sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN"

Transkript

1 PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN?

2 Leder Indhold 20 KRISTENDOM i hverdag og politik Der er liv og grøde i folkekirken, men på Christiansborg er tro tabu, mener forsker 14 Det Konservative Folkeparti fylder 100 år i Læs hvordan det hele begyndte. Sådan kan du hjælpe partiet på de sociale medier. 24 Partiformand, Lars Barfoed Af Lars Barfoed foto ft.dk Det Konservative Folkeparti har altid været forbundet med Gud, konge og fædreland. Og vi skal være opmærksomme på de klassiske værdier, når vi formulerer vores politik. Middelalderforsker Brian McGuire og sognepræst Gitte Meyer Jørgensen efterlyser begge i dette nummer af Politisk Horisont mere fokus fra Christiansborg på kristendommens betydning. Historisk og kulturelt, men også i vores hverdag og søgen efter meningen med livet. De seneste mange måneder har Charlotte Dyremose arbejdet i den styringsgruppe, der snart kommer med bud på, hvordan fremtidens folkekirke skal styres. Her har hun advaret kraftigt mod enhver overvejelse om at adskille stat og kirke og indføre et kirkeligt styrelsesråd, der som i Sverige skal komme med politiske udmeldinger på kirkens vegne. Det vil underminere den danske folkekirke, der er mere og andet end en tilfældig forening. Som folkeskolen er den en af de vigtigste grundpiller i det danske samfund og tæt forbundet med vores historie og kultur. I kirken sidder vi høj som lav. Side om side uanset indtægt, titel eller politisk ståsted. Fordi folkekirken, ligesom det kristne lutherske budskab, er rummelig. Alle er velkomne også de, der ikke har betalt kirkeskat. Her er ingen, som spørger om medlemskort ved indgangen, ligesom præsten kan være sjælesørger også for ikke-medlemmer. I modsætning til i Sverige, hvor den løsrevne kirke optræder politisk, har den danske folkekirke ingen fælles holdning til søfart eller asylpo- Vi har aldrig tvivlet på kristendommens betydning for det enkelte menneske og for vores samfund. Men vi har måske ikke altid været gode nok til at forklare sammenhængen til politik. litik. Her er plads og ingen krav om politisk enighed. Den styrke og sammenhængskraft er underkendt, men uvurderlig. Svær at sætte kroner og øre på, men umulig at genoprette, når det først er væk. Måske er danskerne ved at genopdage troen. Ifølge middelalderforskeren og den fynske sognepræst oplever mange, at netop kristendommen giver svar på vores søgen efter en mening med livet. Det hilser vi velkomment i Det Konservative Folkeparti. Vi har aldrig tvivlet på kristendommens betydning for det enkelte menneske og for vores samfund. Men vi har måske ikke altid været gode nok til at forklare sammenhængen til politik. Den kristne kulturarv er fundamentet for vort samfund og vores fælles værdier. Ikke bare i Danmark men i det meste af Europa. Respekten for det enkelte menneske er rodfæstet med kristendommen. Det samme er fællesskabets ansvar for at tage vare på næsten. Den baggrund er fælles uanset, hvordan den enkelte dansker i øvrigt måtte forholde sig til religion og tro. Gud, konge og fædreland handler netop om at værne om den kristne kulturarv og værdier og dermed om vores samfundsbærende institutioner og den styreform, som vi har bygget op gennem generationer. Med andre ord at bevare vores nationale fællesskab og selvstændighed. Vi lever i en tid med store forandringer. Vi er og skal være en del af den teknologiske udvikling, intens globalisering og stærke påvirkninger fra stadig flere og mere pågående medier. Midt i al det har vi brug for faste værdier og for at kende og forstå os selv. Den dannelse ligger i vores kristne kulturarv. 04 Fem år mere til Danmarks mest indflydelsesrige EU-parlamentariker Ansvarshavende redaktør Martin Dahl Redaktør Lone Vibe Nielsen I redaktionen Benny Damsgaard, Morten Scheelsbeck, Peter Mark Lundberg, Søren Mølgård, Simon Gosvig, Tim Salting Smidemann, Ida Ruge-Andersen Friis, Tom Nielsen, Troels Krog Layout Degn Grafisk Politisk Horisont Det Konservative Folkeparti, Christiansborg, 1240 København K, telefon , Leder Indhold Bendt passer på Danmark i EU - sådan kan du hjælpe Opslagstavlen På vej mod EU - mød Josefine og Tove Gud efterlyses på Christiansborg Folkekirkens ukendte succes Kristendommen på banen igen Unge konservative i front - partihistorie på vej mod 100 år Krydsord Her går det godt - KU-beretning Hjælp partiet på de sociale medier Hofbal 2 PH 01 // 14 PH 01 // 14 3

3 Interview med Bendt Bendtsen Interview med Bendt Bendtsen Af Ida Ruge-Andersen Friis foto Colourbox og Ulrik Jantzen EU SKAL SKABE job og tryghed... Det skal simpelthen være fast praksis, at udenlandske kriminelle afsoner deres straf i hjemlandet... Danskernes økonomiske tryghed skal øges, og den grænseoverskridende kriminalitet mindskes. Efter fem år i EU-parlamentet er Bendt Bendtsen klar til endnu en periode i Bruxelles. For Det Konservative Folkepartis spidskandidat til EU-valget 25. maj er prioriteten klar: Mere tryghed i hverdagen. Vi skal sikre folks økonomiske tryghed ved at skabe ny vækst og flere job, så vi også har noget at leve af fremover. Og vi skal holde hånden under de danske boligejere og sikre, at EU ikke slår den danske realkreditmodel i stykker. Samtidig skal vi have gjort noget ved den grænseoverskridende kriminalitet. Antallet af indbrud i private hjem skal ned, så folk oplever større tryghed i hverdagen. En stor andel af tyverierne bliver faktisk begået af udenlandske borgere, og det skal vi have sat en stopper for, siger Bendt Bendtsen. Fornyet økonomisk vækst og flere job i Danmark forudsætter fremgang i Europa, understreger han. Det kan vi blandt andet gøre ved at indgå nye frihandelsaftaler med lande som USA, Japan og Indien og ved at kæmpe mod en fortsat protektionisme i især de sydeuropæiske lande. Og så skal vi blive mere konkurrencedygtige ved at satse på forskning og udvikling. Ikke mindst på energiområdet, som jeg jo har arbejdet med. Her er et kæmpe potentiale for at udvikle nye teknologier og løsninger, som kan reducere energiforbruget hos virksomheder og borgere. Energieffektivitet er helt centralt, hvis vi vil reducere vores omkostninger og producere mere miljøvenligt. Det er ren win-win, siger Bendt Bendtsen. Kamp for billig dansk husleje Samtidig erklærer Bendt Bendtsen alle former for nye skatter i EU krig, eksempelvis det seneste forslag om en skat på finansielle transaktioner. Det er jo helt tåbeligt. Det vil blot skubbe de finansielle virksomheder ud af EU og koste vækst og arbejdspladser. Omvendt kæmper socialdemokraterne i EU faktisk for at få indført denne skat, siger Bendt Bendtsen. De seneste fem år har Bendt Bendtsen i Bruxelles kæmpet for at bevare de særlige danske billige huslån. Den kamp fortsætter. Problemet er, at den danske realkredit er en unik model, som de andre EU-lande ikke kender. Derfor risikerer vi regulering fra EU, der ikke tager højde for den danske lånemodel. Med mindre vi altså gør os meget umage med at forklare konsekvenserne for det danske samfund, hvis vi ikke kan beholde den særligt danske model, siger Bendt Bendtsen. Kriminelle retur til hjemland Samtidig skal EU for alvor tage den grænseoverskridende kriminalitet alvorligt og gøre noget ved den. Det skal simpelthen være fast praksis, at udenlandske kriminelle afsoner deres straf i hjemlandet, understreger han. I dag undersiger østlandene sig deres forpligtelse til at tage imod deres egne statsborgere, som er blevet i dømt i for eksempel Danmark. Så de kriminelle frygter ikke straffen. At komme i fængsel i Danmark er som at komme på hotel i Rumænien eller Bulgarien. Derfor skal vi sikre os, at de dømte EU-borgere lettere kan sendes tilbage til deres hjemland og afsone straffen dér. At sidde i fængsel i Rumænien, Bulgarien eller Litauen er altså ikke nogen fest. Derfor vil afsoning i hjemlandet have en præventiv effekt, siger Bendt Bendtsen. Sideløbende skal det europæiske politisamarbejde inden for rammerne af Europol styrkes, så man i EU bliver hurtigere til at finde frem til omrejsende tyvebander og andre kriminelle, lyder det fra den konservative spidskandidat. Stop for misbrug af ydelser Et andet indsatsområde for Bendt Bendtsen er velfærdsturisme. Eller rettere indsatsen mod problemet, der set ud fra en økonomisk betragtning måske ikke er så stort her og nu. De fleste østeuropæere, der kommer til Danmark, kommer herop for at arbejde og betaler deres skat. Og Danmark har mange fordele af den fri bevægelighed. Det gælder danskere, der rejser ud. Og det gælder den udenlandske arbejdskraft i Danmark. Som vores hjemlige ydelsessystem er skruet sammen i dag, ville der ikke være frugtavl i Danmark uden østeuropæisk arbejdskraft og ingen, der gjorde rent på de danske hoteller, siger Bendt Bendtsen. Men de senere år er der sket en eksplosiv stigning i antallet af EU-borgere, blandt andet østeuropæere, som modtager danske, sociale ydelser som børnepenge, dagpenge og kontanthjælp. Derfor kan det bestemt godt gå hen og blive et større problem på sigt. For mig er det et spørgsmål om ret og rimeligt. Selvfølgelig skal man som udlænding ikke kunne modtage danske sociale ydelser, hvis man stort set aldrig har boet i Danmark og enten aldrig - eller kun meget kortvarigt har haft job i kongeriget. Derfor vil jeg arbejde for, at vi på EU-plan får rettet reglerne til, så det ikke er muligt at misbruge reglerne, siger Bendt Bendtsen. Samtidig må vi se på, hvordan vi eventuelt kan tilpasse de danske velfærdsydelser, så det bliver nemmere at undgå misbrug, understreger han. EU for borgernes skyld Ofte beskyldes EU for at være alt for bureaukratisk og for langt væk fra almindelige mennesker. Den kritik hører Bendt Bendtsen også, og han forstår godt frustrationen. Men EU er et komplekst maskineri, der består af 28 lande, påpeger han.... Selvfølgelig skal man som udlænding ikke kunne modtage danske sociale ydelser, hvis man stort set aldrig har boet i Danmark... 4 PH 01 // 14 PH 01 // 14 5

4 Interview med Bendt Bendtsen EP-valg Bendt Bendtsen Passer på Danmark i EU Passer på Danmark i EU Bendt Bendtsen SÅDAN får vi Bendt genvalgt Af Peter Mark Lundberg, kampagneleder, EP-valget foto Ulrik Jantzen Når 28 lande skal blive enige, vil det nu engang give nogle sværdslag. Man bliver ikke lige enige fra den ene dag til den anden. Beslutningsprocesserne bliver tit mere langstrakte, end de gør i den hjemlige politiske arena. Det kan være svært at følge et lovforslag fra start til slut eller gennemskue, hvem der forsøger at fremme forslaget, og hvem der arbejder imod, siger Bendt Bendtsen. Der er kampe mellem landene, på tværs af de politiske grupper i Europa-Parlamentet, og internt i de politiske grupper, som også er meget større, end vi er vant til hjemme. Og så er der alle lobbyisterne, som forsøger at få deres interesser igennem. Personligt har jeg brugt mine snart fem år i Parlamentet til især at arbejde for det, der kan gavne vækst og jobskabelse i EU og dermed være til gavn for helt almindelige danskere. EU er til for borgernes skyld og må aldrig være et mål i sig selv. Derfor stemmer jeg imod, når der er forslag, hvor jeg synes, at det må de enkelte lande selv beslutte. Eller når jeg synes, at nye regler blot... Jeg har som politiker altid bekæmpet overflødig regulering og bureaukrati, som der ellers er en tilbøjelighed til at belemre virksomhederne med... vil give mere bureaukrati, uden at de har en gavnlig effekt, siger Bendt Bendtsen. Væk med barriererne De seneste år har Det Konservative Folkepartis EU-parlamentariker haft særligt fokus på de små og mellemstore virksomheder. Et stærkt og sundt erhvervsliv med mange mindre virksomheder er grundlaget for dansk og europæisk økonomi. Derfor skal små og mellemstore virksomheder sikres adgang til kapital og det indre marked fungere uden, at virksomhederne oplever unødige barrierer. Jeg har som politiker altid bekæmpet overflødig regulering og bureaukrati, som der ellers er en tilbøjelighed til at belemre virksomhederne med. På energiområdet har jeg arbejdet for, at vi får øget energieffektiviteten i Europa og dermed bragt omkostningerne ned og øget vores konkurrenceevne, siger Bendt Bendtsen. Geopolitisk er det helt afgørende, at vi øger vores uafhængighed af de olieproducerende lande det gælder både Rusland og Mellemøsten, pointerer han. I det daglige politiske arbejde er det en kæmpe fordel, at vi konservative hører hjemme i den kristen-demokratiske gruppe (EPP-gruppen). Den er den største politiske gruppe i parlamentet og dermed den gruppe, der sammen med socialdemokraterne har størst indflydelse. Det betyder altså noget, at man ikke tilhører en perifer højrefløjsgruppe, som nok kan råbe op, men som ingen indflydelse har i praksis. Når danskerne den 25. maj 2014 går til stemmeboksen, skal vi have dem til at stemme konservativt. Vi er til EP-valget i den unikke situation, at vi har den mest erfarne spidskandidat i feltet. Vi kender alle Bendts meritter og hans politiske evner. Ni år i spidsen for partiet, syv år som vicestatsminister og fem år som den mest indflydelsesrige danske parlamentariker i EU. Resultaterne taler for sig selv: Fire valgsejre i bagagen ved sidste valg med hele personlige stemmer. Men vi kommer ikke sovende til Bruxelles. Derfor har vi allerede taget hul på valgkampen. Vi har to overordnede temaer for kampagnen. På den ene side vil vi naturligvis fortsætte Bendts kamp for at skabe økonomisk tryghed og flere jobs. Herunder er også kampen for at beholde vores billige, danske boliglån. Dem skal EU ikke ændre på. Det andet tema er bekæmpelse af international kriminalitet. Hvert 7. minut stjæles en cykel eller en bil, hvert 12. minut begås et indbrud og hver anden dag bliver en dansk familie udsat for et hjemmerøveri. Det er uhyggeligt at tænke på, og det skal stoppes effektivt. Vi skal vise vælgerne, at vi er dét parti, der sørger for, at danskerne kan have deres hjem i fred og leve i tryghed. Passer på Danmark i EU Som løfte til vælgerne har vi valgt det enkle. Vores budskab er, at vi Passer på Danmark i EU, og vi Gør noget ved det. Med andre ord en modernisering af det eviggyldige løfte om tryghed og borgerlige stemmer, der arbejder. Målet for kampagnen er klart. Vi går efter ét mandat, og vi skal få Bendt Bendtsen genvalgt. Det kræver minimum 7,69 procent af stemmerne og gerne lidt til. Det bliver hårdt arbejde, men kommunalvalget har vist, at vi kan overraske, når vi alle giver en hånd med. Det kræver en stærk fælles indsats. Vi skal nok sørge for en markant og synlig kampagne. Vi ved dog, at den mest effektive måde at få vælgernes gunst er ved at tale med dem og lytte til dem. Derfor har vi brug for en stærk synergi mellem den landsdækkende kampagne og den lokale kampagneindsats. Vi kan ikke bede danskerne om at hjælpe os, hvis vi ikke hjælper dem. Derfor skal vi ud og møde danskerne i deres hverdag og høre om deres problemer. Det kræver manpower. Derfor skal jeg på vegne af Bendt og partiet opfordrer til, at så mange som muligt er aktive i valgkampen. Det er nu, det gælder! 6 PH 01 // 14 PH 01 // 14 7

5 EP-valg EP-valg DINE KANDIDATER EP-valg 2014 JOSEFINE KOFOED CHRISTIANSEN TOVE VIDEBÆK NICHLAS VIND 28 år 68 år 24 år København Brande Frederiksberg CHRISTIAN WEDELL-NEERGAARD MORTEN THIESSEN JULIE BROE 57 år 48 år 32 år 1 BENDT BENDTSEN Roskilde Aalborg København Bendt Bendtsen 60 år Odense CATJA C. GAEBEL ANDERS STOLTENBERG METTE-KATRINE EJBY BUCH 38 år 51 år 39 år Esbjerg Vordingborg København 8 PH 01 // 14 PH 01 // 14 9

6 Opslagstavlen Opslagstavlen nye ansigter Nyt ansigt i pressetjenesten Cand.jur. Lisa Mette Tønder er primo marts tiltrådt stillingen som juridisk konsulent i partiets politisk-økonomiske sekretariat. Hun afløser Mikkel Kay Petersen, som har søgt nye udfordringer uden for Christiansborg. Vil du Vinde Valget sammen med os? Tilmeld dig på Fra Henriksen til Mercado Folketingsmedlem Mai Henriksen har taget sin kæreste Christophers efternavn og hedder nu Mai Mercado. Mai vendte i januar tilbage til folketingsarbejdet efter endt barsel. Nyt ansigt i medlemsservice Annette Winther er medio marts tiltrådt stillingen som sekretær i partiets medlemsservice. Hun afløser Lotte Marie Espersen, som har søgt nye udfordringer uden for Christiansborg. 1 4 Åbningstider omkring påske Partikontoret holder ferielukket fra mandag den 14. april til og med mandag den 21. april. Vi åbner igen for telefonisk og elektronisk henvendelse tirsdag den 22. april. aktiviteter 2014 Sæt krydset allerede i dag Du kan allerede nu brevstemme på din favoritkandidat fra Det Konservative Folkeparti til Europaparlamentsvalget den 25. maj. Det er meget enkelt og kan gøres på alle landets borgerservicecentre helt frem til fredag den 23. maj. Hvis du eller nogen i din omgangskreds - opholder sig i udlandet, kan de brevstemme på enhver dansk repræsentation det vil sige på den danske ambassade eller det danske konsulat i det land, hvor de opholder sig. Spred budskabet Fortæl din familie, venner, kollegaer og alle andre, du møder på din vej, om Europa-Parlamentsvalget, og hvorfor du stemmer. 3 bliv Skribent Skriv et personligt brev til din omgangskreds og sæt din underskrift nederst. Din personlige anbefaling flytter stemmer! April: 10. Introaften for nye medlemmer, Christiansborg fra kl til 19 Maj: 25. Europa-parlamentsvalg Juni: Folkemøde, Bornholm September: Landsråd, Tivoli Congress Center, København informer os... Er du flyttet, eller har du fået ny mailadresse? Husk at give partikontoret besked via mail på: Du kan også ringe til os på telefon mandag til torsdag mellem kl. 10 og 16 og fredag mellem kl. 10 og 15 med eventuelle spørgsmål. 10 PH 01 // 14 Kampagnekontor Vi har åbnet et kampagnekontor i Palægade 6, 4. sal, København K, hvor hele EP-valgkampen bliver kørt fra. På kontoret bor partiets kampagneafdeling, kandidater og frivillige i valgkampen med bedre muligheder for at servicere henvendelser fra vælgerforeninger og borgere. Der er åbent alle hverdage i dagstimerne, og kontoret lukker igen den 26. maj, når Bendt Bendtsen er blevet genvalgt. Tillykke Bendt Bendtsen fyldte 60 år den 25. marts Tidligere statsminister og formand for Det Konservative Folkeparti, Poul Schlüter, fylder 85 år den 3. april. bliv løber Vær med på gaden når vi møder vælgere, deler flyers ud eller giv en hånd med, når plakaterne skal op i lygtepælene. M.I.S. 2 bliv e-campaigner Bliv en del af den offentlige debat, og giv din mening til kende, når det går løs på Twitter og Facebook. Delinger, likes, tweets og kommentarer betyder langt mere, end du tror. Kr Støt økonomisk Dit bidrag gør en forskel i kampen om at få danskerne til at stemme! Støt med 100, 200, eller 500 kr. Skriv til Kr Kr PH 01 // 14 11

7 Interview Interview Kom tættere på dine EP-kandidater JOSEFINE TOVE Af Ida Ruge-Andersen Friis foto Rasmus Flindt-Pedersen 1 Hvorfor stiller du op til EP? Jeg stiller op til Europa-Parlamentet, fordi det er min generations pligt og ret at være med til at skabe rammerne for de næste 20 års europapolitik. Det lyder måske selvhøjtideligt, men jeg tror på, at der er brug for, at vi finder balancen i EU fremadrettet - og det er en balance, jeg kan være med til at skabe. Der er mange ting, politikerne slet ikke skal blande sig i. Hverken i kommunerne, Folketinget eller Europa-Parlamentet, men der er også områder, hvor vi politikere må tage ansvar - og gerne et, der rækker ud over næste valgperiode og ud over landets grænser. 2 Hvis du havde alle mandater i Europa-Parlamentet, hvad ville du så bruge dem til? Jeg ville sikre en sund klimapolitik, jeg kunne være bekendt over for kommende generationer balanceret med en erhvervspolitik, jeg ville være bekendt over for de mange mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet i dag. Og så ville jeg få afklaret, hvad vi vil med EU, og hvad vi ikke vil. 86 procent af danskerne mener, EU bør have en klarere profil - og jeg er enig! Vi skal have sat foden ned over for overformynderi og føderalisme. Men jeg ville også forklare dem, der vil have os ud af EU, at løsningen på alt fra klimaudfordring til kriminalitet og international handel kun kan løses gennem EU - og det ville jeg gøre. Handle og løse EU s udfordringer. Og så ville... Jeg bryder mig simpelthen ikke om, når folk kritiserer uden selv at komme med løsninger... jeg droppe den elitære tone, EU-politikerne har lagt for dagen. Droppe at tale ned til danskerne og få politikken tilbage i EU. Det handler om den konservative eller den socialistiske vej - og der er kun én rigtig løsning! 3 Hvilken politisk EU-modstander vil du helst debattere imod og hvorfor? Morten Messerschmidt. Jeg bryder mig simpelthen ikke om, når folk kritiserer uden selv at komme med løsninger. Derfor synes jeg, det kunne være sjovt at have en debat med Morten, hvor jeg kunne afkræve ham svar på, hvordan han mener, vi løser udfordringer med grænseoverskridende sundhedstrusler, kriminalitet og klima, hvis vi melder os ud af EU. 4 Hvad laver du, når du ikke fører valgkamp? Jeg er et meget socialt menneske. Desværre er der ikke meget tid i øjeblikket, når jeg både skal lave kampagne og arbejder. Men jeg bruger meget tid med min familie, der bor i Humlebæk og tager med min kæreste til Sønderjylland for at besøge hans to skønne piger i Aabenraa. Derudover prøver jeg at holde min kalender ledig, til at jeg kan nå en kop kaffe med en veninde og diskutere alt andet end politik minimum en gang om ugen - det tror jeg er sundt. 5 Hvilken bog ligger på dit natbord? Pt. ligger der en virkelig kedelig, men meget nyttig bog om institutionerne i EU (Tak til Bendt Bendtsen for den julegave). Bliver det for meget, ligger heldigvis også Jordens Søjler af Ken Follett, som jeg læser for anden gang. Det er en fortælling om familie, historie og arkitektur og er en af de mest gribende bøger, jeg har læst. 1 Hvorfor stiller du op til EP? Jeg er opvokset i Sønderjylland og i kølvandet på 1. og 2. verdenskrig præpareret med, at tyske børn talte man ikke med og legede slet ikke med. Siden fandt jeg ud af, at vi kan lære meget af hinanden. Derfor imponerer EU s historie mig, hvor samarbejdets fædre som Robert Schumann og Konrad Adenauer satte deres politiske liv ind på at etablere et fællesskab imellem lande, som i århundreder havde bekriget hinanden. Nu kan vi handle frit, hjælpe hinanden med miljøproblemer og unge frit studere i andre europæiske lande. Jeg har tidligere arbejdet i Bruxelles og også produceret adskillige programmer om EU for en større tv-station i København. Enten bliver man bidt af EU, eller også kommer det til at hænge én ud af halsen. Jeg blev bidt. 2 Hvis du havde alle mandater i Europa-Parlamentet, hvad ville du så bruge dem til? Jeg ville styrke det indre marked med flere frihandelsaftaler og fri bevægelighed, så det fortsat er nemt at rekruttere specialiseret arbejdskraft fra udlandet. Men det skal ikke være muligt at flytte til et land blot for at få del i dette lands velfærdsydelser. Så jeg ville opsætte grænser for bevægeligheden og samtidig arbejde for at løse problemet med løndumping. Derudover ville jeg skabe bedre samhandel med Afrika. Fair trade skal støttes på alle måder, så vi ikke med den ene hånd støtter økonomisk og med den anden hånd hindrer at produkter sælges til europæiske lande. 3 Hvilken politisk EU-modstander vil du helst debattere imod og hvorfor? Enten en EU-modstander eller en Radikal kandidat. Modstanderne vil jeg udfordre på, hvordan de vil løse de grænseoverskridende problemer i Europa uden EU og de radikale på, om der slet ikke er grænser for EU-samarbejdet. 4 Hvad laver du, når du ikke fører valgkamp? Ved kommunalvalget blev jeg genvalgt til byrådet i Ikast-Brande. Her er jeg i økonomi- og planudvalget, sundheds- og omsorgsudvalget samt i forskellige bestyrelser. Eksempelvis Danske Diakonhjem og den socialøkonomiske virksomhed Møltrup Herregård ved Vildbjerg, hvor mænd, som livet på en eller anden måde er gået skævt for, hjælpes på fode igen. Og så er jeg formand for landsorganisationen Hospice Forum Danmark. For et par år siden var jeg i Nicaragua. Her skar det i hjertet at se børn løbe ud og ind imellem bilerne på de stærkt befærdede gader i hovedstaden Managua for at få en skilling ved at vaske vinduer eller lignende. De spiste sandwich- og pizzarester, som folk smed ud til dem, og slikkede endog de tomme pizzabakker. Jeg måtte bare gøre noget. Derfor etablerede vi foreningen Børnenes Liv og et projekt i samarbejde med en lokal kirke i Managua. Målet er at få børnene ind i trygge omgivelser med skole, sund mad og undervisning. 5 Hvilken bog ligger på dit natbord? På mit natbord ligger to bøger. En aktuel bog, som jeg bare må læse. Og så Bibelen på hverdagsdansk. For nylig læste jeg et interview i Kristeligt Dagblad med tidl. MF for konservative, Niels Jørgen Langkilde. Hver dag holder han og konen andagt og læser sammen i Bibelen. Jeg blev glad og bevæget. Så jeg er ikke den eneste konservative, der sætter Bibelen højt - og som tør sige det. 12 PH 01 // 14 PH 01 // 14 13

8 Interview med Brian McGuire Interview med Brian McGuire Brian McGuire professor emeritus i middelalderhistorie. Gud efterlyses på CHRISTIANSBORG Af Lone Vibe Nielsen foto Colourbox Kulturel død kirke genoplivet Den manglende fokus på og den udbredte berøringsangst blandt politikere over for religion står i kontrast til den udvikling, den danske folkekirke oplever netop i disse år. Mens Christiansborg neddrosler den religiøse dimension, spirer en ny åndelig interesse for den kristne kulturarv ude blandt græsrødderne. Særligt kvinder finder svar på deres søgen efter et bedre liv med mindre stress og mere sammenhæng i netop kristendommen. Det er en trend ikke alene i Danmark, men også i England, Tyskland og Sverige. Men tydeligst herhjemme hvor folkekirken stort set har været kulturelt død og meget marginaliseret siden Mange, som har forsøgt sig med østlige religioner som hinduisme og buddhisme, finder i kristendommen den ro og mening med livet, som de søger, pointerer Brian McGuire. Folk søger ud i verden efter et ståsted for at opdage, at det allerede eksisterer herhjemme. Kristendommen i Danmark er blevet mere aktiv. Hvor den traditionelle lutherske kristendom har været meget koncentreret omkring ordet, altså prædiken, gudstjenesten og sal- Dronningen har altid gjort det. Nu følger kvinder landet over efter og viser aktivt, at kristendommen spiller en rolle i deres liv. Men på Christiansborg er religion tabu. Faktisk er politikernes seksualitet mere eksponeret end deres tro. Sådan lyder kritikken fra Brian Mc- Guire, professor emeritus i middelalderhistorie. Siden daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i kølvandet på Muhammed-krisen i 2006 opfordrede til helt at adskille religion og politik, er det stort set kun Dansk Folkeparti, der klart melder ud fra et kristent ståsted. Den manglende erkendelse af den kristne arv og troens betydning for menneskers liv er et stort kulturtab, pointerer Brian McGuire. Også fra Det Konservative Folkeparti efterlyses en klar markering af, at den kristne tro og kulturarv er udgangspunktet for partiets politik. Uden den dimension fratager vi vores børn og børnebørn et udgangspunkt for at forstå det samfund, vi lever i, understreger han. Hvis vi går 100 år tilbage, var der ingen tvivl om, at Det Konservative Folkeparti så Gud, konge og fædrelandet som grundlaget for det politiske virke. Men i dag savner jeg en markering af, at kristentro og den kristne kulturarv har været og stadigvæk er udgangspunktet for politikken. Jeg kan ikke komme i tanke om en udtalelse, som afspejler det. Partiet har selvfølgelig forsøgt at finde sin plads og sin rolle, i regering og nu udenfor, men jeg kan ikke se, at den kristne kulturarv overhovedet har været i centrum for disse bestræbelser, siger Brian McGuire.... Mens Christiansborg neddrosler den religiøse dimension, spirer en ny åndelig interesse for den kristne kulturarv ude blandt græsrødderne. Særligt kvinder finder svar på deres søgen efter et bedre liv med mindre stress og mere sammenhæng i netop kristendommen PH 01 // 14 PH 01 // 14 15

9 Interview med Brian McGuire Interview Gitte Meyer Jørgensen Sognepræst mesang, ser vi i dag, at folk i højere grad bruger deres krop for at give udtryk for, hvem de er, og hvad de tror på, siger Brian McGuire. Troen udøves mere aktivt Pilgrimsvandringer er populære. Vi tænder lys for de døde på allehelgensdag. Og hvor det før i tiden var almindeligt kun at gå til alters et par gange om året, er det blevet ganske almindeligt, at stort set alle, der kommer til en gudstjeneste, deltager i nadveren. Mange har også taget kristendommens meditationspraksis og tradition til sig. Man er ikke længere passiv tilskuer, der sidder på kirkebænken og hører ordet. At tro er ikke længere skjult og privat kun på Christiansborg, siger Brian McGuire. Berøringsangsten blandt mainstreampolitikere i forhold til religion forstærket af udtalelserne fra Anders Fogh Rasmussen skyldes ikke mindst en udbredt undervurdering af kristendommens betydning. Hele opbygningen af vores velfærdssamfund bygger på kristne værdier, der kan føres tilbage til middelalderen. Mange - specielt i Socialdemokratiet - tror fejlagtigt, at grundlaget for vores samfund først opstår i 1800-tallet i den socialistiske bevægelse, pointerer Brian McGuire. Men hele tankegangen hviler på ansvaret for næsten. At vi skal støtte hinanden, og de stærke støtte de svage, går helt tilbage til middelalderen, til klostrene, til ideen om, at man skal modtage gæster, som var de Kristus selv. At man skal tage sig af de fattige og de syge er en arv, vi har med fra tiden før den lutherske reformation i 1500-tallet. Det er en arv, som hverken er protestantisk eller katolsk, men fælles kristen. Alligevel er der i dag en mur mellem tro og politik, som er ironisk, fordi vi trods alt har en etableret kirke i Danmark, og en dronning der i sin nytårstale siger: Gud bevare Danmark, siger Brian McGuire.... Europæisk kultur har virkelig brug for at erkende sin identitet og sine rødder ikke mindst i mødet med islam... Mur mellem tro og politik Helt anderledes er det i USA. Her ser amerikanerne det som en selvfølgelighed, at de markerer, hvem de er i en religiøs sammenhæng. Og det kan godt være, at den danske blufærdighed er en reaktion mod den slags amerikanisering af troen, vurderer han. Men så er vi gået til den anden yderlighed. Politikerne er meget forsigtige med ikke at virke for troende. Det vil blive opfattet som et svaghedstegn, en form for sentimentalitet, understreger Brian McGuire. En rigtig politiker, mand eller kvinde, har ikke brug for Gud til at støtte vedkommende i det politiske liv. Religion er et adskilt rum i tilværelsen, hvor man går ind, lukker døren og er alene med sin gud eller sin præst. Det er ret intimt og mere privat end ens seksualitet, hvor man gerne fortæller andre om, hvorvidt man er heteroseksuel, lesbisk eller bøsse. Men troen er blevet det store tabu i det politiske liv. Og det er synd. Europæisk kultur har virkelig brug for at erkende sin identitet og sine rødder ikke mindst i mødet med islam. Men den der frugtbare debat og diskussion af religion som en afgørende del af ens identitet og kultur savner jeg i Danmark, siger Brian McGuire. Men nye tider er på vej. Folk tørster efter midler til at leve et mere helstøbt liv. Og folkekirken har været fantastisk åben over for den gryende fornyelse - måske fordi kvinderne efterhånden er ved at overtage kirken. I dag er der ikke alene betydelig flere kvindelige præster, men også flere kvindelige biskopper end for blot få år siden, konkluderer han. Det er kvinder, der er optaget af disse ideer. Mændene er lidt mere berøringsangste. De teologiske fakulteter i Aarhus og København har været utroligt intellektualiseret og akademiseret. Det er ikke derfra, den nye retning og interesse for kristendommen er kommet. Det er en græsrodskristendom, der er spirer ude i sognene, siger Brian McGuire. Ny åndelighed på vej Forhåbentlig spreder den nysgerrighed for kristendommen sig til det politiske liv. Ganske vist er der en verdslig tradition i Danmark først og fremmest repræsenteret af De Radikale og deres frigørelse fra Venstre, som tilbage i begyndelsen af det 20. århundrede var meget præget af høj-borgerlig luthersk tro. Men det er for længst overstået, påpeger Brian McGuire. Og blandt unge er interessen for tro og kristendom vakt. Min generation, 68-generationen, troede, at vi var blevet frigjort fra den slags. Derfor kom vores børn og måske børnebørn til at opleve troen som noget skjult. Og når forældrene er så verdsliggjorte, bliver religion og kristendom næsten eksotisk. Så svinger historiens pendul tilbage mod trosverdenen, og det bliver attråværdigt at finde ud af, hvad det er for noget. Selv er jeg vokset op i et traditionelt katolsk miljø, men føler mig i dag hjemme både i den katolske og den protestantiske kirke og betragter mig som middelalderkristen. Jeg har skabt min egen religion. På den måde ligner jeg mange andre mennesker. FOLKEKIRKENS ukendte succes Af Lone Vibe Nielsen foto Privat Folkekirken trives fantastisk. Hvordan skal vi blive respekteret, hvis Rigtig mange særligt unge vi ikke står ved, hvem vi er, og hvor vi tørster efter et åndeligt ståsted. Aldrig har kirken haft kerne i Folketinget at få kristendommen kommer fra. Alligevel forsøger politi- mere succes, været mere levende, mere søgt. Og aldrig har afstanden mellem folkekirken og Christiansborg været så stor, vurderer sognepræst Gitte Meyer Jørgensen, Vor Frue Kirke i Svendborg. Mange er vokset op uden, at det på nogen måder har været naturligt at tale lirket mere og mere ud af undervisningen, hvilket er helt i modstrid med den stigende interesse, vi som præster oplever fra såvel folkeskole- som gymnasieelever og deres lærere. De vil meget gerne samarbejde med kirken, siger Gitte Meyer Jørgensen. om Gud eller tro. Men ude i sognene er der for alvor ved at gå hul på den religiøse blufærdighed, mens Gud øjensynligt slet ikke eksisterer i den politiske debat. Det er som om, Folketinget slet ikke har opdaget, hvad der sker ude i landet. Om det skyldes uvidenhed eller ligegyldighed, ved jeg ikke, siger Gitte Meyer Jørgensen. Imidlertid er båndet mellem stat og kirke ekstremt vigtigt, fordi kristendommen er hele fundamentet for vores samfund. Det skal vi turde være stolte af ikke mindst i mødet med andre religioner, lyder opfordringen fra det sydfynske. Barnedåb som trækplaster Senest har 3. g klasserne på Svendborg Gymnasium brugt kirkerummet i Vor Frue Kirke i forbindelse med afslutningen på et større projekt om Søren Kirkegaard. Stadig flere danskere benytter kirkens mange tilbud fra højmesse til babysalmesang, der senest har rummet 54 deltagere. Særligt barnedåb har udviklet sig til en stor fest, hvor familien ofte har op mod 80 til 100 gæster med i kirken. Og mange af dem kommer igen, understreger hun: Jeg kan slet ikke genkende historien om de tomme kirker. Men desværre lever religionsforskrækkelsen øjensynligt videre i Folketinget, mens danskerne i stadig stigende grad bruger kirken og gør det langt mere aktivt end tidligere. Eksempelvis til en snak med præsten, om livet og døden eller den skyld og sorg, der ofte følger med en skilsmisse. Jeg har mange, der henvender sig for at tale om de problemer, de møder i hverdagen. Det kan være skilsmisse, men det kan også være et ønske om at tale om de tanker, de gør sig om liv og død. 16 PH 01 // 14 PH 01 // 14 17

10 Interview med Charlotte Dyremose Interview med Charlotte Dyremose TROEN PÅ VEJ tilbage i politik Hvem skal styre folkekirken, hvordan og hvorfor? Det er de centrale spørgsmål, når Styringsudvalget for folkekirken senere på foråret afleverer deres rapport om fremtidens folkekirke til regeringen. Et udvalgsarbejde, der i værste fald kan gøre stor skade på folkekirken, og i bedste fald sætte troen og dens betydning på den politiske dagsorden, forudser Charlotte Dyremose, der er medlem af udvalget. Folkekirkens fremtid står på spil. Som konservativ ser jeg intet behov for en radikal forandring af folkekirken. Risikoen er en topstyret kirke med et øverste råd, der fortæller os andre, hvordan kirken bør forholde sig til en række spørgsmål. Ude i sognene, hvor kirken virker til daglig, ønsker man at beholde den folkelige bredde, som den nuværende løse styringsstruktur sikrer. Derfor risikerer udvalget at gøre stor skade. Men forhåbentlig kan vi få den helt nødvendige diskussion af, hvad folkekirken egentlig betyder for vores samfund og hvorfor den er vigtig at drøfte, også i det politiske system, siger Charlotte Dyremose. Kirke med plads til alle Arbejdet blev sat i gang i kølvandet på daværende kirkeminister Manu Sareens (R) ønske om at skille stat og kirke. For Det Konservative Folkeparti er det derimod vigtigt, at den lokale kirke stadig har plads til alle, uanset politisk eller kirkeligt ståsted. I den offentlige debat glemmes ofte den kæmpe underskov af borgere, der blot ønsker, at kirken skal forkynde evangeliet, være til stede i lokalsamfundet og fungere som en til alle tider nærværende faktor i helt almindelige menneskers liv, understreger hun. Og netop rummeligheden og frisindet er på spil, hvis forståelsen af kristendommens betydning for vores samfund smuldrer, siger Charlotte Dyremose, der er formand for menighedsrådet i Virum Kirke. Her er hun sammen med familien flittige kirkegængere. Og der er masser af liv i folkekirken. Men generelt er danskerne enormt blufærdige med deres tro. I den lutherske tradition er det med at bede noget, man gør for sig selv, pointerer hun Helt i modsætning til eksempelvis amerikanerne, hvor det helst skal foregå i det offentlige rum, og man gerne fortæller folk, at man har bedt for dem. Den tilbageholdende introverte kultur har sætter også sit præg på det politiske. Når jeg selv fortæller, at jeg er kristen, oplever jeg, at mange henvender sig og gerne vil spørge mig om noget. Men mange politikere betragter deres tro som noget helt, helt privat. Det undrer mig lidt, at ikke flere vil stå ved deres kristne udgangspunkt. Man vil så gerne stå ved, at man kommer fra et arbejdermiljø eller et landsbrugssamfund, og at det har præget ens politiske holdninger, siger Charlotte Dyremose. Godnat med fadervor Selv gør Charlotte Dyremose og hendes mand meget for at videreformidle det kristne budskab til deres to børn. Typisk kommer familien til diverse børnegudstjenester, børnene kan fadervor og godnatsangen er ofte en salme. Og det er vigtigt, at de kommende generationer forstår kristendommens betydning for vores samfund. Den unge generation af politikere, der taler meget for en adskillelse af stat og kirke har ikke forstået, hvad det betyder, at alle også ateisternes børn får kristendomskundskab. Ikke forkyndelse, understreger hun. De er selv vokset op med, at det er ok at blive fritaget for undervisningen og ikke vide noget om den del af vores kulturarv. Så mister man nogle af de kristne værdier, som vores samfund bygger på. Så glemmer vi, hvad Grundtvig mente, når han talte frisind og rummelighed. At vi ikke nødvendigvis skal arbejde for alle de andres synspunkter, men at der skal være plads til andres synspunkter, at vi skal tage vare på de svageste. Det kommer med den kristne kulturarv. Uden den får vi en anden demokratikultur. Når vi som konservative siger Gud, konge og fædreland, betyder det netop, at vi holder fast i, at vi har nogle grundlæggende kristne værdier, som hele vores samfund bygger på. Det er vigtig at forstå, hvis vi vil bevare dem. Det skal vi nok blive bedre til at forklare, siger Charlotte Dyremose.... Og der er masser af liv i folkekirken. Men generelt er danskerne enormt blufærdige med deres tro... Af Lone Vibe Nielsen foto Per Bækgaard 18 PH 01 // 14 PH 01 // 14 19

11 Partiets historie Partiets historie På vej mod 100 år KONSERVATIVE unge på banen Af Lars Christensen, Ph.d. foto Privat I 2016 fylder Det Konservative Folkeparti 100 år. Som optakt til jubilæet sætter Politisk Horisont i dette og de kommende numre fokus på vigtige epoker i partiets historie. Vi begynder med begyndelsen. Eller snarere før, hvor unge i utilfredshed med Højre dannede grundlaget til Konservativ Ungdom. Læs historiker Lars Christensen beretning om den spæde start. Noget måtte gøres. Nederlaget i 1864 bed stadig, og da partiet Højre i 1901 med blot otte mandater mistede regeringsmagten, var konservative kræfter i chok. Dansk politik var i opbrud og unge konservative utålmodige. Hidtil havde forskellige grupperinger på højrefløjen organiseret i Højre haft regeringsmagten. Nu måtte roret overlades til flertallet i Folketinget. Til bønder, husmænd og lærere i Venstre. Grupperinger, som partiet tidligere med Jacob Brønnum Scavenius Estrup som konseilspræsident frem til 1894 havde været i evig kamp med først og fremmest om styreformen og forsvarets indretning. Nu måtte Højre nødtvunget acceptere, at regeringen ikke længere skulle udgå fra kongen, men fra et flertal i Folketinget. Mange konservative mente, at det hurtigt ville afsløres, at disse ikke var regeringsduelige og så Højre igen ville komme til magten. Andre som tidligere justitsminister Johannes Nellemann konkluderede, at Pakket holder sammen mod ordentlige Folk det er en Naturlov. Venstre og det fremvoksende Socialdemokrati ville snarere blive stærkere, især hvis de fik held til at ændre Grundlovens valgregler, så flere ubemidle-... Socialdemokraternes fremmarch i byerne skulle inddæmmes... de fik stemmeret, var bekymringen. Ganske vist havde Højre opbakning blandt vælgerne, og stadig flere aviser støttede partiet. Men valgsystemet med flertalsvalg i enkeltmandskredse gjorde, at Højres folketingsmandater blev meget dyre. Venstre vandt de fleste landkredse og socialdemokraterne i byerne, så der var kun ganske få kredse tilbage til Højre. I 1901 mere præcist otte. En uholdbar situation for partiet, men med den aldrende Estrup i spidsen nægtede Landstingets Højre at opgive valgreglerne hertil, sådan som Venstre krævede for at gå med til en valgreform med forholdstalsvalg. For ham var lige valgret lig med pøbelvælde, levebrødspolitikere og populisme. De unge tager affære Højre var låst fast, men ungdommen vidste råd. I flere af landets større byer dannede unge konservative i slutningen af 1800-tallet særlige klubber målrettet de yngre vælgere. Her mødtes man til politiske oplæg, tog på udflugter eller samledes til spisning og dans. Disse bestod oftest af unge, der var mere folkeligt og socialt forstående end de gamle rigmænd i Højre. Med Venstre ved magten og Socialdemokratiet i fremmarch forstærkedes ønsket om at samle ungdommen om konservatismen. Konservative aviser som Aarhus Stiftstidende opfordrede direkte de unge til at danne en egentlig ungdomsforening, nu hvor Venstre havde vist at være et sat magtens parti. J. Rose tog avisen på ordet. Han var bekymret for den igangværende undergravning af nationen, kongemagten og kristendommen og initiativet modstand. Frygten var ganske velbegrun- fælles, landsdækkende organisation. Fra Højre mødte dannede i maj 1903 Det Unge Højre i Aarhus. det at de unge ville arbejde for forholdstalsvalg og ændrede valgregler til Landstinget. Andre ungdomsforeninger skød op landet over. Særlig sekondløjtnant og toldassistent i Slagelse Carl Frederik Herman von Rosen, hvis far var blevet dræbt ved Græsrødder med vokseværk Dybbøl i 1864, havde stor betydning med sin vision om, C.F.H. von Rosen lod sig imidlertid ikke slå ud. 8. december stiftedes Danmarks konservative Ungdomsfor- at en samling om det nationale var absolut nødvendig for alle konservative. Omvendt eninger i København med von havde han kun ringe forståelse Rosen som formand. Et åbent eller respekt for de mere taktiske dele af politik, og hans ikke tale om. Forbindelsen skul- opgør med Højre var der dog forening i Slagelse-Korsør-kredsen blev kampplads. For mange refolk fik plads i ledelsen. Et år le holdes ved lige, og flere Høj- trofaste Højrefolk i disse år var senere havde Danmarks første ordet konservativ nærmest politiske ungdomsorganisation synonym med frikonservativ 17 foreninger og 1600 medlemmer. Højres Ungdomsforening i nemlig de otte udbrydere fra Højre i Landstinget med lensgreve Mogens Frijs i spidsen. skulle blive en af KU s meste København, der på godt og ondt Altså nærmest forrædere. markante og største var fra begyndelsen imod von Rosen og C.F.H. von Rosen fortsatte ufortrødent og deltog aktivt i samtidig trængt af Højres partisekretær Madsen-Halsted, der at skifte foreninger andre steder i landet. Svendborg, Kolding afstod fra at give midler til disse og andre byer fik ungdomsforeninger under forskellige nav- Aldrig et opmuntrede ord unge opkomlinge. ne, der med tiden skulle blive til fra Højre tilflød de unge. Det Carl von Rosen - en vigtig drivkræft bag organiseringen af unge konservative beklagede von Rosen i 1907, Konservativ Ungdom. I Odense under navnet Odense antisocialistiske Ungdomsforening i januar Signalet var Højre nægtede at udpege medlemmer til ledelsen, og og reaktionen kom prompte. klart: Socialdemokraternes fremmarch i byerne skulle inddæmmes. I begyndelsen sad repræsentanter fra afgang. Nu fulgte en årrække med indre splid og sågar den efterfølgende krise medførte formand von Rosens Højres Vælgerforening med i en række af de nye foreninger, ligesom den lokale Højreavis redaktør typisk fundamentet lagt til en blivende organisation, hvor sprængning af organisationen. Ikke des tro mindre var fik sæde i bestyrelsen, hvilket øgede mulighederne for stærke kræfter som Aage Kidde og Johan Christmas god presse. Men også for konflikter og i løbet af få år Møller fra 1912 gennemførte den modernisering, der blev foreningerne selvbærende ungdomsforeninger. En pegede direkte frem mod omdannelsen af Højre til Det græsrodsbevægelse det var indlysende at forene i en Konservative Folkeparti få år senere. 20 PH 01 // 14 PH 01 // 14 21

12 Krydsord En af Bendts mærkesager: Et fælles indre marked for energi og ambitiøse energimål skal begrænse EU s afhængighed af udenlandsk...? Vi har netop fået et nyt og spændende navn i vores folketingsgruppe. Hvilket? 6 Top 6. KU-foreninger målt på antal medlemmer. 1. Århus KU 2. Odense KU 3. KU i København 4. Gladsaxe KU 5. Gentofte KU 6. Silkeborg KU KU-beretning Landsformand for KU, Kristoffer Beck Her går det godt Af Kristoffer Beck foto Privat Løsning og afleveringsdato Når du har løst kryds og tværs en, kan du være med i konkurrencen om 2 x gavekort på 200 kr. til Bog & Idé. Du skal blot indsende kodeordet til dk - husk at skrive dine kontaktoplysninger. Konkurrencen er kun for medlemmer af partiet. Seneste dato for indlevering af løsning er den 22. april. Strategisk lederskab Deltag på et ambitiøst lederudviklingsforløb der udvikler dig og din forretning Der trækkes lod blandt de indsendte svar. Vinderne får direkte besked. Løsningsordet for nr. 4, 2013 er: Fædreland var et rigtig godt år for KU. Et godt kommunalvalg, et nyrenoveret Guldberghus og ikke mindst medlemsfremgang er blandt de mange ting, vi vil huske 2013 for. Med næsten 40 procent medlemsfremgang sluttede vi året på 1243 medlemmer. Et rigtig flot tal, som også bevidner, at konservatismen stadig lever i bedste velgående blandt ungdommen. Særlig godt klarer vores lokalforening i Århus sig, da de for andet år i træk kan bryste sig af titlen som landets største KU forening med ikke færre end 141 medlemmer. Det betyder også, at der er kommet mange nye ansigter til KU samtidig med, at der i januar og februar er blevet afholdt generalforsamlinger, som traditionelt byder på en række udskiftninger i bestyrelserne. Derfor vil man også mange steder i landet kunne opleve nye KU repræsentanter i vælgerforeningsbestyrelsen. Vi håber og tror på, at de bliver taget vel i mod, så partiet og KU i fællesskab kan skabe nogle gode konservative resultater lokalt. Konservativ Ungdoms Landsråd er også lige rundt om hjørnet. Det kommer i år til at løbe af stablen i København - nærmere bestemt bliver det Nørre Gymnasium, som vil danne rammerne om årets absolut største KU begivenhed, i weekenden marts. Der er som altid lagt op til en hyggelig og spændende weekend. KU s politiske program vil blive heftigt debatteret, og ledelsen for det næste år vil blive valgt. Mens bølgerne går højt om dagen til den politiske debat, bliver det anderledes socialt om aftenen, hvor vi samles til et brag af en festmiddag lørdag aften. Vi tror på, at det bliver endnu et fantastisk landsråd, og vi glæder os som altid til årets bedste KU weekend. Det er også lige om lidt, at vi igen skal lokke de unge til stemmeurnerne. EP-valget bliver enormt spændende og igen et valg, hvor en aktiv KU indsats kan gøre en forskel. Særligt de unge vælgere bliver traditionelt set væk, og det er dem, vi skal ud og have fat i. Derfor glæder vi os også til at føre kampagne for partiet og ikke mindst KU s kandidat, Nichlas Vind, som vi er sikre på kommer til at få et rigtig godt resultat, som kan hjælpe partiet til at få et godt valg. Når valget kommer, er vi klar til at trække i arbejdstøjet, give den en skalle og levere et solidt stykke kampagnearbejde som KU nu er bedst til. For mig personligt bliver dette mit sidste indlæg i PH som landsformand for KU, da jeg til marts vælger at give stafetten videre. Derfor vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet til folketingsgruppen, medarbejderne på Christiansborg, vælgerforeningerne og alle de medlemmer, jeg er stødt på i gennem de sidste to år. Og på gensyn. 22 PH 01 // 14 PH 01 // 14 23

13 Hjælp partiet på de sociale medier Hjælp partiet på de sociale medier HJÆLP PARTIET på de sociale medier Af Tom Nielsen og Tim Salting Smidemann De sociale medier har ændret politisk kommunikation. Du kan være en enorm hjælp på de sociale medier for Det Konservative Folkeparti. Hver gang du kommenterer, deler eller trykker synes godt om en politikers opslag, er du med til at sprede det vigtige konservative budskab. Det kræver blot et par klik med musen, hvis du aktivt bruger din Facebook- eller Twitterprofil til at sætte konservative budskaber på dagsordenen. Op mod danskere har Facebook-profil, pipper løs på Twitter, og næsten to millioner logger hver dag ind på Facebook. Med andre ord er der rigtig mange vælgere, som slår sig løs på de sociale medier. Faktisk har de 179 folketingspolitikere over en million, der følger dem på Facebook. Til sammenligning kan Berlingske, Politiken, Morgenavisen Jyllands-Posten, B.T. og Ekstra Bladet til sammen mønstre solgte aviser om dagen. Og for rigtig mange danskere er Facebook den primære nyhedskilde. Derfor er det vigtigt for Det Konservative Folkeparti at være synlig og sætte dagsordenen også på de sociale medier. Her kan du som partimedlem ved blot at hjælpe få minutter hver dag med et par klik gøre en forskel, når det konservative budskab skal deles og ses af så mange danskere som muligt. Følger venners anbefaling Når du trykker synes godt om på en Facebookside eller en opdatering, er det lige som en personlig anbefaling fra dig til dine venner. Det er mund til mund-markedsføring i sin reneste form. Det, der gør Facebook helt specielt, er mediets evne til at vise venners handlinger og anbefalinger. Derfor betyder hvert eneste klik på musen faktisk en hel del. For at tage et konkret eksempel: Formentlig har det ikke så høj værdi for dig, at tilfældige personer synes godt om en speciel barnevogn. Men hvis en eller to af dine venner gør, så er det lige pludselig relevant, fordi du stoler på dem og er tryg ved dem. Det samme gælder politiske partier, politikere og politiske udmeldinger. Teknisk har det også en stor værdi, hvad hver enkelt bruger klikker på. Hvis et opslag fra en konservativ politiker får mange delinger, kommentarer og synes om i prioriteret rækkefølge, vurderer Facebook det som relevant indhold. Det betyder, at opslaget får en meget større eksponering og derfor ses af flere mennesker. Klik til større udbredelse Faktisk er din hjælp essentiel for partiets succes på de sociale medier. Helt enkelt kan du hjælpe ved at være aktiv på partiets Facebook-side og Twitter-profil samt på hver enkelt politikers side. Hvis du synes om et opslag, vil alle dine venner på Facebook kunne se det. Typisk vil det dreje sig om flere hundrede personer. Og hvis du kommenterer eller deler opslagene, er sandsynligheden for, at budskabet bliver spredt endnu større. Det handler altså om, at du er så aktiv som muligt på Du finder os her Twitter twitter.com/konservativedk Facebook facebook.com/konservative partiets og medlemmernes profiler. I den ideelle verden trykker du synes godt om, skriver en kommentar og deler opslaget til alle dine venner, når en konservativ politiker laver et opslag. På samme vis er det også en stor styrke, hvis du vil hjælpe med konservative kommentarer i de mange debatter, der er på Facebook. Når en politiker skriver en statusopdatering, er der selvfølgelig også nogle, som er imod og vil argumentere mod holdningerne i statusopdateringen. Her vil det give stor konservativ styrke, hvis der er mange, der bakker op bag det konservative budskab. Partiet har brug for hvert like, konstruktive kommentarer og delinger, og ofte er vejen fra Facebook til avisspalterne kort. Facebook genvej til medierne Hvis du vil hjælpe partiet, kan du stort set ikke gøre andet forkert end slet ikke at gøre noget. Og har du en kritisk bemærkning eller et godt råd til en konservativ politiker, så skriv en privat besked, som politikerne så kan svare på. I slutningen af februar kørte partiet en Facebook-kampagne med sloganet #nedmedafgifterne. Her oplevede MF erne en enorm støtte fra partiets mange medlemmer, som både hjalp med at dele, kommentere og like. Det resulterede i, at kampagnen blev set af mere end danskere, ligesom TV2 Nyhederne fandt kampagnen interessant og lavede et længere indslag til 19-nyhederne. Den kommende tid vil byde på flere kampagner på de sociale medier. Så der bliver masser af muligheder for at like, kommentere og dele. Sådan er du en online ambassadør Kommentér og hjælp i debattrådene med at støtte op om konservative budskaber Del opslag - så ser flere K-udmeldingerne Tryk Synes godt om og vær med til at give opslag mere værdi og rækkevidde 24 PH 01 // 14 PH 01 // 14 25

14 Til bal på slottet Til bal på slottet Der var stor konservativ tilslutning, da Hendes Majestæt Dronningen inviterede til det traditionsrige hofbal i Riddersalen på Christiansborg den 12. marts. Blandt de inviterede var Folketingets medlemmer med ledsagere. Her er vores otte MF er-par fotograferet på vej ind til dronningen. Hofbal Helles kjole er fra Rikke Gudnitz, og tasken er fra Kopenhagen Fur. Kjolen er af mærket Diva købt i forretningen Diva i Vedbæk Kjole og taske er købt til Charlottes afdansningsbal på Virum Gymnasium, da hun gik i 3.G i Skoene er fra Charlottes bryllup i 2001, og halskæden er købt på Bali. Kjolen er fra Marc Lecomte og blev indkøbt for fire år siden i forbindelse med et andet kongeligt arrangement. Kjolen er syet af Charlotte Østergård, der har skrædderbutik på Nikolaj plads. Tasken er Hermès. Øreringene er eget design. Armbånd er lavet af guld og 10 tigerklør. Kjolen er fra Jesper Høvring, og den blev skabt specielt til lejligheden. Det er i øvrigt samme designer, der står for Mais brudekjole til hendes og gemalens bryllup i august i år. Pias kjole er designet og syet af haute couture-skrædder Justian Kunz, som har butik i Kolding og Milano. Kjole, bolero og taske er nyindkøbt fra MCM i Nørregade KBH. Øreringene er genbrug fra H.M. Dronningens festforestilling i DRs koncertsal ved fejringen af 40-års regeringsjubilæet i PH 01 // 14 PH 01 // 14 27

15 KONFERENCE OM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE 2014 ⁹ ï Radisson Hotel Amager Boulevard København S Virksomheder og kommuner kan høste store gevinster ved at arbejde tæt sammen. Bliv klogere på hvordan, når DI og KL slår dørene op til årets konference om offentlig-privat samarbejde. Mød KL s formand, adm. direktør Karsten Dybvad DI, økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, borgmestre, virksomhedsledere og indkøbere til en snak om, hvordan vi sammen giver borgerne den bedste service. Kom og sæt dit præg på debatten om offentlig-privat samarbejde. Læs mere og tilmeld dig på di.dk/op14

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013 1. marts 2013 Regeringen har med uddannelsesminister Morten Østergaard i spidsen fremlagt sit bud på en ny SU-reform. Målet er at få de unge bedre gennem uddannelserne. Som en del af lanceringen stillede

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lokalforeningsdyst #VindTilEP

Lokalforeningsdyst #VindTilEP Lokalforeningsdyst #VindTilEP Det er nu, at valget skal vindes! Vi skal ud og lave larm i gaden, se vælgerne i øjnene og få alle overbevist om at sætte kryds ved nr. 4 på den Konservative liste Nichlas

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Bilag 4 Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Andres: Til at starte med - hvilke konsekvenser, positive såvel som negative, ser du ved arbejdskraftens frie bevægelighed for det danske samfund? Bent:

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere