Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014"

Transkript

1 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder op, kun medbringe én fuldmagt. Ligeledes skal det nævnes, at da en fuldmagt er et personligt dokument, kan denne ikke overgives til 3. person.) Pkt. 0. Formanden byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamlingen, og gik straks over til Pkt. 1 og 2 i flg. den udsendte dagsorden; valg af dirigent og referent. Pkt. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Jan Hansen, HK 347 valgt uden modkandidater. Pkt. 2. Valg af referent: Bestyrelsen foreslog foreningens sekretær Steen Birketoft - valgt uden modkandidater. Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indkaldt jfr. foreningens vedtægter, og derfor beslutningsdygtig. Pkt. 3. Afstemning om mulig overgang til fiber-løsning: Eneste punkt til behandling på den ekstraordinære generalforsamling var bestyrelsens forslag til en mulig overgang til fiberløsning for fremføring af TV-signal og internet. FM oplyser at bestyrelsen blev ved den ord. Generalforsamling tidligere på året pålagt at undersøge mulighederne for at omlægge til fiberløsning. Det blev klart at Energi Fyn er den eneste udbyder på Fyn, der tilbyder fiberløsning til foreninger. Lilja Brandstrup Andersen fra Energi Fyn orienterede om teknikken og mulighederne i forbindelse med fiberløsning: Fyn startede fibernet-opbygningen i 2004 på NØ-Fyn. Der leveres produkt til private, foreninger og firmaer. Der vurderes at kunne leveres fibernet til omkr husstande på Fyn, og aktuelt er dette sket til ca. 50% af det mulige antal. Fiberkablet er 16 gange tyndere end et hårstrå, og et enkelt kabel kan levere telefonforb. Til hele Kina. Det nye der kommer på TV-fronten er Ultra-HD og mange husstande streamer meget, alle går på nettet i den enkelte husstand og jo flere der er på, jo højere hastighed og båndbredde kræves der af internetforbindelsen. Mange ejendomsmæglere bliver stillet spørgsmål om der er fibernet i området. Mange familier benytter Skype til kommunikation med familiermedlemmer langt væk alt dette kræver en højhastighedsforbindelse/stor båndbredde. 20 Mbit vil den forbindelse være, der leveres til TV, og det vil give flottere billeder, uden risiko for pixelering. I forhold til internet vil det være en 50/50 up-/download forbindelse. Side 1 af 6

2 Der kan også leveres telefoni. Og der er i det planlagte anlæg så rigelig med båndbredde, at anlægget er fremtidsssikret. Mere konkret, så graves der små rør ned, og ind gennem dem blæses fiberkablerne. Skulle udviklingen komme med noget andet der er bedre end fiberkabler, så kan fiberen altid trækkes retur, og det nye kan blæses ind i stedet. Men uanset hvad, så er der så stor båndbredde til rådighed, at der ikke vil være problemer med at rumme alt. Lilja Andersen gennemgik herefter programpakkerne (oversigten har været sendt ud sammen med indkaldelsen. Der henvises derfor til denne). Ud over det almindelige tv tilbydes også en box-løsning, der bl.a. indeholder mulighed for net-flex, og der er Start-forfra, samt der er optagefunktion på boxen. Desuden er det kanalbutik og web-tv. Kanalerne ud over de kanaler der ligger i de enkelte pakker, kan bestilles enkeltvis, og disse kanaler bestilles via boxen. Hver enkelt husstand får hver sit seperate kabel. Fiberkablet går ind til en fordelerboks i huset, og derfra trækker den enkelte husstand kabler videre til de enkelte TV-apparateter. TV-priser er opgivet som 2015 priser: 109,- kr/md.for grundpakke 324,- kr/md for mellempakke 439,- kr/md for stor pakke 99,- kr./md for box Internet: 50/50 = 279,- 60/60 = 299,- 90/90 = 399,- Pris for etablering; egentlig 2.000,- kr pr. husstand. Men Energi Fyn tilbyder at gøre det gratis til alle foreningens medlemmer. Rent praktisk sættes en lille boks på ydersiden af huset, og på indersiden monteres en lidt større fordeler-boks. Der er fra den indre boks TV-signal, internet samt telefoni. Den enkelte husstand har inden anlægsarbejdet går i gang - mulighed for selv at vælge/udpege hvor kablet skal føres ind i huset/boksene skal monteres. Spørgsmål: VK 19: Kræves det at man tager internet for at man kan få TV? NF: Det der stemmes om er evt. at overgå til anden leverandør, så grundlæggende ja. Side 2 af 6

3 HK 355: Er der Ethernet-port på boksen? Lilja: Ja der er 4 porte på den (men kun en IPadresse). HK 598: Der kan vælges forskellige udbydere, men de er alle begrænsede hvis der vælges at holde fast i en løsning med kobber-kabler som nu. KK 20: Kan man vælge alene at få TV. Der er ikke krav om Internet? FM: Der kan vælges internet fra eller modsat, man har lov til kun at vælge internet uden TV. VK 7: Mener at telefonpriserne hos Energi Fyn er 100% dyrere end Stofa. VK 39: Etableringsomkostninger foræres anlægget til foreningen? Lilja: Energi Fyn leverer nyt anlæg (:fiberkabler), men rør ved ikke ved det eksisterende kobber som foreningen har nu. Selve gravearbejdet og andre udgifter i forbindelse med etableringen betales af Energi Fyn. Foreningen skal IKKE betale noget i forbindelse med gravearbejde og etablering. Energi Fyn står for etablering, drift og vedligehold og det koster ikke foreningen noget. Foreningen er bundet af en 5 årig kontrakt. Efter de 5 år kan aftalen genforhandles eller foreningen overgå til en ny leverandør hvis dette ønskes. HK230: Hvad koster det foreningen at komme ud af aftalen med Stofa hvis man vælger Energi-Fyn? (NF besvarer dette senere) NK 17: Fritvalgs-kanaler kræver det boks? Lilja ja der kræves boks. Energi Fyn har ikke en en kortløsning. KK 20: Mener at der vil gå lang tid fra det etableres til det virker (henviser til en avisartikel for nylig). Lilja: Der kræves kun én box, og der kan trækkes lige så mange TV som der kan nu. Der skal IKKE box til hver TV. Hvis man ønsker andet end de kanaler der ligger i pakkerne skal man have en box. Nøjes man med standardpakkerne kræves ingen box. HK 230: Hvad er skæringsdatoen for dette? (NF besvarer dette senere). VK 75: Kan man nøjes med at købe boksen, og dermed ikke betale leje pr. md.? Lilja. Korrekt men det må forventes at den vil skulle opgraderes/udskiftes ca. hvert 4. år, så anbefaler leje. VK 243: Hvad sker der med min nuværende mailadresse hos Stofa. Lilja : Den kan ikke bibeholdes. KK 20: Kan man nøjes med at betale til TV. Lilja; Ja man skal ikke have internet hvis man ikke man ønsker det. Hk 610: Stiller et spørgsmål af teknisk karakter til adressen. HK 221: Minimumpakken vil være dyrere og mener at fastnet er dyrere end det man får fra Stofa. Side 3 af 6

4 KK 144: Er Energi Fyns priser for stor pakke end Stofa s?. Lilja : Nej Energi Fyn er ca. 100 kr. billigere. KK 3: De garanterede hastigheder er kun til Energi Fyns host og ikke ud i verden. Lilja: De angivne hastigheder er GARANTEREDE. Der kan forekomme flaskehalse i udlandet, men det er ikke Energi Fyn der ikke kan levere, det er andre firmaer der evt. ikke garantere i den del af verden hvor de ligger. Den hastighed man får ind i huset den er garanteret. Hvad andre sender med har jo intet med Energi Fyn at gøre KK20: NK 13: Kan der forudses stigninger i priserne hos Waoouv? Lilja: Der kan ikke stilles garantier for at priserne ikke stiger. Det er kanaludbyderne der som udgangspunkt fastsætter priserne for et år af gangen. Der forhandles priser hvert år, men der er typisk en regulering omkr. 1/1. KK98: Vedr. tilkøbspakker til div. Standardpakker. Lilja: Det er den aktuelle pakkestruktur, men hvordan den bliver i 2015 vides ikke. KK 171: Spørger til et servicegebyr. Lilja: Der kommer IKKE et servicegebyr for foreningen. HK 266: Har foreningen mulighed for at påvirke pakkesammensætningerne i Waouv. Lilja; Som det ser ud i dag er dette ikke muligt. Ønsker man andet og mere end det der er standard i de enkelte pakker, så er man henvist til at købe en boks, der giver mulighed for tilkøb af enkelt-kanaler. VK 7: Har grundpakke og gerne vil have f.eks. Charlie. Lilja : Dette vil kræve box. VK 231: Der er adgang til Netflix? Lilja; Ja men der er ikke betalt for selve netflix, der er kun adgang. NF har samlet nogle svar på forventede spørgsmål: Priserne gælder kun såfremt foreningen består som nu.nedlægges foreningen vil Energi Fyn IKKE kunne tilbyde den fremsatte løsning, da der så vil være tale om enkelthusstande og IKKE en forening. Alle udgifter til servicekontrakt servicepakker, strøm m.m. til Stofa disse udgifter vil forsvinde. Dette betyder at man fra bestyrelsen har regnet på økonomien; og man vil gøre hvad man kan for at reducere selve kontingentet til foreningen. Hvor meget vides ikke men den vil i givet fald blive reduceret kraftigt. Dette er dog noget der vil skulle vedtages på den kommende generalforsamling. Hvis aftalen opsiges nu vil vi have 2 års opsigelse. Men Energi Fyn vil skulle bruge 9 12 mdr. for at grave og etablere. 1/ vil man senest være klar til at overgå til den nye fiberløsning fra Energi Fyn. Side 4 af 6

5 Bestyrelsen vil undersøge om det evt. er muligt for foreningen at komme hurtigere ud af aftalen med Stofa. Dette vides endnu ikke, men det undersøges hvad det i givet fald vil koste. Der kommer på et tidspunkt en ny platform Doxis 3 (er endnu ikke i anvendelse), men Stofa har ikke kunnet garantere at vores eksisterende anlæg vil kunne håndtere denne løsning MÅSKE hvis der sker en udbygning af foreningens anlæg. HK 230: Hvis vi opsiger aftalen med Stofa med den givne varsel, vil det så være gratis? NF : Ja så er det gratis. VK 239: Svært at tro på at det er gratis at få anlægget etableret for foreningen. Hvornår kommer regningen? VK 344: Stofa er vist lige blevet købt af et jysk energiselskab. Kan/vil de lægge fibernet ned? FM: De ER blevet spurgt og man vil IKKE etablere fiber på Fyn. HK 598:Kan vores nuværende anlæg klare at køre de næste to år, indtil vi kan komme ud af aftalen? NF: ja der skulle ikke være behov for udbygninger frem til 2016 hvis vi bibeholder det vi har nu. HK 296: Der vil være en 5 årig binding? Har man så ikke en ekstra udgift til boksen???: Hvor kommer beløbet på 5.000,- pr. medlem som det opgives at ville koste af komme ud af aftalen med Stofa før tid? NF: Det er meddelt af Keyaccount manager fra Stofa. VK 223: Kan man ikke starte forfra uden merudgift hos Stofa? FM: Korrekt, men dette betales via foreningen i kraft af indtægter vi får bl.a. via masteleje. VK 244: Det er vigtigt at der siges ja til denne løsning det er nødvendigt med en fremtidssikring, og den angivne løsning er fremtiden. KK 199: Er absolut ikke tilfreds med Stofa de leverer ikke en god vare. Fiber er absolut en løsning der virker. KK20: Hvor mange udsendelser kan man optage samtidigt med at man ser et andet program? Lilja: Der kan optages et program mens man ser et andet. NF: Hvis der stemmes ja til forslaget, vil Energi Fyn tilbyde at komme til en temadag, hvor man nærmere præsenterer løsningerne KK 233: De pakker der aktuelt forefindes - er de faste? Lilja: Det er pakkerne som de ser ud nu i HK 610: Boxen der kan lejes. Er den nødvendig har netflix? Lilja: Nej den er ikke nødvendig. Generalforsamlingen overgik derefter til afstemning om det af bestyrelsen fremsatte forslag, nemlig at snarest muligt overgår til en fiberløsning til fremføring af TV-signal og internet. Side 5 af 6

6 Der var udleveret 152 stemmesedler (heraf 2 på baggrund af fuldmagter). Der blev afgivet 148 stemmer. Stemmefordelingen blev: 133 stemmer for, og 15 stemmer imod. Forslaget var dermed vedtaget. Pkt. 4. Eventuelt: Ingen ønskede ordet under Eventuelt, og dirigenten erklærede derfor kl generalforsamlingen for afsluttet, samt takkede de fremmødte for god ro og orden. Jan Hansen/Dirigent Steen Birketoft/Referent Side 6 af 6

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5 - for alle os med Stofa tv og bredbånd nummer 2 // 1. årgang // september 2015 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBUTIKKEN - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013 Toftlund Bynet Generalforsamling 2013 Vi befinder os i foreningens jubilæumsår Antenneforeningen for Toftlund By blev stiftet i september 1973, og vi kan så til efteråret fejre vores 40 års jubilæum. Jeg

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere