Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:"

Transkript

1 Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Eventuelle forslag. 5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår et bidrag/kontingent på kr. 430,-. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: a. Finn Mortensen (modtager genvalg) b. Kurt Langeberg (modtager genvalg) c. Søren Ipsen (modtager genvalg) 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Der var mødt 30 stemmeberettigede medlemmer frem. Ingen stemmer ved fuldmagt. Bestyrelsen var mødt fuldtalligt. Formanden bød velkommen. Han præsenterede Palle Jensen, repræsentant for Stofa, og derefter bestyrelsen. Ad. pkt. 1 Henning Lyhne blev foreslået af bestyrelsen og valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne, og erklærede derefter generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Så er det igen tid til at gøre status for det forløbne år, og her er formandens beretning for Bestyrelsen består i dag af 6 medlemmer, som jeg lige har præsenteret for jer. Vi har i årets løb afholdt flere bestyrelsesmøder. Den 1. januar 2014 fik vi en ny kontaktperson hos Stofa: Palle Jensen. Palle er også den nye regionchef for Region Syd. Grunden til, at vi igen får ny kontaktperson er, at Karsten Skøtt går på pension her i foråret Karsten Skøtt har vi samarbejdet med i mange år, allerede dengang han ejede firmaet JCA, og som dengang også servicerede Strandhuse Antenneforening. JCA blev solgt til Stofa for ca. 11 år siden. Antennesammenslutningen i Kolding, som også i daglig tale kaldes ASIK og som vi er del af, består fortsat af 7 antenneforeninger med ca medlemmer. Heraf udgør Strandhuse Antenneforening ca. 5,3 % og ca. 75 % af ovennævnte medlemmer hører ind under Antenneforeningen i Kolding, også kaldet AFiK i daglig tale. Der er stadig mange medlemmer, programleverandører med flere, der ikke kan skelne mellem ASIK og AFiK, derfor er der stadig en del af vore medlemmer som først kontakter AFiK, før de bliver klare over, at de hører ind under Strandhuse Antenneforening. Vi får også opringninger fra medlemmer som hører under AFiK, som tror de hører under Strandhuse Antenneforening. 1

2 Den 1. januar 2014 havde vi ca medlemmer, et lille fald på ca. 36 medlemmer i forhold til år 2013, heraf udgør de fraflyttede medlemmer fra det nu nedlagte plejehjem i Nr. Bjert 17 medlemmer. Vi får stadig udmeldinger, da der er medlemmer som ønsker at skifte over til en anden tv-udbyder. Da de forskellige udbydere bruger rigtig mange reklamekroner for at få nye kunder, kan man sige, at vi er oppe mod meget kapitalstærke tv-udbydere. Her tænker jeg blandt andet på Profiber og TDC. Jeg kan ligeledes tilføje, at tidligere medlemmer er begyndt at komme tilbage til foreningen igen. I dag har ca. 275 medlemmer pakke 1 og det svarer til ca. 20 %, et lille fald i forhold til sidste år. Pakke 2 som blev indført i april måned 2012 har ca. 240 af vore medlemmer, og det svarer til ca. 17 %, en stigning på ca. 6 % i forhold til sidste år, dette tal er lidt mindre end antallet hos mange andre foreninger. Pakke 3 udgør nu kun 62 % hos os og er faldende jo mere prisen på pakke 3 stiger. Jeg tror, at antallet af medlemmer som fremover vil vælge pakke 1 eller pakke 2 vil stige, såfremt kanalpriserne i pakke 3 stiger lige så meget som her i Prisstigningen er på ca. 11,6 %. Vi tror også, at der er en del medlemmer, der vil skifte over til pakke 1, efter at vi har fået mange af de meget populære betalingskanaler som TV 3, Kanal 5, Charlie og DK4 med i denne pakke. I dag kan pakkeskift for alle pakkerne foretages med et varsel på løbende måned + 30 dage. Pakkeskift kan foretages enten skriftligt eller pr. telefon til Stofa. Beløbet for at skifte pakke opkræves også af Stofa, som får hele beløbet. Priser for pakkeskift m.m. kan ses på vores hjemmeside. I dag har ca. halvdelen af vore medlemmer bredbånd/internet fra Stofa. Antallet af medlemmer som har telefoni fra Stofa er på ca. 19 %, og det tal er stigende. I september måned 2013 afholdt ASIK en internetbaseret programafstemning. Ligesom i 2011 blev brevet sendt ud til samtlige medlemmer som kuverteret post uden nogen form for reklamer fra programselskabernes side. Vi fik besvarelser svarende til ca. 13,4 % af samtlige medlemmer, hvilket vi i ASIK s bestyrelse ikke var særlig tilfredse med. Det var noget lavere end ved afstemningen i I Strandhuse Antenneforening stemte 293 medlemmer svarende til ca. 20,9 %, og det synes jeg er flot, når vi sammenligner os med ASIK s resultat på 13,4 %. I lighed med tidligere år, har Stofa og Wilke i september måned 2013 gennemført en vurdering af kanalsammensætningen i hele landet. Resultatet svarer meget til den undersøgelse som ASIK foretog blandt sine 7 medlemsforeninger. Resultatet minder til forveksling om det vi kender fra tidligere år, og vi kan konstatere, at medlemmernes holdning til kanaler kun har ændret sig lidt fra år til år. Afstemningerne i 2013 viste at TV2 igen lå øverst på listen af betalingskanaler: Nr. 1: TV2 2: TV2 Zulu 3: TV2 Charlie 4: TV3 Danmark 5: TV2 News 6: TV2 Film 7: Kanal 5 8: TV 3 + 9: Kanal 4 10: 6`eren 12: DK 4 16: TV 3 Sport 1 Næsten alle nævnte kanaler hører hjemme i den dyre ende af prisskalaen. I de to afstemninger, vores egen og Stofas, var der kun små forskydninger i henhold til kanalernes placeringer. Igen her i 2014 har det været nødvendigt, at begrænse antallet af analoge kanaler, til fordel for flere digitale programmer blandt andet i HD-format + andre ydelser, her tænker jeg på den øgede internetkapacitet/data-mængde. Jeg forventer, at der bliver slukket for det analoge 2

3 signal i januar måned Vi er godt klare over, at der er en del medlemmer som skal ud og investerer i et nyt fjernsyn eller i en boks, så de kan bruge deres gamle analoge fjernsyn. Vores samarbejdsaftale med Stofa vedr. fordelsaftale 1, 2 og 3 indeholder følgende: - Fri digital tv uden boks eller kort Det vil sige, at alle programmer i pakke 1, 2 og 3 sendes i ukrypteret digital kvalitet, det betyder, at der er fri adgang til digital tv i hele huset. En forudsætning er dog et fjernsyn med DVB-C tuner eller en Stofa-boks eller en boks af andet fabrikat. Det er ikke nødvendigt, at have et programkort til Stofaboksen eller til CA - modul i fjernsynet. - Fri adgang til StartForfra og DRs arkiv kræver aktivt Stofa-kort + evt. Stofa boks. - Udvidet Start Forfra op til 48 timer tilbage i tiden, kræver aktiv Stofa-kort. - Halv pris på Stofa-kort Værdi pt. kr Fri bredbåndsforbindelse/ internetforbindelse 256 Kbit % rabat på Stofanet - Fri IP-telefoni abonnement Forbrugsafregnet eller til fast pris, aktuelt 50 kr/md, men der skal betales til mobil og til udlandet. Det er ingen forudsætning, at der abonneres på Stofanet. Telefonabonnementet er inkl. vis-nummer, viderestilling og telefonsvarer. - Trådløst bredbånd inkl. WebTv se alle dine TV programmer på din PC, smartphone eller table). Kræver minimum 20 Mbit. Stofanet-forbindelse. - WebTv To Go uden for hjemmet i hele Danmark - Ca. 200 film, TV2 kræver Stofa kort. Jeg kan supplere med at oplyse, at ca. 30 % af Stofanet-brugerne i Kolding anvender web-tv og ca. 20 % anvender web-tv to go, ligesom mængden af tidsforskudt tv øges måned for måned. Forbruget på internet steg i 2012 med 110 % og stiger fortsat med ca. 5-8 % om måneden. Det er især streaming-tjenester som Netflix, HBO og YouTube, der står for denne stigning. Det er ca. 40 % af al internettrafik, der i dag kan henføres til disse tjenester. For at kunne opfylde alle de krav som før nævnt, er det nødvendig med en modernisering af vort antenneanlæg, så vore medlemmer ikke søger hen til andre udbydere som kan opfylde kravene til deres internetforbindelse. Derfor skal foreningens fællesantenneanlæg opdateres /ombygges således, at der max er 250 abonnenter pr. node, og max 5 forstærkere i serie. Dette vil medføre, at man får en betydelig bedre stabilitet i anlægget, og modsvarer det øgede pres der er på anlægget, forårsaget af større bredbåndstrafik. I vinteren 2012/2013 havde vi megen ustabilitet i vort anlæg i Kobbelskoven. For at kunne løse dette problem tilfredsstillende var det nødvendig med en modernisering af anlægget i dette område. Denne blev foretaget sidste sommer. Ligeledes har vi her på det sidste fået meldinger om pixelering/fastfrysning på fjernsyn fra flere forskellige steder i vort område, blandt andet i Drejens Boligby. For at undgå lignende problemer, som vil komme løbende på grund af det meget voksende internet forbrug/datamængde, har vi indhentet et tilbud fra Stofa på modernisering / opdatering af hele vort anlæg i Strandhuse og Nr. Bjert. Prisen lød på ca. kr ,- inkl. moms, og investeringen foreslås fordelt over tre år. En opdeling af investeringen er vist på væggen og er taget med i bestyrelsens forslag til budget Såfremt vi får accept for dette her i aften fra generalforsamlingen, er moderniseringen afsluttet medio Som også nævnt på sidste års generalforsamling, har ASIK i samarbejde med Stofa drøftet den fremtidige fiberstruktur i Kolding og omegn som hører under ASIK. Som før nævnt har vi i dag en node-struktur med ca. 500 eller flere medlemmer på hver node, og vi skal som tidligere nævnt ned på ca. 250 medlemmer pr. node. Derfor ønsker vi at foretage nævnte 3

4 modernisering / opdatering. Alle de nye noder skal ligeledes forbindes til ASIK s fiber-ring. Denne investering foretages af ASIK. Som tidligere nævnt spurgte vi medlemmerne hvilke kanaler de ønskede sig i de forskellige pakker i Godt 3500 medlemmer valgte at svare og resultatet herfra ligger til grund for de 3 pakkesammensætninger, som vi har i dag. Generelt kan siges, at mange medlemmer ønsker færre tyske programmer i grundpakken og samtidig var der også et ønske om mere dansk betalings-tv i pakke 1. Den 8. januar 2014 blev kanalmønstret ændret for alle pakkerne. Det nye kanalmønster kan ses på vores hjemmeside samt der var en helsides annonce 2 gange i Budstikken mellem jul og nytår samt 1 gang efter nytår. Programoversigten i ugeavisen er siden ændret en smule, og man kan se den opdaterede programoversigt på vores hjemmeside. I de 3 pakker har vi nu følgende antal kanaler. Pakke 1: - 34 digitale kanaler, heraf 6 også analogt og 13 HD-kanaler. Pakke 2 (inkl. pakke 1): - 44 digitale kanaler, heraf 11 også analogt og 20 HD-kanaler. Pakke 3 (inkl. pakke 1+2): - 64 digitale kanaler, heraf 17 også analogt og 34 HD-kanaler. Desværre har næsten alle medlemmer med et digitalt tv, måttet lave en ny kanal / programsøgning, da vi ændrede kanalmønstret den 8. januar. Der var en del medlemmer som ikke var opmærksom på omlægningen, og det gav en del mails og opringninger til bestyrelsen og til Stofa, blandt andet på grund af sort skærm. Hvis man ønsker at få besked om hvornår en kanalomlægning foretages, kan man tilmelde sig Stofas driftsinformation, så får man automatisk besked enten via mail eller SMS. Priserne for 2014 fremkommer således: Priserne består af: Fastsættes af: - Programafgift - Programselskaber og Stofa - Programaftale - Stofa og ASIK - Bidrag/kontingent til Strandhuse Antenneforening - Generalforsamling - Digitale tjenester - Stofa - Moms - Folketinget - Ophavsrettigheder (radio) - Copydan - Ophavsrettigheder (tv) - Copydan og KODA Pakke 1 stiger 389 kr. til kr. på grund af at de dyrere betalingskanaler, TV3, Kanal 5, Charlie og DK 4 er kommet i pakke 1. Det var et ønske fra brugerafstemningen sidste efterår, og da vi samtidig fik et godt tilbud fra Stofa, hvor nævnte kanaler lå i deres standardpakke, tog vi alle nævnte kanaler med i pakke 1. Endvidere stiger foreningskontingentet grundet modernisering af vort anlæg. Pakke 2 stiger 288 kr. til kr. Prisen er inkl. prisstigningen i pakke 1. Pakke 2 er også en standard pakke fra Stofa Pakke 3 stiger 616 kr. til kr. på grund af store prisstigninger på 5 8 % på de fleste betalingskanaler, samt at der er kommet flere nye betalingskanaler i pakken, blandt andet TV3 Sport 2 og Viasat oplevelsespakke. Denne prisstigning er inkl. prisstigningen i grundpakken. Tiltrædelsen af Stofas pakke 1 og 2 giver endvidere vore medlemmer mulighed for frit valg på alle kanaler direkte fra henholdsvis pakke 2 og pakke 3. En løsning som både medlemmer og politikere har efterspurgt igennem en lang årrække, og som nu endelig kan blive en realitet for vore medlemmer. 4

5 Det nye kanalmønster i pakke 1, 2 og 3 samt programpriser m.m. blev godkendt på ASIKs delegeretmøde i november måned Selvom vi synes, at vores programpakker er steget meget, kan vi i Kolding fortsat glæde os over nogle af landets bedste priser og har med ændringen af pakke 1 med nogle meget populære betalingskanaler samt pakke 2, nu givet vore medlemmer et godt alternativ til den stadigt dyrere pakke 3. Mere end 85 % af al tv-sening i Danmark ses på de kanaler der ligger i pakke 1 og 2. Som nævnt i vores indkaldelse til generalforsamlingen bliver priser for pakke 1, 2 og 3 for 2014 henholdsvis: - Pakke 1: kr ,44 - Pakke 2: kr ,03 - Pakke 3: kr ,50 Ovennævnte priser er inkl. vores foreslåede foreningskontingent på 430 kr. Alternative muligheder: Blandt andet: sammensæt din egen programpakke - kræver pakke 1, og med den nye fordelsaftale 3, kan man nu nøjes med kun at tilkøbe én kanal. Se de forskellige muligheder på Stofas hjemmeside. Som før nævnt er det frie valg af tv-kanaler kommet betydelig nærmere, men á la carte modellerne er ikke billige. Faktum er, at vi får mest indhold for pengene ved at vælge den kollektive distribution. Med alle de muligheder vi har i dag med de forskellige pakker, kan vi nu se tv fra kr./år, men der er også andre muligheder i stedet for pakke 2 og 3. Vores administrationsaftale fra 2012 med Stofa betyder, at opkrævning af tv- og foreningskontingent bliver opkrævet ¼ årligt. Endvidere er det med i aftalen, at Stofa er berettiget til at samfakturere de af Stofa og Strandhuse Antenneforening udbudte tjenester, dvs. at et medlem inden for overskuelig fremtid kun vil modtager en faktura kvartårlig fra Stofa, f. eks. med tv, internet og telefoni m.m. Denne ændring bliver uden en meromkostning for vores forening. Stofas frikadelle-/adventsarrangement i samarbejde med Strandhuse Antenneforening var en stor succes. Der var også inviteret medlemmer fra området omkring Petersbjerggårdsvej, som hører ind under Antenneforeningen Kolding (AFiK). Stofa udtrykte stor tilfredshed med fremmødet, der mødte i alt 200 personer op fra 134 husstande, og Stofa var ligeledes tilfreds med deres salg. I serviceaftalen som vi har med Stofa, er der blandt andet et årligt serviceeftersyn af vort anlæg. De sidste par år har der ikke været mange bemærkninger i servicerapporten, som vi efterfølgende modtager. Vi har i den sidste tid læst og hørt en hel del om valgfrihed, særligt fra regeringen. Vi har sagt det før, som antenneforening ønsker vi at give vore medlemmer så megen valgfrihed, som de overhovedet kan få, og nu ser det ud til at programudbyderne er blevet lidt lettere at tale med. Vi ser nu, at vi kan nøjes med kun at købe ét program, den mulighed har vi ikke haft tidligere, så det går fremad med frit valg. Jeg mener i øvrigt, at skal man endelig diskutere stavnsbinding af tv-kunderne, bør man i stigende grad rette fokus mod programudbyderne, der gennem mange år har presset priserne op på især sportskanaler eller kanaler med fodboldindhold. Og set i det lys er det fint nok, at man giver befolkningen øget mulighed for at vælge tv-leverandør, men det kommer bare ikke til for alvor at rykke priserne nedad, nærmere opad. Man taler meget om at lave sin egen tv-pakke, men det er der ikke mange medlemmer, der har benyttet sig af indtil nu. 5

6 I september måned 2013 fik vi den kedelige meddelelse, at vores revisor gennem mange år, Erik Lund, var afgået ved døden. Vi besluttede i bestyrelsen, at vores anden revisor Preben Bruus skulle forsætte alene frem til denne generalforsamling. Med disse sidste ord vil jeg slutte min beretning, og her benytte lejligheden til at sige tak til Preben Bruus for revidering af vort regnskab. Også en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for den store og konstruktive opbakning som de lægger for dagen i bestyrelsesarbejdet for Strandhuse Antenneforening. Spørgsmål fra salen: En enkelt bemærkning fra salen hvor der blev udtrykt glæde over at det nu var muligt kun at tilkøbe én ekstra kanal. Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt af forsamlingen. Ad. pkt. 3 Kasserer Kaj Engberg gennemgik regnskab og balance. Ingen bemærkninger fra salen. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen. Ad. pkt. 4 Ingen var indkommet. Ad. pkt. 5 Kasserer Kaj Engberg fremlagde budget for Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget af forsamlingen. Kontingentforslaget på kr. 430,- blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen. Ad. pkt. 6 Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Finn Mortensen Kurt Langeberg Søren Ipsen Alle var villige til genvalg. Alle 4 blev valgt. Allan Madsen stillede op, men kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen. Bestyrelsen består herefter af: Ad. pkt. 7 Finn Mortensen Kaj Engberg Jørn Iversen Kurt Langeberg Bodil Klausen Søren Ipsen Allan Madsen Følgende revisorer var på valg: Preben Bruus Han var villig til genvalg. Finn Høybye stillede op Begge blev valgt. 6

7 Ad. pkt. 8 Under eventuelt blev der stillet spørgsmål til Palle Jensen fra Stofa. Spørgsmål: Udfald på Omøvænget. Svar: Tjek antennestikkene og evt. kabler. De skal måske udskiftes til nye godkendte. Spørgsmål: Ligger fibernet langt ude i fremtiden? Svar: Måske, men vores kobber kan levere det samme. Palle Jensen sluttede af med at informere om, at Stofa fra i morgen leverer mobiltelefoni. Generalforsamlingen sluttede kl Dirigenten takkede for god ro og orden. Herefter takkede formanden for i aften Dato Henning Lyhne Dato Bodil Klausen dirigent referent 7

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5 - for alle os med Stofa tv og bredbånd nummer 2 // 1. årgang // september 2015 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBUTIKKEN - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere