+#& & BILAG 1 Levevis, Budget og" name="description"> +#& & BILAG 1 Levevis, Budget og">

!"#$%& !"#$%&'&(&)$*+,-+*./"0+#*+/& !"#$%&1&(&23.4*%/455+-+*./"0+#*+/& !"#$%&6&(&7/$8**./"59"38&$:&23.4*%/455+&'&

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$%& !"#$%&'&(&)$*+,-+*./"0+#*+/& !"#$%&1&(&23.4*%/455+-+*./"0+#*+/& !"#$%&6&(&7/$8**./"59"38&$:&23.4*%/455+&'&"

Transkript

1 !"#$%&!"#$%&'&(&)$*+,-+*./"0+#*+/&!"#$%&1&(&23.4*%/455+-+*./"0+#*+/&!"#$%&6&(&7/$8**./"59"38&$:&23.4*%/455+&'&!"#$%&;&(&7/$8**./"59"38&$:&23.4*%/455+&1&!"#$%&<&(&2$/0+=3>+#& &

2 BILAG 1 Levevis, Budget og Princip Vi vil i det følgende beskrive de forskellige produkter, sådan som de bliver præsenteret på Dansk Supermarkeds hjemmeside (www.føtex.dk). Levevis Levevis - Det skal være nemt og sjovt at leve sundt. Levevis er Dansk Supermarkeds private labelserie, der samler sundere, mere miljø og allergivenlige produkter på tværs af dagligvarekategorier. Levevis skal gøre det nemmere for forbrugeren at træffe et sundere valg (www.føtex.dk). Dansk Supermarked beskriver Levevis som en produktlinje, der indeholder mindre og sundere fedt, mindre sukker og indeholder flere kostfibre og fuldkorn. I øvrigt har Levevis diverse mærkninger indenfor miljø og sundhed og anbefales af Hjerteforeningen.! "!

3 Billedet ovenfor er en Føtex reklame for Levevis. Som man kan se, skal Levevis henvende sig til den sunde forbruger, der lever og handler med omtanke. Levevis Emballage Princip! Princip! Valgt med omhu.! #!

4 Princip! er Dansk Supermarkeds private labelserie, der har fokus på luksusvarer. Dansk Supermarked beskriver selv princip! som en serie af dagligvarer, som henvender sig til forbrugeren, der efterspørger større indkøbsoplevelser og bedre madoplevelser. Princip! sælges i Bilka og Føtex som delikatesser med særlig fokus på kvalitetsprodukter. Formålet med produktlinjen er at imødekomme forbrugerens krav til kvalitet, fremstilling og oprindelse samt bidrage med en smagsoplevelse udover det sædvanlige (www.føtex.dk). budget. Med budget. rækker pengene meget længere Hver dag! Budget beskrives som En serie af faste lave priser og henvender sig til dem, der gerne vil betale mindre men ikke vil gå på kompromis med kvaliteten.! $!

5 BILAG 2 Fokusgruppeinterviews: Forud for interviewene havde vi udarbejdet en interviewguide. Da fokusgruppernes primære fokus er selve indholdet i diskussionerne versus hvordan interaktionen mellem deltagerne udspiller sig, er interviewguiden udarbejdet med udgangspunkt i den stramme model for moderatorinvolvering og strukturering af fokusgrupper. (Halkier 2003: 44) Den stramme model kan identificeres igennem dens flere og mere specifikke spørgsmål, end man ser hos den løse model. Den løse model indeholder meget få, brede og åbne spørgsmål i starten af interviewet. (Halkier 2003: 43) Vores interviewguide skal forstås således, at der er udarbejdet nogle konkrete spørgsmål til de forskellige designelementer. Det kan eksempelvis være: Hvad synes i om emballagens farve?, eller Hvordan passer skrifttypen sammen med resten af designet? Spørgsmålene er altså forholdsvis konkrete og på den måde stramme. Denne metode vælges, da vi interesserer os for hvordan deltagerne erfarer de tegn og designelementer, der er tilstede på pakken, og med de stramme spørgsmål stikker vi emner ud til diskussion med fokus indenfor vores interesseområde. Forhåbentligt vil deltagernes samtale så have større relevans for undersøgelsen. Det er dog vigtigt at understrege, at interviewguiden ikke udarbejdes som et semistruktureret gruppe interview, hvor moderatoren spiller en langt større rolle end i fokusgruppen og nærmest er i dialog med deltagerne. (Halkier 2003: 45) Vi ønsker at holde os i baggrunden og blot udstikke ret konkrete emner til diskussion. Dette vælger vi, da vi så vidt muligt vil undgå, at vores egne forforståelser får for meget indflydelse på deltagernes udtalelser. Tilmed ser vi det netop som en af fokusgruppens fordele at erfaringer, belæg og baggrunde opstår automatisk, når et emne debatteres. Derfor tror vi på at denne metode kan hjælpe os, ved at den danner grundlag for at deltagerne diskuterer et meget konkret designelement, men at der, igennem argumentationen, vil komme baggrunde frem i lyset, uden at deltagerne er blevet spurgt direkte. Interviewsituationen: Vi har foretaget to fokusgruppeinterviews med henholdsvis syv og otte deltagere. Det første fokusgruppeinterview fandt sted hjemme hos en af deltagerne, og det andet fandt sted i et mødelokale. Vi startede ud med at dele et spørgeskema ud, hvor deltagerne blev bedt om at skrive alder, boligsituation, social status og om generelle indkøbsvaner etc. Mest af alt skal spørgeskemaet fungere som vores egen sikkerhed for, at deltagerne benytter sig af supermarkeder i deres daglig omgang med dagligvarer.! %!

6 Selve fokusgruppeinterviewet startede ud med, at vi kort præsenterede vores projekt som en undersøgelse af emballage af dagligvarer, og hvordan en fokusgruppe forløber. Vi lagde her vægt på, at deltagerne skulle diskutere med hinanden og ikke nødvendigvis snakke til os som interviewere. For at give deltagerne noget konkret at forholde sig til havde vi medbragt de indkøbte produkter fra budget., levevis og princip!. Vi havde desuden medbragt tre reklamebilleder fra de tre produktserier, der viste en række varer fra mærkerne (se bilag xx). I første omgang sendte vi billederne rundt, en af gangen, til deltagerne hvor de fik ca. to minutter til at kigge på dem, hvor vi derefter indsamlede billederne igen for at så bede dem om at beskrive det de havde set. Dette gjorde vi for at få deltagernes umiddelbare indtryk og fortolkning af emballagen. Hvilke typer varer havde de set? Dernæst satte vi produkterne på bordet, også denne gang delt op i budget, levevis og princip, hvor de blev stående i ca. 10 minutter hver. Her bad vi deltagerne om at forholde sig til de forskellige elementer på emballagen og diskutere hvad de syntes om dem og hvad de troede det var for en type vare. (se bilag xx). Deltagerene kom hurtigt selv ind på deres eget kendskab til produkterne og hvad de mente de forskellige produktserier ville kommunikere. Praktiske overvejelser: Vi optog interviewene på diktafon og filmede desuden med videokamera for at have mulighed for at dobbelttjekke hvem der havde udtalt hvad i fald lydoptagelserne var utydelige. Vi stillede op som moderator for et fokusgruppeinterview hver, hvor den anden sad med og tog noter og supplerede med op følgende spørgsmål efter behov. Beskrivelser af fokusgruppedeltagere Fokusgruppe 1 Louise: Køn: Kvinde Alder: 27 Beskæftigelse: Videnskabelig assistent Uddannelse: Lang videregående uddannelse Civilstatus: Gift Bopæl: København! &!

7 Tine: Køn: Kvinde Alder: 28 Beskæftigelse: Studerende Uddannelse: Mellemlang videregående uddannelse Civilstatus: Gift Bopæl: København Balder: Køn: Mand Alder: 28 Beskæftigelse: Studerende Uddannelse: Studentereksamen Civilstatus: Samboende Bopæl: København Sandra: Køn: Kvinde Alder: 26 Beskæftigelse: Tekstforfatter/Marketingsassistent Uddannelse: Kort videregående uddannelse Civilstatus: Single Bopæl: Frederiksberg Tue: Køn: Mand Alder: 27 Beskæftigelse: Lærer Uddannelse: Mellemlang videregående uddannelse Civilstatus: Samboende Bopæl: København Tobias: Køn: Mand! '!

8 Alder: 27 Beskæftigelse: Lærer Uddannelse: Mellemlang videregående uddannelse Civilstatus: Single Bopæl: Århus Anna: Køn: Kvinde Alder: 27 Beskæftigelse: Fuldmægtig Uddannelse: Lang videregående uddannelse Civilstatus: Samboende Bopæl: København Fokusgruppe 2: Louise: Køn: Kvinde Alder: 27 Beskæftigelse: Ufaglært hjemmehjælper Uddannelse: Lang videregående uddannelse. Civilstatus: Samboende Bopæl: Ringsted Ane: Køn: Kvinde Alder: 26 Beskæftigelse: Studerende Uddannelse: Lang videregående uddannelse Civilstatus: Samboende Bopæl: København Jacob: Køn: Mand Alder: 26! (!

9 Beskæftigelse: Bartender Uddannelse: Kort videregående uddannelse Civilstatus: Samboende Bopæl: København Sara: Køn: Kvinde Alder: 25 Beskæftigelse: Studerende Uddannelse: Mellem videregående uddannelse Civilstatus: Samboende Bopæl: København Andreas: Køn: Mand Alder: 25 Beskæftigelse: Studerende Uddannelse: Mellemlang videregående uddannelse Civilstatus: Samboende Bopæl: København Esben: Køn: Mand Alder: 24 Beskæftigelse: Ledig Uddannelse: Studentereksamen Civilstatus: Single Bopæl: København Maja: Køn: Kvinde Alder: 27 Beskæftigelse: Konsulent Uddannelse: Lang videregående uddannelse! )!

10 Civilstatus: Samboende Bopæl: Frederiksberg Tenna: Køn: Kvinde Alder: 22 Beskæftigelse: Pædagogmedhjælper Uddannelse: Studentereksamen Civilstatus: Samboende Bopæl: København!! *!

11 1. Fokusgruppe 12/ Tycho Brahes Alle 10. Interviewere: Mia suppleret af Linnea 1: Interviewere Deltagere: Tine, Anna, Sandra, Tue, Louise, Tobias, Balder 1: Jeg vil gerne lige sige tak fordi I gider at bruge en time på det her. Jeg ved ikke om I har fået noget at vide om det? Vi er ved at skrive speciale om kommunikation i emballage til dagligvareprodukter. Så det vi skal her i aften, der er bare at snakke om nogle af de forskellige produkter, og hvordan I synes de ser ud, og hvad de får jeg til at tænke. Så vi kommer til at vise jer lidt forskellige ting og så er det bare: Jeg stiller lidt spørgsmål, men det er mest jer der bare skal sige lige, hvad der falder jer ind. Der er ikke nogen rigtige og forkerte svar. Eller hvad men nu synes, man har lyst til at sige. Og I skal alle sammen bare snakke løs, som I har lyst til. I behøver ikke vente på, at jeg spørger jer om noget. Så bare snak løs. Det er mere meningen at i skal snakke sammen, end at I skal snakke med os. Ja, så det er ikke så meget et interview, der er mere sådan en samtale. Ja, er det hele klart? Vi starter lige ud med at kigge på nogle billeder. Kan I lige sende denne her rundt? (Billede 1 omdeles til deltagerne, som betragter billedet) 1: Er der en af Jer der vil starte med at beskrive hvad det var i så på billedet? Det er ikke sådan noget med at huske sådan lige præcis hvad det var, men mere sådan, hvad var det? Hvad kan I huske? Sandra: Det var vist fra Føtex Tine: Ja, det er nemlig Føtex Tue: Ja, det er bare, det er Dansk Supermarked. Tine: Okay, det er fordi jeg kun handler i Føtex. Det er det der, der faktisk er ret dyrt og så tænker jeg, at det er sådan noget som du kan få. Altså det de sælger, kan du få i meget andet til billigere. Eller sådan, så sælger de en eller anden Gouda ost med chili i, det kan jeg få også en gouda ost med chili i, i Netto. Louise: Men så er det, det der Princip. Det er sådan lidt, jeg aner ikke engang hvad det står for. Men jeg, når jeg har set det, har jeg bare tænkt at det var sådan alla et eller andet miljø et eller andet. Tine: Tænker du det? Louise: Eller fairtrade tror jeg faktisk jeg tænker. Tine: Det har jeg slet ikke tænkt. Tue: Det er jeg ikke engang sikker på, at der er på. Tine: Det tror jeg heller ikke. Jeg tænker sådan Princippet i at det er godt eller sådan det er et princip at man køber noget lækkert men jeg har ikke tænkt at det var hverken økologisk eller fairtrade. Sandra: Det har jeg altså heller ikke tænkt. Tue: Jeg tænker også bare Luksusvarer som skal repræsentere noget luksus. Jeg ved ikke om, >Altså delikatteser < Ja, ja, præcis. Jeg ved ikke om det er så meget luksus, det der er inde i pakkerne, det er mere det der med, at det er flot pakket ind og princip på og det bliver virkelig præsenteret flot. Så får det bare det der luksus præg og en luksus historie. Balder: Men altså I snakker jo også ret meget ud fra at I har et forudgående kendskab til selve det her Princip, som jeg ikke, jeg har aldrig set det før. Tine: Nå, hvad tænkte du så? Balder: Jeg tænkte bare altså, jamen jeg tænkte at alle de her pap ting ligner jo noget der er rigtigt billigt, og så står der så en olie og eddike eller balsamico eller et eller andet, som faktisk ser lækker og dyrt ud. Men resten ligner at det er rigtigt billigt. Altså, det ligner jo, det ligner pap-pizzaer og >Jamen,! "!

12 det er egentligt rigtigt.< og pap det ene og pap det andet. Nå men jeg tænker bare at måske har det noget at gøre med at I kender det, og I ved hvad der er i. Sandra: Ja, vi har set prisen. Tine: Ja jeg tror det er prisen. Sandra: Ja prisen og det at jeg kan huske deres kampagner, da det kom ud. Hvor det jo netop vare meget sådan Princip! Jeg kan huske det, jeg tror det vare en tv kampagne eller et eller andet, hvor de sagde at det var vildt lækkert. Lige da, de havde et eller andet mørkt chokolade ting med knuste kakao bønner som den eneste sted man kunne få det, var princip, så derfor har jeg et godt forhold til Pincip!. Tobias: Men jeg har aldrig købt Princip. Jeg har ikke en eneste gang i mit liv lagt et princip produkt ned i min indkøbskurv. Tine: det tror jeg heller ikke jeg har. 1: Hvordan kan det være? Tobias: Jamen det er et godt spørgsmål. Sandra: Af Princip! Louise: Jeg har også kun købt det som en gave eller sådan noget, fordi jeg synes det så flot ud tror jeg. Tine: Ej så synes jeg virkelig også som Balder siger, at der er noget der er pænere. Altså sådan mørk, sort og guld eller sådan noget. Tobias: Jamen jeg synes også umiddelbart, når man ser denne her emballage altså, jeg synes også den er meget underligt på en eller anden måde. Sandra: Jeg synes heller ikke den er køn, men jeg tror måske den henvender sig til et ældre publikum end os. Tine: det er sådan lidt, er det ikke lige som om de kører lidt på den der med at vi laver det hele lidt, lidt, eller sådan hvor man normalt, så er det sådan alting er sådan lidt, lidt af noget. Sandra: Less is more Tine: Jamen, så er det sådan en lille pakke oliven, hvor det er blandet, jeg ville aldrig altså, jeg kan jo købe det meget mere og så kunne jeg selv blande mine oliven, men det er sådan. Sandra: Fuldkornspizza. Tine: Har de det? Ok, ved du hvad, jeg tror faktisk jeg har købt deres pizza. Sandra: Ja, den er nemlig ret god. Tine: Den er nogen gange på tilbud i rema1000. Kan de passe. >nej< Nej, så har jeg ikke købt den. Så er det ikke den. Så har jeg aldrig købt det, nej. Tue: Jeg har bare ikke købt det fordi at jeg ser det som sådan en mellemting. Altså det vil sige, det er dyrt >Det er sådan noget dyrt på dåse< Ja, det er dyrt i forhold til. Altså hvis jeg vil have luksus, så køber jeg noget rigtigt luksus altså hos en slagter eller noget, altså rene råvarer. Og hvis jeg bare skal have de der billige ting, så vil jeg hellere bare købe noget andet altså. > Netto-agtigt oliven< Ja, præcis Tobias: Men det er også, nu standart varer, det er også enormt andre producenter inden for den, inden for de produkter vi nu ser her på billedet ikke altså. Der er et enormt stort udvalg lige inden for de. Balder: Det er jo også, nu så ikke ikke helt præcist hvad der var på, men hvis man køber en frysepizza, så er det også bare sådan lidt. Enten så laver man sin egen pizza eller også så køber man det usleste af det usleste fordi, det næsten er mere charmerende at købe sådan en tre pak der nede fra Netto, der koster 14 kroner eller sådan noget ikke. Så kan man sige, så går man all in, men det der det er jo sådan >Men det gør en mor, der ikke har tid jo ikke, som lige er gået i Netto for at købe den billige mælk, men at hun gerne lige vil have en spelt pizza med< Lige en spelt pizza. Men altså. 1: Så der en nogen ting, som er mere luksus end andre? Altså hvis man nu skal købe noget, der er lidt dyrere. Altså sådan en ting som måske føles, som om det er mere værd at købe det. Balder: Jamen, det er klart jo, hvis man køber noget som er luksus, så er det tit noget, som man gerne selv vil tilberede på en eller anden måde. Altså, hvis man vil have det i mellem hænderne. Så skal du jo! #!

13 Tine: Eller som Tue siger mere autentisk, jeg tænker sådan hvis jeg skulle så, fordi jeg ved de sælger sådan nogle oliven, der er blandet med et eller andet lort Jeg ved det ikke helt, grøn peber eller en rød peber eller sådan et eller andet >Eller sådan nogle tapas bakker med små skriver pølse< Ja, lige præcis. Så har jeg det sådan her, så vil jeg sku også hellere gå ned til slagteren eller gå ned til min grønthandler og bede ham om at mikse nogle oliven til mig, som jeg kan smage en af hver af. Det er sådan, så tænker jeg at det er sådan skridtet op. I stedet for at jeg køber en eller anden som, ja, så det er sådan lidt, det der for mig tror jeg også det er sådan noget mere autentisk, hvis det skal være, så må det gerne være. Tobias du ser ikke tilfreds ud. Tobias: Jamen, jo, det kan jeg ikke gøre for. Tine: Nej, sådan ser jeg bare ud 1: Jamen, I kan lige prøve at kigge på de næste to billeder. Efter samme princip, bare lad den køre rundt. (Billede 2 deles rundt) Tine: Der bliver kigget grundigt deromme. Levevis, det køber jeg i Rema1000. Ej, det er jeg sikker på jeg gør. Jamen så køber jeg det i Fakta. >Nej, det er også dansk supermarked< Hvad? >Det er også Dansk Supermarked< Nå, jamen jeg er sikker på at jeg køber det i Rema100 eller måske i Fakta og jeg køber deres pålæg fordi det er fedtfattigt. >Det er Netto< >Dansk Supermarked går ikke ind i Fakta for eksampel. Det er Føtex og Netto. Det andet det er Coop< Ja okay 1: Hvad så I på de her billeder? Sandra: Levevis, noget meget sundt. Anna: Det er sådan en økologisk serie, er det ikke det? Tue: Jeg tror faktisk ikke det hele er økologisk Sandra: de prøver vel, jeg tror mere det er sådan mere eller mindre fedtfattigt tror jeg i hvert fald at de prøver at udstråle. Tue: Det fokuserer, umiddelbart ud fra hvad jeg kan se, så fokuserer det rigtig meget på det der sundhedstrip der er for tiden med uh ha det skal være meget fedtfattigt og kaloriefattigt og ditten og datten. Der er kun hundrede kalorier i denne her ting, det står printet på forsiden med deres kalorie >Det er rigtigt< >Ja, det gør der< Så det appellerer meget til den der trend, der er for tiden med uh man skal passe på med kalorier og fedt. Tobias: Det er lige før man bliver irriteret ikke? >Jo< Altså jeg bliver sådan lidt protestagtig når jeg ser de her Levevis. Det skal du ikke bestemme. Sandra: Det er måske også sådan lidt men, jeg ved ikke om det er en mande ting, men jeg er sådan nu jeg elsker den emballage, fordi den udstråler lige præcis det, de gerne vil udstråle om det. Om det så er sandt, det er så noget andet. Men lige præcis, det er simpelt, der er et billede af en ren råvare. De blander ikke alt muligt fancy ind i det. Det er bare sådan, du ser et billede af en tomat. Du kan aflæse den hurtigt plus du kan se de der procenter og kalorier, hvis det nu er et eller andet, der kunne være noget i, spegepølse eller et eller andet tror jeg også de har, hvilket man ikke lige umiddelbart skulle tro var særligt sundt, men >Der er kun 9 procent fedt i deres kartoffelspegepølse< Balder: Jeg skulle lige til at sige lige præcis det der med altså jeg har lidt, jeg vil sige jeg bliver lidt stram i maske når jeg ser at man kan købe Levevis kartofler, altså er det ikke bare kartofler? >Ja okay, det er måske også tosset< >Kan man det?< Var det ikke det, der var på billedet? Anna: Jamen så kan det være det er økologisk Sandra: Jeg har heller aldrig set det Balder: Hvor jeg lidt tænker >Ej okay, det er jo fuldstændig hul i hovedet< Ja det, det er jo til grin, altså det, det er jo sådan lidt >Ja okay, det har jeg så aldrig< Altså jeg vil så sige at jeg stoler mere på det røde Ø mærke end jeg stoler på Levevis. Altså Levevis er jo igen sådan et, altså men hvis jeg skal vælge mellem for eksempel et eller andet billigt produkt sådan noget x-tra eller hvad de nu hedder de der billige >Coop eller< Ja sådan noget et eller andet og så Levevis, så vil jeg vælge Levevis frem fra det. Altså >Men du vil vælge økologi over det?< Men jeg vil helt klart vælge økologi over det >Men så er det også to forskellige ting ikke fordi så snakker vi jo økologi, det har jo intet at gøre med sundhed,! $!

14 andet end sundhed for miljøet, og så snakker vi fedtfattige ting< Ja, også noget med sundhed overfor altså, hvad for nogle børn vi på et eller andet tidspunkt skal sætte ud i verden. Tobias: Men er det ikke også fordi, at der ligger sådan en tvetydighed i det der med Levevis. Det er jo på samme tid en titel og jo egentlig også et slogan, det skal fungere som et eller andet, det har noget med livsstil at gøre. Hvor at fairtrade det er noget eksisterende, men det der er jo bare et slogan. Tue: Der tror jeg nemlig også at det du sidder og siger nu i forhold til det andet x-tra med at du børn vi skal sætte ud i verden og sådan nogle ting, og der vil jeg ikke, altså det gad jeg egentlig godt at kunne tjekke efter, jeg tror at der er ligeså mange e-numre på det der Levevis som der er. Det er bare, de har jo bare skruet ned, for der er jo tonsvis at sødestoffer. Balder: Det er jo også det jeg siger, hvis det var at jeg skulle vælge mellem pest eller kolera, jamen så ville jeg vælge Levevis, fordi jamen så er det den kan man sige, hvis det koster nogenlunde det samme, jamen så tager jeg da det her, fordi at det er, hvad hedder det, det er så i det mindste en lille bitte smule sundere end, eller en lille smule.. 1: Kendte i alle sammen mærket inden i så det på billedet? Alle: Ja Balder: Ja, men jeg ved i hvert fald ikke hvad det rigtigt står for. Tine: jeg er hundrede på at står for at det er fedtfattigt. Tobias: Hvis I havde bedt mig om at nævne en masse forskellige mærker, så havde jeg ikke nævnt Levevis. Tine: I er jo også drenge, vi havde nævnt det ikke også Anna: Det tror jeg også jeg havde nævnt Louise: Jeg tror ikke jeg havde nævnt det Sandra: Jo, plus at de har det, de har børneshampoo og alle mulige andre ting og det ja, jeg tror ikke, nu er jeg bange for at, jeg tror alt deres Levevis, hudprodukter og hårprodukter, jeg tror det er astmaallergi mærket. >Jamen, det tror jeg også< Så bare det at deres hudprodukter og shampooer og sådan noget er det, så kommer jeg også automatisk til at stole mere på mad-produkterne, og det er også der, hvor kartoflerne kommer ind i billedet, jeg tror det kan betragtes som sådan en medbranding: Nå men hvis de har grøntsager, så har resten >Så ser resten godt ud< Jeg tænker hvis du forbinder noget sundt med nogen så begynder du også lige pludselig at stole lidt mere på den der spegepølse, hvis den der pakke har samme emballage, tænker jeg >Det giver da meget god mening, det er fornuftigt< 1: Hvordan fortæller pakken at det er fedtfattigt? Tine: Det er meget rent ikke Tobias: Det er enkelte billeder af grøntsager, det er meget sådan Tine: Og så den der lille der, som du også sagde på fordi, hvor der også står sådan hvor meget det er af dit daglige kalorieindtag Tobias: Men det er også meget simpelt ikke, simpelt design >ja< Billeder af råvarer Sandra: Dem der kører med de der tegninger, de der tegnede reklamer, når det kommer til kødprodukter og sådan noget. Tue: Bare lige for at slutte den af den der hvordan man ved, fordi rigtig mange af deres kødprodukter er hvor der står fedtprocenten udenpå. >Det gør der på kød< >også pastaen< Præcis >Også at det er nøglehulsmærket< Det kan godt være, det ved jeg ikke, hvad er det? >Det ved jeg ikke< >Nøglehulsmærket det er sådan noget meget fuldkorn< >Det er måske bare en modsætning til budget< (Billede 3 runddeles til deltagerne) Tobias: Shit, der var den. Jeg har ventet på at den skulle komme Der kan man saksusme tale om et grimt design der alligevel funger. 1: Hvorfor er det grimt? Louise: Det ser billigt ud! %!

15 Tobias: De der farver der, de skriger jo langt væk, at her har vi noget, der er billigt >Og ikke kun farverne vel< Og ikke kan farverne 1: Men i kender det? Alle: Ja Louise: Men jeg kan ikke huske hvor Tue: Og ja >Dansk Supermarked< Lige præcis, de springer i øjnene >Føtex og Kvickly ikke< Nej ikke Kvickly: Føtex og Netto kører det der, Kvickly kører Coop. >Kiwi gør også< og Føtex kører Budget >Hvad siger du< >Budget fås i Føtex og Bilka< Balder: Men altså der kan man sige, med det der, der har jeg det sådan, hvis der er, at hvis jeg skal have noget billigt, og jeg er i en forretning, der forhandler det, så er det nemt at få øje på ikke. Så det er nemt at finde frem til hvad der i hvert fald er billigt. 1: Så hvis du har sådan en hylde foran dig, så spotter man det? Balder: Ja, det gør man rimeligt nemt i en frysedisk, i en whatever, det er netop rigtigt nemt at finde frem til. Anna: det mærkelige er bare, at det er altid de dyre butikker, der har det, det der Budget ikke, som man >Ja, ja< Tobias: Det har jeg også tænkt, at det er Føtex måde at komme ind på sådan discountområdet. >Ja< Men altså Tue: Hvis man nu, nu har jeg bare hørt, mig omkring i løbet af de seneste år altså Netto, alle billigkæderne, Netto, Fakta, dem der er lavprissupermarkeder, de er jo steget ekspotentielt i prisen, mens at Kvickly og Føtex, de der lidt mere luksuriøse, har faktisk holdt budgettet, rimeligt meget, det vil sige, du kan købe Budget og de der ting i Kvickly, Føtex og du kan købe whatever til samme pris som det er at handle i Netto. Tine: Men jeg vil stadig vælge at handle billigt i Netto for jeg synes det ser så discount-agtigt ud. I forhold til Rema1000 s, deres eget mærke som er sådan noget med, jeg kan ikke helt huske hvad det hedder, det ser sådan mere, det er noget med noget blår eller sort eller det er det der gule og orange. Jeg synes det ser så billigt ud, jeg ville ikke, og jeg vidste også godt de havde det, jeg ville ikke købe det. Jeg ville ikke købe deres juice, for jeg ved jeg vil kunne få en anden billig juice til samme pris som er klædt på lidt bedre. >Ja< >Ja< Jeg synes simpelthen det skriger til, jeg ville være pinlig over at hælde det op på >det er også noget af det, der smager rimeligt dårligt, det synes jeg i hvert fald< Ja, okay Sandra: Altså hvis det er havregryn, så er jeg sku ligeglad, så køber jeg gerne Budget havregryn, altså fordi det bare er havregryn. >Deres pålægschokolade er også udmærket< Jeg tror aldrig jeg har købt andet end Budget havregryn, men til gengæld har jeg ikke noget imod at købe dem, havregryn er jo bare havregryn, men så snart det kommer til appelsinjuice eller sådan noget, hvor der virkelig er stor forskel i smagen. 1: Nu skal I kigge på the real thing. Vi starter med, vi starter med Budget. (Budget varerne placeret på bordet, så deltagerne kan se dem) Tine: Der er et eller andet med gule og orange farver Balder: Men gul er jo også bare billigt Sandra: Men jeg synes egentligt ikke, altså, det er grimt, men jeg synes ikke det er, det fungerer >Jo, det er pisse grimt< >Jeg synes det er levende< >Det fungerer jo på den måde at< >Da du kom ind med denne her ikke, der tænkte jeg bare hvor er du white trash og hvad laver du med det i lejligheden. Så kommer du gående ind med sådan en rengørings en under armen. Sandra: Mon ikke det er fordi at, det er jo ikke fordi at det er fuldstændigt ugennemtænkt. Der er en rød tråd i produkterne ikke Balder: Altså det der er, det er at, det er jo ikke falsk varebetegnelse >Nej< >Men jeg vil sige dem her< Det ser billigt ud ikke >Denne her er meget bedre end den der glossy appelsinjuice som Netto har, med de der, altså< >Er den? Nå< >Ja, det synes jeg<! &!

16 1: Men hvad med farverne? Nu har vi snakket lidt om hvad de siger, men fortæller farverne om de her? Tine: At det er bare billig, dårlig kvalitet. Hvis det er en æblejuice, så har den aldrig set et æble. Det har den ikke. De ris har aldrig set et ris altså, ej men altså you know what I mean >Det er måske også lidt voldsomt ikke< Det er virkelig, det skriger, det synes jeg, det er ligesom sådan, men desværre vil jeg >Men Nettos synes jeg sku også er grimt, det valg ville jeg være ligeglad med tror jeg< Det ville jeg ikke, men det er også bare sådan nogle ting hvor nogle gange vælger man at købe økologisk. Jeg vil kun købe økologisk havregryn og ris >Jeg køber økologiske brune ris, det er også det eneste jeg køber, men skulle jeg købe hvide ris, så ville jeg være ligeglad om det var de her basmatiris eller en anden basmatiris.< Så ville jeg så komme dem, de andre >Og så ville jeg hælde dem op i en anden bøtte< Tobias: Se, det er så sjovt, det der. Jamen ved du hvad, jeg tror vi ligger i hver sin ende af forbruger spektrummet. >Ja, jamen jeg har jo også< Jeg har, jeg tænker bare: det der, det er hvad, det er. Det er Budget, det er billigt. Det prøver ikke på at promovere sig på alt muligt, sund, livsstil og >nej< og så videre og så videre >Men jeg er også sådan en< det er billigt og det kan godt være at det kvalitetsmæssigt er nede og runde bunden, men altså, det er også det >Men hvis det er det, man har råd til< Tine: Men jeg er også sådan en, der vil promovere mig som værende andet end jeg er, så helt sikkert, jamen det er jeg da. Jeg er sådan en der totalt hader at smide lorte varer op på disken fordi at jeg selv er sådan en der dømmer folk i køen og tænker, det er da noget lort. Så det ville jeg ikke gøre. Men jeg ved udmærket godt at nogle gange vil jeg, det er jo det samme lort jeg indtager, bare i en pænere forklædning, men det vil jeg gerne betale for. 1: Men logoet er det i orden? Tine: Nej det er også grimt Sandra: Den her forklædning er jo stadig langt pænere end den der blå glossy ting fra Netto som koster det samme Tine: nej den ser dyrere ud, synes jeg Sandra: nej den ser så meget billigere ud. Den ligner sådan noget fra 90erne Tine. >Jamen, det kan jeg så bedre lide< Det der er jo trods alt ny designet >Jeg synes også det her, det er fucked, ja dette r skriften og det og det her >ej, det er ikke fucked Tine< Ej, jeg synes det er, der er ikke Balder: Den mangler jo på en eller anden måde, den mangler noget mørke ikke. Altså alle ved at, eller de fleste ved at >Sort er klassisk< sort er klassisk, sort >Sort og guld, sort og guld ikke. Prøv og tænk på chokolade< >Hvad så hvis en appelsinjuice var sort og guld?< Så ville du kunne sælge den for.. >Er du klar over jeg ville købe den. Alle de chokolader som er sådan, ja hvad hedder de, twix og sådan noget ikke, de der som er sådan, de gule og de røde, de ser så billige ud.< Ja, ja >Og så går du op, og så får du den samme lorte chokoladebar som er i sort >som er i sort skrevet med guld< Ja, ja >I m sold, I m sorry altså< Balder: Ja, men det er jo også bare dem der, jamen netop, for eksempel chokolader så er der jo også bare nogle af de der, så står der 70 procent på, så er det en 70 procents chokolade og så er det i sådan en mørke, mørke brun eller helt sort indpakning, så ser det på en eller anden måde lækker og dyrt ud, og man kan købe den samme chokolade, også 70 procent 1: Ville det være okay hvis det hed budget og var sort? Eller en anden farve? Balder: Ja ja 1: Eller ville det Tine: Det er også ordet Sandra: Det er ligeså meget titlen Tine: Ej jeg synes mest det er indpakningen i forhold i forhold til titlen, men det er også titlen. Jeg tror ikke jeg ville lægge så meget, hvis den var pakket pænere ind ville jeg måske ikke lige lægge så meget mærke til, hvad den hed. Fordi jeg kan ikke huske hvad rema1000s hedder, men jeg ved de har deres eget mærke, og jeg ved at, det ikke ser så billigt ud.! '!

17 1: Men altså hvor mange af jer leder efter en discount farve, når i er ude og købe ind? Jeg tænker på, hvis i nu står med en masse varer, og i skal bare have det billigste, hvordan får i så øje på det billigste? Balder: Priser Tue: Ja jeg kigger også efter prismærker Louise: Men det kan også godt være at det fanger lidt ikke, og så siger man sådan hey også 5 eller 20. Tue: Altså det er klart, det her det er, det kender man, det har kender man og har set det før og ved at det er en af dem, der måske er billigere. Så ser man det, tjekker prismærket og så tjekker man, scanner man også lige de andre ting og ser ok, faktisk er det her nede billigere. Og så kan man sammenligne dem eller whatever kigge på varedeklarationen eller hvad man nu vil, så. Altså jeg, når jeg ikke handler efter pris, når jeg handler, så er der nogle ting, der tjekker jeg dem efter, ser måske ingredienser i og så Okay det her er noget af, det har ikke noget med appelsiner eller æbler eller what ever der skal være i at gøre. Så er det måske ikke lige det. Eller det her ved jeg, så prøver jeg den en gang og den smager ikke godt, jamen så ved jeg at så køber jeg ikke den en anden gang. Balder: Det er lidt sjovt netop, lige præcis det der med, at man netop så scanner man og hvis man, altså hvis man for eksempel handler i, eller hvis jeg i hvert fald handler i Føtex, og så ved jeg vil have et eller andet frosne grøntsager for eksempel og så finder de der budget grøntsager, og dem har man bare ikke særlig meget lyst til at købe, men så scanner man de andre priser og så ser, at du kan købe 3 poser af et eller andet, som for eksempel er Levevis til samme pris, jamen så er det klart at jeg køber det i stedet for. Fordi at så er det, den difference der er, det er så lidt og så bare for at slippe for at stå med sådan en orange pose grøntsager som bare slet ikke der, der >Ej, det er jeg glad for at du også siger< Tobias: Det er sjovt lige præcis, hvad var det du spurgte om? 1: Jeg tænkte mere om det måske kan fungere som en slags service? Altså hvis man nu ikke har så meget tid hvis man bare leder efter noget bestemt altså man har ikke, det er måske sidste på måneden. Er orange sådan god billig farve? Alle: Ja, det synes jeg, ja, ja, ja >Ja, hvis I nu tænker tre år tilbage< Tobias: Men hvad mener du med spørgsmålet, er det sådan noget med at du tænker at man forbinder farven følelsesmæssigt med at det er billigt eller hvad? >Ja, måske< Tine: Sådan at det er en service Sandra: Sådan så man kan spotte denne her på hylden og tænke: okay, det er budget, så tager jeg det. 1: Hvordan gør du, hvis du er i et supermarked og du vil finde et eller andet billigt? Og det skal gå hurtigt. Det skal gå, du har fire sekunder. Anna: Det er da klart nemt. Tobias: Altså man må sige at, hvis vi nu tager en hylde med de produkter I nu har vist ikke, så springer den der jo lige i øjnene, den er jo nem at finde. Tine: Men jeg tror den gør begge dele, fordi den, for nogen der vil det være sådan, ej det er godt nok en service, for mig der er det virkelig en ulempe fordi at den netop er så nem at se. Sandra: Men så kan du jo gå udenom den Tine: Jamen så er det en service at jeg kan gå udenom den, fordi at sådan, hvor jeg tænkte hvis den var pakket bedre ind ville jeg måske gerne. Så det er sådan, jeg tror at den måske for nogen kan være sådan, det var da hurtigt og for andre er det sådan nu ved jeg hvad jeg ikke skal tage. Balder: Nå men altså for eksempel hvis man for eksempel skal ud og handle ind for nogen andre, og de har bare sagt, det skal være det billigste, du overhovedet kan gøre, og du skal være tilbage om en halv time, så ville det være pisse nemt >Ja< og sige okay, jeg river lige alle de her flutes, som er i en orange pose, jeg river alle de her juice som er i orange kartoner og jeg tager lige alt det her smør, som er i orange smørbøtter. Anna: Jeg stoler bare ikke rigtigt på det. Altså jeg stoler ikke på at det er det billigste, når man går derned. Eller det ved jeg ikke om Balder: Nå nej men hvis man har fået en opgave og man siger du har travlt, så hvad man at, så kan det godt være at du >Hvordan kan det være at du stoler på det?< kan finde noget der er 90 øre billigere,! (!

18 men det kan du ikke klare inden for den halve time, hvor du skal køre derhen, parkere bilen løbe op og hente det og så løbe tilbage ned til bilen og så køre tilbage. Anna: Ah, nu er det jo relativt hurtigt lige at scanne priserne Balder: Men var det ikke det i spurgte om? Tobias: Jamen der er også noget om, at for eksempel når jeg skal ned og handle ind, at for eksempel i en stresset studietid og så videre, så vil jeg egentlig bare gerne have det der hurtigt overstået, så man kan komme videre ikke. Altså, og der er det sku da nemt, ved siden af Levevis og Princip og sådan noget, så springer de her varer jo lige i øjnene. Det kan man jo ikke komme udenom. Sandra: Jeg tror også at det handler om, jeg vil klart gå langt mere efter dem her for 3 år siden end jeg vil gøre i dag. I dag vil jeg netop jeg vil prøve at gå udenom de her, altså ej nu synes jeg fanme jeg har levet på røven nok, nu vil jeg gerne have nogle ordentlige varer derhjemme. Men for 3 år siden havde jeg været røv ligeglad, der skulle jeg bare overleve. Ikke bare denne her måned, men også næste måned. 1: Hvad med fotografierne på dem? De er jo meget sådan naturlige kan man sige. Gør det, det ikke lidt bedre? Tine: Nu dominerer den der øverste farve bare så meget man kan også se sådan på æblejuicen, den er, det er den der er mest af. Havde den været heroppe havde jeg måske ikke lagt mærke til det fordi så er æblerne jo faktisk meget fine og neutrale. >Ja< Det kunne ligeså godt have været Levevis, det nederste. Men den er så massiv at mine øjne fanges mere af det. Sandra: Men det er måske også derfor at jeg stoler mere det, de siger de leverer. Det er ikke sikkert, de leverer mere. Men jeg stoler på, der er det i, som de siger, der er i. Fordi at, de har ikke prøvet at over sælge den. Tobias: Men man ser jo ikke det der billede af kartoflen på samme måde >nej, nej< som man gør det på Levevis. Der er det jo, meget den orange farve, der stjæler opmærksomheden. >klart< Sandra: Med levevis forkæler jeg lidt mere mig selv, med den her der tænker jeg, åh, jeg gider ikke at købe den så køber jeg den alligevel, fordi jeg ved, det er bedst for min pengepung. Balder: ja, det er ikke bare, det er ikke blevet overpromoveret. Det gør, hvad kan man sige, på den måde så giver det et, altså der er også, man kan jo købe rigtig mange andre billige produkter, hvor der så bare er en glad dreng, der bare springer op og har mega optur over at spise et eller andet, som også bare er farvelagt helt sindssygt med sådan nogle store røde jordbær i denne her müsli ikke. Hvor man jo godt ved, sådan ser den müsli jo ikke ud. Den ser sådan der ud. Sandra: det var også der, Coop lancerede deres x-tra med den der blå stjerne. Som var sygt grimt, hold kæft hvor var den grim, det var virkeligt pinligt at have stående derhjemme. Men det viste sig, at det solgte sygt godt efter at de gjorde, for de at folk var sådan, nå jamen jeg skal jo bare have det billigste. Især hvis man holdt store fester og man skulle købe et eller andet stort ind. Et eller andet, What ever. Så tager man bare det, og man behøver ikke at tænke over det. Det er så grimt, at det kan man godt, men her ved jeg ikke, det er vel stadigvæk det samme der er i her. Balder: Ja, og man tror på det ikke? Louise: Ja og særligt navnet, det taler jo ligesom for sig selv ikke? >Ja< Tobias: Jeg har det også lidt som forbruger at man nogen gange føler sig ført lidt bag lyset ved at det bliver pakket ind i en eller anden fin emballage, og så tror man straks her er et kvalitetsprodukt. >ja< >Det er også derfor jeg mener, at jeg kan godt lide den orange< det er sådan lidt jeg har det med Levevis for eksempel ikke Tine: Jamen hvorfor er det, du ikke tror på Levevis, da? Hvem er det der siger, at der ikke er det i? Tobias: det er der heller ikke nogen der siger, men det tænker jeg bare nogle gange, at der skal være denne her fine kartoffel på ikke. Tine: Hvem er det, der siger at svanemærket så er svanemærket? Tobias: Nå jamen, det siger forbrugerrådet jo, at det er Tine: Nå men det gør Levevis da også de er under de samme kvalitetskriterier som! )!

19 Tobias: Tine man kan bare ikke komme udenom at reklamebranchen og så videre og så videre forsøger hele tiden at promovere sig på mere end den egentlig er Sandra: Men du skal jo have ting til at, det er lige det der med alt det ballade der har været med nøglehullet, at folk tror at, bare den har nøglehullet så bliver jeg aldrig tyk. Det er bare sådan, sæt nu lige det hele sammen. Du må jo gerne tænke selv, det er ikke en. Altså hvis du går efter nøglehullet, så er du sikker på at du lever sundt. >Jamen man skal selvfølgelig tænke selv< (Levevis produkterne lægges på bordet, så deltagerne kan se dem) Tine: Prøv lige at se hvor meget mere hvidt der er på denne her indpakning end på de andre. Det ser meget sundere ud 1: Hvad synes I om farverne på de her pakker? Balder: De er meget mere underspillet ikke. Tine: Der er meget mere hvidt, der er meget mere hvidt. Hvad er det der, er det fuldkorn, og hvad er den grønne så? Sandra: det er også bare fordi de har varer som Perlebyg altså. 1: Hvad siger de her farver? Balder: Jamen det er jo sådan nogle jordfarver. Altså i modsætning til det andet ikke Tine: Det er mere naturligt Balder: Der er hvis som er rent og så er der jordfarver som mere eller mindre spiller rollen med hvad det er for et produkt. 1: Hvad siger de om produktet? Balder: Tillid eller en eller anden form for, at de understreger, det der er indeni. >Sundhed< >Ja, sundhed eller< Ja ikke bare sundhed, men også >det er grønt, det er natural< Ja, det er naturligt. Sandra: Det der med, de kører det der, med de der tegnede streger, som er dem jeg også tænkte på før, jeg synes, det gør det sådan lidt uskyldigt. Du kan godt købe det her, det er uskyldigt, det er sundt for dig og det er varen du får >det er faktisk rigtigt nok< Anna: Jeg synes også det ser lidt billigt ud Tine: Synes du det? Anna: Ja, det synes jeg faktisk, det ser billigt ud og sundt? 1: Hvad er det, der får dig til at synes, det ser billigt ud? Anna: Det ved jeg ikke. Jeg tror også sådan ligesom her, det ved jeg ikke der er et eller andet, der signalerer, at det er sådan Sandra: Men du kører heller ikke den der sorte 1: Men billigt og sundt på en gang? >ja< Sandra: Det er også derfor jeg godt tør købe det fordi at når jeg står nede i Netto, så synes jeg sku, altså, nu skal jeg ikke bande, så synes jeg ikke at det nødvendigvis er dyrere end de andre. End k-salaten der står ved siden af skulle jeg lige til at sige. >Nej, nej< Tine: Men det er også et eller andet med sloganet ikke, at det er hvor stort man skriver det, og hvor meget det fylder. Det er ligesom dem der går rundt og skriver, med sådan en Calvin Klein t-shirt, det synes, jeg synes dette r så tacky, men et lille mærke er ok, et lille la coste mærke. Det er lidt det samme her. Mærket Levevis, det er sådan lille og diskret og 1: Hvad tænker I, når I hører Levevis? Tine: Jeg har jo så ikke, jeg tror bare jeg tænker fedtfattigt og sundt. Sådan så at hvis man spiste efter det, så ville det være bedre Louise: Det er lige før man også kan blive provokeret af det, det er sådan lidt 1: Synes I det passer til at den hedder Levevis? Tine: Det tror jeg, jeg synes. Man har ikke kigget særlig meget efter, hvad de eller har. Tobias: Jeg aner ikke særlig meget om deres markedsføring og hvad de prøver at promovere sig på og hvad der egentlig er i de pakker her! *!

20 Tine: Men nu kan man jo se der er mørkt og fuldkorns 1: Men hvis du skulle se på pakken, ud fra pakken, hvad ville du så tro det var? Tobias: Så ser det jo fint ud, så er der en fin overensstemmelse, men det er jo igen det som man oftest støder på som forbruger at de her producenter markedsfører sig på mere, end de egentlig er. Altså, det ved jeg ikke. Det er sådan lidt en negativ holdning jeg har til de produkter man sådan ser. Balder: Altså jeg vil også sige at, der er altid sådan nogle bestemte ting, som ligesom springer mig i øjnene i forhold til sådan nogle produkter som dem her. Det er for eksempel de skriver: Økologisk på forsiden, men der er, det er stadig ikke Ø-mærket. Sandra: Nej, det har det europæiske mærke Balder: Ja, det har det europæiske mærke, men det er stadig ikke det danske kvalitetsmæssigt. Tine: Men er du klar over hvor meget det koster at få det. Det er måske derfor, det kan sælges så billigt. Men ja, fair nok. Balder: Men hvor jeg tænker: hvis de virkelig ville have min tillid, så skulle de have fået det ø-mærke. Sandra: Men så til os der ikke har råd til det røde mærke, skulle jeg lige til at sige. For hvis det stadig er Netto priser. Økologi til Netto priser. Hvis jeg skal >Jeg stoler ikke< Men det er billigere. >Jeg stoler bare ikke ligeså meget på det, når det er, at det ikke er ø-mærket.< 1: Kunne I nogensinde finde på at købe det her Tine: Ja, alt det hele og har også købt alt det hele. Sandra: jeg synes også det, altså, der er en lille storytelling med på det hele: Et drys af korn fra økologiske marker, smagt til med ristede byggryn og afskallede bygkorn dyrket i Italien >Jamen det lyder jo< efter gamle traditioner. >Jamen det lyder så sundt< Tobias: Men hvor er det også forvirrende med alle de mærker Balder: jo det synes jeg også Tobias: Altså der er jo en strøm af kvalitetsmærker hvor der er økologisk det ene og fairtrade det andet og så videre og så videre. Altså de drukner jo sådan set i et hav af mærker som man et eller andet sted knapt nok ved hvad betyder. Så det kommer jo til at virke meget utroværdigt, når man sådan stabler det hele ovenpå hinanden ikke. Tine: Det ved jeg ikke om jeg synes Balder: Jamen det synes jeg også Tobias: Jo, det synes jeg Tine: Det tror jeg ikke jeg synes 1: Kan der være for meget på en pakke? Tobias: Jamen også fordi at jeg må simpelthen erkende så er jeg lige blevet præsenteret for det her nøglehullet, og jeg tænke hvad fanden betyder det? Balder: Ja og hvad betyder det der euro blad altså. Hvor man så er sådan lidt: Er det så en discount økologi, hvordan kan man lave discount økologi, altså. Hvad er det? Vil det så sige at det ikke er rigtig økologi? Så er det sådan halv økologi er hvad er det? Altså så er det måske i virkeligheden ikke økologisk eller hvad? Tine: Jeg tror at jeg synes at det er rigtigt fint Balder: Eller også så er der rigtig mange børn, der er døde mens de har lavet det, men det er stadig økologisk eller >Jesus Christ< Tine: Ej jeg synes det er fint, fordi jeg synes godt den kan bære en hel masse fordi at den er så hvid. Fordi at det er så rent så fordi skriften er så fin, og ikke sådan noget Budget hvor det stod med fede bogstaver. Det hele er så let og elegant, at så synes jeg godt at den kan bære en masse. Og så synes jeg netop ikke billederne her viser andet end de er. Den der müsli er jo ikke sådan en müsli, hvor der er jordbær og alt muligt pis på. Det er den müsli den er indeni. I like it. Sandra: Det er meget sjovt du siger det med at den er så ren og den kan bære det. Altså Vanish Oxyaction ikke, det er allergimærket. >Det er det jeg sagde til dig< Det er altså underligt, jeg ved ikke! "+!

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler?

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler? POST 1 Køb økologisk. Økologisk landbrug er bedre for miljøet, og der gennemføres hele tiden forsøg for at se, om det også er sundere at spise. På noget kaffe, te, chokolade og bananer er der mærket fairtrade.

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Varebetegnelse kær mad har mange navne. Er der fløde i flødeboller? Grinebiderkødpølse er der noget at grine af?

Varebetegnelse kær mad har mange navne. Er der fløde i flødeboller? Grinebiderkødpølse er der noget at grine af? Varebetegnelse kær mad har mange navne. Er der fløde i flødeboller? Grinebiderkødpølse er der noget at grine af? # 1 Varebetegnelsen er det samme som varens navn. Men det kan være lidt forvirrende, for

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

De økologiske arketyper

De økologiske arketyper De økologiske arketyper 2013 Baggrund I forbindelse med produktudvikling eller markedsføring af økologiske fødevarer er en traditionel segmentering, hvor markedet inddeles efter demografiske data, oftest

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2013 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk 87 32 27 00 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk - Tlf. 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER Mere Vegetar Light Mere Vegetar Light Uanset om du er kaloriebevidst vegetar, kødspiser på nedtrapning eller bare nysgerrig på afveje, kan du få glæde af denne kogebog. Efter at have bladret lidt i den

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent?

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Her i bogen taler vi om fedtenergiprocent og ikke bare fedtprocent. Det sidste kan man se på varedeklarationen, men hvad er det første for noget,

Læs mere

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv.

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv. Fødselsdag med økobanden er udgivet og produceret af Økologisk Landsforening. Læs mere om økologi og Økologisk Landsforening på www.okologi.dk Tekst & Idé: Agnete Friis & Morten Telling Illustrationer

Læs mere

Fodboldspillerens kosthåndbog

Fodboldspillerens kosthåndbog Fodboldspillerens kosthåndbog Indholdsfortegnelse Basiskost til fodboldspilleren... 3 Protein... 3 Kulhydrater... 3 Fedt... 4 Vitaminer og mineraler... 4 Væske... 5 Glykæmisk indeks Et redskab til måltidsplanlægning...

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Målgruppe: Viderudvikling

Målgruppe: Viderudvikling Problemformulering: En traditionel kogebog er som regel et par sider i en bog der forklare dig hvilke ingredienser du skal bruge til retten, og hvordan du skal tilberede den. Men hvad hvis du ikke har

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Mød dine nye sunde guider

Mød dine nye sunde guider 7 dages kickstart til en sundere krop Mød dine nye sunde guider Andrea og louise Andrea Elisabeth Rudolph og Louise Bruun er to travle kvinder, der har gjort det naturlige til deres levevej. På de næste

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Børnepålæg. MILD er det oplagte navn

Børnepålæg. MILD er det oplagte navn Børnepålæg mad med mere introducerer en serie af pølser og pålæg, der er udviklet til børn og deres madpakker. Serien er godkendt af et panel af børn, der har vendt tommelfingeren op efter at have smagt

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Madens historier Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Mælk og ost Mmmmm, jeg ELSKER mælk, siger Rasmus. Derhjemme får jeg kærnemælk. Ved du så, at mælk kommer fra koen? Og at man kan lave mælk

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

JEG er din KARTOFFEL!

JEG er din KARTOFFEL! JEG er din KARTOFFEL! I dette hæfte kan du lære noget om mig. Skriv dit navn: Ha det sjovt! Jeg er din Kartoffel! side 2 af 14 Mit kartoffelliv: Fra knold til kartoffelplante til knold. Jeg bliver lagt

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

En rigtig røver. Simone. Hej.

En rigtig røver. Simone. Hej. En rigtig røver går rundt og retter på butikkens få varer, da dørhåndtaget langsomt bliver trykket ned. kommer ind i butikken med en nylonstrømpe over hovedet og en finger under blusen, der skal se ud

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde Interview Heick og Brygmann i Afrika Ingen forældre synes, at deres børn skal arbejde Debatten om børnearbejde er blusset op igen efter en dokumentarfilm om kakaobøndernes levevilkår. Derfor rejste Annette

Læs mere

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH CHAMP Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Grafisk design Opgaven Opgaven lød på at designe undertøjsemballage til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. På æsken skulle der være

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Fokusgruppe C. M: Moderator. A: Casper. B: Carsten. Fokusgruppen startes med en indledning af moderator 00:00

Fokusgruppe C. M: Moderator. A: Casper. B: Carsten. Fokusgruppen startes med en indledning af moderator 00:00 Fokusgruppe C M: Moderator A: Casper B: Carsten Fokusgruppen startes med en indledning af moderator 00:00 M: Men, som sagt, det handler om de udfordringer som dagpengemodtagere de møder i samfundet, Det

Læs mere

Hvordan kan du bruge oplysningerne på en varedeklaration, og hvad er de vigtigste oplysninger?

Hvordan kan du bruge oplysningerne på en varedeklaration, og hvad er de vigtigste oplysninger? Hvordan kan du bruge oplysningerne på en varedeklaration, og hvad er de vigtigste oplysninger? Lav din egen varedeklaration. # 1 Sådan kan du bruge maddetektivens værktøjskasse til side 6-7 Sammenlign

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

sunde muffins der smager magisk!

sunde muffins der smager magisk! Magic Muffin - sunde muffins der smager magisk! Hvem elsker ikke lækre hjemmebagte muffins? Nu kan nyde dem med virkelig god samvittighed - for de er uden kornprodukter, mælk og sukker. Til gengæld er

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

3,358 FOLLOWERS. Followers Total: 36,288 26,240 LÆSERE. Bloglæser total: 242,431

3,358 FOLLOWERS. Followers Total: 36,288 26,240 LÆSERE. Bloglæser total: 242,431 SOCIAL FACTSHEET Social FACEBOOK: 4,990 FRIENDS 12,960 FACEBOOK PAGE: 4,302 PAGE LIKES INSTAGRAM: 3,358 PINTEREST: 1,385 TWITTER: 1,215 LINKEDIN: 8,078 Followers Total: 36,288 Blogs MICHELLEHVIID.DK 25,191

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Fokusgruppe B. M: Moderator. A: Bjarne. B: Bente. Fokusgruppen startes med en indledning fra moderator 00:00:00

Fokusgruppe B. M: Moderator. A: Bjarne. B: Bente. Fokusgruppen startes med en indledning fra moderator 00:00:00 Fokusgruppe B M: Moderator A: Bjarne B: Bente Fokusgruppen startes med en indledning fra moderator 00:00:00, men vi skal snakke lidt om, hvordan I oplever at være ledige, og hvis I vil starte lidt med

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

I: Okay. Hvad betyder rigtig meget for dig i din hverdag?

I: Okay. Hvad betyder rigtig meget for dig i din hverdag? Bilag F Navn: Janne Alder: 27 I: Interviewer P: Interviewperson I: Hvad laver du i din hverdag? P: Jeg er retorikstuderende, og så er jeg frivillig i Center for Konfliktløsning. Så det bruger jeg også

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

Kik på børnene - råd fra diætisten

Kik på børnene - råd fra diætisten Kik på børnene - råd fra diætisten Tynde børn må godt få en kakaomælk, men drenge, der tonser rundt, kan ikke klare sig med en halv kiwi til mellemmåltid Af Kim Haagen Andersen Hun har hjulpet 10 overvægtige

Læs mere

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Sådan lyder et af kostrådene. Mange har hørt om kostrådene og kender dem måske.

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere