PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE"

Transkript

1 PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer, som vi ser i møde nu og i de kommende år, og den viser, hvordan vi vil imødekomme udfordringerne. Vi har fokuseret på fem områder som i særlig grad kan drive udviklingen frem: - et øget samarbejde med Tyskland - vi kalder det for den dansk-tyske forbindelse, - en øget indsats i erhvervslivet, - udvikling af borgere, byer og boliger - samtidig med at vi indrømmer, at vi bliver færre borgere, - det åbne land som er Tønder Kommunes særlige kendetegn og - omstilling i forhold til energi og klima Den dansk-tyske forbindelse er ikke kun et tema for sig selv, den er med i de andre temaer og har derfor særlig betydning. Ind i mellem skal vi tage vare på, at hverdagen passer til økonomien, så borgerne kan leve et godt liv. Vi har samlet alle udviklingstemaer i Tønder Visionen, som i få ord beskriver det som vi er, og det som vi vil. Vi kalder visionen for "Tønder - grænseløs virkelighed". Grænseløs, fordi vi vil gå til kanten og virkelighed fordi, vi hele tiden skal fortælle borgerne i Tønder Kommune hvad de kan forvente og hvordan. Da kommuneplanstrategien blev vedtaget i 2009, var Tønder Kommune stadig præget af de 6 gamle kommuner. Nu står vi sammen, så vi får mest muligt ud af det vi har. Vi åbner det nye Rådhus i 2015 som et godt eksempel på, hvordan vi kan få mere ud af det vi har. Planstrategien viser vejen til en række aktiviteter. Den fortæller, hvor vi vil hen, og hvordan vi gør det. Den er ikke en detaljeret køreplan for hvordan - allerede om et år vil meget være forandret. Derfor skal planstrategien være så robust, at den tåler forandring - uden at den mister retning, og derfor skal den prioriteres - der er jo ikke plads til det hele. Det sker ved at alle der har interesse for udviklingen giver deres meninger til kende, hvorefter kommunalbestyrelsen beslutter hvad der skal ske. På den måde sikrer vi bedst, at hele Tønder Kommune er sammen om udviklingen. Venlig hilsen Laurids Rudebeck Borgmester

2 Tønder visionen En vision er et redskab til udvikling. Visionen skal give en retning som kan vise vej og som kan holde. Den skal være så realistisk, at de fleste tror på, at det kan lade sig gøre. Visionen skal bruges i tre niveauer: 1: Den korte i meget få ord - det er "Grænseløs virkelighed" 2: Den der siger lidt mere i få linjer: "Tønder grænseløs virkelighed - porten til Europa, som skal sikre os et godt og trygt liv". 3: Som en rettesnor i alle udviklingstemaer; Den dansk-tyske forbindelse bliver i sig selv en naturlig del af visionen. I alle temaer vil vi stræbe på at der vises grænseløse og virkelige handlinger som for eksempel Tønderoplevelserne, kultur, handel og energi. Visionens afsnit har således tre niveauer. Hvert til deres formål og sammen, men altid i harmoni.1) Den korte tekst kan for eksempel anvendes med en kampagne, en brochure eller et banner. 2) Den lidt længere fortæller for eksempel om visionen sammen med Skærbæk Ferieby ved Rømø. 3) Kan for eksempel forklare, hvordan den dansk tyske grænse skal udvikles. Visionen skal anvendes til inspiration for strategier og handlinger og den skal stille spørgsmålet: Er du "Grænseløs" eller bare som alle andre? Tønder visionen skal stå mål med følgende krav: 1. markedsføre Tønder Kommunes værdier som noget andre ikke har 2. motivere borgere, erhvervsliv og uddannelse 3. være let at kommunikere på flere sprog Planstrategi og loven I planloven bestemmes, at kommunalbestyrelsen i hver valgperiode skal offentliggøre et forslag til strategi for kommuneplanlægningen. Planstrategien skal danne grundlag for kommuneplanen, den har 12-års sigte, men skal revideres hvert fjerde år. Planstrategien skal indeholde oplysninger om : - planlægning, der er gennemført efter revision af seneste kommuneplan 2/23

3 - kommunalbestyrelsens vurdering af strategi for udviklingen - kommunalbestyrelsens beslutning om hvorvidt kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller den revideres for særlige emner og hvilke dele der, vedtages igen Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommuneplanen skal revideres for de områder, der er behandlet i denne kommuneplanstrategi, mens de øvrige emner vedtages igen. Se emneliste. Forslaget til planstrategien skal i offentlig høring, så borgere, interesseorganisationer og andre interesserede kan komme med supplerende idéer og forslag og ønsker om ændringer. Det sker i perioden 10/9-8/ Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen de indkomne forslag og foretager eventuelle ændringer, inden planstrategien godkendes. Hermed er det krævede grundlag for den kommende revision af Kommuneplanen tilstede. Kommuneplanstrategien er endvidere et vigtigt element i Tønder Kommunes udviklingsstrategi Sådan kommer du med Vi vil gerne have så mange som muligt med i Tønder-udviklingen og i debatten om planstrategien. Både alle dem, der er direkte berørte som for eksempel handelslivet, uddannelserne, kultur- og foreningslivet, landbruget og turismen og alle de borgere, der kan inspirere til Tønder Kommunes udvikling. Princippet er "så mange som muligt". Resultaterne vil blive synlige for alle. Høringsperioden løber fra den 10. september 2013 til den 8. november 2013, men I må meget gerne starte i dag og sende kommentarerne skriftligt. Det kan gøres på den måde, I har lyst til.vi skal nok samle det hele op uanset hvordan det sendes, blot ikke på SMS. Send for eksempel mail via "Vær med nu" øverst på siden. For at få så mange med som muligt, inviterer vi også til et virtuelt borgermøde i byrådssalen tirsdag den 1. oktober kl , her kan du også bidrage via facebook. 3/23

4 DEN DANSK - TYSKE FORBINDELSE Tønder Kommune har igennem flere hundrede år været en del af Slesvig-Holsten. Det har skabt et kulturelt fællesskab og en fælles identitet. Ud over den markante natur, er det danske - tyske forhold det, som præger Tønder Kommune mest. Grænsen har siden 1920 afskåret Tønder fra sit sydlige opland. Tætte forbindelser mod syd kan skabe en fornyet udvikling både for bosættelse, erhverv, turisme, uddannelse og kultur - en udvikling som er sandsynlig. En række analyser dokumenterer det. Der er gennemført en analyse, som viser, at den tyske befolkning ser mere positivt på mulighederne i Tønder Kommune end, den danske befolkning gør - både med hensyn til arbejde og bosættelse. I Tønder Kommune skal der være lyst og velvilje overfor nye beboere. Der skal være synlige tiltag som for eksempel: skiltning på begge sprog, sprogundervisning, tale med begge sprog hos for eksempel kommune, læge, kulturoplevelser til begge, nye forretningsinitiativer, fælles sport og fritid etc.. Der skal planlægges og gennemføres markante og vedvarende markedsføringsaktiviteter i begge områder. Vi vil formalisere den dansk-tyske forbindelse, så området gradvist opfattes i harmoni. - øge samarbejdet med Tyskland - konkretisere den dansk-tyske forbindelse gennem fælles projekter så, Tønder Kommune styrkes - gennemføre markedsføringsaktiviteter med tyske naboer - samarbejde med andre kommuner for en fælles grænseregion Den dansk-tyske forbindelse er en hovedforudsætning for Tønder Kommunes udvikling i sig selv, men den er samtidig en integreret og naturlig del af de fleste af planstrategiens elementer. Porten Skandinavien-Tønder-Tyskland Mindre og mellemstore skandinaviske virksomheder kan skabe forbindelser til Tønder Kommune igennem rådgivere og virksomheder i samme brancher. Det skal ske ved at etablere et fysisk center med mødefaciliteter, kontorhotel, oversættervirksomhed med videre. Der skal udvikles et netværk imellem relevante virksomheder med rådgivere især på områder som for eksempel revision, finansiering, erhvervsadvokater, IT og markedsføring. 4/23

5 Der skal gennemføres aktiv markedsføring, som samtidig vil ændre Tønderomdømmet positivt. Der skal udvikles undervisning og kurser på flere niveauer. - sætte fokus på udnyttelse af Tønders position og gennemføre en plan for Porten Skandinavien-Tønder-Tyskland i samarbejde med Tønder Erhvervsråd - udvikle Tønder Kommune og den tyske forbindelse til et attraktivt sted for Skandinavien og Tyskland - skabe fælles dansk-tyske ungdoms- og erhvervsuddannelser - udvikle fælles undervisningsprojekter og uddannelsesforløb i grænsesoverskridende samarbejder Udvikling Samarbejde imellem to regioner kan udvikles til gavn for begge. Derfor er den dansk-tyske forbindelse en afgørende og positiv del af udviklingen i Tønder Kommune. Flere initiativer er allerede godt i gang. De skal organiseres og forstærkes. Derudover er der særlige elementer, som kan gavne udviklingen igennem den dansk-tyske forbindelse, for eksempel: - øge bosættelsen af pendlere fra Tyskland - skabe dansk-tyske erhvervsklynger - øge kulturlivet ved tværgående tilbud - skabe et mere attraktivt tilbud til internationale turister - energiomstilling/klimatilpasning/miljøbevidsthed - naturen og nationalparken i de to områder - skabe og konkretisere et udviklingsmiljø igennem netværk - hente inspiration fra folk som har kompetence og erfaring til konkrete udviklingsprojekter - Udviklingen skal ske i samarbejde med Tønder Erhvervsråd BORGERE, BYER og BOLIGER Det er borgerne der skaber Tønder Kommune. På godt og ondt. Hverken boliger eller byer kan give det gode liv hvis ikke borgerne er med. På det punkt har vi meget at byde på. Vi holder af at være her ( det ved vi fra en analyse) og vi har en styrke og energi som bør misundes af mange andre kommuner og som kan sætte meget i gang. Vi har et rigt foreningsliv og de fleste stiller op når det gælder. Fra at være 6 mindre kommuner er Tønder Kommune nu en samlet enhed. Det giver os uudnyttede muligheder for at vi alle får det bedre. Men det kræver, at vi arbejder sammen på tværs af steder og interesser. Derfor ser vi hele Planstrategien med borgernes øjne. Det er borgerne der tilsammen skal 5/23

6 inspirere og give den kraft som er Tønder Kommune. Attraktive byer og boliger er sammen med naturen, hjørnestenen for Tønder Kommunes udvikling. Flere dør eller flytter fra. Færre fødes eller flytter til, så vi bliver færre hvert år. Det er ingen katastrofe - udviklingen er den samme i mange kommuner udenfor de store byer. Det er særligt de unge der flytter fra. En stor del af dem vil vi gerne have tilbage. Vi ved at de gerne vil være i nærheden af familie og venner, men også at det er afgørende at Tønder Kommune bliver så attraktiv at de vil komme tilbage. Her spiller gode boliger en vigtig rolle. De unge der bosætter sig skal være et ambassadørkorps som fortæller andre om livet i Tønder Kommune. Det er afgørende for udviklingen, at byer og huse ikke blot vedligeholdes, men at der skabes nye og restaurerede boliger i varierede størrelser og typer. Der skal også være mod til at nedrive det som skæmmer og ikke kan bevares på en harmonisk måde. Udskiftning af bygninger skal ske hensynsfuldt så værdifulde områder forstærkes og udbygges i en arkitektonisk balance mellem gammelt og nyt. I Tønder Kommune er der gode muligheder for at omdanne nedlagte landbrugsejendomme til bæredygtige boliger for mennesker der ønsker at leve i pagt med naturen og samtidig have moderne bekvemmeligheder. Tønder by er afgørende for hele kommunens udvikling og skal derfor fokuseres som omdrejningspunkt/centrum. Der skal her konkurreres for at tiltrække potentielle borgere, handel og erhverv. Centerbyerne Skærbæk, Toftlund, Bredebro, Løgumkloster og Højer har hver deres styrke og skal udvikles således at deres særkende fremmes, således at de fungerer som selvstændige og planlagte byenheder. De øvrige byer er landsbyer eller sammenhængende bygningsstrukturer. Tønder Kommune råder over store ressourcer i nedlagte og velbevarede landbrugsbygninger, som giver store muligheder for både landbrugsdrift, bosætning på landet og mindre erhverv - med respekt for kulturarven der viser hvordan vi har boet og levet. En sådan udvikling skal gennemføres harmonisk over et tidsforløb. Vadehavs landsbyerne skal med deres særegne arkitektur og natur bevares og fortsat spille en særlig rolle som attraktive bosteder og lokalcentre for de omkringliggende landbrug. - udvikle byplaner for Tønder Kommune med fokus på Tønder by og udviklingsplaner for de 5 center byer. Planerne omfatter både boliger, erhverv, handel, gader og offentlige rum - udvikle planer for de nye varierende boligtyper der tiltrækker potentielle nytilflyttere - undersøge alle muligheder for og skabe initiativ til renovering af boliger - udarbejde en plan for nedrivning af kondemnable huse der ikke er bevaringsværdige 6/23

7 Indpendlere Hver dag kommer godt 1000 danskere med mere end 50 km på arbejde til Tønder Kommune. Omkring 800 tyskere indpendler til Danmark - de fleste til Tønder Kommune. I alt er der således omkring indpendlere i Tønder Kommune. En del af dem kan anses for at være potentielle tilflyttere. For at realisere blot 10% af det potentiale skal der opfyldes en række forudsætninger for eksempel i forhold til: - at de i forvejen har familie eller venner - at de kan opnå job til "den anden" - at de kan finde en bolig som passer deres situation Både positiv og negativ bosætning foregår i cirkler. Kommer nye til, flytter endnu flere til, men flytter nogle fra følger flere ofte efter, og stedet affolkes. Hermed bliver et bevidst og aktivt bymønster en forudsætning for Tønder Kommunes udvikling. Med ca indpendlere har Tønder Kommune og særligt Tønder by mulighed for at få nye indbyggere, men det skal ske igennem en bevidst strategi og markedsføring som både giver bosætningsmuligheder i nye og eksisterende bygninger. Den dansk-tyske forbindelse vil være en betydningsfuld del af strategien. - finde særligt attraktive og egnede boliger til indpendlere- og markedsføre dem - registrere udviklingen i bosætning af indpendlere - skabe gode betingelser for indpendlere og motivere til bosætning for eksempel ved job til "den anden" og tilbud om attraktive bolig. Tønder Tønder har, både med henblik på at fastholde nye borgere, skabe tilflytning og nye virksomheder, kommunens bedste muligheder for at nå en balanceret økonomi og dermed et godt liv for borgerne. Omkring 1/3 af kommunens "resursestærke" borgere bor i Tønder og endnu flere arbejder der hver dag. Handelslivet og turismen har flere gange vundet priser og turismen er afgørende for at bylivet i Tønder er langt mere aktivt end antallet af faste beboere tilsiger. 7/23

8 Alt i alt er Tønder som by en afgørende forudsætning for kommunens økonomiske ve og vel. Det er historien og bygningskulturen, der er Tønders styrke. Byens gamle midte er præget af smalle, men dybe gavlhuse efter hollandsk tradition. Mange huse har i dag stærkt ombyggede facader, men de giver tilsammen en karakteristisk stil som gør Tønder til noget særligt. Især bebyggelsen omkring Kristkirken og Kirkepladsen er en herlighedsværdi. Med den tyske forbindelse efter 1864 afspejler historismen sig i de nyere bygninger. Kvarteret Ribelandevej, Strucks Allé, Leos Allé og Carstensgade repræsenter alle fint balancerede kvarterer med en bygningsmasse af smukke og karakteristiske huse fra 1900-erne. Kunstmuseet og Wegner museet er gode eksempler på fremragende arkitektur og netop i disse år er dansk design genstand for stigende international interesse. Tønder har et rigt handelsliv, men er truet af planlovens detailhandelsbestemmelser. Tønder skal have større plads sådan at den naturligt kan udvikle sig til at være i nærkonkurrence med Esbjerg og Kolding - afstandene taget i betragtning. Det bliver samtidig en opgave at binde Tønder bedre sammen så man opnår et naturligt forløb imellem Vidå, grønne anlæg, kunstbygninger og handelslivet. Der skal udvikles en byplanstrategi som giver oversigt over udviklingen i de kommende år. Byplanen skal omfatte alle interessenter: Beboelse, erhverv, kultur, handel, turisme etc. Bredebro Bredebro er en stationsby bygget op omkring et trafikalt knudepunkt. Tidligere var byen berømmet for sine kniplinger. I dag er byen en moderne handels- og industriby med Ecco med hovedsæde i byen som største og dominerende virksomhed. Byen har kun delvist bevaret sit gamle bymiljø, men der findes en del bevaringsværdige bygninger i bedre byggeskik. Der er enkelte og centralt beliggende store tomme industribygninger i byen. For at forbedre byens attraktivitet for både indbyggere og turister skal der gennemføres en samlet plan for byudviklingen, hvor borgere og industri kan trives side om side, samt en bevarende lokalplan. Eccos planer om et nyt torvecenter midt i byen med butik, cafe og foreningshus vil give byen et fint løft og skabe positiv synergi. 8/23

9 Højer Højer har status som "flække" med ret til at drive handel og håndværk, en historisk by s med sin beliggenhed op til nationalparken får nye potentialer. Byen er vokset op omkring Vidå og rummer mange fine fredede stråtækte bygninger i friserstil og har en velbevaret gammel bydel med smalle gader og et torv ved den gamle kirke som kan dateres tilbage til 1200 tallet. Byen bærer ligeledes præg af tysk tals arkitektur. Efter 2. verdenskrig blev byen udbygget mod vest. Byens arkitektur afspejler tydeligt byens storhedstider og er byens synlige historie. Byen er i dag præget af små industrivirksomheder og småhåndværk. Nationalparken kan medføre nye udviklingsmuligheder for byen. Byen har en god og velrenommeret designefterskole. Der bor mange kunstnere i byen og der er turister året rundt som kommer for at se digerne, slusen og sort sol. Det er væsentligt at bevare og videreudvikle byen og værne om dens særegne historiske bygninger og gadeforløb.højer har det som flere andre byer, at enkelte ejendomme som på grund af deres tilstand giver et negativt indtryk for hele området. Det bør overvejes at nedrive sådanne enkelt ejendomme. Løgumkloster Løgumkloster er egnens kirke- og klosterby, og befolkningsmæssigt den største af centerbyerne. Både i Danmark og internationalt er Løgumkloster sammen med Tønder en betydelig magnet for turismen i Tønder Kommune. Byen har et stort aktivitetsniveau og rummer en værdifuld kulturarv. Byen har en smuk og velbevaret bykerne omkring den gamle markedsplads midt i centrum.byen er bygget op omkring og præget af den store middelalderbebyggelse med Løgum-kloster og klosterkirken. Den er kendt for sin unikke kirke og kirkekultur med Refugiet, præsteseminaret og flere kirkelige efteruddannelser. Der er mange fine eksempler på ny arkitektur og smukke renoveringer af den eksisterende bygningsmasse. Byen har et bredt udbud af handels- og servicemuligheder og et rigt kultur - og fritidsliv. Allerede i 1970-erne fik byen en byudviklings- og bevaringsplan som man har bygget videre på og fremstår derfor i dag som en velbevaret by, hvor der er taget hensyn til kulturarven. Byudviklingen forgår mod Løgumgårde og på sigt kan de to byer danne en sammenhængende bystruktur. 9/23

