PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE"

Transkript

1 PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer, som vi ser i møde nu og i de kommende år, og den viser, hvordan vi vil imødekomme udfordringerne. Vi har fokuseret på fem områder som i særlig grad kan drive udviklingen frem: - et øget samarbejde med Tyskland - vi kalder det for den dansk-tyske forbindelse, - en øget indsats i erhvervslivet, - udvikling af borgere, byer og boliger - samtidig med at vi indrømmer, at vi bliver færre borgere, - det åbne land som er Tønder Kommunes særlige kendetegn og - omstilling i forhold til energi og klima Den dansk-tyske forbindelse er ikke kun et tema for sig selv, den er med i de andre temaer og har derfor særlig betydning. Ind i mellem skal vi tage vare på, at hverdagen passer til økonomien, så borgerne kan leve et godt liv. Vi har samlet alle udviklingstemaer i Tønder Visionen, som i få ord beskriver det som vi er, og det som vi vil. Vi kalder visionen for "Tønder - grænseløs virkelighed". Grænseløs, fordi vi vil gå til kanten og virkelighed fordi, vi hele tiden skal fortælle borgerne i Tønder Kommune hvad de kan forvente og hvordan. Da kommuneplanstrategien blev vedtaget i 2009, var Tønder Kommune stadig præget af de 6 gamle kommuner. Nu står vi sammen, så vi får mest muligt ud af det vi har. Vi åbner det nye Rådhus i 2015 som et godt eksempel på, hvordan vi kan få mere ud af det vi har. Planstrategien viser vejen til en række aktiviteter. Den fortæller, hvor vi vil hen, og hvordan vi gør det. Den er ikke en detaljeret køreplan for hvordan - allerede om et år vil meget være forandret. Derfor skal planstrategien være så robust, at den tåler forandring - uden at den mister retning, og derfor skal den prioriteres - der er jo ikke plads til det hele. Det sker ved at alle der har interesse for udviklingen giver deres meninger til kende, hvorefter kommunalbestyrelsen beslutter hvad der skal ske. På den måde sikrer vi bedst, at hele Tønder Kommune er sammen om udviklingen. Venlig hilsen Laurids Rudebeck Borgmester

2 Tønder visionen En vision er et redskab til udvikling. Visionen skal give en retning som kan vise vej og som kan holde. Den skal være så realistisk, at de fleste tror på, at det kan lade sig gøre. Visionen skal bruges i tre niveauer: 1: Den korte i meget få ord - det er "Grænseløs virkelighed" 2: Den der siger lidt mere i få linjer: "Tønder grænseløs virkelighed - porten til Europa, som skal sikre os et godt og trygt liv". 3: Som en rettesnor i alle udviklingstemaer; Den dansk-tyske forbindelse bliver i sig selv en naturlig del af visionen. I alle temaer vil vi stræbe på at der vises grænseløse og virkelige handlinger som for eksempel Tønderoplevelserne, kultur, handel og energi. Visionens afsnit har således tre niveauer. Hvert til deres formål og sammen, men altid i harmoni.1) Den korte tekst kan for eksempel anvendes med en kampagne, en brochure eller et banner. 2) Den lidt længere fortæller for eksempel om visionen sammen med Skærbæk Ferieby ved Rømø. 3) Kan for eksempel forklare, hvordan den dansk tyske grænse skal udvikles. Visionen skal anvendes til inspiration for strategier og handlinger og den skal stille spørgsmålet: Er du "Grænseløs" eller bare som alle andre? Tønder visionen skal stå mål med følgende krav: 1. markedsføre Tønder Kommunes værdier som noget andre ikke har 2. motivere borgere, erhvervsliv og uddannelse 3. være let at kommunikere på flere sprog Planstrategi og loven I planloven bestemmes, at kommunalbestyrelsen i hver valgperiode skal offentliggøre et forslag til strategi for kommuneplanlægningen. Planstrategien skal danne grundlag for kommuneplanen, den har 12-års sigte, men skal revideres hvert fjerde år. Planstrategien skal indeholde oplysninger om : - planlægning, der er gennemført efter revision af seneste kommuneplan 2/23

3 - kommunalbestyrelsens vurdering af strategi for udviklingen - kommunalbestyrelsens beslutning om hvorvidt kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller den revideres for særlige emner og hvilke dele der, vedtages igen Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommuneplanen skal revideres for de områder, der er behandlet i denne kommuneplanstrategi, mens de øvrige emner vedtages igen. Se emneliste. Forslaget til planstrategien skal i offentlig høring, så borgere, interesseorganisationer og andre interesserede kan komme med supplerende idéer og forslag og ønsker om ændringer. Det sker i perioden 10/9-8/ Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen de indkomne forslag og foretager eventuelle ændringer, inden planstrategien godkendes. Hermed er det krævede grundlag for den kommende revision af Kommuneplanen tilstede. Kommuneplanstrategien er endvidere et vigtigt element i Tønder Kommunes udviklingsstrategi Sådan kommer du med Vi vil gerne have så mange som muligt med i Tønder-udviklingen og i debatten om planstrategien. Både alle dem, der er direkte berørte som for eksempel handelslivet, uddannelserne, kultur- og foreningslivet, landbruget og turismen og alle de borgere, der kan inspirere til Tønder Kommunes udvikling. Princippet er "så mange som muligt". Resultaterne vil blive synlige for alle. Høringsperioden løber fra den 10. september 2013 til den 8. november 2013, men I må meget gerne starte i dag og sende kommentarerne skriftligt. Det kan gøres på den måde, I har lyst til.vi skal nok samle det hele op uanset hvordan det sendes, blot ikke på SMS. Send for eksempel mail via "Vær med nu" øverst på siden. For at få så mange med som muligt, inviterer vi også til et virtuelt borgermøde i byrådssalen tirsdag den 1. oktober kl , her kan du også bidrage via facebook. 3/23

4 DEN DANSK - TYSKE FORBINDELSE Tønder Kommune har igennem flere hundrede år været en del af Slesvig-Holsten. Det har skabt et kulturelt fællesskab og en fælles identitet. Ud over den markante natur, er det danske - tyske forhold det, som præger Tønder Kommune mest. Grænsen har siden 1920 afskåret Tønder fra sit sydlige opland. Tætte forbindelser mod syd kan skabe en fornyet udvikling både for bosættelse, erhverv, turisme, uddannelse og kultur - en udvikling som er sandsynlig. En række analyser dokumenterer det. Der er gennemført en analyse, som viser, at den tyske befolkning ser mere positivt på mulighederne i Tønder Kommune end, den danske befolkning gør - både med hensyn til arbejde og bosættelse. I Tønder Kommune skal der være lyst og velvilje overfor nye beboere. Der skal være synlige tiltag som for eksempel: skiltning på begge sprog, sprogundervisning, tale med begge sprog hos for eksempel kommune, læge, kulturoplevelser til begge, nye forretningsinitiativer, fælles sport og fritid etc.. Der skal planlægges og gennemføres markante og vedvarende markedsføringsaktiviteter i begge områder. Vi vil formalisere den dansk-tyske forbindelse, så området gradvist opfattes i harmoni. - øge samarbejdet med Tyskland - konkretisere den dansk-tyske forbindelse gennem fælles projekter så, Tønder Kommune styrkes - gennemføre markedsføringsaktiviteter med tyske naboer - samarbejde med andre kommuner for en fælles grænseregion Den dansk-tyske forbindelse er en hovedforudsætning for Tønder Kommunes udvikling i sig selv, men den er samtidig en integreret og naturlig del af de fleste af planstrategiens elementer. Porten Skandinavien-Tønder-Tyskland Mindre og mellemstore skandinaviske virksomheder kan skabe forbindelser til Tønder Kommune igennem rådgivere og virksomheder i samme brancher. Det skal ske ved at etablere et fysisk center med mødefaciliteter, kontorhotel, oversættervirksomhed med videre. Der skal udvikles et netværk imellem relevante virksomheder med rådgivere især på områder som for eksempel revision, finansiering, erhvervsadvokater, IT og markedsføring. 4/23

5 Der skal gennemføres aktiv markedsføring, som samtidig vil ændre Tønderomdømmet positivt. Der skal udvikles undervisning og kurser på flere niveauer. - sætte fokus på udnyttelse af Tønders position og gennemføre en plan for Porten Skandinavien-Tønder-Tyskland i samarbejde med Tønder Erhvervsråd - udvikle Tønder Kommune og den tyske forbindelse til et attraktivt sted for Skandinavien og Tyskland - skabe fælles dansk-tyske ungdoms- og erhvervsuddannelser - udvikle fælles undervisningsprojekter og uddannelsesforløb i grænsesoverskridende samarbejder Udvikling Samarbejde imellem to regioner kan udvikles til gavn for begge. Derfor er den dansk-tyske forbindelse en afgørende og positiv del af udviklingen i Tønder Kommune. Flere initiativer er allerede godt i gang. De skal organiseres og forstærkes. Derudover er der særlige elementer, som kan gavne udviklingen igennem den dansk-tyske forbindelse, for eksempel: - øge bosættelsen af pendlere fra Tyskland - skabe dansk-tyske erhvervsklynger - øge kulturlivet ved tværgående tilbud - skabe et mere attraktivt tilbud til internationale turister - energiomstilling/klimatilpasning/miljøbevidsthed - naturen og nationalparken i de to områder - skabe og konkretisere et udviklingsmiljø igennem netværk - hente inspiration fra folk som har kompetence og erfaring til konkrete udviklingsprojekter - Udviklingen skal ske i samarbejde med Tønder Erhvervsråd BORGERE, BYER og BOLIGER Det er borgerne der skaber Tønder Kommune. På godt og ondt. Hverken boliger eller byer kan give det gode liv hvis ikke borgerne er med. På det punkt har vi meget at byde på. Vi holder af at være her ( det ved vi fra en analyse) og vi har en styrke og energi som bør misundes af mange andre kommuner og som kan sætte meget i gang. Vi har et rigt foreningsliv og de fleste stiller op når det gælder. Fra at være 6 mindre kommuner er Tønder Kommune nu en samlet enhed. Det giver os uudnyttede muligheder for at vi alle får det bedre. Men det kræver, at vi arbejder sammen på tværs af steder og interesser. Derfor ser vi hele Planstrategien med borgernes øjne. Det er borgerne der tilsammen skal 5/23

6 inspirere og give den kraft som er Tønder Kommune. Attraktive byer og boliger er sammen med naturen, hjørnestenen for Tønder Kommunes udvikling. Flere dør eller flytter fra. Færre fødes eller flytter til, så vi bliver færre hvert år. Det er ingen katastrofe - udviklingen er den samme i mange kommuner udenfor de store byer. Det er særligt de unge der flytter fra. En stor del af dem vil vi gerne have tilbage. Vi ved at de gerne vil være i nærheden af familie og venner, men også at det er afgørende at Tønder Kommune bliver så attraktiv at de vil komme tilbage. Her spiller gode boliger en vigtig rolle. De unge der bosætter sig skal være et ambassadørkorps som fortæller andre om livet i Tønder Kommune. Det er afgørende for udviklingen, at byer og huse ikke blot vedligeholdes, men at der skabes nye og restaurerede boliger i varierede størrelser og typer. Der skal også være mod til at nedrive det som skæmmer og ikke kan bevares på en harmonisk måde. Udskiftning af bygninger skal ske hensynsfuldt så værdifulde områder forstærkes og udbygges i en arkitektonisk balance mellem gammelt og nyt. I Tønder Kommune er der gode muligheder for at omdanne nedlagte landbrugsejendomme til bæredygtige boliger for mennesker der ønsker at leve i pagt med naturen og samtidig have moderne bekvemmeligheder. Tønder by er afgørende for hele kommunens udvikling og skal derfor fokuseres som omdrejningspunkt/centrum. Der skal her konkurreres for at tiltrække potentielle borgere, handel og erhverv. Centerbyerne Skærbæk, Toftlund, Bredebro, Løgumkloster og Højer har hver deres styrke og skal udvikles således at deres særkende fremmes, således at de fungerer som selvstændige og planlagte byenheder. De øvrige byer er landsbyer eller sammenhængende bygningsstrukturer. Tønder Kommune råder over store ressourcer i nedlagte og velbevarede landbrugsbygninger, som giver store muligheder for både landbrugsdrift, bosætning på landet og mindre erhverv - med respekt for kulturarven der viser hvordan vi har boet og levet. En sådan udvikling skal gennemføres harmonisk over et tidsforløb. Vadehavs landsbyerne skal med deres særegne arkitektur og natur bevares og fortsat spille en særlig rolle som attraktive bosteder og lokalcentre for de omkringliggende landbrug. - udvikle byplaner for Tønder Kommune med fokus på Tønder by og udviklingsplaner for de 5 center byer. Planerne omfatter både boliger, erhverv, handel, gader og offentlige rum - udvikle planer for de nye varierende boligtyper der tiltrækker potentielle nytilflyttere - undersøge alle muligheder for og skabe initiativ til renovering af boliger - udarbejde en plan for nedrivning af kondemnable huse der ikke er bevaringsværdige 6/23

7 Indpendlere Hver dag kommer godt 1000 danskere med mere end 50 km på arbejde til Tønder Kommune. Omkring 800 tyskere indpendler til Danmark - de fleste til Tønder Kommune. I alt er der således omkring indpendlere i Tønder Kommune. En del af dem kan anses for at være potentielle tilflyttere. For at realisere blot 10% af det potentiale skal der opfyldes en række forudsætninger for eksempel i forhold til: - at de i forvejen har familie eller venner - at de kan opnå job til "den anden" - at de kan finde en bolig som passer deres situation Både positiv og negativ bosætning foregår i cirkler. Kommer nye til, flytter endnu flere til, men flytter nogle fra følger flere ofte efter, og stedet affolkes. Hermed bliver et bevidst og aktivt bymønster en forudsætning for Tønder Kommunes udvikling. Med ca indpendlere har Tønder Kommune og særligt Tønder by mulighed for at få nye indbyggere, men det skal ske igennem en bevidst strategi og markedsføring som både giver bosætningsmuligheder i nye og eksisterende bygninger. Den dansk-tyske forbindelse vil være en betydningsfuld del af strategien. - finde særligt attraktive og egnede boliger til indpendlere- og markedsføre dem - registrere udviklingen i bosætning af indpendlere - skabe gode betingelser for indpendlere og motivere til bosætning for eksempel ved job til "den anden" og tilbud om attraktive bolig. Tønder Tønder har, både med henblik på at fastholde nye borgere, skabe tilflytning og nye virksomheder, kommunens bedste muligheder for at nå en balanceret økonomi og dermed et godt liv for borgerne. Omkring 1/3 af kommunens "resursestærke" borgere bor i Tønder og endnu flere arbejder der hver dag. Handelslivet og turismen har flere gange vundet priser og turismen er afgørende for at bylivet i Tønder er langt mere aktivt end antallet af faste beboere tilsiger. 7/23

8 Alt i alt er Tønder som by en afgørende forudsætning for kommunens økonomiske ve og vel. Det er historien og bygningskulturen, der er Tønders styrke. Byens gamle midte er præget af smalle, men dybe gavlhuse efter hollandsk tradition. Mange huse har i dag stærkt ombyggede facader, men de giver tilsammen en karakteristisk stil som gør Tønder til noget særligt. Især bebyggelsen omkring Kristkirken og Kirkepladsen er en herlighedsværdi. Med den tyske forbindelse efter 1864 afspejler historismen sig i de nyere bygninger. Kvarteret Ribelandevej, Strucks Allé, Leos Allé og Carstensgade repræsenter alle fint balancerede kvarterer med en bygningsmasse af smukke og karakteristiske huse fra 1900-erne. Kunstmuseet og Wegner museet er gode eksempler på fremragende arkitektur og netop i disse år er dansk design genstand for stigende international interesse. Tønder har et rigt handelsliv, men er truet af planlovens detailhandelsbestemmelser. Tønder skal have større plads sådan at den naturligt kan udvikle sig til at være i nærkonkurrence med Esbjerg og Kolding - afstandene taget i betragtning. Det bliver samtidig en opgave at binde Tønder bedre sammen så man opnår et naturligt forløb imellem Vidå, grønne anlæg, kunstbygninger og handelslivet. Der skal udvikles en byplanstrategi som giver oversigt over udviklingen i de kommende år. Byplanen skal omfatte alle interessenter: Beboelse, erhverv, kultur, handel, turisme etc. Bredebro Bredebro er en stationsby bygget op omkring et trafikalt knudepunkt. Tidligere var byen berømmet for sine kniplinger. I dag er byen en moderne handels- og industriby med Ecco med hovedsæde i byen som største og dominerende virksomhed. Byen har kun delvist bevaret sit gamle bymiljø, men der findes en del bevaringsværdige bygninger i bedre byggeskik. Der er enkelte og centralt beliggende store tomme industribygninger i byen. For at forbedre byens attraktivitet for både indbyggere og turister skal der gennemføres en samlet plan for byudviklingen, hvor borgere og industri kan trives side om side, samt en bevarende lokalplan. Eccos planer om et nyt torvecenter midt i byen med butik, cafe og foreningshus vil give byen et fint løft og skabe positiv synergi. 8/23

9 Højer Højer har status som "flække" med ret til at drive handel og håndværk, en historisk by s med sin beliggenhed op til nationalparken får nye potentialer. Byen er vokset op omkring Vidå og rummer mange fine fredede stråtækte bygninger i friserstil og har en velbevaret gammel bydel med smalle gader og et torv ved den gamle kirke som kan dateres tilbage til 1200 tallet. Byen bærer ligeledes præg af tysk tals arkitektur. Efter 2. verdenskrig blev byen udbygget mod vest. Byens arkitektur afspejler tydeligt byens storhedstider og er byens synlige historie. Byen er i dag præget af små industrivirksomheder og småhåndværk. Nationalparken kan medføre nye udviklingsmuligheder for byen. Byen har en god og velrenommeret designefterskole. Der bor mange kunstnere i byen og der er turister året rundt som kommer for at se digerne, slusen og sort sol. Det er væsentligt at bevare og videreudvikle byen og værne om dens særegne historiske bygninger og gadeforløb.højer har det som flere andre byer, at enkelte ejendomme som på grund af deres tilstand giver et negativt indtryk for hele området. Det bør overvejes at nedrive sådanne enkelt ejendomme. Løgumkloster Løgumkloster er egnens kirke- og klosterby, og befolkningsmæssigt den største af centerbyerne. Både i Danmark og internationalt er Løgumkloster sammen med Tønder en betydelig magnet for turismen i Tønder Kommune. Byen har et stort aktivitetsniveau og rummer en værdifuld kulturarv. Byen har en smuk og velbevaret bykerne omkring den gamle markedsplads midt i centrum.byen er bygget op omkring og præget af den store middelalderbebyggelse med Løgum-kloster og klosterkirken. Den er kendt for sin unikke kirke og kirkekultur med Refugiet, præsteseminaret og flere kirkelige efteruddannelser. Der er mange fine eksempler på ny arkitektur og smukke renoveringer af den eksisterende bygningsmasse. Byen har et bredt udbud af handels- og servicemuligheder og et rigt kultur - og fritidsliv. Allerede i 1970-erne fik byen en byudviklings- og bevaringsplan som man har bygget videre på og fremstår derfor i dag som en velbevaret by, hvor der er taget hensyn til kulturarven. Byudviklingen forgår mod Løgumgårde og på sigt kan de to byer danne en sammenhængende bystruktur. 9/23

10 Skærbæk Skærbæk er en stationsby og en vigtig handels- og oplandsby med købstadspræg tæt på vadehavet. Den er trafikalt knudepunkt med forbindelsen til Rømø. Byen har en helt unik beliggehed oppe på geestranden og med udsyn over marsken. Den har købstadspræg og en fin karakter med forretningsbebyggelser i centrum. Kirken er det dominerende element - den kan ses langvejs fra. Byens fine og særprægede arkitektur bør sikres af en bevarende lokalplan, ligesom der bør udarbejdes en helhedsplan for byens udvikling. Skærbæk Fritidscenter med kunstnerhus, sports- og aktivitetscenter samt feriehuse er byens store aktiv, som gradvis er udviklet og som tiltrækker både turister, de unge og byens egne borgere. Oldtidsparken som formidler jernalderens vadehavshistorie er et fint eksempel på nutidens formidling af kulturarven. Toftlund Toftlund er handelsby for det omkringliggende opland og har et bredt udvalg af butikker og et aktivt kultur- og fritidsliv. Byens arkitektur bærer præg af den tyske forbindelse og mange af byens ældre bygninger er bygget i den tyske periode op til 1. Verdenskrig. Byen var administrationsby og trafikalt knudepunkt, flere af de markante bygninger er opført som administrationsbygninger. Byen har en særegen kirke med en tilbygning i tysk herregårdsstil med tre gavle. Byen har et aktivt handelsliv, et godt kulturmiljø med biograf og kulturhus, en musikskole og en golfbane. Den fungerer som oplandsby for de tilliggende kommuner. Byen har udviklet sig tilfældigt og trænger til en samlet helhedsplan for byens fremtidige udvikling samt en bevarende lokalplan. DET ÅBNE LAND GIVER OPLEVELSER I 2012 igangsattes projekt "En ny fremtid for Toftlund" der som mål har at skabe en positiv udvikling for byer og landområder. Bag projektet står Tønder Kommune, Region Syddanmark og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tønder Kommune har en storslået og særegen natur. Store og helt uforstyrrede landskaber som har meget forskellig karakter med marsk, bakkeøer, ådale og hedelandskaber som giver muligheder for særlige oplevelser, der ikke kan fås andre steder i landet. 10/23

11 Naturoplevelser for både borgere og turister som gør Tønder Kommune til noget unikt. - Landskab - Natur - Skov - Vand Landskab Ro, plads, vidde og nattemørke er nogle af Tønder Kommunes kvaliteter for mennesker der bryder sig om de oplevelser. Det er herlighedsværdier som vi skal værne om. Det sker ved at bevare de særlige geologiske dannelser som har skabt naturen, ved at større nye anlæg lægges udenfor de bevaringsværdige landskaber og ved at begrænse støj, lys og bygningsanlæg således at for eksempel klima og energianlæg begrænses i landskabet. Dermed bliver landskaberne i sig selv en attraktion for både beboere og turister. Landbrugsarealer er en væsentlig del af Tønder Kommunes landskab og er meget synlige. I Natur- og Landbrugskommissionen er der fremlagt en række forslag til hvordan der kan skabes bedst mulig balance og harmoni imellem landbrug og naturen. Tønder Kommune vil overveje hvordan det kan ske. - bevare mulighederne for at opleve den særlige stemning og ro i Tønder Kommune: Fri natur, mørke og stjernehimmel, ingen støj, nænsom placering af virksomheder/industri - markedsføre landskaberne som en del af Tønderoplevelserne, så man kan "mærke og føle" på dem. 11/23

12 Natur Naturen med dens marker, enge, strande, planter, blomster samt fugle- og dyreliv er en afgørende del af Tønder Kommunes attraktioner. Særligt på Rømø findes særegen natur som mose, hede og strandenge, der skaber grundlag for dyr og planter som bliver mere sjældne hver dag. Omstruktureringer af landbruget til større enheder skaber vanskelige vilkår for dyr og planter i den øvrige del af kommunen. De sårbare, næringsfattige naturområder får tilført næringsstoffer gennemluften. Det betyder, at blomster, insekter og særligt sommerfugle forsvinder. Tønder Kommune skal gennemføre en naturhandleplan for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og således tilstræbe, at Tønder Kommune bliver et attraktivt naturområde som stadig forbedres. - bevare og forstærke de økologiske forbindelser mellem naturområderne - udarbejde en naturkvalitetsplan - samarbejde med tyske og danske naboer Œ den dansk-tyske forbindelse - lægge vægt på projekter som er afledt af de statslige natur- og vandplaner - arbejde aktivt for projekter som bevarer og forbedre naturtilstanden - i samarbejde med lodsejere Skov Tønder Kommune har flere naturværdier end Vadehavet, der er for eksempel Draved skov og Kongens mose samt Hønning plantage og -mose. 12/23

13 Skovrejsning kan tilsløre marsklandskabet, så derfor satses der ikke på skovrejsning i disse områder. Derfor satses der på bynær skovrejsning som gavner friluftslivet og højner bykvaliteten samt anvendes til sikring af drikkevandet. - bevare de åbne landskaber og lave en begrænset skovtilvækst - koncentrere skovarealer omkring byerne - benytte skovrejsning som middel til at beskytte grundvands resurserne Vand I Tønder Kommune er der store grundvandsresurser med en så god vandkvalitet, at det kan anvendes til drikkevand uden særlig behandling. Stort set alle behov kan tilgodeses. Da vand er en livsnødvendig resurse prioriterer Tønder Kommune beskyttelse mod forurening og overudnyttelse højt, således at den gode grundvandskvalitet ikke trues. - sikre en bæredygtig grundvandsbeskyttelse - prioritere drikkevandsinteresserne højere end andre interesser - sikre at vilkårene for dyre- og planteliv ikke forringes gennem grundvandsindvinding - bibeholde en decentral vandforsyning for at undgå overudnyttelse af grundvandsresurserne NATIONALPARK VADEHAVET Nationalpark Vadehavet med marsken der strækker sig fra nord til syd i kommunen giver fra starten Tønder Kommune en god placering og muligheder for at blive den store turistattraktion. Der er rige muligheder for at markedsføre Vadehavet og særligt marsken i Tønder Kommune. Det er holdbare oplevelser fordi de er autentiske og fordi de besøgende selv kan være en del af oplevelserne. Vadehavsområdet deles af 4 kommuner og den rækker ind over det tyske og hollandske område. Det er Tønder Kommunes opgave på sin særegne og kvalitative måde at være førende, aktiv og en udviklende del af attraktionerne omkring Nationalpark Vadehavet. - markedsføre og synliggøre Nationalpark Vadehavet - være en aktiv del af projektet - inddrage vadehavsbyerne i Nationalpark Vadehavet - skabe innovation blandt de der kan blive en del af Nationalpark Vadehavet som for eksempel kunst, produkter, fødevarer og oplevelser 13/23

14 Kystlandskaber Tønder Kommunes kystlandskaber er store og uforstyrrede landskaber som i kombinationen marsk og tidevand ikke findes andres steder. Tøndermarsken er den "rendyrkede" marsk hvor de ydre koge er bevaret. Dette særegne landskab er en stor attraktion for borgere og besøgende turister. Det er vigtigt at det er let at komme til kystlandskaberne gennem stisystemer med tilgængelighed for alle. Kystnærhedszonen, som strækker sig 3 km ind i landet langs hele kysten, er en planlægningszone hvor udviklingen er aktuel særlig efter at nationalparken er en realitet. I kystnærhedszonen kan arealer kun inddrages i planlægningen, hvis der gives særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelser for kystnær lokalisering. - skabe attraktive stisystemer i kystområderne så de lette at gå til - vi vil sikre udviklingen i kystnærhedszonen TØNDEROPLEVELSER HOLDER Tønder Kommune har en række styrker, som ikke bliver markedsført tilstrækkeligt. Tønderoplevelsen skal markedsføres sådan at den er med til at give et attraktivt omdømme. Tønderoplevelser skal huskes på interessante minder med gode kvaliteter. Tønderoplevelsen er en naturlig del af den dansk- tyske forbindelse. Der skal laves en fælles Tønder markedsføring, som markedsfører Tønderoplevelsernes aktiviteter og oplevelser. Tønderoplevelserne skal have god kvalitet og kunne fortælles til andre. - løbende gennemføre vurdering af kvaliteten - målt efter turisternes opfattelse - og en handlingsplan for forbedringer med hvorfor, hvem, hvordan, tid og økonomi - kortlægge hvad der skal til - udvikle en samlet oversigt over alle muligheder for oplevelser og informationer. Aktiviteterne samles og spiller sammen. Der skal være marsklam og vadehavsøsters til 14/23

15 restauranterne Klima- og energihandlinger for turister (el-biler, cykler, solenergi, økologisk vaskepulver..). Forbindelse imellem handel og kultur. Biofødevarer/økologi til Vadehavsprodukter i landbruget, gratis forbindelser Rømø-Tønder. Musik i gadelivet - aktivere den dansk-tyske turistforbindelse - fortælle Tønder borgerne og omverden om alt det Tønder Kommune kan tilbyde samt formulere den organisation og handlingsplan som kan sikre at Tønderoplevelsen realiseres. Handel Både borgere og turister oplever handelslivet som noget af det vigtigste i Tønder by. Ikke kun for at købe ind, men for at opleve bylivet. Tønder er flere gange placeret blandt de bedste handelsbyer i Danmark. Den placering skal holdes! Taber Tønder sit gode omdømme som sprudlende handelsby, vil Tønder by og kommune miste sin attraktion. Omvendt vil et endnu mere attraktivt handelsliv kunne forøge antallet af både beboere og turister - her særligt fra Tyskland. Detailhandelen ændrer sig. Den traditionelle detailhandel taber terræn til internettet, discount og outlet. Det betyder færre kvadratmeter og at handelslivet skal koncentreres. Det skal ske i samarbejde mellem handelstanden og kommune. Byerne udenfor Tønder by skal være så attraktive at de kan give borgerne det handelsliv som er nødvendigt for dagligdagen. - gøre Tønder til den bedste handelsby af sin størrelse i Danmark - tilpasse handelslivet til nye livsformer - gøre endnu mere ud af den dansk-tyske forbindelse - arbejde for ændring af lovgivningen i samarbejde med handelslivet 15/23

16 Kultur Kulturlivet spiller en stadig større rolle i oplevelser blandt indbyggere og turister. Kulturen skal ses i et bredt perspektiv - den giver mange attraktioner til mange forskellige mennesker. Tønder Kommune har meget at byde på - meget af det har ikke været anvendt som en attraktiv del af markedsføringen. Her findes et godt potentiale som kan gøre Tønder Kommune mere attraktivt og skabe økonomisk fremgang. - bygningskulturen - museerne - særligt kunstmuseet og Wegner-museet - Løgumkloster - Tønderfestivalen - musiklivet Kulturen er særlig vigtig fordi den spreder sig ud i Tønder Kommune, fordi den har attraktioner hele året rundt og fordi den er i harmoni med den danske-tyske forbindelse. - udnytte kulturmulighederne i markedsføringen - brede kulturlivet ud i en dansk-tyske forbindelse - særlige events som for eksempel i Wegner 100 året og Kniplingerne - revidere vores kulturaftaler 16/23

17 Turismen Turisterhvervet giver Tønder Kommune en stor del af Tønderoplevelserne og en afgørende del af de aktiviteter som sammen med handel, kultur, byerne og naturen skaber økonomien. Turismen er specielt kendt for sine store sommerhusområder og de mange overnatningsmuligheder, i feriehuse og på campingpladser. Aktiviteterne er strandture til Rømøs brede sandstrande, ture i naturen, lystfiskeri og kulturelle aktiviteter. Kulturarven er et af de store potentialer i området. Attraktioner og oplevelsesmuligheder skal fortsat udvikles, og til stadighed forbedres, så de også kvalitetsmæssigt kan skille sig ud i forhold til hvad der kan opleves andre steder. Der skal hvert år udvikles nye attraktive turistoplevelser som for eksempel bondegårdsferie, shelters tæt på naturen, kajaksejlads, andre oplevelser i naturen og i kulturen, samt et intensiveret samarbejde om den dansk-tyske forbindelse. Tønder Kommune fokuserer på udvikling af klima/energi. Den udvikling skal også markedsføres i forbindelse med turismen f. eks. i renovering af fritidshuse med solenergi, brug af el-biler, leje af cykler. Turismen er koncentreret omkring sommerferierne. Nationalpark Vadehavet og kulturlivet skal åbne op for alle årstiderne, ligesom turisterhvervet aktivt skal indgå i Tønderoplevelserne. - hvert år skabe nye synlige attraktioner som kan ses og mærkes - sikre at kvaliteten er på højt niveau Œ og måle den - være en attraktiv del af Tønderoplevelsen - intensivere samarbejdet om den dansk-tyske forbindelse TØNDERVIRKSOMHEDERNE Tønder Kommune har få store og mange mellemstore eller små industri-virksomheder, primært indenfor beklædning, fødevarer og møbler samt bygge- og transportvirksomheder. ECCO er et meget synligt fyrtårn, der er også en række andre solide industrivirksomheder. Hovedparten er placeret i Tønder by, men også Skærbæk, Toftlund, Bredebro og Løgumkloster har et bæredygtigt grundlag. Som en ny udvikling ligger antallet af arbejdspladser indenfor klima og energi tæt på antallet indenfor turismen. 17/23

18 Tønder Kommune er erhvervsvenlig, og analyser fra Dansk Industri viser, at Tønder Kommune placerer sig i midterfeltet af analyserne.. På den positive side ses moderate skatter og afgifter, mens det negative tegner sig for kommunens omdømme, infrastruktur og velfærd som alle ligger i bunden. Som andre kommuner i et yderområde skal Tønder fortælle sin omverden om sit omdømme. Det skal bl.a. ske med initiativ fra Tønder Erhvervsråd. På den lange bane skal infrastrukturen forbedres væsentligt, det kan blive et langt sejt træk. På kort sigt kan der opnås resultater ved at markedsføre Tønder Kommunes attraktioner og dermed forbedre omdømmet. - arbejde for parallelmotorvej fra midtjylland til grænsen - arbejde for Rømø Havn som erhvervsoffshore havn samt skabe udviklingsmulighederne dertil - styrke Tønder Erhvervsråd med det formål at styrke etablerede og nye virksomheder - danne netværk til udvikling - støtte de mindre virksomheder i netværk og dygtiggørelse - samarbejde med erhvervsliv i andre kommuner - skabe tilgang til flere resursestærke medarbejdere - udvikle samarbejdet om den dansk-tyske forbindelse Landbruget Med godt ansatte tegner landbrug og fødevareproduktionen sig som det største erhverv i Tønder Kommune. Det er en styrkeposition som skal udvikles med de muligheder og betingelser som omverdenen giver både den primære produktion og udviklingen af fødevarer. Landbruget kan også spille en betydningsfuld rolle i udviklingen både økonomisk og markedsføringsmæssigt ved kvalitets produkter for Vadehavet i et bredt sortiment. Landbrugsarealerne er samtidig en vigtig del af Tønder Kommunes særegne landskaber i Nationalpark Vadehavet, naturen i øvrigt og i overgangen imellem byer og land. Dermed bliver landbruget en af de vigtigste attraktioner for Tønderoplevelserne. 18/23

19 Miljøministeriet har ønske om at kommuneplanen 2013 udpeger områder til store landbrug. Ved kommunalreformen har kommunerne overtaget amternes plankompetencer i det åbne land. Disse planområder er nye i forhold til kommuneplanlægningen, derfor indgår landbruget i denne Planstrategi. - udvikle landbruget og planlægge for arealer til store husdyrbrug - skabe harmoni imellem Nationalpark Vadehav, landbruget og naturen i hele Tønder Kommune - udvikle landturismen som en særlig mulighed med international kvalitet i ferieboliger og fødevarer Udvikling Konkurrencen blandt kommunerne om danske virksomheder øges - derfor skal Tønder Kommune være mere aktiv for blot at holde på det der er. For blot at nå niveau med andre skal konkurrenceevnen og dermed udviklingen forbedres. Udviklingen skal ske i et samarbejde mellem Tønder Erhvervsråd og Tønder Kommune. Der må forventes at indsatsen igennem de næste år konstant skal øges. - finde og udnytte de potentielle muligheder i Danmark og Tyskland - den dansk-tyske forbindelse - udarbejde en samlet præsentation til brug for "udvikling Tønder" - bruge ambassadører til Tønder Erhvervsråd - være aktiv i messer mv. - undersøge mulighederne for klynger af dansk-tyske virksomheder - samarbejde med andre kommuner KLIMA, ENERGI og AGENDA 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder Kommune ønsker at være i front, når det gælder energirenovering af gamle huse hvor mange er særlige Tønderattraktioner. Målet er at mindske klimapåvirkningen og samtidig skabe lokale arbejdspladser. Fornyelsen af boligerne skal udarbejdes igennem en nytænkt plan som rykker på klima og energi, så det er på niveau med de tilstødende kommuner. Klimaforandringerne påvirker hele kommunen. Byer, bygninger, landbrug og landskaber skal klimatilpasses så de på længere sigt er robuste overfor fremtidige klimaændringer. - udarbejde en plan for energi renovering for Tønder Kommune. Planen skal være en del af en plan for arkitektur og planen skal inkludere økonomiske overslag og tid. 19/23

20 Energirenovering skaber grønne jobs En del af den moderne tilværelse er en både sikker og bæredygtig energi-forsyning. Der skal stilles krav til hvordan energien bliver produceret og hvordan der spares mest muligt. Tønder Kommune arbejder med energi optimering så de skaber nye grønne jobs. Bygningsmassen bliver fremtidssikkert gennem energioptimering. Energioptimeringerne skal bidrage til at gøre Tønder Kommune mere attraktiv for borgere og virksomheder. Der bliver i stigende grad energirigtige løsninger hvor de positive resultater kan dokumenteres. - energioptimere hele Tønder Kommune igennem en række konkrete projekter hvor resultaterne kan dokumenteres. Energisektoren omstilles til vedvarende energi Tønder Kommune forpligter sig til at støtte regeringens energistrategi med de ambitiøse tiltag for 2050, som betyder at energisektoren skal omstille fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder. Det er målet at Tønder Kommune i 2050 er helt uafhængig af kul, olie og Naturgas. Forandringen skal skabes i samarbejde mellem borgere, virksomheder og forsyningsselskaberne - informere om Tønder Kommunes omstillingsplan og skabe initiativer til gennemførelsen over årene frem til 2050 Energiplan og forsyningsvirksomhed Forsyningssikkerheden er afgørende for borgere og virksomheder. En af de centrale udfordringer er derfor at sikre både grøn og stabil energiforsyning. 20/23

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN ENERGILANDSBY Dette notat er udarbejdet af arbejdsgruppen Energilandsby under Udviklingsplan. Forfatter; Rudi Rusfort Kragh, Krovej 15, Vester Skerninge. December + januar 2011. Indhold; Side 1; Omstillingen;

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

By og land. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 Tønder Kommune DEBATOPLÆG KOMMUNEPLANSTRATEGI 2009-2021

By og land. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 Tønder Kommune DEBATOPLÆG KOMMUNEPLANSTRATEGI 2009-2021 By og land Kommuneplanstrategi og Agenda 21 Tønder Kommune DEBATOPLÆG KOMMUNEPLANSTRATEGI 2009-2021 Billede eller oversigtskort TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning Juli 2008 Invitation til debat Hvorfor

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus. - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse

Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus. - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse August 2011 Udarbejdet af Lisbeth Eeg, Hjørring Kommune Malene Stentoft

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Vordingborg Kommunes høringssvar til Landsplanredegørelse 2013

Vordingborg Kommunes høringssvar til Landsplanredegørelse 2013 Valdemarsgade Naturstyrelsen 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/19691 Dokumentnr.: 88338/13 Sagsbehandler: Anja Valhøj Dir. 55 36 26 86 E-mail: anv@vordingborg.dk

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Middelfart KOMMUNE. - En kommune i vækst FAKTA: Og adgang til næsten 500.000 job indenfor en times kørsel!

Middelfart KOMMUNE. - En kommune i vækst FAKTA: Og adgang til næsten 500.000 job indenfor en times kørsel! Middelfart KOMMUNE - En kommune i vækst FAKTA: Den fynske del af Trekantområdet Kendt for: - God infrastruktur - Klima- og erhvervsvenlighed - Kilometervis af kystnær natur - Central placering i DK 157

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen.

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen. Forslag Forslag Hvad er en kommuneplanstrategi En kommuneplanstrategi er Kommunalbestyrelsens strategi for den fysiske udvikling af kommunen, så Kommunalbestyrelsens udviklingsmål kan nås. Hvad er en kommuneplan

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN DEBATOPLÆG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Debatoplæg - foroffentlighedsfase

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere