Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014"

Transkript

1 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden Jan Hansen bød velkommen til årets generalforsamling i Antennelauget Ibsgården og foreslog på bestyrelsens vegne Niels Hessel, Ibsgården 84 som dirigent. Niels Hessel blev valgt enstemmigt. Niels Hessel takkede for valget og måtte konstatere, at Laugets Bestyrelse ikke havde overholdt vedtægternes bestemmelse om, at Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen var desuden heller ikke indkaldt med det fornødne varsel på 14 dage, men kun på 13 dage. Dirigenten konstaterede dog, at der absolut ikke var nogen i forsamlingen, der protesterede mod dette. Herefter gav dirigenten ordet til formanden for aflæggelse af beretning for det forløbne år. PUNKT B) Formandens beretning Formanden startede sin beretning med at nævne det forefindende lokale. Tidligere har vi bl.a. lejet Sognegården. Men der er priserne efterhånden blevet noget pebrede. Og Andelsboligforeningen, når nu vores bestyrelsesmedlem Lau Nørgård arbejder i Japan, var heller ikke så god en mulighed. Men så er der jo heldigvis Himmelev Skole. Og den er billig. Blot skal vi være ude af bygningen senest kl Vores Generalforsamling må derfor slutte senest kl Formanden huskede herefter deltagerne på sidste års generalforsamling. Der blev det vedtaget at forlænge kontrakten med SEAS-NVE med yderligere ét år. Derved fik Bestyrelsen den fornødne tid til at få forhandlet med SEAS-NVE om det nye koncept for antenneforeninger, der benævnes WAOO- Forening. Bestyrelsen ville vende tilbage til netop dette punkt under dagsordenens punkt E. På mange andre områder har det været et stille år. Mange problemer har der ikke været. Og så dog alligevel. Vore regninger!! SEAS-NVE overtog bl.a. regningsudskrivning og opkrævning fra WAOO til sig selv. Alle herunder SEAS-NVE selv håbede dermed at få løst en noget problematisk situation med utilfredse kunder. Men sådan gik det desværre ikke. Her kunne der tales længe om regningsproblemer. Også opkald til SEAS-NVE s hotline har krævet, at den der ringede op skulle have god tid. Men det var også det klare 1

2 indtryk, at hen over året gik situationens alvor op for SEAS-NVE, og hen ad vejen blev der sat stadigt flere ressourcer af til disse opgaver. Formanden havde selv nogle gange haft behov for at kontakte hotlinen. Og undtagen, hvis der lige blev ringet på tidspunktet, hvor folk kommer hjem fra arbejde og konstaterer noget, der ikke virker, er det gået ret godt med korte ventetider og god og kompetent behandling. Hen på efteråret kom der så godt gang i forhandlingerne med SEAS-NVE. Her kunne Bestyrelsen fortælle, at der også var søgt forhandlinger med andre parter. På et tidspunkt fik vi kontakt til YouSee. Først på telefon, så via mail og endelig et besøg af en konsulent her i Ibsgården, hvor området blev gået igennem. Det blev vurderet, om hele eller dele af vort gamle coaxanlæg kunne bruges, og de gamle tegninger blev vist frem. Det var ikke muligt, idet det er et såkaldt sløjfeanlæg, og så er det ikke muligt at opfylde individuelle ønsker. Hvis medlemmerne huskede tilbage til før 2010, så havde vi til hver generalforsamling afstemninger om, hvilke kanaler vi skulle se i det kommende år. Og de kanaler, der opnåede flest stemmer, gjaldt derefter for alle. Et ædrueligt skøn fortalte, at det ville koste YouSee et stort millionbeløb at lægge et nyt coaxnet ned. Det var der ikke økonomi i for hverken os medlemmer (stor éngangsbetaling) eller for YouSee. Og så lige en ting til hvem pokker lægger coaxnet ned her i 2014?? Jo det er der faktisk nogen, der gør og endda lige i nærheden Bernadotteparken har fået en omgang coaxkabler lagt ned. Også TDC har der været ført drøftelser med. De arbejdede på et tidspunkt på noget, de kaldte Home Trio Familie/Forening, Efter et par mails og et par telefoniske henvendelser blev der dødt hos TDC. Så det må antages, at dette foreningsudspil aldrig rigtigt er blevet til noget. Med hensyn til SEAS-NVE, ja så startede forhandlingerne som nævnt først rigtigt op sidst på året. Under forhandlingerne har vi faktisk været vidt omkring. Fra starten har vi haft nogle overordnede, men helt klare krav til SEAS-NVE. I flæng kan nævnes: Forenklede regninger, billige priser og de skal være konkurrencedygtige i forhold til ALLE andre, stort og omfattende fritvalg af TV-kanaler, høje internethastigheder og meget vigtigt - INGEN éngangsbetalinger. SEAS-NVE har også haft helt klare krav fra starten, og som ikke var/er til forhandling: Waoo-Forening er en FORENINGSLØSNING, så Antennelauget SKAL derfor fortsætte, og foreningen skal for øvrigt have et CVR-nummer, hvilket vi straks anskaffede til Antennelauget. SEAS-NVE kræver en ny treårig kontrakt samt i tillæg dertil yderligere 2 år med mulighed for udtræden mod betaling. Altså faktisk som minimum en 5-årig aftale. Her i det nye år var der dog på de fleste områder opnået en efter bestyrelsens opfattelse acceptabel løsning. Og det er den løsning, der bliver yderligere præsenteret som bestyrelsens forslag til vedtagelse. Det var også meget vigtigt at berette om den ændring af Planloven, der fandt sted i begyndelsen af

3 Formanden understregede, at Bestyrelsen har fokuseret på de lovbestemmelser, der var relevante for os, dvs. medlemmerne af Antennelauget Ibsgården. Loven rummer en for et sådant Antennelaug som vores meget vigtig ændring. Efter de nye lovbestemmelser kan en kommune ikke længere pålægge bestemte ejendomme/områder at være tvangsmæssigt forpligtede til at være medlem af en bestemt antenneforening/antennefirma. Her i Ibsgården/Lillevej var det en kommunal planbestemmelse fra 70 erne, der pålægger os tvangsmæssigt medlemskab af Antennelauget Ibsgården. Lauget er følgelig så også forpligtet til at levere et TV-signal til medlemmerne. Det er især elselskaberne, der politisk har presset på for at få gennemført bestemmelser, der ophæver den megen tvang på dette område. Det er disse danske elselskaber, der står bag WAOO, og netop WAOO er i evig konkurrencekrig med TDC og datterselskabet YouSee. Disse to selskaber sidder på langt størstedelen af markedet. Denne lovbestemmelse, der netop ophæver muligheden for tvangstilslutning, manglede dog en ikrafttrædelsesdato. Men sidst på efteråret i slutningen af november kom den så og lød på, at den skulle træde i kraft i januar Dette fremgik meget tydeligt af Bestyrelsens Antenneinfo i januar. Og resultatet er herefter: De medlemmer, der ønsker at komme ud af Antennelauget, kan melde sig ud. Og det eneste, det vil koste, er en betaling af de faktiske afbrydelsesomkostninger. I forbindelse med Bestyrelsens arbejde med at kortlægge tilblivelsen og omfanget af disse nye planlovsbestemmelser kom det hurtigt frem, at Elselskabernes Brancheforening, DanskEnergi, spillede en overordentlig omfattende rolle heri eksempelvis ved høringer o. lign. En kontakt til netop DanskEnergi var på mange måder særdeles gavnlig og oplysende, og vi fik straks adgang til meget og relevant materiale. Da Bestyrelsen syntes, at vi var afklaret med betydningen og konsekvenserne af de nye bestemmelser tog vi kontakt til vores egen advokat, Jørgen Hindhede. Jørgen har jo faktisk selv i en periode været formand for Antennelauget, og Jørgen erklærede sig enig i det følgende: Et hvert medlem kan udmelde sig af Antennelauget. Hermed frasiger medlemmet sig så samtidig muligheden for at kunne modtage de serviceydelser, som Lauget tilbyder. Medlemmet slipper selvfølgelig så også for at skulle betale noget beløb til Antennelauget ud over udtrædelsesbetalingen. Det vil ikke være urimeligt at afkræve det udtrædende medlem en betaling af de faktiske omkostninger i forbindelse med udtræden (vurderet til at udgøre til kr.) Det kan til gengæld ikke anses for rimeligt at opkræve et egentlig udtrædelsesgebyr. Dette først og fremmest fordi et sådant ikke fremgår af Laugets vedtægter, men også fordi det alene vil kunne opfattes som et pønalt element altså som en form for straf. 3

4 Og så til resultatet af denne mulighed for udtræden. Her blev det påpeget, at der sammen med indkaldelsen til denne Generalforsamling blev udleveret et stykke papir, der efter bestyrelsens opfattelse helt klart beskrev muligheden for udmelding af Antennelauget og konsekvenserne heraf. I brevet var der fastsat en deadline til søndag den 9. marts 2014, samt at udmeldelsen skulle foreligge skriftligt. Til Bestyrelsens store glæde kunne det oplyses, at kun ét medlem har ønsket at udtræde af Antennelauget. Og så lige et skridt baglæns. Lige så snart vi i Bestyrelsen vidste tilstrækkeligt om disse nye ting om udmeldelse og en del andre ting: Kanalændringer i TV-pakkerne, forøgede internethastigheder, WAOO-Forening og en masse andre ting ja så lavede vi som nævnt en ny AntenneInfo. For nu at være på den sikre side med hensyn til, om I nu også bliver opmærksomme på, at den er der og ligger på hjemmesiden ja så mente vi i Bestyrelsen, at vi ville være nødsaget til at omdele en seddel til jeres postkasser med oplysningen. Men efter vores kasserer Carsten Rygners opfattelse skal tingene gøres ordentligt. Og resultatet er bekendt Bestyrelsen uddelte en A5 pjece med denne AntenneInfo I Infoen omtales der noget om indbrud og sikkerhed i vore huse. Det hus, der blev udsat for et indbrud, var Formandens hus. Der blev stjålet smykker og penge. Og det er da lige til at overleve! Men desværre blev der også stjålet to bærbare computere. Det har været rigtigt slemt nej det har været forfærdeligt. De to nye dyre Samsung computere og Windows 8 har hos Formanden været en noget problematisk oplevelse. Til gengæld har vi fået fantastisk god og fin behandling af Politiet, Svane Glas og vores forsikringsselskab. Derudover af guldsmed Andersen & Enig samt Roskilde Mønthandel. Stor ros til alle dem. Dette var Formandens beretning for det forgangne år. Hvis der var spørgsmål, ville formanden selvfølgelig gerne svare herpå. Men hvis spørgsmålene gik på elementer i WAOO-Forening, blev medlemmerne bedt om at vente med at stille disse spørgsmål til dette punkt på dagsordenen. I forlængelse af Formandens beretning var der flere, der ønskede at komme med bemærkninger og spørgsmål. Det blev dog vurderet, at det var mest hensigtsmæssigt at vente til efter Formandens præsentation af forslaget om WAOO-Forening Formanden beretning blev herefter énstemmigt godkendt. Punkt C) Aflæggelse af regnskab Carsten Rygner gennemgik regnskabet, der blev enstemmigt godkendt. 4

5 Punkt D) Godkendelse af budget Dirigenten fandt det mest hensigtsmæssigt at vente med behandlingen af budgettet til efter behandlingen af Bestyrelsens forslag om, at Antennelauget tilslutter sig WAOO-Forening. Dette var der enstemmig opbakning til. Herefter blev behandlingen af budgettet udsat til efter behandlingen af dagsordenes pkt. E) Punkt E) Bestyrelsens forslag til vedtagelse af at Antennelauget tilslutter sig WAOO-Forening Sammen med indkaldelsen til denne Generalforsamling var der uddelt fyldigt materiale, der meget grundigt beskriver indholdet i WAOO-Forening. Formanden bemærkede, som det også fremgik af beretningen, at vi på Generalforsamlingen i 2013 vedtog en forlængelse af kontrakten med SEAS-NVE med ét år. Formålet var at give Bestyrelsen den fornødne tid til at forhandle med SEAS-NVE om indholdet i dette nye foreningskoncept. Det skulle forstås på den måde, at først skulle SEAS-NVE finde en endelig afklaring af, hvad WAOO- Forening mere præcist skal og kan indeholde. Efterfølgende kunne vi så præsentere SEAS-NVE for det, vi krævede af dem, og de kunne selvfølgelig præsentere os for, hvad de krævede af os. Forhandlingerne gik herefter på, hvad vi krævede opfyldt, og hvad SEAS-NVE var klar til at imødekomme. Vore grundkrav var: Forenklede regninger, billige priser, der var konkurrencedygtige i forhold til ALLE andre, stort og omfattende fritvalg af TV-kanaler, høje internethastigheder og INGEN éngangsbetalinger. SEAS-NVE s grundkrav var helt klare og var som sådan ikke til forhandling: WAOO-Forening er netop en foreningsløsning. AntenneLauget skal derfor fortsætte og samtidig have et CVR-nummer, der nu er anskaffet. Det kræves, at der indgås en ny treårig aftale, hvor det ikke er muligt at træde ud overhovedet, samt i tillæg hertil en yderligere binding på 2 år dog med mulighed for udtræden mod en ret stor betaling. Altså de facto en ny 5-årig aftale. Fordelene ved det nye koncept var dog så betydelige, at dette efter bestyrelsens opfattelse var acceptabelt. Og det skal i den forbindelse også bemærkes, at omstillingen til WAOO-Forening er ganske kostbar for SEAS-NVE. Vi taler om et beløb på omkring kr. pr. medlem. Dette beløb skal så også ses i sammenhæng med de ca kr. pr. tilsluttet det kostede SEAS-NVE i 2010 hvor vi fik installeret firbernettet. De nye TV-pakker rummer nu flere TV-kanaler end tidligere, og som noget nyt er også Viasat kanalerne med. Og nu vil det halvårlige kortgebyr på knap 400 kr. pr. TV-boks, som VIASAT hidtil har opkrævet, ikke længere skal betales. Og så vil det fremover også være muligt at købe et helt overvældende antal TV-temapakker og enkeltkanaler. 5

6 Internethastighederne kommer op i fart til endog særdeles gunstige priser. Her er det samtidig vigtigt at understrege, at WAOO-Foreningskonceptet kræver, at der monteres en ny fiberboks hos hvert af medlemmerne. Den eksisterende fiberboks har en teoretisk ydeevne på op til 100 Mbit/s. Den nye boks er 10 gange mere ydedygtig eller Mbit/s også kaldet 1 GigaBit/s. Og så har den nye fiberboks indbygget WI-FI. Det betyder, at vi kan spare en router, idet vore computere kan tilsluttes både med LAN-kabel og trådløst. Formanden bemærkede, at de mange fordelagtige muligheder, som vi hele tiden har haft, fortsat eksisterer. Her tænkes der bl.a. på fastnet telefoni og husalarm gennem firmaet LockOn. Tilsvarende er der heller ikke ændret på de mange gode og anvendelige features, vi har i dag med vore TV-bokse. Det er ting, som DR-Nu og Start Forfra, samt at vi kan se tv på vore PC er, tablets og Smartphones. Og så kan vores TV-bokse opgraderes, så vi kan købe og se film direkte fra NETFLIX. Og så endelig den nytilkomne mulighed for at se TV uden TV-boks. Den nye fiberboks rummer som noget helt nyt en Coaxudgang. Det betyder, at vi fremover vil kunne se TV gennem coaxkabler og det uden den sorte TV-boks. Det betyder, at den TV-pakke, det enkelte medlem ønsker at købe kommer både ud af LAN-portene og ud af Coaxudgangen. På baggrund af disse samlede forhold var det Bestyrelsens helt klare opfattelse, at WAOO-forening er en endog særdeles fordelagtig mulighed for Antennelaugets medlemmer, og Bestyrelsen anbefalede derfor at stemme ja til forslaget. De fremmødte medlemmer havde herefter mulighed for at stille spørgsmål til Bestyrelsen. Det var ikke alle spørgsmål, som Bestyrelsen med det samme kunne svare på. Efterfølgende har Bestyrelsen arbejdet intenst på at få fremskaffet så mange oplysninger som overhovedet muligt. I det følgende vil der her i beretningen derfor også være svar på spørgsmål, der ikke kunne besvares under selve Generalforsamlingen. Flere medlemmer påpegede, at der kunne være problemer forbundet med, at der nu ville være indbygget WI-FI i fiberboksen. Mange Ibsgårdshuse er til eksempel i flere etager. Sidder fiberboksen i kælderen, kan det ikke udelukkes, at der vil være problemer med trådløs forbindelse. Desuden var det sådan, at hvis der blev sat en router efter en router, ville den router med de fleste begrænsninger så at sige vinde. Hertil kan svares, at den WI-FI, der er indbygget i fiberboksen, er meget ydedygtig. Fra de andre steder, hvor denne nye fiberboks allerede er installeret, er der ikke rapporteret om problemer. Heller ikke med at sætte en router efter en router. Hvis der er tale om massive etageadskillelser, vil der formentlig allerede nu kunne opstå problemer med trådløse forbindelser. En løsning på et sådant problem kan være at etablere noget, der kaldes et Accespoint. Noget sådant kan købes hos 6

7 lokale radio/tv-forhandlere. Priserne starter efter det oplyste ved omkring 500 kr. og så ellers deropad. Endelig vil det være sådan, at hvis den enkelte bruger har særlige og specielle krav til sin router og anskaffer/har anskaffet en sådan, vil den WI-FI, der er indbygget i fiberboksen, kunne deaktiveres af brugeren selv. Hertil kræves en kode, som hver enkelt bruger får tilsendt fra SEAS- NVE. Der var flere, der ville vide, hvordan man skulle forholde sig til, at der var langt færre porte i den nye fiberboks. Her er svaret, at leverandørerne af disse bokse har den erfaring, at der kun i de allerfærreste tilfælde vil være behov for flere porte end dem, der er i den nye boks. Skulle der dog blive behov for flere porte, kan dette klares ved at montere en såkaldt switch. Det svarer faktisk til at sætte en forlængerledning med en stikdåse i stikkontakten. Det har ikke været muligt at fremskaffe en pris på et sådant apparat. Formanden kunne oplyse, at et sådant apparat, men til HDMI-stik, havde det været nødvendigt for ham at anskaffe, da computerne i hans husstand ikke havde tilstrækkeligt med HDMI-udgange. Flere spurgte til eventuelle afbrydelser i etableringsfasen. Det kan nu oplyses, at de to kontrakter, som vi som forening skal indgå med SEAS-NVE, har fået indskrevet en bestemmelse om, at når først SEAS går i gang med etableringen af det nye system, skal dette ske i en glidende proces uden afbrydelser. Afbrydelser hos det enkelte medlem kan desværre ikke undgås. Men det bliver af kortere varighed. Nok max. op til to døgn. Omstillingen vil foregå på den måde, at der bliver udtaget et antal installationsadresser, som det vil være realistisk at omstille/ombygge på én arbejdsdag. I denne periode er der selvfølgelig ikke forbindelse hverken til TV eller internet. Her skal medlemmerne være opmærksomme på, at det kræver, at montøren kan få adgang til adressen for opsætning af den nye fiberboks. Så en vis fleksibilitet fra medlemmernes side vil være påkrævet. Men tænk lige tilbage på 2010, hvor vores nuværende fiber blev installeret. Der gik det trods alt rigtig godt. Flere af medlemmerne spurgte til, hvornår der kunne bestilles de nye muligheder. Hertil kan oplyses, at medlemmerne SKAL bestille, hvad de gerne vil aftage. Og her skal det huskes, at det beløb på 109 kr. om måneden, der vil blive opkrævet af Antennelauget, IKKE ER ØREMÆRKET til noget som helst. Medlemmerne vil fra SEAS-NVE få tilsendt bestillingssedler, hvorpå der skal afkrydses hvilke TV-pakker man vi købe (hvis overhovedet nogen), temapakker eller enkeltkanaler, og så selvfølgelig hvilken internethastighed der foretrækkes samt fastnettelefoni. Disse bestillinger SKAL være afgivet inden SEAS-NVE foretager den fysiske installation af de nye fiberbokse og ombygger teknikhuse. På regningen fra SEAS-NVE vil der derefter blive fratrukket netop de 109 kr. pr. måned, der opkræves af Antennelauget. 7

8 Flere stillede spørgsmålet om det, som WAOO reklamerer med, nemlig at man kan installere programmer, der muliggør at se TV på sin Smartphone/Ipad eller computer. Det var rækkevidden, der blev spurgt til. Her kan det oplyses, at det kun vil virke inden for det område, som WI- FI en/routeren dækker. Endelig var der spørgsmål til, hvordan TV-kanalerne leveres til os, altså i hvilke formater. På de overheads, der blev vist, var der desuden nogle, der var stjernemarkerede. Den måde vi ser TV på nu fortsætter uændret. Dvs. et LAN-kabel fra fiberboksen til en TV-boks og derfra videre til ens TV. Man skifter program vha. fjernbetjeningen til TV-boksen. Men som tidligere nævnt rummer den nye fiberboks en coaxudgang, hvilket muliggør at se TV UDEN TV-boks. Man trækker et coax-kabel fra fiberboksen til ens TV og kan så skifte program vha. fjernbetjeningen til TV et som vi gjorde tidligere. For at kunne se TV-kanaler i HD er det nødvendigt at have et TV med indbygget MPEG4. De allerfleste TV, der er anskaffet inden for de seneste 4 til 5 år, har en sådan MPEG4 indbygget. Hvis man ikke har et TV med indbygget MPEG4, kan man se de stjernemarkerede kanaler i brochuren fra SAES-NVE. Det er gammeldags analogsignaler. Så kan de medlemmer, der ikke kan nænne at skille sig af med deres gamle billedrørs-fjernsyn, også se TV-programmer. Der er jo stadig folk, der hæger om deres gamle flotte B&O fjernsyn. Mange af medlemmerne gav udtryk for at der var behov for så meget information om den kommende proces som overhovedet muligt. Bestyrelsen ville arbejde for at der kommer rigtig megen information og at det der kommer, er den rigtige information. SEAS-NVE vil sende informationsbreve til medlemmerne og også breve med information om det det enkelte medlem skal tage stilling til af programpakker/temapakker og enkeltkanaler. Også ønsker om internethastigheder skal der afgives bestilling på. Formanden understregede at der selvfølgelig ville komme information direkte til medlemmerne. Men det var også vigtigt at holde sig opdateret ved at gå ind på hjemmesiden med jævne mellemrum. Bestyrelsen vil i nødvendigt omfang lægge informationsbreve netop på hjemmesiden. Dirigenten spurgte herefter, om der var nogen der stemte imod bestyrelsens forslag om at tilslutte sig konceptet WAOO-Forening hos SEAS-NVE. Det var der ikke, og Dirigenten konkluderede herefter, at indstillingens var énstemmigt vedtaget. Hertil kom så yderligere 8 skriftlige tilkendegivelser/fuldmagter, der også gik ind for forslaget. Punkt D igen) Godkendelse af budget Carsten Rygner gennemgik budgettet, der efter vedtagelsen af tilslutning til WAOO-Forening medfører behov for et årligt kontingent på kr. For at spare de dyre opkrævningsomkostninger vil beløbet også i 2014 blive opkrævet i ét beløb. 8

9 Et medlem fandt det helt unødvendigt, at Lauget opsamlede en så stor formue som tilfældet i budgetforslaget. Carsten Rygner forklarede, at det som sådan ikke var en formue, men et nødvendigt beløb til betaling af SEAS-NVE. SEAS-NVE opkræver betaling halvårligt forud. Så for at have tilstrækkeligt med penge til at klare betaling i første halvår, er beløbets størrelse helt nødvendig. Og betalingen til SEAS-NVE skal finde sted, før kontingentet for det kommende år bliver opkrævet hos medlemmerne Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. Punkt F) Indkomne forslag fra Laugets medlemmer Der var ikke fremkommet nogen forslag ud over Bestyrelsens. Punkt G) Valg af bestyrelsesmedlem Nils Jan Hansen var på valg og blev énstemmigt genvalgt for endnu en periode. Punkt H) Valg af revisor Thorstein Jørgensen var på valg og blev enstemmigt genvalgt for endnu en periode. Punkt I) På Generalforsamlingen skulle der blandt de fremmødte trækkes lod om en helt ny model af en AirTies tv-boks. Denne nye model giver mulighed for direkte på fjernsynet at kunne se programmer fra NetFlix. Hos NetFlix kan der, til gode priser, købes film og TV-serier. Lodtrækningen blev vundet af: Kirsten Lillevang. Ibsgården 138. Punkt J) Eventuelt Der var ikke emner under eventuelt, som ikke allerede var drøftet i forlængelse af Formandens beretning. Generalforsamlingen slut. Referent: Nils Jan Hansen Referatet godkendt den 6. april 2014 Dirigent Niels Hessel 9

ANTENNELAUGET IBSGÅRDEN

ANTENNELAUGET IBSGÅRDEN ANTENNELAUGET IBSGÅRDEN Antenne-info januar 2014 Atter engang vil vi fra Antennelaugets bestyrelse ønske alle et rigtigt godt Nytår. 2014 er faktisk året, hvor Lauget, i sin nuværende form, har eksisteret

Læs mere

ANTENNELAUGET IBSGÅRDEN

ANTENNELAUGET IBSGÅRDEN ANTENNELAUGET IBSGÅRDEN Referat af generalforsamling 2016 Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 8. marts 2016. Kl. 19.00 på Himmelev Skole, Håndarbejdslokalet Antal fremmødte: 16 Punkt A; Valg

Læs mere

Antennelauget Ibsgården Referat af ordinær generalforsamling På Himmelev Sognegård Onsdag den 4. marts 2015 kl. 19.00 Antal fremmødte 19

Antennelauget Ibsgården Referat af ordinær generalforsamling På Himmelev Sognegård Onsdag den 4. marts 2015 kl. 19.00 Antal fremmødte 19 Antennelauget Ibsgården Referat af ordinær generalforsamling På Himmelev Sognegård Onsdag den 4. marts 2015 kl. 19.00 Antal fremmødte 19 Punkt A) Valg af dirigent Formanden Nils Jan Hansen bød velkommen

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser KAMPAGNETILBUD En verden af oplevelser Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland. Vi er i fuld gang med at udbrede

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

Typiske spørgsmål og svar omkring fibernet i Gnaverhavens Grundejerforening. November 2017

Typiske spørgsmål og svar omkring fibernet i Gnaverhavens Grundejerforening. November 2017 Typiske spørgsmål og svar omkring fibernet i Gnaverhavens Grundejerforening November 2017 Hvordan bestiller jeg fibernet? Der er 2 muligheder for at bestille: Tryk på dette link som tager dig til en online-bestilling:

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Tinglev Antenneforening

Tinglev Antenneforening Tinglev Antenneforening Ekstra ordinær Generalforsamling onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 i Borgerhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Nye programpakker 4. Samarbejde

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

EF Bananen. 19. maj

EF Bananen. 19. maj EF Bananen 19. maj 2014 1 2 Hvem er SEAS-NVE? Danmarks største andelsejede energi- og fiberselskab Mere end 700 ansatte Hovedsæde i Svinninge og teknisk afdeling i Haslev 100 års jubilæum i år 10 års erfaring

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling april 2013

Referat af ordinær generalforsamling april 2013 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af ordinær generalforsamling april 2013 År 2013, den 24. april kl. 21.52 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Kartoffelrækkerne. 21. august 2014 1

Kartoffelrækkerne. 21. august 2014 1 Kartoffelrækkerne 21. august 2014 1 2 Hvem er SEAS-NVE? Danmarks største andelsejede energi- og fiberselskab Mere end 700 ansatte Hovedsæde i Svinninge og teknisk afdeling i Haslev 100 års jubilæum i år

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET TV Internet ERIKSMINDE MEDIENET er foreningens nye navn, og dermed signaleres at foreningen er parat til udfrodringerne i den digitale verden. Læs om de nye muligheder i 2015 - nogle er tidligere omtalt,

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

X Navn Adresse 3650 Ølstykke

X Navn Adresse 3650 Ølstykke X Navn Adresse 3650 Ølstykke Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune.

1 Navn og hjemsted Laugets navn er KRAGSBJERG ANTENNELAUG. Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER for 1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune. 2 Formål Laugets formål er at formidle såvel inden- som udenlandske radio- og fjernsynsprogrammer

Læs mere

Referat Laugsforsamling 2016.

Referat Laugsforsamling 2016. Hvalsø den 31. marts 2016. Referat Laugsforsamling 2016. I henhold til Hvalsø NV Antennelaugs vedtægter 8, indkaldes der hermed til Laugsforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00 i Vangkildegårds

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 25

AAB Silkeborg Afdeling 25 AAB Silkeborg Afdeling 25 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 26. september 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 40 lejemål til stede Ingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine Anette Kirkeskov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 20. februar 2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Forslag 8.4.2014 til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Navn, Hjemsted og Formål. Stk.2. 1 Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg.

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden

Grundejerforeningen Fyrrelunden Grundejerforeningen Fyrrelunden REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN SØNDAG DEN 20. MAJ 2012 Formanden, Jesper Helsøe, bød den talrigt fremmødte forsamling velkommen og opfordrede til en præsentationsrunde.

Læs mere