Vandringer til og fra Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandringer til og fra Grønland 1981-2003"

Transkript

1 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland

2 Side 2 Vandringer til og fra Grønland

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2 Udviklingen i vandringerne... 7 Figur 1 Antallet af vandringer Figur 2 Antallet af vandringer fordelt på bosted... 8 Figur 3 Indvandringer for personer født i Grønland, 1981/ / Figur 4 Udvandringer for personer født i Grønland, 1981/ / Figur 5 Indvandringer for personer født uden for Grønland, 1981/ / Figur 6 Udvandringer for personer født uden for Grønland, 1981/ / Tabel 1 Aldersstandardiserede udvandringshyppigheder fordelt på fødested, (Pr personer) Tabel 2 Aldersstandardiserede indvandringshyppigheder fordelt på fødested, (Pr personer for født i Grønland pr personer for født uden for Grønland) 12 Kapitel 3 Vandringerne fordelt på køn og alder Tabel 3 Antal vandringer til og fra Grønland fordelt på fødested og køn, Tabel 4. Antal vandrede kvinder pr. 100 mænd Tabel 5 Udvandringshyppigheder for personer født i Grønland, Tabel 6 Udviklingen i udvandringshyppigheden for personer født i Grønland Tabel 7 Udvandringshyppigheder for personer født uden for Grønland, Tabel 8 Udviklingen i udvandringshyppigheden for personer født uden for Grønland Tabel 9 Indvandringshyppigheder for personer født i Grønland (pr personer bosiddende i Danmark) Tabel 10 Udviklingen i indvandringshyppigheden for personer født i Grønland Tabel 11 Indvandringshyppigheder for personer født uden for Grønland (pr af befolkningen) Tabel 12 Udviklingen i indvandringshyppigheden for personer født uden for Grønland Kapitel 4 Hvornår kommer de udvandrede tilbage? Figur 7 Hvor hurtigt indvandrer de udvandrede? Udvandringsgenerationerne 1981, 1987, 1993, 1999 og 2001 for personer født i Grønland Tabel 13 Hvor stor en andel af de udvandrede generationer er indvandret inden tre år? Personer født i Grønland Kapitel 5 Hvor lang tid bliver de indvandrede? Figur 8 Hvor hurtigt udvandrer de indvandrede? Indvandringsgenerationerne 1981, 1987, 1993, 1999 og 2002 for personer født i Grønland Figur 9 Hvor hurtigt udvandrer de indvandrede? Indvandringsgenerationerne 1981, 1987, 1993 og 1999 for personer født uden for Grønland Tabel 14 Hvor stor en andel af de indvandrede generationer er udvandret inden tre år? Vandringer til og fra Grønland Side 3

4 Side 4 Vandringer til og fra Grønland

5 Kapitel 1 Sammenfatning Vandringerne til og fra Grønland har siden 1981 gennemlevet en betragtelig udvikling. Hvor indvandringen i starten af 1980 erne lå mellem og og udvandringen lidt højere, er der i perioden op til i dag sket et markant fald i såvel ind- som udvandringer. På denne baggrund er det valgt at offentliggøre den samlede tidsserie for vandringer og vise hyppigheden af vandringerne fordelt på køn og fødested. Denne publikation giver et samlet billede af vandringerne i perioden Vandringerne i det seneste år er offentliggjort i publikationen Befolkningens Bevægelser I publikationen belyses udviklingen i antallet af vandringer og vandringshyppighederne. Der ses på om der er forskel mellem vandringsmønstret for personer født i Grønland og gruppen af personer født uden for Grønland. Endvidere undersøges om der er forskelle mellem de forskellige aldersklasser og kønnene, og endeligt søges belyst om der er sket ændringer i vandringsmønstrene over tid. Færre personer født uden for Grønland vandrer Der er sket et niveauskift i antallet af ind- og udvandringer for befolkningsgruppen der er født uden for Grønland. Der ses ikke et tilsvarende markant skift blandt personer født i Grønland, og det må konstateres at den overordnede udvikling i vandringerne ikke har været den samme for de to befolkningsgrupper. Udviklingen i den aldersstandardiserede udvandringshyppighed for personer født i Grønland har fulgt samme mønster som antallet af vandringer over perioden: Der er overordnet set sket et fald frem til 1994, hvorefter hyppigheden stiger frem til I perioden mellem 1984 og 1994 ligger udvandringshyppigheden på mellem 20 og 22 vandringer pr personer årligt. Herefter stiger hyppigheden til 31,9 i 1998, hvorefter hyppigheden igen falder, men til et niveau der ligger over niveauet fra For personer født uden for Grønland har udviklingen i de aldersstandardiserede udvandringshyppigheder været svingende, men med en faldende tendens. De aldersstandardiserede udvandringshyppigheder er endog meget højere for personer født uden for Grønland i forhold til personer født i Grønland. Indvandringshyppighederne har været faldende Personer født i Grønland: Flere kvinder end mænd vandrer De aldersstandardiserede indvandringshyppigheder for personer født i Grønland har været faldende frem til 1994, hvorefter den har været stigende, dog med svingninger i de senere år. For personer født uden for Grønland har udviklingen i de aldersstandardiserede indvandringshyppigheder været stigende frem til 1986, hvorefter den aldersstandardiserede hyppighed har været faldende. En langt større andel af vandringerne af personer født i Grønland er af kvinder i forhold til personer født uden for Grønland: Flere kvinder end mænd vandrer af gruppen der er født i Grønland, hvorimod det modsatte er tilfældet for personer født uden for Grønland. Af de vandringer, der er foretaget af personer født i Grønland, er der i gennemsnit indvandret 114 kvinder pr. 100 mænd og udvandret 125 kvinder pr. 100 mænd. Der er i gennemsnit vandret 48 kvinder for hver 100 mænd af gruppen født uden for Grønland. Der er stor forskel på hvor hyppigt de forskellige aldersklasser udvandrer. I en sammenligning af de forskellige aldersklassers hyppigheder for mænd født i Grønland kan man overordnet se, at jo yngre aldersklasse, jo større udvandringshyppighed. Blandt kvinderne har det skiftevis været de årige og de årige, der frem til 1993 har haft de højeste udvandringshyppigheder. Blandt personer født uden for Vandringer til og fra Grønland Side 5

6 Grønland er der ikke lige så entydigt et billede af, hvilket køn der har de højeste udvandringshyppigheder, som tilfældet er med personer født i Grønland. Sættes antallet af udvandringerne i forhold til befolkningsgruppernes størrelse ses, at kvinderne i flere aldersklasser og gennem længere perioder vandrer lige så hyppigt som mænd, og også flere steder hyppigere. Hvor lang tid efter udvandring indvandrer man igen? Der er set på hvordan de der udvandrer i bestemte år indvandrer igen: Hvor lang tid efter at man er udvandret indvandrer man igen? Der er her kun set på personer der er født i Grønland. Det er i de første måneder efter udvandringen at den største indvandring sker. Herefter bliver indvandringen mindre og mindre som tiden går. For alle årene sker der et niveauskift efter et vist stykke tid: Genindvandringen er stor i begyndelsen af perioderne, men efter måneder i årene 1981, 1993, 1999 og 2002 sker der et spring i indvandringen hvorefter denne aftager. Efter to år er mellem 38 og 49 pct. af de udvandrede igen vendt tilbage til Grønland. Her er det udvandrerne fra 1981, der skiller sig ud fra de andre generationer med den absolut højeste andel. Når der er gået tre år efter udvandringstidspunktet er mellem 41 og 54 pct. igen vendt tilbage til Grønland. Med hensyn til ændringer over tid, ses det at tilbagevendingen efter seks måneder er faldet: Hvor næsten 20 procent af de der udvandrede i 1981 indvandrede igen i løbet af seks måneder, er andelen kun ca. 10 procent for de, der udvandrede i Hvor lang tid efter indvandring udvandrer man igen? Af publikationen fremgår det også, hvordan de indvandrede generationer for udvalgte år udvandrer: Hvor lang tid bliver man efter indvandring? Det er som i tilfældet med indvandring efter udvandring, i de første måneder efter indvandringen at den største udvandring sker. Udvandringen bliver mindre og mindre som tiden går. Dette er fælles for alle valgte udgangsår for personer født i Grønland. Hos personer født uden for Grønland sker den største udvandring efter at man har haft ophold i Grønland i seks måneder. Dette er rimeligvis fordi, at man efter seks måneder i landet er skattepligtig til Grønland. Endvidere er det rimeligt at antage, at en del vikariater har en varighed på seks måneder. Sammenligning af de to befolkningsgrupper Næsten dobbelt så stor en andel af personer født uden for Grønland udvandrer igen i løbet af tre år, set i forhold til gruppen af personer født i Grønland. Ikke desto mindre udvandrer mellem ca. 28 og 36 pct. af gruppen der er født i Grønland igen. Det tilsvarende tal for personer født uden for Grønland ligger mellem 48 og 64 pct. Hvor gruppen af personer født i Grønland oftest udvandrer igen i løbet af det første halve år er det hos personer født uden for Grønland i perioden mellem det første halve og hele år, at den største udvandring sker. Ændring i vandringsmønstret Specielt for de sidste to årgange, 1999 og 2002, er der genudvandret en lavere andel af begge befolkningsgrupper i forhold til de tidligere år. Dette indikerer en ændring i vandringsmønstret: Man bliver længere i forhold til tidligere. Side 6 Vandringer til og fra Grønland

7 Kapitel 2 Udviklingen i vandringerne Figur 1. Antallet af vandringer Antal personer Indvandring Udvandring Nettovandring Anm. :Der findes ikke tal for vandringer i I figur 1 vises antallet af vandringer i perioden I figuren ses, at ind- og udvandringerne generelt har fulgtes ad i hele perioden. Udvandringerne har været større end indvandringerne med undtagelse af Igennem 1980 erne indvandrede der årligt mellem og personer, og indtil midten af 1980 erne udvandrede kun lidt flere end der indvandrede, hvorefter nettoudvandringerne generelt var stigende indtil I begyndelsen af 1990 erne faldt indvandringen, og da udvandringen først faldt tilsvarende et par år senere, var der i de første år af 1990 erne en meget høj nettoudvandring, med 911 i Nettovandringen har varieret kraftigt fra år til år. I 1980 erne var der gennemgående lidt flere der udvandrede end indvandrede. I de første år af 1990 erne indvandrede væsentligt færre end de foregående år, hvilket betød en periode med høj nettoudvandring, fordi fødselsoverskuddet ikke kunne opveje udvandringen, og dette førte til, at det samlede folketal i perioden faldt. Fra 1993 har den samlede nettoudvandring været lavere end fødselsoverskuddet (antallet af fødte fratrukket antallet af døde), hvilket har betydet en stigning i folketallet. I 2003 var nettoudvandringen på 345 personer, hvilket er en fortsættelse af den stigende tendens, der har vist sig i nettoudvandringen de senere år. Vandringer til og fra Grønland Side 7

8 Figur 2 Antallet af vandringer fordelt på fødested Personer Indvandring - født i grl. Udvandring - født i grl. Indvandring - født u. grl. Udvandring - født u. grl. Nettovandring Anm. Der findes ikke tal for vandringerne i Fordeler man antallet af vandringer på personer født i Grønland og personer født uden for Grønland ses det i figur 2, at de fleste vandringer foretages af personer født uden for Grønland. Personer født uden for Grønland Indvandringen af personer født uden for Grønland toppede i 1987, hvor personer indvandrede til Grønland. Herefter faldt indvandringen markant indtil 1993, mens udvandringen ikke faldt lige så hurtigt. Det medførte en højere nettoudvandring end tidligere. Nettoudvandringen var specielt høj i 1990 og 1991, hvor 581 og 634 personer flere udvandrede end indvandrede. Gennem 1990 erne har indvandringen af personer født uden for Grønland ligget mellem ca og indvandringer årligt. I starten af 1990 erne er der sket et skift i vandringsniveauet fra 1980 erne, hvor indvandringen var langt højere: Mellem ca og indvandringer om året. Forklaringerne på dette skift kan være mange, men i uddannelsesstatistikken kan man se, at der er sket en markant stigning i antallet færdiggjorte uddannelsesforløb fra slutningen af 1980 erne, hvilket gælder for både de faglige grunduddannelser, mellemuddannelser og videregående uddannelser. Fra skoleåret 1986/87 til 1991/92 stiger antallet af fuldførte uddannelsesforløb fra 127 til 771. (Grønlands Statistik, Kompetancegivende uddannelser i Grønland og Danmark 1980/ /01). Det er derfor rimeligt at antage, at der ikke længere har været behov for at tilkalde så mange som tidligere. Personer født i Grønland Udvandringen og indvandringen af personer født uden for Grønland følges ad i udvikling: Udvandringen har været svagt faldende frem til 1994, hvorefter den er stigende frem til slutningen af 1990 erne. De senere år er udvandringen igen faldet. Indvandringen har fulgt samme udvikling som udvandringen, men indvandringen er faldet mere end udvandringen under nedgangen i ind- og udvandringen og er efterfølgende ikke steget så meget som udvandringen. Det har medført, at nettoudvandringen har været stigende, dog ikke de senere år, hvor tendensen er uklar. Der er sket et skift i vandringsniveauet for personer født uden for Grønland: Der er i slutningen af perioden langt færre vandringer end i starten. Dette gælder for både indvandringer og udvandringer. Dette skift skal ses i sammenhæng med hjemtagelsen af en del uddannelser. Man er ikke længere tvunget til at tage til udlandet for at tage uddannelse, men kan i langt højere grad end tidligere rejse internt i Grønland efter uddannelse. Side 8 Vandringer til og fra Grønland

9 Da Grønlands Hjemmestyre overtog erhvervsuddannelsesområdet i 1981 blev det politisk vedtaget, at alle erhvervsmæssige grunduddannelser så vidt muligt skulle gennemføres i Grønland. Gennem 1980'erne skete der overførsler af uddannelsespladser inden for alle hovederhvervsområder, så praktik og skoleuddannelsen nu foregår i Grønland. Senere i publikationen ses der på, hvor længe de udvandrede bliver i udlandet, før de kommer tilbage. Sammenligning af de to befolkningsgrupper Der er sket et niveauskift i vandringerne for befolkningsgruppen der er født uden for Grønland i både ind- og udvandringer. Der ses ikke et tilsvarende markant skift blandt personer født i Grønland. Antallet af ind- og udvandringer for begge befolkningsgrupper fordelt på alder er illustreret i figurerne 3 til 6. Vandringerne er vist på gennemsnit over fem år. Figur 3. Indvandringer for personer født i Grønland, Personer Figur 4. Udvandringer for personer født i Grønland, Personer Vandringer til og fra Grønland Side 9

10 Figur 5 Indvandringer for personer født uden for Grønland, Personer Figur 6 Udvandringer for personer født uden for Grønland, Personer Anm. Der foreligger ikke oplysninger om vandringer for Den overordnede udvikling i vandringsmønstret for de to befolkningsgrupper personer født i Grønland og personer født uden for Grønland har ikke været den samme når man ser på antallet af vandringer. Hvordan har udviklingen været, hvis vi ser på antallet af vandringer i forhold til det samlede antal indbyggere? Det vi nu ser på er med andre ord antallet af vandringer i forhold til antallet af indbyggere vandringshyppighederne. For at kunne sammenligne de forskellige år med et enkelt tal er der udregnet de aldersstandardiserede vandringshyppigheder. Side 10 Vandringer til og fra Grønland

11 Tabel 1 Aldersstandardiserede udvandringshyppigheder fordelt på fødested, (Pr personer) Født i Grønland Født uden for Grønland ,3 155, ,5 151, ,9 155, ,4 146, ,4 175, ,7 150, ,0 143, ,2 143, ,4 138, ,5 173, ,8 149, ,9 132, ,8 118, ,8 149, ,8 130, ,7 140, ,9 137, ,8 135, ,5 120, ,0 132, ,4 113, ,2 132,6 Anm. Der findes ikke tal for vandringerne i Personer født i Grønland Personer født uden for Grønland Udviklingen i den aldersstandardiserede udvandringshyppighed for personer født i Grønland har fulgt samme mønster som antallet af vandringer over perioden: Der er overordnet sket et fald frem til 1994, hvorefter hyppigheden stiger frem til I perioden mellem 1984 og 1994 ligger udvandringshyppigheden på mellem 20 og 22 vandringer pr personer årligt. Herefter stiger hyppigheden til 31,9 i 1998, hvorefter hyppigheden igen falder, men til et niveau der ligger over niveauet fra For personer født uden for Grønland har udviklingen i de aldersstandardiserede udvandringshyppigheder været svingende, men med en faldende tendens. De aldersstandardiserede udvandringshyppigheder er endog meget højere for personer født uden for Grønland i forhold til personer født i Grønland. Vandringer til og fra Grønland Side 11

12 Tabel 2 Aldersstandardiserede indvandringshyppigheder fordelt på fødested, (Pr personer for født i Grønland pr personer for født uden for Grønland) Født i Grønland Født uden for Grønland ,1 32, ,4 31, ,5 32, ,9 33, ,7 32, ,3 34, ,3 38, ,5 32, ,1 28, ,7 26, ,4 21, ,5 17, ,1 17, ,9 17, ,3 18, ,7 19, ,7 17, ,5 17, ,2 15, ,6 17, ,3 15, ,7 16,4 Anm. Der findes ikke tal for vandringerne i Personer født i Grønland Personer født uden for Grønland Den aldersstandardiserede indvandringshyppighed for personer født i Grønland har været faldende frem til 1994, hvorefter den har været stigende, dog med svingninger i de senere år. For personer født uden for Grønland har udviklingen i de aldersstandardiserede indvandringshyppigheder været stigende frem til 1986, hvorefter den aldersstandardiserede hyppighed har været faldende. Side 12 Vandringer til og fra Grønland

13 Kapitel 3 Vandringerne fordelt på køn og alder I sammenligningen mellem befolkningsgrupperne født i Grønland og født udenfor Grønland var der store forskelle på de aldersstandardiserede hyppigheder af vandringerne. Spørgsmålet er, om der også er forskelle når der ses på hvilke køn og aldersklasser der vandrer. Tabel 3. Antal vandringer til og fra Grønland fordelt på fødested og køn, Født i Grønland Født uden for Grønland Mænd Kvinder Mænd Kvinder Indvandring Udvandring Nettovandring Indvandring Udvandring Nettovandring Indvandring Udvandring Nettovandring Indvandring Udvandring Nettovandring Anm. Der findes ikke tal for vandringerne i I tabel 3 er antallet af vandringer fordelt på fødested, køn og arten af vandring. Både mænd og kvinder i de to befolkningsgrupper følger de generelle mønstre for vandringerne. Forskellen består i, at en langt større andel af vandringerne af personer født i Grønland er af kvinder i forhold til personerne født uden for Grønland: flere kvinder end mænd vandrer af gruppen der er født i Grønland, hvorimod det modsatte er tilfældet for personer født uden for Grønland. Vandringer til og fra Grønland Side 13

14 Tabel 4 Antal vandrede kvinder pr. 100 mænd Født i Grønland Født uden for Grønland Indvandring Indvandring Udvandring Udvandring Gennemsnit Anm. Der findes ikke tal for vandringerne i Af de vandringer, der er foretaget af personer født i Grønland, er der i gennemsnit indvandret 114 kvinder pr. 100 mænd og udvandret 125 kvinder pr. 100 mænd. Der er i gennemsnit vandret 48 kvinder for hver 100 mænd af gruppen født uden for Grønland. Dette gælder både indvandringer og udvandringer. Antallet af kvinder pr. 100 mænd har dog været stigende over tid for denne gruppe. Forklaringen på ovenstående er formodentlig, at der er tale om en indvandring af personer født uden for Grønland, som har en uddannelse i de mandsdominerede fag eksempelvis diverse håndværkeruddannelser og visse af de videregående uddannelser. Vandringshyppighederne fordelt på køn og alder analyseres efterfølgende nærmere. Udvandringerne fra Grønland sættes i relation til befolkningen i Grønland, hvorimod indvandringen til Grønland sættes i forhold til befolkningen i Danmark. 98 pct. af alle indvandringer til Grønland blev foretaget af danske statsborgere. På den baggrund synes det rimeligt, at bruge den danske befolkning som grundlag for udregning af indvandringshyppighederne.

15 Tabel 5 Udvandringshyppigheder for personer født i Grønland, Mænd Kvinder ,1 55,6 32,9 13,7 7,1 43,2 64,9 39,2 26,3 21, , ,1 15,9 7,6 30,4 50,1 37,2 16,5 14, , ,9 10,5 5,4 25, ,7 27,4 15, ,7 25,7 22,3 12 7, ,2 44,2 29, ,4 22,4 12 5, ,7 44,2 23,9 12, ,6 18,2 14,4 6, ,3 43,5 33, ,7 30,3 26,4 13,2 9,8 25,8 32,1 41,9 38,7 18, ,9 18,9 16,1 15,4 6,6 23,3 35,5 28,3 35,5 17, ,5 28,1 21,3 17,4 10,2 26,9 38,5 27,8 29, ,6 15, ,9 7,6 26,7 26,8 34,3 32,2 24, ,7 22,8 18,4 13,9 8,4 24,8 31,8 30,7 29,4 18, ,8 21, ,3 14,3 30,7 31,1 27,4 25,4 26, ,3 22,7 14,5 14,4 10,4 42,7 25, ,2 22, ,7 21,9 13,9 13,3 12,6 73,8 34,3 26,2 19, ,1 34,9 21,4 13,4 11,9 103, ,1 21, ,1 38,6 17,8 15,5 15,7 80,8 58,9 20,8 18, ,5 40,9 15,2 18,5 14,5 80,8 58,9 20,8 18, ,7 46, ,7 14,2 90,5 42,9 31,4 19,9 23, ,7 34,7 17,8 12,6 14,6 90,5 41,9 23,8 22,6 16, ,3 34,8 23,4 15,6 12,3 83,2 38,3 28,8 21,4 19, , ,9 21,3 14,2 74,8 52,1 20,1 15,9 20, ,7 33,3 24,7 15,2 12,7 99,7 43, ,4 20,7 Anm. Der findes ikke tal for vandringerne i Tabel 5 viser udvandringshyppighederne for mænd og kvinder født i Grønland fordelt på udvalgte aldersgrupper. Overordnet viser tabellen, at kvinder langt hyppigere udvandrer end mænd. Det er kun i starten af 1980 erne i de to yngste aldersklasser, at mænd har vandret hyppigere end kvinder. Endvidere viser tabellen, at der er stor forskel på hvor hyppigt de forskellige aldersklasser udvandrer. I en sammenligning af de forskellige aldersklassers hyppigheder for mænd født i Grønland kan man overordnet se, at jo yngre aldersklasse, jo større udvandringshyppighed. Dette er naturligvis en sandhed med modifikationer, for frem til 1993 er det blandt de årige at de højeste udvandringshyppigheder ses. Blandt kvinderne har det skiftevis været de årige og de årige, der frem til 1993 har haft de højeste udvandringshyppigheder. Vandringer til og fra Grønland Side 15

16 Tabel 6 Udviklingen i udvandringshyppigheden for personer født i Grønland Mænd år Svingende, men stigende fra 1993 frem til Herefter ses stadig en stigning, dog ikke så hurtig år Faldende frem til 1990, hvorefter hyppigheden stiger og senere flader ud. Kvinder Faldende i starten af 1980 erne, hvorefter den har været stabil til Fra 1993 til 1996 ses en markant stigning, hvorefter hyppigheden er mere svingende, men stadig på et højere niveau end før stigningen. Generelt svingende men med en faldende tendens med et lavpunkt i Herefter stigende, med svingninger år Meget svingende. Ingen klar tendens. Meget svingende. Ingen klar tendens år Næsten stabile hyppigheder. Stigende til 1987, herefter faldende år Stigende hyppigheder. Meget svingende. Ingen klar tendens. Sammenligning af mænd og kvinder For både mænd og kvinder steg udvandringshyppigheden for de årige i Forklaringen på denne stigning skal findes i bedre muligheder for efterskoleophold i udlandet. I aldersgruppen mellem 20 og 24 år følger mænd og kvinders udvandringshyppighed generelt samme udvikling, med afvigelser de senere år. For de årige er der en stor forskel på niveauet i starten af perioden, men denne forskel indsnævres, specielt i 1990 erne. Udviklingen i udvandringshyppighederne blandt de årige er ikke præget af mange lighedspunkter: Hvor der for kvindernes vedkommende ses en stigning frem mod 1987 og derefter et fald, er der for mændenes vedkommende tale om en næsten stabil udvandringshyppighed. Det modsatte er tilfældet for gruppen mellem 35 og 39 år: Her er udviklingen på mange punkter identisk. Side 16 Vandringer til og fra Grønland

17 Tabel 7 Udvandringshyppigheder for personer født uden for Grønland, Mænd Kvinder ,7 621,8 391,7 253,8 228,1 496,5 372,2 281,3 257,6 356, ,1 596,2 387,3 277,6 244,5 474,0 391,5 289,9 306,4 259, ,6 569,9 398,0 323,0 253,2 474,0 481,7 244,9 289,4 289, ,2 630,4 447,0 326,0 251,3 465,4 412,0 291,0 287,2 231, ,5 648,6 428,8 332,6 275,8 436,8 449,5 279,4 282,6 248, ,1 674,1 444,4 350,1 262,3 449,7 570,1 357,7 325,4 264, ,6 627,0 502,8 341,1 310,9 455,1 478,1 313,9 307,7 284, ,3 646,9 480,5 324,6 256,8 343,8 495,7 356,7 327,1 220, ,5 564,5 421,2 347,2 216,9 424,2 406,3 384,6 275,1 286, ,3 615,5 449,7 315,9 340,6 457,6 424,0 315,8 324,7 317, ,5 613,3 415,3 324,4 272,7 256,4 448,7 375,7 300,0 261, ,8 571,4 305,1 232,4 237,0 285,7 283,8 285,7 181,6 224, ,9 597,0 324,4 259,3 189,9 327,3 366,3 310,1 212,4 210, ,9 587,4 277,0 274,4 232,5 341,9 371,8 337,2 321,3 244, ,9 466,4 356,6 307,6 215,3 268,3 355,7 412,0 339,6 213, ,8 341,5 422,9 276,3 242,2 307,2 469,5 309,4 320,9 253, ,4 516,1 363,2 327,4 247,9 273,4 576,2 325,9 289,8 258, ,0 430,1 397,7 284,5 231,6 282,3 335,2 441,0 333,3 209, ,7 452,3 387,8 268,8 199,6 203,7 289,9 328,3 252,7 254, ,9 416,2 295,0 276,8 272,6 160,4 485,5 306,8 323,5 272, ,4 579,6 346,2 250,5 207,2 389,6 367,1 430,5 305,4 201, ,5 754,1 606,7 532,3 554,0 361,4 403,1 324,6 308,6 358,2 Anm. Der findes ikke tal for vandringerne i Tabel 7 viser udvandringshyppighederne for mænd og kvinder født uden for Grønland fordelt på udvalgte aldersgrupper. Overordnet viser tabellen, at der ikke er noget lige så entydigt billede af hvilket køn der har de højeste udvandringshyppigheder, som det var tilfældet med personer født i Grønland. Tidligere så vi at mændene der var født udenfor Grønland var langt i overtal i antal udvandringer, men når antallet af udvandringerne sættes i forhold til befolkningsgruppernes størrelse, kan vi i tabel 5 se, at kvinderne i flere aldersklasser og gennem længere perioder vandrer lige så hyppigt som mænd, og også flere steder hyppigere. Tabel 8 Udviklingen i udvandringshyppigheden for personer født uden for Grønland Mænd år Faldende indtil 1993, hvorefter den igen generelt er stigende, dog med svingninger år Næsten stabil hyppighed frem til 1995, hvorefter hyppigheden falder de næste par år, for så igen at stige. Kvinder Generelt faldende gennem perioden, men med svingninger. Svingende udvandringshyppighed, men ender på samme niveau som i starten af perioden år Samme tendens som de årige. Meget svingende. Ingen klar tendens år Samme tendens som de årige. Meget svingende. Ingen klar tendens år Hyppighederne for de årige har været næsten stabile, men enkelte udsving Meget svingende. Ingen klar tendens. Vandringer til og fra Grønland Side 17

18 Sammenligning af mænd og kvinder Sammenligning af de to befolkningsgrupper I en sammenligning af de forskellige aldersklassers hyppigheder for mænd født udenfor Grønland kan man overordnet se, at det er i alderen mellem 20 og24 år, man finder de højeste udvandringshyppigheder. For kvinderne kan der ikke laves en tilsvarende konklusion her er billedet langt mere svingende. Man skal dog her være opmærksom på, at det er små tal der er tale om. Sammenlignes udviklingen i udvandringshyppighederne i de forskellige aldersklasser blandt personer født i Grønland og personer født uden for Grønland kan man se at mønstret i hvilke aldersklasser der udvandrer hyppigst er forskelligt: For mænd der er født i Grønland falder udvandringshyppigheden med alderen, mens det modsatte nærmere er tilfældet for mænd født uden for Grønland. Det indikerer, at der er forskellige årsager til udvandringerne for de to grupper: Uddannelse og tilbageflytning. Udvandringshyppigheder for kvinder i de to befolkningsgrupper har ikke fulgt samme mønster. For kvinder født i Grønland har det oftest været de åriger der har vandret hyppigst gennem årene, mens billedet for kvinder født uden for Grønland er mere blandet. Tabel 9. Indvandringshyppigheder for personer født i Grønland, (pr personer bosiddende i Danmark) Mænd Kvinder ,4 260,3 244,8 183,5 129,3 127,9 218,3 157,0 97,5 45, ,8 207,4 147,6 89,9 103,7 89,0 181,7 94,2 70,3 52, ,0 206,5 146,6 143,1 116,8 87,3 169,7 128,1 74,0 31, ,2 188,7 146,6 129,2 80,0 60,2 149,9 116,9 89,1 35, ,1 147,6 111,8 60,6 105,9 65,5 105,1 99,6 64,9 43, ,8 142,7 128,4 85,5 76,2 75,6 94,4 133,7 67,8 54, ,3 135,4 130,6 97,2 83,3 60,5 117,8 125,3 85,4 52, ,3 121,3 92,9 81,7 72,9 43,9 87,2 104,6 92,4 66, ,4 88,1 109,2 115,8 44,4 51,8 93,1 97,5 78,4 45, ,1 92,9 96,6 60,8 78,7 52,3 68,1 94,9 84,8 53, ,9 58,4 75,8 65,0 52,1 54,1 72,1 77,6 64,3 41, ,8 62,9 76,1 41,2 45,3 42,0 62,9 61,5 47,2 37, ,2 63,6 57,0 55,9 47,0 74,0 56,7 49,5 36,8 37, ,7 55,2 54,2 49,3 45,4 123,8 63,9 42,7 40,3 42, ,4 61,5 49,7 63,4 44,7 273,7 53,0 55,0 55,6 40, ,8 70,5 47,0 51,6 48,3 279,7 87,7 36,7 49,6 46, ,5 89,1 47,9 59,5 38,0 258,1 81,7 30,8 40,3 45, ,8 121,7 48,5 69,8 59,2 332,6 57,3 45,5 41,7 36, ,2 83,8 46,6 54,6 53,0 347,2 72,6 39,4 40,3 40, ,3 97,1 70,9 49,4 50,5 308,2 102,3 58,0 32,1 36, ,8 112,5 45,7 41,7 26,2 235,9 84,0 32,3 31,2 20, ,2 99,5 51,0 30,1 34,7 347,3 103,6 52,5 34,4 37,4 Anm. Der findes ikke tal for vandringerne i Tabel 9 viser indvandringshyppighederne for mænd og kvinder født i Grønland fordelt på udvalgte aldersgrupper. Til beregningen af indvandringshyppighederne er brugt antallet af personer født i Grønland, men bosiddende i Grønland. Overordnet viser tabellen, at kvinder i den yngste aldersklasse hyppigere indvandrer end mændene i samme alder, mens det modsatte oftest er tilfældet i de øvrige aldersklasser. Endvidere viser tabellen, at der er forskel på hvor hyppigt de forskellige aldersklasser indvandrer: Mens det frem til 1994 var de årige der hyppigst ind- Side 18 Vandringer til og fra Grønland

19 vandrede er det nu de årige. Dette hænger sammen med den større udvandring af denne aldersgruppe. Der er som tidligere nævnt blevet bedre muligheder for efterskoleophold efter 1995 og den efterfølgende stigning i udvandringen synes at have medført en stigning i genindvandringen. Dette understøttes af, at indvandringshyppigheden blandt de årige stiger lidt senere end udvandringshyppigheden. Tabel 10 Udviklingen i indvandringshyppigheden for personer født i Grønland Mænd år Faldende frem til Derefter stigende frem til 2000, hvorefter den er svingende år Faldende frem til 1995, hvorefter hyppigheden stiger og senere flader ud. Kvinder Faldende frem til Derefter stigende frem til 2000, hvorefter den er svingende. Generelt svingende men med en faldende tendens, med et lavpunkt i Herefter stigende, men med svingninger år Faldende gennem hele perioden. Svingende, men med faldende tendens år Svingende i starten af perioden, men med faldende tendens over hele perioden. Svingende, men med faldende tendens år Svingende., men med faldende tendens. Stigende frem til 1988, hvorefter hyppigheden generelt har været faldende. Sammenligning af mænd og kvinder Tabel11. For både mænd og kvinder ses i store træk samme udvikling i indvandringshyppighederne, mens det er kvinder der indvandrer hyppigst i den yngste aldersklasse, og mænd der oftest har de højeste indvandringshyppigheder i de fire øvrige aldersklasser. Indvandringshyppigheder for personer født uden for Grønland (pr af befolkningen) Mænd Kvinder ,1 202,4 184,2 135,6 134,7 29,8 58,3 66,5 56,9 41, ,1 198,3 183,4 131,1 130,2 35,7 65,7 68, , ,6 185,8 162,9 119,9 38,8 56,7 77,8 65,6 37, ,2 200,9 199,6 152,4 139,2 34, ,8 58,1 37, ,3 173,3 189, ,5 40,9 63,9 64,1 55,6 39, , ,9 121,5 38,9 62, ,1 46, , ,2 38,1 78,1 88,9 65, ,1 194,6 192,9 129,5 114,6 37,9 69,1 69,3 52, ,6 170,2 162, ,2 37,5 66,1 66,8 60,8 33, ,1 135,3 130,4 111,8 98,2 28, ,2 61,7 33, ,7 106,5 93,3 96,1 79,9 20,2 40,6 43,5 35,6 30, ,5 107, ,8 60,1 29,2 42,2 59,2 32,1 23, ,5 91,4 93,2 73,3 55,8 25,1 45,3 52,8 39,6 24, ,7 91,1 86, ,1 37,9 49,4 41,6 24, ,7 61,7 105,7 81,6 72, ,3 52,6 38,3 24, ,8 67,7 115,5 88,9 69,4 35,2 45,2 70,9 39,9 26, ,4 75,7 100,9 75,8 63,1 25,1 40, ,6 26, ,8 100, ,1 18,7 49,4 48,2 35,2 31, ,4 78,2 59,4 49,9 19,7 29,2 54,8 32,6 22, , ,7 77,1 69,5 16,7 44,7 50,3 47,9 23, ,9 71, , ,1 49, ,5 22, ,8 66,6 101,8 76,8 51,8 24,7 39,9 62,4 48,4 15,3 Anm. Der findes ikke tal for vandringerne i Vandringer til og fra Grønland Side 19

20 Sammenligning af mænd og kvinder Udviklingen i indvandringshyppighederne blandt de årige er ikke præget af mange lighedspunkter: hvor der for kvindernes vedkommende ses en stigning frem mod 1987 og derefter et fald, er der for mændenes vedkommende tale om en næsten stabil udvandringshyppighed. Det modsatte er tilfældet for gruppen mellem 35 og 39 år: her er udviklingen på mange punkter identisk. Tabel 12 viser indvandringshyppighederne for mænd og kvinder født udenfor Grønland fordelt på aldersgrupper. Overordnet viser tabellen, at mænd langt hyppigere indvandrer i forhold til kvinder i denne befolkningsgruppe. Dette er tilfældet for alle aldre og for alle år. Personer født uden for Grønland I en sammenligning af de forskellige aldersklassers hyppigheder for mænd født udenfor Grønland ses det, at det indtil starten af 1990 erne er aldersgruppen år der hyppigst vandrer. I midten af 1990 erne er der sket et skift og nu er det de årige der hyppigst indvandrer. For kvinderne er der indtil starten af 1990 erne næsten lige store indvandringshyppigheder for aldersklasserne 20-24, og år. Dog indvandrer de årige lidt hyppigere end de andre to grupper. Efter 1993 er det stadig de årige der vandrer hyppigst, men nu er de to andre grupper ikke længere på samme niveau. Udviklingen i hyppighederne for mænd og kvinder har været som følger: Tabel 12 Udviklingen i indvandringshyppigheden for personer født udenfor Grønland Mænd år Generelt faldende. Generelt faldende år Indvandringshyppigheden når sin højeste værdi i 1987 og falder derefter stærkt til Ujævn udvikling efterfølgende år Hyppigheden når sin højeste værdi i 1987 og falder derefter stærkt til Ujævn udvikling efterfølgende år Fald i indvandringshyppigheden fra sidste halvdel af 1980 erne. Derefter ujævn udvikling på et lavere niveau år Fald i indvandringshyppigheden fra sidste halvdel af 1980 erne. Derefter ujævn udvikling på et lavere niveau. Kvinder Top i slutning af 1980 erne efterfulgt af fald til midten af 1990 erne. Derefter svingende. Top i slutning af 1980 erne efterfulgt af fald til midten af 1990 erne. Derefter svingende. Top i slutning af 1980 erne efterfulgt af fald til midten af 1990 erne. Derefter svingende. Top i slutning af 1980 erne efterfulgt af fald til midten af 1990 erne. Derefter svingende. Side 20 Vandringer til og fra Grønland

21 Kapitel 4 Hvornår kommer de udvandrede tilbage? I dette afsnit undersøges hvordan de udvandrede generationer for udvalgte år indvandrer igen: hvor lang tid efter at man er udvandret indvandrer man igen? Årene vil efterfølgende blive sammenlignet for at se om der er sket ændringer over den 20- årige periode i geninvandringsmønstret. Årene 1981, 1987, 1993, 1999 og 2002 er valgt som udgangsår. Figur 7. Hvor hurtigt indvandrer de udvandrede? Udvandringsgenerationerne 1981, 1987, 1993, 1999 og 2002 for personer født i Grønland Personer I figur 7 er vist, hvor mange af de, der er født i Grønland og udvandrede i årene 1981, 1987, 1993, 1999 og 2002, der er kommet tilbage efter et vist antal måneder. Den største indvandring sker i de første måneder efter udvandring Det er i de første måneder efter udvandringen fra Grønland at den største indvandring sker. Efterfølgende bliver indvandringen mindre og mindre som tiden går. Der synes dog for alle årene at ske et niveauskift efter et vist stykke tid: Genindvandringen er stor i begyndelsen af perioderne, men efter måneder i årene 1981, 1993, 1999 og 2002 sker der et spring i indvandringen hvorefter denne aftager. Formen på alle indvandringskurverne er den samme: Stærkt stigende i de første måneder, derefter aftagende, hvorefter der indtræffer et spring i antallet af indvandringer efter et stykke tid. Det er dog varierende, hvor lang tid der går før dette spring indtræffer. Tabel 13 Hvor stor en andel af de udvandrede generationer er indvandret inden tre år? Personer født i Grønland Måneder ,7 13,4 11,0 8,0 10, ,6 23,0 22,2 18,2 23, ,7 27,0 32,9 37,9 35, ,9 38,6 37,7 43,7 38, ,6 47,3 41,1 47, ,0 48,3 41,1 48,6 Vandringer til og fra Grønland Side 21

22 I tabel 13 kan man se hvor store andele af udvandringsgenerationerne, der er indvandret efter henholdsvis seks, 12, 18, 24, 30 og 36 måneder efter udvandringen. Efter to år er mellem 38 og 49 pct. af de udvandrede vendt tilbage til Grønland igen. Her er det udvandrerne fra 1981, der skiller sig ud fra de andre generationer med den absolut højeste andel. Når der er gået tre år efter udvandringstidspunktet ligger tilbagevendingen på mellem 41 og 54 pct. Med hensyn til ændringer over tid, ses det at tilbagevendingen efter seks måneder er faldet til halvdelen: Hvor næsten 20 procent af de der udvandrede i 1981 indvandrede igen i løbet af seks måneder, er andelen ca. 10 procent for de der udvandrede i Side 22 Vandringer til og fra Grønland

23 Kapitel 5 Hvor lang tid bliver de indvandrede? I dette afsnit undersøges hvordan de indvandrede generationer for udvalgte år udvandrer: Hvor lang tid bliver man efter indvandring? Årene vil efterfølgende blive sammenlignet for at se om der er sket ændringer i udvandringsmønstre over den 20- årige periode t. Årene 1981, 1987, 1993, 1999 og 2002 er valgt som udgangsår. Figur 8. Hvor hurtigt udvandrer de indvandrede? Indvandringsgenerationerne 1981, 1987, 1993, 1999 og 2002 for personer født i Grønland Personer Personer født i Grønland Personer født uden for Grønland I figur 8 er vist, hvor mange af de, der er født i Grønland og indvandrede i årene 1981, 1987, 1993, 1999 og 2002, der er tilbage efter et vist antal måneder. Det er i de første måneder efter indvandringen til Grønland at den største udvandring sker. Udvandringen bliver mindre og mindre som tiden går. Dette er fælles for alle valgte udgangsår for personer født i Grønland. Hos personer født uden for Grønland sker den største udvandring efter at man har haft ophold i Grønland i seks måneder. Dette er rimeligvis fordi man skattepligtig til Grønland, hvis man har haft bopæl i Grønland i seks måneder. Endvidere er det rimeligt at antage, at en del vikariater har en varighed på seks måneder. Vandringer til og fra Grønland Side 23

24 Figur 9. Hvor hurtigt udvandrer de indvandrede? Indvandringsgenerationerne 1981, 1987, 1993, 1999 og 2002 for personer født uden for Grønland Personer Tabel 14 Hvor stor en andel af de indvandrede generationer er udvandret inden tre år? Måneder Personer født i Grønland ,3 9,9 11,7 10,3 9, ,5 16,7 19,7 17,3 18, ,8 21,6 26,6 21,2 23, ,3 24,5 31,0 23,8 24, ,0 27,7 33,8 26, ,7 28,2 33,8 27,8 Personer født uden for Grønland ,9 15,3 15,5 12,0 12, ,8 37,0 35,8 24,7 25, ,7 47,8 46,8 34,4 36, ,1 56,1 54,2 42,0 41, ,9 63,3 60,1 46, ,1 64,4 61,4 47,9 Forskellen mellem de indvandrede personer som er født i Grønland, og de der er født uden for Grønland med hensyn til hvor mange der udvandrer igen, er anskueliggjort i tabel 14. Her kan man se hvor store andele af indvandringsgenerationerne, der er udvandret efter henholdsvis seks, 12, 18, 24, 30 og 36 måneder efter indvandringen. Sammenligning af befolkningsgrupperne Næsten dobbelt så stor en andel af personer født uden for Grønland udvandrer igen i løbet af tre år, set i forhold til gruppen af personer født i Grønland. Ikke desto mindre udvandrer mellem 27,8 og 35,7 pct. af gruppen der er født i Grønland igen. Det tilsvarende tal for personer født uden for Grønland ligger mellem 47,9 og 64,4 pct. Hvor gruppen af personer født i Grønland oftest udvandrer igen i løbet af det første halve år er det hos personer født uden for Grønland i perioden mellem det første halve og hele år, at den største udvandring sker. Ændring i vandringsmønstrene Med hensyn til ændringer over tid, ses det at specielt for de sidste to årgange 1999 og 2002 er der genudvandret en lavere andel af begge befolkningsgrupper i forhold til de tidligere år. Dette indikerer en ændring i vandringsmønstret: Man bliver længere i forhold til de tidligere generationer. Side 24 Vandringer til og fra Grønland

25 Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse: Jette Jensen Emnelink Befolkningsstatistik Udgivelsesdato: 10. december 2004 Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: Fax:

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Offentlig økonomi, demografi og vandringer. Miniseminar Nuuk januar 2013; Søren Bjerregaard og Anders Møller Christensen

DANMARKS NATIONALBANK Offentlig økonomi, demografi og vandringer. Miniseminar Nuuk januar 2013; Søren Bjerregaard og Anders Møller Christensen DANMARKS NATIONALBANK Offentlig økonomi, demografi og vandringer Miniseminar Nuuk januar 2013; Søren Bjerregaard og Anders Møller Christensen Disposition Grundlæggende demografiske udviklingstræk og betydningen

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Demografiske udfordringer frem til 2040

Demografiske udfordringer frem til 2040 Demografiske udfordringer frem til 2040 Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Danmarks befolkning vokser i disse år som følge af længere levetid, store årgange og indvandring. Det har især betydningen for

Læs mere

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40)

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40) Befolkning Regionale fremskrivninger 2015-2030(40) Befolkningsfremskrivningen for hele landet viser at Grønland befolkning samlede størrelse over de næste 25 år kan forventes at falde, således at der i

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 56.370 personer i Grønland (pr 1. januar 2013), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/ 1000 personer igennem

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen Befolkning 2009:2 Befolkningsfremskrivninger 2009-2040 1. Indledning Grønlands Statistik har i samarbejdet med Danmarks Statistik udviklet en befolkningsfremskrivningsmodel, hvorfra resultater præsenteres

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Konjunkturstatistik. Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer 2000:2. Indholdfortegnelse. Indledning og datagrundlag

Konjunkturstatistik. Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer 2000:2. Indholdfortegnelse. Indledning og datagrundlag Konjunkturstatistik 2:2 Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer Indholdfortegnelse Indledning og datagrundlag... 1 Beskrivelse af den økonomiske udvikling, 1955 til 1999... 2 Metode...

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningen i 150 år

Befolkningen i 150 år Befolkningen i 15 år Befolkningen i 15 år Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2 ISBN 87-51-1113-2 Pris: 12, kr. inkl. 25 pct. moms Oplag: 2. Omslag: Eleven Danes Tabel over Folkemængden Danmarks Statistiks

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune

Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune Dato 07.05.2018 Resumé Befolkningstallet pr. ultimo dec. 2017 udgjorde 213.589 personer i alt. Befolkningstilvæksten i 2017 resulterede i 1.656 personer. Befolkningstilvæksten

Læs mere

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning Hovedresultater af DREAMs 26- befolkningsfremskrivning 3. juni 26 Marianne Frank Hansen & Lars Haagen Pedersen Udviklingen i den samlede befolkning Danmarks befolkning er vokset fra 2,4 mio. personer i

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

BEFOLKNING. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Befolkningsprognoser 1998.

BEFOLKNING. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Befolkningsprognoser 1998. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 BEFOLKNING Befolkningsprognoser 1998. Revideret udgave I denne publikation offentliggøres en række hovedresultater

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen. Landsfremskrivningen foretages særskilt for fem befolkningsgrupper:

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen. Landsfremskrivningen foretages særskilt for fem befolkningsgrupper: STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2009:10 26. maj 2009 Befolkningsfremskrivninger 2009 Se på www.dst.dk/se100 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks

Læs mere

Flyttemønstre i Aalborg Kommune 2018

Flyttemønstre i Aalborg Kommune 2018 Flyttemønstre i Aalborg Kommune 2018 Dato: 21.06.2019 Indholdsfortegnelse: A. Befolkningstal- og tilvækst i Aalborg Kommune... 2 1. Befolkningstal... 2 2. Fødselsoverskud... 2 3. Nettotilflytning... 2

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1.

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1. Uddannelsesstatistik 2002:1 Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...1 2. Indledning...3 3. Påbegyndte kompetencegivende

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger Faldende folketal de næste 20 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger Faldende folketal de næste 20 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivninger 2014-2040 Faldende folketal de næste 20 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 20 år forventes at falde fra de nuværende 56.282 personer

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2 Priser 2003:2 De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 Halvårlig stigning i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Huslejerne er steget med 7,5 pct. Priserne på fødevarer er faldet med 0,3 pct. Priserne på sodavand

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Tabel 1. Den registrerede ledighed i Odense Kommune fra januar 1997 til august 2000. Ledigheden har været stigende siden maj måned

Tabel 1. Den registrerede ledighed i Odense Kommune fra januar 1997 til august 2000. Ledigheden har været stigende siden maj måned NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi og Planlægningsafdelingen Nr. 17 oktober 2 Ledigheden i Kommune august 2. Resume Ca. 9 pct. færre ledige i end sidste på samme tid.,9 pct. af arbejdsstyrken

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Udarbejdet af Esther Zimmermann, Ola Ekholm, & Tine Curtis Statens Institut for Folkesundhed, december 25

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser

Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser D.1. Indledning og sammenfatning I rapporten analyseres mulighederne for at indføre optjeningsprincipper for EU/EØS-borgere, borgere fra 3.

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

NOTAT. Udviklingen sygedagpengeområdet og beskæftigelse for Integranter I 1. kvartal 2008 i

NOTAT. Udviklingen sygedagpengeområdet og beskæftigelse for Integranter I 1. kvartal 2008 i 1 NOTAT Udviklingen sygedagpengeområdet og beskæftigelse for Integranter I 1. kvartal 2008 i Notatet supplerer plancher fra Beskæftigelsesregionen til møde mellem det regionale Beskæftigelsesråd og det

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer

Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer Lige muligheder i levevilkår handler ikke kun om økonomiske vilkår, men i lige så høj grad om muligheden for at leve med et ordentligt helbred. Analyserer

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:1 UDDANNELSE Udviklingen inden for erhvervsuddannelserne 1987/88-1996/97 Indledning Publikationen dækker alle kompetencegivende

Læs mere

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet 29. januar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Den fri bevægelighed på det globale arbejdsmarked gælder ikke kun den ene vej. Selv om fokus i debatten er rettet

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. APRIL 2019 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. APRIL 2019 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2019-2032 FOR VORDINGBORG KOMMUNE APRIL 2019 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2019-2032 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Opholdstilladelser på individniveau

Opholdstilladelser på individniveau 21. november 2014 Opholdstilladelser på individniveau 1. Opholdstilladelser på individniveau fra 1997 Danmarks Statistik har fra Udlændingestyrelsens sagsregister modtaget udlændingesager om førstegangstilladelser

Læs mere

Langsigtede udfordringer

Langsigtede udfordringer 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Langsigtede udfordringer 4.1 Sammenfatning... side 153 4.2 Arbejdsstyrken før, nu og fremover... side 154 4.3 Mangel på holdbarhed i dansk økonomi... side 166 4.1 Sammenfatning

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere