Erhvervscase: Fur Bryghus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervscase: Fur Bryghus"

Transkript

1 Erhvervscase: Fur Bryghus

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen Problemstilling 2: Hård konkurrence Løsningsforslag... 5 Konsekvenser... 5 Udvalgt løsning... 5 Problemstilling 3: Negativt regnskab... 5 Løsning... 6 Konsekvens... 6 Bilag 1 - Konsumentmarkedet... 7 Bilag 2 Tabel for segmentering... 8 Bilag 3 SMUK-model... 9 Bilag 4 Porter s 5 forces Bilag 5 Regnskab for lønninger Bilag 6 Regnskabsanalyse Bilag 7 - Værdikæde... 14

3 Virksomhedsbeskrivelse I 1997 begyndte Mogens Fog at renovere den gamle molerfabrik uden rigtigt at vide, hvad det skulle indeholde. Først i 2003 blev det endeligt besluttet, at bygningen skulle indeholde et mikrobryggeri som Mogens Fog kun kendte fra sine udlandsrejser. Fur Bryghus blev indviet d. 30. september 2004, hvor cirka 1000 mennesker besøgte Fur og deres Bryghus. Fur Bryghus har beliggenhed på limfjordsøen Fur, som ligger nord for Skive. Fur Bryghus har et bredt sortiment af øl, der består af 12 øl. Heri indgår øl til næsten hver en smag. Øllet får sin gode smag og karakter fra vandet på Fur, som Bryghuset selv henter nede i jorden. I dag er Fur Bryghus stadig familieejet af familien Fog. Problemstillinger Ud fra vores research af virksomheden har vi fundet frem til følgende problemstillinger: Hård konkurrence Målgruppen er upræcis Dårlig eller for lidt markedsføring Hård konkurrence Deres marked er kun i Danmark Flest øl bliver købt i dåser Producering af deres malt sker i Tyskland Dårligt regnskab Ud fra de otte ovenstående problemstillinger har vi udvalgt tre, som vi vil gå i dybden med: For upræcis målgruppe Hård konkurence Negativt regnskab Problemstilling 1: For upræcis målgruppe Fur har en meget uspecificeret målgruppe. Den administrerende direktør for Fur udtalte, at deres hovedmålgruppe var 30+. Dette betyder altså, at målgruppen for deres øl strækker sig ud over omkring år. Udover det mener FUR, at deres produkt rækker ud til begge køn. Det er et klart problem at have en så stor målgruppe for et så unikt produkt. Hvis FUR skal koncentrere sig om at behage alle lige fra en business kvinde på 35 til en 75-årig mand, der bor på plejehjem ja, så bliver det en stor sag at tilfredsstille begge to fuldstændigt. FUR er som sagt et mikrobryggeri, der har specialiseret sig i special-øl. Hvis man sammenligner FURs øl med Tuborgs, så skiller FUR sig klart ud med deres personlighed. FUR er noget unikt: Det bliver kun produceret et sted, og de mange varianter, de har, sætter et præg på deres virksomhed, det er ikke alle mennesker fra 30 og opefter, der bryder sig om FURs varianter af øl. Nogle mennesker foretrækker måske Carlsberg på grund af smagen eller måske, fordi de ikke kender de andre special-øl. Andre mennesker udtrykker sig igennem, hvad de drikker eller spiser. For eksempel er det meget vigtigt for vin-entusiaster, at de drikker den rigtige vin til maden, og at smagen passer til den. Det samme gælder for øl. I Danmark er der oprettet en forening ved navn De danske øl

4 entusiaster. Foreningen blev oprettet i 1998 og specialiserer sig i at have kendskab til god kvalitetsøl, som de selv skriver. Dette er helt klart et godt sted for FUR at placere deres målgruppe. Løsning Løsningen til problemet vil først og fremmest være segmentering. Ved hjælp af segmentering kan FUR udvælge deres målgruppe og derunder finde deres kernekunder, som er dem, der højst sandsynligt er bedst for deres omsætning. For at finde sin målgruppe skal man igennem en proces. Den første del af processen er at fastlægge sin konsumentenhed. Dette kan ses på bilag 1. Udvælgelse af konsumentenheder er en god måde at finde en målgruppe på. For at opdele konsumentenhederne gør man brug af forskellige segmenteringskriterier, disse segmenteringskriterier har vi udvalgt til at være: Livsstil som er blevet valgt ude fra de psykografiske hoved-kriterier Alder Som er blevet valgt ud fra de demografiske hovedkriterier Husstand som også er blevet udvalgt fra de demografiske hovedkriterier De tre ovenstående segmenteringskriterier har vi derefter opstillet i en tabel, som ses på bilag 2. For at udvælge den helt præcise målgruppe er det en god idé at vurdere hvert segment. Dette gøres i SMUK- modellen som er vist på bilag 3. Ud fra SMUK-modellen kan vi konkludere, at FUR burde fokusere på segment 1, 13, 21,22 samt 34. Altså bør de fokusere primært på det blå segment med fokus på alderen 30-49, og derudover have et mindre fokus på alderen samt det violette segment. Grunden til dette valg er, at vi mener, at kernemålgruppen er enlige eller par, som har interesse i kvalitet, mærkevarer og fokus på luksusvarer. Vi mener derudover også, at dette segment fremstiller deres personlighed ved hjælp af specielle varer som i dette tilfælde er special-øl. Derudover mener vi også, at vi stadig kan ramme det violette segment, selvom vi markedsfører med fokus på det blå segment. Konsekvensen Konsekvensen af en for snæver målgruppe kan være, at der bliver overset en kundegruppe under markedsføringen, og dermed vil virksomheden miste omsætning. Derfor gælder det om at sætte en målgruppe, der ikke er for snæver og heller ikke for stor, for på den måde kan man ramme flest mennesker. Problemstilling 2 Hård konkurrence Da virksomheden startede i 2004, fandtes der kun 26 mikrobryggerier rundt i landet. Siden har der været en markant vækst, og der findes nu 140 mini-bryggerier i Danmark. Konkurrencen er derfor øget en del, og det vil derfor være svært for virksomheden fortsat at bevare deres unikke image samt kundekredsen. Derudover er det også sværere at skabe kendskab til produktet i DK, i og med der nu er hårdere konkurrence.

5 Løsningsforslag Virksomheden har brug for at blive synligere på markedet, og er derfor nødt til at differentiere sig i kundernes bevidsthed, så flertallet vil foretrække FURs produkter. Dette kan gøre på flere måder: Konsekvenser 1. Reklamen kan øges, eventuelt med fokus på historien omkring virksomheden, da det er dét, der er med til at gøre FUR troværdig, og derfor er et vigtigt element i markedsføringen. 2. Virksomheden producerer allerede økologisk øl. De kunne vælge at produktudvikle med udgangspunkt i økologi, f.eks. begynde at producere danskvand, øl med smag (jordbær, hindbær mv. ) 1. Ved at øge reklame indsatsen kommer en markant konsekvens, det koster rigtig mange penge, er der kommer derved langt flere udgifter i en periode. Virksomheden har, lige nu, ikke penge til en reklamekampagne, deres omkostninger er nødt til at falde først. Derudover vil dette være en kæmpe chance at tage, da det forventede salg muligvis ikke opnås. 2. Hvis virksomheden vælger at produktudvikle, vil dette også være en dyr investering, dog medmindre risici, da dette ikke behøver øge salget med det samme. Kundernes interesse i et nyt produkt er muligvis stor, da brandet allerede er kendt for god kvalitet. Målgruppen her vil blive betydeligt større, da det ikke længere kun vil være den traditionelle øl smag. Virksomheden vil med disse produkter også spare penge på råvarerne og derved opnå en stor avance på produkterne. Udvalgt løsning Vi mener, at løsningsforslag 1 i denne sammenhæng vil være bedst. Kundernes kendskab til FUR øges, og brandet bliver bedre i forbrugernes øjne. Fokus på virksomhedens beliggenhed og historie skaber et unikt image, hvilket gør virksomheden til et stærkere brand. Når de har opnået en høj kendskabsgrad, kan de begynde at fokusere på produktudvikling. Problemstilling 3: Negativt regnskab I Fur Bryghus årsregnskaber kan man se, at virksomheden har haft underskud i årets resultat i 3 ud af 4 år. Det er klart, at virksomheden har haft underskud det første år, da det er normalt for en ny opstartet virksomhed. I 2005 ser resultatet bedre ud, men er stadig i minus. År 2006 er et rigtig godt år for Fur Bryghus: Her går deres årsresultat nemlig i plus, og de begynder at få overskud i årets resultat. I 2007 bliver årets resultat igen negativt. Dette kan skyldes, at finanskrisen indtræder, samt de har en kraftig stigning i salgs- og distributionsomkostninger og administrationsomkostninger. Dette kan være grundet forhøjede leveringsomkostninger af deres varer og et stigende antal medarbejdere. Se vedlagte bilag 4. En regnskabsanalyse kan ses i bilag 5.

6 Løsning For at finde løsningen på Fur Bryghus dårlige årsregnskab, ville det være en idé først og fremmest at kigge på omkostningsposterne herunder bl.a. salgs- og distributionsomkostninger og administrationsomkostninger, da det er disse poster, der udmærker sig med voldsomme stigninger. Salgs- og distributionsomkostningerne kan skyldes, at Bryghuset har investeret meget i markedsføring, som ikke har ført nogen vegne de har altså ikke fået indtjent det, de har brugt på markedsføringen, da de ikke har ramt den rigtige målgruppe. Derudover kan omkostningerne for distribution af varerne også være forøget. Administrationsomkostningerne kan skyldes, at der er blevet ansat flere medarbejdere i virksomheden. Konsekvens 3. Først og fremmest skal Fur Bryghus indskrænke deres målgruppe, så de kan ramme den perfekt med deres markedsføring. De vil herved forhåbentlig ikke miste på omkostningerne ved at markedsføre deres produkt og efterhånden begynde at få indtjening. 4. For at formindske distributionsomkostningerne er der ikke meget andet at gøre, end at finde en ny, billigere leverandør. 5. For at formindske de høje administrationsomkostninger, bliver Fur Bryghus højst sandsynligt nødt til at fyre nogle medarbejdere. Dette er nødvendigt for at formindske omkostningerne, så de kan begynde at få et positivt resultat. Når de så har fået gang i indtjeningen, kan de ansætte nogle flere igen. 1. Som beskrevet i problemstilling nummer 1, kan konsekvensen ved dette være, at en for snæver målgruppe kan skade omsætningen, da markedsføringen så ikke vil ramme præcist, som den skal. 2. Der kan være mange konsekvenser ved at finde en ny leverandør heriblandt at loyalitetsforholdet mellem kunde og leverandør ikke bliver bygget op på én dag. Det er vigtigt for Fur Bryghus, at de får en trofast leverandør, som leverer varerne til tiden, og som overholder aftalerne, og de skal den anden vej kunne være loyale overfor den nye leverandør ved ikke at benytte andre leverandører. Derudover kan manglende kendskab til leverandøren også give problemer, ved at leverandøren svigter mht. manglende levering af varer. Fur Bryghus skal derfor være 100 % sikre på at denne nye leverandør er loyal og trofast, og ikke bare billig i leveringsomkostninger. 3. At fyre medarbejdere er altid surt. Men i denne sammenhæng er det nødvendigt, for at Fur Bryghus kan få en indtjening i gang. Det kan her være, at de bliver nødt til at fyre nogle af de vigtige folk, da de typisk har en høj indtjening. De skal her passe på, at de ikke får fyret for mange af de højest rangerede medarbejde, da dette kan skade virksomhedens fremtidige år.

7 Bilag 1 - konsumentmarkedet Begrebet konsumentenhed dækker både over konsumentmarkedet samt producentmarkedet. Vi har valgt kun at fokusere på konsumentmarkedet, da vi ikke mener det er relevant at fokusere på producentmarkedet. Selvom vi udvælger konsumentenheder er det ikke ensbetydende med, at det er hele deres marked, oftest er det kun en mindre del af det potentielle marked der er købere til en virksomheds produkt. Grunden til valget af disse konsumentenheder skyldes at konsumentenhederne hver især har deres krav til hvordan FUR s helst skal smage, eller se ud: Kvalitetsbevidste mennesker er højst sandsynligt interesserede i et godt produceret produkt. Det skal ikke være discount øl, men når det så er sagt, er ikke vigtig for dem, det der betyder mest for dette segment er at øllen er af god kvalitet og smager som den skal Mænd er måske en meget bred målgruppe, men skal man bruge det som et segment kan man argumentere for det ved at beskrive Segmentet mand som dem der er interesseret i en stærk øl med et højt procent indhold og en stærk smag, som også egner sig til grill og til eksempelvis sidde og se tv. Mennesker med høj velstand, også beskrevet som mennesker med en månedsløn der er højere end gennemsnittet og som er meget interesseret i at deres købte produkter skal være af et bestemt mærke og at de helst skal koste en del så det ikke er alle mennesker der kan købe produktet. Dette segment er højst sandsynligt interesseret i et dyrt produkt. Smagen er måske ikke så vigtig som det er for det kvalitetsbevidste segment, men den er væsentlig for dem. Her ville det være en god idé at producere en dyr øl med et godt label, for at fange dette segment. Det sidste segment er segmentet kvinder. Dette segment er lige så stort som segmentet Mænd men kravene fra segmentet er anderledes. Dette segment er højst sandsynligt interesseret i en sød og velsmagende feminin øl, den behøver ikke have en høj alkohol procent, den skal bare smage godt og ikke være for stærk i smagen, alt i alt kræver dette segment et meget feminint produkt.

8 Bilag 2 Tabel for segmentering

9 Bilag 3 SMUK-model Segment S M U K

10 Bilag 4 Porter s 5 forces Truslen fra nye udbydere Inden finanskrisen var det attraktivt at etablere sig som mikrobryggeri. Derved blev truslen fra nye udbrydere stor, der kom en markant stigning af mikrobryggerier. Dog er truslen fra nye bryggerier mindsket i denne finanskrisetid, folk efterspørger ikke længere kvalitets produkter i samme omfang. Nu er der større indtrængningsbarrierer end før i tiden, det kræver mere at indtage et marked, og markedet er derfor mindre attraktivt for nye virksomheder. F.eks kræves en stor kapital at opbygge produktionen, og da der er få udbydere i Danmark, er det svært at få adgang til distributionskanaler. Truslen fra købere Truslen fra køberne af FURs produkter er delvist stor, samtidig med lille. Dette forstås ved, at hoteller, restauranter og caféer som køber FURs produkter ikke er en trussel for virksomheden, da de kun sælger en lille del på den måde. Coop og lignende supermarkedskæder udgør derimod en enorm trussel, da de opkøber større partier. Hvis kæden har krav Fur ikke kan opfylde, vil der være risiko for at samarbejdet ikke længere kan foregå, og derved får FUR ikke solgt produkter i samme mængde som normalt. Derved mister FUR en kæmpe kunde og indtjening. Kundernes købsadfærd har ændret sig pga. finanskrisen, og derved er de fleste kunder blevet passive, dette betyder at virksomheden er nødsaget til selv at henvende interesse.

11 Truslen fra udbydere af substituerende produkter Mange kunder vil i en købssituation vælge substituerende produkter som vin. Truslen er derved stor, da salget af kvalitetsøl vil sænkes. Derudover har mange til vane at nyde vin til maden, hvor øl forbindes med sociale arrangementer. Truslen fra leverandører Leverandørernes trussel er for FUR stor, da de er afhængige af produkterne. Substitutions muligheder findes ikke, der er få leverandører af malt og humle. Derudover er FUR en lille køber, der ikke har særlig stor betydning for leverandøren, hvilket giver leverandøren større forhandlingsmuligheder. Konkurrencesituationen for etablerede virksomheder Mikrobryggerier i Danmark er steget markant, derfor er FUR i stor konkurrence. De mange udbydere af kvalitetsøl gør konkurrencen hård. Konkurrencen er øget grundet faldet vækst i krisetiderne, hvilket også har resulteret i mange små virksomheder må lukke. Dog har FUR, i forhold til de fleste konkurrenter, noget unikt, hvilket er deres vand, så de kan differentiere sig fra konkurrenterne.

12 Bilag 5 Regnskab for lønninger

13 Bilag 6 Regnskabsanalyse

14 Bilag 7 - Værdikæde Støtteaktiviteter Virksomhedens infrastruktur: Fur Bryghus organisation består af forretningsfører Per Kristensen, brygmester Flemming Asmussen og køkken-/restaurantchef Flemming Jensen. Restauranten har 35 ansatte og 6 fastansatte. Menneskelige ressourcer: Det er vigtigt for Fur bryghus at medarbejderne har det godt på arbejdspladsen og befinder sig i et godt miljø. Fur bryghus gør meget ud af at opretholde deres værdier nemlig åbenhed, ærlighed og troværdighed. Teknologi: Fur bryghus gør meget i at benytte sig af den moderne teknik og computerteknologi for at optimere processen af brygning af øl og holde sig i live på markedet. Det gør de ved at producere øllen under ordentlige forhold, så øllen ikke bliver dårlig. Planlægningen af produktionen sker ved at kigge på salget fra forrige år. Indkøb: Alt distribution til supermarkedskæderne kommer direkte fra Furs bryghus. Kæderne indkøber, hvad de mener de får solgt, og derefter sender Fur det til dem. Primæraktiviteter Indgående logistik: i alt strækker FURS lager sig over 320 kvadratmeter, men er delt op over 3 steder. Der bliver indkøbt Råvarer som kan vare til en på 3 uger og op til 6 måneder. Leveringstiden svinger meget: Jo større leveringssikkerhed og jo kortere leveringstid hos leverandørerne, desto mindre skal de have på lager. FUR har leveringstid på 2 dage. Så snart Fur modtager en bestilling, kører de ud med varen samme dag. Det er derfor vigtigt at de har nok af de forskellige produkter på lager. Dette medfører at Fur har store lager omkostninger. Produktion: På Fur har de produktion af deres helt specielle vand

15 Udgående logistik: De kører selv ud med deres produkter, lige meget hvem de har distributionsaftaler med. Markedsføring og salg: FUR Bryghus reklamerer i diverse tilbudsaviser, lokale aviser, ølentusiasternes eget blad og via. deres salgskonsulenter, som besøger forskellige hoteller, cafeer, restauranter i hele landet. De gør også meget ud af at holde aktiviteter, såsom smagsprøver på øllet i supermarkedskædernes butikker. De er synlige omkring restauranten, og holder arrangementer for kunder ved deres virksomhed. Når nye øl bliver produceret, afholder de et pressemøde. Selve FURS markedsføring foregår fra mund til mund metoden. Service: Fur giver slutforbrugeren en god service ved at holde deres leveringstid på to dage.

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase HH2F Nicklas Millard, Mads Rasmussen, Mads Therchilsen, Rasmus Ellegaard Eksamensperiode: 14-16. April 2010 Lyngvej 19, 4600 Køge 14. - 16. April 2010 Erhvervscase Fur Bryghus

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Fur Bryghus ApS. - Erhvervscase. Torsdag den 15. april 2010 KHS HH2f10. Side 1 af 21

Fur Bryghus ApS. - Erhvervscase. Torsdag den 15. april 2010 KHS HH2f10. Side 1 af 21 Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Torsdag den 15. april 2010 KHS HH2f10 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Synopsis 3 - Karakteristik af virksomheden - Problemstillinger, samt valgte centrale problemstillinger

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

Læsø Chips I/S. Gourmet-Chips smagen af Læsø. [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Læsø Chips I/S. Gourmet-Chips smagen af Læsø. [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Læsø Chips I/S Gourmet-Chips smagen af Læsø 01-03-2015 IVÆRKSÆTTERMØDET PÅ LÆSØ 2015 Sille Skogberg, Cecilie Brinkmann & Nanna Kærulff HHX Turøgade, Aalborg Indhold

Læs mere

Segmentering og valg af målgruppe

Segmentering og valg af målgruppe 10 Segmentering og valg af målgruppe 327 I dette kapitel vil vi belyse, hvorledes markedets størrelse kan opgøres. Herefter vil vi se på, hvorledes markedet for et bestemt produkt kan opdeles (segmenteres),

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Erhverscase om FUR bryghus ApS Afleveringsdato 15/4 2010. Erhverscase. FUR BRYGHUS ApS. Camilla Hansen Laura Helen Al-Rawachi

Erhverscase om FUR bryghus ApS Afleveringsdato 15/4 2010. Erhverscase. FUR BRYGHUS ApS. Camilla Hansen Laura Helen Al-Rawachi Erhverscase FUR BRYGHUS ApS Camilla Hansen Laura Helen Al-Rawachi Sille Barrett Kristine Kliver Køge Handelsskole HHx 2.F Periode 14/4 16/4 2010 KHS HHx 2.F Side 1 af 33 Indholdsfortegnelse Virksomhedskarakteristik...

Læs mere

FUR BRYGHUS - ERHVERVSCASE

FUR BRYGHUS - ERHVERVSCASE 14-4-2010 HHX FUR BRYGHUS - ERHVERVSCASE Erhvervscase Erhvervscase Afsætning & Virksomhedsøkonomi 1 Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse.s.3 Swotanalyse s.4 Problemstillinger.s.5 Beskrivelse af 1.

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Læs mere om de enkelte seminarer på vores hjemmeside. Seminarerne gennemføres som udgangspunkt på dansk.

Læs mere om de enkelte seminarer på vores hjemmeside. Seminarerne gennemføres som udgangspunkt på dansk. SEMINARER I efteråret 2015 har vi planlagt en række seminarer om nogle super spændende emner, som præsenteres af inspirerende foredragsholdere. Emnerne er: 1. Nye ingredienser - 19. oktober 2015, 15:00

Læs mere

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Udskilningsløbets konsekvenser er uforudsigelige, men Vi er midt i et benhårdt udskilningsløb

Læs mere

Engros. Vejledende løsningsforslag til opgavehæftet i Engros. Opdateringer og rettelser. Opgaver til salg og markedsføring

Engros. Vejledende løsningsforslag til opgavehæftet i Engros. Opdateringer og rettelser. Opgaver til salg og markedsføring Engros Opdateringer og rettelser Vejledende løsningsforslag til opgavehæftet i Engros Opgaver til salg og markedsføring OPGAVE 1 OPGAVE 2 OPGAVE 3 Påvirkning fra udlandet, sundheds- og alkoholkampagner

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

3. Hvem har Snickers efter din mening tænkt på som målgruppe, da annoncen blev udformet?

3. Hvem har Snickers efter din mening tænkt på som målgruppe, da annoncen blev udformet? Kapitel 16 Segmentering og målgruppevalg Opgave 16.1 1. Hvem udgør konsumentenhederne til disse produkter? a) Personbiler - Personer med kørekort b) Leverpostej i 250 g bakker Personer/husstande der spiser

Læs mere

Ølsommelieruddannelsen. KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet.

Ølsommelieruddannelsen. KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet. Ølsommelieruddannelsen KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet. Slip dig løs som ølsommelier Øl har en stadig stigende popularitet. I 2014 blev der for første gang i historien uddelt en Michelin

Læs mere

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF 12-05-2015 Anti Fart kampagne Kom it Jim Gislinge CELF Indhold Problem-analyse... 2 Problem-analyse Emne: Folk overholder ikke farten Formål: Lave en kampagne der får folk til at overholde fart grænserne

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

BIG DATA og BIG DATA strategi

BIG DATA og BIG DATA strategi Dette White Paper er skrevet og udgivet af: Gilling/The Human Decision www.danskebigdata.dk Maj 2014 copyright Finn Gilling BIG DATA og BIG DATA strategi Vi lever i en tid, hvor vores omfattende brug af

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET

DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET» Danske Spil brugte i 2010 for første gang brevet til at rekruttere spillere til et

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

LINDGREENS ALLÉ. Fra industri til modedistrikt MODEPROFIL

LINDGREENS ALLÉ. Fra industri til modedistrikt MODEPROFIL ARTIKEL AF ELISA SHAW BIRCH MODEPROFIL LINDGREENS ALLÉ Fra industri til modedistrikt Det, der engang var et industri- og fabriksområde på Amager, er i dag forvandlet til Københavns foretrukne modedestination,

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Kaffe varmer på bundlinien

Kaffe varmer på bundlinien Kaffe varmer på bundlinien Fordele ved et samarbejde Mulighed for øget indtjening Mulighed for at dække flere behov hos kunden Bredt kaffesortiment noget for enhver smag Bredt tesortiment Bredt sortiment

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

E- Magazine 2. projekt 2. semester

E- Magazine 2. projekt 2. semester E- Magazine 2. projekt 2. semester Gruppemedlemmer: Mikki Houmand Olsen (www.?) Charlotte Bergstrøm (www.crispydesign.dk/portfolio) Lisbeth Kobberup (www.kobberupdesign.dk/portfolio) Klasse: MULB Landingpage:

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013.

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Velkommen til generalforsamling i Bryghuset Vendia. Når jeg ser tilbage på regnskabsåret 2012 / 13, ser jeg atter et meget aktivt

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

Bryggeri Skovlyst's nyhedsbrev november 2009. Genopfyldningssted af 1 og 2 l. flasker i Indre København

Bryggeri Skovlyst's nyhedsbrev november 2009. Genopfyldningssted af 1 og 2 l. flasker i Indre København Bryggeri Skovlyst's nyhedsbrev november 2009 Julen 2009 i restauranten Året går med raske skridt, og snart er det juletid. Der er nu mulighed for at afholde julefrokost mellem kl. 12-16.30 og kl. 17.30-22.30

Læs mere

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB Målgrupper 2 B-t-B Nordic 3 Oms 3,9b JYSK CUSTOMER PROMISES 4 JYSK VALUES 5 Den gode sælger 6 1 MÅLGRUPPER JYSK er for alle JYSK definerer i sin mission sin målgruppe til at være

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Foranalyse. Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen. Carlas cupcakes

Foranalyse. Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen. Carlas cupcakes Foranalyse Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Carlas cupcakes Brancheanalyse Branchen for cupcakes i Danmark Branchen er ikke speciel intens. Der er få virksomheder,

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

EffectMakers white paper om. kampagneeffektivitet. Hvorfor? Hvad skal man gøre? Er der penge i det?

EffectMakers white paper om. kampagneeffektivitet. Hvorfor? Hvad skal man gøre? Er der penge i det? EffectMakers white paper om kampagneeffektivitet Mange kædekampagner er en dårlig forretning - hvordan kan udbyttet af millioninvesteringerne øges? Hvorfor? Hvad er årsagerne til den ringe kampagneeffektivitet

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik

Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2006 1. Det danske returpantsystem... 1 2. Europapolitik / EBCU...3 3. Bryggerierne, importørerne og detailhandelen...

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier. Arbejdsopgaver i mikrobryggeriet, organisation

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier. Arbejdsopgaver i mikrobryggeriet, organisation Den Skandinaviske Bryggerhøjskole The Scandinavian School of Brewing Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Arbejdsopgaver i mikrobryggeriet, organisation Axel G. Kristiansen og Kim L. Johansen

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Copenhagen Business School HD(R) 2013 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning og valg af

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Prospekt for Nepal 2010!

Prospekt for Nepal 2010! Prospekt for Nepal 2010! Indledning: Hvad er ideen med at ville lave et prospekt, altså en mere kommerciel tilgang til et velgørenhedsprojekt? På mange måde ligner velgørenhedsbranchen forretningsverdenen,

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Kapitel 17 Positionering

Kapitel 17 Positionering Kapitel 17 Positionering Opgave 17.1 1. Hvad forstås der ved et kundeorienteret koncept? I lærebogen indgår en kundeorienteret holdning i det koncept, som kaldes markedsføringskonceptet. Vi går derfor

Læs mere

Delaflevering, 8. november

Delaflevering, 8. november Delaflevering, 8. november Problemfelt Mikrobryggerier er en del af en nichelignende branche, som er sælger et specialiseret produkt og henvender sig til en specifik målgruppe, der ved, hvad de vil have

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

SCAN OFFICE DET RIGTIGE VALG, GANSKE ENKELT!

SCAN OFFICE DET RIGTIGE VALG, GANSKE ENKELT! SCAN OFFICE DET RIGTIGE VALG, GANSKE ENKELT! Scan Office er den største 100% danskejede kontorforsyning og den førende udbyder af kontormøbler, med en omsætning på mere end 500 mio. i regnskabsåret 12/13.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere