliximab prednisolon+takrolimus+mmf+basiliximab F.eks svær reumatologisk lidelse: prednisolon+ciklosporin ciklosporin som monoterapi azathioprin som monoterapi

14 AU Farmakologi Forelæsning 14 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Kolinerg farmakologi v/ Michael Mulvany, Farmakologisk Institut Nervesystemet medulla spinalis Ach, M Ach, N truncus sympaticus Ach, N Ach, M NA (α,β) Ach, N parasympatisk hjerte- og glatmuskel kirtler sympatisk svedkirtler sympatisk hjerte- og glatmuskel kirtler autonomt Ach, N D (D 1 ) sympatisk renal vaskulær glatmuskel Ach, N binyre marven adrenaline, NA Ach, N somatisk skeletmuskel Ach: acetylkolnin N: nikotin M: muskarin NA: noradrenalin D: dopamin autonomt nervesystem sympatisk stimulation: - takykardi - kardilatation i muskler - karkontraktion i viscera - dilatation af bronkier - kontraktion af sfinktere - mydriasis fight or flight parasympatisk stimulation - bradykardi - kardilatation i viscera - kontraktion af bronkier - afslapning af sfinktere - miosis rest and digest

15 AU Farmakologi Forelæsning 16 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Farmakolgisk Institut Michael Mulvany, forelæsning om kolinerg farmakologi, 27. aug autonomt nervesystem - grundlæggende system - basis for nogle vigtige behandlinger - hypertension - astma - gode eksempler på farmakologiske principper - receptor klassifikation, subtyper og lokalisation - rationelle virkninger og bivirkninger... rationel farmakoterapi autonom farmakologi i dag 1. autonomt nervesystem kap. 6 kolinerg farmakologi kap. 7, 8 2. adrenerg farmakologi kap. 9, sept. 3. dopaminerg farmakologi kap. 11 holdundervisning indenfor kolinerg og adrenerg farmakologi

16 AU Farmakologi Forelæsning 17 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Lægemiddelbivirkninger Epidemiologi Mekanismer? Definitioner Eksempler Forebyggelse Agenda Torben Laursen, lektor, dr.med., ph.d. speciallæge i klinisk farmakologi LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER Epidemiologi: 3% af indlæggelser relateres til adverse drug reactions (ADR). 6.6% af indlagte patienter havde betydende ADR. 5-9% af hospitalsudgifter relateret til ADR. Relation mellem ADR og farmakologiske egenskaber ved lægemidlerne (77%). Retrospektiv opgørelse: 1999 indlæggelser på 6 medicinske afd., OUH: 168 lægemiddelrelateret bivirkning, non compliance etc. 3 interaktionsbetinget. Frequency and cost of serious adverse drug reactions in a department of general medicine. Nicholas Moore, Dominique Lecointre, Catherine Noblet & Michel Mabille British Journal of Clinical Pharmacology 45 (3): 301, 1998 Hallas J. Dan Med Bull 1996 Apr;43(2): LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER Lægemiddelbivirkning - forekomst Tværsnitsundersøgelse: 48 interviews af 67 akutte intern medicinske patienter, Viborg: 71 år; 6,4 lægemidler; 309 medicinordinationer 85 medicineringsfejl 33 patienter berørt 6 vurderedes at have været udsat for en potentielt alvorlig fejl. U.f.L. 168/35 (28/8-2006): , leder: 2885 Lægemiddel Salg Indlæggelser/mill.DDD (DDD/1000/døgn) NSAID ASA Opioider Benzodiazepiner 93 7 Antipsykotika 8 45 Kortikosteroider 9 69 Insulin Diuretika Digoxin 8 61 Nitrofurantoin 0,4 617 Hallas et al, Br J Clin Pharm 1992;33:

17 AU Farmakologi Forelæsning 18 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) LÆGEMIDDELINTERAKTIONER Lægemiddelinteraktioner Definition: Resultat: Organismens indvirkning på et lægemiddel eller lægemidlets indvirkning på organismen påvirkes ved samtidig indtagelse af et andet lægemiddel Øgede eller reducerede effekter af lægemidlet Lægemiddelinteraktioner er ikke nødvendigvis uønskede - og har ikke nødvendigvis klinisk betydning! Torben Laursen, lektor, dr.med., ph.d. speciallæge i klinisk farmakologi Forekomst: US 3-5 % ved 4-10 lægemidler 20 % ved > 10 lægemidler Retrospektivt opgørelse 1999 indlæggelser på 6 medicinske afd., OUH: 168 lægemiddelrelateret bivirkning, non compliance etc. 3 interaktionsbetinget. < 70 år: 67,9 %: ingen medicin 16,5 %: et præparat 15,6 %: flere præparater > 70 år: 35,7 % : ingen medicin 15,9 %: et præparat 48,4 %: flere præparater ofte: Retrospektivt studie diuretika, NSAID, α-/β-/ca-blokkere, digoxin, ACE-I, AK, antidiabetika Reference: Hallas J. Dan Med Bull 1996 Apr;43(2): Department of Clinical Pharmacology, University of Odense. Reference: Rosholm JU, Bjerrum L, Hallas J, Worm J, Gram LF. Dan Med Bull 1998 Apr;45(2):210-3, Department of Clinical Pharmacology, Odense University Hospital. LÆGEMIDDELINTERAKTIONER LÆGEMIDDELINTERAKTIONER CYP 3A4 tubulær sekretion Chelatdannelse compliance clearence dosis-respons kurve fordelingsvolumen metabolisme aktive metabolitter farmakodynamik halveringstid P-glycoprotein induktion terapeutisk interval oral biotilgængelighed AUC proteinbinding CYP 2D6 oxidation konjugering first pass elimination absorptionsfraktion højclearence stoffer TDM affinitet substratfællesskab biliær sekretion Farmakokinetisk: Farmakodynamisk: Andet: - absorption - fordeling - elimination (hepatisk metabolisme, renal ekskretion) - synergisme eller antagonisme - receptor eller homeostase - uforligelighed - fødemidler 1

18 AU Farmakologi Forelæsning 19 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Lægemidlers metabolisering. Farmakogenetik. 26. august 2009 Lægemidlers skæbne i organismen Yvonne Eskildsen-Helmond, Adjunkt Lægemiddel elimination Udskillelse i uændret form (ekskretion). Biotransformation eller kemisk omdannelse af lægemidlet (metabolisme). Involverede organer: Lever/galde-veje Nyrer Lunger (Inhalationsanæstesi) Biotransformation Vigtigste eliminationsmekanisme for lipofile lægemidler De fleste lægemidler er lipofile reabsorbtion i nyrens tubuli meget langsom elimination Ved biotransformation dannes metabolitter, der som regel er mindre aktive og mere polære end modersubstansen udskilt i nyrene Biotransformation Lægemiddel Derivat Konjugat Ekstrahepatiske mikrosomale enzymer (oxidation, konjugation) Fase-1 Fase-2 Hepatiske mikrosomale enzymer (oxidation, konjugation) Hepatiske non-mikrosomale enzymer (acetylering, sulfatering, hydrolyse, oxidation/reduktion reduktion) Fase-1 (omdannelse) Oxidation (cytokrom P450) -Hydroxylering -Dealkylering -Deaminering -N-S oxidation Hydrolyse Reduktion (cytosol, SER) Fase-2 (syntese) -kobling med glucuronsyre -kobling med sulfat -kobling med aminosyre -acetylering -metylering 1

19 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Mål Lægemidlers skæbne i organismen 26. august 2009 *At give en oversigt over lægemidlers skæbe i organismen Yvonne Eskildsen-Helmond, Adjunkt *At gøre klar hvad der er pensum og eksamensrelevant, sammen med det der bliver behandlet i holdtimerne 2 vigtige definitioner Lægemidlers skæbne i organismen Farmakodynamik Hvad gør lægemidlet ved organismen? Lægemidlers virkemåde i kroppen. Farmakokinetik Hvad gør organismen ved lægemidlet? * * Farmakokinetik Den matematiske beskrivelse af farmakas skæbne i organismen Virkningssted frit bundet Lægemidlers absorption Væv (depot) bundet frit i.v. injektion bundet frit PLASMA Respir. luften Lunger Lever metabolisme Absorption: Den proces hvorved et stof transporteres i uændret form fra applikationsstedet til blodbanen Parenteralt absorb.sted i.m. og s.c. injektion Nyrer ekskretion Blære Galde Gastro.int-kanal Peroral indgift Afhængig af: Fysiske/kemiske forhold Administrationsmåde (lokal, systemisk), injektion, oral, inhalation 1

20 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Lægemidlers absorption Lægemidlers absorption Fysiske/kemiske forhold: Passage af membraner Lægemidlers lipidopløselighed Gennemblødning Størrelse af absorptionsfladen -Uioniserede stoffer -Koncentrationsgradient Passiv -Vandig diffusion igennem inaktive kanaler (porer) i membranen. (vandopløselige, ioniserede stoffer) -Koncentrationsgradient, passiv -Aktiv transport * -Begrænset kapacitet -Mod gradient, Energikrævende Lægemiddel absorption Administrationsmåder: Oral Sublingual Rektal Lokal Inhalation Subkutan Intramuskulær Spinal Oral administration Sikker, let, mest økonomisk Patient kooperation kræves Afhænger af maveindholdgastrisk tømningshastighed, ventrikel-ph, blodgennemstrømning komplexdannelse Gastrisk irritation Lavt ph kan inaktivere lægemidler (penicillin) Ventrikel: Tyk mucos membran, lille overfladeareal Tyndtarm: Meget stor overflade, kraftig blodforsyning First-pass-metabolisme Bioavailability-Biotilgængelighed Den fraktion af oralt administreret lægemiddel, der er tilgængelig for fremkaldelse af farmakologisk effekt F = AUC oral AUC iv AUC AUC Sublingual God for ujoniserede og lipidopløselige farmaka (Nitroglycerin, Nicotin) Ingen first-pass-metabolisme Rektal Bevidsløse, børn, til pt. m. kvalme og opkastning Ingen first-pass- metabolisme Lokal Slimhinder Hud Dermal (lokal virkning) Transdermal (systemisk virkning) Stabile plasmakoncentrationer Ingen first-pass- metabolisme Kun potente lægemidler skopolamin, estradiol, nitroglycerin 2

21 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Inhalation Gasarter-letfordampelige stoffer-aerosoler hurtig virkning stor overflade tynd membran separerer alveoler og blodbane høj blodgennemstrømning Subkutan (2) Langsom og konstant absorption, begrænset af blodgennemstrømningen samtidig adm. af vasokonstriktor vil nedsætte abs. Intramuskulær (1) Meget hurtig abs. af farmaka i vandig opløsning Depot- og slow release- præparater Også højmolekylære stoffer (via lymfekar) Smerte Intrakutan (4) Intravenøs (3) Absorptionsfasen undgås Plasmakoncentrations-tids kurve Plasmakoncentration (µg/ml) Tid (time) intravenøs intramuskulær oral minimal effektiv koncentration Lægemidlers fordeling Fordeling (distribution): Den reversibele overførsel af et lægemiddel fra blod til andre steder i organismen. Informationer om et lægemiddels fordeling: Måling af lægemiddel-koncentration i alle væv og legemsvæsker Måling af lægemiddel-koncentrationen i blodplasma Faktorer bestemmende for et lægemiddels fordeling: Perfusions-limiteret fordeling Lipidopløselighed Blodtilførsel Binding til vævskomponenter eller plasmaproteiner Fordelingshastigheden bestemmes af: Vævets blodperfusion Lægemidlets evne til at passere vævsmembraner Perfusionshastighed ml/min/ml væv Lunger 10 Nyrer 4 Lever 0,8 Hjerne 0,5 Fedtvæv 0,03 Muskelmasse 0,025 3

