Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014"

Transkript

1 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden Jan Hansen bød velkommen til årets generalforsamling i Antennelauget Ibsgården og foreslog på bestyrelsens vegne Niels Hessel, Ibsgården 84 som dirigent. Niels Hessel blev valgt enstemmigt. Niels Hessel takkede for valget og måtte konstatere, at Laugets Bestyrelse ikke havde overholdt vedtægternes bestemmelse om, at Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen var desuden heller ikke indkaldt med det fornødne varsel på 14 dage, men kun på 13 dage. Dirigenten konstaterede dog, at der absolut ikke var nogen i forsamlingen, der protesterede mod dette. Herefter gav dirigenten ordet til formanden for aflæggelse af beretning for det forløbne år. PUNKT B) Formandens beretning Formanden startede sin beretning med at nævne det forefindende lokale. Tidligere har vi bl.a. lejet Sognegården. Men der er priserne efterhånden blevet noget pebrede. Og Andelsboligforeningen, når nu vores bestyrelsesmedlem Lau Nørgård arbejder i Japan, var heller ikke så god en mulighed. Men så er der jo heldigvis Himmelev Skole. Og den er billig. Blot skal vi være ude af bygningen senest kl Vores Generalforsamling må derfor slutte senest kl Formanden huskede herefter deltagerne på sidste års generalforsamling. Der blev det vedtaget at forlænge kontrakten med SEAS-NVE med yderligere ét år. Derved fik Bestyrelsen den fornødne tid til at få forhandlet med SEAS-NVE om det nye koncept for antenneforeninger, der benævnes WAOO- Forening. Bestyrelsen ville vende tilbage til netop dette punkt under dagsordenens punkt E. På mange andre områder har det været et stille år. Mange problemer har der ikke været. Og så dog alligevel. Vore regninger!! SEAS-NVE overtog bl.a. regningsudskrivning og opkrævning fra WAOO til sig selv. Alle herunder SEAS-NVE selv håbede dermed at få løst en noget problematisk situation med utilfredse kunder. Men sådan gik det desværre ikke. Her kunne der tales længe om regningsproblemer. Også opkald til SEAS-NVE s hotline har krævet, at den der ringede op skulle have god tid. Men det var også det klare 1

2 indtryk, at hen over året gik situationens alvor op for SEAS-NVE, og hen ad vejen blev der sat stadigt flere ressourcer af til disse opgaver. Formanden havde selv nogle gange haft behov for at kontakte hotlinen. Og undtagen, hvis der lige blev ringet på tidspunktet, hvor folk kommer hjem fra arbejde og konstaterer noget, der ikke virker, er det gået ret godt med korte ventetider og god og kompetent behandling. Hen på efteråret kom der så godt gang i forhandlingerne med SEAS-NVE. Her kunne Bestyrelsen fortælle, at der også var søgt forhandlinger med andre parter. På et tidspunkt fik vi kontakt til YouSee. Først på telefon, så via mail og endelig et besøg af en konsulent her i Ibsgården, hvor området blev gået igennem. Det blev vurderet, om hele eller dele af vort gamle coaxanlæg kunne bruges, og de gamle tegninger blev vist frem. Det var ikke muligt, idet det er et såkaldt sløjfeanlæg, og så er det ikke muligt at opfylde individuelle ønsker. Hvis medlemmerne huskede tilbage til før 2010, så havde vi til hver generalforsamling afstemninger om, hvilke kanaler vi skulle se i det kommende år. Og de kanaler, der opnåede flest stemmer, gjaldt derefter for alle. Et ædrueligt skøn fortalte, at det ville koste YouSee et stort millionbeløb at lægge et nyt coaxnet ned. Det var der ikke økonomi i for hverken os medlemmer (stor éngangsbetaling) eller for YouSee. Og så lige en ting til hvem pokker lægger coaxnet ned her i 2014?? Jo det er der faktisk nogen, der gør og endda lige i nærheden Bernadotteparken har fået en omgang coaxkabler lagt ned. Også TDC har der været ført drøftelser med. De arbejdede på et tidspunkt på noget, de kaldte Home Trio Familie/Forening, Efter et par mails og et par telefoniske henvendelser blev der dødt hos TDC. Så det må antages, at dette foreningsudspil aldrig rigtigt er blevet til noget. Med hensyn til SEAS-NVE, ja så startede forhandlingerne som nævnt først rigtigt op sidst på året. Under forhandlingerne har vi faktisk været vidt omkring. Fra starten har vi haft nogle overordnede, men helt klare krav til SEAS-NVE. I flæng kan nævnes: Forenklede regninger, billige priser og de skal være konkurrencedygtige i forhold til ALLE andre, stort og omfattende fritvalg af TV-kanaler, høje internethastigheder og meget vigtigt - INGEN éngangsbetalinger. SEAS-NVE har også haft helt klare krav fra starten, og som ikke var/er til forhandling: Waoo-Forening er en FORENINGSLØSNING, så Antennelauget SKAL derfor fortsætte, og foreningen skal for øvrigt have et CVR-nummer, hvilket vi straks anskaffede til Antennelauget. SEAS-NVE kræver en ny treårig kontrakt samt i tillæg dertil yderligere 2 år med mulighed for udtræden mod betaling. Altså faktisk som minimum en 5-årig aftale. Her i det nye år var der dog på de fleste områder opnået en efter bestyrelsens opfattelse acceptabel løsning. Og det er den løsning, der bliver yderligere præsenteret som bestyrelsens forslag til vedtagelse. Det var også meget vigtigt at berette om den ændring af Planloven, der fandt sted i begyndelsen af

3 Formanden understregede, at Bestyrelsen har fokuseret på de lovbestemmelser, der var relevante for os, dvs. medlemmerne af Antennelauget Ibsgården. Loven rummer en for et sådant Antennelaug som vores meget vigtig ændring. Efter de nye lovbestemmelser kan en kommune ikke længere pålægge bestemte ejendomme/områder at være tvangsmæssigt forpligtede til at være medlem af en bestemt antenneforening/antennefirma. Her i Ibsgården/Lillevej var det en kommunal planbestemmelse fra 70 erne, der pålægger os tvangsmæssigt medlemskab af Antennelauget Ibsgården. Lauget er følgelig så også forpligtet til at levere et TV-signal til medlemmerne. Det er især elselskaberne, der politisk har presset på for at få gennemført bestemmelser, der ophæver den megen tvang på dette område. Det er disse danske elselskaber, der står bag WAOO, og netop WAOO er i evig konkurrencekrig med TDC og datterselskabet YouSee. Disse to selskaber sidder på langt størstedelen af markedet. Denne lovbestemmelse, der netop ophæver muligheden for tvangstilslutning, manglede dog en ikrafttrædelsesdato. Men sidst på efteråret i slutningen af november kom den så og lød på, at den skulle træde i kraft i januar Dette fremgik meget tydeligt af Bestyrelsens Antenneinfo i januar. Og resultatet er herefter: De medlemmer, der ønsker at komme ud af Antennelauget, kan melde sig ud. Og det eneste, det vil koste, er en betaling af de faktiske afbrydelsesomkostninger. I forbindelse med Bestyrelsens arbejde med at kortlægge tilblivelsen og omfanget af disse nye planlovsbestemmelser kom det hurtigt frem, at Elselskabernes Brancheforening, DanskEnergi, spillede en overordentlig omfattende rolle heri eksempelvis ved høringer o. lign. En kontakt til netop DanskEnergi var på mange måder særdeles gavnlig og oplysende, og vi fik straks adgang til meget og relevant materiale. Da Bestyrelsen syntes, at vi var afklaret med betydningen og konsekvenserne af de nye bestemmelser tog vi kontakt til vores egen advokat, Jørgen Hindhede. Jørgen har jo faktisk selv i en periode været formand for Antennelauget, og Jørgen erklærede sig enig i det følgende: Et hvert medlem kan udmelde sig af Antennelauget. Hermed frasiger medlemmet sig så samtidig muligheden for at kunne modtage de serviceydelser, som Lauget tilbyder. Medlemmet slipper selvfølgelig så også for at skulle betale noget beløb til Antennelauget ud over udtrædelsesbetalingen. Det vil ikke være urimeligt at afkræve det udtrædende medlem en betaling af de faktiske omkostninger i forbindelse med udtræden (vurderet til at udgøre til kr.) Det kan til gengæld ikke anses for rimeligt at opkræve et egentlig udtrædelsesgebyr. Dette først og fremmest fordi et sådant ikke fremgår af Laugets vedtægter, men også fordi det alene vil kunne opfattes som et pønalt element altså som en form for straf. 3

4 Og så til resultatet af denne mulighed for udtræden. Her blev det påpeget, at der sammen med indkaldelsen til denne Generalforsamling blev udleveret et stykke papir, der efter bestyrelsens opfattelse helt klart beskrev muligheden for udmelding af Antennelauget og konsekvenserne heraf. I brevet var der fastsat en deadline til søndag den 9. marts 2014, samt at udmeldelsen skulle foreligge skriftligt. Til Bestyrelsens store glæde kunne det oplyses, at kun ét medlem har ønsket at udtræde af Antennelauget. Og så lige et skridt baglæns. Lige så snart vi i Bestyrelsen vidste tilstrækkeligt om disse nye ting om udmeldelse og en del andre ting: Kanalændringer i TV-pakkerne, forøgede internethastigheder, WAOO-Forening og en masse andre ting ja så lavede vi som nævnt en ny AntenneInfo. For nu at være på den sikre side med hensyn til, om I nu også bliver opmærksomme på, at den er der og ligger på hjemmesiden ja så mente vi i Bestyrelsen, at vi ville være nødsaget til at omdele en seddel til jeres postkasser med oplysningen. Men efter vores kasserer Carsten Rygners opfattelse skal tingene gøres ordentligt. Og resultatet er bekendt Bestyrelsen uddelte en A5 pjece med denne AntenneInfo I Infoen omtales der noget om indbrud og sikkerhed i vore huse. Det hus, der blev udsat for et indbrud, var Formandens hus. Der blev stjålet smykker og penge. Og det er da lige til at overleve! Men desværre blev der også stjålet to bærbare computere. Det har været rigtigt slemt nej det har været forfærdeligt. De to nye dyre Samsung computere og Windows 8 har hos Formanden været en noget problematisk oplevelse. Til gengæld har vi fået fantastisk god og fin behandling af Politiet, Svane Glas og vores forsikringsselskab. Derudover af guldsmed Andersen & Enig samt Roskilde Mønthandel. Stor ros til alle dem. Dette var Formandens beretning for det forgangne år. Hvis der var spørgsmål, ville formanden selvfølgelig gerne svare herpå. Men hvis spørgsmålene gik på elementer i WAOO-Forening, blev medlemmerne bedt om at vente med at stille disse spørgsmål til dette punkt på dagsordenen. I forlængelse af Formandens beretning var der flere, der ønskede at komme med bemærkninger og spørgsmål. Det blev dog vurderet, at det var mest hensigtsmæssigt at vente til efter Formandens præsentation af forslaget om WAOO-Forening Formanden beretning blev herefter énstemmigt godkendt. Punkt C) Aflæggelse af regnskab Carsten Rygner gennemgik regnskabet, der blev enstemmigt godkendt. 4

5 Punkt D) Godkendelse af budget Dirigenten fandt det mest hensigtsmæssigt at vente med behandlingen af budgettet til efter behandlingen af Bestyrelsens forslag om, at Antennelauget tilslutter sig WAOO-Forening. Dette var der enstemmig opbakning til. Herefter blev behandlingen af budgettet udsat til efter behandlingen af dagsordenes pkt. E) Punkt E) Bestyrelsens forslag til vedtagelse af at Antennelauget tilslutter sig WAOO-Forening Sammen med indkaldelsen til denne Generalforsamling var der uddelt fyldigt materiale, der meget grundigt beskriver indholdet i WAOO-Forening. Formanden bemærkede, som det også fremgik af beretningen, at vi på Generalforsamlingen i 2013 vedtog en forlængelse af kontrakten med SEAS-NVE med ét år. Formålet var at give Bestyrelsen den fornødne tid til at forhandle med SEAS-NVE om indholdet i dette nye foreningskoncept. Det skulle forstås på den måde, at først skulle SEAS-NVE finde en endelig afklaring af, hvad WAOO- Forening mere præcist skal og kan indeholde. Efterfølgende kunne vi så præsentere SEAS-NVE for det, vi krævede af dem, og de kunne selvfølgelig præsentere os for, hvad de krævede af os. Forhandlingerne gik herefter på, hvad vi krævede opfyldt, og hvad SEAS-NVE var klar til at imødekomme. Vore grundkrav var: Forenklede regninger, billige priser, der var konkurrencedygtige i forhold til ALLE andre, stort og omfattende fritvalg af TV-kanaler, høje internethastigheder og INGEN éngangsbetalinger. SEAS-NVE s grundkrav var helt klare og var som sådan ikke til forhandling: WAOO-Forening er netop en foreningsløsning. AntenneLauget skal derfor fortsætte og samtidig have et CVR-nummer, der nu er anskaffet. Det kræves, at der indgås en ny treårig aftale, hvor det ikke er muligt at træde ud overhovedet, samt i tillæg hertil en yderligere binding på 2 år dog med mulighed for udtræden mod en ret stor betaling. Altså de facto en ny 5-årig aftale. Fordelene ved det nye koncept var dog så betydelige, at dette efter bestyrelsens opfattelse var acceptabelt. Og det skal i den forbindelse også bemærkes, at omstillingen til WAOO-Forening er ganske kostbar for SEAS-NVE. Vi taler om et beløb på omkring kr. pr. medlem. Dette beløb skal så også ses i sammenhæng med de ca kr. pr. tilsluttet det kostede SEAS-NVE i 2010 hvor vi fik installeret firbernettet. De nye TV-pakker rummer nu flere TV-kanaler end tidligere, og som noget nyt er også Viasat kanalerne med. Og nu vil det halvårlige kortgebyr på knap 400 kr. pr. TV-boks, som VIASAT hidtil har opkrævet, ikke længere skal betales. Og så vil det fremover også være muligt at købe et helt overvældende antal TV-temapakker og enkeltkanaler. 5

6 Internethastighederne kommer op i fart til endog særdeles gunstige priser. Her er det samtidig vigtigt at understrege, at WAOO-Foreningskonceptet kræver, at der monteres en ny fiberboks hos hvert af medlemmerne. Den eksisterende fiberboks har en teoretisk ydeevne på op til 100 Mbit/s. Den nye boks er 10 gange mere ydedygtig eller Mbit/s også kaldet 1 GigaBit/s. Og så har den nye fiberboks indbygget WI-FI. Det betyder, at vi kan spare en router, idet vore computere kan tilsluttes både med LAN-kabel og trådløst. Formanden bemærkede, at de mange fordelagtige muligheder, som vi hele tiden har haft, fortsat eksisterer. Her tænkes der bl.a. på fastnet telefoni og husalarm gennem firmaet LockOn. Tilsvarende er der heller ikke ændret på de mange gode og anvendelige features, vi har i dag med vore TV-bokse. Det er ting, som DR-Nu og Start Forfra, samt at vi kan se tv på vore PC er, tablets og Smartphones. Og så kan vores TV-bokse opgraderes, så vi kan købe og se film direkte fra NETFLIX. Og så endelig den nytilkomne mulighed for at se TV uden TV-boks. Den nye fiberboks rummer som noget helt nyt en Coaxudgang. Det betyder, at vi fremover vil kunne se TV gennem coaxkabler og det uden den sorte TV-boks. Det betyder, at den TV-pakke, det enkelte medlem ønsker at købe kommer både ud af LAN-portene og ud af Coaxudgangen. På baggrund af disse samlede forhold var det Bestyrelsens helt klare opfattelse, at WAOO-forening er en endog særdeles fordelagtig mulighed for Antennelaugets medlemmer, og Bestyrelsen anbefalede derfor at stemme ja til forslaget. De fremmødte medlemmer havde herefter mulighed for at stille spørgsmål til Bestyrelsen. Det var ikke alle spørgsmål, som Bestyrelsen med det samme kunne svare på. Efterfølgende har Bestyrelsen arbejdet intenst på at få fremskaffet så mange oplysninger som overhovedet muligt. I det følgende vil der her i beretningen derfor også være svar på spørgsmål, der ikke kunne besvares under selve Generalforsamlingen. Flere medlemmer påpegede, at der kunne være problemer forbundet med, at der nu ville være indbygget WI-FI i fiberboksen. Mange Ibsgårdshuse er til eksempel i flere etager. Sidder fiberboksen i kælderen, kan det ikke udelukkes, at der vil være problemer med trådløs forbindelse. Desuden var det sådan, at hvis der blev sat en router efter en router, ville den router med de fleste begrænsninger så at sige vinde. Hertil kan svares, at den WI-FI, der er indbygget i fiberboksen, er meget ydedygtig. Fra de andre steder, hvor denne nye fiberboks allerede er installeret, er der ikke rapporteret om problemer. Heller ikke med at sætte en router efter en router. Hvis der er tale om massive etageadskillelser, vil der formentlig allerede nu kunne opstå problemer med trådløse forbindelser. En løsning på et sådant problem kan være at etablere noget, der kaldes et Accespoint. Noget sådant kan købes hos 6

7 lokale radio/tv-forhandlere. Priserne starter efter det oplyste ved omkring 500 kr. og så ellers deropad. Endelig vil det være sådan, at hvis den enkelte bruger har særlige og specielle krav til sin router og anskaffer/har anskaffet en sådan, vil den WI-FI, der er indbygget i fiberboksen, kunne deaktiveres af brugeren selv. Hertil kræves en kode, som hver enkelt bruger får tilsendt fra SEAS- NVE. Der var flere, der ville vide, hvordan man skulle forholde sig til, at der var langt færre porte i den nye fiberboks. Her er svaret, at leverandørerne af disse bokse har den erfaring, at der kun i de allerfærreste tilfælde vil være behov for flere porte end dem, der er i den nye boks. Skulle der dog blive behov for flere porte, kan dette klares ved at montere en såkaldt switch. Det svarer faktisk til at sætte en forlængerledning med en stikdåse i stikkontakten. Det har ikke været muligt at fremskaffe en pris på et sådant apparat. Formanden kunne oplyse, at et sådant apparat, men til HDMI-stik, havde det været nødvendigt for ham at anskaffe, da computerne i hans husstand ikke havde tilstrækkeligt med HDMI-udgange. Flere spurgte til eventuelle afbrydelser i etableringsfasen. Det kan nu oplyses, at de to kontrakter, som vi som forening skal indgå med SEAS-NVE, har fået indskrevet en bestemmelse om, at når først SEAS går i gang med etableringen af det nye system, skal dette ske i en glidende proces uden afbrydelser. Afbrydelser hos det enkelte medlem kan desværre ikke undgås. Men det bliver af kortere varighed. Nok max. op til to døgn. Omstillingen vil foregå på den måde, at der bliver udtaget et antal installationsadresser, som det vil være realistisk at omstille/ombygge på én arbejdsdag. I denne periode er der selvfølgelig ikke forbindelse hverken til TV eller internet. Her skal medlemmerne være opmærksomme på, at det kræver, at montøren kan få adgang til adressen for opsætning af den nye fiberboks. Så en vis fleksibilitet fra medlemmernes side vil være påkrævet. Men tænk lige tilbage på 2010, hvor vores nuværende fiber blev installeret. Der gik det trods alt rigtig godt. Flere af medlemmerne spurgte til, hvornår der kunne bestilles de nye muligheder. Hertil kan oplyses, at medlemmerne SKAL bestille, hvad de gerne vil aftage. Og her skal det huskes, at det beløb på 109 kr. om måneden, der vil blive opkrævet af Antennelauget, IKKE ER ØREMÆRKET til noget som helst. Medlemmerne vil fra SEAS-NVE få tilsendt bestillingssedler, hvorpå der skal afkrydses hvilke TV-pakker man vi købe (hvis overhovedet nogen), temapakker eller enkeltkanaler, og så selvfølgelig hvilken internethastighed der foretrækkes samt fastnettelefoni. Disse bestillinger SKAL være afgivet inden SEAS-NVE foretager den fysiske installation af de nye fiberbokse og ombygger teknikhuse. På regningen fra SEAS-NVE vil der derefter blive fratrukket netop de 109 kr. pr. måned, der opkræves af Antennelauget. 7

8 Flere stillede spørgsmålet om det, som WAOO reklamerer med, nemlig at man kan installere programmer, der muliggør at se TV på sin Smartphone/Ipad eller computer. Det var rækkevidden, der blev spurgt til. Her kan det oplyses, at det kun vil virke inden for det område, som WI- FI en/routeren dækker. Endelig var der spørgsmål til, hvordan TV-kanalerne leveres til os, altså i hvilke formater. På de overheads, der blev vist, var der desuden nogle, der var stjernemarkerede. Den måde vi ser TV på nu fortsætter uændret. Dvs. et LAN-kabel fra fiberboksen til en TV-boks og derfra videre til ens TV. Man skifter program vha. fjernbetjeningen til TV-boksen. Men som tidligere nævnt rummer den nye fiberboks en coaxudgang, hvilket muliggør at se TV UDEN TV-boks. Man trækker et coax-kabel fra fiberboksen til ens TV og kan så skifte program vha. fjernbetjeningen til TV et som vi gjorde tidligere. For at kunne se TV-kanaler i HD er det nødvendigt at have et TV med indbygget MPEG4. De allerfleste TV, der er anskaffet inden for de seneste 4 til 5 år, har en sådan MPEG4 indbygget. Hvis man ikke har et TV med indbygget MPEG4, kan man se de stjernemarkerede kanaler i brochuren fra SAES-NVE. Det er gammeldags analogsignaler. Så kan de medlemmer, der ikke kan nænne at skille sig af med deres gamle billedrørs-fjernsyn, også se TV-programmer. Der er jo stadig folk, der hæger om deres gamle flotte B&O fjernsyn. Mange af medlemmerne gav udtryk for at der var behov for så meget information om den kommende proces som overhovedet muligt. Bestyrelsen ville arbejde for at der kommer rigtig megen information og at det der kommer, er den rigtige information. SEAS-NVE vil sende informationsbreve til medlemmerne og også breve med information om det det enkelte medlem skal tage stilling til af programpakker/temapakker og enkeltkanaler. Også ønsker om internethastigheder skal der afgives bestilling på. Formanden understregede at der selvfølgelig ville komme information direkte til medlemmerne. Men det var også vigtigt at holde sig opdateret ved at gå ind på hjemmesiden med jævne mellemrum. Bestyrelsen vil i nødvendigt omfang lægge informationsbreve netop på hjemmesiden. Dirigenten spurgte herefter, om der var nogen der stemte imod bestyrelsens forslag om at tilslutte sig konceptet WAOO-Forening hos SEAS-NVE. Det var der ikke, og Dirigenten konkluderede herefter, at indstillingens var énstemmigt vedtaget. Hertil kom så yderligere 8 skriftlige tilkendegivelser/fuldmagter, der også gik ind for forslaget. Punkt D igen) Godkendelse af budget Carsten Rygner gennemgik budgettet, der efter vedtagelsen af tilslutning til WAOO-Forening medfører behov for et årligt kontingent på kr. For at spare de dyre opkrævningsomkostninger vil beløbet også i 2014 blive opkrævet i ét beløb. 8

9 Et medlem fandt det helt unødvendigt, at Lauget opsamlede en så stor formue som tilfældet i budgetforslaget. Carsten Rygner forklarede, at det som sådan ikke var en formue, men et nødvendigt beløb til betaling af SEAS-NVE. SEAS-NVE opkræver betaling halvårligt forud. Så for at have tilstrækkeligt med penge til at klare betaling i første halvår, er beløbets størrelse helt nødvendig. Og betalingen til SEAS-NVE skal finde sted, før kontingentet for det kommende år bliver opkrævet hos medlemmerne Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. Punkt F) Indkomne forslag fra Laugets medlemmer Der var ikke fremkommet nogen forslag ud over Bestyrelsens. Punkt G) Valg af bestyrelsesmedlem Nils Jan Hansen var på valg og blev énstemmigt genvalgt for endnu en periode. Punkt H) Valg af revisor Thorstein Jørgensen var på valg og blev enstemmigt genvalgt for endnu en periode. Punkt I) På Generalforsamlingen skulle der blandt de fremmødte trækkes lod om en helt ny model af en AirTies tv-boks. Denne nye model giver mulighed for direkte på fjernsynet at kunne se programmer fra NetFlix. Hos NetFlix kan der, til gode priser, købes film og TV-serier. Lodtrækningen blev vundet af: Kirsten Lillevang. Ibsgården 138. Punkt J) Eventuelt Der var ikke emner under eventuelt, som ikke allerede var drøftet i forlængelse af Formandens beretning. Generalforsamlingen slut. Referent: Nils Jan Hansen Referatet godkendt den 6. april 2014 Dirigent Niels Hessel 9

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere