Krudttønden Nordkaukasus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krudttønden Nordkaukasus"

Transkript

1 Krudttønden Nordkaukasus Den kaukasiske voldsspiral Tjetjenien: Overgreb og splittelse Selvskabt islamisering Barske Putin, blide Medvedev Tjerkesserne det glemte folk Britiske studehandler Mads Qvortrup Letlands økonomi: Storhed og fald Finanskrisen, euroen og Danmark Anmeldelser Bognoter

2 Verdenshavet og Frederiksholms Kanal: Et statusmøde 2 Noter i marginen: Kampen om klimaet Frede Vestergaard 4 TEMA Ingen kompromisvilje, men mere vold Aleksej Malasjenko 7 Mere ro i Tjetjenien, men flere overgreb Oleg Orlov 17 Tjetjenien: Hvordan islamismen trængte frem Ib Faurby 20 Enighed om målet, men strid om midlerne Helen Krag 27 Ruslands selvskabte islamisering Maria Lipman 32 Den barske og den blide Anna Libak 42 Det glemte folk tjerkesserne er ved at blive synligt igen Lars Funch Hansen 50 Voldsspiralen har snurret stadig hurtigere fra 2009 Vibeke Sperling 63 BAGGRUND Briterne stemte for studehandler Mads Qvortrup 70 Storhed og fald for Letlands økonomi Morten Hansen 78 Finanskrisen, euroen og Danmark Claus Vastrup 89 Danmarks stemme: Andet kvartal 2010 Brita Vibeke Andersen 102 LITTERATUR Krig giver fred Jan Jakob Floryan 105 Danmark og de fremmede, især de muslimske Vibeke Sperling 111 Vestens arvesynd Henrik Døcker 117 Bognoter 122

3 Krudttønden Nordkaukasus En af de helt store kulturelle gevinster ved kommunismens sammenbrud i Europa var alle de undertrykte og glemte folk, som myldrede frem i lyset. Og der dukker flere op. Kender du det nordkaukasiske folk tjerkesserne? De præsenteres i dette nummer. Tjekesserne er særlige blandt mange særlige folkeslag, og vi vil givet høre meget til dem op til de Olympiske Vinterlege i Sotji i Sotji var engang tjerkessernes hovedstad, hvorfra de blev fordrevet til det Osmanniske Rige for præcis 150 år siden, når vinterlegene finder sted. Tjerkesserne kæmper for anerkendelse af, at deres fordrivelse tog form af folkemord. De er et af mange nordkaukasiske folk, som lider under, at Moskva ikke vil kendes ved Ruslands blodige historie over for andre folk. Nordkaukausus er befolket af over 50 folkeslag. Det bedst kendte er tjetjenerne på grund af de to krige efter Sovjetunionens sammenbrud. Konflikten om Tjetjenien er på ingen måde løst, i stedet er hele Nordkaukasus blevet en tikkende bombe. Vi talte for måneder siden om Nordkaukasus som tema, fordi det er Ruslands værste konfliktområde, men stort set glemt af verden. Men så kom terrorbomberne i Moskvas metro 29. marts, der skabte overskrifter verden over om Nordkaukasus. Vi giver hermed et bidrag til, at opmærksomheden ikke bliver forbigående. Nordkaukasus er vigtig for verden, Europa og Danmark. For uden en løsning på denne russiske krudttøndes problemer, forbliver Rusland fanget i en voldsspiral. Det er i vidt omfang lykkedes Rusland at gøre Tjetjenien til en del af international terrorisme. Men når man taler om home grown, er terroren udgået fra Nordkaukasus verdens mest hjemmeavlede. Det er historien om statsterror, som avler terror. Moskva har fået problemet puttet i den internationale terrorskuffe, fordi hovedparten af Nordkaukasus har muslimsk flertal. Tjetjenerne og de fleste andre nordkaukasiske folk var tidligere ikke mere religiøse end danskerne. Før de tjetjenske krige havde islamisk fundamentalisme ringe indflydelse i regionen. Første krig i Tjetjenien i nyere tid fra 1994 havde ikke religion som sprængsats. Det var en tjetjensk løsrivelseskrig. Russisk statsterror og økonomisk svigt af Nordkaukasus har skabt regionens fundamentalisme. Unge i regionen tiltrækkes nu af fundamentalisterne, der tilbyder et fællesskab og indtjening, hvor der ellers ingen job eller fremtidsudsigter er for de fleste unge. God fornøjelse med den grumme historie. Redaktionen udenrigs

4 Verdenshavet og Frederiksholms Kanal Et statusmøde Kan vi tale om noget andet nu?, spurgte Politikens kulturredaktør, Anita Bay Bundegaard, den 1. maj. Hun var tydeligvis træt af den fortsatte forfølgelse af udenrigsminister Lene Espersen på grund af hendes afbud til det arktiske topmøde i Canada til fordel for en familieferie. For hvad er der mere at sige, skrive og mene om denne sag? Intet som helst. Det skulle da lige være, hvis nogen kunne dokumentere, at danske interesser har taget skade af, at udenrigsministeren ikke var til stede ved mødet. Så ville der faktisk komme lidt substans på historien. Ja, lige netop! Kulturredaktøren ydede dog ikke selv et bidrag hertil, men trak i stedet det usynlige køns - aspekt af stalden. Det bemærkelsesværdige i sagen er hvor lidt substans, der har været i to måneders debat om aflysningen. Hverken politikerne eller stør stede - len af pressen har interesseret sig for andet end sagens Christiansborg-taktiske aspekter. Det er i det hele taget karakteristisk, at jo flere spindoktorer og kommentatorer vi har fået, desto mindre indhold er der blevet i den politiske debat. Både på Christiansborg og i medierne hed det, at ministeren var udeblevet fra et møde i Arktisk Råd. Men det var hun ikke! Mødet var i det uformelle Arctic Five (A5). Det er et forum for de stater, der har kyst ud til Arktis, dvs. Canada, Danmark, Norge, Rusland og USA. Ide - en med A5 er dansk og et forsøg på at sikre kyststaterne en afgørende indflydelse på et kommende regime i Arktis. I det arbejde er der væsent - lige danske og grønlandske interes - ser på spil, som det også fremgik af tidligere udenrigsminister Per Stig Møllers oprindelige tilmelding til mødet. Arktisk Råd derimod består for - uden af de fem kyststater af Finland, Sverige og Island samt repræ - sentanter for NGO er og områdets oprindelige folk. Dertil kommer en række observatørlande (Spanien, Italien, Frankrig, Tyskland, Holland, Storbritannien, Polen og sågar Kina og Sydkorea). Arktisk Råd er et væsentlig samarbejdsforum, men det siger sig selv, at den brede del - tagerkreds har forskellige interesser i forhold til et fremtidigt regime i Arktis. Det, der er på spil, er først og fremmest opdelingen af den ydre kontinentalsokkel, konsekvenserne af den globale opvarmning, mulig - 2 udenrigs

5 Et statusmøde heden for sejlads gennem Nordvestpassagen, krydstogtssejlads i de grøn landske farvande, muligheden for offshore udvinding af olie og gas og de med alle disse spørgsmål forbundne forurenings- og sikkerheds - problemer, herunder suverænitets - hævdelse og søredning. Heller ikke de fem kyststater er imidlertid enige om det fremtidige regime i Arktis. Canada har således ført sig frem med markante krav, der støder på ikke mindst ameri - kansk modstand. Allerede inden mødet i A5 var Venstres udenrigs - politiske ordfører, Michael Aastrup Jensen, ude med en rygmarvsreaktion. Han mente, at udenrigsmini - steren burde tage USA s parti i striden med Canada, da Danmark ligesom USA er en stor søfartsnation. Men selvom Canada fører sig nok så håndfast frem, så er den rene laissez faire i Arktis ikke i dansk interesse. Indledningsvis undskyldte udenrigsministeren sit fravær med, at der var tale om et statusmøde, hvor der ikke skulle træffes beslutninger. Men det er en fuldstændig misvis - ende karakteristik ikke blot af det konkrete møde, men af forhand - lings processerne i international politik. Det er i forberedelsesfasen, man får indflydelse, ikke når de formelle beslutninger skal træffes. For da er linjen allerede lagt, og elementerne på plads. Mødets vigtighed fremgik også af, at de fire øvrige udenrigsministre var i stand til at finde tid i deres udenrigs utvivlsomt tætpakkede kalendere. Mødet var derfor en oplagt mulighed for den nytiltrådte danske udenrigsminister til at etablere et personligt forhold til de øvrige del - tagere i pressens optik dog ude - lukkende i forhold til Hillary Clinton. Lene Espersen forsvarede sig med, at hun ville få mange andre lejligheder til at møde den ameri - kanske udenrigsminister, fx ved udenrigsministermøder i NATO. Men dér er den danske udenrigs - minister blot én blandt 26 andre. Når det drejer sig om at varetage danske interesser i Arktis, ville det også have været relevant at tale direkte med Sergej Lavrov, den russiske udenrigsminister. Det samme gælder den norske udenrigsminister. Norges interesser i arktiske spørgsmål er selvindlysende, af gammel dato og forfølges energisk. Endelig var der mødets vært, den cana - diske udenrigsminister. Den aggressive canadiske politik i Arktis er på den ene side et problem for Danmark og andre, men på den anden side har Danmark og Canada også fælles interesser i Arktis, bl.a. i delingen af den ydre kontinentalsokkel. Det endte med, at udenrigsministeren beklagede sit afbud til mødet i A5. Men beklagel sen var et resultat af det indenrigspolitiske spil og ikke begrundet med mødets betydning for dansk politik i Arktis. Navigator 3

6 Noter i marginen Kampen om klimaet Statsministeren og Statsministeriet bliver stadig gjort ansvarlig for, at der ikke kom en bindende aftale ud af klimatopmødet i december. Senest i forbindelse med omtalen af bogen Kampen om klimaet af Per Meilstrup. Guderne skal vide, at Lars Løkke Rasmussen kludrede i rollen på podiet. Men det var ikke statsministerens eller Danmarks fejl, at der ikke kom nogen bindende aftale ud af COP15. Det har siden præsident Clintons tid været indlysende, at man ikke får USA med i Kyoto-aftalen, uanset hvem der er præsident, fordi de store udviklingslande ikke er omfattet af begrænsninger på CO 2 -udslippet. Lige så åbenbart har det været, at uden USA får man heller ikke Kina og andre store udviklingslande med. Det gav anledning til uenighed om forhandlingsstrategien i det danske formandskab. Statsministeriets holdning var, at man måtte se fremad og skabe en ny global aftale, hvor både USA og de store nyindustrialiserede lande også fik forpligtelser, og så fra 2012 efterlade Kyoto-aftalen på bagperronen. Opdelingen af verden i industrilande og ca. 130 udviklingslande, som man efter ophøret af den kolde krig foretog i 1992 i Rio og bekræftede i Kyoto i 1997, var forældet af de mellemliggende års hastige økonomiske og industrielle udvikling i mange udviklingslande. Dette verdenssyn blev af oppositionen, af ngo erne og ofte i medierne beskrevet som dansk knæfald for USA; men realiteten er, at det var en linje, som også havde fuld opbakning i EU-landene. Men det var ikke den linje, som FN s klimasekretariat og Klima- og Energiministeriet stod for. Her var holdningen ligesom hos ngo erne at man nok kunne få den amerikanske præsident til at give indrømmelser, hvis han blev presset hårdt til det sidste. Klimaministeriet er et barn af Kyoto-protokollen ligesom også FN s klimasekretariat i Bonn. Det forklarer, hvorfor både Klimaministeriets folk og folkene i FN s klimasekretariat ligesom udviklingslandene mente, at en fornyelse og forlængelse af Kyoto-protokollen, der (kun) pålægger industrilandene forpligtelser, stadig var vejen frem, mens udviklingslandene skulle slippe med en parallel aftale uden reduktioner, men med en opbremsning i CO 2 -væksten. 4 udenrigs

7 Kampen om klimaet Den meget omtalte hemmelige danske tekst blev for nogle lande et påskud for at sabotere forhandlingerne. Kineserne og andre ønskede ikke en bindende aftale, der pålagde dem forpligtelser, og meget vigtigt fordi teksten ved ikke at omtale Kyoto-protokollen også gjorde op med den klimapolitiske verdensorden, som Kyoto var udtryk for som et politisk håndtag for u-landene til at fastholde industrilandenes ansvar og skyld for verdens ulighed, mens de selv blev friholdt for krav. Den interne danske uenighed og specielt Statsministeriets linje er siden COP15 blevet tillagt en urimelig stor betydning for forløbet af det danske formandskab. Sagen er imidlertid, at viljen til en bindende aftale og et opgør med den hidtidige klimapolitiske verdensorden ikke var til stede. Det er symptomatisk, at den nye chef for FN s klimasekretariat i Bonn, Christiana Figueres, på klimakonferencen i Bonn i juni sagde: Jeg tror ikke på, at vi nogensinde får en endelig klimaaftale, i hvert fald ikke i min levetid. Den nye klimachef er 53 år og så vidt vides sund og rask. Frede Vestergaard er cand. polit. og journalist tilknyttet Weekendavisen, Han beskæftiger sig især med de samfundsmæssige konsekvenser af den økonomiske udvikling, ofte med særlig interesse for energi og miljø. udenrigs

8 Ruslands syv republikker i Nordkaukasus Republikkerne er opkaldt efter en eller flere såkaldt titulære nationaliteter, ikke-russiske folk, som dominerer i de fleste republikker. Republikkerne er blandt de 83 såkaldte subjekter i Den Russiske Føderation. Republik - kerne har større autonomi end regionerne med ret til eget officielt sprog ud over russisk og egne forfatninger. Vladimir Putin begrænsede dog i sin tid som præsident alle føderationssubjekters magt ved at skabe syv føderationsdistrikter, der står over og overvåger føderationssubjekterne. Tjetjenien er i dag den republik med størst selvstyre, dels fordi Moskva har overladt stadig større magt til præsident Ramsan Kadyrov, dels fordi Kadyrov tilsidesætter russisk lovgivning. De fleste nordkaukasiske folk er sunnimuslimer. En undtagelse er Nordosseterne som er russisk ortodokse. De nordkaukasiske republikker fra vest mod øst: Adygeja Karatjaj- Tjerkessien Kabardinien- Balkarien Nordossetien Ingusjetien Tjetjenien Dagestan Areal, km Hoved- Grosnij Makhatsjkala stad Maykop Tjerkessk Naljtjik Vladikavkas Magas (fra 2002; tidl. Nazran) Indbygger tal, 2002 Præsident Aslan Boris Arsen Tajmuras Junus-Bek Jevkurodyrov Magomedov Ramsan Ka- Magomedsalam Tkhakusjinov Ebsejev Kanokov Mamsurov Etnisk adygere 24,2 karatjajer 38,5 kabardinere 55,3 nordossetere ingusjeter 77,3 tjetjenere 93,5 avarer, darginer, Sammen- pct., russere pct., tjerkessere pct., balkarer 11,6 62,7 pct., pct., russere pct., russere kumykker og syv sætning, 64,5 pct. 11,3 pct., russere 33,6 pct. pct. pct. hørende natio- pct., russere 25,1 russere 23,2 1,4 pct. 3.7 pct. andre hjemme naliteter 86,6 pct., russere 4,7 pct. 6 udenrigs

9 Ingen kompromisvilje, men mere vold Aleksej Malasjenko TEMA: NORDKAUKASUS Efter Vladimir Putin kom til magten, blev enhver form for forhandling en umulighed. Det sidste, mislykkede forsøg på at få Moskva til at give ind - rømmelser var gidseltagningen i 2004 i Beslan Nordkaukasus er og bliver den mest ustabile region i Den Russiske Føderation. I løbet af de sidste 20 år har der her været fire krige den første tjetjenske ( ), den anden tjetjenske ( ), den ossetiskingusjetiske konflikt (1992) og de tjetjenske separatisters indtrængen i Dagestan (1999). I fire republikker Tjetjenien, Dagestan, Ingusjetien og Kabardinien- Balkarien opererer væbnede grupper fra den islamiske opposition. Der findes ingen præcise opgørelser over antallet af militante i de enkelte republikker. Ifølge den øverstkommanderende for indenrigsministeriets styrker, armégeneral Nikolaj Rogosjkin, fører omkring 500 mili - tante for tiden krig i Nordkaukasus. Den russiske viceindenrigsminister, general Arkadij Jedelev, antager, at der alene i Tjetjenien opererer 500 udenrigs militante og i Ingusjetien 150. Ifølge oplysninger fra viceindenrigsministeren i Kabardinien-Balkarien, Naurbi Sjamborov, er der i hans republik 50 militante. Paradoksalt nok er antallet af eksplosioner, mord og terroraktioner steget, efter at de føderale myndigheder i april 2009 afsluttede anti-terroroperationen i Tjetjenien. Nu er indflydelsesrige kaukasiske politikere blevet mål for angreb, heriblandt præsidenterne for Ingusjetien Junus-Bek Jevkurov, Tjetjenien Ramsan Kadyrov, og Kabardinien- Balkarien Arsen Kanokov. I Dagestan, den folkerigeste republik i Nordkaukasus, føres der som den kendte kaukasiske politiker Gadsji Makhatjev udtrykker det en reel borgerkrig. Den ustabile situation, den konstante konfrontation med de fødera- 7

10 TEMA: NORDKAUKASUS le myndigheder og det umulige i (den gensidige uvilje mod) at nå frem til et kompromis har bidraget til en radikalisering af oppositionsbevægelsen og fået dens deltagere til at ty til terroristiske kampmetoder. Under de tjetjenske krige har terroraktionerne gidseltagninger, sprængninger af fly og eksplosioner i Moskva haft som mål at få de føderale myndigheder til at indlede forhandlinger med separatisterne. Men efter at Vladimir Putin kom til magten, blev enhver form for forhandling en umulighed. Det sidste, mislykkede forsøg på at få Moskva til at give indrømmelser var gidseltagningen i 2004 i Beslan. Efter Beslantragedien var der længe ingen terroraktioner uden for Nordkaukasus. Den første terroraktion udenfor foregik efter en lang pause i Mo s kvas metro i marts Samtidig lød der eksplosioner i Tjetjenien og Dagestan. I maj i år (under 1. maj-festlighederne) var der endnu nogle terroraktioner, af hvilke den største var eksplosionen i Kabardinien-Balkariens hovedstad Naltjik på galopbanen, mens republikkens præsident Arsen Kanokov og andre af dens ledere befandt sig der. Som årsager til terroraktionerne nævner de fleste eksperter den islamistiske oppositions hævn for udryddelsen af de fremtrædende oppositionelle Said Burjatskij, Ansor Astemirov og andre under Den Føderale Sikkerhedstjenestes (FSB s) og Indenrigsministeriets vellykkede operationer i årene Oppositionens strategiske mål er antageligt at demonstrere sin egen styrke og prøve at vise det føderale center dets svaghed og manglende evne til at kontrollere situationen i regionen. Det er antageligt også et særligt svar på Moskvas forsøg på at foreslå en ny kurs i Nordkaukasus, der går ud på at gennemføre samfundsøkonomiske reformer i regionen og prøve at afstå fra udelukkende at løse Nordkaukasus problemer med magt. Øget social indsats I slutningen af 2009 traf Moskva beslutning om at danne et nyt føderalt distrikt, Det Nordkaukasiske, og lægge seks af de syv sydlige republikker (minus Adygeja) og Stavropolregionen ind under det. Som præsidentens befuldmægtigede udsending i distriktet udnævntes den tidligere guvernør i Krasnojarsk-regionen, Aleksandr Khloponin, der anses for at være en særdeles succesrig leder, der har formået at løse den ugunstige økonomiske og sociale situation i Krasnojarsk-regionen. Udnævnelsen af ham betød, at Moskva havde besluttet at koncentrere opmærksomheden om de sociale og økonomiske problemer ud fra den antagelse, at man kun på den måde kan mindske den konstante politiske spænding. Set med Moskvas øjne er en anden af Khloponins værdifulde egen- 8 udenrigs

11 Ingen kompromisvilje, men mere vold skaber den, at han ikke har forbindelser til de lokale klaner og interessegrupper, hvilket giver ham mulighed for at være uafhængig og opbygge sin egen selvstændige politik på grundlag af regionale og dermed fællesrussiske interesser. Som en velhavende mand (hans formue vurderes til 700 mio. USD) vil Khloponin desuden ikke blive inddraget i korruptionsopgør. Samtidig med udnævnelsen til præsidentens befuldmægtigede udsending i det nye distrikt fik Khloponin embedet som viceministerpræsident. Denne omstændighed vidner for det første om Nordkaukasus sær lige betydning for den russiske ledelse, og for det andet forudsætter en status som viceministerpræsident en bredest mulig kreds af politiske beføjelser og en mulighed for at gennemføre en ny kurs. Det skal erkendes, at dannelsen af et nyt føderalt distrikt i Nordkaukasus og udnævnelsen af en ny mand til dets leder faktisk indebar en indrømmelse af, at den hidtidige politik i regionen, der havde været ført i 10 år, havde spillet fallit. Historisk og kulturelt set er Nordkaukasus ikke en homogen region. I dag ekstrapoleres dens forskelligartethed til den politiske situation. Nordkaukasus består af mindst to områder. Der er den i politisk og religiøs henseende urolige østlige sektor Dagestan, Ingusjetien og Tjetjenien der er den mindre problematiske centrale del Kabardinien- udenrigs Balkarien og Nordossetien og der er det relativt rolige vest Karatjaj- Tjerkessien og Adygej. Men den ustabilitet, der opstår i den østlige del af regionen, breder sig ud i alle retninger. Det gælder især Kabardinien-Balkarien, hvor spændingen er vokset siden Men der er problemer, der er fælles for hele den nordkaukasiske region. Det drejer sig først og fremmest om den tilbagestående økonomi og den totale finansielle afhængighed af Moskva. Alle republikker modtager bistand: I 2009 byggede Tjetjeniens og Ingusjetiens budgetter for 90 procents vedkommende på det føderale budget, Dagestans for 78 procents vedkommende, Karatjaj-Tjerkessiens for 67 procents vedkommende og Nordossetiens for 60 procents vedkommende. Penge i forkerte hænder Det er også uheldigt, at de penge, der bevilges fra den føderale kasse, ikke når ubeskåret frem til modtageren. En ikke ringe del klæber fast til Moskva-embedsmændenes hænder som returkommission (på russisk otkát, der er betegnelsen på et system, hvor ved den embedsmand, der har ansvar for fordelingen af pengene, kræver en vis procent af det bevilgede beløb til sig selv). Otkát kan udgøre over halvdelen af de bevilgede midler. I 2004 påstod den tjetjenske præsident Akhmed Kadyrov, at 80 pct. af de midler, der 9

12 TEMA: NORDKAUKASUS blev bevilget til genrejsningen af Tjetjenien, landede i Moskva-embedsmændenes lommer. Men selv hvis pengene når frem til republikken, anvendes de langt fra altid efter hensigten. Ofte er det republikkens eget bureaukrati, der efter forgodtbefindende i deres personlige interesse skalter og valter med dem. Den føderale kontrol med de lokale finanser er meget begrænset. Og forsøgene på at styrke den har foreløbig ikke givet positive resultater. I republikkerne er der praktisk talt ikke nogen moderne økonomisk sektor tilbage. De virksomheder, der blev bygget i sovjettiden, er ødelagte eller forsømte. I Kabardinien-Balkarien er fx det gigantiske, nogle kilometer lange wolfram-molybdæn-kom - binat i byen Tyrnaus helt sat ud af drift, i Tjetjenien har man ikke genopbygget det berømte raffinaderikompleks. Faglige færdigheder er gået tabt, størstedelen af specialisterne har forladt regionen af frygt for den kroniske ustabilitet eller simpelthen af frygt for deres liv. Eksperterne anvender nu ikke sjældent termen deindustrialisering på Kaukasus. Infrastrukturerne befinder sig i en forsømt tilstand. Dog ser Tjetjenien ud som en undtagelse; her er kvaliteten af vejene i Ramsan Kadyrovs regeringstid blevet betydeligt bedre end i naborepublikkerne. Økonomien karakteriseres af ekstensivt landbrug, byggeri og handel. Byggeindustrien er orienteret mod lavt byggeri, mens der er klart for lidt byggeri af fleretageshuse. Undtagelsen er igen Tjetjenien, hvor det i de senere år er lykkedes at genopbygge Grosnij og andre af republikkens byer. Nordkaukasus tragedie er og bliver arbejdsløsheden, som er særlig stor blandt de unge. (I den største nordkaukasiske republik, Dagestan, er indbyggernes gennemsnitsalder år.) Arbejdsløshedsprocenten i Ingusjetien er 57, i Tjetjenien 36,2. For Dagestan er arbejdsløsheden kun på 12,6 pct. Samtidig er de officielle tal for arbejdsløsheden sat for lavt. I Dagestan kommer den ifølge uofficielle kilder op på 30 pct., og i Tjetjenien er den over 50 pct. Unge havner i kriminalitet Spørgsmålet kan skildres endnu bredere: de unge lider ikke kun under arbejdsløshed, men generelt under manglen på fuldt udbyggede sociale, kulturelle og sportslige organer i regionen. De har ikke noget sted at gøre af sig selv hverken morgen eller aften. Det vækker irritation og bidrager til vækst i kriminaliteten. Frustration er et generelt træk hos de fleste unge i regionen. På baggrund af det dårligt organiserede sociale og personlige liv tiltrækkes de unge mere og mere af oppositionen, som erklærer, at den kæmper for retfærdighed og en radikal ændring af livet på grundlag af islam. Som en kaukasisk kollega sagde til 10 udenrigs

13 Ingen kompromisvilje, men mere vold forfatteren af disse linjer, så søger de unge op i bjergene (går over til oppositionen. Red.) af kedsomhed, og fordi de simpelthen ikke har noget at tage sig til. Endnu et uløseligt problem er den kroniske, vanemæssige tilsidesættelse af den russiske føderale lovgivning. Det sker både dér, hvor myndighederne står stærkt, fx i Tjetjenien, hvor de ikke har brug for loven, og alt ordnes udelukkende, som præsident Ramsan Kadyrov vil have det, og dér, hvor myndighederne står svagere i Ingusjetien og Dagestan, og de ikke kan tvinge deres borgere til at overholde loven. I Nordkaukasus gælder ofte konsensusreglen, ifølge hvilken denne eller hin politiske eller retslige beslutning træffes på grundlag af enighed mellem forskellige klaner og grupperinger. Som bekendt retter man sig langt fra altid efter lovene i det øvrige Rusland, men i Nordkaukasus ignoreres de fuldstændigt. De politiske og samfundsmæssige institutioner parlamenter og partier er yderst svage. Parlamenterne er lommeparlamenter, dvs. i lommen på administrationen. Hvad angår partierne, heriblandt Forenet Rusland (Vladimir Putins parti. Red.), så er deres virksomhed på den ene side helt underlagt den centrale ledelse, mens den på den anden side afhænger af de lokale funktionærer. I realiteten forsvarer partierne i Nordkaukasus etniske og andre gruppers og klaners interesser. udenrigs Traditionernes renæssance Bagsiden af den ikke-virkende føderale lovgivning er bestræbelserne på i stadig større omfang at støtte sig til traditionelle institutioner, sædvaner og naturligvis til religionen. Nordkaukasus gennemgår en demoderniserings-etape (eller arkaiserings-etape). (I øvrigt kan omtrent det samme ses i de tidligere sovjetrepublikker i Centralasien). Resultaterne af traditionens renæssance er tvetydige. På den ene side er de kaukasiske eliter mere trygge ved at arbejde under overholdelse af de traditionelle normer: det er nemmere at holde orden på den måde. På den anden side kan anvendelse af traditionen i nogle tilfælde skærpe de i forvejen konfliktfyldte situationer. Når den føderale straffelovgivning ikke virker, vinder blodhævn således udbredelse. Der kendes ikke så få tilfælde, hvor netop den har været det vigtigste argument for, at politibetjente er blevet straffet af slægtninge til dem, der på deres side har lidt under magtorganernes repræsentanter. Ingusjetiens præsident, Junus-Bek Jevkurov, opfordrer til at genskabe systemet af taiper (en slags klaner), som efter hans mening vil kunne normalisere forholdene i samfundet. I Tjetjenien har man genoplivet wyrd-systemet, de små muslimske broderskaber. I Dagestan har man bevaret systemet med at fordele stillinger i staten efter etniske kvoter. 11

14 TEMA: NORDKAUKASUS Uregelmæssigheder i dette system tages meget ilde op i samfundet. Retraditionaliseringen af samfundsforholdene møder forståelse hos nogle russiske eksperter. Således mener præsidenten for Akademiet for Politisk Videnskab, Oleg Sjabrov, at netop i Kaukasus er civilsamfundets institutioner traditionelt udviklede, og at netop de er i stand til at mindske spændingen i regionens republikker. I den østlige del af regionen vinder reislamiseringen frem. Anvendelsen af islam som regulator af de sociale forhold forekommer lovmæssig. Under den permanente ustabilitet er bestræbelserne for at finde et sikkert alternativ til indretningen af staten og samfundet fuldt forståelige. Ønsket om at leve ifølge sharia, når andre love ikke virker, høres i de mest forskellige befolkningslag. Det er umuligt præcist at angive, hvilken procentdel af indbyggerne i hver enkelt republik der går ind for en islamisering. Ifølge mine personlige iagttagelser deler omtrent halvdelen af muslimerne i Dagestan ideen om at støtte sig til islam. Det er betegnende, at der er mange unge blandt tilhængerne af en islamisering. Islamiseringens fremmarch En islamisering støttes også af de regeringsloyale tilhængere af de islamiske religiøst-juridiske skoler, mazkhaberne (den shafiitiske og den khanafitiske), af medlemmerne af sufi-tarikaterne og naturligvis de islamiske oppositionelle, der i den russiske presse kaldes wahhabiter og salafiter. Mellem tilhængerne af de forskellige religiøse retninger er der fortsat uoverensstemmelser og endda fjendskab. Samtidig går den indre-islamiske polemik kun ud på, hvordan man så effektivt som muligt kan genindføre sharia. I den kontekst er der to hold - ninger. Den ene, den yderliggående, er repræsenteret af tilhængere af dannelsen af en islamisk stat i Nordkaukasus efter regionens udtræden (ved en jihad) af Den Russiske Føderation, mens tilhængerne af den anden mener, at sharia-territoriet, dvs. det territorium, hvor de grundlæggende islamiske normer vil være gældende, kan skabes inden for ram - merne af Den Russiske Føderation. Den radikale opposition går ind for skabelsen af en separat, uafhængig islamisk stat i Nordkaukasus Det Kaukasiske Emirat hvilket allerede blev annonceret i Den tidligere leder af den separatistiske Tjetjenske Republik Itjkerija, Doku Umarov, har udnævnt sig selv til emir over dette virtuelle produkt. Dermed har han omorienteret den islamiske opposition fra kampen for Tjetjeniens uafhængighed til dannelsen af en nordkaukasisk islamisk stat. Islamiseringen støttes af visse verdslige politikere, mest af Ramsan Kadyrov, som prøver at udnytte islam som instrument til at konsoli- 12 udenrigs

15 Ingen kompromisvilje, men mere vold dere det tjetjenske samfund og styrke sit eget regime. Under Kadyrov er islam ved at blive en af de legitime faktorer i Den Tjetjenske Republiks politiske liv. De verdslige myndigheder ser på islams grundlæggende principper og værdier og understreger dermed deres konfessionelle identitet, hed det i resolutionen fra seminaret Islam i Tjetjenien: histo rie og samtid, som blev afholdt i Tjetjenien i juni Den verdslige magt er de facto personificeret i Ramsan selv. Tjetjeniens præsident kræver af folk en streng overholdelse af sharianormerne for opførsel og vil have, at kvinderne går i tilsvarende tøj først og fremmest med hovedtørklæder, og han giver præmier til kvindelige studerende, der går med disse tørklæder. Han støtter polygami, indfører begrænsninger for (visse steder forbud mod) forbrug og salg af alkohol og for spillevirksomhed. Der er gang i byggeriet af moskeer, hvis antal i Tjetjenien allerede overstiger 400. I 2007 åbnede i Grosnij den største moske i Rusland og Europa (med plads til andagtssøgende). I 2009 gav Kadyrov ordre til fjerne mindesmærket for sin fader i Grosnij, fordi det ifølge islamiske forskrifter er forbudt at afbilde mennesker. I regionen drages der et stadig tydeligere skel mellem dem, som støtter en bevarelse af statens verdslige karakter, og dem, som mener, at religion ikke kan adskilles fra politik, udenrigs heller ikke fra statens politik. Forkæmpere for, at staten er verdslig, har svært ved at bede Moskva om hjælp. For det første nyder det verdslige center ikke større tillid hos den lokale befolkning. For det andet vil Moskva ikke risikere at fordømme islamiseringsideen, som støttes af politikere og repræsentanter for gejstligheden, som er loyale over for centralmagten. I en vis forstand optræder Moskva ganske pragmatisk. På den anden side dannes der til gengæld i Sydrusland en etno-religiøs enklave, som bestræber sig på at leve i overensstemmelse med sine egne traditionelle normer, herunder sharia. Udvikler sig baglæns Samfundet er umærkeligt ved at udvikle sig baglæns. Det begrænser endnu mere administrationen af Nordkaukasus fra Moskva og gør gradvis regionen til såkaldt nært udland. I de sidste tyve år er man i Nordkaukasus blevet forvisset om, at Centret ikke har nogen rationel politik i regionen. Undertiden fremføres den opfattelse, at politikerne i Moskva bevidst støtter den spændte situation i regionen for at gøre det lettere selv at kontrollere regionen. I den forbindelse sættes der ikke spørgsmålstegn ved fællesskabet med Rusland. Den tjetjenske separatisme var en undtagelse, og den pris, tjetjenerne 13

16 TEMA: NORDKAUKASUS betalte for den, var utilstedelig høj. Den overvejende stemning i det kaukasiske samfund kan kort formuleres på følgende måde: Vi går ind for at være en del af Rusland, men vi er utilfredse med Moskva. I regionen er man overbevist om, at netop Moskva fremprovokerede de tjetjenske krige og dermed fik hele Nordkaukasus til at styrte sammen, og derfor er Centret forpligtet til at betale en særlig regning herfor, med andre ord bevilge endnu flere midler til at bringe orden i Nordkaukasus. Den russisk-georgiske krig i 2008 og Ruslands anerkendelse af Abkhasiens og Sydossetiens selvstændighed har afspejlet sig på flere måder i situationen i Nordkaukasus. Rusland demonstrerede selvfølgelig magt, men separatistregionernes pludselige omdannelse til nationalstater vakte en del undren i Nordkaukasus. Indbyggerne spurgte sig selv, hvorfor Rusland var i stand til at løse sine akutte problemer i forholdet til Georgien så operativt, mens det i årevis har forsømt at regulere de indre grænsespørgsmål mellem Dagestan og Tjetjenien, Tjetjenien og Ingusjetien samt Ingusjetien og Nord - ossetien. Hvorfor fandt Moskva straks penge til at yde bistand til to nyfødte stater og endog til at betale fjerntliggende lande (Nicaragua og Nauru) for at anerkende dem? I det nordkaukasiske samfund mærkes der skuffelse og træthed over den permanente krise, der for længst er blevet en systemkrise, og over den uvisse fremtid. Derfor skal Centret ikke alene udarbejde langfristede programmer, men om muligt også træffe beslutninger, der kan neutralisere de spontane konfliktsituationer, der opstår hele tiden i næsten hver eneste republik og mellem republikkerne. Dette så meget desto mere som små konflikter let kan blive store. Pisk og gulerod Hvis Moskva virkelig vil gøre sin kurs i Nordkaukasus mere effektiv, så skal man finde en optimal kombination af pisk og gulerod, dvs. afholde sig fra den sædvanligvis foretrukne anvendelse af voldsmetoder. Efter terroraktionen i Moskvas metro i marts 2010, efter de yderligere terroraktioner, der fandt sted i Kaukasus næsten samtidig hermed i marts-maj 2010, synes Centrets mening om anvendelse af voldsmetoder som tidligere at være uvis. På den ene side sagde præsident Dmitrij Medvedev, da han på et møde i Makhatjkala med lederne af de kaukasiske republikker overvejede, hvordan metoderne til bekæmpelse af terrorisme kunne forbedres, at terroristerne skal rammes af dolkestød, der ikke berører den øvrige fredelige befolkning. På den anden side udvidede han to dage senere på et møde med medlemmer af Statsdumaen kredsen af terrorister 14 udenrigs

17 Ingen kompromisvilje, men mere vold til at omfatte dem, som koger suppe til dem eller vasker deres tøj. Det vil sige, at kategorien af terrorister bliver suppleret med deres familiemedlemmer, hvilket uundgåeligt vil føre til en udvidelse af den personkreds, der vil blive udsat for forfølgelser fra magtorganernes side. Som følge heraf bevares spændingen i samfundet og dets manglende accept af såvel føderale som lokale myndigheders handlinger. Det er klart, at det er yderst vanskeligt at gennemføre antiterroraktioner og i det hele taget bekæmpe en radikal opposition i et traditionelt samfund, hvor modstanderen let kan finde støtte hos sin familie og slægt. Her er det umuligt at udarbejde en absolut og fejlfri taktik. Men hvis myndighederne vil opnå forsoning med samfundet, skal de i hvert fald optræde mere forsigtigt og forholde sig forskelligt til deltagerne i protestbevægelsen og ikke kvalificere dem udelukkende som banditter. I denne forbindelse er det på sin plads at minde om, at krigen i Tjetjenien ( ) blev afsluttet netop på grundlag af et kompromis mellem Moskva og de tidligere separatister. Arbejdsdeling Foreløbig er der ved at ske en slags arbejdsdeling mellem Kremls nye mand Khloponin og repræsentanterne for magtorganerne. Præsidentens befuldmægtigede repræsentant skal udelukkende beskæftige sig udenrigs med fredelige, dvs. økonomiske og sociale problemer. Repræsentanterne for magtorganerne skal sikre en i hvert fald relativ stabilitet. Da Aleksandr Khloponin havde tiltrådt sin stilling, definerede han fire clusters for Nordkaukasus som de vigtigste: turisme, landbrug, ener gi og uddannelse. Mens forbedringen af energisituationen hovedsageligt har at gøre med indførelse af favorable elafgifter for Det Nordkaukasiske Distrikt, og landbruget skal reformeres grundigt og alsidigt, så skal uddannelse og turistindustri faktisk skabes fra bunden af. Og det er der foreløbig ikke de nødvendige finansielle midler eller relevant personale til. Khloponin regner med at tiltrække midler fra de nordkaukasiske oligarker, der hidtil har undgået at investere penge i en så ustabil region. I dette spørgsmål håber han klart på støtte fra den russiske regering, der vil kunne give forretningsfolkene uofficielle garantier om støtte til deres investeringer. To forretningsmænd, Mikhail Gutserijev og Telman Ismailov, har allerede reageret (eller er blevet tvunget til at reagere) på forslaget om at deltage i Kaukasus genrejsning. Hvordan man skal løse problemet med manglen på kvalificeret personale er i det hele taget uvist. Den forhenværende præsident for Ingu - sjetien, Murad Sjasikov, og Ramsan Kadyrov har gjort forsøg på at overtale bare en lille del af den russiske 15

18 TEMA: NORDKAUKASUS befolkning, der har forladt Kaukasus, til at vende tilbage, men forgæves. Fælles kaukasisk marked Endnu en retning i Khloponins virke er dannelsen af et fælles kaukasisk marked. Denne ide har længe ligget i luften, men der er praktisk talt ingen horisontale forbindelser mellem republikkerne, og indtil for nylig er der ikke kommet forslag om at etablere sådanne. Forberedelserne til vinterolympiaden i Sotji kan muligvis i et vist omfang bidrage til dannelsen af et fælleskaukasisk marked. Hvor effektive Khloponins handlinger og dermed Moskvas nye kurs i regionen vil vise sig at være, bliver klart i den allernærmeste fremtid. Præsidentens befuldmægtigede repræsentant indrømmer selv, at han ikke kender et eneste menneske i verden, som nu kan tilbyde en opskrift på, hvordan man skal bære sig ad, for at alt pludseligt bliver godt i Kaukasus. I det nordkaukasiske samfund er der i dag en forventning om positive forandringer. Hvis de ikke bliver til noget, og alt forbliver ved det gamle, så kan regionen i bedste fald forvente en fortsættelse af stagnationen, en fortsat forværring af folks liv samt en ustabilitet, der indebærer sociale og politiske omvæltninger. Aleksej Malasjenko er specialist i Nordkaukasus og forsker i regionen ved Carnegie Center i Moskva. (Oversat fra russisk af Lars P. Poulsen- Hansen) 16 udenrigs

19 Mere ro i Tjetjenien, men flere overgreb Oleg Orlov Selv om der meldes om aftagende vold i Tjetje - nien, led magtorganerne de største tab sidste år i netop Tjetjenien udenrigs I Nordkaukasus (herunder også i Tjetjenien) står den russiske stat over for en bevæbnet undergrundsbevægelse, der benytter terrormetoder i sin kamp. De statslige magtorganer benytter sig af statsterror i kampen imod undergrundsbevægelsen, herunder den terroristiske. I foråret 2009 blev det klart, at en alvorlig destabilisering var begyndt i Tjetjenien. Denne destabilisering blev fremkaldt af alt, hvad republikkens myndigheder og magtorganer havde foretaget sig tidligere. (Samtidig erklærede Moskva antiterroraktionerne for afsluttet. Red.) I 2007 og i 1. halvdel af 2008 kunne det se ud til, at der i Den Tjetjenske Republik var opnået fred og stabilitet om end på bekostning af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne. Intensiviteten af væbnede sammenstød faldt, magtorganerne led færre tab, og menneskerettighedsforkæmperne meldte om færre tilfælde af vilkårlig vold fra statens repræsentanters side. Men begivenhedernes udvikling fra slutningen af 2008 vidner om det modsatte. I sommeren 2009 led magtorganerne i Nordkaukasus de største tab netop i Tjetjenien; her var tabene dobbelt så mange som sommeren før. I 2009 blev der i Tjetjenien udført en serie terroraktioner, bl.a. med anvendelse af selvmordsbombere. Tjetjeniseringen af konflikten havde en mærkbar indvirkning på bekæmpelsen af den væbnede modstand i de foregående år. Men det står klart, at denne ressource er opbrugt i dag, republikkens myndigheder er ikke i stand til at indfri præsident Ramsan Kadyrovs løfte helt at tilintetgøre undergrundsbevægelsen og de militante. Hvad mere er: Det 17

20 TEMA: NORDKAUKASUS totalitære regime i Tjetjenien, der bygger på vold og frygt, fremkalder selv ny modstand. En del af de unge drager igen op til de militante i bjergene. Denne udvikling af situationen reagerer republikkens magthavere yderst barsk på, og de satser igen på ulovlig vold. Denne vold antager stadig større omfang, og den udføres åbent og demonstrativt, fx stiger antallet af bortførelser. Menneskerettighedsorganisationen Memorial har for året 2009 registreret bortførelser af 96 personer i Tjetjenien (2,3 gange flere end året før). Omstændighederne omkring bortførelserne viser, at repræsentanter for magtorganerne er meddelagtige i udførelsen af disse forbrydelser. I denne forbindelse skal man være opmærksom på, at Memorial fra juli til midten af december 2009 midlertidigt indstillede sit arbejde i Den Tjetjenske Republik. Kun toppen af isbjerget Dertil kommer, at ofrene for bortførelserne og deres slægtninge i den senere tid er blevet stadig mere bange for at klage til officielle myndigheder eller til menneskerettighedsforkæmpere af frygt for repressalier. Derfor registrerer Memorial kun toppen af isbjerget. I Tjetjenien benytter myndighederne sig ofte af gidseltagninger, og i 2009 fortsatte kampagnen med at smadre huse, der tilhører slægtninge til de militante. Ordensmagten i Den Tjetjenske Republik er infiltreret af folk, der er uddannet i vold i illegale væbnede grupper, som principielt fornægter selve begrebet lovlighed. Det er ledelsen af Tjetjenien, der offentligt udsteder direktiver for udøvelsen af illegitim vold i republikken, herunder henrettelser uden rettergang. Memorial ligger inde med optagelser af udtalelser af den tjetjenske præsident og andre embedsmænd i republikkens tv om, at det finder sted. Som følge heraf er det kommet dertil, at der den 7. juli 2009 i centrum af landsbyen Akh - kintju-borsoj blev foretaget en offentlig henrettelse uden rettergang af en person, der var mistænkt for at støtte de militante. Blåstempler chikane I Tjetjenien udsættes menneskerettighedsaktivister for diverse former for undertrykkelse. Højtstående embedsmænd i Tjetjenien har offentligt flere gange fremstillet medarbejdere i menneskerettighedsorganisationer som fjender af republikken og som terroristhåndlangere. Det skaber forhold i republikken, hvor bare det at kaldes menneskerettighedsforkæmper bliver yderst farligt og blåstempling af forfølgelse af disse. Den 15. juli 2009 blev den ledende medarbejder ved Memorial, Natalja Estemirova, bortført i Grosnij og derefter myrdet. En række begivenheder forud for mordet, såvel 18 udenrigs

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0350/2017 15.5.2017 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0219/2017 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om gennemførelse

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere 1. Velkomst / tak 2. Hvad I brug for, ved jeg jo ikke. Ikke lyde som Radioavisen: 3. Min verden - og så videre til militariseringen: 4. Guatemala - politi - 60-70 % af al tortur - i virkeligheden paramilitære

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen d.9/5 2012 Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Det er ikke sikkert, at verden bliver ved med at bestå.

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussen overtog magten i 2001 efter en markant sejr over den siddende regering. I sin første nytårstale skitserede han sine visioner for

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx 08-12-2009 Problemstilling: Der findes flere forskellige kulturer, nogle kulturer er mere dominerende end andre. Man kan ikke rigtig sige hvad definitionen

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0084 Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Udenrigsudvalget 2013-14 B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Formål DANSK MAROKKANSK FORUM At forklare problematikken omkring den marokkanske sahara. Tættere samarbejdsforhold og dialog og venskab

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner.

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Dato: 7. november 2016 Kontor: Task force Sagsbeh: Maria Aviaja Sander Holm Sagsnr.: 2016-0035-0378 Dok.:

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014 Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 0 0-0-0 Indhold C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor... C Radikale Venstre nedsætter udvalg til udarbejdelse af program

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025 Enigt kontinent bag topmøde i Havana. Blot to år efter at CELAC blev grundlagt som en sammenslutning af alle lande i Latinamerika og Caribien, er der skabt resultater, der vækker bitterhed i Washington.

Læs mere

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law.

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Med udgangspunkt i kritikken af eksisterende radikaliseringsmodeller præsenterer rapporten en

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække.

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Side 1 Urup Kirke. Søndag d. 1. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Salmer.

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej.

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 89 Offentligt Handels- og investeringsministeren Samråd i Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget den 28. november 2012, kl. 14.15. Spørgsmål:

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere