INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 Markedskommentar Aktiemarkederne mod nye rekordniveauer Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både den risikovillige og den konservative modelportefølje leverede stærke afkast i april Analyser: Bioporto Carlsberg Coloplast Columbus IT Formuepleje Safe Hadsten Bank Monberg & Thorsen Novo Nordisk Nordea Bank Olicom Parken SAS Scandinavian Private Eq. SKAKO Industries TK Development Totalbanken Tønder Bank U.I.E William Demant Holding Aalborg Boldspilklub

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar Aktiemarkederne i nye rekordniveauer Både det danske og de internationale aktiemarkeder beviste, at likviditeten hurtigt kan vende tilbage efter en korrektion. Markederne flirtede i april og begyndelsen af maj med nye rekordniveauer, drevet af såvel stærke kvartalsmeldinger fra selskaberne som fornyet M&Aaktivitet og spekulationer herom. De danske aktier var igen blandt de stærkeste... side 3 Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra GN Store Nord, FLSmidth & Co., Bang & Olufsen, Novozymes, Novo Nordisk og ØK... side 5 Både den risikovillige og den konservative modelportefølje leverede stærke afkast i april Markedets genskabte styrke betød, at både vores risikovillige og vores konservative modelportefølje klarede sig flot i april, mens den indeksbaserede lå en lille tand under markedets udvikling... side 8 ANALYSER Bioporto 3520D.BIOP Parken 2530C.PARK Carlsberg 3020A.CARL SAS 2030D.SASA Coloplast 3510A.COLO Scandinavian Private Equity 4020D.SPEA Columbus 4510C.COLU SKAKO Industries 2010D.SKAK Formuepleje Safe 4020D.FPSA TK Development 4040D.TKDE Hadsten Bank 4010D.HADS Totalbanken 4010D.TOTA Monberg & Thorsen 2010C.MONB Tønder Bank 4010D.TØND Nordea Bank 4010A.NORE U.I.E 3020C.UNIE Novo Nordisk 3520A.NOVO William Demant Holding 3510A.WILD Olicom 4520C.OLIC Aalborg Boldspilklub 2530D.ÅBKL

4 AKTIEMARKEDERNE I NYE REKORDNIVEAUER Både det danske og de internationale aktiemarkeder beviste, at likviditeten hurtigt kan vende tilbage efter en korrektion. Markederne flirtede i april og begyndelsen af maj med nye rekordniveauer, drevet af såvel stærke kvartalsmeldinger fra selskaberne som fornyet M&Aaktivitet og spekulationer herom. De danske aktier var igen blandt de stærkeste I april måned vendte optimismen tilbage til aktiemarkederne, og måneden blev én af de bedste siden efteråret 2005 godt hjulpet af pæne kvartalsrapporteringer først fra de store internationale selskaber, men også fra de danske. Det fortsat lave renteniveau og de stærke pengestrømme hos de børsnoterede virksomheder skaber gunstige vilkår for overtagelser, hvor både industrielle aktører og finansielle/kapitalfonde er på banen. I den europæiske finansielle sektor har bl.a. hollandske ABN Amro været belejret med interesse fra Barclay s Bank, Bank of Scotland, HSBC og Fortis. Det har ført til spekulationer om flere konsolideringer, hvilket altid driver nogle spekulative stigninger med sig. Men spekulationerne retter sig også mod andre sektorer, hvor der med særlig interesse fra dansk side, er blevet spekuleret i bud på den engelske bryggerikoncern Scottish & Newcastle, som er Carlsbergs partner i det succesrige BBH. Carlsbergfondets ansøgning om at ændre fundsatsen til at kunne acceptere en lavere ejerandel end 5, hvis blot stemmemajoriteten bevares, fik ikke unaturligt gødet spekulationerne om, at Carlsberg kunne indgå i en transaktion med Scottish & Newcastle primært med et fuldt ejerskab af BBH som mål. Det globale aktieindeks, MSCI World, steg 3,3% i april, mens de europæiske aktier målt ved MSCI Europe steg mere, nemlig 3,6% i lokal regning. Det tyske marked gjorde sig bemærket ved en stigning på hele 6,, og de økonomiske nøgletal for landet bliver mere og mere overbevisende. Det er overordentligt positivt, at udviklingen i dette store europæiske land nu for alvor synes at være vendt, da det vil have afsmittende effekt i resten af Europa. Særligt når vi må forvente, at USA går ned i et lavere gear. I USA er der fortsat en vis bekymring om ejendomsmarkedet, hvor problemer for visse dele af den mere risikovillige realkredit skaber frygt for, at boligejerne får vanskeligere adgang til at låne, hvilket kan sætte et generelt prisfald på fast ejendom i gang. Den stimulans, som økonomien har haft af boligejernes øgede formue og vilje til at omsætte friværdier til forbrug, kan derved hurtigt forsvinde. Fjernøsten har fortsat haft det vanskeligt i april, hvor MSCI Far East udviste et fald på 0,4% i lokal valuta. Alene Japan faldt 0,8%, hvortil kom den negative udvikling i den japanske valuta. I Norden var det Finland, som gjorde det bedst med et afkast på 5,7%, hvor bl.a. Nokia overraskede markedet positivt. Men også Sverige og Danmark klarede sig godt med afkast på hhv. 4,9% og 4,2%, mens Norge lå lidt efter med 2,6%. De danske aktier var således blandt nogle af de stærkeste, hvilket ikke mindst kan tilskrives nogle stærke reaktioner for flere af de store og indekstunge selskaber, dels ifm. M&Aaktiviteter og spekulationer herom, dels pga. nogle stærke kvartalsrapporter. FLSmidth & Co., som i forvejen har haft en forrygende kursudvikling, offentliggjorde et 3

5 betydeligt strategisk tilkøb inden for Minerals, som primært henvender sig til mineindustrien. Canadiske Groupe Lapierre & Verreault supplerer ifølge adm. dir. Jørgen Huno Rasmussen noget nær perfekt FLSkoncernens materialehåndteringsaktiviteter, som i forvejen er udset til at skulle vokse op til at kunne måle sig med den traditionelle kerneforretning Cement. Der er intet, som tyder på, at akkvisitionen er specielt billig, og hvor det er normalt med et umiddelbart kursfald for den opkøbende virksomhed, reagerede markedet ved umiddelbart at sende FLSaktien ca. 1 op på meddelelsen. Uden direkte at deltage i M&Aaktiviteter nød Carlsberg godt af investorernes fokus på konsolideringer, herunder også i den internationale bryggeriindustri. Spekulationer om et bud på britiske Scottish & Newcastle har været sat i forbindelse med flere mulige liebhavere. Carlsberg er i den forbindelse også kommet ind i billedet, om end den samlede pris for Scottish & Newcastle umiddelbart bedømmes at være rigelig høj for den danske bryggerikoncern. Spekulationerne fik dog fornyet grobund, da Carlsbergfondets bestyrelse meddelte, at man søger fundatsen ændret, hvilket muliggør en større kapitaludvidelse i Carlsberg og dermed større økonomisk frihed til at gennemføre opkøb eller indgå i alliancer. Med et overraskende stærkt 1. kvartal var den positive stemning over for Carlsbergaktien helt entydig, og selv om aktien ikke er billig, går udviklingen klart i den rigtige retning, især når markedet er så optimistisk, at man generelt kun se muligheder ikke risici ved nye opkøb. Ikke for alle flaskede tingene sig lige så godt. GN Store Nords aktionærer må sande, at knap har rusen efter at have fejret det succesfulde salg af GN ReSound lagt sig, før de tyske konkurrencemyndigheder risikerer at sætte en stopper for festen. Lykkes det ikke ved anken at omstøde konkurrencemyndighedernes beslutning, kan GN ReSound vise sig at være adskillige milliarder kr. mindre værd end aftaleprisen med Phonak på 15,5 mia. kr. på gældfri basis. Det er stof til eftertanke. At konkurrencemyndighederne således markerer sig, kan få konsekvenser for potentielle fremtidige værdiskabende fusioner og overtagelser. Og det var ikke store markedsandele, GN ReSoundhandelen kunne bidrage til at flytte på det tyske marked. Men tilsyneladende er koncentrationen blandt de øvrige aktører medvirkende til, at selv de mindre aktørers deltagelse i konsolidering forhindres af myndighederne, hvilket kan synes urimeligt for de pågældende, men principielt kan være rationelt set fra myndighedernes side. Men i øvrigt var de positive overraskelser i overtal ved fremlæggelsen af kvartalsrapporterne, og såvel det danske som de internationale aktiemarkeder er oppe og teste rekordhøjder. Der mærkes en vis bekymring herover, men det understreges af mange, at til forskel fra situationen i 2000, er aktier ikke dyre i forhold til andre aktivklasser, herunder obligationer. Derfor er der mindre bekymring over niveauet. Man skal dog tage i betragtning, at aktiemarkederne i forhold til tidligere er blevet markant mere likviditetsdrevet. Det vil sige, at ved risikosignaler trækker investorer relativt hurtigt mange penge ud af aktiemarkederne, men omvendt har både korrektionen i maj sidste år og her i foråret vist, at likviditeten hurtigt vender tilbage. Fortsat er det udviklingen i amerikansk økonomi, som balancerer mellem frygt for inflation og frygt for opbremsning. FED valgte i den forgangne uge at fastholde renten, hvilket ses som udtryk for, at man har ramt balancen. Sådanne signaler er med til at fastholde optimismen. 4

6 BRIEFING PÅ APRIL MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra GN Store Nord, FLSmidth & Co., Bang & Olufsen, Novozymes, Novo Nordisk og ØK Usikkerhed om GN s frasalg af ReSound kan koste milliarder Usikkerhedsmomenterne omkring de tyske konkurrencemyndigheders, Bundekartellamts, afvisning af Phonaks køb af GN ReSound overskygger helt kvartalstallene fra GN Store Nord. I værste fald vurderes det at kunne koste GN Store Nord adskillige milliarder kr. i forhold til, hvis handelen var gået igennem, og sagen er naturligvis anket. Som følge af afvisningen vil resultatet af de ophørende aktiver være afhængig af domstolsafgørelsen, og ledelsen forventer, at den mulige dato for handlens gennemførelse vil blive udskudt til andet halvår Resultatmæssigt var der tilbagegang i de fortsættende aktiver, hvor resultatet før skat faldt fra +52 mio. kr. sidste år til 11 mio. kr. i år. Udviklingen kan henføres til den igangsatte omstruktureringsfase i Mobile headset. For de ophørende aktiver bar sidste års omstruktureringstiltag frugt, og resultatet for disse aktiver steg fra 66 mio. kr. til 89 mio. kr. Forventningerne til 2007 om et tab på mio. kr. før skat fastholdes efter 1. kvartal. Vi har ændret vores vurdering af kurspotentialet til 4 (forventet dårligere udvikling end markedet), da vi anser risikoen for, at salget ikke bliver gennemført på aftalte vilkår som absolut til stede, samt at perspektiverne i worst case er relativt dystre. Hvis Phonak ikke kan overtage høreapparataktiviteterne, kan William Demant eller Siemens næppe heller blive godkendt som køber. For andre vil synergierne være mindre, og uanset om en anden industriel aktør eller en kapitalfond bliver den umiddelbare køber, må værdien blive markant lavere end de med Phonak aftalte 15,5 mia. kr. på gældfri basis. FLS opruster tungt på Mineralområdet Med akkvisitionen af canadiske Groupe Lapierre & Verreault løfter FLS sit Mineralområde størrelsesmæssigt op ved siden af Cementaktiviteterne. De tilkøbte aktiviteter ventes i 2007 at omsætte for 2,6 mia. kr. (1,95 mia. kr. i 2005/06), hvor FFE Minerals i 2006 omsatte for 3,3 mia. kr. Koncernchef Jørgen Huno Rasmussen oplyser, at der er tale om et perfekt fit: "Når man ser på behovet hos mineselskaberne, håndterer FFE i dag fortrinsvis de første grove led, mens GL&V primært er stærke i de senere led i materialehåndteringen, hvilket gør den samlede virksomhed til eneste i verden, der kan tilbyde en total pakke til mineselskaberne." Der vil derfor være store synergier i salgssituationen, men især også i eftersalget, hvor GL&V i øvrigt er meget stærke. Mineindustrien er langt mindre cyklisk end cementindustrien, cyklerne er længere typisk 810 år, mod cements 35 år og da man er eksponeret over for både jern, kobber, zink, guld og en række andre mineraler med hver sin efterspørgselsudvikling, er der ifølge Jørgen Huno Rasmussen en betydelig risikospredning og modcyklisk udjævning GL&V opererer desuden med en højere EBITmargin på 12,012,5% mod FFE Minerals 7,9%, hvilket også har været gældende historisk. Prisen på gældfri basis er opgjort til 4,8 mia. 5

7 kr. svarende til en EV/EBIT på 19,7 X Om end akkvisitionen ikke er billig og sker på toppen af en højkonunktur, ser vi positivt på den og fastholder vores vurdering af kurspotentialet på 2 B&O ud med lidt svagt Q3, men forventningerne hæves en tand Bang & Olufsen kunne kun nogenlunde leve op til markedets forventninger med et resultat af primær drift for årets første 9 mdr. på 415 mio. kr., svarende til en fremgang på 13%. Toplinien var som følge af lidt forsinket lancering af 2 produkter i TVsegmentet en tand svagere end forventningerne Koncernomsætningen steg ca. 5% til mio. kr., men for den brandunderstøttende forretning var væksten på 8%. Stort set alle markeder gik udviste fremgang, men Holland gik tilbage. For den branduafhængige del af forretningen var der tale om en markant men ventet nedgang for Medicom, hvor omsætningen efter delvist frasalg er faldet fra 165 mio. kr. til 64 mio. kr. Til gengæld viser ICEpower fortsat fremgang med en vækst på 12,5% til en omsætning på 72 mio. kr Udviklingen på ejendomsmarkedet, som vi vurderer på sigt har stimuleret efterspørgslen pga. de betydelige friværdier, viser indtil videre kun en beskeden afmatning og synes ikke at have indvirket negativt. Den lidt træge udvikling i 3. kvartal tilskrives således hovedsageligt forsinkelse i lancering af den store BeoVision 9 og familiemodellen BeoVision 826. Indtjeningen er i øvrigt belastet af relativt store udviklingsomkostninger Vi fastholder vores neutrale vurdering af aktien (3) et 3. kvartal, som isoleret kun udviste en omsætningsfremgang på 2%, og hvor resultatet før skat faldt fra 181,7 mio. kr. til 170,7 mio. kr., men hvor ledelsen opjusterer udmeldingerne om intervallet for hele regnskabsårets resultat før skat fra mio. kr. til mio. kr. Novozymes opjusterer allerede efter Q1 Koncernomsætningen blev i 1. kvartal øget med hele 23% målt i lokal valuta eller 18% i dansk regning svarende til mio. kr. Konsensusestimatet fra Reuters var på blot mio. kr. Koncernens primære drift lå med en fremgang på 15% til 359 mio. kr. også over konsensusestimatet på 343 mio. kr. På det nordamerikanske marked var væksten i lokal valuta hele 36% (27% i DKK), og salget af tekniske enzymer, hvorunder enzymer til bioethanol hører, voksede globalt med 28% (2 i DKK). Det er tydeligvis enzymer til biothanol, som trækker væksten kraftigst frem, men det er også positivt, at vaskemiddelenzymer igen viser stærk vækst med +16%, mens fødevareenzymer steg 17% i lokal regning. Salget af biofarmaceutiske ingredienser rapporteres for første gang selvstændigt og er vokset fra 23 til 120 mio. kr. efter tilkøbene af Novozymes Delta og Novozymes GroPep Udmeldelserne fra ledelsen for hele 2007 opjusteres til en omsætningsvækst på 1113% mod tidligere 81, i lokal valuta ventes væksten på 81 i DKK (tidligere 79%). Primær drift ventes nu forbedret 1113% med tidligere forventet 57%, idet påvirkningen fra erstatningen fra Danisco vedr. patentkrænkelsen nu er inkluderet. Udviklingen er overraskende positiv især i lyset af den ugunstige valutakursudvikling Det skyldes bl.a., men langt fra alene, en meget stærk vækst i salget af enzymer til bioethanolproduktion, og potentialet understøttes af den politiske opbakning, hvor senest præsident 6

8 George Bush' besøg på Novozymes' amerikanske fabrik har synliggjort støtten. Vi fastholder på den baggrund vores vurdering af aktiens potentiale på 2 trods den krævende valuation Novo Nordisk løfter underliggende EBITvækst, men valuta trækker ned Novo Nordisk realiserede pga. svækkelsen i de vigtige faktureringsvalutaer, primært USD og Yen, en lidt lavere omsætning i 1. kvartal på mio. kr. Derimod overraskede den primære drift positivt med en fremgang på hele 24% til mio. kr. mod et konsensusestimat på mio. kr. (+18,1%). Periodens nettoresultat blev med en fremgang på hele 41% til mio. kr. markant bedre end konsensusestimatet fra Reuters på mio. kr. Der har på det nordamerikanske marked været en lidt mindre kraftig vækst i salget, men væksten på 27% i lokal valuta (17% i kr.) er dog imponerende. Effekten fra udvidelsen af salgsstyrken fra til mand mærkes, om end implementeringen først er fuldstændig fra juni Ledelsen forudser en øget konkurrence som følge af flere konkurrende produktlanceringer. Moderne insuliner (analoger) har samlet udvist en vækst på 39% i lokal valuta (32% i kr.), mens NovoSeven har udvist en vækst på 18% (12% i kr.) Ledelsen nedjusterer udmeldingen for EBITvæksten for hele 2007 fra 1 til 68%, men den underliggende vækst i lokal valuta ventes nu højere end 15%. Finansnetto ventes at bidrage positivt med mio. kr. bl.a. som følge af indtægten fra salg af ejerandelen i Dako og valutaafdækning Den stærkere underliggende udvikling både inden for diabetesbehandling og biophamaceuticals, som begge er vokset 16% i lokal valutaunderstøtter vores vurdering af kurspotentialet på 2 (bedre end markedet). Trods stærk udvikling i kursen er valuation fortsat attraktiv i lyset af det langsigtede potentiale i bl.a. nye markeder som Kina og Indien. ØK opjusterer efter imponerende Q1 Q1 udviklede sig langt bedre end vi og markedet havde forventet. Vores estimater for omsætning og EBIT lå på hhv. 874 mio. kr. på linie med konsensusestimatet og 63 mio. kr., hvor konsensusestimatet var 59 mio. kr. Med en omsætningsvækst på imponerende 22% i dansk regning til 978 mio. kr. og en forbedring af koncernens primære drift (EBIT) på hele 86% til 78 mio. kr. har ØKledelsen gjort al tvivl til skamme, om deres evne til at optimere værdierne i selskabet ved at fastholde de 3 tilbageværende forretningsområder frem for at realisere dem straks. Trods den spændte situation i Venezuela og dollarfølsomheden fastholder vi vores vurdering af aktiens kurspotentiale på 2. Ledelsen melder på basis af en USDkurs på 550 kr. nu om et forventet niveau for EBIT på 375 mio. kr. mod tidligere ca. 315 mio. kr., og det er pænt højere end både vores estimat og konsensusestimatet Mest imponerende er EAC Foods, som har skabt en vækst på 42% i USD og en fremgang i EBIT på 58% i DKK. Men også EAC Industrial Ingredidents udviste en stærk EBITfremgang på 5 i DKK under en toplinievækst på 2 i lokal valuta. Mooving & Relocation Services øgede salget 1 og forbedrede EBIT med 2. Selv om aktien til en forventet i sin værdiansættelse har indregnet en pæn indtjeningsvækst, vurderer vi, at dette er velbegrundet, og et yderligere potentiale er til stede 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år +29,60 %, 3 år +187,08 % (frem til den 30. april) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A. P. Møller Mærsk ,2 6,04% 21,88% 01/2005 Bang & Olufsen ,1 3,37% 21,86% 10/2005 Danske Bank ,8 0,14% 107,54% 09/2001 DSV ,7 14,22% 232,63% 09/2004 Novo Nordisk ,5 6,75% 140,96% 07/2003 Per Aarsleff ,3 4,79% 126,74% 07/2004 Rockwool International ,2 9,28% 186,58% 07/2005 Trygvesta ,8 1,4 1,4 04/2007 UP ,7 20,33% 86,61% 10/2005 Ændringer: Primo april er Topdanmark solgt til fordel for TrygVesta. Seneste 12 mdr. 6 ændringer (Køb 3, Salg 3) Vores konservative portefølje gav i april et flot afkast på 7,63% mod totalindeksets afkast på 4,65%, hvilket samlet fra årsskiftet betød, at porteføljen er steget 18,35% i værdi mod indeksets 9,72%. På et års sigt ligger porteføljen også foran med et afkast på 30,28% mod totalindeksets 23,63%. Det bedste bidrag i april måned kom fra United Plantations, som steg hele 20,33%, mens DSV steg 14,22%. Vi har således haft fornøjelse af at holde fast ved vores tro på DSV s evne til at integrere Frans Maas succesfuldt trods de knaster, som skuffede markedet ved 3. kvartal. Også Rockwool har med en stigning på 9,82% været god at holde fast i trods den relativt høje værdiansættelse. Endelig er vores solide positioner i Novo Nordisk og A.P. Møller Mærsk gået pænt med stigninger på hhv. 6,75% og 6,04%. Vores omlægning fra Topdanmark til TrygVesta har vi foreløbig ikke høstet fordel af, og det svage finansresultat i TrygVesta overskygger lidt en fornuftig fremgang på driften DAA Konservativ vs. OMXC (01/ /42007) Portefølje +187,08% OM XC +105,57%

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år + 21,80 % 3 år + 213,48 (frem til den 30. april) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling ALKAlbello ,8 3,66% 9,93% 11/2006 FLSmidth & Co ,8 10,93% 384,85% 12/2004 Flügger ,5 2,48% 16,28% 11/2005 Gyldendal ,0 3,61% 344,52% 04/2003 Lastas ,2 16,74% 166,47% 10/2005 Migatronic ,5 2,07% 2,07% 04/2007 Novozymes ,9 15,16% 114,13% 02/2005 SimCorp ,5 4,01% 85,24% 07/2005 Østasiatiske Kompagni ,0 4,78% 214,7 11/2004 Ændringer: Migatronic er købt til porteføljen og i den anledning er DLH solgt Seneste 12 mdr. 6 ændringer (Køb 3, Salg 3) Vores risikovillige fortsatte med at hente ind på det, den tabte ved korrektionen tidligere på året, og leverede et afkast på 7,84% mod totalindeksets 4,65%. Porteføljen ligger dog fortsat efter indekset målt fra årsskiftet med et afkast på 2,23% mod 9,72%, men har en komfortabelt forspring på længere sigt. Den stærkeste aktie i april var FLSmidth & Co., som blev belønnet stærkt af sit strategiske opkøb inden for Minerals og steg over 1, hvilket er imponerende i lyset af den allerede leverede værdistigning. Desuden lagde Lastas sig igen i overhalingsbanen med et afkast på hele 16,74%, ligesom Novozymes med sin kvartalsrapport tog markedet med storm. Aktien steg 15,16%. Vores omlægning fra DLH til Migatronic er i første omgang kun blevet belønnet ved den relativt svage udvikling for DLH efterfølgende. Vi ser ikke anledning til aktuelt at foretage yderligere omlægninger. DAA Risikovillig vs. OMXC (01/ /042007) Portefølje +213,48% OM XC +105,57%

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år +23,60 %, siden start den 30/ ,23 % (frem til den 30. april) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk ,1 6,04% 40,12% 07/2004 Bang & Olufsen ,9 3,37% 4,33% 03/2007 Danske Bank ,4 0,14% 83,39% 07/2004 FLSmidth & Co ,6 10,93% 335,24% 12/2004 Flügger ,4 2,48% 17,41% 11/2005 Novo Nordisk ,2 6,75% 75,27% 07/2004 Novozymes ,3 15,16% 93,93% 07/2004 Per Aarsleff ,2 4,79% 85,83% 12/2004 Rockwool International ,4 9,82% 19,43% 03/2007 Simcorp ,8 4,01% 79,35% 07/2005 Trygvesta ,4 1,39% 5,11% 03/2007 Vestas Wind Systems ,8 16,43% 32,88% 03/2007 Østasiatiske Kompagni ,1 4,78% 160,85% 12/2004 Ændringer: Vi har marts 2007 solgt DSV og Topdanmark. Topdanmark blev erstattet med TrygVesta, og yderligere omlagde vi porteføljen med købet af Bang & Olufsen, Rockwool International og Vestas Wind Systems. Samlet afkast Siden porteføljens start 30/ har afkastet været 98,33 % Den indeksbaserede portefølje kom ud af april en tand under totalindeksets udvikling, men ligger fortsat foran indekset både set fra årsskiftet og på 1 års sigt. Fire aktier kom ud med tocifrede stigninger, nemlig Vestas Wind Systems med hele 16,43% samt Novozymes, FLSmidth & Co. og Rockwool. Generelt er det cykliske aktier, som har medvind, men de to førstnævnte kører især på det højaktuelle miljøtema og er begunstiget af den store internationale bevågenhed mod de globale klimaændringer. FLS er yderligere trukket op pga. sit opkøb inden for Minerals, og Rockwool kører både på en nærmest overophedet efterspørgsel efter isolering primært pga. høj byggeaktivitet, som nu også mærkes på det store tyske marked, og samtidig også på miljøtemaet. Øvrige pæne stigninger sås hos Novo Nordisk, A.P. Møller Mærsk og Per Aarsleff, mens SimCorp var eneste aktie med negativt bidrag, hvilket vi dog ikke er bekymrede over. Vi foretager derfor ikke omlægninger i porteføljen DAAIndeksbaseret vs. OMXC (30/ /042007) Indeksportefølje +116,23% OM XC +92,89%

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Capinordic 27,9 3, 26,6% 07/2004 Danionics 21,1 10,6% 47,9% 10/2003 Greentech Energy Systems 76,8 0,1% 15,8% 10/2000 Land & Leisure 2,1 1,9% 2,8% 08/2001 Olicom 3,7 3,4% 44,8% 12/2006 Århus Elite 18,2 2,7% 289,1% 08/2001 Ændringer: Bioscan er taget ud af porteføljen, da selskabet er gået konkurs, og aktien derfor ikke længere handles på fondsbørsen High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Rias 9,77 3,85% Atlantic Petroleum 3,67 16,06% Århus Elite 3,21 2,65% DLH 2,95 16,39% TDC 2,90 0,23% Lastas 2,84 46,87% Victor International 2,77 1,14% AaB 2,65 15,23% UP 2,47 15,68% Nordfyns Bank 2,36 5,74% RIAS er handlet mere end ni gange så meget som normalt i den forgangne uge. Det er foranlediget af halvårsrapporten, som blev offentliggjort den 9. maj, og som viste solid vækst i både omsætning og indtjening. Aktien er på en måned steget 3,85%. Det blev overgået af Atlantic Petroleum, som er steget 16,06 pct. oven på nyheden om, at koncernen har fået del i Licens P1228. Atlantic Petroleum starter olieproduktion i løbet af Århus Elite er nummer tre på opmærsomhedslisten, og den forøgede handel af aktierne skyldes nyheden om, at Kurt Andersen endelig har afhændet sin store aktiepost på 37% af hele aktiekapitalen. Det er i øvrigt realiseret til en kurs under 5 kr. pr. aktie, noget mindre end kursen på 18 kr. pr. aktie, som den aktuelt handles til på fondsbørsen. 11

13 Væsentlige kapitalændringer den seneste måned 29. marts Bavarian Nordic har udvidet aktiekapitalen med antal aktier á 10 kr. ved en rettet emission. Den samlede aktiekapital udgør herefter kr. 26. april D/S Norden har nedsat aktiestørrelsen fra 20 kr. pr. aktie til 1 kr. pr. aktie. Aktiekapitalen andrager nu kr. fordelt på lige så mange aktier. 1. maj DSV har forhøjet aktiekapitalen ved udstedelse af af fondsaktier i forholdet 1:4. Samtidig foretog ledelsen en ændring i stykstørrelsen fra 2. kr. til 1 kr. Aktiekapitalen udgøres herefter af antal aktier á 1. kr. Ændringer af noteringer den seneste måned Der har ikke gennemført noteringer i løbet af måneden. 12

14 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS OMXC20 OMX jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr 260 jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr OMXCB KFMX jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr MIDCAP + SMALLCAP jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr CARNEGIE SMALL CAP MATERIALER jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr 200 jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr

15 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS INDUSTRI FORBRUGSGODER jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr 90 jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr KONSUMENTVARER SUNDHEDSPLEJE jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr 380 jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr FINANS IT jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr 220 jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr TELEKOMMUNIKATION FORSYNING jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr

16 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING Maj 2007 De 4 første karakterer angiver, hvilken af Københavns Fondsbørs' sektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder 3520 Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 2520 Beklædning mv. 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20 aktier (A), MidCap+ aktier (B), SmallCap+ aktier (C) eller Øvrige Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse ALKABELLÓ 1/ B.ALKB ALM. BRAND 9/ B.ALMB ALM. BRAND FORMUE 10/ D.ALMF ALM. BRAND PANTEBREVE 3/ D.ALMP AMAGERBANKEN 4/ B.AMAR AMBU 2/ B.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 11/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 1/ A.APMØ ARKIL HOLDING 12/ D.ARKI ASGAARD DEVELOPMENT 8/ D.ASGÅ ATLANTIC PETROLEUM 12/ D.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 12/ B.AURI BANG & OLUFSEN B 12/ B.BANG BAVARIAN NORDIC 1/ B.BAVA BIOMAR 4/ C.BIOM BIOPORTO 5/ D.BIOP BOCONCEPT HOLDING 1/ D.BOCO BODILSEN HOLDING 7/ D.BODI BONUSBANKEN 11/ D.BONU F.E. BORDING B 2/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 3/ D.BRØN CAPINORDIC 12/ C.CAPI CARLSBERG B 5/ A.CARL CBRAIN 3/ D.CBRA CHEMOMETEC 1/ D.CHEM CODAN FORSIKRING 3/ B.COFO COLOPLAST B 5/ A.COLO COLUMBUS IT PARTNER 5/ C.COLU COMENDO 2/ D.COME CURALOGIC 4/ C.CURA DANEJENDOMME HOLDING 10/ D.DABA DANIONICS 11/ D.DACA DANISCO 2/ A.DACO DANSKE BANK 2/ A.DANB DANTAX 10/ D.DANG DANTHERM 4/ C.DANM DANTRUCK HEDEN 3/ D.DANT DANWARE 4/ C.DANW DFDS 1/ D.DFDS DIBA BANK 7/ D.DISK DICENTIA 9/ D.DICE DJURSLANDS BANK 11/ D.DJUR DLH B 12/ C.DLHB DSV 3/ A.DSVB EBH BANK 12/ D.EBHB EDB GRUPPEN 11/ C.EDBG EGETÆPPER B 8/ D.EGET EXPEDIT B 9/ D.EXPE FIONIA BANK 6/ B.FION FIRSTFARMS 2/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 3/ B.FLSB FLÜGGER B 2/ C.FLUG FORMUEPLEJE EPIKUR 7/ D.FPEP FORMUEPLEJE MERKUR 12/ D.FPME FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 11/ D.FPLI FORMUEPLEJE OPTIMUM 7/ D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 8/ D.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 8/ D.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 5/ D.FPSA FORSTÆDERNES BANK 4/ B.FORS SPAREKASSEN FAABORG 3/ D.FÅBO GABRIEL HOLDING 12/ D.GABR GENMAB 11/ B.GENB GLUNZ & JENSEN INT. B 9/ C.GLUN GN STORE NORD 12/ A.GNST GPV INDUSTRI B 6/ C.GPVI GREENTECH ENERGY SYSTEMS 10/ C.GREE GRIFFIN III BERLIN 2/ D.GRIF GROUP 4 SECURICOR 3/ A.GRSE GRØNLANDSBANKEN 8/ C.GRØN GUDME RAASCHOU VISION 9/ D.GUDM GYLDENDAL B 7/ D.GYLD HADSTEN BANK 5/ D.HADS HARBOES BRYGGERI B 2/ C.HARB

17 BRDR. HARTMANN B 1/ C.HART HEDEGAARD 11/ C.HEDE H+H INTERNATIONAL 1/ B.HENB HØJGAARD HOLDING B 9/ C.HØJG HVIDBJERG BANK 10/ D.HVID IC COMPANYS 1/ B.ICCO INTERMAIL 1/ D.INTE ITH INDUSTRI INVEST 10/ D.ITHB JENSEN & MØLLER INVEST 10/ D.JENS JEUDAN 3/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 11/ D.JOHA JYSKE BANK 2/ D.JYBA KAPITALPLEJE 3/ D.KAPI KEOPS 9/ D.KEOP BRD. KLEE 1/ D.KLEE KREDITBANKEN 4/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 2/ D.KØLU LAND & LEISURE B 7/ D.LALE LASTAS 4/ D.LAST LIFECYCLE PHARMA 2/ B LIPH LIVE NETWORKS HOLDNIG 6/ D.LIVE H. LUNDBECK 3/ A.LUND LUXOR B 8/ D.LUXO LOKALBANKEN I NORDSJÆL. 4/ D.LOKA LOLLANDS BANK 8/ D.LOLL LÅN & SPAR BANK 4/ C.LÅNS MACONOMY 3/ C.MAMY MAX BANK 1/ C.MAXB MIGATRONIC B 4/ D.MIGA MOLSLINIEN 12/ D.MOLS MONBERG & THORSEN 5/ C.MONB MONDO 12/ D.MOND MORSØ BANK 8/ D.MORS MØNS BANK 9/ D.MØNS NEUROSEARCH 2/ B.NEUR NKT HOLDING 12/ B.NKTH SPAR NORD BANK 4/ B.NOHO SPAR NORD FORMUEINVEST 11/ D.NOHV D/S NORDEN 1/ B.NORD NORDJYSKE BANK 2/ D.NOJY NORDEA BANK 5/ A.NORE NORDFYNS BANK 3/ D.NORF NORDICOM 1/ C.NORI NOVONORDISK B 5/ A.NOVO NOVOZYMES 3/ A.NOVZ NTR HOLDING B 12/ D.NTRH NØRRESUNDBY BANK 4/ D.NØRR OLICOM 5/ C.OLIC OMX 11/ D.OMXA ORION B 2/ D.ORIO PARKEN SPORT & ENT. 5/ C.PARK PHARMEXA 10/ C.PHAR RELLA HOLDING 2/ D.RELL RIAS B 10/ D.RIAS RINGKJØBING BANK 9/ C.RING RINGKJØBING LANDBOBANK 7/ B.RINL ROBLON B 6/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 10/ B.ROCK ROVSING 2/ D.ROVS ROSKILDE BANK 4/ B.ROSK ROYAL UNIBREW 4/ B.ROYA RTX TELECOM 7/ D.RTXT SALLING BANK 6/ D.SALL SANISTÅL B 4/ C.SANI SAS 5/ D.SASA SATAIR 12/ C.SATA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 7/ D.SCAN SCANDINAVIAN PRIVATE EQ. 5/ D.SPEA SCHAUMANN PROPERTIES 9/ D.SCHA SCHOUW & CO. 11/ B.SCHO SIF FODBOLD SUPPORT 11/ D.SIFB SIMCORP 2/ B.SIMC SJÆLSØ GRUPPEN 6/ D.SJÆL SKJERN BANK 3/ C.SKJE SKAKO INDUSTRIES 5/ D.SKAK SKÆLSKØR BANK 6/ D.SKÆL SMALLCAP DANMARK 8/ C.SMAL SOLAR 6/ D.SOLA SP GROUP 4/ D.SPGR SPARBANK VEST 4/ C.VESB SPAREKASSEN HIMMERLAND 1/ C.HIMM SPÆNCOM B 7/ D.SPÆN SVENDBORG SPAREKASSE 11/ D.SVSP SYDBANK 1/ B.SYDS SØNDAGSAVISEN 12/ D.SØNA TDC 3/ A.TELE THRANE & THRANE 9/ C.THRA TIVOLI 9/ D.TIVO TK DEVELOPMENT 5/ D.TKDE TOPDANMARK 3/ A.TOPD TOPOTARGET 7/ C.TOPO TOPSIL B 12/ D.TOPS D/S TORM 3/ A.TORM TOTALBANKEN 5/ D.TOTA TOWER GROUP 1/ D.TOWE TRYGVESTA 1/ A.TRYG TØNDER BANK 5/ D.TØND U.I.E. 5/ C.UNIE UNITED PLANTATIONS BERH. 11/ D.UPBE UNITED PLANTATIONS AFRICA 1/ D.UPSA VESTAS 4/ A.VESS VESTFYNS BANK 3/ D.VESF VESTJYSK BANK 6/ B.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 6/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 2/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 11/ D.VICT VINDERUP BANK 7/ D.VIND VORDINGBORG BANK 2/ D.VORD WALLS 7/ D.WALL WILLIAM DEMANT HOLDING 5/ A.WILD ØK 1/ A.ØKOM ØSTJYSK BANK 4/ D.ØSTJ ÅRHUS ELITE 11/ D.ÅREL AALBORG BOLDSPILKLUB 5/ D.ÅBKL PER AARSLEFF B 9/ C.ÅRSL

18 DAA BIOPORTO STK 3 DAGSKURS 7,21 DATO D.BIOP DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2006 Neg 2007e 487,7 2008e 84,1 P/CE 2006 Neg 2007e 182,9 2008e 56,9 PEG 2006 N/M 2007e N/M 2008e N/M EV/EBITDA 2006 Neg 2007e 96,9 2008e 38,8 YIELD ROE 2,0 K/I 9,97 BETA (3år) 0, PRICE GRUPPE: MEDICIN OG BIOTEKNOLOGI AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 96,99 % 12 MDR 26,71 % GRUPPENS STYRKE 10 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 89,28 % 12 MDR 27,26 % GRUPPENS P/E 29,13 GRUPPENS K/I 5,09 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 93,52 % 12 MDR 5,76 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2002/ / m e 2008e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,36 3,41 0,16 5,85 55, ,98 82,22 92,29 146,94 366,85 0,29 0,21 0,18 0,67 0,01 0,09 0,29 1,44 0,06 0,14 0,96 0,26 0,13 Årsafslutning: DKK A Aktier Sep 2005: Nom kr. aktier a 3 kr. til kurs 4,33 i til at Generalforsamling: DKK B Aktier accelerere aktiviterne i datterselskabet AntibodyShop A/S Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Thea Olesen Lars Heslet, Ejner Bech Jensen, Seppo Mäkinen M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M BioPorto er efter erhvervelse af aktiviteterne i AntibodyShop A/S en bioteknologisk virksomhed. Antibodyshop A/S' aktivitet er påbegyndt under Statens Serum Institut, men blev i 2003 flyttet til Gentofte. Aktiviteten i selskabet er forskning i og udvikling af nye diagnostiske metoder med særlig vægt på den "kritisk syge patient". Dvs., at der søges udviklet helt nye kits eller kits til erstatning af eksisterende testmetoder, i forbindelse med POCdiagnosticering (PointofCare). Test skal således kunne foretages i hospitalsregi eller hos den praktiserende læge, og testene henvender sig til patienter i intensiv behandling. Udviklingen af produkterne sker i samarbejde med bl.a. Afdeling for Immunologi og Mikrobiologi ved Syddansk Universitet, Intensivafdelingen på Rigshospitalet og Paul Ehrlich Instituttet i Tyskland. Den tidligere akkvisitionsstrategi er erstattet af en selektionsstrategi der fokuserer på udvikling og indlicensiering af markedsrelevante monoklonale antistoffer og antistofbaserede produkter til grundforskingsmarkedet. Herved sikres markedsinformation der kan udnyttes kommercielt på de interessante områder for diagostik til klinisk forskning. FONDSKODE RIC BIOPb.CO Resultat før skat faldt 0,8 mio. kr. til et underskud på 15,7 mio. kr. Resultatet er væsentligt påvirket af at Fondsrådet pålagde BioPorto at ændre regnskabspraksis hvorved balancen blev betydeligt reduceret og egenkapitalen negativ. Yderligere viste den planlagte akkvisition af Merlin Diagnostica GMBH sig uattraktiv da det største segment hjemmemarkedet vurderedes ikke at kunne opretholdes uden kundefrafald, hvorfor et positivt bidrag til 3 Bioporto's cashflow syntes urealistisk. Merlins resultat for andet halvår af 2006 indgik derfor ikke i regnskabet som ventet. Omsætningen steg 27,3% til 5,6 mio. kr., mens en reduktion af produktionsomkostningerne med 2 mio. kr. til 2,4 mio. kr. sikrede en markant forbedret bruttomargin på 56%. Forskning og udviklingsudgifter var sammen med administrationsomkostninger jævnt stigende hvorfor EBIT forringedes 0,4 mio. kr. til 14,7 mio. kr. Der blev i 2006 indgivet patentansøgning til PCT (Patent Cooperation Treaty) på NGAL antistofferne som målemetode for nyreskade. PCT vurderer at an søgningen vil kunne opnå patent ved indlevering i de enkelte lande hvorfor forhandlinger om udlicensiering af rettigheder med selskaber indenfor det rutinediagnostiske marked er indledt. NGAL testen har en estimeret markedsomsætning på +1 mia. USD hvorfor tocifrede millionbeløb i licensindtægter ventes allerede fra NGAL sagen har affødt et fokusskift der gennem en ny selektionsstrategi omkring udvikling og kommercialisering af egne produkter skal erstatte den hidtidige akkvisitionsstrategi. På baggrund heraf ventes en stærkt øget omsætning at sikre mindst et positivt resultat i

19 DAA CARLSBERG STK 20 DAGSKURS 662,37 DATO A.CARL DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E ,8 2007e 22,9 2008e 20,2 P/CE ,5 2007e 6,7 2008e 8,9 PEG ,4 2007e 1,3 2008e 3,1 EV/EBITDA ,4 2007e 9,9 2008e 9,6 YIELD 0,75 ROE 12,5 K/I 2,87 BETA (3år) 0, PRICE M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M GRUPPE: FØDE, DRIKKEVARER OG TOBAK AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 12,56 % 12 MDR 65,27 % GRUPPENS STYRKE 7 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 0,49 % 12 MDR 4,38 % GRUPPENS P/E 21,95 GRUPPENS K/I 2,54 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 10,58 % 12 MDR 37,94 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) e 2008e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,00 25,00 25,00 25, ,70 8,65 3,71 6,86 10,59 23,29 24,14 25,40 28,81 30,11 14,46 13,67 6,34 14,55 24,70 28,91 32,77 59,82 55,36 68,03 51,84 32,28 68,89 74,73 Årsafslutning: DKK A Aktier Marts 2004: Notering af nom kr. Baktier til kurs Generalforsamling: DKK B Aktier 225 franko med forteg ningsret i forholdet 4:1 Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Carlsberg A/S er blandt de førende europæiske bryggerier med en stærkt dominerende markedsposition i Danmark og en betydende andel på flere europæiske og asiatiske markeder. Carlsberg A/S ejer 10 af Carlsberg Breweries, der blev etableret i 2001 ved en fusion af bryggeriaktiviteterne med norske Orklas. Carlsberg Breweries omfatter bl.a. Carlsberg Bryggerierne, Tuborgs Bryggerier, samt en række datter og associerede virksomheder. Desuden ejer Carlsberg A/S 5 af Baltic Beverages Holding (BBH), 51% af CocaCola Nordic Beverage (CCNB) og 28% af Royal Scandinavia. Af Carlsbergs ølsalg på 101 mio. hl. afsættes 95% i udlandet. Omsætningen er geografisk fordelt med 66% i Vesteuropa, 19% i Baltic Beverages Holding, 9% i Østeuropa og 6% i Asien. De største enkeltmarkeder i Europa er Rusland, Storbritannien, Polen, Portugal, Ukraine, Sverige og Schweiz. Uden for Europa er det Sydkorea, Malaysia, Thailand og Kina. I Danmark er markedsandelen på øl 62% og 51% på læskedrikke. Antal ansatte i 2005: Nils S. Andersen, CFO Jørn P. Jensen, Jørgen B. Rasmussen Povl KrogsgaardLarsen, Jens Bigum, Søren BjerreNielsen, A. Michelsen, P. Øhrgaard, F. Besenbacher, H. Dyremose, Niels Kærgård, 4 mv. rep. Carlsberg Fondet 51,33% (79,52%), Franklin Resources 5,03% (0,84%) FONDSKODE RIC CARLb.CO Carlsberg overraskede positivt med såvel en meget stærk toplinievækst som en langt bedre indtjening på driften i 1. kvartal. Ledelsen hæver sine forventninger til EBIT for hele 2007 fra 4,5 mia. kr. til 4,7 mia. kr. Den positive stemning, som i forvejen var til stede pga. spekulationerne om Carlsbergs deltagelse i branchens konsolidering, understøttes herved. Omsætningen øgedes i 1. kvartal med hele 14% til 8,9 mia. kr. Men koncernens primære drift overraskede dog endnu mere med en fremgang på 319 mio. kr. til 402 mio. Kr. Dels er BBH, som ventet, gået frem med et EBITbidrag på 333 mio. kr. (+117%), men bl.a. Excellenceprogrammerne har også betydet, at bryggeriaktiviteterne i Vesteuropa er forbedret fra 16 mio. kr. til 197 mio. kr. på EBITniveau. En imponerende vækst i BBH's ølsalg i hl på 41% betød en 44% vækst i omsætningen til mio. kr., og EBIT margin øgedes fra 12 til 18,2%. I Vesteuropa var væksten i volumen 5%, hvilket også var væksten i omsætningen til mio. kr., og EBITmargin blev forbedret fra 0,3% til 3,5%. Især Norden, Tyskland og Portugal viste god fremgang. Det østeuropæiske marked eksl. BBH viste en pæn fremgang med en vækst i salg af øl på 16% resulterende i en omsætningsvækst på 15% til 732 mio. kr., samt en fremgang i EBIT fra 75 til 5 mio. kr. I Asien steg ølsalget med 33% men omsætningen steg kun med 23% til 634 mio. kr. Den fremadrettede aftale med Punch Terverns om levering af øl frem til 2010 er en styrkelse. Carlsbergfondets ønske om, at få lov at reducere ejerandelen, blot stemmemajoriteten bevares, har givet forventninger om en snarlig deltagelse i konsoliderings

20 DAA COLOPLAST STK 5 DAGSKURS 486,51 DATO A.COLO DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 4 P/E 2005/06 45,6 2006/07e 34,9 2007/08e 27,5 P/CE 2005/06 39,1 2006/07e 23,1 2007/08e 17,6 PEG 2005/06 12,9 2006/07e 3,8 2007/08e 1,0 EV/EBITDA 2005/06 27,7 2006/07e 16,8 2007/08e 13,8 YIELD 0,82 ROE 21,0 K/I 8,33 BETA (3år) 0, PRICE M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M GRUPPE: SUNDHEDSARTIKLER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 7,18 % 12 MDR 1,58 % GRUPPENS STYRKE 20 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 0,55 % 12 MDR 0,85 % GRUPPENS P/E 37,09 GRUPPENS K/I 6,70 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 8,81 % 12 MDR 15,22 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER 2001/ / / / / /07e /08e ,50 63,27 31,96 16,04 21, ,12 37,24 11,69 17, ,51 41,77 12, ,06 43,66 12,35 20, ,05 35,13 10,67 12, DKK A Aktier DKK B Aktier 18,92 Januar 1997: kr. Aaktier og kr kr. Baktier til medarbejder 13,96 17,71 22,81 27,60 Årsafslutning: Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Coloplasts produktsortiment omfatter 5 hovedforretningsområder: Stomiprodukterne, der udgjorde 39,7 % af 05/06 omsætningen er det grundlæggende forretningsområde. Engangsposer til stomiopererede patienter er udviklet siden 1955 med produktprogrammet Assura som seneste større lancering. Coloplast er næststørste udbyder af Stomiprodukter i Europa (største konkurrenter er Hollister og ConvaTec, begge USA). Kontinensprodukter (afhjælpning af gener ved ufrivillig vandladning) udgjorde 31,3 % af omsætningen. Coloplast er førende inden for produkter til svær, mandlig inkontinens. Hud og sårplejeprodukter udgør 16,9 %, førstnævnte primært via amerikanske Sween, købt i Mastektomiprodukter (selvsiddende brystproteser til canceropererede kvinder) blev solgt fra i starten af 2007 men udgjorde i 2005/06 7 % og var baseret på varemærkerne Amoena (købt i 1994) og Discrene. 81 % af produkterne afsættes i Europa, hvor Coloplast har datterselskaber i 15 lande. Den resterende del afsættes i resten af verden (Nord og Sydamerika 13 %, resten af verden 6 %) i lande som bl.a. USA, Japan og Australien. Antal medarbejdere pr. 1. september 2006 udgjorde Sten Scheibye, Lars Rasmussen, Lene Skole Michael Pram Rasmussen, Niels Peter LouisHansen, Torsten E. Rasmussen, Ingrid Wiik, Per Magid, Sven Håkan Bjorklund, 3 medarbejdervalgte repræsentanter Niels Peter LouisHansen (32,7), Aage LouisHansens Mindefond (15,1), Johanne LouisHansen (14,1), Egne aktier 4,87%, ATP 5,13% (3,06%) FONDSKODE RIC COLOb.CO Q1 blev med et EBIT på 260 mio. kr. realiseret lidt svagere end ventet. Men den igangværende integrationsproces med de tilkøbte Mentoraktiviteter, som forløber efter planen, påvirker forbigående indtjeningen negativt. Den samlede økonomiske påvirkning ventes for 2006/07 at være negativ med 380 mio. kr., hvor den i 2005/06 belastede med 280 mio. kr. Der forventes uændret positive synergier ved fuld integration på mio. kr. årligt. Le nensprodukter på ca. 1 som ventet. De engelske myndigheder har an delsen fastholder sine samlede forventninger for 2006/07 om at nå en omsætningsvækst på 22%, og den organiske vækst ventes at ligge på ca. 9%, ligesom EBITmargin uændret ventes på 1213%, som er belastet af effekterne af Mentorintegrationen. Omsætningen blev mio. kr. svarende til en stigning på 26% i lokal valuta, hvoraf 16% fra den tilkøbte urologiforretning. De tyske myndigheder har meldt ud om reduktion af tilskud for konti slået besparelser på ca. 13,5% som følge af prisnedsættelser, som ventes at træde i kraft fra juni Coloplast levede med et resultat af primær drift for 2005/06 på 955 mio. kr. mere end op til markedets forventninger. Ledelsen har hævet den langsigtede målsætning for EBITmargin, hvor man i 2012 nu skal nå 18% mod tidligere 17%, og omsætningen skal nå 15 mia. kr. Der gennemføres over de kommende år en radikal restrukturering med nedlukning af fabrikker og etablering af yderligere produktion i Ungarn og Kina. Skridtet kan opfattes som offensivt for at sikre indtjeningsvæksten. Modsat skaber sundhedsreformerne et indtryk af, at det er et defensivt modtræk.

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2008. Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2008. Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2008 Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Kursfaldene

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 Markedskommentar Centralbankerne fik genskabt roen for en tid Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser:

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser: DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2006 Markedskommentar OMXC20 hægtet af de internationale aktiers fremgang i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger A.P.

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2008

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2008 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2008 Markedskommentar Centralbankerne giver markederne en porøs stabilisering Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Omlægninger

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 FEBRUAR 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 FEBRUAR 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 FEBRUAR 2007 Markedskommentar Global opvarmning har styrket sin position som førende investeringstema Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår DIRF DANSK INVESTOR RELATIONS FORENING Regnskab for Aret 1. juli 2006-30. juni 2007 19. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1.juli 2006-30.juni 2007 Indtægter: Note 2006/07 2005/06 Medlemskontingenter

Læs mere

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008 Regnskab for Året 1. juli 2007-30. juni 2008 20. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 Indtægter: Note 2007/08 2006/07 Medlemskontingenter 1 577.330,00 497.500,00 Sponsorater

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2008 Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2011 Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2009 Markedskommentar COP15 topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag Briefings på november måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærk

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2009. Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2009. Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2009 Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september Revanche for modelporteføljen for den risikovillige investor Stigende risikovillighed reflekterer

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2015. Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QE-program

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2015. Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QE-program DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2015 Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QEprogram Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2010. Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne.

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2010. Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne. DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2010 Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne sender på kort sigt aktierne op Briefings på oktober måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2005. Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2005. Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2005 Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned Kapitalfondene har fået afgørende betydning for kursdannelsen på aktier Briefings

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2009 Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2011 Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartalsrapporterne Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2010 Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2013 Markedskommentar Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig store udfordringer Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2012 Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 20 Offentligt LDs fremtid og udfordringer Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Agenda LDs historie Medlemmer LDs omdannelse og fremtid

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 04 APRIL 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2010. Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2010. Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2010 Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2011 Markedskommentar Politikernes unionsbestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2013 Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target Gennemgang af portefølje Risikoangivelse Milepæl(e) Target Meldinger om nye aktier Kort om Begrundelse Risikoangivelse Milepæl(e) Target Diskussion Diverse Rules of engagement Planer med LI POP Ekstraordionær

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

LudInvest - status ultimo 2013

LudInvest - status ultimo 2013 LudInvest - status ultimo 2013 2013 har været et fint LI år med en stigning på ca. 40% imod sølle 27% for C20 vi kan således takke vores egen genialitet (og en anelse held) for de ca. DKK 15.000.- ekstra

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 01 JANUAR 2014 Markedskommentar 2013 blev turnaorundaktiernes år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig Modelportefølje

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2014 Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januareffekt Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Januareffekt ramte

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2013 Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere