Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke"

Transkript

1

2 Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Økonomiske Tendenser 211

3 økonomiske tendenser Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: Ansvarshavende redaktør Direktør Lars Andersen Redaktion Kommunikationschef Janus Breck - Kommunikationsmedarbejder Mikkel Harboe Hovedforfattere Chefanalytiker Martin Madsen - Chefanalytiker Frederik I. Pedersen - Forskningschef Mikkel Baadsgaard - Senioranalytiker Jes Vilhelmsen - Privatøkonom Mie Dalskov Pihl - Chefanalytiker Jonas Schytz Juul - International økonom Signe Hansen - Arbejdsmarkedsøkonom Erik Bjørsted - Forskningsassistent Jeppe Druedahl Derudover har følgende bidraget Stud. polit Andreas Mølgaard - Stud. polit Niels Storm Knigge Layout & korrektur Kommunikationsmedarbejder Mikkel Harboe - Chefsekretær Eva Baadsgaard - Sekretær Annette Topholm Design og omslag Grafiker Jan Rasmussen - Tombola Tryk EKS-Skolens Trykkeri ApS. ISBN: ISSN:

4 april 211 uddannelse KAN REDDE fremtidens ARBEJDSSTYRKE Forord Danmark har de seneste to år været igennem den største økonomiske krise siden 193 ernes recession. En krise, der har haft store konsekvenser på arbejdsmarkedet. Mens bruttoledigheden er steget med over 1. personer, er langtidsledigheden mere end tredoblet. Samtidig er rekordmange af de arbejdspladser, der blev skabt under det økonomiske opsving i erne, igen forsvundet fra det danske arbejdsmarked. Regeringen kunne med en målrettet og offensiv finanspolitik med fokus på fremrykning af offentlige investeringer have holdt hånden under arbejdsløsheden og skabt grundlaget for et bæredygtigt økonomisk opsving. Det er en finanspolitisk strategi, som man for eksempel i USA har haft stor succes med. I stedet har man med den såkaldte Genopretningspakke gennemført en historisk spareøvelse med nulvækst i den offentlige sektor, samtidig med at man har givet skattelettelser med en skæv fordelingsprofil for mere end 5 mia. kr. i 21. Som en del af Genopretningspakken har regeringen i de kommende år valgt at spare over 5 mia. kr. på to af de mest centrale vækstmotorer i økonomien: Uddannelse og forskning. En åbenlys fejlprioritering, fordi uddannelse både for den enkelte og samfundet er en guldrandet investering. Desværre er virkeligheden i Danmark fortsat, at en femtedel af en ungdomsårgang stadig ikke har fået en ungdomsuddannelse 1 år efter folkeskolen. Ændres der ikke ved dette nedslående billede i uddannelsesmønstret, vil det komme til at lægge en yderligere bremse på Danmarks fremtidige vækst og velstand. I de kommende 1 år falder virksomhedernes efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft med mere end 21. personer, mens behovet for højtuddannet og faglært arbejdskraft omvendt stiger med næsten 3. personer i samme periode. Det betyder, at der i 22 kommer til at mangle tusindvis af veluddannede danskere, mens næsten ligeså mange ufaglærte vil være i overskud. Det er alarmerende tal, der akut kalder på, at arbejdsstyrkens fremtidige uddannelsesniveau løftes markant, hvis det skal stå mål med de krav, der gør sig gældende på fremtidens arbejdsmarked. Danmarks fremtidige vækst og velstand kommer med andre ord ikke af sig selv. Væksten og velstanden skal skabes igennem en fremsynet og målrettet satsning på en bedre uddannet arbejdsstyrke, der er rustet til at klare udfordringerne fra globaliseringen. Det er i det lys, at vi har kaldt Økonomiske Tendenser 211: Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke. 3

5 økonomiske tendenser Indhold Resumé Rapportens hovedkonklusioner 6 Tema 1 - Regeringens økonomiske politik Kapitel 1 Ny målstreg: Fra finanspolitisk holdbarhed til budgetbalance i 22 1 Finanspolitisk holdbarhed 11 Genopretningspakken lukkede hullet efter krisen 13 Finansministeriets nye mål: Balance på de offentlige finanser i Dansk økonomi er langtidsholdbar uden efterlønsafskaffelse 16 Velfærdsaftalen fra 26 sikrer holdbarhed 17 Skattelettelser skabte nyt hul i holdbarheden i Hullet i statsfinanserne er selvforskyldt 21 Vismændenes holdbarhedsvurdering skyldes beregningsantagelser 22 AE og Finansministeriets kritikpunkter af Vismændenes beregning 23 Kapitel 2 Regeringens skattelettelser rammer skævt 26 Fordelingseffekter af VK s samlede skattelettelser 27 Kæmpe gevinst for de allerrigeste 28 Mest til Nordsjælland - mindst til Udkantsdanmark 29 Størst gevinst til topledere og personer med lange uddannelser 31 Meget skæv fordelingsprofil af afskaffelsen af mellemskatten 32 Tema 2 - Uddannelse skaber vækst & velstand Kapitel 3 For få unge får en uddannelse 4 Årsager til manglende ungdomsuddannelse 41 Næsten hver anden falder fra en erhvervsuddannelse 42 Sjælland har det laveste uddannelsesniveau 42 Indvandrerdrengene længst fra målsætningen 45 Ungdomsuddannelserne får kniven: Skal spare 75 millioner i Fremtidens velfærd kræver uddannelse 46 Kapitel 4 Massiv mangel på uddannet arbejdskraft frem mod Fremtidens arbejdsmarked 48 Mangel på uddannet arbejdskraft får alvorlige konsekvenser 49 Mangel på uddannet arbejdskraft frem mod Sammenfatning af arbejdskraftmangel og -overskud i For lavt uddannelsesniveau 53 Mangel på uddannet arbejdskraft koster 21,8 mia. kr. i Uddannelsesniveauet kan lægge en bremse på den økonomiske vækst 55 4

6 april 211 uddannelse KAN REDDE fremtidens ARBEJDSSTYRKE Kapitel 5 Enorme gevinster af alle uddannelser i Danmark 62 Uddannelse gør danskerne til millionærer 62 Samfundet har store gevinster af uddannelse 65 Stor forskel på længden af et arbejdsliv 68 Uddannelse giver både flere arbejdsår og mere i lønposen 71 Bedre uddannelse giver bedre helbred 72 Uddannelse er nøglen til fremtidens velstand 74 Tema 3 - Arbejdsmarkedet før, under & efter krisen Kapitel 6 Miraklet på arbejdsmarkedet gav for lidt vækst 82 Hvad skaber økonomisk vækst og velstand? 82 Faktorer der påvirker produktiviteten 84 Miraklet på det danske arbejdsmarked 85 Svag vækst på trods af miraklet på arbejdsmarkedet 87 Velstand og bytteforhold 89 Stigende bytteforhold 9 Hvorfor falder produktiviteten? 92 Vismændenes produktivitetsanalyse 93 Store effekter af uddannet arbejdskraft 94 Kapitel 7 Arbejdsmarkedet under & efter krisen 98 Beskæftigelsesudviklingen for forskellige befolkningsgrupper 99 Indvandrere hårdt ramt af krisen 99 Stort beskæftigelsesfald blandt de unge 11 Krisen kradser hos de ufaglærte 14 Udvikling i ledighedens struktur 15 Varigheden af ledighedsforløbene 16 Fortsat høj risiko for at blive ledig 17 Ledigheden på sigt 18 Markant flere langtidsledige 115 Kapitel 8 Risiko for europæisk lavvækst 118 EU-landene har generelt intentioner om at efterkomme EU s henstillinger 122 Effekterne af stramningerne i Europa 122 Konsekvenser af stramningerne og spill-over effekter 124 Spill-over effekter på Danmark, når Europa strammer finanspolitikken 126 Den europæiske finanspolitik bør koordineres 128 5

7 økonomiske tendenser Rapportens hovedkonklusioner Økonomiske Tendenser 211 er bygget op i tre temaer: Regeringens økonomiske politik, Uddannelse skaber vækst og velstand og Arbejdsmarkedet før, under & efter krisen. Tema 1 Regeringens økonomiske politik Det første tema i rapporten har fokus på den aktuelle situation i dansk økonomi. Kapitel 1 dokumenterer blandt andet, at de offentlige finanser ifølge Finansministeriets egne beregninger er langtidsholdbare. Konklusionen i den gennemførte Genopretningspakke er således, at dansk økonomi er langtidsholdbar uden yderligere reformer. Genopretningspakken betaler altså ikke kun den umiddelbare kriseregning, men løser ligeledes den langsigtede udfordring med fremtidssikring af offentlige finanser. På trods af dette er regeringen nu klar til at afskaffe efterlønnen med henvisning til, at fremtidens velfærd skal finansieres, fordi den offentlige økonomi ikke hænger sammen. Dermed har regeringen udeladt den centrale holdbarhedsmålsætning, som altid har været det centrale pejlemærke for finanspolitikken i Danmark. Et pejlemærke, der ville vise, at der faktisk er råd til efterlønnen i den nuværende økonomiske situation. Kapitel 2 ser nærmere på den førte skattepolitik gennem de seneste 1 år. VK-regeringen har i samarbejde med Dansk Folkeparti af flere omgange gennemført betydelige skattelettelser. De gennemførte skattelettelser og skattestoppet betyder samlet, at der i 21 blev delt over 5 mia. kr. ud i skattelettelser. Skattelettelser, der i høj grad forgylder de rigeste i samfundet. Mens de rigeste ti procent af befolkningen får omkring 46. kr. i skattelettelse, så får de ti procent fattigste godt 4. kr. Tema 2 Uddannelse skaber vækst & velstand Rapportens andet tema handler om uddannelse og de enorme gevinster, som uddannelse har for både den enkelte og for samfundet. Derfor er det særdeles nedslående, at det i kapitel 3 dokumenteres, at en femtedel af en ungdomsårgang stadig ikke har fået en ungdomsuddannelse 1 år efter folkeskolen. Dermed er vi fortsat milevidt fra målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang i Danmark skal have en ungdomsuddannelse. Ser man nærmere på årsagerne, viser det sig, at uden frafaldet på landets ungdomsuddannelser, ville uddannelsesmålene faktisk være opfyldt. Derfor er beslutningen om, at ungdomsuddannelserne i 211 skal spare næsten 75 mio. kr. en åbenlys fejlprioritering. Det er dobbelt så mange penge, som man i de seneste år har investeret i, at flere unge skal tage en uddannelse. I kapitel 4 analyseres uddannelsesstrukturerne på fremtidens arbejdsmarked. Debatten om fremtidens arbejdsudbud handler næsten udelukkende om mangel på hænder. AE s omfattende fremskrivning af arbejdsmarkeds- og uddannelsesmønstre frem mod 22 viser imidlertid, at problemet inden for de næsten 1 år bliver mangel på uddannet arbejdskraft. Mens efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft falder med mere end 21. personer i de kommende ti år, så stiger behovet for højtuddannet og faglært arbejdskraft med næsten 3. personer i samme periode. 6

8 april 211 uddannelse KAN REDDE fremtidens ARBEJDSSTYRKE Resultatet er, at der kommer til at mangle tusindvis af veluddannede danskere, mens næsten ligeså mange ufaglærte vil være i overskud. En udviklingstendens, der kommer til at koste samfundet over 2 mia. kr., hvis ikke arbejdsstyrkens uddannelsesniveau hæves. Kapitel 5 zoomer ind på gevinsterne ved uddannelse. I kapitlet dokumenteres det, at uddannelse er en guldrandet investering for både den enkelte, men i særdeleshed også for samfundet. For den enkelte resulterer øget uddannelse i højere indkomst over livet, og set fra samfundets side, giver uddannelse både bedre arbejdsmarkedstilknytning og højere produktivitet. Samtidig vises det i kapitlet, at uddannelse har positive effekter på helbredet. Uddannede har således et mindre træk på sygesikringsydelser og et langt mindre medicinforbrug end ufaglærte. Tema 3 Arbejdsmarkedet før, under & efter krisen Det tredje tema i rapporten handler om arbejdsmarkedet og de fremtidige vækstudsigter i Danmark og Europa. Kapitel 6 tager udgangspunkt i perioden inden den økonomiske krise, hvor vi fra oplevede et sandt mirakel på det danske arbejdsmarked. I perioden før krisen faldt arbejdsløsheden med 11. personer samtidig med, at arbejdsstyrken steg med 1. personer. På trods heraf var den økonomiske vækst langt fra prangende. Danmark fik hverken vækst- eller velstandsmæssigt nok ud af miraklet på det danske arbejdsmarked. Kapitlet belyser faktorerne bag vækst og velstand og dokumenterer, at et fokus på antallet af hænder til sikring af fremtidens vækst og velstand ikke er tilstrækkeligt. Produktivitet og uddannelse spiller en altafgørende rolle. Konklusionerne i kapitel 6 understreger på den måde, at Danmarks fremtidige vækst og velstand ikke kommer af sig selv. I kapitel 7 undersøges det, hvordan det danske arbejdsmarked har udviklet sig under den økonomiske krise. I løbet af de seneste to år har Danmark oplevet det største beskæftigelsesfald siden 2. verdenskrig. Beskæftigelsesfaldet har navnlig ramt unge, ufaglærte og indvandrere. Samtidig har krisen medført en betydelig stigning i ledigheden, som både afspejler, at flere bliver ramt af ledighed, men også, at ledighedsperioderne er blevet længere. Antallet af langtidsledige er på to år steget med 23 procent. Det svarer til mere end en tredobling. Rapportens sidste kapitel belyser, hvad der vil ske på det danske og europæiske arbejdsmarked som konsekvens af de europæiske spareplaner. Konklusionen er, at spareplanerne i EU kan vise sig at tage pusten ud af opsvinget i de kommende år. Dermed risikerer de europæiske lande en økonomisk ørkenvandring med lav vækst og en ledighed, der kan bide sig fast på et højt niveau. Som følge af spareplanerne bliver beskæftigelsen i EU i 214 reduceret med ca. 6 mio. personer. Det er derfor nødvendigt med en mere koordineret finanspolitik i EU, hvor landene ikke strammer finanspolitikken samtidig, og hvor man ligeledes lægger større vægt på den løbende konjunktursituation. 7

9 økonomiske tendenser

10 april 211 uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke TEMA 1 REGERINGENS ØKONOMISKE POLITIK kapitel 1 Ny målstreg: Fra finanspolitisk holdbarhed til budgetbalance i 22 kapitel 2 Regeringens skattelettelser rammer skævt 9

11 økonomiske tendenser kapitel 1 Ny målstreg: Fra finanspolitisk holdbarhed til budgetbalance i 22 På trods af at de offentlige finanser ifølge Finansministeriets egne beregninger er langtidsholdbare efter Genopretningspakken, er regeringen kun et halvt år efter klar til at afskaffe efterlønnen med henvisning til, at fremtidens velfærd skal finansieres. En fuld efterlønsafskaffelse vil derfor bevirke, at de offentlige finanser er overholdbare med 1-15 mia. kr. Regeringen har tilsyneladende udeladt den centrale holdbarhedsmålsætning som altid har været det centrale pejlemærke for finanspolitikken - fordi dette mål vil vise, at der faktisk er råd til efterlønnen i den nuværende økonomiske situation. Omdrejningspunktet i finanspolitikken har hidtil været begrebet "finanspolitisk holdbarhed". Er finanspolitikken holdbar, kan vi populært sagt aflevere det velfærdssamfund, som vi kender i dag, til vores børn og børnebørn. Lidt mere teknisk kan man sige, at finanspolitikken er holdbar, hvis fremtidige indtægter og udgifter (eksklusive nettorenteudgifter) tilbagediskonteret er tilstrækkelig til at finansiere nettogælden i dag, som er omtrent nul. I boks 1 bliver holdbarhed forklaret nærmere. I boks 2 er Finansministeriets formulering af finanspolitisk holdbarhed gengivet. Finansministeriets holdbare forløb, som præsenteres i Konvergensprogram 29, viser underskud på den faktiske offentlige saldo fra 215 og i al fremtid. At der alligevel er tale om et holdbart forløb, skyldes, at det relevante saldobegreb er den primære offentlige saldo, det vil sige den offentlige saldo korrigeret for nettorenteudgifter. Den primære saldo viser et underskud fra 216 til 25 og efterfølgende et overskud i al fremtid. Det er et holdbart forløb, selvom den faktiske saldo er i underskud i hele fremskrivningsperioden, og i 22 udviser et underskud på 1 procent af BNP, svarende til 18 mia. kr. (211-niveau). Figur 1 viser udviklingen i den faktiske og primære offentlige saldo i perioden i det holdbare forløb i Konvergensprogram 29. Finanspolitikken kan således være langtidsholdbar på trods af, at der er underskud i en lang årrække det kræver blot, at underskuddet opvejes af endnu større overskud senere. 1

12 april 211 fra finanspolitisk holdbarhed til budgetbalance i 22 Finanspolitisk holdbarhed Den offentlige sektor står over for nøjagtig samme problemstilling som privatpersoner, når det drejer sig om at sikre, at økonomien hænger sammen, det vil sige at sikre en holdbar økonomi. Pengene skal passe set over livet, men ikke nødvendigvis hvert år. Der kan være perioder af livet med underskud og gældsopbygning, som blot senere skal opvejes af overskud og gældsnedbringelse. I boks 1 er problemstillingen med at sikre den offentlige økonomis holdbarhed sammenholdt med problemstillingen for en privat husholdningsøkonomi. Boks 1. Økonomien skal være holdbar uanset om man er privatperson eller offentlig sektor Som privatpersoner konfronteres vi med en begrænsning i vores husholdningsbudget. Over et livsforløb kan vi som udgangspunkt ikke forbruge mere end vores samlede indkomst. I perioder kan vi dog låne og opbygge en gæld, men den skal afdrages igen. Husholdningsbudgettet skal holde på langt sigt dvs. være holdbart. Den offentlige sektor står over for nøjagtig samme problemstilling som privatpersoner. Den offentlige sektor skal også overholde sit husholdningsbudget. Man siger, at finanspolitikken er holdbar, hvis den offentlige sektor kan afdrage den nuværende offentlige (netto)gæld og samtidig betale sine forventede regninger til service, pensioner mv. i fremtiden med indtægterne fra primært skat. Da nettogælden i disse år er stort set lig nul, så er regnestykket mere simpelt, nemlig at udgifter og indtægter i gennemsnit skal være lige store fremover. Er finanspolitikken uholdbar, vil det på et tidspunkt blive nødvendigt at reducere udgifterne eller øge indtægterne, for at gælden ikke eksploderer. Er finanspolitikken derimod overholdbar, vil det offentlige opbygge en formue og faktisk en eksploderende stor formue. Langsigtede fremskrivninger af de offentlige indtægter og udgifter inddrager udviklingstræk, som vil optræde med en vis sikkerhed. Det drejer sig bl.a. om aldringen af befolkningen, arbejdsudbuddet med gennemførte reformer bl.a. som følge af velfærdsaftalen fra 26, de private pensionsordningers stigende udbredelse og det skjulte skatteaktiv i forbindelse med, at pensionerne kommer til udbetaling og beskattes samt prognoser for oliereserverne i Nordsøen, som på et tidspunkt vil være udtømte. Holdbarhedsindikatoren giver med ét tal en vurdering af størrelsen af denne udfordring ved at tilbagediskontere alle fremtidige indtægter og udgifter (ekskl. renteudgifter) til i dag og sammenholde det med gælden i dag. Dette ene tal kan oversættes til, at banken regner på, om en privat familie er solvent dvs. værdierne matcher forpligtelserne når man står og skal optage et huslån. Husholdningen kan godt få lov til at optage et lån, hvis fremtidige forventede indtægter kan dække de fremtidige forventede udgifter samt renter og afdrag på lånet. En husholdning, der optager et huslån, vil typisk have gæld i de næste 3 år frem, men husholdningen er solvent, ellers ville den ikke kunne optage lån. Tilsvarende kan den offentlige sektors økonomi være holdbar eller solvent, selvom der budgetteres med underskud og ligefrem stigende gæld de næste 3 år. Det kræver blot, at de fremtidige forventede indtægter er tilstrækkeligt store til at finansiere både løbende udgifter og gæld. At køre med underskud og stigende gæld i en årrække er altså ikke nødvendigvis et holdbarheds/solvensproblem, men et likviditetsproblem, dvs. om indtægter og udgifter på alle tidspunkter matcher hinanden. Privatøkonomisk holdbarhed adskiller sig dog på et punkt fra finanspolitisk holdbarhed. Da enkeltpersoner har en endelig levetid, er det nødvendigt, at hele gælden er afdraget, inden vedkommende dør, for at det kan siges at være holdbart. For den offentlige sektor gælder blot, at gældskvoten (dvs. den offentlige nettogæld i pct. af BNP) er konstant på langt sigt, da generationerne har uendelig tidshorisont. En holdbar udvikling er således et spørgsmål om en rimelig fordeling mellem forskellige generationer. 11

13 økonomiske tendenser Boks 2. Finansministeriets formulering af finanspolitisk holdbarhed i 215-planen Siden 21, hvor den såkaldte 21-plan blev lagt frem, har en holdbar udvikling i de offentlige finanser været et centralt finanspolitisk pejlemærke. Holdbar finansiering af velfærdssamfundet var også et væsentligt omdrejningspunkt i Velfærdsaftalen Det centrale omdrejningspunkt i Velfærdsaftalen er en holdbar udvikling i de offentlige finanser En holdbar finanspolitik er som nævnt omdrejningspunktet i 215-planen. Fokus på finanspolitisk holdbarhed kan ses som en test af, om finanspolitikken hænger sammen over tid, så der med de opstillede forudsætninger ikke optræder større stramningsbehov på lidt længere sigt. Størrelsesordenen af den fremtidige udfordring for den offentlige økonomi som følge af forskydninger i befolkningens sammensætning, udtømningen af oliereserverne mv. opsummeres i den såkaldte finanspolitiske holdbarhedsindikator. En holdbarhedsindikator på nul indebærer, at finanspolitikken opfylder konsistenskravet om holdbarhed. I det tilfælde er strukturerne i økonomien og de offentlige finanser i så god stand, at de forudsatte merudgifter til blandt andet sundhed og pleje til flere ældre kan finansieres uden at forøge beskatningen eller reducere væksten i de offentlige udgifter på andre områder (i forhold til det, som er forudsat og meldt ud). Hvis holdbarhedsindikatoren er positiv, er finanspolitikken mere end holdbar. Det betyder, at de samlede indtægter overstiger udgifterne på længere sigt med de regler og forudsætninger, som er lagt frem. Hvis der samtidig er plads i forhold til målsætningen om mindst balance på den strukturelle saldo frem til 215 og i forhold til konjunktursituationen, kan der i så fald være et finanspolitisk råderum ud over det, som allerede er disponeret frem mod 215. Figur 1. Faktisk og primær offentlig saldo i Konvergensprogram 29 Pct. af BNP Pct. af BNP Finansministeriets holdbare forløb med underskud i 22 på 1 pct. af BNP = 18 mia. kr Strukturel offentlig saldo Strukturel offentlig primær saldo Anm.: De seneste foreløbige 22-fremskrivninger fra Finansministeriet tyder dog på, at kravet for balance i 22 er opjusteret til ca mia. kr. ud over Genopretningsaftalen. Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet. 12

14 april 211 fra finanspolitisk holdbarhed til budgetbalance i 22 Genopretningspakken lukkede hullet efter krisen I VKO s Genopretningspakke fra maj 21 fremgår det, at aftalen er stort set tilstrækkelig til at sikre finanspolitisk holdbarhed og samtidig sikre balance i 215. Aftaleteksten lyder: Aftalen om genopretningen af dansk økonomi er et væsentligt skridt i retning af at indfri de finanspolitiske mål frem mod 215: Det centrale mål er at opnå strukturel balance i 215. Det kræver nye initiativer, der styrker finanserne med 31 mia. kr. Dermed er kravet om finanspolitisk holdbarhed opfyldt. Genopretningspakken består bl.a. af besparelser i den offentlige sektor på bl.a. uddannelsesområdet, nulvækst i kommunerne, loft på børnechecken, halvering af dagpengeperioden fra fire år til to år, og skattegrænser fastfryses. Det har varig saldovirkning og forbedrer dermed ikke bare den offentlige saldo i perioden , men ligeledes i årene derefter, hvorfor det samtidig styrker den langsigtede finanspolitiske holdbarhed. At Genopretningspakken sikrer holdbarhed, fremgår endnu tydligere af Finansministeriets kommentarer til Vismændenes mere pessimistiske holdbarhedsvurdering, som der vendes tilbage til sidst i kapitlet. Finansministeriet skriver således i juni 21, efter Genopretningsaftalen var lavet: Ifølge Finansministeriets beregninger er Genopretningspakken... tilstrækkelig til at indfri de ventede henstillinger fra EU og stort set sikre finanspolitisk holdbarhed, idet holdbarhedsindikatoren umiddelbart kan opgøres til ca. -,1 pct. af BNP inklusive pakken. Det vil sige, det udestående holdbarhedsproblem på,1 procent af BNP svarer til 2 mia. kr. Konklusionen er således, at dansk økonomi for alle praktiske formål er langtidsholdbar i sommeren 21 - før regeringens udspil til en tilbagetrækningsreform. Genopretningspakken løser altså ikke kun den umiddelbare kriseregning, som statsminister Lars Løkke Rasmussen vildledende har fremstillet det i debatten, men pakken løser ligeledes den langsigtede regning, fordi besparelserne mv. har permanent karakter. Det fremgår af figur 2, som viser, at Finansministeriet vurderede det finanspolitiske holdbarhedsproblem til 1,3 procent af BNP, svarende til 24 mia. kr. i Konvergensprogrammet (februar 21) før Genopretningspakken og til,1 procent af BNP svarende til 2 mia. kr. efter Genopretningspakken, som Finansministeriet opgjorde det i juni 21. Der er naturligvis enorm usikkerhed behæftet med beregningen af den finanspolitiske holdbarhed, såvel som underskuddet i et enkelt år som f.eks. 22. Den resterende holdbarhedsmanko på knap 2 mia. kr. kan til sammenligning holdes op imod, at Finansministeriet i februar 21 skønnede, at det offentlige underskud i samme år (21) blev på -94 mia. kr., mens ministeriet i december 21 skønnede det offentlige underskud i 21 til knap -63 mia. kr. Skønnet for underskuddet i det år, man befandt sig i, blev altså revideret 31 mia. kr. ned. Finansministeriets nye mål: Balance på de offentlige finanser i 22 Regeringen har i forbindelse med forslaget til sin tilbagetrækningsreform introduceret et nyt mål i finanspolitikken, som går ud på at sikre balance på den (strukturelle) offentlige saldo i 22. Den nye målstreg vil tilsyneladende blive det centrale pejlemærke i den kommende 22-plan. 13

15 økonomiske tendenser Figur 2. Finanspolitisk holdbarhedsproblem før og efter Genopretningspakken Mia. kr. 211-niveau Før Genopretningspakken (Konvergensprogram, februar 21) 2 Efter Genopretningspakken m.m. (sommeren 21) Mia. kr. 211-niveau Kilde: Finansministeriets Konvergensprogram 29 (februar 21) side 53 fodnote 4 og Finansministeriets skriftlige indlæg til DØRs rapport forår 21 (juni 21) side 3. Dermed vil regeringen og Finansministeriet afvige fra det pejlemærke, der siden de mellemfristede planers fødsel har været det helt centrale pejlemærke, nemlig finanspolitisk holdbarhed. I regeringens forslag til en tilbagetrækningsreform står der indledningsvis, at Den offentlige økonomi hænger ikke sammen. Det er direkte fejlagtigt med den hidtil gældende målestok, eftersom finanspolitikken er holdbar efter Genopretningspakken, og når regeringens reformer af SU og førtidspensions- og fleksjobordningen medregnes. At regeringen vil forlade finanspolitisk holdbarhed, som ellers har været det helt centrale pejlemærket siden 21-planen fra 21, ses ved, at ordet holdbar ikke indgår i regeringens forslag til en tilbagetrækningsreform (25. januar 211) på nær én gang, hvor der står, at det er uholdbart, at velfærdsaftalen indfases så sent. Det er ligeledes fejlagtigt, som det vises senere. Til sammenligning findes ordet holdbar over 25 gange i enkelte af regeringens/finansministeriets publikationer og senest i Finansministeriets konvergensprogram (februar 21) indgår ordet holdbar 139 gange. Det fremgår af tabel 1. Valget af det nye krav om budgetbalance i 22 bør spærre øjnene op hos mange, da den nye målstreg er et markant strammere krav end kravet om finanspolitisk holdbarhed faktisk dobbelt så stramt. Det fremgår af figur 3, som viser kravet for at sikre finanspolitisk holdbarhed (uden genopretningsplanen) på de omtalte 24 mia. kr. og kravet for at sikre balance på den offentlige saldo i 22, som Finansministeriet opgør til 45-5 mia. kr. Det samme viste figur 1, hvor der trods et holdbart forløb er underskud på den offentlige saldo i 22. Kravet om finanspolitisk holdbarhed er et solvenskrav, som sikrer, at de forudsatte merudgifter 14

16 april 211 fra finanspolitisk holdbarhed til budgetbalance i 22 Tabel 1. Holdbarhed i diverse publikationer fra regeringen/finansministeriet Regeringens/Finansministeriets publikationer Forekomster af ordet holdbar En holdbar fremtid - Danmark 21 (januar 21) 9 Finansredegørelse 22 (november 22) 26 Finansredegørelse 24 (juni 24) 252 Mod nye mål Danmark 215 (august 27) 118 Mod nye mål Danmark 215, teknisk baggrundsrapport (december 27) 257 Konvergensprogram 29 (februar 21) 139 Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform (januar 211) Anm.: I regeringens forslag til tilbagetrækningsreform (januar 211) fremgår "uholdbart, at velfærdsaftalen indfases så sent". Kilde: AE på baggrund af diverse publikationer på Finansministeriets hjemmeside. til blandt andet sundhed og pleje til flere ældre kan finansieres uden at forøge beskatningen, og at pengene passer over tid. Men som figur 1 viste, kan et forløb godt være holdbart på trods af, at fremskrivningsperioden indledes med nogle årtiers underskud. Det er dog ikke et solvensproblem, men et likviditetsproblem. Det vil sige, den tidsmæssige placering af de fremtidige indtægter fra bl.a. udskudte skatter i pensionssektoren ligger sent. Men målet om balance på den offentlige saldo i netop år 22 er et vilkårligt mål. Det arbitrære består i, at hvis man eksempelvis valgte at sikre balance i 225 i stedet, vil finansieringskravet øges fra 45-5 mia. kr. til i omegnen 6-65 mia. kr. Derved er der aldrig nogen udsigt til, at spare- Figur 3. Kravet for hhv. langtidsholdbarhed og budgetbalance i 22 Mia. kr Mia. kr Krav for at sikre finanspolitisk holdbarhed Krav for at sikre budgetbalance i 22 Kilde: AE på baggrund af Finansministeriets Konvergensprogram 29 (februar 21) side 53 fodnote 4 og finansministerens plancher ved pressebriefing (januar 211) planche

17 økonomiske tendenser planerne stopper, så længe underskuddet stiger. Til gengæld vil et overholdbart forløb stille unødvendigt store krav til de nulevende generationer til fordel for kommende generationer. At Vismændene mener, at holdbarhedsudfordringen ikke er løst med genopretningsaftalen eller for den sags skyld med en efterlønsafskaffelse, skyldes et valg af atypiske antagelser, som både AE og Finansministeriet har kritiseret. Vismændene når faktisk frem til, at holdbarhedskravet er mere end opfyldt med få ændringer i de atypiske beregningsantagelser. Det er uddybet sidst i kapitlet. Dansk økonomi er langtidsholdbar uden efterlønsafskaffelse Regeringens forslag om afskaffelsen af efterlønnen bunder altså ikke i at komme i mål med at sikre langtidsholdbare offentlige finanser. Det bliver sikret, hvis VKO s genopretningsaftale kommer i hus i årene tilsammen med de reformforslag, der ligger på SU og førtidspension/fleksjob. Men målstregen er flyttet længere ud. Det samlede krav er flyttet fra 24 mia. kr. for at sikre finanspolitisk holdbarhed til et krav på 45-5 mia. kr. for at sikre balance i 22. Ifølge Finansministeriets pressebriefing om tilbagetrækningsreform i januar 211 vurderer de, at en efterlønsafskaffelse forbedrer den finanspolitiske holdbarhed med 1-15 mia. kr. Ergo vil en samlet VK-plan indeholdende både Genopretningspakken og efterlønsafskaffelsen være en overholdbar finanspolitik med i størrelsesorden 13 mia. kr., når der tages højde for, at finanspolitikken efter Genopretningspakken stort set havde lukket hullet. Figur 4 viser, at en efterlønsafskaffelse vil skabe en overholdbar finanspolitik. Figur 4. Finanspolitikken er overholdbar med regeringens forslag til efterlønsafskaffelse Mia. kr. 211-niveau , Mia. kr. 211-niveau Efter Genopretningspakken m.m. (sommeren 21) Inkl. efterlønsafskaffelse (januar 211) Kilde: AE på baggrund af Finansministeriets to publikationer Mod nye mål planen, teknisk baggrundsrapport, december 27 side 73 og Mod nye mål planen, august 27 side 58 og Finansministeriets svar til Finansudvalgets spørgsmål 156 (november 21). 16

18 april 211 fra finanspolitisk holdbarhed til budgetbalance i 22 Faren ved at planlægge med et overholdbart forløb er, at det kan ende, som i 21, hvor VKregeringen overtog SR-regeringens 21-plan, men slagtede den såkaldte sikkerhedspulje på 1 procent af BNP i SR-regeringens oprindelige 21-plan som gik til skattelettelser, for at finansieringen var i hus. Og tilsvarende året efter velfærdsaftalen fra 26, som sikrede holdbarheden, brugte VK-regeringen lejligheden til at give nye ufinansierede skattelettelser i 27. Velfærdsaftalen fra 26 sikrer holdbarhed For at imødegå den demografiske udfordring med flere ældre, der lever længere, indgik et bredt flertal i Folketinget i 26 den såkaldte velfærdsaftale, der løfter både efterløns- og folkepensionsalderen betydeligt fra 219 og frem. Reguleringen af både efterløns- og folkepensionsalderen, som blev aftalt i 26-velfærdsaftalen, fremgår af figur 5. En efterlønsafskaffelse, som bevirker, at finanspolitikken er overholdbar, lugter af nye skattelettelser. Det er også, hvad vicestatsminister og De Konservatives formand Lars Barfoed lægger op til i Berlingske Tidende den 2. oktober 21, hvor han i et debatindlæg skriver, at: En afskaffelse af efterlønnen er sund fornuft Afskaffes ordningen vil vi også få råd til fortsatte skattelettelser. Af figuren fremgår det, at en nyuddannet faglært på 2 år med velfærdsaftalen tidligst kan trække sig tilbage som 67-årig. Havde politikerne nøjedes med at afskaffe efterlønnen i 26-aftalen, kunne den 2-årige allerede gå på folkepension som 65-årig. Men afskaffer man efterlønnen i dag, vil den 2-åriges tidligste pensionsalder blive 72 år altså over 12 år senere end i dag. En Figur 5. Velfærdsaftalen 26 løfter både efterløns- og folkepensionsalderen markant Pensionsalder, år Pensionsalder, år Alder i dag Efterlønsalder Folkepensionsalder Kilde: AE på baggrund af Finansudvalgets spørgsmål 156 (november 21). 17

19 økonomiske tendenser nyfødt kan tidligst forvente at gå på folkepension som 74½ år med de gældende regler og nuværende levetidsforventninger. styrke den offentlige saldo frem mod 22 og styrke den finanspolitiske holdbarhed, så finanspolitikken er overholdbar. Velfærdsaftalen forbedrer ifølge Finansministeriet den finanspolitiske holdbarhed med 63 mia. kr. (211-priser) og løfter beskæftigelsen med hele 487. personer på langt sigt 1. Derfor fremgår det af velfærdsaftalen, hvor der på side 1 står Ændringerne i tilbagetrækningssystemet vil sikre finansiering af det danske velfærdssamfund mange årtier frem. Nu foreslår regeringen en yderligere stramning af efterløns- og folkepensionsalderen blot et halvt årti efter med henvisning til, at det er "uholdbart, at velfærdsaftalen indfases så sent", men som det fremgår af figur 6, sikrede aftalen langtidsholdbarhed. Regeringens forslag til en efterlønsafskaffelse og hurtigere løft i folkepensionsalderen vil yderligere Frem mod 22 indebærer forslaget til tilbagetrækningsreform en beskæftigelseseffekt på 7. og en forbedring af de offentlige finanser på 18 mia. kr. i 22 ifølge regeringen. Den gradvise udfasning af efterlønnen har imidlertid kun begrænset effekt i 22, hvorimod fremrykningen af dele af velfærdsaftalen, som indebærer højere folkepensionsalder, giver klart det største bidrag i 22. Fremrykningen alene øger beskæftigelsen med ca. 5. og forbedrer de offentlige finanser med 12 mia. kr. Målt på den finanspolitiske holdbarhed er det derimod kun omkring 1-2 mia., der skyldes fremrykningen af (dele af) velfærdsaftalen. Baggrunden for, at holdbarhedseffekten af fremrykningen er forholdsvis begrænset på trods af, at fremryk- Figur 6. Det langsigtede finanspolitiske holdbarhedsproblem før og efter velfærdsaftalen 26 Mia. kr Før velfærdsaftalen Efter velfærdsaftale 26 Mia. kr Kilde: AE på baggrund af Finansministeriets to publikationer Mod nye mål planen, teknisk baggrundsrapport, december 27 side 73 og Mod nye mål planen, august 27 side 58 og Finansministeriets svar til Finansudvalgets spørgsmål 156 (november 21). 1) Ifølge svar fra Finansministeriet i et finansudvalgssvar fra november 21: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 156 af 6. maj

20 april 211 fra finanspolitisk holdbarhed til budgetbalance i 22 ningen giver klart den største effekt i 22 er, at fremrykningen udelukkende giver en midlertidig positiv effekt på beskæftigelse og offentlige finanser, mens en gradvis afskaffelse af efterlønnen har varige effekter på beskæftigelse og offentlige finanser. Med regeringens forslag om en efterlønsafskaffelse vil Danmark få den absolut højeste pensionsalder internationalt. Den tidligste pensionsalder for en 2-årig er 72 år og for en nyfødt 74½ år. Det fremgår af figur 7, der viser pensionsalderen med regeringens nye forslag til tilbagetrækning. Og det er vel at mærke, selvom levetiden i Danmark er relativ kort, og selvom EU samtidig vurderer, at Danmark har de sundeste offentlige finanser faktisk det eneste EU-land, der har holdbare offentlige finanser. Skattelettelser skabte nyt hul i holdbarheden i 27 Umiddelbart før valget i 27 vedtog regeringen en række skattelettelser samt fortsættelse af skattestoppet frem til 215. Det kostede 15 mia. kr. Den eneste direkte finansiering kommer fra prisreguleringen af energiafgifterne, det vil sige en delvis ophævelse af skattestoppet, som frem mod 215 giver et bidrag på ca. 4 mia. kr. Der var tale om ufinansierede skattelettelser for ca. 11 mia. kr. Herudover løftede regeringen de offentlige udgifter med 3½ mia. kr. bl.a. som følge af trepartsaftaler. Figur 7. Regeringens forslag til efterlønsafskaffelse og hurtigere løft i folkepensionsalderen Pensionsalder, år Pensionsalder, år Alder i dag Efterlønsalder Folkepensionsalder Kilde: AE pba. regeringens forslag til tilbagetrækningsreform (januar 211) og Finansministeriets svar til Finansudvalgets spørgsmål 156 (november 21). 19

Nye reformer skal betale skattelettelser

Nye reformer skal betale skattelettelser Nr. 4 - september 7 Indhold side: # # 3 # 5 # 6 # 7 # 8 15-planen er ikke økonomisk ansvarlig Langsigtet planlægning af den økonomiske politik er et sundt princip, hvis det får politikere til at udvise

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Vækst og velstand gennem uddannelse

Vækst og velstand gennem uddannelse Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 1 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm 1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm KRITISK RAPPORT qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm Fakta

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Dansk Økonomi $ Efterår 2007

Dansk Økonomi $ Efterår 2007 Dansk Økonomi $ Efterår 2007 Danish Economy $ Autumn 2007 $ English Summary Konjunkturvurdering Langfristet fremskrivning Vandringers betydning for arbejdsstyrken Integration i Danmark Det Økonomiske Råd

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KRITISK ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2004

Dansk Økonomi Efterår 2004 Dansk Økonomi Efterår 2004 Konjunkturvurdering Udflytning af arbejdspladser Vand og natur Danish Economy Autumn 2004 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

SRSF regeringens. 2020 - plan: - Danmark i arbejde. eller i arbejdsløshed?

SRSF regeringens. 2020 - plan: - Danmark i arbejde. eller i arbejdsløshed? Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå RAPPORT asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Dynamiske effekter af investeringer i den offentlige sektor

Dynamiske effekter af investeringer i den offentlige sektor Dynamiske effekter af investeringer i den offentlige sektor Både på kort og langt sigt er investeringer i den offentlige sektor afgørende for at sikre høj beskæftigelse i Danmark. I krisetider er offentlige

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2009

Dansk Økonomi Efterår 2009 Dansk Økonomi Efterår 2009 Danish Economy Autumn 2009 English Summary Konjunkturvurdering Sundhed Dansk Økonomi, efterår 2009 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger ikke Som følge

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere