Af samme forfatter: Børnenes ven (Medusa 2003) Bad standing (Medusa 2005)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af samme forfatter: Børnenes ven (Medusa 2003) Bad standing (Medusa 2005)"

Transkript

1 Guldet i Roskilde

2 Af samme forfatter: Børnenes ven (Medusa 2003) Bad standing (Medusa 2005)

3 Søren Meinertsen Guldet i Roskilde Roman Medusa

4 Guldet i Roskilde 2013 by Søren Meinertsen og Forlaget Medusa Bogen er sat med Baskerville E-bog: ISBN Tak til Jørgen og Karsten

5 1 Sommeren 2012 Carl Mortensen fulgte sin niece ud til bilen og gav hende et lille knus. Han kiggede alvorligt på hendes misfarvede øje og bed sig i læben.»pas på dig selv, Cathrine.Ja ja.jeg bryder mig ikke om det, Kat. Det Jeg skal nok klare det. Og tak for i går. Det er den bedste middag, jeg nogensinde har fået.det er jo heller ikke hver dag, man bliver firs,«smilede den gamle dyrlæge.»synd, at Kris måtte melde afbud Er du sikker på, at der ikke er noget, jeg kan gøre? Du ved, at Traneholm altid står åbent for dig. Også når jeg ikke er her mere.du vil altid være her, Onkel Carl,«smilede Cathrine.»Indtil hundrede og tyve Og jeg skal nok klare mig!«det er jeg nu ikke så sikker på, tænkte Carl Mortensen bekymret, mens han fulgte den lille bil med øjnene ned ad alleen. En brutal fyr ved en anholdelse, havde Cathrine påstået aftenen før og nægtet at sige mere. Hun var ikke god til at lyve, men hendes onkel vidste, at hun slet ikke kom ud for brutale mennesker i sit specielle arbejde inden for politiet. Politiet kunne også være derhjemme, mumlede han sammenbidt for sig selv. Carl Mortensen var overbevist om, at Kris slog Cathrine, og at det havde sendt hende ud på en deroute af mistet selvværd, alkoholmisbrug og ændringer i personligheden, som han ikke brød sig om at se hos sin yndlingsniece. Han kastede et blik på det gamle Arbo God tid. Han var spændt, og han glædede sig som et barn til juleaften. Det var næsten en procession, tænkte han, da han så præsten gå foran palleløfteren, der omhyggeligt blev styret og gelejdet af fire store flyttemænd. 5

6 »Den er fra femtenhundredetallet,«havde præsten andægtigt sagt, inden flyttemændene begyndte at skille altertavlen ad. Det var lige før, de havde taget kasketterne af i bar ærbødighed, tænkte Carl Mortensen fornøjet, da han uset kunne trække et lille hæfte i pergamentskind ud af en af sammenføjningerne. Selv gik Carl Mortensen som ansvarsfuld menighedsrådsformand bagest med sit klenodie omhyggeligt gemt i bukselinningen under jakken. Han havde selv foreslået, at altertavlen skulle restaureres, og Nationalmuseets folk havde været fyr og flamme og fundet adskillige fugtskader, som ville kunne udvikle sig uheldigt. Det ville komme til at koste, og de øvrige i menighedsrådet vred sig ved tanken om udgifter, indtil Carl Mortensen foreslog, at der blev foretaget en indsamling.»så vil jeg donere restbeløbet.«alle havde været begejstret. Ingen var i tvivl om, at den rige, forhenværende dyrlæge var Guds gave til et landligt menighedsråd. I flere år havde Carl Mortensen vidst, at altertavlen bestod af fire dele, og han havde undersøgt den minutiøst uden at finde noget, mens han blev mere og mere overbevist om, at der gemte sig noget i træværket. Det store træstykke var naglet fast til muren, og der var kun et ganske lille hulrum ved bunden, hvor julepynten blev opbevaret. Og så var det så enkelt. Det burde jeg have set, tænkte han svagt utilfreds over ikke at have kunnet løse en årelang gåde. I virkeligheden et sandt columbusæg. Gåden kunne ikke løses ved almindelig deduktion, men brutalitet kunne ofte være intelligens overlegen.»herre, red mig! Math. 15. v.30.«den gamle altertavle bestod af alle mulige udskårne træsøjler, der snoede sig rundt og rundt stræbende mod et kors i toppen. I midten var der udspændt et gammelt maleri, der forestillede Den Sidste Nadver. Rammen omkring maleriet bestod af guldbelagte sentenser fra biblen. Nu var noget af rammen forsvundet, tænkte Carl Mortensen med et smil. Det lille hæfte i hans bukselinning havde rester af bladguld på ryggen. Resterne af 15. v Det var jo indlysende. 6

7 Æ rkebiskop Peder Andreas Rude sad i kantors stue, som han midlertidigt anvendte som sit arbejdsdomicil, mens ændringen af konventbygningen stod på. Igen og igen læste han depechen fra København, der berettede om de formastelige tilråb, som havde mødt præsterne i flere af byens kirker. To steder var helgenbilleder tilmed blevet ødelagt, uden at vagtfolkene havde grebet ind. Vurderingen fra København lød, at man måtte forvente, at pøblen ville gå et skridt videre næste søndag. Indtil tilstandene i Nordtyskland og hertugdømmerne var blevet indført ikke blot i København, men i hele Danmark ville der ikke komme rolige forhold igen. I Peter Andreas Rudes tid som ærkebiskop var Roskilde vokset betydeligt i velstand, og store områder var inddraget ved fordelagtige mageskifter og godt arvegods. Ligeledes var Vor Frue Kirke blevet til et mål for pilgrimsrejsende, som sørgede for en anselig omsætning i byen og gav storsindede donationer. Området omkring den imposante domkirke var blevet inddraget til administration, og den store drøm om at få spir på kirkens to tårne syntes snart at skulle blive virkelighed. Bispesædets kirker var en efter en blevet udstyret med kuppelloft, og alle havde fået tårne. Netop dagen før havde Peder Andreas deltaget i fromessen i den ombyggede Syv Kirke. Lyset væltede ind i det høje kirkerum gennem de spidsbuede vinduer, og alle i menigheden var benovede, da de kunne kigge op på de hvidkalkede hvælvinger, mange, mange alen over deres hoveder. Ingen andre kirker i Danmark lå så højt og så smukt, og bispen mente, at man herfra kunne se hele bispedømmet på én gang. Peder Andreas Rude havde overtaget et stagnerende bispesæde før århundredeskiftet, og de fleste regnede området for fattigt og i tilbagegang. Det var kun yderst sjældent, at kongen holdt hof i Roskilde. Biskoppen lod dem blive i troen om den uforetagsomme by og foregav en ydmyghed over for kronen. Han nøjedes med at bøje hovedet, når store vejarbejder skulle bekostes, eller ledingshæren udrustes. Alligevel strømmede guldet til Roskilde under hans lederskab, fordi han havde fået øje på en indtægtskilde, som kun kirkens folk kendte til: den stærke og smukke frederiksborghest. Den var kærlig og tillidsfuld allerede fra dens første leveår, den var statelig og ud- 7

8 holdende med rytter og villig og føjelig i spand. Ærkebiskoppen i Roskilde var samtidig biskop i Lund, som summede af liv og rygter om et svensk folk, der var begyndt at røre på sig. Men svenskerne manglede heste, der villigt lod sig ride. De havde forsøgt sig med import fra de arabiske lande. Men transporten gennem det øde Rusland og det lange og kolde Finland for at undgå de stærke hansestæders frygtede told var lang og farefuld, og de spinkle arabiske heste knækkede alt for ofte sammen. Frederiksborghesten var kraftigere af bygning, måske ikke så elegant, men langt mere udholdende. Peter Andreas havde mageskiftet sig til Esrom Kloster, da pesten havde ramt de sorte franciskanermunke, og netop på dette klosters avlsgårde stod de smukke heste. På kirkens jorder påbegyndtes et metodisk og dygtigt avlsarbejde, og hestene, der blev solgt på markederne i byerne nord for Lund, kunne kun købes med guld. Allerede århundredets første år sendte guld til skatkammeret under bispestolen i Roskilde. Guld i sig selv kunne ikke bruges til ret meget, medmindre man var pyntesyg eller ønskede at købe varer over grænserne. Men guld var grundlaget for en magt af ufattelige dimensioner. Talrige privilegier og enerettigheder blev givet til biskopper, der kunne give kongen guld. Peder Andreas Rude troede på logiske sammenhænge, og for ham var det logisk, at guldet, der kom ind fra hesteavlen, var grundlaget for den nye velstand i Roskilde. Blandt almuen var det selv efter seks hundrede års kristendom andre sammenhænge end de logiske, der prægede hverdagen. Hedensk overtro florerede, og ved fuldmåne valfartede de syge til kilderne. Peder Andreas havde givet kilderne kristne navne og opstillet helgener, som nu fik æren for de mange mirakler, som ikke lod sig afvise. Kilden i Roskilde, Roarskilde, som den blev kaldt, var en af de mest populære, og det hedenske navn var svært at udrydde. Mange troede fuldt og fast på, at det var Roar og kilden, der havde givet navn til byen. Igen og igen pålagde Peder Andreas præsterne at fortælle om den rette sammenhæng i navnet. Ros betød heste. Det var et gammelt ord, der ved en konsonantombytning var blevet til det engelske horse. Roskilde betød hestenes kilde. Og nu var hestene selv blevet en kilde; en kilde til guld og velstand. Det var smukt, og det var ironisk, at sammenhængen skulle manifestere sig på den måde, den nu havde gjort. Men meddelelserne fra København fortalte, at det måske var ved at være 8

9 forbi. Det kunne ændre sig igen. Omskiftelighed var et jordisk vilkår, og gode forhold kunne komme tilbage. Indtil da gjaldt det om at sikre værdierne. Han havde givet ordre til sine trofaste grå benediktinermunke om, at guldet skulle smeltes om til skålpunds størrelse og pakkes i kister, der vejede et skippund hver. Abbeden havde meldt tilbage, at der nu stod fem kister parat. Hver af kisterne var så tunge, at der skulle otte mand høj til at løfte dem, hvis det skulle ligne en almindelig kistebyrd. Nu skulle de gemmes et sikkert sted, så de var parate til at blive brugt i den sande kirkes tjeneste, når kætteriets tid var overstået. Det var heller ikke nogen god idé at grave kisterne ned på samme sted. Hvis uheldet var ude, var det hele tabt. To af kisterne skulle forblive i Roskilde. Det mest oplagte sted at gemme guldet var i domkirken. Det var ved at blive en fast tradition, at de danske monarker blev stedt til hvile i Roskilde Domkirke. Det kunne være ironisk, tænkte Peder Andreas, hvis Frederik eller Christian skulle komme til at ligge oven på det guld, som de havde været så ivrige efter at tilegne sig. Bispen skrev straks til sin kollega, ærkebiskoppen i Uppsala og fortalte, at svenskens ven den forrige kong Christian og hans hustru Dorothea nu vogtede over kirkens formue i Hellig Tre Kongers kapel. Peder Andreas Rude vidste, at svenskerne aldrig ville tilgive Christian Tyran, men biskoppen i Uppsala kunne sikkert indse, at der stadig var håb om at de gode tiders lov og orden atter ville vende tilbage.»hos Christiern Primo med elefanterne findes de to søjler, som understøttede templet. Hellig Sankt Peter er nu tilegnet den ene med sin nøgle. Han skuer i det uendelige rum ud for sit hoved på korset.«peter Rude gav besked om, at krypten under kapellet skulle åbnes, og sammen med en gruppe af betroede vagter bar folkene de to uhyre tunge kister ad de lange gange. Efter flere timers graven og hakken blev kisterne tømt for deres kostbare indhold og sporene slettet. Alt var som før. Kun var den ene søjle blevet mærket med en nøgle på den ene side og et seks alen højt kors på den anden. Det var værre med de sidste tre kister. Men Peter Rude fandt til sidst en tilfredsstillende løsning. En biskops væsentligste opgave var at administrere. En ny biskop, der ville blive udnævnt, hvis Peder Andreas Rude ikke vendte hjem fra sin pilgrimsrejse, og i det hele taget enhver efterfølger, der måtte komme uanset hvad, ville straks gå i gang med at studere, hvad det egentlig var, han skulle administrere. Imellem jordebøger, mange tusind skøder, fæsteaftaler og angivelser 9

10 af skattegrundlag indskød Peder Andreas nogle nye dokumenter, der angav en standard for kirkerummets byggestil i de lykkelige tider, der nu syntes at være til ende.»sølv er Menneskets Tale i det store Rum, som vi skabte under Kuplerne, men Guld ligger under Hærskarernes Herres spejlende Tegn. Ingen Sinde kan denne Magt ændres, men Menneskets administrative Magt kan besiddes af Herrens Tjener i Korsets Tugt, når den søges under den hellige Sankt Peters Nøgle.«For en sikkerheds skyld skrev han en kopi af brevet til sin svenske broder og tilføjede små grammatiske fejl, der ville få en almindelig lærd biskop til at studse. Over og under den kryptisk tekst skrev han udførligt om planerne for de nye spir på domkirken, som»ville koste fem Lispund Guld til Køb af to Skibsladninger Kobber og pommersk Fyr, men som vil stå sig godt med vor tidligere Konnung Christierns prægtige Elefanter.«Derefter skrev han tre andre lige så kryptiske dokumenter, som også blev forkert anbragt imellem pergamenterne og de få stykker bøttepapir, som langsomt var ved at fortrænge kalveskindet. 10

11 3 Sommeren 2012 F rederik Agnes havde til manges forundring og til sin fars fortvivlelse valgt at bruge sit unikke juridiske hoved i det offentliges tjeneste. Ingen havde kendt hans skjulte dagsorden om at nå helt til tops og få indflydelse på samfundets udvikling. Hans far allermindst. Frederik var blevet lokket med partnerskab, Far & Søn, men han havde sagt nej tak og var begyndt som fuldmægtig i en mindre politikreds. Onde tunger kunne bag Frederiks ryg antyde, at enhver, der havde en styrtende velhavende familie i ryggen med udsigt til en betydelig arv, kunne gøre, hvad der passede ham eller hende. Men faderen var en ungdommelig mand, der jævnligt blev set med yngre damer i det københavnske natteliv og villigt lod sig fotografere til ugebladene sammen med det jetset, der var hans indlysende klienter. Så der var ikke noget, der tydede på, at faderen ville lægge sig til at dø lige med det første. Penge er ikke alt, plejede Frederik at sige, når han blev spurgt, hvorfor han valgte det offentlige som arbejdsgiver. Sætningen var som oftest velanbragt. Et solidt punktum for enhver snak. Det passede Frederik udmærket. Han havde sin egen dagsorden. Dagsordenen blev fulgt til punkt og prikke, og Frederik var blevet udnævnt til chefanklager i Midt- og Vestsjællands Politi. Landets yngste. Og utvivlsomt den dygtigste. Så langt så godt. Eneste forstyrrende element på den målrettede færd mod toppen havde været Frederiks evindelige forelskelser. Han havde boet sammen med to piger og været dem begge utro adskillige gange. For en pigeglad type som Frederik Agnes kunne det være fortsat livet ud, men sidste år havde han truffet en mildest talt speciel type. Frederik blev straks forelsket måske ikke så meget i pigen, selv om hun såmænd var både køn og sød. Men Anne-Dorthe havde en far, der ikke alene gjorde den skjulte og måske lidt overmodige og optimistiske dagsorden til bastant virkelighed, men udvidede den i en sådan grad, at selv Frederiks far blev imponeret og kunne se formålet med at sige nej tak til en karriere som 11

12 erhvervsadvokat. Anne-Dorthes far var hofjægermester og den, der i det mere eller mindre halvskjulte trak i trådene i det største borgerlige parti. Når Frederik havde gnubbet lidt af sit ungdommelige ydre af sig og kom til at se ud som en myndig mand, så ville alle veje være åbne. Det var så oplagt, at Frederik selv formentlig ikke var klar over, hvor veltilrettelagt hans fremtid allerede var. Måske var han alligevel klar over det, for er der noget, der kan pirre en lyst til det uforudsigelige, så er det paradoksalt nok det forudsigelige. Sagen, der bragte ham sammen med Cathrine Minders, drejede sig om en af politikredsens egne topfolk. Ad færrest mulige kanaler nåede den chefens skrivebord og med væmmelse kunne Frederik begynde at læse om en dommers anholdelse. Småpiger, besiddelse af børnepornografi. Det var et dygtigt stykke IT-arbejde, der havde ført til sprængningen af en pædofilgruppe. Frederik Agnes ringede straks til Mads Sicksberg, der ikke lagde skjul på, at det var hans nye efterforsker, der havde været primus motor i afsløringen.»hun kan sgu alt med en computer.og holde kæft?«mads Sicksberg lo.»ja, de har ikke fortjent, at vi forsøger at holde det skjult, efter min mening skulle de klaskes på forsiden af alle aviser men bare rolig Cathrine er ung, men hun ved godt, at vi ikke dømmer på forsiden af aviserne.jeg taler med hende inden grundlovsforhøret.«12

13 4 Cathrine Minders var blevet ansat den første juni i kriminalpolitiets Økokrim afdeling under Mads Sicksberg. Han havde smilende sagt, at han glædede sig til at arbejde sammen med en jurist og computerekspert, der havde en politimæssig baggrund, men at han var klar over, at der kunne opstå delikate problemer, der krævede konsulenthjælp. Han havde givet Cathrine et navn og et telefonnummer på en person, som hun gik ud fra måtte være en hacker, der i stedet for en dom havde fået en advarsel med påbud om fremover at stå til rådighed og i øvrigt holde sig ajour, men uden at bryde loven til egen fordel. Det var ikke usædvanligt. Cathrine vidste, at fire af landets bedste hackere arbejdede som IT-eksperter hos Rigspolitichefen. Der gik rygter om, at de kontrollerede al kommunikation fra Mellemøsten, og at det var dem, der havde sat terrorkorpset på sporet af Vollsmosebanden og brødrene fra Tåstrup. Cathrine havde allerede som aspirant gjort sig bemærket på Bellahøj som computerbegavet, da IT-problemer hørte til dagens orden og gav anledning til surhed, ikke mindst hos stationens leder. Han havde brugt fjorten dage på at skrive et responsum om det nye ungdomshus placering, hvorefter computeren gik ned med mand og mus og responsum. Der var kun nogle enkelte betjente på en afsidesliggende nærstation et sted i Jylland, der ikke havde hørt om stationslederens fortvivlelse og tilsvarende store glæde, da Cathrine tryllede dokumentet frem igen. I sin begejstring for Cathrine fik hun allerede efter sin uddannelsestid ansættelse som kriminalbetjent og fik lov at deltage i IT-kurser. Efter politireformen opfordrede han hende til at søge stillingen hos kriminalpolitiet i den hastigt voksende afdeling for økonomisk kriminalitet i Roskilde med en anbefaling, som selv Mads Sicksberg, der ellers ikke brød sig om personale i den fødedygtige alder, ikke kunne se bort fra. Efter en ligegyldig samtale med Frederik Agnes om bevislighederne i pædofilisagen inviterede han hende til frokost på Rådhuskælderen. Efter frokost gik de hver til sit. Men Frederik kunne ikke lade være med at give hende et knus. Den slags gjorde man jo bare. 13

14 Den slags gjorde man ikke bare. Ikke, når pigen boede sammen med en betjent, der tilfældigt så sin kæreste blive omfavnet af en anden mand. Resten af dagen havde Cathrine svært ved at koncentrere sig om arbejdet. Frederik Agnes havde været utrolig underholdende og charmerende, og han havde fortalt levende om sine sager i Roskilde. Men han inddrog hele tiden sin frokostgæst i samtalen og fik hende til at fortælle om de mange gamle sager, der var udløbere af bankskandalen. Øko-krim, hvor IT-afdelingen hørte ind under, ville være beskæftiget i de kommende mange år.»flot fyr, ham Frederik, ikke sandt?«smilede Mads, da hun kom tilbage og fortalte, at hun havde fået frokost.»men selvfølgelig gift...«det kan godt være, Frederik er gift, men han er forelsket i mig, tænkte hun pludselig. En mand som Frederik Agnes er forelsket i mig, og så spilder jeg tiden med en type som Kris. Han elskede hende i hvert fald ikke. Han besad. Mens hun selv varmede sin egen forelskelse i Frederik op med de sikre tegn på, at Frederik måtte være forelsket i hende. Tænk, hvis Frederik Agnes Var hun overhovedet blevet elsket af andre? Jo, selvfølgelig Onkel Carl, men det talte ikke. Hendes forældre? Hun måtte smile ved den absurde tanke. Efter at hendes far og mor havde bosat sig i Frankrig som pensionistgolfere, var hun flyttet sammen med en engelsk computernørd i hans lejlighed. Men efter næsten tre år havde han pludselig gjort det forbi og var flyttet til England, mens hun stod grædende og ensom tilbage med en ubrugelig juridisk bachelorgrad. Hun søgte ind på Politiskolen og fik langsomt styr på sit liv og genoptog studiet i fritiden. Nærmest viljeløst var hun blevet kæreste med en flot kollega på Bellahøj, som havde søgt om forflyttelse til Roskilde, da han fandt ud af, at Cathrine skulle skifte arbejdsplads. Efter en kort charmerende periode viste Kris sig at være sygeligt jaloux. Den første lussing faldt, da hun glædestrålende fortalte, at hendes chef havde rost hende. Bagefter græd den store, stærke politimand, mens hun selv spekulerede på, hvorfor hun fandt sig i at blive slået af en idiot. Var hun virkelig så bange for at blive forladt igen? 14

15 Hun havde altid været ensom. Havde svært ved at få veninder, og forældrene havde haft rigeligt i sig selv. Var det det? Eller var det for nemt at søge årsager i barndommen? Hun havde troet, at forholdet til Mike ville vare evigt, og pis, pis, pis. Kris-pis. Hun vidste det oven i købet og havde set det så tit som politimand: Acceptér det første slag, og du sidder i fælden. Og hun sad i fælden, for slagene blev flere; Kris angrende tårer færre. Hun kunne tænke på ydmygelsen over et slag i timevis. Tvivlen nagede: Var hun selv skyld i det? Ønskede hun ligefrem at blive straffet? Frygtede hun, at Kris ville slå hende ihjel, hvis hun gjorde det forbi? Som oftest kom hun til den i øjeblikket mest tilfredsstillende konklusion, at hun bare skulle have tiden til at gå. Cathrine havde kørt adskillige voldsramte kvinder til Danner Stiftelsen, og nu var hun selv endt som en, der blev slået på og fandt sig i det, fordi hun måske frygtede ensomheden mere end volden. Eller hvad var det i grunden? Jo, måske tantens død og de frygtelige selvbebrejdelser, der fulgte med. De krævede tid at komme igennem og over. Imens gik tiden med Kris, og det blev sværere og sværere, men lettere og lettere at acceptere de sygelige udfald. Og det var jo heller ikke altid, at han var modbydelig. Faktisk var han en flot fyr og havde en stor vennekreds og familie, som havde taget Cathrine til sig med varm venlighed. 15

16 5 D a Cathrine var færdig med sin uddannelse, købte hun en lejlighed i Fløng ved Hedehusene. Beliggenheden var praktisk i forhold til Bellahøj, og der var ikke så langt til Syv, der kun lå fem kilometer fra Roskilde mod Ringsted. Hun vækkede computeren. Som sædvanligt var der kommet mail fra onkel Carl. Denne gang under emnet»situationsrapport fra Kirke Syv. Masser af døde, men din onkel var ikke imellem dem!«cathrine prøvede at holde tankerne væk fra de flasker rødvin, der stod i køkkenskabet. Frederik Agnes drak sjældent, havde han fortalt. Et glas rødvin eller måske en øl. Han havde ikke været beruset siden sin kandidatfest. Det var praktisk, havde han smilet.»jeg kan altid køre bil.«cathrine smilede for sig selv ved tanken om Frederik. Hun blev mere og mere overbevist om, at han var forelsket i hende, og hun lavede en kop kaffe, mens hun i tankerne mindedes frokosten. En gift mand, chefanklager. Glem det. Hun fik lyst til et glas rødvin og satte sig til at læse onklens mail. Efter at hendes tante Ingeborg var død nytårsaften, havde onklen pludselig skrevet til hende på en måde, så hun var nødt til at svare tilbage, og i løbet af forbløffende kort tid havde det udviklet sig til en daglig kontakt. Igennem de talrige mails lærte hun onklen at kende, og til sin egen overraskelse lærte hun også sig selv at kende på en helt ny måde, når hun skulle fortælle om sit liv; først i store træk, men senere de små detaljer, der kom til at fylde mere og mere i en daglig udveksling af tanker, men som kom til at sige meget mere. Selv om hun ikke altid var lige ædru, fik hun her lejlighed til at fortælle om Mike og forældrene og antyde de nye problemer, hun befandt sig i med den flotte Kris uden dog at nævne volden og overgrebene. Det havde måske været god mental terapi, men da onklen samtidig havde mistet sin hustru gennem femogfyrre år, var de blevet fastholdt i et sorgsprog, som nok ikke havde været det allerbedste for hende. Hun blev imidlertid klar over, at Kris og den ydmygende vold, som hun stiltiende affandt sig med, kunne have en sammenhæng med hendes hidtidige liv, og det var måske det allerværste, for hun indså, at 16

17 forståelse var noget, der førte til accept. Det var den forståelse, hun intuitivt forsøgte at skrive sig væk fra i sine mails til onklen. Hun skrev og skrev, mens glassene blev tømt. Det ene efter det andet. Ingen lagde mærke til den stille, kønne unge piges alkoholproblemer, og det var der en god grund til: Aften efter aften faldt hun i søvn til Friends eller en anden yndlingsserie, som hun kunne udenad, og da hun som oftest sov før klokken tyve, medmindre Kris fandt på, at han trængte til en udløsning, fik hun rigelig søvn og nok til, at hendes unge krop med lethed kunne absorbere alkoholen. Det var alkoholens skyld, tænkte hun ofte, når hun vågnede og kom i tanke om, hvad der var sket aftenen før. Kris vidste, at hun tog hensyn til familien, der boede nedenunder, så hun var let at vække, og hvis han hævede stemmen, kom han indenfor og fik sin vilje. Først bagefter sagde han, hun lugtede, og han kunne finde på at beskylde hende for at gå på værtshus med andre. Det gik pludselig op for hende, at Kris kun slog hende, når hun havde drukket. Hun ville bare sove, mærkede knap nok slagene og ydmygelsen, faldt i søvn, og næste dag var det overstået og langt væk. Hun kunne ikke få sig selv til at fortælle sin onkel om sine genvordigheder. Det var for beskæmmende, og når hun ikke engang selv kunne forstå, hvorfor hun accepterede det, ville andre vel heller ikke. Hun fandt på noget andet at skrive om. Det var faktisk som at skrive dagbog, tænkte hun tit. At blive fastholdt i et bestemt tankemønster og at skulle blive ved med at forholde sig til det samme med nye ord og med andre indgange. Onklen var uhyre belæst og havde levet et langt liv; han manglede aldrig stof. Cathrine måtte oftere forfalde til minder om tante Ingeborg og de fantastiske ferier eller skrive om sin uddannelse og sit arbejde. Men allermest holdt hun af at skrive om ferierne. Hun kom i tanke om mere og mere. En ensom pige, der pludselig blev forkælet på alle leder og kanter af et barnløst ægtepar.»men forkælelse er der jo ikke noget underligt i. Det er jo sådan, kærligheden er,«svarede onklen.»man giver og giver og giver men føler, at man får og får. Spørgsmålet bliver derfor lige så smukt som svaret: Hvem er det i virkeligheden, der giver?«det var en ny side af sin onkel, hun lærte at kende gennem de mange mails. Han havde altid været rar og sjov og havde lært hende mange af de ting, som man enten ikke lærte i skolen, eller som kunne være interessante 17

18 nok udenfor. Men det havde været tanten, Cathrine havde været mest knyttet til følelsesmæssigt. Først efter tantens død og måske via onklens skriverier var det gået op for Cathrine, hvor ensom tanten havde været i sin barnløshed, og hvordan hendes egen ensomhed i et køligt hjem havde skabt nogle bånd imellem de to. Igen og igen brød Cathrine hulkende sammen, når hun tænkte på, hvor lidt hun havde besøgt tanten i årene, hvor hun boede sammen med Mike, og endnu mindre, da hun gemte sig efter bruddet. Hvorfor var hun ikke flyttet ud til Traneholm? Hvorfor havde hun svigtet det eneste menneske, som havde elsket hende? Jo, onklen elskede hende også, men han var en helt anden karakter end tanten. Onkel Carl trængte sig på med sin charme, varme og inderlighed, men tanten havde været helt anderledes tilbageholdende og uanmassende, nærmest selvudslettende og forsigtig, når hun ringede eller skrev. Det var hende, Cathrine havde svigtet, og imellem forsvarlige slurke blev hun selvbebrejdende klar over, at hun dermed havde svigtet sig selv. Nu var det lige meget og for sent. Og Cathrine græd og græd. Ingen kan bryde hulkende sammen hver andet øjeblik. Cathrine kunne heller ikke klare det uden et stadigt stigende forbrug af alkohol. Det havde stået på siden tantens død, og ofte havde hun været så døddrukken, at hun knapt havde bemærket de slag, som Kris tildelte hende, når hun ikke kunne svare fornuftigt på indviklede selvpinende spørgsmål om, hvor tit hun og Mike havde kneppet, og om hun kom hver gang og på hvilken måde. Et stort kaos, som hun for sig selv havde sat tid på i nøgterne øjeblikke: Første august er det slut. Så gælder det specialet, og hvis han rører mig, så skyder jeg ham. Men det gjaldt ikke specialet, og der var ingen, der blev skudt. Til gengæld rørte Kris hende adskillige gange, mens hendes selvværd langsomt, men sikkert dalede mod det absolutte nulpunkt. Det blev lettere at lyve: Hun løj over for sig selv, når hun troede, hun beskyttede sin onkel mod den barske sandhed om sig selv, og hun vidste det. Det gjorde kun løgnene dobbelt så svære at leve med. På vej hjem fra sit ny arbejde i Roskilde kunne hun bryde fuldstændigt sammen ved tanken om at skulle læse onklens kærlige mails, der lyste af oprigtighed. Når hun så selv skulle skrive, måtte hun tømme et par flasker for at kunne holde sig selv ud. Hun orkede kun sjældent at gennemlæse, hvad hun skrev, inden hun trykkede på»send,«og en morgen, hun havde læst, hvad hun havde skrevet aftenen før, havde det været en skam- og pinefuld oplevelse. Men da onklen lod som ingenting og sendte en mail, der forfulgte nogle af hendes forvirrede tanker, kunne hun rette op på sine udgydelser i løbet af aftenen. Når flasken så var 18

19 tom, kunne hun lægge sig til at sove uden at græde sig i søvn og bestemme sig for, at hvis Kris kom, skulle hun lade være med at sige noget, selv om tavshed også kunne være farlig. Han kunne sagtens selv tolke nogle passende svar ud fra hendes tavshed. Svar, som han måtte straffe på en passende måde, hvorefter han måtte straffe sig selv ved at blive ked af det. Flasken var tom, og Cathrine kunne ikke finde på mere at skrive om Frederik Agnes.»Det er sikkert dumt og naivt, men jeg har været så glad i dag.«i dag. Hun tog en rask beslutning. Ingen skulle ødelægge hendes drømme om nogle forelskede øjne, der havde set på hende. Hun tog ørepropper i ørene og tændte for fjernsynet og skruede ekstra op for lyden. Et øjeblik efter sov hun med et smil på læben. 19

20 6 C arl Mortensen havde stået på samme sted flere gange i løbet af den sidste uge. Han smilede for sig selv ved tanken om, hvordan han havde set ud med en sekstant, når han stillede sig op i noget, der kunne ligne et kvadrat. I det fjerne kunne han høre mennesker, der snakkede højt. Det måtte være den sene forestilling i biografen på Ros Torv, der var slut. For en måneds tid siden havde Carl Mortensen for første gang haft en instinktiv følelse af, at han blev forfulgt. Han kunne kun bebrejde sig selv. En nærmest euforisk glæde havde bredt sig i hele kroppen, da han fandt kalvepergamentet i altertavlen, og han havde inviteret præsten og de fire flyttefolk til frokost. I en tid, hvor de fleste enten lever af færdigretter eller køber ind få timer før de skal spise, gjorde det indtryk, at en ældre mand uden videre kunne invitere på frokost i noget, der kunne minde om en mindre herregård. Her havde husholdersken allerede dækket bord og anrettet flere slags sild i løbet af de ganske få minutter, der gik fra invitationen til ankomsten på Traneholm mindre end en kilometer fra Syv Kirke. En af flyttemændene havde ikke været benovet, men vurderende. Misundelig måske, havde Carl Mortensen slået det hen. Men det kunne være mere og noget andet. Indtil for et par uger siden havde det kun været en fornemmelse. Men så fik han at vide, at der havde været mystiske besøg i hjemmet, når han var væk. Elmåleren, der måske skulle udskiftes, uannonceret eftersyn af fyret. Fru Olsen havde fortalt om besøgene, og han var begyndt at tage sine fornemmelser alvorligt. Han gik med det samme ud fra, at forfølgerne kendte indholdet på computeren, og han takkede sig selv for at have været så gammeldags, at de virkelig betydningsfulde notater var blevet skrevet i hånden, skønt han havde følt sig tiltrukket af computerens overskuelighed. En aften, mens han sad og skrev mail til Cathrine, begyndte computeren af sig selv at rette et ord. Pludselig skrev den»det er bare mig, der laver sjov med dig. Jeg har lært at hacke. Undskyld, jeg gør det aldrig mere. Kys. 20

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Tilgivelse. Tilgivelsestest Hvordan kan man bede om tilgivelse?

Tilgivelse. Tilgivelsestest Hvordan kan man bede om tilgivelse? Tilgivelse Er det altid vigtigt at sige undskyld? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvad synes du er sværest at bede om tilgivelse, når du har lavet en fejl, eller at tilgive nogen, som har gjort dig ondt? Tilgivelsestest

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Lene Møller. Hvorfor lige mig? En Historie om mobning. Saxo Publish

Lene Møller. Hvorfor lige mig? En Historie om mobning. Saxo Publish Lene Møller Hvorfor lige mig? En Historie om mobning. Saxo Publish Andre udgivelser af Lene Møller: Molly Den Magiske Ko Hvorfor lige mig? En historie om mobning. ISBN: 9788740444230 Copyright 2013, Lene

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry.

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry. Kopiside 7 Break 6 Kærligheden eller pligten? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme Helgi og Bellisande mødes i hemmelighed ved søen, og Helgi opdager, at

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere