Med Profiber bliver fremtid til nutid. Hurtigere www og billigere end ADSL. Læs om : Boligforeningen Østerbo årgang nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med Profiber bliver fremtid til nutid. Hurtigere www og billigere end ADSL. Læs om : Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr. 1"

Transkript

1 Boligforeningen Østerbo årgang nr. 1 Med Profiber bliver fremtid til nutid Hurtigere www og billigere end ADSL Læs mere på side 5 Læs om : Træhusbyggeriet Bestyrelsens beretning Nyt design

2 Treschowsgade Vejle tlf: Åbningstider Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Telefontider Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Håndværksafdelingen tlf Mandag til torsdag kl Fredag kl Redaktion Karin Mortensen (ansv.) Bodil Ørum Søren Ahle Hansen Indleveringsfrist til næste udgave af er den 1. juni 2006 Velkommen Velkommen til en ny udgave af ØsterBO Vi har besluttet at øge informationen til alle vore beboere. Derfor vil vi fremover udsende 4 6 informationspjecer om året. For at holde økonomien på et rimeligt niveau har vi valgt selv at skrive og trykke pjecen. Vi har samtidigt valgt at ændre vores grafiske udseende samt vores logo. Med nyt IT-system og nyt indhold på hjemmesiden samt det nye grafiske udseende er vi klar til at tage fremtidens udfordringer op. Vi håber, at I alle vil tage godt imod disse nye tiltag, selvom der selvfølgelig er en indkøringsperiode. Ligeledes håber vi, at I vil være med til at gøre ØsterBO bedre. Vi vil gerne gøre pjecen aktuel og fremadrettet. Dette kan vi gøre i fællesskab, hvis I vil komme med oplysninger om, hvad der skal ske i jeres afdelinger samt gerne en opfølgning, når det er sket. Indlæggene til næste udgave skal være administrationen i hænde senest den 1. juni God læselyst.

3 Organisationsbestyrelsen Beretning Boligforliget 2005 har været endnu et udfordringsrigt år for den almene sektor. I efteråret kom vi igennem finanslovforslagets økonomiske vridemaskine, men det kom ikke bag på BL, idet man havde forudset en hård kamp. Derfor var BL allerede i maj måned kommet med udspillet om Tryghed i boligområdet, der var et forsøg på at komme i dialog med regeringen. Dette lykkedes desværre ikke særlig godt, så forventningerne om et hårdt finanslovforslag blev bekræftet den 25. august, da regeringen offentliggjorde forslaget. Den del af finanslovforslaget, der berørte den almene sektor, fik i de kommende uger stor politisk og mediemæssig opmærksomhed. Specielt da socialministeren kom for skade at udtale, at hun ikke anså større ulighed i Danmark for et problem. Det faldt desværre sammen med, at regeringen fremlagde mere detaljerede tanker om forhandlingerne, hvoraf det fremgik, at regeringen ville gå endnu længere end i forslaget til finansloven. Dette druknede lidt i medierne, men der blev lagt op til et 30 årigt perspektiv for inddragelse af den altovervejende del af de almene fondsmidler til fordel for statskassen både midlerne i Landsbyggefonden og de kommende midler i vores lokale dispositionsfonde. I november blev der indgået boligforlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, hvor hovedindholdet var: I årene 2005 og 2006 tages yderligere 2,1 mia. kr. fra Landsbyggefonden Den kommunale grundkapital fastholdes på 7 pct. i 2006 Renoveringsrammen i Landsbyggefonden forøges med 625 mill. kr. i 2006 Landsbyggefonden kan i 2006 disponere over 66 mill. kr. til problemramte områder En ny permanent salgsordning i problemramte områder Mulighed for etablering af erhverv og institutioner i eksisterende boligafdelinger Der tages initiativ til en generel modernisering og ajourføring af sideaktivitetsreglerne Mulighederne for at godkende nedrivninger lempes Der etableres en landsdækkende internetbaseret boligportal Der iværksættes en landsdækkende informationskampagne om almenboliglovens udlejningsregler side 3

