KAPITEL 22 SKYDNING KAPITEL 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 22 SKYDNING KAPITEL 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER"

Transkript

1 KAPITEL 22 SKYDNING KAPITEL 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Side 1. Oversigt over skydninger Skivemateriel Bane- og standpladsindretning Beklædningsbestemmelser Funktioneringsfejl, skud i utide, skud i forkert skive, for mange 2203 skud i skiven mv. 6. Indrangerings og præmiebestemmelser Protester OVERSIGT OVER SKYDNINGER Følgende skydninger indgår i Forsvarsmesterskaber og DMI forbundsmesterskaber i skydning Nr. Skydningens benævnelse Våben Afstand i meter Skydestilling Antal skud prøve/gæld. 1 Pistol skyttemærkeskydning Tjenestepistol 25 st.m.e. el.to. 1x5/3x10(2*5) 2 Gevær skyttemærkeskydning GV M/95 familie 200 l.u.a.-h.kn/kn 3/ Feltskydning Tjenestepistol GV l.u.a.-h.kn/kn M/95 familie 4 Grovpistol Grovpistol 25 st.m.e. 2x5/2x30 5 GP/ Militær hurtigskydning Grovpistol 25 st.m.e. 1x5/3x20 6 Sportspistol Pistol cal st.m.e. 2x5/2x30 7 SP/ Militær hurtigskydning Pistol cal st.m.e. 1x5/3x skud liggende Standardriffel cal liggende Frit antal/60 Damer 9 Sportsriffel Standardriffel cal Kn/l/st Frit antal/3x20 Halvmatch 10 STGV Standardriffel 300 Kn/l/st Frit antal/3x20 11 STGV Militær hurtigskydning Standardriffel 300 Kn/l/st Frit antal i 12 min/3x20 Samtlige skydninger gennemføres udendørs. Hvor ingen særlige bestemmelser er angivet i dette reglement henvises til CISM ISSF reglementer samt til bestemmelser i SIKKAV. 2201

2 2. SKIVEMATERIEL Almindeligt. I det efterfølgende beskrives de skiver, der anvendes ved skydninger delt geværskive, skive nr. 1, 10 F jf. HRN eller DDS200m skive (Skydning nr. 2) Skiven er den militære ringskive: Ringbredde og 10-erens radius er 6.25 cm. Det sorte område, hvis diameter er 50 cm, dannes af ringene 10-7, medens ringene 6-1 er hvide. Diameteren for yderste ring, 1-eren er 125 cm. I 10-eren kan der findes en "krydsring" med en diameter på 6 cm. Ved elektroniske anlæg (DDS) anvendes skive DDS200m skive. Se DDS skyttebog for størrelse og mål International 10-delt geværskive. (Skydning nr ) Se ISSF-reglementet International 10-delt pistolskive. Skive nr. 10. (Skydning nr ) Se ISSF-reglementet m international silhuetskive (Skydning nr ) 15C/ISSF duelskive (ringskive) Se ISSF-reglement meter riffelskive. (Skydning 8+9) Se ISSF reglement. 3. BANE- OG STANDPLADSINDRETNING Banernes indretning skal tilstræbes at overholde ISSF reglement. 4. BEKLÆDNINGSBESTEMMELSER Skydning nr. 1, 2, og 3. Militært personel bærer reglementeret uniform. Høreværn skal anvendes. Briller af enhver art må anvendes. Skytten, skal af sikkerhedsmæssige grunde, bære sikkerhedsbrilller eller anden øjenbeskyttelse Skydning nr. 4, 5, 6, 7, 8, og 9, 10,11. Der henvises til det gældende ISSF-reglement. Dog er fodbeklædningen fri. 2202

3 5. FUNKTIONERINGSFEJL, SKUD I UTIDE, SKUD I FORKERT SKIVE M.V Funktioneringsfejl. Der henvises til ISSF- reglement Regler for omskydning ved funktioneringsfejl. Der henvises til ISSF reglement Der tillades maksimalt følgende antal omskydninger efter funktioneringsfejl: Pistol skyttemærkeskydning én (1) i SM 2- og én (1) i SM 3. Gevær skyttemærkeskydning SM 1 ingen omskydning, men evt. ekstra tid (banekommandøren afgør dette evt. jf. ISSFreglementet. én (1) SM 2 og én (1) SM 3 Feltskydning Ingen funktioneringsfejl. Herudover må afhjælpes af skytten inden for den givne skydetid GP/SP STGV præcision GP/SP hurtigskydning STGV hurtigskydning én (1) i præcision- og én (1) i duelskydning. ingen omskydning, men evt. ekstra tid (banekommandøren afgør dette evt. jf. ISSFreglementet. to (2) i alt. 2 (2) i alt Skud i utide: a. Skud afgivet før skydningen: 1. Hvis en skytte afgiver et skud før kommandoen "lad", medfører det diskvalifikation. 2. Skud afgivet efter kommandoen "lad", men før seriens start: a. STGV hurtigskydning. I henhold tl CISM/ISSF reglement. Se (link) oversigt på side? b. Feltskydning. Skud afgivet før eller efter skydetiden straffes med fradrag af tilsvarende antal træffere på den for skytten mest ufordelagtige måde. c. Øvrige discipliner. I henhold til ISSF/CISM reglementer. Se (link) oversigt på side? Skydningens/seriens start. a. I duel- og hurtigskydning, i henhold til ISSF reglement. b. I øvrige discipliner på kommandoen skyd/start eller ved andet signal. 2203

4 5.06. For sent afgivne skud. a. Baneskydning, i henhold til ISSF reglement. b. Skydning nr. 3: Ved skydning på stationære skiver, regnes skuddet/skuddene som forbiskud, når dette/disse er afgivet efter Hold inde eller andet på forhånd bestemt signal. Hvis skuddet/skuddene ikke kan identificeres, fratrækkes det/de antal skud på den for skytten mest ufordelagtige måde Skud i forkert skive. I henhold til ISSF reglement For mange skud eller fejlskud i skiven. a. Baneskydning. I henhold til ISSF reglement. b. Skydning nr. 3 feltskydning. Den skytte, der har for mange skud i sin/sine skive/skiver kan maksimalt få tilskrevet det antal træffere, der er angivet i skydeinstruksen for den pågældende bane. 6. INDRANGERINGS- og PRÆMIEBESTEMMELSER Generelt. Til forsvarsmesterskabet vil der være individuel klasser og til DMI forbundsmesterskaber vil der være hold klasser (Præmierække) Hvis der i henhold til efterfølgende regler stadig er lighed ved 1. pladsen, skydes der om, efter juryens bestemmelse Skydning nr Ved pointlighed anvendes tælling af kryds tier (x10) og procedure beskrevet i ISSF reglement Gevær. ( skydning nr. 2 ) Pointlighed afgøres ved at tælle x10. og følge fremgangsmåden for de individuelle resultater beskrevet i regel Feltskydning. (skydning nr. 3 ) Højeste sammenlagte pointssum på begge våben. Flest trufne figurer med begge våben. Flest points på sidste bane, på næstsidste o.s.v Holdplaceringer. (DMI) Pointlighed afgøres ved at tælle x10 for alle holdskytter og følge fremgangsmåden for de individuelle resultater. 7. PROTESTER 7.01 Generelt: Generelle regler for protester findes i DMI love og bestemmelser for stævnevirksomhed. 2204

5 7.02 Indgivelse af protest: Protester før skydning fremsættes skriftligt til stævnesekretariatet Protester under skydning afgives først mundtligt til skydelederen, der efter forholdene enten: - selv afgør protesten. Såfremt skytten/idrætsforeningen ikke er tilfreds med denne afgørelse skal protesten forelægges juryen. - forelægger protesten for juryen, der forinden afgørelse kan forlange en skriftlig redegørelse. Kapitel 2 BESTEMMELSER FOR DE ENKELTE SKYDNINGER Side 1. Skydning nr. 1., Pistol skyttemærkeskydning Skydning nr. 2., Gevær skyttemærkeskydning Skydning nr. 3., Feltskydning Skydning nr. 4. til 11. GP/SP/STGV SKYDNING NR. 1. a. Skydningen omfatter præcisionsskydning (SM 1), hurtigskydning (SM 2) og duelskydning (SM 3) med forsvarets tjenstepistol. b. SM 1, SM 2 og SM 3 gennemføres i nævnte rækkefølge Påklædning Se kapitel 1, Våben og ammunition. a. Skydningen skal gennemføres med Tjenstepistol (9 mm), og ændringer ud over dem der er tilladt i Forsvaret, må ikke være foretaget. I tvilvstilfælde er det våbenreglementet der gælder. Aftræksvægten må ikke være mindre end 2.0 kg, målt med piben i lodret plan. b. SM 1+SM 2 +SM 3 skal gennemføres med samme våben. c. Forinden en skydning påbegyndes, kan pistolen blive kontrolleret. d. Ammunitionen skal være den af forsvaret udleverede standardammunition Afstand og skiver. a. Både SM 1, SM 2 og SM 3 gennemføres på afstand 25 m. b. SM 1 skydes mod skive nr. 10 (Kap. 1, pkt. 3.04) c. SM 2 skydes mod 15C/ISSF duelskive (ringskive) d. SM 3 skydes mod 15C/ISSF duelskive (ringskive) 2205

6 1.04. Skydestilling. I alle skydninger er stillingen fritstående med fri håndsfatning og uden nogen form for støtte st.t./st.e. Håndledsrem må ikke benyttes Antal skud. a. Skydningen omfatter 5 prøveskud og 30 gældende skud afgivet i serier af 5 skud. Prøveskud skal være afgivet forinden gældende skud påbegyndes. b. Dersom en skytte ikke ønsker at afgive prøveskud eller ikke ønsker at benytte alle prøveskud, skal dette meldes til banekommandøren Skydetid. a. I præcisionsskydning (SM 1)er tiden pr. serie 5 min. Skydetiden starter på kommandoen "skyd", eller når skiverne svinger frem. Dens ophør markeres ved kommandoen "hold inde", eller ved at skiverne svinges bort, ved elektronisk skiveanlæg når grønt lys tændes eller slukkes. b. For hurtigskydning (SM 2) er tiden pr serie 12 sekunder.: 1. Når våbnet er beordret ladt, og skytten har indtaget udgangsstillingen, spørger banekommandøren "Er skytten klar?" Høres intet svar inden for 3 sek. svinges figurerne bort og skydningen starter ved figurens første fremvisning. 2. Alle skud afgivet efter figurerne første gang kommer frem, er at regne som gældende skud. 3. Efter hver 5-skuds serie foretages markering af serien. Det kan under markeringen tillades skytten at gå frem og se sin træfning. Det er ikke tilladt at have medhjælper(e) til at melde om træfning c. Duelskydning SM 3. Under en 5-skuds serie vises skiven 5 gange, hver gang i 3 sek. Tiden mellem hver visning er 7 sek. d. For duelskydning (SM 3) gælder: 1. Når våbnet er beordret ladt, og skytten har indtaget udgangsstillingen, spørger banekommandøren "Er skytten klar?" Høres intet svar inden for 3 sek. svinges figurerne bort og skydningen starter ved figurens første fremvisning. 2. Hver gang figuren er fremme, må skytterne afgive eet skud og således fortsættes indtil figuren har været vist 5 gange. 3. Mellem afgivelse af hvert skud, skal skytten indtage udgangsstillingen d.v.s. at skydearmen skal sænkes mere end 45 grader fra vandret og være i ro når skiven drejer frem. 4. Alle skud afgivet efter figurerne første gang svinger bort, er at regne som gældende skud. 5. Efter hver 5-skuds serie foretages markering af serien. Det kan under markeringen tillades skytten at gå frem og se sin træfning. 6. Det er ikke tilladt at have medhjælper(e) til at melde om træfning Funktioneringsfejl, skud i utide, automatisk skydning, skud i forkert skive m.v. Se kapitel 1,

7 1.08. Markering. a. Efter hver serie udføres markering. Er skytten med fremme, må denne ikke komme skive/figur nærmere end angivet af banekommandøren. b. Der gives points fra 1 til 10 og af hensyn til indrangering skal x10 ligeledes markeres og noteres på skydekort. Indadtælling anvendes, dersom en tolk kaliber 9.65 mm berører nogen del af en ring, ind til et felt af højere værdi incl. x10. Tolk må kun anvendes én gang i hvert skudhul. c. Opspringere regnes som forbiskud. d. I alle konkurrenceskydninger skal der skiftes skive eller plastres efter prøveskud samt for hver 5-skuds-serie Indrangering. Se kapitel 1, Banens indretning. Se kapitel 1, Særlige bestemmelser. Uregelmæssigheder under skydningerne. a. Forekommer der under skydning forstyrrelser, der efter skydeleder/banekommandørs skøn kan have indvirkning på skytterne, skal skydningen afbrydes på kommandoen "Hold inde". Den afbrudte serie annulleres og gentagne serie skal bogføres og tildeles skytten. b. Dersom en skytte føler sig generet under en skydning, kan skytten afbryde sin skydning, sikre og efter skydetidens udløb melde det passerede til skydeleder/ banekommandør. Godtgøres det, at afbrydelsen har været berettiget, skydes serien om og skytten godskrives seriens resultat. Er afbrydelsen ikke berettiget skydes serien om, og der fradrages to points i den omskudte series resultat. c. Skønnes det, at en skytte forsøger at forstyrre øvrige skytter på usportslig måde, kan skytten straffes med en advarsel, to points fradrag eller udelukkelse fra skydningen. 2. SKYDNING NR. 2 a. Skydningen omfatter skydning med forsvarets tjenstegevær. Der gennemføres som en skyttemærkeskydning, (SM 1)-(SM 2)-(SM 3). b. (SM 1)-(SM 2)-(SM 3) gennemføres i nævnte rækkefølge Påklædning. Se kapitel 1, Våben og ammunition. a. (SM 1)-(SM 2)-(SM 3) skal gennemføres med reglementeret GV M/95/M96/M10/LSV. Der må ikke være foretaget uatoriseret ændringer på våbnet. I tvivlstilfælde gælder våbenreglement for våbnet. b. Aftræksvægt på GV må ikke være under 2.0 kg. c. Inden skydningen påbegyndes, kan våbnet blive kontrolleret. d. Ammunitionen skal være den af forsvaret udleverede standardammunition. 2207

8 2.03. Afstand og skiver. a. (SM 1)-(SM 2)-(SM 3) udføres på skydeafstand 200m. b. SM 1 gennemføres (såvel prøve- som gældende skud) mod 10f se HRN side 557. Eller mod 10 delt ringskive se pkt c. SM 2 gennemføres på U 2/3 og U ½ (U 2/3,S og U ½, S) se HRN side 557. Eller mod 10-delt ringskive se pkt d. SM 3 gennemføres mod 2*U1/3 (2*U1/3,S) se HRN side 558. Eller mod 10 delt ringskive se pkt Skydestilling. a. Under afgivelse af prøveskud er skydestillingen fri. b. I SM 1 afgives de 10 gældende skud i liggende skydestilling uden anlæg. c. SM 2 På KDO SKYD, eller når skiverne kommer frem, indtager skytten høj knælende/knælende skydestilling og afgiver 4 skud mod skive U 2/3 (U 2/3, S), og herefter indtages liggende skydestilling uden anlæg og de resterende 4 skud afgives mod skive U 1/2 (U 1/2, S). Der gives 5 tillægspoint pr truffet skive. d. I SM 3 afgives de 16 gældende skud i liggende skydestilling uden anlæg mod 2*U1/3 (2*U1/3,S). Der gives 5 tillægspoint pr truffet skive. e. Alle udgangsstillinger er den til skydestillingen svarende klarstilling. f. Remstøtte er ikke tilladt. g. Magasinstøtte er ikke tilladt Antal skud og skydetid. a. I SM 1 er det tilladt at afgive indtil 3 prøveskud. Prøveskuddene skal være afgivet, forinden gældende skud påbegyndes. b. Dersom en skytte ikke ønsker at afgive alle prøveskud, skal dette meddeles til standpladskommandøren. c. Gældende skud i SM 1: d. Gældende skud i SM 2: 8. e. Gældende skud i SM 3: 16. f. Skydetid: SM 1 = 900 SEK. SM 2 = 42 SEK. SM 3 = 72 SEK. g. Skydetiden starter på kommandoen "skyd" eller fløjtesignal (eller ved anden tydelig lyd). Dens ophør markeres ved fløjtetone (eller anden tydelig lyd) de sidste 2 sek. af skydetiden Udførelse. a. Skytten skal indfinde sig senest 15 min. forinden en skydning påbegyndes medbringende den for skydningen nødvendige udrustning og ammunition. Indfinder en skytte sig for sent til skydning, fortaber skytten sin ret til deltagelse, dersom skytten selv er skyld i forsinkelsen. b. Ladning af våben må kun finde sted på banekommandørens kommando. c. På kommandoen "lad" må våbnet lades således: 1. SM 1: Forud for skydningen må våbnet lades med indtil 10 patroner. SM 2: Geværet lades med 8 patroner. 2208

9 SM 3: Geværet lades først med 8 patroner, og et magasin med 8 patroner liggende klar på standpladsen. Genladning sker på skyttens eget initiativ og der må genlades efter afgivelse af 7 skud. 2. Når våbnet er ladt, indtager skytten klarstilling med sikret våben. Herefter spørger banekommandøren skytterne: "Er skytterne klar?". Høres der intet svar, starter skydningen 5 til 15 sek. senere som anført i 2.05.f. Dersom skudkommandoen ikke er faldet inden for den anførte tid, gentages proceduren. d. Når skydetiden begynder afgiver skytten sine skud. Alle skud afgivet inden for skydetiden er at regne som gældende skud. e. Straks efter en skydnings afslutning aflader skytten sit våben. f. Efter SM 1 afgiver markørformanden/standpladskommandøren melding til banekommandøren, hvis der findes flere eller færre end 10 træffere i en eller flere skiver. Denne melding skal afgives inden SM 2 gennemføres, idet. Evt. gentagelser af SM 1 skal gennemføres inden SM 2. g. SM 2, der gennemføres i umiddelbar forlængelse af SM 1, og afvikles først med skytterne på de ulige standpladser, og derefter med skytterne på lige standpladser. Der markeres ikke før den sidste skytte på holdet er færdig. Såfremt der skydes på elektronisk skive anlæg (10 delt ringskive) skydes alle skud i samme skive (der gives indtil 10 point pr. træffer og ingen tillægspoint for truffet skive). Evt. gentagelser af SM 2 skal gennemføres inden SM 3. h. SM 3, der gennemføres i umiddelbar forlængelse af SM 2, afvikles først med skytterne på de ulige standpladser, og derefter med skytterne på lige standpladser. Der markeres ikke før den sidste skytte på holdet er færdig. Såfremt der skydes på elektronisk skive anlæg (10 delt ringskive) skydes alle skud i samme skive (der gives indtil 10 point pr. træffer og ingen tillægspoint for truffet skive). i. Såfremt udgangsstillingen ikke overholdes, tildeles skytten en advarsel og kan derefter i gentagelsestilfælde hver gang straffes med et fradrag på 2 points Funktioneringsfejl, skud i forkert skive m.v. a. Funktioneringsfejl (se kapitel 1, 5). b. Skud i forkert skive (se kapitel 1, 5) Markering. a. Prøveskud Markeres enkeltvis efter hvert skud, elektronisk, eller med markørstok og flue. b. Gældende skud 1. I disse skydninger markeres gældende skud med elektronisk markering eller på skydekort ved skiverne. Skytterne kan gives tilladelse til 2209

10 2.09. Indrangering. Se kapitel 1, Banens indretning. Se kapitel 1, at gå med frem til skiverne. Der udleveres kopi til skytten. Det førte antal points er gældende. 2. Der gives points fra 1 til 10, af hensyn til indrangering skal x10 ligeledes markeres og påføres resultkortet, indadtælling anvendes dersom tolk tangerer ringen til et felt af højere værdi incl. x Tolkning må kun udføres af markørformanden eller et jurymedlem. Tolkning af et skudhul skal ske forinden skudhullet afmærkes med kridt. 5. I begge skydninger noteres opspringere som forbiskud Særlige bestemmelser. Kikkert må ikke anvendes 3. FELTSKYDNING 3.01 Påklædning. Se kapitel 1, Våben og ammunition. a. Feltskydning omfatter skydning med GV M/95 familie og tjenestepistol idet der med gevær skydes på de 3 første stationer og med pistol på de 3 sidste stationer. b. Våben og våbentilbehør skal være reglementerede, og der må ikke være foretaget forandringer på dem. I tvivlstilfælde er våbenreglement gældende. e. Ammunitionen skal være den af forsvarets udleverede standardammunition Afstand og skiver. a. Forud for og under skydningen må der ikke gives skytten oplysninger om skudafstande. b. Valg af måltyper er fri, dog skal der på hver station ved stopskiltet være opstillet eksemplarer af de på den pågældende bane anvendte mål. c. Målene kan opstilles som faste figurer, figurer i vippearrangementer, bevægelige figurer eller som en kombination heraf. d. Målene opstilles med maksimalt 10 skiver i én (1) målopstilling. Hvis der er mere end 5 skiver, skal der være 2 skiveopstillinger. e. Såfremt der på en station findes en opstilling med faldmål, skal dette tydeligt fremgå af instruktionen. Endvidere skal der mellem hvert faldmål og på målgruppens ydersider opstilles et adskillemærke, f.eks. et hvidt x, således at skytterne tydeligt kan erkende, når en figur er faldet Udgangsstilling/skydestilling. Skal fremgå af instruksen på hver enkelt station.

11 3.05. Antal skud og skydetid. a. Der foretages kan være mulighed for indskydning i feltskydning. Max. 5 skud på hvert våben. b. Til gældende skydning skal hver skytte medbringe: Til GV: 45 patroner og 2 magasiner. Til P: 45 patroner og 2 magasiner. c. Antallet af patroner til skydningens gennemførelse på den enkelte station vil fremgå af den pågældende banes instruks. d. Skydetiden vil ligeledes fremgå af instruksen. Skydetiden startes på kommandoen "skyd eller fremad", ved fløjtetone (eller anden tydelig lyd) eller ved målenes tilsynekomst. e. Skydetidens ophør markeres ved fløjtesignal (eller anden tydelig lyd) de 2 sidste sek. af skydetiden eller ved, at målene forsvinder. f. Skud afgivet før og efter skydetiden straffes med fradrag af tilsvarende antal træffere på den for skytten ugunstigste måde Udførelse. a. Forinden start opdeles skytterne i hold á indtil 10 skytter. Ved hold sammensætningen bør det tilstræbes, at holdet består af skytter fra forskellige foreninger. Holdenes startorden bestemmes af arrangøren. b. Links skytter placeres om muligt på yderstandpladser på højrefløj. c. Skytten på standplads nr. 1 er holdfører. Skytten skal medføre holdets skydekort og aflevere dette i udfyldt stand til sekretariatet snarest efter skydningens gennemførelse. e. En skyttes standplads er altid til venstre for nummerskiltet på standpladsen. f. Skydningen gennemføres på 6 stationer med sammenlagt mindst 8 mål pr våben. På en bane med mere end 2 mål pr. skytte, bestemmer skytten selv, hvorledes og i hvilken orden han vil beskyde målene, med mindre instruksen på de enkelte baner fastsætter andre bestemmelser. g. Holdene skal fra station til station følge den fastlagte (afmærkede rute). Ved ankomst til en station skal holdet gøre holdt ved stopskiltet. På dette skilt skal være anført en instruks indeholdende stationens nr., hvilket våben der skal skydes med, antal skud, skydetid, antal mål, skydestilling og evt. instruktion om skydningens gennemførelse. Instruksen skal være kendt af skytterne inden holdet kaldes til skydelinien. h. Forinden et hold forlader en station, skal det ved eftersyn kontrolleres, at alle våben er afladte Funktioneringsfejl m.v. a. I tilfælde af funktioneringsfejl skal skytten selv afhjælpe denne/disse inden for den fastsatte skydetid. Omskydning eller ekstra skydetid finder ikke sted, hvad enten fejlen skyldes skytten selv eller våben og/eller ammunition. b. Skud i forkert skive er at regne som forbiskud for den skytte, der afgiver skuddet/skuddene, men tæller for den skytte, hvis skive træffes. 2211

12 3.08. Markering. a. For gældende skud gives 2 points pr. træffer og 10 points pr. truffet mål. Opspringere er at regne som forbiskud. b. Den samlede opnåelige pointsum for hele feltskydningen skal ligge mellem 290 og 415 points. c. Træfning noteres på skydekortet af holdføreren eller af en af denne udpeget skytte samtidig med, at stationschefen eller dennes hjælper noterer på stationens kontrolkort. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem kortene, er stationernes kontrolkort gældende Indrangering. Se kapitel 1, Stationens indretning. a. På hver station skal der være anbragt et stopskilt, og skydelinien skal være markeret med nummerskilte med laveste nr. på venstre fløj. b. Den enkelte standplads bredde skal være mindst 1 m. For at give skytterne lige vilkår, skal standpladserne være så ens som muligt. c. Ved opstilling af figurer skal skytterne ligeledes have lige vilkår med hensyn til at kunne se figurerne. Det er vigtigt, at der tages hensyn til ens belysning af figurer, samme baggrund for figurer og samme synlighed af figurstørrelse. d. Ved opstilling af flere mål pr. skytte, skal det påses, at skud afgivet mod en målopstilling ikke har mulighed for at træffe i en anden målopstilling. e. Fra den valgte/befalede skydestilling må der ikke være nogen form for hindring i sigtelinien mellem standplads og mål Særlige Bestemmelser. Evt. protester skal indgives straks og afgøres inden holdet forlader en station Definitioner. a. Figur. Det "billede" skytten skal træffe, for at opnå points. En figur kan være: - udhugget silhuet udhugget ringskive/dele af ringskive el. lign. - opklæbet tegning, silhuet, ringskive/dele af ringskive el. lign. b. Mål. En eller flere - faste eller bevægelige - pointgivende figurer. c. Målopstilling. En samling af mål på samme afstand med et mål pr. skytte på skydeholdet Instruks for stationschef, feltskydning. a. Generelt. Optræd myndigt, men høfligt og korrekt. Indlad dig ALDRIG i diskussion med skytterne. Hvis eventuel tvivl m.v. ikke kan afklares på stedet skal juryen tilkaldes. Spørgsmål fra skytterne om afstande m.m. må ikke besvares, idet der alene skal henvises til den skriftlige instruktion på ventelinien. b. Ankomst. Når et hold ankommer til stationen, skal stationschefen 2212

13 - lade holdet lægge bagagen i stopområdet, - lade holdet få tid til at læse instruktionen og derefter lade op i magasiner, - lade holdet træde an på klarlinien og - spørge "Er der nogen spørgsmål?" (Kun spørgsmål, der kan afklare, hvad der fremgår af den skriftlige instruktion ved stopskiltet besvares). c. Skydningens gennemførelse. Stationschefen: - Kontrollerer holdet - Befaler: "LAD" "AFPRØV SKYDESTILLINGEN", "INDTAG UD- GANGSSTILLINGEN" - 15 SEK før start averteres "JEG MELDER "KLAR" 12 sek. FRA NU" - 3 SEK før start averteres "KLAR!" - Ved start afgives fløjte, hornsignal eller kommandoen skyd - Standser skydningen ved fløjte, hornsignal eller kommandoen Hold Inde i de sidste 2 sek. af skydetiden. - Befaler "AFLAD VÅBEN" - "KLAR TIL KONTROL" - Foretager kontrol af våben. - Iværksætter markering (husk holdfører med) og udfylder skydekortene (hvert træffer markeres med kridt før plastring) 4. SKYDNING NR Skydningerne gennemføres i henhold til CISM samt ISSF reglement, dog er fodbeklædning fri. KAPITEL 3. BESTEMMELSER FOR STÆVNEVIRKSOMHED Side LANDSSKYTTESTÆVNET 2213 Tillæg SKUD sammensætning AFSNIT: LANDSSKYTTESTÆVNET Stævnets opdeling. Stævnet opdeles i 2 konkurrencer således: Del A: Omfatter flg. 3 skydninger med tjenestevåben: Skydning nr. 1:Skyttemærkeskydning pistol. Skydning nr. 2: Skyttemærkeskydning gevær Skydning nr. 3. Feltmæssig enkeltmandsskydning med P og GV. Del B: Omfatter flg. 8 skydninger med sportsvåben: Skydning nr. 4 til 7. GP/SP helmatch og hurtigskydning. Skydning nr : Sportsriffel halvmatch/60 sk. Liggende. Skydning nr : STGV 300m halvmatch/hurtigskydning. 2213

14 Deltagerne medbringer selv ammunition til alle skydninger. Der er særskilt klasse for VPL i Del A geværskydning og feltskydning Stævnets varighed. Stævnet søges afviklet over 3 dage. Følgende gennemførelse af stævnet bør tilstræbes: 1. dag: Del A, skydning nr. 1 og 2 samt skyttemøde. 2. dag: Del A, skydning nr. 3 samt præmieoverrækkelse. 3. dag: Del B, med efterfølgende præmieoverrækkelse. NB! Ved ovennævnte skyttemøde skal alle deltagende foreninger være repræsenteret. Denne repræsentant skal efter mødet være i stand til at kunne kontakte samtlige skytter, som den pågældende repræsenterer, for at kunne orientere om eventuelle beslutninger/ændringer vedrørende stævnets afvikling Bemærkninger til del A. a. Deltagere: I hver af de tre skydninger kan en forening tilmelde et antal skytter opdelt i et eller flere hold á 4 skytter. Antal hold skal være tilmeldt på det tilsendte tilmeldingsskema. Navne på holddeltagere skal være anmeldt til stævnekontoret inden første skytte fra pågældende forening går på banen. b. Påklædning: Se kapitel 1, afsnit 5. c. Mesterskaber: I hver af de tre skydninger konkurreres om holdmesterskaber. Landsskytte er den skytte, der sammenlagt opnår højeste pointssum i samtlige skydninger. Ved pointlighed indrangeres efter skydning 3, 2 og 1. d. Præmier del A: Holdmesterskab: Efter DMI præmiebestemmelser. Udfordringspræmie B: Tilfalder den idrætsforening, der i del A opnår højeste pointssum, idet der i samtlige hold- og individuelle konkur rencer gives 3 points for en 1. plads og 2 points for en 2. plads og 1 point for en 3. plads. Landsskytte del A DMI erindringspræmie. e. Indskud: I.h.t. DMI-bestyrelses bestemmelser. f. Minimumskrav: SKUD kan fastsætte resultatmæssige minimumskrav for deltagelse i landsskyttestævnet Bemærkninger til del B. a. Antal deltagere: Hver forening må stille med hold som består af: Pistol herre: 3 forud anmeldte skytter. Riffel damer, riffel herre, pistol dame, veteranklasser: 2 forud anmeldt skytter. Holdet (holdene) skal være tilmeldt samt anmeldt til stævnesekretariatet inden første holdskytte fra pågældende forening påbegynder sin skydning. 2214

15 En skytte må kun deltage i enten skydning eller skydning eller skydning eller b. Påklædning Se kapitel 1, afsnit 5. c. Mesterskaber I hver af de 6 skydninger konkurreres om holdmesterskab. Bedste skytte (vandrepræmie) er den skytte, der inden for en disciplin sammenlagt opnår højeste pointssum i hovedskydning + militær hurtigskydning. Ved pointlighed indrangeres efter antallet af x10. d. Præmier del B: Holdmesterskab: DMI præmiebestemmelser Landsskytte grovpistol DMI erindringspræmie Landsskytte sportspistol DMI erindringspræmie Landsskytte sportsriffel DMI erindringspræmie Landsskytte standardriffel DMI erindringspræmie f. Minimumskrav: SKUD kan fastsætte resultatmæssige minimumskrav for deltagelse i landsskyttestævnet. Ligeledes kan SKUD bestemme, at en skydning kun skal gennemføres, såfremt der er minimum 5 deltager tilmeldt i en disciplin. Ved en så stor tilmelding at stævnet ikke kan gennemføres som planlagt, kan SKUD indføre adgangsbegrænsning Generelt. Diverse Vandrepræmier administreres af Skydeudvalget. Tillæg SKYDEUDVALGETS SAMMENSÆTNING OG KONTAKT- INFORMATION PR.. Orlogskaptajn K. A. Trap (formand) Tlf.: mail: Chefsergent Paul Erik Sørensen (resultater) Tlf.: , mail: Seniorsergent J. Erlandsen, (gevær) Tlf.: mail: Seniorsergent F.H.O. Andersen (Pistol) Tlf mail: Oversergent Henning Møller (gevær) Tlf mail: Oversergent Gitte V. Nielsen (stævneadministration) Tlf mail: Oversergent Uffe Dam (Feltskydning) Tlf mail: 2215

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20.1 10 m Fem-skuds luftpistol Enhver kaliber 4,5 mm (.177") komprimeret luft eller gaspistol må anvendes Den pistol, der anvendes til 10 m fem-skuds luft disciplinen skal

Læs mere

REGELSÆT FOR GENNEMFØRELSE AF SKYDEDISCIPLINER TIL FORSVARETS LANDSSKYTTESTÆVNE

REGELSÆT FOR GENNEMFØRELSE AF SKYDEDISCIPLINER TIL FORSVARETS LANDSSKYTTESTÆVNE Bilag 3 REGELSÆT FOR GENNEMFØRELSE AF SKYDEDISCIPLINER TIL FORSVARETS LANDSSKYTTESTÆVNE KAPITEL 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Side 1. Oversigt over skydninger. 01 2. Skivemateriel. 02 3. Bane- og standpladsindretning.

Læs mere

Antal gældende. Klasseinddelings 20 % 30 % 40 % 10 % 35 % 65 % 35 % 65 % 35 % 65 % 20 % 30 % 50 % 20 % 30 % 50 % 30 % 30 % 40 %

Antal gældende. Klasseinddelings 20 % 30 % 40 % 10 % 35 % 65 % 35 % 65 % 35 % 65 % 20 % 30 % 50 % 20 % 30 % 50 % 30 % 30 % 40 % C. Klasseprogrammer 1. Klasseprogram, riffel, m Gruppe Klasse Skydestilling Antal skud BK 1 smaal BK 2 smaal BK 3 smaal BK 4 smaal J 1 J 2 Ung Stilling US 1 s Ung Stilling US 2 s Ung Åben UÅ 1 Ung Åben

Læs mere

Indbydelse til Danske Politimesterskaber i skydning Viborg 2011.

Indbydelse til Danske Politimesterskaber i skydning Viborg 2011. Indbydelse til Danske Politimesterskaber i skydning Viborg 2011. Politiets Idrætsforening Viborg har i samarbejde med DPIF.s skydeudvalg fornøjelsen at indbyde alle medlemmer af Dansk Politi Idrætsforbund

Læs mere

Dalgas Stævnet. Et stævne med mange muligheder. 5-6 og 7. september. 25-50-200-300m Terræn og Biatlon

Dalgas Stævnet. Et stævne med mange muligheder. 5-6 og 7. september. 25-50-200-300m Terræn og Biatlon Dalgas Stævnet Et stævne med mange muligheder 5-6 og 7. september 25-50-200-300m Terræn og Biatlon 2 50-200-300m og 300m NM 50 meter riffel Skydetider: Fredag kl. 17.00-21.00 Lørdag kl. 09.00-13.30 Søndag

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

DANSK FLUGTSKYDNINGS FORBUND & Danmarks Jægerforbund. REGLER JAGTSKYDNING. GENERELLE KONKURRENCEBETINGELSER Alle discipliner

DANSK FLUGTSKYDNINGS FORBUND & Danmarks Jægerforbund. REGLER JAGTSKYDNING. GENERELLE KONKURRENCEBETINGELSER Alle discipliner Regler for jagtskydning DANSK FLUGTSKYDNINGS FORBUND & Danmarks Jægerforbund. REGLER JAGTSKYDNING GENERELLE KONKURRENCEBETINGELSER Alle discipliner Generelt Alle skytter og holdledere tilkendegiver ved

Læs mere

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning Ny opgave til en ny træning Modeltræning Formål: For at blive god til at skyde skal man kunne skyde alle skud ens, der for skal man have en plan for gennemførelsen af det enkelte skud. Opgaven: Tænk på

Læs mere

Historisk pistol og riffel

Historisk pistol og riffel DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING Historisk pistol og riffel Udgave 2016 (version 150616) REGLEMENT

Læs mere

1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes PPC-skydninger efter nedenstående regler.

1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes PPC-skydninger efter nedenstående regler. PPC SKYDNING REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes PPC-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i PPC skyde præcisionsskydning på begrænset

Læs mere

TJENESTEPISTOL REGLEMENT

TJENESTEPISTOL REGLEMENT TJENESTEPISTOL REGLEMENT TJENESTEPISTOL REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Tjenestepistolskydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal

Læs mere

2.06 Uklassificerede - Uklassificerede skytter skyder i den for I.P.S.C. gældende klasse ved førstegangsdeltagelse

2.06 Uklassificerede - Uklassificerede skytter skyder i den for I.P.S.C. gældende klasse ved førstegangsdeltagelse STEEL CHALLENGE REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Steel Challenge-skydninger efter regler der er udarbejdet på baggrund af de regler der er gældende for

Læs mere

KOMBI RIFFEL REGLEMENT

KOMBI RIFFEL REGLEMENT KOMBI RIFFEL REGLEMENT KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i Kombiriffel

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

Instruks for haglskydeprøve 2015

Instruks for haglskydeprøve 2015 Instruks for haglskydeprøve 2015 Udarbejdet af Danmarks Jægerforbund for Nurstyrelsen 1. Almindelige bestemmelser 1.1 Miljøministeriets gældende bekendtgørelse om jagttegn skal følges. Det er den prøvesagkyndiges

Læs mere

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Sikkerhedsbestemmelser for skydning under De Danske Skytteforeninger 1/16 FEBRUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 3 KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under afholdes 200 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i 200 M Kombiriffel

Læs mere

INDBYDELSE. til 61. Storebæltsskydning. i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg. 22. - 23.- 24. oktober 2015 Pistol og Riffel, cal.

INDBYDELSE. til 61. Storebæltsskydning. i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg. 22. - 23.- 24. oktober 2015 Pistol og Riffel, cal. INDBYDELSE til 61. Storebæltsskydning 22. - 23.- 24. oktober 2015 Pistol og Riffel, cal. 22 og luft i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg RIFFEL - REGLEMENT FOR STOREBÆLTSSKYDNINGEN. HOVEDSKYDNING: Prøveskud:

Læs mere

DGI skydning. Indbyder hermed DGI skydnings Landsdele til deltagelse i følgende DANMARKSMESTERSKABER. Gevær Senior (UNG/SEN/ÅKL/VET)

DGI skydning. Indbyder hermed DGI skydnings Landsdele til deltagelse i følgende DANMARKSMESTERSKABER. Gevær Senior (UNG/SEN/ÅKL/VET) DGI skydning Indbyder hermed DGI skydnings Landsdele til deltagelse i følgende DANMARKSMESTERSKABER Gevær Ungdom (BK/JUN) Gevær Senior (UNG/SEN/ÅKL/VET) 25 meter (alle klassegrupper) 50, 200, 300 meter

Læs mere

TERRÆNMÆSSIG HURTIGSKYDNING

TERRÆNMÆSSIG HURTIGSKYDNING TERRÆNMÆSSIG HURTIGSKYDNING TERRÆNMÆSSIG HURTIGSKYDNING 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Terrænmæssig Hurtigskydning efter nedenstående regler. 1.01 Formål Formålet

Læs mere

6. KREDS NÆSTVED. Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning

6. KREDS NÆSTVED. Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning 6. KREDS Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne 4.- 10. november Gevær: luft og cal 22 Pistol: luft og cal 22 Præmier for over 25.000 kr. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds GENERELLE KONKURRENCEBETINGELSER FOR ALLE HAGLDISCIPLINER. Regler for: JAGTSKYDNING JÆGERSPORTING JÆGERTRAP

Danmarks Jægerforbunds GENERELLE KONKURRENCEBETINGELSER FOR ALLE HAGLDISCIPLINER. Regler for: JAGTSKYDNING JÆGERSPORTING JÆGERTRAP Danmarks Jægerforbunds GENERELLE KONKURRENCEBETINGELSER FOR ALLE HAGLDISCIPLINER. Regler for: JAGTSKYDNING JÆGERSPORTING JÆGERTRAP Gældende fra 1. januar 2016 Generelle konkurrencebetingelser for alle

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk

DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk DSkyU REGLEMENT FOR JAGTSKYDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SKYTTEBOGEN. 1. oktober 2014-31. marts 2015. DGI Skydning Gældende bestemmelser

SKYTTEBOGEN. 1. oktober 2014-31. marts 2015. DGI Skydning Gældende bestemmelser SKYTTEBOGEN 1. oktober 2014-31. marts 2015 DGI Skydning Gældende bestemmelser NAVN ADRESSE POSTNR. / BY FORENING LANDSDELSFORENING SKYTTENUMMER Mine våben Langdistancegevær nr.: Langdistancegevær nr.:,

Læs mere

09-04-2014. Skydelederens rolle. Skydelederuddannelse. Sikkerhedsbestemmelser for skydninger under Danmarks Jægerforbund. Skydelederuddannelse

09-04-2014. Skydelederens rolle. Skydelederuddannelse. Sikkerhedsbestemmelser for skydninger under Danmarks Jægerforbund. Skydelederuddannelse Skydelederens rolle Sikkerhedsbestemmelser for skydninger under Danmarks Jægerforbund 1 Almindelige bestemmelser (S): Bestemmelser for skydelederen 2 Refleksionsøvelse Gå sammen 2 og 2. Gennemgå sammen

Læs mere

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014 Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014 Arrangør Idrætsforeningen Skive Garnison Velkomst Det er med stor glæde at Idrætsforeningen Skive

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Finale. Tennisskydning KONKURRENCETRÆNING KONKURRENCETRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Finale. Tennisskydning KONKURRENCETRÆNING KONKURRENCETRÆNING Nr.10248 Nr.10247 Tennisskydning omskydning og skulle konkurrere med en enkelt modstander. Finale stresse skytten. To skytter skyder mod hinanden et skud ad gangen. Den med den højeste pointværdi, vinder

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund AUG 2014 DMI BST MILITÆR FEMKAMP

Dansk Militært Idrætsforbund AUG 2014 DMI BST MILITÆR FEMKAMP MILITÆR FEMKAMP 1. DISCIPLINER Militær Femkamp omfatter følgende discipliner: - Geværskydning (200 m, præcisions-/hurtigskydning) - Forhindringsbaneløb - Forhindringssvømning (50 m) - Håndgranatkast (præcision

Læs mere

Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1

Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1 Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1 Titel lang: Våbenuddannelse i skydeterræn 1. Titel kort: VBUDD 1 Formål Faget skal give soldaten en sådan viden og sådanne færdigheder og holdninger,

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning Grillaften 3. - 4. AUGUST 2013 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2013 Vi inviterer alle interesserede 50- og 200 m-skytter

Læs mere

PROGRAM Skytteuddannelse Afstandsbedømmelse ved ØJEMÅL

PROGRAM Skytteuddannelse Afstandsbedømmelse ved ØJEMÅL PROGRAM 40 Skytteuddannelse Afstandsbedømmelse ved ØJEMÅL UUA Udarbejdet af Uddannelses Udviklings Afdelingen I samarbejde med Hærens Kampskole Målbeskrivelse. Efter gennemgang af dette program skal du

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Hurtigskydning. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Hurtigskydning. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 50 m - 200 m - 300 m NM red. Hurtigskydning Finaleskydning Grillaften 2. - 3. AUGUST 2008 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2008 Vi inviterer alle interesserede 50-

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning Grillaften 6. - 7. AUGUST 2011 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2011 Vi inviterer alle interesserede 50- og 200 m-skytter

Læs mere

SKYTTEBOG. DGI skydning GÆLDENDE BESTEMMELSER. 1. oktober 2013-31. marts 2014

SKYTTEBOG. DGI skydning GÆLDENDE BESTEMMELSER. 1. oktober 2013-31. marts 2014 SKYTTEBOG 1. oktober 2013-31. marts 2014 DGI skydning GÆLDENDE BESTEMMELSER Væsentlige ændringer i forhold til sidste udgave Tidligere gruppe I og II bestemmelser (årsmøde/aktivitetsmøde) er slået sammen

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning Grillaften 8. - 9. AUGUST 2009 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2009 Vi inviterer alle interesserede 50- og 200M-skytter

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED DGI Gældende fra 1. juli 2010 Revideret ultimo august 2010 og gældende herfra 1 DGI agilitys reglement for Rally Lydighed Dette reglement er udarbejdet af DGI agility i juni

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

Væsentlige ændringer i forhold til sidste udgave

Væsentlige ændringer i forhold til sidste udgave Væsentlige ændringer i forhold til sidste udgave Tidligere gruppe I og II bestemmelser (årsmøde/aktivitetsmøde) er slået sammen til en ny gruppe I, som fremover er Idrætskonferencer der tager beslutning

Læs mere

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1. Om skydningen 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 200 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i 200 M Kombiriffel

Læs mere

DDS NORDSJÆLLAND Helsingørsgade 52 A, 3400 Hillerød Tlf. 79 40 47 00 fax 79 40 47 01 kontor@dds-nordsjaelland.dk www.dds-nordsjaelland.

DDS NORDSJÆLLAND Helsingørsgade 52 A, 3400 Hillerød Tlf. 79 40 47 00 fax 79 40 47 01 kontor@dds-nordsjaelland.dk www.dds-nordsjaelland. DDS NORDSJÆLLAND Helsingørsgade 52 A, 3400 Hillerød Tlf. 79 40 47 00 fax 79 40 47 01 kontor@dds-nordsjaelland.dk www.dds-nordsjaelland.dk DDS idræt & fællesskab 5. august 2010 Til DDS Nordsjællands foreninger

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning Grillaften 6. - 7. AUGUST 2016 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2016 Vi inviterer alle interesserede 50- og 200 m-skytter

Læs mere

Håndbog for riffelbanen i Hadsund

Håndbog for riffelbanen i Hadsund Håndbog for riffelbanen i Hadsund Danmarks Jægerforbund - Hadsund Side 1 Indholdsfortegnelse Ændringslog 3 Sikkerheds klargøring inden skydningen påbegyndes 4 Klargøring af standpladser 6 Klargøring af

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Dansk Skytte Union udtagelsesregler for ISSFdiscipliner

Dansk Skytte Union udtagelsesregler for ISSFdiscipliner Dansk Skytte Union udtagelsesregler for ISSFdiscipliner 1. Generelt a. Nærværende regelsæt danner grundlag for Dansk Skytte Unions (DSkyU) skydeudvalgs (SKUD) og Dansk Skytte Union sportschef (SPC) udtagelse

Læs mere

300 M SKYDNING REGLEMENT

300 M SKYDNING REGLEMENT 300 M SKYDNING REGLEMENT 300 M SKYDNING REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under afholdes 300 M Skydning efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i 300 M Skydning skyde præcisionsskydning

Læs mere

Sommerbiatlon - Stævnehåndbog til arrangører

Sommerbiatlon - Stævnehåndbog til arrangører Sommerbiatlon - Stævnehåndbog til arrangører Denne lille håndbog er tiltænkt de foreninger eller klubber, som skal afholde et sommerbiatlon arrangement. Der gennemgås de vigtigste ting, som der skal være

Læs mere

UNGDOM. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. BK og junior 50-200 og 300 meter

UNGDOM. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. BK og junior 50-200 og 300 meter Indbydelse DM udendørs 2015 UNGDOM Riffel BK og junior 50-200 og 300 meter DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Ungdom Riffel: D. 12.-13.

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

INGEN MÆRKNING CFI. Ref.: a. FSUBST 491-7 Bestemmelser for Idrætsvirksomheden i Forsvaret (JAN 2009). b. FKOVEJL. PS. 400-3, Kap. 23, pkt. 14.

INGEN MÆRKNING CFI. Ref.: a. FSUBST 491-7 Bestemmelser for Idrætsvirksomheden i Forsvaret (JAN 2009). b. FKOVEJL. PS. 400-3, Kap. 23, pkt. 14. CENTER FOR IDRÆT CFI U 23.02 2011/000492-24046 2011-03-09 (Bedes anført ved henvendelser) Til FKO Standardfordeling A-F-DL Emne: Indbydelse til Forsvarets Mesterskab i Militær Femkamp 2011. Ref.: a. FSUBST

Læs mere

Vejledende idrætsregler. Riffel 15 og 50 meter

Vejledende idrætsregler. Riffel 15 og 50 meter Vejledende idrætsregler Riffel 15 og 50 meter 1 Indledning Vejledende idrætsregler, som Firmaidrætten og dennes foreninger kan bruge. Det er ikke et krav, at Firmaidrættens foreninger følger reglerne,

Læs mere

Maskingeværskyttens bog

Maskingeværskyttens bog Frigivet til internettransmission af Hjemmeværnsskolen hjemmeværnsskolen Maskingeværskyttens bog Navn: Enhed: HVS 4102-008-69 AUG 2008 Frigivet til internettransmission af Hjemmeværnsskolen Hvis du opdager

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 08-06-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Indbydelse Sommerturnering

Indbydelse Sommerturnering Indbydelse Discipliner Fripistol Grovpistol Sportspistol Silhuetpistol Standardpistol Militær hurtigskydning 2012 Dansk Skytte Union 01.03.2012 Indbydelse Pistolsektionen under Dansk Skytte Union indbyder

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4501 DeMars DIR 03212904 JAN 15. Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. JAN 15

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4501 DeMars DIR 03212904 JAN 15. Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. JAN 15 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. Fagplan Titel lang: Funktionsuddannelse, let maskingevær M/62, SØ. Titel kort: FUNK LMG M/62 SØ Formål Faget skal

Læs mere

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Sikkerhedsbestemmelser for skydning under De Danske Skytteforeninger 1/16 OKTOBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 3 KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program Indbydelse DM udendørs 2015 SENIOR Riffel UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og Nordisk Program DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer DM Senior Riffel:

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Skydeuddannelse for GV M/95-familien og LMG. Kontrolprøve for våbenopbevaring på privat bopæl. Udgivelse Marts 2015 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at vedligeholde

Læs mere

START- 1.1. ding. 1.2. godkendt 1.3 1.3.1 1.3.2 2.1. Generelt 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4. ligaen.dk). 2.1.5. et tilbudt opslæb. 2.1.6. briefing. 2.1.

START- 1.1. ding. 1.2. godkendt 1.3 1.3.1 1.3.2 2.1. Generelt 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4. ligaen.dk). 2.1.5. et tilbudt opslæb. 2.1.6. briefing. 2.1. Side nr.: 1 af 5 START- OG VENDEPUNKTSREGLER 1. GPS-LOGNINGSPROCEDURE 1.1 1.2 1.3 GPS-loggere skal aktiveres mindst 2 minutter før start (= take off) og ding. Piloterne afleverer IGC-filen til konkurrenceledelsen

Læs mere

JDR Idrætsdag 2012-I

JDR Idrætsdag 2012-I Bestemmelser for JDR Idrætsdag 2012-I 20 APR Generelle bestemmelser JDR afholder to gange årligt, normalt i APR/MAJ og SEP/OKT, et idrætsstævne benævnt JDR Idrætsdag. Alle UAFD tilbydes deltagelse i dette

Læs mere

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Sikkerhedsbestemmelser for skydning under De Danske Skytteforeninger OKTOBER 2007 Side 1/20 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 3 KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Idrætsinformation nr. 11/2016

Idrætsinformation nr. 11/2016 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Dragonkasernen 1 7500 Holstebro Telefon: +45 25 55 25 80 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation nr. 11/2016 Til Alle enheder ved JDR. 31-03-2016 Emne: Idrætsdag

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

Godkendelse. Traditionel langdistanceskydebane (TL) Beskrivelse: 2. Indretning

Godkendelse. Traditionel langdistanceskydebane (TL) Beskrivelse: 2. Indretning Godkendelse Traditionel Langdistanceskydebane 1. Beskrivelse Anlæggets navn: Hjemmeværnets Skydebaneanlæg L 4222 Ulveholm SKBI ID: SKBI 1115 Anlæggets beliggenhed: På Bregninge Mark, Ærø Koordinat 1311

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Instruks for riffelprøve

Instruks for riffelprøve Instruks for riffelprøve Udarbejdet af Danmarks Jægerforbund for Naturstyrelsen 1. Instruktion til aspiranten 1.1 Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre, at du har en vis træfsikkerhed med din

Læs mere

Idrætsinformation 13/2011

Idrætsinformation 13/2011 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 13/2011 Til JDRI medlemmer. 01 SEP 2011 Emne:

Læs mere

15 m Ø STÆVNE 4. -5. -6. -7. FEBRUAR ÅR 2010 & 11. -12. -13. -14. FEBRUAR ÅR 2010

15 m Ø STÆVNE 4. -5. -6. -7. FEBRUAR ÅR 2010 & 11. -12. -13. -14. FEBRUAR ÅR 2010 Indbydelse til Ø-stævne Øst i februar 2010 15 m Ø STÆVNE 4. -5. -6. -7. FEBRUAR ÅR 2010 & 11. -12. -13. -14. FEBRUAR ÅR 2010 Ø-udvalget for skydning byder velkommen til 15 m Ø-stævnet år 2010. På næste

Læs mere

Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 - Fax: 4326 2355 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING

Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 - Fax: 4326 2355 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING Dansk Skytte Union DSkyU Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 - Fax: 4326 2355 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING I DANSK SKYTTE UNION Udgave 2006 (Første tryk,

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarksmesterskab i Feltsport 10. oktober 2017

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarksmesterskab i Feltsport 10. oktober 2017 Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarksmesterskab i Feltsport 10. oktober 2017 Arrangør Oksbøl Militære Idrætsforening Velkomst Det er med stor glæde at Oksbøl Garnison kan byde jer deltagere

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

REGLEMENT FOR SKYDNING DANSK SKYTTE UNION

REGLEMENT FOR SKYDNING DANSK SKYTTE UNION Dansk Skytte Union DSkyU Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 - Fax: 4326 2355 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING I DANSK SKYTTE UNION Udgave 2008 (Tredje tryk,

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Basistræning i rytme med magasin. 20 skud på 2 ½ minut BIATLON BIATLON.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Basistræning i rytme med magasin. 20 skud på 2 ½ minut BIATLON BIATLON. Nr.10292 Alder: 12-90 år - Tid: 5 min. Nr.10291 Alder: 12-90 år - Tid: 3 min. Basistræning i rytme med magasin Tag to magasiner med på banen uden patroner Stil dig ved baglinjen. Ved start gå frem til

Læs mere

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Vedtaget og udgivet august 2012 Med virkning til August 2012 Af Udvalget for TeamGym 2 1 Konkurrencebestemmelser 1.1 Hvad er en begynder-konkurrence

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

RIFFEL 15M. 1.2. Deltagerberettigede er alle, der fysisk er i stand til på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at håndtere en riffel.

RIFFEL 15M. 1.2. Deltagerberettigede er alle, der fysisk er i stand til på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at håndtere en riffel. RIFFEL 15M Opdateret maj 2011 Ændring i 2. stk. 2.8. Grundlag for klassificering. Ændring i Bestemmelser vedr. skydning 1 stk. 1.1, 1.2, 1.3, 1,4. Ændring i Mærkeskydning Riffel 15m Generelle bestemmelser

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

INDBYDELSE. til 60. Storebæltsskydning. i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg oktober 2014 Pistol og Riffel, cal.

INDBYDELSE. til 60. Storebæltsskydning. i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg oktober 2014 Pistol og Riffel, cal. INDBYDELSE til 60. Storebæltsskydning 23. - 24.- 25. oktober 2014 Pistol og Riffel, cal. 22 og luft i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg RIFFEL - REGLEMENT FOR STOREBÆLTSSKYDNINGEN. HOVEDSKYDNING: Prøveskud:

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

REGLEMENT FOR SKYDNING

REGLEMENT FOR SKYDNING DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING Generelle regler Udgave 2016 (version 150616) Forord: Formålet med

Læs mere

Dansk Skytte Union udtagelsesregler for ISSF-discipliner

Dansk Skytte Union udtagelsesregler for ISSF-discipliner Dansk Skytte Union udtagelsesregler for ISSF-discipliner 1. Generelt a. Nærværende regelsæt danner grundlag for Dansk Skytte Unions (DSkyU) skydeudvalgs (SKUD) og Dansk Skytte Union sportschef (SPC) udtagelse

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Juni 2010 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Kan du hjælpe med at tage banevagter, eller har du mere mod på og tælle eller sælge skiver, så

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for riffelskydning på bane og ved terrænskydninger med Jagtrelaterede våben under Danmarks Jægerforbunds (DJ) 2/20

Sikkerhedsbestemmelser for riffelskydning på bane og ved terrænskydninger med Jagtrelaterede våben under Danmarks Jægerforbunds (DJ) 2/20 Sikkerhedsbestemmelser for riffelskydning på bane og ved terrænskydninger med Jagtrelaterede våben under Danmarks Jægerforbunds (DJ) 2/20 Juni 2015 AUTORISATION 1. Gyldighedsområde Nærværende hæfte omhandlende

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

HUSK Våbeneftersyn Onsdag d. 21. oktober Onsdag d. 24. november. DM sølv til SKL i sekund skydning for veteraner. Nr. 4. oktober kvartal 2015

HUSK Våbeneftersyn Onsdag d. 21. oktober Onsdag d. 24. november. DM sølv til SKL i sekund skydning for veteraner. Nr. 4. oktober kvartal 2015 Nr. 4. oktober kvartal 2015 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby DM sølv til SKL i sekund skydning for veteraner. HUSK Våbeneftersyn Onsdag d. 21. oktober Onsdag d. 24. november Geværer Pistoler

Læs mere

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening Tekst og fotos ved Knud Erik Poulsen. I alt 5 sider 1. Generelt Som skytte er det din pligt at kende og følge de generelle sikkerhedskrav for den skydning du

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere