Strategi. Forbrugerrådets strategi og visioner. De næste ti år Forbrugerrådets vision frem mod 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi. Forbrugerrådets strategi og visioner. De næste ti år Forbrugerrådets vision frem mod 2020"

Transkript

1 Strategi Forbrugerrådets strategi og visioner De næste ti år Forbrugerrådets vision frem mod 2020 DET gør vi de næste tre år Strategiske mål for Forbrugerrådets arbejde Her skal vi satse Interview med rådsmedlemmer og medarbejdere

2 2 forbrugerrådets strategi og visioner Forbrugerrådet i fremtiden Forbrugerrådet har fået en ny og ambitiøs strategi. Med dette særtryk af Tænk præsenterer vi strategien der omfatter visionen for, hvor vi er i 2020, og de mål på tre års sigt, der skal føre os i retning af visionen. Vi fremhæver nogle af de mennesker, som er afgørende for, at den fører til resultater. Vi har i strategien lagt vægt på, at Forbrugerrådet skal udvikle sig betydeligt og sikre den bredest mulige forankring i samfundet, udtrykt gennem et stort antal medlemmer og gennem styrket dialog med forbrugere, virksomheder og organisationer. Vi skal skabe mest mulig værdi og skubbe på for at fremme bæredygtighed, og for at virksomhederne løfter deres sociale ansvar. Forbrugerrådet kan i løbet af de kommende år vokse til at blive en folkelig bevægelse både i indhold og slagkraft. Forbrugerrådet skal også give et væsentligt bidrag til at fremme konkurrenceevne og produktivitet og derigennem skabe bedre vilkår for forbrugerne. Vores faglige troværdighed er i den proces helt afgørende, og derfor har vi i strategien fokus på at sikre, at vi inddrager landets bedste eksperter i de ofte komplekse forbrugerpolitiske spørgsmål. Strategien kræver, at vi arbejder sammen og bruger alle de gode kræfter, vi har i Forbrugerrådet og udenfor. Vi glæder os til i fællesskab at udmønte strategien for en bæredygtig, forsvarlig og fremtidsorienteret forbrugerpolitik. Formand Camilla Hersom Direktør Rasmus Kjeldahl Vejen til en ny strategi Af Mette Boye, afdelingschef Forbrugerrådets strategiproces begyndte i januar Der blev nedsat en intern strategigruppe med repræsentanter for alle husets afdelinger. Vi undersøgte først, hvordan Forbrugerrådets arbejde opfattes både af medlemmer og af forbrugerne generelt: Hvordan opfattes vi, og hvad skal vi beskæftige os med? I foråret havde vi besøg af en række eksterne oplægsholdere, og derefter udviklede vi fire scenarier for Forbrugerrådet anno Disse blev gennemarbejdet og diskuteret på et medarbejderseminar før sommerferien. I august og september blev der udarbejdet udkast til strategi, som blev grundigt diskuteret og videreudviklet på et to-dages medarbejderseminar samt på ledelsesog bestyrelsesseminarer. I oktober holdt Forbrugerrådet og Dansk Erhverv en fælles konference om fremtidens forbrugerpolitik, som gav yderligere inspiration til strategien, og i årets sidste måneder blev den endelige vision og strategi færdigudformet og derefter endeligt godkendt af rådsforsamlingen. Tænk Strategi Redaktion: Erik Valeur, Layout: Geira Bjørn Olsen, Tryk: Vester Kopi

3 2020 Vision for Forbrugerrådet Forbrugerrådet fremmer bæredygtigt og socialt ansvarligt forbrug og velfungerende markeder. Vi sikrer forbrugernes rettigheder og gør forbrugerne til en magtfaktor på markedet. Vi er kendt som en indflydelsesrig organisation, der med et stigende antal personlige medlemmer og medlemsorganisationer formår at skabe konkrete forbedringer for alle forbrugere. Forbrugerrådet er en professionel NGO, der arbejder analytisk og faktabaseret. Forbrugerrådet arbejder for alle forbrugere, uanset deres ressourcer, bopæl og politiske observans. Vi arbejder for at forbedre forbrugernes vilkår gennem debat, oplysning og hjælp til alle med interesse for sammenhængen mellem forbrug og samfund. Forbrugerrådet samtænker sine aktiviteter og inddrager i videst muligt omfang medlemsorganisationer og personlige medlemmer.

4 4 forbrugerrådets strategi og visioner Strategiske mål for Forbrugerrådet Med udgangspunkt i 2020-visionen har vi sat tre overordnede mål, der sigter på at opfylde visionen, og som angiver ambitionen for Forbrugerrådets arbejde i perioden Mål 1 Forbrugerrådet fremmer bæredygtigt og socialt ansvarligt forbrug og velfungerende markeder Vi har i 2013 udviklet mindst 3 markedsstandarder, aftalevilkår og lignende forbrugerrelevante værktøjer, der fremmer markedseffektiviteten Vi gennemfører i perioden en eller flere kampagner, der har til mål at opnå lavere priser på udvalgte markeder under hensyntagen til socialt ansvar og bæredygtighed Mindst hvert andet politiske mål omfatter aktiviteter, der har til formål at påvirke markedet gennem forbrugernes adfærd Vi formulerer og implementerer i 2011 en plan for et styrket fokus på bæredygtighed og socialt ansvar i Forbrugerrådets arbejde planen skal indeholde mål for ændringer i forbrugernes adfærd og viden i relation hertil Mål 2 Forbrugerrådet er en indflydelsesrig organisation med et stigende antal personlige medlemmer og medlemsorganisationer Mindst halvdelen af medlemsorganisationerne har i perioden deltaget aktivt i et fælles projekt med Forbrugerrådet 90 pct. af de personlige medlemmer har i 2013 kendskab til mulighederne i deres medlemskab af Forbrugerrådet 50 pct. af forbrugerne ved i 2013, at Forbrugerrådet er en interesseorganisation (i 2009: 33 pct.) 20 pct. af de personlige medlemmer har deltaget i en medlemsaktivitet Vi har i 2013 medlemsorganisationer, der repræsenterer faglig viden på alle vore væsentlige indsatsområder I 2013 har vi mindst personlige medlemmer. (Målet for 2020 er medlemmer) Der skal i 2013 være en omsætning fra medlemmer og andre kunder på mindst 60 mio. kr. Der skal i 2011 fremlægges en strategi for udvikling af nye medlemstilbud Mål 3 Forbrugerrådet er en professionel NGO, der arbejder analytisk og faktabaseret I 2013 bidrager forbrugere i dialogform på 6 udvalgte områder til Forbrugerrådets arbejde I 2013 har rådgivningstjenesten mindst forbrugerhenvendelser om året I 2012 har vi oprettet et panel med et bredt udsnit af eksterne eksperter, og i 2013 har vi i mindst 10 tilfælde indhentet vurderinger fra dette panel

5 De 8 grundlæggende forbrugerrettigheder Forbrugerrådet arbejder som en del af den globale forbrugerbevægelse for disse grundlæggende forbrugerrettigheder: Retten til sundhed og sikkerhed Retten til at vælge Retten til at blive hørt Retten til oplysning Retten til forbrugerundervisning Retten til økonomisk tryghed Retten til rådgivning og klageadgang Retten til et sundt og bæredygtigt miljø Omverdenens syn på Forbrugerrådet? Vi har i slutningen af 2009 fået lavet to kendskabsanalyser én blandt medlemmerne (985 respondenter) af Forbrugerrådet og én blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen (1089 respondenter). Overordnet set viser kendskabsanalyserne, at Forbrugerrådet anses for at være troværdigt, seriøst og pålideligt men at begreber som indflydelsesrigt og slagkraftigt ikke falder først for. Traditionelle forbrugerområder som fødevarer og forbrugerrettigheder vurderes som de vigtigste, mens nyere satsningsområder som digitale rettigheder og privatøkonomi ikke har slået an på samme måde. Nogle konklusioner fra undersøgelserne: 30 pct. af medlemmerne vil gerne støtte det forbrugerpolitiske arbejde De mere traditionelle forbrugerområder er mest populære forbrugernes rettigheder, produkttest/sikkerhed, fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet og markedsføringsregler scorer højst, både blandt medlemmer og i befolkningen generelt Nyere satsningsområder som privatøkonomi, beskyttelse af private oplysninger og virksomhedernes sociale ansvar, CSR, er der mindre interesse for i befolkningen Medlemmerne er væsentligt mere interesserede i miljø og kemi end befolkningen generelt: 20 pct. af befolkningen angiver kemi i hverdagen som vigtigst, det samme gør 34 pct. af medlemmerne. 15 pct. af befolkningen peger på miljø som vigtigst, mens det gælder for 26 pct. af medlemmerne Troværdig, seriøs og pålidelig er de tre ord, både medlemmer og befolkningen mener bedst passer på Forbrugerrådet

6 6 forbrugerrådets strategi og visioner Det skal Forbrugerrådet fokusere på Ni medlemmer af Forbrugerrådets øverste myndighed, rådsforsamlingen, giver deres bud på fremtiden Rut Jørgensen, Forbrugergruppen Himmerland Her i Himmerland dannede vi vores egen lokale forbrugergruppe for cirka syv år siden med godt og vel 100 medlemmer. Vi laver informationsmøder og fortæller folk om reglerne på teleområdet. Vi står i butikscentre og fortæller om varedeklarationer og hvad man kan forvente, hvis noget skal byttes. Vi holder oplysningsmøder om sund mad og meget andet. Jeg synes generelt ikke, forbrugerne ved nok om deres rettigheder, og det bliver værre, jo ældre man bliver. Så derfor skal der fokus på nethandel, forbrugslån og snyd med alle former for kort, rettigheder og pligter. Ulla Maria Mortensen, Hjemkundskabslærerforeningen Forbrugerundervisningen i skolerne skal prioriteres, så børnene lærer at holde hus med ressourcerne og blive kompetente forbrugere. Det hænger sammen med to af de grundlæggende forbrugerrettigheder: Retten til forbrugerundervisning og retten til et sundt og bæredygtigt miljø. Før i tiden var det jo en tavs viden, der blev overleveret fra moren til næste generation om madlavning og rengøring og alt det praktiske i den forbrugende husholdning men sådan er det ikke mere. Mange flytter hjemmefra uden at have fået den nødvendige, praktiske viden om at holde eget hus og passe på ressourcerne og derfor skal der bruges mere tid på undervisning i skolerne. Mads Svaneklink, Danske Studerendes Fællesråd De kommende udfordringer er blandt andet hele digitaliseringen altså e-handel og sikkerhed i den forbindelse. De nye unge forbrugere shopper på en helt anden måde, de køber internationalt og downloader produkter, det er ikke bare ned til købmanden og hjem igen. For Forbrugerrådet ser jeg en meget ambitiøs målsætning for udvidelse af medlemstallet hvis medlemstallet kunne komme op på en kvart million, ville vi i langt højere grad være en bevægelse end en organisation. Det vil give nye arbejdsvilkår med flere projekter og større kapacitet. Jeg synes også, vi skal gøre opmærksom på konsekvenserne af vores forbrug. Bæredygtighed og socialt ansvar er et ikke helt opdyrket område, som er vigtigt. Dorte Rebbe Schou, Dyrenes Beskyttelse Jeg synes, at gennemskuelighed på markedet er det allervigtigste: Hvor varerne kommer fra og hvilke produktionsmetoder, der er blevet brugt. Hvordan er disse æg egentlig fremstillet, har der været børnearbejdere med til at fremstille den chokolade? Hvilke råvarer indgår der og hvad med dyrevelfærden? Alt det, der gør, at vi kan træffe nogle valg, som ikke bare har med prisen at gøre. Ideelt set kunne jeg derfor godt tænke mig, at der blev udviklet et fælles sted, hvor vi kunne slå alle disse oplysninger om alle produkter op. Så kunne de firmaer, der fremstiller de gode varer, også få fortjent credit for det, de gør. Lige nu er det en ren jungle. Jens Loft Rasmussen, Dansk Cyklist forbund Bæredygtighed bliver et vigtigt punkt for os og for samfundet i det hele taget. Jeg kommer jo fra cyklistforbundet, og vores transportvalg og -adfærd står over for en kæmpe omstilling en klimaomstilling væk fra brug af fossilt brændstof, som vi endnu ikke har set begyndelsen på.

7 Rådsforsamlingen består af repræsentanter fra omkring 30 landsdækkende organisationer, lokale forbrugergrupper og knap personlige medlemmer. Rådsforsamlingen vedtager de overordnede politiske retningslinjer og vælger Forbrugerrådets bestyrelse og formand. Traditionelt har Forbrugerrådet været fokuseret på det, vi putter i munden, men det sunde liv handler jo tillige om, hvordan vi bevæger os. Vores børns sundhed er utrolig afhængig af, at de får mulighed for at cykle og gå. Også af den grund bør Forbrugerrådet have endnu mere fokus på danskernes transportmuligheder, og at der er ordentlige alternativer til bilen. Karen Leth, Kost- & Ernærings forbundet Jeg tror, at et højere medlemstal både blandt unge familier og i befolkningen og et generelt større kendskab til Forbrugerrådet som uafhængig organisation, vil gavne forbrugeres handlemuligheder og rettigheder. Organisationen vil stå sig stærkere i forhold til politikere og alle udbyderne af varer og ydelser. Vi bør i de kommende år gøre noget ved de svært forringede indkøbsmuligheder i provinsen og det generelt langt smallere fødevareudbud inden for de enkelte fødevaregrupper. I mange tilfælde gives der med prisen køb på fødevarernes øvrige kvaliteter. Som forbrugere skal vi desuden kunne vælge GMOprodukter til eller fra. Det er et etisk dilemma, som man landspolitisk indtil videre har haft held med at navigere udenom. Judith Kyst, Fairtrade Mærket Danmark Jeg ser styrkelsen af Forbrugerrådet som medlemsorganisation som fuldstændig central de kommende år. Det er simpelt hen nøglen til at gøre forbrugerne til en reel magtfaktor, der kan påvirke markedet. Miljømæssige og etiske handelsudfordringer vil stige, og løsningerne på de problemer kan ikke vente til Fokus på bæredygtighed og socialt ansvar gennem en ny plan på området kan blive ret afgørende for forbrugeradfærden på området, der lige nu har mange sorte huller og uafklarede problemstillinger. Anita Barbesgaard, personligt medlem Jeg tror desværre, at et meget stort emne og problem for os forbrugere i fremtiden bliver privacy altså problemerne med overvågning og dermed rettighederne til éns personlige oplysninger. Jeg tror, at vi som forbrugere får sværere ved at kontrollere hvem der har adgang til vores personfølsomme oplysninger, identitetstyveri, målrettet reklame og selektion af ønskede eller uønskede kunder. Mange betragter ikke emnet som et problem i dag men netop derfor udgør det en tikkende bombe, tror jeg, fordi vi ikke er varsomme med, hvilke oplysninger vi udleverer til hvem. André Just Vedgren, personligt medlem Markedsføringsloven er efter min mening af helt central betydning for Forbrugerrådet. Det er urimeligt over for de virksomheder, der følger loven, at det ikke har konsekvenser for dem, der bryder den. Tilsvarende gælder for købeloven: Det er uforståeligt, at en så simpel lov stadig ikke bliver overholdt, og at det ikke har konsekvenser af en helt anden karakter at bryde den. I fremtiden skal man kunne stå i Elgiganten, skanne stregkoden på en af maskinerne med sin telefon og straks få at vide, hvordan den er vurderet i test, hvad prisen skal være, og hvor meget den koster at holde i gang over en levetid på 5 år. Men ud over at stille oplysninger til rådighed, skal man også gå mere efter at uddanne forbrugere i alle aldre til at kende deres ret og pligt, og det er det lange seje træk.

8 Medarbejderne ser ud i fremtiden En sindssygt hurtig udvikling Forbrugerrådet har netop nedsat en række særlige fagteams på tværs af afdelingerne, og det er jeg meget glad for, siger Camilla Udsen, der er fødevarepolitisk medarbejder i Forbrugerpolitisk Center. Det er her, Forbrugerrådets politiske arbejde foregår, fra de helt store kampagner til den daglige påvirkning af forbrugerpolitikken i Danmark og EU. Nogle her i huset arbejder politisk med forbrugersagen andre journalistisk og det er jo netop den gode kombination, vi har i Forbrugerrådet. Vi har dygtige journalister og testmedarbejdere og vi har folk med politisk indsigt og viden, siger Camilla Udsen. Jeg synes, vi fremover skal have endnu mere fokus på bæredygtighed og ansvarlighed, for forbrug har altså nogle konsekvenser for mennesker i andre lande. Vi kan ikke forlange, at forbrugerne skal redde verden, hver gang de går igennem et supermarked men vi kan give dem et overblik, og vi kan tænke bredere. Vi kan sætte fokus på den sindssygt hurtige udvikling inden for elektronik, hvor vi køber og smider væk hele tiden. Hellere hip end støvet Jeg synes, det er vigtigt, Forbrugerrådet arbejder på at få et bedre image et mere hip image faktisk, siger assistent i abonnementsafdelingen, Mads Berg. Jeg synes, vi skal på Facebook og på de mobile applikationer. Ja, der skal faktisk være lidt mere fastfood over det. Man skal kunne få Bedst i test leveret på sin smartphone, mens man står nede i butikken, siger Mads Berg. Jeg synes også, vi skal teste flere firmaer på deres service. Det kunne være alt fra pensionskasser til autoværksteder og læger, der tilbyder øjenoperationer. Og da især i en tid, hvor flere og flere gamle serviceområder privatiseres. Børnene er de sårbare I Forbrugerrådets telefonrådgivning registrerer vi dagligt en stor frustration over de nærmest Klondykelignende tilstande inden for televerdenen, når det gælder abonnementsordninger og internetmarkedsføring og nu senest den nye automatiske kortbetaling, hvor hver virksomhed kan vælge sine egne vilkår, siger Mie Sloth Carlsen, der er oplysningskonsulent og svarer på direkte henvendelser fra forbrugere. Vi kommer også til at fokusere mere på den virtuelle verden, hvor den handlende og forbrugeren ikke står over for hinanden, og hvor der allerede nu er meget svindel. Her er nogle af de mest sårbare brugere børn og unge. Vi skal også fokusere på højere kvalitet af for eksempel elektronik. Købelovens reklamationsregler udvandes, fordi det nærmest anses for synd for forretningerne, at de skal afhjælpe så mange fejl på deres alt for ringe produkter. Og så synes jeg, man skulle indføre forbrugerundervisning i skolerne, så de danske folkeskoleelever lærte helt grundlæggende at begå sig som forbrugere. Handel med data Jeg synes, det er godt, vi prøver at få fat i nogle af de nye, vigtige emner som for eksempel handel med folks data og forbrugsmønstre, siger journalist Thomas Lemke fra Tænk. Man kan jo spare en masse irrelevante reklamer, men det kan også betyde, at man bliver bombarderet med alt muligt ligegyldigt, og at éns navn bliver benyttet i nogle sammenhænge, man ikke ønsker. Thomas Lemke er teamkoordinator i en tværgående faggruppe, der skal sætte fokus på priskonkurrence i Danmark, og det direkte samarbejde på tværs af Forbrugerrådets afdelinger kan være til fordel for både den politiske afdeling og Tænk, mener han. Men faggrupperne skal finde en balance mellem det målrettede politiske arbejde og den uafhængige, kritiske journalistik. I sådan en gruppe kunne det jo godt være, at det var politisk rigtigt at opretholde et godt samarbejde med for eksempel Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, mens der journalistisk set ville ligge en opgave i at påpege det, hvis styrelsen prioriterede forkert, manglede ressourcer eller ikke gjorde arbejdet godt nok. Så der vil være metodeforskelle, der skal kigges på hen ad vejen. Vi smider alt for meget ud På mit område som primært er teknologi synes jeg, vi skal fokusere på bæredygtighed de kommende år. Få folk til at købe nogle produkter, der både holder meget længere og kan repareres, siger Jakob Sindballe, der er testmedarbejder på Tænk. Det gælder ikke mindst elektronik, hvor man hele tiden smider ud. På printerområdet tester vi 150 printere om året altså 150 nye modeller. Man kan spørge sig selv, om der virkelig er brug for 150 nye modeller hvert år? Jeg synes, vi skal have lagt krav om ansvar for bortskaffelse af kasserede produkter ind i lovgivningen. På det lidt større plan skal vi vide mere om, hvad der foregår i hovedet på forbrugerne, så vi kan skærpe vores område og så vi for eksempel i min afdeling kan teste de produkter og kvaliteter, som folk virkelig lægger vægt på.

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt Prisen afgør om vi køber bæredygtigt En ny befolkningsundersøgelse viser, at prisen er afgørende for, om vi køber økologimærkede, miljøvenlige eller etisk mærkede dagligvarer. Pris er den allervigtigste

Læs mere

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Præsentationstitel/Emne 22-Oct-14 Vend medlemstilbagegangen Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Christian Wennevold Medlems og Servicechef I Forbrugerrådet Tænk siden 2009 Ansvarlig for Salg, Markedsføring,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Projektoversigt 2011. Projekter, som Forbrugerrådet har gennemfører eller har afsluttet med ekstern finansiering i 2011.

Projektoversigt 2011. Projekter, som Forbrugerrådet har gennemfører eller har afsluttet med ekstern finansiering i 2011. Projekter Projektoversigt 2011. Projekter, som Forbrugerrådet har gennemfører eller har afsluttet med ekstern finansiering i 2011. EU-oplysning Bevillingsgiver: Europanævnet Projektleder: Mette Boye Bevilget

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 1.11 FORBRUGERNES KENDSKAB TIL DERES RETTIGHEDER OG PLIGTER Indhold Kapitel 1 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Forbrugergruppen Vest

Forbrugergruppen Vest Hjælp os med at blive flere medlemmer. Vedlagte folder om Forbrugergruppen har vi tilladt os at vedlægge til uddeling blandt interesserede, eller til at lægge på strategiske steder. Forbrugergruppen Vest

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

HANS PEDER WAGNER Forretningsudvikler, Frederikssund Erhverv. www.businessportal.dk

HANS PEDER WAGNER Forretningsudvikler, Frederikssund Erhverv. www.businessportal.dk HANS PEDER WAGNER Forretningsudvikler, Frederikssund Erhverv www.businessportal.dk PROGRAM NU EFTER PAUSEN Velkommen & dagens program v/ Hans Peder Wagner, Frederikssund Erhverv Digitale ambitioner i Frederikssund

Læs mere

DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET

DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET DETAILSTUDIET Et studie af danske forbrugere i dagligvarehandlen baseret på 2.780 respondenter, autoetnografi og dybdeinterviews. I DETAILSTUDIET kan du lære mere om danskernes:

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Rådsbeslutninger 2011

Rådsbeslutninger 2011 Rådsbeslutninger 2011 Forbrugerrådets øverste myndighed er rådsforsamlingen, der vedtager de overordnede politiske retningslinjer. I 2011 vedtog rådsforsamlingen politik på følgende områder: Rådsmødet

Læs mere

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Kvalitet er altafgørende Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker. Når andre skal være virksomhedens ansigt udadtil,

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig Notat Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace E-handlen har længe oplevet en hastig fremgang, og det gælder ikke mindst i julehandlen, når tusinder af danskere skal finde gode gaveidéer eller købe gaver

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

En god hjemmeside set med forbrugerøjne

En god hjemmeside set med forbrugerøjne En god hjemmeside set med forbrugerøjne Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Netværkscenteret, Aalborg den 1. november 1999 Agenda Forbrugerstyrelsen og e-handel Forbrugerbeskyttelse i Cyberspace God markedsføringsskik

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Brdr. Møller A/S - Grundloven. Side 1

Brdr. Møller A/S - Grundloven. Side 1 Side 1 Side 2 > Vores grundlov Hos Brdr. Møller A/S har vi formuleret en grundlov, der indeholder de helt basale værdier, som vi gerne vil være kendt for, og som vi ubetinget forudsætter som grundlaget

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

POST 1: UDVINDING DILEMMA:

POST 1: UDVINDING DILEMMA: POST 1: UDVINDING DILEMMA: Din mobiltelefon er blevet stjålet, og du skal have ny. Hvad vælger du? 1. Jeg køber en model, der er lavet af 50 % genanvendte materialer. 2. Jeg vælger den nyeste model, som

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Studerende og erhvervsarbejde

Studerende og erhvervsarbejde 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2 3 EN SU TIL AT LEVE AF SU en er grundlaget for den lige adgang til uddannelse for alle, uanset opvækst og

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Udkast til studieprojekter. studieretningen for Handel og Økonomi. Version 2.1. Ved Claus Bonde CAMPUS KUJALLEQ

Udkast til studieprojekter. studieretningen for Handel og Økonomi. Version 2.1. Ved Claus Bonde CAMPUS KUJALLEQ Udkast til studieprojekter vedr studieretningen for Handel og Økonomi. Ved Claus Bonde CAMPUS KUJALLEQ Flerfaglige forløbsplaner - Studieprojekter I forbindelse med gymnasiereformen og kravene vedr. toning

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere