Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh) 19. marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh) 19. marts 2012 K E N D E L S E VKS Inventa A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Hjemmeværnskommandoen (Kammeradvokaten v/advokat Astrid Malki Jepsen) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S af 12. december 2011 udbød indklagede, Hjemmeværnskommandoen, som offentligt udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en aftale om indkøb af udstillingsmateriel, herunder 270 A-skilte, 270 windbannere, 270 ståborde med individuelt folie samt 34 bagvægge med banner/grafik element (tryk). Der var endvidere optioner, som kunne udnyttes i op til 4 år efter kontraktindgåelse, på indkøb af yderligere op til 20 stk. af henholdsvis A- skilte, windbannere og ståborde samt yderligere op til 4 bagvægge med banner/grafikelementer og op til 4 fulde udskiftninger af bannere til samtlige indkøbte 270 windbannere og 4 fulde udskiftninger af banner/grafikelementer til de 34 indkøbte bagvægge. Klagenævnet har den 24. februar 2012 modtaget en klage fra VKS Inventa A/S over udbuddet. VKS Inventa A/S (klageren) har anmodet om, at klagenævnet tillægger klagen opsættende virkning. Indklagede har protesteret mod, at der tillægges klagen opsættende virkning.

2 2. Klagenævnet har truffet afgørelse vedrørende opsættende virkning på det foreløbige grundlag, der foreligger, nemlig klageskrift med bilag 1 10, svarskrift med bilag A O, supplerende processkrift fra klageren af 8. marts 2012 og supplerende udtalelse fra indklagede af 15. marts Klagens indhold: Klageskriftet og det supplerende processkrift indeholder følgende påstande (omlitreret):»påstand 1 gennemsigtighedsprincipper, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at afvise klagers tilbud som ukonditionsmæssigt, desuagtet at det ikke fremgik af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsdokumenterne i øvrigt, at tilbudsgivere alene måtte afgive ét tilbud. Påstand 2 (subsidiær i forhold til påstand 1) gennemsigtighedsprincipper, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved ikke i udbudsmaterialet entydigt at angive, hvor mange tilbud tilbudsgiverne måtte afgive. Påstand 3 gennemsigtighedsprincipper, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved ikke i udbudsbekendtgørelsen at angive, at der alene måtte afgives ét tilbud. Påstand 4 strid med implementeringsbekendtgørelsens 9 ved at afvise klagers tilbud som ukonditionsmæssigt, desuagtet det ikke fremgik af udbudsbekendtgørelsen, at tilbudsgivere alene måtte afgive ét tilbud. Påstand 5 gennemsigtighedsprincipper, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at afvise klagers tilbud som ukonditionsmæssigt med henvisning til, at

3 3. tilbuddet indeholdt forbehold for prisen, desuagtet tilbuddet ikke indeholdt forbehold for prisen. Påstand 6 gennemsigtighedsprincipper, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at afvise klagers tilbud som ukonditionsmæssigt, desuagtet at klagerens tilbud ikke var ukonditionsmæssigt. Påstand 7 gennemsigtighedsprincipper, jf. udbudsdirektivets artikel 2, samt udbudsdirektivets artikel 53 ved at fastlægge en evalueringsmodel for prisen, der baserede sig på en fiktiv indkøbsmængde, der ikke var udtryk for indklagedes forventede indkøbsmængde. Påstand 8 strid med håndhævelseslovens 2, stk. 1, ved ikke i sin skrivelse til klageren at oplyse, hvilken beslutning der var truffet med hensyn til tildeling af kontrakt. Påstand 9 strid med lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 2, stk. 2, ved ikke i sin skrivelse til klageren at oplyse, hvornår standstill-perioden udløb, samt ved telefonisk at oplyse en forkert dato for standstillperiodens udløb. Påstand 10 gennemsigtighedsprincipper, jf. udbudsdirektivets artikel 2 samt udbudsdirektivets artikel 53, ved at anvende en evalueringsmodel der var forskellig for så vidt angik de to underkriterier. Påstand 11 gennemsigtighedsprincipper, jf. udbudsdirektivets artikel 2, samt udbudsdirektivets artikel 53, ved at evaluere tilbuddene i strid med den af indklagede fastlagte evalueringsmodel.

4 4. Påstand 12 gennemsigtighedsprincipper, jf. udbudsdirektivets artikel 2, samt udbudsdirektivets artikel 53, ved at anvende en evalueringsmodel, der var ugennemsigtig. Påstand 13 gennemsigtighedsprincipper, jf. udbudsdirektivets artikel 2, samt udbudsdirektivets artikel 53, ved at evaluere underkriterierne kvalitet og anvendelighed som et samlet underkriterium, desuagtet at der var tale om to forskellige underkriterier med forskelligt indhold. Påstand 14 Klagenævnet for Udbud skal annullere indklagedes beslutning om tildeling af kontrakt.«andre oplysninger i sagen: Ifølge udbudsbetingelserne punkt 5 var tildelingskriteriet det økonomiske mest fordelagtige tilbud med underkriterierne: 1) Kvalitet og anvendelighed (vægt 60 %) 2) Pris (vægt 40 procent) Om bedømmelsen vedrørende pris fremgår det:»ved prisevaluering vil der blive foretaget en vurdering af prisen for en fiktiv pakke på følgende varer: 270 A-skilte 270 windbanner 270 ståborde med individuelt folie 34 bagvægge med banner/grafik element (inkl tryk) Samt udnyttelse af optioner som følger: 10 stk. A-skilte 10 stk. windbannere og ståborde 2 stk. fulde udskiftninger af bannere til samtlige 270 indkøbte windbannere

5 5. 10 stk. ståborde med individuelt folie 2 stk. bagvægge med banner/grafikelement 2 stk. fulde udskiftninger af banner/grafikelementer til de 34 indkøbte bagvægge Den samlede evalueringstekniske pris vil danne grundlag for evaluering af underkriteriet pris, idet der lægges vægt på at prisen er så lav som muligt. Beregningseksemplet er til brug for en gennemsigtig prisevaluering og det anførte antal varer under hver option kan ikke tages til udtryk for det forventede samlede køb i kontraktperioden.«i punkt 6 i udbudsbetingelserne angives:»6. FORBEHOLD OG MINDSTEKRAV Grundlæggende udbudsbetingelser Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende eller ufravigelige udbudsbetingelser og krav (mindstekrav). Tilbud med forbehold over for grundlæggende eller ufravigelige udbudsbetingelser og krav (mindstekrav) vil blive afvist om ikke-konditionsmæssige. I tilfælde af usikkerhed om et forbehold vil medføre afvisning af tilbuddet i henhold til dette punkt, opfordres tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet Mindstekrav Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at udbudsmaterialet indeholder en række mindstekrav. Et mindstekrav er et krav, som ubetinget skal opfyldes/overholdes, idet fravigelser fra kravet ikke accepteres. Der kan med andre ord ikke tages forbehold over for krav, som er gjort til mindstekrav. Tilbud, der ikke overholder samtlige mindstekrav (såkaldte ukonditionsmæssige tilbud), vil således blive afvist. I det følgende er angivet, hvorvidt krav og bestemmelser i udbudsmaterialet er mindstekrav, eller om tilbudsgiveren kan tage forbehold. Udkast til bilag 1 2 I hvert bilag er det direkte angivet, hvorvidt et krav er mindstekrav, som tilbudsgiver ikke kan tage forbehold over for.

6 6. Herudover er følgende dokumenter at anse som mindstekrav, som tilbudsgiver ikke kan tage forbehold for: Bilag 2 Priser: tilbudsgiver kan ikke tage forbehold for bilag 2 priser, der således er at betragte som mindstekrav.«i punkt 7 Alternative tilbud er det angivet, at der ikke er adgang til at afgive alternative tilbud og»tilbudsgiver har alene adgang til afgive ét tilbud.«det fremgår af bilag 1 Kravspecifikation blandt andet:»tilbudsgiver skal være opmærksom på, at udbudsmaterialet indeholder en række mindstekrav. Et mindstekrav er et krav, som ubetinget skal opfyldes/overholdes, idet fravigelser fra kravet ikke accepteres. KVALITET OG ANVENDELIGHED HJV vil vurdere kvaliteten ud fra de beskrivelser, tilbudsgiveren leverer i de skemaer, som følger hvert produkt nedenfor. For hvert produkt vil HJV specificere, hvad der lægges særligt vægt på i forhold til det specifikke produkt. Skalaen for vurderingen af kvalitet og anvendelighed er: Meget god God Middel Under middel Dårlig A-skilte MINDSTEKRAV A-skiltene skal: Kunne leveres i farverne metal eller sort. ANTAL 270 a-skilte til dækning af alle UAFD i HJV.

7 7. OPTION HJV har option på køb af op til 20 A-skilte (enkeltvis) i kontraktperioden.«ifølge kravspecifikationen skulle tilbudsgiverne som anført ovenfor vedrørende hver af de enkelte udbudte varer give en beskrivelse af en række forhold vedrørende varens udformning og egenskaber som følger (i uddrag):» A-skilte Beskriv skiltets generelle fremtoning (bilagt billeder), herunder størrelse, mulighed for at kunne klappes sammen og hvordan, samt den tilbudte farve Beskriv skiltets beskyttelse mod rust mathed eller lignende som følge af udendørs brug. I bilag 2 Priser er det blandt andet angivet: Tilbudsgivers beskrivelse Tilbudsgiver skal udfylde nedenstående prisbilag i forbindelse med afgivelsen af tilbud. Der skal kun angives én pris pr. varegruppe linje. Vare A-skilte pris ved køb af 270 stk. A-skilte stykpris ved udnyttelse af option «I klagerens tilbud blev A-skilte tilbudt i både»alu«(metal) og sort farve. Prisen for A-skilte, som er udfyldt i rubrikkerne, som fremgår af bilag 2 Priser, er angivet som følger: Pris» Vare Pris A-skilte pris ved køb af 270 stk. Metal: ,00 Sort: ,00 A-skilte stykpris ved udnyttelse af option Metal: 875,00 Sort: 1.050,00 «

8 8. Indklagede modtog inden for tilbudsfristen i alt 7 tilbud, hvoraf 3, herunder klagerens, blev afvist som ukonditionsmæssige. Indklagede meddelte ved af 14. februar 2012 klageren, at dennes tilbud var afvist som ukonditionsmæssigt. Indklagede begrundede dette med, at der var afgivet 2 priser på henholdsvis metal- og sortfarvede metalskilte, som ikke var identiske, hvilket stred mod kravet i bilag 2 Priser, om kun én pris pr. varegruppe/linje. Indklagede angav, at dette»udgør en formel mangel, der efter Klagenævnets praksis gør det pågældende tilbud ukonditionsmæssigt«indklagede henviste tillige til det anførte i udbudsbetingelsernes punkt 6 om, at der ikke kunne tages forbehold for bilag 2 Priser. Det er endvidere anført:»angivelsen af flere priser for én varekategori må endvidere betragtes som et forbehold for et grundlæggende element i udbudsmaterialet, nemlig den af indklagede valgte prisstruktur Hertil kommer endelig, at Inventas prissætning i sig selv medfører, at det ikke er muligt for Hjemmeværnkommandoen at foretage en saglig og ligelig prissammenligning mellem de modtagne tilbud i overensstemmelse med udbudsbetingelsernes pkt. 5. I øvrigt kan det oplyses, at selv ved evaluering af Inventas tilbud, hvor de to billigste priser benyttes som udgangspunkt for evalueringen har Inventa ikke afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. «Af indklagedes evalueringsnotat af 14. februar 2012 vedrørende de 4 tilbud, som blev anset for konditionsmæssige fra - Sodermann Udstillingssystemer A/S, - Polyform A/S, - Kailow Visual A/S og - Military Equipment Denmark A/S (MED) fremgår om bedømmelsen blandt andet:

9 9.»1. Generelt Tildeling af kontrakt sker på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på grundlag af følgende underkriterier: - Kvalitet og anvendelighed 60 % - Pris 40 % Procentsatserne angiver de enkelte underkriteriers relative vægt i tilbudsevalueringen. Vurderingen af tilbuddene er sket på baggrund af gennemlæsning af de modtagne tilbud. I processen er tilbuddene gennemgået og vurderet systematisk efter underkriterierne. Hjemmeværnskommandoen har i overensstemmelse med kravspecifikationen vurderet underkriteriet»kvalitet og anvendelighed«efter følgende skala: - Meget god - God - Middel - Under middel - Dårlig Ved vurderingen af de tilbudte priser er der beregnet en fiktiv evalueringspris på baggrund af den i udbudsbetingelserne pkt. 5 anførte fiktive pakke. 2. Vurdering af underkriteriet»kvalitet og anvendelighed«hjemmeværnskommandoen har gennemført evaluering af underkriteriet Kvalitet og anvendelighed på baggrund af de kvalitetsparametre, der er anført i kravspecifikationen. Kvalitetsvurderingen er vedlagt som bilag Evaluering af underkriteriet Pris. Hjemmeværnskommandoen har foretaget en vurdering af de tilbudte priser ved at beregne en fiktiv evalueringspris på baggrund af den i udbudsbetingelsernes pkt. 5 anførte fiktive pakke Polyform har afgivet det billigste tilbud med en fiktiv evalueringspris på kr ,00. Kailow Visual har afgivet det næstbilligste tilbud med en fiktiv pris på kr ,00, der er en anelse dyrere end det billigste tilbud.

10 10. Sodemann har afgivet det tredjebilligste tilbud med en fiktiv pris på kr ,60, der er noget dyrere end det billigste tilbud. MED har afgivet det dyreste tilbud med en fiktiv pris på kr ,64, der er væsentligt dyrere end det billigste tilbud. IV. Samlet konklusion Sodemann har på underkriteriet Pris (vægtet 40 %) afgivet det tredjebilligste tilbud, med en fiktiv evalueringspris, der er noget dyrere end det billigste tilbud. På underkriteriet Kvalitet og Anvendelighed (vægt 60 %) har Sodemann afgivet et Meget godt tilbud. De samlede fordele ved Sodemanns tilbud hvad angår underkriteriet Kvalitet og Anvendelighed, der vægter 60 % overstiger den prismæssige forskel, der er mellem dette tilbud og det billigste tilbud. Sodemanns tilbud er på det kvalitative kriterium, Kvalitet og Anvendelighed, desuden bedre end tilbuddet fra Kailow Graphics, og denne kvalitative fordel overstiger den prismæssige fordel, som der også er mellem tilbuddet fra Sodemann og tilbuddet fra Kailow Graphics. Sodemann har derfor afgivet det samlet set mest økonomisk fordelagtige tilbud. Polyform har på underkriteriet Pris (vægtet 40 %) afgivet det billigste tilbud. På underkriteriet Kvalitet og Anvendelighed (vægt 60 %) har Polyform afgivet et Godt tilbud. Den samlede fordel ved Polyforms tilbud hvad angår underkriteriet Pris, der vægter 40 % overstiger ikke den fordel tilbuddet fra Sodemann har på underkriteriet Kvalitet og Anvendelighed, der vægter 60 %. Polyform har derfor afgivet det næstmest økonomisk fordelagtige tilbud. Kailow har på underkriteriet Pris (vægtet 40 %) afgivet det næstbilligste tilbud. På underkriteriet Kvalitet og Anvendelighed (vægt 60 %) har Kailow afgivet et Godt tilbud. Den samlede fordel ved Kailows tilbud hvad angår underkriteriet Pris, der vægter 40 % overstiger ikke den fordel tilbuddet fra Sodemann har på underkriteriet Kvalitet og Anvendelighed, der vægter 60 %. Kailow har derfor afgivet det tredjemest økonomisk fordelagtige tilbud. MED har på underkriteriet Pris (vægtet 40 %) afgivet det dyreste tilbud. På underkriteriet Kvalitet og Anvendelighed (vægt 60 %) har Kailow afgivet et Godt tilbud. Tilbuddet fra Sodemann er på underkriteriet Kvalitet og Anvendelighed, der vægter 60 % bedre end tilbuddet fra MED, der har afgivet et dyrere tilbud. MED har afgivet det dårligste tilbud.«

11 11. I bilaget til evalueringsnotatet med den kvalitative vurdering er der for hvert tilbud vedrørende de parametre vedrørende de enkelte varer, som det fremgik af kravspecifikationen, at tilbudsgiverne skulle give en beskrivelse af, givet en»hkj kvalitetsvurdering«. Der er desuden vedrørende hver vare givet en samlet»hkj kvalitetsvurdering«og endelig vedrørende hver tilbudsgivers samlede tilbud givet en»hkj kvalitetsvurdering«. Kvalitetsvurderingen er sket ud fra den i evalueringsnotatet angivne skala fra»meget god«til»dårlig«. Der sondres ikke i notatet mellem»kvalitet«og»anvendelighed«. Indklagede besluttede at tildele kontrakten til Sodermann Udstillingssystemer A/S, som ifølge evalueringsnotatet havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved af 14. februar 2012 meddelte indklagede de 4 tilbudsgivere, hvis tilbud var anset for konditionsmæssige, resultatet af bedømmelsen og beslutningen om at tildele kontrakten til Sodermann Udstillingssystemer A/S. I en er der givet en kort redegørelse for tildelingen og oplyst, at standstill-perioden udløber den 24. februar I forbindelse med denne klagesag har indklagede opdaget, at tilbuddet fra Military Equipment Denmark også burde have været afvist som ukonditionsmæssigt, hvilket indklagede har meddelt de tilbudsgivere, hvis tilbud blev taget i betragtning. Indklagede oplyste samtidig, at opdagelsen ikke havde betydning for den gennemførte bedømmelse i øvrigt. Indklagede havde tidligere ved udbudsbekendtgørelse af 12. september 2011 udbudt samme aftale. Klageren indgav også tilbud under dette udbud. Udbuddet blev efter modtagelse af tilbud annulleret af indklagede som følge af manglende konkurrence, idet 4 af de modtagne 6 tilbud var ukonditionsmæssige. Udbudsbetingelserne var i ret vidt omfang identiske med den nu anvendte. Der er herunder tilsvarende bestemmelser om maksimalt ét tilbud og minimumskrav. For så vidt angår bilaget, hvori priser skulle angives, var det udformet på samme måde som bilag 2 Priser i nærværende udbudsbetingelser. I det tilbud, klageren afgav, havde klageren udfyldt bilaget om priser på samme måde som i det udbud, som klagen vedrører. Dette tilbud blev ikke afvist af indklagede som ukonditionsmæssigt.

12 12. Vedrørende påstand 9 har klageren gjort gældende, at indklagede under en telefonsamtale har oplyst, at standstill-perioden udløb den 24. februar 2012, men burde have oplyst, at den udløb den 27. februar Indklagede har bekræftet, at klageren telefonisk har fået oplyst, at standstill-perioden udløb den 24. februar 2012, men bestrider, at dette var fejlagtigt. Indklagede gør tillige gældende, at en eventuel fejlagtig oplysning ikke har haft betydning for klageren, som indgav klageskriftet den 24. februar Klageren har for så vidt angår påstand påberåbt sig en beregning efter en matematisk pointmodel, som ifølge klageren er almindeligt anvendt, og som ifølge klageren illustrerer, at der med den anvendte evalueringsmetode ikke er opnået en korrekt bedømmelse. Ifølge klagerens beregning får det billigste tilbud fra Polyform A/S flest points, nemlig 85, og er altså dermed det økonomisk mest fordelagtige, medens tilbuddet fra den af indklagede udpegede tilbudsgiver Sodemann Udstillingssystemer A/S får 83,84 point. Klagenævnet udtaler: Klagenævnet træffer afgørelsen om opsættende virkning efter 12, stk. 2, i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., der lyder:»stk. 2. Indgives en klage til Klagenævnet for Udbud i standstillperioden, jf. 3, stk. 1, har klagen opsættende virkning, indtil Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen skal tillægges opsættende virkning, indtil den endelige afgørelse foreligger. Klagenævnet for Udbud kan kun tillægge klagen opsættende virkning, hvor særlige grunde taler herfor.«betingelserne for at tillægge en klage opsættende virkning er efter klagenævnets praksis: 1. En umiddelbar vurdering af klagen skal føre til, at klagen har noget på sig (»fumus boni juris«). Hvis klagen umiddelbart synes udsigtsløs, er betingelsen ikke opfyldt. 2. Der skal foreligge uopsættelighed. Det vil sige, at opsættende virkning skal være nødvendig for at afværge et alvorligt og uopretteligt tab for klageren.

13 En interesseafvejning skal tale for opsættende virkning. Klagerens interesse i, at klagenævnet tillægger klagen opsættende virkning, skal veje tungere end indklagedes interesse i det modsatte. Hvis blot én af de tre betingelser ikke er opfyldt, tillægger klagenævnet ikke klagen opsættende virkning. Vedrørende betingelse nr. 1 (»fumus boni juris«) bemærker klagenævnet: Ad påstand 1-4 Klagenævnet bemærker, at påstand 1-4 og anbringenderne til støtte herfor må forstås sådan, at klageren for det tilfælde, at indklagedes afvisning af tilbuddet skal forstås som begrundet i, at klageren anses for i strid med udbudsbetingelsernes punkt 7 at have indgivet to tilbud, og ikke kun ét, påstår at klagenævnet skal konstatere at indklagede har handlet i strid med: a) de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved ikke i udbudsbekendtgørelsen at angive, at der alene måtte afgives ét tilbud og/eller b) bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om implementering af udbudsdirektivet 9 ved at afvise klagers tilbud som ukonditionsmæssigt, uagtet det ikke fremgik af udbudsbekendtgørelsen, men alene af udbudsbetingelserne, at tilbudsgivere alene måtte afgive ét tilbud. I indklagedes af 14. februar 2012 til klageren begrundes afvisningen ikke med, at klageren skulle have indgivet to tilbud, og indklagede har heller ikke i sin udtalelse om opsættende virkning gjort en sådan begrundelse for afvisningen gældende. Herefter og da det forhold, at klageren for så vidt angår én af de varer, A-skilte, som udbuddet omfatter, i prisbilaget til sit tilbud har angivet to priser (én for metalfarvede skilte og én for sorte A-skilte) ikke kan opfattes sådan, at klageren har indgivet to tilbud, er der efter en umiddelbar vurdering ikke udsigt til, at påstand 1-4 vil blive taget til følge.

14 14. Ad påstand 5 og 6 Påstand 5 og 6 må forstås som én påstand, hvorefter klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med de udbudsretlige principper og om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at afvise klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt med henvisning til, at der ifølge udbudsbetingelserne kun måtte udfyldes én pris pr. felt/varegruppe/linje i bilag 2 Priser, og at klageren havde afgivet to forskellige priser på A-skilte, afhængig af, om de var metalfarvede eller sorte. Påstandene og anbringenderne i klageskriftet må endvidere forstås sådan, at klageren vedrørende denne påstand gør gældende, at det ikke med fornøden klarhed kunne udledes af udbudsbetingelserne, at der gjaldt et minimumskrav om én pris pr. varegruppe (her A-skilte), som indebar, at den udfyldning, som klageren for så vidt angår A-skilte havde foretaget i bilag 2 Priser, medførte, at tilbuddet skulle afvises som ukonditionsmæssigt. Det fremgår klart af bilag 2 Priser sammenholdt med udbudsbetingelsernes punkt 6, at tilbudsgiverne ved udfyldningen af prisbilaget kun måtte angive én pris pr. varegruppe linje, og at manglende overholdelse af dette krav ville medføre, at tilbuddet blev afvist. Allerede af denne grund er der efter en umiddelbar vurdering ikke udsigt til, at klagerens påstand 5 og 6 vil blive taget til følge. Det forhold, at indklagede i forbindelse med det tidligere afholdte udbud, som blev annulleret, fejlagtigt har undladt at afvise klagerens tilbud, der på samme måde var udfyldt i strid med udbudsbetingelserne, kan ikke føre til et andet resultat. Afvisningen af indklagedes tilbud synes i øvrigt umiddelbart vurderet så meget desto mere velbegrundet, fordi en accept fra indklagedes side af klagerens udfyldning af bilaget med to priser på A-skilte ville gøre prisevalueringen efter udbudsbetingelsernes punkt 5 uigennemsigtig og indebære risiko for ulige behandling af tilbudsgiverne. Ad påstand 7 Påstanden må forstås sådan, at klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2, samt med udbudsdirektivets artikel 53 ved at fastlægge en evalueringsmodel for

15 15. prisen, der baserede sig på en fiktiv indkøbsmængde, der ikke var udtryk for indklagedes forventede indkøbsmængde, idet denne model ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ifølge udbudsbetingelsernes punkt 5 ville prisevalueringen være baseret på en»pakke«(det betegnes som»fiktiv«) bestående af de varer, som aftalen ifølge udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne med sikkerhed omfatter (270 A-skilte, 270 windbannere, 270 ståborde med individuelt folie og 34 bagvægge med banner/grafik element (inkl. tryk)) og på en udnyttelse af optionerne, hvorefter der ville blive indkøbt halvdelen af de varer, som optionerne gav mulighed for at indkøbe i en periode på 4 år efter kontraktindgåelsen. Prismodellen, som baserer sig på den mængde varer, som med sikkerhed købes, og en skønnet udnyttelse af optionerne, er efter klagenævnets umiddelbare vurdering hverken uigennemsigtig, udtryk for ulige behandling af tilbudsgiverne eller uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Efter en foreløbig vurdering er der derfor ikke udsigt til, at påstand 7 vil blive taget til følge. Ad påstand 8-9 Påstand 8 og 9 må mere præcist forstås sådan, at klageren påstår, at klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med håndhævelseslovens 2, stk. 1, a) ved ikke i sin meddelelse af 14. februar 2012 til klageren om afvisningen af at tage dennes tilbud i betragtning at oplyse, hvilken beslutning der var truffet med hensyn til tildeling af kontrakt, b) ved ikke i sin meddelelse af 14. februar 2012 til klageren om afvisningen af at tage dennes tilbud i betragtning at oplyse hvornår standstill-perioden udløb, og c) ved telefonisk at oplyse en forkert dato for standstill-periodens udløb. Det følger af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 2, stk. 1, nr. 2, at ordregiver skal give berørte tilbudsgivere underretning om, hvilke beslutninger ordregiver træffer om tildeling af kontrakt. Underretningen skal, jf. stk. 2, være ledsaget af en kort redegørelse for de relevante grunde

16 16. for beslutningen. Underretningen skal endvidere angive, hvornår standstillperioden, jf. 3, stk. 1, udløber. Standstill-perioden udløb den 25. februar Da den 25. februar 2012 var en lørdag blev standstill-periodens udløb»skubbet«til udgangen af den følgende arbejdsdags sidste time, jf. forordning nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter artikel 3, stk. 4. Standstill-perioden udløb derfor mandag den 27. februar 2012 ved midnat. En fejlagtig telefonisk oplysning fra indklagedes side om standstillperiodens udløb strider mod indklagedes forvaltningsretlige vejledningsforpligtelser, men er ikke omfattet af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 2, stk. 2, som vedrører den lovpligtige skriftlige underretning 1. Det forhold, at indklagede fandt klagerens tilbud ukonditionsmæssigt, kan efter ordlyden af bestemmelsen ikke indebære, at indklagede ikke skulle give klageren, som var»berørt tilbudsgiver«, underretning om, hvilken tilbudsgiver indklagede havde besluttet at tildele kontrakten, og i underretningen oplyse, hvornår standstill-perioden udløb. Indklagede har ikke givet disse oplysninger i en af 14. februar 2012 og har dermed efter klagenævnets foreløbige vurdering overtrådt lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 2, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2. Der må herefter antages, at klagenævnet vil tage påstand 8 og 9 til følge i det her angivne omfang. De pågældende overtrædelser er imidlertid ikke af en karakter, som kan begrunde, at tildelingsbeslutningen annulleres. 1 Om dette afsnit har klagenævnet ved mailbrev af 26. marts 2012 til parterne anført: Der henvises til advokat Astrid Malki Jepsens brev af 23. marts 2012 på vegne indklagede. Der er beklageligvis i kendelsen i relation til passagen i påstand 8 og 9 om den telefoniske vejledning fra indklagede om udløbet af standstill-fristen foretaget en datoopgørelsesmæssig fejl ved beregningen af udløbet af de 10 dages standstill-frist. Som også anført i advokat Jepsens brev udløb fristen rettelig den 24. februar Dette indebærer, at der ikke som anført i kendelsen ad påstand 8 og 9 er givet en fejlagtigt telefonisk vejledning fra indklagedes side vedrørende udløbet af fristen. Klagenævnet beklager den skete fejl. Det bemærkes, at det anførte ikke har betydning for klagenævnets foreløbige stillingtagen til påstand 8 og 9 eller kendelsen i øvrigt.

17 17. Ad påstand Påstand 10, 11 og 12 må forstås som én påstand, hvorefter klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med de udbudsretlige ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincipper, jf. udbudsdirektivets artikel 2 samt udbudsdirektivets artikel 53, ved at anvende en evalueringsmodel, som er uigennemsigtigt og uegnet til at sikre overholdelse af den i udbudsbetingelserne angivne vægtning af underkriterierne. Som anbringende til støtte herfor gør klageren gældende, at der anvendes to forskellige evalueringsmodeller vedrørende henholdsvis priskriteriet og det kvalitative kriterium. Klagenævnet bemærker, at der tilkommer ordregivere et betydeligt skøn ved tilrettelæggelsen af et udbud. Dette gælder også ved fastsættelsen af underkriterier til et tildelingskriterium om»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«og ved valget af den metode, der anvendes til at bedømme tilbuddene efter de fastlagte kriterier. Indklagede har anvendt en evalueringsmodel vedrørende pris, hvor priserne i de enkelte tilbud, beregnet i overensstemmelse med den i udbudsbetingelsernes punkt 5 angivne metode, vurderes i forhold til hinanden ud fra den billigste tilbudte pris, og en anden model vedrørende det kvalitative underkriterium, hvor der vurderes på grundlag af en sproglig evalueringsmodel, hvor der anvendes en skala fra»meget god«til»dårlig«, jf. det i kravspecifikationen angivne om den kvalitative bedømmelse. Det fremgår af evalueringsnotatet, hvorledes indklagede har foretaget bedømmelsen vedrørende henholdsvis pris og kvalitet/anvendelighed, og at indklagede har vægtet resultaterne af bedømmelsen af henholdsvis priskriteriet og det kvalitative underkriterium op mod hinanden under anvendelse af den vægtning, som er angivet i udbudsbetingelserne. Resultatet af bedømmelsen giver efter klagenævnets umiddelbare vurdering ikke grundlag for at antage, at indklagede ved den foretagne bedømmelse har tilsidesat den vægtning, der er angivet i udbudsbetingelserne, eller det i øvrigt i udbudsbetingelserne angivne om, hvordan bedømmelsen ville finde sted.

18 18. Der er således efter en umiddelbar vurdering ikke udsigt til at påstand vil blive taget til følge. Ad påstand 13 Som angivet ovenfor tilkommer der ordregivere et betydeligt skøn ved tilrettelæggelsen af et udbud. Ordregivere kan således, jf. blandt andet sag C-448/01 EVN AG, præmis 37-39, vælge, hvilke kriterier for tildeling af kontrakten de vil anvende, dog på betingelse af, at disse kriterier har til formål at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud og ikke tillægger den ordregivende myndighed et ubetinget frit valg ved tildelingen af kontrakten til en tilbudsgiver, idet fastlæggelsen af kriterier skal ske under overholdelse af såvel alle procedurereglerne som de grundlæggende principper, der følger af fællesskabsretten. Ordregiverne kan under disse forudsætninger ikke alene frit vælge kriterierne for kontraktens tildeling, men kan også fastlægge deres vægt, for så vidt som vægtningen muliggør en samlet vurdering af de valgte kriterier med henblik på at udvælge det økonomisk mest fordelagtige bud. Ifølge samme dom præmis 49 indebærer ligebehandlingsprincippet endvidere en forpligtelse til gennemsigtighed, således at det er muligt at fastslå, at princippet er blevet overholdt. Indklagede har i udbudsbetingelserne beskrevet»kvalitet og anvendelighed«som et samlet kriterium.»kvalitet«og»anvendelighed«fremtræder efter udbudsbetingelserne, herunder navnlig kravene til beskrivelse af de tilbudte varer i kravspecifikationen som dækkende over overlappende kvalitative aspekter. Indklagede har da heller ikke ved bedømmelsen af kriteriet sondret mellem de to kvalitative aspekter. På den baggrund finder klagenævnet efter en umiddelbar vurdering, at indklagede ikke ved fastsættelsen af det kvalitative underkriterium har overskredet det betydelige skøn, der tilkommer indklagede. Der er herefter ikke udsigt til, at påstand 13 tages til følge. Det bemærkes, at selv hvis klagenævnet ved sin endelige vurdering måtte tage påstand og/eller 13 til følge, har dette ikke konkret betydning for klageren, hvis tilbud som anført ad påstand 1-6 efter en foreløbig vurdering med rette er anset for ukonditionsmæssigt. Henset hertil er det ikke

19 19. sandsynligt, at overtrædelser som anført i påstand og/eller 13 ville føre til annullation af tildelingsbeslutningen. ---oo0oo--- Betingelsen om fumus boni juris er herefter ikke opfyldt. Herefter og da betingelse nr. 2 (uopsættelighed) heller ikke er opfyldt, tillægges klagen ikke opsættende virkning. Herefter bestemmes: Klagen tillægges ikke opsættende virkning. Katja Høegh Genpartens rigtighed bekræftes. Camilla Christina Nielsen kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas A/S (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Retten i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0021285 (Katja Høegh, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 13.juli 2010 K E N D E L S E Abena A/S og VTK A/S (advokat Claus Guldager, Aabenraa) mod Københavns Universitet (selv)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 K E N D E L S E LiteCom A/S og Thomas Kristensen ApS (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Danmarks Radio

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025454 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 28. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025454 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 28. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025454 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 28. februar 2012 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 K E N D E L S E CLS Communication A/S (selv) mod Miljøstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 K E N D E L S E WelMed Scanbio ApS (advokat Steen Hellmann, København) mod Gentofte Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2011-0024562 (Nikolaj Aarø-Hansen, Pernille Hollerup, Michael Jacobsen) 1. november 2011 K E N D E L S E Jorton A/S (advokat Kristian Skovgård Larsen, Aarhus) mod Sønderborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016 K E N D E L S E Danske Færger A/S (advokat Erik Kjær-Hansen, København) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10201 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 31. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10201 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 31. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10201 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 31. maj 2016 K E N D E L S E Holm & Halby A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Region Midtjylland (selv)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 K E N D E L S E Alfa Laval Nordic A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Odense Vandselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 K E N D E L S E Yding A/S (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Viborg Kommune. (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034174 (Nikolaj Aarø-Hansen, Steen Treumer) 1. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034174 (Nikolaj Aarø-Hansen, Steen Treumer) 1. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034174 (Nikolaj Aarø-Hansen, Steen Treumer) 1. juli 2014 K E N D E L S E Havnens Skibsreparationer A/S og Nettobådene A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 K E N D E L S E Gorm Hansen og Søn A/S (advokat Morten Winsløv, Greve) mod 1. Ejendomsselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 K E N D E L S E Damm Cellular Systems A/S (advokat Camilla Bonde, København) mod Økonomistyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde)

Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) J.nr.: 2014-0037797 /2014-7611 9. oktober 2014 K E N D E L S E ATKI A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Rigspolitiet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 K E N D E L S E GC Rieber Salt A/S (advokat Jesper Altamirano, Odense) mod Aalborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 K E N D E L S E Maja Consulting smba (selv) mod VisitNordsjælland F.M.B.A (advokat Torkil Høg, København) Klageren

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Børge Jakobsen & Søn A/S (advokat Martin Rømer, Ringsted) mod Sorø Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-13919 (Mette Langborg) 17. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-13919 (Mette Langborg) 17. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-13919 (Mette Langborg) 17. december 2015 K E N D E L S E BC Catering Roskilde A/S (advokat Jesper Kaltoft, København) mod Rudersdal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 K E N D E L S E Oticon A/S (advokat Jeppe Lefevre Olsen, København) mod Kommunernes Landsforening (advokat Vibeke Fabricius Nordlander,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015216 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Knud Erik Busk) 27. marts 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015216 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Knud Erik Busk) 27. marts 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015216 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Knud Erik Busk) 27. marts 2008 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Esbjerg Kommune, Fredericia Kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004

Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004 Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004 K E N D E L S E Miri Stål A/S (advokat K. Dalsgaard Hansen, Brovst) mod Esbjerg Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 K E N D E L S E Sejlstrup Entreprenørforretning A/S (advokat Torben Korsager, Århus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6181 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. oktober 2015 (Berigtiget den 9. oktober 2015)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6181 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. oktober 2015 (Berigtiget den 9. oktober 2015) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6181 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. oktober 2015 (Berigtiget den 9. oktober 2015) K E N D E L S E Stadsing A/S (advokat Mikki Nielsen, Aalborg) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

KENDELSER FRA KLAGENÆVNET FOR UDBUD 1. halvår 2010

KENDELSER FRA KLAGENÆVNET FOR UDBUD 1. halvår 2010 hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier RESUMÉER AF KENDELSER FRA KLAGENÆVNET FOR UDBUD 1. halvår 2010 NB! Ophavsretten til denne resumésamling er hos hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Kopiering til andet end personligt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-033024 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine Heidemann Garde) 29. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-033024 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine Heidemann Garde) 29. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-033024 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine Heidemann Garde) 29. januar 2013 K E N D E L S E Etac A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022790 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011 K E N D E L S E Kailow Graphic A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S

Læs mere

KENDELSER FRA KLAGENÆVNET FOR UDBUD 1. halvår 2015

KENDELSER FRA KLAGENÆVNET FOR UDBUD 1. halvår 2015 hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier RESUMÉER AF KENDELSER FRA KLAGENÆVNET FOR UDBUD 1. halvår 2015 NB! Ophavsretten til denne resumésamling er hos hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Kopiering til andet end personligt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Erik Dreyer, Tønder) mod Tønder Forsyning A/S

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 K E N D E L S E Svenningsens Maskinforretning A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Forsvarets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035307 (Erik P. Bentzen, Pernille Hollerup) 15. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035307 (Erik P. Bentzen, Pernille Hollerup) 15. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035307 (Erik P. Bentzen, Pernille Hollerup) 15. december 2014 K E N D E L S E BSN Medical AB (advokat Anders Worsøe, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 K E N D E L S E Roslev Turist ved John Madsen (selv) mod Skive Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu?

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Anders Birkelund Nielsen Overblik Kort om tildeling og evalueringsmetode Eksempler på evalueringsmodeller Kort om C-6/15 TNS Dimarso NV KFST

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014 K E N D E L S E Sigma Entreprise A/S (selv) mod Rudersdal Kommune (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen)

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere