it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink"

Transkript

1 it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

2

3 IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder

4 Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling og innovation It-ledelsen prioriterer ikke innovation It s betydning for innovationsprocesserne undervurderes Investeringernes fordeling ændres ikke Nødvendigt med prioritering af de videncentriske processer Ledelse af it CEO s ser ikke teknologiens muligheder CIO ens rolle er i høj grad strategirettet De it-strategiske processer er stadig umodne De rette ledelsesdiscipliner skal være i fokus It-organisationens processer og metoder Professionaliseringen tager fart, og giver resultater Der er uudnyttede effektiviseringspotentialer i ITSM

5 RESULTATER Ingen tvivl om at it giver effektiviseringsresultater. Mindre markante er resultaterne dog på innovationsevnen og medarbejderparametrene. Måleområder for resultatindikatorerne i IT i praksis Private: Effektivisering, innovation, agilitet, marked/kunder og medarbejdere Resultater som følge af it-anvendelse (private) Marked / Kunder Agilitet Innovation Effektivisering Effektivisering af interne processer Effektivisering af eksterne processer Nye arbejdsprocesser (procesinnovation) Nye produkter/ serviceydelser (produktinnovation) Større forandringsevne for organisationen Hurtigere time-tomarket Hurtigere kundebetjening Større kundeloyalitet 10% 12% 10% 19% 16% 21% 36% 31% 38% 32% 36% 30% 43% 49% 53% 54% Den finansielle sektor er suveræn højdespringer blandt brancherne i den private sektor Medarbejdere Mere kompetente medarbejdere Større medarbejdertilfredshed 12% 7% 42% 45% Høj grad Nogen grad 0% 20% 40% 60% 80% 100%

6 BEST PRACTICE IT i praksis benytter resultatindikatorerne til at inddele virksomhederne i tre resultatkategorier. Den bedste kategori benævnes best practice-virksomhederne. Resultatindikatorer Samlet set eller for de enkelte måleområder BEST PRACTICE ca. 1/3 Midterkategori ca. 1/3 WORST PRACTICE ca. 1/3 Andel af best practice-virksomheder i brancher og i den offentlige sektor Finansiering 64% Offentlige Private Handel og service Fremstilling Stat Ikke-sammenlagte kommuner Sammenlagte kommuner 14% 30% 30% 39% 45% 0% 20% 40% 60%

7 BEST PRACTICE De gode resultater i best practice-virksomhederne er ikke tilfældige. Indsatser, prioriteringer og værktøjsanvendelse varierer meget. Karakteristika hos best practice performers (private) Høj grad af organisatorisk forandring 13% 73% Høj grad af medarbejder- og lederudvikling 11% 59% Har formaliseret koordinering af projekter (programledelse) 42% 88% Systematiske og kvantificerede vurderinger af it-projekter 16% 57% Planlægger it-arkitektur ud fra forretningsstrategi 58% 94% Foretager regelmæssige målinger af brugertilfredshed 27% 61% Har relationship managers 4% 29% Anvender ITIL eller lignende It-ledelsen arbejder i høj grad strategisk Høj modenhed i it-governance 12% 20% 22% 43% 51% Best practice 67% performers Worst practice performers 0% 20% 40% 60% 80% 100%

8 Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling og innovation It-ledelsen prioriterer ikke innovation It s betydning for innovationsprocesserne undervurderes Investeringernes fordeling ændres ikke Nødvendigt med prioritering af de videncentriske processer Ledelse af it CEO s ser ikke teknologiens muligheder CIO ens rolle er i høj grad strategirettet De it-strategiske processer er stadig umodne De rette ledelsesdiscipliner skal være i fokus It-organisationens processer og metoder Professionaliseringen tager fart, og giver resultater Der er uudnyttede effektiviseringspotentialer i ITSM

9 INNOVATION OG PRODUKTUDVIKLING Innovation vurderes som helt afgørende for at realisere forretningsstrategierne, men it-ledelsen har ikke samme prioritering som forretningsledelsen. Prioritering af innovation som løftestang til realisering af forretningsstrategi (private) Forretningsansvarlige 40% 54% 3. vigtigste element It-ansvarlige 39% 47% 6. vigtigste element 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Prioritering af forretningsprocessen produktudvikling (private) Forretningsansvarlige 31% 55% I høj grad It-ansvarlige 30% 30% I nogen grad 0% 20% 40% 60% 80% It-understøttelsen af forretningsprocessen produktudvikling (private) It-understøttelse af produktudvikling 5% 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

10 It-ledelsen prioriterer ikke innovationsprocesserne så højt som forretningsledelsen. Samtidig undervurderer de it-ansvarlige it s betydning for innovationsprocesserne. Prioritering af innovationsprocesser og it s betydning for disse (private) Opsamling af viden fra medarbejdere 59% 72% 97% Opsamling af viden fra kunder 62% 81% 91% Processer for anvendelse af viden i udviklingen af nye produkter og processer 40% 56% 83% Opsamling af viden fra leverandører og andre samarbejdspartnere 50% 66% 67% Forretningsansvarlige Opsamling af viden fra forskning/videnskab 21% 38% 49% It-ansvarlige Its betydning 0% 20% 40% 60% 80% 100%

11 De virksomheder, der vægter it højt ift. innovationsprocesserne, opnår bedre resultater af deres it-optag. Virksomheder med høj prioritering af it i innovationsprocesser (private) Opsamling af viden fra kunder 13% 33% Opsamling af viden fra leverandører og andre samarbejdspartnere 4% 28% Opsamling af viden fra medarbejdere 16% 26% Processer for anvendelse af viden i udviklingen af nye produkter og processer Opsamling af viden fra forskning/videnskab 2% 4% 6% 24% Best practice performers Worst practice performers 0% 20% 40%

12 Investeringerne i it-systemer fordeler sig næsten ens fra år til år. Vigtigt at investeringerne prioriteres ud fra forretningsmæssige målsætninger. Fordeling af it-investeringer i 2005 (private)

13 De fleste investeringer går til de områder hvor den nuværende itunderstøttelse er bedst

14 Det er nødvendigt at prioritere de videnscentriske processer, investeringsmæssigt og med hensyn til generelt fokus

15

16 It ligger i bunden når det gælder medarbejderudviklingindsatsen. Samtidig er brugernes værktøjskompetence et væsentlig barriere for it-implementering og it-optag i organisationen Elementer i HR-strategi og leder-/medarbejderudvikling Kompetenceudvikling inden for faglige områder 80% 83% Medarbejderens/lederens evne til at tilpasse sig forandringer 65% 75% Fastlæggelse af personlige mål i relation til virksomhedens strategi 59% 69% Kompetenceudvikling inden for forretningsprocesser 53% 68% Kompetenceudvikling inden for it og it-værktøjer 60% 69% E-læring som støtte for kompetenceudvikling 11% 32% Private Offentlige 0% 20% 40% 60% 80% 100%

17 Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling og innovation It-ledelsen prioriterer ikke innovation It s betydning for innovationsprocesserne undervurderes Investeringernes fordeling ændres ikke Nødvendigt med prioritering af de videncentriske processer Ledelse af it CEO s ser ikke teknologiens muligheder CIO ens rolle er i høj grad strategirettet De it-strategiske processer er stadig umodne De rette ledelsesdiscipliner skal være i fokus It-organisationens processer og metoder Professionaliseringen tager fart, og giver resultater Der er uudnyttede effektiviseringspotentialer i ITSM

18 CIO en forstår forretningen bedre, end direktøren forstår teknologiens muligheder. Det er afgørende, at den nødvendige viden er til stede i beslutningsprocesserne. Forretningsledelsens vurdering af it-ledelsen Forstår virksomhedens forretningsstrategi Forstår forretningens situation og deltager kompetent i diskussioner heraf 91% 92% 89% 87% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Private Offentlige Kun hver 10. it-ansvarlige vurderer, at forretningsledelsen i høj grad deltager kompetent i diskussioner om teknologiens muligheder It-ledelsens vurdering af forretningsledelsen Kan klart formidle virksomhedens forretningsstrategi 80% 93% Forstår de teknologiske muligheder og deltager kompetent i diskussioner heraf 55% 61% Private Offentlige 0% 20% 40% 60% 80% 100%

19 CIO en arbejder i stigende grad med strategi og forretningsudvikling og bruger kun i begrænset omfang sin tid på operationelle opgaver. Samtidig løftes CIO en organisatorisk. Opgaver, som i høj grad optager de it-ansvarlige (private) It-strategisk planlægning 54% Operationelle Strategiske Forretningsudviklingens it-elementer Relationship management (ml.forretning og it) Drift og vedligehold af systemer Drift og vedligehold af infrastruktur 11% 12% 32% 43% Brugersupport 11% 0% 20% 40% Fokus på IT Service Management, fx gennem ITIL, frigør ressourcer i itfunktionen, som kan rettes mod værdiskabelse for forretningen It-ansvarlige med direktørtitel 40% 35% % 20% 11% 4% 0% Offentlige Private

20 Stor forskel i modenheden i de it-strategisk processer. It er afgørende for konkurrenceevnen, så det er ikke længere en strategisk valgmulighed at have et rent teknologisk fokus på it. Modenhedsniveauer for det it-strategiske arbejde (private)

21 IT-FUNKTIONEN VS. FORRETNINGEN It-funktionen er i højere grad drivende for forretningsudviklingen i de private virksomheder. Hvor ligger det primære opgaveansvar i it-funktionen eller i forretningsenhederne? Offentlige Private Analyse/design af forretningsprocesser Program/projektledelse Forretningsudviklingens it-elementer Relationship management Analyse/design af forretningsprocesser Program/projektledelse Forretningsudviklingens it-elementer Relationship management 27% 48% 55% 53% 70% 67% 76% 76% 73% 52% 45% 47% 30% 33% 24% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Opgaveansvaret primært i it-funktionen Opgaveansvaret primært i forretningsenhederne

22 IT-ORGANISATIONEN TRE ARKETYPER Reaktionær Proaktiv - Visionær

23 DE SEKS GENERISKE LEDELSESDICIPLINER I DEN VISIONÆRE IT-ORGANISATION Forretningsudvikling It-governance Forretnings og it-arkitektur It-governance har fokus på de strukturer og processer, der sikrer, at virksomheden fastlægger strategier for it-anvendelsen, og som gør, at disse implementeres og løbende justeres og koordineres. It-direktøren og itorganisationen skal tage ansvar for it-strategiske processer og it-governance-organer og bidrage til Forretnings- og it-arkitektur har realisering af strategierne. fokus på, hvilke forretningsprocesser og hvilken it-anvendelse virksomheden løbende skal have for at understøtte strategierne. Itdirektøren og it-organisationen skal udvikle og forandre informationsanvendelsen og forretningsprocesserne i virksomheden, herunder have dyb forståelse for, hvilke muligheder og begrænsninger den nuværende og planlagte arkitektur giver for realisering af virksomhedens strategier og processer. Forretningsudvikling har fokus på, hvordan man som virksomhed kan skabe værdi for kunderne på en lønsom måde, og hvilke løftestænger der skal bringes i spil for at realisere virksomhedens strategiske beslutninger. It-direktøren, og eventuelt udvalgte medarbejdere fra it-organisationen, skal deltage i udvikling af forretningsstrategien. De tre discipliner skal være højt på dagsordenen i forretningsledelsen

24 DE SEKS GENERISKE LEDELSESDICIPLINER I DEN VISIONÆRE IT-ORGANISATION Strategisk sourcing Program- og projektledelse It-service management It-service management har fokus på de taktiske og operationelle processer, der skal til for at levere den kortsigtede og langsigtede service, virksomheden har besluttet sig for. Itdirektøren og it-organisationen skal sikre effektive serviceprocesser, der leverer på aftalte og dokumenterbare serviceniveauer. Program- & projektledelse har fokus på at levere de forandringer, der skal til for at realisere virksomhedens strategier samt ændringer i arkitekturen. It-direktøren og itorganisationen skal lede og gennemføre programmer og projekter. Strategisk sourcing har fokus på optimering af kompetencefordelingen mellem interne og eksterne aktører. It-direktøren og it-organisationen skal løbende arbejde med optimering af kompetencefordelingen og med ledelse af relationen til leverandører og samarbejdspartnere. Mange it-organisationer har en udfordring i at sikre, at de tre nederste discipliner ikke optager alle ressourcerne

25 Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling og innovation It-ledelsen prioriterer ikke innovation It s betydning for innovationsprocesserne undervurderes Investeringernes fordeling ændres ikke Nødvendigt med prioritering af de videncentriske processer Ledelse af it CEO s ser ikke teknologiens muligheder CIO ens rolle er i høj grad strategirettet De it-strategiske processer er stadig umodne De rette ledelsesdiscipliner skal være i fokus It-organisationens processer og metoder Professionaliseringen tager fart, og giver resultater Der er uudnyttede effektiviseringspotentialer i ITSM

26 Professionaliseringen af it-processerne får momentum, men der er langt endnu Brug af formelle, strukturerede processer indenfor ITSM Organisering af it-service og support omkring service desk Registrering og dokumentation af alle henvendelser 58% 56% 51% 50% Udarbejdelse og test af recovery-planer til brug ved katastrofer 14% 34% Fastlæggelse af sikkerhedspolitikker og sikring af overholdelse Registrering og dokumentation af infrastrukturen 34% 33% 37% 48% Planlægning og introduktion af nye releases Håndtering og dokumentation af ændringer i infrastrukturen Problemløsning med vægt på lokalisering af grundlæggende fejlårsager Måling og optimering af tilgængelighed (oppetider, svartider) 17% 32% 32% 27% 28% 31% 24% 24% Udarbejdelse af servicekataloger og indgåelse af SLA Proaktiv vurdering af it-kapacitetsbehov Beregning og dokumentation af totalomkostningerne for itydelser 23% 21% 14% 17% 14% 10% Private Offentlige 0% 20% 40% 60% 80%

27 Også hvad angår forudsætningerne for leveringen og udviklingen af en professionel it-service... Styringsværktøjer i it-organisationerne Service Management 80% Nogen grad Høj grad 60% 40% 36% 38% 20% 25% 40% 21% 19% 0% 25% 26% 15% 18% 12% 8% Private Offentlige Private Offentlige Private Offentlige Har service levels for alle internt producerede it-ydelser Har service levels for alle eksternt producerede it-ydelser Anvender ITIL eller lignende standard for it-service-management

28 Også hvad angår forudsætningerne for leveringen og udviklingen af en professionel it-service... Styringsværktøjer i it-organisationerne - Arkitektur 100% Nogen grad Høj grad 80% 60% 47% 42% 46% 40% 43% 20% 26% 18% 32% 25% 0% Private Offentlige Private Offentlige Har fælles ramme og metode for udarbejdelse og vedligeholdelse af it-arkitektur Planlægger arkitektur ud fra forretningens strategier og målsætninger

29 Også hvad angår forudsætningerne for leveringen og udviklingen af en professionel it-service... Styringsværktøjer i it-organisationerne - Målinger 60% Nogen grad Høj grad 40% 25% 28% 33% 22% 20% 20% 17% 29% 0% 16% 23% 23% 19% 13% 13% 9% 8% 5% Private Offentlige Private Offentlige Private Offentlige Private Offentlige Foretager regelmæssige målinger af brugertilfredshed Bruger benchmark til at vurdere kvalitet og effektivitet af egen it (drift, support og udvikling) Foretager regelmæssige målinger af kundetilfredshed Gennemfører systematiske og kvantificerede vurderinger af den effekt (værdi), itprojekter giver virksomheden

30 ITIL GIVER EFFEKT I DE PRIVATE VIRKSOMHEDER Professionel it service management frigiver ressourcer til at skabe forretningsværdi. Anvendelse af ITIL eller tilsvarende standard for it service management i best practice-virksomhederne (private) Innovation 17% 56% Marked/kunder 33% 65% Agilitet Effektivisering 29% 36% 59% 59% De, som anvender ITIL, opnår markant bedre forretningsresultater Medarbejdere Lavt barriereniveau ved it-implementering 13% 19% 25% 47% Fokus på Service Mangement frigør ressourcer til mere langsigtede og strategiske initiativer 0% 20% 40% 60% Benytter i høj grad ITIL eller tilsvarende standard for ITSM Benytter ikke ITIL eller tilsvarende standard for ITSM

31 EFFEKTIVISERING VIA ITIL KRÆVER SÆRLIGT FOKUS De offentlige virksomheder skal i højere grad bruge ITIL som værktøj til at implementere traditionelle effektiviseringstiltag.

32 Spørgsmål og kommentarer

33 Kontaktinfo Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé Århus N Tlf Fax Direkte Mobil Jacob Fink Konsulent

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

Udløs potentialet i informationsteknologien gennem fokus på innovation og transformation. Underdirektør Ejvind Jørgensen Business Transformation

Udløs potentialet i informationsteknologien gennem fokus på innovation og transformation. Underdirektør Ejvind Jørgensen Business Transformation Udløs potentialet i informationsteknologien gennem fokus på innovation og transformation Underdirektør Ejvind Jørgensen Business Transformation Agenda Forretningsudvikling og Innovation It-organisationens

Læs mere

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI HVAD SKAL DER TIL FOR AT LYKKES MED DIGITAL BORGER KOMMUNIKATION? EJVIND JØRGENSEN, DIREKTØR, EJJ@RAMBOLL.COM, +4551617871 TORSDAG DEN 24. APRIL 2014 TEMAER Fakta

Læs mere

Øget produktivitet. med it-støttede arbejdsprocesser. Med inspiration fra Lean-værktøjskassen. Manager Bo Nielsen bni@r-m.com, +45 29 48 82 74

Øget produktivitet. med it-støttede arbejdsprocesser. Med inspiration fra Lean-værktøjskassen. Manager Bo Nielsen bni@r-m.com, +45 29 48 82 74 Øget produktivitet med it-støttede arbejdsprocesser Med inspiration fra Lean-værktøjskassen Manager Bo Nielsen bni@r-m.com, +45 29 48 82 74 Management Consulting Forandringens dilemma nye it-systemer gør

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Forretningsorienteret it-governance

Forretningsorienteret it-governance Forretningsorienteret it-governance Midlet til forretningsorienteret it-anvendelse af chefkonsulent Bo Lind, BLI@a-2.dk og chefkonsulent Steen Bruno Hansen, STBH@a-2.dk, A-2 A/S Der hviler i dag et meget

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Hvor er Call Centrets serviceaftaler?

Hvor er Call Centrets serviceaftaler? Hvor er Call Centrets serviceaftaler? v. Ole Westergaard Westergaard CSM om Westergaard CSM Westergaard CSM er markedsledende rådgivere indenfor Customer Service Management (CSM). Vi udvikler kundeserviceorganisationer

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Sammendrag af seminaret

Sammendrag af seminaret Sammendrag af seminaret Metier inviterede til seminar om innovation og porteføljestyring 3 centrale statements fra seminaret: Poor Coordination and control of multiple initiatives in organisation er en

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER

STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER White paper Udvalgte konklusioner fra Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT i praksis 2014 Rambøll og DANSK IT udgav den 27. august 2014 rapporten Business

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

Hver tredje føler sig ikke tryg ved digital kommunikation med det offentlige

Hver tredje føler sig ikke tryg ved digital kommunikation med det offentlige Hver tredje føler sig ikke tryg ved digital kommunikation med det offentlige Selvom flertallet af danskerne (5 pct.), sidst de anvendte digital selvbetjening, følte sig trygge, gør dette sig ikke gældende

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI Maj Maj 2016 2016 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 1 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 2 AGENDA Kort om mig Kort om KEA ITSM-projektet Lessons learned Videre med ITIL og ITSM Spørgsmål KØBENHAVNS

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Det rette fundament for procesforbedringer

Det rette fundament for procesforbedringer Whitepaper Det rette fundament for procesforbedringer En beskrivelse af TIPA modenhedsmålinger Af Jørgen Letager Hansen Introduktion Danske IT organisationer har udviklet og implementeret IT Service Management

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

2Adecco. IT Consulting

2Adecco. IT Consulting 2 Svært ved at rekruttere rutinerede IT-specialister? Ikke længere... IT er i dag så specialiseret, at det kan være svært for mange virksomheder at besætte vigtige IT-funktioner. Det gælder både for faste

Læs mere

Whitepaper. Udvalgte konklusioner fra Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT i praksis 2015

Whitepaper. Udvalgte konklusioner fra Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT i praksis 2015 Whitepaper Udvalgte konklusioner fra Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT i praksis 2015 Rambøll og DANSK IT udgav den 25. august 2015 rapporten Business Technology: strategi, trends

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategi 2016 1 Indledning Greve Kommune skaber sammen med borgere og virksomheder rammer for et attraktivt og udviklende fællesskab. Denne overordnede kerneopgave danner rammen for arbejdet

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Regnskab på deltid Værdiskabende skatteregnskab for landmænd

Regnskab på deltid Værdiskabende skatteregnskab for landmænd 2008 Regnskab på deltid Værdiskabende skatteregnskab for landmænd Projekt regnskab til deltidslandmænd har til formål at undersøge, hvordan man i Dansk Landbrugsrådgivnings regi kan tilbyde rådgivningscentrene

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Claus Petersen Sr. Partner Technology Advisor, Core Infrastructure cpeters@microsoft.com Microsoft Danmark

Claus Petersen Sr. Partner Technology Advisor, Core Infrastructure cpeters@microsoft.com Microsoft Danmark Claus Petersen Sr. Partner Technology Advisor, Core Infrastructure cpeters@microsoft.com Microsoft Danmark Topledelsen vil fremover fortsætte med at øge kravene til, at it-organisationen og især itledelsen

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Tonny Pedersen Senior Konsulent

Virksomhedspræsentation. Tonny Pedersen Senior Konsulent Virksomhedspræsentation Tonny Pedersen Senior Konsulent Virksomhedsprofil Konsulentfirma med fokus på: Træning og Uddannelsesprogrammer Learning Management Systems (LMS) IT Service Management (ITSM) Customer

Læs mere

LetBlanket. EDS - Netværksmøde om bølge 4 d. 23.og 24 februar 2015 25-02-2015 1

LetBlanket. EDS - Netværksmøde om bølge 4 d. 23.og 24 februar 2015 25-02-2015 1 LetBlanket EDS - Netværksmøde om bølge 4 d. 23.og 24 februar 2015 25-02-2015 1 Punkter 1. Blanketterne baggrund og problemstillinger i dag 2. LetBlanket-projektet hvad går det ud på? 3. Resultater hvad

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene Bilag 1 - a 1 Ét hospital Der samarbejdes koordineres om it i DNU inden for områder hvor øget forretningsværdi eller reducerede omkostninger kan realiseres 2 It styring er en ledelseopgave DNU ledelsen

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Ole Westergaard, partner

Ole Westergaard, partner Ole Westergaard, partner Kort fortalt Hvem er Westergaard? Steen Sverker Nilsson Partner Ole Westergaard Stifter og partner Vi er ca. 20 medarbejdere ITIL for alle? ITIL for alle? ITIL kom til verden i

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken Opgavebeskrivelse Professionalisering af flextrafikken En gap-analyse af flextrafik-branchen i Nordjylland Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner til fremtidige indsatser Opgavebeskrivelsen omfatter:

Læs mere

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2 OS2 organisering Forslag til governance for OS2 Governance for OS2 Generalforsamling Bestyrelse Forretningsudvalg Koordinationsudvalg Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Governance

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Udfordringer i styring og overblik over processer. Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard 20. oktober 2004

Udfordringer i styring og overblik over processer. Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard 20. oktober 2004 Udfordringer i styring og overblik over processer Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard 20. oktober 2004 Processer i en Excellence sammenhæng 2 Indsats Resultater Medarbejdere Medarbejderresultater

Læs mere

Continual Service Improvement. Målinger for at skabe forankring og værdi

Continual Service Improvement. Målinger for at skabe forankring og værdi Continual Service Improvement Målinger for at skabe forankring og værdi Agenda Continual Service Improvement hvad for en fisk? Forankring af serviceforbedringer Hvor begynder vi, og hvordan holder vi fast?

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Start af ny business case undersøgelse - vil trenden fortsætte?

Start af ny business case undersøgelse - vil trenden fortsætte? Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 28. april 2016 20:56 Til: Martin J Ernst Emne: April nyhedsbrev

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Effektivitet med kunden i fokus

Effektivitet med kunden i fokus Effektivitet med kunden i fokus Hvordan en moderniseringsproces i organisationen har skabt øget effektivitet, bedre service og en mere inspirerende arbejdsplads i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Casebeskrivelse

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen IT Service Management (ITIL) i en agil verden Lars Zobbe Mortensen Om Lars It service management konsulent ITIL ekspert og underviser Projekt leder PRINCE2 agile og underviser Tidligere leder for udviklings

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris.

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris. STRATEGI 2020 I JN Data har vi lanceret en strategi med et kommercielt sigte. Med strategien har vi en klar ambition om, at vi i 2020 er en one stop shop for vores kunder. Det betyder, at vi finder vi

Læs mere

Vi vil skabe værdi. I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere

Vi vil skabe værdi. I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere STRATEGI 2018 2 STRATEGI 2018 Vi vil skabe værdi I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere og ejere 40.000 danske landmænd. Det gør vi ved at levere den

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Din organisation og dine mennesker skal være med!

Din organisation og dine mennesker skal være med! Din organisation og dine mennesker skal være med! ITIL V3 kompetenceplanlægning Johnny Jensen Service & Support Forum Service & Support Forum ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

IT Governance-anbefalinger Fagrådet for IT Governance og Management DIT - DANSK IT

IT Governance-anbefalinger Fagrådet for IT Governance og Management DIT - DANSK IT -anbefalinger 2012 Fagrådet for og Management DIT - DANSK IT Indhold 1. e r mellem forretningsstrategien og it-strategien 3 2. 4 3. 5 4. Risikostyring, 7 5. 7 -anbefalinger er en integreret del af Corporate

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Organisatorisk modenhed. Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009

Organisatorisk modenhed. Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009 Organisatorisk modenhed Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009 Præsentation af Lægemiddelstyrelsens rejse og værktøjer - Mikael Skilbreid & Sine Søgaard, Lægemiddelstyrelsen Dialogværktøjet

Læs mere

Service management er en direktionssag hvad betyder det for IT-organisationen?

Service management er en direktionssag hvad betyder det for IT-organisationen? 1 Service management er en direktionssag hvad betyder det for IT-organisationen? Kristian Hjort-Madsen, BEC Direktør - Kompetencer, Arkitektur & Drift IT Service Management 2015 Roskilde, den 29. oktober

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Sammenhængende logistik

Sammenhængende logistik Sammenhængende logistik Session ved Netværksdage for sygehusbyggeri Esben Madsen, Region Midt, 1/9 2015 Jimmy Parbst, Region Hovedstad www.regionmidtjylland.dk Sammenhængende logistik - Afrapportering

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Strategi. Strategi. Strategi-skoler. Udvikling og styring af en virksomhed

Strategi. Strategi. Strategi-skoler. Udvikling og styring af en virksomhed Strategi Udvikling og styring af en virksomhed Strategi Hvad er felttogets mission? På hvilken slagmark skal slaget stå? Hvad er fjendens styrke? Hvilke stridskræfter skal benyttes? Hvorledes sikres forsyningslinierne?

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

IT Service Management. Orker I Fyn?

IT Service Management. Orker I Fyn? IT Service Management på fynsk Orker I Fyn? Servicemangement på fynsk Organisering: Borgmesterforvaltningen By- og Kulturforvaltningen Børn- og Ungeforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv Dorte Stigaard, direktør Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? at reformere sundhedssektoren at gøre det bedre

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Århus Kommune. IT Service og Support ! " #

Århus Kommune. IT Service og Support !  # !""#$%%&!" # Resume Det er meget uforståeligt, at der nu foreligger en byrådsindstilling, der indebærer, at hovedparten af IT-SOS opgaver fremover placeres hos eksterne leverandører, og at resten af de

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Værdikæde mindset og praksis

Værdikæde mindset og praksis Værdikæde Hvad er udfordringen? Udviklingsprojekter gennemføres som oftest ift. enkeltstående udviklingsbehov Resultaterne står tilbage som fragmentariske Udviklingsprojektets deltagere bliver mere kompetente,

Læs mere