SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016"

Transkript

1 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016 RABAT VED TILMELDING INDEN 20. MAJ 2016

2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse mål, og vi gør alt for at leve op til disse, bl.a. via kompetente og engagerede medarbejdere der arbejder med den seneste teknologi i et uformelt, men meget koncentreret arbejdsmiljø. I Revitax har vi ingen banale rutineopgaver. Vi får og løser nogle af Danmarks mest komplicerede og interessante opgaver inden for skatte- og området. Det har bevirket, at vi igennem en årrække har kunnet tiltrække og fastholde nogle af landets mest kompetente rådgivere inden for de forskellige fagdiscipliner. Kurser der opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse Alle kurser, der udbydes i dette katalog er på masterniveau og opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse for revisorer og advokater. Som dokumentation for deltagelse udstedes der kursusbeviser til deltagerne efter kursernes gennemførelse. Rabat Der opnås 15 % ved tilmelding inden 20. maj Ved tilmelding af samme person til minimum 3 kurser opnås 20 % rabat på alle kurser. Ved tilmelding af minimum 4 personer fra samme firma til samme kursus opnås 25 % rabat. Der opnås 30 % i rabat ved tilmelding af minimum 6 personer fra samme firma til samme kursus. Der opnås 25 % rabat ved bookning fra samme firma af 10 valgfrie kursuspladser. Rabatordningerne kan ikke kombineres. Indhold Aktuel selskabsret...6 Aktuel skat...7 Dødsbobeskatning...8 Faldgruber i hovedaktionærbeskatning...9 Fonde og foreninger...10 Generationsskifte...11 Grundejernes Investeringsfond International...14 Omstrukturering...15 På arbejde i Danmark de skattemæssige konsekvenser for medarbejderen og virksomheden...16 Rejsebureauer Moms...17 Salg af fast ejendom Skat og...18 Udlejning af fast ejendom Skat og...20 Udstationering af medarbejdere skattemæssige udfordringer...22 Undgå faldgruber i værdipapirbeskatningen...24 Undgå faldgruber i selskabsbeskatningen...25 Up to date med virksomhedsbeskatning...26 Virksomhed over landgrænserne hvad med skat og?

3 Camilla Poulsen er skatterevisor og merkonom i revision, og har en master i skat (MTL). Camilla har været ansat hos SKAT fra 1993 til 1999, hvorefter hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning. Camilla har været ansat hos Revitax siden 1. oktober Camilla har i en lang årrække undervist revisorer og advokater på forskellige niveauer i forskellige discipliner inden for skatteretten. Ole Aagesen lektor i skatteret på CBS Handelshøjskolen i København. Erfaren underviser med solidt kendskab til skattelovgivningen og det praktiske arbejde på regnskabs- og revisionskontorer og i skatteadministrationen. Årets skatterevisor 2000 og modtager af Magnus en Ole har været ansat i Revitax siden 1. februar Ebbe Melchior er cand.jur., skatterevisor og har en master i skat (MTA). Ebbe har arbejdet i den offentlige skattesektor fra 1984 til 1996, hvor han skiftede til den private rådgivningssektor. Ebbe har været ansat hos Revitax siden 1. april Ebbe har igennem nogle år undervist i skatteret, især på kurser for statsautoriserede revisorer og deres kunder, men også for studerende på Skatterevisoruddannelsen, hvor han i øvrigt har forfattet eksamensopgaver. Jens Staugaard er uddannet fuldmægtig i ToldSkat, og har en mastergrad i og afgifter (LLM). Jens har arbejdet i afgiftsadministrationen fra 1997 til 2007, hvor han har beskæftiget sig med fagområdet, herunder bl.a. undervist erhvervslivet i ret. Siden 1. august 2007 har Jens været ansat hos Revitax, hvor han udelukkende beskæftiger sig med og afgifter. Mark Arnecke er skatterevisor og har en master i skat (MTL). Mark har beskæftiget sig med skatteret siden 1991 og har i en årrække været ansat hos Københavns Selskabsbeskatning, herunder som afdelingsleder. Mark har været ansat hos Revitax siden 1. april Mark har i en lang årrække undervist i skatteret for studerende, revisorer og ansatte hos SKAT, herunder bl.a. på Skatterevisoruddannelsen og efteruddannelseskurser for revisorer og advokater mv. Herudover har Mark været eksaminator og censor samt forfattet eksamensopgaver. Martin K. Jensen er advokat, skatterevisor og har en master i skat (MTL). Martin har beskæftiget sig med skatteret siden 1991 og har bl.a. en fortid hos Københavns Selskabsbeskatning. Martin har tidligere været ansat hos Revitax og har i en lang årrække undervist i skatteret for studerende, revisorer og ansatte hos skattemyndighederne, herunder bl.a. på Skatterevisoruddannelsen, den skattefaglige efteruddannelse, kommunomuddannelsen, manuduktion for studerende på cand.merc.aud. mv. Martin har i øvrigt været eksaminator og censor samt forfattet eksamensopgaver. Herudover har Martin skrevet en række artikler, der er offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter (TfS), Skatterevisoren mv. Jacob S. Larsen er uddannet cand.merc.jur. I 2008 erhvervede Jacob endvidere en mastergrad i og afgifter ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. I perioden var han ansat hos SKAT, hvor han primært var beskæftiget med og afgifter. I perioden arbejdede Jacob som - og afgiftskonsulent hos Grant Thornton. Siden 1. juli 2011 har Jacob været ansat hos Revitax, hvor han udelukkende beskæftiger sig med og afgifter. Dorte B. Madsen er cand.jur. og skatterevisor. Dorte har beskæftiget sig med skatteret siden 1978, hvor hun blev ansat hos skattemyndighederne. Dorte har været ansat hos Revitax siden 1. maj Dorte har undervist på Skatterevisoruddannelsen og på en lang række andre kurser for revisorer på forskellige niveauer. Dorte er ansvarlig for publikationen Skatteinformation og øvrige Revitax publikationer. 4 5

4 Aktuel selskabsret Aktuel skat Du får en gennemgang af de grundlæggende selskabsretlige emner og problemstillinger efter selskabsloven, herunder hvad der er nyt på området. Kursets hovedpunkter er Stiftelse og kapitalandele, herunder ejerregistret Kapitaltilførsel Kapitalafgang, herunder udbytte og egne kapitalandele Ledelsesmodeller Lån og selvfinansiering Fusion og spaltning Underviser Kontorchef Lars Bunch, Erhvervsstyrelsen sblanket på side 29 eller mail sfrist 3. oktober 2016 Skatteretten ændres næsten konstant, ligesom der løbende afsiges en lang række domme og kendelser af betydning for den skattemæssige stilling. Kurset har til formål at give deltagerne en up-date på de seneste lovændringer og afgørelser på skatteområdet. Indhold Kursets indhold vil afhænge af de lovændringer og afgørelser, der gennemføres henholdsvis træffes i løbet af året. Det er dog formålet at sprede kursusindholdet ud over flere skatteretlige discipliner. Ebbe Melchior Martin K. Jensen sblanket på side 29 eller mail sfrist 12. december november 2016 kl Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 1. november 2016 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 10. januar Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 12. januar Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 17. januar Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart 6 7

5 Dødsbobeskatning Faldgruber i hovedaktionærbeskatning Kurset Kurset indeholder en generel introduktion til dødsbobehandling og dødsbobeskatning. Følgende spørgsmål vil blive besvaret: Kan man som rådgivere gøre et skattepligtigt bo skattefrit Hvad er de optimale værdier i et bo? Kan 1982-cirkulæret anvendes? Skal der foretages skattemæssig succession, og kan der foretages succession? Hvad kan man gøre før man dør? Det er formålet at bibringe deltagerne et generelt indblik i behandlingsmåderne i et dødsbo og reglerne i dødsboskatteloven, så disse kan anvendes optimalt ved skifte af et bo eller flere boer. Med afsæt i bl.a. dødsboskifteloven vil følgende blive gennemgået Behandlingsmåderne Summarisk skifte Egentligt skifte Den praktiske afvikling af boet Øvrige forhold Skattekrav i dødsboet Proklama Frister Indberetninger Sagkyndig vurdering Dødsboskatteretten Dødsboer som skattesubjekter Dødsboets skattemæssige forhold Skattefritagne dødsboer, mellemperiode Skattepligtige dødsboer, bobeskatningsperioden Dødsboets succession Udlodning med succession Værdiansættelser Passivposter Revisorer og advokater på flere niveauer Andre personer med professionel interesse for dødsboer Underviser Camilla Poulsen sblanket på side 29 eller mail sfrist 6. september 2016 De fleste af landets selskaber ejes af hovedaktionærer. Sådanne aktionærer har ofte behov for rådgivning om de forskellige dispositioners skattemæssige følgevirkninger. Området er omfattende og indeholder masser af muligheder, men er også præget af mange faldgruber. SKAT har derfor løbende igangsat projekter med særligt henblik på kontrol af hovedaktionærers selvangivelser. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive hovedaktionærer om en lang række af de dispositioner, som er af skattemæssig betydning for hovedaktionærerne. Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil følgende blive gennemgået Hvornår er man hovedaktionær? Rette indkomstmodtager og omkostningsbærer Beskatning af frie goder og skattefrie godtgørelser Maskeret udbytte og udlodning Armslængdeprincippet er og vilkår Primære, sekundære og korresponderende reguleringer Betalingskorrektion og omgørelse Beskatning af ulovlige aktionærlån og seneste praksis på området Skatteforbehold og selvangivelsesomvalg Overdragelse af aktier med succession Kapitaludvidelser og konvertible obligationer Medarbejdere hos skattemyndighederne Mark Arnecke Martin K. Jensen sblanket på side 29 eller mail sfrist 3. august oktober 2016 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 12. oktober 2016 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 6. september 2016 kl Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 8. september 2016 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 8 9

6 Fonde og foreninger Generationsskifte Reglerne om beskatning af fonde og foreninger er vanskelige, ligesom udformning af vedtægter mv. er af betydning, når den skattepligtige indkomst skal opgøres. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive fonde og foreninger om skattereglerne på området. Med afsæt i skattelovgivningen og den nyeste praksis på området, vil følgende blive gennemgået Den subjektive og objektive skattepligt for fonde, brancheforeninger og arbejdsmarkedssammenslutninger, herunder de særlige regler om aktier og obligationer Den subjektive og objektive skattepligt for andre foreninger mv., herunder f.eks. andelsforeninger Selvangivelsespligt og erklæringsskema Advokater og bestyrelsesmedlemmer Medarbejdere hos SKAT Andre med interesse for fonde mv. 4 efteruddannelsestimer kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl.. Kombineres kurset med Grundejernes Investeringsfond bliver den samlede pris for de to kurser kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl.. Underviser Martin K. Jensen sblanket på side 29 eller mail sfrist 7. september oktober 2016 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 13. oktober 2016 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro Et generationsskifte i en erhvervsvirksomhed er en hel eller delvis overdragelse indenfor eller udenfor familiekredsen. Et generationsskifte kan enten gennemføres i levende live eller ved arv i forbindelse med dødsfald. Ved et ikke planlagt generationsskifte vil virksomheden efter ejerens død overgå til boet/arvingerne. Boet eller et eventuelt testamente vil fastlægge, hvem der herefter skal overtage og drive virksomheden videre. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne planlægge og gennemføre en virksomhedsoverdragelse med optimal skattemæssig udskydelse af skatter og afgifter. Følgende vil blive gennemgået Overdragelse af personlig virksomhed med virksomhedsordning Overdragelse af aktier/anparter i en virksomhed i et kapitalselskab (A/S og ApS) Overdragelse af aktier/anparter i en koncern (holding) Overdragelse af virksomhed/opsparet overskud mellem ægtefæller Værdiansættelsesprincipper og -metoder Skatteudskydelse med succession Beregning af udskudt skat og beregning af passivposter Finansiering af overdragelsessummer, herunder udskudt skat og løbende ydelser Revisorer og advokater på alle niveauer Andre med professionel interesse i generationsskifte Camilla Poulsen Ole Aagesen sblanket på side 29 eller mail sfrist 7. oktober november 2016 kl Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 7. november 2016 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 10 11

7 Grundejernes Investeringsfond Reglerne om henlæggelse til vedligeholdelse og forbedringer på det lejeretlige område er yderst komplicerede, blandt andet fordi der eksisterer flere forskellige hensættelsesordninger med hver deres særpræg. Dertil volder den skattemæssige behandling efter især ligningslovens 14 G store problemer for udlejernes vedkommende og ikke mindst kompliceres hele området af, at der ved begreberne vedligeholdelse og forbedring i skatteretlig henseende ofte ikke forstås det samme som i lejeretlig henseende. et med kurset er at give et solidt kendskab til de lejeretlige hensættelsesordninger og deres skattemæssige behandling, med særlig vægt på forståelsen af bestemmelsen i ligningslovens 14 G. Såvel teori som praktiske eksempler på den skattemæssige håndtering af de forskellige konti vil indgå i kurset. Med afsæt i LL 14 G vil følgende blive gennemgået De lejeretlige regler for hensættelsesordninger i boligreguleringslovens 18 og 18 b og lejelovens 63 a Hvilke ejendomme er omfattet? Hensættelser Anvendelse af hensættelserne Regnskabspligt Føring af konti, herunder udbetalinger Kontoføringsregler overfor Grundejernes Investeringsfond Nedrivning eller overgang til anden benyttelse Forskellen på lejeretlig og skatteretlig vedligeholdelse og forbedring Den skattemæssige behandling af de lejeretlige hensættelsesordninger Andre personer med professionel interesse for Grundejernes Investeringsfond 4 efteruddannelsestimer kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl.. Kombineres kurset med Fonde og foreninger bliver den samlede pris for de to kurser kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl.. Underviser Mark Arnecke sblanket på side 29 eller mail sfrist 7. september oktober 2016 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 13. oktober 2016 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 12 13

8 International Omstrukturering Når der handles med varer og tjenesteydelser, og handlen sker med udlandet, kan det ofte være vanskeligt at finde ud af, hvornår der skal opkræves dansk, og hvornår man kan undlade at opkræve. Når der foretages køb fra udlandet, er det også vigtigt at have styr på, hvornår der skal betales erhvervelses/angives import mm. Endvidere er der en del krav vedrørende fakturaens indhold og indberetning via angivelsen, som skal overholdes. Handler man som virksomhed med udlandet, er det vigtigt at kende til reglerne om det mæssige leveringssted herved undgår man administrativt bøvl samt eventuelt likviditetsmæssige ulemper. et med kurset er at give deltagerne et solidt kendskab til reglerne om det mæssige leveringssted, når der handles med udlandet samt korrekt behandling af fakturaer og indberetning til SKAT via angivelsen Følgende vil blive gennemgået Handel med varer herunder internethandel Handel med tjenesteydelser, herunder regler for elektroniske tjenesteydelser Krav til bogholderiet Fakturakrav med tekster Indberetning til SKAT Verifikation af udenlandske numre Læren om sammensatte leverancer Registrering i andre lande jf. reglerne om fjernsalg Tilbagebetaling af udenlandsk refusion Bogholdere Controllere og regnskabsmedarbejdere Jens Staugaard Jacob S. Larsen sblanket på side 29 eller mail sfrist 10. oktober 2016 Kurset Der opstår løbende en lang række situationer, hvor virksomheder har behov for at foretage selskabsretlige omstruktureringer. Imidlertid er skatteretten i vidt omfang styrende for, hvilke løsninger der vælges, og der er derfor god grund til at kunne beherske de skatteretlige regler for omstrukturering. Følgende spørgsmål vil blive besvaret: Skal der foretages en skattefri eller en skattepligtig omstrukturering? Underskudsbegrænsning, hvornår indtræder dette? Kan der handles med et underskud? Hvornår kan det betale sig at søge SKAT om tilladelser? et med kurset er, at deltagerne skal kunne anvende og rådgive om mulighederne for omstruktureringer, herunder identificere de relevante problemstillinger og faldgrupper inden omstruktureringen gennemføres. Med afsæt i bl.a. fusionsskatteloven vil følgende blive gennemgået Fusioner Spaltninger Tilførsel af aktiver Aktieombytning Skattepligtige omdannelser Køb og salg af aktiver (aktivoverdragelse) Overordnet om virksomhedsomdannelse og faldgrupper Andre personer med professionel interesse for virksomhedsomstrukturering Advokater kr. inkl. frokost ekskl. Camilla Poulsen Kontorchef Lars Bunch, Erhvervsstyrelsen sblanket på side 29 eller mail sfrist 22. august november 2016 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 10. november 2016 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 22. september 2016 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 20. september 2016 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 14 15

9 På arbejde i Danmark de skattemæssige konsekvenser for medarbejderen og virksomheden Nogle danske virksomheder anvender udenlandsk arbejdskraft, og det rejser nogle problemstillinger om skattepligt for medarbejderen og arbejdsgiverens håndtering heraf. Udenlandske virksomheder er ofte deltagere i bygge- og anlægsopgaver i Danmark. Dette kan have nogle skattemæssige konsekvenser for såvel virksomheden som medarbejderne. et med kurset er at give deltagerne et indgående kendskab til reglerne om beskatning af lønmodtagere, der typisk kun midlertidigt arbejder i Danmark. Er der tale om et ansættelsesforhold? Gælder reglerne om arbejdsudleje? Indtræder der fuld dansk skattepligt og konsekvenserne heraf. Følgende vil blive gennemgået Fuld eller begrænset skattepligt Skattemæssigt domicil Ansættelse hos en dansk arbejdsgiver Arbejdsudleje Arbejde for en udenlandsk virksomhed med eller uden fast driftssted i Danmark Skattekort og indkomstopgørelse ved begrænset skattepligt, herunder rejsereglerne Hvor er medarbejderen omfattet af social sikring? RUT-registrering Ekspertbeskatning Andre med professionel interesse for de skattemæssige problemstillinger for medarbejdere der midlertidigt arbejder i Danmark Underviser Dorte Borup Madsen sblanket på side 29 eller mail sfrist 16. august september Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 19. september Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro Rejsebureauer Moms Siden 2011 har der været specielle regler for rejsebureauers afregning af. På daværende tidspunkt blev der således indført en mæssig særordning for rejsebureauer. Rejsebureauer, som i eget navn sælger pakkerejser til en rejsende betaler af deres fortjenstmargen og ikke af omsætningen. Derimod skal rejsebureauer betale efter lovens almindelige regler når de formidler rejser i fremmed navn. Rejsebureauer betaler dog slet ikke ved salg/formidling af rejser uden for EU, men der er fradragsret for efter lovens almindelige regler. Mange rejsebureauer har endvidere fritaget salg/formidling af forsikringer, hvilket medfører beregning af delvis fradragsret samt afregning af lønsumsafgift. et med kurset er at give deltagerne et solidt kendskab til de komplicerede regler om rejsebureauers afregning af. Følgende vil blive gennemgået Hvad forstås ved et rejsebureau? Hvad er omfattet af særordningen? Opgørelse af fortjenstmargen Faktura- og regnskabskrav Formidling af rejser i fremmed navn Salg/formidling af forsikringer Momsfradragsret Lønsumsafgift Gennemgang af aktuelle afgørelser/styresignaler Controllere og regnskabsmedarbejdere hos rejsebureauer Medarbejdere hos skattemyndighederne Andre med professionel interesse for hos rejsebureauer 4 efteruddannelsestimer kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. Underviser Jacob S. Larsen sblanket på side 29 eller mail sfrist 17. august september 2016 kl Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 22. september 2016 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 16 17

10 Salg af fast ejendom Skat og De skattemæssige regler for beskatning ved salg af fast ejendom er detaljerede og kan ofte give anledning til spørgsmål, ligesom ejendomsavanceberegningerne ofte er komplicerede. Kurset vil derfor give deltagerne et solidt kendskab til reglerne og den seneste praksis på området. Såvel teorien som principperne for ejendomsavanceopgørelser vil indgå. Endvidere vil vi gennemgå de mæssige regler vedrørende salg af fast ejendom, herunder pligten ved salg af byggegrunde og nye (nyopførte og væsentligt til-/ombyggede) bygninger, med deraf følgende fradragsret og reguleringsforpligtelse. et med kurset er at give deltagerne et solidt kendskab til reglerne om skat og vedrørende salg af fast ejendom. Med afsæt i ejendomsavancebeskatningsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået Seneste praksis om og status for parcelhusreglen Hel- og delsalg af fast ejendom Salg af blandede ejendomme Genanbringelse Ejendomsavanceopgørelsen Principper og metoder for ejendomsavancer Valg af anskaffelsessummer, herunder indgangsværdier Sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring Samspillet med afskrivningsloven, herunder opgørelse af ikke-genvundne afskrivninger og tab efter afskrivningsloven Øvrige reguleringer til anskaffelsessummen og avanceopgørelsen Med afsæt i loven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået Erhvervsmæssig (pligtigt) salg Salg af byggegrunde Salg af nye bygninger Momsfritagelse ved salg af fast ejendom Virksomhedsoverdragelse Salg af rettigheder, andele, aktier mv. over fast ejendom Bygge Momsfradragsret Momsreguleringsforpligtelse Fakturering og afregning Ejendomsmæglere Controllere og regnskabsmedarbejdere hos ejendomsselskaber Medarbejdere hos SKAT Andre med professionel interesse for skat og i forbindelse med fast ejendom Advokater. Kombineres kurset med Udlejning af fast ejendom Skat og bliver den samlede pris for de to kurser kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl.. Mark Arnecke Jacob S. Larsen sblanket på side 29 eller mail sfrist 18. oktober november 2016 kl Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 23. november 2016 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 18 19

11 Udlejning af fast ejendom Skat og De skattemæssige regler omkring udlejning af ejendomme kan være meget forskellige afhængigt af, om der er tale om udlejning af værelser, privat bolig, sommerhus eller en større eller mindre erhvervsejendom. Endvidere gælder der visse særlige skattemæssige regler ved f.eks. børns udlejning til forældre og selskabers udlejning til hovedaktionærer. På dette kursus vil vi overordnet gennemgå de forskellige skattemæssige regler, der gælder ved udlejning af ejendom. Endvidere vil vi gennemgå de mæssige regler vedrørende udlejning af fast ejendom, herunder særligt fritagelsen for udlejning af fast ejendom og muligheden for frivillig registrering med deraf følgende fradragsret. et med kurset er at give deltagerne et overordnet overblik over de skatte- og retlige regler for udlejning af ejendom i forskellige situationer. Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil de skatte- og mæssige forhold vedrørende følgende blive gennemgået Generelt om indtægter og udgifter på fast ejendom Skatteretlig vedligeholdelse kontra forbedring Overordnet om den skattemæssige håndtering af de lejeretlige hensættelsesordninger til vedligeholdelse og forbedring Udlejning af værelser eller en bolig en del af året Udlejning af sommerhus eller ferielejlighed Forældres udlejning til børn Børns udlejning til forældre Selskabets udlejning til hovedaktionæren og nærtstående Hovedaktionærens udlejning til selskab Momsfri udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder tillægsydelser ifm. udlejningen samt udlejning af ferieboliger Frivillig registrering Moms ved salg af udlejningsejendomme Bygge Momsfradragsret ved opførelse, ombygning mv. Momsreguleringsforpligtelser Fakturering og afregning Ejendomsmæglere Controllere og regnskabsmedarbejdere hos ejendomsselskaber Medarbejdere hos SKAT Andre med professionel interesse for skat og i forbindelse med fast ejendom Advokater. Kombineres kurset med Salg af fast ejendom - Skat og bliver den samlede pris for de to kurser kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl.. Mark Arnecke Jacob S. Larsen sblanket på side 29 eller mail sfrist 17. december november 2016 kl Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 22. november 2016 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 20 21

12 Udstationering af medarbejdere skattemæssige udfordringer Danske virksomheder udstationerer i stigende omfang dygtig dansk arbejdskraft, ofte i forbindelse med opstart af virksomhed i udlandet. Det har nogle skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. De skattemæssige udfordringer er forskellige afhængigt af, om medarbejderen tager kone og børn med til udlandet eller familien forbliver i Danmark. et med kurset er at give deltagerne et indgående kendskab til de skattemæssige udfordringer og muligheder for den medarbejder, der skal udstationeres til arbejde i udlandet. De skattemæssige konsekvenser er vidt forskellige afhængigt af, hvilken fremgangsmåde der vælges. Det har også stor betydning, om arbejdslandet har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark og indholdet af denne. Den interne lempelsesregel i ligningslovens 33 A eksemption med progressionsforbehold er attraktiv, da dansk skat kan undgås. Men her er der mange faldgruber. Hvem der har bevisbyrden for, at man er berettiget til lempelse efter denne bestemmelse, er et spørgsmål, som vi ofte støder på. Følgende vil blive gennemgået Skattepligtsophør og konsekvenserne heraf Skift af skattemæssigt domicil og konsekvenserne heraf Fortsat omfattet af fuld dansk skattepligt og skattemæssigt hjemsted i Danmark Beskatningsret til lønindkomst og personalegoder mv. efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst Opgørelse af den udenlandske indkomst, herunder rejsereglerne Lempelse for dobbeltbeskatning efter en overenskomst, herunder reglerne om subsidiær beskatningsret Eksemptionlempelse efter ligningslovens 33 A Hvor er medarbejderen omfattet af social sikring? Andre med professionel interesse for udstationering af medarbejdere Underviser Dorte Borup Madsen sblanket på side 29 eller mail sfrist 9. august september Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 13. september Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 22 23

13 Undgå faldgruber i værdipapirbeskatningen Undgå faldgruber i selskabsbeskatningen Kurset Kurset skal give et overblik over reglerne for beskatning af udbytter og kapitalgevinster for selskaber og personer og medvirke til, at man som rådgiver ikke kommer til at medvirke til, at kunderne ikke kommer til at træffe uhensigtsmæssige beslutninger i en skattemæssig kontekst. et med kurset er at sætte kursisterne ind i hovedregler og undtagelser inden for værdipapirbeskatningen og henlede opmærksomheden på de faldgruber der er, hvis man ikke er helt opdateret på beskatningsreglerne. Herudover vil man få indsigt i hvordan gevinst og tab opgøres på forskellige værdipapirer omfattet af henholdsvis kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven for selskabsinvestorer og personlige investorer. Følgende vil blive gennemgået Kvalifikationen af de forskellige værdipapirer, som er omfattet af hhv. kurs gevinstloven og aktieavancebeskatningsloven Beskatningen af renter og udbytter Realisationsbeskatning, lagerbeskatning og kombineret realisations- og lagerbeskatning Avanceopgørelsen ved salg af værdipapirer Beskatningen af gevinster og mulighederne for tabsfradrag Værdipapirer i virksomhedsordningen Kapitaltilførsel i selskaber ved kapitaludvidelse, herunder konvertible obligationer Aktieombytning og aktiesplit Overdragelse af værdipapirer mellem ægtefæller Værdipapirer ved fraflytning til udlandet Værdipapirer i dødsboer Succession ved overdragelse af aktier mv. (pengetanksreglen) Revisorer og advokater på alle niveauer Andre med professionel interesse i beskatning af værdipapirer : Martin K. Jensen Ole Aagesen sblanket på side 29 eller mail sfrist 16. august 2016 Udover at kunne mestre de juridiske forhold til perfektion, så spiller de skattemæssige dispositioner ofte en central rolle ved gennemførelse af sager for selskaber og det kan derfor være nødvendigt at mestre de skattemæssige discipliner for selskaber for at kunne yde en optimal rådgivning af selskaber. Dette kursus giver et væsentligt input til at opnå en solid forståelse af de skattemæssige forhold af betydning for selskaber og deres ejere. Kursets formål er at sikre, at du som deltager kan undgå de væsentligste faldgruber af skattemæssig karakter. Kurset vil være særdeles intensivt og indeholder en række konkrete eksempler og materialer, der kan anvendes direkte i hverdagen. Indhold Ind-/udtræden af sambeskatning herunder vigtigheden af formuleringen af en overdragelsesaftale i relation til skattemæssige forhold og aftaler Forholdet til hovedaktionæren, herunder beskatning af hovedaktionæren Beskatning af ulovlige aktionærlån Handel med underskudsselskaber, herunder underskudsbegrænsning ved ejerskiftesalg af selskaber Underskudsbegrænsning ved omstrukturering Behandling af kapitalgevinster, herunder skattemæssig behandling af porteføljeaktier mellemholdingreglen Beskatning/etablering af partnerselskaber skatteret contra selskabsret Advokater Andre med professionel interesse for selskabsbeskatning. Martin K. Jensen Ebbe Melchior sblanket på side 29 eller mail sfrist 19. september oktober Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 14. september Sabro Kro. Viborgvej 780, 8471 Sabro 20. oktober 2016 kl Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 18. oktober 2016 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 24 25

14 Up to date med virksomhedsbeskatning Selvom virksomhedsskatteloven kun i begrænset omfang er ændret de seneste år, så rummer den fortsat en række problemer, udfordringer og faldgruber. Det er derfor ikke uden risiko at beskæftige sig med virksomhedsbeskatning, medmindre man behersker regler og praksis om virksomhedsskatteloven. Følgende spørgsmål vil bl.a. blive besvaret Har L-200 indflydelse på valg af virksomhedsordningen? Kan man placere privat gæld i virksomhedsordningen? Hvordan skal ejendomme/prioritetsgæld værdiansættes og behandles i relation til indskud og hævning i virksomhedsordningen? Hvilke værdipapirer kan placeres i virksomhedsordningen? Hvordan kan virksomhedsejeren udlåne midler, uden at dette anses som en hævning? Hvordan skal salg af én af flere virksomheder håndteres i virksomhedsordningen? et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne anvende reglerne i virksomhedsskatteloven i forbindelse med optimal rådgivning og praktisk anvendelse. Indskud af beløb og/eller værdier Privat gæld og rentekorrektion Ophør med anvendelse af ordningen Afståelse af virksomhed og afståelse af en af flere virksomheder Kapitalafkastordningen for aktier Revisorer på alle niveauer Andre med professionel interesse for beskatning af personligt erhvervsdrivende Camilla Poulsen Ole Aagesen Med afsæt i virksomhedsskatteloven vil følgende blive gennemgået Virksomhedsordningen Betingelser for at anvende ordningen Beregningssystemet i virksomhedsordningen Opgørelse af de forskellige konti og specifikationer Resultatdisponering, hævninger og hæverækkefølge sblanket på side 29 eller mail sfrist 17. august oktober 2016 kl Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 15. september 2016 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 26 27

15 Virksomhed over landgrænserne hvad med skat og? Danske virksomheder ønsker ofte at sælge deres produkter mv. til udlandet, og omvendt ønsker udenlandske virksomheder salg i Danmark. Det betyder ofte, at salget medfører fast driftssted i et andet land, end der hvor hovedvirksomheden er beliggende. Afgørelsen af, om en aktivitet i et andet land, end der hvor virksomheden i øvrigt driver forretning, udgør et fast driftssted/ fast forretningssted, er en særdeles svær disciplin indenfor skatte- og området. Og afgørelsen heraf er ikke den samme en virksomhed kan have fast driftssted efter skattereglerne, men ikke efter reglerne. Der er for tiden stor fokus på området såvel i Danmark som i mange andre lande. Alle ønsker skat i statskassen. et med kurset er at give deltagerne et kendskab til reglerne om, hvornår en virksomhed får fast driftssted/fast forretningssted efter skatte- og reglerne og konsekvenserne heraf. Følgende vil blive gennemgået Fast driftssted efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst Fast forretningssted og undtagelsesbestemmelsen for hjælpeaktiviteter Entreprisereglen Agentreglen De skattemæssige konsekvenser af fast driftssted Hvilken indkomst skal henføres til det faste driftssted? Fast forretningssted i henhold til lovens bestemmelser Momsregistrering i udlandet Momsregistrering af udenlandske virksomheder Brug af underleverandører Udenlandske virksomheders brug af biler her i landet Andre med professionel interesse for virksomhed over landegrænserne kr. ekskl. pr. deltager inkl. frokost ekskl. Dorte Borup Madsen Jens Staugaard sfrist 23. september 2016 kan foretages ved at faxe nedenstående blanket (fax nr ) eller på Virksomhed Adresse Kursusdeltagers navn Kursus Kursusdeltagers navn Kursus Kursusdeltagers navn Telefon Postnr./by Kursusdeltagers Dato/sted Kursusdeltagers Dato/sted Kursusdeltagers Kursus Dato/sted 28. oktober Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 31. oktober Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro Vi forbeholder os ret til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger. er er bindende. Der udstedes kursusbevis til brug for efteruddannelse

16 Revitax Ewaldsgade København N T F

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016 RABAT VED TILMELDING INDEN 20. MAJ 2016 Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2017

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2017 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2017 RABAT VED TILMELDING INDEN 20. MAJ 2017 Revitax er et specialfirma inden for skatteog momsrådgivning, der primært har revi sionsfirmaer som målgruppe. Vi har

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Af advokat Nicolai Thorsted

Af advokat Nicolai Thorsted Af advokat Nicolai Thorsted Kontakt info Andersen Partners Telefon: 76 22 22 22 Fax: 76 22 22 01 www.andersen partners.dk Advokat, Partner Nicolai Thorsted nth@andersen partners.dk Dir. tlf. 76 22 22 60

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

15% rabat Luk op og læs mere...

15% rabat Luk op og læs mere... Bestil nu og få 15% rabat Luk op og læs mere... KURSUS OVERSIGT 2016 Kurser, der skaber værdi Velkommen til foreningens efteruddannelse 2016 Få ny viden, du kan bruge i hverdagen Foreningens kurser giver

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Plan Solceller gammel ordning Opfølgning Nye regler Husstandsvindmøller Tilslutning til elnet skattepligt Regnskabsmæssig metode

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017 katalog: Aktuel Skat 2017 Aktuel Skat er årets faglige opdatering for rådgivere og assistenter på skatteområdet. Kurset er med til at sikre en fagligt høj standard i regnskaberne samt optimal og korrekt

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Aktionærlån - ejendomsoverdragelse mellem selskab og aktionær - ændring af værdiansættelsen - skatteforbehold - Landsskatterettens kendelse af SKM 2015.795 SR. Hvor langt rækker et skatteforbehold.

Læs mere

Omstrukturering. skatteregler i praksis. Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen. 2. udgave

Omstrukturering. skatteregler i praksis. Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen. 2. udgave Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen Omstrukturering skatteregler i praksis 2. udgave Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen Omstrukturering skatteregler i praksis

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Copenhagen Business School. Generationsskifte. Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed

Copenhagen Business School. Generationsskifte. Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed Copenhagen Business School Generationsskifte Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed Uffe Conradsen og Peter Kilsgaard Mortensen 07-12-2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

KURSUS UNDER VARME HIMMELSTRØG MED STOR FAGLIGHED OG FOKUS PÅ SKAT, MOMS, REVISION OG REGNSKAB

KURSUS UNDER VARME HIMMELSTRØG MED STOR FAGLIGHED OG FOKUS PÅ SKAT, MOMS, REVISION OG REGNSKAB KURSUS UNDER VARME HIMMELSTRØG MED STOR FAGLIGHED OG FOKUS PÅ SKAT, MOMS, REVISION OG REGNSKAB SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING Revitax A/S tilbyder et ugekursus, som opfylder kravene til revisorers efteruddannelse.

Læs mere

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner Moms Revisors Kombi Dage Revision & Erklæringer Bogholdere Retlige krav & Standarder Eksamenstræning Regnskab & Revision Skat Revisorassistenter Forberedelseskurser Grundlæggende Krav Fra registreret til

Læs mere

SAMBESKATNING OG AKKORD

SAMBESKATNING OG AKKORD SAMBESKATNING OG AKKORD FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 30. OKTOBER 2014 Advokat Torben Buur - DAHL Herning Dir. 88 91 92 43 Mobil 30 51 92 45 tbu@dahllaw.dk DISPOSITION 1. Sambeskatning præsentation

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Viden til Tiden. Generationsskifte / Ejerskifte. 26. november 2015. Knud Legaard / Henrik Roed Hansen

Viden til Tiden. Generationsskifte / Ejerskifte. 26. november 2015. Knud Legaard / Henrik Roed Hansen Viden til Tiden Generationsskifte / Ejerskifte 26. november 2015 Knud Legaard / Henrik Roed Hansen Agenda Generelt om generationsskifte/ejerskifte Har du den rigtige virksomhedsstruktur Generationsskifte

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Skrevet af: Vejleder: Liselotte Madsen Afleveret den 11. marts 2014 1 1 Indledning... 4 2 Problemformulering... 6 2.1

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S KURSUSKATALOG 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord Side 3 Praktiske oplysninger Side 4 Kursussteder og tidspunkter Side 5 Værd at vide om skat (aktuel skat) Side 6-7 Stram økonomi og likviditet (rekonstruktion

Læs mere

Økonomikonference 2015 Søren Hjorth, chefkonsulent Økonomi & Virksomhedsledelse, skatteafdelingen HVORDAN SER DE BEDSTES SKATTESTRATEGI UD?

Økonomikonference 2015 Søren Hjorth, chefkonsulent Økonomi & Virksomhedsledelse, skatteafdelingen HVORDAN SER DE BEDSTES SKATTESTRATEGI UD? Økonomikonference 2015 Søren Hjorth, chefkonsulent Økonomi & Virksomhedsledelse, skatteafdelingen HVORDAN SER DE BEDSTES SKATTESTRATEGI UD? PRÆSENTATION Søren Hjorth, chefkonsulent i skatteafdelingen SEGES

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet. Ulovlige lån til hovedaktionærer Arbejdsgruppen En tværgående arbejdsgruppe under FSR danske revisorer har drøftet nogle af de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer, der følger af de ændrede skatteregler

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014 www.pwc.dk Iværksætteri - kom godt igang! v/partner Jesper Falk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda De gode forudsætninger Virksomhedsbegrebet Valg af virksomhedsform Økonomistyring Budgettering 2 De gode

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Cand.merc.aud.-studiet Juridisk Institut Handelshøjskolen i København Kandidatafhandling 2009 Generationsskifte de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Afleveret den Udarbejdet

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer Valdemar Nygaard Aktieavancer: Temaet gennemgås med udgangspunkt i kapitel XVI i Almen skatteret. Hvor ikke andet er nævnt

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

KURSUSKATALOG 2008/09

KURSUSKATALOG 2008/09 KURSUSKATALOG2008/09 Indholdsfortegnelse Side Dato 2. Overordnet om kursusprogrammet 3. Generelt om Skat & Råds kurser 4. Årsregnskabsloven og de selskabsretlige regler grundlæggende 06.10.2008 5. Den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-411-0044 Den 1. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Styrkelse

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Fondsbeskatning og moms

Fondsbeskatning og moms Fondsbeskatning og moms Februar 2017 v/ Partner statsautoriseret revisor, Stefan Bjerregaard og partner, momschef Sten Kristensen Program Fondsbeskatning og moms Fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016 Sag 65/2015 (1. afdeling) RF Holding ApS (advokat Bente Møll Pedersen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd

Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - dansk Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd Generationsskifte af Rasmus Kristian Feldthusen og Jacob Graff Nielsen* 1. Indledning og oversigt over

Læs mere

Ejendomsforeningen Fyn. Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016

Ejendomsforeningen Fyn. Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016 Ejendomsforeningen Fyn Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016 Agenda Fordeling af anskaffelsessummer i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Skattemæssige afskrivninger og

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen Nyt vindmølleprojekt Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen AGENDA Indkomstopgørelse for vindmøllevirksomhed Etableringsudgifter Naboerstatning Anparter erhvervet

Læs mere

Dødsfald familie og formue

Dødsfald familie og formue Dødsfald familie og formue Det handler altid først og fremmest om familien. Om at hjælpe og sikre ro og tryghed for alle. Om det formelle og om det praktiske. Men det handler også om formuen. Om at gøre

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Hovedopgave HD Regnskab Foråret 2004 Handelshøjskolen i Aarhus GENERATIONSSKIFTE- MODELLER

Hovedopgave HD Regnskab Foråret 2004 Handelshøjskolen i Aarhus GENERATIONSSKIFTE- MODELLER Hovedopgave HD Regnskab Foråret 2004 Handelshøjskolen i Aarhus GENERATIONSSKIFTE- MODELLER Vejleder: Lars Henriksen Forfatter: Britt Søndergaard Larsen Aflevering: 3. maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Bilag 2 - CMA uddannelsen

Bilag 2 - CMA uddannelsen Bilag 2 - CMA uddannelsen ÅRHUS - Obligatoriske fag Indhold af faget Antal timer Selskabsret Fokusere på aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. 27 lektioner af 45 min Insolvensret Fokusere på konkurslovens

Læs mere

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Skat 2013 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Skat 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 2 1. Forskudsregistrering for 2013 2 2. Kommuneskatteprocenter inkluderet 2 3.

Læs mere

University of Copenhagen. Dødsboskatteret & dødsboskifteret Nielsen, Jacob Graff. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Dødsboskatteret & dødsboskifteret Nielsen, Jacob Graff. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Dødsboskatteret & dødsboskifteret Nielsen, Jacob Graff Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt J.nr. 2009-211-0009. Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 203 Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Revisoreksamen 2004. Opgave 1. dag. Mandag, den 9. august 2004. (8 timer)

Revisoreksamen 2004. Opgave 1. dag. Mandag, den 9. august 2004. (8 timer) Revisoreksamen 2004 Opgave 1. dag Mandag, den 9. august 2004 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven, bortset fra: disketter, mobiltelefoner, eller andet elektronisk kommunikationsudstyr

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere