Arkitektonisk kvalitet og industrielle byggesystemer - råhuset i det aktuelle danske etageboligbyggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektonisk kvalitet og industrielle byggesystemer - råhuset i det aktuelle danske etageboligbyggeri"

Transkript

1 Nedenstående tekst er et uddrag af råmanuskriptet til et upubliceret forskningsarbejde; Arkitektonisk kvalitet og industrielle byggesystemer - råhuset i det aktuelle danske etageboligbyggeri udført efteråret 2005 og foråret 2006 på CINARK (Center for Industriel Arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole) af Arkitekt Kasper Vibæk Jensen og Arkitekt Ph.D. Thomas Ryborg Jørgensen. Teksten må ikke viderekopieres uden forfatternes tilladelse. VM Husene Af Plot Arkitekter Programmering: 221 boliger, fordelt med 108 i M Huset (alle ejerlejligheder) og 113 i V Huset (72 ejer- og 41 andelslejligheder). Lejlighedsstørrelserne spænder fra kvm. I M Huset er der derudover en daginstitution på 590kvm og lidt erhverv. I V Huset er der yderligere et fælleslokale. Etageareal: kvm. Færdigopført: marts Sted: C.F. Møllers Allé, Ørestad City. Arkitekt: Plot Arkitekter Bygherre: V HUSET A/S og M HUSET Aps, c/o Dansk Olie Kompagni A/S Rødovre. Entreprenør: Høpfner A/S (ved Per Høpfner). Råhusproducent: DS Elcobyg A/S. 1 Ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S. Indeværende analyse er delvist baseret på et interview gennemført den 30. marts 2006 og efterfølgende mailkorrespondance med Finn Nørkjær, Plot Arkitekter, der var projekteringsleder på VM Husene i Ørestaden. Der er suppleret med mailkorrespondance med ingeniør Alex Fraenkel, Projektchef Moe & Brødsgaard A/S, og en række artikler fra diverse tidsskrifter og publikationer indgår også som baggrundsmateriale. 2 Endelig er der indsamlet diverse konkret projektmateriale fra de gennemførte byggerier bl.a. fra Ejendomsmæglerkæden Homes Salgsmateriale 3 og fra VM husenes hjemmeside, hvor et omfattende oplysnings- og tegningsmateriale er tilgængeligt sammen med diverse udsagn fra Bjarke Ingels og Julien De Smedt. VM Husene består af to forskellige huse; V Huset og M Huset, og følgende analyse er derfor delt i to, med en efterfølgende sammenfatning og diskussion. De to analyser er yderligere underdelt i de tre råhusniveauer som bestemt i afsnittet Råhustypologi: 1) Råhusets konstruktive princip; dæk/tag og bærende dele, 2) Råhusets infrastrukturelle princip, og 3) Råhusets installationsprincip. Fig DS Elcobyg A/S har leveret hele elemententreprisen incl. montage: kvm betonvægge, kvm huldæk, 650ton betonsøjler/bjælker, 318ton stålsøjler/bjælker. 2 Se Bibliografi 3 Salgsmaterialet er lavet af PLOT, hvorfor det er blevet som PLOT ville have det (iht. interview Finn Nørkjær). 1

2 V Huset 1) Råhusets konstruktive princip Bærende skillevægge Langsgående præfabrikerede 180mm huldækelementer i beton i længder á 360 og 720cm, 4 og bærende tværgående betonelementvægge 5 i lejlighedsskel, enkelte steder suppleret med betonsøjler og bjælker. 6 Råhusets konstruktion placerer sig derfor primært i den konstruktionskategori vi i vores Råhustypologi har kaldet Bærende skillevægge. Fig Særlig aptering: Ikke-bærende facader og evt. yderligere skillevægge der er ikke-bærende. Lejlighederne sælges som et eller flere store rum i et, to eller tre plan, hvorfor yderligere skillevægge evt. stilles op afhængigt af den enkelte brugers behov i salgsmaterialets plantegninger gives der eksempler på hvor disse evt. kan placeres. Citat Julien De Smedt;»I dag vil folk have store rum og muligheden for selv at forme deres bolig. Derfor sælges boligerne i VM HUSENE som store et-rums boliger, eller det vi kalder New Yorker Lofts. Lejlighedernes variation i højden og bredden gør det muligt at indrette sig uden vægge. Og det betyder også, at man nemt kan opsætte skille- eller skydevægge og skabe et, to eller tre ekstra rum«. Og andetsteds;»de store åbne rum kan let tilpasses beboernes skiftende behov, f.eks. for en afskærmet hjemmearbejdsplads eller et børneværelse. Med få vægge eller foldedøre kan man ændre lejlighederne fra et- til to-, tre eller fire-rums boliger«. Og andetsteds;» lejlighederne minder om de klassiske New Yorker Lofts lejligheder med store, åbne og enkle rum, der giver ubegrænset plads til kreativitet og personlighed i indretningen«. 7 Finn Nørkjær formulerer sig tilsvarende i vores interview, og gør samtidigt opmærksom på et formelt problem i Danmark:» lige på det tidspunkt [ved projektstart] var der en del på tegnestuen der købte lejlighed og det første de gjorde det var at vælte alle væggene, og så bygge nogle nye op. Så intentionen var også at lave nogle store rum som ikke har nogle skillevægge, så folk selv måtte sætte dem op. Så det var tænkt ind at man - i den situation at man ikke havde to børn eller sådan noget - kunne bo der uden skillerum, men selvfølgelig også med. I V Huset (der er støttede andelslejligheder) havde vi et problem med dette, fordi man ikke kan opnå støtte uden at lejlighederne er færdigetablerede, men i M Huset (der alle er ejerlejligheder) var der mere frit spil«. Egenskaber og sammenhængskraft: V Huset består i en serialitet af toetages lejlighedsknuder, hvortil der gives adgang fra gennemgående altangange på husets nordside. Hver knude består af 2 toetages lejligheder der som rumlige tetris-figurer fletter sig ind i hinanden i et gennemgående horisontalt spænd fra nordfacade til sydfacade, med lejlighedernes ene halvdel mod nord i to etager. Fig.8 Lejlighedsknuderne flettes på to måder afhængigt af om altangangen er placeret oppe eller nede i forhold til lejlighedernes to etager, hvilket giver i alt fire forskellige lejlighedsudformninger 8 der yderligere varieres ved V Husets 4 Dækelementerne har en bredde på 120cm som udgangspunkt, men der er en masse undtagelser idet husets breddemål ikke er indrettet efter betonelementdæks modulmål (oplysningerne er givet af ingeniør Alex Fraenkel, Moe & Brødsgaard A/S). 5 Dimensioner på betonvægge er dimensioneret til minimal størrelse, hvorfor der er mange forskellige tykkelser (150mm, 180mm, 200mm, 250mm og 300mm) (oplysningerne er givet af ingeniør Alex Fraenkel, Moe & Brødsgaard A/S). 6 Søjler og bjælker er dimensioneret til minimal størrelse, hvorfor der er mange forskellige størrelser. De fleste bjælker er stålbjælker, hvilket er anvendt for at undgå synlige bjælker i lejlighederne (oplysningerne er givet af ingeniør Alex Fraenkel, Moe & Brødsgaard A/S). 7 De tre citater er alle fra VM Husenes salgsmateriale. 8 Lejlighedstype V1 og V2 i den ene knude med altangangen placeret oppe, og lejlighedstype V3 og V4 med altangangen placeret nede (lejlighedsbetegnelserne er fra VM Husenes salgsmateriale). 2

3 knæk, gavle og stigende tagflade, hvor mere komplekse former og varianter opstår, men også mere simple enetages lejligheder. Kombinationen af knudeprincippet og den knækkede og stigende bygningskrop giver tilsammen en overraskende stor diversitet af lejlighedsudformninger med i alt 113 lejligheder fordelt på 40 forskellige varianter 9 Fig Eller som Finn Nørkjær formulerer det i vores interview:» V Husets ide med at skubbe til den [ knække huset]så man fik orienteret udsigten, det var helt basic, det kom ret hurtigt, og sammenholdt med den her ide [den skrå tagprofil], så var der ligesom en ramme der var linet op på det her, og så kom det jo som en gave alt det andet [den store kompleksitet]. Det her er jo ikke noget der er tænkt, man kan jo ikke tænke sådan en lejlighed her, så er man jo åndssvag eller snørklet, men den her den giver jo sig selv fordi den ligger på et hjørne, der kommer en anden lejlighed der, der står et trappetårn herinde og på den måde gøre en gave af de her små parametre på råhusplanet der får generet så mange ting i huset helt af sig selv. Vi har ikke tænkt, nej for helvede nu begynder det at blive lidt kedeligt, vi må hellere lige give den noget gas«. 2) Råhusets infrastrukturelle princip - Altangang Egenskaber og sammenhængskraft: Gennemgående udvendige altangange på hver anden etage på nordsiden af huset på 2., 4., 5., 7. og 9. etage. Fig. 11 Bemærk omvendingen fra 4. til 5. etage der markerer et skift i knudetype hvor lejlighedsknuderne ved altangangene på 2. og 4. etage er med altangangen placeret oppe i forhold til lejlighedernes to etager, og lejlighedsknuderne ved altangangene på 5.,7. og 9. etage er med altangangen placeret nede. På 10. og 11. etage er der ikke altangange, men adgang til en enkelt lejlighed pr. etage fra det indvendige trappetårn, foruden den fælles tagterrasse på 11. etage. Altangangene nås via tre indvendige trappe- og elevatortårne; én centralt placeret i knækket og én i hver ende (altangangene på 7. og 9.etage kan dog kun nås via to trapper centralt i knækket og i vestenden, og lejlighederne på 10. og 11.etage kan kun nås via trappen i vestenden). Fig. 12 Indkigsgenerne fra altangangen reduceres, da alle lejligheder er toetages mod nordfacaden, hvorfor lejlighederne også sikres uforstyrret adgang til nordfacaden, enten over eller under altangangen Derudover er alle typer forskelligt apteret, hvorfor alle er unikke (iht. interview Finn Nørkjær). 10 En løsning der også anvendes i Det Nye/Fleksible Etagehus af Arkitema. Se tidligere analyse. En del lejligheder har dog spisekøkken direkte mod altangangen, hvor andre har et måske mere diskret møde mellem private rum og de semioffentlige altangange. For evt. interesserede ud i denne problematik vedr. VM Husenes artikulation af mødet mellem det private og det offentlige; se bl.a. diskussionen mellem Bjarke Ingels og Lektor Arkitekt Christoffer Harlang i TV-udsendelsen Stjernearkitekterne kommer. Farvel til kassearkitekturen (DR2 TemaTirsdag kan lånes på KASB). Og Merete Ahnfeldt Mollerups artikel Det nye liv i Arkitektur DK 1/2006 s Nærværende forskningsprojekt berører ikke denne problematik, da denne primært knytter sig til valget af facadeaptering, facadeløsningen er naturligvis muliggjort af råhuskonstruktionen, men selvfølgelig ikke en uafvendelig konsekvens. Facaderne kunne for så vidt også have artikuleret et mere diskret møde, men Bjarke Ingels argumenterer, i ovennævnte TV-udsendelse, for at den valgte løsning med glas fra gulv til loft er en mere fleksibel løsning, ud fra den overvejelse at det er nemmere for brugerne at afskærme et glasparti, end at åbne et mere lukket facadeparti. Den valgte løsning giver derfor brugerne mulighed for selv at vælge om de vil have meget dagslys og en stor udkigsflade, med deraf følgende eksponering for indkig, eller om de i højere grad vil vægte deres privathed. Dette er selvfølgelig rigtigt, men det har stadigvæk den konsekvens at der eksponeres en meget stor grad af individualitet på facaderne i den meget synlige individuelle måde der afskærmes (eller ikke afskærmes) på, hvorfor VM Husene etablerer en pudsig dialog med Hoff & Ussings ikke-realiserede 1. præmieprojekt fra DAL s etagehuskonkurrence fra 1970, hvor der tilsvarende (men selvfølgelig på en lidt anden måde) eksponeres en meget bogstavelig (og foranderlig) collage af individualitet i facadeudtrykket (hvor fx Lundgaard & Tranbergs Tietgenskollegium i Ørestad Nord, i højere grad fremviser et repræsenterende og af arkitekten komponeret fiksérbillede af de indre individuelle kollegieværelser). 3

4 Fig. 13 Eller som Finn Nørkjær formulerer det i vores interview:» V Huset, det var det vi startede med, og da det skulle være billigt blev det et altangangshus. Vi havde en fornemmelse af at det nok var det billigste man kunne lave. Man kan så sige at det er et udviklet altangangshus, fordi et altangangshus jo er dybt irriterende hvis man kun har en etage ud til altangangen, fordi du så altid får øje på de folk der går forbi. Men fordi du altid spænder over to etager, så har du altid en etage som vender helt ud til facaden, så du har også fået reduceret altangangene til kun at være på hver anden og nogen gange til hver tredje etage, og på den måde får du lejlighederne til at gå helt ud til facaden. M Huset gør lidt det samme bare mere radikalt for der ligger gangen inde i midten så du får hele facaden til boligen, hvilket er et af de helt store clous i M huset«. V Husets infrastruktur placerer sig ikke overraskende i den infrastrukturkategori vi i vores Råhustypologi har kaldet Altangangsprincip, hvilket er en vigtig forudsætning for den store diversitet af lejlighedsformer. Altangangsprincippet giver mulighed for fleksibel tilslutning til lejligheder langs facaden, og begrænser dermed ikke de enkelte lejligheders størrelse i forhold til en given afstand mellem trappeopgangene, hvilket fx er en begrænsning det (i Danmark) almindelige opgangsprincip som regel medfører. 3) Råhusets installationsprincip - Skaktprincip Samlet føring i vertikale skakter der er ført helt igennem. Skakterne går igennem et eller flere steder i hver lejlighed afhængig af om toilet og køkken ligger op ad hinanden. V Husets installationsprincip placerer sig derfor i den installationskategori vi i vores Råhustypologi kalder for Skaktprincip. Generelt er installationsdelen ikke søgt udfordret, men benytter sig af velkendte principper. M Huset 1) Råhusets konstruktive princip Bærende skillevægge Langsgående præfabrikerede 180mm huldækelementer i beton i længder á 360 og 720cm, 11 og bærende tværgående betonelementvægge 12 i lejlighedsskel, enkelte steder suppleret med betonsøjler og bjælker. 13 Råhusets konstruktion placerer sig som V Husets råhus derfor primært i den konstruktionskategori vi i vores Råhustypologi har kaldet Bærende skillevægge. Citat interview med Finn Nørkjær:» det skulle være billigt, billigt, billigt, og hvad er billigt, jo det er betonelementer 360, det er det gyldne mål, det er det billigste betonelement du kan købe, det blev altså modulet, både V og M Huset er bygget op af 360 moduler fuldstændigt, og når man tager fx M Husets tre standardlejligheder og sætter dem sammen, de her totalt irregulære lejligheder og sætter dem sammen, så er det en boks der er tre etager høj, to fag bred og spænder over midten 320 pr. gang, den udhulning og manglende dæk der så er nogen steder, den konfiguration, vi ligesom graver ind i det volumen, det er det der gør at det traditionelle 360 modul er blevet udfordret, for normalt der ville man jo have 11 Dækelementerne har en bredde på 120cm som udgangspunkt, men der er en masse undtagelser idet husets breddemål ikke er indrettet efter betonelementdæks modulmål (oplysningerne er givet af ingeniør Alex Fraenkel, Moe & Brødsgaard A/S). 12 Dimensioner på betonvægge er dimensioneret til minimal størrelse, hvorfor der er mange forskellige tykkelser (150mm, 180mm, 200mm, 250mm og 300mm) (oplysningerne er givet af ingeniør Alex Fraenkel, Moe & Brødsgaard A/S). 13 Søjler og bjælker er dimensioneret til minimal størrelse, hvorfor der er mange forskellige størrelser. De fleste bjælker er stålbjælker, hvilket er anvendt for at undgå synlige bjælker i lejlighederne (oplysningerne er givet af ingeniør Alex Fraenkel, Moe & Brødsgaard A/S). 4

5 bærende skillevægge ned igennem alle steder, der er vi så gået op til 720 og bare den lille øvelse har gjort at så pludselig kunne man sprænge en masse rammer«. Særlig aptering: Som V Huset. Egenskaber og sammenhængskraft: M Huset består i en serialitet af treetages lejlighedsknuder omkring en i bygningskroppen centralt placeret korridorgang på hver 3. etage. Hver knude består af tre lejligheder i et gennemgående horisontalt spænd fra sydfacaden til nordfacaden. Lejlighederne fletter sig som rumlige tetris-figurer omkring hinanden og spænder vertikalt over to eller tre etager Fig. 14 Princippet er inspireret af Le Corbusiers Unité d Habitation 14, Fig men hvor Unité-princippet kun fletter en knude i snittet bestående af to over hinanden spejlvendt liggende lejligheder omkring en korridor knuden fordeler sig altså over tre etager i snittet, men kun et fag i plan 15 fletter M Huset en mere kompleks knude der involverer tre lejligheder hvor fletningen foregår i både snit og plan. Knuden fordeler sig over tre etager i snittet og to fag i plan, hvilket giver en større diversitet af lejlighedsformer der ved dette greb danner tre reelt forskellige lejligheder; 2 toetages og 1 treetages. 16 Derudover skabes en endnu større diversitet ved at knuden varieres ved bygningskroppens knæk, gavle og optrappende tagflader, hvor mere komplekse former og varianter opstår, men også mere simple enetages varianter. Kombinationen af det komplekse knudeprincip og den komplekse bygningskrop giver tilsammen en overraskende stor diversitet af lejlighedsformer med i alt 108 lejligheder fordelt på 36 forskellige varianter Fig ) Råhusets infrastrukturelle princip - Korridorprincip Centralt placerede indvendige korridorgange på hver 3. etage. 17 Egenskaber og sammenhængskraft: Korridorprincippet har en vigtig egenskab i forhold til det almindelige opgangsprincip, der består i, i højere grad at give fleksible adgangsmuligheder til de enkelte lejligheder, hvilket i M Husets tilfælde er en vigtig forudsætning for den store diversitet af lejlighedsformer. Bygningens karakteristiske M-form inddeler bygningskroppen horisontalt i tre knæk og fire afsnit, og de på hver 3. etage placerede korridorgange forskyder sig vertikalt fra afsnit til afsnit i den optrappende bygningskrop. I første afsnit fra vest er der korridorgange på 3., 6. og 9.etage. I andet afsnit fra vest er der korridorgange på 1., 4. og 7.etage. I tredje afsnit fra vest er der korridorgange på 2. og 5. etage. Og i sidste og fjerde afsnit fra vest er 14»Inspireret af Le Corbusiers Unité d Habitation har arkitekterne videreudviklet tanken om boformer for det moderne menneske«(citat fra VM Husenes salgsmateriale). 15 Der varieres dog også med større lejligheder der fordeler sig over to fag. 16 Lejlighedstype M1 og M3 er toetages og M2 treetages (lejlighedsbetegnelserne er fra VM Husenes salgsmateriale). 17 Fem lejligheder i stueplan har dog indgang direkte fra terræn. 5

6 der korridorgang på 3. etage. 18 Korridorgangene kan nås via fem trapper; én i hver ende og én placeret i hvert af de tre knæk, hvor trappetårnene i de to yderste knæk også er udstyret med elevator alle korridorgange kan altså nås via to trapper og en elevator Fig. 19 Dette komplekse infrastrukturelle netværk har visse positive implikationer; fx hvad angår det store antal flugtveje der muliggøres, hvilket har medført at korridorprincippet, der normalt ikke godkendes af brandmyndighederne i Danmark, har kunnet gennemføres. Eller som Finn Nørkjær formulerer det: [korridorgange]»er jo forbudt i forhold til bygningsreglementet vi har fået lavet en brandstrategi på det for det første hænger hele huset sammen du bor ikke i én opgang, alle gange har altid to udgange, der er lys og udsigt og dermed også mulighed for at røgventilere. Altså Marseilles [Unité d Habitation i Marseilles af Le Corbusier] det er jo én lang korridorgang, havde vi gjort det var vi aldrig kommet igennem med det. I modsætning til en almindelig opgang hvor du har to til fire lejligheder og kun en trappe, vi har altid to så brandstrategirapporten konkluderer at det er et sikrere hus end andre huse og det er dét der har gjort at vi har kunnet komme igennem med det så det er ikke en svækkelse af de regler der er i Danmark der har gjort at vi kunne bygge det her, tværtimod«. 19 En anden fordel ved den komplekse infrastruktur er af social karakter, ved det at alle beboere i bygningen kan besøge alle andre beboere i bygningen, foruden de fælles tagterrasser, uden at gå ud af bygningen 20 - en arkitektonisk egenskab der skaber øget sammenhængskraft ved at give mulighed for intern cirkulation. Og denne sociale dimension i infrastrukturen er yderligere kvalificeret ved at korridorgangene har en bredde der muliggør ophold for legende børn o.a. 21 -»M Husets midtergange er brede og fungerer som små torve «, som det er formuleret i VM Husenes salgsmateriale. 22 Eller som Bjarke Ingels forestiller sig det;» måske ender det med, at på en af gangene kan folk lide hinanden så godt at de lader dørene stå åbne, så det virkelig bliver et socialt rum«. 23 Ved at kombinere egenskaber ved korridoren med egenskaber ved torvet gives mulighed for noget, der kan siges at udgøre mere end summen af egenskaberne en mulig arkitektonisk merværdi er skabt gennem øget sammenhængskraft. 24 Derudover opdeler bygningens knæk korridorgangene i fire kortere stræk og lader dem åbne sig ud i facaderne i alt otte gange (to gange for hvert af de fire afsnit), i modsætning til de to gange (en i hver gavl) det er normalt i en tilsvarende men ret bygningskrop, hvorfor der i M Huset sendes langt mere dagslys ind, end hvad man normalt forventer i korridorgange, hvilket igen bidrager til korridorgangenes rumlige kvaliteter og deraf følgende funktionelle og sociale muligheder. 18 Bygningskroppens tre knæk og den vertikale forskydning af korridorgangene giver i alt ni korte og lyse korridorgange frem for de fem lange og mørke korridorgange et tilsvarende antal etager ville afstedkomme hvis M Huset blot gentog Unité-princippet i en ret bygningskrop. 19 Fra interview med Finn Nørkjær. 20 Som der står i salgsmaterialet;»gangene forbinder alle etager og lejligheder i hele byggeriet med adgang til husets elevator- og trappekerner, så bevægelse rundt i bebyggelsen altid sker hurtigt og tørskoet«21 Citat fra interview: CINARK:»Hvad med M Husets korridorgange?«finn Nørkjær:»Ja det er også sjovt at se, de bliver jo også brugt, der er et par stykker fra tegnestuen der bor der, og de holder jo fester derude og ungerne de kører jo rundt på små trehjulede, der sker mange ting derude, og der er jo selvfølgelig også nogen der bruger det til skrammel, det er selvfølgelig jo irriterende, det må ejerforeningen jo finde ud af at stoppe.«22 Disse korridorganges kollektive kvaliteter kan sammenlignes med altangangene i de første udgaver af Det Fleksible Etagehus (ref.), hvor korridorprincippet ikke har altangangsprincippets indkigsproblem man må dog spørge til om de rumlige kvaliteter i de mere lukkede korridorgange i VM Husene er tilsvarende? 23 Fra TV-Udsendelsen; Stjernearkitekterne kommer. Farvel til kassearkitekturen. (DR2 TemaTirsdag). 24 Eller som Finn Nørkjær formulerer det i vores interview:»normalt har man jo et brutto/netto forhold; hvad er inde i lejlighederne og hvad er trapper? Det ligger en anelse højere her men ikke ret meget, og en del af det dumme bruttoareal der normalt bare er trapper, det får du gratis med her der skal ikke ret mange kvaliteter ind i det før det giver en nettogevinst«. 6

7 3) Råhusets installationsprincip - Skaktprincip Samlet føring i skakter, placeret et eller flere steder i hver lejlighed afhængig af om toilet og køkken ligger op ad hinanden. Husets installationsprincip placerer sig derfor i den installationskategori vi i vores Råhustypologi kalder for Skaktprincip. Men i modsætning til V Huset er skakterne ikke gennemgående i M Huset, men kombineret med tværgående føringer grundet husets komplicerede geometri eller som Finn Nørkjær formulerer det:»v Huset er heldigvis ret traditionelt, forstået på den måde at der er nogen skakter der går lige igennem, hvorimod M Huset er så komplekst i sin lejlighedskonfiguration at det er aldeles utraditionelt rent installationsmæssigt, men det er ikke noget vi er særlig stolte over, for det har simpelthen bare været noget bøvl, det har været åndssvagt (griner), alt for besværligt simpelthen der findes ikke én lodret føring der går lige ned i M Huset, altså der ligger et par stykker ude ved trapperne, men 90% af installationsføringen er ikke lodret«25 Sammenfatning og diskussion VM Husenes karakteristiske storform - i grundplan de knækkede former som et V og M (der har givet byggeriet sit ubeskedne/selvironiske navn) og den øst-vest stigende profil med V Husets skrånende tagflade og M Husets trappeprofil er givet som et svar på, og en positivering af en række kontekstuelle forhold. Den stigende profil er et forsøg på at optage skalaspringet fra Vestamagers lave parcelhuskvarter øst for VM Husene til Ørestadens høje byggeri vest for VM Husene, ved at stige fra 4 til 11 etager (17 til 37 meter). Den knækkede grundplan sikrer alle lejligheder optimeret lysindfald 26 og udsigt Fig. 20 VM Husenes råhus er helt overordnet betinget af disse konteksttilpasninger, og de former og den kompleksitet som dermed påføres råhuset vendes i projektet til en styrke og en muliggørelse af en stor diversitet af unikke lejligheder. Den generelle erfaring som en sådan specifikt situeret strategi må medføre, er at andre kontekster må afstedkomme andre former og dermed andre muligheder, så set fra et systemisk perspektiv og en potentiel erfaringsvidereførsel, rummer VM Husenes strategi og råhusprincip altså umiddelbart et stort potentiale for en fortsat udvikling af lejlighedstyper og dermed for en videreudvikling af etageboligbyggeriet mere generelt. Det kvalitetsmæssige perspektiv peger derfor i retning af, i højere grad at kunne efterkomme et nutidigt behov for en større mangfoldighed af sociale organiseringer og dermed korrelere til den store diversitet af livsformer der præger vores samfund i dag. 27 Man må dog nødvendigvis stille det spørgsmål om dette potentiale for alvor er udfoldet i VM Husene, eller om de opførte lejligheder alligevel ikke, på trods af en umiddelbart høj formmæssig diversitet, er skåret over den samme læst, der alligevel går i retning af et ret begrænset udbud af organiseringsmuligheder og sociale livsformer? En gennemgang af de muligheder de enkelte lejligheder tilbyder, viser dog tydeligt at selv om en stor del af lejlighederne er variationer af de samme typer, giver selv små variationer forskellige oplevelser og indretningsmuligheder, hvilket er afgørende for brugerne og disses behov for et individualiseret og dermed identitetsgivende hjem og den dagligdags betydning af dette må ikke undervurderes. Eller som Finn Nørkjær formulerer det i vores interview:»det er jo fantastisk at komme der ud nu, det giver en helt vild 25 Fra interview gennemført den 30. marts »Ingels: Selve VM HUSENEs hovedform, det karakteritiske V og M, er opstået, fordi vi ville give lejlighederne maksimal udsigt og lysindfald uden at man kan kunne se ind i dem udefra. Ved at knække og vinkle bygningskroppene har vi sikret alle lejligheder en fantastisk udsigt over enten den nyanlagte park eller Vestamagers landskab af villahaver.«(vm Husenes salgsmateriale). 27 Se begrebsapparat; Kompleksitet. 7

8 identitet til folk at de hver har en unik lejlighed, så folk går på ture til hinanden hele tiden og det syntes vi jo i starten også var fedt, hvis vi inden for det her byggesystem kunne få sådan noget ind som alle moderne byggerier får skudt i skoen; at det er kedeligt og det er for ens og der er to lejlighedstyper, en stor og en lille«. VM Husenes formrigdom og forskelsspil er identitetsbefordrende, eller som Ole Thyssen mere generelt har formuleret det:» moderne identitet er bundet til forskel«. 28 Kvalitet og værdi knytter sig også til de identiteter man kan danne, i kraft af at der er forskel på de steder vi bebor og forskelle fordrer variationer og formrigdom. Julien De Smedt fremhæver i salgsmaterialet formrigdommen i de ældre herskabslejligheder i indre by og brokvartererne som et forbillede 29 - en formrigdom der genkaldes i VM Husene, uden en nostalgisk tilbagegriben til fortidige typer og disses mylder af små rum, mørke korridorer, kroge og nicher - formrigdommen slår i VM Husene i højere grad igennem som variationer af lejlighedernes store og åbne rum. De forskellige indretningsmuligheder dokumenteres til dels i de indrettede plantegninger i salgsmaterialet, hvor det dog også afsløres at enkelte lejligheder er ret problematiske, 30 men generelt ser det dog ud til at være løst overraskende godt i de fleste varianter, 31 på trods af den væsentlig større arbejdsbyrde projektets generelle kompleksitet og lave gentagelseskoefficient må have medført. Generelt må man dog sige at denne del af projektet (som det fremstår i salgsmaterialet) forekommer at være knap så gennemarbejdet, hvorfor en undersøgelse af brugernes egentlige anvendelse og indretning af lejlighederne vil være et interessant studie, der desværre rækker ud over dette projekts ressourcer. PLOTs strategi i forhold til det produktionsapparat de med VM Husene har været i dialog med, fremgår bl.a. af følgende dialog citeret fra VM Husenes salgsmateriale:»hvordan er det lykkedes at bygge VM HUSENE, uden at udgifterne eksploderede? De Smedt: Vi har arbejdet tæt sammen med bygherren og projektudvikleren. Og vi har tilpasset de arkitektoniske løsninger til entreprenørens produktionsapparat. Derfor er alle løsninger skræddersyet, så vi har fået mest mulig ud af det, som de enkelte producenter har leveret. Ingels: VM HUSENE er egentlig traditionelle stabelhuse med bærende vægge, der er anbragt ovenpå hinanden. Komponenterne er helt de samme som i mange andre byggerier, de er bare sat sammen på en helt ny måde«. 28 Ole Thyssen: En mærkelig lyst, Om iagttagelse af kunst s »VM HUSENE har en romantisk rigdom på former. En rigdom, der ellers er forbeholdt ældre herskabslejligheder i indre by og brokvartererne.«30 fx lejlighedstype m7 (2 stk.) og m19 (2 stk.). 31 Hvis man i øvrigt ikke ser noget problem i at langt de fleste lejligheder er uden entré, hvorfor man fra korridor- eller altangangene træder direkte ind i et opholdsrum eller køkken. Følgende diskussion mellem Bjarke Ingels og Lektor Arkitekt Christoffer Harlang om denne problematik udspandt sig i TV- Udsendelsen; Stjernearkitekterne kommer. Farvel til kassearkitekturen. (DR2 TemaTirsdag):»CH: hele den overgang, altså den arkitektoniske bearbejdning, der sker alene ved den her dør, der er ikke nogen arkitektonisk artikulation af det møde mellem det offentlige og det private, det foregår sådan her ik [klapper hænderne hårdt sammen]. Der synes jeg at hele den måde hvorpå vi har lavet boliger på i mange mange hundrede år, bliver sådan lidt til grin i det der, fordi det bare er en dør og så er jeg på et hotel eller? BI: Hvis du spørger et almindeligt menneske på gaden, hvad der skal til for at komme ind i en bolig du skal have en dør så du kan komme ind. CH: Hvad skal arkitekterne så tilbyde? BI: De skal tilbyde nogle åbne rammer, i virkeligheden nogle kvm. CH: Nej, vi skal tilbyde meget mere end det Bjarke, det er alt for lidt, det er alt for lidt bare at tilbyde åbne rammer og kvm., det kan enhver tilbyde, det kan ingeniøren og developeren og entreprenøren tilbyde. Det som vi skal tilbyde som arkitekter, det er en indlevelse i hvordan det er at være menneske. BI: Det er ikke altid at opgaven, hvordan man kommer ind i en lejlighed er et stort og smertefuldt øjeblik, for nogen mennesker er det bare et spørgsmål om at komme fra den her gang og ind i din egen store fede dagligstue og længere er den ikke«. 8

9 Som det fremgår af ovenstående og den foregående gennemgang af de to huses råhusprincip, er VM Husenes råhusprincip ikke et princip der udfordrer dets produktionsapparat på den måde at det bidrager til dettes udvikling i kraft af nye eller bedre produkter og/eller nye eller bedre produktionsmetoder og muligheder. Det som udfordres, eller rettere udfoldes, er det variations- og løsningsrum der allerede er til stede som potentiale i det givne produktionsapparat, som omvendt kun sjældent udfoldes og forløses så radikalt som i VM Husene -»Komponenterne er sat sammen på en helt ny måde«, som Bjarke Ingels formulerer det - det er i hvert fald svært at udpege andre danske etageboligbyggerier (både nutidige og ældre) som udnytter de rumlige muligheder i dette råhusprincip i så vidt et omfang som VM Husene. VM Husene er baseret på det samme konstruktive råhusprincip som næsten alt andet etageboligbyggeri der opføres i Danmark i dag. Men i forhold til langt størstedelen af disse har VM Husenes råhus en langt større kompleksitet indenfor en tilsvarende hvis ikke billigere økonomi, 32 og de deraf muliggjorte lejlighedstyper har en langt større diversitet, med en række positive sociale implikationer som tidligere redegjort for. Sat lidt på spidsen opererer langt størstedelen af det danske boligbyggeri i dag med en strategi hvor råhusets form gentages fra bygning til bygning, uafhængigt af mere prekære situative faktorer - kun størrelser og aptering skifter. Hvorimod VM Husene opererer med en strategi hvor ikke kun apteringen kan varieres, men også råhusets konkrete form varieres afhængigt af situative faktorer, kun råhusets produktionsprincip gentages hvilket er en strategi, der i højere grad minder om mass costumization 33 principper.»grundideen ved mass customization er at skabe værdi for kunden ved at tilpasse produktet til dennes specifikke behov og give kunden en oplevelse af at få et skræddersyet produkt. Set fra producentens side fremstår produktet som produktions-ens og kan fremstilles med det eksisterende produktionsapparat.«34 Selvom der i VM Husene ikke er tale om at hver lejlighed er decideret skræddersyet den enkelte beboers individuelle behov, er hver lejlighed dog åben for individuelle tilpasninger og konfiguration. Den vigtige pointe i VM Husene er at den enkelte lejlighed ikke blot er et neutralt, identitetsløst og tilbageholdt grundrum en forestillet ideel og fleksibel grundtype der distribueres i bygningerne - eller som arkitekturanmelder i Politiken Karsten R.S. Ifversen formulerede det i en anmeldelse af VM Husene;» troen på, at rumfordelingen i boligen ikke er en formel, der er givet en gang for alle, at alle mennesker ikke søger de samme værdier i en etagebolig, snarere tværtimod, er den lære, man kan tage med til andre huse«. 35 Generelt kan man måske sige at det fleksible grundrum er som et tveægget sværd; på den ene side gives plads til forskelle, og på den anden side er der risiko for at det enkelte arkitekturværks særpræg mistes (og dermed en vigtig identitetsgivende kulturel dimension). Det fleksible rum risikerer at blive laveste fællesnævner, det fleksible rum kan også 32 Citat fra interview med Finn Nørkjær:» hvis vi skulle lave det hus i dag så havde det ikke kostet 7000,- kr/kvm., det var det det kostede. Det er jo et sindssygt billigt hus og det har været et sammensurium af mange gode ting, bl.a. også nogle entreprenører der også syntes at det var sjovt og som var med på hele den der ide. Det billige skyldes også en benhård byggeledelse, en benhård projekteringsledelse, benhård styring på hele lortet, det har virkelig holdt prisen nede. Ekstraregningerne har været minimale. Det er selvfølgelig fordi projektet også har været godt, men også fordi byggeledelsen har været suveræn, det er en hel anden snak og det er jo det der fordyrer byggeri i dag. Alt det fjolleri at tingene ikke er der, folk laver noget forkert, der er ikke styr på det, ekstraregningerne sidder alt for løst og alt sådan noget, det har der været helt anderledes styr på her. Så det kunne sagtens have været fordoblet, også fordi det er så komplekst. Med en uduelig byggeledelse havde det kostet det dobbelte, det er der slet ingen tvivl om«. Prisen på 7000,- pr. kvm. er en ren nettopris på håndværkerudgifterne, excl. moms, grund og rådgivning. Andelslejlighederne blev solgt til førstegangskøberne for ,- pr. kvm. og ejerlejlighederne blev solgt for pr. kvm. (iht. interview med Finn Nørkjær). 33 Se begrebsapparat; Mass Customization. 34 Mikkelsen, Beim, Hvam, Tølle; Systemleverancer i byggeriet s Politiken

10 gøre ens - hvilket netop ikke sker i VM Husene hvor hver lejlighed i kraft af sin særegne form og særegne egenskaber er karakteristisk og unik, og på den måde individualitets- og identitetsbefordrende. Dermed ikke sagt at der ikke er gentagelser og typeprioriteringer i VM Husene, men at disse aldrig tager over og tømmer bygningerne for forskelle. Netop kombinationen af den forskelsgivende komplekse form og det fleksible New Yorker Loft princip - balancen mellem diversitet og fleksibilitet; mellem markant form som unikke lejlighedsudformninger og flytbare skillevægge som fleksibilitetsmulighed - giver gode betingelser for individuelle livsformer ved på den ene side at være åben og give plads, og på den anden side at yde kvalificeret, inspirerende og identitetsbefordrende modstand i den varierede måde der gives plads på 36 - og at netop forskellene, og de forskellige livsformer som disse muliggør, forhåbentlig vil sikre VM Husene en stor diversitet af brugere og dermed et levende og varieret miljø, for ikke at ende som en ghetto for de velhavende unge, 37 som den målgruppe projektet bl.a. er blevet kritiseret for kun at ville adressere. Bjarke Ingels har i et seminar om brugerinddragelse på Kunstakademiets Arkitektskole foråret 2006, 38 udtalt sig om PLOTs generelle strategi;» vores forhold til brugerinddragelse er lidt ligesom Philip Starcks i virkeligheden. Han siger, at når han designer noget, så designer han til sig selv og få af sine venner. På den måde er han gået hen og blevet en af verdens mest populære designere. Det vil sige, at ved ikke at prøve at ramme en eller anden fællesnævner, så rammer han i virkeligheden ekstremt mange menneskers interesser.«. Denne indirekte eller omvendte strategi kan også genkendes i VM Husenes salgsmateriale, hvor de eneste brugere der er afbildet/repræsenteret, netop er Bjarke Ingels og Julien De Smedt sammen med et par venner (?). Fig. 21 Det kan forekomme selvmodsigende og problematisk at ville give mulighed for diversitet og mangfoldighed, ved at indsnævre målgruppen og kun tegne til sig selv og sine venner (unge og uden børn), men sammenholdt med den kompleksitet af lejlighedstyper der specifikt opnås i VM Husene, opnås måske netop den balance mellem åbenhed og særpræg, der alligevel med tiden vil kunne tiltrække og give gode vilkår for mange andre brugersegmenter. Lejligheder af i dag bør være åbne og fleksible, men de bør også, i kraft af deres særpræg og særegne egenskaber, virke og befordre. Eller som Steen Nepper Larsen mere generelt har formuleret det:» arkitektens rolle minder om psykologens; som én der forløser«. 39 Generelt kan man måske konkludere at arkitekturens fornemste opgave er at give plads og alligevel etablere forskelle at give brugeren plads til at individualisere rummet, men også yde inspirerende modstand og kvalificere brugeren i den måde der gives plads på. VM Husene bekræfter at kompleksitet giver store frihedsmuligheder 40 for brugerne, og plads til at det uforudsete og uventede (i positiv forstand) kan opstå fx at der i VM Husene allerede er indflyttet mange flere børnefamilier 41 og 36 Vedr. denne brug af begrebet modstand; se afsnittet Arkitektur som rammeværk s i Det Ustadige i Arkitekturen af Thomas Ryborg Jørgensen, Kunstakademiets Arkitektskole Eller som den hollandske arkitekt Herman Hertzberger har formuleret det;»unlimited freedom may hold a great potential, but there is no spark to start the motor. Everyone needs an incentive, a helping hand, to motivate and stimulate him to fitting his environment to himself and making it his own. And so we have to confront him with something which will instigate interpretation.«(citat er taget fra en artikel af Jennifer Taylor: The Dutch Casbahs, i Progressive Architecture, march 1980, s. 94 citatet stammer oprindeligt fra en artikel i det hollandske tidsskrift Forum, No. 3, 1973). 37 Udtrykket de velhavende unge, bruges af Martin Keiding i lederen i Arkitektur DK 1/ Ref. + dato + kommende publikation fra cinark 39 Citeret fra forelæsning på Kunstakademiets Arkitektskole, efteråret Valgfrihed er livskvalitet som et tysk motto lyder. 41 Den integrerede daginstitution og dennes legeplads der også benyttes af beboernes børn udenfor daginstitutionens åbningstid, må dog også have spillet en rolle. Antallet af interesserede børnefamilier vil nok også være betinget af antallet af lejligheder med mulighed for den traditionelle organisering med flere separate sove- eller børneværelser. 124 lejligheder ud af de i alt 221 lejligheder i VM Husene, giver mulighed for den 10

11 ældre 42 end ventet, 43 og denne udvikling er netop muliggjort gennem den store diversitet af lejlighedstyper, sammenholdt med det fleksible New Yorker Loft princip eller som Finn Nørkjær formulerer det i vores interview:»nogle [lejligheder] er selvfølgelig mere fleksible end andre og noget af det man kan se det på, er at der er flyttet mange flere børnefamilier ind, end vi havde regnet med«og senere i samme interview:» ejendomsmægleren mente at der ville komme mange designere og bøsser - og der ér mange bøsser og der ér mange designere, men der er også mange børnefamilier og der er også en del ældre som har solgt deres hus og er flyttet der ud, så det er faktisk en meget bred vifte af folk der er flyttet ind«. På baggrund af denne segmentdiversitet må man konkludere at de egenskaber og den sammenhængskraft der rummes i råhusets store kompleksitet, har givet et stort spektrum af værdimuligheder der korrelerer til, og har kunnet realiseres af en større diversitet af brugere end ventet. Kompleksiteten skal i den forstand tages alvorligt, fordi den når den er så kvalificeret udfoldet som i VM Husene sikrer et større spektrum af både ventede og uventede værdimuligheder, hvorfor VM Husene ser ud til at ville kunne møde tiden og de efterfølgende generationer af brugere, der vil komme til når gassen er gået af den markedsførings-ballon som indtil videre har brandet VM Husene mod et måske ret begrænset brugersegment. Tiden vil forhåbentlig lade virkeligheden og ikke brandingen bære budskabet, hvorfor de efterfølgende generationer af brugere måske bedre vil kunne værdsætte og realisere de dybere og virkelige kvaliteter der er til stede i VM Husene, og som rækker ud over de ret snævre lifestyle-værdier som VM Husene indtil videre er blevet brandet og vurderet på. Tiden vil forhåbentlig lade VM Husenes store spektrum af værdimuligheder finde et stort spektrum af brugere. Hvad angår de komplekse krav som stilles fra brugerne i dag, giver det god mening at sammenholde VM Husene med Arkitemas Det Nye/Fleksible Etagehus; VM Husene fremviser en markant anden strategi end Det Nye/Fleksible Etagehus ved i højere grad at satse på diversitet frem for fleksibilitet. I et temanummer om etageboligbyggeri af det tyske arkitekturtidskrift Detail formuleres følgende der meget godt illustrerer forskellen:» Economic pressures call for rationalization and standardization in the production of rented housing today. At the same time, growing differences in our housing needs presuppose the utmost freedom of use What Mies van der Rohe recognized in 1927 in the context of the Weissenhof Estate has now become reality. One major reason for this need for flexibility is the incalculable element in mass housing, namely the tenants themselves. In contrast to the single-family house, neither investors nor architects know precisely for whom they are planning. In multi-storey housing, developers have relied hitherto on the conventions of the market and their own subjective experience, whereby the nuclear family for which most dwellings are conceived plays only a subordinate role in our society today. New concepts are needed to meet the rise of one- and two-person households as well as flat-sharing groups and extended families in which various generations would like to live together in a single development. [ ] a great range of housing is needed and traditionelle børnefamilieorganisering. Eksempler på lejligheder med udmærkede muligheder for to eller flere separate sove- eller børneværelser er; i M Huset lejlighedstype m1 (8stk.), m2 (6 stk.), m3 (6 stk.), m4 (3 stk.), m12 (2 stk.), m12a (1stk.), m13 (1 stk.), m14 (10 stk.), m15 (10 stk.), m16 (10 stk.), m17 (1 stk.), m18 (1 stk.), m30 (1 stk.), m32 (1 stk.), m32a (1 stk.) - og i V Huset lejlighedstype v1 (11 stk.), v2 (13 stk.), v3 (9 stk.), v4 (8 stk.), v11 (1 stk), v14 (1 stk.), v15a (1 stk.), v15b (1 stk.), v15c (1 stk.), v16a (1 stk.), v16b (1 stk.), v18 (1 stk.), v19 (1 stk.), v20 (1 stk.), v30 (1 stk.), v38 (1 stk.), v43 (1 stk.), v50a (1 stk.), v61 (1 stk.), v64 (1 stk.), v65 (1 stk.), v66 (1 stk.), v68 (2 stk.), v69 (1 stk.) (lejlighedsbetegnelserne er hentet fra VM Husenes salgsmateriale). 42 Generelt vil de overvejende fleretages lejligheder med interne trapper, nok begrænse antallet af interesserede ældre. I alt er der 40 enetages lejligheder i VM Husene fordelt på 20 forskellige typer; I M Huset; m5 (7 stk.), m6 (5 stk.), m7 (2 stk.), m9 (2 stk.), m10 (5 stk.), m19 (2 stk.), m20 (3 stk.), m21 (2 stk.), m27 (1 stk.), m36 (1 stk.). I V Huset; v13b (1 stk.), v13c (1 stk.), v15a (1 stk.) v15b (1 stk.), v15c (1 stk.), v19 (1 stk.), v20 (1 stk.), v50a (1 stk.), v64 (1 stk.), v65 (1 stk.). (lejlighedsbetegnelserne er hentet fra VM Husenes salgsmateriale). 43 Mark, Lindberg & Partners er i gang med en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne i VM Husene, hvor den præcise segmentfordeling bl.a. vil afsløre sig. Undersøgelsen forventes offentliggjort efteråret

12 also possible. [and we should] create a lot of different types within a single building instead of aiming at a neutral flexibility, using adjustable walls within a regular skeleton grid, as Mies van der Rohe advocated nearly 80 years ago«. VM Husene er netop et sådant forsøg på at etablere en bygning med mange forskellige lejlighedstyper, i modsætning til fx Arkitemas Det Nye/Fleksible Etagehus der forsøger at give gode vilkår for en stor diversitet af brugere ved i højere grad at satse på få lejlighedstyper der til gengæld har en høj grad af neutral fleksibilitet (en strategi som Bjarke Ingels nok ville kritisere for ikke væsentligt at adskille sig fra den funktionalistiske stræben efter den perfekte bolig 44 ). Og disse to markant forskellige strategier afspejler sig bl.a. i valget af råhusprincip. Som tidligere formuleret i vores begrebsapparat kan man generelt sige at et godt råhussystem balancerer, udfordrer og positiverer det nok altid konfliktende spændingsforhold mellem den altid berettigede nødvendighed af en rationel og systematisk optimering af byggeprocesserne (hvilket implicerer en reduktion af kompleksiteten, hvilket selvfølgelig handler om økonomi, men evt. også om teknisk kvalitet, og måske også for arkitekten om at være i dialog med en begrænsning der ikke kun er en hæmmende forhindring, men som helst skal vendes og virke som en kreativt befordrende og formgenererende modstand). Og på den anden side af dette spændingsforhold; de stigende og altid berettigede ønsker og krav om unikke og konteksttilpassede løsninger (hvilket implicerer en stigning af kompleksiteten, fx hvad angår den store og stadigt stigende diversitet af boformer som arkitekturen i dag skal give rum til). En vigtig kvalitet ved et råhussystem må være at det har et stort variations- og løsningsrum på såvel lejlighedsniveau, som det infrastrukturelle niveau og bygningens storformsniveau at det er fleksibelt og svangert med mange tidssvarende og relevante muligheder indenfor en konkurrencedygtig økonomi, og dette er nok den primære egenskab som vi efterspørger i dette forskningsprojekt, og som vi bl.a. finder i VM Husenes råhusprincip, og som vi gerne vil pege på som en åbning, og én mulig vej at videreudvikle på. Eller som Arkitekt Steen Estvad Petersen har formuleret det;» boligmarkedet i Danmark er utroligt konventionelt, vi har faktisk, på mange måder, stået i stampe i mange år med hensyn til at udvikle boliger i Danmark«, 45 hvor vi vil fremhæve at en sådan udvikling, måske kunne komme i gang ved (også) at udfordre råhusproblematikken. 44 Som Bjarke Ingels formulerer det i TV-udsendelsen Stjernearkitekterne kommer. Farvel til kassearkitekturen. (DR2 TemaTirsdag):»Alle de forskellige knæk [i VM Husene] bevirker at der ikke er én perfekt løsning som bliver repeteret 220 gange, der er 76 forskellige lejligheder som tager udgangspunkt i at mennesker er forskellige, derfor bør boliger også være det, og som måske er et opgør med dels den funktionalistiske kongstanke om den perfekte bolig, men også et opgør med det man kan kalde et ejendomsmæglerdefineret boligmarked, hvor man ligesom vælger tre eller fire typer som sælger mest, og så repeterer man dem bare ad libitum«. 45 Fra TV-Udsendelsen; Stjernearkitekterne kommer. Farvel til kassearkitekturen. (DR2 TemaTirsdag). 12

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Værdibaseret tilgang. 02 (om os)

Værdibaseret tilgang. 02 (om os) Dialog skaber værdi 02 (om os) Værdibaseret tilgang Når du skal vælge en arkitekt til dit projekt, er tilliden afgørende. Fagligheden skal være i orden, kreativiteten skal blomstre, og det færdige resultat

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: CINARK SÆTTER FOKUS

INDHOLDSFORTEGNELSE: CINARK SÆTTER FOKUS INDHOLDSFORTEGNELSE: CINARK SÆTTER FOKUS Denne publikation gengiver de oplæg og den debat, der udspandt sig på en række seminarer afholdt af CINARK i foråret 2005. En sammenfattende artikel trækker indledningsvist

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

CASE. Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge

CASE. Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge CASE Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge Arkitekt/ designer: Østergaard Arkitekter ApS Bygherre: Region Nordjylland Nordjyllands første sikrede institution

Læs mere

Vi kender 'typen' men giver dig altid. originalen

Vi kender 'typen' men giver dig altid. originalen Vi kender 'typen' men giver dig altid originalen Vores vision er at bygge fremtidens huse på jeres præmisser De kunder der henvender sig til os, med deres ønsker, får de fleste ønsker opfyldt, inden for

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Villa. Din drømmebolig? NORDIC. Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer

Villa. Din drømmebolig? NORDIC. Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer Villa NORDIC r Prise fra Din drømmebolig? 0.00 5 7.3 Kr. 1 rdig æ f le *) Nøg g i l bo *) Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer Villa Nordics boligkoncept Villa Nordic

Læs mere

Bedre byggeprojekter fra A til Z

Bedre byggeprojekter fra A til Z Bedre byggeprojekter fra A til Z Gymnasier, skoler og institutioner zethner byggerådgivning APS FÅ HJÆLP TIL STYRING AF DIT BYGGEPROJEKT Zethner Byggerådgivning har gjort det til sit speciale at hjælpe

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kristian Kreiner Februar 2008 Det fleste af os ønsker os et værelse med udsigt, men jeg kender en, som har købt en udsigt med værelse i Brighton.

Læs mere

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING Vejledningen giver overblik over, hvordan man som ejendomsejer kan undersøge, om det er de rigtige oplysninger, der er registreret på BBR-ejermeddelelsen, og hvordan eventuelle

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346 DEN GRØNNE AMBASSADE - DEN GRØNNE AMBASSADE Den grønne ambassade er en fortælling om Bispetorv i Aarhus. Selvom projektet måtte opnå stor succes og flyttes andetsteds, så vil det fortsat bære historien

Læs mere

Forblad. Bedre lydisolation ved hensigtsmæssig planløsning. Fritz Ingerslev og Jørgen Petersen. Tidsskrifter. Arkitekten 1952, Ugehæfte

Forblad. Bedre lydisolation ved hensigtsmæssig planløsning. Fritz Ingerslev og Jørgen Petersen. Tidsskrifter. Arkitekten 1952, Ugehæfte Forblad Bedre lydisolation ved hensigtsmæssig planløsning Fritz Ingerslev og Jørgen Petersen Tidsskrifter Arkitekten 1952, Ugehæfte 1952 BEDRE LYDISOLATION 699.011 VED HENSIGTSMÆSSIG PLANLØSNING Af civilingeniørerne

Læs mere

KUJALLERPAAT ILLUSTRATIONSHÆFTE NYBYGGERI AF 35 KOLLEGIEBOLIGER

KUJALLERPAAT ILLUSTRATIONSHÆFTE NYBYGGERI AF 35 KOLLEGIEBOLIGER KUJALLERPAAT ILLUSTRATIONSHÆFTE NYBYGGERI AF 35 KOLLEGIEBOLIGER 23.01.2014 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Dette illustrationshæfte skal læses som et supplement til projektbeskrivelsen og tegningsmaterialet.

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

ALTANER. Nyskabende design

ALTANER. Nyskabende design ALTANER Nyskabende design IMAGINE INNOVATE IMPRESS 2 IMAGIN Inspiration goes hand in hand with creativity and imagination. We want to create a world of opportunities - a universe without limits - but space

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

CASE. A-huset. Islands Brygge 79, København, Danmark. LOKATION: A-huset, København, Danmark. Arkitekt/ designer: Holgaard Arkitekter A/S.

CASE. A-huset. Islands Brygge 79, København, Danmark. LOKATION: A-huset, København, Danmark. Arkitekt/ designer: Holgaard Arkitekter A/S. CASE LOKATION:, København, Danmark. Arkitekt/ designer: Holgaard Arkitekter A/S. Et smukt udtryk - bygget på kvalitet. blev designet med afsæt i den eksisterende betonkonstruktion og overflade, der ikke

Læs mere

Den situationsbestemte bolig

Den situationsbestemte bolig Hvad gør I ved jeres bolig? Og hvad gør boligen ved jer? De to spørgsmål stillede arkitekt Peder Duelund Mortensen til beboerne i tre nyere bebyggelser i hovedstadsområdet. Målet var at undersøge, om arkitekter

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade Frederiksberg Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade 1 2000 Frederiksberg A N D R A G E N D E 26. september 2016 Rev. 20.12.2016 4744br03 gh Ejendommen: Matr. nr.: Ejer: Vedr.: Frydendalsvej 3, 1809

Læs mere

VÆRDIGSÆTNING. Grammofonplade fabrik - Kay Fisker. Jens Falk Holm

VÆRDIGSÆTNING. Grammofonplade fabrik - Kay Fisker. Jens Falk Holm VÆRDIGSÆTNING Grammofonplade fabrik - Kay Fisker Jens Falk Holm BYGNINGEN Midt i Nordvest, i det gamle fabriksområde, ligger en hvid taktfast bygning. Bygningen er en del af den forhenværende fabriksgigant

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Aktuelle tendenser i boligbyggeriet

Aktuelle tendenser i boligbyggeriet Aktuelle tendenser i boligbyggeriet Hjemløsekonferencen, 26. august 2014 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i, A a l b o r g U n i v e r s i t e t Bolig hjem

Læs mere

Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt. 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje

Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt. 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje 2 Se detaljer om materialevalg og plantegninger på side 10-11 Velkommen

Læs mere

- dit unikke byggekoncept PRODAN

- dit unikke byggekoncept PRODAN - dit unikke byggekoncept PRODAN Fakta om PRODAN i Randers Projekt: Maskinfabrik og administrationsbyggeri, Tåsingevej 1, 8940 Randers SV Bebygget areal: Total: 15.866 m², heraf 13.734 m² produktion og

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Børnehuset Bøgen. Integreret institution for godt 100 børn CASE

Børnehuset Bøgen. Integreret institution for godt 100 børn CASE CASE Integreret institution for godt 100 børn LOKATION:, Snekkersten, Danmark. Arkitekt/ totalrådgivning: Arkitektfirmaet 2r arkitekter. i Snekkersten nord for København er et arkitektonisk nytænkende

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

W W W. E X PA N. D K

W W W. E X PA N. D K WWW.EXPAN.DK I D E E N : EXPAN BYGGESYSTEM ENKELT OG RATIONELT BYGGERI EXPAN er det komplette byggesystem til hele råhuset. EXPAN er rationelt, tidsbesparende byggeri til tiden..! EXPAN er sikker planlægning

Læs mere

NY TAP BILAG CARLSBERG BYEN BYGGEAFSNIT 8

NY TAP BILAG CARLSBERG BYEN BYGGEAFSNIT 8 NY TAP BILAG 5 30.01.2012 CARLSBERG BYEN BYGGEAFSNIT 8 INTRODUKTION Baggrund Baggrunden for nærværende oplæg er den forestående udvikling af Stationsområdet i Carlsberg Byen. Oplægget er tiltænkt som information

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER

UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER CASE RENOVERING UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER Renovering af Ved Volden UDSKIFTNING AF FREDEDE FUNKISALTANER Renovering af Ved Volden, Christianshavn Da de gamle betonaltaner fra 1938 på ejendommen Ved

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.:

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.: RÅDERETSKATALOG - AFD. 10 1 Hvad må jeg? Som beboer hos Århus Omegn har du gode muligheder for at forbedre din bolig og dermed sætte dit eget præg på boligen. Der er faste regler for hvad man må ændre

Læs mere

Cappello Salonen er en del af min sjæl

Cappello Salonen er en del af min sjæl Cappello Salonen er en del af min sjæl Elisabeth Cappello har lagt al sin sjæl og al sin personlighed i indretningen af sin nybyggede salon i Grenå. Og stilen er enkel men med et tvist, for Elisabeth har

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

DEKO PF. den profilfrie systemvæg

DEKO PF. den profilfrie systemvæg DEKO PF den profilfrie systemvæg 2 DEKO PF alternativet til den traditionelle gipsvæg Selv om glasvægge for længst er blevet en fast bestanddel af nutidige indretninger, er efterspørgslen efter den klassiske

Læs mere

CASE NYBYG FACADESKÆRME. Stærk arkitektur med højstyrkebeton

CASE NYBYG FACADESKÆRME. Stærk arkitektur med højstyrkebeton CASE NYBYG FACADESKÆRME Stærk arkitektur med højstyrkebeton MED HULLER I FACADEN Fakultetsbygning til Syddansk Universitet Syddansk Universitet har med deres nye fakultetsbygning skabt et stykke markant

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS Lautrup & Lyngsø opfører gennemarbejdede kvalitetshuse med fokus på form, funktion, fornyelse og fornuftige priser LAUTRUPOGLYNGSOE.DK

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG

STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG 25.08.2017 OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - 25.08.2017 1 OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPVENLIGE

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Side 1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade Dato: Mandag den 5. december 2005 klokken 19:30 Sted:

Læs mere