Grane Plantages Fond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grane Plantages Fond"

Transkript

1 MØDEDATO: 28. februar 2010 STED: Hos Peter & Christina, Brønshøj DELTAGERE: CK Caspar HK Helene PN Pernille PK Peter Ref. RK Rie TK Thomas TPK Troels NÆSTE MØDER:? Ingen fastsat dato. Forespørgsel om arbejdsweekend DAGSORDEN: 1 Intro & Kaffe 2 Ny bestyrelse, Bo Jung og opsynsmand 3 Økonomi meget kort 4 Ny båd rep. af den gamle 5 Skraldeordningen 6 Ny hjemmeside et bud 7 Aftensmad 8 Mulige fremtidsprojekter i Bakkehus / Søhus 9 Ønsker til husene 10 Ferieudvalg ønsker om deltagelse 11 Diverse Aktion 1 INTRO & KAFFE Efter at tropperne havde indtaget pladserne, kaffe og the var gået på omgang, begyndte mødet med lidt uformelt snakken frem og tilbage. Side 1/8

2 2 NY BESTYRELSE, BO JUNG OG OPSYNSMAND Peter fortalte kort om den aktuelle bestyrelse, der bl.a. tæller Advokat Anja Cordes og nytiltrådte Anders og Julie. Bestyrelsen tæller derudover Caspar, Peter, Thomas og Troels. Bestyrelsen er selvsupplerende og betyder med andre ord at bestyrelsen spørger folk om de har lyst til at være med. Et meget vigtigt parameter, er derfor, hvorvidt folk har lysten og den viden får bestyrelsen kun, såfremt folk selv melder det ud. Derfor har du lyst til at være med meld klart ud. Der er sikkert ikke plads lige med det samme, men bestyrelsen har en intension om, at nedbringe varigheden de enkelte medlemmers bestyrelsesperiode, således at flere i familien får berøring med Grane og det på denne måde ikke er livslange perioder, der f.eks. går i arv. Alt dette skal selvfølgelig sættes overfor ønsket om at bevare erfaringen og lade den have mulighed for at blive viderebragt til en ny bestyrelse. Pernille indledte en principiel diskussion (kraftigt understreget, at det ikke gjaldt Anders) angående ikkefamiliemedlemmer i bestyrelsen og en generelt bekymring for samarbejdsrelationer, der går den gale vej samt personer, der ikke føler det samme for stedet, som familiemedlemmer. Troels fremførte argumentet om at det er brugerne storfamilien der definerer vores fællesskab og ikke familien og Peter supplerede med, at det er vigtigt at Grane bliver et fælles projekt og ikke en "lukket" familieklub og risiko for en uhændsigtsmæssig dem og os deling. Derudover blev der henvist til vores fundats (vedtægter), der bl.a. om nye medlemmer siger følgende: Bortset fra det under 3 nævnte medlem (Advokaten, Peter) skal bestyrelsen og suppleanter for denne så vidt muligt bestå af fru Marie-Louise Kochs descendenter eller sådannes ægtefæller Mandatet for en ægtefælle til et familiemedlem bortfalder i tilfælde af separation eller skilsmisse. Side 2/8

3 3 ØKONOMI MEGET KORT Peter fortalte meget kort om den overordnede økonomi og skovens forbedrede økonomi. Jagt og udlejning er fortsat en betydelig indtægtskilde og kun meget få aktiviteter i skoven giver ikke indtægt. Modsat situationen for f.eks. 15 år siden løber det rundt med udtynding o.lign., da det udtyndede træ f.eks. bliver solgt som flis/energitræ. Dette giver mulighed for aktiviteter i skoven uden tilsætning, hvilket forbedrer produktionen. En større udgiftspost har selvfølgelig været udskiftningen af taget på Søhuset. Til trods for at budgettet næsten blev holdt blev det alligevel en udgift på ca kr. (inkl. moms og ingeniør), hvilket er mange penge for Grane. 4 5 NY BÅD ELLER REP. AF DEN GAMLE Peter informerede om ny båd til kr. (se f.eks. a-r390.html) overfor rep. af den gamle (der afventes stadig tilbud på istandsættelse). Dertil skal lægges ca. 600 kr. for et nyt sæt årer. SKRALDEORDNINGEN Efter sidste sommers skralderod er der nu kommet styr på sagerne. Der er anlagt et lille flisebelagt stykke ved stakladen (ved jægerhytten nærmest Bakkehuset) samt en ny og større 800 liters container. Denne bliver tømt hver 14. dag året rundt. I tilfælde af, at containeren bliver fyldt inden tømning kan skrald efterlades i sække ved containeren. Dog skal det være specielle sække, der kan købes hos Nord-Ren (renovation) Tietgensvej 14, 8600 Silkeborg, for 25 kr. stykket. Ekstra sække ligger i Søhuset. Affald i andre sække vil ikke blive afhentet og fungerer dermed som festmåltid for skovens dyr. Skralderutine Søhuset Husholdningsaffald i sort sæk (tråd skraldespand) ved brændeskuret. Når posen er ⅔ fuld slås knude på posen og den efterlades i container ved stakladen. Ved overfyldt container lægges den sorte sæk (med knude) i specialpapirsæk og efterlades på containeren. Skralderutine Bakkehuset Samme som ovennævnte, - her samles skraldet i skraldespanden i laden/gårdspladsen inden containeren ved afrejse. Side 3/8

4 6 NY HJEMMESIDE ET BUD Ny hjemmeside er blevet oploaded på: og familiens lukkede del på: Hovedtrækkene blev gennemgået og kommentarer blev givet. Grane er ansigtet udadtil og boksen er kun for familien. Password er [Brun] uden []. Alle opfordres til forsat at sende kommentarer/ forslag/ ønsker til Peter på således at siden bliver bedre. Bl.a. var der ønske om kontonummer for brug af husene samt kontonumre til Bygma i hhv. Them og Silkeborg (er efterfølgende blevet indført). Husbogen fortsættes manuelt (i Søhuset), men informationer som f.eks. køb musegift skal sendes til Peter, der opdaterer hjemmesiden. Pga. diverse tekniske begrænsninger arbejdes der med en anden og mere avanceret løsning, der dog skal testes inden overgang til dette system. Da der let kan gå en del måneder med det, bliver ovennævnte løsning oploaded snarest (er efterfølgende sket). 7 8 AFTENSMAD MULIGE FREMTIDSPROJEKTER I BAKKEHUS / SØHUS Ang. Bakkehuset havde Caspar følgende forslag: Da tv signalet er blevet digitalt, skal der findes en anden løsning. Derudover foreslår Caspar enkelte ændringer til indretningen. Billigt fladskærms tv på væg mod Rævsø. Herunder bogreol på væg (som at-bo el.lign), neutral, mørk ny sofa med chaiselong. Eksisterende sofa ved væg mod spisestue. Ny topmadras på dobbeltsengen 1. sal og stue samt 1,4 meter seng i midterværelset på 1. sal. Dette var der tilslutning til at sætte i gang. Ang. Søhuset har Caspar følgende ønsker: Sidde væsentligt bedre Mulighed for dobbeltseng Bedre lys Kort fortalt ønsker Caspar udbygning af køkken a la toilet knasten på gæstehuset (inklusiv køleskab), reetablering af nummer 3 som sovekammer samt sammenlægning af nummer 1+2 til værelse med dobbeltseng og skrivebord. Side 4/8

5 Derudover etablering af bedre siddemuligheder i hjørnet mod sydvest sofa" Herefter havde vi en heftig debat, som var god, men også meget omfattende at referere. Vi var enige om få ting og der var næsten ligeså mange synspunkter, som kaffekopper Vi var enige om følgende: at etablere koldt vand ved udeopvasken og forberede for varmt vand til og med køkkenet (til evt. udvidelse). Pris indhentes. Helene laver skitseforslag på indretning af siddehjørnet (god siddeplads og mulighed for soveplads). Senge i gæstehus opsættes som dobbeltseng og der indkøbes ny topmadras. Ang. resten af forslagene tillader jeg mig at træde et par skridt tilbage og opsummere 3 forslag, inspireret af indlæggene nogle efter selve mødet. Forskellige varianter og kombinationer er selvfølgelig mulig, men kriterierne for mig har været pris, funktion, rumlig kvalitet og indgrebets respekt overfor stedet og jeg har prøvet at forenkle synspunkterne så meget, at alle forhåbentlig kan tilslutte sig mindst ét forslag. Hvis vi flotter os (økonomi lavt vægtet) og samtidig husker på, at lysten til ændringer generelt er lille (vægtet højt) hos familien kan man vælge at vægte pris 25%, funktion 35%, rumlig kvalitet 15% og respekt 25%. Det giver nedenstående oversigt og point måske det hjælper med en afklaring for tvivlere? Tro ikke det er objektivt, - det er snarere en slags dokumenteret subjektivitet Variant (A) Køkkenet udvides (varmt + koldt vand), nummer 3+4 enkeltværelser, bræddevæg mellem nummer 1/2 fjernes og der laves dobbeltværelse. Fordele: Bedre køkkenfunktioner samlet ét sted. Stadig to enkeltværelser, men et regulært, lyst dobbeltværelse med arbejdsplads i selve hovedhuset (ekstra opholdsrum). Ulemper: Relativ dyr løsning. Eksisterende kahyt kammerløsningen udfordres (mener nogle). Prisbillig Funktion køkken Side 5/8

6 Funktion sovepladser 35 point Rumlig kvalitet 6 point Indgrebets respekt 5 point POINT I ALT 46 point Variant B) Køkkenet uændret (varmt+koldt vand i udeopvask). Nummer 4 indrettes med væg-til-væg (dobbelt-)seng mod vinduet. Ny sovesofa/ bedre seng indkøbes til nummer 1 Fordele: Meget billig at etablere. Dobbeltseng i hovedhus. Ulemper: Køkkenfunktioner fortsat uhænsigtsmæssige med køleskab i nummer 3. Meget lille, mørkt kammer med dobbeltseng (klastrofobi) og dårlig adgang til vindue. (kan evt. afhjælpes med nyt vindue mod vej) Eksisterende kahyt kammerløsningen udfordres (mener nogle andre). Prisbillig 25 point Funktion køkken Funktion sovepladser 7 point Rumlig kvalitet Indgrebets respekt 10 point POINT I ALT 42 point Variant C) Køkken uændret, nummer 1-4 uændret, ny malerhytte med dobbeltseng Fordele: Mulighed for fantastisk dobbelt, soveplads i genopbygget malerhytte. Ulemper: Relativ dyr løsning. Uhændsigtmæssigheder i hovedhuset bevaret. Ingen dobbeltseng i hovedhus Prisbillig 5 point Funktion køkken Funktion sovepladser Rumlig kvalitet 9 point Indgrebets respekt 20 point POINT I ALT 34 point Personligt efterskrift Hvis du ikke allerede har gættet det referenten er farvet af sine holdninger. Hvis der er penge finder jeg, at variant A giver os mest for pengene og ved indgreb, der i mine øjne sagtens kan tilpasses stedet og ånden. Jeg synes, det er vigtigt, at tænke langsigtet og fokusere på, hvor problemerne i virkeligheden er. Nogle vil måske mene at uhensigtsmæssighederne ikke er problemer (men charme) og at intet derfor skal ændres. Men vi bør være åbne omkring, at ikke alle har det sådan. Vi bør vel kigge på, hvordan vi kan få fjernet uhensigtmæssigheder Side 6/8

7 for få penge og med få indgreb. Vi skal finde en varig løsning, der virker bedst muligt for flest mulige brugere. Nutidige/fremtidige/unge/gamle/børnefamilier. Vi skal ikke ændre bare for at ændre. Men vi skal heller ikke lade være blot for at bevare det der er, hvis det ikke fungerer. For mig at se mangler dobbeltsengen i hovedhuset. Det vil den gøre for mange. Vi kan relativt nemt etablere den i gæstehuset, men ikke i selve hovedhuset. Derudover er køkkefunktionerne elendige. Ja, man kan lave fantastisk mad her, men det er sku upraktisk indrettet med køleskab i nummer 3. Løsningen ligger ikke lige om hjørnet, men vi skal ikke være bange for at tænke stort, - penge skal vi nok finde det er bare et spørgsmål om hvor længe der går. Det vigtigste er i mine øjne, at vi ikke ødelægger ånden i huset. Og at evt. ændringer virker naturlige i huset og ikke umiddelbart kan ses. Jeg synes variant C lyder spændende, men den løser ikke hovedhusets problemer, - den ligger sig snarere i forlængelse af en mulig ændring i hovedhuset. 9 ØNSKER TIL HUSENE Se ovenfor 10 FERIEUDVALG ØNSKER OM DELTAGELSE Der har fra bestyrelsen længe været ønske om en fremtidig plan for afholdelse / fordeling af ferie. I takt med vi bliver flere skal vi finde en anden løsning, da der især er pres på Søhuset i skolernes sommerferie. Skal man tildeles 14 dage hvert andet år eller have 2 x 1 uges ferie fordelt over hele sommerhalvåret? Eller noget helt tredje? Troels og Rie stikker hovederne sammen og kommer med forslag til mulig, fremtidig feriefordeling for bestyrelsen. Målet er en løsning, der tager højde for den situation, at alle i fætter-kusine generationen er brugere af Søhuset (det er nok der, der er flaskehals.) Har du lyst til også at være med, så kontakt Rie og Troels snarest. 11 ORDET ER FRIT Troels og Caspar luftede begge idéen om at udtræde af bestyrelsen. Caspar ønsker at starte et husudvalg. Helene og Pernille ønskede begge at være med. Side 7/8

8 Diverse koder blev udvekslet: Koden til fadeburet i laden, Bakkehuset samt stakladen ved jægerhytten: 205 (2-0rupvej-5) Under postkassen, Bakkehuset, hænger lille metalskab med Granenøgle. Skabet bruges bl.a. af lejere. Koden er i året 2010 [369] Efterfølgende mødet: Opsynsmand Jan Jørgensen er blevet informeret om aktivitetskalenderen og dennes påmindelser. Troels giver ham besked om brug af Bakkehuset (græsslåning og skrald). Informeret om igangværende kloaktømning / rensning ved kloakmester Kim Have. Bygma har registreret vores konto på Søhusets telefonnummer ( ) og har både afdeling i Them og Silkeborg. Indkøb kan foretages her, hvorefter regningen automatisk sendes til vores administrator Bo Jung. Ref. PK, Brønshøj marts 2010 Side 8/8

Grane Plantages Fond

Grane Plantages Fond MØDEDATO: 12. november 2009 STED: Købmagergade 3 DELTAGERE: AC Anja Cordes Bo Jung CK Caspar K PK Peter K Ref. TK Thomas K TPK Troels K NÆSTE MØDER: 02.12.2009 Hjemmesidemøde Troels & Peter 28.02.2010

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

33. årgang Nr. 9 10. marts 2013

33. årgang Nr. 9 10. marts 2013 33. årgang Nr. 9 10. marts 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere