Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014"

Transkript

1 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden Jan Hansen bød velkommen til årets generalforsamling i Antennelauget Ibsgården og foreslog på bestyrelsens vegne Niels Hessel, Ibsgården 84 som dirigent. Niels Hessel blev valgt enstemmigt. Niels Hessel takkede for valget og måtte konstatere, at Laugets Bestyrelse ikke havde overholdt vedtægternes bestemmelse om, at Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen var desuden heller ikke indkaldt med det fornødne varsel på 14 dage, men kun på 13 dage. Dirigenten konstaterede dog, at der absolut ikke var nogen i forsamlingen, der protesterede mod dette. Herefter gav dirigenten ordet til formanden for aflæggelse af beretning for det forløbne år. PUNKT B) Formandens beretning Formanden startede sin beretning med at nævne det forefindende lokale. Tidligere har vi bl.a. lejet Sognegården. Men der er priserne efterhånden blevet noget pebrede. Og Andelsboligforeningen, når nu vores bestyrelsesmedlem Lau Nørgård arbejder i Japan, var heller ikke så god en mulighed. Men så er der jo heldigvis Himmelev Skole. Og den er billig. Blot skal vi være ude af bygningen senest kl Vores Generalforsamling må derfor slutte senest kl Formanden huskede herefter deltagerne på sidste års generalforsamling. Der blev det vedtaget at forlænge kontrakten med SEAS-NVE med yderligere ét år. Derved fik Bestyrelsen den fornødne tid til at få forhandlet med SEAS-NVE om det nye koncept for antenneforeninger, der benævnes WAOO- Forening. Bestyrelsen ville vende tilbage til netop dette punkt under dagsordenens punkt E. På mange andre områder har det været et stille år. Mange problemer har der ikke været. Og så dog alligevel. Vore regninger!! SEAS-NVE overtog bl.a. regningsudskrivning og opkrævning fra WAOO til sig selv. Alle herunder SEAS-NVE selv håbede dermed at få løst en noget problematisk situation med utilfredse kunder. Men sådan gik det desværre ikke. Her kunne der tales længe om regningsproblemer. Også opkald til SEAS-NVE s hotline har krævet, at den der ringede op skulle have god tid. Men det var også det klare 1

2 indtryk, at hen over året gik situationens alvor op for SEAS-NVE, og hen ad vejen blev der sat stadigt flere ressourcer af til disse opgaver. Formanden havde selv nogle gange haft behov for at kontakte hotlinen. Og undtagen, hvis der lige blev ringet på tidspunktet, hvor folk kommer hjem fra arbejde og konstaterer noget, der ikke virker, er det gået ret godt med korte ventetider og god og kompetent behandling. Hen på efteråret kom der så godt gang i forhandlingerne med SEAS-NVE. Her kunne Bestyrelsen fortælle, at der også var søgt forhandlinger med andre parter. På et tidspunkt fik vi kontakt til YouSee. Først på telefon, så via mail og endelig et besøg af en konsulent her i Ibsgården, hvor området blev gået igennem. Det blev vurderet, om hele eller dele af vort gamle coaxanlæg kunne bruges, og de gamle tegninger blev vist frem. Det var ikke muligt, idet det er et såkaldt sløjfeanlæg, og så er det ikke muligt at opfylde individuelle ønsker. Hvis medlemmerne huskede tilbage til før 2010, så havde vi til hver generalforsamling afstemninger om, hvilke kanaler vi skulle se i det kommende år. Og de kanaler, der opnåede flest stemmer, gjaldt derefter for alle. Et ædrueligt skøn fortalte, at det ville koste YouSee et stort millionbeløb at lægge et nyt coaxnet ned. Det var der ikke økonomi i for hverken os medlemmer (stor éngangsbetaling) eller for YouSee. Og så lige en ting til hvem pokker lægger coaxnet ned her i 2014?? Jo det er der faktisk nogen, der gør og endda lige i nærheden Bernadotteparken har fået en omgang coaxkabler lagt ned. Også TDC har der været ført drøftelser med. De arbejdede på et tidspunkt på noget, de kaldte Home Trio Familie/Forening, Efter et par mails og et par telefoniske henvendelser blev der dødt hos TDC. Så det må antages, at dette foreningsudspil aldrig rigtigt er blevet til noget. Med hensyn til SEAS-NVE, ja så startede forhandlingerne som nævnt først rigtigt op sidst på året. Under forhandlingerne har vi faktisk været vidt omkring. Fra starten har vi haft nogle overordnede, men helt klare krav til SEAS-NVE. I flæng kan nævnes: Forenklede regninger, billige priser og de skal være konkurrencedygtige i forhold til ALLE andre, stort og omfattende fritvalg af TV-kanaler, høje internethastigheder og meget vigtigt - INGEN éngangsbetalinger. SEAS-NVE har også haft helt klare krav fra starten, og som ikke var/er til forhandling: Waoo-Forening er en FORENINGSLØSNING, så Antennelauget SKAL derfor fortsætte, og foreningen skal for øvrigt have et CVR-nummer, hvilket vi straks anskaffede til Antennelauget. SEAS-NVE kræver en ny treårig kontrakt samt i tillæg dertil yderligere 2 år med mulighed for udtræden mod betaling. Altså faktisk som minimum en 5-årig aftale. Her i det nye år var der dog på de fleste områder opnået en efter bestyrelsens opfattelse acceptabel løsning. Og det er den løsning, der bliver yderligere præsenteret som bestyrelsens forslag til vedtagelse. Det var også meget vigtigt at berette om den ændring af Planloven, der fandt sted i begyndelsen af

3 Formanden understregede, at Bestyrelsen har fokuseret på de lovbestemmelser, der var relevante for os, dvs. medlemmerne af Antennelauget Ibsgården. Loven rummer en for et sådant Antennelaug som vores meget vigtig ændring. Efter de nye lovbestemmelser kan en kommune ikke længere pålægge bestemte ejendomme/områder at være tvangsmæssigt forpligtede til at være medlem af en bestemt antenneforening/antennefirma. Her i Ibsgården/Lillevej var det en kommunal planbestemmelse fra 70 erne, der pålægger os tvangsmæssigt medlemskab af Antennelauget Ibsgården. Lauget er følgelig så også forpligtet til at levere et TV-signal til medlemmerne. Det er især elselskaberne, der politisk har presset på for at få gennemført bestemmelser, der ophæver den megen tvang på dette område. Det er disse danske elselskaber, der står bag WAOO, og netop WAOO er i evig konkurrencekrig med TDC og datterselskabet YouSee. Disse to selskaber sidder på langt størstedelen af markedet. Denne lovbestemmelse, der netop ophæver muligheden for tvangstilslutning, manglede dog en ikrafttrædelsesdato. Men sidst på efteråret i slutningen af november kom den så og lød på, at den skulle træde i kraft i januar Dette fremgik meget tydeligt af Bestyrelsens Antenneinfo i januar. Og resultatet er herefter: De medlemmer, der ønsker at komme ud af Antennelauget, kan melde sig ud. Og det eneste, det vil koste, er en betaling af de faktiske afbrydelsesomkostninger. I forbindelse med Bestyrelsens arbejde med at kortlægge tilblivelsen og omfanget af disse nye planlovsbestemmelser kom det hurtigt frem, at Elselskabernes Brancheforening, DanskEnergi, spillede en overordentlig omfattende rolle heri eksempelvis ved høringer o. lign. En kontakt til netop DanskEnergi var på mange måder særdeles gavnlig og oplysende, og vi fik straks adgang til meget og relevant materiale. Da Bestyrelsen syntes, at vi var afklaret med betydningen og konsekvenserne af de nye bestemmelser tog vi kontakt til vores egen advokat, Jørgen Hindhede. Jørgen har jo faktisk selv i en periode været formand for Antennelauget, og Jørgen erklærede sig enig i det følgende: Et hvert medlem kan udmelde sig af Antennelauget. Hermed frasiger medlemmet sig så samtidig muligheden for at kunne modtage de serviceydelser, som Lauget tilbyder. Medlemmet slipper selvfølgelig så også for at skulle betale noget beløb til Antennelauget ud over udtrædelsesbetalingen. Det vil ikke være urimeligt at afkræve det udtrædende medlem en betaling af de faktiske omkostninger i forbindelse med udtræden (vurderet til at udgøre til kr.) Det kan til gengæld ikke anses for rimeligt at opkræve et egentlig udtrædelsesgebyr. Dette først og fremmest fordi et sådant ikke fremgår af Laugets vedtægter, men også fordi det alene vil kunne opfattes som et pønalt element altså som en form for straf. 3

4 Og så til resultatet af denne mulighed for udtræden. Her blev det påpeget, at der sammen med indkaldelsen til denne Generalforsamling blev udleveret et stykke papir, der efter bestyrelsens opfattelse helt klart beskrev muligheden for udmelding af Antennelauget og konsekvenserne heraf. I brevet var der fastsat en deadline til søndag den 9. marts 2014, samt at udmeldelsen skulle foreligge skriftligt. Til Bestyrelsens store glæde kunne det oplyses, at kun ét medlem har ønsket at udtræde af Antennelauget. Og så lige et skridt baglæns. Lige så snart vi i Bestyrelsen vidste tilstrækkeligt om disse nye ting om udmeldelse og en del andre ting: Kanalændringer i TV-pakkerne, forøgede internethastigheder, WAOO-Forening og en masse andre ting ja så lavede vi som nævnt en ny AntenneInfo. For nu at være på den sikre side med hensyn til, om I nu også bliver opmærksomme på, at den er der og ligger på hjemmesiden ja så mente vi i Bestyrelsen, at vi ville være nødsaget til at omdele en seddel til jeres postkasser med oplysningen. Men efter vores kasserer Carsten Rygners opfattelse skal tingene gøres ordentligt. Og resultatet er bekendt Bestyrelsen uddelte en A5 pjece med denne AntenneInfo I Infoen omtales der noget om indbrud og sikkerhed i vore huse. Det hus, der blev udsat for et indbrud, var Formandens hus. Der blev stjålet smykker og penge. Og det er da lige til at overleve! Men desværre blev der også stjålet to bærbare computere. Det har været rigtigt slemt nej det har været forfærdeligt. De to nye dyre Samsung computere og Windows 8 har hos Formanden været en noget problematisk oplevelse. Til gengæld har vi fået fantastisk god og fin behandling af Politiet, Svane Glas og vores forsikringsselskab. Derudover af guldsmed Andersen & Enig samt Roskilde Mønthandel. Stor ros til alle dem. Dette var Formandens beretning for det forgangne år. Hvis der var spørgsmål, ville formanden selvfølgelig gerne svare herpå. Men hvis spørgsmålene gik på elementer i WAOO-Forening, blev medlemmerne bedt om at vente med at stille disse spørgsmål til dette punkt på dagsordenen. I forlængelse af Formandens beretning var der flere, der ønskede at komme med bemærkninger og spørgsmål. Det blev dog vurderet, at det var mest hensigtsmæssigt at vente til efter Formandens præsentation af forslaget om WAOO-Forening Formanden beretning blev herefter énstemmigt godkendt. Punkt C) Aflæggelse af regnskab Carsten Rygner gennemgik regnskabet, der blev enstemmigt godkendt. 4

5 Punkt D) Godkendelse af budget Dirigenten fandt det mest hensigtsmæssigt at vente med behandlingen af budgettet til efter behandlingen af Bestyrelsens forslag om, at Antennelauget tilslutter sig WAOO-Forening. Dette var der enstemmig opbakning til. Herefter blev behandlingen af budgettet udsat til efter behandlingen af dagsordenes pkt. E) Punkt E) Bestyrelsens forslag til vedtagelse af at Antennelauget tilslutter sig WAOO-Forening Sammen med indkaldelsen til denne Generalforsamling var der uddelt fyldigt materiale, der meget grundigt beskriver indholdet i WAOO-Forening. Formanden bemærkede, som det også fremgik af beretningen, at vi på Generalforsamlingen i 2013 vedtog en forlængelse af kontrakten med SEAS-NVE med ét år. Formålet var at give Bestyrelsen den fornødne tid til at forhandle med SEAS-NVE om indholdet i dette nye foreningskoncept. Det skulle forstås på den måde, at først skulle SEAS-NVE finde en endelig afklaring af, hvad WAOO- Forening mere præcist skal og kan indeholde. Efterfølgende kunne vi så præsentere SEAS-NVE for det, vi krævede af dem, og de kunne selvfølgelig præsentere os for, hvad de krævede af os. Forhandlingerne gik herefter på, hvad vi krævede opfyldt, og hvad SEAS-NVE var klar til at imødekomme. Vore grundkrav var: Forenklede regninger, billige priser, der var konkurrencedygtige i forhold til ALLE andre, stort og omfattende fritvalg af TV-kanaler, høje internethastigheder og INGEN éngangsbetalinger. SEAS-NVE s grundkrav var helt klare og var som sådan ikke til forhandling: WAOO-Forening er netop en foreningsløsning. AntenneLauget skal derfor fortsætte og samtidig have et CVR-nummer, der nu er anskaffet. Det kræves, at der indgås en ny treårig aftale, hvor det ikke er muligt at træde ud overhovedet, samt i tillæg hertil en yderligere binding på 2 år dog med mulighed for udtræden mod en ret stor betaling. Altså de facto en ny 5-årig aftale. Fordelene ved det nye koncept var dog så betydelige, at dette efter bestyrelsens opfattelse var acceptabelt. Og det skal i den forbindelse også bemærkes, at omstillingen til WAOO-Forening er ganske kostbar for SEAS-NVE. Vi taler om et beløb på omkring kr. pr. medlem. Dette beløb skal så også ses i sammenhæng med de ca kr. pr. tilsluttet det kostede SEAS-NVE i 2010 hvor vi fik installeret firbernettet. De nye TV-pakker rummer nu flere TV-kanaler end tidligere, og som noget nyt er også Viasat kanalerne med. Og nu vil det halvårlige kortgebyr på knap 400 kr. pr. TV-boks, som VIASAT hidtil har opkrævet, ikke længere skal betales. Og så vil det fremover også være muligt at købe et helt overvældende antal TV-temapakker og enkeltkanaler. 5

6 Internethastighederne kommer op i fart til endog særdeles gunstige priser. Her er det samtidig vigtigt at understrege, at WAOO-Foreningskonceptet kræver, at der monteres en ny fiberboks hos hvert af medlemmerne. Den eksisterende fiberboks har en teoretisk ydeevne på op til 100 Mbit/s. Den nye boks er 10 gange mere ydedygtig eller Mbit/s også kaldet 1 GigaBit/s. Og så har den nye fiberboks indbygget WI-FI. Det betyder, at vi kan spare en router, idet vore computere kan tilsluttes både med LAN-kabel og trådløst. Formanden bemærkede, at de mange fordelagtige muligheder, som vi hele tiden har haft, fortsat eksisterer. Her tænkes der bl.a. på fastnet telefoni og husalarm gennem firmaet LockOn. Tilsvarende er der heller ikke ændret på de mange gode og anvendelige features, vi har i dag med vore TV-bokse. Det er ting, som DR-Nu og Start Forfra, samt at vi kan se tv på vore PC er, tablets og Smartphones. Og så kan vores TV-bokse opgraderes, så vi kan købe og se film direkte fra NETFLIX. Og så endelig den nytilkomne mulighed for at se TV uden TV-boks. Den nye fiberboks rummer som noget helt nyt en Coaxudgang. Det betyder, at vi fremover vil kunne se TV gennem coaxkabler og det uden den sorte TV-boks. Det betyder, at den TV-pakke, det enkelte medlem ønsker at købe kommer både ud af LAN-portene og ud af Coaxudgangen. På baggrund af disse samlede forhold var det Bestyrelsens helt klare opfattelse, at WAOO-forening er en endog særdeles fordelagtig mulighed for Antennelaugets medlemmer, og Bestyrelsen anbefalede derfor at stemme ja til forslaget. De fremmødte medlemmer havde herefter mulighed for at stille spørgsmål til Bestyrelsen. Det var ikke alle spørgsmål, som Bestyrelsen med det samme kunne svare på. Efterfølgende har Bestyrelsen arbejdet intenst på at få fremskaffet så mange oplysninger som overhovedet muligt. I det følgende vil der her i beretningen derfor også være svar på spørgsmål, der ikke kunne besvares under selve Generalforsamlingen. Flere medlemmer påpegede, at der kunne være problemer forbundet med, at der nu ville være indbygget WI-FI i fiberboksen. Mange Ibsgårdshuse er til eksempel i flere etager. Sidder fiberboksen i kælderen, kan det ikke udelukkes, at der vil være problemer med trådløs forbindelse. Desuden var det sådan, at hvis der blev sat en router efter en router, ville den router med de fleste begrænsninger så at sige vinde. Hertil kan svares, at den WI-FI, der er indbygget i fiberboksen, er meget ydedygtig. Fra de andre steder, hvor denne nye fiberboks allerede er installeret, er der ikke rapporteret om problemer. Heller ikke med at sætte en router efter en router. Hvis der er tale om massive etageadskillelser, vil der formentlig allerede nu kunne opstå problemer med trådløse forbindelser. En løsning på et sådant problem kan være at etablere noget, der kaldes et Accespoint. Noget sådant kan købes hos 6

7 lokale radio/tv-forhandlere. Priserne starter efter det oplyste ved omkring 500 kr. og så ellers deropad. Endelig vil det være sådan, at hvis den enkelte bruger har særlige og specielle krav til sin router og anskaffer/har anskaffet en sådan, vil den WI-FI, der er indbygget i fiberboksen, kunne deaktiveres af brugeren selv. Hertil kræves en kode, som hver enkelt bruger får tilsendt fra SEAS- NVE. Der var flere, der ville vide, hvordan man skulle forholde sig til, at der var langt færre porte i den nye fiberboks. Her er svaret, at leverandørerne af disse bokse har den erfaring, at der kun i de allerfærreste tilfælde vil være behov for flere porte end dem, der er i den nye boks. Skulle der dog blive behov for flere porte, kan dette klares ved at montere en såkaldt switch. Det svarer faktisk til at sætte en forlængerledning med en stikdåse i stikkontakten. Det har ikke været muligt at fremskaffe en pris på et sådant apparat. Formanden kunne oplyse, at et sådant apparat, men til HDMI-stik, havde det været nødvendigt for ham at anskaffe, da computerne i hans husstand ikke havde tilstrækkeligt med HDMI-udgange. Flere spurgte til eventuelle afbrydelser i etableringsfasen. Det kan nu oplyses, at de to kontrakter, som vi som forening skal indgå med SEAS-NVE, har fået indskrevet en bestemmelse om, at når først SEAS går i gang med etableringen af det nye system, skal dette ske i en glidende proces uden afbrydelser. Afbrydelser hos det enkelte medlem kan desværre ikke undgås. Men det bliver af kortere varighed. Nok max. op til to døgn. Omstillingen vil foregå på den måde, at der bliver udtaget et antal installationsadresser, som det vil være realistisk at omstille/ombygge på én arbejdsdag. I denne periode er der selvfølgelig ikke forbindelse hverken til TV eller internet. Her skal medlemmerne være opmærksomme på, at det kræver, at montøren kan få adgang til adressen for opsætning af den nye fiberboks. Så en vis fleksibilitet fra medlemmernes side vil være påkrævet. Men tænk lige tilbage på 2010, hvor vores nuværende fiber blev installeret. Der gik det trods alt rigtig godt. Flere af medlemmerne spurgte til, hvornår der kunne bestilles de nye muligheder. Hertil kan oplyses, at medlemmerne SKAL bestille, hvad de gerne vil aftage. Og her skal det huskes, at det beløb på 109 kr. om måneden, der vil blive opkrævet af Antennelauget, IKKE ER ØREMÆRKET til noget som helst. Medlemmerne vil fra SEAS-NVE få tilsendt bestillingssedler, hvorpå der skal afkrydses hvilke TV-pakker man vi købe (hvis overhovedet nogen), temapakker eller enkeltkanaler, og så selvfølgelig hvilken internethastighed der foretrækkes samt fastnettelefoni. Disse bestillinger SKAL være afgivet inden SEAS-NVE foretager den fysiske installation af de nye fiberbokse og ombygger teknikhuse. På regningen fra SEAS-NVE vil der derefter blive fratrukket netop de 109 kr. pr. måned, der opkræves af Antennelauget. 7

8 Flere stillede spørgsmålet om det, som WAOO reklamerer med, nemlig at man kan installere programmer, der muliggør at se TV på sin Smartphone/Ipad eller computer. Det var rækkevidden, der blev spurgt til. Her kan det oplyses, at det kun vil virke inden for det område, som WI- FI en/routeren dækker. Endelig var der spørgsmål til, hvordan TV-kanalerne leveres til os, altså i hvilke formater. På de overheads, der blev vist, var der desuden nogle, der var stjernemarkerede. Den måde vi ser TV på nu fortsætter uændret. Dvs. et LAN-kabel fra fiberboksen til en TV-boks og derfra videre til ens TV. Man skifter program vha. fjernbetjeningen til TV-boksen. Men som tidligere nævnt rummer den nye fiberboks en coaxudgang, hvilket muliggør at se TV UDEN TV-boks. Man trækker et coax-kabel fra fiberboksen til ens TV og kan så skifte program vha. fjernbetjeningen til TV et som vi gjorde tidligere. For at kunne se TV-kanaler i HD er det nødvendigt at have et TV med indbygget MPEG4. De allerfleste TV, der er anskaffet inden for de seneste 4 til 5 år, har en sådan MPEG4 indbygget. Hvis man ikke har et TV med indbygget MPEG4, kan man se de stjernemarkerede kanaler i brochuren fra SAES-NVE. Det er gammeldags analogsignaler. Så kan de medlemmer, der ikke kan nænne at skille sig af med deres gamle billedrørs-fjernsyn, også se TV-programmer. Der er jo stadig folk, der hæger om deres gamle flotte B&O fjernsyn. Mange af medlemmerne gav udtryk for at der var behov for så meget information om den kommende proces som overhovedet muligt. Bestyrelsen ville arbejde for at der kommer rigtig megen information og at det der kommer, er den rigtige information. SEAS-NVE vil sende informationsbreve til medlemmerne og også breve med information om det det enkelte medlem skal tage stilling til af programpakker/temapakker og enkeltkanaler. Også ønsker om internethastigheder skal der afgives bestilling på. Formanden understregede at der selvfølgelig ville komme information direkte til medlemmerne. Men det var også vigtigt at holde sig opdateret ved at gå ind på hjemmesiden med jævne mellemrum. Bestyrelsen vil i nødvendigt omfang lægge informationsbreve netop på hjemmesiden. Dirigenten spurgte herefter, om der var nogen der stemte imod bestyrelsens forslag om at tilslutte sig konceptet WAOO-Forening hos SEAS-NVE. Det var der ikke, og Dirigenten konkluderede herefter, at indstillingens var énstemmigt vedtaget. Hertil kom så yderligere 8 skriftlige tilkendegivelser/fuldmagter, der også gik ind for forslaget. Punkt D igen) Godkendelse af budget Carsten Rygner gennemgik budgettet, der efter vedtagelsen af tilslutning til WAOO-Forening medfører behov for et årligt kontingent på kr. For at spare de dyre opkrævningsomkostninger vil beløbet også i 2014 blive opkrævet i ét beløb. 8

9 Et medlem fandt det helt unødvendigt, at Lauget opsamlede en så stor formue som tilfældet i budgetforslaget. Carsten Rygner forklarede, at det som sådan ikke var en formue, men et nødvendigt beløb til betaling af SEAS-NVE. SEAS-NVE opkræver betaling halvårligt forud. Så for at have tilstrækkeligt med penge til at klare betaling i første halvår, er beløbets størrelse helt nødvendig. Og betalingen til SEAS-NVE skal finde sted, før kontingentet for det kommende år bliver opkrævet hos medlemmerne Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. Punkt F) Indkomne forslag fra Laugets medlemmer Der var ikke fremkommet nogen forslag ud over Bestyrelsens. Punkt G) Valg af bestyrelsesmedlem Nils Jan Hansen var på valg og blev énstemmigt genvalgt for endnu en periode. Punkt H) Valg af revisor Thorstein Jørgensen var på valg og blev enstemmigt genvalgt for endnu en periode. Punkt I) På Generalforsamlingen skulle der blandt de fremmødte trækkes lod om en helt ny model af en AirTies tv-boks. Denne nye model giver mulighed for direkte på fjernsynet at kunne se programmer fra NetFlix. Hos NetFlix kan der, til gode priser, købes film og TV-serier. Lodtrækningen blev vundet af: Kirsten Lillevang. Ibsgården 138. Punkt J) Eventuelt Der var ikke emner under eventuelt, som ikke allerede var drøftet i forlængelse af Formandens beretning. Generalforsamlingen slut. Referent: Nils Jan Hansen Referatet godkendt den 6. april 2014 Dirigent Niels Hessel 9

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET TV Internet ERIKSMINDE MEDIENET er foreningens nye navn, og dermed signaleres at foreningen er parat til udfrodringerne i den digitale verden. Læs om de nye muligheder i 2015 - nogle er tidligere omtalt,

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Kom godt i gang med DRG 737v2

Kom godt i gang med DRG 737v2 VI GI R DIG Kom godt i gang med DRG 737v2 Waoo! Privat Læs, hvordan du tilslutter din fiberboks. 02 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Kom godt i gang DRG 500 serie Fiberboks

Kom godt i gang DRG 500 serie Fiberboks Kom godt i gang DRG 500 serie Fiberboks Februar 2014 02 Indhold Fbernet fra SEAS-NVE 03 Introduktion til din fiberboks 04 Tilslutning af tv, internet og telefoni 05 En verden af muligheder 06 Ofte stillede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en montør kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011.

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, der var mødt 2o medlemmer, og en særlig velkomst til Niels Poulsen fra God Tone. Ad. 1: Dagsorden:

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks

Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks Februar 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05 Din verden af muligheder 06 Ofte stillede

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Kom godt i gang DRG 717 Fiberboks. Waoo! Forening April 2014. Få andel i fremtiden SEAS-NVE.DK

Kom godt i gang DRG 717 Fiberboks. Waoo! Forening April 2014. Få andel i fremtiden SEAS-NVE.DK Kom godt i gang DRG 717 Fiberboks Waoo! Forening April 2014 Få andel i fremtiden SEAS-NVE.DK 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 3 Tilslutning af kabel-tv og FM-radio 4 Introduktion til din fiberboks 5 Sådan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716 / DRG 717 Fiberboks Privatkunde Oktober 2014

Kom godt i gang DRG 716 / DRG 717 Fiberboks Privatkunde Oktober 2014 Kom godt i gang DRG 716 / DRG 717 Fiberboks Privatkunde Oktober 2014 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05 Din verden af muligheder

Læs mere

Ved mail af 22. januar 2015 blev følgende dagsorden rundsendt jf. 2, stk. 7 i gældende forretningsorden og jf. 13, stk.

Ved mail af 22. januar 2015 blev følgende dagsorden rundsendt jf. 2, stk. 7 i gældende forretningsorden og jf. 13, stk. Referat af repræsentantskabsmøde: Torsdag, den 5. februar 2015, kl. 19.00 Skibhus 17:48 Buchwaldsgade 48 5000 Odense C Ved mail af 22. januar 2015 blev følgende dagsorden rundsendt jf. 2, stk. 7 i gældende

Læs mere

Waoo! og Energi Fyn tilbyder dig masser af oplevelser

Waoo! og Energi Fyn tilbyder dig masser af oplevelser Waoo! og Energi Fyn tilbyder dig masser af oplevelser Waoo! fra Energi Fyn til private Etablering af fibernet - så nemt er det! Når din bolig skal tilsluttes fibernettet, nedgraves et tomt fiberrør fra

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014

Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014 Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014 Fiber Tv Telefoni 02 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Tilslutning af kabel-tv og FM-radio 04 Introduktion til din fiberboks 05 Sådan får du

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Placering af udvendig og indvendig boks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Installation af fibernet de

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer SÅDAN GØR DU Installationsvejledninger til privatkunder Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledninger til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere