Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009"

Transkript

1 AU Farmakologi Forelæsning 01 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) 7/13/2009 Diuretika Diuretika På medicinlisten hos ældre mennesker findes diuretika og paracetamol blandt de hyppigst anvendte farmaka. Derfor er det vigtigt at have et overblik over de hyppigst anvendte diuretika. Diuretika Forelæsning Efterår 2009 Diuretika Forelæsning Efterår 2009 Væskebalancen Basal fysiologi Kroppens væskefaser udgøres af intracellulærfasen (ICV) og ekstracellulærfasen (ECV). Vand bevæger sig frit imellem ICV og ECV. Na-K-pumpen pumper natrium ud af cellen og kalium ind i cellen. Diuretika Forelæsning Efterår 2009 Diuretika Forelæsning Efterår 2009 Væskebalancen Natrium er den kvantitativt mest betydende ekstracellulære kation. Natrium har afgørende betydning for væskebalancen. Udskillelsen af natrium reguleres via nyrerne. Regulation: ADH/vasopressin Væskebalancen Renin-Angiotensin-Aldosteron systemet Natriuretiske peptider Prostaglandiner Sympaticus Diuretika Forelæsning Efterår 2009 Diuretika Forelæsning Efterår

2 AU Farmakologi Forelæsning 02 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Dopaminerg farmakologi v/ Michael Mulvany, Farmakologisk Institut dopamin receptorer/nerver - CNS - periferi - blodkar - nyre - koronar, mesenteriale, cerebrale - nyre - øjet - mave - binyren syntese af dopamin Noradrenaline Adrenaline

3 Cellers Kommunikation AU Farmakologi Forelæsning 03 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) CNS Ach, peptider, aminosyrer... (GABA, glutamat) Endokrine ACTH, thyroxin, insulin... PNS Sensoriske (SP,neurokininer) Parasympatiske (Ach, VIP) Sympatiske (NA, NPY) Lokale (parakrine, autokrine) Eicosanoider Kininer, renin-angiotensin Endothelin Histamin, serotonin Cytokiner, chemokiner

4 AU Farmakologi Forelæsning 04 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Farmakokinetik Vigtige formler Den matematiske beskrivelse af farmakons skæbne i organismen Vd= A F= C AUC po AUC iv C= C 0 *e -k*t ln2 t½= k ln2*vd t½= Cl F*Dosis =Cl*C ss ΔT Farmakokinetik ClRE Vd: Fordelingsvolumen Farmakonekskretion Farmakon på Farmakon ke: eliminationsabsorptions i kroppen hastighedskonstant stedet ka : Absorptionshastighedskonstant F: Absorptionsfraktion ClHE Metabolitter ClTOTAL = ClRE + ClHE Theophyllin Dose = Cl * C ΔT ss = 33 ml/min * 15 mg/l = 30 mg/time 40 T½ = 8 timer Koncentration, mg/l mg pr 24 tmer 240 mg pr 8 timer 10 Infusion Timer Primære farmakokinetiske parametre: A A Fordelingsvolumen: Vd = => C= C Vd s. 415 medicin.dk 2007 Vd : En proportionalitetsfaktor, der relaterer mængden i kroppen A til plasmakoncentrationen C Vd er altså det volumen plasma med koncentrationen C, der skal til, for at rumme hele mængden A Clearance (Cl): eliminationshastigheden=cl*c Cl er en proportionalitetsfaktor der relaterer eliminationshastigheden, -da/dt, med koncentration C

5 AU Farmakologi Forelæsning 05 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Optimeret energiudnyttelse Nedsat energiforbrug/behov Men spiser vi mindre? Either?! Fedme: Gener & Miljø Fysiologi 1 Fedtforbrænding Hormonel kontrol Appetitkontrol Optimeret energiudnyttelse Nedsat energiforbrug/behov 1

6 AU Farmakologi Forelæsning 06 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Forelæsning i Farmakologi 7. Semester Medikamenter med virkning på knoglemarven

7 AU Farmakologi Forelæsning 07 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Koagulationskaskaden Virchovs triade og risiko for trombose Stase Graviditet Kirurgi Immobilisering mm Inflammation Kirurgi Traumer mm Karvægs læsion Graviditet Hormoner Koagulationsforstyrrelser mm koagulations faktorer Hvid trombe Delvis okklusion af blodkar Hvid trombe Delvis okklusion af blodkar Embolier: Trombocyt-aggregater dannet fra den hvide trombe Hvid trombe Trombocyt-aggregater Hvid trombe Trombocyt-aggregater MJ Davies MJ Davies Rød trombe Totalt okkluderet blodkar Venøse tromber MJ Davies Rød trombe: Erytrocytter i tætmasket fibrinnet dannet på underliggende hvid trombe Skyldes oftest stase og hyperkoagulabilitet Karvæggen er intakt Består af fibrin + erytrocytter Lokaliseret mellem klap og karvæg RØD TROMBE DVT, lungeemboli 1

8 AU Farmakologi Forelæsning 08 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Histaminerg farmakologi Histamin lokalhormon Anti-histaminer med virkning på H 1 -receptorer allergi Anti-histaminer med virkning på H 2 -receptorer ulcusmidler Histamin Stoffet: Biogen amin (serotonin og catecholaminer) Lokalhormon CNS-transmitter Lokalisation: Mastceller og basofile leukocytter Mastceller: Højeste koncentrationer i luftveje, hud og GIsystemet Basofile leukocytter: Cirkulerende mastceller Histaminerge neuroner Frigørelsen af histamin Energikrævende: degranulering/exocytosis er calcium afhængig og kræver hydrolyse af ATP fosforylering af proteiner og dannelse af lipid-budbringere er involveret ekstracellulært Na + byttes ud med histamin på den negativt ladet heparin Udløsende faktorer: IgE aktiveret release - type 1 allergisk reaktion complement faktorer C3a C5a (genetisk disponerede) peptider med basiske amino grupper (somatostatin, VIP, substance P, NPY) compound 48/80 Frigørelsen af histamin Ikke energikrævende frigørelse: Uspecifik cellelysis Mekanisk påvirknng (tryk) Varme / kulde UV- lys Kemisk påvirkning Mastcellen Mastcellen Histamin LTC 4 PGD 2 PAF tryptase chymase Fcε R1 IgE Fcε R1 IgE Allergen

9 AU Farmakologi Forelæsning 09 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Histamin syntese Histamin og antihistaminer Histamin metabolisme Histamin Mastceller og basofile granulocytter (depoter) Andre celler Mastcelle Histamin Antihistaminer - klassifikation Virkninger Inflammatorisk mediator (H 1 ) Normalt forstås herved H 1 -antihistaminer! Inddeling - stimulation af sensoriske nerver - kardilatation og øget permeabilitet - glat muskelkontraktion i bronkier og mave-tarm kanal Sekretion - ventrikel (H 2 ) -næse(h 1, H 2 ) Signalsubstans - CNS (H 3 ) Sederende Non-sederende Lokalt virkende - mepyramin, difenhydramin, prometazin virker på H 1 -, muskarin (kolinerg)-, serotonin- og dopaminreceptor - terfenadin, feksofenadin, cetirizin, loratadin, astemizol virker selektivt på H 1 -receptor - azelastin, levocabastin virker selektivt på H 1 -receptor

10 AU Farmakologi Forelæsning 10 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Hjerteinsufficiens Lægemidler med virkning på hjerteinsufficiens I Ulf Simonsen Farmakologisk Institut Aarhus Universitet Hjertet ikke i stand til at opretholde et minutvolumen med bevaret fyldningstryk, der er tilstrækkelig til at honorere de iltbehov, som metaboliseringen kræver Definition indebærer minutvolumen kan være normalt, men med øget fyldningstryk Inddeling Hjerteinsufficiens Anatomisk - højresidig/venstresidig Patofysiologisk - systolisk/diastolisk dysfunktion Forløbsrelateret - akut/kronisk Symptomrelateret (New York Heart Ass. = NYHA I-IV) Diastolisk hjerteinsufficiens Hæmmet afslapningsfase Hypertension Aortastenose Hypertrofisk kardiomyopati Systolisk hjerteinsufficiens Nedsat kontraktilitet (inotropi) Iskæmisk kardiomyopati Idiopatisk dilateret kardiomyopati Systolisk versus diastolisk hjerteinsufficiens Spektrum af hjerteinsufficiens (Aurigemma et al., Ciculation, 2006) 1

11 AU Farmakologi Forelæsning 11 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Lægemidler med virkning på hjerteinsufficiens II Ulf Simonsen Farmakologisk Institut Aarhus Universitet Farmakologisk behandling af systolisk kronisk hjerteinsufficiens 1. Diuretika + kaliumtilskud 2. ACE-hæmmer/AT 1 behandling 3. ß-adrenoceptor antagonist 4. Aldosteron receptor antagonist 5. Digoxin 6. Nitrovasodilator 7. Statiner/antikoagulantia/antihypertensiva/antiarrytmika etc Aldosteron receptor antagonister til farmakologisk behandling af kronisk hjerteinsufficiens Diuretiske effekt af spironolakton Nefron-lumen Interstitium/blod ATP K + 3Na + 2K + Spironolakton også antagonist på progesteron + androgen receptorer Eplerenon Na + ADP MR Na + AIP H + mrna Aldosteron Spironolakton kanrenon Non-renale effekter af aldosteron Aldosteron produceres lokalt i karvæggen og hjertet Aldosteron producerer fibrose og ventrikel hypertrofi Non-genomisk receptor øger oxidativ stress? Farmakologisk behandling af systolisk kronisk hjerteinsufficiens 1. ACE-hæmmer behandling 2. Diuretika + kaliumtilskud 3. ß-adrenoceptor antagonist 4. Spironolakton, eplerenon 5. Digoxin 6. Nitrovasodilator 7. Statiner/antikoagulantia/antihypertensiva/antiarrytmika etc 1

12 AU Farmakologi Forelæsning 12 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Farmakologisk behandling af sygdomme i hypofyse / hypothalamus Torben Laursen, lektor, dr.med., ph.d., Speciallæge i klinisk farmakologi, Aarhus Universitet og Århus Universitetshospital Sammenhæng mellem hypothalamus og hypofyse nucleus supraopticus nucleus paraventricularis 1

13 AU Farmakologi Forelæsning 13 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) IMMUNFARMAKOLOGI kap. 61 IMMUNFARMAKOLOGI Immundæmpning (ciklosporin, takrolimus, azathioprin, mykofenolat) Dorthe Mørck Mortensen Nyremedicinsk afdeling, Skejby sygehus Immunstimulation (Interferon, interleukiner) IMMUNDÆMPENDE MEDIKAMENTER Formål Svække kroppens immunrespons ved: Organtransplantation Inflammatoriske sygdomme med immunologisk baggrund Hudlidelser Visse tarmsygdomme Reumatiske lidelser Vaskulit sygdomme Allergiske lidelser IMMUNDÆMPENDE MEDIKAMENTER Glukokortikoider: prednisolon Calcineurin inhibitorer: ciklosporin, takrolimus Antiproliferativa: azatioprin, mykofenolat (MMF) Antistoffer: basiliximab, OKT3, IMMUNDÆMPENDE MEDIKAMENTER Hæmning af antigen genkendelse: glukokortikoider Hæmning af T-celle aktivering: Ciklosporin, tacrolimus Hæmning af T og B celle proliferation (S-fase): azatioprin, mykofenolat IMMUNDÆMPENDE MEDIKAMENTER kombinationer Organtransplantation: prednisolon+ciklosporin+azathioprin+basiliximab prednisolon+ciklosporin+mmf+basiliximab prednisolon+takrolimus+mmf+basiliximab F.eks svær reumatologisk lidelse: prednisolon+ciklosporin ciklosporin som monoterapi azathioprin som monoterapi

14 AU Farmakologi Forelæsning 14 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Kolinerg farmakologi v/ Michael Mulvany, Farmakologisk Institut Nervesystemet medulla spinalis Ach, M Ach, N truncus sympaticus Ach, N Ach, M NA (α,β) Ach, N parasympatisk hjerte- og glatmuskel kirtler sympatisk svedkirtler sympatisk hjerte- og glatmuskel kirtler autonomt Ach, N D (D 1 ) sympatisk renal vaskulær glatmuskel Ach, N binyre marven adrenaline, NA Ach, N somatisk skeletmuskel Ach: acetylkolnin N: nikotin M: muskarin NA: noradrenalin D: dopamin autonomt nervesystem sympatisk stimulation: - takykardi - kardilatation i muskler - karkontraktion i viscera - dilatation af bronkier - kontraktion af sfinktere - mydriasis fight or flight parasympatisk stimulation - bradykardi - kardilatation i viscera - kontraktion af bronkier - afslapning af sfinktere - miosis rest and digest

15 AU Farmakologi Forelæsning 16 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Farmakolgisk Institut Michael Mulvany, forelæsning om kolinerg farmakologi, 27. aug autonomt nervesystem - grundlæggende system - basis for nogle vigtige behandlinger - hypertension - astma - gode eksempler på farmakologiske principper - receptor klassifikation, subtyper og lokalisation - rationelle virkninger og bivirkninger... rationel farmakoterapi autonom farmakologi i dag 1. autonomt nervesystem kap. 6 kolinerg farmakologi kap. 7, 8 2. adrenerg farmakologi kap. 9, sept. 3. dopaminerg farmakologi kap. 11 holdundervisning indenfor kolinerg og adrenerg farmakologi

16 AU Farmakologi Forelæsning 17 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Lægemiddelbivirkninger Epidemiologi Mekanismer? Definitioner Eksempler Forebyggelse Agenda Torben Laursen, lektor, dr.med., ph.d. speciallæge i klinisk farmakologi LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER Epidemiologi: 3% af indlæggelser relateres til adverse drug reactions (ADR). 6.6% af indlagte patienter havde betydende ADR. 5-9% af hospitalsudgifter relateret til ADR. Relation mellem ADR og farmakologiske egenskaber ved lægemidlerne (77%). Retrospektiv opgørelse: 1999 indlæggelser på 6 medicinske afd., OUH: 168 lægemiddelrelateret bivirkning, non compliance etc. 3 interaktionsbetinget. Frequency and cost of serious adverse drug reactions in a department of general medicine. Nicholas Moore, Dominique Lecointre, Catherine Noblet & Michel Mabille British Journal of Clinical Pharmacology 45 (3): 301, 1998 Hallas J. Dan Med Bull 1996 Apr;43(2): LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER Lægemiddelbivirkning - forekomst Tværsnitsundersøgelse: 48 interviews af 67 akutte intern medicinske patienter, Viborg: 71 år; 6,4 lægemidler; 309 medicinordinationer 85 medicineringsfejl 33 patienter berørt 6 vurderedes at have været udsat for en potentielt alvorlig fejl. U.f.L. 168/35 (28/8-2006): , leder: 2885 Lægemiddel Salg Indlæggelser/mill.DDD (DDD/1000/døgn) NSAID ASA Opioider Benzodiazepiner 93 7 Antipsykotika 8 45 Kortikosteroider 9 69 Insulin Diuretika Digoxin 8 61 Nitrofurantoin 0,4 617 Hallas et al, Br J Clin Pharm 1992;33:

