sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN"

Transkript

1 PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN?

2 Leder Indhold 20 KRISTENDOM i hverdag og politik Der er liv og grøde i folkekirken, men på Christiansborg er tro tabu, mener forsker 14 Det Konservative Folkeparti fylder 100 år i Læs hvordan det hele begyndte. Sådan kan du hjælpe partiet på de sociale medier. 24 Partiformand, Lars Barfoed Af Lars Barfoed foto ft.dk Det Konservative Folkeparti har altid været forbundet med Gud, konge og fædreland. Og vi skal være opmærksomme på de klassiske værdier, når vi formulerer vores politik. Middelalderforsker Brian McGuire og sognepræst Gitte Meyer Jørgensen efterlyser begge i dette nummer af Politisk Horisont mere fokus fra Christiansborg på kristendommens betydning. Historisk og kulturelt, men også i vores hverdag og søgen efter meningen med livet. De seneste mange måneder har Charlotte Dyremose arbejdet i den styringsgruppe, der snart kommer med bud på, hvordan fremtidens folkekirke skal styres. Her har hun advaret kraftigt mod enhver overvejelse om at adskille stat og kirke og indføre et kirkeligt styrelsesråd, der som i Sverige skal komme med politiske udmeldinger på kirkens vegne. Det vil underminere den danske folkekirke, der er mere og andet end en tilfældig forening. Som folkeskolen er den en af de vigtigste grundpiller i det danske samfund og tæt forbundet med vores historie og kultur. I kirken sidder vi høj som lav. Side om side uanset indtægt, titel eller politisk ståsted. Fordi folkekirken, ligesom det kristne lutherske budskab, er rummelig. Alle er velkomne også de, der ikke har betalt kirkeskat. Her er ingen, som spørger om medlemskort ved indgangen, ligesom præsten kan være sjælesørger også for ikke-medlemmer. I modsætning til i Sverige, hvor den løsrevne kirke optræder politisk, har den danske folkekirke ingen fælles holdning til søfart eller asylpo- Vi har aldrig tvivlet på kristendommens betydning for det enkelte menneske og for vores samfund. Men vi har måske ikke altid været gode nok til at forklare sammenhængen til politik. litik. Her er plads og ingen krav om politisk enighed. Den styrke og sammenhængskraft er underkendt, men uvurderlig. Svær at sætte kroner og øre på, men umulig at genoprette, når det først er væk. Måske er danskerne ved at genopdage troen. Ifølge middelalderforskeren og den fynske sognepræst oplever mange, at netop kristendommen giver svar på vores søgen efter en mening med livet. Det hilser vi velkomment i Det Konservative Folkeparti. Vi har aldrig tvivlet på kristendommens betydning for det enkelte menneske og for vores samfund. Men vi har måske ikke altid været gode nok til at forklare sammenhængen til politik. Den kristne kulturarv er fundamentet for vort samfund og vores fælles værdier. Ikke bare i Danmark men i det meste af Europa. Respekten for det enkelte menneske er rodfæstet med kristendommen. Det samme er fællesskabets ansvar for at tage vare på næsten. Den baggrund er fælles uanset, hvordan den enkelte dansker i øvrigt måtte forholde sig til religion og tro. Gud, konge og fædreland handler netop om at værne om den kristne kulturarv og værdier og dermed om vores samfundsbærende institutioner og den styreform, som vi har bygget op gennem generationer. Med andre ord at bevare vores nationale fællesskab og selvstændighed. Vi lever i en tid med store forandringer. Vi er og skal være en del af den teknologiske udvikling, intens globalisering og stærke påvirkninger fra stadig flere og mere pågående medier. Midt i al det har vi brug for faste værdier og for at kende og forstå os selv. Den dannelse ligger i vores kristne kulturarv. 04 Fem år mere til Danmarks mest indflydelsesrige EU-parlamentariker Ansvarshavende redaktør Martin Dahl Redaktør Lone Vibe Nielsen I redaktionen Benny Damsgaard, Morten Scheelsbeck, Peter Mark Lundberg, Søren Mølgård, Simon Gosvig, Tim Salting Smidemann, Ida Ruge-Andersen Friis, Tom Nielsen, Troels Krog Layout Degn Grafisk Politisk Horisont Det Konservative Folkeparti, Christiansborg, 1240 København K, telefon , Leder Indhold Bendt passer på Danmark i EU - sådan kan du hjælpe Opslagstavlen På vej mod EU - mød Josefine og Tove Gud efterlyses på Christiansborg Folkekirkens ukendte succes Kristendommen på banen igen Unge konservative i front - partihistorie på vej mod 100 år Krydsord Her går det godt - KU-beretning Hjælp partiet på de sociale medier Hofbal 2 PH 01 // 14 PH 01 // 14 3

3 Interview med Bendt Bendtsen Interview med Bendt Bendtsen Af Ida Ruge-Andersen Friis foto Colourbox og Ulrik Jantzen EU SKAL SKABE job og tryghed... Det skal simpelthen være fast praksis, at udenlandske kriminelle afsoner deres straf i hjemlandet... Danskernes økonomiske tryghed skal øges, og den grænseoverskridende kriminalitet mindskes. Efter fem år i EU-parlamentet er Bendt Bendtsen klar til endnu en periode i Bruxelles. For Det Konservative Folkepartis spidskandidat til EU-valget 25. maj er prioriteten klar: Mere tryghed i hverdagen. Vi skal sikre folks økonomiske tryghed ved at skabe ny vækst og flere job, så vi også har noget at leve af fremover. Og vi skal holde hånden under de danske boligejere og sikre, at EU ikke slår den danske realkreditmodel i stykker. Samtidig skal vi have gjort noget ved den grænseoverskridende kriminalitet. Antallet af indbrud i private hjem skal ned, så folk oplever større tryghed i hverdagen. En stor andel af tyverierne bliver faktisk begået af udenlandske borgere, og det skal vi have sat en stopper for, siger Bendt Bendtsen. Fornyet økonomisk vækst og flere job i Danmark forudsætter fremgang i Europa, understreger han. Det kan vi blandt andet gøre ved at indgå nye frihandelsaftaler med lande som USA, Japan og Indien og ved at kæmpe mod en fortsat protektionisme i især de sydeuropæiske lande. Og så skal vi blive mere konkurrencedygtige ved at satse på forskning og udvikling. Ikke mindst på energiområdet, som jeg jo har arbejdet med. Her er et kæmpe potentiale for at udvikle nye teknologier og løsninger, som kan reducere energiforbruget hos virksomheder og borgere. Energieffektivitet er helt centralt, hvis vi vil reducere vores omkostninger og producere mere miljøvenligt. Det er ren win-win, siger Bendt Bendtsen. Kamp for billig dansk husleje Samtidig erklærer Bendt Bendtsen alle former for nye skatter i EU krig, eksempelvis det seneste forslag om en skat på finansielle transaktioner. Det er jo helt tåbeligt. Det vil blot skubbe de finansielle virksomheder ud af EU og koste vækst og arbejdspladser. Omvendt kæmper socialdemokraterne i EU faktisk for at få indført denne skat, siger Bendt Bendtsen. De seneste fem år har Bendt Bendtsen i Bruxelles kæmpet for at bevare de særlige danske billige huslån. Den kamp fortsætter. Problemet er, at den danske realkredit er en unik model, som de andre EU-lande ikke kender. Derfor risikerer vi regulering fra EU, der ikke tager højde for den danske lånemodel. Med mindre vi altså gør os meget umage med at forklare konsekvenserne for det danske samfund, hvis vi ikke kan beholde den særligt danske model, siger Bendt Bendtsen. Kriminelle retur til hjemland Samtidig skal EU for alvor tage den grænseoverskridende kriminalitet alvorligt og gøre noget ved den. Det skal simpelthen være fast praksis, at udenlandske kriminelle afsoner deres straf i hjemlandet, understreger han. I dag undersiger østlandene sig deres forpligtelse til at tage imod deres egne statsborgere, som er blevet i dømt i for eksempel Danmark. Så de kriminelle frygter ikke straffen. At komme i fængsel i Danmark er som at komme på hotel i Rumænien eller Bulgarien. Derfor skal vi sikre os, at de dømte EU-borgere lettere kan sendes tilbage til deres hjemland og afsone straffen dér. At sidde i fængsel i Rumænien, Bulgarien eller Litauen er altså ikke nogen fest. Derfor vil afsoning i hjemlandet have en præventiv effekt, siger Bendt Bendtsen. Sideløbende skal det europæiske politisamarbejde inden for rammerne af Europol styrkes, så man i EU bliver hurtigere til at finde frem til omrejsende tyvebander og andre kriminelle, lyder det fra den konservative spidskandidat. Stop for misbrug af ydelser Et andet indsatsområde for Bendt Bendtsen er velfærdsturisme. Eller rettere indsatsen mod problemet, der set ud fra en økonomisk betragtning måske ikke er så stort her og nu. De fleste østeuropæere, der kommer til Danmark, kommer herop for at arbejde og betaler deres skat. Og Danmark har mange fordele af den fri bevægelighed. Det gælder danskere, der rejser ud. Og det gælder den udenlandske arbejdskraft i Danmark. Som vores hjemlige ydelsessystem er skruet sammen i dag, ville der ikke være frugtavl i Danmark uden østeuropæisk arbejdskraft og ingen, der gjorde rent på de danske hoteller, siger Bendt Bendtsen. Men de senere år er der sket en eksplosiv stigning i antallet af EU-borgere, blandt andet østeuropæere, som modtager danske, sociale ydelser som børnepenge, dagpenge og kontanthjælp. Derfor kan det bestemt godt gå hen og blive et større problem på sigt. For mig er det et spørgsmål om ret og rimeligt. Selvfølgelig skal man som udlænding ikke kunne modtage danske sociale ydelser, hvis man stort set aldrig har boet i Danmark og enten aldrig - eller kun meget kortvarigt har haft job i kongeriget. Derfor vil jeg arbejde for, at vi på EU-plan får rettet reglerne til, så det ikke er muligt at misbruge reglerne, siger Bendt Bendtsen. Samtidig må vi se på, hvordan vi eventuelt kan tilpasse de danske velfærdsydelser, så det bliver nemmere at undgå misbrug, understreger han. EU for borgernes skyld Ofte beskyldes EU for at være alt for bureaukratisk og for langt væk fra almindelige mennesker. Den kritik hører Bendt Bendtsen også, og han forstår godt frustrationen. Men EU er et komplekst maskineri, der består af 28 lande, påpeger han.... Selvfølgelig skal man som udlænding ikke kunne modtage danske sociale ydelser, hvis man stort set aldrig har boet i Danmark... 4 PH 01 // 14 PH 01 // 14 5

4 Interview med Bendt Bendtsen EP-valg Bendt Bendtsen Passer på Danmark i EU Passer på Danmark i EU Bendt Bendtsen SÅDAN får vi Bendt genvalgt Af Peter Mark Lundberg, kampagneleder, EP-valget foto Ulrik Jantzen Når 28 lande skal blive enige, vil det nu engang give nogle sværdslag. Man bliver ikke lige enige fra den ene dag til den anden. Beslutningsprocesserne bliver tit mere langstrakte, end de gør i den hjemlige politiske arena. Det kan være svært at følge et lovforslag fra start til slut eller gennemskue, hvem der forsøger at fremme forslaget, og hvem der arbejder imod, siger Bendt Bendtsen. Der er kampe mellem landene, på tværs af de politiske grupper i Europa-Parlamentet, og internt i de politiske grupper, som også er meget større, end vi er vant til hjemme. Og så er der alle lobbyisterne, som forsøger at få deres interesser igennem. Personligt har jeg brugt mine snart fem år i Parlamentet til især at arbejde for det, der kan gavne vækst og jobskabelse i EU og dermed være til gavn for helt almindelige danskere. EU er til for borgernes skyld og må aldrig være et mål i sig selv. Derfor stemmer jeg imod, når der er forslag, hvor jeg synes, at det må de enkelte lande selv beslutte. Eller når jeg synes, at nye regler blot... Jeg har som politiker altid bekæmpet overflødig regulering og bureaukrati, som der ellers er en tilbøjelighed til at belemre virksomhederne med... vil give mere bureaukrati, uden at de har en gavnlig effekt, siger Bendt Bendtsen. Væk med barriererne De seneste år har Det Konservative Folkepartis EU-parlamentariker haft særligt fokus på de små og mellemstore virksomheder. Et stærkt og sundt erhvervsliv med mange mindre virksomheder er grundlaget for dansk og europæisk økonomi. Derfor skal små og mellemstore virksomheder sikres adgang til kapital og det indre marked fungere uden, at virksomhederne oplever unødige barrierer. Jeg har som politiker altid bekæmpet overflødig regulering og bureaukrati, som der ellers er en tilbøjelighed til at belemre virksomhederne med. På energiområdet har jeg arbejdet for, at vi får øget energieffektiviteten i Europa og dermed bragt omkostningerne ned og øget vores konkurrenceevne, siger Bendt Bendtsen. Geopolitisk er det helt afgørende, at vi øger vores uafhængighed af de olieproducerende lande det gælder både Rusland og Mellemøsten, pointerer han. I det daglige politiske arbejde er det en kæmpe fordel, at vi konservative hører hjemme i den kristen-demokratiske gruppe (EPP-gruppen). Den er den største politiske gruppe i parlamentet og dermed den gruppe, der sammen med socialdemokraterne har størst indflydelse. Det betyder altså noget, at man ikke tilhører en perifer højrefløjsgruppe, som nok kan råbe op, men som ingen indflydelse har i praksis. Når danskerne den 25. maj 2014 går til stemmeboksen, skal vi have dem til at stemme konservativt. Vi er til EP-valget i den unikke situation, at vi har den mest erfarne spidskandidat i feltet. Vi kender alle Bendts meritter og hans politiske evner. Ni år i spidsen for partiet, syv år som vicestatsminister og fem år som den mest indflydelsesrige danske parlamentariker i EU. Resultaterne taler for sig selv: Fire valgsejre i bagagen ved sidste valg med hele personlige stemmer. Men vi kommer ikke sovende til Bruxelles. Derfor har vi allerede taget hul på valgkampen. Vi har to overordnede temaer for kampagnen. På den ene side vil vi naturligvis fortsætte Bendts kamp for at skabe økonomisk tryghed og flere jobs. Herunder er også kampen for at beholde vores billige, danske boliglån. Dem skal EU ikke ændre på. Det andet tema er bekæmpelse af international kriminalitet. Hvert 7. minut stjæles en cykel eller en bil, hvert 12. minut begås et indbrud og hver anden dag bliver en dansk familie udsat for et hjemmerøveri. Det er uhyggeligt at tænke på, og det skal stoppes effektivt. Vi skal vise vælgerne, at vi er dét parti, der sørger for, at danskerne kan have deres hjem i fred og leve i tryghed. Passer på Danmark i EU Som løfte til vælgerne har vi valgt det enkle. Vores budskab er, at vi Passer på Danmark i EU, og vi Gør noget ved det. Med andre ord en modernisering af det eviggyldige løfte om tryghed og borgerlige stemmer, der arbejder. Målet for kampagnen er klart. Vi går efter ét mandat, og vi skal få Bendt Bendtsen genvalgt. Det kræver minimum 7,69 procent af stemmerne og gerne lidt til. Det bliver hårdt arbejde, men kommunalvalget har vist, at vi kan overraske, når vi alle giver en hånd med. Det kræver en stærk fælles indsats. Vi skal nok sørge for en markant og synlig kampagne. Vi ved dog, at den mest effektive måde at få vælgernes gunst er ved at tale med dem og lytte til dem. Derfor har vi brug for en stærk synergi mellem den landsdækkende kampagne og den lokale kampagneindsats. Vi kan ikke bede danskerne om at hjælpe os, hvis vi ikke hjælper dem. Derfor skal vi ud og møde danskerne i deres hverdag og høre om deres problemer. Det kræver manpower. Derfor skal jeg på vegne af Bendt og partiet opfordrer til, at så mange som muligt er aktive i valgkampen. Det er nu, det gælder! 6 PH 01 // 14 PH 01 // 14 7

5 EP-valg EP-valg DINE KANDIDATER EP-valg 2014 JOSEFINE KOFOED CHRISTIANSEN TOVE VIDEBÆK NICHLAS VIND 28 år 68 år 24 år København Brande Frederiksberg CHRISTIAN WEDELL-NEERGAARD MORTEN THIESSEN JULIE BROE 57 år 48 år 32 år 1 BENDT BENDTSEN Roskilde Aalborg København Bendt Bendtsen 60 år Odense CATJA C. GAEBEL ANDERS STOLTENBERG METTE-KATRINE EJBY BUCH 38 år 51 år 39 år Esbjerg Vordingborg København 8 PH 01 // 14 PH 01 // 14 9

6 Opslagstavlen Opslagstavlen nye ansigter Nyt ansigt i pressetjenesten Cand.jur. Lisa Mette Tønder er primo marts tiltrådt stillingen som juridisk konsulent i partiets politisk-økonomiske sekretariat. Hun afløser Mikkel Kay Petersen, som har søgt nye udfordringer uden for Christiansborg. Vil du Vinde Valget sammen med os? Tilmeld dig på Fra Henriksen til Mercado Folketingsmedlem Mai Henriksen har taget sin kæreste Christophers efternavn og hedder nu Mai Mercado. Mai vendte i januar tilbage til folketingsarbejdet efter endt barsel. Nyt ansigt i medlemsservice Annette Winther er medio marts tiltrådt stillingen som sekretær i partiets medlemsservice. Hun afløser Lotte Marie Espersen, som har søgt nye udfordringer uden for Christiansborg. 1 4 Åbningstider omkring påske Partikontoret holder ferielukket fra mandag den 14. april til og med mandag den 21. april. Vi åbner igen for telefonisk og elektronisk henvendelse tirsdag den 22. april. aktiviteter 2014 Sæt krydset allerede i dag Du kan allerede nu brevstemme på din favoritkandidat fra Det Konservative Folkeparti til Europaparlamentsvalget den 25. maj. Det er meget enkelt og kan gøres på alle landets borgerservicecentre helt frem til fredag den 23. maj. Hvis du eller nogen i din omgangskreds - opholder sig i udlandet, kan de brevstemme på enhver dansk repræsentation det vil sige på den danske ambassade eller det danske konsulat i det land, hvor de opholder sig. Spred budskabet Fortæl din familie, venner, kollegaer og alle andre, du møder på din vej, om Europa-Parlamentsvalget, og hvorfor du stemmer. 3 bliv Skribent Skriv et personligt brev til din omgangskreds og sæt din underskrift nederst. Din personlige anbefaling flytter stemmer! April: 10. Introaften for nye medlemmer, Christiansborg fra kl til 19 Maj: 25. Europa-parlamentsvalg Juni: Folkemøde, Bornholm September: Landsråd, Tivoli Congress Center, København informer os... Er du flyttet, eller har du fået ny mailadresse? Husk at give partikontoret besked via mail på: Du kan også ringe til os på telefon mandag til torsdag mellem kl. 10 og 16 og fredag mellem kl. 10 og 15 med eventuelle spørgsmål. 10 PH 01 // 14 Kampagnekontor Vi har åbnet et kampagnekontor i Palægade 6, 4. sal, København K, hvor hele EP-valgkampen bliver kørt fra. På kontoret bor partiets kampagneafdeling, kandidater og frivillige i valgkampen med bedre muligheder for at servicere henvendelser fra vælgerforeninger og borgere. Der er åbent alle hverdage i dagstimerne, og kontoret lukker igen den 26. maj, når Bendt Bendtsen er blevet genvalgt. Tillykke Bendt Bendtsen fyldte 60 år den 25. marts Tidligere statsminister og formand for Det Konservative Folkeparti, Poul Schlüter, fylder 85 år den 3. april. bliv løber Vær med på gaden når vi møder vælgere, deler flyers ud eller giv en hånd med, når plakaterne skal op i lygtepælene. M.I.S. 2 bliv e-campaigner Bliv en del af den offentlige debat, og giv din mening til kende, når det går løs på Twitter og Facebook. Delinger, likes, tweets og kommentarer betyder langt mere, end du tror. Kr Støt økonomisk Dit bidrag gør en forskel i kampen om at få danskerne til at stemme! Støt med 100, 200, eller 500 kr. Skriv til Kr Kr PH 01 // 14 11

7 Interview Interview Kom tættere på dine EP-kandidater JOSEFINE TOVE Af Ida Ruge-Andersen Friis foto Rasmus Flindt-Pedersen 1 Hvorfor stiller du op til EP? Jeg stiller op til Europa-Parlamentet, fordi det er min generations pligt og ret at være med til at skabe rammerne for de næste 20 års europapolitik. Det lyder måske selvhøjtideligt, men jeg tror på, at der er brug for, at vi finder balancen i EU fremadrettet - og det er en balance, jeg kan være med til at skabe. Der er mange ting, politikerne slet ikke skal blande sig i. Hverken i kommunerne, Folketinget eller Europa-Parlamentet, men der er også områder, hvor vi politikere må tage ansvar - og gerne et, der rækker ud over næste valgperiode og ud over landets grænser. 2 Hvis du havde alle mandater i Europa-Parlamentet, hvad ville du så bruge dem til? Jeg ville sikre en sund klimapolitik, jeg kunne være bekendt over for kommende generationer balanceret med en erhvervspolitik, jeg ville være bekendt over for de mange mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet i dag. Og så ville jeg få afklaret, hvad vi vil med EU, og hvad vi ikke vil. 86 procent af danskerne mener, EU bør have en klarere profil - og jeg er enig! Vi skal have sat foden ned over for overformynderi og føderalisme. Men jeg ville også forklare dem, der vil have os ud af EU, at løsningen på alt fra klimaudfordring til kriminalitet og international handel kun kan løses gennem EU - og det ville jeg gøre. Handle og løse EU s udfordringer. Og så ville... Jeg bryder mig simpelthen ikke om, når folk kritiserer uden selv at komme med løsninger... jeg droppe den elitære tone, EU-politikerne har lagt for dagen. Droppe at tale ned til danskerne og få politikken tilbage i EU. Det handler om den konservative eller den socialistiske vej - og der er kun én rigtig løsning! 3 Hvilken politisk EU-modstander vil du helst debattere imod og hvorfor? Morten Messerschmidt. Jeg bryder mig simpelthen ikke om, når folk kritiserer uden selv at komme med løsninger. Derfor synes jeg, det kunne være sjovt at have en debat med Morten, hvor jeg kunne afkræve ham svar på, hvordan han mener, vi løser udfordringer med grænseoverskridende sundhedstrusler, kriminalitet og klima, hvis vi melder os ud af EU. 4 Hvad laver du, når du ikke fører valgkamp? Jeg er et meget socialt menneske. Desværre er der ikke meget tid i øjeblikket, når jeg både skal lave kampagne og arbejder. Men jeg bruger meget tid med min familie, der bor i Humlebæk og tager med min kæreste til Sønderjylland for at besøge hans to skønne piger i Aabenraa. Derudover prøver jeg at holde min kalender ledig, til at jeg kan nå en kop kaffe med en veninde og diskutere alt andet end politik minimum en gang om ugen - det tror jeg er sundt. 5 Hvilken bog ligger på dit natbord? Pt. ligger der en virkelig kedelig, men meget nyttig bog om institutionerne i EU (Tak til Bendt Bendtsen for den julegave). Bliver det for meget, ligger heldigvis også Jordens Søjler af Ken Follett, som jeg læser for anden gang. Det er en fortælling om familie, historie og arkitektur og er en af de mest gribende bøger, jeg har læst. 1 Hvorfor stiller du op til EP? Jeg er opvokset i Sønderjylland og i kølvandet på 1. og 2. verdenskrig præpareret med, at tyske børn talte man ikke med og legede slet ikke med. Siden fandt jeg ud af, at vi kan lære meget af hinanden. Derfor imponerer EU s historie mig, hvor samarbejdets fædre som Robert Schumann og Konrad Adenauer satte deres politiske liv ind på at etablere et fællesskab imellem lande, som i århundreder havde bekriget hinanden. Nu kan vi handle frit, hjælpe hinanden med miljøproblemer og unge frit studere i andre europæiske lande. Jeg har tidligere arbejdet i Bruxelles og også produceret adskillige programmer om EU for en større tv-station i København. Enten bliver man bidt af EU, eller også kommer det til at hænge én ud af halsen. Jeg blev bidt. 2 Hvis du havde alle mandater i Europa-Parlamentet, hvad ville du så bruge dem til? Jeg ville styrke det indre marked med flere frihandelsaftaler og fri bevægelighed, så det fortsat er nemt at rekruttere specialiseret arbejdskraft fra udlandet. Men det skal ikke være muligt at flytte til et land blot for at få del i dette lands velfærdsydelser. Så jeg ville opsætte grænser for bevægeligheden og samtidig arbejde for at løse problemet med løndumping. Derudover ville jeg skabe bedre samhandel med Afrika. Fair trade skal støttes på alle måder, så vi ikke med den ene hånd støtter økonomisk og med den anden hånd hindrer at produkter sælges til europæiske lande. 3 Hvilken politisk EU-modstander vil du helst debattere imod og hvorfor? Enten en EU-modstander eller en Radikal kandidat. Modstanderne vil jeg udfordre på, hvordan de vil løse de grænseoverskridende problemer i Europa uden EU og de radikale på, om der slet ikke er grænser for EU-samarbejdet. 4 Hvad laver du, når du ikke fører valgkamp? Ved kommunalvalget blev jeg genvalgt til byrådet i Ikast-Brande. Her er jeg i økonomi- og planudvalget, sundheds- og omsorgsudvalget samt i forskellige bestyrelser. Eksempelvis Danske Diakonhjem og den socialøkonomiske virksomhed Møltrup Herregård ved Vildbjerg, hvor mænd, som livet på en eller anden måde er gået skævt for, hjælpes på fode igen. Og så er jeg formand for landsorganisationen Hospice Forum Danmark. For et par år siden var jeg i Nicaragua. Her skar det i hjertet at se børn løbe ud og ind imellem bilerne på de stærkt befærdede gader i hovedstaden Managua for at få en skilling ved at vaske vinduer eller lignende. De spiste sandwich- og pizzarester, som folk smed ud til dem, og slikkede endog de tomme pizzabakker. Jeg måtte bare gøre noget. Derfor etablerede vi foreningen Børnenes Liv og et projekt i samarbejde med en lokal kirke i Managua. Målet er at få børnene ind i trygge omgivelser med skole, sund mad og undervisning. 5 Hvilken bog ligger på dit natbord? På mit natbord ligger to bøger. En aktuel bog, som jeg bare må læse. Og så Bibelen på hverdagsdansk. For nylig læste jeg et interview i Kristeligt Dagblad med tidl. MF for konservative, Niels Jørgen Langkilde. Hver dag holder han og konen andagt og læser sammen i Bibelen. Jeg blev glad og bevæget. Så jeg er ikke den eneste konservative, der sætter Bibelen højt - og som tør sige det. 12 PH 01 // 14 PH 01 // 14 13

8 Interview med Brian McGuire Interview med Brian McGuire Brian McGuire professor emeritus i middelalderhistorie. Gud efterlyses på CHRISTIANSBORG Af Lone Vibe Nielsen foto Colourbox Kulturel død kirke genoplivet Den manglende fokus på og den udbredte berøringsangst blandt politikere over for religion står i kontrast til den udvikling, den danske folkekirke oplever netop i disse år. Mens Christiansborg neddrosler den religiøse dimension, spirer en ny åndelig interesse for den kristne kulturarv ude blandt græsrødderne. Særligt kvinder finder svar på deres søgen efter et bedre liv med mindre stress og mere sammenhæng i netop kristendommen. Det er en trend ikke alene i Danmark, men også i England, Tyskland og Sverige. Men tydeligst herhjemme hvor folkekirken stort set har været kulturelt død og meget marginaliseret siden Mange, som har forsøgt sig med østlige religioner som hinduisme og buddhisme, finder i kristendommen den ro og mening med livet, som de søger, pointerer Brian McGuire. Folk søger ud i verden efter et ståsted for at opdage, at det allerede eksisterer herhjemme. Kristendommen i Danmark er blevet mere aktiv. Hvor den traditionelle lutherske kristendom har været meget koncentreret omkring ordet, altså prædiken, gudstjenesten og sal- Dronningen har altid gjort det. Nu følger kvinder landet over efter og viser aktivt, at kristendommen spiller en rolle i deres liv. Men på Christiansborg er religion tabu. Faktisk er politikernes seksualitet mere eksponeret end deres tro. Sådan lyder kritikken fra Brian Mc- Guire, professor emeritus i middelalderhistorie. Siden daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i kølvandet på Muhammed-krisen i 2006 opfordrede til helt at adskille religion og politik, er det stort set kun Dansk Folkeparti, der klart melder ud fra et kristent ståsted. Den manglende erkendelse af den kristne arv og troens betydning for menneskers liv er et stort kulturtab, pointerer Brian McGuire. Også fra Det Konservative Folkeparti efterlyses en klar markering af, at den kristne tro og kulturarv er udgangspunktet for partiets politik. Uden den dimension fratager vi vores børn og børnebørn et udgangspunkt for at forstå det samfund, vi lever i, understreger han. Hvis vi går 100 år tilbage, var der ingen tvivl om, at Det Konservative Folkeparti så Gud, konge og fædrelandet som grundlaget for det politiske virke. Men i dag savner jeg en markering af, at kristentro og den kristne kulturarv har været og stadigvæk er udgangspunktet for politikken. Jeg kan ikke komme i tanke om en udtalelse, som afspejler det. Partiet har selvfølgelig forsøgt at finde sin plads og sin rolle, i regering og nu udenfor, men jeg kan ikke se, at den kristne kulturarv overhovedet har været i centrum for disse bestræbelser, siger Brian McGuire.... Mens Christiansborg neddrosler den religiøse dimension, spirer en ny åndelig interesse for den kristne kulturarv ude blandt græsrødderne. Særligt kvinder finder svar på deres søgen efter et bedre liv med mindre stress og mere sammenhæng i netop kristendommen PH 01 // 14 PH 01 // 14 15

9 Interview med Brian McGuire Interview Gitte Meyer Jørgensen Sognepræst mesang, ser vi i dag, at folk i højere grad bruger deres krop for at give udtryk for, hvem de er, og hvad de tror på, siger Brian McGuire. Troen udøves mere aktivt Pilgrimsvandringer er populære. Vi tænder lys for de døde på allehelgensdag. Og hvor det før i tiden var almindeligt kun at gå til alters et par gange om året, er det blevet ganske almindeligt, at stort set alle, der kommer til en gudstjeneste, deltager i nadveren. Mange har også taget kristendommens meditationspraksis og tradition til sig. Man er ikke længere passiv tilskuer, der sidder på kirkebænken og hører ordet. At tro er ikke længere skjult og privat kun på Christiansborg, siger Brian McGuire. Berøringsangsten blandt mainstreampolitikere i forhold til religion forstærket af udtalelserne fra Anders Fogh Rasmussen skyldes ikke mindst en udbredt undervurdering af kristendommens betydning. Hele opbygningen af vores velfærdssamfund bygger på kristne værdier, der kan føres tilbage til middelalderen. Mange - specielt i Socialdemokratiet - tror fejlagtigt, at grundlaget for vores samfund først opstår i 1800-tallet i den socialistiske bevægelse, pointerer Brian McGuire. Men hele tankegangen hviler på ansvaret for næsten. At vi skal støtte hinanden, og de stærke støtte de svage, går helt tilbage til middelalderen, til klostrene, til ideen om, at man skal modtage gæster, som var de Kristus selv. At man skal tage sig af de fattige og de syge er en arv, vi har med fra tiden før den lutherske reformation i 1500-tallet. Det er en arv, som hverken er protestantisk eller katolsk, men fælles kristen. Alligevel er der i dag en mur mellem tro og politik, som er ironisk, fordi vi trods alt har en etableret kirke i Danmark, og en dronning der i sin nytårstale siger: Gud bevare Danmark, siger Brian McGuire.... Europæisk kultur har virkelig brug for at erkende sin identitet og sine rødder ikke mindst i mødet med islam... Mur mellem tro og politik Helt anderledes er det i USA. Her ser amerikanerne det som en selvfølgelighed, at de markerer, hvem de er i en religiøs sammenhæng. Og det kan godt være, at den danske blufærdighed er en reaktion mod den slags amerikanisering af troen, vurderer han. Men så er vi gået til den anden yderlighed. Politikerne er meget forsigtige med ikke at virke for troende. Det vil blive opfattet som et svaghedstegn, en form for sentimentalitet, understreger Brian McGuire. En rigtig politiker, mand eller kvinde, har ikke brug for Gud til at støtte vedkommende i det politiske liv. Religion er et adskilt rum i tilværelsen, hvor man går ind, lukker døren og er alene med sin gud eller sin præst. Det er ret intimt og mere privat end ens seksualitet, hvor man gerne fortæller andre om, hvorvidt man er heteroseksuel, lesbisk eller bøsse. Men troen er blevet det store tabu i det politiske liv. Og det er synd. Europæisk kultur har virkelig brug for at erkende sin identitet og sine rødder ikke mindst i mødet med islam. Men den der frugtbare debat og diskussion af religion som en afgørende del af ens identitet og kultur savner jeg i Danmark, siger Brian McGuire. Men nye tider er på vej. Folk tørster efter midler til at leve et mere helstøbt liv. Og folkekirken har været fantastisk åben over for den gryende fornyelse - måske fordi kvinderne efterhånden er ved at overtage kirken. I dag er der ikke alene betydelig flere kvindelige præster, men også flere kvindelige biskopper end for blot få år siden, konkluderer han. Det er kvinder, der er optaget af disse ideer. Mændene er lidt mere berøringsangste. De teologiske fakulteter i Aarhus og København har været utroligt intellektualiseret og akademiseret. Det er ikke derfra, den nye retning og interesse for kristendommen er kommet. Det er en græsrodskristendom, der er spirer ude i sognene, siger Brian McGuire. Ny åndelighed på vej Forhåbentlig spreder den nysgerrighed for kristendommen sig til det politiske liv. Ganske vist er der en verdslig tradition i Danmark først og fremmest repræsenteret af De Radikale og deres frigørelse fra Venstre, som tilbage i begyndelsen af det 20. århundrede var meget præget af høj-borgerlig luthersk tro. Men det er for længst overstået, påpeger Brian McGuire. Og blandt unge er interessen for tro og kristendom vakt. Min generation, 68-generationen, troede, at vi var blevet frigjort fra den slags. Derfor kom vores børn og måske børnebørn til at opleve troen som noget skjult. Og når forældrene er så verdsliggjorte, bliver religion og kristendom næsten eksotisk. Så svinger historiens pendul tilbage mod trosverdenen, og det bliver attråværdigt at finde ud af, hvad det er for noget. Selv er jeg vokset op i et traditionelt katolsk miljø, men føler mig i dag hjemme både i den katolske og den protestantiske kirke og betragter mig som middelalderkristen. Jeg har skabt min egen religion. På den måde ligner jeg mange andre mennesker. FOLKEKIRKENS ukendte succes Af Lone Vibe Nielsen foto Privat Folkekirken trives fantastisk. Hvordan skal vi blive respekteret, hvis Rigtig mange særligt unge vi ikke står ved, hvem vi er, og hvor vi tørster efter et åndeligt ståsted. Aldrig har kirken haft kerne i Folketinget at få kristendommen kommer fra. Alligevel forsøger politi- mere succes, været mere levende, mere søgt. Og aldrig har afstanden mellem folkekirken og Christiansborg været så stor, vurderer sognepræst Gitte Meyer Jørgensen, Vor Frue Kirke i Svendborg. Mange er vokset op uden, at det på nogen måder har været naturligt at tale lirket mere og mere ud af undervisningen, hvilket er helt i modstrid med den stigende interesse, vi som præster oplever fra såvel folkeskole- som gymnasieelever og deres lærere. De vil meget gerne samarbejde med kirken, siger Gitte Meyer Jørgensen. om Gud eller tro. Men ude i sognene er der for alvor ved at gå hul på den religiøse blufærdighed, mens Gud øjensynligt slet ikke eksisterer i den politiske debat. Det er som om, Folketinget slet ikke har opdaget, hvad der sker ude i landet. Om det skyldes uvidenhed eller ligegyldighed, ved jeg ikke, siger Gitte Meyer Jørgensen. Imidlertid er båndet mellem stat og kirke ekstremt vigtigt, fordi kristendommen er hele fundamentet for vores samfund. Det skal vi turde være stolte af ikke mindst i mødet med andre religioner, lyder opfordringen fra det sydfynske. Barnedåb som trækplaster Senest har 3. g klasserne på Svendborg Gymnasium brugt kirkerummet i Vor Frue Kirke i forbindelse med afslutningen på et større projekt om Søren Kirkegaard. Stadig flere danskere benytter kirkens mange tilbud fra højmesse til babysalmesang, der senest har rummet 54 deltagere. Særligt barnedåb har udviklet sig til en stor fest, hvor familien ofte har op mod 80 til 100 gæster med i kirken. Og mange af dem kommer igen, understreger hun: Jeg kan slet ikke genkende historien om de tomme kirker. Men desværre lever religionsforskrækkelsen øjensynligt videre i Folketinget, mens danskerne i stadig stigende grad bruger kirken og gør det langt mere aktivt end tidligere. Eksempelvis til en snak med præsten, om livet og døden eller den skyld og sorg, der ofte følger med en skilsmisse. Jeg har mange, der henvender sig for at tale om de problemer, de møder i hverdagen. Det kan være skilsmisse, men det kan også være et ønske om at tale om de tanker, de gør sig om liv og død. 16 PH 01 // 14 PH 01 // 14 17

10 Interview med Charlotte Dyremose Interview med Charlotte Dyremose TROEN PÅ VEJ tilbage i politik Hvem skal styre folkekirken, hvordan og hvorfor? Det er de centrale spørgsmål, når Styringsudvalget for folkekirken senere på foråret afleverer deres rapport om fremtidens folkekirke til regeringen. Et udvalgsarbejde, der i værste fald kan gøre stor skade på folkekirken, og i bedste fald sætte troen og dens betydning på den politiske dagsorden, forudser Charlotte Dyremose, der er medlem af udvalget. Folkekirkens fremtid står på spil. Som konservativ ser jeg intet behov for en radikal forandring af folkekirken. Risikoen er en topstyret kirke med et øverste råd, der fortæller os andre, hvordan kirken bør forholde sig til en række spørgsmål. Ude i sognene, hvor kirken virker til daglig, ønsker man at beholde den folkelige bredde, som den nuværende løse styringsstruktur sikrer. Derfor risikerer udvalget at gøre stor skade. Men forhåbentlig kan vi få den helt nødvendige diskussion af, hvad folkekirken egentlig betyder for vores samfund og hvorfor den er vigtig at drøfte, også i det politiske system, siger Charlotte Dyremose. Kirke med plads til alle Arbejdet blev sat i gang i kølvandet på daværende kirkeminister Manu Sareens (R) ønske om at skille stat og kirke. For Det Konservative Folkeparti er det derimod vigtigt, at den lokale kirke stadig har plads til alle, uanset politisk eller kirkeligt ståsted. I den offentlige debat glemmes ofte den kæmpe underskov af borgere, der blot ønsker, at kirken skal forkynde evangeliet, være til stede i lokalsamfundet og fungere som en til alle tider nærværende faktor i helt almindelige menneskers liv, understreger hun. Og netop rummeligheden og frisindet er på spil, hvis forståelsen af kristendommens betydning for vores samfund smuldrer, siger Charlotte Dyremose, der er formand for menighedsrådet i Virum Kirke. Her er hun sammen med familien flittige kirkegængere. Og der er masser af liv i folkekirken. Men generelt er danskerne enormt blufærdige med deres tro. I den lutherske tradition er det med at bede noget, man gør for sig selv, pointerer hun Helt i modsætning til eksempelvis amerikanerne, hvor det helst skal foregå i det offentlige rum, og man gerne fortæller folk, at man har bedt for dem. Den tilbageholdende introverte kultur har sætter også sit præg på det politiske. Når jeg selv fortæller, at jeg er kristen, oplever jeg, at mange henvender sig og gerne vil spørge mig om noget. Men mange politikere betragter deres tro som noget helt, helt privat. Det undrer mig lidt, at ikke flere vil stå ved deres kristne udgangspunkt. Man vil så gerne stå ved, at man kommer fra et arbejdermiljø eller et landsbrugssamfund, og at det har præget ens politiske holdninger, siger Charlotte Dyremose. Godnat med fadervor Selv gør Charlotte Dyremose og hendes mand meget for at videreformidle det kristne budskab til deres to børn. Typisk kommer familien til diverse børnegudstjenester, børnene kan fadervor og godnatsangen er ofte en salme. Og det er vigtigt, at de kommende generationer forstår kristendommens betydning for vores samfund. Den unge generation af politikere, der taler meget for en adskillelse af stat og kirke har ikke forstået, hvad det betyder, at alle også ateisternes børn får kristendomskundskab. Ikke forkyndelse, understreger hun. De er selv vokset op med, at det er ok at blive fritaget for undervisningen og ikke vide noget om den del af vores kulturarv. Så mister man nogle af de kristne værdier, som vores samfund bygger på. Så glemmer vi, hvad Grundtvig mente, når han talte frisind og rummelighed. At vi ikke nødvendigvis skal arbejde for alle de andres synspunkter, men at der skal være plads til andres synspunkter, at vi skal tage vare på de svageste. Det kommer med den kristne kulturarv. Uden den får vi en anden demokratikultur. Når vi som konservative siger Gud, konge og fædreland, betyder det netop, at vi holder fast i, at vi har nogle grundlæggende kristne værdier, som hele vores samfund bygger på. Det er vigtig at forstå, hvis vi vil bevare dem. Det skal vi nok blive bedre til at forklare, siger Charlotte Dyremose.... Og der er masser af liv i folkekirken. Men generelt er danskerne enormt blufærdige med deres tro... Af Lone Vibe Nielsen foto Per Bækgaard 18 PH 01 // 14 PH 01 // 14 19

11 Partiets historie Partiets historie På vej mod 100 år KONSERVATIVE unge på banen Af Lars Christensen, Ph.d. foto Privat I 2016 fylder Det Konservative Folkeparti 100 år. Som optakt til jubilæet sætter Politisk Horisont i dette og de kommende numre fokus på vigtige epoker i partiets historie. Vi begynder med begyndelsen. Eller snarere før, hvor unge i utilfredshed med Højre dannede grundlaget til Konservativ Ungdom. Læs historiker Lars Christensen beretning om den spæde start. Noget måtte gøres. Nederlaget i 1864 bed stadig, og da partiet Højre i 1901 med blot otte mandater mistede regeringsmagten, var konservative kræfter i chok. Dansk politik var i opbrud og unge konservative utålmodige. Hidtil havde forskellige grupperinger på højrefløjen organiseret i Højre haft regeringsmagten. Nu måtte roret overlades til flertallet i Folketinget. Til bønder, husmænd og lærere i Venstre. Grupperinger, som partiet tidligere med Jacob Brønnum Scavenius Estrup som konseilspræsident frem til 1894 havde været i evig kamp med først og fremmest om styreformen og forsvarets indretning. Nu måtte Højre nødtvunget acceptere, at regeringen ikke længere skulle udgå fra kongen, men fra et flertal i Folketinget. Mange konservative mente, at det hurtigt ville afsløres, at disse ikke var regeringsduelige og så Højre igen ville komme til magten. Andre som tidligere justitsminister Johannes Nellemann konkluderede, at Pakket holder sammen mod ordentlige Folk det er en Naturlov. Venstre og det fremvoksende Socialdemokrati ville snarere blive stærkere, især hvis de fik held til at ændre Grundlovens valgregler, så flere ubemidle-... Socialdemokraternes fremmarch i byerne skulle inddæmmes... de fik stemmeret, var bekymringen. Ganske vist havde Højre opbakning blandt vælgerne, og stadig flere aviser støttede partiet. Men valgsystemet med flertalsvalg i enkeltmandskredse gjorde, at Højres folketingsmandater blev meget dyre. Venstre vandt de fleste landkredse og socialdemokraterne i byerne, så der var kun ganske få kredse tilbage til Højre. I 1901 mere præcist otte. En uholdbar situation for partiet, men med den aldrende Estrup i spidsen nægtede Landstingets Højre at opgive valgreglerne hertil, sådan som Venstre krævede for at gå med til en valgreform med forholdstalsvalg. For ham var lige valgret lig med pøbelvælde, levebrødspolitikere og populisme. De unge tager affære Højre var låst fast, men ungdommen vidste råd. I flere af landets større byer dannede unge konservative i slutningen af 1800-tallet særlige klubber målrettet de yngre vælgere. Her mødtes man til politiske oplæg, tog på udflugter eller samledes til spisning og dans. Disse bestod oftest af unge, der var mere folkeligt og socialt forstående end de gamle rigmænd i Højre. Med Venstre ved magten og Socialdemokratiet i fremmarch forstærkedes ønsket om at samle ungdommen om konservatismen. Konservative aviser som Aarhus Stiftstidende opfordrede direkte de unge til at danne en egentlig ungdomsforening, nu hvor Venstre havde vist at være et sat magtens parti. J. Rose tog avisen på ordet. Han var bekymret for den igangværende undergravning af nationen, kongemagten og kristendommen og initiativet modstand. Frygten var ganske velbegrun- fælles, landsdækkende organisation. Fra Højre mødte dannede i maj 1903 Det Unge Højre i Aarhus. det at de unge ville arbejde for forholdstalsvalg og ændrede valgregler til Landstinget. Andre ungdomsforeninger skød op landet over. Særlig sekondløjtnant og toldassistent i Slagelse Carl Frederik Herman von Rosen, hvis far var blevet dræbt ved Græsrødder med vokseværk Dybbøl i 1864, havde stor betydning med sin vision om, C.F.H. von Rosen lod sig imidlertid ikke slå ud. 8. december stiftedes Danmarks konservative Ungdomsfor- at en samling om det nationale var absolut nødvendig for alle konservative. Omvendt eninger i København med von havde han kun ringe forståelse Rosen som formand. Et åbent eller respekt for de mere taktiske dele af politik, og hans ikke tale om. Forbindelsen skul- opgør med Højre var der dog forening i Slagelse-Korsør-kredsen blev kampplads. For mange refolk fik plads i ledelsen. Et år le holdes ved lige, og flere Høj- trofaste Højrefolk i disse år var senere havde Danmarks første ordet konservativ nærmest politiske ungdomsorganisation synonym med frikonservativ 17 foreninger og 1600 medlemmer. Højres Ungdomsforening i nemlig de otte udbrydere fra Højre i Landstinget med lensgreve Mogens Frijs i spidsen. skulle blive en af KU s meste København, der på godt og ondt Altså nærmest forrædere. markante og største var fra begyndelsen imod von Rosen og C.F.H. von Rosen fortsatte ufortrødent og deltog aktivt i samtidig trængt af Højres partisekretær Madsen-Halsted, der at skifte foreninger andre steder i landet. Svendborg, Kolding afstod fra at give midler til disse og andre byer fik ungdomsforeninger under forskellige nav- Aldrig et opmuntrede ord unge opkomlinge. ne, der med tiden skulle blive til fra Højre tilflød de unge. Det Carl von Rosen - en vigtig drivkræft bag organiseringen af unge konservative beklagede von Rosen i 1907, Konservativ Ungdom. I Odense under navnet Odense antisocialistiske Ungdomsforening i januar Signalet var Højre nægtede at udpege medlemmer til ledelsen, og og reaktionen kom prompte. klart: Socialdemokraternes fremmarch i byerne skulle inddæmmes. I begyndelsen sad repræsentanter fra afgang. Nu fulgte en årrække med indre splid og sågar den efterfølgende krise medførte formand von Rosens Højres Vælgerforening med i en række af de nye foreninger, ligesom den lokale Højreavis redaktør typisk fundamentet lagt til en blivende organisation, hvor sprængning af organisationen. Ikke des tro mindre var fik sæde i bestyrelsen, hvilket øgede mulighederne for stærke kræfter som Aage Kidde og Johan Christmas god presse. Men også for konflikter og i løbet af få år Møller fra 1912 gennemførte den modernisering, der blev foreningerne selvbærende ungdomsforeninger. En pegede direkte frem mod omdannelsen af Højre til Det græsrodsbevægelse det var indlysende at forene i en Konservative Folkeparti få år senere. 20 PH 01 // 14 PH 01 // 14 21

12 Krydsord En af Bendts mærkesager: Et fælles indre marked for energi og ambitiøse energimål skal begrænse EU s afhængighed af udenlandsk...? Vi har netop fået et nyt og spændende navn i vores folketingsgruppe. Hvilket? 6 Top 6. KU-foreninger målt på antal medlemmer. 1. Århus KU 2. Odense KU 3. KU i København 4. Gladsaxe KU 5. Gentofte KU 6. Silkeborg KU KU-beretning Landsformand for KU, Kristoffer Beck Her går det godt Af Kristoffer Beck foto Privat Løsning og afleveringsdato Når du har løst kryds og tværs en, kan du være med i konkurrencen om 2 x gavekort på 200 kr. til Bog & Idé. Du skal blot indsende kodeordet til dk - husk at skrive dine kontaktoplysninger. Konkurrencen er kun for medlemmer af partiet. Seneste dato for indlevering af løsning er den 22. april. Strategisk lederskab Deltag på et ambitiøst lederudviklingsforløb der udvikler dig og din forretning Der trækkes lod blandt de indsendte svar. Vinderne får direkte besked. Løsningsordet for nr. 4, 2013 er: Fædreland var et rigtig godt år for KU. Et godt kommunalvalg, et nyrenoveret Guldberghus og ikke mindst medlemsfremgang er blandt de mange ting, vi vil huske 2013 for. Med næsten 40 procent medlemsfremgang sluttede vi året på 1243 medlemmer. Et rigtig flot tal, som også bevidner, at konservatismen stadig lever i bedste velgående blandt ungdommen. Særlig godt klarer vores lokalforening i Århus sig, da de for andet år i træk kan bryste sig af titlen som landets største KU forening med ikke færre end 141 medlemmer. Det betyder også, at der er kommet mange nye ansigter til KU samtidig med, at der i januar og februar er blevet afholdt generalforsamlinger, som traditionelt byder på en række udskiftninger i bestyrelserne. Derfor vil man også mange steder i landet kunne opleve nye KU repræsentanter i vælgerforeningsbestyrelsen. Vi håber og tror på, at de bliver taget vel i mod, så partiet og KU i fællesskab kan skabe nogle gode konservative resultater lokalt. Konservativ Ungdoms Landsråd er også lige rundt om hjørnet. Det kommer i år til at løbe af stablen i København - nærmere bestemt bliver det Nørre Gymnasium, som vil danne rammerne om årets absolut største KU begivenhed, i weekenden marts. Der er som altid lagt op til en hyggelig og spændende weekend. KU s politiske program vil blive heftigt debatteret, og ledelsen for det næste år vil blive valgt. Mens bølgerne går højt om dagen til den politiske debat, bliver det anderledes socialt om aftenen, hvor vi samles til et brag af en festmiddag lørdag aften. Vi tror på, at det bliver endnu et fantastisk landsråd, og vi glæder os som altid til årets bedste KU weekend. Det er også lige om lidt, at vi igen skal lokke de unge til stemmeurnerne. EP-valget bliver enormt spændende og igen et valg, hvor en aktiv KU indsats kan gøre en forskel. Særligt de unge vælgere bliver traditionelt set væk, og det er dem, vi skal ud og have fat i. Derfor glæder vi os også til at føre kampagne for partiet og ikke mindst KU s kandidat, Nichlas Vind, som vi er sikre på kommer til at få et rigtig godt resultat, som kan hjælpe partiet til at få et godt valg. Når valget kommer, er vi klar til at trække i arbejdstøjet, give den en skalle og levere et solidt stykke kampagnearbejde som KU nu er bedst til. For mig personligt bliver dette mit sidste indlæg i PH som landsformand for KU, da jeg til marts vælger at give stafetten videre. Derfor vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet til folketingsgruppen, medarbejderne på Christiansborg, vælgerforeningerne og alle de medlemmer, jeg er stødt på i gennem de sidste to år. Og på gensyn. 22 PH 01 // 14 PH 01 // 14 23

13 Hjælp partiet på de sociale medier Hjælp partiet på de sociale medier HJÆLP PARTIET på de sociale medier Af Tom Nielsen og Tim Salting Smidemann De sociale medier har ændret politisk kommunikation. Du kan være en enorm hjælp på de sociale medier for Det Konservative Folkeparti. Hver gang du kommenterer, deler eller trykker synes godt om en politikers opslag, er du med til at sprede det vigtige konservative budskab. Det kræver blot et par klik med musen, hvis du aktivt bruger din Facebook- eller Twitterprofil til at sætte konservative budskaber på dagsordenen. Op mod danskere har Facebook-profil, pipper løs på Twitter, og næsten to millioner logger hver dag ind på Facebook. Med andre ord er der rigtig mange vælgere, som slår sig løs på de sociale medier. Faktisk har de 179 folketingspolitikere over en million, der følger dem på Facebook. Til sammenligning kan Berlingske, Politiken, Morgenavisen Jyllands-Posten, B.T. og Ekstra Bladet til sammen mønstre solgte aviser om dagen. Og for rigtig mange danskere er Facebook den primære nyhedskilde. Derfor er det vigtigt for Det Konservative Folkeparti at være synlig og sætte dagsordenen også på de sociale medier. Her kan du som partimedlem ved blot at hjælpe få minutter hver dag med et par klik gøre en forskel, når det konservative budskab skal deles og ses af så mange danskere som muligt. Følger venners anbefaling Når du trykker synes godt om på en Facebookside eller en opdatering, er det lige som en personlig anbefaling fra dig til dine venner. Det er mund til mund-markedsføring i sin reneste form. Det, der gør Facebook helt specielt, er mediets evne til at vise venners handlinger og anbefalinger. Derfor betyder hvert eneste klik på musen faktisk en hel del. For at tage et konkret eksempel: Formentlig har det ikke så høj værdi for dig, at tilfældige personer synes godt om en speciel barnevogn. Men hvis en eller to af dine venner gør, så er det lige pludselig relevant, fordi du stoler på dem og er tryg ved dem. Det samme gælder politiske partier, politikere og politiske udmeldinger. Teknisk har det også en stor værdi, hvad hver enkelt bruger klikker på. Hvis et opslag fra en konservativ politiker får mange delinger, kommentarer og synes om i prioriteret rækkefølge, vurderer Facebook det som relevant indhold. Det betyder, at opslaget får en meget større eksponering og derfor ses af flere mennesker. Klik til større udbredelse Faktisk er din hjælp essentiel for partiets succes på de sociale medier. Helt enkelt kan du hjælpe ved at være aktiv på partiets Facebook-side og Twitter-profil samt på hver enkelt politikers side. Hvis du synes om et opslag, vil alle dine venner på Facebook kunne se det. Typisk vil det dreje sig om flere hundrede personer. Og hvis du kommenterer eller deler opslagene, er sandsynligheden for, at budskabet bliver spredt endnu større. Det handler altså om, at du er så aktiv som muligt på Du finder os her Twitter twitter.com/konservativedk Facebook facebook.com/konservative partiets og medlemmernes profiler. I den ideelle verden trykker du synes godt om, skriver en kommentar og deler opslaget til alle dine venner, når en konservativ politiker laver et opslag. På samme vis er det også en stor styrke, hvis du vil hjælpe med konservative kommentarer i de mange debatter, der er på Facebook. Når en politiker skriver en statusopdatering, er der selvfølgelig også nogle, som er imod og vil argumentere mod holdningerne i statusopdateringen. Her vil det give stor konservativ styrke, hvis der er mange, der bakker op bag det konservative budskab. Partiet har brug for hvert like, konstruktive kommentarer og delinger, og ofte er vejen fra Facebook til avisspalterne kort. Facebook genvej til medierne Hvis du vil hjælpe partiet, kan du stort set ikke gøre andet forkert end slet ikke at gøre noget. Og har du en kritisk bemærkning eller et godt råd til en konservativ politiker, så skriv en privat besked, som politikerne så kan svare på. I slutningen af februar kørte partiet en Facebook-kampagne med sloganet #nedmedafgifterne. Her oplevede MF erne en enorm støtte fra partiets mange medlemmer, som både hjalp med at dele, kommentere og like. Det resulterede i, at kampagnen blev set af mere end danskere, ligesom TV2 Nyhederne fandt kampagnen interessant og lavede et længere indslag til 19-nyhederne. Den kommende tid vil byde på flere kampagner på de sociale medier. Så der bliver masser af muligheder for at like, kommentere og dele. Sådan er du en online ambassadør Kommentér og hjælp i debattrådene med at støtte op om konservative budskaber Del opslag - så ser flere K-udmeldingerne Tryk Synes godt om og vær med til at give opslag mere værdi og rækkevidde 24 PH 01 // 14 PH 01 // 14 25

14 Til bal på slottet Til bal på slottet Der var stor konservativ tilslutning, da Hendes Majestæt Dronningen inviterede til det traditionsrige hofbal i Riddersalen på Christiansborg den 12. marts. Blandt de inviterede var Folketingets medlemmer med ledsagere. Her er vores otte MF er-par fotograferet på vej ind til dronningen. Hofbal Helles kjole er fra Rikke Gudnitz, og tasken er fra Kopenhagen Fur. Kjolen er af mærket Diva købt i forretningen Diva i Vedbæk Kjole og taske er købt til Charlottes afdansningsbal på Virum Gymnasium, da hun gik i 3.G i Skoene er fra Charlottes bryllup i 2001, og halskæden er købt på Bali. Kjolen er fra Marc Lecomte og blev indkøbt for fire år siden i forbindelse med et andet kongeligt arrangement. Kjolen er syet af Charlotte Østergård, der har skrædderbutik på Nikolaj plads. Tasken er Hermès. Øreringene er eget design. Armbånd er lavet af guld og 10 tigerklør. Kjolen er fra Jesper Høvring, og den blev skabt specielt til lejligheden. Det er i øvrigt samme designer, der står for Mais brudekjole til hendes og gemalens bryllup i august i år. Pias kjole er designet og syet af haute couture-skrædder Justian Kunz, som har butik i Kolding og Milano. Kjole, bolero og taske er nyindkøbt fra MCM i Nørregade KBH. Øreringene er genbrug fra H.M. Dronningens festforestilling i DRs koncertsal ved fejringen af 40-års regeringsjubilæet i PH 01 // 14 PH 01 // 14 27

15 KONFERENCE OM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE 2014 ⁹ ï Radisson Hotel Amager Boulevard København S Virksomheder og kommuner kan høste store gevinster ved at arbejde tæt sammen. Bliv klogere på hvordan, når DI og KL slår dørene op til årets konference om offentlig-privat samarbejde. Mød KL s formand, adm. direktør Karsten Dybvad DI, økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, borgmestre, virksomhedsledere og indkøbere til en snak om, hvordan vi sammen giver borgerne den bedste service. Kom og sæt dit præg på debatten om offentlig-privat samarbejde. Læs mere og tilmeld dig på di.dk/op14

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Christian Wedell-Neergaard Passer på Sjælland i EU

Christian Wedell-Neergaard Passer på Sjælland i EU Christian Wedell-Neergaard Passer på Sjælland i EU Jeg passer på Sjælland i EU Jeg er europæer, men jeg er først og fremmest sjællænder med base hjemme på Svenstrup ved Køge. Her har jeg gennem 25 år drevet

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47 »Lad os nu se, hvad der sker,«siger Søren Gade under middagen. Ligesom mange andre er Eyvind Vesselbo efterhånden overbevist om, at Løkke vil trække sig. Til Søren Gade siger han:»du er den eneste, der

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt Sektioner Søg Menu UDE AF FOKUS Politikernetaberinteresefor arbejdsmarkedet Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Del: Folketingets opmærksomhed på job, arbejdsløshed og dagpenge kølner.

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

2.s.e.påske.B Johs 10,22-30 Salmer: Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse.

2.s.e.påske.B Johs 10,22-30 Salmer: Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse. 2.s.e.påske.B. 2016 Johs 10,22-30 Salmer: 754-448-674 342-482-233 Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse. Hvis der er noget, der er svært, eller som jeg synes er umuligt

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

En fantastisk sommer er snart forbi

En fantastisk sommer er snart forbi En fantastisk sommer er snart forbi Så nærmere tiden sig til at vi skal på lejr her i menigheden. Det bliver en lejr hvor vi ønsker at se på hvem vi er og på hvilken menighed vi ønsker at være. Lad os

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats 1. marts 2012 Radikale Venstres Uffe Elbæk har haft et mål, lige siden han satte sig i kulturministerstolen i oktober 2011: at bidrage til, at kunsten og kulturen bliver sat afgørende på det samfundsmæssige

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv APRIL 2009 BAG OM NYHEDERNE Europa-Parlamentet den oversete indflydelse Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv Det kommende Europa-Parlament, som vælges i juni i år, får større indflydelse på EU

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Fører religion tl fanatsme og tl konfrontaton mellem os og de andre - og måske i sidste ende tl udøvelse

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk. 2,1-14 I går kunne man som overskrift læse i en avis, at julen giver danskernes

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012 3. september 2012 Der var god stemning og 30 graders varme, da Radikale Venstre 14.-15. august holdt sit første sommergruppemøde efter valget på kursuscenteret Gl. Vindinge ved Nyborg. Mødet var tilrettelagt,

Læs mere