10 Skærbæk Skærbæk er en stationsby og en vigtig handels- og oplandsby med købstadspræg tæt på vadehavet. Den er trafikalt knudepunkt med forbindelsen til Rømø. Byen har en helt unik beliggehed oppe på geestranden og med udsyn over marsken. Den har købstadspræg og en fin karakter med forretningsbebyggelser i centrum. Kirken er det dominerende element - den kan ses langvejs fra. Byens fine og særprægede arkitektur bør sikres af en bevarende lokalplan, ligesom der bør udarbejdes en helhedsplan for byens udvikling. Skærbæk Fritidscenter med kunstnerhus, sports- og aktivitetscenter samt feriehuse er byens store aktiv, som gradvis er udviklet og som tiltrækker både turister, de unge og byens egne borgere. Oldtidsparken som formidler jernalderens vadehavshistorie er et fint eksempel på nutidens formidling af kulturarven. Toftlund Toftlund er handelsby for det omkringliggende opland og har et bredt udvalg af butikker og et aktivt kultur- og fritidsliv. Byens arkitektur bærer præg af den tyske forbindelse og mange af byens ældre bygninger er bygget i den tyske periode op til 1. Verdenskrig. Byen var administrationsby og trafikalt knudepunkt, flere af de markante bygninger er opført som administrationsbygninger. Byen har en særegen kirke med en tilbygning i tysk herregårdsstil med tre gavle. Byen har et aktivt handelsliv, et godt kulturmiljø med biograf og kulturhus, en musikskole og en golfbane. Den fungerer som oplandsby for de tilliggende kommuner. Byen har udviklet sig tilfældigt og trænger til en samlet helhedsplan for byens fremtidige udvikling samt en bevarende lokalplan. DET ÅBNE LAND GIVER OPLEVELSER I 2012 igangsattes projekt "En ny fremtid for Toftlund" der som mål har at skabe en positiv udvikling for byer og landområder. Bag projektet står Tønder Kommune, Region Syddanmark og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tønder Kommune har en storslået og særegen natur. Store og helt uforstyrrede landskaber som har meget forskellig karakter med marsk, bakkeøer, ådale og hedelandskaber som giver muligheder for særlige oplevelser, der ikke kan fås andre steder i landet. 10/23

11 Naturoplevelser for både borgere og turister som gør Tønder Kommune til noget unikt. - Landskab - Natur - Skov - Vand Landskab Ro, plads, vidde og nattemørke er nogle af Tønder Kommunes kvaliteter for mennesker der bryder sig om de oplevelser. Det er herlighedsværdier som vi skal værne om. Det sker ved at bevare de særlige geologiske dannelser som har skabt naturen, ved at større nye anlæg lægges udenfor de bevaringsværdige landskaber og ved at begrænse støj, lys og bygningsanlæg således at for eksempel klima og energianlæg begrænses i landskabet. Dermed bliver landskaberne i sig selv en attraktion for både beboere og turister. Landbrugsarealer er en væsentlig del af Tønder Kommunes landskab og er meget synlige. I Natur- og Landbrugskommissionen er der fremlagt en række forslag til hvordan der kan skabes bedst mulig balance og harmoni imellem landbrug og naturen. Tønder Kommune vil overveje hvordan det kan ske. - bevare mulighederne for at opleve den særlige stemning og ro i Tønder Kommune: Fri natur, mørke og stjernehimmel, ingen støj, nænsom placering af virksomheder/industri - markedsføre landskaberne som en del af Tønderoplevelserne, så man kan "mærke og føle" på dem. 11/23

12 Natur Naturen med dens marker, enge, strande, planter, blomster samt fugle- og dyreliv er en afgørende del af Tønder Kommunes attraktioner. Særligt på Rømø findes særegen natur som mose, hede og strandenge, der skaber grundlag for dyr og planter som bliver mere sjældne hver dag. Omstruktureringer af landbruget til større enheder skaber vanskelige vilkår for dyr og planter i den øvrige del af kommunen. De sårbare, næringsfattige naturområder får tilført næringsstoffer gennemluften. Det betyder, at blomster, insekter og særligt sommerfugle forsvinder. Tønder Kommune skal gennemføre en naturhandleplan for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og således tilstræbe, at Tønder Kommune bliver et attraktivt naturområde som stadig forbedres. - bevare og forstærke de økologiske forbindelser mellem naturområderne - udarbejde en naturkvalitetsplan - samarbejde med tyske og danske naboer Œ den dansk-tyske forbindelse - lægge vægt på projekter som er afledt af de statslige natur- og vandplaner - arbejde aktivt for projekter som bevarer og forbedre naturtilstanden - i samarbejde med lodsejere Skov Tønder Kommune har flere naturværdier end Vadehavet, der er for eksempel Draved skov og Kongens mose samt Hønning plantage og -mose. 12/23

13 Skovrejsning kan tilsløre marsklandskabet, så derfor satses der ikke på skovrejsning i disse områder. Derfor satses der på bynær skovrejsning som gavner friluftslivet og højner bykvaliteten samt anvendes til sikring af drikkevandet. - bevare de åbne landskaber og lave en begrænset skovtilvækst - koncentrere skovarealer omkring byerne - benytte skovrejsning som middel til at beskytte grundvands resurserne Vand I Tønder Kommune er der store grundvandsresurser med en så god vandkvalitet, at det kan anvendes til drikkevand uden særlig behandling. Stort set alle behov kan tilgodeses. Da vand er en livsnødvendig resurse prioriterer Tønder Kommune beskyttelse mod forurening og overudnyttelse højt, således at den gode grundvandskvalitet ikke trues. - sikre en bæredygtig grundvandsbeskyttelse - prioritere drikkevandsinteresserne højere end andre interesser - sikre at vilkårene for dyre- og planteliv ikke forringes gennem grundvandsindvinding - bibeholde en decentral vandforsyning for at undgå overudnyttelse af grundvandsresurserne NATIONALPARK VADEHAVET Nationalpark Vadehavet med marsken der strækker sig fra nord til syd i kommunen giver fra starten Tønder Kommune en god placering og muligheder for at blive den store turistattraktion. Der er rige muligheder for at markedsføre Vadehavet og særligt marsken i Tønder Kommune. Det er holdbare oplevelser fordi de er autentiske og fordi de besøgende selv kan være en del af oplevelserne. Vadehavsområdet deles af 4 kommuner og den rækker ind over det tyske og hollandske område. Det er Tønder Kommunes opgave på sin særegne og kvalitative måde at være førende, aktiv og en udviklende del af attraktionerne omkring Nationalpark Vadehavet. - markedsføre og synliggøre Nationalpark Vadehavet - være en aktiv del af projektet - inddrage vadehavsbyerne i Nationalpark Vadehavet - skabe innovation blandt de der kan blive en del af Nationalpark Vadehavet som for eksempel kunst, produkter, fødevarer og oplevelser 13/23

14 Kystlandskaber Tønder Kommunes kystlandskaber er store og uforstyrrede landskaber som i kombinationen marsk og tidevand ikke findes andres steder. Tøndermarsken er den "rendyrkede" marsk hvor de ydre koge er bevaret. Dette særegne landskab er en stor attraktion for borgere og besøgende turister. Det er vigtigt at det er let at komme til kystlandskaberne gennem stisystemer med tilgængelighed for alle. Kystnærhedszonen, som strækker sig 3 km ind i landet langs hele kysten, er en planlægningszone hvor udviklingen er aktuel særlig efter at nationalparken er en realitet. I kystnærhedszonen kan arealer kun inddrages i planlægningen, hvis der gives særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelser for kystnær lokalisering. - skabe attraktive stisystemer i kystområderne så de lette at gå til - vi vil sikre udviklingen i kystnærhedszonen TØNDEROPLEVELSER HOLDER Tønder Kommune har en række styrker, som ikke bliver markedsført tilstrækkeligt. Tønderoplevelsen skal markedsføres sådan at den er med til at give et attraktivt omdømme. Tønderoplevelser skal huskes på interessante minder med gode kvaliteter. Tønderoplevelsen er en naturlig del af den dansk- tyske forbindelse. Der skal laves en fælles Tønder markedsføring, som markedsfører Tønderoplevelsernes aktiviteter og oplevelser. Tønderoplevelserne skal have god kvalitet og kunne fortælles til andre. - løbende gennemføre vurdering af kvaliteten - målt efter turisternes opfattelse - og en handlingsplan for forbedringer med hvorfor, hvem, hvordan, tid og økonomi - kortlægge hvad der skal til - udvikle en samlet oversigt over alle muligheder for oplevelser og informationer. Aktiviteterne samles og spiller sammen. Der skal være marsklam og vadehavsøsters til 14/23

15 restauranterne Klima- og energihandlinger for turister (el-biler, cykler, solenergi, økologisk vaskepulver..). Forbindelse imellem handel og kultur. Biofødevarer/økologi til Vadehavsprodukter i landbruget, gratis forbindelser Rømø-Tønder. Musik i gadelivet - aktivere den dansk-tyske turistforbindelse - fortælle Tønder borgerne og omverden om alt det Tønder Kommune kan tilbyde samt formulere den organisation og handlingsplan som kan sikre at Tønderoplevelsen realiseres. Handel Både borgere og turister oplever handelslivet som noget af det vigtigste i Tønder by. Ikke kun for at købe ind, men for at opleve bylivet. Tønder er flere gange placeret blandt de bedste handelsbyer i Danmark. Den placering skal holdes! Taber Tønder sit gode omdømme som sprudlende handelsby, vil Tønder by og kommune miste sin attraktion. Omvendt vil et endnu mere attraktivt handelsliv kunne forøge antallet af både beboere og turister - her særligt fra Tyskland. Detailhandelen ændrer sig. Den traditionelle detailhandel taber terræn til internettet, discount og outlet. Det betyder færre kvadratmeter og at handelslivet skal koncentreres. Det skal ske i samarbejde mellem handelstanden og kommune. Byerne udenfor Tønder by skal være så attraktive at de kan give borgerne det handelsliv som er nødvendigt for dagligdagen. - gøre Tønder til den bedste handelsby af sin størrelse i Danmark - tilpasse handelslivet til nye livsformer - gøre endnu mere ud af den dansk-tyske forbindelse - arbejde for ændring af lovgivningen i samarbejde med handelslivet 15/23

16 Kultur Kulturlivet spiller en stadig større rolle i oplevelser blandt indbyggere og turister. Kulturen skal ses i et bredt perspektiv - den giver mange attraktioner til mange forskellige mennesker. Tønder Kommune har meget at byde på - meget af det har ikke været anvendt som en attraktiv del af markedsføringen. Her findes et godt potentiale som kan gøre Tønder Kommune mere attraktivt og skabe økonomisk fremgang. - bygningskulturen - museerne - særligt kunstmuseet og Wegner-museet - Løgumkloster - Tønderfestivalen - musiklivet Kulturen er særlig vigtig fordi den spreder sig ud i Tønder Kommune, fordi den har attraktioner hele året rundt og fordi den er i harmoni med den danske-tyske forbindelse. - udnytte kulturmulighederne i markedsføringen - brede kulturlivet ud i en dansk-tyske forbindelse - særlige events som for eksempel i Wegner 100 året og Kniplingerne - revidere vores kulturaftaler 16/23

17 Turismen Turisterhvervet giver Tønder Kommune en stor del af Tønderoplevelserne og en afgørende del af de aktiviteter som sammen med handel, kultur, byerne og naturen skaber økonomien. Turismen er specielt kendt for sine store sommerhusområder og de mange overnatningsmuligheder, i feriehuse og på campingpladser. Aktiviteterne er strandture til Rømøs brede sandstrande, ture i naturen, lystfiskeri og kulturelle aktiviteter. Kulturarven er et af de store potentialer i området. Attraktioner og oplevelsesmuligheder skal fortsat udvikles, og til stadighed forbedres, så de også kvalitetsmæssigt kan skille sig ud i forhold til hvad der kan opleves andre steder. Der skal hvert år udvikles nye attraktive turistoplevelser som for eksempel bondegårdsferie, shelters tæt på naturen, kajaksejlads, andre oplevelser i naturen og i kulturen, samt et intensiveret samarbejde om den dansk-tyske forbindelse. Tønder Kommune fokuserer på udvikling af klima/energi. Den udvikling skal også markedsføres i forbindelse med turismen f. eks. i renovering af fritidshuse med solenergi, brug af el-biler, leje af cykler. Turismen er koncentreret omkring sommerferierne. Nationalpark Vadehavet og kulturlivet skal åbne op for alle årstiderne, ligesom turisterhvervet aktivt skal indgå i Tønderoplevelserne. - hvert år skabe nye synlige attraktioner som kan ses og mærkes - sikre at kvaliteten er på højt niveau Œ og måle den - være en attraktiv del af Tønderoplevelsen - intensivere samarbejdet om den dansk-tyske forbindelse TØNDERVIRKSOMHEDERNE Tønder Kommune har få store og mange mellemstore eller små industri-virksomheder, primært indenfor beklædning, fødevarer og møbler samt bygge- og transportvirksomheder. ECCO er et meget synligt fyrtårn, der er også en række andre solide industrivirksomheder. Hovedparten er placeret i Tønder by, men også Skærbæk, Toftlund, Bredebro og Løgumkloster har et bæredygtigt grundlag. Som en ny udvikling ligger antallet af arbejdspladser indenfor klima og energi tæt på antallet indenfor turismen. 17/23

18 Tønder Kommune er erhvervsvenlig, og analyser fra Dansk Industri viser, at Tønder Kommune placerer sig i midterfeltet af analyserne.. På den positive side ses moderate skatter og afgifter, mens det negative tegner sig for kommunens omdømme, infrastruktur og velfærd som alle ligger i bunden. Som andre kommuner i et yderområde skal Tønder fortælle sin omverden om sit omdømme. Det skal bl.a. ske med initiativ fra Tønder Erhvervsråd. På den lange bane skal infrastrukturen forbedres væsentligt, det kan blive et langt sejt træk. På kort sigt kan der opnås resultater ved at markedsføre Tønder Kommunes attraktioner og dermed forbedre omdømmet. - arbejde for parallelmotorvej fra midtjylland til grænsen - arbejde for Rømø Havn som erhvervsoffshore havn samt skabe udviklingsmulighederne dertil - styrke Tønder Erhvervsråd med det formål at styrke etablerede og nye virksomheder - danne netværk til udvikling - støtte de mindre virksomheder i netværk og dygtiggørelse - samarbejde med erhvervsliv i andre kommuner - skabe tilgang til flere resursestærke medarbejdere - udvikle samarbejdet om den dansk-tyske forbindelse Landbruget Med godt ansatte tegner landbrug og fødevareproduktionen sig som det største erhverv i Tønder Kommune. Det er en styrkeposition som skal udvikles med de muligheder og betingelser som omverdenen giver både den primære produktion og udviklingen af fødevarer. Landbruget kan også spille en betydningsfuld rolle i udviklingen både økonomisk og markedsføringsmæssigt ved kvalitets produkter for Vadehavet i et bredt sortiment. Landbrugsarealerne er samtidig en vigtig del af Tønder Kommunes særegne landskaber i Nationalpark Vadehavet, naturen i øvrigt og i overgangen imellem byer og land. Dermed bliver landbruget en af de vigtigste attraktioner for Tønderoplevelserne. 18/23

19 Miljøministeriet har ønske om at kommuneplanen 2013 udpeger områder til store landbrug. Ved kommunalreformen har kommunerne overtaget amternes plankompetencer i det åbne land. Disse planområder er nye i forhold til kommuneplanlægningen, derfor indgår landbruget i denne Planstrategi. - udvikle landbruget og planlægge for arealer til store husdyrbrug - skabe harmoni imellem Nationalpark Vadehav, landbruget og naturen i hele Tønder Kommune - udvikle landturismen som en særlig mulighed med international kvalitet i ferieboliger og fødevarer Udvikling Konkurrencen blandt kommunerne om danske virksomheder øges - derfor skal Tønder Kommune være mere aktiv for blot at holde på det der er. For blot at nå niveau med andre skal konkurrenceevnen og dermed udviklingen forbedres. Udviklingen skal ske i et samarbejde mellem Tønder Erhvervsråd og Tønder Kommune. Der må forventes at indsatsen igennem de næste år konstant skal øges. - finde og udnytte de potentielle muligheder i Danmark og Tyskland - den dansk-tyske forbindelse - udarbejde en samlet præsentation til brug for "udvikling Tønder" - bruge ambassadører til Tønder Erhvervsråd - være aktiv i messer mv. - undersøge mulighederne for klynger af dansk-tyske virksomheder - samarbejde med andre kommuner KLIMA, ENERGI og AGENDA 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder Kommune ønsker at være i front, når det gælder energirenovering af gamle huse hvor mange er særlige Tønderattraktioner. Målet er at mindske klimapåvirkningen og samtidig skabe lokale arbejdspladser. Fornyelsen af boligerne skal udarbejdes igennem en nytænkt plan som rykker på klima og energi, så det er på niveau med de tilstødende kommuner. Klimaforandringerne påvirker hele kommunen. Byer, bygninger, landbrug og landskaber skal klimatilpasses så de på længere sigt er robuste overfor fremtidige klimaændringer. - udarbejde en plan for energi renovering for Tønder Kommune. Planen skal være en del af en plan for arkitektur og planen skal inkludere økonomiske overslag og tid. 19/23

20 Energirenovering skaber grønne jobs En del af den moderne tilværelse er en både sikker og bæredygtig energi-forsyning. Der skal stilles krav til hvordan energien bliver produceret og hvordan der spares mest muligt. Tønder Kommune arbejder med energi optimering så de skaber nye grønne jobs. Bygningsmassen bliver fremtidssikkert gennem energioptimering. Energioptimeringerne skal bidrage til at gøre Tønder Kommune mere attraktiv for borgere og virksomheder. Der bliver i stigende grad energirigtige løsninger hvor de positive resultater kan dokumenteres. - energioptimere hele Tønder Kommune igennem en række konkrete projekter hvor resultaterne kan dokumenteres. Energisektoren omstilles til vedvarende energi Tønder Kommune forpligter sig til at støtte regeringens energistrategi med de ambitiøse tiltag for 2050, som betyder at energisektoren skal omstille fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder. Det er målet at Tønder Kommune i 2050 er helt uafhængig af kul, olie og Naturgas. Forandringen skal skabes i samarbejde mellem borgere, virksomheder og forsyningsselskaberne - informere om Tønder Kommunes omstillingsplan og skabe initiativer til gennemførelsen over årene frem til 2050 Energiplan og forsyningsvirksomhed Forsyningssikkerheden er afgørende for borgere og virksomheder. En af de centrale udfordringer er derfor at sikre både grøn og stabil energiforsyning. 20/23

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011. Trekantområdet og Middelfart Kommune

Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011. Trekantområdet og Middelfart Kommune Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011 Trekantområdet og Middelfart Kommune Hvad er en planstrategi? Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode

Læs mere

Udvikling i landdistrikter og landsbyer

Udvikling i landdistrikter og landsbyer 2138rapport1 26/10/06 16:08 Side 1 Udvikling i landdistrikter og landsbyer ARTIKELSAMLING Indhold Forord 4 Udkant i udvikling det positive fremtidsbillede Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, ph.d. 8 Bæredygtige

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding

Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding - Hvordan bliver den til? Tønders sjæl og værdier Byrummet Tønders tilbud Erhvervene Borgerne Turis Magtstrukturen Infrastrukturen Strategiske

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere