Polakker snydes af danske udlejere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Polakker snydes af danske udlejere"

Transkript

1 NR.4 NOVEMBER 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Polakker snydes af danske udlejere Giftig udlejning, svindel og knuste drømme Den smarte fi dus Gode råd til lejere af enkeltværelser Lejerne fi k kun det halve i skattelettelse Ældre trappeopgange er brandfæller Robinson-stjerne i fængsel for fup-udlejning

2 LEDER ////// AF KLAUS HANSEN, FORMAND FOR LEJERNES LO KLASSEPOLITIK OG ULIGHED Antallet af lejere, der smides på gaden, fordi familier mangler penge til at betale husleje, er større end først antaget. Flere og flere familier rammes i dag alvorligt på trygheden, når boligen tages fra dem. Boligmangelen betyder, at nye investorer opkøber dårlige vedligeholdte ejendomme, og lejer dem ud til folk i akut bolignød. Disse spekulanter ansætter personale, der hjælper med at holde lejerne i ro. Lejerne klager forgæves over den manglende vedligeholdelse, toiletterne fungere ikke, vinduer og udvendige døre er i uorden, der mangler rent drikkevand etc. Oven i købet viser det sig, at det er let for disse spekulanttyper at skaffe fornøden kapital til at købe de dårlige ejendomme for en slik, og bagefter leje dem ud dyrt. Mangelen på boliger, der er til at betale, bider sig fast i byen. Flere og flere må sande, at de ikke har råd til hverken at leje eller købe en bolig i byen. Og der bliver flere om de boliger, der er i Danmark. Mange flere. Vi storimporterer arbejdskraft fra udlandet og flere og flere vælger singlelivet. Samtidigt siger Finansminister Thor Petersen (V), at vi er så rige, at vi kunne købe hele verden. Pressen bakker op, Nationalbanken bakker op, aldrig har danskerne været så rige. Vi er, hvis man skal tro pressen, alle med i en kæmpe forbrugsfest. Ferierejser, samtalekøkkener, nye biler, ja, selv dem der sælger luksusudstyr til kæ- 2 V I LEJERE

3 ledyr kan i TV fortælle om danskernes forbrugsfest. Men ikke alle har del i velfærden og forbrugsfesten. Faktisk står 1 mill. danskere udenfor. Det er landets 1 mill. lejere. 46 % af boligerne i Danmark udlejes. Lejerne har ikke del i forbrugsfesten. Hvorfor? Fordi forbrugsfesten først og fremmest knytter sig til de meget store stigninger i boligejernes formuer. Priser falder lidt nu, og det rammer de svage nye boligkøbere, men for de fleste boligejere er det krusninger på overfladen. 15 pct. i prisfald betyder ikke så meget, når priserne er steget 150 pct. over en kort årrække. Boligmarkedet vrides stadig mere skævt. Det er ikke tilfældigt. For vi har en regering, der intet gør for lejerne. Jo, man sætter nogle millioner af hist op pist, redder sig en overskrift i pressen på det, og så ser de mange ikke, at man strøer om sig med lovgivning, der forærer milliarderne til boligejerne. Ejendomsskattestop, afdragsfrie lån og skattereform. Boligejerne går ud som de absolutte vindere. Hertil kommer den særlige boligskat, som regeringen har pålagt lejerne i den almene sektor at tvangsbetale til statskassen via lejernes opsparing i Landsbyggefonden. Ulighed er godt, sagde lejelovgivningens minister, den tidligere socialminister. Hvad mon den nye socialminister, Karen Jespersen, vil gøre for at rette op på uligheden? Vi venter spændt. Foreløbig kan vi kun se det, man med rene ord for pengene kalder: klassepolitik. LEJERSKOLEN ////// AF SAM MACMAHON, STUD.JUR. Gode råd til lejere i enkeltværelser AT LEJE SIG IND på et enkeltværelse kan være en god og billig boligløsning for eksempelvis studerende. Du er som lejer af enkeltværelse omfattet af lejeloven. Dog er der ved leje af enkeltværelse det særlige - og for lejer ret indgribende - forhold, at udlejer/ fremlejegiver kan opsige lejeren med blot én måneds varsel. Udlejer behøver ikke engang at give nogen begrundelse for opsigelsen, og kun i meget sjældne tilfælde tilsidesætter huslejenævnet opsigelsen. En reel indsigelse imod og afværgelse af udlejers opsigelse besværliggøres også af udlejers gode muligheder for at udøve chikane overfor lejeren. Chikane kan ret nemt forekomme, da lejeren befinder sig i en del af udlejers bolig. ANDRE REGLER MED EGET KØKKEN Lejer du et værelse, skal du have for øje, at man ikke anses som lejer af et enkeltværelse i lejelovens forstand, hvis man har Gudbjörg (21) er islænding og bor i lejet værelse på Islands Brygge i København. Lejen er kr. pr. måned, incl. el, varme og internetforbindelse. (Foto: Mathias Frøslev Holm) eget køkken (der skal være et selvstændigt afløb), eller hvis udlejer/fremlejegiver ikke bor i samme bolig. Opfylder du én af de to betingelser, gælder de almindelige - for lejer gunstigere - opsigelsesregler. HVIS LEJEN ER FOR HØJ Den samme risiko for opsigelse og chikane gør, at det er bedre at indbringe en sag for huslejenævnet om for høj husleje efter du er fraflyttet værelset. I så fald skal du indbringe sagen om for høj husleje senest ét år efter du flytter ind, da dit krav på tilbagebetaling ellers bortfalder. Denne regel medfører reelt, at lejere af enkeltværelser må give afkald på tilbagebetaling af den for høje leje, hvis de vil bo i deres enkeltværelse i mere end et år. HUSK LISTE OVER FEJL OG MANGLER Endeligt er det vigtigt, at du i forbindelse med din indflytning får skrevet en fejl- og mangelliste, så du undgår at skulle hæfte for mangler ved værelset, der allerede var der, da du flyttede ind. Du skal sørge for at have dokumentation for, at din udlejer/fremlejegiver har modtaget mangellisten senest 14 dage efter din indflytning. Hvis udlejer ikke vil underskrive mangellisten, så send den med posten anbefalet og almindeligt. VI LEJERE 3

4 LANDET RUNDT ////// HELE LANDET: Ministeriet spærrer øjnene op Socialministeriet, hvorunder boliglovgivningen nu sorterer, har fået øjnene op for en vigtig dom, som Lejernes LO har vundet i Københavns Byret. Dommen gav en udlejer kr. i bøde, fordi han havde undladt at indberette en ledig 3-værelses lejlighed til Københavns Kommune, sådan som lovgivningen ellers kræver inden der er gået 6 uger. Anmelderen var Lejernes LO i Horsens. LLO mener, at dommen kan få betydning for tomme lejligheder i resten af landet og er vigtig, fordi LLO i Horsens hidtil forgæves havde forsøgt at få politi, statsadvokat og ombudsmand til at gå ind i den slags sager. Alle steder blev organisationen afvist med henvisning til, at Lejernes LO ikke var part i sagen. Det er dette forhold, som dommen fra Københavns Byret ændrer på, mener James Arbøl, der er formand for Lejernes LO i Horsens. Vi indgav anmeldelsen, vi fik medhold og derfor må vi jo være klageberettiget, siger han. Fuldmægtig Mads Kirkegaard, Socialministeriet, siger til Vi Lejere, at ministeriet løbende følger lovgivningens praksis for at kunne svare på, hvordan situationen er, når man får henvendelser om, hvorvidt en lejlighed må stå tom. Før artiklen i Vi Lejere var ministeriet ikke stødt på denne dom. ODENSE: KjH Kommunen spekulerer Odense Kommune blæser på loven om, at boliger højest må stå tomme i 6 uger. Kommunen ejer nemlig to lejligheder i Nørregade, som har stået tomme i halvandet år. Kommunen nægter at leje dem ud, fordi de skal sælges, beretter Fyns Stiftstidende. Kommunen vil ikke kommentere det ulovlige forhold. Men det vil byens boligudlejere, ejendomsmæglere og Lejernes LO godt. De kalder samstemmende Odense Kommunes praksis for boligspekulation. Lejlighederne ligger på en af de mest attraktive adresser i den fynske hovedstad. Fra sol og sommer vendte Michelle hjem til en hård fængselsstraf for fup-udlejning. KØBENHAVN: Robinson-stjerne i fængsel for fup-udlejning Der var ingen nåde at hente for TV3 s Robinson-stjerne, Michelle Strøyer Engstrøm, da hun forsøgte at overbevise Østre Landsret om sin uskyld som fup-udlejer. Michelle blev idømt en hård fængselsstraf for bedrageri ved at lokke boligsøgende i København til at indbetale depositum og forudbetalt leje for klubværelser på Vesterbro, som hun ikke retmæssigt disponerede over. I alt nåede Michelle at tjene kr. på sagesløse lejere, som aldrig fik en bolig. Først fik den 46-årige fup-udlejeren et års ubetinget fængsel ved Københavns Byret. Det var sidste år. I landsretten blev hun dømt på ny, men straffen nedsat med fire måneder til 8 måneders ubetinget fængsel. Michelle, der i 1997 blevet kåret som Danmarks stærkeste kvinde, var altså ikke stærk nok til at lægge landsretten ned. Robinson-veteranen fra 2005 er med i TV3 s 10 års jubilæums-udgave af den populære serie, der blev optaget på en øde ø i Malaysia og lige nu løber over skærmen. TV3 s programdirektør, Jacob Mejlhede, siger at Michelle ikke ville have været med i Robinson Ekspeditionen 2007, hvis Tv-stationen havde kendt dommens udfald. Men Michelle havde overfor TV3 bedyret sin uskyld. KjH HELE LANDET: 7 familier sættes ud hver dag Stadig flere danskere opgiver at betale husleje og sættes derfor ud af deres bolig. Knap halvdelen af de udsatte er børnefamilier, viser nye tal. Sidste år blev over familier sat på gaden, og det er en voldsom stigning i forhold til 2002, hvor tallet var Helt præcist betyder det, at 7 familier sættes ud hver eneste dag året rundt. Blandt de udsatte er især mange enlige mænd, ligesom et stigende antal enlige mødre oplever, at fogeden banker på døren. Stigningen er især sket i landets fem største byer København, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Ifølge opgørelsen er den største stigning sket i årene fra 2002 til 2005, mens stigningen de seneste to år har været mere begrænset. Blandt dem, som opgiver at betale husleje, er knap halvdelen børnefamilier. Socialdemokraternes boligordfører, Bjarne Laustsen, siger at den store stigning i udsættelser er et meget kontant resultat af, at regeringen med kontanthjælpsloftet og starthjælpen øger uligheden i Danmark. At det er børnefamilier der rammes, gør blot situationen endnu mere grotesk. Når man nu ved, at regeringens egen politik er en af hovedårsagerne, så var det måske en idé at ændre politikken. 4 V I LEJERE

5 HELE LANDET: Ældre trappeopgange er brandfælder De ældre beboelsesejendomme, plejehjem og sygehuse, ældreboliger, skoler samt hoteller, kan trappesprinkles og brandsikres for få penge. I dag kræver loven, at hovedtrapper i de ældre etage-ejendomme først brandsikres, når bagtrapper inddrages til bl.a. større køkken eller bad. Dette har hidtil betydet, at der skulle etableres en ny hovedtrappe i stål eller beton, i stedet for en smuk trappe i træ. En ærgerlig, ganske besværlig og meget omkostningstung renovering. Brandsikring ved sprinkling er en sikker og langt billigere løsning på netop dette problem. Efter projektering og omhyggelig planlægning, vil en gennemsnitlig sprinklermontage af en 4-etagers ejendoms hovedtrappe være udført på ca. 4 dage, siger man i entreprenørvirksomheden ENCO A/S s sprinklerafdeling i Glostrup. Forsøg på fire ejendomme på Amager med sprinkling af trætrapper ved brande var alle vellykket. Disse blev foretaget af DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut), arkitektfirmaet Nova5, rådgivende ingeniørfirma Dominia samt Byfornyelse København under Københavns Kommunes Teknik og Miljø. Ved alle brandforsøg blev kun to sprinklere udløst for total slukning af brandene! Ligeledes kan man nu benytte trapperumssprinkling i de høje etageejendomme med mere end 4-etager. På DBI s hjemmeside, og videre under sidens info og nyhedsbrev, kan man se omfang og resultatet af forsøgene, bl.a. i et video-klip. Men det bør ikke kun være hovedtrapper der sprinkles, mener folkene bag forsøget. I de mange ejendomme hvor man ønsker at beholde bagtrapper, bør det være et krav at man også trappesprinkler disse. Det er tankevækkende, at man i mange tilfælde først tænker på risikoen for tab af menneskeliv ved en trappebrand, når bl.a. større boligareal, ved inddragelse af bagtrappe, skal drøftes. Bagtrapper er også potentielle brandfælder! En snak med forsikringsselskaberne kunne måske fremskynde beslutningen om trappesprinkling. Forsøg med brandslukning på trappeopgange i fire ejendommes viste, at to sprinklere var nok til totalslukning. (Foto udlånt af DBI) En advokat fra Odense er gået i gang med en Ph.d.-afhandling om landets huslejenævn. Det er Rikke Gade Trinskjær, der helt kontant mener, at huslejenævnene befinder sig i en lovmæssig gråzone set med juridiske øjne. Den 34-årige advokat har selv haft fingrene nede i emnet som juridisk sagsbehandler ved Huslejenævnet i Odense fra 2003 til 2006 og har siden sin studietid interesseret sig for lejeret. Hun fremhæver, at huslejenævn er en offentlig instans og derfor underlagt forvaltningsloven. Men samtidig er lejeretten placeret under privatret, som regulerer borgere og virksomheders indbyrdes forhold. Hvis sagerne skal gå videre i systemet - altså til domstolene så bliver de omfattet af retsplejelovens regler i stedet for forvaltningsretten. Derved går parterne fra at blive vejledt til selv at skulle oplyse sagen, fortæller Rikke Gade Trinskjær til Huset. Huslejenævnet og LLO var en stor hjælp for dette par, der fik en stor tilbagebetaling. (Arkivfoto). Hun vil i særlig grad fokusere på habilitetsspørgsmålet, på grænserne for huslejenævnenes kompetence og det såkaldte officialprincip. Det er offentlige myndigheders pligt til af egen drift at undersøge en sag neutralt og til bunds. Ph.d.-afhandlingen ventes færdigt i sommeren KjH VI LEJERE 5

6 TEMA: KAMPEN MOD DÅRLIGE BOLIGER PÅ LANDET Giftig udlejning, svindel og knuste drømme BOLIGSPEKULATION ////// AF KJELD HAMMER I stedet for en ordentlig bolig risikerer lejerne hos et stort jysk ejendomsselskab at ende i et hus med råd, svamp og forgiftet drikkevand. Og med en alt for høj husleje. Lej et hus med forkøbsret og få modregnet op til 12 måneders husleje, når du køber huset. Dette såkaldte bo-gratis-koncept er, hvad ejendomsselskabet Chr. d. IV A/S fra Randers tilbyder sine kunder og lejere i Jylland. Men i stedet for en god handel og en ordentlig bolig, risikerer lejerne at ende i et hus med råd, svamp og forgiftet drikkevand. Og med en alt for høj husleje. Risikoen for at havne som lejer hos Chr. d. IV, hvis man søger bolig, er stor. Selskabet råder over 300 boliger i Jylland og direktøren forventer, at tallet er steget til 500 inden årets udgang. Lejernes LO har længe behandlet klager fra utilfredse lejere fra ejendomsselskabet. Den 9. oktober blev bo-gratis-konceptet stærkt kritisk omtalt og afsløret i DR s forbrugerprogram Kontant og Ekstra-Bladet. Danmarks Radio lagde ikke fingre imellem, da den fortalte om tilstandene i den bedste sendetid. Chr. d. IV s optræden blev simpelthen betegnet som grov kynisme og anløben. AFBRØD STRØMMEN I udsendelsen blev specielt to udlejningssager trukket frem i lyset. Et hus i Øster Assels på Mors og et hus i Gørding, Esbjerg Kommune. I Ø. Assels blev de unge lejere, Linda Andersen og John Hansen, der ventede deres første barn, syge allerede en måned efter indflytningen. Huset var angrebet af skimmelsvamp og gulvet råddent. Huslejen var kr. pr. måned. Parret bor nu i en anden landsby på Mors. I Esbjerg Kommune betalte Jannie Olsen og Kenneth Nørgaard kr. pr. måned for huset på Lourupvej 29 i Gørding. Husets vand var forgiftet, fyret defekt, septiktanken fyldt og beboerne fik straks diarré. To gange havde kommunen påpeget problemerne overfor Chr. d. IV uden nogen form for reaktion. Det er i begge tilfælde sket efter henvendelse fra Lejernes LO i Vejen. Nu har kommunen givet ejendomsselskabet påbud om at udbedre forholdene. Det skulle være sket senest 1. november. Men som om selve boligen ikke var straf nok, så mente selskabet åbenbart også, at Jannie og Kenneth skulle straffes for at gøre vrøvl. Chr. d. IV tog simpelthen loven i egen hånd og lukkede for strømmen. KOMMUNAL INDSATSSTYRKE Morsø Kommune har efter de seneste problemer med dårlige og usunde boliger i landområderne nedsat en såkaldt task force (indsatsstyrke), der skal behandle de problemer, der opstår ved udlejning af den slags boliger. Den skal også undersøge, hvordan den kan imødegå firmaer, der spekulerer i den slags udlejning. Og kommunens folk skal arbejde for at tilflyttere får gode og sunde boliger på øen. Et ekstra vågent øje holder kommunen på Chr. d. IV. Kommunens direktør Flemming Storgaard mener, at lovgivningen skal laves om, så reglerne bliver lidt mere skarpe. Chr. d. IV s direktør, Flemming Hebsgaard, anslår, at alene 30 af selskabets 300 lejemål ligger på Mors. Seks af dem er ledige. MORSØ FRAVÆLGER MAGTMIDLER I Morsø Kommune har kommunalbestyrelsen valgt at boligreguleringsloven ikke skal gælde. Dette fravalg betyder større handlefrihed for udlejerne og dermed større spillerum for de frie markedskræfter, som f.eks. Chr. d. IV repræsenterer. Lejerne er dog stadig beskyttet af lejeloven. Hvis kommunalbestyrelsen efter kommunesammenlægningen 1. januar havde besluttet, at boligreguleringsloven skal gælde i kommunen, ville den have muligheder for at gennemtvinge vedligeholdelsesarbejder på faldefærdige rønner med effektive sanktioner. I region Nordjylland har seks mindre kommuner besluttet at boligreguleringsloven ikke skal gælde, deriblandt Morsø Kommune. På landsplan er det kun 20 ud af alle 98 kommuner. På Mors er politikerne helt bevidste om, at kommunen reelt er med til at finansiere lejernes udbetalinger ved køb af huse efter bo-gratis-princippet, fordi mange lejere modtager boligstøtte. Måske netop derfor ligger udbudsprisen på de dårlige huse over markedsprisen på Mors. 6 V I LEJERE

7 Da LLO aflagde besøg på Lourupvej 29 i foråret, så der sådan ud. Siden er køkkenet fornyet. Men det giftige drikkevand blev der ikke gjort noget ved. Her kommer pengene fra Pæne mennesker tjener formuer på andres bolignød og en af adresserne er i Silkeborg. Næstformand i Lejernes LO, Jørgen D. Jensen, undrer sig højlydt over, hvordan en virkomhed som Chr. d. IV på kun et par år kan vokse sig så stor. Hvor kommer pengene fra, spørger han? Næstformanden har selv forsket i sagen og siger: Ved at efterforske på nettet, finder man ud af, at en væsentlig del af lånepantsættelserne i selskabets ejendomme sker via adressen, Gødvad Bakke 4 i Silkeborg, hvor en række selskaber, har til huse. Herunder bl.a. Svanen Prioritetslån A/S, som satser på indtjening på ejendomsmarkedet. Knapt halvdelen af de panthæftelser, som Svanen Prioritetslån A/S ifølge Statstidende har, er panthæftelser i Chr. d. IV s ejendomme. LØFTE OM INDSKUD TILBAGE Efter afsløringerne i TV-udsendelsen i sidste måned og et pinligt pressemøde to dage efter i Chr. d. IV s fornemme domicil i Randers suspenderede firmaet udlejningschefen, den tidligere bedrageridømte John Salomon. Han fik i 2002 en fængselsdom for 28 tilfælde af bedrageri, skyldnersvig og dokumentfalsk. Om han fyres, er en anden sag. På pressemødet blev direktør Flemming Hebsgaard overrumplet af udlejere, der uden held havde forsøgt at komme i kontakt med ham omkring klager, bl.a. Jannie Olsen og Kenneth Nørgaard. På pressemødet fik de chancen og direktøren blev afæsket en række kontante løfter fra utilfredse lejere, der følte sig fuppet og ville have deres indskud tilbage. Han lovede bod og bedring og bedyrede sin uskyld. Alle fejl og mangler bliver udbedret. Ellers kan lejerne blive løst fra lejekontrakten til den 1. og få hele indskuddet tilbage, lovede han. Løftet blev modtaget med skepsis hos de fremmødte, og kun tiden vil vise, om løftet holder. GØR OP! LLOs næstformand konkluderer, at der skal skelnes mellem griske folk som Hebsgaard og Salomon i Randers og visse penge-kræfter i Silkeborg og deres ellers i almindelighed respektable bankforbindelser. Men han ser gerne, at de ansvarlige i de enkelte firmaer gør op med sig selv og deres ansvar og samvittighed. Det ville hjælpe, hvis finansieringskilderne tørrer ud og spekulanterne ikke længere kan få understøttet deres eventyrlyst og grådighed til skade for ulykkelige lejere. Og med yderligere forslumning af landsbyerne som følgevirkning, siger han. VI LEJERE 7

8 TEMA: KAMPEN MOD DÅRLIGE BOLIGER PÅ LANDET Låsby-Svendsen En af dem, der har sat fidusen i system er iflg. tv Låsby-Svendsen. TV-avisen siger rent ud, at han svindler med tomme huse. TV-avisen har talt med Jens Svendsen og spurgt ham, om opkøberne selv er ude om det, når de taber penge på værdiløse pantebreve? Svaret lyder: Ja, det er de da. De er begærlige og vil ikke nøjes med den almindelige bankrente. De vil have op til 20 pct. i rente. Ifølge TV-avisen ser politiet og Skat på sagen. Dette hus blev købt på tvangsauktion for kr. af Låsby-Svendsen. Det var i april elendige boliger Ifølge en rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) findes der på landsplan omkring boliger på landet, som er i så elendig forfatning og har en så dårlig beliggenhed, at de reelt ikke kan sælges. Problemet er stort i Sønderjylland, på Lolland, Sydfyn og omkring Limfjorden. Husene er ofte plaget af fugt og skimmelsvampe, manglende isolering og nedstyrtningsfare. Dertil kommer, at de ikke kan varmes op og måske mangler både bad og toilet. Problemet er størst i landets yderområder, som er ramt af affolkning og dermed gør de ringeste boliger overflødige. Nybyggeri skubber tendensen i samme retning. OPKØB FOR NÆSEN AF SPEKULANTER På Mors alene er der iflg. SBI 400 dårlige boliger. Et lokalt selskab, Bedre Boliger A/S, er stiftet for at opkøbe ejendomme på tvangsauktion for næsen af spekulanterne for at undgå, at landsbyerne får endnu flere ruiner. Flere gange er opkøbene sket i samarbejde med borgerne i området. Men direktør Carl Garder fra Bedre Boliger på Mors indrømmer, at man ofte kommer for sent. Så står vi med det problem, at de øvrige huse i landsbyen bliver mindre værd. Der er ingen, der ønsker at bo sådan et sted, siger han. HOLSTED-ORDNINGEN I den gamle Holsted Kommune (nu Vejen) fandt man i 1990 erne et modtræk mod spekulanter, der tilbød folk at flytte på landet uden indskud. Modtrækket fik senere betegnelsen Holsted-ordningen. Den gik ud på, at hvis boligen ikke var i orden, erklærede kommunen den for uegnet til udlejning. Det skete med byfornyelsesloven i hånden og beslutningen blev tinglyst, så ejeren ikke kunne få lån i banker og realkreditinstitutioner. Hvis boligen blev sat i stand, blev tinglysningen ophævet. Omvendt kunne den også rives ned. På denne måde forsvandt 15 ejendomme i Holsted. Hvis tinglysning af en kommunal dom over en bolig var et lovkrav, ville det i dag være en måde at komme nogle handler med værdiløse pantebreve til livs. Derved kan evt. købere af disse pantebreve se, hvad det er, de investerer i uden at have set huset. Vejens borgmester, Egon Fræhr (V) har lært af Holsted-ordningen og vil tage initiativ til et kommunalt udrykningshold, der promte kan rykke ud, hvis folk klager over deres bolig. Derudover ønsker han penge til byfornyelse. Alle boliger i kommunen skal være til at bo i, siger borgmesteren. KjH 8 V I LEJERE

9 Låsby-Svendsen er aktiv på mange fronter. Den lille annonce var indrykket så sent som 18. oktober 9 dage efter TV-udsendelsen. Den smarte fidus Når billige huse ender som ruiner i landsbyerne, handler historien bag om svindel og pengegriskhed mellem private. Men når husene udlejes, er det ofte kommunen, der sidder med sorteper. Vi Lejere, Morgenavisen Jyllands-Posten og DRs TV-avis har på skift beskæftiget sig med spekulanters opkøb af elendige huse i udkantsområder. Nu afsløres en smart fidus. Fidusen går ud på, at boligspekulanterne opkøber elendige, måske faldefærdige gamle ejendomme for en slik på tvangsauktion. Derefter videresælger de huset til en bekendt for en meget højere pris. Overprisen finansieres med pantebreve, der reelt er værdiløse. Disse pantebreve videresælges så til godtroende investorer, der lever af at købe og sælge pantebreve, men som ikke aner, at de er værdiløse, fordi de ikke ulejliger sig med at tage ud og se på ejendommen. De går kun efter en forventet fortjeneste ved pantebrevet. På et tidspunkt ryger ejendommen på ny på tvangsauktion og møllen fortsætter med nye eller gamle ejere. I mellemtiden har husene måske skaffet lejeindtægter i perioder, ofte fra socialt udsatte personer, hvis husleje betales helt eller delvist af kommunen. Eller også står husene tomme og går i forfald. Landsbyen kommer til at fremstå i en sørgelig forfatning. En ond spiral er sat i gang. Jyllands-Posten har gennemgået 60 ejendomshandler og fundet ud af, at sælgerne af de værdiløse pantebreve er indbyrdes forbundne personer. KjH LLO: Kontrol ved indfl ytning Formanden for Lejernes LO i Vejen, Anna Marie Nissen, har netop haft en sag om en såkaldt rotterede i Fåborg ved Årre. Kommunen satte udlejeren stolen for døren og krævede en række mangler udbedret. Derimod ville den ikke erklære boligen for sundhedsfarlig. Udlejeren var en af områdets berygtede boligudlejere, Nis Hansen i Glejbjerg. Da lejerne, et ungt par, flyttede fra huset fik de en fraflytningsregning på knap kr. Det fik Anna Marie Nissen op af stolen. Til alt held havde udlejeren ikke fulgt lejelovens bestemmelser om, at han ikke kan gøre krav gældende, når der er gået mere end to uger efter fraflytningsdagen. Det var der i dette tilfælde, hvorfor kravet er forældet. Men generelt mener Anna Marie Nissen, at det bliver sværere og sværere for lejerne at få deres depositum tilbage. Mange udlejere har ikke respekt for deres lejere og kan ikke få nok, siger hun. Ofte støder hun på ekstraregninger til lejere på op til kr., selvom de har betalt tre måneders husleje som depositum ved indflytning ofte mellem og kr. Vi må have kontrol med udlejningen, når den begynder, siger hun. Problemet er, at mange lejere ikke ved, at de skal notere fejl og mangler ved indflytningen og sende listen til udlejeren, evt. anbefalet. Gør de ikke det, kan vi intet stille op overfor svimlende malerregninger og hvad udlejeren ellers finder på. Anna Marie Nissen foreslår en lovændring, så kommunen kan gå ind og lave syn ved selve udlejningen, f.eks. i alle de dårlige huse på landet. Det vil give kontrol og forhindre udlejning af dårlige lejemål. Kommunens Venstre-borgmester, Egon Fræhr, gik straks i pressen med sympati for LLO s forslag. KjH Anna Marie Nissen: Vi skal ha kontrol med udlejningen, når den begynder. VI LEJERE 9

10 BOLIGSPEKULATION ////// AF KJELD HAMMER 11 polakker og tårnhøj Alt for høje huslejer, blakkede udlejere, mystiske kontrakter og en tolk med egne interesser. Udlejeren handler som om der er en særlig lov for polakker, når det drejer sig om at bo til leje. Det er den spontane reaktion fra LLOs næstformand, Jørgen D. Jensen, til de boligforhold i Viborg, Vi Lejere afslører på disse sider. UDLEJERS TILBUD: 11 ELLER 6 MAND 11 polakker på slagteriet betaler ude i byen huslejer, som med Jørgen D. Jensens ord er horrible. De seks polakker bor til leje hos en af Viborgs kendte udlejere, Knud V. Nielsen, i en stor 1. sals-lejlighed i Jernbanegade 12. De første to måneder betalte de hver kr. Så fik de valget mellem at bo 11 mand (!) i lejligheden for kr. hver pr. måned eller blive boende med 6 mand for kr. pr. lejer. De valgte det sidste, men fik (naturligvis) ingen papirer på det første. I alt en samlet månedlig husleje til Knud V. Nielsen på kr. De øvrige fem polakkerne bor på Ramsvej i et forfaldent gammelt byhus, som ikke har set en håndværker i årevis. Udlejeren er den kendte entreprenør Finn Bach, og hver især betaler de kr. pr. måned, incl. strøm og varme, i alt kr. Indskuddet har sammenlagt været på kr. Nu er alle polakker flyttet. Den 19. oktober rykkede de fra Viborg, da slagteriet lukkede. De fik med Danish Crowns mellemkomst arbejde på slagteriet i Esbjerg, hvor der i forvejen er 30 andre polakker. FOR GROFT Huslejeformularen på lejemålet i Jernbanegade kalder LLO s næstformand direkte afsindig. Sådan én har han aldrig set før, og han har ellers set mange de sidste 25 år. I formularen der er netop ikke tale om en kontrakt står der f.eks., at hvis lejerne ikke betaler til tiden den 1. så bliver de sat ud med det samme. Dertil kommer, at lejligheden lejes ud som enkeltværelser. Seks mand deler ét toilet med bad. Skimmelsvampen i køkkenet har tydeligvis fået en gang ny maling. I kontrakten fra Ramsvej 5 står der, at det lejede er ved overtagelsen nyistandsat og skal ved fraflytningen afleveres i samme stand. Sandheden er, at det må være flere år siden, en håndværker har sat sine ben i dette hus. Det har en indvendig stand, som gør det nedrivningsmodent. Jeg vil i hvert fald have penge for at bo der, siger formanden for Lejernes LO i Viborg, Ilse Christensen. Huset er velkendt af Lejernes LO, som for tre år siden fik huslejen nedsat til kr. ved huslejenævnet for stueetagen alene plus forsyning. Nu forlanger Finn Bach altså kr. pr. måned uden at blinke for hele huset, men incl. forbrug. Det er simpelthen for groft, siger Ilse Christensen. Polakkerne kommer herop og arbejder hårdt på det danske arbejdsmarked. Så skal de altså også behandles ordentligt, siger hun. Til gengæld for de dyre indkvarteringsforhold er polakkerne stærkt tilfredse med jobbet hos Danish Crown og med lønnen. Nogle føjer til, at de nok også synes, de arbejder hårdt for pengene. De får netto udbetalt ca kr. pr. måned. I Polen ville lønnen være kr. brutto, siger de. LLO: PAS PÅ SNYLTERNE Lejernes LO s næstformand lægger ikke fingrene imellem, når han beskriver boligforholdene i Viborg. Det hele flyder. Danish Crown har været naive, måske også fagforeningen NNF. De har nok haft intentionen om at skaffe polakkerne gode boligforhold. Ingen tvivl om det. Det er bare ikke lykkedes. Og slagteriets ledelse troede, de købte en tolk, men i virkeligheden fik man en mellemmand, som kan have haft økonomisk fordel af en høj husleje. Man- Ilse Christensen fra LLO viser altanmuren på 1. sal, der pludselig brød sammen. Fem gode lejere og kr. pr. måned i husleje for et såkaldt nyistandsat hus. 10 V I LEJERE

11 husleje den er i hvert fald stærk modstander af, at Lejernes LO rører ved huslejen. Han tjener ikke sine landsmænds interesser, og det er gået op for dem. Han lejer f.eks. sin butik i Viborg af Knud V. Nielsen. Vi ved, at der også i Esbjerg står mellemmænd, der er parate til at hjælpe. Men hvordan sikrer Danish Crown sig, at det ikke er snyltere på sidelinien? Slagteriet opfyldte NNFs krav om lønkonto. Men det månedlige træk af depositummet er ikke i orden. Jeg kan kun sige: Brug os i Lejernes LO. Vi er her for det samme og hjælper gerne både firmaer og faglige organisationer. Nu kører vi husleje-sagen for polakkerne i Jernbanegade og på Ramsvej. Ved et flyttesyn på Ramsvej den 31. oktober fik Ilse Christensen en aftale om, at lejerne nøjes med at betale kr. til nogle affaldssække udenfor samt lidt klatmaling. Ved synet sagde en mester fra Danish Crown, at han hellere vil bo i campingvogn, end bo her. NNF BLEV IKKE SPURGT Polakkernes fagforening, NNF, tager skarpt afstand fra det, polakkerne har været udsat for. I NNF Skive, der også dækker Viborg, siger kasserer Jan Sørensen: Vi accepterer det under ingen omstændigheder, hvis de bliver snydt. Men vi er ikke blevet spurgt, og vi har ikke haft mulighed for at gøre indsigelse af nogen art. Så herfra melder vi hus forbi. Det er Danish Crowns ansvar alene også at polakkerne nu er flyttet til slagteriet i Esbjerg, hvor jeg har hørt, de bor på en campingplads! I Skive derimod fik vi lov til at være medbestemmende omkring boligforholdene i en anden sag. Her er der ingen problemer. NNF har gode erfaringer med at have udenlandsk arbejdskraft på arbejdspladserne, siger forbundsformand Ole Wehlast generelt til problematikken. Det har vi, fordi vi har sørget for at de er blevet organiseret i NNF. Men han tilføjer også, at det er tvingende nødvendigt at sikre, at udlændingene kommer til at arbejde på samme vilkår som danskerne, så vi derved eliminerer risikoen for løntrykkeri. Derfor er han utilfreds med den plan, VKregeringen har offentliggjort for international rekruttering af arbejdskraft. Planen inddrager ikke fagbevægelsen nok i integrationen på arbejdsmarkedet, mener han. Og det er en stor fejl. Det er søndag, og tankerne flyver hjemover. Høj husleje og småt med indendørs hygge på Jernbanevej De fem lejere på Ramsvej er nu flyttet. VI LEJERE 11

12 POLITIK ////// AF KJELD HAMMER Ejendomsforeningen Danmark til grin Et rasende udfald mod TV2, mod Københavns overborgmester, mod Socialdemokratiet og mod Lejernes LO. Svadaen kommer fra udlejernes forening, Ejendomsforeningen Danmark (ED) og målet for kritikken er TV2 Nyhederne. De øvrige: LLO, Ritt Bjerregaard og Socialdemokratiet kommer bare med som en del af ED s fjendebillede. F. eks. angribes Københavns overborgmester for sit ønske om kunstigt billige boliger. TV- stationens chef beskyldes for ringe journalistik og mikrofonholderi. Og ED kræver aktindsigt. UPROFESSIONEL To måneder efter er udlejerne faldet helt ned og har opgivet sagen i påfaldende tavshed. ED har til gengæld opnået at gøre sig selv godt og grundigt til grin. Erfarne jurister betragter fremgangsmåden som direkte uprofessionel og de politiske budskaber, som latterlige. Også på Christiansborg undrer man sig over dømmekraften i ED s top. Det er ellers netop politikerne på Borgen, som ED s direktør er ansat til at skaffe resultater hos. DANMARK DRÆNES FOR BILLIGE BOLIGER Anledningen var nogle indslag i TV2 Nyhederne i dagene juli. Her dokumenterede TV2, at Danmark drænes for billige boliger, fordi udlejerne næsten kan fordoble huslejen ved at istandsætte lejlighederne. (Boligreguleringslovens paragraf 5, stk 2). LLO citeres for at mene, at udlejerne udnytter loven til at score nogle lettjente penge og tømmer boligmarkedet for billige lejligheder. Organisationen kræver derfor loven ændret. VOLDSOM KLAGE Det fandt Ejendomsforeningen Danmarks adm. direktør, Rolf Norstrand, så angribeligt, at han for i blækhuset med en voldsom klage. Det var 24. juli og Norstrand skrev bl.a: I de seneste år har Lejernes LO hver sommer udnyttet agurketiden til at fremføre udokumenterede skandalehistorier. I år er det så TV2 Nyhederne, der påtog sig rollen som ukritisk mikrofonholder. Det er Topledelsen i Ejendomsforeningen Danmark, Rolf Norstrand og John R. Frederiksen, morer sig på Christiansborg tidligere på året. Nu undrer man sig på Christiansborg over, hvor dømmekraften er henne i ED. beskæmmende, at I vil lægge navn til så ringe journalistik. Norstrand beder i brevet om aktindsigt i flere af TV2 s eksempler, selvom det er almindelig viden, at TV2 Danmark A/S er undtaget fra offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt. TV2: TO GANGE AFVISNING TV2 s nyhedschef, Michael Dyrby, afviser klagen fuldstændig. Han erindrer Norstrand om, at han selv fik lejlighed til at udtale sig, at ED overhovedet ikke blev kritiseret og at stationen havde håbet, Norstrand i stedet havde budt debatten velkommen frem for at gøre den til et spørgsmål om godt eller dårligt journalistisk håndværk. Den konstituerede adm. direktør på TV2, Anders Kronborg, afviste også henvendelsen. Han kan ikke tage stilling til ED s klage over faktuelle oplysninger fra LLO, fordi ED ikke nærmere (dokumenterer) på hvilken måde denne oplysning skulle være vildledende. Kronborg afviser også kravet om aktindsigt. Han henviser ED til evt. at klage til Pressenævnet. KOVENDING I ED Efter TV2s fuldstændige afvisning af klagen indtrådte pludselig en kovending i Ejendomsforeningen Danmark. ED opgav nu helt at forfølge sagen. Hverken overfor Pressenævnet, som ED kunne have klaget til, eller overfor TV2 selv. Klagefristen i Pressenævnet er fire uger og heller ikke TV2 fik indenfor fire uger henvendelser om klager over faktuelle fejl eller over dårlig presseskik, selvom TV2 udtrykkeligt gav Ejendomsforeningen denne mulighed. Redaktionschef på TV2 Henriette Marienlund, siger til Vi Lejere, at stationen ikke har hørt nogen reaktion siden nyhedschefens brev den 24. august. PRÆCISERING, MEN SAMME KONKLUSION Derimod har TV2 selv bragt en præcisering. Det skete dog ikke på baggrund af EDs klage, understreger Henriette Marienlund. Præciseringen handlede om et indslag den 14. juli. Præciseringen forandrer imidlertid ikke indslagets konklusion om, at billige lejemål typisk bliver fordoblet i pris efter en modernisering, understregede TV2, da stationen bragte præciseringen. LLO: TV2 SKULLE INTIMIDERES Formanden for Lejernes LO, Klaus Hansen, opfatter EDs voldsomme udfald mod Lejernes LO i EDs klagebrev til TV2 som en del af den politiske kamp. Nedladende vendinger som Lejernes LO er ikke noget sandhedsvidne og beton-fløjen hos socialdemokraterne angiver udlejernes toneleje. Det må være EDs egen sag, siger Klaus Hansen. Behandlingen af TV2 kalder LLO-formanden derimod ren og skær intimidering, altså forsøg på at skræmme eller indgyde frygt for at fremme sin egen sag. Først farer EDs direktør ud med bål og brand mod TV2 og angriber også LLO for at fremføre udokumenterede skandalehistorier. Dernæst opgiver han fuldstændig at forfølge sin egen sag ved Pressenævnet, da TV2 ikke falder på halen og giver ham ret. Jeg tror hensigten har været at skræmme de journalister, som han så forfærdelig gerne ville have hjulpet med Tv-indslagene, mens de blev produceret, men som ikke havde brug for hans hjælp. Der kommer jo altid en anden gang, siger Klaus Hansen. 12 V I LEJERE

13 POLITIK ////// AF JESPER LARSEN, CHEFØKONOM, LEJERNES LO Lejerne fik kun det halve i skattelettelser VK - Regeringen indgik den 3. september 2007 et skatteforlig med Dansk Folkeparti. Lejerne fik mindst ud af det. Boligejerne og andelshaverne blev vinderne. VK-regeringen har ændret skattereglerne. Lejernes LO har bedt AErådet (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) om at beregne effekten for lejerne, boligejerne og andelshaverne på lovmodellens datagrundlag Figuren nedenfor viser den gennemsnitlige årlige skattelettelse fordelt på boligform kr , Anden lejer Ejer Almen Andel Anm.: Det er forudsat, at 60 pct. af energiafgifterne betales af forbrugerne, og dette er fordelt på deciler ud fra fordelingen i Fordeling og Incitamenter Kun personer over 17 år er medtaget. Kilde: AErådet KR. OG KR. Det ses, at lejerne i den almene udlejningssektor og lejerne i den private udlejningssektor ( anden udlejning ) får langt mindre ud af regeringens skattereform end andelshaverne og boligejerne. Den gennemsnitlige skattelettelse for boligejerne er efter modregning af stigende grønne afgifter kr. om året, medens lejerne i den almene udlejningssektor får den mindste skattelettelse efter modregning af de grønne afgifter, nemlig kr. om året. Lejerne fik mindst ud af regeringen og Dansk Folkepartis skatteforlig. Boligejernes og andelshaverne blev vindere. (Arkivfoto) Tallene bag I skatteberegningen indgår følgende elementer: Stigning i personfradraget med kr.. Stigning i mellemskattegrænsen op til topskattegrænsen. Stigning i beskæftigelsesfradraget til 4,25 pct. Maks. grænsen flyttes samtidig til kr. Indkomstoverførslerne stiger med 0,6 pct. Energiafgifter stiger med 4 mia. kr.. 60 pct. af denne udgift falder på husholdningerne i fordelingsberegningerne, mens de resterende 40 pct. ikke medtages i fordelingen. Dette er en forholdsvist konservativ antagelse, da energiafgifter, der falder på erhvervslivet, i høj grad overvæltes på priserne, og dermed betales af forbrugerne. Alle tal er i 2008-priser VI LEJERE 13

14 Er du nervøs for en stor flytteregning nu - eller når du flytter ud igen? - Så få hjælp fra LLO Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM Det vejledende flyttesyn koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr. hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. I dag betaler mange lejere alt for store fraflytningsregninger, fordi de ikke kender reglerne og fordi de ikke ved, i hvilken stand lejligheden skal afleveres. Ofte er der også sket det, at man ved overtagelsen ikke fik gjort udlejeren opmærksom på, hvad der var galt i lejligheden og det kan bliver dyrt, når man flytter ud. Er du medlem af Lejernes LO i Hovedstaden, kan du altid gratis - få rådgivning ved at ringe til os eller besøge os, men nu kan du også mod betaling - få en konsulent ud, som grundigt gennemgår din lejlighed. Du kan også få en konsulent ud, den dag du og din udlejer besigtiger lejligheden og du kan få en konsulent ud, når du har fået en ny lejlighed, sådan at du ikke hænger på fejl, som du har overtaget. Husk at bestille vores hjælp i god tid! - Her kan du se, hvad vores tilbud omfatter og hvad de koster: Vejledende flyttesyn Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation ved en eventuel nævnssag Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand set i forhold til din lejekontrakt. Vi rådgiver dig om, hvordan arbejderne skal udføres, hvis du selv vil sætte i stand Vi rådgiver dig om, hvilke krav du kan stille til håndværkere Vi laver en skriftlig rapport på, hvad vi mener, der skal til for at undgå en stor flytteregning Indflytningssyn (skal ske højst en uge efter, at du har overtaget lejligheden) Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation til den dag, du flytter ud igen Vi gennemgår lejligheden grundigt for fejl og mangler Vi skriver til din udlejer, hvad vi mener, der skal sættes i stand, og hvad du ikke hæfter for ved fraflytning Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM, som du kan gemme til den dag flytter igen Indflytningssynet koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Flyttesyn med udlejer Du kan også få en konsulent med ved det officielle flyttesyn med udlejer. Vores konsulent er din bisidder og sørger for, at synet forløber efter bogen. Konsulenten vil også være i stand til at forhandle med udlejer om istandsættelse. Konsulenten sørger efterfølgende for at alle aftaler foreligger på skrift. Vores deltagelse i flyttesyn med udlejer koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr., hvis du ikke er medlem. Får du udført både et vejledende flyttesyn og et flyttesyn med udlejer er den samlede pris kr., hvis du er medlem og kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Alle priser gælder i Lejernes LO i Hovedstadens område, som er Københavns, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Gladsaxe og Gentofte kommuner. Uden for dette område beregnes der også kørselstid. Andre behov Du kan også få vores konsulenter med ud i andre sammenhænge. Timeprisen er 950 kr. inkl. moms for medlemmer af Lejernes LO i Hovedstaden og 1250 kr. inkl. moms for ikke-medlemmer. Der betales også for kørselstid, uanset hvor du bor. Du kan altid ringe til os og få en snak med en af vores konsulenter eller sende os en mail, før du beslutter dig. Ring på eller mail på 14 V I LEJERE

15 KURSER/KONFERENCER/MEDDELELSER ////// Kurser og konferencer 2008 Beboerrepræsentationskursus, København Lørdag den 9. februar 2008 Advokatkonference (LH) Fredag den 28. marts 2008 Nævnskonference (HHE), husleje og beboerklagenævn, Lørdag den 5. april 2008 Seminar for det almene område Lørdag den 26. april 2008 Lejelov for øvede, lejers rettigheder m.v. Lørdag den 17. maj 2008 Lejelov, lejers rettigheder, lejefastsættelse m.v. Lørdag den 30. august 2008 Beboerrepræsentationskursus, København Lørdag den 4. oktober 2008 Lejeretskonference (HKJ), nye domme Lørdag den 1. november 2008 For at undgå store afbestillingsudgifter beder vi jer allerede nu kontakte den lokale afdeling af Lejernes LO for at tilmelde jer de enkelte kurser hurtigst muligt. Kursusprogram for hele året kan rekvireres hos lokalafdelingerne og i sekretariatet fra starten af december Juleferie i sekretariatet Lejernes LOs sekretariat holder juleferielukket fra fredag den 21. December 2007 til fredag den 4. januar 2008, begge dage inkl. NYT FRA LEJERNES LO I HOVEDSTADEN ////// Hjælp os! medlemsnummer eller journalnummer Lejernes LO i Hovedstadens telefoniske medlemsrådgivning er åben mandag-torsdag kl på , og det er der heldigvis rigtig mange der benytter sig af faktisk besvarer vi mere end opkald om året. Derfor er det også en meget stor hjælp for os, at man er klar med sit medlemsnummer eller journalnummeret på den sag, man gerne vil høre til, når man ringer op. Til gengæld kan den medlemsrådgiver, der besvarer opkaldet, hurtigt få adgang til de oplysninger der efterspørges, og det betyder, at vi kan give en meget hurtigere og bedre medlemsrådgivning. Medlemsrådgivningen er ikke en omstilling, men er betjent af kompetente medarbejdere, der i de fleste tilfælde kan afslutte rådgivningen i løbet af telefonsamtalen eller beslutte, om der er grundlag for at åbne en sag. HUSK også altid at angive medlemsnummer og/eller journalnummer, når du skriver eller mailer til os det letter os meget i det daglige arbejde. INDBETALING AF KONTINGENT Vi modtager desværre fra tid til anden, henvendelser fra medlemmer som har fået rykkerbreve, til trods for at de har indbetalt kontingent rettidigt. Dette skal vi naturligvis beklage, det skyldes ikke rod i regnskaberne, men at posthusene taster forkert i kodelinien. Når dette sker, har vi ikke mulighed for at placere indbetalingen på medlemsnummeret, men må føre beløbet på en fejlliste. Vi skal derfor bede jer om hvis I modtager et rykkerbrev, og har indbetalt kontingent at sende en kopi af kvitteringen ind til os, og vi vil straks rette fejlen. Derudover vil vi anbefale, at man tilmelder sig BetalingsService, så er man helt sikker på at undgå denne fejl. JULEFERIE Lejernes LO i Hovedstaden holder julelukket fra fredag den 24. december til og med tirsdag den 1. januar. Kontoret åbner igen onsdag den 2. januar 2008 vi ønsker alle vores medlemmer en glædelig jul og et godt nyt år. JULEKONKURRENCE VIND EN JULEKURV Fra 1. december er der placeret 3 julenisser på hjemmesiden Find de 3 nisser og send os et brev eller mail med overskriften (står med rød skrift) på de sider nisserne er placeret. Husk at oplyse tlf. nummer. Vinderen får direkte besked og julekurven skal afhentes i Vester Voldgade 9. NÅR DU FLYTTER. Alt for mange glemmer at melde flytning til os. Det betyder at vi får forsendelser retur fra postvæsenet og må sende endnu en gang med ekstra portoudgifter til følge. Det er ærgerlige penge som vi gerne vil spare. Så husk venligst at give os besked når du skifter adresse gerne via med angivelse af medlemsnummer, gammel og ny adresse. Generalforsamling i LLO Næstved afholdes mandag den 10. marts 2008 kl. 19 i Grønnegade 9, 4700 Næstved. Dagsorden iflg. vedtægterne. På bestyrelsens vegne Susanne Thomsen Formand Generalforsamling I LLO Horsens Horsens afdeling afholder den ordinære generalforsamling Mandag den 4.februar 2008 kl.19 i Den røde Salon Allegade 16, Horsens. Tilmelding skal ske til afdelingen. Indkaldelse til sektionsmøde for enkeltmedlemmer I henhold til Lejernes LO i Hovedstadens vedtægt 6 stk. 1, ind kaldes der her med til sektionsmøde Tirsdag den 4. december kl Sted: Sekretariatet Vester Voldgade 9, København V Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Valg til repræsentantskabet 4. Valg til bestyrelse samt suppleanter Husk venligst, at for at opnå fuld repræsentation skal de for faldne ydel ser/kontingenter til Le jernes LO i Ho ved staden være indbetalt på indkaldelses tids punktet jf. 6 stk. 3. Af hensyn til det praktiske omkring mødet, er tilmelding nødvendigt og dette skal ske senest den 26. november. Gyldig kvittering for betalt kontingent bedes medbragt Med venlig hilsen Lejernes LO i Hovedstaden Helene Toxværd, formand VI LEJERE 15

16 LÆSERBREV ////// Dragør Kommune opfylder sine serviceforpligtelser Under overskriften Udlejer ligeglad med el og vand beskriver medlemsblader Vi Lejere, nr. 3,2007 forløbet for beboerne under en renovering af en privatejet udledningsejendom i Dragør. Artiklen er ledsaget af en kommentar fra formanden for Lejernes LO i Hovedstaden, Helene Toxværd, som jeg her gerne vil kommentere. Jeg kan kun være enig i, at en udlejer bør have en genhusningsforpligtelse ved større renoveringsopgaver i udlejningsejendomme. Da en genhusning alt andet lige vil være af en ringere kvalitet og måske på afstand af den oprindelige bolig, bør lejeren også have et varsel i god tid før renoveringen påbegyndes. Helene Toxværd beder mig svare på, hvorfor Dragør Kommune ikke tilbød genhusning efter serviceloven. Den kommunale forpligtelse indtræder, når borgeren står i en akut social situation uden mulighed for selv at løse det opståede problem. Vi kan som kommune derefter handle med de muligheder, der er på det aktuelle tidspunkt. I den konkrete sag havde jeg møder med beboerne om situationen inden renoveringen blev påbegyndt, og inden lejernes LO kom ind i sagen (i øvrigt på min opfordring). Der var derfor ikke tale om en akut situation, og vi har oplyst lejerne om de bo-muligheder, vi har kendskab til. Samtidig var vi parate med nogle bo-muligheder for de af vore ældre borgere, der ikke selv havde mulighed for at løse deres midlertidige genhusningsbehov. Generelt anvender vi til fulde de anvisningsregler til lejeboliger, som vi har inden for de enkelte områder. Så jeg må melde hus forbi på Helene Toxværds spørgsmål om kommunens genhusningsforpligtelser. Afslutningsvis spørger Helene Toxværd hvorfor ejendommen ikke er tvangsistandsat. Som det fremgår af artiklen, har Kommunen givet flere påbud for at iværksætte renoveringsarbejdet. Men at vi som kommune ligefrem skulle gå ind og overtage en privatejet bygning mod ejerens ønske, er vel ret udansk. I hvert fald er det ikke en praksis, vi anvender i Dragør Kommune, hvor et utal af renoveringsprojekter af vore mange smukke ejendomme normalt foregår gnidningsløst i et godt samarbejde mellem ejer og kommunen. Med venlig hilsen Allan Holst, Borgmester Når Københavns Kommune kan gå ind og overtage ejendomme og istandsætte dem, kan Dragør Kommune også, mener formanden for Lejernes LO i Hovedstaden. Svar til borgmester Allan Holst: Dragørhjørnet: Hvem har aben? Meningen med mine udtalelser i Vi Lejere i August har ikke været at placere aben hos Dragør Kommune. Aben sidder tungt på skuldrene på de partier: V, K og DF, som ikke ville hjælpe lejerne i Dragørhjørnet, da deres udlejer gik grassat. Vi er fra LLO s side især noget skuffede over Dansk Folkepartis afvisning af, at hjælpe lejerne ud af deres fortvivlede situation. Dansk Folkeparti har ikke levet op til den profil, som partiet ønsker at fremstå med som de svages beskytter. I Dragørhjørnet har de svage været lejerne - det må være klart for enhver. Når Lejernes LO i Hovedstaden skoser Dragør Kommune, er det fordi kommunen på et langt tidligere tidspunkt, med de redskaber lovgivningen giver, kunne have påbudt udbedringer af den faldefærdige ejendom. Indtil for tre år siden kunne kommunen med fuld ret have overtaget ejendommen og istandsat den. Det har Københavns Kommune gjort i flere hundrede tilfælde, så udansk kan det vel dårligt kaldes. Da ejendommens ejer reelt satte lejerne på gaden, kunne kommunen meget hurtigere og meget smidigere have været sine borgere behjælpelig med genhusning. Det er min klare fornemmelse, at det hovedsageligt er efter pres fra os og efter et stort mediepres - at Dragør Kommune er rykket ud med nødhusning af nogle af beboerne. Det er derfor efter min mening, helt fair at sige, at det er udlejer og Folketinget, der er de store syndere i denne sag, men Dragør Kommune har ikke gjort sagen bedre. Med venlig hilsen Lejernes LO i Hovedstaden Helene Toxværd Formand 16 V I LEJERE

17 X-ORD ////// VIND TRE FLASKER VIN Vinder af X-ordet i nr 3/ 2007 blev: Navn: Ingrid Jørgensen Mølleparken 30 Vonsild 6000 Kolding Adresse: Postnr. By: Indsend krydsen senest den 10. januar 2008 til: Vi lejere Lejernes LO Reventlowsgade sal 1651 København V Mærk kuverten Kryds og tværs. VI LEJERE 17

18 GOD OG BILLIG MAD ////// AF PERNILLE MAC DALLAND Gode rødder Regn og rusk giver smagsløgene lyst til noget med varme og smag i. Med lidt øl og nogle rosiner kan billige solide råvarer som selleriknolden leve op til netop det. Selv om jeg er temmelig glad for delikate lette anretninger og får fantasier om opfindsomme serveringer, når jeg traver halvsulten hjem fra arbejde, sker der alligevel noget med de kulinariske lyster, når det bliver mørkt tidligere og tidligere, og man skutter sig i frakkerne og trækker for mod blæsten. Forleden fandt jeg således et stykke oksebov på tilbud, og da fik jeg pludselig lyst til mørt og trevlet kød, som det bliver efter timers simren på komfuret. Dog ikke helt som en gammeldags grydesteg, for med væsken spædet op med øl og lidt chili, ingefær og lakridsrod til at peppe suppen/saucen op kommer der lidt mere kulør på både udseende og smag. SELLERI I STEDET FOR KARTOFLER Som tilbehør valgte jeg at droppe kartoflerne og i stedet bruge selleri, som også koger med nede ved kødet. Ligesom rødbeder er det en solid rod med sin egen smag og lange historie.man kunne vælge at skære flere forskellige rødder sammen med disse to i mindre bidder og bage dem i ovnen med (chili)olie og for eksempel rosmarin, men her besluttede jeg at skille dem ad og servere rødbeden som forret som en slags snyde-carpaccio (normalt tynde skiver råt oksekød) og sellerien pisket op med æg sammen med kødet og en salat af frisk rødkål, en anden billig og drøj grøntsag i køkkenet. RØDBEDECARPACCIO 2-3 rødbeder, ikke alt for store og tykke 1 spsk. balsamico eller æblecidereddike, hvis man vil undgå farven 1 spsk. sprød hvidvin 2 spsk. god olivenolie salt og friskkværnet peber saft af et hvidløgsfed 1 knivspids sukker grønne basilikumblade eller enden frisk krydderurt lidt parmesanost Kog rødbederne møre, ca minutter, skyl dem med koldt vand og gnub derefter skallen af dem man får meget røde hænder, men det kan vaskes af. Mens de koger, blandes dressingen af olie, vin, balsamico, krydderier og hvidløgsfeddet, der presses en ekstra gang, så det primært er saften og ikke stumper af hvidløget, der kommer i dressingen. Bland ingredienserne, tilsæt hakket basilikum og smag til. Før servering pensles tallerkenerne med dressingen. Skær rødbederne i helt tynde skiver, og fordel dem på tallerkenerne, og pensl på ny oven på. Høvl skiver af parmesan med kartoffelskrælleren hen over rødbederne eller brug rivejernet pynt med nogle ekstra grønne blade, og server evt. med et par skiver ristet brød til. Retterne her tager lidt tid at lave. Til gengæld bliver gryderetten nærmest kun bedre næste dag, så da er der hurtigt mad på bordet. Velbekomme! 18 V I LEJERE

19 NAVNE ////// OKSE I ØL MED LUFTIG SELLERI 1 stykke oksebov eller lignende udskæring, ca.1,3 kg 2 løg, groft hakket 6-8 fed hvidløg, skåret i mindre stykker 1 gulerod, skåret i skiver ½ selleriknold, her bruges lige under halvdelen skåret i mindre stykker, resten til tilbehøret 2 cm ingefærrod, skåret i skiver 1 porre, i skiver 1 stærk chili en håndfuld rosiner lidt olie og lidt smør salt og peber 5-6 cm lakridsrod 2 stjerneanis 50 cl øl af en fyldig type vand 2-3 skefulde æblegelé eller anden gelé Varm smør og olie op i en stor gryde, brun kødet på alle sider, og krydr det med salt og peber. Tag kødet op, og kom løg og halvdelen af hvidløget i gryden. Lad det stege lidt, og tilsæt så ingefær, selleri og gulerod. Efter endnu et par minutter hældes øllet i gryden. Lad det skumme af, og kom nu resten af hvidløget, chilien, porren, krydderierne og rosinerne i gryden. Hæld en halv liter vand ved, læg låg på gryden, og lad det nu stå og simre og dufte de næste timer. Vend kødstykket en gang imellem. Hvis væskestanden falder for meget i gryden, spædes op med mere vand. Kort før servering smages saucen om kødet til med salt og peber og evt. gelé, hvis den er lidt for bitter. Kan også justeres med lidt fløde eller cremefraiche. IMENS LAVES SELLERITILBEHØRET: Resten af sellerien 2 æg salt og peber revet muskatnød lidt smør lidt sellerivand ½ dl sødmælk el. fløde eller 2-3 spsk. cremefraiche Sellerien deles, så to tredjedele skæres i terninger og koges med lidt citronsaft i en gryde vand. Det tager minutter, før de er møre. Resten skæres i trekanter, ca. ½ cm tykke, der koges i 3-4 minutter. De må ikke koge færdig. Del æggene og pisk hviderne stive. De kogte selleritern blendes med salt, peber og muskatnød, en klat smør og noget mælk, fløde eller cremefraiche. Dernæst piskes æggeblommerne i, og pisk nu så længe, at det virker luftigt. Tilsæt evt. mere mælk/fløde. Vend de stiftpiskede æggehvider i massen, og fordel halvdelen i muffinforme eller portionsforme. Prop selleritrekanterne ned i selleridejen, og fordel resten af denne over de faste stykker. Kom en lille klat smør på toppen af hver portion, og sæt formene i ovnen ved grader, godt 20 minutter før de skal serveres. Æggene får sellerimassen til at hæve som ved en sufflé, men ligesom med suffleer falder den også hurtigt sammen igen, når den kommer ud af ovnen, så de skal direkte på bordet, når de er klar. Som lidt frisk modvægt til kød, sovs og selleripuffer kan man servere en salat af rødkål med æblestykker og ristede pinjekerner. Snittet, blancheret rødkål vendes med balsamico, blandes med æbletern og ringe af forårsløg og serveres med ristede pinjekerner. 60 år Formanden for Lejernes LO i Vejen, Anna Marie Nissen, fyldte 60 år torsdag den 18. oktober Anna Marie Nissen har været aktiv i lejerarbejdet i 14 år. Dengang i 1993 blev hendes mand, Carl Erik Jørgensen, valgt som formand og Anna Marie Nissen blev bestyrelsesmedlem. Det betød en et kraftigt aktivitetsløft i afdelingen, som bl.a. fik eget kontor og træffetid i SiD s hus. Da Carl Erik Jørgensen døde i 2004 efterfulgte hun ham som formand. Anna Marie Nissen er indbegrebet af LLO i Vejen, der nu er blevet sammenlagt med tre nabokommuner. Men Anna Marie Nissen har aldrig bidt sig fast i geografien, når det gælder om at forsvare sine medlemmers sag. Hvis en lejer i Esbjerg eller Kolding meldte sig ind i Vejen og havde behov for hjælp, så var Anna Marie på pletten. Altid på sin lejers side, altid forberedt og altid med perspektivet for øje, at hvis vi ikke står vagt om lejernes rettigheder, hvordan skal det så gå? Og så er hun saglig. Denne blanding af gode egenskaber har gjort livet svært for udlejere, der ikke havde orden i papirerne. Mange lejere har derfor meget at takke Anna Marie for. Hun tager gerne kampen på deres vegne, også selvom det giver gnister og koster skældsord. Truslerne tager hun også med. Drivkraften er hendes sociale harme, når medmennesker bliver udnyttet og trådt på. I den forstand er Anna Marie Nissen stadig ung, aktiv og med hjertet på rette sted. Anna Marie Nissen har været medlem af hovedbestyrelsen i Lejernes LO siden Derudover har hun i en årrække været bestyrelsesmedlem i det syd - og sønderjyske af først kredsen - nu regionen. KjH VI LEJERE 19

20 LEJERNES LO ////// AF KJELD HAMMER Maskinel Magasinpost ID-nr Lejerforeningen i Esbjerg er et kendt hjørne i bybilledet. Esbjerg på vej ind i LLO Først vendte Århus tilbage til Lejernes LO. Nu er Esbjerg måske også på vej. I hvert fald har Lejerforeningen for Esbjerg og Omegn beslutningen på dagsordenen, når den holder generalforsamling den 5. februar næste år. Det sker samtidig med, at lejerforeningens formand, Arne Rehné, trækker sig fra formandshvervet og bestyrelsesarbejdet på grund af svigtende helbred. Afsender: Franzen portoservice ApS Postboks Pandrup 550 MEDLEMMER Arne Rehné har i sine 7 år som formand udført et stort arbejde for lejerforeningen under ikke helt lette forhold. Han kom udefra og direkte ind på formandsposten, da hans forgænger trak sig på grund af sygdom. Nu går Arne Rehné, der er førtidspensionist, af samme grund. Ved hans afgang har foreningen 550 medlemmer i landets femtestørste by. De er stammen i en gammel og traditionsrig lejerforening, der holder til i Storegade 81 midt i Esbjerg. Her er der både kontorer, køkken og mødelokale. For to år siden kunne lejerforeningen holde 60 års jubilæum. KONSTANT 60 SAGER Vi har en forening, som der står respekt om i Esbjerg. Kontoret er åbent to timer hver tirsdag og torsdag - ofte med kø - og vi har konstant 60 sager under behandling, fortæller Arne Rehné. Men problemet er, at vi er alt for få om arbejdet. Formandshvervet er i dag nærmest et fuldtidsjob og nu synes jeg altså, jeg har gjort min borgerpligt. For et års tid siden indgik vi en samarbejdsaftale med Jørgen D. Arne Rehné: Bestyrelsen er enig. Vi tilslutter os LLO. Jensen i Lejernes LO og jeg er helt tryg ved, at aftalen til februar bliver afløst af en egentlig tilslutning. Vi skulle jo gerne bestå i mange år endnu. Medlemstallet og antallet af sager viser, at der i høj grad er brug for os. Bestyrelsen er enig om tilslutning til Lejernes LO og jeg har redegjort for sagen i vores lokale medlemsblad. Jeg har bl.a. sagt, at fuldt medlemskab af LLO er optimalt for os. Så det kommer i hvert fald ikke bag på medlemmerne. Skal vi bestå fremover, er det simpelthen en nødvendighed. Det er vores eneste alternativ til i dag. Vi har i Esbjerg vores egen måde at drive arbejdet på, og det er jeg sikker på kan fortsætte. Og som LLO siger: Jo flere vi står sammen, jo stærkere er vi! Arne Rehné opfordrer evt. emner til bestyrelsen til allerede nu at melde sig. Og medlemmerne opfordres til at møde talrigt op på den kommende generalforsamling. VI LEJERE Udgiver, ekspedition og annoncer: Lejernes Landsorganisation Reventlowsgade 14, 1651 Kbh. V Tlf.: Fax: Her modtages henvendelser vedrørende abonnement. Ansv. redaktør: Kjeld Hammer (DJ) Deadline for næste nummer: Fredag den 11. januar 2008 Udkommer fire gange årligt: februar, maj, august, november Oplag: Tryk: Color Print/Franzen Layout: xtern design

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv.

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning (se vedhæftede) 3. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 SoftSuitCase ApS Baggrund I forbindelse med et udvidet samarbejde mellem SoftSuitCase ApS på den ene side og Brandstrup Travel

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere