Strategi. Forbrugerrådets strategi og visioner. De næste ti år Forbrugerrådets vision frem mod 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi. Forbrugerrådets strategi og visioner. De næste ti år Forbrugerrådets vision frem mod 2020"

Transkript

1 Strategi Forbrugerrådets strategi og visioner De næste ti år Forbrugerrådets vision frem mod 2020 DET gør vi de næste tre år Strategiske mål for Forbrugerrådets arbejde Her skal vi satse Interview med rådsmedlemmer og medarbejdere

2 2 forbrugerrådets strategi og visioner Forbrugerrådet i fremtiden Forbrugerrådet har fået en ny og ambitiøs strategi. Med dette særtryk af Tænk præsenterer vi strategien der omfatter visionen for, hvor vi er i 2020, og de mål på tre års sigt, der skal føre os i retning af visionen. Vi fremhæver nogle af de mennesker, som er afgørende for, at den fører til resultater. Vi har i strategien lagt vægt på, at Forbrugerrådet skal udvikle sig betydeligt og sikre den bredest mulige forankring i samfundet, udtrykt gennem et stort antal medlemmer og gennem styrket dialog med forbrugere, virksomheder og organisationer. Vi skal skabe mest mulig værdi og skubbe på for at fremme bæredygtighed, og for at virksomhederne løfter deres sociale ansvar. Forbrugerrådet kan i løbet af de kommende år vokse til at blive en folkelig bevægelse både i indhold og slagkraft. Forbrugerrådet skal også give et væsentligt bidrag til at fremme konkurrenceevne og produktivitet og derigennem skabe bedre vilkår for forbrugerne. Vores faglige troværdighed er i den proces helt afgørende, og derfor har vi i strategien fokus på at sikre, at vi inddrager landets bedste eksperter i de ofte komplekse forbrugerpolitiske spørgsmål. Strategien kræver, at vi arbejder sammen og bruger alle de gode kræfter, vi har i Forbrugerrådet og udenfor. Vi glæder os til i fællesskab at udmønte strategien for en bæredygtig, forsvarlig og fremtidsorienteret forbrugerpolitik. Formand Camilla Hersom Direktør Rasmus Kjeldahl Vejen til en ny strategi Af Mette Boye, afdelingschef Forbrugerrådets strategiproces begyndte i januar Der blev nedsat en intern strategigruppe med repræsentanter for alle husets afdelinger. Vi undersøgte først, hvordan Forbrugerrådets arbejde opfattes både af medlemmer og af forbrugerne generelt: Hvordan opfattes vi, og hvad skal vi beskæftige os med? I foråret havde vi besøg af en række eksterne oplægsholdere, og derefter udviklede vi fire scenarier for Forbrugerrådet anno Disse blev gennemarbejdet og diskuteret på et medarbejderseminar før sommerferien. I august og september blev der udarbejdet udkast til strategi, som blev grundigt diskuteret og videreudviklet på et to-dages medarbejderseminar samt på ledelsesog bestyrelsesseminarer. I oktober holdt Forbrugerrådet og Dansk Erhverv en fælles konference om fremtidens forbrugerpolitik, som gav yderligere inspiration til strategien, og i årets sidste måneder blev den endelige vision og strategi færdigudformet og derefter endeligt godkendt af rådsforsamlingen. Tænk Strategi Redaktion: Erik Valeur, Layout: Geira Bjørn Olsen, Tryk: Vester Kopi

3 2020 Vision for Forbrugerrådet Forbrugerrådet fremmer bæredygtigt og socialt ansvarligt forbrug og velfungerende markeder. Vi sikrer forbrugernes rettigheder og gør forbrugerne til en magtfaktor på markedet. Vi er kendt som en indflydelsesrig organisation, der med et stigende antal personlige medlemmer og medlemsorganisationer formår at skabe konkrete forbedringer for alle forbrugere. Forbrugerrådet er en professionel NGO, der arbejder analytisk og faktabaseret. Forbrugerrådet arbejder for alle forbrugere, uanset deres ressourcer, bopæl og politiske observans. Vi arbejder for at forbedre forbrugernes vilkår gennem debat, oplysning og hjælp til alle med interesse for sammenhængen mellem forbrug og samfund. Forbrugerrådet samtænker sine aktiviteter og inddrager i videst muligt omfang medlemsorganisationer og personlige medlemmer.

4 4 forbrugerrådets strategi og visioner Strategiske mål for Forbrugerrådet Med udgangspunkt i 2020-visionen har vi sat tre overordnede mål, der sigter på at opfylde visionen, og som angiver ambitionen for Forbrugerrådets arbejde i perioden Mål 1 Forbrugerrådet fremmer bæredygtigt og socialt ansvarligt forbrug og velfungerende markeder Vi har i 2013 udviklet mindst 3 markedsstandarder, aftalevilkår og lignende forbrugerrelevante værktøjer, der fremmer markedseffektiviteten Vi gennemfører i perioden en eller flere kampagner, der har til mål at opnå lavere priser på udvalgte markeder under hensyntagen til socialt ansvar og bæredygtighed Mindst hvert andet politiske mål omfatter aktiviteter, der har til formål at påvirke markedet gennem forbrugernes adfærd Vi formulerer og implementerer i 2011 en plan for et styrket fokus på bæredygtighed og socialt ansvar i Forbrugerrådets arbejde planen skal indeholde mål for ændringer i forbrugernes adfærd og viden i relation hertil Mål 2 Forbrugerrådet er en indflydelsesrig organisation med et stigende antal personlige medlemmer og medlemsorganisationer Mindst halvdelen af medlemsorganisationerne har i perioden deltaget aktivt i et fælles projekt med Forbrugerrådet 90 pct. af de personlige medlemmer har i 2013 kendskab til mulighederne i deres medlemskab af Forbrugerrådet 50 pct. af forbrugerne ved i 2013, at Forbrugerrådet er en interesseorganisation (i 2009: 33 pct.) 20 pct. af de personlige medlemmer har deltaget i en medlemsaktivitet Vi har i 2013 medlemsorganisationer, der repræsenterer faglig viden på alle vore væsentlige indsatsområder I 2013 har vi mindst personlige medlemmer. (Målet for 2020 er medlemmer) Der skal i 2013 være en omsætning fra medlemmer og andre kunder på mindst 60 mio. kr. Der skal i 2011 fremlægges en strategi for udvikling af nye medlemstilbud Mål 3 Forbrugerrådet er en professionel NGO, der arbejder analytisk og faktabaseret I 2013 bidrager forbrugere i dialogform på 6 udvalgte områder til Forbrugerrådets arbejde I 2013 har rådgivningstjenesten mindst forbrugerhenvendelser om året I 2012 har vi oprettet et panel med et bredt udsnit af eksterne eksperter, og i 2013 har vi i mindst 10 tilfælde indhentet vurderinger fra dette panel

5 De 8 grundlæggende forbrugerrettigheder Forbrugerrådet arbejder som en del af den globale forbrugerbevægelse for disse grundlæggende forbrugerrettigheder: Retten til sundhed og sikkerhed Retten til at vælge Retten til at blive hørt Retten til oplysning Retten til forbrugerundervisning Retten til økonomisk tryghed Retten til rådgivning og klageadgang Retten til et sundt og bæredygtigt miljø Omverdenens syn på Forbrugerrådet? Vi har i slutningen af 2009 fået lavet to kendskabsanalyser én blandt medlemmerne (985 respondenter) af Forbrugerrådet og én blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen (1089 respondenter). Overordnet set viser kendskabsanalyserne, at Forbrugerrådet anses for at være troværdigt, seriøst og pålideligt men at begreber som indflydelsesrigt og slagkraftigt ikke falder først for. Traditionelle forbrugerområder som fødevarer og forbrugerrettigheder vurderes som de vigtigste, mens nyere satsningsområder som digitale rettigheder og privatøkonomi ikke har slået an på samme måde. Nogle konklusioner fra undersøgelserne: 30 pct. af medlemmerne vil gerne støtte det forbrugerpolitiske arbejde De mere traditionelle forbrugerområder er mest populære forbrugernes rettigheder, produkttest/sikkerhed, fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet og markedsføringsregler scorer højst, både blandt medlemmer og i befolkningen generelt Nyere satsningsområder som privatøkonomi, beskyttelse af private oplysninger og virksomhedernes sociale ansvar, CSR, er der mindre interesse for i befolkningen Medlemmerne er væsentligt mere interesserede i miljø og kemi end befolkningen generelt: 20 pct. af befolkningen angiver kemi i hverdagen som vigtigst, det samme gør 34 pct. af medlemmerne. 15 pct. af befolkningen peger på miljø som vigtigst, mens det gælder for 26 pct. af medlemmerne Troværdig, seriøs og pålidelig er de tre ord, både medlemmer og befolkningen mener bedst passer på Forbrugerrådet

6 6 forbrugerrådets strategi og visioner Det skal Forbrugerrådet fokusere på Ni medlemmer af Forbrugerrådets øverste myndighed, rådsforsamlingen, giver deres bud på fremtiden Rut Jørgensen, Forbrugergruppen Himmerland Her i Himmerland dannede vi vores egen lokale forbrugergruppe for cirka syv år siden med godt og vel 100 medlemmer. Vi laver informationsmøder og fortæller folk om reglerne på teleområdet. Vi står i butikscentre og fortæller om varedeklarationer og hvad man kan forvente, hvis noget skal byttes. Vi holder oplysningsmøder om sund mad og meget andet. Jeg synes generelt ikke, forbrugerne ved nok om deres rettigheder, og det bliver værre, jo ældre man bliver. Så derfor skal der fokus på nethandel, forbrugslån og snyd med alle former for kort, rettigheder og pligter. Ulla Maria Mortensen, Hjemkundskabslærerforeningen Forbrugerundervisningen i skolerne skal prioriteres, så børnene lærer at holde hus med ressourcerne og blive kompetente forbrugere. Det hænger sammen med to af de grundlæggende forbrugerrettigheder: Retten til forbrugerundervisning og retten til et sundt og bæredygtigt miljø. Før i tiden var det jo en tavs viden, der blev overleveret fra moren til næste generation om madlavning og rengøring og alt det praktiske i den forbrugende husholdning men sådan er det ikke mere. Mange flytter hjemmefra uden at have fået den nødvendige, praktiske viden om at holde eget hus og passe på ressourcerne og derfor skal der bruges mere tid på undervisning i skolerne. Mads Svaneklink, Danske Studerendes Fællesråd De kommende udfordringer er blandt andet hele digitaliseringen altså e-handel og sikkerhed i den forbindelse. De nye unge forbrugere shopper på en helt anden måde, de køber internationalt og downloader produkter, det er ikke bare ned til købmanden og hjem igen. For Forbrugerrådet ser jeg en meget ambitiøs målsætning for udvidelse af medlemstallet hvis medlemstallet kunne komme op på en kvart million, ville vi i langt højere grad være en bevægelse end en organisation. Det vil give nye arbejdsvilkår med flere projekter og større kapacitet. Jeg synes også, vi skal gøre opmærksom på konsekvenserne af vores forbrug. Bæredygtighed og socialt ansvar er et ikke helt opdyrket område, som er vigtigt. Dorte Rebbe Schou, Dyrenes Beskyttelse Jeg synes, at gennemskuelighed på markedet er det allervigtigste: Hvor varerne kommer fra og hvilke produktionsmetoder, der er blevet brugt. Hvordan er disse æg egentlig fremstillet, har der været børnearbejdere med til at fremstille den chokolade? Hvilke råvarer indgår der og hvad med dyrevelfærden? Alt det, der gør, at vi kan træffe nogle valg, som ikke bare har med prisen at gøre. Ideelt set kunne jeg derfor godt tænke mig, at der blev udviklet et fælles sted, hvor vi kunne slå alle disse oplysninger om alle produkter op. Så kunne de firmaer, der fremstiller de gode varer, også få fortjent credit for det, de gør. Lige nu er det en ren jungle. Jens Loft Rasmussen, Dansk Cyklist forbund Bæredygtighed bliver et vigtigt punkt for os og for samfundet i det hele taget. Jeg kommer jo fra cyklistforbundet, og vores transportvalg og -adfærd står over for en kæmpe omstilling en klimaomstilling væk fra brug af fossilt brændstof, som vi endnu ikke har set begyndelsen på.

7 Rådsforsamlingen består af repræsentanter fra omkring 30 landsdækkende organisationer, lokale forbrugergrupper og knap personlige medlemmer. Rådsforsamlingen vedtager de overordnede politiske retningslinjer og vælger Forbrugerrådets bestyrelse og formand. Traditionelt har Forbrugerrådet været fokuseret på det, vi putter i munden, men det sunde liv handler jo tillige om, hvordan vi bevæger os. Vores børns sundhed er utrolig afhængig af, at de får mulighed for at cykle og gå. Også af den grund bør Forbrugerrådet have endnu mere fokus på danskernes transportmuligheder, og at der er ordentlige alternativer til bilen. Karen Leth, Kost- & Ernærings forbundet Jeg tror, at et højere medlemstal både blandt unge familier og i befolkningen og et generelt større kendskab til Forbrugerrådet som uafhængig organisation, vil gavne forbrugeres handlemuligheder og rettigheder. Organisationen vil stå sig stærkere i forhold til politikere og alle udbyderne af varer og ydelser. Vi bør i de kommende år gøre noget ved de svært forringede indkøbsmuligheder i provinsen og det generelt langt smallere fødevareudbud inden for de enkelte fødevaregrupper. I mange tilfælde gives der med prisen køb på fødevarernes øvrige kvaliteter. Som forbrugere skal vi desuden kunne vælge GMOprodukter til eller fra. Det er et etisk dilemma, som man landspolitisk indtil videre har haft held med at navigere udenom. Judith Kyst, Fairtrade Mærket Danmark Jeg ser styrkelsen af Forbrugerrådet som medlemsorganisation som fuldstændig central de kommende år. Det er simpelt hen nøglen til at gøre forbrugerne til en reel magtfaktor, der kan påvirke markedet. Miljømæssige og etiske handelsudfordringer vil stige, og løsningerne på de problemer kan ikke vente til Fokus på bæredygtighed og socialt ansvar gennem en ny plan på området kan blive ret afgørende for forbrugeradfærden på området, der lige nu har mange sorte huller og uafklarede problemstillinger. Anita Barbesgaard, personligt medlem Jeg tror desværre, at et meget stort emne og problem for os forbrugere i fremtiden bliver privacy altså problemerne med overvågning og dermed rettighederne til éns personlige oplysninger. Jeg tror, at vi som forbrugere får sværere ved at kontrollere hvem der har adgang til vores personfølsomme oplysninger, identitetstyveri, målrettet reklame og selektion af ønskede eller uønskede kunder. Mange betragter ikke emnet som et problem i dag men netop derfor udgør det en tikkende bombe, tror jeg, fordi vi ikke er varsomme med, hvilke oplysninger vi udleverer til hvem. André Just Vedgren, personligt medlem Markedsføringsloven er efter min mening af helt central betydning for Forbrugerrådet. Det er urimeligt over for de virksomheder, der følger loven, at det ikke har konsekvenser for dem, der bryder den. Tilsvarende gælder for købeloven: Det er uforståeligt, at en så simpel lov stadig ikke bliver overholdt, og at det ikke har konsekvenser af en helt anden karakter at bryde den. I fremtiden skal man kunne stå i Elgiganten, skanne stregkoden på en af maskinerne med sin telefon og straks få at vide, hvordan den er vurderet i test, hvad prisen skal være, og hvor meget den koster at holde i gang over en levetid på 5 år. Men ud over at stille oplysninger til rådighed, skal man også gå mere efter at uddanne forbrugere i alle aldre til at kende deres ret og pligt, og det er det lange seje træk.

8 Medarbejderne ser ud i fremtiden En sindssygt hurtig udvikling Forbrugerrådet har netop nedsat en række særlige fagteams på tværs af afdelingerne, og det er jeg meget glad for, siger Camilla Udsen, der er fødevarepolitisk medarbejder i Forbrugerpolitisk Center. Det er her, Forbrugerrådets politiske arbejde foregår, fra de helt store kampagner til den daglige påvirkning af forbrugerpolitikken i Danmark og EU. Nogle her i huset arbejder politisk med forbrugersagen andre journalistisk og det er jo netop den gode kombination, vi har i Forbrugerrådet. Vi har dygtige journalister og testmedarbejdere og vi har folk med politisk indsigt og viden, siger Camilla Udsen. Jeg synes, vi fremover skal have endnu mere fokus på bæredygtighed og ansvarlighed, for forbrug har altså nogle konsekvenser for mennesker i andre lande. Vi kan ikke forlange, at forbrugerne skal redde verden, hver gang de går igennem et supermarked men vi kan give dem et overblik, og vi kan tænke bredere. Vi kan sætte fokus på den sindssygt hurtige udvikling inden for elektronik, hvor vi køber og smider væk hele tiden. Hellere hip end støvet Jeg synes, det er vigtigt, Forbrugerrådet arbejder på at få et bedre image et mere hip image faktisk, siger assistent i abonnementsafdelingen, Mads Berg. Jeg synes, vi skal på Facebook og på de mobile applikationer. Ja, der skal faktisk være lidt mere fastfood over det. Man skal kunne få Bedst i test leveret på sin smartphone, mens man står nede i butikken, siger Mads Berg. Jeg synes også, vi skal teste flere firmaer på deres service. Det kunne være alt fra pensionskasser til autoværksteder og læger, der tilbyder øjenoperationer. Og da især i en tid, hvor flere og flere gamle serviceområder privatiseres. Børnene er de sårbare I Forbrugerrådets telefonrådgivning registrerer vi dagligt en stor frustration over de nærmest Klondykelignende tilstande inden for televerdenen, når det gælder abonnementsordninger og internetmarkedsføring og nu senest den nye automatiske kortbetaling, hvor hver virksomhed kan vælge sine egne vilkår, siger Mie Sloth Carlsen, der er oplysningskonsulent og svarer på direkte henvendelser fra forbrugere. Vi kommer også til at fokusere mere på den virtuelle verden, hvor den handlende og forbrugeren ikke står over for hinanden, og hvor der allerede nu er meget svindel. Her er nogle af de mest sårbare brugere børn og unge. Vi skal også fokusere på højere kvalitet af for eksempel elektronik. Købelovens reklamationsregler udvandes, fordi det nærmest anses for synd for forretningerne, at de skal afhjælpe så mange fejl på deres alt for ringe produkter. Og så synes jeg, man skulle indføre forbrugerundervisning i skolerne, så de danske folkeskoleelever lærte helt grundlæggende at begå sig som forbrugere. Handel med data Jeg synes, det er godt, vi prøver at få fat i nogle af de nye, vigtige emner som for eksempel handel med folks data og forbrugsmønstre, siger journalist Thomas Lemke fra Tænk. Man kan jo spare en masse irrelevante reklamer, men det kan også betyde, at man bliver bombarderet med alt muligt ligegyldigt, og at éns navn bliver benyttet i nogle sammenhænge, man ikke ønsker. Thomas Lemke er teamkoordinator i en tværgående faggruppe, der skal sætte fokus på priskonkurrence i Danmark, og det direkte samarbejde på tværs af Forbrugerrådets afdelinger kan være til fordel for både den politiske afdeling og Tænk, mener han. Men faggrupperne skal finde en balance mellem det målrettede politiske arbejde og den uafhængige, kritiske journalistik. I sådan en gruppe kunne det jo godt være, at det var politisk rigtigt at opretholde et godt samarbejde med for eksempel Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, mens der journalistisk set ville ligge en opgave i at påpege det, hvis styrelsen prioriterede forkert, manglede ressourcer eller ikke gjorde arbejdet godt nok. Så der vil være metodeforskelle, der skal kigges på hen ad vejen. Vi smider alt for meget ud På mit område som primært er teknologi synes jeg, vi skal fokusere på bæredygtighed de kommende år. Få folk til at købe nogle produkter, der både holder meget længere og kan repareres, siger Jakob Sindballe, der er testmedarbejder på Tænk. Det gælder ikke mindst elektronik, hvor man hele tiden smider ud. På printerområdet tester vi 150 printere om året altså 150 nye modeller. Man kan spørge sig selv, om der virkelig er brug for 150 nye modeller hvert år? Jeg synes, vi skal have lagt krav om ansvar for bortskaffelse af kasserede produkter ind i lovgivningen. På det lidt større plan skal vi vide mere om, hvad der foregår i hovedet på forbrugerne, så vi kan skærpe vores område og så vi for eksempel i min afdeling kan teste de produkter og kvaliteter, som folk virkelig lægger vægt på.

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Præsentationstitel/Emne 22-Oct-14 Vend medlemstilbagegangen Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Christian Wennevold Medlems og Servicechef I Forbrugerrådet Tænk siden 2009 Ansvarlig for Salg, Markedsføring,

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt Prisen afgør om vi køber bæredygtigt En ny befolkningsundersøgelse viser, at prisen er afgørende for, om vi køber økologimærkede, miljøvenlige eller etisk mærkede dagligvarer. Pris er den allervigtigste

Læs mere

Rådet vil arbejde for sundere mad og forebyggelse, som skal ses i sammenhæng med økologi, bæredygtighed samt bevægelse og motion.

Rådet vil arbejde for sundere mad og forebyggelse, som skal ses i sammenhæng med økologi, bæredygtighed samt bevægelse og motion. Rådsbeslutninger Forbrugerrådets øverste myndighed er rådsforsamlingen, der vedtager de overordnede politiske retningslinjer. I 2009 vedtog rådsforsamlingen politik på følgende områder: Rådsmødet d. 26.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsen i en ny tid En af Fødevarestyrelsens fornemmeste opgaver er at fremme sunde og sikre fødevarer og skabe vækst i hele fødevaresektoren. Sådan har det

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER 10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER BÆREDYGTIGHED ER BLEVET EN GLOBAL TREND SSI report 2014: Bæredygtighedsmærkninger vinder

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler

Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler Af Flemming Pedersen, Smagen Nordjylland Indhold Formål med markedsundersøgelsen... 2 Markedsundersøgelsen... 2 Resultater og diskussion, detailhandelen...

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

International kaffe-indkøbspolitik

International kaffe-indkøbspolitik nternational kaffe-indkøbspolitik Version: Juli 2016 Vores målsætning Enkelt, ansvarsbevidst, pålidelig: mere end 100 år har traditionelle købmandsværdier dannet grundlag for ALDs vedvarende succes. Vores

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016 Markedsanalyse 5. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer Bæredygtighed

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university I: Interviewer ST: Respondent

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse Elevnøgler - inspiration til elevindragelse Kompetencerne i elevsprog At arbejde med det 21. århundredes kompetencer med eleverne er ikke en nødvendighed. Man kan sagtens planlægge undervisning og læringsaktiviter

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

forbruger folder 155x210 25/06/03 8:53 Side 1 FORENINGS & FORBRUGERPROGRAM FOR FDB OG BRUGSFORENINGERNE

forbruger folder 155x210 25/06/03 8:53 Side 1 FORENINGS & FORBRUGERPROGRAM FOR FDB OG BRUGSFORENINGERNE 810882 forbruger folder 155x210 25/06/03 8:53 Side 1 FORENINGS & FORBRUGERPROGRAM FOR FDB OG BRUGSFORENINGERNE 810882 forbruger folder 155x210 25/06/03 8:53 Side 2 Andelsprincipperne vedtaget af den Internationale

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB Velkommen til nyhedsbrev nr. 2 om det fælles forberedelsesarbejde. Siden første nyhedsbrev udkom, har arbejdsgrupperne arbejdet på højtryk, ligesom der har været afholdt møde i den Administrative Forberedelsesgruppe

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Tovholder/ordstyrer: Pernille Vedsted, Arbejdsmiljøcentret Talere: Søren Jensen, CEO, Go Appified Tue Isaksen, Organisationspsykolog, Arbejdsmiljøcentret Dorte Rosendahl

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere