Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader"

Transkript

1 Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader

2 Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje og nødudgange frie. Sørg for fri og nem adgang til brandslukningsmateriel. Gennemfør egne beredskabskurser og beredskabsøvelser. Instruér løbende medarbejderne i flugtveje, brandslukningsudstyr og det fælles opsamlingspunkt, hvis uheldet skulle være ude. Kontrollér at virksomhedens brandsektionering fungerer optimalt, at huller ved rør og ventilation er tætnet, og at branddøre lukker tæt. Tillad ikke uautoriserede ryge- og pauserum. Du kan brandsikre virksomheden ved at få installeret: Brandalarmer. En brandalarm sikrer, at personale og et evt. redningsberedskab alarmeres, hvis der opstår brand. ABDL-anlæg. Døre i brandadskillelser skal holdes lukket. De kan derfor forsynes med et ABDL-anlæg (Automatisk Brand Dørs Lukning), som sørger for, at dørene lukker automatisk ved brand. Brandventilationssystem. Herved ventileres røg og varme ud af det lokale, hvor det brænder. Dette begrænser risikoen for bl.a. røggaseksplosion. Rumslukningsanlæg. Et slukningsanlæg slukker brand i lukkede rum med vand, skum eller inert gas. Sprinkleranlæg. Et sprinkleranlæg slukker eller kontrollerer en brand med vand, til beredskabet når frem. Brandsektionering. Brandsektionering opdeler ejendommen i flere brandsektioner og forhindrer spredning af en evt. brand. Desuden er det en god ide at få en ekspert til: Jævnligt at kontrollere om brandalarmer og brandslukningsudstyr virker.

3 Elektronik Hold altid elektriske varmeapparater og motorer indkapslet, rengjort og fri for støv og spindelvæv. Sluk for elektroniske apparater som kaffemaskiner, PC ere og timere på TV-udstyr, når I forlader arbejdspladsen. Anvend evt. tænd- og sluktimere. Hold brandbart materiale væk fra el-tavler og el-installationer. Sørg for at der er en god ventilation omkring el-drevne trucks og lignende samt deres ladestation. Under opladningen dannes eksplosionsfarlige gasser, og laderen skal derfor monteres på et ubrændbart underlag og beskyttes mod påkørsel. Ladestationer skal indrettes i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 21. Få jævnlig foretaget et el-eftersyn for at sikre, at kabler, ledninger og installationer er intakte. Du kan endvidere benytte dig af termografering, som er en nem og billig metode til at afsløre løse forbindelser, overbelastning samt ulige belastninger i el-installationer. Forsyn opstillede maskiner med en fast el-installation. Få installeret en god transientbeskyttelse, som beskytter hovedtavler, computere, elektroniske styreenheder samt ventilationsanlæg mod lyn- og overspændinger. Varmt arbejde Varmt arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Det kan f.eks. være i forbindelse med tagdækning, svejsning, skærebrænding og andet varmeudviklende værktøj. Varmt arbejde skal altid udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 10. Sørg for at arbejdsstedet er ryddet og fri for støv. Flyt alle brandbare materialer minimum 10 meter væk fra dér, hvor det varme arbejde udføres. Beskyt og sørg for at tætne huller og revner ved f.eks. rørgennemføring eller andet brandbart materiale. Sørg for at have brandslukningsmateriale i nærheden. Kontrollér det sted, hvor der er udført varmt arbejde. Dette minimerer brandrisikoen. Overvej at lade en medarbejder stå brandvagt. Personen kan undersøge, om der er tilløb til brand både under og minimum 1 time efter arbejdets udførelse. Uddan medarbejdere som udfører varmt arbejde. Går du med planer om at få udført eller udføre varmt arbejde, anbefaler vi, at du udfylder en aftaleblanket. Med aftaleblanketten sikrer du, at regler og sikkerhedsforanstaltninger for udførelse af varmt arbejde overholdes og gennemføres. Hent aftaleblanket

4 Brandfarlige væsker og brandbart affald Hold altid brandfarlige væsker afskilt fra antændelseskilder. Større mængder af brandfarlige væsker skal være brandsikkert adskilt og godkendt af beredskabschefen. Sørg for at affaldscontainere er placeret i en forsvarlig afstand fra hovedbygningerne. Dette minimerer risikoen for, at en evt. brand breder sig til bygninger, naboer eller andet oplag. Selvantændeligt affald, som eksempelvis affald der har været i forbindelse med linolie, bør du lægge i metalbeholdere med tætsluttende låg. Sørg for at flytte det til et sikkert sted uden for bygningen. Begræns oplag af emballage, pap, flamingo, plastic m.m. i bygningen. Fyringsanlæg Fyr og fyrrum skal leve op til Brandteknisk Vejledning nr. 22 ved halmfyringsanlæg og nr. 32 ved biobrændselsanlæg. Letantændeligt materiale og brandfarlige væsker må ikke opbevares i fyrrummet. Hold fyrrummet ryddeligt og gulvet fri for spildt brændsel, støv og affald. Sod- og askeudtagning skal foregå i ubrændbare beholdere f.eks. en ståltrillebør. Sluk gløderne med vand og kør det direkte videre til et sikkert opbevaringssted i det fri. En regelmæssig rensning og kontrol af dit fyr. Vi anbefaler et årligt eftersyn. Monter en vandhane med en lettilgængelig vandslange eller en pulverslukker i fyrrummet. Søg yderligere information om brandforebyggelse på Beredskabsstyrelsens hjemmeside samt hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

5 Begræns brandskader Ser du, at branden begynder, kan du ofte nå at slukke ilden, før den breder sig. Gør det kun, hvis det er forsvarligt. Kvæl ilden med brandtæppe, vandslange eller pulverslukker. Ved brug af pulverslukker er det vigtigt, at sigte mod det der brander og ikke flammerne. Tjek at ilden er helt slukket. Husk ikke at sprøjte vand på brændende elektrisk udstyr, før strømmen er afbrudt. Red kun løsøre, hvis det er forsvarligt. Kan du se, at ilden er ved at tage magten fra dig, så forlad rummet og luk døre og vinduer efter dig. På den måde sinker du brandens videre udvikling. Ring straks til det lokale beredskab. Er du nødt til at søge ud beskyt både næse og mund mod røg med et vådt lommetørklæde. Beskyt kroppen mod varme med et tykt tæppe. Du må ikke smide ud, rydde op eller reparere noget, før du har anmeldt skaden til os. Tag gerne billeder af skaderne og de beskadigede genstande. Anmeld din skade online på eller ring til os på telefon

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

REGLER FOR VARMT ARBEJDE

REGLER FOR VARMT ARBEJDE SKADESTOP REGLER FOR VARMT ARBEJDE Bliv opdateret og læs mere om, hvordan de ændrede regler kan hjælpe med at forebygge unødvendige skader 1 Skadestop HVORFOR ÆNDRE REGLERNE FOR VARMT ARBEJDE? Hvert år

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Hvorfor fokus på området? Hvorfor fokus på området? Forsikringsselskaberne udbetaler

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Gør en positiv forskel

Gør en positiv forskel Undgå skader Du kan selv gøre meget for at skabe tryghed for dig og din familie. Her er en række gode råd, der gør det lettere for dig at forebygge skader og undgå uheld både derhjemme, i trafikken og

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Vejledning Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Foto H2 Logic A/S 2014 December 2013 Side 1 af 23 Beredskabsstyrelsen 2014 December 2013 Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere