YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR"

Transkript

1 UGE 50 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR Made in China: DEN NY VERDENSORDEN Europa besejrede Afrika, men Kina besejrer verden Af chefredaktør Knud Meldgaard Det hører nok ikke til den mest flatterende del af den Europæiske historie, men set i historiens dystre bakspejl har den europæiske hærgen på det Afrikanske kontinent ikke umiddelbart sat så positive spor, som vi måske kunne ønske os, og med Kong Leopold 2. af Belgien ( ), som det vel nok værste eksempel. Mere end 10 millioner mennesker dør under hans misregimente i Congo, som han ejede uden at han nogensinde satte sine fødder i landet. Nu var Kong Leopold 2. jo ingen verdenshersker, som den tidligere mongolske Kublai Khan ( ), næsten var det. Han var khan af det Mongolske kejserdømme, men også kejser i Kina og grundlægger af det kinesiske Yuan-dynasti, der bragte stor velstand til kejseren og den herskende klasse, men hvor interessen for det der lå uden for Den Store Mur (åbnet år 206 f.vt.) var beskeden. Jernbaner i Afrika Beskeden kan man vel ikke ligefrem kalde Mao Zedong ( ), der var leder af Folkerepublikken Kina fra 1935 til sin død i 1976, og som overgik flere af både fortidens, datidens og nutidens despoter mht. folkedrab. Dog ikke på udlændinge, men på sit eget folk. Mao Zedong havde også, som Sovjet, og deres jordbundne satellitter i Afrika og i Cuba, stor interesse for Afrika og allerede tidligt var kineserne medvirkende til at udbygge flere af kontinentets jernbanelinjer, hvormed man så ikke bare knyttede det pågældende land sammen geografisk, men også politisk til Kina og den kommunistiske idé. Netop person- og godstransport på jernbane er noget kineserne ved noget om, da jernbanenettet, ganske naturligt, set i forhold til landets størrelse, er enormt, og hvor markedsandelen nu er større på jernbanen end på vejene, selvom der også her gøres en stor indsats under den nye regeringsform. Skal vi handle med Kina? Denne nye regeringsform, med dens nuværende forfatning,

2 er fra 1982 og med ændringer sidst i 2004 er det en moderne regeringsform, der langsomt (meget langsomt) arbejder sig frem mod, hvad vi i Vesten kalder en moderne, human civilisation med udpræget demokratiske styreformer. Sådan da. Der er stadig lang vej at gå før Kina kan kaldes et demokratisk samfund, hvad man altså heller ikke umiddelbart ønsker i det socialistiske Kina, der af mange opfattes mere som et diktatur end som en socialistisk stat. Skal vi i Vesten så handle med diktaturstater, der fængsler systemkritikere og kunstnere og henretter deres egne medborgere? Det står jo enhver frit for, men set i forhold til den, trods alt, positive udvikling, der sker i Kina er det nok bedre, at være inden for end uden for uden at det dog skal få os til, på politisk plan, at undlade at kritisere de overgreb, der foregår, men, - skæg for sig og snot for sig Jamen, er det ikke bare den sædvanlige kræmmermentalitet og hykleriske adfærd, der har præget erhvervslivet gennem årtier, ja, gennem århundreder? Jo, det er det, men det er også de barske realiteter erhvervslivet lever under, hvis vi vil leve i og handle med den globale landsby, ikke mindst i en global landsby, hvor kineserne får større og større indflydelse i kraft af deres ufatteligt mange penge og deres stadige stræben efter, at blive dygtigere, på snart sagt alle niveauer. Jernbaneinvesteringer Det er en kendt sag, at kineserne gerne spiser svinekød og andre landbrugsprodukter. I alle afskygninger og former - og meget af det. Men fødevarer er ikke det eneste Danmark kan eksportere til Riget i Midten. Kina har netop besluttet, at bygge fire, nye jernbanelinjer, hvilket betyder en investering på ca. 65 mia. dkr. Det betyder en hel del for de danske virksomheder, der kan levere både know-how og konkrete produkter, som f. eks. NKT, der har et kinesisk datterselskab, der producerer kørerilletråd til jernbaner. Men uanset hvad Danmark kan levere, så skal det finansieres, og her kommer Kina ind i billedet med penge som det hemmelige våben, som EKF (Eksport Kredit Fonden) kalder det i en Analyse i Dagbladet Børsen, men som endnu ikke er kendt, eller accepteret, af alle i erhvervslivet og blandt politikere, både i Danmark og i resten af EU. Deraf det hemmelige. På en jernbanekonference i Stockholm i 2013, var der også deltagere fra bl.a. Kina, der her ikke var særligt hemmelige og ikke lagde skjul på, at såfremt vi, i Danmark, havde problemer med finansieringen af den kommende Femern-forbindelse eller andre infrastrukturprojekter, så skulle vi da bare sige til, så ville kineserne åbne for store, statsfinansierede lån til en lav rente. Tak for det! Økonomisk Supermagt Vi har altså endnu ikke fattet rækkevidden af den udvikling, der er sket i det kinesiske samfunds øverste lag, hvor beslutningerne træffes. Her har man for længe siden truffet en beslutning om, at Kina skal være en professionel investor på verdensplan, hvilket man er godt på vej til, og oven i købet med den sidegevinst, at man derved opnår stor indflydelse på den samlede verdensøkonomi. De kolde facts viser, at Kina er en voksende supermagt og vel at mærke en supermagt, der ikke kun betjener sig af en stærk hær, men også, i langt højere grad, af en stærk økonomi, i modsætning til det tidligere Sovjet, som havde soldater, der kunne gå i takt, men som aldrig fik styr på økonomien. Den kinesiske befolkning får en stadig større middelklasse, i takt med den økonomiske vækst, men har også stadig en meget stor del af sin befolkning, som lever på og under et eksistensgrundlag, og savner helt basale føde- og dagligvarer. Landet lider også under en svær forurening og en omfattende korruption. Kort sagt: der

3 er massive problemer. Problemer vi i Vesten nok ville løse, inden vi kastede os ud i massive investeringer med statens midler, men hvad kommer først: hønen eller ægget? Vi skal lære at bukke I Kina beskæftiger man sig ikke med den form for vestlig, økonomisk filosofi, her buldrer man fremad og løser så problemerne hen ad vejen, i det tempo regeringen anser for passende og det tempo er ikke for højt! Det tempo, hvormed dansk erhvervsliv, og særligt danske politikere, sætter sig ind i den kinesiske tankegang, er heller ikke for højt, og hvis ikke vi snart kommer i væsentlig større omdrejninger, så løber vore konkurrenter med det vi måske retteligen fortjener. Det kræver dog, at vi lærer den ny verdensorden at kende og den tilsiger os, at hvis en kineser bukker i dag, så er det sjældent af overdreven respekt for modparten, men mere fordi han har set de muligheder, der ligger lige for næsen af ham. Morale: vi skal lære at bukke! Kilder: Ritzau, Dagbladet Børsen og Berlingske Business, m.fl. Arne Wissum, trafikleder ved Øresundsbrons Trafikcenter, hvor trafikken over broen overvåges døgnet rundt. Foto: Stig-Åke Jönsson/Øresundsbron TRAFIK PÅ ØRESUNDSBRON Broen er i sikre hænder med nyt overvågningssystem Trafikcenteret er hjertet i Øresundsbron. Her overvåges alle funktioner på broen og trafikken døgnet rundt, året rundt. I flere år har man arbejdet på et indføre et nyt overvågningssystem, som nu er i drift. Der er ganske roligt på Trafikcenteret ved betalingsanlægget på den svenske side, da vi bevæger os ind. Trafiklederne er fokuseret på skærmene. Johan Nord er projektleder ved anlægsenheden. Han kan godt lide højteknologiske, teknik-tunge systemer, og overvågningssystemet er hans baby. Projektet begyndte i 2011, og afsluttes nu til nytår. Før sommeren begyndte vi at gennemføre de første udskiftninger, og så er alt skiftet ud i løbet af efteråret. Året forinden har handlet meget om at skrive og tegne. Overvågningssystemet er bygget til at overvåge godt og vel dele, som eksempelvis skilte, pumper, ventilatorer, branddetektorer og kameraer. Det er vigtigt, at vi i systemet kan være sikre på, at vi arbejder med korrekt information, og at vi har kvalitetssikret information til rådighed, som er vigtig for trafiklederne. Systemet er mere kosteffektivt end det tidligere, forklarer Johan Nord: Hvis der eksempelvis skal skiftes ventilatorer ud i tunnelen, så er der kontakt mellem ventilatorerne og dette system. Det nye system er bygget til kontinuerligt at være under udvidelse. Det gamle system var i modsætning særdeles rodet, når der skulle udvides. Det blev kun brugt til at løse opgaven for den ventilator, der sad der fra start. Han fortsætter: Folk, der kører over broen, kan ikke mærke forskel på det nye og gamle system, men for os, som arbejder med dette, vil det betyde langt bedre muligheder for at planlægge og forebygge, så der ikke opstår nye problemer. På sigt kommer der til at forbedre tilgængeligheden på broen. På Trafikcenteret er altid bemandet af mindst to personer. I alt otte indgår otte personer i de forskellige arbejdshold. Her møder vi Arne Wissum, der er trafikleder. Han er godt tilfreds med den forenklede og moderniserede brugerflade. Arne Wissum, trafikleder ved Øresundsbrons Trafikcenter, hvor trafikken over broen overvåges døgnet rundt. Det nye system er meget nemmere at arbejde med. Der er mere intuitive koblinger mellem de forskellige dele,

4 Johan Nord, projektleder ved Øresundsbrons anlægsenhed. Foto: Stig-Åke Jönsson/Øresundsbron som hjælper brugeren. Det er standardiseret, så alle kan gå ind og arbejde med det. Han fortæller om de typiske problemer, der kan opstå på broen. Om sommeren stopper folk ind i mellem og vil tage billeder. Om vinteren kan det være problemer med biler, som går i stykker på broen, og derfor går i stå, siger Arne Wissum. Hvis en bil stopper, ser systemet det selv, og anbefaler selv løsninger til trafiklederen. Trafiklederen kan så godkende løsningen. I dette tilfælde kan det være, at hastigheden sænkes i nærheden af den stoppede bil. Johan Nord: Firmaet AcobiaFlux fra Gøteborg har stået for det overordnede system. Internt har man arbejdet med den grafiske brugerflade, da det er os, der skal bemande det og sidde foran skærmene. Man kan sige, at vores leverandør har fundet et standardprodukt til Øresundsbron, og så konfigureret og programmeret systemet, så det er tilpasset broen. Læs mere på: Mere Øresund INTEGRATIONEN LEVER, MEN HAR ÆNDRET KARAKTER Øresundsbrons resultat for tredje kvartal 2014 viser den stærkeste trafiktilvækst i seks år. Integrationen er i fuld gang i regionen, men den har ændret karakter. En interessant indikation på det er, at antallet af hverdagsrejser stiger, siger Fredrik Jenfjord, salg- og markedsdirektør hos Øresundsbron. (Foto: Miklos Szabo) Resultatet for årets tredje kvartal viser et overskud på 640 millioner DKK, hvilket er 144 millioner DKK mere end samme periode sidste år. Tilbagegangen i pendling begynder at aftage, samtidig med, at fritids- og fragttrafikken stiger. Væksten på fritidsmarkedet er næsten otte procent bedre end i Mange flere kører over broen i fritiden, og det er jo et ganske godt tegn på, at man ser det som en samlet region, siger Fredrik Jenfjord. Flere korte ture over broen Vi har indført en 6-timers SmutTur, hvor man får rejsen til en lavere pris, hvis man kører frem og tilbage inden for seks timer. Club Øresundsbron en klub for BroPas-kunder har i høj grad også påvirket fritidstrafikken på Øresundsbron. Kort fortalt er der tale om et fordelsprogram, som giver rabat på en række aktiviteter. Fredrik Jenfjord fortæller, at til og med oktober i år, har intet mindre end personer hentet en rabatkupon, hvoraf de fleste var svenskere. Noget af det, der lokker mest på den danske side af sundet, har været Experimentarium, Den Blå Planet og Tivoli. Oplevelsestilbuddene har, med modtagere af disse tilbud hver uge, haft stor indflydelse på trafikkens udvikling, fortæller Fredrik Jenfjord. Derudover har andre faktorer, som eksempelvis sommerens togstrejke i Sverige, haft indflydelse på det positive resultat. Den stigende trafik over Øresundsbron skal ses i lyset af tydelige Øresundstrends, siger Britt Andresen, chefanalytiker ved Øresundsinstituttet (Foto: Miklos Szabo) Danskerne flytter eksempelvis hjem fra Skåne. Selvom huspriserne er begyndt at stige i hovedstadsområdet igen, så er der billigt at finansiere et huslån i Danmark lige nu. Det betyder, at antallet af pendlere falder. Britt Andresen mener også, at togforsinkelser har bidraget til, at en del Øresundspendlere har valgt bilen på vej til arbejdet i stedet for toget. Den svenske kroner er fortsat med at falde i første halvår Det er betydet et øget

5 antal danskere, som tager på shoppingtur i Skåne, fortæller Britt Andresen. Fredrik Jenfjord er enig: Vi har haft en ganske svær periode for arbejdspendlere på grund af valuta, huspriser og arbejdsmarkedet. Så er det forventeligt, at der måtte ske en udjævning. Nu håber vi på, at konjunkturerne og arbejdsmarkedet bevæger sig i en retning, hvor vi får lidt mere gang i markedet igen. Finn Lauritzen, direktør for Øresundskomiteen: Man kan tydeligt se, at trafikken på Øresundsbron stiger igen. Hvis man ser på, hvor mange mennesker, der krydser broen, så var tallene på sidst højeste i 2013, og væksten fortsætter. Selvom arbejdspendlingen er cirka 20 procent lavere nu, end den var før finanskrisen i 2008, så er fritidspendlingen steget endnu mere på grund af møder, kultur, shopping, miniferier og alt muligt andet. Det virker som om, at Øresund langsomt, men sikkert, bliver kulturelt integreret. Læs mere på: INVITATION TIL PARTNERFORUM Team Sydhavsøerne og BUSINESS LF inviterer dig med til Partnerforum onsdag den 28. januar 2015 i Maribo Hallerne. Der er allerede solgt mere end 60 stande til Partnerforum, og over 500 billetter til showet med Mick Øgendahl Et stærkt netværk er vigtigere end nogensinde, og vi ved af erfaring, at man skaber mere handel for og med hinanden, hvis man styrker sit netværk. Derfor gentager vi nu successen PartnerForum, en unik samhandelsmesse, for Team Sydhavsøernes partnere og Business LF s medlemmer, så vi kan få indblik i hinandens virksomheder, og skabe nye relationer og mere handel. Dagen er delt op i to dele, se programmet. Første halvdel er udelukkende for de tilmeldte virksomheder, der har en stand på Partnerforum. Efter opsætning af stand, starter den første del af dagen med et foredrag med erhvervsmanden Asger Aamund, derefter vil der være frokost. Anden del af dagen starter, når der kl bliver åbnet for offentligheden, og I som deltagere har mulighed for at skabe flere nye kontakter til jeres virksomhed. Eftermiddagen afsluttes med et standup-show med Mick Øgendahl samt lidt lækker mad og mulighed for yderligere networking. ALLEREDE SOLGTE STANDE: 60 stk. Vil du have DIN egen stand og mulighed for at netværke hele dagen? Så skal du skynde dig, da der er rift om pladserne. Kontakt Bjarne Schultz fra Team sydhavsøerne på telefon eller via Praktisk info vedr. stand Standen skal bemandes af to personer, så der er mulighed for at skabe nye relationer og mere handel. For medlemmer af Business LF er prisen pr. stand kr ,- ex. moms (normalpris kr ,- ex. moms) Beløbet inkluderer adgang, mad og show for to personer (drikkevarer dog kun i forbindelse med frokosten). Ekstra personer: 250 kr. pr. person (ekskl. moms), ved bestilling samtidig med stand.

6 Ønsker du at deltage men ikke have en stand, er dette også muligt. Her skal du tilmelde dig til Therese Stein Brorsen på Dagen starter kl. 16 med efterfølgende show og spisning. Dette er gratis. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Program for partnerforum 2015: Klargøring af udstillingsområde / Foredrag med Asger Aamund Frokost / :00 Partnerforum er åbent for BLF og TSØ Del II Partnerforum er åbent for offentligheden / Indlæg ved John Brædder borgmester Guldborgsund Kommune samt Holger Schou Rasmussen, borgmester Lolland Kommune Bar2 præsenterer Standup-show med Mick Øgendahl / Fælles spisning (lækker mad fra Hotel Saxkjøbing) TÆT PÅ AFTALE MED PILOTER SAS og piloterne er allerede enige om store dele af vilkårene for overflytning af CRJ-900 piloter til Cimber A/S. Kabinepersonalet har SAS ikke drøftet planerne med endnu. Udadtil giver SAS indtryk af at man først nu skal til at forhandle med Dansk Pilot Forening om en aftale for de SAS-piloter, der efter planen skal rykkes over i Cimber A/S sammen med SAS 12 CRJ-900 fly. Men i virkeligheden er SAS og pilotforeningen meget langt fremme i drøftelserne om vilkårene for overflytningen. Det erfarer CHECK-IN.dk. Parterne har således talt sammen gennem længere tid op til, at SAS mandag kunne offentliggøre, at man har købt Cimber A/S for 20 mio. kroner og agter at flytte sin CRJ-900 produktion over i selskabet. Samtaler, der bliver betegnet som have værende konstruktive, åbne og ærlige. Bevarer anciennitetsliste SAS og piloterne er blandt andet blevet enige om at bevare en fælles anciennitetsliste på tværs af de to fremtidige selskaber. Det betyder, at piloter, der flyver CRJ-900 fly, stadig vil kunne blive forfremmet til at flyve de større Airbus A320-fly. Også selvom de to flytyper fremover vil blive opereret af to forskellige selskaber. Et særdeles afgørende punkt for piloterne. Derfor er sandsynligheden for en pilotstrejke som følge af SAS planer minimal. Det vurderer kilder med kendskab til sagen. SAS har ganske enkelt et langt stykke hen ad vejen taget piloterne i ed på forhånd. Og piloterne ved godt, at bare få dages strejke kan koste selskabet rigtig mange penge. Mens SAS har orienteret piloterne på forhånd, så har Cabin Attendants Union (CAU), der organiserer selskabets danske kabinepersonale, ikke været indkaldt til drøftelser med den danske SAS-ledelse. Det oplyser CAU til CHECK-IN.dk. Hvor stor deres appetit er på arbejdsnedlæggelser vides derfor ikke. Men CAU erklærede sig mandag i en kortfattet pressemeddelelse klar til at mødes til forhandlinger med SAS. Kilde: hvor du kan læse mange andre Nyheder OMNIBUS PRIVAT I DENNE UGE (SE VEDHÆFTEDE) SELINA JUUL FRA ORGANISATIONEN STOP SPILD AF MAD ER KÅRET SOM ÅRETS DANSKER ************* FANTASTISK UDSTILLING AF MALEREN PAULA MODERSOHN-BECKER PÅ LOUISIANA ************* NY BOG OM ERHVERVSIKONET PETER ZOBEL ER UDKOMMET PÅ LINDHARDT & RINGHOF. LÆS FORANMELDELSEN

7 KICK-OFF DIALOGMØDE I UDENRIGSMINISTERIET Dialogmøde om ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter Handels- og udviklingsministeren inviterer til det første åbne dialogmøde vedrørende udvikling af ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter. Handels- og udviklingsministeren inviterer til det første åbne dialogmøde vedrørende udvikling af ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter. Mødet finder sted den 16. december 2014 kl. 14:30 17:00 i Eigtveds Pakhus Sal III, Asiatisk Plads 2, København. Dialogmødet igangsætter en åben proces med fokus på, hvordan den private sektor - i partnerskaber med bl.a. civilsamfund fagbevægelsen og uddannelsesinstitutioner - kan inddrages mest effektivt i arbejdet med at fremme bæredygtig vækst i udviklings- og vækstlande ved at bringe danske spidskompetencer i spil. Handelsog udviklingsministeren vil indledningsvis skitsere sine visioner for området efterfulgt af replikker ved repræsentanter fra henholdsvis erhvervsliv, civilsamfund og fagbevægelse samt tematiske workshops. De tematiske workshops vil primært fokusere på indspil til udvikling af erhvervsinstrumenter og puljer, der afspejler efterspørgsel og udviklingsbehov, nye udviklingspolitiske tendenser og danske kompetencer samt værdier. Der vil være workshops med fire temaer, der alle relaterer sig til værdikædetilgang og innovative partnerskaber: Virksomhedssamarbejde og innovation; Værdikæde-projekter med fokus på produktivitet og bæredygtighed inden for miljø og arbejdsvilkår; Erhvervsuddannelser og fremme af bæredygtig vækst; Social dialog med fokus på arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder, konflikthåndtering og mægling. Du tilmelder dig dialogmødet, inklusive workshop, ved at klikke på linket her og udfylde formularen. Program for dialogmødet 14:30 14:45: Velkomst ved Mogens Jensen, handels- og udviklingsministeren - visioner for ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter / 14:45 15:15: Oplæg ved repræsentanter fra erhvervslivet, civilsamfundet og fagbevægelsen - hvorledes kan danske kompetencer og innovative partnerskaber bringes i spil til fremme af bæredygtig vækst og beskæftigelse i udviklingslande Spørgsmål fra salen 15:15 15:30: Kaffe og networking / 15:30 16:30: Workshops / 16:30 17:00: Præsentation af workshop hovedkonklusioner og den videre proces Vi ser frem til at høre og drøfte dine ideer og tanker til udvikling af nye erhvervsinstrumenter og innovative partnerskaber. ÖRESUNDSMAGASINET Udgiver: Meldgaard Media & Marketing s.m.b.a. * CVR-nr Redaktion & Annoncer * Motalavej 37 * DK 4220 Korsoer * Ansvarshavende Chefredaktør & Udgiver Knud Meldgaard

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier Nr. 29 10. november 2014 DI Business di.dk/dibusiness TÆT PÅ Hun gør rent i rengøringsbranchen Man finder ikke en større fortaler for, at virksomheder som os skal være organiserede og arbejde under ordnede

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN FEMERN-FORBINDELSEN: ET STORT PROBLEM, MEN EN STØRRE OPGAVE Den planlagte forbindelse er IKKE truet Af chefredaktør

Læs mere

Pris DKK 68,00. (Inkl. moms) JANUAR KVARTAL 2009 9. ÅRG. Nr. 18 DANMARKS EUROPÆISKE HOTELKONGE: FRANK FISKERS FRANK FISKERS FISKERS.

Pris DKK 68,00. (Inkl. moms) JANUAR KVARTAL 2009 9. ÅRG. Nr. 18 DANMARKS EUROPÆISKE HOTELKONGE: FRANK FISKERS FRANK FISKERS FISKERS. Pris DKK 68,00 (Inkl. moms) JANUAR KVARTAL 2009 9. ÅRG. Nr. 18 DANMARKS EUROPÆISKE HOTELKONGE: FRANK FISKERS FRANK FISKERS Side 10 FISKERS Tyrkiet kultur i centrum. KØBENHAVN: Vester Farimagsgade 1, 1606

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder.

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder. Hu Jintao, besøgte for første gang Danmark i juni sidste år. Under stor fanfare blev 11 dansk-kinesiske aftaler underskrevet i fælles overværelse af statsminister Helle Thorning-Smidt. En af disse aftaler

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Store forandringer for HR

Store forandringer for HR 22. august 2011 I 12 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Kanindrab spøger stadig i branchen for teambuilding FOKUS Læs om kaniner nej tak, kompetencer ja tak på side 2-3

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: MERE PLADS OGSÅ TIL DE BLÅ MOTORVEJE Danske Havne har fået en direktør med kant Chefredaktør

Læs mere