17 AU Farmakologi Forelæsning 18 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) LÆGEMIDDELINTERAKTIONER Lægemiddelinteraktioner Definition: Resultat: Organismens indvirkning på et lægemiddel eller lægemidlets indvirkning på organismen påvirkes ved samtidig indtagelse af et andet lægemiddel Øgede eller reducerede effekter af lægemidlet Lægemiddelinteraktioner er ikke nødvendigvis uønskede - og har ikke nødvendigvis klinisk betydning! Torben Laursen, lektor, dr.med., ph.d. speciallæge i klinisk farmakologi Forekomst: US 3-5 % ved 4-10 lægemidler 20 % ved > 10 lægemidler Retrospektivt opgørelse 1999 indlæggelser på 6 medicinske afd., OUH: 168 lægemiddelrelateret bivirkning, non compliance etc. 3 interaktionsbetinget. < 70 år: 67,9 %: ingen medicin 16,5 %: et præparat 15,6 %: flere præparater > 70 år: 35,7 % : ingen medicin 15,9 %: et præparat 48,4 %: flere præparater ofte: Retrospektivt studie diuretika, NSAID, α-/β-/ca-blokkere, digoxin, ACE-I, AK, antidiabetika Reference: Hallas J. Dan Med Bull 1996 Apr;43(2): Department of Clinical Pharmacology, University of Odense. Reference: Rosholm JU, Bjerrum L, Hallas J, Worm J, Gram LF. Dan Med Bull 1998 Apr;45(2):210-3, Department of Clinical Pharmacology, Odense University Hospital. LÆGEMIDDELINTERAKTIONER LÆGEMIDDELINTERAKTIONER CYP 3A4 tubulær sekretion Chelatdannelse compliance clearence dosis-respons kurve fordelingsvolumen metabolisme aktive metabolitter farmakodynamik halveringstid P-glycoprotein induktion terapeutisk interval oral biotilgængelighed AUC proteinbinding CYP 2D6 oxidation konjugering first pass elimination absorptionsfraktion højclearence stoffer TDM affinitet substratfællesskab biliær sekretion Farmakokinetisk: Farmakodynamisk: Andet: - absorption - fordeling - elimination (hepatisk metabolisme, renal ekskretion) - synergisme eller antagonisme - receptor eller homeostase - uforligelighed - fødemidler 1

18 AU Farmakologi Forelæsning 19 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Lægemidlers metabolisering. Farmakogenetik. 26. august 2009 Lægemidlers skæbne i organismen Yvonne Eskildsen-Helmond, Adjunkt Lægemiddel elimination Udskillelse i uændret form (ekskretion). Biotransformation eller kemisk omdannelse af lægemidlet (metabolisme). Involverede organer: Lever/galde-veje Nyrer Lunger (Inhalationsanæstesi) Biotransformation Vigtigste eliminationsmekanisme for lipofile lægemidler De fleste lægemidler er lipofile reabsorbtion i nyrens tubuli meget langsom elimination Ved biotransformation dannes metabolitter, der som regel er mindre aktive og mere polære end modersubstansen udskilt i nyrene Biotransformation Lægemiddel Derivat Konjugat Ekstrahepatiske mikrosomale enzymer (oxidation, konjugation) Fase-1 Fase-2 Hepatiske mikrosomale enzymer (oxidation, konjugation) Hepatiske non-mikrosomale enzymer (acetylering, sulfatering, hydrolyse, oxidation/reduktion reduktion) Fase-1 (omdannelse) Oxidation (cytokrom P450) -Hydroxylering -Dealkylering -Deaminering -N-S oxidation Hydrolyse Reduktion (cytosol, SER) Fase-2 (syntese) -kobling med glucuronsyre -kobling med sulfat -kobling med aminosyre -acetylering -metylering 1

19 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Mål Lægemidlers skæbne i organismen 26. august 2009 *At give en oversigt over lægemidlers skæbe i organismen Yvonne Eskildsen-Helmond, Adjunkt *At gøre klar hvad der er pensum og eksamensrelevant, sammen med det der bliver behandlet i holdtimerne 2 vigtige definitioner Lægemidlers skæbne i organismen Farmakodynamik Hvad gør lægemidlet ved organismen? Lægemidlers virkemåde i kroppen. Farmakokinetik Hvad gør organismen ved lægemidlet? * * Farmakokinetik Den matematiske beskrivelse af farmakas skæbne i organismen Virkningssted frit bundet Lægemidlers absorption Væv (depot) bundet frit i.v. injektion bundet frit PLASMA Respir. luften Lunger Lever metabolisme Absorption: Den proces hvorved et stof transporteres i uændret form fra applikationsstedet til blodbanen Parenteralt absorb.sted i.m. og s.c. injektion Nyrer ekskretion Blære Galde Gastro.int-kanal Peroral indgift Afhængig af: Fysiske/kemiske forhold Administrationsmåde (lokal, systemisk), injektion, oral, inhalation 1

20 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Lægemidlers absorption Lægemidlers absorption Fysiske/kemiske forhold: Passage af membraner Lægemidlers lipidopløselighed Gennemblødning Størrelse af absorptionsfladen -Uioniserede stoffer -Koncentrationsgradient Passiv -Vandig diffusion igennem inaktive kanaler (porer) i membranen. (vandopløselige, ioniserede stoffer) -Koncentrationsgradient, passiv -Aktiv transport * -Begrænset kapacitet -Mod gradient, Energikrævende Lægemiddel absorption Administrationsmåder: Oral Sublingual Rektal Lokal Inhalation Subkutan Intramuskulær Spinal Oral administration Sikker, let, mest økonomisk Patient kooperation kræves Afhænger af maveindholdgastrisk tømningshastighed, ventrikel-ph, blodgennemstrømning komplexdannelse Gastrisk irritation Lavt ph kan inaktivere lægemidler (penicillin) Ventrikel: Tyk mucos membran, lille overfladeareal Tyndtarm: Meget stor overflade, kraftig blodforsyning First-pass-metabolisme Bioavailability-Biotilgængelighed Den fraktion af oralt administreret lægemiddel, der er tilgængelig for fremkaldelse af farmakologisk effekt F = AUC oral AUC iv AUC AUC Sublingual God for ujoniserede og lipidopløselige farmaka (Nitroglycerin, Nicotin) Ingen first-pass-metabolisme Rektal Bevidsløse, børn, til pt. m. kvalme og opkastning Ingen first-pass- metabolisme Lokal Slimhinder Hud Dermal (lokal virkning) Transdermal (systemisk virkning) Stabile plasmakoncentrationer Ingen first-pass- metabolisme Kun potente lægemidler skopolamin, estradiol, nitroglycerin 2

21 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Inhalation Gasarter-letfordampelige stoffer-aerosoler hurtig virkning stor overflade tynd membran separerer alveoler og blodbane høj blodgennemstrømning Subkutan (2) Langsom og konstant absorption, begrænset af blodgennemstrømningen samtidig adm. af vasokonstriktor vil nedsætte abs. Intramuskulær (1) Meget hurtig abs. af farmaka i vandig opløsning Depot- og slow release- præparater Også højmolekylære stoffer (via lymfekar) Smerte Intrakutan (4) Intravenøs (3) Absorptionsfasen undgås Plasmakoncentrations-tids kurve Plasmakoncentration (µg/ml) Tid (time) intravenøs intramuskulær oral minimal effektiv koncentration Lægemidlers fordeling Fordeling (distribution): Den reversibele overførsel af et lægemiddel fra blod til andre steder i organismen. Informationer om et lægemiddels fordeling: Måling af lægemiddel-koncentration i alle væv og legemsvæsker Måling af lægemiddel-koncentrationen i blodplasma Faktorer bestemmende for et lægemiddels fordeling: Perfusions-limiteret fordeling Lipidopløselighed Blodtilførsel Binding til vævskomponenter eller plasmaproteiner Fordelingshastigheden bestemmes af: Vævets blodperfusion Lægemidlets evne til at passere vævsmembraner Perfusionshastighed ml/min/ml væv Lunger 10 Nyrer 4 Lever 0,8 Hjerne 0,5 Fedtvæv 0,03 Muskelmasse 0,025 3

22 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Tiomebumal, 25 mg/kg i.v. Tiomebumal, 25 mg/kg i.v. (kortvirkende anæstesi pga. redistribution) Koncentration mg/kg Lever Muskel Fedtvæv Koncentration mg/kg Plasma Fedtvæv 10 Plasma Tid, timer Tid, timer Tiomebumal 0,5mg / 20min Virkningsvarighed og dosering ved intravenøs indgift af tiomebumal Koncentration, μg/ml Antal doser Virkningsvarighed Dose no Tid, timer Tiomebumal 0,5mg / 20min Tiomebumal 0,5mg / 20min Koncentration, μg/ml Antal doser Virkningsvarighed Dose no 1 Dose no 2 Koncentration, μg/ml Antal doser Virkningsvarighed Dose no 1 Dose no 2 Dose no Tid, timer Tid, timer 4

23 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Tiomebumal 0,5mg / 20min Plasmakoncentration-tids kurve Koncentration, μg/ml Antal doser Virkningsvarighed Dose no 1 Dose no 2 Dose no 3 Dose no 4 AUC i.v. oral AUC Tid, timer Diffusionslimiteret fordeling Passage af tætte membraner: Placenta Blod-hjerne barrieren Lipidopløselige stoffer kan passere: Pentobarbital Tiomebumal Polære stoffer ikke: Salicylsyre Penicillin Et mål for et lægemiddels fordeling er Fordelingsvolumen (V d ) En farmakokinetisk parameter, der tilhører lægemidlet Fordelingsvolumen (Volume of distribution, Vd) Definition: mængde i kroppen (A) mængde V d = =C plasmakoncentrationen (c pl ) Vd Tilsyneladende fordelingsvolumina: Eks. Warfarin 7,7 liter/70 kg Tolbutamid 11 " Fenemal 62 " Digoxin 645 " Imipramin " Quinacrin " V d : Det volumen plasma en person skulle rumme, såfremt hele stofmængden var jævnt fordelt i plasma. Reelle fordelingsvolumina: Inulin L Extracellulært vand Evans blue 3 L Plasma (ca 4 L) Coffein, Alkohol L Total vandfase 5

24 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) 3 l 6 l Plasmaproteinbinding plasma 3 l plasma 15 l Albumin og alfa-1-acid glycoprotein Bindingsgrad: op til 99,9% Reversible bindinger plasma plasma plasma Plasmaproteinbinding Mulighed for lægemiddelinteraktioner Stof A displacerer stof B fra bindingspladser i plasma Øget fri konc. af B Øget V d for A, (lavere total plasmakonc.) Øget metabolisme Øget ekskretion Øget virkning???? Elimination Definition: Alle de processer, hvormed organismen skiller sig af med lægemidler. Ekskretion Nyrer Lunger Galdeveje Metabolisme Renal udskillelse af lægemidlerl Glomulær filtration. Mw<104 Da filtreres frit. Fri lægemiddel filtreres. Blod Aktiv tubulær sekretion. Mod konc. gradient. Ikke begrænset af proteinbinding. Mætbar/kan hæmmes. Passiv tubulær reabsorption. Lipofile lægemidler, passiv reabs. ph og pka afhængig. Øget flow, nedsat reabs. 1.2 l/min Glomerulus 125 ml/min Tubulus Aktiv transport Lipidopløselige stoffer Passiv transport Lipiduopløselige stoffer Urin (ph=4,6-8,2) 1-2 ml/min CL R =CL filt +CL sekr -CL reabs Definition af syre og base HA H + + A - Stoffet er en syre, da HA er uladet HB + H + + B Stoffet er en base, da HB + er ladet Syre/Basestyrke angives ved K a eller pk a [ H + ] [ A - ] Syre: K a = [ HA ] Base: K a = [ H + ] [ B ] [ HB + ] 6

25 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Membran Plasma, ph = 7,4 Urin, ph = 5,4 Et mål for et lægemiddels elimination er Clearance En farmakokinetisk parameter, der tilhører lægemidlet Svag syre HA HA pka =4,4 H + + A - A - +H + [ A - ] ph = pka + log [ HA ] 7,4 4,4 [ A - ] ph = pka + log [ HA ] 5,4 4,4 [ A - ] [ A - ] = 1000 = 10 [ HA ] [ HA ] Altså: Conc. 100 gange så stor på plasmasiden Ved alkalinisering urinen: Membran Plasma, ph = 7,4 Urin, ph = 8,4 Svag syre HA HA pka =4,4 H + + A - A - +H + [ A - ] ph = pka + log [ HA ] 7,4 4,4 [ A - ] ph = pka + log [ HA 8,4 4,4 Svag syre, Udskillelse afhængig af urin ph [ A - ] [ A - ] = 1000 = [ HA ] [ HA ] Altså: Conc. 10 gange så stor på urinsiden, udskillelse Spørgsmål? Membran Plasma, ph = 7,4 Urin, ph = 7,4 Svag base HB + HB + pka =8,4 H + + B B + H + [ B ] ph = pka + log [ HB + ] 7,4 8,4 [ B ] ph = pka + log [HB + ] 7,4 8,4 [ B ] 1 = [ HB + ] 10 [ B ] 1 = [ HB + ] 10 Altså: Conc. lige stor på hver side 7

26 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Acidificering af urinen Membran Plasma, ph = 7,4 Urin, ph = 5,4 Svag base HB + HB + pka =8,4 H + + B B + H + Alkalinisering af urinen Membran Plasma, ph = 7,4 Urin, ph = 8,4 Svag base HB + HB + pka =8,4 H + + B B + H + [ B ] ph = pka + log [ HB + ] 7,4 8,4 [ B ] ph = pka + log [HB + ] 5,4 8,4 [ B ] ph = pka + log [ HB + ] 7,4 8,4 [ B ] ph = pka + log [HB + ] 8,4 8,4 [ B ] 1 = [ HB + ] 10 [ B ] 1 = [ HB + ] 1000 Altså: Conc. 100 gange så stor på urin-siden [ B ] 1 = [ HB + ] 10 [ B ] 1 = [ HB + ] 1 Altså: Conc. 10 gange så stor på plasma-siden, reabsorption 8

27 AU Farmakologi Forelæsning 19 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) FARMAKON Konjugation (fase2) Ekskretion Metabolisme (fase1) Definition: Det irreversible nettotab af lægemidlet i den molekyleform, hvori det blev tilført organismen. FASE 1 Cytokrom P450 monooxygenase systemet bidrager til den oxidative metabolisering af mere end 90% af den nuværende klinisk anvendte farmaka CYP1A2 CYP2C9** CYP2C19* CYP2D6* CYP2E1 CYP3A4 Membran-associerede proteiner lokaliseret i glat ER (SER) og er hovedsageligt udtrykt i leveren. Forekomst af CYP enzymer i leveren forekomst af P450 iso-enzymer i leveren (%) CYP2D6 2% CYP2E1 7% % af kliniske vigtige lægemidler metaboliseret af P450 iso-enzymer i leveren Oxidation af lægemidler, l cytokrom P450 systemet NADP + NADPH CYP e - Reduktase CYP Fe +3 Drug Drug Drug OH CYP 2C 17% CYP 1A2 12% CYP 3A4-5 26% OTHER 36% CYP 2C9 14% CYP 1A2 14% CYP 2C19 11% CYP 3A4-5 33% CYP2D6 23% CYP2E 5% Oxidation: Addition af oxygen el. dehydrogenering CYP Fe +2 Drug O 2 O 2 CYP Fe +2 Drug e - CYP Fe +3 Drug OH H 2 O 2H + Faktorer der påvirker aktivitet og nivo af CYP enzymer Føde Rygning Alkohol Drugs Miljø Genetisk Polymorfisme 1A1;1A2; 1B1, 2A6, 2B6, 2C8,9,19; 2D6, 3A4,5 1A1;1A2, 2E1 2E1 1A1,1A2; 2A6; 2B6; 2C; 2D6; 3A3, 3A4,5 1A1,1A2; 2A6; 1B; 2E1; 3A3, 3A4,5 Rød: især vigtige i lægemidlers metabolisering 1A; 2A6; 2C9,19; 2D6; 2E1 Antipyrin Hæmmere: Fluvoxamin Metoxalen p-piller Klozapin Olanzapin Warfarin, mirtazapin Imipramin Klomipramin CYP1A2 Induktorer: Tobaksrygning Grillet kød; prokarcinogener Omeprazol Polycykliske aromatiske kulbrinter Koffein Teofyllin 15% Propranolol ikke udtrykt ved fødselen indiv. variationer, mænd kvinder 2

28 AU Farmakologi Forelæsning 19 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Enfluran Hæmmer: Induktor: Disulfiram CH 3 CH 2 OH Isoniazid Klorzoxazon CH 3 CH 2 OH CYP2E1 Oxiderer prokarcinogener: Benzen fenoler styren etc. Paracetamol Teofyllin Halotan 5-10% begrænset betydning for oxidationen Protease hæmmere Idinavir og lopinavir Karbamazepin Calcium- Antagonister Verapamil, Diltiazem Hæmmere: CYP3A4 Ketokonazol, Erytromycin Grapefrugtjuice, Nefazodon Itrakonazol, Proteasehæmmere Induktorer: Ciklosporin Warfarin, losartan, cipralex, mirtazapin, donepezil Karbamazepin Rifampicin Antiarytmika Kinidin, lidokain Erytromycin Statiner Simvastatin, lovastatin Cytostatika Tamoxifen,docetaxel Benzodiazepiner Midazolam, Triazolam Dominerende enzym Alle lægemidler der oxideres af enzymet, hæmmer det også Udtalt-første passage metabolisme. Substancer som kan påvirke lægemidlers metabolisering Grapefrugt juice - CYP 3A4 hæmmer; furanocoumariner Bailey, D.G et al.; Am J Cardiovasc Drugs 2004, 4: St John s Wort (perikum) - CYP3A4 inducer Tirona, R.G and Bailey, D.G. ; Br J Clin Pharmacol. 2006,61: St Johns wort: urte behandling af mild depression (Iso)Safrol CYP1A1, CYP1A2 hæmmer; æterisk olie, for eks. brugt i sæbe/ parfume og til reumatiske lidelser, nu forbudt pga. giftighed. Grapefrugt juice, eksempel Behandling med Felodipin (Ca-antagonist, antihypertensiv), og gentagen konsumption af grapefrugt juice (hæmning CYP3A4) CH 3 O 2 C Cl Cl H CO 2 CH 3 CH 3 N CH 3 H 3A4 Cl Cl CH 3 O 2 C CO 2 CH 3 CH 3 N CH 3 5mg tablet + ca. 3 glas grapefrugt juice om dagen Uden juice Review- D.G. Bailey, et al.; Br J Clin Pharmacol 1998, 46: Mekanisme for CYP3A4-medieret metabolisering af lægemiddel (A) og lave plasmakoncentrationer af Felodipin (B). Første-passage metabolisme. Metabolisering af peroralt indgivet farmaka ved første passage af tarmslimhinden og leveren. F =AUC oral /AUC iv = bioavailability/ biotilgængelighed CYP CYP CYP CYP CYP CYP Prodrug: Et farmakologisk inaktivt lægemiddel som først ved metabolisering omdannes til en aktiv metabolit. Wilkinson G. N Engl J Med 2005;352:

29 AU Farmakologi Forelæsning 19 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) P-glykoproteins struktur og lokalisering First-Pass Metabolisme efter po. indgift af Felodipin og interaktion med grapefrugtjuice Wilkinson G. N Engl J Med 2005;352: Felodipin "Actavis" Calciumantagonist (gruppe I) med overvejende kardilaterende virkning. Antihypertensivum. Actavis ATC-kode C08CA02 Indikationer Arteriel hypertension. Doseringsforslag Voksne. Initialt. 5 mg dgl. Vedligeholdelsesdosis mg én gang dgl. om morgenen. Ældre. Initialt 2,5 mg dgl. Bemærk: Depottabletterne skal synkes hele. Farmakokinetik Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, men undergår betydelig førstepassage-metabolisme i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter. Biotilgængelighed af en peroralt indgiven dosis ca. 15%. Plasmahalveringstid ca. 24 timer. Depottabletterne (monodepot) er fremstillet således, at kontinuerlig afgift finder sted. Maksimal plasmakoncentration nås efter 3-5 timer. Interaktioner Felodipin kan øge koncentrationen af tacrolimus. Felodipin hæmmer den renale elimination af digoxin og kan øge plasma-digoxin med op mod 50%. Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice bør undgås. En øgning i Cmax for ciclosporin kan ses, og omvendt kan ciclosporin hæmme nedbrydningen af felodipin. Felodipin metaboliseres via CYP3A4, og der er mulige interaktioner med inhibitorer og induktorer. Inhibitorer af CYP3A4, fx cimetidin, ketoconazol, erythromycin og HIV-proteasehæmmere, kan øge plasmakoncentrationen af felodipin. Induktorer, fx carbamazepin, phenytoin og rifampicin, kan tilsvarende nedsætte plasmakoncentrationen af felodipin, se tabel 2 elimination og cytokrom P450- systemet. FASE-2 biotransformation De fleste farmaka oxideres (fase-1), og angribes derefter af fase-2. De to vigtigste fase-2 reaktioner: glucoronidering og N-acetylering (genetisk variation). Andre konjugations-reaktioner: kobling med glycin, sulfat, methylering og gluthathion Paracetamols biotransformation O NHCCH 3 = Ændring af lægemidlers virkning efter biotransformation Aktiv Modersubstans Inaktiv Toksisk Aktiv Metabolit Inaktiv Toksisk Oxidation Prednison Prednisolon Fluoxetin Norfluoxetin Paracetamol-sulfat (leveren) N-acetyl-p-benzoquinonimin OH CYP1A2 CYP2E1 Paracetamolglukoronid (leveren) NAPQI (kun få %, vævstoksisk) Hydrolyse Reduktion Glukoronidering Paracetamol Klomipramin Acetylsalicylsyre Haloperidol Oxazepam Terfenadin Fexofenadin Salicylsyre 8-hydroksyklomipramin Reduceret haloperidol Oxazepamglukuronid NAPQI glutation Morfin Morfin-6- glukoronid Paracetamol-merkapturat N-acetylering Isoniazid Sulfametoxazol N-acetylisoniazid N-acetylsulfametoxazol 4

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 1. ALMEN FARMAKOLOGI... 4 1.10 ALMENE DEFINITIONER... 4 1.20 RECEPTORBEGREB ET... 4 1.30 DOSIS -VIRKNINGSFORHOLD... 5 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 5 november 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Lettere at forebygge blodpropper

Læs mere

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN Revideret Juli 2003 Sven Edelfors Kapitel 1. Almen toksikologi Hvad er ikke giftigt? Alt er giftigt og intet er ugiftigt Kun dosis bestemmer om en ting er giftig eller ugiftig.

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

Opdagelsen og udbredelsen af antibiotika ændrede

Opdagelsen og udbredelsen af antibiotika ændrede videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Antibiotika i tandlægepraksis Anvendelse af antibiotika indebærer ikke blot virkninger og bivirkninger hos den enkelte patient, men kan potentielt have negative

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Psykiatrisk Selskab Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS vejledning 2011. Nr. 1 Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS

Læs mere

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme CA NC ER OG V ENØ S TR OMBOEMBOLISME BEHAND LINGSV EJLED NING 2009 N R. 1 Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme Denne behandlingsvejledning er den første der specifikt adresserer spørgsmålet

Læs mere

Dansk læge, afdelingsoverlæge

Dansk læge, afdelingsoverlæge w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 2 mar ts 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l a

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3 Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr. 3 Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr.3 Udgivet august 2007 af : Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads 10 1127

Læs mere

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER 2005 INDHOLD Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Sygdommens natur, diagnostik og epidemiologi Janne Milton, Charlotte Anker,

Læs mere

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version):

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser De Affektive Teams Psykiatrien i Region Syddanmark Almenpsykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion & Almenpsykiatrisk

Læs mere

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013 Lægemidler TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd DaNIsH DeNTaL JOUrNaL Ordination antibiotika antimykotika antivirale stoffer antiseptiske midler Desinfektionsmidler analgetika

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

Oral candidose, gærsvampeinfektioner i mundhulen,

Oral candidose, gærsvampeinfektioner i mundhulen, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Antimykotisk behandling af oral candidose I denne artikel gennemgås udredning og behandling af oral candidose. Der er fokus på kliniske karakteristika, diagnostik,

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 2 april 2015 29. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk LÆS INDE I BLADET Borgere med kronisk

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin

DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin 20 år mod strømmen www.dsom.dk Indhold DSOM historien Orthomolekylær kost - og det modsatte Vitaminer og mineraler Holistisk tandlægegerning i praksis Det

Læs mere

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling med en angiotensin II antagonist en dobbeltblind randomiseret undersøgelse PROJEKTGRUPPE Krista Dybtved Kjærgaard 1,2, cand.med. Christian

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille neurolog Af Asma Bashir Den lille neurolog, af Asma Bashir Redigeret: Juni 2014 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk

Læs mere

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Dansk bidrag til ny lærebog af journalist (DJ) Charlotte Rafn

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Dansk bidrag til ny lærebog af journalist (DJ) Charlotte Rafn Nr. 5 oktober 2012 9. årgang MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S www.dyrlaegemagasinet.dk ISSN Nr. 1603-8002 læs inde i bladet Dansk bidrag til ny lærebog af journalist

Læs mere

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403 Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system De cardiovaskulære parametre afhænger af mange forskellige ting, der igen er indbyrdes afhængige af hinanden. Her skal der ses på sammenhænget mellem forskellige

Læs mere