YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR"

Transkript

1 UGE 50 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR Made in China: DEN NY VERDENSORDEN Europa besejrede Afrika, men Kina besejrer verden Af chefredaktør Knud Meldgaard Det hører nok ikke til den mest flatterende del af den Europæiske historie, men set i historiens dystre bakspejl har den europæiske hærgen på det Afrikanske kontinent ikke umiddelbart sat så positive spor, som vi måske kunne ønske os, og med Kong Leopold 2. af Belgien ( ), som det vel nok værste eksempel. Mere end 10 millioner mennesker dør under hans misregimente i Congo, som han ejede uden at han nogensinde satte sine fødder i landet. Nu var Kong Leopold 2. jo ingen verdenshersker, som den tidligere mongolske Kublai Khan ( ), næsten var det. Han var khan af det Mongolske kejserdømme, men også kejser i Kina og grundlægger af det kinesiske Yuan-dynasti, der bragte stor velstand til kejseren og den herskende klasse, men hvor interessen for det der lå uden for Den Store Mur (åbnet år 206 f.vt.) var beskeden. Jernbaner i Afrika Beskeden kan man vel ikke ligefrem kalde Mao Zedong ( ), der var leder af Folkerepublikken Kina fra 1935 til sin død i 1976, og som overgik flere af både fortidens, datidens og nutidens despoter mht. folkedrab. Dog ikke på udlændinge, men på sit eget folk. Mao Zedong havde også, som Sovjet, og deres jordbundne satellitter i Afrika og i Cuba, stor interesse for Afrika og allerede tidligt var kineserne medvirkende til at udbygge flere af kontinentets jernbanelinjer, hvormed man så ikke bare knyttede det pågældende land sammen geografisk, men også politisk til Kina og den kommunistiske idé. Netop person- og godstransport på jernbane er noget kineserne ved noget om, da jernbanenettet, ganske naturligt, set i forhold til landets størrelse, er enormt, og hvor markedsandelen nu er større på jernbanen end på vejene, selvom der også her gøres en stor indsats under den nye regeringsform. Skal vi handle med Kina? Denne nye regeringsform, med dens nuværende forfatning,

2 er fra 1982 og med ændringer sidst i 2004 er det en moderne regeringsform, der langsomt (meget langsomt) arbejder sig frem mod, hvad vi i Vesten kalder en moderne, human civilisation med udpræget demokratiske styreformer. Sådan da. Der er stadig lang vej at gå før Kina kan kaldes et demokratisk samfund, hvad man altså heller ikke umiddelbart ønsker i det socialistiske Kina, der af mange opfattes mere som et diktatur end som en socialistisk stat. Skal vi i Vesten så handle med diktaturstater, der fængsler systemkritikere og kunstnere og henretter deres egne medborgere? Det står jo enhver frit for, men set i forhold til den, trods alt, positive udvikling, der sker i Kina er det nok bedre, at være inden for end uden for uden at det dog skal få os til, på politisk plan, at undlade at kritisere de overgreb, der foregår, men, - skæg for sig og snot for sig Jamen, er det ikke bare den sædvanlige kræmmermentalitet og hykleriske adfærd, der har præget erhvervslivet gennem årtier, ja, gennem århundreder? Jo, det er det, men det er også de barske realiteter erhvervslivet lever under, hvis vi vil leve i og handle med den globale landsby, ikke mindst i en global landsby, hvor kineserne får større og større indflydelse i kraft af deres ufatteligt mange penge og deres stadige stræben efter, at blive dygtigere, på snart sagt alle niveauer. Jernbaneinvesteringer Det er en kendt sag, at kineserne gerne spiser svinekød og andre landbrugsprodukter. I alle afskygninger og former - og meget af det. Men fødevarer er ikke det eneste Danmark kan eksportere til Riget i Midten. Kina har netop besluttet, at bygge fire, nye jernbanelinjer, hvilket betyder en investering på ca. 65 mia. dkr. Det betyder en hel del for de danske virksomheder, der kan levere både know-how og konkrete produkter, som f. eks. NKT, der har et kinesisk datterselskab, der producerer kørerilletråd til jernbaner. Men uanset hvad Danmark kan levere, så skal det finansieres, og her kommer Kina ind i billedet med penge som det hemmelige våben, som EKF (Eksport Kredit Fonden) kalder det i en Analyse i Dagbladet Børsen, men som endnu ikke er kendt, eller accepteret, af alle i erhvervslivet og blandt politikere, både i Danmark og i resten af EU. Deraf det hemmelige. På en jernbanekonference i Stockholm i 2013, var der også deltagere fra bl.a. Kina, der her ikke var særligt hemmelige og ikke lagde skjul på, at såfremt vi, i Danmark, havde problemer med finansieringen af den kommende Femern-forbindelse eller andre infrastrukturprojekter, så skulle vi da bare sige til, så ville kineserne åbne for store, statsfinansierede lån til en lav rente. Tak for det! Økonomisk Supermagt Vi har altså endnu ikke fattet rækkevidden af den udvikling, der er sket i det kinesiske samfunds øverste lag, hvor beslutningerne træffes. Her har man for længe siden truffet en beslutning om, at Kina skal være en professionel investor på verdensplan, hvilket man er godt på vej til, og oven i købet med den sidegevinst, at man derved opnår stor indflydelse på den samlede verdensøkonomi. De kolde facts viser, at Kina er en voksende supermagt og vel at mærke en supermagt, der ikke kun betjener sig af en stærk hær, men også, i langt højere grad, af en stærk økonomi, i modsætning til det tidligere Sovjet, som havde soldater, der kunne gå i takt, men som aldrig fik styr på økonomien. Den kinesiske befolkning får en stadig større middelklasse, i takt med den økonomiske vækst, men har også stadig en meget stor del af sin befolkning, som lever på og under et eksistensgrundlag, og savner helt basale føde- og dagligvarer. Landet lider også under en svær forurening og en omfattende korruption. Kort sagt: der

3 er massive problemer. Problemer vi i Vesten nok ville løse, inden vi kastede os ud i massive investeringer med statens midler, men hvad kommer først: hønen eller ægget? Vi skal lære at bukke I Kina beskæftiger man sig ikke med den form for vestlig, økonomisk filosofi, her buldrer man fremad og løser så problemerne hen ad vejen, i det tempo regeringen anser for passende og det tempo er ikke for højt! Det tempo, hvormed dansk erhvervsliv, og særligt danske politikere, sætter sig ind i den kinesiske tankegang, er heller ikke for højt, og hvis ikke vi snart kommer i væsentlig større omdrejninger, så løber vore konkurrenter med det vi måske retteligen fortjener. Det kræver dog, at vi lærer den ny verdensorden at kende og den tilsiger os, at hvis en kineser bukker i dag, så er det sjældent af overdreven respekt for modparten, men mere fordi han har set de muligheder, der ligger lige for næsen af ham. Morale: vi skal lære at bukke! Kilder: Ritzau, Dagbladet Børsen og Berlingske Business, m.fl. Arne Wissum, trafikleder ved Øresundsbrons Trafikcenter, hvor trafikken over broen overvåges døgnet rundt. Foto: Stig-Åke Jönsson/Øresundsbron TRAFIK PÅ ØRESUNDSBRON Broen er i sikre hænder med nyt overvågningssystem Trafikcenteret er hjertet i Øresundsbron. Her overvåges alle funktioner på broen og trafikken døgnet rundt, året rundt. I flere år har man arbejdet på et indføre et nyt overvågningssystem, som nu er i drift. Der er ganske roligt på Trafikcenteret ved betalingsanlægget på den svenske side, da vi bevæger os ind. Trafiklederne er fokuseret på skærmene. Johan Nord er projektleder ved anlægsenheden. Han kan godt lide højteknologiske, teknik-tunge systemer, og overvågningssystemet er hans baby. Projektet begyndte i 2011, og afsluttes nu til nytår. Før sommeren begyndte vi at gennemføre de første udskiftninger, og så er alt skiftet ud i løbet af efteråret. Året forinden har handlet meget om at skrive og tegne. Overvågningssystemet er bygget til at overvåge godt og vel dele, som eksempelvis skilte, pumper, ventilatorer, branddetektorer og kameraer. Det er vigtigt, at vi i systemet kan være sikre på, at vi arbejder med korrekt information, og at vi har kvalitetssikret information til rådighed, som er vigtig for trafiklederne. Systemet er mere kosteffektivt end det tidligere, forklarer Johan Nord: Hvis der eksempelvis skal skiftes ventilatorer ud i tunnelen, så er der kontakt mellem ventilatorerne og dette system. Det nye system er bygget til kontinuerligt at være under udvidelse. Det gamle system var i modsætning særdeles rodet, når der skulle udvides. Det blev kun brugt til at løse opgaven for den ventilator, der sad der fra start. Han fortsætter: Folk, der kører over broen, kan ikke mærke forskel på det nye og gamle system, men for os, som arbejder med dette, vil det betyde langt bedre muligheder for at planlægge og forebygge, så der ikke opstår nye problemer. På sigt kommer der til at forbedre tilgængeligheden på broen. På Trafikcenteret er altid bemandet af mindst to personer. I alt otte indgår otte personer i de forskellige arbejdshold. Her møder vi Arne Wissum, der er trafikleder. Han er godt tilfreds med den forenklede og moderniserede brugerflade. Arne Wissum, trafikleder ved Øresundsbrons Trafikcenter, hvor trafikken over broen overvåges døgnet rundt. Det nye system er meget nemmere at arbejde med. Der er mere intuitive koblinger mellem de forskellige dele,

4 Johan Nord, projektleder ved Øresundsbrons anlægsenhed. Foto: Stig-Åke Jönsson/Øresundsbron som hjælper brugeren. Det er standardiseret, så alle kan gå ind og arbejde med det. Han fortæller om de typiske problemer, der kan opstå på broen. Om sommeren stopper folk ind i mellem og vil tage billeder. Om vinteren kan det være problemer med biler, som går i stykker på broen, og derfor går i stå, siger Arne Wissum. Hvis en bil stopper, ser systemet det selv, og anbefaler selv løsninger til trafiklederen. Trafiklederen kan så godkende løsningen. I dette tilfælde kan det være, at hastigheden sænkes i nærheden af den stoppede bil. Johan Nord: Firmaet AcobiaFlux fra Gøteborg har stået for det overordnede system. Internt har man arbejdet med den grafiske brugerflade, da det er os, der skal bemande det og sidde foran skærmene. Man kan sige, at vores leverandør har fundet et standardprodukt til Øresundsbron, og så konfigureret og programmeret systemet, så det er tilpasset broen. Læs mere på: Mere Øresund INTEGRATIONEN LEVER, MEN HAR ÆNDRET KARAKTER Øresundsbrons resultat for tredje kvartal 2014 viser den stærkeste trafiktilvækst i seks år. Integrationen er i fuld gang i regionen, men den har ændret karakter. En interessant indikation på det er, at antallet af hverdagsrejser stiger, siger Fredrik Jenfjord, salg- og markedsdirektør hos Øresundsbron. (Foto: Miklos Szabo) Resultatet for årets tredje kvartal viser et overskud på 640 millioner DKK, hvilket er 144 millioner DKK mere end samme periode sidste år. Tilbagegangen i pendling begynder at aftage, samtidig med, at fritids- og fragttrafikken stiger. Væksten på fritidsmarkedet er næsten otte procent bedre end i Mange flere kører over broen i fritiden, og det er jo et ganske godt tegn på, at man ser det som en samlet region, siger Fredrik Jenfjord. Flere korte ture over broen Vi har indført en 6-timers SmutTur, hvor man får rejsen til en lavere pris, hvis man kører frem og tilbage inden for seks timer. Club Øresundsbron en klub for BroPas-kunder har i høj grad også påvirket fritidstrafikken på Øresundsbron. Kort fortalt er der tale om et fordelsprogram, som giver rabat på en række aktiviteter. Fredrik Jenfjord fortæller, at til og med oktober i år, har intet mindre end personer hentet en rabatkupon, hvoraf de fleste var svenskere. Noget af det, der lokker mest på den danske side af sundet, har været Experimentarium, Den Blå Planet og Tivoli. Oplevelsestilbuddene har, med modtagere af disse tilbud hver uge, haft stor indflydelse på trafikkens udvikling, fortæller Fredrik Jenfjord. Derudover har andre faktorer, som eksempelvis sommerens togstrejke i Sverige, haft indflydelse på det positive resultat. Den stigende trafik over Øresundsbron skal ses i lyset af tydelige Øresundstrends, siger Britt Andresen, chefanalytiker ved Øresundsinstituttet (Foto: Miklos Szabo) Danskerne flytter eksempelvis hjem fra Skåne. Selvom huspriserne er begyndt at stige i hovedstadsområdet igen, så er der billigt at finansiere et huslån i Danmark lige nu. Det betyder, at antallet af pendlere falder. Britt Andresen mener også, at togforsinkelser har bidraget til, at en del Øresundspendlere har valgt bilen på vej til arbejdet i stedet for toget. Den svenske kroner er fortsat med at falde i første halvår Det er betydet et øget

5 antal danskere, som tager på shoppingtur i Skåne, fortæller Britt Andresen. Fredrik Jenfjord er enig: Vi har haft en ganske svær periode for arbejdspendlere på grund af valuta, huspriser og arbejdsmarkedet. Så er det forventeligt, at der måtte ske en udjævning. Nu håber vi på, at konjunkturerne og arbejdsmarkedet bevæger sig i en retning, hvor vi får lidt mere gang i markedet igen. Finn Lauritzen, direktør for Øresundskomiteen: Man kan tydeligt se, at trafikken på Øresundsbron stiger igen. Hvis man ser på, hvor mange mennesker, der krydser broen, så var tallene på sidst højeste i 2013, og væksten fortsætter. Selvom arbejdspendlingen er cirka 20 procent lavere nu, end den var før finanskrisen i 2008, så er fritidspendlingen steget endnu mere på grund af møder, kultur, shopping, miniferier og alt muligt andet. Det virker som om, at Øresund langsomt, men sikkert, bliver kulturelt integreret. Læs mere på: INVITATION TIL PARTNERFORUM Team Sydhavsøerne og BUSINESS LF inviterer dig med til Partnerforum onsdag den 28. januar 2015 i Maribo Hallerne. Der er allerede solgt mere end 60 stande til Partnerforum, og over 500 billetter til showet med Mick Øgendahl Et stærkt netværk er vigtigere end nogensinde, og vi ved af erfaring, at man skaber mere handel for og med hinanden, hvis man styrker sit netværk. Derfor gentager vi nu successen PartnerForum, en unik samhandelsmesse, for Team Sydhavsøernes partnere og Business LF s medlemmer, så vi kan få indblik i hinandens virksomheder, og skabe nye relationer og mere handel. Dagen er delt op i to dele, se programmet. Første halvdel er udelukkende for de tilmeldte virksomheder, der har en stand på Partnerforum. Efter opsætning af stand, starter den første del af dagen med et foredrag med erhvervsmanden Asger Aamund, derefter vil der være frokost. Anden del af dagen starter, når der kl bliver åbnet for offentligheden, og I som deltagere har mulighed for at skabe flere nye kontakter til jeres virksomhed. Eftermiddagen afsluttes med et standup-show med Mick Øgendahl samt lidt lækker mad og mulighed for yderligere networking. ALLEREDE SOLGTE STANDE: 60 stk. Vil du have DIN egen stand og mulighed for at netværke hele dagen? Så skal du skynde dig, da der er rift om pladserne. Kontakt Bjarne Schultz fra Team sydhavsøerne på telefon eller via Praktisk info vedr. stand Standen skal bemandes af to personer, så der er mulighed for at skabe nye relationer og mere handel. For medlemmer af Business LF er prisen pr. stand kr ,- ex. moms (normalpris kr ,- ex. moms) Beløbet inkluderer adgang, mad og show for to personer (drikkevarer dog kun i forbindelse med frokosten). Ekstra personer: 250 kr. pr. person (ekskl. moms), ved bestilling samtidig med stand.

6 Ønsker du at deltage men ikke have en stand, er dette også muligt. Her skal du tilmelde dig til Therese Stein Brorsen på Dagen starter kl. 16 med efterfølgende show og spisning. Dette er gratis. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Program for partnerforum 2015: Klargøring af udstillingsområde / Foredrag med Asger Aamund Frokost / :00 Partnerforum er åbent for BLF og TSØ Del II Partnerforum er åbent for offentligheden / Indlæg ved John Brædder borgmester Guldborgsund Kommune samt Holger Schou Rasmussen, borgmester Lolland Kommune Bar2 præsenterer Standup-show med Mick Øgendahl / Fælles spisning (lækker mad fra Hotel Saxkjøbing) TÆT PÅ AFTALE MED PILOTER SAS og piloterne er allerede enige om store dele af vilkårene for overflytning af CRJ-900 piloter til Cimber A/S. Kabinepersonalet har SAS ikke drøftet planerne med endnu. Udadtil giver SAS indtryk af at man først nu skal til at forhandle med Dansk Pilot Forening om en aftale for de SAS-piloter, der efter planen skal rykkes over i Cimber A/S sammen med SAS 12 CRJ-900 fly. Men i virkeligheden er SAS og pilotforeningen meget langt fremme i drøftelserne om vilkårene for overflytningen. Det erfarer CHECK-IN.dk. Parterne har således talt sammen gennem længere tid op til, at SAS mandag kunne offentliggøre, at man har købt Cimber A/S for 20 mio. kroner og agter at flytte sin CRJ-900 produktion over i selskabet. Samtaler, der bliver betegnet som have værende konstruktive, åbne og ærlige. Bevarer anciennitetsliste SAS og piloterne er blandt andet blevet enige om at bevare en fælles anciennitetsliste på tværs af de to fremtidige selskaber. Det betyder, at piloter, der flyver CRJ-900 fly, stadig vil kunne blive forfremmet til at flyve de større Airbus A320-fly. Også selvom de to flytyper fremover vil blive opereret af to forskellige selskaber. Et særdeles afgørende punkt for piloterne. Derfor er sandsynligheden for en pilotstrejke som følge af SAS planer minimal. Det vurderer kilder med kendskab til sagen. SAS har ganske enkelt et langt stykke hen ad vejen taget piloterne i ed på forhånd. Og piloterne ved godt, at bare få dages strejke kan koste selskabet rigtig mange penge. Mens SAS har orienteret piloterne på forhånd, så har Cabin Attendants Union (CAU), der organiserer selskabets danske kabinepersonale, ikke været indkaldt til drøftelser med den danske SAS-ledelse. Det oplyser CAU til CHECK-IN.dk. Hvor stor deres appetit er på arbejdsnedlæggelser vides derfor ikke. Men CAU erklærede sig mandag i en kortfattet pressemeddelelse klar til at mødes til forhandlinger med SAS. Kilde: hvor du kan læse mange andre Nyheder OMNIBUS PRIVAT I DENNE UGE (SE VEDHÆFTEDE) SELINA JUUL FRA ORGANISATIONEN STOP SPILD AF MAD ER KÅRET SOM ÅRETS DANSKER ************* FANTASTISK UDSTILLING AF MALEREN PAULA MODERSOHN-BECKER PÅ LOUISIANA ************* NY BOG OM ERHVERVSIKONET PETER ZOBEL ER UDKOMMET PÅ LINDHARDT & RINGHOF. LÆS FORANMELDELSEN

7 KICK-OFF DIALOGMØDE I UDENRIGSMINISTERIET Dialogmøde om ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter Handels- og udviklingsministeren inviterer til det første åbne dialogmøde vedrørende udvikling af ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter. Handels- og udviklingsministeren inviterer til det første åbne dialogmøde vedrørende udvikling af ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter. Mødet finder sted den 16. december 2014 kl. 14:30 17:00 i Eigtveds Pakhus Sal III, Asiatisk Plads 2, København. Dialogmødet igangsætter en åben proces med fokus på, hvordan den private sektor - i partnerskaber med bl.a. civilsamfund fagbevægelsen og uddannelsesinstitutioner - kan inddrages mest effektivt i arbejdet med at fremme bæredygtig vækst i udviklings- og vækstlande ved at bringe danske spidskompetencer i spil. Handelsog udviklingsministeren vil indledningsvis skitsere sine visioner for området efterfulgt af replikker ved repræsentanter fra henholdsvis erhvervsliv, civilsamfund og fagbevægelse samt tematiske workshops. De tematiske workshops vil primært fokusere på indspil til udvikling af erhvervsinstrumenter og puljer, der afspejler efterspørgsel og udviklingsbehov, nye udviklingspolitiske tendenser og danske kompetencer samt værdier. Der vil være workshops med fire temaer, der alle relaterer sig til værdikædetilgang og innovative partnerskaber: Virksomhedssamarbejde og innovation; Værdikæde-projekter med fokus på produktivitet og bæredygtighed inden for miljø og arbejdsvilkår; Erhvervsuddannelser og fremme af bæredygtig vækst; Social dialog med fokus på arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder, konflikthåndtering og mægling. Du tilmelder dig dialogmødet, inklusive workshop, ved at klikke på linket her og udfylde formularen. Program for dialogmødet 14:30 14:45: Velkomst ved Mogens Jensen, handels- og udviklingsministeren - visioner for ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter / 14:45 15:15: Oplæg ved repræsentanter fra erhvervslivet, civilsamfundet og fagbevægelsen - hvorledes kan danske kompetencer og innovative partnerskaber bringes i spil til fremme af bæredygtig vækst og beskæftigelse i udviklingslande Spørgsmål fra salen 15:15 15:30: Kaffe og networking / 15:30 16:30: Workshops / 16:30 17:00: Præsentation af workshop hovedkonklusioner og den videre proces Vi ser frem til at høre og drøfte dine ideer og tanker til udvikling af nye erhvervsinstrumenter og innovative partnerskaber. ÖRESUNDSMAGASINET Udgiver: Meldgaard Media & Marketing s.m.b.a. * CVR-nr Redaktion & Annoncer * Motalavej 37 * DK 4220 Korsoer * Ansvarshavende Chefredaktør & Udgiver Knud Meldgaard

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG AGENDA Kort intro af Øresundsbron Salgsmål for CRM indsatsen Målgruppe og segmentering Customer Life Cycle program Udvikling

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Retail in china. 1. - 6. september 2013

Retail in china. 1. - 6. september 2013 Retail in china 1. - 6. september 2013 Få indblik i den kinesisk detailhandel, og mød nogle af de største kinesiske og danske spillere på markedet. Dansk Erhverv inviterer danske detailhandelsvirksomheder

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo. Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.dk Kina vil i fremtiden ikke være verdens fabrik - men snarere verdens innovationsmaskine

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

Vækstkultur. Erhvervskonferencen. i Danmark. 30. august. www.erhvervskonferencen.dk SVENDBORG. SvendborgAlliancen. Arrangører.

Vækstkultur. Erhvervskonferencen. i Danmark. 30. august. www.erhvervskonferencen.dk SVENDBORG. SvendborgAlliancen. Arrangører. Vækstkultur i Danmark Læs mere om konferencen, talerne, programmet, samt ledsagerprogram og kulturelle aktiviteter og tilmeld dig på www.erhvervskonferencen.dk 2013 30. august Erhvervskonferencen Guldsponsorer

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2015 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16. Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.45 Radisson SAS Scandinavian Hotel Århus ATG Aarhus Transport Group

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Moms og afgifter for det private erhvervsliv

Moms og afgifter for det private erhvervsliv Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for det private erhvervsliv Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste nyheder og ændringer n Overblik over moms- og afgiftsforhold i Danmark

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Invester i det grønne felt

Invester i det grønne felt Invester i det grønne felt Kinas Marked Teknologi Kapital God Virksomhed (aktie) Kina Hvorfor Kina? Konkurrencedygtig: Handelsoverskud på 200 mia. US$ understreger hvor konkurrencedygtige kinesiske virksomheder

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

BALLADE I BAGGÅRDEN Kina driller USA igen!

BALLADE I BAGGÅRDEN Kina driller USA igen! UGE 21 * 2015 DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN BALLADE I BAGGÅRDEN Kina driller USA igen! Trafikpolitisk Kommentar af chefredaktør Knud Meldgaard Den kinesiske premierminister,

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 M EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 MARKEDSMULIGHEDER: På nuværende tidspunkt er der omkring 20,000 mindre mejerier spredt ud over hele Thailand. Mælkeproduktionen er steget med ca.

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM ERHVERVSLIVET I ÖRESUNDSREGIONEN

YHEDER OG DEBAT OM ERHVERVSLIVET I ÖRESUNDSREGIONEN UGE 36 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM ERHVERVSLIVET I ÖRESUNDSREGIONEN Nyt fra DI: FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 Regeringen offentliggjorde den 26. august 2014 sit forslag til finanslov

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Få inspiration og nye idéer i dit køkken KANTINEN Dagens højdepunkt og virksomhedens midtpunkt

Få inspiration og nye idéer i dit køkken KANTINEN Dagens højdepunkt og virksomhedens midtpunkt Få inspiration og nye idéer i dit køkken KANTINEN Dagens højdepunkt og virksomhedens midtpunkt Få ny viden om smag, sundhed og sensorik Løft smag og sundhed med enkle virkemidler Praktisk demonstration

Læs mere

wfemern-forbindelsen: MAN FORTRYDER ALDRIG EN BRO Statsministeren var klar i mælet om Femern

wfemern-forbindelsen: MAN FORTRYDER ALDRIG EN BRO Statsministeren var klar i mælet om Femern UGE 18 * 2015 DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN wfemern-forbindelsen: MAN FORTRYDER ALDRIG EN BRO Statsministeren var klar i mælet om Femern Af chefredaktør Knud Meldgaard

Læs mere

Vækstkultur. Erhvervskonferencen. i Danmark. 30. august. www.erhvervskonferencen.dk. Guldsponsorer. SvendborgAlliancen SVENDBORG.

Vækstkultur. Erhvervskonferencen. i Danmark. 30. august. www.erhvervskonferencen.dk. Guldsponsorer. SvendborgAlliancen SVENDBORG. Vækstkultur i Danmark Læs mere om konferencen, talerne, programmet, samt ledsagerprogram og kulturelle aktiviteter og tilmeld dig på www.erhvervskonferencen.dk 2013 30. august Erhvervskonferencen Guldsponsorer

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 7 fra Kinainfo.dk August 2010 Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Vi skal i Vesteuropa passe på, at vi ikke

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Offshore - hvor nemt kan det være?

Offshore - hvor nemt kan det være? Offshore - hvor nemt kan det være? Invitation ITB arrangerer i samarbejde med en række medlemmer en konference, som sætter fokus på off-shore softwareudvikling. Konferencen finder sted på: Hotel Haraldskær,

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab En af verdens mest udbredte workshops i personlig ledelse og effektivitet 2-dages workshop med FranklinCovey Danmark De 7 gode vaner styrk dit personlige lederskab Få konkrete redskaber til at øge din

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Det er med stor fornøjelse, at jeg gerne vil invitere dig med på vores tur til

Det er med stor fornøjelse, at jeg gerne vil invitere dig med på vores tur til Ni Hao! Det er med stor fornøjelse, at jeg gerne vil invitere dig med på vores tur til Lenovo s hovedsæde og fabrik i Beijing den 11-16. september 2013 På turen vil du også få mulighed for at få opdateret

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Er din virksomhed klar til at tage skridtet og bygge videre på ISO 9001, ISO 14001, DS/OHSAS 18001 og ISO 22000. Gennem årtier er der opbygget

Læs mere