Faaborg By s Antenneforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg By s Antenneforening"

Transkript

1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens vedtægter 3 er foreningens formål: at sikre medlemmer indflydelse på radio og fjernsynsprogramudvalg antal radio- og fjernsynsprogrammer andre tjenester, der udbydes over fællesantenneanlægget Den brugerafstemning bestyrelsen havde planlagt afholdt i november måned 2011 blev som bekendt ikke til noget. Dette skyldtes at rettighedshaverne og udbyderne af de aktuelle programmer ikke var klar til at oplyse Stofa og dermed os om de priser der skulle være gældende fra 1/ Da afstemningsresultatet lå klart i begyndelsen af januar 2012 skulle bestyrelsen så i gang med at forhandle pakkesammensætning og prissætning med Stofa. Dette betød, at det endelige resultat af forhandlingerne med Stofa først lå klart omkring begyndelsen af april 2012 og implementeringen af forhandlingsresultatet da først kunne finde sted 19. april De endelige programpakker og priser har fra midt i april 2012 så kunne ses på vor hjemmeside og på Info-kanalen. Ikke lang tid efter denne dato fik vi to varslinger fra Stofa om yderligere prisstigninger pr. 1. september 2012 vedrørende Viasats programmer. 1

2 To af disse programmer nemlig TV3 og TV3+ lå i Pakke 2 Mellempakken, hvor Stofa på landsplan forhandler og fastsætter prisen. Det 3. Viasat program TV3puls som hidtil havde ligget i vor pakke 3 blev varslet med en prisstigning på hele 29 %. Bestyrelsen fandt denne prisstigning helt hen i skoven for nu at sige det pænt, og besluttede derfor overfor Stofa at opsige dette program. TV3puls blev derefter, efter svære sværdslag med Stofa og Viasat om kontraktbrud og heraf følgende trusler om advokatanmeldelse, taget ud af vor pakke 3 den 1. september Programmets berettigelse i vore programpakker i det hele taget kan stærkt betvivles, da kun 2 medlemmer efterfølgende henvendte sig til bestyrelsen i denne anledning og kun det ene medlem var uenig i beslutningen. Dette tyder bestemt ikke på, at programmet TV3puls havde haft den store bevågenhed blandt medlemmerne. I slutningen af året 2012 var det igen galt. Stofa varslede på udbydernes vegne flere prisstigninger med virkning fra 1.januar Samtidig blev der oplyst, at vi ikke længere kunne disponerer over det tidligere antal analoge kanaler, da der ikke var plads til dette i den til rådighed værende båndbredde. Bestyrelsen og Stofa afholdt derfor i slutningen af 2012 en hel del møder hvor vi fik forhandlet programudbuddet for 2013 med tilhørende priser på plads. Dette er at finde på vor hjemmeside samt med et link også på Stofas hjemmeside. Generelt kan bestyrelsen endnu engang oplyse medlemmerne om, at analogt tv er et uddøende produkt. Hvornår det endelige dødstidspunkt bliver henstår endnu i det uvisse, men det er klogt og fremsynet at få sig gjort fri af analoge signaler så hurtigt som muligt. Tidligere var Stofa ejet af den svensk equity fond Ratos, hvis direktør undertegnede har haft lejlighed til at drøfte dette firmas strategi vedrørende købet af Stofa med, set ud fra FBA synspunkter. 2

3 Som de af vore medlemmer der interessere sig herfor nok har kunnet læse i dagspressen på det seneste er Stofa nu blevet solgt til SE (Syd Energi). Uden at salget af Stofa nødvendigvis har en relation til det følgende, kan bestyrelsen informere om, at Stofa på et af vore seneste møder har meddelte, at de ikke længere kan honorerer deres tidlige løfte til bestyrelsen om, at der senest ultimo 2012 vil blive etableret en ringforbindelse på kabelnettet, der skulle sikre FBA en større forsyningssikkerhed ikke kun med hensyn til TV signaler men også med internet og telefoni, vel vidende af de sidstnævnte leverancer ikke direkte hører under FBA, har dette helt bestemt mange af vore medlemmers interesse. I talende stund har bestyrelsen intet hørt fra Stofa om, hvorvidt de eventuelt senere vil gennemføre løftet om en større forsyningssikkerhed ikke mindst til de mange af vore medlemmer der er afhængig af ikke kun tv signalerne men mest af alt af internettet. Flere medlemmer har bemærket at vor hidtidige prøvekanal ved omlægningen den 19, april 2012 forsvandt. Et af begrundelserne herfor var at Stofa ønskede at indføre en ny kanal kaldet Ekstra kanalen hvor de mente bedre som prøvekanaler at kunne få vist de sidst tilkommende kanaler, når de kunne tilbyde udbyderne at vis deres kanal på landsbasis, dvs. til et meget større publikum end vi i FBA kunne tilbyde. I Starten af indeværende år har bestyrelsen så lavet aftale med Stofa om, at også denne kanal vises i vort programudbud i pakke 1. Endvidere skal bemærkes, som nok de af medlemmerne der er interesseret i sport har bemærket, at TV2sport er udgået og erstattet af TV3sport Desværre er vi igen i år i forbindelse med priserne for 2013 blevet præsenteret for ganske store prisstigninger, hvilket jo ganske klart kan ses af de priser der forlanges for pakke 3, der denne gang udbydes i FBA. Pakke 2 er af politiske grunde af Stofa blevet holdt på samme pris som i 2012, hvorimod pakke 1 kun har fået en mindre stigning i Vores hjemmeside der findes på bliver til stadighed opdateret med de seneste nyheder, og bestyrelsen opfordre derfor medlemmerne til at søge oplysninger på siden. 3

4 Foreningen har jo også en mailadresse hvor vore medlemmer kan kommunikere med foreningen om ting der vedrører relationer mellem medlemmerne og foreningen. Denne måde at komme i forbindelse med FBA bliver ganske flittig brugt af medlemmer, der på en eller anden måde mangler oplysninger eller ikke kan forstå, hvad der sker i en mere og mere teknisk verden som bl.a. udsendelse og modtagelse af TV programmer er blevet til. Og det bliver kun mere og mere teknisk betonet i årene fremover. De gode gamle dage hvor man bare skulle købe et TV apparat og så sætte et stik i en dåse på væggen er ovre og kommer aldrig tilbage igen. Senest kommer dette til udtryk ved, at Yousee (TDC) nu stopper med at sende tv signaler ud i det gammel kendte Mpeg2 format. Bestyrelsen sætter stor pris på at kunne betjene medlemmerne bedst muligt med svar og oplysninger på deres spørgsmål mm. via denne mail adr. På det seneste er der enkelte medlemmer som i deres sprogbrug ikke helt forstår, hvordan man her i Danmark kommunikere med andre mennesker, og bruger ord og vendinger som jeg her slet ikke vil gengive. Om det skyldes dårlig skoleuddannelse eller bare dårlig omgangstone generelt skal jeg lade være usagt, men det er ikke fremmende for en god kommunikation, hvis den ene part ikke kan eller vil kommunikere på en ordentlig måde. Vi i bestyrelsen føler os ikke forpligtet til at varetage kommunikation med medlemmer, der ikke kan eller vil bevare en sømmelig og omgængelig omgangstone og da slet ikke når de selvsamme personer slynger om sig med beskyldninger de slet ikke kender baggrunden for. Bestyrelsen har ved flere lejligheder kunnet konstaterer, at det måske er svært for medlemmerne at forstå, hvordan vore programpakker bliver sammensat og hvad der nogle gange sker i løbet af et år med de programmer der ellers er programsat i vore pakker. Det kan engang imellem også være svært stof selv for os i bestyrelsen, men jeg vil her forsøge at bringe lidt lys over disse ting. FBA havde tidligere i gennem en lang årrække udbudt to programpakker, den lille pakke og den store pakke. Kendetegnene for disse pakker var, at den lille pakke kun indeholdt gratiskanalerne og den store pakke indeholdt de betalingskanaler som 4

5 medlemmerne ved brugerafstemningerne pegede på var interessante. Der var stor prisforskel på de to pakker, hvilket gav medlemmerne en mulighed for at vælge mellem en relativ billig TV løsning eller en forholdsvis dyr TV løsning, men også en løsning med mange interessante kanaler bl.a. sportskanaler. Det er nemlig sådan at de dyreste kanaler af alle er de kanaler der viser sport, og for ikke at foregribe det jeg vil komme ind på senere nemlig at udbyderne af disse sportskanaler, der jo er lige så kloge som almindelige mennesker nu også er begyndt at fordele sportudsendelserne på flere forskellige af deres kanaler i det håb at der derved kan scores en ekstra indkomst fra medlemmerne af antenneforeningerne. Det var sådant dengang, at hvis man valgte den store pakke så fulgte den lille pakke med i prisen. I løbet af årene begyndte udbyderne at tv kanalerne at skrue op for priserne på deres kanaler og på et tidspunkt blev priserne så høje for betalingskanalerne, at prisforskellen mellem de to pakker blev uforholdsmæssig stor. Da der samtidig fremgik af vore brugerafstemninger, at flertallet af vore medlemmer gerne ville se nogle af betalingskanalerne men bestemt ikke dem alle, fandt bestyrelsen sammen med Stofa og andre antenneforeninger ud af, at det kunne være fornuftigt med en tredje pakke med betalingskanaler men kun med de betalingskanaler som de fleste medlemmer var interesseret i at se. Derved blev der mulighed for at reducere prisforskellen mellem den lille pakke og de meget dyre betalingskanaler. Dette resulterede i at FBA indførte en ny pakke, kaldet Pakke 2, således at vi nu udbød den lille pakke Pakke 1, en mellempakke kalder Pakke 2 og den store programpakke kaldet Pakke 3. Se Kanaloversigten fra 2012 Af praktiske og prismæssige grunde blev det aftalt at Stofa skulle sammensætte og administrerer Pakke 2 på landsplan. Dette ville sikre os alle en mere rimelig pris, idet Stofa på mange foreningers vegne kunne presse kanaludbyderne på prisen. Det gør selvfølgelig også at Stofa alene kommer til at bestemme hvad der skal være i denne pakke, Derfor udføre Stofa en årlig undersøgelse der fastlægger hvad medlemmer i alle antenneforeninger gerne vil betale for at se. 5

6 Som I jo nok alle ved er TV2 begyndt at kræve betaling for at se deres kanaler. TV2 er vel nok den mest populære kanal ifølge vore brugerundersøgelser og dette har så betydet, at FBA ikke længere har kunnet fastholde princippet om, at den lille pakke, Pakke 1 kun skulle indeholde gratis programmer. Vi har derfor fastholdt TV2 i den lille pakke Pakke 1 og har så desværre måttet lade denne pakke stige lidt i pris. Se Kanaloversigten for 2013 Samtlige at de helt dyre kanaler så som sportskanalerne har vi valgt at placere i den store pakke Pakke 3, idet vi forventer at de medlemmer der er meget interesseret i at se disse programmer også er klar til at betale for disse, hvorimod de medlemmer og dem er der mange af i FBA der ikke er interesseret i at se sport men derimod gerne vi slippe lidt billige fra TV kikkeriet da kan vælge enten pakke 2 eller pakke 1. En ting er dog lige så sikkert som amen i kirken, det blive ikke billigere i fremtiden at se TV nærme bliver det en hel del dyrere. Jeg håber denne relative korte gennemgang af, hvordan de TV pakker FBA udbyder bliver til og hvad der begrunder nogle af de valg bestyrelsen flere gange om året stilles overfor. Spørgsmål? Til sidst vil jeg gerne have lov til at takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbende år. 6

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013 Toftlund Bynet Generalforsamling 2013 Vi befinder os i foreningens jubilæumsår Antenneforeningen for Toftlund By blev stiftet i september 1973, og vi kan så til efteråret fejre vores 40 års jubilæum. Jeg

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening

Gug - Visse - Dall Antenneforening Gug - Visse - Dall Antenneforening Oktober 2007 Få tv-oplevelser med GVD...og fortæl det til dine venner på GVD-Net Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5 - for alle os med Stofa tv og bredbånd nummer 2 // 1. årgang // september 2015 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBUTIKKEN - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere