Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba"

Transkript

1 Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning Erfaringer fra det første år Fremtidens marked for vindmøllestrøm Spørgsmål Kort om DV-Energi. Hvordan sælger vi strømmen fra vindmøller på markedsvilkår. Hvordan tegner fremtiden sig for vindmøller på markedsvilkår. Selskabet er stiftet i 1999 med det formål at sælge VEbeviser og formidle elsalget fra vindmøller. VE-beviserne er i første omgang ikke blevet til noget. Derimod foregår salg på markedsvilkår for alle møller over 1 år og ude af fuldlasttimer. Siden årsskiftet har DV-Energi solgt strømmen fra 8 vindmøller med en samlet effekt på 1 MW. Danske Vindmølleejeres Energiselskab Stiftet i 1999 som et andelsselskab (amba) Handelsselskab for VE-beviser og elproduktion for vindmølleejere Salg af strøm for vindmøller over 1 år og vindmøller opført efter Salg fra 8 vindmøller med i alt 1 MW 24 andelshavere med i alt 1 MW Vi sælger også strømmen fra møller opført efter , da disse møller også skal afsætte produktionen på markedsvilkår. Så vi varetager salget fra de allermindste møller i Danmark til den allerstørste mølle på 4,2 MW. I alt er vi 24 andelshavere med i alt 1 MW effekt, så der bliver løbende flere og flere at sælge strømmen fra. DV-Energi er vindmølleejernes eget handelsselskab. Ideen er, at vindmølle-ejerne selv har indflydelse på, hvordan produktionen sælges og kan have en tæt dialog med selskabet. Formålet er at sikre mølleejerne den bedste afregning og være et godt alternativ til andre kommercielle aktører på markedet. DV-Energis strategi Vindmølleejernes eget handelsselskab Salg på finansielle kontrakter Salg på spotmarkedet Bilaterale aftaler og salg af grønne certifikater Strategien er at sælge en del af produktionen på kontrakt altså sælge produktionen i forvejen til en aftalt pris samt sælge produktionen på spotmarkedet for at opnå en god kombination mellem en fast og en variabel pris. Omstillingsparat til nye markeder og ny lovgivning

2 Desuden at indgå aftaler om direkte salg uden om Nordpool eller salg af grønne certifikater. Det være sig indenlandsk såvel som til eksport. Væsentligst er at være omstillingsparat til nye markeder eller ny lovgivning og udnytte disse ændringer set fra en vindmølleejers synspunkt. Salg og afregning Kontrakter med vindmølleejerne Tilbageholdelse af 1 pct. af den månedlige afregning Månedlige afregninger og mulighed for årsbonus Salget foretages på baggrund af en el-salgs-kontrakt med mølleejeren. Når der indgås kontrakter skyldes det bl.a. at kontraktsalg og alternative salgsmuligheder kræver en vished for den fremtidige produktion Produktionen afregnes månedsvis med en tilbageholdelse af 1 pct. Det er nødvendigt at tilbageholde nogle midler af hensyn til administrationsomkostningerne og risikoen forbundet med kontraktsalg. Det er ikke meningen, at der skal akkumuleres unødig kapital i DV-Energi, da det er et nonprofit foretagende, så eventuelle overskud kan give anledning til en årlig bonus. Hvordan er det så gået med salget det første år? Tager vi kontraktsalget først, så har erfaringerne været noget blandede. På den ene side giver et salg på kontrakt en sikkerhed for den fremtidige afregning ligesom en fast rente på et huslån giver en kendt ydelse i modsætning til et lån med en variabel rente. Salg på kontrakt kan desuden resultere i en højere afregning, hvis strømmen afsættes når prisen er høj. Erfaringer med kontraktsalg Noget blandede erfaringer indtil videre Ønske om faste afregningspriser og reduktion af risikoen for udsving på spotmarkedet Mulighed for at opnå en højere afregningspris Underskud på salg i 22 som følge af manglende kapitalstyrke I overgangen fra faste afregningspriser for vindmøllestrøm til nye ukendte markedsvilkår blev en sikring af niveauet for afregningen tillagt en stor værdi. På den anden side har underskuddet fra sidste år efterladt en usikkerhed om værdien af handel på kontrakt. Men lad os se, hvad det var det skete sidste efterår. Salg på kontrakt i 22 af produktionen for 23 Tilbagekøb Salg af kontrakter 4 Gns. spotpris maj jun jul jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr Figuren her viser udviklingen i prisen på kontrakten for januar til april 22 i Vestdanmark. DV-Energi begyndte at sælge kontrakter i oktober og november i et stigende marked. Som sikkerhed kræver Nordpool, at solgte kontrakter altid skal kunne tilbagekøbes.

3 Da priserne stiger eksplosivt i december på grund af frygt for mangel på el i Norden, var de stillede garantier fra DV-Energi ikke tilstrækkelige, og det var nødvendigt at tilbagekøbe kontrakterne. Det var uheldigt for det viste sig, at spotprisen i januar til april blev nogenlunde på det niveau, den var solgt til på forhånd. Den vandrette streg viser, hvad spotprisen faktisk blev i perioden. Tilbagekøbet af kontrakterne resulterede i et tab på godt 1 mil.kr. Til finansiering heraf er der i afregningerne i 23 blevet tilbageholdt 4 øre/kwh. Vi mangler stadig nogle måneder af året men vi kan allerede nu se at hvis det ellers vil blæse, som det har gjort de andre år i november og december, så er underskuddet ude af verden ved årsskiftet. Erfaringerne på spotmarkedet har været noget bedre. Spotpriser i 23 Vestdanmark Spotpriser i 23 Østdanmark Marts April Maj Juni Juli August September Eltra DV-Energi Marts April Maj Juni Juli August September Elkraft System DV-Energi Som det ses af figuren ligger de opnåede spotpriser helt på linie med, hvad vi kan sammenligne os med, nemlig de møller der er blevet hos systemansvaret, Eltra/Elkraft System. Med til den samlede afregning hører også balanceomkostningerne Balanceomkostninger i Vestdanmark 23 Her er vist balanceomkostningerne uge for uge i Vestdanmark. Erfaringen er, at det har krævet en indkøring at få omkostningerne nedbragt. I starten af året, hvor alt var nyt og modellen for vindprognosen uafprøvet, var omkostningerne høje Med til historien hører også, at DV-Energi ikke fik besked om skrottede møller de første uger af året. Det betød, at vi indmeldte produktion på Nordpool fra møller, der i virkeligheden var skrottede. Prognoserne er løbende blevet forbedret og omkostningerne er reduceret, så der i gennemsnit for hele året er balanceomkostninger på 2,7 øre/kwh i Vestdanmark og 1,6 øre/kwh i Østdanmark altså nogenlunde på linie med de 2,3 øre/kwh som vil blive udbetalt fra systemansvaret som kompensation.

4 Erfaringerne med alternative afsætningsmuligheder har også været gode. I maj og juni blev 2/3 af produktionen solgt til Holland. Salget krævede mange underskrifter og dokumenter for hver mølle og var noget bureaukratisk. Eksport og salg af grønne certifikater Salg til Holland i maj og juni fra 2/3 af produktionen Administrativ tung proces Gevinst på ca. øre/kwh over spotprisen Overskuddet fra salget til Holland er blevet brugt til at finansiere underskuddet fra 22. Havde fortjenesten i stedet været udbetalt kunne afregningen have været øre højere i maj og juni. Sammenfattende kan man sige om det første års erfaringer, at overgangen til markedsværdi er et voldsomt fald i indtjeningen for vindmøllerne. Fra at få 43 øre/kwh til en afregning på mellem 2 og 3 øre/kwh inklusivt pristillægget. Det har alle lige skullet vænne sig til. Der har været nogle børnesygdomme for DV-Energi at komme igennem, i form af sidste års underskud og opbygningen af en effektiv administration. Men vi føler nu, at vi er kommet igennem de fleste børnesygdommene eller i hvert fald er blevet vaccineret. Vi kan som nævnt se en ende på underskuddet fra 22, som vil være ude af verden ved årsskiftet. Det betyder, at vi kan vaske tavlen ren og starte på en frisk fra årsskiftet. Vi kan nu begynde at se fremad og lede efter nye afsætningsmuligheder. Når vi ser fremad, så står en ting helt klart efter de seneste års udvikling: Der kommer mere markedsøkonomi. Fremtidens markedsvilkår Mere marked Flere markedsdeltagere Der vil komme flere markedsdeltagere Og der vil forhåbentligt komme flere differentierede produkter at sælge, så en kwh ikke bare er en kwh. Mere differentierede produkter at handle med Flere markedsdeltagere Flere markedsdeltagere er velkomne jo før jo bedre. Kraftvarmeværkerne burde have været på markedsvilkår samtidigt med vindmøllerne. Kraftvarmeværkerne er savnet på markedet Mere integreret markedsplads med bedre transmitionsforbindelser mellem lande og landsdele

5 Der vil komme bedre forbindelser mellem lande og landsdele. 4 kv- forbindelsen fra Nordjylland vil betyde en forbedret udnyttelse af kablerne til Norge og Sverige. Et Storebæltskabel vil ligeledes kunne trække i retning af ét prisområde i Norden. Når Nordpool og Eltra taler for at indføre negative priser er det jo symptombehandling. Det er et udtryk for, at vindmølleejerne fortsat skal betale prisen, for at den værdifulde vindmøllestrøm ikke kan transporteres hen til forbrugere, der gerne vil forbruge billig strøm, og for at andre producenter ikke reagerer på prissignalet, fordi de ikke er på markedsvilkår endnu. Vindmøllerne får i forvejen 3, øre/kwh mindre end andre på markedet i gennemsnit, fordi de selv er med til at presse prisen, når det blæser, og vindproduktionen er høj. En prisforskel på 3, øre/kwh svarer til 16 pct. lavere afregning. At få de decentrale kraftvarmeværker på markedet vil reducere denne prisforskel særligt hvis de får lov til at bruge el til opvarmning. Pris og produktion i uge 2 og 3 Prisforskel mellem vindmøllestrøm og marked 3. MW Decentral produktion Vindproduktion Spot pris Vestdanmark - Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep DV-Energi Nordpool Forskel Fremtiden må også byde på et marked for miljøfordelen ved vedvarende energi. Handel med miljøfordelen Handel med CO2 kvoter Frivillig efterspørgsel efter certifikater Kvoter for grønne certifikater Skal vindmøllestrøm prissættes rigtigt i forhold til miljøfordelen, kan det gøres ved hjælp af markedet. I den situation vil kvoter for grønne certifikater pålagt forbrugerne være nærliggende. Er efterspørgselssiden ikke underlagt kvoter, skal salget af grønne certifikater alene bæres af frivillighedens vej. Der skal nok en større holdningsændring til hos den typiske forbruger, hvis denne form for marked skal vokse i fremtiden. Man kan også forestille sig, at det alene bliver CO 2 -fordelen, der bliver en handelsvare. DV-Energi vil være meget aktive i fremtidige certifikatmarkeder. Hvad kan man så sige om fremtidens afregningspriser?

6 Udgangspunktet er en markedspris der i 23 har været 21,7 øre/kwh i Vestdanmark og 23,4 øre/kwh i Østdanmark. Som nævnt vil en overgang til markedsvilkår for kraftvarmeværker bidrage positivt til afregningsprisen Det samme vil gælde for en forbedret infrastruktur. Den fremtidige afregningspris Kraftvarmeværker på spot og balancemarked + Forbedret infrastruktur + Marked for grønne certifikater + + Billig vandkraft i Norden - - Ændrede lovmæssige rammer +/- Udbud og efterspørgsel +/- Det er nok fra certifikat markedet, der kan forventes det største bidrag. Bliver miljøfordelen ved vindmøllerne rigtigt prissat gennem et marked for certifikater, vil det bidrage væsentligt til afregningen. Men der er hård konkurrence fra vandkraften i Norden. Efter 2 tør-år med lav vandstand i magasinerne, kunne der jo komme en række våd-år med meget lave priser. Så er der forhold, der kan trække i hver sin retning alt efter, hvad der sker. Vindmøllers afregning og udbygningen af vindenergi har været påvirket af den politiske velvilje overfor vedvarende energi. De lovgivningsmæssige rammer kan påvirke afregningsprisen i begge retninger alt efter, hvilke tiltag der viser sig. Endelig er der markedsvilkårene generelt udbud og efterspørgsel. Hvis der ikke sker investeringer i nye produktionsanlæg, så længe prisen er under 3 øre/kwh, det være sig i såvel kraftværker og vindenergi, vil der opstå en mangel situation med højere priser før der investeres i nye anlæg, der igen vil reducere prisen. Ændrede udbuds- og efterspørgselsforhold kunne også være en bedre koordinering mellem produktion og forbrug. Skal man opstille en ny vindmølle giver dette skema ikke et brugbart svar på, om det vil være en rentabel investering. Men når møllen kører, vil vi arbejde for at udnytte de muligheder, der må være for at hæve den fremtidige afregningspris for strøm fra vindmøller.

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark Års rapport 2011 Indholdsfortegnelse 03 s.10 Ledelsesberetning 2011 s.13 Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked s.19 Spotprisudvikling,

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Sekretariatet for Energitilsynet 8. oktober 2013 MOS Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Fremtidens Elpristavle

Fremtidens Elpristavle Fremtidens Elpristavle En vej til flere aktive forbrugere, som er trygge ved at foretage elvalg 25-03- Udarbejdet af: Rune Brus Sirid Sif Bundgaard Vibeke Thyge Frandsen Nina Stokkendal Poulsen Mikael

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde 12 mytedræbere Debatten om nye vindmøller bølger i lokalaviser, på borgermøder, på sidelinjen til fodboldkampen. Her er den saglige, sobre og konkret viden, debatten skriger efter. Danmarks Vindmølleforening

Læs mere

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer...

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... Elmarkedet i Danmark 9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... 4 2. Engrosmarkedet... 6 2.1 Et marked

Læs mere