4 Organisationsbestyrelsen Beretning - fortsat Desuden igangsættes et udredningsarbejde om Fremtidsperspektiverne for en mere selvbærende almen sektor. Udredningsarbejdet skal ske i et tværministerielt arbejdsudvalg, hvortil der tilknyttes en følgegruppe med repræsentanter fra boligorganisationerne. Det er tydeligt, at regeringen har været påvirket af det betydelige pres, og dermed ændret det oprindelige udspil. I første omgang har de opgivet en del af den langsigtede løsning, der ville ødelægge den almene sektor. Vi er ikke særlig tilfredse med dette boligforlig. For det første tages der yderligere penge fra Landsbyggefonden, penge som vi har indbetalt, og som skulle bruges til renovering, modernisering, nybyggeri og støtte til socialt belastede byggerier. Ved at udhule fonden påtager regeringen sig ansvaret for, at vi får større social ulighed og mere ubalance på boligmarkedet. Prisen på en ejerbolig er de fleste steder i landet mere end fordoblet de seneste 10 år og årsagen til stigningen ligger først og fremmest i, at renten er faldet dramatisk. I dag kan man låne til en rente på 2-3 pct. og med mulighed for afdragsfrihed samt mulighed for at forlænge lånene. Disse muligheder har vi ikke, idet vi skal låne til 3,7 pct. og oven i købet stiger renten med inflationen. Desuden skal vi være gældfri efter pt. 30 år, men i stedet for at sætte huslejen ned skal vi forsat indbetale et tilsvarende beløb, nu bare primært til statskassen via Landsbyggefonden og dispositionsfonden. Dette er ikke rimeligt, og derfor iværksatte vi også underskriftsindsamlingen her i starten af året, ikke fordi vi tror på, at den giver nogen effekt, men så har vi markeret os i debatten. For det andet har vi ingen problemramte områder, som de er defineret i forliget, og derfor kan vi ikke få del i disse midler og muligheder. De eneste områder, vi er tilfredse med, er derfor fastholdelsen af de 7 pct. i grundkapital, som har betydning for nybyggeriet, og så håber vi meget, at moderniseringen af sideaktivitetsreglerne og især udredningsarbejdet for fremtidsperspektiverne vil give os nogle nye muligheder for at drive en moderne boligforening. side 4

5 Profiber De graver i ØsterBO Nu får du snart mulighed for at få Profiber installeret i din bolig. Profiber er et bredbåndsnet, der forbinder alle i området med hinanden og resten af verden. Alle kommunikationsveje er samlet i den samme hurtige fiberforbindelse, og det bliver muligt at få adgang til Internet, TV og telefoni. Profiber har tre Internetforbindelser, så du kan vælge den løsning, der passer bedst til dit behov; 1/1 Mbit/s, 10/10 Mbit/s eller 20/20 Mbit/s alle tre Internetforbindelser er med frit forbrug. Med Profiber TV får du 40 TV-kanaler og 20 radio-kanaler. Bredbånds TV bliver også en mulighed. Ved hjælp af en såkaldt settup-boks bliver TV et centrum i det digitale hjem. TV-programmer kan ses, når der er tid og lyst til at se dem. Videofilm kan lejes hjemme fra sofaen. Spil, chat, musik, Internetadgang og undervisning er nogle af de andre funktioner, der vil blive en del af TV-menuen. Med bredbånd er der meget store besparelser på telefonregningen, da der er lav opkaldstakst og minutters fri taletid pr. måned. Fibernettet er fremtiden, da det er flere hundrede gange hurtigere end traditionelle kobberbaserede forbindelser. Internet, tv og telefoni samles i én forbindelse. Det vil kunne bruges til fjernundervisning, overvågning af hjemmet og videotelefoni. Vi har givet Profiber lov til at forsyne de beboere, som ønsker dette nye tilbud. Profiber forventer at kunne tilbyde beboerne i Østbyparken og Moldeparken bredbåndsnet i år og resten af afdelingerne indenfor 1 5 år. Profiber vil indkalde til informationsmøder med de berørte beboer, hvor de vil fortælle om priser og det praktiske arbejde. Såfremt man som beboer ikke ønsker at benytte tilbudet, fortsætter man blot med de nuværende antenne og internetudbydere. Husk at dette er et individuel tilbud til den enkelte beboer, og det berører ikke de eksisterende muligheder. Vil du vide mere om Profiber, kan du finde flere oplysninger på Deres hjemmeside: eller ringe til Deres kundeservice på tlf , som har åbent mandag til torsdag kl og fredag kl side 5

6 Nørreskovparken Det innovative træhusbyggeri side 6 Repræsentantskabet har bemyndiget organisationsbestyrelsen til at erhverve det nødvendige areal og iværksætte det spændende træhusprojekt, såfremt de nødvendige tilladelser kan opnås, og det til enhver tid gældende maksimumbeløb for alment boligbyggeri kan overholdes. Dermed er Boligforeningen ØsterBO klar til at opføre spændende og attraktive boliger på hjørnet af Østerbrogade og Horsensvej (på græsarealet op mod Nørreskoven og Roms Hule). Byggeriet vil sandsynligvis blive opdelt i 2 etaper, således at vi starter med de 2 huse langs Østerbrogade. For at få økonomien til at hænge sammen, vil vi sælge den øverste Penthouselejlighed i hvert punkthus. Boligerne, der alle bliver store og lyse samt udstyret med den nyeste teknologi, vil blive fordelt med ca. 14 lejligheder i hvert af de 4 punkthuse. Alle boliger vil få en fantastisk udsigt til Nørreskoven og ind over Vejle by samt Vejle Ådal. Det bliver Europas højeste træhuse med boliger i 7 etager. Der vil også indvendigt i boligerne blive anvendt træ, hvor det er muligt, således at boligerne er rare at bo i samtidig med, at de er meget allergivenlige og har lave varmeudgifter. Med placeringen kommer bebyggelsen til at ligge i et grønt område uden andre bygninger som direkte naboer og med direkte adgang til Nørreskoven og Dyrehaven samt meget kort afstand til havnen og byen. Desuden er der kort afstand til motorvejen og banegården. Såfremt vi kan få de nødvendige tilladelser til byggeriet, vil de meget spændende træhuse blive opført i efteråret 2007 og foråret Indtil grundkøbet er foretaget og lokalplanen er vedtaget, vil vi analysere skitseprojektet og den samlede økonomi således, at projekteringen kan begynde sidst på året. Alle interesserede vil blive tilbudt at følge byggeriet fra ide til realitet.

7 Nyt design af ØsterBO Med det mål at skabe en sammenhængende, ensartet og fremadrettet profil, er ØsterBOs logo redesignet ud fra det tidligere logo. Typografi Valget af skrifttypen futura skaber et nutidigt, moderne præg, der lever godt op til boligforeningens faktiske aktiviteter. Ved at anvende futura light kombineret med futura extra bold skabes dynamiske og grafisk virkende overskrifter, skilte med mere. I selve logoet fremhæves anvendelsen af versaler (store bogstaver) yderligere den sidste del af navnet: "BO". Det giver logoet sjæl og understreger, hvad det handler om, nemlig at bo godt - i gode, solide, vedligeholdte huse - i dejlige omgivelser! I forvejen var ØsterBO - altså navnetrækket - klart det stærkeste element i den nuværende identitet. Det er derfor naturligt at lade navnet blive til et egentligt logo. Logoet har karakter og er hurtigt at aflæse. Farve Blå er også grundlaget i det nye grafiske univers. Dog i 2 lidt mere luftige udgaver (toner eller styrker) af samme blå Pantonefarve. Også dette letter og fornyr den tidligere lidt bastante farve. Der er lagt vægt på, at navnetrækket kan fungere også i ren sort og hvid. Supplerende farveunivers Primært arbejdes der med den blå farve i flere nuancer. Specielt når det drejer sig om ungdomsboliger skabes en stærk lime og orange et yderligere dynamisk udtryk med masser af power og signalmuligheder. Lime og orange anvendes desuden som effektfarver til at tilføje liv og dynamik i andre sammenhænge, men mindre dominerende. Grafisk univers Huset (trekanten) i den tidligere udgave "genbruges" som et nyt grafisk ikon i form af de dynamiske "pile" - både som afslutning i billedfriser, men også som et grafisk element med god signalværdi, evne til at sætte fokus på væsentlige elementer og skabe dynamik. Billedgalleriet er et nyt vigtigt element, som anvendes i ØsterBOs nye identitet. For at åbne "BO" arbejdes der på at opbygge et billedarkiv, der viser boligområder, huse, boliger, beboere, servicepersonale, omgivelser. Så både nuværende beboere og kommende beboere får det fulde indtryk af en boligforening med sans for de gode materialer, velordnede forhold, god service - kort sagt - et godt sted at bo! side 7

8 Nyt design af hjemmeside Nyt administrationssystem Administration har gennem den sidste tid arbejdet på at udskifte administrationssystemet. Som følge af udskiftningen af administrationssystemet er der også kommet nye funktioner på vores hjemmeside. Vi arbejder stadigt med at få de sidste funktioner på plads, og du vil modtage nærmere information om hjemmesidens funktioner i den nærmeste fremtid. Hjemmesiden kan forsat findes på Vedtægter for ØsterBO Repræsentantskabet har vedtaget nye vedtægter, som også er godkendt af Vejle Kommune. De nye vedtægter er vedlagt og bedes indsættes i jeres beboermappe. side 8

9 Finn Bjerg Mindeord Det var et stort chok, da vi søndag den 23. april fik at vide, at vores mangeårige ven og bestyrelseskollega Finn Bjerg pludselig var død. Finn Bjerg var medlem af ØsterBOs bestyrelse, som Vejle Kommunes tilsynsførende. Det er derfor med stor sorg, at vi nu har mistet en værdsat kollega og afholdt ven. Finn havde i kraft af sit engagement og store kendskab til Vejle været en nær samarbejdspartner og et stort aktiv for ØsterBO i mange år. Finn udviste stor interesse i alle ØsterBOs projekter stort som småt. Finn var en fornøjelig udadvendt person, der elskede at være sammen med andre mennesker, og ØsterBO havde en meget central placering hos ham. Det er derfor et stort tab for ØsterBO, at Finn ikke er her mere, og vi vil alle savne ham. Æret være hans minde. side 9

10 Rundt i ØsterBO 100 års fødselsdag Fredag den 20. januar 2006 kunne Anna Lønborg, Moldevej 45 fejre sin 100 års fødselsdag. Én ting er at opnå at blive 100 år! En anden ting var oplevelsen af at møde en så åndsfrisk, nærværende og frisk dame, som indvilgede i at lade Vejle Amts Folkeblad komme på besøg for et interview og et billede. Tryghed, sammenhold og godt naboskab sagde Anna Lønborg, at der altid har været i opgangen på Moldevej, hvor hun og hendes afdøde mand altid har været meget glad for at bo siden indflytningen den 1. juni 1970, hvor blok 4 blev bygget. Første aktivitet blev en stor succes Det nyvalgte aktivitetsudvalg i Østbyparken kom godt fra start med julebanko, torsdag den 3. december 2005 for beboerne i Østbyparken, hvad billedet også viser. Udvalget forsøger at gentage succesen med et sommerarrangement, som er planlagt til august måned side 10

11 Rundt i ØsterBO Fastelavnsfest i afdeling 14 - Østbyparken Afdeling 14 havde igen i år en dejlig Fastelavnsfest. Der var en del børn og voksne, der havde en dejlig dag ved vores arrangement. Det var meget hyggeligt, børnene morede sig gevaldigt, og de voksne havde en god dag sammen med deres børn. Efter tøndeslagningen samledes vi alle i Den blå Harmoni, hvor vi hyggede os med kakao, kaffe, smørboller og gammeldags fastelavnsboller. Afd. bestyrelsen afd. 14. Sommerfest i Østbyparken Man har blevet besluttet, at afholde sommerfest for beboerne i Østebyparken. Festen bliver arrangeret af aktivitetsudvalget i Østbyparken. Der vil senere blive udsendt mere information om arrangementet samt dato. side 11

12 Nyt om navne i ØsterBO Michael Levin Michael Levin er pr. 1. februar 2006 blevet ansat som inspektør i Boligforeningen ØsterBO. Michael er født i Holstebro i 1968, og er udlært murer og efterfølgende uddannet som bygningskonstruktør fra Byggeteknisk Højskole i Horsens i Efter endt uddannelse har Michael arbejdet i et ingeniørfirma i henholdsvis Århus og Vejle, hvor arbejdsopgaverne primært havde med bygningsdrift at gøre. Senest har Michael været ansat som inspektør i en anden boligforening. Michael bor sammen med Marianne i et nyt hus i Daugaard, som de selv byggede sidste år. Når haven er færdiganlagt håber Marianne og Michael på at der igen bliver tid til at køre på motorcykel, som er en af deres fritidsinteresser. Michael har 2 drenge, Henrik og Peter på henholdsvis 12 og 9 år. Pernille Esmark Pernille Esmark er pr. 1. januar ansat som inspektør i Boligforeningen ØsterBO. Pernille er født i Odense i 1969, og er uddannet bygningsingeniør fra Odense Teknikum i Pernille har i 10 år arbejdet som rådgivende ingeniør i Odense, Århus og Vejle. Opgaverne har hovedsageligt været projektering af større byggesager, og specialet har været bærende konstruktioner. Pernille er gift med Jon, og sammen har de Lisa og Mads på henholdsvis 2 og 3 år. Pernille og Jon har altid rejst meget. Blandt andet er det blevet til flere længerevarende ophold i USA og Australien samt en udstationering i Zambia, Afrika. I 2002 flyttede Pernille og Jon fra Århus til Vejle. En stor del af fritiden er siden gået med en totalistandsættelse af deres gamle hus, og interesser som golf og volley er sat lidt i bero. På repræsentantskabsmødet blev Anne Kathrine Pedersen afdeling 4 valgt til nyt medlem af organisationsbestyrelsen. side 12

13 Nyt om navne i ØsterBO Goddag og farvel! Torsdag den 23. februar 2006, blev der holdt reception i ØsterBO s festsal i anledning af, at inspektør Svenn Vølker efter ca. 28-års ansættelse i ØsterBO havde valgt at gå på efterløn. Samtidig var der mulighed for at byde to nye inspektører velkommen, henholdsvis Pernille Esmark som dækker afdelingerne i Østbyparken samt Michael Levin der dækker Nørremarken og Bredballe området. Svenn Vølker har været med i hele den teknologiske udvikling, som ØsterBO har gennemgået de seneste mange år. Svenn tiltrådte under den anden oliekrise i Netop med baggrund i de knappe energiressourcer, blev der iværksat vinduesudskiftning i samtlige ældre ejendomme i ØsterBO, et arbejde som ikke var lige populært hos alle vore beboere, hvilket gav anledning til en større indsat fra ØsterBO s personale og specielt fra Svenn Vølker. Igennem mange år havde Svenn ansvaret for ØsterBO s varmeforsyning med overgang fra olie til gas, og fra gas til TVIS overskudsvarme, og nu konvertering til Langelinie fjernvarme. Information omkring TV og Internet har også været Svenn s ansvarsområde. Et område som har givet kontakt til mange beboere i mere end en forstand. Gennem utallige flyttesyn har mange af vore beboere mødt Svenn som en principfast mand i sine afgørelser, strengt vil en eller anden mene, men retfærdig set ud fra helheden. ØsterBO takker for en stor og engageret indsats gennem de mange år med ønsket om et langt og godt otium og håber, at fiskene vil bide på krogen eller gå i nettet, når sæsonen indledes, og friheden skal nydes. Fra venstre ses : Michael Levin, Svenn Vølker og Pernille Esmark side 13

14 Bo trygt i ØsterBO Beboermøde Beboermødet den 26. april Bo trygt i ØsterBO Mødet blev et tilløbsstykke med over 100 beboere. Der var en god og positiv stemning under hele mødet. Mange gav udtryk for, at de havde haft en god eftermiddag. Tom Skovgaard var på dupperne, udleverede relevant materiale og understregede, at man endelig ikke måtte holde sig tilbage med at kontakte politiet, hvis man observerede noget mistænkeligt Tom Skovgaard side 14

15

16 Servicenumre Treschowsgade Vejle tlf: Er der problemer med Antennesignalet : kan man kontakte God tone på Internet kan man kontakte Arrownet på Den direkte kontakt til din ejendomsmester Østbyparken Afd. : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 38 Parkvej 16 Tlf. : Nørreboparken Afd. : 8, 10, 13, 37 Elsdyrvej 16 Tlf. : Opstår der uopsættelige arbejder udenfor normal arbejdstid, ring da til: Falck på telefon Som så oplyser telefonnummeret på den vagtmontør der kan afhjælpe problemet. Moldeparken Afd. : 18, 45 Moldevej 41 Tlf. : Nørrehæld Afd. : 22 Hældagervej 51 Tlf. : Byparken Afd. : 28, 31, 31a, 32, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 47 Vedelsgade 55C Tlf. : Skovbrynet Afd. : 35 Rønnen 2A Tlf. :

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Boliggarantibevis. Kærlighed til en ny partner og kærlighed til sommerhuset det er to stærke elementer. Læs om :

Boliggarantibevis. Kærlighed til en ny partner og kærlighed til sommerhuset det er to stærke elementer. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 2 Boliggarantibevis. Kærlighed til en ny partner og kærlighed til sommerhuset det er to stærke elementer Læs mere på side 3 Læs om : Termostatventiler Programpakker

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig B O L I G K O N T O R E T D A N M A R K Din bolig dit valg 2 Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya 06 / december 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Juni 2009 På toppen i Stilledal side 10 Modelprojekt 1:1 side 12 Boligpakke 2009 Foto: Thomas Brolyng Steen. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Vi har ventet meget længe på, at regeringen

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere