Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen"

Transkript

1 VA 4 syd Nr. 4 april 2012 Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen Forårs koncert søndag den 1 april kl 14:00 i Beboerhuset med Solvejg Guldberg og Alex Sundstrøm

2 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN APRIL 3 FASTE AKTIVITETER I HUSET 4 REFERAT BEBOERMØDE MED VALG 5-9 ABC KALENDER APRIL HVILKE MÆRKER HAR DIT TRÆ 12 DYRT ELLER BILLIGT TV 13 VI SKYDER DA IKKE HUNDE! 14 PLANTE- BYTTEDAG MED MAD 14 ER VELFÆRDEN I ALBERTSLUND KOMMUNE TRUET? NYT FRA DRIFTEN 16 OPVASK MED MINDRE VAND 17 VAGTORDNING 18 SLUK LYSET 18 TELEFON OG ÅBNINGSTIDER 19 NABOSKABSUNDERSØGELSE BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wallin, Birthe Lunau og Rene Nielsen Fotograf Jørgen H forsiden og side 3 Næste BETONHJERTE udkommer 1. maj Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. april 2012 Indlæg skal mærkes Betonhjertet og kan lægges i postkassen Svanens kvt 22, eller kan sendes som til: Betonhjertet bliver trykt i beboerhuset 2 Betonhjertet april 2012

3 Ørnen 5 APRIL Skærtorsdag ER DER LAMMEKØLLE LAVET AF ULLA OG JØR- GEN 12 APRIL LASAGNE LAVET AF HENNY OG WILLY 19 APRIL COQ AU VIN LAVET AF TAGE OG ERIK 26 APRIL FISK LAVET AF ALEX OG WILLY Du tilmelder dig tirsdagen før (kl 12:00) eller smid en seddel ind i beboerhuset. Prisen er ca.:35,00 kr. Vi mødes kl Betonhjertet april

4 Faste aktiviteter i huset 2012 IT - morgencafe Hver torsdag kl.: 9:00 OGSÅ FOR NYBEGYNDERE Vi mødes til morgenbrød og kaffe og det er også her, vi løser større computerproblemer. Åben for alle - også jer uden pc-problemer. It nørderne. Tirsdag aften kl 19:00 hver anden gang nørd / foto It nørderne Sydspætterne. I marts måned har vi været i gang med decoupage, påskeæg og er ved at lære at flette med kaffeposestrimler til tasker. Første kaffemøde i april er onsdag d.11.april kl.14, hvor vi fortsætter med disse sysler. En påskefrokost kunne ikke blive den første onsdag efter påske, da der er mange som ikke kunne, så det bliver onsdag d.25.april kl.13. Vi skal selv tage drikkelse med og en lille ret. Der er som allerede har skrevet sig på, og er der flere som ønsker at være med, er I velkommen, vi har det rigtig hyggeligt. Vores mail adr. er eller ring til Anette Betonhjertet april 2012

5 Beboermøde den 27. marts 2012 Fremmødte: 29 husstande. Udleveret: 58 stemmesedler Dagsorden: 1. Valg af dirigent Per Larsen blev valgt. 2. Valg af referent Tove Meyling blev valgt 3. Godkendelse af forretningsorden Godkendt. 4. Valg af stemmeudvalg Lisbeth, Rein og Buller blev valgt. 5. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 6. Godkendelse af referat fra ordinært beboermøde den 21. september 2011 Godkendt 7. Godkendelse af referat fra ekstraordinært beboermøde den 8. november 2011 Godkendt 8. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2011 Flemming Wallin fremlagde regnskabet. Der blev stillet spørgsmål til den store udgift til vandskade i Svanen. Udgiften kunne ikke dækkes af forsikringen, og blev betalt af afdelingen. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Ingen var imod og ingen undlod at stemme. Betonhjertet april

6 9. Indkomne forslag A. Miljøgruppens kommissorium for marts 2012 til april Annette fremlagde og kommissoriet blev enstemmigt vedtaget. B. Miljøgruppens handlingsplan for april 2012 til marts 2013 Annette fremlagde og handlingsplanen blev enstemmigt vedtaget. Der blev orienteret om arrangementer: Vandkonkurrence i april måned Sluk-lyset-arrangement den 31. marts kl det holdes i Klub Svanen. Plantebyttedag den 15. april med røgmad Grøn dag på Kommunens Materialegård den 28. april. Der blev orienteret om arbejdet med solcelleanlæg på beboerhusets tag. Michael Willumsen oplyste, at sagen er sendt i licitation. Der blev foreslået en ny og billigere affaldsordning i forbindelse med Masterplanen. Det blev foreslået, at flere kommer med i vandsparekonkurrencen. 10. Fremlæggelse af beretninger fra afdelingsbestyrelse, grupper og udvalg Beretningen fra bestyrelsen er udsendt. Derudover blev orienteret om kontakten til klub Svanen, som er meget åbne overfor vores henvendelser, når der er problemer. Rensning af eternitplader der er lavet forsøg med gode resultater, og der arbejdes videre med det, så vi kan få alle huse renset. Bo-Vest har betalt afdrag på den påståede gæld for renovation, selv om vi har besluttet ikke at betale før sagen er afgjort, og det finder vi kritisabelt. Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget. Miljøgruppens beretning Beretningen er udsendt, og den blev enstemmigt vedtaget. 6 Betonhjertet april 2012

7 Genbrugsgruppens beretning Blev oplæst og derefter enstemmigt vedtaget. Der blev stillet spørgsmål til de nye åbningstider er beboerne hørt. Det er genbrugsgruppens opfattelse, at der er tilfredshed med de nye tider om søndagen. Jørgen Hansen efterlyste svar på tidligere forslag om en morgen åbningstid. Michael Willumsen vender tilbage med svar. Informationsgruppens beretning Fremgår af de 11 blade, der udsendes årligt. Det blev drøftet, om anonyme indlæg kan sættes i bladet. Det er redaktionsudvalgets holdning, at der ikke skal være anonyme indlæg i bladet, men hvis en beboer er utryg ved selv at skrive i bladet, kan man bede redaktionen eller afdelingsbestyrelsen om at skrive noget. Beboerhusudvalgets beretning Var udsendt i marts-nummeret af Betonhjertet. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 11. Valg til afdelingsbestyrelsen Det blev foreslået, at afdelingsbestyrelsen i stedet for 7 medlemmer kun skal bestå af 5 medlemmer for at blive mere effektive. Der var diskussioner frem og tilbage, om forslaget skulle have været udsendt under indkomne forslag, men ifølge forretningsordenen kan beboermødet beslutte antallet af medlemmer. Der blev stemt om det, og det blev vedtaget med 28 stemmer for, 15 imod og 15 hverken for eller imod. Dirigenten foreslog, at proceduren bliver ændret næste år, så halvdelen vælges for 2 år og den anden halvdel for 1 år. Betonhjertet april

8 Opstillet var: Vibeke Hansen valgt for 2 år. Dorthe Larsen ikke valgt Maja Reutzer ikke valgt Tonny Bodal ikke valgt Suppleanter opstillet: Dorthe Larsen ikke valgt Maja Reutzer ikke valgt Tonny Bodal valgt for 1 år Lena Kujahn valgt for 1 år 12. Valg til Miljøgruppen Annette Voergård, Lena Kujahn, Annelise Hansen og Benny blev valgt 13. Brugergruppen Tove Jensen blev valgt 14. Beboerhusudvalget Jørgen Hansen, Tove Meyling, Erik Blaase, Willy Andersen blev valgt, Maja Reutzer blev suppleant 15. Informationsudvalget Jørgen Hansen, Flemming Wallin, René Nielsen, Birthe Lunau blev valgt. 16. Generalforsamling i VA Per Larsen orienterede om forslag om repræsentantskab i stedet for generalforsamling. Der er ekstraordinær generalforsamling den 10. maj i Musikteatret. Forslaget skal vedtages med 2/3 stemmer for at gå videre til Ordinær generalforsamling den 23. maj i Kongsholmcentret. 8 Betonhjertet april 2012

9 17. Eventuelt Der er af og til problemer med børn fra Svanen. Driften har kontakt med Svanen. Lam fra ABC kan inddrages. En beboer har gode erfaringer med at henvende sig i Klub Svanen det hjælper. Der er også problemer med børn som opholder sig på beboerhusets tag. Lena foreslog at vi går flere ture og holder øje med afdelingen. Videoovervågning blev foreslået. Helhedsplanen/Masterplanen rækkehusrenoveringen her er tidsplanen rykket til først at kunne starte op i fjerde kvartal i 2012, hvilket er 8 måneder senere en planlagt. De gårdhuse, der var reserveret til genhusning, er derfor indtil videre sat til udlejning igen via det normale udlejningssystem. P.t. afholdes arkitektkonkurrence om gårdhusene, og mange elementer er inddraget i konkurrencen: udearealer, stier, støj, farvesætning af husene og selvfølgelig det indvendige af husene. Konkurrencevinder afsløres i juni måned. Per Larsen Dirigent Tove Meyling Referent Betonhjertet april

10 10 Betonhjertet april 2012

11 Betonhjertet april

12 Dyrt eller billigt TV Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er hamrende irriterende når TV signaler gør knuder eller helt udebliver. Når man samtidigt sidder med en fornemmelse af at betale for meget, så går den helt gal. I februar udgaven af Betonhjertet giver Jørgen Hansen under overskriften "TV TV TV eller mange gode sparepenge" udtryk for sin frustration over de mange penge han betaler for TV, samt en til tider manglende kvalitet i signalleveringen. Desuden er Jørgen Hansen inde på, at demokratiet skal give ham mulighed for at få en billigere løsning. I marts udgaven af Betonhjertet tilslutter Povl Povlsen sig ovenstående, og syntes beboerne skal forholde sig til om Antenneforening Brøndby forsat skal være leverandør af TV til afdelingen. Hvad angår beboernes demokratiske muligheder for at få en anden og måske billigere leverandør af TV, så står det enhver beboer frit for, at fremsætte forslag om dette på afdelingens beboermøder. Alternativet kunne være, at en gruppe af interesserede beboere undersøger hvad der er af muligheder, for efterfølgende at foreligge disse for et beboermøde. Uanset om vi i afdelingen har en dyr eller en billig TV løsning, så skal signalleveringen være i orden, det kan der ikke være nogen tvivl om men helt at undgå afbrydelser skal man nok ikke forvente, selv i de go'e gamle dage med antenner og analoge signaler, var der indimellem også sort skærm. Antallet af tilgængelige kanaler og ikke mindst nye funktioner sætter større og større krav til den teknik, som skal sikre os brugere, et anstændigt TV signal. Ifølge Antenneforeningen har de henover vinteren arbejdet med en teknisk opdatering af nettet, hvilket skulle være årsag til de fleste afbrydelser. En mindre del og dermed de resterende afbrydelser må derfor tilskrives YouSee, og ikke mindst afdelingens eget net. At YouSee, antenneforeningens net og afdelingens eget net indimellem rammes af fejl er naturligt, men antallet og hyppigheden af afbrydelser, som forårsages af teknisk opdatering må og skal nedbringes. Derudover kunne man godt ønske sig et noget bedre information niveau, så vi som brugere ved hvornår vi kan forvente planlagte driftsstop med deraf komme afbrydelser. Kigger man på de priser vi bliver opkrævet for at se TV, så kan det på udvalgte områder måske nok gøres billigere, men det vil være på bekostning af kanaler og valgmuligheder. Vi er en afdeling med 278 forskellige husstande, hvorfor den grundlæggende målsætning må være, at have en bred vifte af tilbud, hvor afdelingens beboere selv kan lave individuelle 12 Betonhjertet april 2012

13 tilpasning det er ikke alle, som vil nøjes med at se de få kanaler Jørgen Hansen nævner i sit indlæg. Jeg har ikke nogen speciel forkærlighed for Antenneforeningen Brøndby, men sammenligner man priser, kanaler og valgmulighed, herunder også telefoni og ikke mindst internet, så tror jeg at vi i øjeblikket har den optimale leverandør. De skal dog vide, at der er plads til forbedringer hvad angår leveringskvalitet og leveringssikkerhed på TV og radiosignaler. Skulle man have lyst til selv at nedtage TV og radiosignaler, enten via internettet, parabol eller en DVB-T antenne, så er der modsat af hvad Jørgen Hansen mener at vide, intet til hinder for dette hverken antenneforeningen eller afdelingen har regler som forhindrer dette. Der findes dog nogle kommunale retningslinjer for hvor og hvordan, eksempelvis parabolantenner må placeres. Lige for at imødekomme eventuelle misforståelser, så er dette indlæg udtryk for egne holdninger og har intet med mit virke i afdelingsbestyrelsen at gøre. Venlig hilsen Flemming V. Wallin Vi skyder da ikke hunde! MEN vi har et husdyrsreglement som skal overholdes. Hunde skal føres i snor i afdelingen, og hundelorte skal samles op!! Afdelingsbestyrelsen får jævnligt henvendelser fra beboere som er bange for løsgående hunde. Der er store løsgående hunde og små bjæffende hunde, som skræmmer børn og voksne og hunde, der er i snor så husk venligst at reglerne gælder for alle hunde! Og Spættegrunden og kirkegårdsgrunden er ikke hundelokummer, så husk at det er hundeejerens ansvar at samle op efter hunden! De grønne områder skal gerne kunne bruges til børnenes leg uden, at de får hundelort på skoene. Tove Meyling Afdelingsbestyrelsen Betonhjertet april

14 Plante- byttedag med mad Søndag d.15.april Miljøgruppen inviterer hermed til Plante- byttedag i beboerhuset. I ankommer med blomster, stauder, træer og andre planter og krukker, urtepotter og andre gode ting og kan måske gå hjem med lige det i havde tænkt jer J. Vi starter kl I Beboerhuset Svanens kvt.22 Kl spiser vi den gode mad, som Willy og Tage har kokkereret. Hvis i vil spise med tilmelder i jer hos Anette: mobil eller Lena: mobil Eller på mail til: Og husk, der er Grøn Dag lørdag d.28 april på kommunens materialegård på Gadagervej. Der er altid hyggeligt og der er mange ting at hente fra kompostorme til cykelreperation. Miljøgruppen 14 Betonhjertet april 2012

15 Er velfærden i Albertslund Kommune truet? En gymnasieklasse har set på udfordringer og løsninger Udstillingen kan ses på Kroppedal Museum til den 30. juni s fra Kongsholm Gymnasium har i skoleåret 2010/2011 sammen med Kroppedal Museum sat fokus på, hvordan livet har udviklet sig for borgerne i Albertslund, og hvad der måske venter dem i fremtiden. Udstillingen tager udgangspunkt i elevernes eget liv, i museets udstilling Det gode liv Velfærden og fingerplanen, i kommunens historie og aktuelle problemstillinger samt i bydelen Albertslund Syd, hvor gymnasiet har til huse. Eleverne har i samfundsfag set på en række spørgsmål og nærmet sig problemstillinger om at gå fra en ny forstad med mange unge familier til én med ældre og unge. Andre problemstillinger drejer sig om, at Albertslund i dag er sammensat af borgere fra mange forskellige lande, og spørgsmål om integration bliver derfor aktuelle. God tur derud! Betonhjertet april

16 Nyt fra driften. På P-pladsen ved Ørnens kvarter 7A ligger der en bunke brænde som kan afhentes af jer beboere. Ta selv så længe lager haves. Beboerservice vil fremover blive udført mandag onsdag og fredag formiddage. Dette bliver indført for at give mulighed for en bedre planlægning og opgavefordeling mellem medarbejderne. Der vil selvfølgelig stadig blive udført uopsættelige opgaver når de opstår, så vi lader ikke nogen i stikken med et problem DRIFTEN. 16 Betonhjertet april 2012

17 Opvask med mindre vand I Albertslund er vandforbruget faldende, og der bliver i gennemsnit brugt under 104 liter vand om dagen pr. person. Det er ikke langt fra kommunens mål på 100 liter pr. person pr. dag. Et nemt sted at spare de sidste liter er ved at ændre opvaske-vaner. De fleste af os vasker op mere eller mindre dagligt, og derfor går der mange liter vand til opvask. På årsbasis kan man spare rigtig mange liter ved at følge et par simple råd: Stor forskel på opvaskemaskiner Der er stor forskel på, hvor meget vand (og strøm) opvaskemaskiner bruger på en opvask. Hvis man skal invester i en ny, kan det derfor godt betale sig at tage vand- og strømforbrug med i overvejelserne. Ældre opvaskemaskiner bruger helt op til 16 liter vand pr. opvask, mens nye vandbesparende modeller bruger helt ned til 7 liter. Der kan altså være rigtig stor forskel på, hvor mange liter opvaskemaskinen bruger, så det kan være en god idé at tjekke vandforbruget hos forhandleren inden, der investeres i en ny maskine. Det er desuden en god idé at vaske på det kortest mulige program og lavest mulige temperatur, som er tilstrækkelig til at vaske opvasken ren. Ved at sænke temperaturen fra 65 o til 50 o -55 o bruger opvaskemaskinen pct. mindre strøm. Uanset om opvaskemaskinen bruger meget eller lidt vand og strøm, er det altid en god idé at fylde opvaskemaskinen helt inden den startes. Opvask i hånden Ved opvask i hånden kan det spare mange liter vand at bruge en balje fremfor at lade vandet løbe. Ved at vaske op i rindende vand i 10 minutter kan man komme til at bruge helt op til 75 liter vand og det er endda med spare-perlator på vandhanen. Fylder man i stedet en balje i vasken behøver man kun at bruge 5-10 liter vand. Rene hilsener Agenda Center Albertslund For et bæredygtigt Albertslund! Betonhjertet april

18 Vagtordning Ordningen gælder for alle VA's afdelinger og skal uden for den mormale arbejdstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige driftsforstyrrelser eller alvorlige hændelser med bygninger. MEN HUSK! Kun følgende forhold vil blive behandlet af vagten Svigt i varmeforsyningen i større omfang Svigt i vandforsyningen i større omfang Svigt i Elforsyningen i større omfang Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige. Vagttelefonnummeret er alle dage fra 11:00 til 14:00 og torsdage tillige 14:00 til 17:00 Udenfor BO-VEST s og Ejendomskontorets åbningstid skal man ringe til følgende nummer SÆT X I KALENDEREN SLUK LYSET I SYD LØRDAG D.31.APRIL KL Med fakkeltog, kaffe og kage VI MØDES I KLUB SVANEN SVANENS KVT 24 Flere oplysninger om den verdensomspændende sluk lyset kampagne fås på: Miljøgruppen 18 Betonhjertet april 2012

19 Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd Bestyrelsesmedlemmer: Tove Meyling Ørnen 17 A Helle Kristoffersen Ørnen 15 A Vibeke Hansen Hanen 4 A Anita Wittusen Svanen 12 B Flemming V. Wallin Ravnen 14 A Suppleant: Tonni Bodal Ørnen 9 E Lena Kujahn Ravnen 14B Se mere på hjemmesiden - Ejendomskontor Svanens kvt.. 22 Afdelingsleder: Michael Willumsen Åbningstider: Telefoniske henvendelser:tlf man-tirs-ons-fredag torsdag Personlige henvendelser: man-tirs-ons-fredag torsdag BO-VEST Malervangen 1, 2600 Glostrup Genbrugspladstider 2011 Alle hverdage kl ,25 Husk lukket torsdag aften indtil 1/ Alle søndage kl undtagen 1/1 Betonhjertet april 2012 Gennbrugsgruppen 19

20 Kære børn, unge og voksne i VA 4 Syd Hvis du allerede har modtaget et spørgeskema til NABO- SKABSUNDERSØGELSEN og har besvaret og afleveret det, vil vi gerne sige tak for din interesse. Du kan så se bort fra denne skrivelse. Hvis du endnu ikke har modtaget et skema, så hold øje med din postkasse og dør. Et medlem af din afdelingsbestyrelse vil personligt aflevere et skema senest tirsdag den 3. april. Husk at svare og vær med i lodtrækningen om en måneds husleje eller en ipod touch. Sidste frist for svar er mandag den 9. april Brug de 15 minutter, det tager. Du gør en god gerning for dit boligområde! Du kan svare på følgende måder: Enten: På hjemmesiden skal du indtaste den kode, som er enten påklistret forsiden af spørgeskemaet eller følgebrevet. Derefter kan du vælge mellem 8 sprog og 4 aldersgrupper, eller at få oplæst spørgsmålene, hvis du ønsker det. Eller: Svar på spørgeskemaet, som du har fået ind ad døren, og returnér det enten til den midlertidige postkasse ved ABC-kontoret i Kanalens Kvarter 104, eller kom det i brevsprækken/ postkassen ved dit ejendomskontor i Svanens Kvarter 22. Husk, at alle i husstanden både voksne og børn/unge fra 6 år kan deltage! Hvis din husstand mangler skemaer, kan de hentes på ABC-kontoret i Kanalens Kvarter 102. Du kan også ringe til Lea Sørensen på , Grethe Kock på eller Lam Truong på Tak for din indsats din mening tæller. Venlig hilsen Lam, Grethe og Lea på vegne af ABC 20 Betonhjertet april 2012

VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013

VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013 VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013 HUSK ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 19. juni 2013 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen se side 5 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN 4-5 RENOVERING

Læs mere

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 HEKSEDANS OG GRÆSK BLUES 23 JUNI 3 AFDELINGSBESTYRELSENS

Læs mere

VA 4 syd Nr. 1 februar 2010

VA 4 syd Nr. 1 februar 2010 VA 4 syd Nr. 1 februar 2010 Vinderen af ABC-fotokonkurrencen Derfor er det fedt at bo i mit boligområde. blev Tommy Jørgensen med et billede af hans gårdhave en regnvejrsdag. Se midtersiden Anden pladsen

Læs mere

Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket på udearealerne fra kl.ca.20 ca.kl.22.

Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket på udearealerne fra kl.ca.20 ca.kl.22. VA 4 syd Svensk Visesang med Rune Carlsson og Rene Nielsen Torsdag den 12 marts kl.18:00 se menu på side 3 Nr.:3 marts Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket

Læs mere

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. "Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges" c.

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges c. Til beboerne i VA 4 Syd Hermed 'følger følgende materiale til regnskabsbeboermødet den 29. marts 2001 kl. 19.00 i Beboerhuset Ørnen, Svanens Kvarter 22. 1. Forslag til dagsorden 2. "4 Syd - Forretningsorden

Læs mere

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 Indvielse af det nye beboerhus Betonhjertet Maj 2005 1 INDHOLD EFTER BEBOERMØDET side 3 MILJØBLADET 3 KONSTITUERING AF NÆVN OG UDVALG 4-5 NYE KØKKENER 6-7 DISPENSATION FRA BEPLANTSNINGSP.

Læs mere

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007 Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6 Måske får vi vinter i februar Betonhjertet februar 2007 1 INDHOLD LINEDANCE side 3 IT UDVALGETS ARBEJDE 3 CAFE ØRNEN 4 FASTELAVN 5 BILLETTER

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet.

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet. Sjov i afdelingen Bladet der dækker det væsentlige 40. Årgang nr. 2-2013 Jensen kommer op til lægen klædt ud som Napoleon. Doktor, De må tage en snak med min kone, hun går rundt og tror, hun er fru Jensen

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

33. årgang Nr. 10 December 2005

33. årgang Nr. 10 December 2005 33. årgang Nr. 10 December 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så er vi på banen, med årets sidste blad. Hvor er der flot i Lunden,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Hyldeposten. Indholdsfortegnelse: ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014

Hyldeposten. Indholdsfortegnelse: ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014 Indholdsfortegnelse: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til møde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen Side 6 Nyt fra Driften Side 9 Ølsmagning i Hyldecaféen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere