Ordinær generalforsamling referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling 2015 - referat"

Transkript

1 Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i Forelæggelse af regnskab for Indkomne forslag 5. Salg af antenneanlægget oplæg Muligheder for salg Håndtering af formuen i tilfælde af salg Beslutning om mandat til forretningsudvalget for det videre forløb Ophør af foreningen ved salg af antennenettet 6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Referat: Formanden bød velkommen, og oplyste at vi har en gæst tilstede: Lars Knudsen fra Glentevejs Antennelaug. Formanden anbefalede forsamlingen at vælge Svenn Vølker fra Ågaard Gravens antenneforening som dirigent. Ad 1: Valg af dirigent. Svenn Vølker fra Ågaard Gravens antenneforening blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i henhold til foreningens vedtægter. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for gyldig og beslutningsdygtig. Dirigenten anbefalede at ændre rækkefølgen af afstemningspunkterne gengivet i indkaldelsens punkt 5 til følgende: Page 1/7

2 5. Salg af antenneanlægget oplæg Vi afholder op til tre afstemninger: Mandat til at overdrage/sælge antenneanlægget Anbefaling af hvem vi skal indgå aftale med Beslutning om hvad vi i givet fald gør ved en tilbageværende formue Forsamlingen godkendte den ændrede rækkefølge af afstemningspunkterne. Forsamlingen godkendte dagsordenen. Til brug for optælling af stemmesedler blev Leif Andresen og Jens Dall valgt. 39 fremmødte stemmeberettigede til generalforsamlingen 4 fuldmagter var modtaget til brug for afstemning, således i alt 43 stemmeberettigede. Referent: Claus Hansen blev valgt som referent. Ad 2: Beretning om foreningens virksomhed i Formanden fremlagde følgende beretning: Antennenettet har kørt stabilt uden store problemer. Vores tjeneste har også fungeret uden problemer. Der er dog nogen der optager meget plads på vores fælles mail server. Medlemstallet er tæt på stabilt. Vi har mistet nogen og fået få nye tilslutninger. Vi er p.t 441 medlemmer heraf 381 aktive, som modtager signal. Vi oplever at flere vælger en mindre (billigere) TV pakke. Vi oplever også at flere ønsker at skiftet pakke i løbet at året. Dette sammen med at vi har måttet lave aftale om ekstern professionel regnskabs assistance, har bevirket markant øgende udgifter til administration. YouSee har i løbet af 2014 indført det omtale TV med bland selv for Mellem- og Fuldpakkerne, som nok den væsentligste nyhed. Vi har igen i år oplevet prisstigninger fra YouSee s priser, hhv. ca. 7 kr, 20 kr og 26 kr. pr. md. plus afgifter. Vi synes at stigninger igen i år er store. Vi har dog stadig en væsentligt rabat pr. medlem i forhold til YouSee s normalpriser, men der er blevet mindre med årene. Bindingen i vores kontakt med YouSee, udløb i Dvs. vi kan nu opsige kontakten uden omkostninger. Vores antennenet trænger til en renovering. Der har ikke været foretaget opgraderinger af nettet siden 2006, hvor vi blev tilsluttet YouSee. Kravene til hvad der skal overføres i net- Page 2/7

3 tet øges konstant. Flere kanaler i HD kvalitet, højere internet hastigheder, flere tjenester mm. Desuden har vi svært ved at finansiere, selv mindre, udbygninger af antennenettet. Vi har været i dialog med YouSee om dette, som har tilbudt at foretage nødvendige ombygninger, mod en ny lang bindingsperiode, på det nuværende prisniveau. Vi mener ikke dette er i medlemmers interesse, da vi også kan se øgede udgifter til at drive antenneforeningen. Vi har derfor afsøgt forskellige andre muligheder. Sammen med repræsentantskabet er vi nået frem til at prøve at finde en løsning på at sælge/overdrage nettet til en anden udbyder. Vi har derfor i løbet af vinteren holdt møder med forskellige udbydere og modtaget flere forslag og tilbud. Det vil blive uddybet under et senere punkt på dagordnen. Til slut vil jeg takke for godt konstruktivt samarbejde både i repræsentantskab og forretningsudvalget. Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. Ad 3: Forelæggelse af regnskab for Regnskabet var på forhånd runddelt til samtlige medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet blev derfor kun gennemgået på overordnet niveau af Aksel Gruelund Sørensen under generalforsamlingen. Der fremkom ikke bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet som blev godkendt. Regnskabet er ligeledes vedlagt sidst i dette referat. Ad 4: Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne ud over afstemningspunkterne fra repræsentantskabet. Ad 5: Salg af antenneanlægget oplæg Repræsentantskabets forslag blev fremlagt og begrundet. Afstemningspunkterne blev gennemgået. (Ref.bem.: Præsentationen som blev benyttet under generalforsamlingen vil blive tilgængelig på under foreninger under Skærbæk Antenneforening). Forsamlingen havde mange spørgsmål mht. indhold i de enkelte pakker i Glentevejs Antennelaug. Lars Knudsen fra Glentevejs Antennelaug gennemgik pakkeindholdet og fremlagde infofolder. Desuden henvises til Glentevejs Antennelaug's hjemmeside: På forespørgsel om hvad der sker med de Yousee bokse, som medlemmerne ejer, svarede Lars Knudsen, at de kan ombyttes uden beregning. Forsamlingen spurgte ind til muligheden for repræsentation i Glentevejs Antennelaug. Page 3/7

4 Lars Knudsen svarede, at der er et repræsentantskab tilsvarende i vores nuværende forening, områder med op til 400 medlemmer har ret til en repræsentant, over 400 to repræsentanter. Valg til repræsentantskabet sker via afstemning på nettet. Næste gang i Forsamlingen spurgte ind til de økonomiske forhold herunder formuen i Glentevejs Antennelaug. Lars Knudsen svarede, at økonomien er sund, og formue og økonomi er i overensstemmelse med generalforsamlingens ønsker. Forsamlingen spurgte til den fortsatte mulighed for analoge TV-signaler. Der leveres fortsat analoge TV-signaler, men i lighed med de øvrige udbydere er antallet af analoge signaler dog for nedadgående. Det blev ligeledes oplyst, at det er muligt at købe internet hos i Glentevejs Antennelaug uden samtidig køb af TV. Der blev spurgt til TV pakkepriser sammenlignet med de nuværende priser. Spørgsmålet blev besvaret ved oplæsning af priserne gengivet herunder. Normalpriser pr. md 2015: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Familiepakke Sportspakke Skærbæk AF Yousee Stofa Glenten Det blev oplyst at indholdet at TV pakkerne dog ikke er det samme mellem udbyderne. Det blev oplyst, at ved overdragelse af antennenettet vil dette kunne effektueres med virkning fra 1. januar Herefter overgik forsamlingen til afstemning. Afstemningsresultatet for afstemning 1: Generalforsamlingen bemyndiger forretningsudvalget til at overdrage antennenettet og nedlægge foreningen For stemte: 43 Imod stemte: 0 Forslaget er vedtaget af generalforsamlingen. Page 4/7

5 Afstemningsresultatet for afstemning 2: Forretningsudvalget bemyndiges til at indgå aftale om overdragelse med én af de 3 tilbudsgivere. 1 Stofa Antal stemmer: 0 2 YouSee Antal stemmer: 0 3 Glentevejs Antennelaug Antal stemmer: 43 Generalforsamlingen anbefaler således overdragelse til Glentevejs Antennelaug Afstemningsresultatet for afstemning 3: Beslutning om hvad vi i givet fald gør ved en tilbageværende formue Generalforsamlingen besluttede i afstemning 2, at antennenettet overdrages til Glentevejs Antennelaug. Forudsætningen for dette er, som det er redegjort for forsamlingen, at formuen benyttes til nødvendig teknisk opgradering af antennenettet. Med denne beslutning er der således ikke en formue som skal håndteres, og afstemningspunkt 3 blev således suspenderet. Ad 6: Valg af repræsentantskabsmedlemmer Følgende er på valg: Aksel G. Sørensen Klintebjerg 3 Genopstiller Jan Olesen Fænø Kalvvej 18 Genopstiller Claus Møller Hansen Tåsingevej 9 Genopstiller Leif Andreasen Birkholmvej 9 Genopstiller Lars Eeg Højholt Ærøvænget 4 Genopstiller Niels Peter Faurby Overvej 9 Genopstiller Alle genvalgt. Ad 7: Valg af revisor Leif Andresen genopstiller. Leif blev genvalgt. Ad 8: Eventuelt Arne Ring-Nielsen takkede for indsatsen gennem årene, og for aftenens præsentation. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede for fremmødet og for dirigentens indsats. Page 5/7

6 Page 6/7

7 Regnskab: Page 7/7

Skærbæk Antenneforening. Generalforsamlingen 24.marts 2015

Skærbæk Antenneforening. Generalforsamlingen 24.marts 2015 Skærbæk Antenneforening Generalforsamlingen 24.marts 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i 2013-14 3. Forelæggelse af regnskab for 2013-14 4. Indkomne forslag 5. Salg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carl Andersen valgt. 2. Beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen.

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Deltagere : Henning D.(HD), Erik J.(EJ), Erik H.(EH), Jan H.(JH), Per S.(PS) samt suppleant

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere