+#& & BILAG 1 Levevis, Budget og" name="description"> +#& & BILAG 1 Levevis, Budget og">

!"#$%& !"#$%&'&(&)$*+,-+*./"0+#*+/& !"#$%&1&(&23.4*%/455+-+*./"0+#*+/& !"#$%&6&(&7/$8**./"59"38&$:&23.4*%/455+&'&

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$%& !"#$%&'&(&)$*+,-+*./"0+#*+/& !"#$%&1&(&23.4*%/455+-+*./"0+#*+/& !"#$%&6&(&7/$8**./"59"38&$:&23.4*%/455+&'&"

Transkript

1 !"#$%&!"#$%&'&(&)$*+,-+*./"0+#*+/&!"#$%&1&(&23.4*%/455+-+*./"0+#*+/&!"#$%&6&(&7/$8**./"59"38&$:&23.4*%/455+&'&!"#$%&;&(&7/$8**./"59"38&$:&23.4*%/455+&1&!"#$%&<&(&2$/0+=3>+#& &

2 BILAG 1 Levevis, Budget og Princip Vi vil i det følgende beskrive de forskellige produkter, sådan som de bliver præsenteret på Dansk Supermarkeds hjemmeside (www.føtex.dk). Levevis Levevis - Det skal være nemt og sjovt at leve sundt. Levevis er Dansk Supermarkeds private labelserie, der samler sundere, mere miljø og allergivenlige produkter på tværs af dagligvarekategorier. Levevis skal gøre det nemmere for forbrugeren at træffe et sundere valg (www.føtex.dk). Dansk Supermarked beskriver Levevis som en produktlinje, der indeholder mindre og sundere fedt, mindre sukker og indeholder flere kostfibre og fuldkorn. I øvrigt har Levevis diverse mærkninger indenfor miljø og sundhed og anbefales af Hjerteforeningen.! "!

3 Billedet ovenfor er en Føtex reklame for Levevis. Som man kan se, skal Levevis henvende sig til den sunde forbruger, der lever og handler med omtanke. Levevis Emballage Princip! Princip! Valgt med omhu.! #!

4 Princip! er Dansk Supermarkeds private labelserie, der har fokus på luksusvarer. Dansk Supermarked beskriver selv princip! som en serie af dagligvarer, som henvender sig til forbrugeren, der efterspørger større indkøbsoplevelser og bedre madoplevelser. Princip! sælges i Bilka og Føtex som delikatesser med særlig fokus på kvalitetsprodukter. Formålet med produktlinjen er at imødekomme forbrugerens krav til kvalitet, fremstilling og oprindelse samt bidrage med en smagsoplevelse udover det sædvanlige (www.føtex.dk). budget. Med budget. rækker pengene meget længere Hver dag! Budget beskrives som En serie af faste lave priser og henvender sig til dem, der gerne vil betale mindre men ikke vil gå på kompromis med kvaliteten.! $!

5 BILAG 2 Fokusgruppeinterviews: Forud for interviewene havde vi udarbejdet en interviewguide. Da fokusgruppernes primære fokus er selve indholdet i diskussionerne versus hvordan interaktionen mellem deltagerne udspiller sig, er interviewguiden udarbejdet med udgangspunkt i den stramme model for moderatorinvolvering og strukturering af fokusgrupper. (Halkier 2003: 44) Den stramme model kan identificeres igennem dens flere og mere specifikke spørgsmål, end man ser hos den løse model. Den løse model indeholder meget få, brede og åbne spørgsmål i starten af interviewet. (Halkier 2003: 43) Vores interviewguide skal forstås således, at der er udarbejdet nogle konkrete spørgsmål til de forskellige designelementer. Det kan eksempelvis være: Hvad synes i om emballagens farve?, eller Hvordan passer skrifttypen sammen med resten af designet? Spørgsmålene er altså forholdsvis konkrete og på den måde stramme. Denne metode vælges, da vi interesserer os for hvordan deltagerne erfarer de tegn og designelementer, der er tilstede på pakken, og med de stramme spørgsmål stikker vi emner ud til diskussion med fokus indenfor vores interesseområde. Forhåbentligt vil deltagernes samtale så have større relevans for undersøgelsen. Det er dog vigtigt at understrege, at interviewguiden ikke udarbejdes som et semistruktureret gruppe interview, hvor moderatoren spiller en langt større rolle end i fokusgruppen og nærmest er i dialog med deltagerne. (Halkier 2003: 45) Vi ønsker at holde os i baggrunden og blot udstikke ret konkrete emner til diskussion. Dette vælger vi, da vi så vidt muligt vil undgå, at vores egne forforståelser får for meget indflydelse på deltagernes udtalelser. Tilmed ser vi det netop som en af fokusgruppens fordele at erfaringer, belæg og baggrunde opstår automatisk, når et emne debatteres. Derfor tror vi på at denne metode kan hjælpe os, ved at den danner grundlag for at deltagerne diskuterer et meget konkret designelement, men at der, igennem argumentationen, vil komme baggrunde frem i lyset, uden at deltagerne er blevet spurgt direkte. Interviewsituationen: Vi har foretaget to fokusgruppeinterviews med henholdsvis syv og otte deltagere. Det første fokusgruppeinterview fandt sted hjemme hos en af deltagerne, og det andet fandt sted i et mødelokale. Vi startede ud med at dele et spørgeskema ud, hvor deltagerne blev bedt om at skrive alder, boligsituation, social status og om generelle indkøbsvaner etc. Mest af alt skal spørgeskemaet fungere som vores egen sikkerhed for, at deltagerne benytter sig af supermarkeder i deres daglig omgang med dagligvarer.! %!

6 Selve fokusgruppeinterviewet startede ud med, at vi kort præsenterede vores projekt som en undersøgelse af emballage af dagligvarer, og hvordan en fokusgruppe forløber. Vi lagde her vægt på, at deltagerne skulle diskutere med hinanden og ikke nødvendigvis snakke til os som interviewere. For at give deltagerne noget konkret at forholde sig til havde vi medbragt de indkøbte produkter fra budget., levevis og princip!. Vi havde desuden medbragt tre reklamebilleder fra de tre produktserier, der viste en række varer fra mærkerne (se bilag xx). I første omgang sendte vi billederne rundt, en af gangen, til deltagerne hvor de fik ca. to minutter til at kigge på dem, hvor vi derefter indsamlede billederne igen for at så bede dem om at beskrive det de havde set. Dette gjorde vi for at få deltagernes umiddelbare indtryk og fortolkning af emballagen. Hvilke typer varer havde de set? Dernæst satte vi produkterne på bordet, også denne gang delt op i budget, levevis og princip, hvor de blev stående i ca. 10 minutter hver. Her bad vi deltagerne om at forholde sig til de forskellige elementer på emballagen og diskutere hvad de syntes om dem og hvad de troede det var for en type vare. (se bilag xx). Deltagerene kom hurtigt selv ind på deres eget kendskab til produkterne og hvad de mente de forskellige produktserier ville kommunikere. Praktiske overvejelser: Vi optog interviewene på diktafon og filmede desuden med videokamera for at have mulighed for at dobbelttjekke hvem der havde udtalt hvad i fald lydoptagelserne var utydelige. Vi stillede op som moderator for et fokusgruppeinterview hver, hvor den anden sad med og tog noter og supplerede med op følgende spørgsmål efter behov. Beskrivelser af fokusgruppedeltagere Fokusgruppe 1 Louise: Køn: Kvinde Alder: 27 Beskæftigelse: Videnskabelig assistent Uddannelse: Lang videregående uddannelse Civilstatus: Gift Bopæl: København! &!

7 Tine: Køn: Kvinde Alder: 28 Beskæftigelse: Studerende Uddannelse: Mellemlang videregående uddannelse Civilstatus: Gift Bopæl: København Balder: Køn: Mand Alder: 28 Beskæftigelse: Studerende Uddannelse: Studentereksamen Civilstatus: Samboende Bopæl: København Sandra: Køn: Kvinde Alder: 26 Beskæftigelse: Tekstforfatter/Marketingsassistent Uddannelse: Kort videregående uddannelse Civilstatus: Single Bopæl: Frederiksberg Tue: Køn: Mand Alder: 27 Beskæftigelse: Lærer Uddannelse: Mellemlang videregående uddannelse Civilstatus: Samboende Bopæl: København Tobias: Køn: Mand! '!

8 Alder: 27 Beskæftigelse: Lærer Uddannelse: Mellemlang videregående uddannelse Civilstatus: Single Bopæl: Århus Anna: Køn: Kvinde Alder: 27 Beskæftigelse: Fuldmægtig Uddannelse: Lang videregående uddannelse Civilstatus: Samboende Bopæl: København Fokusgruppe 2: Louise: Køn: Kvinde Alder: 27 Beskæftigelse: Ufaglært hjemmehjælper Uddannelse: Lang videregående uddannelse. Civilstatus: Samboende Bopæl: Ringsted Ane: Køn: Kvinde Alder: 26 Beskæftigelse: Studerende Uddannelse: Lang videregående uddannelse Civilstatus: Samboende Bopæl: København Jacob: Køn: Mand Alder: 26! (!

9 Beskæftigelse: Bartender Uddannelse: Kort videregående uddannelse Civilstatus: Samboende Bopæl: København Sara: Køn: Kvinde Alder: 25 Beskæftigelse: Studerende Uddannelse: Mellem videregående uddannelse Civilstatus: Samboende Bopæl: København Andreas: Køn: Mand Alder: 25 Beskæftigelse: Studerende Uddannelse: Mellemlang videregående uddannelse Civilstatus: Samboende Bopæl: København Esben: Køn: Mand Alder: 24 Beskæftigelse: Ledig Uddannelse: Studentereksamen Civilstatus: Single Bopæl: København Maja: Køn: Kvinde Alder: 27 Beskæftigelse: Konsulent Uddannelse: Lang videregående uddannelse! )!

10 Civilstatus: Samboende Bopæl: Frederiksberg Tenna: Køn: Kvinde Alder: 22 Beskæftigelse: Pædagogmedhjælper Uddannelse: Studentereksamen Civilstatus: Samboende Bopæl: København!! *!

11 1. Fokusgruppe 12/ Tycho Brahes Alle 10. Interviewere: Mia suppleret af Linnea 1: Interviewere Deltagere: Tine, Anna, Sandra, Tue, Louise, Tobias, Balder 1: Jeg vil gerne lige sige tak fordi I gider at bruge en time på det her. Jeg ved ikke om I har fået noget at vide om det? Vi er ved at skrive speciale om kommunikation i emballage til dagligvareprodukter. Så det vi skal her i aften, der er bare at snakke om nogle af de forskellige produkter, og hvordan I synes de ser ud, og hvad de får jeg til at tænke. Så vi kommer til at vise jer lidt forskellige ting og så er det bare: Jeg stiller lidt spørgsmål, men det er mest jer der bare skal sige lige, hvad der falder jer ind. Der er ikke nogen rigtige og forkerte svar. Eller hvad men nu synes, man har lyst til at sige. Og I skal alle sammen bare snakke løs, som I har lyst til. I behøver ikke vente på, at jeg spørger jer om noget. Så bare snak løs. Det er mere meningen at i skal snakke sammen, end at I skal snakke med os. Ja, så det er ikke så meget et interview, der er mere sådan en samtale. Ja, er det hele klart? Vi starter lige ud med at kigge på nogle billeder. Kan I lige sende denne her rundt? (Billede 1 omdeles til deltagerne, som betragter billedet) 1: Er der en af Jer der vil starte med at beskrive hvad det var i så på billedet? Det er ikke sådan noget med at huske sådan lige præcis hvad det var, men mere sådan, hvad var det? Hvad kan I huske? Sandra: Det var vist fra Føtex Tine: Ja, det er nemlig Føtex Tue: Ja, det er bare, det er Dansk Supermarked. Tine: Okay, det er fordi jeg kun handler i Føtex. Det er det der, der faktisk er ret dyrt og så tænker jeg, at det er sådan noget som du kan få. Altså det de sælger, kan du få i meget andet til billigere. Eller sådan, så sælger de en eller anden Gouda ost med chili i, det kan jeg få også en gouda ost med chili i, i Netto. Louise: Men så er det, det der Princip. Det er sådan lidt, jeg aner ikke engang hvad det står for. Men jeg, når jeg har set det, har jeg bare tænkt at det var sådan alla et eller andet miljø et eller andet. Tine: Tænker du det? Louise: Eller fairtrade tror jeg faktisk jeg tænker. Tine: Det har jeg slet ikke tænkt. Tue: Det er jeg ikke engang sikker på, at der er på. Tine: Det tror jeg heller ikke. Jeg tænker sådan Princippet i at det er godt eller sådan det er et princip at man køber noget lækkert men jeg har ikke tænkt at det var hverken økologisk eller fairtrade. Sandra: Det har jeg altså heller ikke tænkt. Tue: Jeg tænker også bare Luksusvarer som skal repræsentere noget luksus. Jeg ved ikke om, >Altså delikatteser < Ja, ja, præcis. Jeg ved ikke om det er så meget luksus, det der er inde i pakkerne, det er mere det der med, at det er flot pakket ind og princip på og det bliver virkelig præsenteret flot. Så får det bare det der luksus præg og en luksus historie. Balder: Men altså I snakker jo også ret meget ud fra at I har et forudgående kendskab til selve det her Princip, som jeg ikke, jeg har aldrig set det før. Tine: Nå, hvad tænkte du så? Balder: Jeg tænkte bare altså, jamen jeg tænkte at alle de her pap ting ligner jo noget der er rigtigt billigt, og så står der så en olie og eddike eller balsamico eller et eller andet, som faktisk ser lækker og dyrt ud. Men resten ligner at det er rigtigt billigt. Altså, det ligner jo, det ligner pap-pizzaer og >Jamen,! "!

12 det er egentligt rigtigt.< og pap det ene og pap det andet. Nå men jeg tænker bare at måske har det noget at gøre med at I kender det, og I ved hvad der er i. Sandra: Ja, vi har set prisen. Tine: Ja jeg tror det er prisen. Sandra: Ja prisen og det at jeg kan huske deres kampagner, da det kom ud. Hvor det jo netop vare meget sådan Princip! Jeg kan huske det, jeg tror det vare en tv kampagne eller et eller andet, hvor de sagde at det var vildt lækkert. Lige da, de havde et eller andet mørkt chokolade ting med knuste kakao bønner som den eneste sted man kunne få det, var princip, så derfor har jeg et godt forhold til Pincip!. Tobias: Men jeg har aldrig købt Princip. Jeg har ikke en eneste gang i mit liv lagt et princip produkt ned i min indkøbskurv. Tine: det tror jeg heller ikke jeg har. 1: Hvordan kan det være? Tobias: Jamen det er et godt spørgsmål. Sandra: Af Princip! Louise: Jeg har også kun købt det som en gave eller sådan noget, fordi jeg synes det så flot ud tror jeg. Tine: Ej så synes jeg virkelig også som Balder siger, at der er noget der er pænere. Altså sådan mørk, sort og guld eller sådan noget. Tobias: Jamen jeg synes også umiddelbart, når man ser denne her emballage altså, jeg synes også den er meget underligt på en eller anden måde. Sandra: Jeg synes heller ikke den er køn, men jeg tror måske den henvender sig til et ældre publikum end os. Tine: det er sådan lidt, er det ikke lige som om de kører lidt på den der med at vi laver det hele lidt, lidt, eller sådan hvor man normalt, så er det sådan alting er sådan lidt, lidt af noget. Sandra: Less is more Tine: Jamen, så er det sådan en lille pakke oliven, hvor det er blandet, jeg ville aldrig altså, jeg kan jo købe det meget mere og så kunne jeg selv blande mine oliven, men det er sådan. Sandra: Fuldkornspizza. Tine: Har de det? Ok, ved du hvad, jeg tror faktisk jeg har købt deres pizza. Sandra: Ja, den er nemlig ret god. Tine: Den er nogen gange på tilbud i rema1000. Kan de passe. >nej< Nej, så har jeg ikke købt den. Så er det ikke den. Så har jeg aldrig købt det, nej. Tue: Jeg har bare ikke købt det fordi at jeg ser det som sådan en mellemting. Altså det vil sige, det er dyrt >Det er sådan noget dyrt på dåse< Ja, det er dyrt i forhold til. Altså hvis jeg vil have luksus, så køber jeg noget rigtigt luksus altså hos en slagter eller noget, altså rene råvarer. Og hvis jeg bare skal have de der billige ting, så vil jeg hellere bare købe noget andet altså. > Netto-agtigt oliven< Ja, præcis Tobias: Men det er også, nu standart varer, det er også enormt andre producenter inden for den, inden for de produkter vi nu ser her på billedet ikke altså. Der er et enormt stort udvalg lige inden for de. Balder: Det er jo også, nu så ikke ikke helt præcist hvad der var på, men hvis man køber en frysepizza, så er det også bare sådan lidt. Enten så laver man sin egen pizza eller også så køber man det usleste af det usleste fordi, det næsten er mere charmerende at købe sådan en tre pak der nede fra Netto, der koster 14 kroner eller sådan noget ikke. Så kan man sige, så går man all in, men det der det er jo sådan >Men det gør en mor, der ikke har tid jo ikke, som lige er gået i Netto for at købe den billige mælk, men at hun gerne lige vil have en spelt pizza med< Lige en spelt pizza. Men altså. 1: Så der en nogen ting, som er mere luksus end andre? Altså hvis man nu skal købe noget, der er lidt dyrere. Altså sådan en ting som måske føles, som om det er mere værd at købe det. Balder: Jamen, det er klart jo, hvis man køber noget som er luksus, så er det tit noget, som man gerne selv vil tilberede på en eller anden måde. Altså, hvis man vil have det i mellem hænderne. Så skal du jo! #!

13 Tine: Eller som Tue siger mere autentisk, jeg tænker sådan hvis jeg skulle så, fordi jeg ved de sælger sådan nogle oliven, der er blandet med et eller andet lort Jeg ved det ikke helt, grøn peber eller en rød peber eller sådan et eller andet >Eller sådan nogle tapas bakker med små skriver pølse< Ja, lige præcis. Så har jeg det sådan her, så vil jeg sku også hellere gå ned til slagteren eller gå ned til min grønthandler og bede ham om at mikse nogle oliven til mig, som jeg kan smage en af hver af. Det er sådan, så tænker jeg at det er sådan skridtet op. I stedet for at jeg køber en eller anden som, ja, så det er sådan lidt, det der for mig tror jeg også det er sådan noget mere autentisk, hvis det skal være, så må det gerne være. Tobias du ser ikke tilfreds ud. Tobias: Jamen, jo, det kan jeg ikke gøre for. Tine: Nej, sådan ser jeg bare ud 1: Jamen, I kan lige prøve at kigge på de næste to billeder. Efter samme princip, bare lad den køre rundt. (Billede 2 deles rundt) Tine: Der bliver kigget grundigt deromme. Levevis, det køber jeg i Rema1000. Ej, det er jeg sikker på jeg gør. Jamen så køber jeg det i Fakta. >Nej, det er også dansk supermarked< Hvad? >Det er også Dansk Supermarked< Nå, jamen jeg er sikker på at jeg køber det i Rema100 eller måske i Fakta og jeg køber deres pålæg fordi det er fedtfattigt. >Det er Netto< >Dansk Supermarked går ikke ind i Fakta for eksampel. Det er Føtex og Netto. Det andet det er Coop< Ja okay 1: Hvad så I på de her billeder? Sandra: Levevis, noget meget sundt. Anna: Det er sådan en økologisk serie, er det ikke det? Tue: Jeg tror faktisk ikke det hele er økologisk Sandra: de prøver vel, jeg tror mere det er sådan mere eller mindre fedtfattigt tror jeg i hvert fald at de prøver at udstråle. Tue: Det fokuserer, umiddelbart ud fra hvad jeg kan se, så fokuserer det rigtig meget på det der sundhedstrip der er for tiden med uh ha det skal være meget fedtfattigt og kaloriefattigt og ditten og datten. Der er kun hundrede kalorier i denne her ting, det står printet på forsiden med deres kalorie >Det er rigtigt< >Ja, det gør der< Så det appellerer meget til den der trend, der er for tiden med uh man skal passe på med kalorier og fedt. Tobias: Det er lige før man bliver irriteret ikke? >Jo< Altså jeg bliver sådan lidt protestagtig når jeg ser de her Levevis. Det skal du ikke bestemme. Sandra: Det er måske også sådan lidt men, jeg ved ikke om det er en mande ting, men jeg er sådan nu jeg elsker den emballage, fordi den udstråler lige præcis det, de gerne vil udstråle om det. Om det så er sandt, det er så noget andet. Men lige præcis, det er simpelt, der er et billede af en ren råvare. De blander ikke alt muligt fancy ind i det. Det er bare sådan, du ser et billede af en tomat. Du kan aflæse den hurtigt plus du kan se de der procenter og kalorier, hvis det nu er et eller andet, der kunne være noget i, spegepølse eller et eller andet tror jeg også de har, hvilket man ikke lige umiddelbart skulle tro var særligt sundt, men >Der er kun 9 procent fedt i deres kartoffelspegepølse< Balder: Jeg skulle lige til at sige lige præcis det der med altså jeg har lidt, jeg vil sige jeg bliver lidt stram i maske når jeg ser at man kan købe Levevis kartofler, altså er det ikke bare kartofler? >Ja okay, det er måske også tosset< >Kan man det?< Var det ikke det, der var på billedet? Anna: Jamen så kan det være det er økologisk Sandra: Jeg har heller aldrig set det Balder: Hvor jeg lidt tænker >Ej okay, det er jo fuldstændig hul i hovedet< Ja det, det er jo til grin, altså det, det er jo sådan lidt >Ja okay, det har jeg så aldrig< Altså jeg vil så sige at jeg stoler mere på det røde Ø mærke end jeg stoler på Levevis. Altså Levevis er jo igen sådan et, altså men hvis jeg skal vælge mellem for eksempel et eller andet billigt produkt sådan noget x-tra eller hvad de nu hedder de der billige >Coop eller< Ja sådan noget et eller andet og så Levevis, så vil jeg vælge Levevis frem fra det. Altså >Men du vil vælge økologi over det?< Men jeg vil helt klart vælge økologi over det >Men så er det også to forskellige ting ikke fordi så snakker vi jo økologi, det har jo intet at gøre med sundhed,! $!

14 andet end sundhed for miljøet, og så snakker vi fedtfattige ting< Ja, også noget med sundhed overfor altså, hvad for nogle børn vi på et eller andet tidspunkt skal sætte ud i verden. Tobias: Men er det ikke også fordi, at der ligger sådan en tvetydighed i det der med Levevis. Det er jo på samme tid en titel og jo egentlig også et slogan, det skal fungere som et eller andet, det har noget med livsstil at gøre. Hvor at fairtrade det er noget eksisterende, men det der er jo bare et slogan. Tue: Der tror jeg nemlig også at det du sidder og siger nu i forhold til det andet x-tra med at du børn vi skal sætte ud i verden og sådan nogle ting, og der vil jeg ikke, altså det gad jeg egentlig godt at kunne tjekke efter, jeg tror at der er ligeså mange e-numre på det der Levevis som der er. Det er bare, de har jo bare skruet ned, for der er jo tonsvis at sødestoffer. Balder: Det er jo også det jeg siger, hvis det var at jeg skulle vælge mellem pest eller kolera, jamen så ville jeg vælge Levevis, fordi jamen så er det den kan man sige, hvis det koster nogenlunde det samme, jamen så tager jeg da det her, fordi at det er, hvad hedder det, det er så i det mindste en lille bitte smule sundere end, eller en lille smule.. 1: Kendte i alle sammen mærket inden i så det på billedet? Alle: Ja Balder: Ja, men jeg ved i hvert fald ikke hvad det rigtigt står for. Tine: jeg er hundrede på at står for at det er fedtfattigt. Tobias: Hvis I havde bedt mig om at nævne en masse forskellige mærker, så havde jeg ikke nævnt Levevis. Tine: I er jo også drenge, vi havde nævnt det ikke også Anna: Det tror jeg også jeg havde nævnt Louise: Jeg tror ikke jeg havde nævnt det Sandra: Jo, plus at de har det, de har børneshampoo og alle mulige andre ting og det ja, jeg tror ikke, nu er jeg bange for at, jeg tror alt deres Levevis, hudprodukter og hårprodukter, jeg tror det er astmaallergi mærket. >Jamen, det tror jeg også< Så bare det at deres hudprodukter og shampooer og sådan noget er det, så kommer jeg også automatisk til at stole mere på mad-produkterne, og det er også der, hvor kartoflerne kommer ind i billedet, jeg tror det kan betragtes som sådan en medbranding: Nå men hvis de har grøntsager, så har resten >Så ser resten godt ud< Jeg tænker hvis du forbinder noget sundt med nogen så begynder du også lige pludselig at stole lidt mere på den der spegepølse, hvis den der pakke har samme emballage, tænker jeg >Det giver da meget god mening, det er fornuftigt< 1: Hvordan fortæller pakken at det er fedtfattigt? Tine: Det er meget rent ikke Tobias: Det er enkelte billeder af grøntsager, det er meget sådan Tine: Og så den der lille der, som du også sagde på fordi, hvor der også står sådan hvor meget det er af dit daglige kalorieindtag Tobias: Men det er også meget simpelt ikke, simpelt design >ja< Billeder af råvarer Sandra: Dem der kører med de der tegninger, de der tegnede reklamer, når det kommer til kødprodukter og sådan noget. Tue: Bare lige for at slutte den af den der hvordan man ved, fordi rigtig mange af deres kødprodukter er hvor der står fedtprocenten udenpå. >Det gør der på kød< >også pastaen< Præcis >Også at det er nøglehulsmærket< Det kan godt være, det ved jeg ikke, hvad er det? >Det ved jeg ikke< >Nøglehulsmærket det er sådan noget meget fuldkorn< >Det er måske bare en modsætning til budget< (Billede 3 runddeles til deltagerne) Tobias: Shit, der var den. Jeg har ventet på at den skulle komme Der kan man saksusme tale om et grimt design der alligevel funger. 1: Hvorfor er det grimt? Louise: Det ser billigt ud! %!

15 Tobias: De der farver der, de skriger jo langt væk, at her har vi noget, der er billigt >Og ikke kun farverne vel< Og ikke kan farverne 1: Men i kender det? Alle: Ja Louise: Men jeg kan ikke huske hvor Tue: Og ja >Dansk Supermarked< Lige præcis, de springer i øjnene >Føtex og Kvickly ikke< Nej ikke Kvickly: Føtex og Netto kører det der, Kvickly kører Coop. >Kiwi gør også< og Føtex kører Budget >Hvad siger du< >Budget fås i Føtex og Bilka< Balder: Men altså der kan man sige, med det der, der har jeg det sådan, hvis der er, at hvis jeg skal have noget billigt, og jeg er i en forretning, der forhandler det, så er det nemt at få øje på ikke. Så det er nemt at finde frem til hvad der i hvert fald er billigt. 1: Så hvis du har sådan en hylde foran dig, så spotter man det? Balder: Ja, det gør man rimeligt nemt i en frysedisk, i en whatever, det er netop rigtigt nemt at finde frem til. Anna: det mærkelige er bare, at det er altid de dyre butikker, der har det, det der Budget ikke, som man >Ja, ja< Tobias: Det har jeg også tænkt, at det er Føtex måde at komme ind på sådan discountområdet. >Ja< Men altså Tue: Hvis man nu, nu har jeg bare hørt, mig omkring i løbet af de seneste år altså Netto, alle billigkæderne, Netto, Fakta, dem der er lavprissupermarkeder, de er jo steget ekspotentielt i prisen, mens at Kvickly og Føtex, de der lidt mere luksuriøse, har faktisk holdt budgettet, rimeligt meget, det vil sige, du kan købe Budget og de der ting i Kvickly, Føtex og du kan købe whatever til samme pris som det er at handle i Netto. Tine: Men jeg vil stadig vælge at handle billigt i Netto for jeg synes det ser så discount-agtigt ud. I forhold til Rema1000 s, deres eget mærke som er sådan noget med, jeg kan ikke helt huske hvad det hedder, det ser sådan mere, det er noget med noget blår eller sort eller det er det der gule og orange. Jeg synes det ser så billigt ud, jeg ville ikke, og jeg vidste også godt de havde det, jeg ville ikke købe det. Jeg ville ikke købe deres juice, for jeg ved jeg vil kunne få en anden billig juice til samme pris som er klædt på lidt bedre. >Ja< >Ja< Jeg synes simpelthen det skriger til, jeg ville være pinlig over at hælde det op på >det er også noget af det, der smager rimeligt dårligt, det synes jeg i hvert fald< Ja, okay Sandra: Altså hvis det er havregryn, så er jeg sku ligeglad, så køber jeg gerne Budget havregryn, altså fordi det bare er havregryn. >Deres pålægschokolade er også udmærket< Jeg tror aldrig jeg har købt andet end Budget havregryn, men til gengæld har jeg ikke noget imod at købe dem, havregryn er jo bare havregryn, men så snart det kommer til appelsinjuice eller sådan noget, hvor der virkelig er stor forskel i smagen. 1: Nu skal I kigge på the real thing. Vi starter med, vi starter med Budget. (Budget varerne placeret på bordet, så deltagerne kan se dem) Tine: Der er et eller andet med gule og orange farver Balder: Men gul er jo også bare billigt Sandra: Men jeg synes egentligt ikke, altså, det er grimt, men jeg synes ikke det er, det fungerer >Jo, det er pisse grimt< >Jeg synes det er levende< >Det fungerer jo på den måde at< >Da du kom ind med denne her ikke, der tænkte jeg bare hvor er du white trash og hvad laver du med det i lejligheden. Så kommer du gående ind med sådan en rengørings en under armen. Sandra: Mon ikke det er fordi at, det er jo ikke fordi at det er fuldstændigt ugennemtænkt. Der er en rød tråd i produkterne ikke Balder: Altså det der er, det er at, det er jo ikke falsk varebetegnelse >Nej< >Men jeg vil sige dem her< Det ser billigt ud ikke >Denne her er meget bedre end den der glossy appelsinjuice som Netto har, med de der, altså< >Er den? Nå< >Ja, det synes jeg<! &!

16 1: Men hvad med farverne? Nu har vi snakket lidt om hvad de siger, men fortæller farverne om de her? Tine: At det er bare billig, dårlig kvalitet. Hvis det er en æblejuice, så har den aldrig set et æble. Det har den ikke. De ris har aldrig set et ris altså, ej men altså you know what I mean >Det er måske også lidt voldsomt ikke< Det er virkelig, det skriger, det synes jeg, det er ligesom sådan, men desværre vil jeg >Men Nettos synes jeg sku også er grimt, det valg ville jeg være ligeglad med tror jeg< Det ville jeg ikke, men det er også bare sådan nogle ting hvor nogle gange vælger man at købe økologisk. Jeg vil kun købe økologisk havregryn og ris >Jeg køber økologiske brune ris, det er også det eneste jeg køber, men skulle jeg købe hvide ris, så ville jeg være ligeglad om det var de her basmatiris eller en anden basmatiris.< Så ville jeg så komme dem, de andre >Og så ville jeg hælde dem op i en anden bøtte< Tobias: Se, det er så sjovt, det der. Jamen ved du hvad, jeg tror vi ligger i hver sin ende af forbruger spektrummet. >Ja, jamen jeg har jo også< Jeg har, jeg tænker bare: det der, det er hvad, det er. Det er Budget, det er billigt. Det prøver ikke på at promovere sig på alt muligt, sund, livsstil og >nej< og så videre og så videre >Men jeg er også sådan en< det er billigt og det kan godt være at det kvalitetsmæssigt er nede og runde bunden, men altså, det er også det >Men hvis det er det, man har råd til< Tine: Men jeg er også sådan en, der vil promovere mig som værende andet end jeg er, så helt sikkert, jamen det er jeg da. Jeg er sådan en der totalt hader at smide lorte varer op på disken fordi at jeg selv er sådan en der dømmer folk i køen og tænker, det er da noget lort. Så det ville jeg ikke gøre. Men jeg ved udmærket godt at nogle gange vil jeg, det er jo det samme lort jeg indtager, bare i en pænere forklædning, men det vil jeg gerne betale for. 1: Men logoet er det i orden? Tine: Nej det er også grimt Sandra: Den her forklædning er jo stadig langt pænere end den der blå glossy ting fra Netto som koster det samme Tine: nej den ser dyrere ud, synes jeg Sandra: nej den ser så meget billigere ud. Den ligner sådan noget fra 90erne Tine. >Jamen, det kan jeg så bedre lide< Det der er jo trods alt ny designet >Jeg synes også det her, det er fucked, ja dette r skriften og det og det her >ej, det er ikke fucked Tine< Ej, jeg synes det er, der er ikke Balder: Den mangler jo på en eller anden måde, den mangler noget mørke ikke. Altså alle ved at, eller de fleste ved at >Sort er klassisk< sort er klassisk, sort >Sort og guld, sort og guld ikke. Prøv og tænk på chokolade< >Hvad så hvis en appelsinjuice var sort og guld?< Så ville du kunne sælge den for.. >Er du klar over jeg ville købe den. Alle de chokolader som er sådan, ja hvad hedder de, twix og sådan noget ikke, de der som er sådan, de gule og de røde, de ser så billige ud.< Ja, ja >Og så går du op, og så får du den samme lorte chokoladebar som er i sort >som er i sort skrevet med guld< Ja, ja >I m sold, I m sorry altså< Balder: Ja, men det er jo også bare dem der, jamen netop, for eksempel chokolader så er der jo også bare nogle af de der, så står der 70 procent på, så er det en 70 procents chokolade og så er det i sådan en mørke, mørke brun eller helt sort indpakning, så ser det på en eller anden måde lækker og dyrt ud, og man kan købe den samme chokolade, også 70 procent 1: Ville det være okay hvis det hed budget og var sort? Eller en anden farve? Balder: Ja ja 1: Eller ville det Tine: Det er også ordet Sandra: Det er ligeså meget titlen Tine: Ej jeg synes mest det er indpakningen i forhold i forhold til titlen, men det er også titlen. Jeg tror ikke jeg ville lægge så meget, hvis den var pakket pænere ind ville jeg måske ikke lige lægge så meget mærke til, hvad den hed. Fordi jeg kan ikke huske hvad rema1000s hedder, men jeg ved de har deres eget mærke, og jeg ved at, det ikke ser så billigt ud.! '!

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1 Deltagere: Sanne (S): Tidligere kunde i DB, har valgt at skifte Cathrine (C): Aldrig været kunde i DB Sophie (Soph): Følger sine forældres bankengagement ikke kunde i DB Jeppe (J): Tidligere kunde i DB

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION

UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen side 3 Hvad er køb og salg af sex for dig? side 5 Hvad betyder samfundets normer og lovgivning

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer?

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer? Research Interview med Mom s Jeppe Rasmussen, Marketingleder 00:11 Profil af Mom s Vi er jo en lille produktionsvirksomhed, vi har 16 ansatte her. Virksomheden startede i sin oprindelige form for 19 år

Læs mere

Anja. Anja: Ja, det er helt okay. I: Okay. Øhm så hvis du vil starte med at fortælle hvad dit navn er og hvad du laver, og din alder?

Anja. Anja: Ja, det er helt okay. I: Okay. Øhm så hvis du vil starte med at fortælle hvad dit navn er og hvad du laver, og din alder? Bilagsmappe - Tilhørende specialet: Hvad siger patienterne? En undersøgelse af patienters forestillinger om hvad læger kan og skal i læge-patientkommunikationen Transskriberingsmappe Specialeafhandling

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Bilag. Minoritetspiger i Ungdomsskolen. betydningen af køn og etnicitet for læring og relationer

Bilag. Minoritetspiger i Ungdomsskolen. betydningen af køn og etnicitet for læring og relationer Bilag Minoritetspiger i Ungdomsskolen betydningen af køn og etnicitet for læring og relationer Maria Clemensen Speciale Forår 2006 Roskilde Universitetscenter Pædagogik og Uddannelsesstudier Vejleder:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1 Bilag OBS! Gennem alle transskriberingerne er interviewer benævnt som Int., og alle interviewpersoner er benævnt ved fornavn. Bilag 1 - Enkeltinterview med Teresa fra Lemvig 17 år gammel, en storebror

Læs mere

alle rettigheder til RazorPit. Alt dette skete i sommeren 2008. Rikke Schmidt: Så I har ikke produktudviklet på det?

alle rettigheder til RazorPit. Alt dette skete i sommeren 2008. Rikke Schmidt: Så I har ikke produktudviklet på det? Bilag 1: Transskription af interview med ejer af RazorPit, Jesper Hvejsel Spørgsmål1: Vil du fortælle lidt om hvordan idéen til RazorPit opstod? Jesper Hvejsel: Det var en 51årig mand fra Odder, Morten

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Kvalitativ interviewguide til personer der overvejer at få en tatovering ENDELIG Alexander [Introspeak] [Baggrundsspørgsmål] A. Hvad er din alder? 31 B. Køn

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

DIN HJERNE. Hjerneforskeren Ann E. Knudsen

DIN HJERNE. Hjerneforskeren Ann E. Knudsen 4 4 I denne bog kan du læse om nogle af de forskellige måder, man kan være dreng, pige, få venner, være venner, få kærester, være kærester, slå op og være forældre til teenagere. Samtidig kan du læse en

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til Bilagshæfte til Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier Side 2 Side 6 Side 8 Side 9 Side 19 Side 28 Side 29 Side 47 Side 49 Side 50 Side 62 Side 71 Side 72 Side

Læs mere

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006

Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006 Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006 Interviewer: Ja og vi tænker at gøre det sådan at vi starter med ligesom at starte at med hvad kan man sige sådan lidt

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere