Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009"

Transkript

1 AU Farmakologi Forelæsning 01 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) 7/13/2009 Diuretika Diuretika På medicinlisten hos ældre mennesker findes diuretika og paracetamol blandt de hyppigst anvendte farmaka. Derfor er det vigtigt at have et overblik over de hyppigst anvendte diuretika. Diuretika Forelæsning Efterår 2009 Diuretika Forelæsning Efterår 2009 Væskebalancen Basal fysiologi Kroppens væskefaser udgøres af intracellulærfasen (ICV) og ekstracellulærfasen (ECV). Vand bevæger sig frit imellem ICV og ECV. Na-K-pumpen pumper natrium ud af cellen og kalium ind i cellen. Diuretika Forelæsning Efterår 2009 Diuretika Forelæsning Efterår 2009 Væskebalancen Natrium er den kvantitativt mest betydende ekstracellulære kation. Natrium har afgørende betydning for væskebalancen. Udskillelsen af natrium reguleres via nyrerne. Regulation: ADH/vasopressin Væskebalancen Renin-Angiotensin-Aldosteron systemet Natriuretiske peptider Prostaglandiner Sympaticus Diuretika Forelæsning Efterår 2009 Diuretika Forelæsning Efterår

2 AU Farmakologi Forelæsning 02 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Dopaminerg farmakologi v/ Michael Mulvany, Farmakologisk Institut dopamin receptorer/nerver - CNS - periferi - blodkar - nyre - koronar, mesenteriale, cerebrale - nyre - øjet - mave - binyren syntese af dopamin Noradrenaline Adrenaline

3 Cellers Kommunikation AU Farmakologi Forelæsning 03 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) CNS Ach, peptider, aminosyrer... (GABA, glutamat) Endokrine ACTH, thyroxin, insulin... PNS Sensoriske (SP,neurokininer) Parasympatiske (Ach, VIP) Sympatiske (NA, NPY) Lokale (parakrine, autokrine) Eicosanoider Kininer, renin-angiotensin Endothelin Histamin, serotonin Cytokiner, chemokiner

4 AU Farmakologi Forelæsning 04 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Farmakokinetik Vigtige formler Den matematiske beskrivelse af farmakons skæbne i organismen Vd= A F= C AUC po AUC iv C= C 0 *e -k*t ln2 t½= k ln2*vd t½= Cl F*Dosis =Cl*C ss ΔT Farmakokinetik ClRE Vd: Fordelingsvolumen Farmakonekskretion Farmakon på Farmakon ke: eliminationsabsorptions i kroppen hastighedskonstant stedet ka : Absorptionshastighedskonstant F: Absorptionsfraktion ClHE Metabolitter ClTOTAL = ClRE + ClHE Theophyllin Dose = Cl * C ΔT ss = 33 ml/min * 15 mg/l = 30 mg/time 40 T½ = 8 timer Koncentration, mg/l mg pr 24 tmer 240 mg pr 8 timer 10 Infusion Timer Primære farmakokinetiske parametre: A A Fordelingsvolumen: Vd = => C= C Vd s. 415 medicin.dk 2007 Vd : En proportionalitetsfaktor, der relaterer mængden i kroppen A til plasmakoncentrationen C Vd er altså det volumen plasma med koncentrationen C, der skal til, for at rumme hele mængden A Clearance (Cl): eliminationshastigheden=cl*c Cl er en proportionalitetsfaktor der relaterer eliminationshastigheden, -da/dt, med koncentration C

5 AU Farmakologi Forelæsning 05 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Optimeret energiudnyttelse Nedsat energiforbrug/behov Men spiser vi mindre? Either?! Fedme: Gener & Miljø Fysiologi 1 Fedtforbrænding Hormonel kontrol Appetitkontrol Optimeret energiudnyttelse Nedsat energiforbrug/behov 1

6 AU Farmakologi Forelæsning 06 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Forelæsning i Farmakologi 7. Semester Medikamenter med virkning på knoglemarven

7 AU Farmakologi Forelæsning 07 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Koagulationskaskaden Virchovs triade og risiko for trombose Stase Graviditet Kirurgi Immobilisering mm Inflammation Kirurgi Traumer mm Karvægs læsion Graviditet Hormoner Koagulationsforstyrrelser mm koagulations faktorer Hvid trombe Delvis okklusion af blodkar Hvid trombe Delvis okklusion af blodkar Embolier: Trombocyt-aggregater dannet fra den hvide trombe Hvid trombe Trombocyt-aggregater Hvid trombe Trombocyt-aggregater MJ Davies MJ Davies Rød trombe Totalt okkluderet blodkar Venøse tromber MJ Davies Rød trombe: Erytrocytter i tætmasket fibrinnet dannet på underliggende hvid trombe Skyldes oftest stase og hyperkoagulabilitet Karvæggen er intakt Består af fibrin + erytrocytter Lokaliseret mellem klap og karvæg RØD TROMBE DVT, lungeemboli 1

8 AU Farmakologi Forelæsning 08 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Histaminerg farmakologi Histamin lokalhormon Anti-histaminer med virkning på H 1 -receptorer allergi Anti-histaminer med virkning på H 2 -receptorer ulcusmidler Histamin Stoffet: Biogen amin (serotonin og catecholaminer) Lokalhormon CNS-transmitter Lokalisation: Mastceller og basofile leukocytter Mastceller: Højeste koncentrationer i luftveje, hud og GIsystemet Basofile leukocytter: Cirkulerende mastceller Histaminerge neuroner Frigørelsen af histamin Energikrævende: degranulering/exocytosis er calcium afhængig og kræver hydrolyse af ATP fosforylering af proteiner og dannelse af lipid-budbringere er involveret ekstracellulært Na + byttes ud med histamin på den negativt ladet heparin Udløsende faktorer: IgE aktiveret release - type 1 allergisk reaktion complement faktorer C3a C5a (genetisk disponerede) peptider med basiske amino grupper (somatostatin, VIP, substance P, NPY) compound 48/80 Frigørelsen af histamin Ikke energikrævende frigørelse: Uspecifik cellelysis Mekanisk påvirknng (tryk) Varme / kulde UV- lys Kemisk påvirkning Mastcellen Mastcellen Histamin LTC 4 PGD 2 PAF tryptase chymase Fcε R1 IgE Fcε R1 IgE Allergen