22 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Tiomebumal, 25 mg/kg i.v. Tiomebumal, 25 mg/kg i.v. (kortvirkende anæstesi pga. redistribution) Koncentration mg/kg Lever Muskel Fedtvæv Koncentration mg/kg Plasma Fedtvæv 10 Plasma Tid, timer Tid, timer Tiomebumal 0,5mg / 20min Virkningsvarighed og dosering ved intravenøs indgift af tiomebumal Koncentration, μg/ml Antal doser Virkningsvarighed Dose no Tid, timer Tiomebumal 0,5mg / 20min Tiomebumal 0,5mg / 20min Koncentration, μg/ml Antal doser Virkningsvarighed Dose no 1 Dose no 2 Koncentration, μg/ml Antal doser Virkningsvarighed Dose no 1 Dose no 2 Dose no Tid, timer Tid, timer 4

23 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Tiomebumal 0,5mg / 20min Plasmakoncentration-tids kurve Koncentration, μg/ml Antal doser Virkningsvarighed Dose no 1 Dose no 2 Dose no 3 Dose no 4 AUC i.v. oral AUC Tid, timer Diffusionslimiteret fordeling Passage af tætte membraner: Placenta Blod-hjerne barrieren Lipidopløselige stoffer kan passere: Pentobarbital Tiomebumal Polære stoffer ikke: Salicylsyre Penicillin Et mål for et lægemiddels fordeling er Fordelingsvolumen (V d ) En farmakokinetisk parameter, der tilhører lægemidlet Fordelingsvolumen (Volume of distribution, Vd) Definition: mængde i kroppen (A) mængde V d = =C plasmakoncentrationen (c pl ) Vd Tilsyneladende fordelingsvolumina: Eks. Warfarin 7,7 liter/70 kg Tolbutamid 11 " Fenemal 62 " Digoxin 645 " Imipramin " Quinacrin " V d : Det volumen plasma en person skulle rumme, såfremt hele stofmængden var jævnt fordelt i plasma. Reelle fordelingsvolumina: Inulin L Extracellulært vand Evans blue 3 L Plasma (ca 4 L) Coffein, Alkohol L Total vandfase 5

24 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) 3 l 6 l Plasmaproteinbinding plasma 3 l plasma 15 l Albumin og alfa-1-acid glycoprotein Bindingsgrad: op til 99,9% Reversible bindinger plasma plasma plasma Plasmaproteinbinding Mulighed for lægemiddelinteraktioner Stof A displacerer stof B fra bindingspladser i plasma Øget fri konc. af B Øget V d for A, (lavere total plasmakonc.) Øget metabolisme Øget ekskretion Øget virkning???? Elimination Definition: Alle de processer, hvormed organismen skiller sig af med lægemidler. Ekskretion Nyrer Lunger Galdeveje Metabolisme Renal udskillelse af lægemidlerl Glomulær filtration. Mw<104 Da filtreres frit. Fri lægemiddel filtreres. Blod Aktiv tubulær sekretion. Mod konc. gradient. Ikke begrænset af proteinbinding. Mætbar/kan hæmmes. Passiv tubulær reabsorption. Lipofile lægemidler, passiv reabs. ph og pka afhængig. Øget flow, nedsat reabs. 1.2 l/min Glomerulus 125 ml/min Tubulus Aktiv transport Lipidopløselige stoffer Passiv transport Lipiduopløselige stoffer Urin (ph=4,6-8,2) 1-2 ml/min CL R =CL filt +CL sekr -CL reabs Definition af syre og base HA H + + A - Stoffet er en syre, da HA er uladet HB + H + + B Stoffet er en base, da HB + er ladet Syre/Basestyrke angives ved K a eller pk a [ H + ] [ A - ] Syre: K a = [ HA ] Base: K a = [ H + ] [ B ] [ HB + ] 6

25 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Membran Plasma, ph = 7,4 Urin, ph = 5,4 Et mål for et lægemiddels elimination er Clearance En farmakokinetisk parameter, der tilhører lægemidlet Svag syre HA HA pka =4,4 H + + A - A - +H + [ A - ] ph = pka + log [ HA ] 7,4 4,4 [ A - ] ph = pka + log [ HA ] 5,4 4,4 [ A - ] [ A - ] = 1000 = 10 [ HA ] [ HA ] Altså: Conc. 100 gange så stor på plasmasiden Ved alkalinisering urinen: Membran Plasma, ph = 7,4 Urin, ph = 8,4 Svag syre HA HA pka =4,4 H + + A - A - +H + [ A - ] ph = pka + log [ HA ] 7,4 4,4 [ A - ] ph = pka + log [ HA 8,4 4,4 Svag syre, Udskillelse afhængig af urin ph [ A - ] [ A - ] = 1000 = [ HA ] [ HA ] Altså: Conc. 10 gange så stor på urinsiden, udskillelse Spørgsmål? Membran Plasma, ph = 7,4 Urin, ph = 7,4 Svag base HB + HB + pka =8,4 H + + B B + H + [ B ] ph = pka + log [ HB + ] 7,4 8,4 [ B ] ph = pka + log [HB + ] 7,4 8,4 [ B ] 1 = [ HB + ] 10 [ B ] 1 = [ HB + ] 10 Altså: Conc. lige stor på hver side 7

26 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Acidificering af urinen Membran Plasma, ph = 7,4 Urin, ph = 5,4 Svag base HB + HB + pka =8,4 H + + B B + H + Alkalinisering af urinen Membran Plasma, ph = 7,4 Urin, ph = 8,4 Svag base HB + HB + pka =8,4 H + + B B + H + [ B ] ph = pka + log [ HB + ] 7,4 8,4 [ B ] ph = pka + log [HB + ] 5,4 8,4 [ B ] ph = pka + log [ HB + ] 7,4 8,4 [ B ] ph = pka + log [HB + ] 8,4 8,4 [ B ] 1 = [ HB + ] 10 [ B ] 1 = [ HB + ] 1000 Altså: Conc. 100 gange så stor på urin-siden [ B ] 1 = [ HB + ] 10 [ B ] 1 = [ HB + ] 1 Altså: Conc. 10 gange så stor på plasma-siden, reabsorption 8

27 AU Farmakologi Forelæsning 19 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) FARMAKON Konjugation (fase2) Ekskretion Metabolisme (fase1) Definition: Det irreversible nettotab af lægemidlet i den molekyleform, hvori det blev tilført organismen. FASE 1 Cytokrom P450 monooxygenase systemet bidrager til den oxidative metabolisering af mere end 90% af den nuværende klinisk anvendte farmaka CYP1A2 CYP2C9** CYP2C19* CYP2D6* CYP2E1 CYP3A4 Membran-associerede proteiner lokaliseret i glat ER (SER) og er hovedsageligt udtrykt i leveren. Forekomst af CYP enzymer i leveren forekomst af P450 iso-enzymer i leveren (%) CYP2D6 2% CYP2E1 7% % af kliniske vigtige lægemidler metaboliseret af P450 iso-enzymer i leveren Oxidation af lægemidler, l cytokrom P450 systemet NADP + NADPH CYP e - Reduktase CYP Fe +3 Drug Drug Drug OH CYP 2C 17% CYP 1A2 12% CYP 3A4-5 26% OTHER 36% CYP 2C9 14% CYP 1A2 14% CYP 2C19 11% CYP 3A4-5 33% CYP2D6 23% CYP2E 5% Oxidation: Addition af oxygen el. dehydrogenering CYP Fe +2 Drug O 2 O 2 CYP Fe +2 Drug e - CYP Fe +3 Drug OH H 2 O 2H + Faktorer der påvirker aktivitet og nivo af CYP enzymer Føde Rygning Alkohol Drugs Miljø Genetisk Polymorfisme 1A1;1A2; 1B1, 2A6, 2B6, 2C8,9,19; 2D6, 3A4,5 1A1;1A2, 2E1 2E1 1A1,1A2; 2A6; 2B6; 2C; 2D6; 3A3, 3A4,5 1A1,1A2; 2A6; 1B; 2E1; 3A3, 3A4,5 Rød: især vigtige i lægemidlers metabolisering 1A; 2A6; 2C9,19; 2D6; 2E1 Antipyrin Hæmmere: Fluvoxamin Metoxalen p-piller Klozapin Olanzapin Warfarin, mirtazapin Imipramin Klomipramin CYP1A2 Induktorer: Tobaksrygning Grillet kød; prokarcinogener Omeprazol Polycykliske aromatiske kulbrinter Koffein Teofyllin 15% Propranolol ikke udtrykt ved fødselen indiv. variationer, mænd kvinder 2

28 AU Farmakologi Forelæsning 19 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Enfluran Hæmmer: Induktor: Disulfiram CH 3 CH 2 OH Isoniazid Klorzoxazon CH 3 CH 2 OH CYP2E1 Oxiderer prokarcinogener: Benzen fenoler styren etc. Paracetamol Teofyllin Halotan 5-10% begrænset betydning for oxidationen Protease hæmmere Idinavir og lopinavir Karbamazepin Calcium- Antagonister Verapamil, Diltiazem Hæmmere: CYP3A4 Ketokonazol, Erytromycin Grapefrugtjuice, Nefazodon Itrakonazol, Proteasehæmmere Induktorer: Ciklosporin Warfarin, losartan, cipralex, mirtazapin, donepezil Karbamazepin Rifampicin Antiarytmika Kinidin, lidokain Erytromycin Statiner Simvastatin, lovastatin Cytostatika Tamoxifen,docetaxel Benzodiazepiner Midazolam, Triazolam Dominerende enzym Alle lægemidler der oxideres af enzymet, hæmmer det også Udtalt-første passage metabolisme. Substancer som kan påvirke lægemidlers metabolisering Grapefrugt juice - CYP 3A4 hæmmer; furanocoumariner Bailey, D.G et al.; Am J Cardiovasc Drugs 2004, 4: St John s Wort (perikum) - CYP3A4 inducer Tirona, R.G and Bailey, D.G. ; Br J Clin Pharmacol. 2006,61: St Johns wort: urte behandling af mild depression (Iso)Safrol CYP1A1, CYP1A2 hæmmer; æterisk olie, for eks. brugt i sæbe/ parfume og til reumatiske lidelser, nu forbudt pga. giftighed. Grapefrugt juice, eksempel Behandling med Felodipin (Ca-antagonist, antihypertensiv), og gentagen konsumption af grapefrugt juice (hæmning CYP3A4) CH 3 O 2 C Cl Cl H CO 2 CH 3 CH 3 N CH 3 H 3A4 Cl Cl CH 3 O 2 C CO 2 CH 3 CH 3 N CH 3 5mg tablet + ca. 3 glas grapefrugt juice om dagen Uden juice Review- D.G. Bailey, et al.; Br J Clin Pharmacol 1998, 46: Mekanisme for CYP3A4-medieret metabolisering af lægemiddel (A) og lave plasmakoncentrationer af Felodipin (B). Første-passage metabolisme. Metabolisering af peroralt indgivet farmaka ved første passage af tarmslimhinden og leveren. F =AUC oral /AUC iv = bioavailability/ biotilgængelighed CYP CYP CYP CYP CYP CYP Prodrug: Et farmakologisk inaktivt lægemiddel som først ved metabolisering omdannes til en aktiv metabolit. Wilkinson G. N Engl J Med 2005;352:

29 AU Farmakologi Forelæsning 19 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) P-glykoproteins struktur og lokalisering First-Pass Metabolisme efter po. indgift af Felodipin og interaktion med grapefrugtjuice Wilkinson G. N Engl J Med 2005;352: Felodipin "Actavis" Calciumantagonist (gruppe I) med overvejende kardilaterende virkning. Antihypertensivum. Actavis ATC-kode C08CA02 Indikationer Arteriel hypertension. Doseringsforslag Voksne. Initialt. 5 mg dgl. Vedligeholdelsesdosis mg én gang dgl. om morgenen. Ældre. Initialt 2,5 mg dgl. Bemærk: Depottabletterne skal synkes hele. Farmakokinetik Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, men undergår betydelig førstepassage-metabolisme i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter. Biotilgængelighed af en peroralt indgiven dosis ca. 15%. Plasmahalveringstid ca. 24 timer. Depottabletterne (monodepot) er fremstillet således, at kontinuerlig afgift finder sted. Maksimal plasmakoncentration nås efter 3-5 timer. Interaktioner Felodipin kan øge koncentrationen af tacrolimus. Felodipin hæmmer den renale elimination af digoxin og kan øge plasma-digoxin med op mod 50%. Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice bør undgås. En øgning i Cmax for ciclosporin kan ses, og omvendt kan ciclosporin hæmme nedbrydningen af felodipin. Felodipin metaboliseres via CYP3A4, og der er mulige interaktioner med inhibitorer og induktorer. Inhibitorer af CYP3A4, fx cimetidin, ketoconazol, erythromycin og HIV-proteasehæmmere, kan øge plasmakoncentrationen af felodipin. Induktorer, fx carbamazepin, phenytoin og rifampicin, kan tilsvarende nedsætte plasmakoncentrationen af felodipin, se tabel 2 elimination og cytokrom P450- systemet. FASE-2 biotransformation De fleste farmaka oxideres (fase-1), og angribes derefter af fase-2. De to vigtigste fase-2 reaktioner: glucoronidering og N-acetylering (genetisk variation). Andre konjugations-reaktioner: kobling med glycin, sulfat, methylering og gluthathion Paracetamols biotransformation O NHCCH 3 = Ændring af lægemidlers virkning efter biotransformation Aktiv Modersubstans Inaktiv Toksisk Aktiv Metabolit Inaktiv Toksisk Oxidation Prednison Prednisolon Fluoxetin Norfluoxetin Paracetamol-sulfat (leveren) N-acetyl-p-benzoquinonimin OH CYP1A2 CYP2E1 Paracetamolglukoronid (leveren) NAPQI (kun få %, vævstoksisk) Hydrolyse Reduktion Glukoronidering Paracetamol Klomipramin Acetylsalicylsyre Haloperidol Oxazepam Terfenadin Fexofenadin Salicylsyre 8-hydroksyklomipramin Reduceret haloperidol Oxazepamglukuronid NAPQI glutation Morfin Morfin-6- glukoronid Paracetamol-merkapturat N-acetylering Isoniazid Sulfametoxazol N-acetylisoniazid N-acetylsulfametoxazol 4

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 1. RET OG PLIGT 2. FMK (FÆLLES MEDICIN KORT) 3. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER 4. ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER 5. SMERTEBEHANDLING A. PARACETAMOL B. NSAID C. OPIOIDER D. BENZODIAZEPINER

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 4: Farmakologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

!"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/&

!#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& !"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& '()*&+,&-.(*()& /0.1234&56,7(13803&5!%"& 89*)'#%0/4':;)')?'@' %9!,!!!&:;(34(3&1(:0)?.@)4& A0,&$!!!&:();@*

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FARMAKOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FARMAKOLOGI DANSK SELSKAB FOR KLINISK FARMAKOLOGI KURSUSPROGRAM 2012-2014 Indledning U-kurser i klinisk farmakologi / kursusrække 2012-2014: 1. Farmakokinetik og måling af lægemidler / TDM 2012 2+2 dage 2. Elimination

Læs mere

Smertestillende medicin (håndkøbs)

Smertestillende medicin (håndkøbs) Håndkøbsmedicin, anfaldsmedicin og forebyggende medicin M igræne er en sygdom, som i høj grad er arvelig, som udløses af en række triggere (nogle af dem kender vi endnu ikke), og som kan behandles med

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Beskriv kort de 3 faser som et lægemiddel gennemgår

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Motilium, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Motilium, suppositorier 17. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Motilium, suppositorier 0. D.SP.NR. 6000 1. LÆGEMIDLETS NAVN Motilium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En suppositorie indeholder domperidon 30 mg. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1 Eksamensbesvarelse 16. januar 2007 Karakteren 02 Opgave 1 Mitokondrierne danner energi til cellens eget brug ATP ADP energi(atp) Cellekernen indeholder vores genetiske arvemateriale DNA. I en celle er

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter 30. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Treo, brusetabletter 0. D.SP.NR. 03575 1. LÆGEMIDLETS NAVN Treo 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 500 mg acetylsalicylsyre og 50

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi 1. ALMEN FARMAKOLOGI...4 1.10 ALMENE DEFINITIONER...4 1.20 RECEPTORBEGREBET...4 1.30 DOSIS-VIRKNINGSFORHOLD...6 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...9 1.50 FARMAKOTERAPI HOS GRAVIDE, NYFØDTE OG LAKTERENDE...10

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N & M Smertestillende

Læs mere

Centralt virkende analgetika

Centralt virkende analgetika Centralt virkende analgetika Birgitte Brock Overlæge, lektor Klinisk farmakologisk afd og Farmakologisk Institut Århus Sygehus og Aarhus Universitet Fysiologisk inddeling af smertetilstande Nociceptive

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2).

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). 1) Aorta store arterier arterioler kapillærer venoler vener De forskellige kar Elastiske kar: aorta og store

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 1. ALMEN FARMAKOLOGI... 4 1.10 ALMENE DEFINITIONER... 4 1.20 RECEPTORBEGREB ET... 4 1.30 DOSIS -VIRKNINGSFORHOLD... 5 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Forthyron Flavoured Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Forthyron Flavoured Vet., tabletter 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Forthyron Flavoured Vet., tabletter 0. D.SP.NR 23152 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Forthyron Flavoured Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder:

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tak :l: Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale Sundhedsprofil 2010 Tager De noget medicin? Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 4: Farmakologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 4: Farmakologi MED svar

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml o o o o ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml ikke er positivt for parenterale formuleringer med

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN CIALIS 2,5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 2,5 mg tadalafil. Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

Her er pillerne, der gør dig tyk

Her er pillerne, der gør dig tyk Her er pillerne, der gør dig tyk Vægtstigning som følge af bestemte slags medicin er ifølge professor et sørgeligt overset problem - både blandt patienter og læger December 2012 03 200 piller gør dig syg

Læs mere

Når sport giver smerter

Når sport giver smerter Når sport giver smerter Gode råd om, hvorledes du tackler smerter efter sport Smertestillende medicin hører ikke hjemme i sportstasken Sport og smertestillende medicin er generelt en dårlig kombination,

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403 Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system De cardiovaskulære parametre afhænger af mange forskellige ting, der igen er indbyrdes afhængige af hinanden. Her skal der ses på sammenhænget mellem forskellige

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÈ

BILAG I PRODUKTRESUMÈ BILAG I PRODUKTRESUMÈ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nespo 10 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 10

Læs mere

IM-H12 Type I allergi Modul b10 E08

IM-H12 Type I allergi Modul b10 E08 IM-H12 Type I allergi (kapitel 19, Abbas et al.) Type I allergi kendetegnet ved Ig-E-medieret allergi og ofte benævnt akut allergi (immediate hypesensitivity) gennemgås med vægt på forskellige typer af

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1 Smertemanual Håndbog om smertelindring med opioider REGION NORDJYLLAND side 1 Indhold Hovedbudskaber ved smertelindring med opioider.... 2 Smertekvaliteter... 4 Opioidbehandling (i henhold til rekommandationer)...

Læs mere

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Sommereksamen 2013 Titel på kursus: Ernæring og fordøjelsessystemet Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Semester: 2. semester Eksamensdato: 6. juni

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 10. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 28299 1. LÆGEMIDLETS NAVN Monopex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 1

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) Præventionsprogram TOC-010-250908-D PATIENTBROCHURE Toctino (alitretinoin) Om denne brochure Denne brochure indeholder vigtig information om din behandling med Toctino og risikoen for fosterskader ved

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere