Hold denne tast nede, indtil "Straks tilk. OK? vises. Tryk derefter på. derefter [BRUGER KODE] derefter [HA ENHED #]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hold denne tast nede, indtil "Straks tilk. OK? vises. Tryk derefter på. derefter [BRUGER KODE] derefter [HA ENHED #]"

Transkript

1

2 infinite prime Brugermanual - Version 2.00 Katalognummer: ZI0647A (11/08) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolpanel er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre relevante forudsætninger i direktiv 1999/5/EU. Copyright 2008 Electronics Line 3000 Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. -2-

3 Funktion Tast Yderligere information TILKOBLING ELLER ELLER Oversigt Hvis En-tast-tilkobling er slået fra, skal du indtaste din brugerkode, når du tilkobler systemet. Standardmasterkoden er STRAKS TILK. FRAKOBLE PANIK ALARM BRAND ALARM TRYGHEDS ALARM [BRUGER KODE] Hold denne tast nede, indtil "Straks tilk. OK? vises. Tryk derefter på Straks tilkobling annullerer indgangsforsinkelsen efter Del- eller Perimetertilkobling. Denne funktion kan aktiveres af din installatør. Hvis du indtaster din brugerkode, vil det også slå lyden fra sirenen i tilfælde af, at alarmen går. Tryk på disse taster samtidigt og hold dem nede for at starte alarmen. MENUTILSTAND TJEK PROBLEM- FORHOLD derefter [BRUGER KODE] Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer SLÅ HA/PGM ENHED TIL derefter [HA ENHED #] SLÅ HA/PGM ENHED FRA derefter [HA ENHED #] Brug menustasterne ( / ) indtil den ønskede funktion viser sig, tryk så på. Alternativt indtast genvejen (fx. 21 for Udkobling zoner). Ved at trykke på slås lyden fra alle problemtoner, som måtte komme fra systemet. Indtast HA modulnumrene i to cifre (fx. 03 eller 30 for PGM ). SERVICE KALD GLOBAL DØRKLOKKE OPTAG BESKED AFSPIL BESKED Hold denne tast nede, indtil Serviceopkald ringer vises. derefter derefter derefter Din installatør programmerer nummeret, der bruges til serviceopkald. Brug menunavigationstasterne ( / ) til at vælge aktivér eller deaktivér, tryk derefter på. Når du har indtalt en besked, vises "Besked venter", indtil beskeden er afspillet. Message Centeret er en valgfri funktion, som er inkluderet i bestemte versioner af infinite prime. -3-

4 Telekontrolkommandoer Funktion Tast Funktion Tast 2-VEJS AUDIO FRAKOBLE FULD TILKOBLET SIRENE ANNUL. HA ENHED XX ON * derefter FORLÆNG KALD HA UNIT XX OFF* derefter AFBRYD derefter * for PGM XX=30-4-

5 Indholdsfortegnelse Oversigt... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Kapitel 1: Introduktion og oversigt : Komponenter i sikkerhedssystemet : Systemovervågning : Hjem automation : Selvovervågning : Telekontrol : Talebesked... 7 Kapitel 2: Brugerinterface : Betjeningspanelet på forsiden : LCD-tastatur : Fjernbetjeninger : Trådløst betjeningspanel Kapitel 3: Til- og frakobling : Tilkobling af systemet : Frakobling af systemet : Indikation af tilkoblingsstatus : Tilkoblingstoner : Fjerntilkobling/-frakobling via SMS : Fjerntilkobling/-frakobling via telefonen Kapitel 4: Panikalarmer : Tastaturalarmer : Fjernbetjent panikalarm : Trådløst betjeningspanel, panikalarm Kapitel 5: Hjem automation og PGM : Tastaturstyring : Styring med fjernbetjening : Telefonstyring : SMS-kontrol : Tidsskema (ikke relevant for PGM) Kapitel 6: Telekontrol : Opkald til hjemmet : Serviceopkald : To-vejs audio efter en alarm : To-vejs audio følg mig : Tilstanden Simplex Kapitel 7: Avanceret systembetjening : Stop kommunikation : Zoneudkobling/zone ej udkoblet : Brugerkoder : Følg mig : Hændelseslog : Servicemenu Bilag A: Menustruktur Bilag B: Ordforklaring

6 Kapitel 1: Introduktion og oversigt Denne brugermanual indeholder alt, du har brug for at vide om dit infinite primesikkerhedssystem og giver en skridt-for-skridt instruktion til alle brugerfunktioner i systemet. Ud over de forklaringer, som du vil få af din installatør, opfordrer vi dig til at læse denne manual, så du kan få det fulde udbytte af funktionerne i dit system. Hav denne manual inden for rækkevidde, når du skal bruge systemet. Sikkerhedssystemet Infinite prime har mange funktioner for at imødekomme det brede udvalg af applikationer. Denne manual beskriver alle disse funktioner, men det er sandsynligt, at der er valgmuligheder, som ikke er relevante for dit system. Kontakt din installatør, hvis du har spørgsmål til de funktioner, der er beskrevet i denne manual. 1.1: Komponenter i sikkerhedssystemet Dit sikkerhedssystem består af et kontrolpanel, forskellige detektorer og et antal valgfri periferi enheder. Dette afsnit forklarer formålet med hver komponent i dit system. Kontrolpanel Kontrolpanelet er hjernen i systemet. Det kommunikerer med alle de enheder, der er tilsluttet systemet. For eksempel, i tilfælde af et indbrud, vil en detektor sende et signal til kontrolpanelet for at indikere, at den har registreret bevægelse i området. Når signalet er modtaget, vil kontrolpanelet indrapportere alarmen til din overvågningsservice og aktivere en sirene. Detektorer Detektorerne er de enheder, der beskytter dit hjem ved at advisere kontrolpanelet, når der er en brist i sikkerheden. Magnetkontakter beskytter dine døre og vinduer, imens bevægelsesdetektorer kan spore en ubuden gæst, der bevæger sig inden for synsfeltet. Dertil kan røgdetektorer installeres for at give en tidlig varsling i tilfælde af brand. Fjernbetjeninger Fjernbetjeninger er håndholdte sendere, der bruges til at betjene systemet. Forskellige fjernbetjeninger er tilgængelige, og de har en antal funktioner. Når systemet f.eks. skal til-/frakobles, kan den sende panikalarmer, og den har forskellige hjem-automationsfunktioner. Tastaturer Tastaturerne gør det muligt for dig at kommunikere med kontrolpanelet, så det udfører en række forskellige funktioner. Den primære funktion, du kan udføre med et tastatur, er at tilkoble systemet, når du forlader dit hjem, og frakoble det, når du kommer tilbage. Sirener Kontrolpanelet har en indbygget intern sirene, og derfor kan du også få en ekstern sirene installeret. Sirenerne lyder under bestemte alarmforhold for at advare dig og skræmme ubudne gæster væk. -6-

7 1.2: Systemovervågning Når en begivenhed finder sted i systemet, sender kontrolpanelet en besked til din overvågningsservice, som beskriver begivenheden. Det gør det muligt for overvågningsservice at foretage den rette handling. Systemovervågning kan implementeres enten fra almindelig telefon eller mobil kommunikation. En detektor registrerer. Kontrolpanelet adviseres. Husk, at et sikkerhedssystem ikke kan forhindre nødsituationer. Dette system har kun til formål at advare dig i tilfælde af en nødsituation og må ikke erstatte en generel sikkerhedspraksis eller en livs- og indboforsikring. 1.3: Hjem automation Et valgfrit udvidelsesmodul kan give dig muligheden for at kontrollere op til 16 individuelle, elektroniske apparater eller lamper ved at bruge tastaturet på frontpanelet, trådløse tastaturer eller fjernbetjeninger. Dertil kan hvert apparat programmeres til at blive tændt og slukket automatisk i henhold til timere og systemets status. 1.4: Selvovervågning Ud over evnen til at rapportere til en overvågningsservice, kan systemet også sende dig og andre brugere notifikationer, når en begivenhed finder sted. Det kan være i form af en mundtlig besked, der afspilles over telefonen, eller, hvis dit system understøtter GSM kommunikation, kan du modtage information om systemets status via SMS. Hvis en alarm opstår på stedet, vil du blive informeret, uanset hvor du befinder dig i verden. SMS-kontrol Ved at bruge din mobiltelefon kan du også sende kommandoer til apparaterne, som kontrolleres af funktionen Hjem automation, ved at bruge SMS og modtage en bekræftelse, når kommandoen er modtaget. 1.5: Telekontrol infinite prime har et udvalg af Telekontrol -funktioner, som giver fjernadgang via telefonen. Disse funktioner inkluderer fjernadgang til at slå anlægget til eller fra, HA on/off, PGM output aktivativering/deaktivering, aflys sirene og to-vejs audio via kontrolpanelets indbyggede mikrofon og højttaler. Funktionen To-vejs audio giver dig mulighed for at få direkte kontakt til dit hjem i tilfælde af en alarm eller bare for at tjekke lokalerne, mens du er væk. 1.6: Talebesked Talebesked er en valgfri funktion, som, hvis den sluttes til under programmeringen, gør, at systemet afspiller korte beskeder, der angiver systemets status. -7- En alarm går, og overvågningsservice får besked.

8 Kapitel 2: Brugerinterface Der er flere betjeningsmuligheder i systemet. Ud over tastaturet på frontpanelet kan dit system også indeholde en række periferi enheder, såsom tastaturer og fjernbetjeninger. Dette kapitel giver en kort introduktion til hver af disse enheder, som du kan bruge til at betjene systemet. Det er vigtigt, at du gør dig bekendt med disse enheder, inden du læser de følgende kapitler, som beskriver betjeningen af systemet mere detaljeret. 2.1: Betjeningspanelet på forsiden Tastaturet på frontpanelet er det primære brugerinterface, som giver dig alle de funktioner, du har brug for til at betjene dit sikkerhedssystem. LCDdisplay Systemstatusindikatorer Tilkoblingstaster Alfanumerisk tastatur Menutaster Hjem automation staster Tilkoblingstaster Systemet har tre tilkoblingstaster: Fuld, Del og Perimeter. Disse taster tilkobler systemet ved at bruge en af de tre tilkoblingsmetoder. En-tast-tilkobling er en mulighed, som programmeres af din installatør. Hvis denne mulighed er slået fra, skal du indtaste en brugerkode, når du tilkobler systemet. Systemstatus-indikatorer Systemstatus-indikatorerne giver vigtig information om systemets status såsom til-/ frakobling, alarm og strømsvigt. Indikation af Systemproblem Tændt under tilkobling. Slukket ved frakobling. Blinker efter alarm. Tændt når strøm tilsluttes. Slukket når strøm slåes fra. Blinker hvis der er problemer med lysnettet eller nødstrømsbatteriet. Hvis systemet opdager et problem, bliver teksten "Systemproblemer" vist på displayet. For at identificere problemet kan du rulle gennem problemlisten ved at trykke på. Når du ruller ned ad problemlisten, slår det samtidig lyden fra den problemlyd, der måtte lyde, hvis systemet er programmeret til at starte disse. Når problemet er løst, vil det forsvinde fra listen Systemproblemer. -8-

9 Knap til serviceopkald Knappen til serviceopkald gør dig i stand til at komme i kontakt med overvågningsservice og tale med en operatør. Tryk og hold knappen nede i nogle sekunder for at foretage et servicekald. Hjem automations- og PGM On/Off-taster Ved at trykke på en af hjem-automationstasterne efterfulgt af numrene (01-16 eller 30 til PGM) kan du kontrollere lamper og apparater i dit hjem, aktivere og deaktivere PGM-udgangen. Ved at trykke på begge hjem-automationstasterne samtidigt starter man en SOS panikalarm. 2.2: LCD-tastatur ON OFF Ud over tastaturet på frontpanelet kan dit system have et eller flere LCD-tastaturer. LCDtastaturet ligner frontpanelet og mange af funktionerne er de samme. LCDdisplay Systemstatus- LED'er Menutaster Alfanumerisk tastatur Tilkoblings taster Menutaster 2.3: Fjernbetjeninger Infinite prime understøtter to typer af fjernbetjente sendere. Knappernes funktioner er vist nedenfor for hver fjernbetjening. Fuld tilkobling Frakobling Perimetertilkobling eller Hjem automation/pgm Deltilkobling eller Hjem automation/pgm Tryghedsalarm -9-

10 2.4: Trådløst betjeningspanel Systemet understøtter op til fire trådløse betjeningspaneler. Du kan bruge betjeningspanelet til at tilkoble systemet, udføre basale hjemmeautomations-funktioner og starte en panikalarm i nødstilfælde. Hjemmeautomation/ PGM. On-tast Batteristatus LED Numerisk tastatur Tilkoblingstaster Annuller Hjemmeautomation/ PGM. Off-tast Numerisk tastatur Det numeriske tastatur kan bruges til at til- eller frakoble systemet ved at indtaste en brugerkode. Tilkoblingstaster Systemet har tre tilkoblingstaster: Fuld, Del og Perimeter. Disse taster tilkobler systemet ved at bruge en af de tre tilkoblingsmetoder. En-tast-tilkobling er en mulighed, som programmeres af din installatør. Hvis denne mulighed er slået fra, skal du indtaste en brugerkode, når du tilkobler systemet. Ved at trykke på Fuld og Perimeter-knapperne samtidig, starter man en panikalarm. Hjem-automation On/Off-taster Ved at trykke på en af hjem-automationstasterne efterfulgt af enhedsnummer (01-16) kan du kontrollere lamper og apparater i dit hjem. Annuller Annuller-tasten nulstiller tastaturet i tilfælde af, at du er kommet til at taste forkert. Hvis du for eksempel taster forkert, når du er ved at indtaste din kode, vil systemet vente på, at du indtaster alle fire tal, før systemet beslutter sig for, om det er den forkerte kode. Når du trykker på knappen Annuller, vil tastaturet se bort fra, hvad du tidligere har tastet, og du kan begynde forfra. Batteristatus LED Hver gang der bliver trykket på en tast, lyser én af batteristatus LED'erne. Når batteriet skal skiftes, lyser den røde LED for Lavt Batteri. -10-

11 Kapitel 3: Til- og frakobling Tilkobling af systemet kan defineres som aktivering af systemet. Når systemet er tilkoblet, overvåger det de zoner, der beskyttes af detektorerne. Hvis en detektor opdager en ubuden gæst, vil systemet starte en alarm. Visse detektorer, som f.ex. en røgdetektor, er altid aktive, uanset systemets status. 3.1: Tilkobling af systemet Tre tilkoblingstilstande er tilgængelige: Fuld, Del og Perimeter. Disse tilstande gør dig i stand til at tilkoble dit system, så det er tilpasset forskellige situationer. Fuld tilkobling Fuld tilkobling aktiverer hele systemet. Denne tilkoblingsmetode bruges, når du forlader hjemmet og efterlader det tomt. Deltilkobling Denne tilkoblingsmetode giver dig mulighed for at tilkoble dele af dit hjem, imens du opholder dig i andre dele af hjemmet. Perimetertilkobling Perimetertilkobling giver dig mulighed for at aktivere perimeterzonerne (vinduerne og dørene i dit hjem), hvilket gør, at du frit kan bevæge dig rundt i det beskyttede område. Før du tilkobler systemet, skal du tjekke, at alle døre og vinduer er sikret, så systemet er klar til at blive tilkoblet. Hvis En-tast-tilkobling er slået fra i programmeringen, skal du indtaste din brugerkode, når du tilkobler systemet via et tastatur. Tilkobling via frontpanelet eller trådløst betjeningspanel Sådan tilkobler du systmet med frontpanelet eller et trådløst betjeningspanle: Tryk på en af de tre tilkoblingstaster; udgangsforsinkelsen begynder at tælle ned. Ved slutningen af udgangsforsinkelsen er systemet tilkoblet. Tilkobling via LCD-tastaturet Sådan tilkobler du systemet fuldt ved at bruge LCD-tastaturet: Tryk på knappen Fuld tilkobling på tastaturet; udgangsforsinkelsen begynder at tælle ned. Ved slutningen af udgangsforsinkelsen er systemet tilkoblet. Sådan tilkobler du delvist eller perimeterzoner ved at bruge LCD-tastaturet: 1. Tryk på knappen Deltilkobling på tastaturet. 2. Brug menutasterne ( / ) til at vælge den ønskede tilkoblingsmetode. 3. Tryk på ; udgangsforsinkelsen begynder at tælle ned. Ved slutningen af udgangsforsinkelsen er systemet tilkoblet. -11-

12 Tilkobling med en fjernbetjening Sådan tilkobler du systemet med en fjernbetjening: Tryk på den relevante knap på din fjernbetjening (se 2.3: Fjernbetjeninger); udgangsforsinkelsen begynder at tælle ned. Ved slutningen af udgangsforsinkelsen er systemet tilkoblet. Tvungen tilkobling Tvungen tilkobling giver dig mulighed for at tilkoble, når systemet ikke er klar. For eksempel hvis en dør, der er beskyttet af en magnetkontakt, er åben, kan du tilkoble systemet på betingelse af, at døren lukkes ved slutningen af udgangsforsinkelsen. Er døren stadig åben efter udgangsforsinkelsen udløber, vil alarmen gå i gang. Tvungen tilkobling er kun tilgængelig, hvis valgmuligheden tilvælges under programmeringen. Tvungen tilkobling kan aktiveres for udvalgte zoner eller for hele systemet. Strakstilkobling Strakstilkobling er en funktion, der giver dig mulighed for at aflyse udgangsforsinkelsen efter at have deltilkoblet systemet eller ved perimetertilkobling. For at denne funktion skal kunne bruges, skal den aktiveres af din installatør under programmeringen. Sådan foretager du en øjeblikkelig tilkobling af systemet. 1. Tjek at systemet er klar til at blive tilkoblet. 2. Tryk på del- eller perimetertilkoblingstasten på tastaturet og indtast din brugerkode, hvis en-tast-tilkobling er slået fra. 3. Tryk og hold knappen nede på tastaturet indtil beskeden Straks tilk., OK? vises. 4. Tryk på ; udgangsforsinkelsen for den nuværende tilkoblingsperiode er annulleret. Superviseret tilkobling Superviseret tilkobling er en valgfri funktion, der er beregnet til at overvåge aktivitet på indbrudsdetektorer, før du tilkobler systemet. Hvis superviseret tilkobling er tilvalgt i programmering, og systemet ikke har modtaget signal fra en detektor inden for et vist tidsrum, vil det ikke være alle tilkoblingsmetoder, der knytter sig til denne detektor, der er tilgængelige. Hvis det er tilfældet, tryk på for at kontrollere, hvilken detektor, der er årsag til, at systemet melder "ikke klar". For at gøre den krævede tilkoblingsmetode tilgængelig, skal du aktivere detektoren. Hvis det ikke hjælper at aktivere detektoren, kan der være et problem med detektoren. Du kan udkoble detektorens zone for at tillade, at systemet kan tilkobles, indtil problemet med detektoren er løst se 7.2: Zoneudkobling/zone ej udkoblet. 3.2: Frakobling af systemet Når du træder ind i huset, vil indgangsforsinkelsen begynde at tælle ned. Du skal frakoble systemet inden for indgangsforsinkelsestiden for at forhindre, at systemet starter en alarm. For at frakoble systemet bruges et tastatur: Indtast din brugerkode. Sådan frakobler du systemet med en fjernbetjening: Tryk på frakoblingstasten se 2.3: Fjernbetjeninger. -12-

13 3.3: Indikation af tilkoblingsstatus Systemets tilkoblingsstatus vises kun på frontpanelet. Den følgende tabel forklarer de forskellige beskrivelser af tilkoblingsstatus, som vises på LCD-displayet. FRAKOBLET 11:22:02 Dette FRAKOBLET FULD TILKOBLET DEL TILKOBLET PERI TILKOBL. FULD TILKOBLER DEL TILKOBLER PERI. TILKOBLER DEL TILKOBLET IN PERI. TILKOBL. IN DEL TILKOBLER IN PERI. TILKOBL. IN betyder Systemet er frakoblet. Systemet er tilkoblet ved brug af den viste tilkoblingsmetode. Systemet er i gang med at tilkoble (vises under udgangsforsinkelsen). Systemet er tilkoblet ved brug af den viste tilkoblingsmetode med en aktivering af funktionen Straks tilk. Systemet er i gang med at tilkoble med en aktivering af funktionen Straks tilk. Systemet kan være programmeret til at vise tilkoblingsstatus på alle tidspunkter eller kun i de første to minutter efter du har til- eller frakoblet systemet. 3.4: Tilkoblingstoner Tilkoblingstoner er de toner, som systemet afgiver under indgang/udgangsforsinkelsen, og når systemet til- eller frakobles. Der er forskellige tilgængelige valgmuligheder, som bestemmer tonemønstret. Tilkoblingstoner kan afspilles enten via den eksterne trådløse sirene eller kontrolpanelets indbyggede sirene. 3.5: Fjerntilkobling/-frakobling via SMS FULD TILKOBLER FORLAD INDEN 7 Du kan til- og frakoble systemet ved at sende SMS-kommandoer fra en mobiltelefon til GSM kommunikationsmodul. Hver SMS-kommando indeholder følgende elementer: SMS-kommandobeskrivelse (op til 43 karakterer fri tekst) # (adskiller beskrivelsen fra den egentlige kommando) Brugerkode Kommando (120 = Frakobling, 121 = Fuld tilkobling, 122 = Deltilkobling, 123=Perimetertilkobling, 124 = Fuld + Perimetertilkobling, 125 = Del + Perimetertilkobling, 200 = Tilkoblingsstatus) Følgende eksempel viser formatet på en SMS-kommando, der frakobler systemet: SMS-kommandobeskrivelse Brugerkode Kommando F R A K O B L E #

14 SMS-kommandobeskrivelsen er valgfri, men du skal starte SMS-kommandoen med symbolet # for at få systemet til at acceptere kommandoen. Tilkoblingsstatus - tilbagemelding Når systemet modtager en forespørgsel om tilkoblingsstatus, sender det en statusbesked tilbage til afsenderen. Denne besked indeholder systemstatus og beskrivelsen af den bruger eller den enhed, der er brugt til at til-/frakoble systemet. Følgende eksempel viser et tilbagesvar for tilkoblingsstatus, hvor systemet er fuldt tilkoblet af en bruger ved navn Mark. F U L D T I L K O B L E T - M A R K 3.6: Fjerntilkobling/-frakobling via telefonen Ved hjælp af funktionen Telekontrol kan du via telefonen udføre fuld til- og frakobling af systemet. For yderligere information om telekontrolfunktionerne, se Kapitel 6: Telekontrol. -14-

15 Kapitel 4: Panikalarmer Panikalarmer giver dig mulighed for at sende en besked til overvågningsservice i tilfælde af en nødsituation. Der er forskellige typer panikalarmer og flere måder at starte dem på. 4.1: Tastaturalarmer Sådan aktiverer du en SOS panikalarm fra frontpanelets tastatur: Tryk samtidigt på tasterne Hjem automation On og Off og hold dem nede. Sådan aktiverer du en SOS panikalarm fra LCD-tastaturet: Tryk på og samtidigt og hold dem nede. Sådan aktiverer du en brandalarm fra frontpanelets tastatur eller LCD-tastaturet: Tryk på tasterne 1 og 3 samtidigt og hold dem nede. Sådan aktiverer du en tryghedsalarm fra frontpanelets tastatur eller LCD-tastaturet: Tryk på tasterne 4 og 6 samtidigt og hold dem nede. 4.2: Fjernbetjent panikalarm Sådan aktiverer du en panikalarm med fjernbetjeningen med fire knapper (EL-2614): Tryk på de nederste to knapper samtidigt. Tryghedsalarm Fjernbetjening med en knap (EL-2611) er beregnet til at sende en besked til din overvågningsservice i tilfælde af tryghedsalarm. Senderen er vandtæt og kan bæres omkring halsen som et smykkevedhæng. 4.3: Trådløst betjeningspanel, panikalarm Sådan aktiverer du en panikalarm fra det trådløse betjeningspanel (EL-2620): Tryk på tasterne Fuld- og Perimetertilkobling samtidigt. -15-

16 Kapitel 5: Hjem automation og PGM Funktionen Hjem automation er valgfri og kræver tilføjelse af et udvidelsesmodul. Hjem automation giver dig mulighed for at styre 16 individuelle lamper og apparater rundt omkring i hjemmet. I dette afsnit vil vi henvise til disse lamper og apparater som HAenheder. HA-enheder og den PGM-programmerbare udgang kan styres ved hjælp af tastatur og fjernbetjening, fjernstyret med telefon (DTMF eller SMS) eller programmeres til at reagere på specifikke systemstatusforhold. For eksempel kan en HA-enhed programmeres til at tændes, når systemet tilkobles, eller når en bestemt zone udløses. Derudover er funktionen Tilfældig beregnet til at tænde og slukke lamper om aftenen, når systemet er tilkoblet. Dette giver potentielle tyve det indtryk, at der er nogen hjemme. Tidsskemaet gør det muligt for dig at programmere tænd- og sluktider for hver HAenhed. Denne funktion findes i hovedmenuen. For yderligere information om, hvordan man finder rundt i menuen, henviser vi til Kapitel 7: Avanceret systembetjening. 5.1: Tastaturstyring To taster på tastaturet giver dig mulighed for at sende tænd-/slukkommandoer til HAenheder, aktivere og deaktivere PGM-udgangen. Installatøren programmerer, hvordan HA-enheden skal reagere på tændkommandoen. HA-enheden kan programmeres til at være tændt, indtil sluk-kommandoen er modtaget, eller automatisk slukke sig selv efter en forud programmeret tid. Sådan tænder du HA-enheder ved hjælp af tastaturet: 1. Tryk på tasten Tænd. 2. Indtast det tocifrede HA-enhedsnummer (01-16 eller 30 for PGM); den valgte HA-enhed tændes. Sådan tænder du HA-enheder ved hjælp af tastaturet: 1. Tryk på tasten Sluk. 2. Indtast det tocifrede HA-enhedsnummer (01-16 eller 30 for PGM); den valgte HA-enhed slukkes. 5.2: Styring med fjernbetjening Du kan styre to forskellige HA-enheder ved hjælp af en fjernbetjening med 4 knapper. Denne mulighed kan programmeres af installatøren. For yderligere informationer om tildeling af fjernbetjeningsknapper henviser vi til 2.3: Fjernbetjeninger. 5.3: Telefonstyring Ved hjælp af funktionen Telekontrol kan du fjernstyre HA-enheder og PGM-udgang via telefonen. For yderligere information om telekontrolfunktionerne, se Kapitel 6: Telekontrol. -16-

17 5.4: SMS-kontrol Hvis dit system understøtter mobil kommunikation, kan du fjernstyre HA-enheder og PGM via din mobiltelefon med et antal SMS-kommandoer. SMS-kommandoerne er beregnet til at blive indtastet som skabeloner på din mobiltelefon. Hver SMS-kommando indeholder følgende elementer: SMS-kommandobeskrivelse (op til 43 karakterer) # (adskiller beskrivelsen fra den egentlige kommando) Brugerkode Kommando (0=Off, 1=On) HA-enhedsnummer (01-16, eller 30 for PGM) Følgende eksempel viser formatet for en SMS-kommando, der skal tænde for en elkedel, der er styret af HA-enhed 08. SMS-kommandobeskrivelse Brugerkode On Enhed E L K E D E L O N # Brug ikke symbolet # i beskrivelsen, da systemet opfatter enhver tekst efter dette symbol som en del af kommandoen. SMS-kommandobeskrivelsen er valgfri, men du skal stadig indtaste # før brugerkoden. SMS-bekræftelse beskedformat Når en SMS-kommando er gennemført af systemet, og hvis det er programmeret af din installatør, kan der sendes en bekræftelsesbesked tilbage til din mobiltelefon. Denne besked indeholder HA-enhedens beskrivelse og den kommando, der blev sendt. Følgende eksempel viser den bekræftelse, du ville modtage for kommandoen i sidste afsnits eksempel. E L K E D E L - O N 5.5: Tidsskema (ikke relevant for PGM) Tidsskemafunktionen giver dig mulighed for at indstille en tænd- og sluktid for hver HAenhed. På disse tidspunkter vil systemet automatisk tænde og slukke for HA-enheden. Du kan også vælge de ugedage, hvor planen skal være aktiv. Tændt tid Sådan redigeres en HA-enheds Start tid: I hovedmenuen vælges HA Tidsskema [8]. Vælg en HA-enhed. I HA-enhedens undermenu vælges Start tid. Indtast et tidspunkt (TT:MM). Tryk på, når den ønskede indstilling vises. Slukket tid Sådan redigeres en HA-enheds Stop tid: 1. I hovedmenuen vælges HA Tidsskema [8]. 2. Vælg en HA-enhed. -17-

18 3. I HA-enhedens undermenu vælges Stop tid. 4. Indtast et tidspunkt (TT:MM). 5. Tryk på, når den ønskede indstilling vises. Ugeplan Sådan programmeres de ugedage, hvor planen skal være aktiv: 1. I hovedmenuen vælges HA Tidsskema [8]. 2. Vælg en HA-enhed. 3. I HA-enhedens undermenu vælges Tidsskema. 4. Brug tasterne 1 til 7 for at indstille dagene til tændt og slukket. Tast for at skifte til--- Tast for at skifte til--- 1 Søndag 5 Torsdag 2 Mandag 6 Fredag 3 Tirsdag 7 Lørdag 4 Onsdag 5. Tryk på, når den ønskede indstilling vises. -18-

19 Kapitel 6: Telekontrol Kontrolsystemet infinite prime har et udvalg af fjernbetjente telekontrolfunktioner, der giver fjernadgang via telefonen. Disse funktioner omfatter to-vejs audio, fjernbetjent til- /frakobling og sireneaflysning. To-vejs audio Du kan bruge funktionen To-vejs audio til at tjekke dit hjem i tilfælde af en alarm, eller som en anden form for kommunikation med dine familiemedlemmer. Hvis du for eksempel ønsker at ringe til en ældre person, der har svært ved at nå telefonen. Ved hjælp af funktionen To-vejs audio besvarer kontrolpanelet automatisk opkaldet og du kan kommunikere via den indbyggede mikrofon og højtaler. 6.1: Opkald til hjemmet Du kan ringe hjem når som helst og få kontakt med din familie, betjene systemet eller tjekke dit hjem, mens du er borte. Denne funktion er til rådighed for både almindelig telefonkommunikation og mobiltelefoner. Sådan foretages et opkald med en almindelig telefon Når dit sikkerhedssystem deler en telefonlinje med andre enheder (f.eks. telefonrør, en telefonsvarer eller en fax) er det vigtigt, at kontrolpanelet skelner mellem opkaldene, så systemet ved, hvornår det skal besvare opkaldet. Med henblik herpå anvender infinite prime en dobbeltopkaldsmetode. For at foretage et opkald til kontrolpanelet ved hjælp af dobbeltkaldsmetoden: 1. Tast dit telefonnummer. 2. Vent på to eller tre ring og læg så på. 3. Vent i mindst fem sekunder og tast så nummeret igen; på andet ring vil kontrolpanelet besvare opkaldet og udsende to toner. Sådan foretages et opkald til GSM kommunikationsmodulet Hvis dit system understøtter GSM kommunikation, har GSM kommunikationsmodulet sit eget, individuelle telefonnummer. Derfor er det ikke nødvendigt med dobbeltkald her, og du kan ringe direkte til kontrolpanelet. Opkaldsprocedure For at forhindre uautoriserede forsøg på at ringe til dit kontrolpanel, skal du indtaste en brugerkode, når du ringer hjem se 7.3: Brugerkoder, Kode 29. For at ringe hjem: 1. Ring til kontrolpanelet enten med dobbeltkaldsmetoden eller direkte (se ovenfor); når kontrolpanelet besvarer opkaldet, udsendes to toner. 2. Indtast telekontrolkoden (kode 29) på din telefon inden for 15 sekunder. Indtast ikke din brugerkode før du hører de to toner. Alle cifre, der indtastes før tonerne lyder, ignoreres af systemet. 3. En lyd indikerer, at systemet er klar til at modtage kommandoer. -19-

20 Følgende kommandoer er til rådighed: Tryk 2 for To-vejs audio. o Hvis tilstanden TVA defineres som Simplex (se 6.5: Tilstanden Simplex) åbner audiokanalen i tilstanden Lyt (mikrofon aktiv/højtaler inaktiv). For at skifte til tilstanden Tale, tryk 1 på din telefon. For at skifte tilbage til tilstanden Lyt, tryk 0 på din telefon. Tast 3 for fuld tilkobling af systemet. Tast 4XX for at tænde HA-enhed #XX. Tast "430" for at aktivere PGM-udgang (Enhed 30) Tast "5XX" for at slukke HA-enhed #XX. Tast "530" for at deaktivere PGM-udgang (Enhed 30) Tast 6 for at frakoble systemet. Tast 9 for at aflyse sirenen. Kommandoerne 3 (Fuld tilkobling), 4 (HA/PGM tændt), 5 (HA/PGM slukket), 6 (Frakobling) og 9 (Aflys sirene) kan også gennemføres når som helst under To-vejs audio. Fejl-bip (tre DTMF-toner) lyder ved en forkert DTMF-kommando. For at slette den seneste kommando, tryk på * eller #. 4. Opkaldets længde programmeres af din installatør. Ti sekunder før opkaldet afsluttes, udsendes to korte toner. For at forlænge opkaldet, tryk 7 på din telefon. 5. For at afbryde inden opkaldet er slut, tryk på * og derefter # på din telefon. Dæmpning af sirene Sirenen dæmpes under To-vejs audio-kommunikation. Når opkaldet afsluttes, genaktiveres sirenen (hvis sireneafbrydelsen endnu ikke er udløbet). Du kan annullere genaktiveringen af sirenen ved at trykke på "9" på din telefon under opkaldet. 6.2: Serviceopkald Funktionen serviceopkald gør dig i stand til at ringe til overvågningsservice ved trykke på en tast. Sådan foretages et serviceopkald: Tryk på og hold tasten Serviceopkald nede i et par sekunder. Hvis du bruger tilstanden Simplex, forbindes opkaldet i tilstanden Lyt se 6.5: Tilstanden Simplex. 6.3: To-vejs audio efter en alarm I tilfælde af indbruds-, brand- eller tryghedsalarmer er kontrolpanelet i stand til at rapportere hændelserne og så opretholde forbindelsen. Dette gør det muligt for overvågningsservice at få bekræftet alarmen eller skaffe assistance i tilfælde af en nødsituation. 6.4: To-vejs audio følg mig Denne funktion får kontrolpanelet til at ringe til dig i tilfælde af en alarm, så du kan tjekke din familie og dit hjem. -20-

21 Når kontrolpanelet ringer, vil du høre to korte toner, når du tager telefonen. Tryk "2" på din telefon for at besvare opkaldet. Hvis du trykker på 9 for at besvare opkaldet, afbryder kontrolpanelet samtidigt sirenen, når du besvarer opkaldet. Hvis du bruger tilstanden Simplex, forbindes opkaldet i tilstanden Lyt se 6.5: Tilstanden Simplex. 6.5: Tilstanden Simplex Det er muligt at funktionen To-vejs audio i dit system er programmeret til at køre i tilstanden "Simplex". Tilstanden Simplex betyder, at den ene part kan tale, mens den anden part lytter. Hvis du bruger tilstanden Simplex, forbindes opkaldet i tilstanden Lyt. I tilstanden Lyt er mikrofonen på kontrolsystemet tændt, så du kan lytte med. Hvis du ønsker at skifte til tilstanden Tale, tryk 1 på din telefon. I tilstanden Tale er mikrofonen slukket og højtaleren er tændt, så du kan tale til personen i den anden ende af linjen. Hvis du ønsker at skifte tilbage til tilstanden Lyt, tryk 0 på din telefon. -21-

22 Kapitel 7: Avanceret systembetjening Udover de basisfunktioner, der er beskrevet i de foregående kapitler, har du adgang til yderligere funktioner via menuen. Dette kapitel beskriver disse funktioner og menuprocedurerne. Menunavigation Ved hjælp af LCD-tastaturet på frontpanelet kan du navigere i menuerne med menutasterne ( / ) og træffe enkle ja/nej-beslutninger ved hjælp af tasterne og. Funktionernes tilgængelighed afhænger af den brugerkode du brugte, da du gik ind i menutilstand. Nogle funktioner kan kun udføres med masterkoden (bruger 1). Visse funktioner, såsom systemprogrammering, er ikke beregnet til brugeren, og hertil har kun installatøren adgang. Følgende eksempel forklarer proceduren for at gennemse hændelsesloggen (kun adgang med masterkode). 1. Tryk på for at komme til menutilstand. 2. Indtast masterkoden; og den første funktion i hovedmenuen,1. Stop komm. vises. 3. Tryk på indtil 6. Hændelses log vises. 4. Tryk på for at få adgang til hændelseslogmenuen; 1. Se log vises. 5. Tryk på for at vælge den viste funktion. Tryk på, hvis du ikke ønsker at vælge den viste funktion. Tryk på fører dig også tilbage til det forrige menuniveau. Menutilstand afsluttes automatisk to minutter efter det sidste tryk på en tast. I hele dette kapitel har vi forsøgt at medtage alle systemfunktionerne med en struktur og rækkefølge, der ligner den de forekommer i i menuen. Ovennævnte procedure giver en detaljeret beskrivelse af menunavigationen. Men for at forenkle procedurerne i resten af kapitlet, er følgende betegnelser anvendt: Dette I menuen Zoneudkobling vælges Ej udkobl. alle. betyder Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på og indtaste din brugerkode. Navigér med piletasterne, til du når Zoneudkobling og tryk på. Navigér med piletasterne, til du når Ej udkobl. alle og tryk på. Vælg... Brug piletasterne til at rulle igennem mulighederne og tryk på. [61] Genvejen til en specifik funktion fra hovedmenuen. I dette tilfælde er dette genvejen til Se log. Disse vises i procedurerne som en ekstra hjælp til at navigere i menuerne. 7.1: Stop kommunikation Funktionen Stop kommunikation giver dig mulighed for at forhindre systemet i at rapportere en falsk alarm. Sådan stoppes kommunikation: I hovedmenuen vælges Stop komm. [1]; alle ventende beskeder til overvågningsservice bliver annulleret. -22-

23 7.2: Zoneudkobling/zone ej udkoblet Når en zone er udkoblet, ignoreres dens detektor af systemet, og der bliver ikke startet en alarm, når den udløses. For at udkoble eller ej udkoble en zone: 1. I menuen Zoneudkobling vælges Udkob/ej udkob. [21]. 2. Brug piletasterne til at rulle til den zone, du ønsker at udkoble eller ej udkoble. 3. Tryk på for at skifte udkoblingsstatus. 4. Tryk på ; Gem ændringer? vises. 5. Tryk på for at bekræfte den ændrede udkoblingsstatus. For at ej udkoble alle zoner: 1. I menuen Zoneudkobling vælges Ej udkobling alle [22]. 2. Tryk på ; alle zoner er ej udkoblet Alle udkoblede zoner bliver automatisk ej udkoblet, når systemet frakobles. En brandzone kan ikke udkobles. 7.3: Brugerkoder infinite understøtter mange individuelle brugerkoder. Hver af disse koder er på fire cifre. De fleste systemfunktioner kræver, at du indtaster en gyldig brugerkode. Muligheden for at udføre en funktion er defineret af din brugerkodes rettighedsniveau. Disse rettighedsniveauer er forud defineret for hver kode, som beskrevet nedenfor. Kode 1: Masterkode Masterkoden er det højeste brugerrettighedsniveau. Med masterkoden kan du redigere alle andre brugerkoder. Derudover giver masterkoden adgang til Hændelseslog, menuen Service og programmering af plan for Hjem automation. Fabriksmasterkoden er Udskift denne kode så snart systemet er installeret! Kode 2-19: Kontrolleret koder Når du bruger en styret brugerkode til til- og frakobling, giver systemet besked til overvågningsservice. Kode 20-25: U-kontrolleret koder Ikke-styrede koder får ikke systemet til at sende til-/frakoblingsrapporter til overvågningsservice. Systemet sender kun en frakoblingsrapport, hvis du bruger denne kode til at frakoble systemet efter en alarm. Kode 26-27: Begrænsede koder En begrænset kode giver dig mulighed for at udstede en kode, der kun er gyldig en dag. Denne kode udløber automatisk 24 timer efter, at den er programmeret. Kode 28: Overfaldskode Overfaldskoden er beregnet til situationer, hvor du er tvunget til at betjene systemet. Denne brugerkode giver adgang til udvalgte funktioner, mens den sender en besked om hændelsen til overvågningsservice. -23-

24 Kode 29: Telekontrolkode Telekontrolkoden er beregnet til at give brugeren mulighed for at gennemføre en række opgaver via telefonen med DTMF-kommandoer. Ved hjælp af denne kode kan brugeren kontakte systemet for at til- og frakoble, tænde og slukke for HA-enheder, aktivere og deaktivere PGM-udgangen, aflyse sirenen eller etablere to-vejs audiokommunikation. Denne kode kan kun bruges til dette specifikke formål og giver ikke adgang til yderligere systemfunktioner som f.eks. frakobling. Redigering af brugerkoder Brugerkoderedigering er en funktion, der kun er tilgængelig med en masterkode. For at opretholde et højt sikkerhedsniveau, skal alle brugerkoder være fortrolige. Sådan redigeres en brugerkode: 1. I hovedmenuen vælges Bruger koder [4]. 2. Vælg den kode, du ønsker at redigere; 3. I kodens undermenu vælges Ændre kode; den 4-cifrede kode vises og cursoren blinker på det første tal. 4. Rediger koden. 5. Tryk på ; den nye kode gemmes i hukommelsen. Hvis du indtaster en kode, der er identisk med en eksisterende brugerkode, vil kontrolpanelet udsende en fejltone og den nye kode bliver ikke accepteret er ikke en gyldig brugerkode, da denne værdi bruges til at slette en brugerkode. Sådan slettes brugerkoder Som en yderligere sikkerhedsfunktion skal du sikre, at du sletter alle ekstra koder, der ikke længere er i brug. Sådan slettes en brugerkode: 1. I hovedmenuen vælges Bruger koder [4]. 2. Vælg den kode, du ønsker at slette; 3. I kodens undermenu vælges Ændre kode; den 4-cifrede kode vises og cursoren blinker på det første tal. 4. Indtast Tryk på ; koden slettes. Masterkoden kan ikke slettes. Brugerkodebeskrivelser Ved hjælp af det alfanumeriske tastatur på frontpanelet kan du redigere brugerkodebeskrivelserne på 16 karakterer og indtaste navn eller titel på de brugere, der skal anvende koderne. For at indtaste tekst, tryk på en tast flere gange for at rulle igennem de karakterer, der vises på tasten. For eksempel, tryk på 6MNO for at indtaste M, N, O, eller 6 respektivt. Du kan også bruge tasterne 1 og 0 til at indtaste symboler. Når du har indtastet tekst, flyttes cursoren automatisk til den næste karakter. Sådan redigeres en brugerkodebeskrivelse: 1. I hovedmenuen vælges Bruger koder [4]. 2. Vælg en kode. 3. I kodens undermenu vælges Navne. 4. Rediger beskrivelsen ved hjælp af det alfanumeriske tastatur. 5. Tryk på, når du er færdig med at redigere Brug denne knap til at tilføje et mellemrum før den aktuelle karakter ved redigering af beskrivelsen. Brug denne knap til at slette den aktuelle karakter.

25 7.4: Følg mig Funktionen Følg mig er beregnet til at underrette brugeren om, at visse hændelser har fundet sted i sikkerhedssystemet. Denne hændelse kan sendes som en SMS-besked til en mobiltelefon. Alternativt kan denne funktion få kontrolpanelet til at ringe til dig i tilfælde af en alarm, så du kan tjekke din familie og dit hjem. Funktionen SMS følg mig kræver at GSM kommunikation understøttes. Du kan kun få adgang til menupunktet Følg mig, hvis denne funktion er aktiveret under programmeringen. Sådan redigeres følg mig-nummeret: 1. I hovedmenuen vælges Følg mig # [5]. 2. Indtast et telefonnummer til følg mig-kommunikation. Når SMS-funktionen Følg mig bruges, skal nummeret være til en mobiltelefon, der kan modtage SMS-beskeder. 3. Tryk på, når du er færdig med at redigere. 7.5: Hændelses log Hændelsesloggen registrerer hændelser, der har fundet sted i dit sikkerhedssystem. Når loggen er fuld, slettes de ældste hændelser automatisk og erstattes af nye hændelser. For at gennemse hændelsesloggen: 1. I menuen Hændelses log vælges Se log [61]; den nyeste hændelse vises. 2. Brug piletasterne til at rulle igennem hændelserne. 3. Når du er færdig med at gennemse listen, tryk på for at forlade loggen. Hændelsesloggen viser følgende information for hver hændelse: 1 Hændelsen en kort beskrivelse af den hændelse, der fandt sted. 2 Zonebeskrivelse hvor fandt hændelsen præcist sted. 3 Tid-/datostempel det præcise tidspunkt for hændelsen. 4 Rapporteringsoplysninger et enkelt tegn, der angiver, om hændelsen blev rapporteret til kontrolcentralen. De tilgængelige muligheder er R: Rapport sendt, F: Rapport mislykkedes eller N: Ingen rapport. 5 Fabriksbeskrivelse i dette tilfælde nummeret på zonen. Tryk på denne tast for at vise tidspunkt/datostemplet eller fabriksbeskrivelsen på den anden række i displayet. BRAND ALARM KØKKEN BRAND ALARM 11/14/03 12:34 R Eksemplet ovenfor beskriver hændelsesloggens optegnelser for en brandalarm i køkkenet (zone 4) 14. november Rapporten blev sendt til kontrolcentralen BRAND ALARM ZONE #

26 7.6: Servicemenu Menuen Service har forskellige funktioner, der giver dig mulighed for effektivt at teste dit system. Du kan få adgang til menuen Service ved hjælp af din masterkode. Indstil tidspunkt & dato Sådan indstilles tiden: 1. I menuen Service vælges Sæt tid/dato, Sæt tid [7011]. 2. Indtast den korrekte tid. 3. Tryk på ; tiden bliver ændret. Sådan indstilles datoen: 1. I menuen Service vælges Sæt Tid/dato, Sæt dato [7012]. 2. Indtast den korrekte dato. 3. Tryk på ; datoen bliver ændret. Formatet for tidspunkt og dato defineres af din installatør ved programmeringen. Hvis du indstiller tiden i 12-timers format, bruges tasten til at skifte mellem AM og PM. Beskedcenter Beskedcenteret er beregnet til at du kan indtale en kort besked, som kan afspilles senere af en anden bruger. Når en besked er optaget, vises Besked venter på LCD, indtil beskeden er afspillet. Sådan afspilles en optaget besked: I menuen Service vælges Beskeder, Afspil besked [7021]. Sådan optages en besked: 1. I menuen Service vælges Beskeder, Optag besked [7022]. 2. Tryk på for at begynde at optage beskeden. 3. Indtal din besked. Beskeden kan vare op til 20 sekunder. 4. Tryk på for at standse optagelsen; beskeden afspilles automatisk og OK? vises. 5. Tryk på for at gemme din optagelse. Sådan slettes en besked: 1. I menuen Service vælges Beskeder, Slet besked [7023]; OK? vises. 2. Tryk på ; beskeden slettes. Man kan også få adgang til funktionerne Optag og Afspil via en bekvem genvej uden at behøve at indtaste en gyldig brugerkode. For at få adgang til funktionen Optag besked fra Standbytilstand, tryk på og så. For at få adgang til funktionen Afspil besked fra Standbytilstand, tryk på og så. -26-

27 Sirenetester Sådan testes den eksterne, trådløse sirene: I menuen Service vælges TL-sirene test [703]; den trådløse sirene udsender en kort tone. Sådan testes den indbyggede sirene: I menuen Service vælges Sirene test [704]; den indbyggede sirene udsender en kort tone. Højtaler Test Højtaler Testen giver dig mulighed for at tjekke om højtaler, LED og LCD fungerer korrekt. Sådan testes systeminterface: I menuen Service vælges Højtaler test [705]; en kort sekvens af lyde kommer fra højtaleren, alle LED blinker og LCD bliver testet på alle tilsluttede LCDtastaturer. Gangtest Tilstanden Gangtest giver dig mulighed for at teste alle de detektorer, der er tilmeldt dit system, uden at udløse en alarm. Sådan startes tilstanden Gangtest: 1. I menuen Service vælges Gang test [706]; der vises en liste over tilmeldte detektorer. 2. Udløs hver detektor; når systemet modtager en vellykket sending fra en detektor, bliver detektoren fjernet fra listen. 3. Når alle detektorer er fjernet fra listen, vises Gang test slut. Sender Menuen Sender har to funktioner, TX liste og TX test. TX list indeholder alle tilmeldte sender og deres seneste rapporterede status. Sådan gennemser du TX liste: 1. I menuen Service vælges Sender, TX liste [7071]; den første sender på listen bliver vist. 2. Brug piletasterne til at rulle igennem senderlisten. 3. Når du er færdig med at gennemse listen, tryk på for at forlade listen. TX listen viser følgende information for hver sender: 1 Beskrivelse af senderen 2 Signalstyrke for det senest modtagne signal 3 En forkortelse for den senest modtagne status for senderen. 1 HOVEDDØR S=6 OK 2 3 Tryk på denne tast for at vise senderens fabriksbeskrivelse. Dette OK SA BL US NA betyder Senderen fungerer korrekt Sabotageforhold Lavt batteriniveau Senderen er ikke synkroniseret Senderen er inaktiv -27- Informér din installatør

28 Den anden funktion, TX test, giver dig mulighed for at identificere senderne. I tilstanden TX test vil der lyde en tone og den aktiverede sender vil blive vist, hver gang der modtages et signal. Sådan startes tilstanden TX-test: 1. I menuen Service vælges Sender, TX test [7072]. 2. Aktivér en sender; senderens specifikationer vises. 3. Når du er færdig, tryk på for at forlade tilstanden TX test. Audiovolumen Sådan justeres mikrofonens følsomhed og højtalerens volumen: 1. Etabler en to-vejs audioforbindelse. 2. I menuen Service vælges Lyd volume [708]. 3. Juster indstillingen iht. følgende tabel. Tast for at... 1 Forøg mikrofonens følsomhed 4 Reducér mikrofonens følsomhed 3 Øg højtalerens volumen 6 Reducér højtalerens volumen 4. Tryk på ; de nye indstillinger gemmes i hukommelsen. GSM-signalstyrke Du kan måle GSM-signalstyrken ved at bruge systemets RSSI-måler (Received Signal Strength Indication). Sådan vises GSM-signalstyrkeoversigten: I menuen Service vælges GSM signal [709]; signalstyrken for det mobile netværk bliver vist. Versionsvisning Sådan vises systemets software- og hardware-versioner: I menuen Service vælges Version [710]; software (SW) og hardware (HW)- versionerne bliver vist. Global dørklokke Din installatør kan programmere hver detektor til at få systemet til at kime, når den bliver aktiveret. Denne funktion er kun aktiv, når systemet er frakoblet. For eksempel kan systemet programmeres til at kime, hver gang fordøren bliver åbnet eller lukket. Funktionen Global dørklokke giver dig mulighed for at tænde og slukke for dette. Sådan aktiveres eller deaktiveres Global dørklokke: 1. I menuen Service vælges Glo. dørklokke [712]. 2. Vælg enten Aktiver eller Deaktiver. 3. Tryk på, når den ønskede indstilling vises. Denne oversigt... betyder 8 til 9 Modtagelsen er god 5 til 7 Modtagelsen er acceptabel Mindre end 5 Modtagelsen er uacceptabel Man kan også få adgang til Global dørklokke via en bekvem genvej uden at behøve at indtaste en gyldig brugerkode. For at få adgang til muligheden Global dørklokke fra Standbytilstand, tryk på og så. -28-

29 Bilag A: Menustruktur Tegnforklaring: Installatørkode påkrævet Masterkode påkrævet -29-

30 Bilag B: Ordforklaring 24 t zone En detektor, som altid er aktiv, uanset om systemet er til- eller frakoblet. Annuller tast Annuller rapport A En tast på den trådløse terminal, der får systemet til at se bort fra en delvist indtastet kode eller kommando, som er indtastet ved en fejl. En funktion, som tømmer alle kommunikationsbuffere og standser overførslen af enhver ventende besked til overvågningsservice. B Begrænset kode En brugerkode, som automatisk udløber 24 timer efter at den er programmeret. Beskrivelse Brugerdefinerede betegnelser, der er programmeret til hver brugerkode, zone, fjernbetjening, tastatur osv. Beskedcenter Bruger kode Bruger TVA-kode Deltilkobling Detektorer Dørklokke Ej udkobling En-tast-tilkobling Fjernbetjening Fjernopdatering af firmware Følg mig Forsinkelse Frakoblet Frontpanel Fuld tilkobling Gangtest Genoprettelse En valgfri funktion som giver brugerne mulighed for at optage beskeder, som kan afspilles af andre brugere. En fire-cifret kode som giver adgang til visse systemfunktioner såsom til- og frakobling af systemet. En brugerkode der giver adgang til to-vejs audiokommunikation. D En tilkoblingsmetode, som er beregnet til at aktivere en bestemt del af området. Det udstyr, der er installeret i hjemmet og som adviserer panelet i tilfælde af en alarm. En funktion der giver lyd, når specifikke detektorer aktiveres. E Genopretning af en udkoblet zone til dens oprindelige tilstand. Tilkobling af systemet uden brug af en gyldig brugerkode. F Håndholdte, trådløse sendere, der bruges til fjernstyring af systemet. Opdatering af kontrolsystemets firmware fra en fjern-pc ved hjælp af WEB-kommunikation. En funktion som gør brugere i stand til at modtage beskeder på deres telefon om, at en hændelse har fundet sted i systemet. Udgangs-/indgangsforsinkelsestiderne, der giver brugeren mulighed for at til- og frakoble systemet uden at udløse en alarm. Den tilstand, hvor sikkerhedssystemet er deaktiveret. Under frakobling vil kun detektorer, der er defineret som 24 timer, Panik, Tryghed, Brand, Gas, Vand og Miljø være i stand til at udløse en alarm. Hovedinterface som findes foran på kontrolsystemet og som består af et LCD-tastatur. En tilkoblingsmetode, som aktiverer hele systemet, når området er forladt. G En tilstand som giver mulighed for at teste detektorer uden at udløse en alarm. Genopretning efter et problem til normaltilstand. For eksempel, hvis strømmen er gentilsluttet, sendes en hændelseskode for Genoprettelse af Strømtab til kontrolcentralen. -30-

31 Global dørklokke Hændelses log HA-enheder Hjem automation U-kontrolleret kode Indgangsforsinkelse Klar Kode LAN IP-adresse Log Lyde Masterkode GSM kommunikation Overfaldskode Panikalarm En funktion som aktiverer/deaktiverer kimefunktionen for hele systemet se Dørklokke. H En liste over hændelser, der er forekommet i systemet. Hjem automationsenheder (fork.). De lamper og apparater i hjemmet, som er styret af den valgfrie funktion Hjem automation. En valgfri funktion som giver brugeren mulighed for at styre elektriske apparater og lamper via kontrolsystemet. I En brugerkode, der ikke får systemet til at advisere overvågningsservice, når den anvendes til til- og frakobling. Systemet rapporterer kun, hvis koden bruges til at frakoble systemet efter en alarm. Se Forsinkelse K Den tilstand, hvor alle zoner er lukkede og systemet er parat til tilkobling. Se Bruger kode L Den adresse, som din hjemmerouter har tildelt kontrolsystemet. Se Hændelseslog Lyde som kommer fra kontrolsystemets interne el. eksterne sirene. M Den eneste brugerkode, der kan programmere andre brugerkoder. Masterkoden har også eksklusive adgangsrettigheder til specifikke systemfunktioner. Overvågning og styring via et mobilt netværk. O En brugerkode, som udløser en lydløs alarm, der indikerer, at brugeren er tvunget til at betjene systemet. P En brugerstartet begivenhed, som adviserer overvågningsservice i nødstilfælde. Perimetertilkobling En tilkoblingsmetode som er beregnet til at aktivere de detektorer, der beskytter døre og vinduer, mens det er muligt for beboerne at bevæge sig frit i huset. PGM En programmerbar udgang, som udløses efter specifikke systemstatusforhold, eller ved fjernkommando sendt via PSTN, GSM, Ethernet, fjernbetjening, tastatur eller fjernprogrammering. Problemlyd Lyde fra systemet, som indikerer problemer. Proxbrik RSSI Et RF ID-udstyr der bruges til at til- og frakoble systemet ved at sætte den ind mod den trådløse terminal. R Received Signal Strength Indication (indikation af modtaget signalstyrke) (fork.) RF-støj i systemets modtager. -31-

Oversigt -3- Funktion Tast Yderligere information [BRUGER KODE] derefter [BRUGER KODE] derefter [HA ENHED #] derefter [HA ENHED #]

Oversigt -3- Funktion Tast Yderligere information [BRUGER KODE] derefter [BRUGER KODE] derefter [HA ENHED #] derefter [HA ENHED #] iconnect Brugermanual for kontrolsystem - Version 2.00 Katalognummer: ZI0762A (3/10) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Herved erklærer Electronics Line 3000 Ltd., at dette kontrolsystem

Læs mere

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer iconnect Brugermanual for kontrolsystem - Version 2.00 Katalognummer: ZI0762A (3/10) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Herved erklærer Electronics Line 3000 Ltd., at dette kontrolsystem

Læs mere

Kapitel 2: Brugerfladen... 5 2.1: Frontpaneltastaturet... 5 2.2: Fjernbetjeninger... 6 2.3: Trådløst tastatur... 6

Kapitel 2: Brugerfladen... 5 2.1: Frontpaneltastaturet... 5 2.2: Fjernbetjeninger... 6 2.3: Trådløst tastatur... 6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion og oversigt... 3 1.1: Sikkerhedssystem-komponenter... 3 1.2: Systemovervågning... 4 1.3: Hjemmeautomation... 4 1.4: GSM overvågning og betjening...4 Kapitel

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Fotoalarm P7 Brugermanual 2012

Fotoalarm P7 Brugermanual 2012 Fotoalarm P7 Brugermanual 2012 Marts 2015 Referenceoversigt Funktion Tryk Yderligere information Tilkobling Hvis Et-Tast Tilkobling ikke er tilsluttet Kontrol Systemet, indtastes Brugerkoden ved eller

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg. Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler

AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg. Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler Fleksible sikkerhedsløsninger Fra beboelse til erhverv. AlphaVision ML alarmanlæg tilbyder, med

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm Fire Fighter Communication system - FFK10 og FFP10 Kommunikationssystem for brandelevatorer i henhold til EN 81-72. Giver mulighed for kommunikation imellem elevatorstolen, motorrummet (FFP10) og indsatslederens

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5 Taster på Alarmcentralen...5

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Indholdsfortegnelse -3-

Indholdsfortegnelse -3- infinite 250 Installation Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0372A (9/04) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Brugermanual AlphaLot. Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics.

Brugermanual AlphaLot. Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics. Brugermanual AlphaLot Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Brugervejledning til AlphaLot Rev. 3.9 22-05-2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Available At Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

multiguard Light Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Brugermanual Varenr. 107004 FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Ver. 2.

multiguard Light Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Brugermanual Varenr. 107004 FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Ver. 2. multiguard Light FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Brugermanual Varenr. 107004 Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Ver. 2.16 Brugermanual, multiguard Light, Side 2 Ægte trådløs overvågning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400 Betjeningsvejledning Alarm System AS-400 Indholdsfortegnelse Egenskaber Funktioner... 03 Installation... 04 Initialisering... 06 System... 06 Indstillinger... 06 føj Fjernbetjening... 07 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Duplex 988 TRÅDLØS OVERVÅGNING

Duplex 988 TRÅDLØS OVERVÅGNING Duplex 988 TRÅDLØS OVERVÅGNING Brugermanual Varenr. 107015 Sådan virker Duplex 988 Funktionsoversigt Ver. 1.08 Brugermanual, Duplex 988, Side 2 Ægte trådløs overvågning mange anvendelsesmuligheder Duplex

Læs mere