YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR"

Transkript

1 UGE 50 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR Made in China: DEN NY VERDENSORDEN Europa besejrede Afrika, men Kina besejrer verden Af chefredaktør Knud Meldgaard Det hører nok ikke til den mest flatterende del af den Europæiske historie, men set i historiens dystre bakspejl har den europæiske hærgen på det Afrikanske kontinent ikke umiddelbart sat så positive spor, som vi måske kunne ønske os, og med Kong Leopold 2. af Belgien ( ), som det vel nok værste eksempel. Mere end 10 millioner mennesker dør under hans misregimente i Congo, som han ejede uden at han nogensinde satte sine fødder i landet. Nu var Kong Leopold 2. jo ingen verdenshersker, som den tidligere mongolske Kublai Khan ( ), næsten var det. Han var khan af det Mongolske kejserdømme, men også kejser i Kina og grundlægger af det kinesiske Yuan-dynasti, der bragte stor velstand til kejseren og den herskende klasse, men hvor interessen for det der lå uden for Den Store Mur (åbnet år 206 f.vt.) var beskeden. Jernbaner i Afrika Beskeden kan man vel ikke ligefrem kalde Mao Zedong ( ), der var leder af Folkerepublikken Kina fra 1935 til sin død i 1976, og som overgik flere af både fortidens, datidens og nutidens despoter mht. folkedrab. Dog ikke på udlændinge, men på sit eget folk. Mao Zedong havde også, som Sovjet, og deres jordbundne satellitter i Afrika og i Cuba, stor interesse for Afrika og allerede tidligt var kineserne medvirkende til at udbygge flere af kontinentets jernbanelinjer, hvormed man så ikke bare knyttede det pågældende land sammen geografisk, men også politisk til Kina og den kommunistiske idé. Netop person- og godstransport på jernbane er noget kineserne ved noget om, da jernbanenettet, ganske naturligt, set i forhold til landets størrelse, er enormt, og hvor markedsandelen nu er større på jernbanen end på vejene, selvom der også her gøres en stor indsats under den nye regeringsform. Skal vi handle med Kina? Denne nye regeringsform, med dens nuværende forfatning,

2 er fra 1982 og med ændringer sidst i 2004 er det en moderne regeringsform, der langsomt (meget langsomt) arbejder sig frem mod, hvad vi i Vesten kalder en moderne, human civilisation med udpræget demokratiske styreformer. Sådan da. Der er stadig lang vej at gå før Kina kan kaldes et demokratisk samfund, hvad man altså heller ikke umiddelbart ønsker i det socialistiske Kina, der af mange opfattes mere som et diktatur end som en socialistisk stat. Skal vi i Vesten så handle med diktaturstater, der fængsler systemkritikere og kunstnere og henretter deres egne medborgere? Det står jo enhver frit for, men set i forhold til den, trods alt, positive udvikling, der sker i Kina er det nok bedre, at være inden for end uden for uden at det dog skal få os til, på politisk plan, at undlade at kritisere de overgreb, der foregår, men, - skæg for sig og snot for sig Jamen, er det ikke bare den sædvanlige kræmmermentalitet og hykleriske adfærd, der har præget erhvervslivet gennem årtier, ja, gennem århundreder? Jo, det er det, men det er også de barske realiteter erhvervslivet lever under, hvis vi vil leve i og handle med den globale landsby, ikke mindst i en global landsby, hvor kineserne får større og større indflydelse i kraft af deres ufatteligt mange penge og deres stadige stræben efter, at blive dygtigere, på snart sagt alle niveauer. Jernbaneinvesteringer Det er en kendt sag, at kineserne gerne spiser svinekød og andre landbrugsprodukter. I alle afskygninger og former - og meget af det. Men fødevarer er ikke det eneste Danmark kan eksportere til Riget i Midten. Kina har netop besluttet, at bygge fire, nye jernbanelinjer, hvilket betyder en investering på ca. 65 mia. dkr. Det betyder en hel del for de danske virksomheder, der kan levere både know-how og konkrete produkter, som f. eks. NKT, der har et kinesisk datterselskab, der producerer kørerilletråd til jernbaner. Men uanset hvad Danmark kan levere, så skal det finansieres, og her kommer Kina ind i billedet med penge som det hemmelige våben, som EKF (Eksport Kredit Fonden) kalder det i en Analyse i Dagbladet Børsen, men som endnu ikke er kendt, eller accepteret, af alle i erhvervslivet og blandt politikere, både i Danmark og i resten af EU. Deraf det hemmelige. På en jernbanekonference i Stockholm i 2013, var der også deltagere fra bl.a. Kina, der her ikke var særligt hemmelige og ikke lagde skjul på, at såfremt vi, i Danmark, havde problemer med finansieringen af den kommende Femern-forbindelse eller andre infrastrukturprojekter, så skulle vi da bare sige til, så ville kineserne åbne for store, statsfinansierede lån til en lav rente. Tak for det! Økonomisk Supermagt Vi har altså endnu ikke fattet rækkevidden af den udvikling, der er sket i det kinesiske samfunds øverste lag, hvor beslutningerne træffes. Her har man for længe siden truffet en beslutning om, at Kina skal være en professionel investor på verdensplan, hvilket man er godt på vej til, og oven i købet med den sidegevinst, at man derved opnår stor indflydelse på den samlede verdensøkonomi. De kolde facts viser, at Kina er en voksende supermagt og vel at mærke en supermagt, der ikke kun betjener sig af en stærk hær, men også, i langt højere grad, af en stærk økonomi, i modsætning til det tidligere Sovjet, som havde soldater, der kunne gå i takt, men som aldrig fik styr på økonomien. Den kinesiske befolkning får en stadig større middelklasse, i takt med den økonomiske vækst, men har også stadig en meget stor del af sin befolkning, som lever på og under et eksistensgrundlag, og savner helt basale føde- og dagligvarer. Landet lider også under en svær forurening og en omfattende korruption. Kort sagt: der

3 er massive problemer. Problemer vi i Vesten nok ville løse, inden vi kastede os ud i massive investeringer med statens midler, men hvad kommer først: hønen eller ægget? Vi skal lære at bukke I Kina beskæftiger man sig ikke med den form for vestlig, økonomisk filosofi, her buldrer man fremad og løser så problemerne hen ad vejen, i det tempo regeringen anser for passende og det tempo er ikke for højt! Det tempo, hvormed dansk erhvervsliv, og særligt danske politikere, sætter sig ind i den kinesiske tankegang, er heller ikke for højt, og hvis ikke vi snart kommer i væsentlig større omdrejninger, så løber vore konkurrenter med det vi måske retteligen fortjener. Det kræver dog, at vi lærer den ny verdensorden at kende og den tilsiger os, at hvis en kineser bukker i dag, så er det sjældent af overdreven respekt for modparten, men mere fordi han har set de muligheder, der ligger lige for næsen af ham. Morale: vi skal lære at bukke! Kilder: Ritzau, Dagbladet Børsen og Berlingske Business, m.fl. Arne Wissum, trafikleder ved Øresundsbrons Trafikcenter, hvor trafikken over broen overvåges døgnet rundt. Foto: Stig-Åke Jönsson/Øresundsbron TRAFIK PÅ ØRESUNDSBRON Broen er i sikre hænder med nyt overvågningssystem Trafikcenteret er hjertet i Øresundsbron. Her overvåges alle funktioner på broen og trafikken døgnet rundt, året rundt. I flere år har man arbejdet på et indføre et nyt overvågningssystem, som nu er i drift. Der er ganske roligt på Trafikcenteret ved betalingsanlægget på den svenske side, da vi bevæger os ind. Trafiklederne er fokuseret på skærmene. Johan Nord er projektleder ved anlægsenheden. Han kan godt lide højteknologiske, teknik-tunge systemer, og overvågningssystemet er hans baby. Projektet begyndte i 2011, og afsluttes nu til nytår. Før sommeren begyndte vi at gennemføre de første udskiftninger, og så er alt skiftet ud i løbet af efteråret. Året forinden har handlet meget om at skrive og tegne. Overvågningssystemet er bygget til at overvåge godt og vel dele, som eksempelvis skilte, pumper, ventilatorer, branddetektorer og kameraer. Det er vigtigt, at vi i systemet kan være sikre på, at vi arbejder med korrekt information, og at vi har kvalitetssikret information til rådighed, som er vigtig for trafiklederne. Systemet er mere kosteffektivt end det tidligere, forklarer Johan Nord: Hvis der eksempelvis skal skiftes ventilatorer ud i tunnelen, så er der kontakt mellem ventilatorerne og dette system. Det nye system er bygget til kontinuerligt at være under udvidelse. Det gamle system var i modsætning særdeles rodet, når der skulle udvides. Det blev kun brugt til at løse opgaven for den ventilator, der sad der fra start. Han fortsætter: Folk, der kører over broen, kan ikke mærke forskel på det nye og gamle system, men for os, som arbejder med dette, vil det betyde langt bedre muligheder for at planlægge og forebygge, så der ikke opstår nye problemer. På sigt kommer der til at forbedre tilgængeligheden på broen. På Trafikcenteret er altid bemandet af mindst to personer. I alt otte indgår otte personer i de forskellige arbejdshold. Her møder vi Arne Wissum, der er trafikleder. Han er godt tilfreds med den forenklede og moderniserede brugerflade. Arne Wissum, trafikleder ved Øresundsbrons Trafikcenter, hvor trafikken over broen overvåges døgnet rundt. Det nye system er meget nemmere at arbejde med. Der er mere intuitive koblinger mellem de forskellige dele,

4 Johan Nord, projektleder ved Øresundsbrons anlægsenhed. Foto: Stig-Åke Jönsson/Øresundsbron som hjælper brugeren. Det er standardiseret, så alle kan gå ind og arbejde med det. Han fortæller om de typiske problemer, der kan opstå på broen. Om sommeren stopper folk ind i mellem og vil tage billeder. Om vinteren kan det være problemer med biler, som går i stykker på broen, og derfor går i stå, siger Arne Wissum. Hvis en bil stopper, ser systemet det selv, og anbefaler selv løsninger til trafiklederen. Trafiklederen kan så godkende løsningen. I dette tilfælde kan det være, at hastigheden sænkes i nærheden af den stoppede bil. Johan Nord: Firmaet AcobiaFlux fra Gøteborg har stået for det overordnede system. Internt har man arbejdet med den grafiske brugerflade, da det er os, der skal bemande det og sidde foran skærmene. Man kan sige, at vores leverandør har fundet et standardprodukt til Øresundsbron, og så konfigureret og programmeret systemet, så det er tilpasset broen. Læs mere på: Mere Øresund INTEGRATIONEN LEVER, MEN HAR ÆNDRET KARAKTER Øresundsbrons resultat for tredje kvartal 2014 viser den stærkeste trafiktilvækst i seks år. Integrationen er i fuld gang i regionen, men den har ændret karakter. En interessant indikation på det er, at antallet af hverdagsrejser stiger, siger Fredrik Jenfjord, salg- og markedsdirektør hos Øresundsbron. (Foto: Miklos Szabo) Resultatet for årets tredje kvartal viser et overskud på 640 millioner DKK, hvilket er 144 millioner DKK mere end samme periode sidste år. Tilbagegangen i pendling begynder at aftage, samtidig med, at fritids- og fragttrafikken stiger. Væksten på fritidsmarkedet er næsten otte procent bedre end i Mange flere kører over broen i fritiden, og det er jo et ganske godt tegn på, at man ser det som en samlet region, siger Fredrik Jenfjord. Flere korte ture over broen Vi har indført en 6-timers SmutTur, hvor man får rejsen til en lavere pris, hvis man kører frem og tilbage inden for seks timer. Club Øresundsbron en klub for BroPas-kunder har i høj grad også påvirket fritidstrafikken på Øresundsbron. Kort fortalt er der tale om et fordelsprogram, som giver rabat på en række aktiviteter. Fredrik Jenfjord fortæller, at til og med oktober i år, har intet mindre end personer hentet en rabatkupon, hvoraf de fleste var svenskere. Noget af det, der lokker mest på den danske side af sundet, har været Experimentarium, Den Blå Planet og Tivoli. Oplevelsestilbuddene har, med modtagere af disse tilbud hver uge, haft stor indflydelse på trafikkens udvikling, fortæller Fredrik Jenfjord. Derudover har andre faktorer, som eksempelvis sommerens togstrejke i Sverige, haft indflydelse på det positive resultat. Den stigende trafik over Øresundsbron skal ses i lyset af tydelige Øresundstrends, siger Britt Andresen, chefanalytiker ved Øresundsinstituttet (Foto: Miklos Szabo) Danskerne flytter eksempelvis hjem fra Skåne. Selvom huspriserne er begyndt at stige i hovedstadsområdet igen, så er der billigt at finansiere et huslån i Danmark lige nu. Det betyder, at antallet af pendlere falder. Britt Andresen mener også, at togforsinkelser har bidraget til, at en del Øresundspendlere har valgt bilen på vej til arbejdet i stedet for toget. Den svenske kroner er fortsat med at falde i første halvår Det er betydet et øget

5 antal danskere, som tager på shoppingtur i Skåne, fortæller Britt Andresen. Fredrik Jenfjord er enig: Vi har haft en ganske svær periode for arbejdspendlere på grund af valuta, huspriser og arbejdsmarkedet. Så er det forventeligt, at der måtte ske en udjævning. Nu håber vi på, at konjunkturerne og arbejdsmarkedet bevæger sig i en retning, hvor vi får lidt mere gang i markedet igen. Finn Lauritzen, direktør for Øresundskomiteen: Man kan tydeligt se, at trafikken på Øresundsbron stiger igen. Hvis man ser på, hvor mange mennesker, der krydser broen, så var tallene på sidst højeste i 2013, og væksten fortsætter. Selvom arbejdspendlingen er cirka 20 procent lavere nu, end den var før finanskrisen i 2008, så er fritidspendlingen steget endnu mere på grund af møder, kultur, shopping, miniferier og alt muligt andet. Det virker som om, at Øresund langsomt, men sikkert, bliver kulturelt integreret. Læs mere på: INVITATION TIL PARTNERFORUM Team Sydhavsøerne og BUSINESS LF inviterer dig med til Partnerforum onsdag den 28. januar 2015 i Maribo Hallerne. Der er allerede solgt mere end 60 stande til Partnerforum, og over 500 billetter til showet med Mick Øgendahl Et stærkt netværk er vigtigere end nogensinde, og vi ved af erfaring, at man skaber mere handel for og med hinanden, hvis man styrker sit netværk. Derfor gentager vi nu successen PartnerForum, en unik samhandelsmesse, for Team Sydhavsøernes partnere og Business LF s medlemmer, så vi kan få indblik i hinandens virksomheder, og skabe nye relationer og mere handel. Dagen er delt op i to dele, se programmet. Første halvdel er udelukkende for de tilmeldte virksomheder, der har en stand på Partnerforum. Efter opsætning af stand, starter den første del af dagen med et foredrag med erhvervsmanden Asger Aamund, derefter vil der være frokost. Anden del af dagen starter, når der kl bliver åbnet for offentligheden, og I som deltagere har mulighed for at skabe flere nye kontakter til jeres virksomhed. Eftermiddagen afsluttes med et standup-show med Mick Øgendahl samt lidt lækker mad og mulighed for yderligere networking. ALLEREDE SOLGTE STANDE: 60 stk. Vil du have DIN egen stand og mulighed for at netværke hele dagen? Så skal du skynde dig, da der er rift om pladserne. Kontakt Bjarne Schultz fra Team sydhavsøerne på telefon eller via Praktisk info vedr. stand Standen skal bemandes af to personer, så der er mulighed for at skabe nye relationer og mere handel. For medlemmer af Business LF er prisen pr. stand kr ,- ex. moms (normalpris kr ,- ex. moms) Beløbet inkluderer adgang, mad og show for to personer (drikkevarer dog kun i forbindelse med frokosten). Ekstra personer: 250 kr. pr. person (ekskl. moms), ved bestilling samtidig med stand.

6 Ønsker du at deltage men ikke have en stand, er dette også muligt. Her skal du tilmelde dig til Therese Stein Brorsen på Dagen starter kl. 16 med efterfølgende show og spisning. Dette er gratis. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Program for partnerforum 2015: Klargøring af udstillingsområde / Foredrag med Asger Aamund Frokost / :00 Partnerforum er åbent for BLF og TSØ Del II Partnerforum er åbent for offentligheden / Indlæg ved John Brædder borgmester Guldborgsund Kommune samt Holger Schou Rasmussen, borgmester Lolland Kommune Bar2 præsenterer Standup-show med Mick Øgendahl / Fælles spisning (lækker mad fra Hotel Saxkjøbing) TÆT PÅ AFTALE MED PILOTER SAS og piloterne er allerede enige om store dele af vilkårene for overflytning af CRJ-900 piloter til Cimber A/S. Kabinepersonalet har SAS ikke drøftet planerne med endnu. Udadtil giver SAS indtryk af at man først nu skal til at forhandle med Dansk Pilot Forening om en aftale for de SAS-piloter, der efter planen skal rykkes over i Cimber A/S sammen med SAS 12 CRJ-900 fly. Men i virkeligheden er SAS og pilotforeningen meget langt fremme i drøftelserne om vilkårene for overflytningen. Det erfarer CHECK-IN.dk. Parterne har således talt sammen gennem længere tid op til, at SAS mandag kunne offentliggøre, at man har købt Cimber A/S for 20 mio. kroner og agter at flytte sin CRJ-900 produktion over i selskabet. Samtaler, der bliver betegnet som have værende konstruktive, åbne og ærlige. Bevarer anciennitetsliste SAS og piloterne er blandt andet blevet enige om at bevare en fælles anciennitetsliste på tværs af de to fremtidige selskaber. Det betyder, at piloter, der flyver CRJ-900 fly, stadig vil kunne blive forfremmet til at flyve de større Airbus A320-fly. Også selvom de to flytyper fremover vil blive opereret af to forskellige selskaber. Et særdeles afgørende punkt for piloterne. Derfor er sandsynligheden for en pilotstrejke som følge af SAS planer minimal. Det vurderer kilder med kendskab til sagen. SAS har ganske enkelt et langt stykke hen ad vejen taget piloterne i ed på forhånd. Og piloterne ved godt, at bare få dages strejke kan koste selskabet rigtig mange penge. Mens SAS har orienteret piloterne på forhånd, så har Cabin Attendants Union (CAU), der organiserer selskabets danske kabinepersonale, ikke været indkaldt til drøftelser med den danske SAS-ledelse. Det oplyser CAU til CHECK-IN.dk. Hvor stor deres appetit er på arbejdsnedlæggelser vides derfor ikke. Men CAU erklærede sig mandag i en kortfattet pressemeddelelse klar til at mødes til forhandlinger med SAS. Kilde: hvor du kan læse mange andre Nyheder OMNIBUS PRIVAT I DENNE UGE (SE VEDHÆFTEDE) SELINA JUUL FRA ORGANISATIONEN STOP SPILD AF MAD ER KÅRET SOM ÅRETS DANSKER ************* FANTASTISK UDSTILLING AF MALEREN PAULA MODERSOHN-BECKER PÅ LOUISIANA ************* NY BOG OM ERHVERVSIKONET PETER ZOBEL ER UDKOMMET PÅ LINDHARDT & RINGHOF. LÆS FORANMELDELSEN

7 KICK-OFF DIALOGMØDE I UDENRIGSMINISTERIET Dialogmøde om ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter Handels- og udviklingsministeren inviterer til det første åbne dialogmøde vedrørende udvikling af ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter. Handels- og udviklingsministeren inviterer til det første åbne dialogmøde vedrørende udvikling af ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter. Mødet finder sted den 16. december 2014 kl. 14:30 17:00 i Eigtveds Pakhus Sal III, Asiatisk Plads 2, København. Dialogmødet igangsætter en åben proces med fokus på, hvordan den private sektor - i partnerskaber med bl.a. civilsamfund fagbevægelsen og uddannelsesinstitutioner - kan inddrages mest effektivt i arbejdet med at fremme bæredygtig vækst i udviklings- og vækstlande ved at bringe danske spidskompetencer i spil. Handelsog udviklingsministeren vil indledningsvis skitsere sine visioner for området efterfulgt af replikker ved repræsentanter fra henholdsvis erhvervsliv, civilsamfund og fagbevægelse samt tematiske workshops. De tematiske workshops vil primært fokusere på indspil til udvikling af erhvervsinstrumenter og puljer, der afspejler efterspørgsel og udviklingsbehov, nye udviklingspolitiske tendenser og danske kompetencer samt værdier. Der vil være workshops med fire temaer, der alle relaterer sig til værdikædetilgang og innovative partnerskaber: Virksomhedssamarbejde og innovation; Værdikæde-projekter med fokus på produktivitet og bæredygtighed inden for miljø og arbejdsvilkår; Erhvervsuddannelser og fremme af bæredygtig vækst; Social dialog med fokus på arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder, konflikthåndtering og mægling. Du tilmelder dig dialogmødet, inklusive workshop, ved at klikke på linket her og udfylde formularen. Program for dialogmødet 14:30 14:45: Velkomst ved Mogens Jensen, handels- og udviklingsministeren - visioner for ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter / 14:45 15:15: Oplæg ved repræsentanter fra erhvervslivet, civilsamfundet og fagbevægelsen - hvorledes kan danske kompetencer og innovative partnerskaber bringes i spil til fremme af bæredygtig vækst og beskæftigelse i udviklingslande Spørgsmål fra salen 15:15 15:30: Kaffe og networking / 15:30 16:30: Workshops / 16:30 17:00: Præsentation af workshop hovedkonklusioner og den videre proces Vi ser frem til at høre og drøfte dine ideer og tanker til udvikling af nye erhvervsinstrumenter og innovative partnerskaber. ÖRESUNDSMAGASINET Udgiver: Meldgaard Media & Marketing s.m.b.a. * CVR-nr Redaktion & Annoncer * Motalavej 37 * DK 4220 Korsoer * Ansvarshavende Chefredaktør & Udgiver Knud Meldgaard

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG AGENDA Kort intro af Øresundsbron Salgsmål for CRM indsatsen Målgruppe og segmentering Customer Life Cycle program Udvikling

Læs mere

Retail in china. 1. - 6. september 2013

Retail in china. 1. - 6. september 2013 Retail in china 1. - 6. september 2013 Få indblik i den kinesisk detailhandel, og mød nogle af de største kinesiske og danske spillere på markedet. Dansk Erhverv inviterer danske detailhandelsvirksomheder

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Store anlægsprojekter skaber vækst

Store anlægsprojekter skaber vækst Markedsdirektør Søren Vikkelsø BaneBranchen 17. maj 2010. Store anlægsprojekter skaber vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo. Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.dk Kina vil i fremtiden ikke være verdens fabrik - men snarere verdens innovationsmaskine

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013 Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Den Europiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Netværksordningen

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Det store globale ressource-billede

Det store globale ressource-billede Det store globale ressource-billede Titel. 10. September 2015 Jarl Krausing CONCITO Fjernvarmeindustriens årsmøde 2015 Jarl Krausing CONCITO Danmarks grønne tænketank jk@concito.dk www.concito.dk CONCITO

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr.

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr. Bruxelles den 12-14. november 2013 Årtiers udviklingspolitisk samarbejde har skabt et stærkt dansk brand internationalt indenfor bistands- og udviklingsarbejde. Danske virksomheder kan bidrage med konkrete

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling 2015 FL 2015 - København - sammen om ligestilling - nye strukturer? nye muligheder for kvinder? Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? Baggrund: Fagbevægelsen, og især de kvindedominerede forbund,

Læs mere

Roskilde Airshow 2013 Københavns Lufthavn Roskilde August

Roskilde Airshow 2013 Københavns Lufthavn Roskilde August Roskilde Airshow 2013 Københavns Lufthavn Roskilde 17-18 August Indholdsfortegnelse Danmarks bedste Airshow. Side 3 Sponsor pakke oversigt... Side 4 GULD Sponsor pakke.. Side 5 SØLV Sponsor pakke... Side

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

AALBORG KYST PARTNER 2016

AALBORG KYST PARTNER 2016 AALBORG KYST PARTNER 2016 SAMMEN SKABER VI YDERLIGERE VÆKST I TURISMEN VELKOMMEN SOM AALBORGKYST PARTNER 2016 Vækst & Værtskab FOR PARTNERE FOR IKKE-PARTNERE BasisPartner ANNONCERING ANNONCERING StorbyPartner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life

Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life BYUDVIKLING i ord og billeder foto: Nanna Jardorf / tekst: Rolf Andersen, KAB Speed and Story et seminar om at bygge i Kina De første

Læs mere

HUSK Hvis du har spørgsmål undervejs, må du meget gerne kontakte os. NemTilmeld. Online kursus. Din genvej til at få mest muligt ud af NemTilmeld

HUSK Hvis du har spørgsmål undervejs, må du meget gerne kontakte os. NemTilmeld. Online kursus. Din genvej til at få mest muligt ud af NemTilmeld HUSK Hvis du har spørgsmål undervejs, må du meget gerne NemTilmeld Online kursus Din genvej til at få mest muligt ud af NemTilmeld Indholdsfortegnelse s. 4 Basisarrangement Her lærer du at oprette et arrangement

Læs mere

HVORDAN FÅR VI DANMARK PÅ SPORET IGEN? CoolEngergy.dk Odense Congress Center, den 6. marts 2013

HVORDAN FÅR VI DANMARK PÅ SPORET IGEN? CoolEngergy.dk Odense Congress Center, den 6. marts 2013 HVORDAN FÅR VI DANMARK PÅ SPORET IGEN? CoolEngergy.dk Odense Congress Center, den 6. marts 2013 Hvad lærte vi af finanskrisen? Mindre bank Mere likviditet Mere soliditet Mere kompetence Mere kvalitet Mere

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN. OPTIMÉR

Læs mere

Billigere boliger på den anden side af Øresund

Billigere boliger på den anden side af Øresund Ø-analyse N R. 1 m a r t s 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Billigere boliger på den anden side af Øresund Siden åbningen af Øresundsbron i 2000 er stadig flere danskere

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

I N V I T A T I O N. Program & tilmelding Konference Munkebjerg Hotel, Vejle 2. november 2016

I N V I T A T I O N. Program & tilmelding Konference Munkebjerg Hotel, Vejle 2. november 2016 I N V I T A T I O N Program & tilmelding Konference 2016 Munkebjerg Hotel, Vejle 2. november 2016 Vi er specialister i analyser og anbefalinger indenfor finans og råvarer Velkommen til Agrocura Konference

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Dansk Agro-Business i Brasilien

Dansk Agro-Business i Brasilien Invitation inviterer hermed til at deltage i et fælles eksportfremstød i Brasilien for den danske agro-business sektor med deltagelse på udstillingen AGRISHOW, som afholdes i Riberão Preto, delstaten São

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

STOP SPILD AF S T O P SPILD AF

STOP SPILD AF S T O P SPILD AF STOP Madspild Ifølge Landbrug & Fødevarer, smider hver dansker hvert år i gennemsnit 63 kilo mad i skraldespanden i stedet for at spise det. Hvert år dør på verdensplan ca. 6 millioner børn af sult. Vi

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. oktober 2013 Danmark blandt mest konkurrencestærke

Læs mere

Vækstkultur. Erhvervskonferencen. i Danmark. 30. august. www.erhvervskonferencen.dk SVENDBORG. SvendborgAlliancen. Arrangører.

Vækstkultur. Erhvervskonferencen. i Danmark. 30. august. www.erhvervskonferencen.dk SVENDBORG. SvendborgAlliancen. Arrangører. Vækstkultur i Danmark Læs mere om konferencen, talerne, programmet, samt ledsagerprogram og kulturelle aktiviteter og tilmeld dig på www.erhvervskonferencen.dk 2013 30. august Erhvervskonferencen Guldsponsorer

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

Unik indgang til det europæiske marked

Unik indgang til det europæiske marked Unik indgang til det europæiske marked En eftermiddag med fokus på SMV ers deltagelse i EU-projekter 5. november 2014 kl. 12:30 17:00 Syddjurs Udviklingspark, Mørke En virksomhed i Trustrup på Djursland

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region e ter acing paste ould Femern A/S Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en n region Tak fordi vi må komme l. Niels Erik Mortenn Design Manager, Portals & Ramp Femern A/S er bgherre for den faste

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2015 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Information om. Vi passer godt på dig...

Information om. Vi passer godt på dig... Information om Vi passer godt på dig... Det første år 1979 De første medarbejdere havde et mantra, som virksomheden er grundlagt på og som er gentaget uendeligt siden: ansvar og god service. Da medarbejderne

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

VIA DESIGN BUSINESS BY DESIGN KONFERENCE. onsdag den 9. december AARHUS RÅDHUSHAL. Velkommen

VIA DESIGN BUSINESS BY DESIGN KONFERENCE. onsdag den 9. december AARHUS RÅDHUSHAL. Velkommen VÆ KST VIA DESIGN BUSINESS BY DESIGN KONFERENCE onsdag den 9. december AARHUS RÅDHUSHAL Velkommen Velkommen til konferencen Vækst via Design Dagens talere Business by Design byder dig i samarbejde med

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde Ejendomsdagene - Risiko og rejsegilde Er du Platin-medlem af Estate More Club deltager du gratis på Ejendomsdagene 2016 - Læs mere om alle fordelene ved Estate More Club her - Risiko og rejsegilde Executive

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved formand Emil Tang

Bestyrelsens beretning ved formand Emil Tang Bestyrelsens beretning ved formand Emil Tang Endnu engang velkommen til jer, som i år har valgt at komme til vores generalforsamling i Selveje Danmark. De sidste par år har vi jo kunne lægge generalforsamlingen

Læs mere