9 AU Farmakologi Forelæsning 09 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Histamin syntese Histamin og antihistaminer Histamin metabolisme Histamin Mastceller og basofile granulocytter (depoter) Andre celler Mastcelle Histamin Antihistaminer - klassifikation Virkninger Inflammatorisk mediator (H 1 ) Normalt forstås herved H 1 -antihistaminer! Inddeling - stimulation af sensoriske nerver - kardilatation og øget permeabilitet - glat muskelkontraktion i bronkier og mave-tarm kanal Sekretion - ventrikel (H 2 ) -næse(h 1, H 2 ) Signalsubstans - CNS (H 3 ) Sederende Non-sederende Lokalt virkende - mepyramin, difenhydramin, prometazin virker på H 1 -, muskarin (kolinerg)-, serotonin- og dopaminreceptor - terfenadin, feksofenadin, cetirizin, loratadin, astemizol virker selektivt på H 1 -receptor - azelastin, levocabastin virker selektivt på H 1 -receptor

10 AU Farmakologi Forelæsning 10 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Hjerteinsufficiens Lægemidler med virkning på hjerteinsufficiens I Ulf Simonsen Farmakologisk Institut Aarhus Universitet Hjertet ikke i stand til at opretholde et minutvolumen med bevaret fyldningstryk, der er tilstrækkelig til at honorere de iltbehov, som metaboliseringen kræver Definition indebærer minutvolumen kan være normalt, men med øget fyldningstryk Inddeling Hjerteinsufficiens Anatomisk - højresidig/venstresidig Patofysiologisk - systolisk/diastolisk dysfunktion Forløbsrelateret - akut/kronisk Symptomrelateret (New York Heart Ass. = NYHA I-IV) Diastolisk hjerteinsufficiens Hæmmet afslapningsfase Hypertension Aortastenose Hypertrofisk kardiomyopati Systolisk hjerteinsufficiens Nedsat kontraktilitet (inotropi) Iskæmisk kardiomyopati Idiopatisk dilateret kardiomyopati Systolisk versus diastolisk hjerteinsufficiens Spektrum af hjerteinsufficiens (Aurigemma et al., Ciculation, 2006) 1

11 AU Farmakologi Forelæsning 11 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Lægemidler med virkning på hjerteinsufficiens II Ulf Simonsen Farmakologisk Institut Aarhus Universitet Farmakologisk behandling af systolisk kronisk hjerteinsufficiens 1. Diuretika + kaliumtilskud 2. ACE-hæmmer/AT 1 behandling 3. ß-adrenoceptor antagonist 4. Aldosteron receptor antagonist 5. Digoxin 6. Nitrovasodilator 7. Statiner/antikoagulantia/antihypertensiva/antiarrytmika etc Aldosteron receptor antagonister til farmakologisk behandling af kronisk hjerteinsufficiens Diuretiske effekt af spironolakton Nefron-lumen Interstitium/blod ATP K + 3Na + 2K + Spironolakton også antagonist på progesteron + androgen receptorer Eplerenon Na + ADP MR Na + AIP H + mrna Aldosteron Spironolakton kanrenon Non-renale effekter af aldosteron Aldosteron produceres lokalt i karvæggen og hjertet Aldosteron producerer fibrose og ventrikel hypertrofi Non-genomisk receptor øger oxidativ stress? Farmakologisk behandling af systolisk kronisk hjerteinsufficiens 1. ACE-hæmmer behandling 2. Diuretika + kaliumtilskud 3. ß-adrenoceptor antagonist 4. Spironolakton, eplerenon 5. Digoxin 6. Nitrovasodilator 7. Statiner/antikoagulantia/antihypertensiva/antiarrytmika etc 1

12 AU Farmakologi Forelæsning 12 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Farmakologisk behandling af sygdomme i hypofyse / hypothalamus Torben Laursen, lektor, dr.med., ph.d., Speciallæge i klinisk farmakologi, Aarhus Universitet og Århus Universitetshospital Sammenhæng mellem hypothalamus og hypofyse nucleus supraopticus nucleus paraventricularis 1

13 AU Farmakologi Forelæsning 13 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) IMMUNFARMAKOLOGI kap. 61 IMMUNFARMAKOLOGI Immundæmpning (ciklosporin, takrolimus, azathioprin, mykofenolat) Dorthe Mørck Mortensen Nyremedicinsk afdeling, Skejby sygehus Immunstimulation (Interferon, interleukiner) IMMUNDÆMPENDE MEDIKAMENTER Formål Svække kroppens immunrespons ved: Organtransplantation Inflammatoriske sygdomme med immunologisk baggrund Hudlidelser Visse tarmsygdomme Reumatiske lidelser Vaskulit sygdomme Allergiske lidelser IMMUNDÆMPENDE MEDIKAMENTER Glukokortikoider: prednisolon Calcineurin inhibitorer: ciklosporin, takrolimus Antiproliferativa: azatioprin, mykofenolat (MMF) Antistoffer: basiliximab, OKT3, IMMUNDÆMPENDE MEDIKAMENTER Hæmning af antigen genkendelse: glukokortikoider Hæmning af T-celle aktivering: Ciklosporin, tacrolimus Hæmning af T og B celle proliferation (S-fase): azatioprin, mykofenolat IMMUNDÆMPENDE MEDIKAMENTER kombinationer Organtransplantation: prednisolon+ciklosporin+azathioprin+basiliximab prednisolon+ciklosporin+mmf+basiliximab prednisolon+takrolimus+mmf+basiliximab F.eks svær reumatologisk lidelse: prednisolon+ciklosporin ciklosporin som monoterapi azathioprin som monoterapi

14 AU Farmakologi Forelæsning 14 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Kolinerg farmakologi v/ Michael Mulvany, Farmakologisk Institut Nervesystemet medulla spinalis Ach, M Ach, N truncus sympaticus Ach, N Ach, M NA (α,β) Ach, N parasympatisk hjerte- og glatmuskel kirtler sympatisk svedkirtler sympatisk hjerte- og glatmuskel kirtler autonomt Ach, N D (D 1 ) sympatisk renal vaskulær glatmuskel Ach, N binyre marven adrenaline, NA Ach, N somatisk skeletmuskel Ach: acetylkolnin N: nikotin M: muskarin NA: noradrenalin D: dopamin autonomt nervesystem sympatisk stimulation: - takykardi - kardilatation i muskler - karkontraktion i viscera - dilatation af bronkier - kontraktion af sfinktere - mydriasis fight or flight parasympatisk stimulation - bradykardi - kardilatation i viscera - kontraktion af bronkier - afslapning af sfinktere - miosis rest and digest

15 AU Farmakologi Forelæsning 16 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Farmakolgisk Institut Michael Mulvany, forelæsning om kolinerg farmakologi, 27. aug autonomt nervesystem - grundlæggende system - basis for nogle vigtige behandlinger - hypertension - astma - gode eksempler på farmakologiske principper - receptor klassifikation, subtyper og lokalisation - rationelle virkninger og bivirkninger... rationel farmakoterapi autonom farmakologi i dag 1. autonomt nervesystem kap. 6 kolinerg farmakologi kap. 7, 8 2. adrenerg farmakologi kap. 9, sept. 3. dopaminerg farmakologi kap. 11 holdundervisning indenfor kolinerg og adrenerg farmakologi

16 AU Farmakologi Forelæsning 17 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Lægemiddelbivirkninger Epidemiologi Mekanismer? Definitioner Eksempler Forebyggelse Agenda Torben Laursen, lektor, dr.med., ph.d. speciallæge i klinisk farmakologi LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER Epidemiologi: 3% af indlæggelser relateres til adverse drug reactions (ADR). 6.6% af indlagte patienter havde betydende ADR. 5-9% af hospitalsudgifter relateret til ADR. Relation mellem ADR og farmakologiske egenskaber ved lægemidlerne (77%). Retrospektiv opgørelse: 1999 indlæggelser på 6 medicinske afd., OUH: 168 lægemiddelrelateret bivirkning, non compliance etc. 3 interaktionsbetinget. Frequency and cost of serious adverse drug reactions in a department of general medicine. Nicholas Moore, Dominique Lecointre, Catherine Noblet & Michel Mabille British Journal of Clinical Pharmacology 45 (3): 301, 1998 Hallas J. Dan Med Bull 1996 Apr;43(2): LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER Lægemiddelbivirkning - forekomst Tværsnitsundersøgelse: 48 interviews af 67 akutte intern medicinske patienter, Viborg: 71 år; 6,4 lægemidler; 309 medicinordinationer 85 medicineringsfejl 33 patienter berørt 6 vurderedes at have været udsat for en potentielt alvorlig fejl. U.f.L. 168/35 (28/8-2006): , leder: 2885 Lægemiddel Salg Indlæggelser/mill.DDD (DDD/1000/døgn) NSAID ASA Opioider Benzodiazepiner 93 7 Antipsykotika 8 45 Kortikosteroider 9 69 Insulin Diuretika Digoxin 8 61 Nitrofurantoin 0,4 617 Hallas et al, Br J Clin Pharm 1992;33:

17 AU Farmakologi Forelæsning 18 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) LÆGEMIDDELINTERAKTIONER Lægemiddelinteraktioner Definition: Resultat: Organismens indvirkning på et lægemiddel eller lægemidlets indvirkning på organismen påvirkes ved samtidig indtagelse af et andet lægemiddel Øgede eller reducerede effekter af lægemidlet Lægemiddelinteraktioner er ikke nødvendigvis uønskede - og har ikke nødvendigvis klinisk betydning! Torben Laursen, lektor, dr.med., ph.d. speciallæge i klinisk farmakologi Forekomst: US 3-5 % ved 4-10 lægemidler 20 % ved > 10 lægemidler Retrospektivt opgørelse 1999 indlæggelser på 6 medicinske afd., OUH: 168 lægemiddelrelateret bivirkning, non compliance etc. 3 interaktionsbetinget. < 70 år: 67,9 %: ingen medicin 16,5 %: et præparat 15,6 %: flere præparater > 70 år: 35,7 % : ingen medicin 15,9 %: et præparat 48,4 %: flere præparater ofte: Retrospektivt studie diuretika, NSAID, α-/β-/ca-blokkere, digoxin, ACE-I, AK, antidiabetika Reference: Hallas J. Dan Med Bull 1996 Apr;43(2): Department of Clinical Pharmacology, University of Odense. Reference: Rosholm JU, Bjerrum L, Hallas J, Worm J, Gram LF. Dan Med Bull 1998 Apr;45(2):210-3, Department of Clinical Pharmacology, Odense University Hospital. LÆGEMIDDELINTERAKTIONER LÆGEMIDDELINTERAKTIONER CYP 3A4 tubulær sekretion Chelatdannelse compliance clearence dosis-respons kurve fordelingsvolumen metabolisme aktive metabolitter farmakodynamik halveringstid P-glycoprotein induktion terapeutisk interval oral biotilgængelighed AUC proteinbinding CYP 2D6 oxidation konjugering first pass elimination absorptionsfraktion højclearence stoffer TDM affinitet substratfællesskab biliær sekretion Farmakokinetisk: Farmakodynamisk: Andet: - absorption - fordeling - elimination (hepatisk metabolisme, renal ekskretion) - synergisme eller antagonisme - receptor eller homeostase - uforligelighed - fødemidler 1

18 AU Farmakologi Forelæsning 19 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Lægemidlers metabolisering. Farmakogenetik. 26. august 2009 Lægemidlers skæbne i organismen Yvonne Eskildsen-Helmond, Adjunkt Lægemiddel elimination Udskillelse i uændret form (ekskretion). Biotransformation eller kemisk omdannelse af lægemidlet (metabolisme). Involverede organer: Lever/galde-veje Nyrer Lunger (Inhalationsanæstesi) Biotransformation Vigtigste eliminationsmekanisme for lipofile lægemidler De fleste lægemidler er lipofile reabsorbtion i nyrens tubuli meget langsom elimination Ved biotransformation dannes metabolitter, der som regel er mindre aktive og mere polære end modersubstansen udskilt i nyrene Biotransformation Lægemiddel Derivat Konjugat Ekstrahepatiske mikrosomale enzymer (oxidation, konjugation) Fase-1 Fase-2 Hepatiske mikrosomale enzymer (oxidation, konjugation) Hepatiske non-mikrosomale enzymer (acetylering, sulfatering, hydrolyse, oxidation/reduktion reduktion) Fase-1 (omdannelse) Oxidation (cytokrom P450) -Hydroxylering -Dealkylering -Deaminering -N-S oxidation Hydrolyse Reduktion (cytosol, SER) Fase-2 (syntese) -kobling med glucuronsyre -kobling med sulfat -kobling med aminosyre -acetylering -metylering 1

19 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Mål Lægemidlers skæbne i organismen 26. august 2009 *At give en oversigt over lægemidlers skæbe i organismen Yvonne Eskildsen-Helmond, Adjunkt *At gøre klar hvad der er pensum og eksamensrelevant, sammen med det der bliver behandlet i holdtimerne 2 vigtige definitioner Lægemidlers skæbne i organismen Farmakodynamik Hvad gør lægemidlet ved organismen? Lægemidlers virkemåde i kroppen. Farmakokinetik Hvad gør organismen ved lægemidlet? * * Farmakokinetik Den matematiske beskrivelse af farmakas skæbne i organismen Virkningssted frit bundet Lægemidlers absorption Væv (depot) bundet frit i.v. injektion bundet frit PLASMA Respir. luften Lunger Lever metabolisme Absorption: Den proces hvorved et stof transporteres i uændret form fra applikationsstedet til blodbanen Parenteralt absorb.sted i.m. og s.c. injektion Nyrer ekskretion Blære Galde Gastro.int-kanal Peroral indgift Afhængig af: Fysiske/kemiske forhold Administrationsmåde (lokal, systemisk), injektion, oral, inhalation 1

20 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Lægemidlers absorption Lægemidlers absorption Fysiske/kemiske forhold: Passage af membraner Lægemidlers lipidopløselighed Gennemblødning Størrelse af absorptionsfladen -Uioniserede stoffer -Koncentrationsgradient Passiv -Vandig diffusion igennem inaktive kanaler (porer) i membranen. (vandopløselige, ioniserede stoffer) -Koncentrationsgradient, passiv -Aktiv transport * -Begrænset kapacitet -Mod gradient, Energikrævende Lægemiddel absorption Administrationsmåder: Oral Sublingual Rektal Lokal Inhalation Subkutan Intramuskulær Spinal Oral administration Sikker, let, mest økonomisk Patient kooperation kræves Afhænger af maveindholdgastrisk tømningshastighed, ventrikel-ph, blodgennemstrømning komplexdannelse Gastrisk irritation Lavt ph kan inaktivere lægemidler (penicillin) Ventrikel: Tyk mucos membran, lille overfladeareal Tyndtarm: Meget stor overflade, kraftig blodforsyning First-pass-metabolisme Bioavailability-Biotilgængelighed Den fraktion af oralt administreret lægemiddel, der er tilgængelig for fremkaldelse af farmakologisk effekt F = AUC oral AUC iv AUC AUC Sublingual God for ujoniserede og lipidopløselige farmaka (Nitroglycerin, Nicotin) Ingen first-pass-metabolisme Rektal Bevidsløse, børn, til pt. m. kvalme og opkastning Ingen first-pass- metabolisme Lokal Slimhinder Hud Dermal (lokal virkning) Transdermal (systemisk virkning) Stabile plasmakoncentrationer Ingen first-pass- metabolisme Kun potente lægemidler skopolamin, estradiol, nitroglycerin 2

21 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Inhalation Gasarter-letfordampelige stoffer-aerosoler hurtig virkning stor overflade tynd membran separerer alveoler og blodbane høj blodgennemstrømning Subkutan (2) Langsom og konstant absorption, begrænset af blodgennemstrømningen samtidig adm. af vasokonstriktor vil nedsætte abs. Intramuskulær (1) Meget hurtig abs. af farmaka i vandig opløsning Depot- og slow release- præparater Også højmolekylære stoffer (via lymfekar) Smerte Intrakutan (4) Intravenøs (3) Absorptionsfasen undgås Plasmakoncentrations-tids kurve Plasmakoncentration (µg/ml) Tid (time) intravenøs intramuskulær oral minimal effektiv koncentration Lægemidlers fordeling Fordeling (distribution): Den reversibele overførsel af et lægemiddel fra blod til andre steder i organismen. Informationer om et lægemiddels fordeling: Måling af lægemiddel-koncentration i alle væv og legemsvæsker Måling af lægemiddel-koncentrationen i blodplasma Faktorer bestemmende for et lægemiddels fordeling: Perfusions-limiteret fordeling Lipidopløselighed Blodtilførsel Binding til vævskomponenter eller plasmaproteiner Fordelingshastigheden bestemmes af: Vævets blodperfusion Lægemidlets evne til at passere vævsmembraner Perfusionshastighed ml/min/ml væv Lunger 10 Nyrer 4 Lever 0,8 Hjerne 0,5 Fedtvæv 0,03 Muskelmasse 0,025 3

22 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Tiomebumal, 25 mg/kg i.v. Tiomebumal, 25 mg/kg i.v. (kortvirkende anæstesi pga. redistribution) Koncentration mg/kg Lever Muskel Fedtvæv Koncentration mg/kg Plasma Fedtvæv 10 Plasma Tid, timer Tid, timer Tiomebumal 0,5mg / 20min Virkningsvarighed og dosering ved intravenøs indgift af tiomebumal Koncentration, μg/ml Antal doser Virkningsvarighed Dose no Tid, timer Tiomebumal 0,5mg / 20min Tiomebumal 0,5mg / 20min Koncentration, μg/ml Antal doser Virkningsvarighed Dose no 1 Dose no 2 Koncentration, μg/ml Antal doser Virkningsvarighed Dose no 1 Dose no 2 Dose no Tid, timer Tid, timer 4

23 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Tiomebumal 0,5mg / 20min Plasmakoncentration-tids kurve Koncentration, μg/ml Antal doser Virkningsvarighed Dose no 1 Dose no 2 Dose no 3 Dose no 4 AUC i.v. oral AUC Tid, timer Diffusionslimiteret fordeling Passage af tætte membraner: Placenta Blod-hjerne barrieren Lipidopløselige stoffer kan passere: Pentobarbital Tiomebumal Polære stoffer ikke: Salicylsyre Penicillin Et mål for et lægemiddels fordeling er Fordelingsvolumen (V d ) En farmakokinetisk parameter, der tilhører lægemidlet Fordelingsvolumen (Volume of distribution, Vd) Definition: mængde i kroppen (A) mængde V d = =C plasmakoncentrationen (c pl ) Vd Tilsyneladende fordelingsvolumina: Eks. Warfarin 7,7 liter/70 kg Tolbutamid 11 " Fenemal 62 " Digoxin 645 " Imipramin " Quinacrin " V d : Det volumen plasma en person skulle rumme, såfremt hele stofmængden var jævnt fordelt i plasma. Reelle fordelingsvolumina: Inulin L Extracellulært vand Evans blue 3 L Plasma (ca 4 L) Coffein, Alkohol L Total vandfase 5

24 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) 3 l 6 l Plasmaproteinbinding plasma 3 l plasma 15 l Albumin og alfa-1-acid glycoprotein Bindingsgrad: op til 99,9% Reversible bindinger plasma plasma plasma Plasmaproteinbinding Mulighed for lægemiddelinteraktioner Stof A displacerer stof B fra bindingspladser i plasma Øget fri konc. af B Øget V d for A, (lavere total plasmakonc.) Øget metabolisme Øget ekskretion Øget virkning???? Elimination Definition: Alle de processer, hvormed organismen skiller sig af med lægemidler. Ekskretion Nyrer Lunger Galdeveje Metabolisme Renal udskillelse af lægemidlerl Glomulær filtration. Mw<104 Da filtreres frit. Fri lægemiddel filtreres. Blod Aktiv tubulær sekretion. Mod konc. gradient. Ikke begrænset af proteinbinding. Mætbar/kan hæmmes. Passiv tubulær reabsorption. Lipofile lægemidler, passiv reabs. ph og pka afhængig. Øget flow, nedsat reabs. 1.2 l/min Glomerulus 125 ml/min Tubulus Aktiv transport Lipidopløselige stoffer Passiv transport Lipiduopløselige stoffer Urin (ph=4,6-8,2) 1-2 ml/min CL R =CL filt +CL sekr -CL reabs Definition af syre og base HA H + + A - Stoffet er en syre, da HA er uladet HB + H + + B Stoffet er en base, da HB + er ladet Syre/Basestyrke angives ved K a eller pk a [ H + ] [ A - ] Syre: K a = [ HA ] Base: K a = [ H + ] [ B ] [ HB + ] 6

25 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Membran Plasma, ph = 7,4 Urin, ph = 5,4 Et mål for et lægemiddels elimination er Clearance En farmakokinetisk parameter, der tilhører lægemidlet Svag syre HA HA pka =4,4 H + + A - A - +H + [ A - ] ph = pka + log [ HA ] 7,4 4,4 [ A - ] ph = pka + log [ HA ] 5,4 4,4 [ A - ] [ A - ] = 1000 = 10 [ HA ] [ HA ] Altså: Conc. 100 gange så stor på plasmasiden Ved alkalinisering urinen: Membran Plasma, ph = 7,4 Urin, ph = 8,4 Svag syre HA HA pka =4,4 H + + A - A - +H + [ A - ] ph = pka + log [ HA ] 7,4 4,4 [ A - ] ph = pka + log [ HA 8,4 4,4 Svag syre, Udskillelse afhængig af urin ph [ A - ] [ A - ] = 1000 = [ HA ] [ HA ] Altså: Conc. 10 gange så stor på urinsiden, udskillelse Spørgsmål? Membran Plasma, ph = 7,4 Urin, ph = 7,4 Svag base HB + HB + pka =8,4 H + + B B + H + [ B ] ph = pka + log [ HB + ] 7,4 8,4 [ B ] ph = pka + log [HB + ] 7,4 8,4 [ B ] 1 = [ HB + ] 10 [ B ] 1 = [ HB + ] 10 Altså: Conc. lige stor på hver side 7

26 AU Farmakologi Forelæsning 20 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Acidificering af urinen Membran Plasma, ph = 7,4 Urin, ph = 5,4 Svag base HB + HB + pka =8,4 H + + B B + H + Alkalinisering af urinen Membran Plasma, ph = 7,4 Urin, ph = 8,4 Svag base HB + HB + pka =8,4 H + + B B + H + [ B ] ph = pka + log [ HB + ] 7,4 8,4 [ B ] ph = pka + log [HB + ] 5,4 8,4 [ B ] ph = pka + log [ HB + ] 7,4 8,4 [ B ] ph = pka + log [HB + ] 8,4 8,4 [ B ] 1 = [ HB + ] 10 [ B ] 1 = [ HB + ] 1000 Altså: Conc. 100 gange så stor på urin-siden [ B ] 1 = [ HB + ] 10 [ B ] 1 = [ HB + ] 1 Altså: Conc. 10 gange så stor på plasma-siden, reabsorption 8

27 AU Farmakologi Forelæsning 19 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) FARMAKON Konjugation (fase2) Ekskretion Metabolisme (fase1) Definition: Det irreversible nettotab af lægemidlet i den molekyleform, hvori det blev tilført organismen. FASE 1 Cytokrom P450 monooxygenase systemet bidrager til den oxidative metabolisering af mere end 90% af den nuværende klinisk anvendte farmaka CYP1A2 CYP2C9** CYP2C19* CYP2D6* CYP2E1 CYP3A4 Membran-associerede proteiner lokaliseret i glat ER (SER) og er hovedsageligt udtrykt i leveren. Forekomst af CYP enzymer i leveren forekomst af P450 iso-enzymer i leveren (%) CYP2D6 2% CYP2E1 7% % af kliniske vigtige lægemidler metaboliseret af P450 iso-enzymer i leveren Oxidation af lægemidler, l cytokrom P450 systemet NADP + NADPH CYP e - Reduktase CYP Fe +3 Drug Drug Drug OH CYP 2C 17% CYP 1A2 12% CYP 3A4-5 26% OTHER 36% CYP 2C9 14% CYP 1A2 14% CYP 2C19 11% CYP 3A4-5 33% CYP2D6 23% CYP2E 5% Oxidation: Addition af oxygen el. dehydrogenering CYP Fe +2 Drug O 2 O 2 CYP Fe +2 Drug e - CYP Fe +3 Drug OH H 2 O 2H + Faktorer der påvirker aktivitet og nivo af CYP enzymer Føde Rygning Alkohol Drugs Miljø Genetisk Polymorfisme 1A1;1A2; 1B1, 2A6, 2B6, 2C8,9,19; 2D6, 3A4,5 1A1;1A2, 2E1 2E1 1A1,1A2; 2A6; 2B6; 2C; 2D6; 3A3, 3A4,5 1A1,1A2; 2A6; 1B; 2E1; 3A3, 3A4,5 Rød: især vigtige i lægemidlers metabolisering 1A; 2A6; 2C9,19; 2D6; 2E1 Antipyrin Hæmmere: Fluvoxamin Metoxalen p-piller Klozapin Olanzapin Warfarin, mirtazapin Imipramin Klomipramin CYP1A2 Induktorer: Tobaksrygning Grillet kød; prokarcinogener Omeprazol Polycykliske aromatiske kulbrinter Koffein Teofyllin 15% Propranolol ikke udtrykt ved fødselen indiv. variationer, mænd kvinder 2

28 AU Farmakologi Forelæsning 19 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) Enfluran Hæmmer: Induktor: Disulfiram CH 3 CH 2 OH Isoniazid Klorzoxazon CH 3 CH 2 OH CYP2E1 Oxiderer prokarcinogener: Benzen fenoler styren etc. Paracetamol Teofyllin Halotan 5-10% begrænset betydning for oxidationen Protease hæmmere Idinavir og lopinavir Karbamazepin Calcium- Antagonister Verapamil, Diltiazem Hæmmere: CYP3A4 Ketokonazol, Erytromycin Grapefrugtjuice, Nefazodon Itrakonazol, Proteasehæmmere Induktorer: Ciklosporin Warfarin, losartan, cipralex, mirtazapin, donepezil Karbamazepin Rifampicin Antiarytmika Kinidin, lidokain Erytromycin Statiner Simvastatin, lovastatin Cytostatika Tamoxifen,docetaxel Benzodiazepiner Midazolam, Triazolam Dominerende enzym Alle lægemidler der oxideres af enzymet, hæmmer det også Udtalt-første passage metabolisme. Substancer som kan påvirke lægemidlers metabolisering Grapefrugt juice - CYP 3A4 hæmmer; furanocoumariner Bailey, D.G et al.; Am J Cardiovasc Drugs 2004, 4: St John s Wort (perikum) - CYP3A4 inducer Tirona, R.G and Bailey, D.G. ; Br J Clin Pharmacol. 2006,61: St Johns wort: urte behandling af mild depression (Iso)Safrol CYP1A1, CYP1A2 hæmmer; æterisk olie, for eks. brugt i sæbe/ parfume og til reumatiske lidelser, nu forbudt pga. giftighed. Grapefrugt juice, eksempel Behandling med Felodipin (Ca-antagonist, antihypertensiv), og gentagen konsumption af grapefrugt juice (hæmning CYP3A4) CH 3 O 2 C Cl Cl H CO 2 CH 3 CH 3 N CH 3 H 3A4 Cl Cl CH 3 O 2 C CO 2 CH 3 CH 3 N CH 3 5mg tablet + ca. 3 glas grapefrugt juice om dagen Uden juice Review- D.G. Bailey, et al.; Br J Clin Pharmacol 1998, 46: Mekanisme for CYP3A4-medieret metabolisering af lægemiddel (A) og lave plasmakoncentrationer af Felodipin (B). Første-passage metabolisme. Metabolisering af peroralt indgivet farmaka ved første passage af tarmslimhinden og leveren. F =AUC oral /AUC iv = bioavailability/ biotilgængelighed CYP CYP CYP CYP CYP CYP Prodrug: Et farmakologisk inaktivt lægemiddel som først ved metabolisering omdannes til en aktiv metabolit. Wilkinson G. N Engl J Med 2005;352:

29 AU Farmakologi Forelæsning 19 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) P-glykoproteins struktur og lokalisering First-Pass Metabolisme efter po. indgift af Felodipin og interaktion med grapefrugtjuice Wilkinson G. N Engl J Med 2005;352: Felodipin "Actavis" Calciumantagonist (gruppe I) med overvejende kardilaterende virkning. Antihypertensivum. Actavis ATC-kode C08CA02 Indikationer Arteriel hypertension. Doseringsforslag Voksne. Initialt. 5 mg dgl. Vedligeholdelsesdosis mg én gang dgl. om morgenen. Ældre. Initialt 2,5 mg dgl. Bemærk: Depottabletterne skal synkes hele. Farmakokinetik Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, men undergår betydelig førstepassage-metabolisme i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter. Biotilgængelighed af en peroralt indgiven dosis ca. 15%. Plasmahalveringstid ca. 24 timer. Depottabletterne (monodepot) er fremstillet således, at kontinuerlig afgift finder sted. Maksimal plasmakoncentration nås efter 3-5 timer. Interaktioner Felodipin kan øge koncentrationen af tacrolimus. Felodipin hæmmer den renale elimination af digoxin og kan øge plasma-digoxin med op mod 50%. Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice bør undgås. En øgning i Cmax for ciclosporin kan ses, og omvendt kan ciclosporin hæmme nedbrydningen af felodipin. Felodipin metaboliseres via CYP3A4, og der er mulige interaktioner med inhibitorer og induktorer. Inhibitorer af CYP3A4, fx cimetidin, ketoconazol, erythromycin og HIV-proteasehæmmere, kan øge plasmakoncentrationen af felodipin. Induktorer, fx carbamazepin, phenytoin og rifampicin, kan tilsvarende nedsætte plasmakoncentrationen af felodipin, se tabel 2 elimination og cytokrom P450- systemet. FASE-2 biotransformation De fleste farmaka oxideres (fase-1), og angribes derefter af fase-2. De to vigtigste fase-2 reaktioner: glucoronidering og N-acetylering (genetisk variation). Andre konjugations-reaktioner: kobling med glycin, sulfat, methylering og gluthathion Paracetamols biotransformation O NHCCH 3 = Ændring af lægemidlers virkning efter biotransformation Aktiv Modersubstans Inaktiv Toksisk Aktiv Metabolit Inaktiv Toksisk Oxidation Prednison Prednisolon Fluoxetin Norfluoxetin Paracetamol-sulfat (leveren) N-acetyl-p-benzoquinonimin OH CYP1A2 CYP2E1 Paracetamolglukoronid (leveren) NAPQI (kun få %, vævstoksisk) Hydrolyse Reduktion Glukoronidering Paracetamol Klomipramin Acetylsalicylsyre Haloperidol Oxazepam Terfenadin Fexofenadin Salicylsyre 8-hydroksyklomipramin Reduceret haloperidol Oxazepamglukuronid NAPQI glutation Morfin Morfin-6- glukoronid Paracetamol-merkapturat N-acetylering Isoniazid Sulfametoxazol N-acetylisoniazid N-acetylsulfametoxazol 4

Neurotransmittere og det autonome nervesystem

Neurotransmittere og det autonome nervesystem nervesystem Neurotransmittere og det autonome nervesystem Ulf Simonsen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet grundlæggende system basis for nogle vigtige behandlinger hypertension astma gode eksempler

Læs mere

Video: Administrationsveje 2 patientens perspektiv. Video: Administrationsveje 3 den professionelles perspektiv

Video: Administrationsveje 2 patientens perspektiv. Video: Administrationsveje 3 den professionelles perspektiv Modulplan for modul 1.2, Basal farmakologi, efteråret 2017 Vigtigt: Modulplanens læringsmål angiver pensum. I tillæg til læringsmålene for forelæsninger, videoer, studiesal og workshops og andet som findes

Læs mere

autonomt nervesystem fight or flight impulstransmission... transmitter... receptor Enterisk nervesystem somatisk Ack N M

autonomt nervesystem fight or flight impulstransmission... transmitter... receptor Enterisk nervesystem somatisk Ack N M autonomt nervesystem Kolinerg Farmakologi V/Ulf Simonsen, Farmakologisk Institut Kap. 7+41 stimulation: - takykardi - kardilatation i muskler - karkontraktion i viscera - dilatation af bronkier - kontraktion

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Inflammation. Definition. Organismens reaktion på et udefra kommende stimulus. - rødme, varme, hævelse og smerte

Inflammation. Definition. Organismens reaktion på et udefra kommende stimulus. - rødme, varme, hævelse og smerte Inflammation Definition Organismens reaktion på et udefra kommende stimulus Karakteristika - rødme, varme, hævelse og smerte Inflammation Celler Stimulus Mediatorer Celler Respons Mediatorer Celler Cellers

Læs mere

Lægemiddelbivirkninger og interaktioner

Lægemiddelbivirkninger og interaktioner Lægemiddelbivirkninger og interaktioner Epidemiologi: 3% af indlæggelser relateres til adverse drug reactions (ADR). 6.6% 6% af indlagte patienter t havde betydende d ADR. 5-9% af hospitalsudgifter relateret

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 6. juni 2012 PRODUKTRESUMÉ for Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Calmigen 300 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 270 mg ekstrakt (som

Læs mere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere Bilag 1 Lægemiddel 1 Lægemiddel 2 Virkning af kombination Forholdsregler ACE-hæmmere Lithium Øget koncentration af lithium Nedsat virkning af ACE-hæmmere Kontrol af S-lithium og evt. dosisjustering Kombination

Læs mere

INTERAKTIONER MELLEM MAD OG LÆGEMIDLER (FLI) Af Kim Dalhoff

INTERAKTIONER MELLEM MAD OG LÆGEMIDLER (FLI) Af Kim Dalhoff INTERAKTIONER MELLEM MAD OG LÆGEMIDLER (FLI) Af Kim Dalhoff Konsekvenser Interaktioner mellem føde og lægemidler kan føre til en utilsigtet nedsættelse eller øgning af lægemidlets effekt. Konsekvenser

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 27. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 0. D.SP.NR. 6472 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tamoxifen A-Pharma. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tamoxifen 20 mg som tamoxifencitrat.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Lægemidler med virkning på hjerteinsufficiens II. Diuretiske effekt af spironolakton Nefron-lumen. Non-renale effekter af aldosteron

Lægemidler med virkning på hjerteinsufficiens II. Diuretiske effekt af spironolakton Nefron-lumen. Non-renale effekter af aldosteron Lægemidler med virkning på hjerteinsufficiens II Ulf Simonsen Farmakologisk Institut Aarhus Universitet Farmakologisk behandling af systolisk kronisk hjerteinsufficiens 1. Diuretika + kaliumtilskud 2.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter PRODUKTRESUMÉ 14. juni 2007 for Dapson Scanpharm, tabletter 0. D.SP.NR. 6766 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dapson Scanpharm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dapson 50 mg og 100 mg Hjælpestoffer, se pkt

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

Lægemiddelinteraktioner og bivirkninger

Lægemiddelinteraktioner og bivirkninger Lægemiddelinteraktioner og bivirkninger Epidemiologi: 3% af indlæggelser relateres til adverse drug reactions (ADR). 6.6% 6% af indlagte patienter t havde betydende d ADR. 5-9% af hospitalsudgifter relateret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Dagsorden. Kredsløbet, åndedrættet og lungerne samt huden, lever og nyrer. Kredsløbet. Kredsløbet 7/10/14

Dagsorden. Kredsløbet, åndedrættet og lungerne samt huden, lever og nyrer. Kredsløbet. Kredsløbet 7/10/14 Dagsorden Kredsløbet, åndedrættet og lungerne samt huden, lever og nyrer Kredsløbet; hjertet og lungerne Åndedrættet og lungerne Huden Lever og nyrer Københavns Massageuddannelse Kredsløbet Kredsløbet

Læs mere

Amning og farmakologi

Amning og farmakologi Ammekursus 2012/13 Modul 4 Mette Aaskov Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk 1 Studier fra vestlige lande viser at 90-99% af alle kvinder får mindst en slags medicin i løbet

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

Induktion. Vedligehold. Opvågning. Program. Generel anæstesi. Elementer i generel anæstesi. Anæstesi typer. Spørgsmål 1. Anæstesi forløb.

Induktion. Vedligehold. Opvågning. Program. Generel anæstesi. Elementer i generel anæstesi. Anæstesi typer. Spørgsmål 1. Anæstesi forløb. Program Generel anæstesi Centrale temaer Bestanddele af generel anæstesi Opbygning af generel anæstesi Typer af generel anæstesi Vigtige farmakologiske stoffer Holdundervisning farmakologi Tandlægehøjskolen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 Tolico, depottabletter 1500 mg 10. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mega C 1500 Tolico 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depottablet indeholder:

Læs mere

Lægemiddelinteraktioner og bivirkninger

Lægemiddelinteraktioner og bivirkninger Lægemiddelinteraktioner og bivirkninger Agenda Epidemiologi Mekanismer? Definitioner Eksempler Forebyggelse Torben Laursen, overlæge, lektor, dr.med., ph.d. Klinisk Farmakologisk Afd., Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium

Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

14. Mandag Endokrine kirtler del 2

14. Mandag Endokrine kirtler del 2 14. Mandag Endokrine kirtler del 2 Midt i dette nye spændende emne om endokrine kirtler kan det være nyttigt med lidt baggrundsdiskussion omkring især glukoses (sukkerstof) forskellige veje i kroppen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 10. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dol-C-Min 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Ascorbinsyre 500 mg Calciumcarbonat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver 29. oktober 2009 PRODUKTRESUMÉ for Equimucin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 22316 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equimucin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Acetylcystein 2 g Alle

Læs mere

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital.

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Anvendes af læger/personale på Bispebjerg Hospital i forbindelse med behandling af akut forgiftede patienter. Giftlinjens

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

NB! Hver enkelt opgave påbegyndes på et nyt ark. Kun besvarelse på formsæt bedømmes.

NB! Hver enkelt opgave påbegyndes på et nyt ark. Kun besvarelse på formsæt bedømmes. Vejledning Opgavesættet udgøres af 4 opgaver, nummereret I-IV. Opgaverne er udformet indenfor alle områder af pensum, og de enkelte delopgaver i disse forventes besvaret kortfattet. NB! Hver enkelt opgave

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bemærk: Disse ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referralproceduren. Præparatoplysningerne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

EKSAMEN. ALMEN FARMAKOLOGI (Modul 1.2) Medicin og MedIS 1. semester. Mandag den 13. januar :00-11:00

EKSAMEN. ALMEN FARMAKOLOGI (Modul 1.2) Medicin og MedIS 1. semester. Mandag den 13. januar :00-11:00 Aalborg Universitet EKSAMEN ALMEN FARMAKOLOGI (Modul 1.2) Medicin og MedIS 1. semester Mandag den 13. januar 2014 09:00-11:00 2 timer skriftlig eksamen, evalueres med karakter efter 7-skalaen. Intern censur.

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi - personalet spiller en vigtig rolle! Heidi Kudsk, farmaceut Agenda o Tørre tal o Farmakologiske fokuspunkter o Rationel farmakoterapi omsat til praksis BRAINSTORM aktiv deltagelse

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

Eksamensopgaver i Farmakologi marts 2001 (ny ordning)

Eksamensopgaver i Farmakologi marts 2001 (ny ordning) Eksamensopgaver i Farmakologi marts 2001 (ny ordning) De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk URL:

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Rytmonorm 150 mg og 300 mg, tabletter Propafenonhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Den ældre patient og antikoagulerende behandling

Den ældre patient og antikoagulerende behandling Den ældre patient og antikoagulerende behandling Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk Farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg Universitetshospitaler Interessekonflikter Ingen En typisk patient? 83årig

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 21. april 2016 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow Nr.: Emne Navn: Selektive β2-adrenerge agonister (midler mod obstruktive lungesygdomme) Beskrivelse: Lægemidler med selektiv virkning på β 2 -receptorerne. Inkluderer såvel kortidsvirkende- som langtidsvirkende

Læs mere

Polyfarmaci og interaktioner Medicingennemgang

Polyfarmaci og interaktioner Medicingennemgang Polyfarmaci og interaktioner Medicingennemgang Hvad er polyfarmaci? Er polyfarmaci et reelt eller et medieskabt problem? Hvordan kan vi minimere risikoen for polyfarmaci-skabte problemer? Medicingennemgang

Læs mere

PRODUKTRESUME. for. Solacyl, pulver til oral opløsning

PRODUKTRESUME. for. Solacyl, pulver til oral opløsning 26. november 2012 PRODUKTRESUME for Solacyl, pulver til oral opløsning 0. D.SP.NR 24669 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Solacyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram indeholder: Aktivt stof

Læs mere

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 1. RET OG PLIGT 2. FMK (FÆLLES MEDICIN KORT) 3. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER 4. ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER 5. SMERTEBEHANDLING A. PARACETAMOL B. NSAID C. OPIOIDER D. BENZODIAZEPINER

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 13. oktober 2010 PRODUKTRESUMÉ for Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 0. D.SP.NR. 01887 1. LÆGEMIDLETS NAVN Resonium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 100 g pulver indeholder:

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Oplæg vedr. pensumbeskrivelser på medicin/medis v/linda Pilgaard og Mette Dencker

Oplæg vedr. pensumbeskrivelser på medicin/medis v/linda Pilgaard og Mette Dencker Oplæg vedr. pensumbeskrivelser på medicin/medis v/linda Pilgaard og Mette Dencker Status Aktuelt kommunikeres pensum formelt via www.smh.aau.dk; et dokument pr. modul. Der er imidlertid meget stor diversitet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Oxis Turbuhaler, inhalationspulver (Singad Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Oxis Turbuhaler, inhalationspulver (Singad Pharma) 20. august 2010 PRODUKTRESUMÉ for Oxis Turbuhaler, inhalationspulver (Singad Pharma) 0. D.SP.NR. 20016 1. LÆGEMIDLETS NAVN Oxis Turbuhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis, der afgives

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

Revision af pensumbeskrivelser på medicin/medis i forbindelse med ny studieordning Vedtaget af studienævnet for medicin d. 31/

Revision af pensumbeskrivelser på medicin/medis i forbindelse med ny studieordning Vedtaget af studienævnet for medicin d. 31/ Revision af pensumbeskrivelser på medicin/medis i forbindelse med ny studieordning Vedtaget af studienævnet for medicin d. 31/5 2017. Dette dokument er henvendt til modulkoordinatorer og beskriver en kort

Læs mere

Eksamensopgaver vinteren 2002/2003

Eksamensopgaver vinteren 2002/2003 Eksamensopgaver vinteren 2002/2003 Opgave nr. 1: 84-årig mand som tidligere har været rask bortset fra kronisk bronkitis indlægges akut efter et ildebefindende. Har umiddelbart efter indlæggelsen et universelt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

Kvalitet i medicinhåndtering

Kvalitet i medicinhåndtering Kvalitet i medicinhåndtering Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06V 12. september 2007 KL. 09.00 12.00

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06V 12. september 2007 KL. 09.00 12.00 EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06V 12. september 2007 KL. 09.00 12.00 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) Svarnøgle 1. Hvad forstås ved a. Absorption Herved forstås

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 4 1. LÆGEMIDLETS NAVN Karvea 75 mg. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 75 mg irbesartan. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Hvide til mat-hvide, bikonvekse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

SKRIFTLIG EKSAMEN I FARMAKOLOGI den 17. marts 2011, kl. 09:00 14:00

SKRIFTLIG EKSAMEN I FARMAKOLOGI den 17. marts 2011, kl. 09:00 14:00 SKRIFTLIG EKSAMEN I FARMAKOLOGI den 17. marts 2011, kl. 09:00 14:00 Vejledning Opgavesættet udgøres af 20 opgaver, nummereret 1-20. NB! Hver enkelt opgave påbegyndes på et nyt ark. Kun besvarelse på formsæt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 RESUMÉ Den tætte kobling mellem blodgennemstrømning, O 2 tilførsel og metabolisme er essentiel da denne sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 tilførsel. Identificering

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen 19 PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt

Læs mere

Hensigtsmæssig polyfarmaci

Hensigtsmæssig polyfarmaci Hensigtsmæssig polyfarmaci En værktøjskasse Inspiration til systematisk medicingennemgang i almen praksis Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Indholdsfortegnelse Forord 4 Hvad er polyfarmaci?

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 4: Farmakologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter 8. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, tabletter 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 100 mg Hjælpestof: Sunset yellow (E110). Alle hjælpestoffer

Læs mere

EKSAMEN. ALMEN FARMAKOLOGI, modul 1.2. Medicin og MedIS 1. semester. Torsdag den 21. februar :00-11:00

EKSAMEN. ALMEN FARMAKOLOGI, modul 1.2. Medicin og MedIS 1. semester. Torsdag den 21. februar :00-11:00 Aalborg Universitet EKSAMEN ALMEN FARMAKOLOGI, modul 1.2 Medicin og MedIS 1. semester Torsdag den 21. februar 2016 09:00-11:00 Skriftlig eksamen, evalueres med karakter efter 7-skalaen. Intern censur.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3/25 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning 27. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Atipam injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 25362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Atipam 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Atipamezolhydrochlorid

Læs mere

Navn: Cykliske antidepressiva (CA)

Navn: Cykliske antidepressiva (CA) Nr.: Emne Afgrænsning Virkningsmekanisme Kinetik Risikovurdering Navn: Cykliske antidepressiva (CA) Lægemidler, der påvirker (øger) transmitterfunktion af monoaminerne noradrenalin og/eller serotonin (og

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup 21. juni 2011 PRODUKTRESUMÉ for Urilin, syrup 0. D.SP.NR 27072 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Urilin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Phenylpropanolamin 40,29 mg (svarende

Læs mere

Nyrefysiologi: Renal ionbehandling, kap. 8 Anne Agersted, 5. sem. efterår 2013 CALCIUM HOMEOSTASEN

Nyrefysiologi: Renal ionbehandling, kap. 8 Anne Agersted, 5. sem. efterår 2013 CALCIUM HOMEOSTASEN CALCIUM HOMEOSTASEN 35 % af Ca +2 indholdet i en normal voksen persons kost absorberes gennem mavetarmkanalen. Den ekstracellulære Ca +2 pool indeholder ca. 25 mmol, hvorfra Ca +2 udskilles i urinen. PTH:

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til hunde og katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol 5 mg 150

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve 22. december 2011 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, salve 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 1 mg tyggetabletter til hunde Metacam 2,5 mg tyggetabletter til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tyggetablet indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Meloxicam

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere