Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder:"

Transkript

1 År 2014, onsdag den 21. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende ejerlejligheder: Tartinisvej 34, 1. mf. tv. Tartinisvej 34, 2. mf. th. Tartinisvej 32, 1. tv. Tartinisvej 32, 2. mf. th. Tartinisvej 30, st. mf. tv. Tartinisvej 30, 1. tv. Tartinisvej 30, 1. mf. tv. Taritnisvej 30, 1. mf, th. Stradellasvej 34, st. mf. th. Stradellasvej 34, 1. th. Stradellasvej 34, 2. mf. tv. Stradellasvej 34, 3. mf. th. Stradellasvej 32, st. th. Stradellasvej 32, 2. mf. th. Stradellasvej 32, 3. mf. th. Stradellasvej 30, st. tv. Stradellasvej 30, 1. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. mf. th. Stradellasvej 30, 3. mf. th. Stradellasvej 30, 3. th. Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder: Tartinisvej 34, st. tv. Tartinisvej 34, 1. th. Tartinisvej 32, 2. tv. Tartinisvej 30, 1. th. Tartinisvej 30, 2. tv. Tartinisvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 34, 3. th. Stradellasvej 32, st. mf. th. Stradellasvej 32, 1. tv. Stradellasvej 32, 3. tv. Stradellasvej 30, st. th. Stradellasvej 30, 1. tv. Stradellasvej 30, 2. mf. tv. I alt 33 ejere eller 346 efter fordelingstal. Omregnet til 34,46 % efter fordelingstal. Projektchef Jette Jakobsen Bertholdt deltog fra LEA Ejendomspartner A/S. -ooo- Der var følgende dagsorden i henhold til vedtægternes 3: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse. 5) Forelæggelse af budget til godkendelse. 6) Valg af formand for bestyrelsen i lige år. 7) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9) Valg af revisor. 10) Indkomne forslag (indgivet rettidigt). Bestyrelsens forslag 1: Da det har vist sig overordentligt vanskeligt for ejerforeningens ejendomsadministrator, at indhente de enkelte ejeres CPR-nr., foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at tegne ejerforeningen i forbindelse med tinglysning af ejerforeningens vedtægter som pantstiftende, hvilket blev vedtaget på ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 2. september Bestyrelsens forslag 2: Forslag om fælles internet, TV, IP-telefoni, dørtelefoni mv. 11) Eventuelt. Side 1

2 Ejerforeningens formand, Pauli Andersen, bød velkommen til generalforsamlingen, som blev indledt med, at de fremmødte fik en sandwich og et glas vin. Ad 1: Ad 2: Jette Jakobsen Bertholdt blev valgt til dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidig og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Formanden aflagde beretning om det forløbne år: Renovering af faldstammer, brugsvands- og varmerør Bestyrelsen arbejder med at vurdere de økonomiske konsekvenser af fire løsningsmuligheder: Forslag 1: - Udskiftning af alle brugsvandsrør i ejendommen til nye af rustfrit stål. - Udskiftning af alle faldstammer i ejendommen til nye af støbejern, som males i lejligheder. Forslag 2: - Udskiftning af alle brugsvandsrør i ejendommen til nye af rustfrit stål. - Udskiftning af alle faldstammer i ejendommen til nye af rustfrit stål eller plast. - Støjisolerende rørkasser omkring alle faldstammer med filt og maling i køkkener og med fliser i badeværelser. Forslag 3: - Udskiftning af alle brugsvandsrør i ejendommen til nye af rustfrit stål. - Strømpeforing af alle eksisterende faldstammer. Forslag 4: - Udskiftning af alle brugsvandsrør i ejendommen til nye af rustfrit stål. - Udskiftning af alle faldstammer i ejendommen til nye af rustfrit stål eller plast. - Støjisolerende rørkasser omkring alle faldstammer med filt og maling i køkkener og med fliser i badeværelser. - Etablering af nyt 2-strenget varmeanlæg inkl. nye radiatorer under vinduer i stuer og værelser i alle lejligheder. - Isolering af vinduesbrystninger bag nye radiatorer i stuer og værelser. Bestyrelsen har i forberedelserne til dette projekt indhentet flere vurderinger fra både rådgivende ingeniører og VVS-entreprenørfirmaer, for at få input fra så mange som muligt, så gode idéer og muligheder ikke bliver overset, og at få en fornemmelse af, hvor de enkelte prismæssigt ligger. Dette har været en nyttig proces og nogle af disse erfaringerne blev gennemgået under dagsordenens pkt. 4 vedligeholdelsesplanen. Finansiering Bestyrelsen har fået tilvejebragt det finansielle grundlag for vedligeholdelsesplanens fase 2. Set med ejerforeningens øjne kan realkreditfinansiering ikke anvendes, når ejerforeninger skal have finansieret oprettende vedligeholdelsesarbejder. Oprettende vedligeholdelsesarbejder finansieres normalt på en eller flere af følgende måder: Side 2

3 1. Ekstraordinær opsparing 2. Kontant berigtigelse 3. Forhøjelse af henlæggelserne til vedligeholdelse 4. Fælleslån og kassekredit i pengeinstitut Bestyrelsen har valgt et fælleslån, fordi det vil være den mest optimale, når foreningen skal finansiere et beløb i størrelsesordenen kr mio. Kassekreditløsningen er mere optimal til mindre finansieringsbeløb, hvilket foreningen brugte til 1. fase af vedligeholdelsesplanen, nye vinduer og klimaskærm. Bestyrelsen har forhandlet et meget attraktivt fælleslån på plads med en ramme, der matcher foreningens lånebehov. Ejerforeningen har indhentet flere tilbud fra pengeinstitutter, men har fokuseret på et hvor ejerforeningen kan låne op til 14,4 mio. kr. til en variabel rente på 4,95 % pr. år og med en løbetid på op til 20 år. Ejerforeningen hæfter personligt og solidarisk. Ejerforeningen vil allerede efter sommeren skifte til det nye pengeinstitut, hvilket vil betyde et andet hæftelsesforhold end i det nuværende, men i praksis er det uden betydning. Der var ønske fra generalforsamlingen om, at der i betingelserne for det fremtidige fælleslån skal fremgå, at den enkelte ejer skal kunne indfri sin andel af fælleslånet ved salg af lejligheden, men ikke at det er en forudsætning for fælleslånet 1. Samarbejde med A/B Kongens Vænge Ejerforeningen har haft et møde med bestyrelsen for andelsboligforeningen på den anden side af Verdisvej, A/B Kongens Vænge, hvor forskellige forhold blev drøftet, bl.a.: - Opnå fælles besparelser; hvis den ene forening f.eks. har en lift i foreningen, så at orientere den anden, eller hvis den ene forening har et asfaltfirma ude i foreningen, så at orientere den anden el. lign., så den anden forening kan undgå opstartomkostningerne. - Fælles gravning til kabler i forbindelse med internettet, hvilket vil betyde en pæn besparelser. Istandsættelse af kælder Bestyrelsen har på det seneste fået gennemført en istandsættelse af gangene i kælderen og vil i løbet af sommerne få opsat cykelstativer i kældrene og halvtaget. Cykelparkering Bestyrelsens har arbejdet en del mev foreningens cykelparkering og foreslog, at der palceres cykelstativer i begge kældre mod nordvest, samt bag affaldsskuret med et overdækket halvtag. Fælles internet, TV, IP-telefoni, dørtelefoni mv. Jakob Erkmen orienterede om bestyrelsens forslag 2. Bestyrelsen har siden september 2013 undersøgt mulighederne for, at få fiberinternet og en billigere tv-løsning til ejerforeningen. Bestyrelsen har været i kontakt/dialog med ComX, Fiberby, SEAS-NVE og Parknet, og har valgt, at 1 Dette er efterfølgende tjekket med pengeinstituttet og der var ingen problemer i dette. Side 3

4 fokusere på Parknet, da Parknet efter bestyrelsens vurdering, har det bedste tilbud med både gode tv-pakkeløsninger og billigt internet. Bestyrelsen har holdt møde med naboejendommen, A/B Kongens Vænge, og har sammen med dem undersøgt forskellige udbydere. Det er endt op med, at Parknet er valgt som et fælles projekt. Parknet er en non profit foreningen som ejerforeningen bliver medlem af og hvor ejerforeningen har en stemme i forhold til fremtidige beslutninger i Parknet. TV udbyder Lille pakke Mellem pakke Stor pakke Yousee kr. 219,00 25 kanaler kr. 389,00 35 kanaler kr. 479,00 59 kanaler Parknet kr. 79,00 21 kanaler kr. 202,00 30 kanaler kr. 408,00 57 kanaler Besparelse pr. måned kr. 140,00 kr. 187,00 kr. 71,00 Besparelse pr. år kr ,00 kr ,00 kr. 852,00 Der vil blive ført nyt fiberkabel ind i ejendommen og ind til de enkelte lejligheder. Man må gerne fjerne de gamle kabler i lejlighederne, men ikke de fælles kabler, da de ejes af You See. Der var ønske om, at få en oversigt over kanalerne/pakkerne og dette kan findes på Parknets hjemmeside, og de følger stort set You See. Besparelse i forhold til Parknet Internet udbyder Hastighed Pris pr. mdr. pr. måned pr. år Yousee 60/12 Mbit kr. 299,00 kr. 234,00 kr ,00 Yousee 15/3 Mbit kr. 219,00 kr. 154,00 kr ,00 Fullrate 10/1 Mbit kr. 199,00 kr. 134,00 kr ,00 Telia 2 Mbit/512 Kbit kr. 169,00 kr. 104,00 kr ,00 Parknet 50/50 Mbit kr. 65,00 Der vil være frit valg for den enkelte ejer om, i hvilket omfang ydelserne fra Parknet tilvælges samt, hvilken udbyder der vælges. Parknet garanterer en internetforbindelse på 50/50 Mbit, men der er ikke noget loft på hastigheden, så i praksis er det muligt at opnå en hastighed på 850 Mbit. Ud fra de to tabeller kan man beregne besparelsen, som den enkelte ejer vil opnå. Besparelserne vil ligge i mellem og kr. pr. år, hvilket vil give en tilbagebetalingstid på mellem 3 og 4,5 år. Optimering, vedligeholdelse og overvågning af varmecentralen Overvågningen af varmeanlægget fungerer effektivt, så foreningen sikrer sig mod bøder for at sende returvand med for høj temperatur retur til fjernvarmeleverandøren. Varmecentralen Stradellasvej afkøling: 2011/12: 31,6 grader C, 2012/13: 38,4 grader C, nu 34,0 grader C. Varmecentralen Tartinisvej afkøling: 2011/12: 33,5 grader C, 2012/13: 36,2 grader C, nu 36,5 grader C. Tariffen siger p.t., at der udløses bonus ved større afkøling end 39 grader C og gebyr/bøder ved dårligere afkøling end 29 grader C. I forhold til det korrigerede budget på 248,97 kwh/m 2, ligger ejerforeningen på 233,89 kwh/m 2, hvilket er OK. Stradellasvej 30, 3. tv. Der var tale en en ualmindelig dårlig vedligeholdt lejlighed, hvor skaderne (vand- og fugtproblemer, samt væggelus) havde bredt sig til nabo- og underbo, hvilket var grunden til at ejerforeningen måtte tage affære og sikre de Side 4

5 Ad 3: Ad 4: omkringliggende lejligheder. Den samlede afhjælpning beløb sig til over kr. som ejerforeningen nu er ved at indkassere hos ejeren, men dette er ikke uden problemer, idet evnen og/eller viljen til at betale er begrænset. Skyldnere Foreningen havde sidste år en debitormasse på 8.522,60 kr., men på grund af ovenfor nævnte sag, Stradellasvej 30, 3. tv., er denne steget med kr. Ellers har foreningen gennem hele finanskrisen haft en meget fornuftig debitormasse. Vicevært Bestyrelsen har indgået en ny ansættelsesaftale med viceværten, som bl.a. bevirker en lønforhøjelse, samt en sundhedsforsikring. Andre forhold: Ejerforenningen har fået opsat to skilte ved indgangslågen til haven foran Stradellasvej, Privat område og nul hunde høm-høm. Bestyrelsen er ved at undersøge hvorvidt dørene i kældrene opfylder lovbekendtgørelse nr. 184 af 6. maj 1983 om brandsikring. Der var ønske fra generalforsamlingen om opsætning af pergolaer og eventuel lav belysning i haven ud for Stradellasvej vest. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Regnskabet blev gennemgået af Pauli Andersen. Efter få spørgsmål fra generalforsamlingen blev regnskabet enstemmigt godkendt. Vedligeholdelsesplanen blev gennemgået af Pauli Andersen. Forslag 1 2, jf. pkt. 2. beløber sig til ca. 7,3-10,0 mio. kr. Forslag 2 3, jf. pkt. 2. beløber sig til ca. 8,6-10,6 mio. kr. Forslag 3 4, jf. pkt. 2. beløber sig til ca. 5,2-9,8 mio. kr. Forslag 4 5, jf. pkt. 2. beløber sig til ca. 13,0-15,4 mio. kr. Der var debat om det fremlagte og der blev udtrykt ønske om, at det bliver tydeliggjort, hvilke udgifter den enkelte ejer selv skal afholde. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, når tilbud, jf. dagsordenens pkt. 2, er gennemarbejdet og finasieringsmuligheder er indhentet. Der var stemning for, at bestyrelsen skulle fokusere på de tre første forslag og nedprioritere forslag 4. Der var spørgsmål til en post i regnskabet på kr vedr. gavlene. Udgiften vedrører reguleringen af entrepriseforholdet i henhold til AB , 2 Udskiftning af alle brugsvandsrør i ejendommen til nye af rustfrit stål og udskiftning af alle faldstammer i ejendommen til nye af støbejern, som males i lejligheder. 3 Udskiftning af alle brugsvandsrør i ejendommen til nye af rustfrit stål, udskiftning af alle faldstammer i ejendommen til nye af rustfrit stål eller plast og støjisolerende rørkasser omkring alle faldstammer med filt og maling i køkkener og med fliser i badeværelser. 4 Udskiftning af alle brugsvandsrør i ejendommen til nye af rustfrit stål og strømpeforing af alle eksisterende faldstammer. 5 Udskiftning af alle brugsvandsrør i ejendommen til nye af rustfrit stål, udskiftning af alle faldstammer i ejendommen til nye af rustfrit stål eller plast, støjisolerende rørkasser omkring alle faldstammer med filt og maling i køkkener og med fliser i badeværelser, etablering af nyt 2-strenget varmeanlæg inkl. nye radiatorer under vinduer i stuer og værelser i alle lejligheder og isolering af vinduesbrystninger bag nye radiatorer i stuer og værelser. 6 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed fra Side 5

6 Ad 5: Ad 6: Ad 7: Ad 8: Ad 9: Ad 10: stk. 2 garantien, hvor ejerforeningen reducerer sin tilbageholdelse fra 10 % af entreprisesummen til 2 %, hvilket svarer til kr ,00. De sidste 2 % skal til udbetaling 4 år efter 1. års gennemgangen, men det bliver næppe aktuelt, idet entreprenøren er gået konkurs, hvorfor det vil være et beløb, som ejerforeningen sparer. Budgettet blev gennemgået af Pauli Andersen. Hvis ikke hele vedligeholdelseskontoen anvendes i budgetåret hensættes overskuddet til opsparingen til fremtidigt vedligehold. Bestyrelsen anbefalede en stigning i fællesudgifterne på ca. 3,6 % i år og måske også til næste år. Budgettet blev vedtaget med en stigning på 6,8 %. Dette vil skabe et bedre fundament for finansieringen af de kommende vedligeholdelsesarbejder. Generalforsamlingen var af den opfattelse, at herefter bør omkostniveauet ikke stige. Bestyrelsen blev opfordret til at udabejde en projektion af udviklingen i fællesudgifterne. Med 4 stemmer imod blev budgettet vedtaget med forbehold for, at bestyrelsen arbejder på at fællesudgifterne nedbringes på sigt. Pauli Andersen blev enstemmigt genvalgt til formand. Valgt til bestyrelsen blev følgende: Jakob Erkmen, Stradellasvej 32, 3. tv - på valg igen i Louise K. Larsen, Tartinisvej 34, 1. mf. tv. - på valg igen i Herefter består bestyrelsen af: Pauli Andersen, formand Torben B. Nielsen, Ivan Nielsen, Jakob Erkmen og Louise K. Larsen Bestyrelsen har vedtaget, at tidligere bestyrelsesmedlem Morten B. Krüger får en rigtig god flaske whisky, som tak for sin store indsats i bestyrelsen gennem mange år. Valgt som suppleanter blev følgende: Birgitte Pelsen Sørensen Rantzau og Tomas Fauconnet Nielsen. Deloitte blev genvalgt som revisor. Forslag 1: Bestyrelsens forslag: Da det har vist sig overordentligt vanskeligt for ejerforeningens ejendomsadministrator, at indhente de enkelte ejeres CPR-nr., foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at tegne ejerforeningen i forbindelse med tinglysning af ejerforeningens vedtægter som pantstiftende, hvilket blev vedtaget på ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 2. september Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 2: Forslag om fælles internet, TV, IP-telefoni, dørtelefoni mv. 1. Godkendelse af oprettelse af internet og TV hos Parknet, samt oprettelse af bolignet. Side 6

7 Forslaget inkluderer gravearbejde og fiberkabelføring til ejerforeningens område, hvor foreningen opnår en besparelse på gravearbejdet sammen med A/B Kongens Vænge. Endvidere inkluderer det fiberføring mellem foreningens blokke, oprettelse af bolignet med kabelføring til internet, tv og et ekstra kabel, der kan bruges til fx IP-telefoni eller dørtelefoni til alle lejligheder. Der bliver installeret stik i entréen i hver lejlgighed. Pris: kr. inkl. moms. Prisen er baseret på første indhentede tilbud, og en estimering af udgiften til gravearbejde i synergi med A/B Kongens Vænge. Foreningen afventer et alternativt tilbud på bolignet delen. Forslaget blev vedtaget med 4 stemmer imod. 2. Oprettelse af føringsveje og kabling mellem entré og stue Kabelføring mellem entré og stue er dyrt. En alternativ mulighed er, at overlade dette til medlemmerne selv ved at føre kabler fra entréen på den måde medlemmerne selv foretrækker, eller helt at lade være. Pris: kr. inkl. moms. Forslaget blev enstemmig nedstemt. 3. IP-telefoni Ad 11: IP-telefoni giver mulighed for billig telefoni i lejlighederne og giver adgang til flatrate telefoni til udlandet. Det har en ekstra pris, at få oprettet IP-telefoni, og tilbud er ikke indhentet, da det ikke umiddelbart virker til at være en attraktiv løsning, når der findes mange andre løsninger, der giver billig telefoni, fx Skype. Forslaget blev enstemmigt nedstemt. 4. Dørtelefoni Der er indhentet tilbud på en dørtelefoniløsning, i forbindelse med oprettelsen af internet og TV, og bestyrelsen orienterede yderligere om dette, herunder at der er klargjort til dørtelefoni i det vedtagne forslag. Forslaget blev enstemmigt nedstemt. 5. Kollektiv betaling Det blev foreslået, at betaling for internet mv. opkræves samlet for alle ejere i ejerforeningen sammen med fællesudgifterne mv., hvorved omkostningen for de enkelte medlemmer vil falde fra 65 kr. pr. måned til 50 kr. pr. måned. Forslaget blev vedtaget med 1 stemme imod og 1 stemme hverken for eller imod. Eventuelt. Ordet var frit, og der blev drøftet følgende emner: - Husorden, herunder hundehold og barnevogne. - Der er en beboer i Stradellasvej nr. 30, 2. th., som er til gene for de omkringboende. Ejendomsadministrator og bestyrelsen tager aktion på sagen. - Hvis en beboer føler, at naboers adfærd er til gene, går man først til naboen, evt. med en kopi af husordenen, der kan hentes på hjemmesiden og herefter, hvis dette ikke hjælper, til ejendomsadministrator og bestyrelsen med problemet. Side 7

8 Generalforsamlingen blev herefter erklæret for slut kl. 21:50. Herlev, den 31. juli Dirigent: Formand: Jette Jakobsen Bertholdt Pauli Andersen Bilag: Økonomisk oversigt. Side 8

9 Økonomisk oversigt - resultatopgørelser, balancer og budget. Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34, 2450 København SV Resultatopgørelse og budget Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Vand Grundskyld Forsikringer og kontingenter Vicevært og varmemester Renholdelse Reparation og vedligeholdelse Andre omkostninger Elektricitet minus vaskeriindtægt Renteindtægt/-udgift Tab/vinding beboere Lejeindtægt (antenneplads m.v.) Skat af årets resultat samt ekstraord.poster Indvendig vedligehold, funktionærbolig Diverse (funktionærbolig) I alt: Resultat, overført fra tidl. år Hensat til tab på fællesydelser Hensat til køb af funktionærbolig Hensat til større vedligeholdelse Ekstraordinære poster Renoveringsprojekt, fase I Tilbageført hensættelser vedr. Vedligeh./renovering Hensættelser i alt: Omkostninger og hensættelser Opkrævet aconto Overskud/underskud tidl. år Overskud/underskud Disponering (til ekstra hensættelse) Overført Stigning i aconto opkrævning i forhold til året før 0,00% 3,65% 3,52% 0,00% 6,80% Side 9

10 Økonomisk oversigt - balance. Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34, 2450 København SV Balance Aktiver: Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Funktionærbolig Tilgodehavender, fællesydelser Hensat til tab på fællesudgifter Mellemregning med tidl. administrator Indestående Nordea Mellemregning LEA Ejendomspartner Tilgodehavende, medlemmer Tilgodehavende, andre Tilgodehavende, LEA Varmeregnskab Periodeafgrænsningsposter Diverse / klimaskærm Aktiver i alt: Passiver: Opskrivningsfond, funktionærbolig Overført resultat pr. 31. december Årets resultat Egenkapital i alt: Hensat til større vedligeholdelsesarb Sydbank Depositum Telenor + Telia Hensættelser vedr. maling, murerarb Forudbetalte fællesydelser Moms Skyldige omkostninger/kreditorer Varmesæson: Acontoindbetalinger fyringsudgifter Varme, netto Reserveret til indv. vedligeholdelse Hensat til køb af funktionærbolig Passiver i alt: Side 10

11 Økonomisk oversigt - specifikationer. Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34, 2450 København SV Specifikation Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Vandforbrug m3 (Tartinisvej 30-34) Vandforbrug m3 (Stradellasvej 30-34) Indtægter, drifts- og fællesbidrag Vand i alt Grundskyld i alt Forsikringer og kontingenter Storhusforsikring Arbejdsskadeforsikring Glasforsikring Forsikring, fejemaskine Selvrisiko ved skader Div I alt: Vicevært Kontant løn Telefon (maks kr.) Ekstra hjælp ATP Feriepenge/forskydning i hensættelse Lønsumsafgift Ejerforeningskontor Diverse I alt: Renholdelse Trappevask Dagrenovation Containerleje Vinduespolering Gartner, løn Hovedrengøring Skadedyrsbekæmpelse Rengøringsart./affaldssække Vejsalt Renholdelse udv. areal I alt: Side 11

12 Reparation og vedligeholdelse Blikkenslager og smed Glarmester Elektriker Gartner, havearkitekt samt vej- /gårdanlæg Isenkram Maler Murer Snedker og tømrer Vaskerianlæg Arkitekt Reparation af traktor/fejemaskine Varmecentral Skur til skrald, arb.maskiner samt cykler Vejvedligeholdelse Kloakmester Afløb og faldstammer Klimaskærm (tag, facader/gavle, vinduer/yderdøre/porte) Reparation af vaskeri Diverse indkøb, vaskeri Navneskilte Værktøj, haveredskaber Postkasser Rep. trappe, ledningsføring, låse/nøgler Cykelstativer Renovering af kælder Ekstraordinære poster Diverse Budgetramme I alt: Side 12

13 Andre omkostninger Kontorartikler, porto Administration Administrative ekstraopgaver Bestyrelsesgodtgørelse Revision og regnskabsassistance Advokat, generalforsamling, inkassoomk Sikkerhedsabonnement, centrifuge Fejemaskine m.v PBS- og bankgebyrer Møder, generalforsamling Honorar, varmeregnskab Bygherre rådgivere / arkitekt- /ingeniørhonorar Diverse I alt: Elektricitet minus vaskeriindtægt Elektricitet Indtægter vaskeri Diverse I alt: Renteindtægt(-)/renteudgift (+)/gar.prov Tab/vinding beboere Lejeindtægt (antenneplads m.v.) Skat af årets resultat samt ekstraord.poster Indvendig vedligehold, funktionærbolig Diverse (funktionærbolig) I alt: Side 13

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

I alt 49 ejere eller 521 efter fordelingstal. Omregnet til 52,78 % efter fordelingstal.

I alt 49 ejere eller 521 efter fordelingstal. Omregnet til 52,78 % efter fordelingstal. År 2014, tirsdag den 9. december kl. 19:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 14. okt. 2008 Referat af ordinær generalforsamling År 2008, den 20. august 2008 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 14 Generalforsamlingsreferat År 2011, tirsdag den 7. juni 2011 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere