PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE"

Transkript

1 PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer, som vi ser i møde nu og i de kommende år, og den viser, hvordan vi vil imødekomme udfordringerne. Vi har fokuseret på fem områder som i særlig grad kan drive udviklingen frem: - et øget samarbejde med Tyskland - vi kalder det for den dansk-tyske forbindelse, - en øget indsats i erhvervslivet, - udvikling af borgere, byer og boliger - samtidig med at vi indrømmer, at vi bliver færre borgere, - det åbne land som er Tønder Kommunes særlige kendetegn og - omstilling i forhold til energi og klima Den dansk-tyske forbindelse er ikke kun et tema for sig selv, den er med i de andre temaer og har derfor særlig betydning. Ind i mellem skal vi tage vare på, at hverdagen passer til økonomien, så borgerne kan leve et godt liv. Vi har samlet alle udviklingstemaer i Tønder Visionen, som i få ord beskriver det som vi er, og det som vi vil. Vi kalder visionen for "Tønder - grænseløs virkelighed". Grænseløs, fordi vi vil gå til kanten og virkelighed fordi, vi hele tiden skal fortælle borgerne i Tønder Kommune hvad de kan forvente og hvordan. Da kommuneplanstrategien blev vedtaget i 2009, var Tønder Kommune stadig præget af de 6 gamle kommuner. Nu står vi sammen, så vi får mest muligt ud af det vi har. Vi åbner det nye Rådhus i 2015 som et godt eksempel på, hvordan vi kan få mere ud af det vi har. Planstrategien viser vejen til en række aktiviteter. Den fortæller, hvor vi vil hen, og hvordan vi gør det. Den er ikke en detaljeret køreplan for hvordan - allerede om et år vil meget være forandret. Derfor skal planstrategien være så robust, at den tåler forandring - uden at den mister retning, og derfor skal den prioriteres - der er jo ikke plads til det hele. Det sker ved at alle der har interesse for udviklingen giver deres meninger til kende, hvorefter kommunalbestyrelsen beslutter hvad der skal ske. På den måde sikrer vi bedst, at hele Tønder Kommune er sammen om udviklingen. Venlig hilsen Laurids Rudebeck Borgmester

2 Tønder visionen En vision er et redskab til udvikling. Visionen skal give en retning som kan vise vej og som kan holde. Den skal være så realistisk, at de fleste tror på, at det kan lade sig gøre. Visionen skal bruges i tre niveauer: 1: Den korte i meget få ord - det er "Grænseløs virkelighed" 2: Den der siger lidt mere i få linjer: "Tønder grænseløs virkelighed - porten til Europa, som skal sikre os et godt og trygt liv". 3: Som en rettesnor i alle udviklingstemaer; Den dansk-tyske forbindelse bliver i sig selv en naturlig del af visionen. I alle temaer vil vi stræbe på at der vises grænseløse og virkelige handlinger som for eksempel Tønderoplevelserne, kultur, handel og energi. Visionens afsnit har således tre niveauer. Hvert til deres formål og sammen, men altid i harmoni.1) Den korte tekst kan for eksempel anvendes med en kampagne, en brochure eller et banner. 2) Den lidt længere fortæller for eksempel om visionen sammen med Skærbæk Ferieby ved Rømø. 3) Kan for eksempel forklare, hvordan den dansk tyske grænse skal udvikles. Visionen skal anvendes til inspiration for strategier og handlinger og den skal stille spørgsmålet: Er du "Grænseløs" eller bare som alle andre? Tønder visionen skal stå mål med følgende krav: 1. markedsføre Tønder Kommunes værdier som noget andre ikke har 2. motivere borgere, erhvervsliv og uddannelse 3. være let at kommunikere på flere sprog Planstrategi og loven I planloven bestemmes, at kommunalbestyrelsen i hver valgperiode skal offentliggøre et forslag til strategi for kommuneplanlægningen. Planstrategien skal danne grundlag for kommuneplanen, den har 12-års sigte, men skal revideres hvert fjerde år. Planstrategien skal indeholde oplysninger om : - planlægning, der er gennemført efter revision af seneste kommuneplan 2/23

3 - kommunalbestyrelsens vurdering af strategi for udviklingen - kommunalbestyrelsens beslutning om hvorvidt kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller den revideres for særlige emner og hvilke dele der, vedtages igen Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommuneplanen skal revideres for de områder, der er behandlet i denne kommuneplanstrategi, mens de øvrige emner vedtages igen. Se emneliste. Forslaget til planstrategien skal i offentlig høring, så borgere, interesseorganisationer og andre interesserede kan komme med supplerende idéer og forslag og ønsker om ændringer. Det sker i perioden 10/9-8/ Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen de indkomne forslag og foretager eventuelle ændringer, inden planstrategien godkendes. Hermed er det krævede grundlag for den kommende revision af Kommuneplanen tilstede. Kommuneplanstrategien er endvidere et vigtigt element i Tønder Kommunes udviklingsstrategi Sådan kommer du med Vi vil gerne have så mange som muligt med i Tønder-udviklingen og i debatten om planstrategien. Både alle dem, der er direkte berørte som for eksempel handelslivet, uddannelserne, kultur- og foreningslivet, landbruget og turismen og alle de borgere, der kan inspirere til Tønder Kommunes udvikling. Princippet er "så mange som muligt". Resultaterne vil blive synlige for alle. Høringsperioden løber fra den 10. september 2013 til den 8. november 2013, men I må meget gerne starte i dag og sende kommentarerne skriftligt. Det kan gøres på den måde, I har lyst til.vi skal nok samle det hele op uanset hvordan det sendes, blot ikke på SMS. Send for eksempel mail via "Vær med nu" øverst på siden. For at få så mange med som muligt, inviterer vi også til et virtuelt borgermøde i byrådssalen tirsdag den 1. oktober kl , her kan du også bidrage via facebook. 3/23

4 DEN DANSK - TYSKE FORBINDELSE Tønder Kommune har igennem flere hundrede år været en del af Slesvig-Holsten. Det har skabt et kulturelt fællesskab og en fælles identitet. Ud over den markante natur, er det danske - tyske forhold det, som præger Tønder Kommune mest. Grænsen har siden 1920 afskåret Tønder fra sit sydlige opland. Tætte forbindelser mod syd kan skabe en fornyet udvikling både for bosættelse, erhverv, turisme, uddannelse og kultur - en udvikling som er sandsynlig. En række analyser dokumenterer det. Der er gennemført en analyse, som viser, at den tyske befolkning ser mere positivt på mulighederne i Tønder Kommune end, den danske befolkning gør - både med hensyn til arbejde og bosættelse. I Tønder Kommune skal der være lyst og velvilje overfor nye beboere. Der skal være synlige tiltag som for eksempel: skiltning på begge sprog, sprogundervisning, tale med begge sprog hos for eksempel kommune, læge, kulturoplevelser til begge, nye forretningsinitiativer, fælles sport og fritid etc.. Der skal planlægges og gennemføres markante og vedvarende markedsføringsaktiviteter i begge områder. Vi vil formalisere den dansk-tyske forbindelse, så området gradvist opfattes i harmoni. - øge samarbejdet med Tyskland - konkretisere den dansk-tyske forbindelse gennem fælles projekter så, Tønder Kommune styrkes - gennemføre markedsføringsaktiviteter med tyske naboer - samarbejde med andre kommuner for en fælles grænseregion Den dansk-tyske forbindelse er en hovedforudsætning for Tønder Kommunes udvikling i sig selv, men den er samtidig en integreret og naturlig del af de fleste af planstrategiens elementer. Porten Skandinavien-Tønder-Tyskland Mindre og mellemstore skandinaviske virksomheder kan skabe forbindelser til Tønder Kommune igennem rådgivere og virksomheder i samme brancher. Det skal ske ved at etablere et fysisk center med mødefaciliteter, kontorhotel, oversættervirksomhed med videre. Der skal udvikles et netværk imellem relevante virksomheder med rådgivere især på områder som for eksempel revision, finansiering, erhvervsadvokater, IT og markedsføring. 4/23

5 Der skal gennemføres aktiv markedsføring, som samtidig vil ændre Tønderomdømmet positivt. Der skal udvikles undervisning og kurser på flere niveauer. - sætte fokus på udnyttelse af Tønders position og gennemføre en plan for Porten Skandinavien-Tønder-Tyskland i samarbejde med Tønder Erhvervsråd - udvikle Tønder Kommune og den tyske forbindelse til et attraktivt sted for Skandinavien og Tyskland - skabe fælles dansk-tyske ungdoms- og erhvervsuddannelser - udvikle fælles undervisningsprojekter og uddannelsesforløb i grænsesoverskridende samarbejder Udvikling Samarbejde imellem to regioner kan udvikles til gavn for begge. Derfor er den dansk-tyske forbindelse en afgørende og positiv del af udviklingen i Tønder Kommune. Flere initiativer er allerede godt i gang. De skal organiseres og forstærkes. Derudover er der særlige elementer, som kan gavne udviklingen igennem den dansk-tyske forbindelse, for eksempel: - øge bosættelsen af pendlere fra Tyskland - skabe dansk-tyske erhvervsklynger - øge kulturlivet ved tværgående tilbud - skabe et mere attraktivt tilbud til internationale turister - energiomstilling/klimatilpasning/miljøbevidsthed - naturen og nationalparken i de to områder - skabe og konkretisere et udviklingsmiljø igennem netværk - hente inspiration fra folk som har kompetence og erfaring til konkrete udviklingsprojekter - Udviklingen skal ske i samarbejde med Tønder Erhvervsråd BORGERE, BYER og BOLIGER Det er borgerne der skaber Tønder Kommune. På godt og ondt. Hverken boliger eller byer kan give det gode liv hvis ikke borgerne er med. På det punkt har vi meget at byde på. Vi holder af at være her ( det ved vi fra en analyse) og vi har en styrke og energi som bør misundes af mange andre kommuner og som kan sætte meget i gang. Vi har et rigt foreningsliv og de fleste stiller op når det gælder. Fra at være 6 mindre kommuner er Tønder Kommune nu en samlet enhed. Det giver os uudnyttede muligheder for at vi alle får det bedre. Men det kræver, at vi arbejder sammen på tværs af steder og interesser. Derfor ser vi hele Planstrategien med borgernes øjne. Det er borgerne der tilsammen skal 5/23

6 inspirere og give den kraft som er Tønder Kommune. Attraktive byer og boliger er sammen med naturen, hjørnestenen for Tønder Kommunes udvikling. Flere dør eller flytter fra. Færre fødes eller flytter til, så vi bliver færre hvert år. Det er ingen katastrofe - udviklingen er den samme i mange kommuner udenfor de store byer. Det er særligt de unge der flytter fra. En stor del af dem vil vi gerne have tilbage. Vi ved at de gerne vil være i nærheden af familie og venner, men også at det er afgørende at Tønder Kommune bliver så attraktiv at de vil komme tilbage. Her spiller gode boliger en vigtig rolle. De unge der bosætter sig skal være et ambassadørkorps som fortæller andre om livet i Tønder Kommune. Det er afgørende for udviklingen, at byer og huse ikke blot vedligeholdes, men at der skabes nye og restaurerede boliger i varierede størrelser og typer. Der skal også være mod til at nedrive det som skæmmer og ikke kan bevares på en harmonisk måde. Udskiftning af bygninger skal ske hensynsfuldt så værdifulde områder forstærkes og udbygges i en arkitektonisk balance mellem gammelt og nyt. I Tønder Kommune er der gode muligheder for at omdanne nedlagte landbrugsejendomme til bæredygtige boliger for mennesker der ønsker at leve i pagt med naturen og samtidig have moderne bekvemmeligheder. Tønder by er afgørende for hele kommunens udvikling og skal derfor fokuseres som omdrejningspunkt/centrum. Der skal her konkurreres for at tiltrække potentielle borgere, handel og erhverv. Centerbyerne Skærbæk, Toftlund, Bredebro, Løgumkloster og Højer har hver deres styrke og skal udvikles således at deres særkende fremmes, således at de fungerer som selvstændige og planlagte byenheder. De øvrige byer er landsbyer eller sammenhængende bygningsstrukturer. Tønder Kommune råder over store ressourcer i nedlagte og velbevarede landbrugsbygninger, som giver store muligheder for både landbrugsdrift, bosætning på landet og mindre erhverv - med respekt for kulturarven der viser hvordan vi har boet og levet. En sådan udvikling skal gennemføres harmonisk over et tidsforløb. Vadehavs landsbyerne skal med deres særegne arkitektur og natur bevares og fortsat spille en særlig rolle som attraktive bosteder og lokalcentre for de omkringliggende landbrug. - udvikle byplaner for Tønder Kommune med fokus på Tønder by og udviklingsplaner for de 5 center byer. Planerne omfatter både boliger, erhverv, handel, gader og offentlige rum - udvikle planer for de nye varierende boligtyper der tiltrækker potentielle nytilflyttere - undersøge alle muligheder for og skabe initiativ til renovering af boliger - udarbejde en plan for nedrivning af kondemnable huse der ikke er bevaringsværdige 6/23

7 Indpendlere Hver dag kommer godt 1000 danskere med mere end 50 km på arbejde til Tønder Kommune. Omkring 800 tyskere indpendler til Danmark - de fleste til Tønder Kommune. I alt er der således omkring indpendlere i Tønder Kommune. En del af dem kan anses for at være potentielle tilflyttere. For at realisere blot 10% af det potentiale skal der opfyldes en række forudsætninger for eksempel i forhold til: - at de i forvejen har familie eller venner - at de kan opnå job til "den anden" - at de kan finde en bolig som passer deres situation Både positiv og negativ bosætning foregår i cirkler. Kommer nye til, flytter endnu flere til, men flytter nogle fra følger flere ofte efter, og stedet affolkes. Hermed bliver et bevidst og aktivt bymønster en forudsætning for Tønder Kommunes udvikling. Med ca indpendlere har Tønder Kommune og særligt Tønder by mulighed for at få nye indbyggere, men det skal ske igennem en bevidst strategi og markedsføring som både giver bosætningsmuligheder i nye og eksisterende bygninger. Den dansk-tyske forbindelse vil være en betydningsfuld del af strategien. - finde særligt attraktive og egnede boliger til indpendlere- og markedsføre dem - registrere udviklingen i bosætning af indpendlere - skabe gode betingelser for indpendlere og motivere til bosætning for eksempel ved job til "den anden" og tilbud om attraktive bolig. Tønder Tønder har, både med henblik på at fastholde nye borgere, skabe tilflytning og nye virksomheder, kommunens bedste muligheder for at nå en balanceret økonomi og dermed et godt liv for borgerne. Omkring 1/3 af kommunens "resursestærke" borgere bor i Tønder og endnu flere arbejder der hver dag. Handelslivet og turismen har flere gange vundet priser og turismen er afgørende for at bylivet i Tønder er langt mere aktivt end antallet af faste beboere tilsiger. 7/23

8 Alt i alt er Tønder som by en afgørende forudsætning for kommunens økonomiske ve og vel. Det er historien og bygningskulturen, der er Tønders styrke. Byens gamle midte er præget af smalle, men dybe gavlhuse efter hollandsk tradition. Mange huse har i dag stærkt ombyggede facader, men de giver tilsammen en karakteristisk stil som gør Tønder til noget særligt. Især bebyggelsen omkring Kristkirken og Kirkepladsen er en herlighedsværdi. Med den tyske forbindelse efter 1864 afspejler historismen sig i de nyere bygninger. Kvarteret Ribelandevej, Strucks Allé, Leos Allé og Carstensgade repræsenter alle fint balancerede kvarterer med en bygningsmasse af smukke og karakteristiske huse fra 1900-erne. Kunstmuseet og Wegner museet er gode eksempler på fremragende arkitektur og netop i disse år er dansk design genstand for stigende international interesse. Tønder har et rigt handelsliv, men er truet af planlovens detailhandelsbestemmelser. Tønder skal have større plads sådan at den naturligt kan udvikle sig til at være i nærkonkurrence med Esbjerg og Kolding - afstandene taget i betragtning. Det bliver samtidig en opgave at binde Tønder bedre sammen så man opnår et naturligt forløb imellem Vidå, grønne anlæg, kunstbygninger og handelslivet. Der skal udvikles en byplanstrategi som giver oversigt over udviklingen i de kommende år. Byplanen skal omfatte alle interessenter: Beboelse, erhverv, kultur, handel, turisme etc. Bredebro Bredebro er en stationsby bygget op omkring et trafikalt knudepunkt. Tidligere var byen berømmet for sine kniplinger. I dag er byen en moderne handels- og industriby med Ecco med hovedsæde i byen som største og dominerende virksomhed. Byen har kun delvist bevaret sit gamle bymiljø, men der findes en del bevaringsværdige bygninger i bedre byggeskik. Der er enkelte og centralt beliggende store tomme industribygninger i byen. For at forbedre byens attraktivitet for både indbyggere og turister skal der gennemføres en samlet plan for byudviklingen, hvor borgere og industri kan trives side om side, samt en bevarende lokalplan. Eccos planer om et nyt torvecenter midt i byen med butik, cafe og foreningshus vil give byen et fint løft og skabe positiv synergi. 8/23

9 Højer Højer har status som "flække" med ret til at drive handel og håndværk, en historisk by s med sin beliggenhed op til nationalparken får nye potentialer. Byen er vokset op omkring Vidå og rummer mange fine fredede stråtækte bygninger i friserstil og har en velbevaret gammel bydel med smalle gader og et torv ved den gamle kirke som kan dateres tilbage til 1200 tallet. Byen bærer ligeledes præg af tysk tals arkitektur. Efter 2. verdenskrig blev byen udbygget mod vest. Byens arkitektur afspejler tydeligt byens storhedstider og er byens synlige historie. Byen er i dag præget af små industrivirksomheder og småhåndværk. Nationalparken kan medføre nye udviklingsmuligheder for byen. Byen har en god og velrenommeret designefterskole. Der bor mange kunstnere i byen og der er turister året rundt som kommer for at se digerne, slusen og sort sol. Det er væsentligt at bevare og videreudvikle byen og værne om dens særegne historiske bygninger og gadeforløb.højer har det som flere andre byer, at enkelte ejendomme som på grund af deres tilstand giver et negativt indtryk for hele området. Det bør overvejes at nedrive sådanne enkelt ejendomme. Løgumkloster Løgumkloster er egnens kirke- og klosterby, og befolkningsmæssigt den største af centerbyerne. Både i Danmark og internationalt er Løgumkloster sammen med Tønder en betydelig magnet for turismen i Tønder Kommune. Byen har et stort aktivitetsniveau og rummer en værdifuld kulturarv. Byen har en smuk og velbevaret bykerne omkring den gamle markedsplads midt i centrum.byen er bygget op omkring og præget af den store middelalderbebyggelse med Løgum-kloster og klosterkirken. Den er kendt for sin unikke kirke og kirkekultur med Refugiet, præsteseminaret og flere kirkelige efteruddannelser. Der er mange fine eksempler på ny arkitektur og smukke renoveringer af den eksisterende bygningsmasse. Byen har et bredt udbud af handels- og servicemuligheder og et rigt kultur - og fritidsliv. Allerede i 1970-erne fik byen en byudviklings- og bevaringsplan som man har bygget videre på og fremstår derfor i dag som en velbevaret by, hvor der er taget hensyn til kulturarven. Byudviklingen forgår mod Løgumgårde og på sigt kan de to byer danne en sammenhængende bystruktur. 9/23

10 Skærbæk Skærbæk er en stationsby og en vigtig handels- og oplandsby med købstadspræg tæt på vadehavet. Den er trafikalt knudepunkt med forbindelsen til Rømø. Byen har en helt unik beliggehed oppe på geestranden og med udsyn over marsken. Den har købstadspræg og en fin karakter med forretningsbebyggelser i centrum. Kirken er det dominerende element - den kan ses langvejs fra. Byens fine og særprægede arkitektur bør sikres af en bevarende lokalplan, ligesom der bør udarbejdes en helhedsplan for byens udvikling. Skærbæk Fritidscenter med kunstnerhus, sports- og aktivitetscenter samt feriehuse er byens store aktiv, som gradvis er udviklet og som tiltrækker både turister, de unge og byens egne borgere. Oldtidsparken som formidler jernalderens vadehavshistorie er et fint eksempel på nutidens formidling af kulturarven. Toftlund Toftlund er handelsby for det omkringliggende opland og har et bredt udvalg af butikker og et aktivt kultur- og fritidsliv. Byens arkitektur bærer præg af den tyske forbindelse og mange af byens ældre bygninger er bygget i den tyske periode op til 1. Verdenskrig. Byen var administrationsby og trafikalt knudepunkt, flere af de markante bygninger er opført som administrationsbygninger. Byen har en særegen kirke med en tilbygning i tysk herregårdsstil med tre gavle. Byen har et aktivt handelsliv, et godt kulturmiljø med biograf og kulturhus, en musikskole og en golfbane. Den fungerer som oplandsby for de tilliggende kommuner. Byen har udviklet sig tilfældigt og trænger til en samlet helhedsplan for byens fremtidige udvikling samt en bevarende lokalplan. DET ÅBNE LAND GIVER OPLEVELSER I 2012 igangsattes projekt "En ny fremtid for Toftlund" der som mål har at skabe en positiv udvikling for byer og landområder. Bag projektet står Tønder Kommune, Region Syddanmark og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tønder Kommune har en storslået og særegen natur. Store og helt uforstyrrede landskaber som har meget forskellig karakter med marsk, bakkeøer, ådale og hedelandskaber som giver muligheder for særlige oplevelser, der ikke kan fås andre steder i landet. 10/23

11 Naturoplevelser for både borgere og turister som gør Tønder Kommune til noget unikt. - Landskab - Natur - Skov - Vand Landskab Ro, plads, vidde og nattemørke er nogle af Tønder Kommunes kvaliteter for mennesker der bryder sig om de oplevelser. Det er herlighedsværdier som vi skal værne om. Det sker ved at bevare de særlige geologiske dannelser som har skabt naturen, ved at større nye anlæg lægges udenfor de bevaringsværdige landskaber og ved at begrænse støj, lys og bygningsanlæg således at for eksempel klima og energianlæg begrænses i landskabet. Dermed bliver landskaberne i sig selv en attraktion for både beboere og turister. Landbrugsarealer er en væsentlig del af Tønder Kommunes landskab og er meget synlige. I Natur- og Landbrugskommissionen er der fremlagt en række forslag til hvordan der kan skabes bedst mulig balance og harmoni imellem landbrug og naturen. Tønder Kommune vil overveje hvordan det kan ske. - bevare mulighederne for at opleve den særlige stemning og ro i Tønder Kommune: Fri natur, mørke og stjernehimmel, ingen støj, nænsom placering af virksomheder/industri - markedsføre landskaberne som en del af Tønderoplevelserne, så man kan "mærke og føle" på dem. 11/23

12 Natur Naturen med dens marker, enge, strande, planter, blomster samt fugle- og dyreliv er en afgørende del af Tønder Kommunes attraktioner. Særligt på Rømø findes særegen natur som mose, hede og strandenge, der skaber grundlag for dyr og planter som bliver mere sjældne hver dag. Omstruktureringer af landbruget til større enheder skaber vanskelige vilkår for dyr og planter i den øvrige del af kommunen. De sårbare, næringsfattige naturområder får tilført næringsstoffer gennemluften. Det betyder, at blomster, insekter og særligt sommerfugle forsvinder. Tønder Kommune skal gennemføre en naturhandleplan for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og således tilstræbe, at Tønder Kommune bliver et attraktivt naturområde som stadig forbedres. - bevare og forstærke de økologiske forbindelser mellem naturområderne - udarbejde en naturkvalitetsplan - samarbejde med tyske og danske naboer Œ den dansk-tyske forbindelse - lægge vægt på projekter som er afledt af de statslige natur- og vandplaner - arbejde aktivt for projekter som bevarer og forbedre naturtilstanden - i samarbejde med lodsejere Skov Tønder Kommune har flere naturværdier end Vadehavet, der er for eksempel Draved skov og Kongens mose samt Hønning plantage og -mose. 12/23

13 Skovrejsning kan tilsløre marsklandskabet, så derfor satses der ikke på skovrejsning i disse områder. Derfor satses der på bynær skovrejsning som gavner friluftslivet og højner bykvaliteten samt anvendes til sikring af drikkevandet. - bevare de åbne landskaber og lave en begrænset skovtilvækst - koncentrere skovarealer omkring byerne - benytte skovrejsning som middel til at beskytte grundvands resurserne Vand I Tønder Kommune er der store grundvandsresurser med en så god vandkvalitet, at det kan anvendes til drikkevand uden særlig behandling. Stort set alle behov kan tilgodeses. Da vand er en livsnødvendig resurse prioriterer Tønder Kommune beskyttelse mod forurening og overudnyttelse højt, således at den gode grundvandskvalitet ikke trues. - sikre en bæredygtig grundvandsbeskyttelse - prioritere drikkevandsinteresserne højere end andre interesser - sikre at vilkårene for dyre- og planteliv ikke forringes gennem grundvandsindvinding - bibeholde en decentral vandforsyning for at undgå overudnyttelse af grundvandsresurserne NATIONALPARK VADEHAVET Nationalpark Vadehavet med marsken der strækker sig fra nord til syd i kommunen giver fra starten Tønder Kommune en god placering og muligheder for at blive den store turistattraktion. Der er rige muligheder for at markedsføre Vadehavet og særligt marsken i Tønder Kommune. Det er holdbare oplevelser fordi de er autentiske og fordi de besøgende selv kan være en del af oplevelserne. Vadehavsområdet deles af 4 kommuner og den rækker ind over det tyske og hollandske område. Det er Tønder Kommunes opgave på sin særegne og kvalitative måde at være førende, aktiv og en udviklende del af attraktionerne omkring Nationalpark Vadehavet. - markedsføre og synliggøre Nationalpark Vadehavet - være en aktiv del af projektet - inddrage vadehavsbyerne i Nationalpark Vadehavet - skabe innovation blandt de der kan blive en del af Nationalpark Vadehavet som for eksempel kunst, produkter, fødevarer og oplevelser 13/23

14 Kystlandskaber Tønder Kommunes kystlandskaber er store og uforstyrrede landskaber som i kombinationen marsk og tidevand ikke findes andres steder. Tøndermarsken er den "rendyrkede" marsk hvor de ydre koge er bevaret. Dette særegne landskab er en stor attraktion for borgere og besøgende turister. Det er vigtigt at det er let at komme til kystlandskaberne gennem stisystemer med tilgængelighed for alle. Kystnærhedszonen, som strækker sig 3 km ind i landet langs hele kysten, er en planlægningszone hvor udviklingen er aktuel særlig efter at nationalparken er en realitet. I kystnærhedszonen kan arealer kun inddrages i planlægningen, hvis der gives særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelser for kystnær lokalisering. - skabe attraktive stisystemer i kystområderne så de lette at gå til - vi vil sikre udviklingen i kystnærhedszonen TØNDEROPLEVELSER HOLDER Tønder Kommune har en række styrker, som ikke bliver markedsført tilstrækkeligt. Tønderoplevelsen skal markedsføres sådan at den er med til at give et attraktivt omdømme. Tønderoplevelser skal huskes på interessante minder med gode kvaliteter. Tønderoplevelsen er en naturlig del af den dansk- tyske forbindelse. Der skal laves en fælles Tønder markedsføring, som markedsfører Tønderoplevelsernes aktiviteter og oplevelser. Tønderoplevelserne skal have god kvalitet og kunne fortælles til andre. - løbende gennemføre vurdering af kvaliteten - målt efter turisternes opfattelse - og en handlingsplan for forbedringer med hvorfor, hvem, hvordan, tid og økonomi - kortlægge hvad der skal til - udvikle en samlet oversigt over alle muligheder for oplevelser og informationer. Aktiviteterne samles og spiller sammen. Der skal være marsklam og vadehavsøsters til 14/23

15 restauranterne Klima- og energihandlinger for turister (el-biler, cykler, solenergi, økologisk vaskepulver..). Forbindelse imellem handel og kultur. Biofødevarer/økologi til Vadehavsprodukter i landbruget, gratis forbindelser Rømø-Tønder. Musik i gadelivet - aktivere den dansk-tyske turistforbindelse - fortælle Tønder borgerne og omverden om alt det Tønder Kommune kan tilbyde samt formulere den organisation og handlingsplan som kan sikre at Tønderoplevelsen realiseres. Handel Både borgere og turister oplever handelslivet som noget af det vigtigste i Tønder by. Ikke kun for at købe ind, men for at opleve bylivet. Tønder er flere gange placeret blandt de bedste handelsbyer i Danmark. Den placering skal holdes! Taber Tønder sit gode omdømme som sprudlende handelsby, vil Tønder by og kommune miste sin attraktion. Omvendt vil et endnu mere attraktivt handelsliv kunne forøge antallet af både beboere og turister - her særligt fra Tyskland. Detailhandelen ændrer sig. Den traditionelle detailhandel taber terræn til internettet, discount og outlet. Det betyder færre kvadratmeter og at handelslivet skal koncentreres. Det skal ske i samarbejde mellem handelstanden og kommune. Byerne udenfor Tønder by skal være så attraktive at de kan give borgerne det handelsliv som er nødvendigt for dagligdagen. - gøre Tønder til den bedste handelsby af sin størrelse i Danmark - tilpasse handelslivet til nye livsformer - gøre endnu mere ud af den dansk-tyske forbindelse - arbejde for ændring af lovgivningen i samarbejde med handelslivet 15/23

16 Kultur Kulturlivet spiller en stadig større rolle i oplevelser blandt indbyggere og turister. Kulturen skal ses i et bredt perspektiv - den giver mange attraktioner til mange forskellige mennesker. Tønder Kommune har meget at byde på - meget af det har ikke været anvendt som en attraktiv del af markedsføringen. Her findes et godt potentiale som kan gøre Tønder Kommune mere attraktivt og skabe økonomisk fremgang. - bygningskulturen - museerne - særligt kunstmuseet og Wegner-museet - Løgumkloster - Tønderfestivalen - musiklivet Kulturen er særlig vigtig fordi den spreder sig ud i Tønder Kommune, fordi den har attraktioner hele året rundt og fordi den er i harmoni med den danske-tyske forbindelse. - udnytte kulturmulighederne i markedsføringen - brede kulturlivet ud i en dansk-tyske forbindelse - særlige events som for eksempel i Wegner 100 året og Kniplingerne - revidere vores kulturaftaler 16/23

17 Turismen Turisterhvervet giver Tønder Kommune en stor del af Tønderoplevelserne og en afgørende del af de aktiviteter som sammen med handel, kultur, byerne og naturen skaber økonomien. Turismen er specielt kendt for sine store sommerhusområder og de mange overnatningsmuligheder, i feriehuse og på campingpladser. Aktiviteterne er strandture til Rømøs brede sandstrande, ture i naturen, lystfiskeri og kulturelle aktiviteter. Kulturarven er et af de store potentialer i området. Attraktioner og oplevelsesmuligheder skal fortsat udvikles, og til stadighed forbedres, så de også kvalitetsmæssigt kan skille sig ud i forhold til hvad der kan opleves andre steder. Der skal hvert år udvikles nye attraktive turistoplevelser som for eksempel bondegårdsferie, shelters tæt på naturen, kajaksejlads, andre oplevelser i naturen og i kulturen, samt et intensiveret samarbejde om den dansk-tyske forbindelse. Tønder Kommune fokuserer på udvikling af klima/energi. Den udvikling skal også markedsføres i forbindelse med turismen f. eks. i renovering af fritidshuse med solenergi, brug af el-biler, leje af cykler. Turismen er koncentreret omkring sommerferierne. Nationalpark Vadehavet og kulturlivet skal åbne op for alle årstiderne, ligesom turisterhvervet aktivt skal indgå i Tønderoplevelserne. - hvert år skabe nye synlige attraktioner som kan ses og mærkes - sikre at kvaliteten er på højt niveau Œ og måle den - være en attraktiv del af Tønderoplevelsen - intensivere samarbejdet om den dansk-tyske forbindelse TØNDERVIRKSOMHEDERNE Tønder Kommune har få store og mange mellemstore eller små industri-virksomheder, primært indenfor beklædning, fødevarer og møbler samt bygge- og transportvirksomheder. ECCO er et meget synligt fyrtårn, der er også en række andre solide industrivirksomheder. Hovedparten er placeret i Tønder by, men også Skærbæk, Toftlund, Bredebro og Løgumkloster har et bæredygtigt grundlag. Som en ny udvikling ligger antallet af arbejdspladser indenfor klima og energi tæt på antallet indenfor turismen. 17/23

18 Tønder Kommune er erhvervsvenlig, og analyser fra Dansk Industri viser, at Tønder Kommune placerer sig i midterfeltet af analyserne.. På den positive side ses moderate skatter og afgifter, mens det negative tegner sig for kommunens omdømme, infrastruktur og velfærd som alle ligger i bunden. Som andre kommuner i et yderområde skal Tønder fortælle sin omverden om sit omdømme. Det skal bl.a. ske med initiativ fra Tønder Erhvervsråd. På den lange bane skal infrastrukturen forbedres væsentligt, det kan blive et langt sejt træk. På kort sigt kan der opnås resultater ved at markedsføre Tønder Kommunes attraktioner og dermed forbedre omdømmet. - arbejde for parallelmotorvej fra midtjylland til grænsen - arbejde for Rømø Havn som erhvervsoffshore havn samt skabe udviklingsmulighederne dertil - styrke Tønder Erhvervsråd med det formål at styrke etablerede og nye virksomheder - danne netværk til udvikling - støtte de mindre virksomheder i netværk og dygtiggørelse - samarbejde med erhvervsliv i andre kommuner - skabe tilgang til flere resursestærke medarbejdere - udvikle samarbejdet om den dansk-tyske forbindelse Landbruget Med godt ansatte tegner landbrug og fødevareproduktionen sig som det største erhverv i Tønder Kommune. Det er en styrkeposition som skal udvikles med de muligheder og betingelser som omverdenen giver både den primære produktion og udviklingen af fødevarer. Landbruget kan også spille en betydningsfuld rolle i udviklingen både økonomisk og markedsføringsmæssigt ved kvalitets produkter for Vadehavet i et bredt sortiment. Landbrugsarealerne er samtidig en vigtig del af Tønder Kommunes særegne landskaber i Nationalpark Vadehavet, naturen i øvrigt og i overgangen imellem byer og land. Dermed bliver landbruget en af de vigtigste attraktioner for Tønderoplevelserne. 18/23

19 Miljøministeriet har ønske om at kommuneplanen 2013 udpeger områder til store landbrug. Ved kommunalreformen har kommunerne overtaget amternes plankompetencer i det åbne land. Disse planområder er nye i forhold til kommuneplanlægningen, derfor indgår landbruget i denne Planstrategi. - udvikle landbruget og planlægge for arealer til store husdyrbrug - skabe harmoni imellem Nationalpark Vadehav, landbruget og naturen i hele Tønder Kommune - udvikle landturismen som en særlig mulighed med international kvalitet i ferieboliger og fødevarer Udvikling Konkurrencen blandt kommunerne om danske virksomheder øges - derfor skal Tønder Kommune være mere aktiv for blot at holde på det der er. For blot at nå niveau med andre skal konkurrenceevnen og dermed udviklingen forbedres. Udviklingen skal ske i et samarbejde mellem Tønder Erhvervsråd og Tønder Kommune. Der må forventes at indsatsen igennem de næste år konstant skal øges. - finde og udnytte de potentielle muligheder i Danmark og Tyskland - den dansk-tyske forbindelse - udarbejde en samlet præsentation til brug for "udvikling Tønder" - bruge ambassadører til Tønder Erhvervsråd - være aktiv i messer mv. - undersøge mulighederne for klynger af dansk-tyske virksomheder - samarbejde med andre kommuner KLIMA, ENERGI og AGENDA 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder Kommune ønsker at være i front, når det gælder energirenovering af gamle huse hvor mange er særlige Tønderattraktioner. Målet er at mindske klimapåvirkningen og samtidig skabe lokale arbejdspladser. Fornyelsen af boligerne skal udarbejdes igennem en nytænkt plan som rykker på klima og energi, så det er på niveau med de tilstødende kommuner. Klimaforandringerne påvirker hele kommunen. Byer, bygninger, landbrug og landskaber skal klimatilpasses så de på længere sigt er robuste overfor fremtidige klimaændringer. - udarbejde en plan for energi renovering for Tønder Kommune. Planen skal være en del af en plan for arkitektur og planen skal inkludere økonomiske overslag og tid. 19/23

20 Energirenovering skaber grønne jobs En del af den moderne tilværelse er en både sikker og bæredygtig energi-forsyning. Der skal stilles krav til hvordan energien bliver produceret og hvordan der spares mest muligt. Tønder Kommune arbejder med energi optimering så de skaber nye grønne jobs. Bygningsmassen bliver fremtidssikkert gennem energioptimering. Energioptimeringerne skal bidrage til at gøre Tønder Kommune mere attraktiv for borgere og virksomheder. Der bliver i stigende grad energirigtige løsninger hvor de positive resultater kan dokumenteres. - energioptimere hele Tønder Kommune igennem en række konkrete projekter hvor resultaterne kan dokumenteres. Energisektoren omstilles til vedvarende energi Tønder Kommune forpligter sig til at støtte regeringens energistrategi med de ambitiøse tiltag for 2050, som betyder at energisektoren skal omstille fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder. Det er målet at Tønder Kommune i 2050 er helt uafhængig af kul, olie og Naturgas. Forandringen skal skabes i samarbejde mellem borgere, virksomheder og forsyningsselskaberne - informere om Tønder Kommunes omstillingsplan og skabe initiativer til gennemførelsen over årene frem til 2050 Energiplan og forsyningsvirksomhed Forsyningssikkerheden er afgørende for borgere og virksomheder. En af de centrale udfordringer er derfor at sikre både grøn og stabil energiforsyning. 20/23

TØNDER VISIONEN TEMAER VÆR MED NU

TØNDER VISIONEN TEMAER VÆR MED NU Borgmesteren > Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune... Den dansk tyske forbindelse > Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer -

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Stakeholderanalyse for Tønder Kommune

Stakeholderanalyse for Tønder Kommune 16 01 12 Stakeholderanalyse for Tønder Kommune Tønder Kommune/ 11CityDesign Steffen Gulmann, direktør, adj. professor CBS Analysen: Grundlag for Tønder Kommunes strategi - En del af analysesystemet: Tønder

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Kulturarv i Hjørring Kommune. Plan09 Netværk om det åbne land

Kulturarv i Hjørring Kommune. Plan09 Netværk om det åbne land Kulturarv i Hjørring Kommune Plan09 Netværk om det åbne land Visionen Tænk hvis.. Kulturministeren i 2015 indledte konferencen Kulturarv identitet og oplevelser med: Hjørring Kommune har vist hvordan kulturarv

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Planteavlskongres 2012

Planteavlskongres 2012 Planteavlskongres 2012 Plads til landbruget i planlægningen Indhold Fakta om Ringkøbing Skjern Kommune Planstrategi 2011 Revision af kommuneplanen iht. landbrug og biogasanlæg Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udvalgsplan Teknik- og Miljøudvalget

Udvalgsplan Teknik- og Miljøudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget TEKNIK OG MILJØ Forord Vækst og bæredygtighed skal gå hånd i hånd det er visionen for Teknik- og Miljøudvalget i Horsens Kommune. Vi skal skabe plads til

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Danske planchefers årsmøde Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Regeringsgrundlaget Naturen Sikring og udvikling af en varieret og mangfoldig natur, der er tilgængelig og til glæde for alle i både

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs

Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Syddjurs Kommune går til valg på en fælles politik for Bæredygtig Udvikling en målrettet

Læs mere

Bæredygtighed i Billund Kommune

Bæredygtighed i Billund Kommune Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen.......................................................... 7 Strategisporene....................................................

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Uddannelsespolitik POLITIK 2015-2019

Uddannelsespolitik POLITIK 2015-2019 Uddannelsespolitik POLITIK 2015-2019 Bilag Klima, natur og miljøpolitikken bygger på følgende visioner fra Vision 2017 og Vision 2021: I Randers Kommune følger vi klimaplanen frem mod 2030 (75 procent

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Tale Stenbjerg den

Tale Stenbjerg den 1 Tale Stenbjerg den 22.8 2008 Allerførst vil jeg gerne takke for invitationen til at tale her i Stenbjerg. Det er en stor ære at være med til at markere åbningen af Danmarks første nationalpark, og jeg

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup dannede rammen om det andet inspirationsarrangement i udviklingsforløbet Hjerteblod og Bundlinje. Overskriften for arrangementet

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

KLIMA NATUR MILJØ POLITIK. Uddannelsespolitik

KLIMA NATUR MILJØ POLITIK. Uddannelsespolitik KLIMA NATUR MILJØ POLITIK Uddannelsespolitik Indledning Byrådet har vedtaget Vision 2017 vi vil mulighederne. For at fastholde og gennemføre visionerne skal der udarbejdes 13 visionspolitikker, hvoraf

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere