Græs er ikke bare græs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Græs er ikke bare græs"

Transkript

1 NR. 3 JUNI A-kassen samles i Trekronergade fra 1. august side 7 Altaner er også tømrerarbejde Græs er ikke bare græs På golfbanen i Dyrehaven kæler greenkeeperne for de mange baner med grønt græs, fortæller tillidsmand Nicolaj R. Jørgensen. Side 14 Lærepladssvigt på Cityringen Side 3 Ingen tager ansvar for polsk dødsulykke Side Varmen under jorden Side 16 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade Valby

2 Er næste skridt at nedlægge a-kasserne? En stemme på de borgerlige kan betyde enden på a-kasserne, som vi kender dem i dag. AF SØREN ANDERSEN, LEDER AF A-KASSEN I BJMF leder NYHEDSBREV Tilmeld dig nyhedsbrevet fra fagforeningen. Få nyheder, aktiviteter, faglige meddelelser med mere fra fagforeningen direkte i din mailboks og hold dig ajour. Det kræver bare to klik på hjemmesiden Regeringen har i sin sidste periode forringet velfærden for de mange, der er medlem af a-kassen og fagforeningen. De påstår, at disse besparelser på velfærden er med til at redde vores velfærdssamfund. De har forkortet dagpengeperioden, fordoblet genoptjeningskravet, forringet mulighederne for uddannelse og supplerende dagpenge, forlænget efterløns- og pensionsalderen samt forringet fradraget for fagforeningskontingentet. Spørgsmålet er nu: hvor vil de finde pengene til flere skattelettelser til de velbjærgede? Det kunne foregå på den måde, at staten etablerer en statslig a-kasse for at fjerne dem fra fagforeningen. Næste skridt kunne være at afskaffe den statslige a-kasse, hvorefter alle overgår til kontanthjælp over en årrække, mens de der har råd, kan forsikre sig mod ledighed. Et sådant skridt kan åbne den borgerlige regerings ønske, om at: debat Svække dansk fagbevægelse og den danske model. Skabe en stor gruppe af arbejdsløse, som ingen penge får og derfor er villige til at tage arbejde til en meget lavere løn. Staten kan spare så mange penge, at der igen kan gives store skattelettelser til de rigeste. Kontanthjælpen er afhængig af husstandsindkomst og formueforhold. Derfor kan det forventes, at omkring 1/3 af medlemmerne i fagforeningen, der i dag er ledige, slet ikke kan få kontanthjælp, idet de har formue i form at hus, sommerhus, båd, motorcykel, bil, pensionsopsparing eller har en ægtefælle, der tjener mere en ca kr. pr. måneden Kontanthjælpens højeste beløb er på 60 procent af den maksimale dagpengesats, hvis man er enlig uden børn. Valget er dit, når du står i stemmeboksen. Vi vil udelukkende fortælle, hvad der kan ske, hvis den nuværende regering igen får et flertal. Debatindlæg (max. 300 ord) sendes til Fagligt Fokus, Trekronergade 26, 2500 Valby eller på mail SØG OG FIND PÅ Find bl.a. hvem er hvem, aktiviteter, nyheder og meget mere. SKÆVT! Det er helt skævt. Lad de rige betale regningen for deres plat og svindel. Pensionisterne og efterlønnerne har betalt mange gange. Ny Regering Ny Politik! Kjeld Hansen, formand Jord & Betons Pensionist & Efterlønsklub Fagligt Fokus er medlemsblad for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Trekronergade 26, 2500 Valby Tlf.: Hjemmeside: Tilrettelæggelse og produktion: Mads Bruun Pedersen (DJ), Tlf.: Lotte Ott (DJ) Tlf.: Kontakt: Ansvarshavende: Henrik Lippert Layout: Wiegaarden (130053) Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a/s Oplag: stk. Deadlines: Nr. 4: 15. august Udgivelse: 29. august Nr. 5: 5. september Udgivelse: 19. september Nr. 6: 10. oktober Udgivelse: 24. oktober Nr. 7: 14. november Udgivelse: 28. november Redaktionsmøder: 15. august. 5. september. 3. oktober. 7. november. 2 Fagligt fokus

3 Lærlinge glemt i kæmpebyggeri Udbygningen af metroen har ikke sikret en eneste læreplads. Lærlinge og politikere vil nu presse Metroselskabet til at skabe uddannelsespladser. AF LOTTE OTT Udvidelsen af Metroen med Cityringen vil betyde kæmpe byggepladser over hele byen helt frem til BJMF har beregnet, at med de ca årsværk, som byggeriet vil give i beskæftigelse, ville 417 kunne få lære- og praktikpladser. Derfor har der været store forventninger til projekt Cityring, fordi kommunen har lovet at sikre lærepladser på kommunalt byggeri. Men Metroselskabet, som kommunen er medejer af, har ikke stillet krav i sit udbudsmateriale om, at der skal være lærepladser. Lærlingene i de københavnske byggefagforeninger føler sig snydt af kommunen. Det fik dem i aktion på Københavns Rådhus for at få politikerne til at holde, hvad de har lovet. BEHANDLING I BORGERREPRÆSENTATIONEN Et flertal på rådhuset bestående af S, SF, Ø og De radikale vil nu prøve at lægge pres på Metroselskabet, så der bliver oprettet lærlingepladser. Kommunen sørgede ikke for mens tid var, at indarbejde kravet om lærlingepladser i udbudsmaterialet, på trods af kommunens egne beslutning om lærepladser i alle kommunale projekter. Vi er ærgerlige over, at vi ikke har fået den bedste løsning med kravet indarbejdet i udbudsmaterialet, men det løb De unge i byggefagene diskuterer aktioner for at få lærepladser på Cityringen. er kørt, siger Signe Færch fra lem entreprenører og faglige Enhedslisten til Licitationen. organisationer om at skabe Hun har derfor taget initiativ lærepladser. til det, hun kalder den næstbedste Derudover skal halvårlige løsning, nemlig at lægge pres på metroselskabet. opgørelser vise, hvordan aftalen skrider frem. Jens Kirkegaard, faglig sekretær BJMF: LAV EN AFTALE! Politikernes forslag til en aftale i BJMF og uddannelsesan- svarlig, håber, at politikere og ligger tæt op af det forslag, som metroselskab kan overbevise BJMF har stillet. Det går ud på at entreprenørerne til at ansætte lave en partnerskabsaftale mel- lærlinge. Skuffelsen over svigtede løfter om lærepladser til håndværkerunge i forbindelse med anlæggelsen af Cityringen kom til klart udtryk, da lærlinge fra byggefagforeningerne i København besøgte Københavns Borgerrepræsentation for nylig. (Foto: Peter Toubro/Arbejderen) Fagligt fokus 3

4 Samme navn ny bestyrelse Ekstraordinær generalforsamling i BJMF valgte ny bestyrelse og besluttede at fortsætte under navnet BJMF Da BJMF og TIB afd. 9. lagde sig sammen, var aftalen at afholde en ekstraordinær generalforsamling med valg af bestyrelse, fastlæggelse af budget herunder løn til de ansatte, samt et nyt navn. Godt 200 medlemmer mødte frem den 24. maj og deltog livligt i den ekstraordinære generalforsamling, der varede mere end Til at afgøre dette blev der vedtaget et lønindeks, der baserer sig et gennemsnit af fagforeningens medlemmer. Generalforsamlingen vedtog et budget, der skal bringe balance i fagforeningens økonomi i 2013, og fastsatte brancheklubkontingentet for de tidligere TIBere. (Se seks timer. NYT NAVN NEDSTEMT LØNNINGER Det første punkt handlede om økonomi, og især om aflønningen af fagforeningens ansatte. En afstemning mellem bestyrelsens forslag og et forslag fra Murerbrancheklubben om aflønningen faldt ud til bestyrelsens fordel og betyder, at de ansattes nuværende løn fastholdes, mod til gengæld ikke at blive Det næste store spørgsmål handlede om et nyt navn. Bestyrelsens forslag om Håndværk og Special udløste en kort, lettere ophidset debat, der endte med, at den sammenlagte fagforening viderefører navnet BJMF. Sidste punkt var valg til bestyrelsen, som foregik særskilt i henholdsvis Byggegruppen og Servicegruppen. (Se faktaboks). Næste generalforsamling, den første ordinære, reguleret, før medlemmernes løn overhaler finder sted i efteråret den. -lott I BESTYRELSEN I BJMF I Solidarisk hilsen Før den egentlige generalforsamling gik i gang, fik en repræsentant for itfagforeningen PROSA ordet for at fortælle om den verserende konflikt, fagforeningen har med det multinationale selskab CSC. Hanne Lykke Jespersen fortalte bl.a. om, hvilken betydning den har ikke alene for CSC-folkene, men for hele fagbevægelsen. Der er tale om 'unionbusters', og hvis det lykkedes at få smadret overenskomsten her, kan det måske også lykkes andre steder. Formand for BJMF Henrik Lippert kvitterede med en kontant solidaritetshilsen på kr. FRIHEDSKAMP Generalforsamlingen vedtog også en udtalelse, der forsvarer retten til frihedskamp og faglig solidaritet. Udtalelsen kommer i forbindelse med, at to medlemmer af BJMF skal for retten for overtrædelse af terrorloven. Fagforeningen tager afstand fra kriminalisering af solidaritet og støtte til faglig kamp. I udtalelsen hedder det bl.a.: Ligeså stærkt som BJMF naturligvis tager afstand fra terror udført af enkeltpersoner, organisationer og stater, lige så stærkt støtter vi undertryktes og forfulgtes ret til at forsvare sig mod overgreb og forfølgelse udført af enkeltpersoner, organisationer eller stater. Læs hele udtalelsen på Her kan du også læse udfaldet af retssagen. Bestyrelsen i BJMF valgt på den ekstraordinære generalforsamling 24. maj 2011 BESTYRELSESMEDLEMMER VALGT I BYGGEGRUPPEN: Bo Jørgensen, (tømrer) Claus Westergreen, (murerarbejdsmand) Jesper Weihe, (jord- og betonarb.) Kim Bilfeldt, (isoleringsarb.) Lars Frederiksen, (murer) Lasse Mortensen, (murer) Per Andersen, (tømrer) Rene Green, (tømrer) Thomas Bentsen, (murer) Torben Saxtorff, (jord- og betonarb.) Viggo Toften-Jørgensen, (tømrer) Bestyrelsessuppleanter: Michael de Geir, (jord- og betonarb.) Lars Jensen, (murer) Brian Westermann, (tømrer) Preben Lysdal, (jord- og betonarb.) Rikki Hansen, (tømrer) Jonas Andersen, (murer) Benny Weirum, (brolæggerarbejdsmand) Jan Klitgård, (tagdækker) BESTYRELSESMEDLEMMER VALGT I SERVICEGRUPPEN: Carsten Hansen, (Københavns Idrætsanlæg, KL) Flemming Grønsund, (private gartnere) Jørn Christensen, (DSB) Kenn Jørgensen, (off. gartnere/herlev) Lars Pless, (Center for Renhold) Ole Søborg, (Lynettefællesskabet) Tomas Vesti Hoe, (tømrer/nyboder) BESTYRELSESSUPPLEANTER: Ejner Christensen, (By & Havn) Morten Jørgensen, (off. gartnere/tårnby) Poul Dreier, (Dong Energy) Søren Nielsen, (møbelsnedker/lufthavnen) DAGLIG LEDELSE: Bestyrelsen består foruden ovenstående af den daglige ledelse, der ikke var på valg: Henrik Lippert, formand Anders Olesen, næstformand Søren Andersen, a-kassebestyrer Jesper Palmelund, kasserer Claus von Elling, formand for Byggegruppen Jesper Bjørn, formand for Servicegruppen 4 Fagligt fokus

5 Støjberg får fingeren Arbejdsløshedsprisen Fingeren overrækkes første gang den 30. juni til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg AF LOTTE OTT Fingeren er en nyindstiftet pris fra arbejdsløse i hele Danmark. På et landsdækkende arbejdsløshedsmøde i foråret i BJMFs lokaler blev ideen om en pris vedtaget og har været under udvikling siden. - Det er ikke lige sådan at finde ud af, hvorledes en smædepris skal se ud. Der har været mange forslag lige fra en skulptur, der forestillede en byggeplads med en flok polske arbejdere i gang med at arbejde og en gruppe danske håndværkere sat uden for byggepladsen, til en afstøbning af en stor røv. Men efter mange møder i arbejdsgruppen er vi endt med, at det i bund og grund drejer sig om, at modtagerne simpelthen skal have fingeren, fortæller Tcherning-Johansen fra A-klubben i BJMF. Resultatet er blevet en lille skulptur, der fortæller, hvad arbejdsløse mener om modtageren. Skulpturen skal overrækkes til personer eller foreninger, der med deres daglige virke har gjort hverdagen til et helvede for de arbejdsløse i Danmark. - Med de kriterier var valget svært. Det er virkelig mange kandidater. Men valget faldt på beskæftigelsesminister Inger Støjberg, siger han. BEGRUNDELSEN ER, AT HUN HAR MEDVIRKET TIL: forringelse af bygnings- og sæsonarbejderes mulighed for genoptjeningsret til dagpeng at mange tusinde bliver smidt ud af dagpengesystemet og i stedet sendt på kontanthjælp eller ingenting forringelser af mulighederne til efteruddannelse forringelse af fleksibiliteten på danske arbejdsmarked aktivt at fremme arbejdskraftens fri bevægelighed og dermed indførelse at det globale løntrykkersystem i Danmark. Valget af beskæftigelsesminister Inger Støjberg som modtager af en nyindstiftet arbejdsløshedspris var naturligt, siger initiativtagere. Udenlandske arbejdere får det farligste arbejde Mange udenlandske firmaer BAT-kartellet har på bl.a. sin og sundhed på arbejdet. Men af tallene her kan jeg ikke sige, sløser i omfattende grad med hjemmeside også fokus på sik- samtidig udsætter bygherrer og at det er værre eller bedre. Men sikkerheden og har stribevis af kerhed og udenlandske arbejde- arbejdsgivere ofte udenlandsk jeg kan sige, at når vi kører de alvorlige problemer med ar- re, der ifølge kartellet har mere arbejdskraft for helt urimelige landsdækkende aktioner, så bejdsmiljøet. Det afslørede Ar- fysisk belastende arbejde end vilkår, og så skal det jo gå galt, synes det at være sådan, at bejdstilsynet under et omfat- deres danske kolleger. siger BAT-Kartellet. udenlandsk arbejdskraft be- tende tilsyn i andet halvår af Det lader også til, at uden- Hasse Mortensen fra Arbejds- skæftiges med det arbejde, der 2010 hos 296 udenlandske virk- landske arbejdstagere er min- tilsynet har samme opfattelse: er særlig risikofyldt, siger han somheder, der opererer i Dan- dre opmærksomme på risici i»når vi kommer på besøg hos til Ugebrevet A4. mark primært i byggebranchen, arbejdet, og at de bekymrer sig danske firmaer, så ser vi nogle -lott skriver Ugebrevet A4. mindre om det med sikkerhed af de samme ting. På baggrund Fagligt fokus 5

6 Uden hjelm i PALÆSTINA Ingen hjelm, støv, ringe sikkerhed, ingen overenskomster med arbejdsgiverne. Det er de vilkår, som palæstinensiske arbejdere står overfor. Hertil kommer korruption, nepotisme og meget lav organisering, hedder det i en større rapport. AF MADS BRUUN PEDERSEN FOTO: OLE SØBORG Traditionerne for brug af personlige værnemidler er ikke ret store. Faktisk er det sådan, at de billeder, jeg har med hjem fra besøg på byggepladser, næsten er arrangerede. Jeg tror ikke, de har hjelme på ret længe efter, jeg var gået. Det skriver Ole Søborg i sin beretning fra et besøg hos fagbevægelsen i Palæstina. Han deltog i maj i en række møder og konferencer på den israelsk besatte Vestbred som gæst hos fagbevægelsen PGFTU. Den organiserer blandt andet bygningsarbejdere, og det blev ikke mindst arbejds- og sikkerhedsforholdene på byggepladserne, der kom til at præge hans besøg. Find hjelmen. Der er en og den sidder ikke på hovedet af nogle af bygningsarbejderne. Sikkerhed, overenskomster og andre ordnede forhold på Vestbredden er langt fra de danske. I en rapport redegør han for de vanskeligheder, som arbejderne slås med i Palæstina: lav organisering, ringe uddannelse, korruption og nepotisme, ingen overenskomster og aftaler med arbejdsgiverne. enkelt byggeplads, hvor jeg så 1 hjelm. Den lå på en af etagerne, ikke på hovedet af en arbejder. De stod til gengæld på jorden og anhuggede jern, og på øverste etageadskillelse modtog de jernet uden hjelm, handsker eller sikkerhedssko. UDEN HJELM Jeg måtte insistere over for formanden for bygningsarbejderne i Ramallah på, at vi skulle tage hjelm på, når vi gik ind på Som det fremgår af billederne som bringes her i artiklen, er rækværker, sparkekanter m.m. ikke noget, der bruges tid på. Det giver et lille sug i maven, når byggepladserne. Der var en man går og snakker med en person, og lige pludselig står ved kanten, hvor det næste trin er meter nede. FROKOST I STØVSKY Spisning og omklædning foregik de steder, hvor man arbejdede, hedder det videre i Ole Søborgs rapport: Midt i byggestøvet fandt man sig en siddeplads. Hvis det var koldt, kunne man finde sig en plads i solen. Men støvet skulle man bruge Spisning og omklædning foregår de steder, hvor man arbejder. Midt i byggestøvet finder man sig en siddeplads, fortæller Ole Søborg i sin det meste af spisepausen på at komme væk fra, hvis det var det rejserapport fra Vestbredden. man ville. Efterhånden som man støbte sig opad i huset, flyttede man en knagerække med op. Denne blev klampet op på væggen i et passende hjørne. Det var så omklædningsrummet. INGEN MESTERORGANISERING Et af de store problemer, som den palæstinensiske fagbevægelse slås med, er, at der ikke er nogen arbejdsgiverorganisation at indgå aftaler og overenskomster med. Da man ikke har en arbejdsgiverorganisation, er det også svært at lave kollektive aftaler, da det er hver enkelt virksomhed, der skal laves aftale med. Vi har herhjemme et system med tiltrædelsesoverenskomster. Men de ligner de store overenskomster. Systemet fungerer kun, fordi den største del af arbejdsgiverne er organiseret og omfattet af en overenskomst. Ole Søborg er tillidsmand og aktiv i bl.a. internationalt udvalg i fagforeningen. 6 Fagligt fokus Læs hele Ole Søborgs rejserapport

7 Seniorjob en redningskrans Hvis din dagpengeperiode udløber fem år før efterlønnen kan begynde, har du ret til et ordinært arbejde i din kommune. A-klubben i BJMF havde på et af sine mandagsmøder inviteret arbejdsløse kolleger fra malerne og rør-og blik m. fl. til at høre om ordningen, der bliver kaldt Seniorjob. Palle Nielsen, der er tømrer og aktiv i A-klubben, har gennem længere tid presset på for at få spredt viden om Seniorjob og havde sammen med resten af klubben inviteret Søren Andersen, formand for a-kassen i BJMF til deres møde. Han fortal- Palle Nielsen, tømrer og aktiv i A-klubben, har presset på for at spredt viden om seniorjobordningen. te om ordningen, der for en del ældre medlemmer kan blive det, der redder dem fra at gå fra hus og hjem, når de falder ud af dagpengesystemet. HVAD Ordningen kaldes Seniorjob og fungerer på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Jobbet skal desuden laves i samarbejde med dig og tage udgangspunkt i dine kvalifikationer og interesser. Arbejdet skal, som loven skriver, være rimeligt og have kvalitet. Seniorjob må ikke være konkurrenceforvridende. Det er en betingelse, at du har optjent ret til efterløn, og at du fortsætter med at betale til efterlønsordningen. HVORNÅR Hold tungen lige i munden nu! Du kan søge Seniorjob, når: der kun er tre måneder tilbage, før du falder ud af dagpengesystemet, og to måneder efter du er Når der ikke er mere arbejde og heller ikke udsigt til noget, kan løsningen for ældre kolleger være seniorjob, hvis man opfylder alle betingelser. faldet ud, når der samtidig er byde fuldtidsjob og deltidsjob fem år til, du kan gå på efterløn. afhængig af din forsikringsstatus. A-kassen skal vejlede dig om Seniorjob ca. tre måneder, før du falder for dagpengeretten. HVORDAN Hvis du mener, at du er berettiget Mens du er i Seniorjob, skal du til ordningen, er du velkom- stadig stå til rådighed for et job men til at kontakte a-kassen. formidlet fra Jobcentret. Men Jobcentret skal dog respektere et HVOR? eventuelt opsigelsesvarsel. Du skal ansøge om Seniorjob i din egen kommune, der skal til- -lott Alt for få kender ordningen I BJMF var det for flere af især seniorer, der opfyldte kriterierne for at få et seniorjob, de tidligere TIBere en overraskelse, at der under visse rent faktisk ansat i et. 467 forudsætninger var mulighed for at få ordinært arbej- seniorjob, men ved udgan- personer havde ret til et de i kommunen, de såkaldte gen af 2009 var kun 54 personer med i ordningen. Med seniorjob. Men denne uvidenhed er andre ord går hundredvis af tilsyneladende udbredt. ældre glip af ordningen. Beregninger foretaget af Ugebrevet A4 på baggrund af Læs hele artiklen tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser nemlig, at i 2009 på: (ugebrev nr. 19) var kun hver niende af de Vigtigt: A-kassen flytter A-kassen samler alle folk og aktiviteter i Trekronergade 26 fra den 1. august. Det betyder, at hvis du er arbejdsløs, skal du udelukkende henvende dig i Trekronergade i forbindelse med ledighed og andre a-kassespørgsmål. Fra 1. august vil det ikke længere være muligt at få behandlet a-kassesager på Mølle Allé, ligesom du heller ikke kan få og aflevere papirer, dagpengekort mv. der. Få flere oplysninger i a-kassen og på: hvor der ligger links. Fagligt fokus 7

8 Hvad lønsedlen GLEMTE Et søkort kan være vanskeligt at forstå. Det kan en lønseddel også være. Det måtte nogle bygningssnedkere sande, efter at deres mester havde brugte og misbrugte regler og bestemmelser i overenskomsten, mener de. AF ERIK NIELSEN OG PALLE NIELSEN Det tog både os og fagforeningen lang tid at få styr på vores lønsedler, da vi i en periode arbejde på Hotel- og Restaurationsskolen i Lønfejlen begyndte for ti mdr. siden, og først nu venter de sidste penge. Samlet var værdien af dem på op imod kr. for godt svendetime for seks kolleger. Men først lidt fakta om vores plads: Det var et sted med mange firmaer, der brugte både østeuropæiske og falske selvstændige. Vi undrede os over, at den kunne rumme så megen råddenskab, når der sad en fra 3F i skolens bestyrelse. Ved fagforeningens hjælp blev der afholdt mæglingsmøde, hvor der blev kradset 12 G-dage ind til os, svarende til kr. i alt. Derudover fik vi udbetalt dækning af kørepenge for kr. I pension kr., s/h-penge til kr. og feriegodtgørelse på kr. Dette giver i alt ,73 kr. + nogle skattekroner. Vores vanskeligheder med lønsedlen viser, at det er meget vigtigt, at man holder øje med sin lønseddel. For den kan skjule både tab og indtægter for svendene. Erik Nielsen og Palle Nielsen er bygningssnedkere og aktive i fagforeningens a-klub. Firmaet i ovenstående artikel er redaktionen bekendt. Ledighedsstatistik STATISTIK 2011 marts 2011 april Ledighedstal Antal % Antal % Hele fagforeningen Byggegruppen Den grønne gruppe Industrigruppen Den offentlige Andre 14 8 Murer Murerarbejdsmænd Jord & betoner Brolægger og arbm Tagdækker Isolering Tømrer Glarmester Gulvlæggere Diverse Gartnere privat Off. gartnere Specialarbejdere DSB arbejdere ufaglært Andre off. håndværkere Dansk bryggeri u. industri Jern og Metal - ELværker DSB industri Træ Dansk Industri Rest industri Alle udbetalinger Antal % Antal % Aktiveringsydelser Uddannelsesgodtgørelse Veu Feriedagpenge Befording Efterløn Efterlønspræmie Karensydelse Dagpenge Udbetalinger i alt Alders fordeling Antal % Antal % Under Over Kønsfordeling Antal Ledige % Antal Ledige % Læs hele historien på hjemmesiden: Her får du alle detaljer. Kvinder Mænd Fagligt fokus

9 Kørepenge i murerfaget des. Alt hvad der står i overens- km og fratrække to gange 5 og hvordan rejser man krav? komsten, det være sig feriepen- km. altså for 30 km (kørepen- Det gør man ved at skrive det på ge, pension, søgnehelligdagsbe- gesatsen er 1,90 kr. pr. km). Reg- ugesedlen! taling og kørepenge m.m., skal nestykket ser sådan ud: 30x1,90 Nægter mesteren herefter at efterleves og betales. kr. = 57,00 kr. for hver dag man betale, så kontakt fagforenin- For at få kørepenge (eller som møder på arbejde. gen. det også kaldes rejsegodtgørelse Krav om betaling af kørepen- Henrik Blaabjerg eller befordringsgodtgørelse), ge skal rejses over for mesteren er faglig sekretær. AF HENRIK BLAABJERG skal følgende betingelser være opfyldt: Det er lidt usædvanligt, at der For arbejde, der udføres uden for tiden ringer så mange ind for en afstand af 5 km til og med for at høre om, hvor meget man 35 km fra svendens bopæl, beta- har krav på i kørselsgodtgørelse, les pr. dag 1,90 kr. pr. kilometer for det ved alle da - eller hva? for såvel hen- som hjemkørsel. Et kvalificeret gæt på hvorfor Det betyder på dansk, at man spørgsmålet rejses skyldes nok, ikke får kørepenge, hvis bygge- at mestrene også her er begyndt pladsen eller der hvor man at presse svendene der er jo møder om morgenen, ligger krise! under 5 km fra der hvor man Men hør nu her: Uanset hvad bor. mestrene måtte mene om over- Eksempel: Hvis der er 20 km enskomstens mange regler og fra hjem til arbejde, skal man paragraffer så skal de overhol- kræve betaling for to gange 20 Murersvende på Facebook Hvis du er medlem af Murersvendenes Brancheklub i København, kan du også blive medlem af Facebook-gruppen af samme navn. Her kan du dele oplysninger, deltage i debatter, tilføje links og meget andet, der er relevant for murerne. Gå på og søg efter Murersvendenes Brancheklub København. Fagligt fokus 9

10 Ulykken i Brøndby Faderen til den døde polske tagdækker Pawel Dymecki tager afsked med sin søn på kirkegården i sin hjemby end ikke begravelsen fik han hjælp til fra sønnens arbejdsgiver. I døden tager ingen ansvar TEKST: LOTTE OTT OG MADS BRUUN PEDERSEN RESEARCH: ZBYSŁAW KACZMAREK OVERSÆTTELSE: ROBERT OLEJNIK Trods uenigheder om arbejdsforhold, betalinger, afregninger af løn og forsikring, så er alle parter i involveret i en arbejdsulykke i januar i Brøndby, hvor en polsk tagdækker døde, enige om en ting: Ansvaret er ikke deres. Det gælder hans arbejdsgiver fra Polen, som fik afdøde Pawel Dymecki med til København på en hurtig jobtur. Det gælder den danske arbejdsleder, som formidlede jobbet til det polske sjak, Dymecki kom sammen med, og det gælder direktøren i det firma, som står for entreprisen på den byggeopgave, som blev Dymeckis sidste job. Fagligt Fokus lægger her nogle af brikkerne i puslespillet om dødsulykken. Sagen kort Fredag den 7. januar falder en mand, Pawel Dymecki, igennem et eternittag på en lagerbygning i Brøndby. Han rammer et betongulv og får voldsomme skader. Hans chef lægger ham i sin bil og kører ca. 30 km. til Køge Sygehus, hvor Dymecki konstateres død. Den afdøde var 30 år, havde kæreste i Polen og en far, han tog sig af. Dymecki var tagdækker og blikkenslager. Det var hans første udlandsrejse. Efter dødsulykken er der indledt en politisag mod arbejdsgiveren, Pawel Kowalewski, med bødekrav på kr. for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets bekendtgørelse. Sagen er endnu ikke berammet af retten i Glostrup. Læs også om sagen i Fagligt Fokus nr. 2 kan hentes på under Medlemsblad. 10 Fagligt fokus

11 Ulykken i Brøndby Sort arbejde og uden kontrakt Vi kommer for brødet, siger den polske arbejdsgiver. Den mand, som tager Dymecki med til Danmark, er Pawel Kowalewski. Han har arbejdet i Danmark i flere år og har kontakterne til jobbene. Også til det, der bliver Dymeckis sidste. Kowalewski afviser, at det skulle være hans ansvar, at Dymecki trådt igennem en tagplade, styrtede direkte mod en lagerbygnings betongulv og pådrog sig skader, som kort efter kostede ham livet. Efter dødsfaldet tog Kowalewski tilbage til Polen og var i en længere periode ikke til at finde, hverken for de efterladte eller myndighederne. Det polske arbejdstilsyn har undersøgt, om Kowalewskis firma var lovligt og korrekt registreret og forsikret. Grzegorz Lukaszewski, tilsynsførende, siger: - Der blev aldrig betalt ZUS (en lovpligtig socialforsikring, red.) for Dymecki. Virksomheden har aldrig ansøgt om A1-blanket (hvad den skal, hvis den skal arbejde i udlandet, red.) og har aldrig informeret myndighederne om at udstationere eller arbejde i udlandet. Ifølge Grzegorz Lukaszewski er sagen nu overdraget til en advokat, som de juridiske muligheder for at hjælpe faderen. SIDESPOR Til Fagligt Fokus fortæller Kowalewski, at han havde fået en stor opgave med udskiftning af tagplader fra Hetag. Men en strid mellem ham og nogle tidligere kolleger, herunder hans bror, førte til, at Kowalewski blev kørt ud på et sidespor. Han tegner et billede af sin tid i Danmark som bestående af sort arbejde, skattesnyd, ingen kontrakter og med omgåelse af aftaler. - Man rejser derover for brød, for at tjene penge. Jeg har kun betalt 25% i skat af mine tjente penge. Det har alle de andre Pawel Kowalewski chef for det byggefirma, som den afdøde Dymecki var med i havde ikke socialforsikret sin medarbejder under jobbet i Danmark. også. Du ved hvor meget, man maet som underentreprenør. kan tjene i Polen. Man kigger ikke på noget som helst. Sådan er virkeligheden. Dels et privat arbejdsforhold til mindste en af de ledende i Hetag, hvis hus han renoverede. Om sit forhold til Dymecki SORT ARBEJDE Kowalewski forklarer, at han har arbejdet for tagdækkerfirmaet Hetag flere gange. Han fik kontakt til nogle ledende medarbejdere. Gennem dem opbyggede han dels et forhold til firforklarer Kowalewski, at han ikke var hans arbejdsgiver. - Jeg var Hetag-ansat. Jeg har ikke fået nogen kontrakt på denne her plads. Han (Dymecki) har ikke fået nogen kontrakt. Vi har arbejdet sort. Ikke vores ansvar Tagdækkerfirma anerkender bod, men ikke ansvar, siger direktøren. Direktør Ole Wissing afviser, at ter man enedes om en bod på betale en dummebøde, hvis I - Nej, det føler vi ikke. De er Hetag som hovedentreprenør kr. ikke har noget ansvar? underentreprenører, som alle skulle have noget ansvar for - Det er det, som fagforenin- - Fordi det er den billigste løs- mulige andre underentreprenø- dødsulykken. Heller ikke selv gen åbenbart virkelig betegne- ning, og det at skulle køre en sag rer, der er ansat ved en hoveden- om man har accepteret en bod de som en dummebøde, som det for at få vores ret vil koste meget treprenør, det være sig ved os for brud på overenskomsten i var meget vigtigt for dem, at vi mere end Vi har altså eller MT Højgaard eller hvem den konkrete sag på et mæg- fik. Alternativt skulle der køres andet at bruge vores ressourcer der nu bruger sådan nogen, ikke lingsmøde. en sag på det. Det kunne slet til end at køre sag mod en fag- også, så vi har ageret fuldstæn- ikke gøres for kr., så vi forening. dig som alle andre gør i en lig- DEN BILLIGSTE LØSNING valgte den billige løsning. nende situation. 3F gjorde gældende, at det ikke Men det giver vel også jer et INTET ANSVAR Direktøren understreger, at var en reel underentrepriseafta- ansvar i den her sag? Føler I ikke, at I har et moralsk skattevæsenet har undersøgt, le mellem Kowalewski og Hetag, - Nej, det gør det ikke. Det er og menneskeligt ansvar for at om der har været uregelmæs- men at folkene i virkeligheden en dummebøde, og det blev vi hjælpe den afdødes efterladte sigheder i forholdet mellem var ansat af Hetag. Firmaet hen- anbefalet, at vi tog. Det var den med de økonomiske udgifter, Hetag og Kowalewski, og de har viste på sin side til en mundtlig billigste løsning. som dødsulykken har påført ikke fundet noget at sætte fin- aftale med Kowalewski, hvoref- Men hvorfor går I med til at dem? geren på. Fagligt fokus 11

12 Ulykken i Brøndby Havde hørt RYGTER Burde have hørt alarmklokker tidligere, siger enterprisechef. I Hetags afdeling på Sjælland, som Kowalewski fik arbejdet igennem, afviser man al tale om ulovligheder og aftalefusk. Enterprisechef Brian L. Kristiansen siger, at Kowalewski aldrig har været ansat, og at der ikke har været sorte penge, hverken mellem Hetag og Kowalewski eller mellem Kowalewski og Brian L. Kristiansens private opgaver. - Vi havde et ganske normalt, troede vi, forhold til den ganske almindelige underentreprenør, der overholdt sine ting, og det var det positive indtryk, vi havde af ham, siger han. IKKE FAKTURAFUSK Brian L. Kristiansen afviser også, at han og en kollega ifølge Kowalewski skulle have faktureret kunder for 370 kr. pr. time, men kun betalt ham et mindre beløb og selv beholdt resten. Ligesom han afviser, at aflønningen skete ved, at Kowalewski fik udbetalt et beløb og modtog en liste over de folk, som Hetag ønskede, at han skulle betale. Så det er først efter ulykken, at I bliver klar over, at han faktisk ikke har orden i sin aflønning i af dem, han har ansat i sit brød? - Njaar... det er der, at vi ligesom finder ud af det. Vi hører lidt rygter osv., og så må man jo tage fat i det. Der er flere ting, man har fundet ud af bagefter, som man måske skulle have været lidt mere opmærksom på i forbindelse med ham. Det vil. mere vil jeg så ikke sige om den ting. NOGET MOMSVÆRK Hvad er det for nogle alarmklokker, I skulle have været opmærksomme på? - Jae, det, det, det er nogle ting - også noget om betaling af noget momsværk og sådan lidt forskelligt. Men det kan du jo finde ud af, alt det der. Hvad for noget betaling, er det, du tænker på? - Ja, at han ikke hvad hedder det arj, altså det er jo det her rygtelort, mand... men ting, man åbenbart har fundet ud af, at det så lige pludselig ikke er noget CVR-nummer, han har, og så har han ikke betalt sine momsafregninger osv. osv. Men det er en, jeg ikke vil gå ind i i hvert fald. Det er en, du skal et helt andet sted med, højere oppe end mig. Ifølge direktør i Hetag, Ole Wissing, har SKAT undersøgt alle forhold om momsafregninger i sagen, og ikke fundet, at der er noget at kritisere Hetag for. Polske myndigheder melder pas - Vi har ikke de juridiske værktøjer, siger de. Det polske arbejdstilsyn har ikke forfulgt den polske arbejdsgiver, der var til stede ved dødsulykken i Danmark, og har i øvrigt intet foretaget sig i forbindelse med deres landsmands død. Fagligt Fokus har talt med Slawomir Sakrajda, der er viceinspektør i det regionale Slawomir Sakrajda, viceinspektør i arbejdstilsynet i byen Bydgosz. arbejdstilsyn i byen Bydgosz. Han kender kun sagen, fordi BJMF har stillet ham en række spørgsmål. byggebranchen, hvor de opererer med mange enkeltmandsfirmaer, der er væk så snart den konkrete opgave er SORT ARBEJDE PA FRIHJUL udført.. Viceinspektøren oplyser, at hvis ansættelsesforholdet FAMILIEN MÅ mellem den polske arbejdsgiver Kowalewski og den afdøde Dymecki ikke kan dokumenteres, kan myndighederne ikke forfølge sagen. - Vi har ikke de juridiske værktøjer til at køre sagen, når der ikke foreligger et SELV KØRE RETSSAG De oplysninger, som Fagligt Fokus har fået fra bl.a. afdødes familie peger på, at Kowalewski havde sådan et fup-firma og at afdøde var ansat sort. Det bliver også bekræftet egentligt ansættelsesbevis, af den polske socialforsikring siger han. ZUS. Ifølge Sakrajda er Han bekræfter over for Fagligt Fokus, at der er mange fup-firmaer i Polen. Især i eneste mulighed, at afdødes familie rejser en civilretlig sag. Arbejdstilsynet kan ikke føre en sag uden ansættelsesdokumentation for Dymecki i Kowalewskis firma og den findes ikke. I HAVDE DYMECKI VÆRET I FAGFORENING SÅ I KUNNE DET HAVE GJORT EN FORSKEL FØR ULYKKEN: Hvis et medlem bliver sendt på en arbejdsopgave, der virker usikker, f.eks. et tag uden stillads, så skal han kontakte fagforeningen, siger Anders Lange, faglig sekretær i 3F BJMF. - Vi vil tage ud på pladsen og vurdere, om sikkerhedsforholdene er i orden, og evt. bruge den ret, vi har til at nægte at arbejde, hvis vores liv er i fare, siger han. - Hvis et medlem af fagforeningen ikke får lønsedler, ansættelsesbevis eller er tvivl om han får den rigtige løn, tjekker fagforeningen forholdene og sætter den nødvendige procedure i gang. - Et godt råd til alle udlændinge, der vil arbejde i Danmark: Kontakt fagforeningen med det samme og få råd og vejledning, siger Anders Lange. Efter ulykken: Hvis et medlem dør som følge af en arbejdsulykke, vil de efterladte få en dødsfaldssum på mellem kr., oplyser Anders Lange. 12 Fagligt fokus

13 Ulykken i Brøndby Polske Pawel Dymecki havde arbejdet tre dage i Danmark, da han faldt igennem et tag og døde. I Polen føler hans far og kæreste sig svigtede og vrede. Tilbage i Polen sidder de efterladte med smerten over at have mistet en søn og en kæreste og med en regning for hjemtransport og begravelse af den afdøde. Til Danmark i live - tilbage i kiste - Nogen har taget min søn til berørt af tabet, men også vred men forholdene var fra start- Han nåede dog aldrig at få udbe- Danmark, og jeg har hentet ham over at ingen vil tage ansvar for en rodede og ustabile, ifølge talt løn. hjem i kiste, siger faderen Zbig- hans søn død eller påtage sig de hans kæreste Magdalena Sal- Noget tyder på, at Pawel niew Dymecki. Pawel Dymecki økonomiske omkostninger. kowska. Dymecki til det sidste var stærkt blev bare 30 år og besøget i Dan- Han fik aldrig papirer på sit i tvivl om, hvorvidt han skulle mark blev hans første og sidste TRÆK PÅ SKULDRENE ansættelsesforhold hos Kowale- rejse. rejse til udlandet. Ambassaden i Danmark, social- wski og arbejdede i realiteten - Min kæreste græd meget Han var taglægger og blik- forsikringen i Polen (ZUS), det sort. Han havde ellers afleveret inden rejsen. Han havde ikke lyst kenslager som sin far, der havde polske arbejdstilsyn, politiet i alle nødvendige oplysninger, så til at rejse. Vi diskuterede meget, oplært af ham. En jobannonce Polen, det polske firma Kowalew- han kunne få et ansættelsesbe- om han skulle tage af sted eller satte ham i forbindelse med ski og danske Hetag alle træk- vis. ej, siger Magdalena Salkowska. Kowalewski, der tog ham med ker alle blot på skuldrene. Han regnede med, at arbejdet sig til Danmark i starten af janu- Zbigniew Dymecki fik en i Danmark var legalt, og at det UBESKRIVELIG PERSON ar i år. lokal bedemand til at ordne alle kun var for en kort periode. Han Hun har forsøgt at få kontakt de formelle omstændigheder skulle komme tilbage allerede med Kowalewski for at få udle- NU ER DET SLUT med bl.a. ligpas og papirer, for- den 25. januar. (Knap en måned veret Pawel Dymeckis personli- Kowalewski og hans folk skulle uden selve begravelsen. Og reg- efter afrejsen. red). ge ejendele. Men indtil videre arbejde for danske Hetag på en ningen på ca kr. tynger. har det kun ført til nogle ubeha- lagerbygning i Brøndby. Men - Jeg har lånt penge af venlige VILLE IKKE AF STED gelige telefonsamtaler. den 7. januar fik Zbigniew mennesker nogen må gøres Magdalena Salkowska kan ikke Hun har mødt Kowalewski en Dymecki en opringning om, at ansvarlige for at jeg har mistet forstå, hvordan Kowalewski fik gang, og det var den dag, han hans søn var død i Danmark. ham. Nogen er skyldige Nogen overtalt hendes kæreste til at tog hendes kæreste med i bilen - Pawel var altid tæt på mig. tog ham til Danmark, og jeg har tage med. Men måske har det til Danmark. Hun siger: Han kom tit på besøg, og vi hentet ham hjem i kiste. været udsigten til at tjene pen- - Der var noget ved ham, jeg snakkede tit sammen. Han hjalp ge, der gjorde det. ikke kunne lide, og bagefter har og støttede mig. Jeg er alene, og FIK ALDRIG Ifølge far Dymecki var Pawel jeg hørt mange dårlige ting om Pawel har altid været hos mig. ANSÆTTELSESBEVIS blevet lovet kr. for arbej- ham. Jeg vil gerne advare andre Men nu er det slut Pawel Dymecki fik arbejde hos det i Danmark og det gjorde, at imod Kowalewski. Han er en Zbigniew Dymeckis er tydelig Kowalewski i november 2010, han løb risikoen ved at rejse. ubeskrivelig person. Fagligt fokus 13

14 >En arbejdplads TEKST OG FOTO: MADS BRUUN PEDERSEN Kærlighed til græs i lange, grønne baner er en vigtigt drivkraft for greenkeeper tillidsmand Nikolaj R. Jørgensen, der sammen med sine fem kolleger passer på hullerne i landets ældste golfklub. Martin Nilsson, chefen (tv.), Janus Nielsen, Nicolaj R. Jørgensen, Hilmer Sveinsson, og Ulrik Thane. Martin Hjort var den dag af sted på kursus. 18 huller i Dyrehaven Jeg vidste egentlig godt, hvad der var på vej. Men jeg håbede til det sidste, at noget ville komme på tværs. Forgæves, skulle det vise sig! - Du øh, synes du ikke, at græsset trænger til at blive klippet, spurgte fruen henkastet, men dog alligevel i en tone, som ikke lod sig misforstå. Jeg forsøgte at holde det nummer af Fagligt Fokus, som jeg sad med, højere op, ligesom for at se, om spørgsmålet ikke ville prelle af på bladet. Men nej. KLIP MED FORBEHOLD - Er du klar over, hvad det er, du beder mig om?, spurgte jeg. Det er ikke bare sådan lige at slå græs. Jeg har tilfældigvis viden om det her spørgsmål. Græs er ikke bare græs. Det er meget mere end det, fortsatte jeg. - Jeg har været ude hos nogle greenkeepere. Og jeg siger dig, de ved, hvad der skal til! Så jeg er bange for, at mine evner som græsklipper har set deres sidste dage. Jeg syntes selv, at det var meget godt returneret deromme bagfra bladet. Men efter et øjeblik kunne jeg godt fornemme på stilheden i lokalet, at argumenterne var lettere end luft. - OK da, så må jeg vel hellere se på sagen. Men jeg tager forbehold for-be-hold! sagde jeg i et forsøg på at dække tilbagetoget. IKKE HÅND PÅ RYGGEN For mit indre øje havde jeg billedet af de smukt klippede golfbaner i Københavns Golf Klub midt i Dyrehavens smukke natur. Sådan skal det gøres. Ingen tvivl. Og efter en koncentreret indsats bag plæneklipperen slukkede jeg for maskinen og kastede et blik ud over mit værk. Blot for at konstatere, at klipning ikke bare er noget, man gør med den ene hånd på ryggen. I hvert fald ikke mig! Der er meget langt igen, før min stump af en plæne bliver til noget, jeg tør vise frem for andre end den mest forstående del af familien. 14 Fagligt fokus

15 Græs i lange baner Sammen med greenkeeper og tillidsmand Nicolaj R. Jørgensen kører jeg rundt på banerne i landets ældste golfklub for at blive præsenteret for, hvad han og hans fem kolleger laver. I en lille to-personers transportvogn kører vi ud over den 18 huller store bane. Nicolaj har fornuftigt arbejdstøj på og er under den friske kasket udstyret med en begejstret fortællelyst om det, der både er hans arbejde og hans fritidsinteresse golf og plejen af banerne. Vi gør et ophold på en tee. Det er det sted, hvorfra spillerne indleder deres forsøg på med så få slag som mulig at slå en hvid golfbold frem til et lille hul i banens anden ende. Græsset er fint, synes jeg med tanke på min egen plæne. Grønt, klippet og nydeligt. Sådan ser Nicolaj dog ikke på det. - Prøv at se her, siger han og peger på noget, der ligner afsvedne pletter på græsset. De kommer, fordi spillerne rammer ned i græsset, som så bliver slået op. For at få en jævn bane, så retter vi op på dem, sår nyt græs og jævner ud. Det samme bliver vi nødt til, hvis der har været dyr inde over banerne og sætte hovspor. DYR PÅ BANEN Det særlige ved Københavns Golfklub er nemlig, at spillerne må finde sig i, at dyrehavens bestand af hjorte frit kan færdes på spilleområderne. Det er en betingelse for at være i haven. - Hvis der har været sådan en flok hen over en green (det runde, fint klippede græsstykke, som omkranser målhullet), kan det betyde, at vi skal bruge mange timer på at rette op og folde græsset på plads, siger Nicolaj. Vi kører videre forbi nogle bunkers, som for en udenforstående bare er sandhuller. Men sådan er det ikke. De er anlagt og plejes og vedligeholdes meget omhyggeligt, der laves dekorative mønstre i sandet med maskiner og river. Alt sammen for at øge spillernes vanskeligheder og udfordringer. ENGELSKE KEEPERE OG USTRESSET GRÆS I blev banen bygget om, og der blevet hentet specialister fra England over til Dyrehaven. Deres viden er uovertruffen med hensyn til anlæg af golfbaner, fortæller Nicolaj. - De havde deres egne specialmaskiner med, og også det græs, der blev lagt, blev hentet over fra England i kølebiler. Det var meget spændende at opleve. I det hele taget er der meget begejstring at spore i hans fortælling. Han og kollegerne er et forholdsvis ungt team. De har arbejdet sammen en 4-5 år. Chefen, Martin Nilsson, har, siden han kom til i 2006, udviklet en plejeplan, der har skabt en ny profil for banen. - Vi er 100 procent giftfri, siger Nicolaj og vi arbejder med en græstype, der hedder rødsvingel. Den kan tåle meget tørke, og den bliver ikke stresset. MASKINPARK OG TOPDRESS Bag klubhuset ligger maskinparken, hvor en mindre park af specialiserede græs- og plejemaskiner står opstaldet. Græsslåmaskiner, græsklippemaskiner, en særlig maskine, der stikker lange søm ned i græsset for at sikre dets rødder luft, for blot at fremhæve nogle af dem. Topdress - en særlig blanding af sand og jord, som bruges til at så nyt græs i, hvis der for eksempel er gået sneskimmel i græsset på grund af vinterkulde, ligger i en stor bunke, klar til brug. Ved et kig ud over banerne som det tager 4,5 timer at spille sig igennem ser man, hvordan græspasning og klipning i baner og vinkler får græsset til at ligne et enormt levende tæppe. For at gøre banen udfordrende at spille på, er der anlagt sandbunkers som denne. De passes og plejes ligeså omhyggeligt som græsset. Der rives og laves mønstre, så de tager sig godt ud. Ved at køre hen over græsset med denne maskine stikkes de lange 'søm' ned i jorden og skaber luftkanaler til græsrødderne, hvilket styrker væksten af rødsvingelgræsset. Sand og jord og vækststoffer bruges til at fremme væksten af græsset ude på banerne, når der skal repareres skader efter spillerne eller Dyrehavens egentlige beboere: hjortene. Fagligt fokus 15

16 Ibrahim Idrissi på vej under jorden for at tjekke varmtvandskammeret under Strandboulevarden. Under JORDEN TEKST OG FOTO: LOTTE OTT De fleste tænker først over det, når det ikke er der. Hvem skal man ringe til? Hvem gør noget ved det? Det handler om det varme vand i hanerne og i radiatorerne. Faglig Fokus har mødt to, der arbejder og medlem af BJMF. FARVER OG LYS de 14 ansatte fra distrikt Nord tænker over det hele tiden - eller Birger er smed og medlem af Dagen starter i den gamle, og nu ud i byen. Bilerne er knaldrøde, i hvert fald mandag til fredag. Dansk Metal. fredede, bygning Østre Elektrici- og som noget nyt har de fået et Det er Ibrahim Idrissi og Birger I det daglige har det dog tetsværk på Østre Allé. Her har lysstativ på ladet med klare, Gyldensted. ingen betydning for de to mak- Københavns E værksted. Dagens gule blink. Arbejdstøjet er også De vedligeholder de anlæg kere. De laver i det store hele det arbejde bliver planlagt grun- højrødt med tilhørende selvly- under byens gader, der forsyner samme og kunne godt tænke sig digt, for Købehavns E har indført sende grønne veste. Det hand- husstandene på Østerbro, Nør- at få en fælles husaftale. LEAN. ler om at være synlige i gaden. rebro og omegn med badevand - Jeg synes, man skulle lægge Her er nu ikke voldsom meget og varme. lønnen fra os alle, altså smede logistik og produktion, der skal UNDER JORDEN og specialarbejdere sammen, og passe samme for at få arbejdet De fleste af byens borgere ænser KALD OS dele den ligeligt mellem os alle til glide, så mindre kunne nok ikke de riflede plader og dæks- FORSYNINGSARBEJDERE sammen, og så kalde os forsy- have gjort det. Til gengæld bli- lerne i fortovene, på vejene og i De har begge været ansat i ningsarbejdere, siger Birger, der ver Ib og Birgers arbejde meget midterrabatten. Men under dem næsten 30 år i det, der nu hedder selv hører til blandt de højtløn- synligt. Og det er jo altid godt at findes byens forsyning af varmt Københavns E. Ibrahim blandt nede. Men han tror, det har lan- vide, hvor lang tid ting tager. vand og damp, og det er her, Bir- kollegerne kaldet Ib er special- ge udsigter. Når dagen er planlagt, kører ger og Ib har deres daglige gang. 16 Fagligt fokus

17 Birger Gyldensted holder vagt oppe, mens Ibrahim Idrissi er nede. Det skiftes de til. Skinner og rør fortoner sig. De vedligeholder og holder rør, der løber i forskellige ret- dampanlæg. Det er planen, at få undervejs er der mange sikker- øje med rørene. Der er to for- ninger. afviklet dampforsyningen i løb- hedsforanstaltninger, både for skellige slags anlæg: Damp- Brøndkammeret bliver gjort et af nogle år. folkene, der skal arbejde der, og brønde og vandbrønde, som lig- rent hver sjette måned. Der for at beskytte anlægget. ger under jorden, og de nyere, samler sig blade og gadeskidt, ALTID HANDSKER Halvvejs nede findes kontrol- hanebokse, som kan betjenes som skal støvsuges op. Og så Her mødes nye og gamle rør, og centret, hvor evt. alarmer kom- fra vejen ved at vippe dækslet skal haner og ventiler motione- et sted hvæser damp ud af et mer ind på de mange skærme, af. res, som Ibrahim siger. Det vil utæt rør og advarer om ikke at der hænger her. Her ligger også Dagens første stop er et sige, at de skal bevæges for at komme for tæt på. den særlige telefon, der skal brøndkammer i Strandboulevar- sikre, at de ikke har sat sig fast. - Pakningen har været i styk- medbringes, inden turen går dens midterrabat. Via en el-kas- ker nogen tid, men vi kan ikke ned i dybet, hvor rørene løber. se ved siden af dækslerne bliver DYBERE NED lave det, før vejret bliver varme- Her er nemlig ingen mobildæk- lyset tændt i dybet. Mens Birger Næste stop er krydset Tagensvej re. Vi er nødt til at lukke for var- ning. holder vagt ved de åbnede låger, og Blegdamsvej inde ved men i husstandene, og med den Bag en dør med kodelås åbner kravler Ibrahim ned ad lejderens cykelstien. Her er langt ned, og vinter vi har haft, har det ikke sig en tunnel, der løber så langt ca. ti trin iført skindhandsker på for hvert trin på den smalle lej- kunnet lade sig gøre, siger Ib. øjet rækker. Enorme rør i sider- grund af de varme rør. der bliver varmen kraftigere. Når Birger og Ib skal arbejde i ne og i midten et smalt skinne- Helt nede træder vi ind i et stort kamrene, bliver der sat klimaan- anlæg, der ender ude på Ama- KNUDEPUNKTET UNDER betonrum med skinnende rør, læg i gang, for at holde tempera- gerværket mere end fire kilo- STRANDBOULEVARDEN der får lyset til at funkle og Ibra- turen nede. Men handskerne meter væk. Her er lys og langt mindre skum- hims øjne til at stråle. bliver på, for rørene er stadig Skinnerne er til en lille arbejds- melt, end man kunne forvente. Han står midt i rummet med varme. vogn, som bliver brugt til at ved- Der også behageligt varmt og armene ud til begge sider og - Jo, selvfølgelig brænder man ligeholde anlægget. Tidligere var tørt. Vandet i rørene er gra- med en mine, som bød han vel- sig men kun en gang, griner Ib. det Ib og folkene fra Østerbro, der der varmt og har et tryk på fire kommen i selveste sultanens tog sig af det, nu er folkene fra bar. Vandet er til badevand og palads. Han viser rundt, peger UNDERJORDISKE TOGSKINNER Amager. opvarmning. og forklarer. Sidste stop inden frokost er til - Her løber Århusgade og her De store rør transporterer ære for Fagligt Fokus. Det er et Strandboulevarden. Det er et knudepunkt, forklarer Ibrahim, og peger på de favnfulde store 280 grader varm damp med et tryk på 12 bar til de husstande i København, der endnu har nyere anlæg i Fredens Park med al tænkelig teknik. En elevator fører flere etager ned i dybet, og Se flere foto på Fagligt fokus 17

18 arbejdspladsen faglige sager PRIMEKSS SIA, LETLAND overarbejde betales efter over- murerlærlings lønsedler viste Firmaet afregnede herefter Jord-beton. Det lettiske firma enskomstens overtidsbestem- det sig, at der ikke var afregnet regnskabet efter akkordopgørel- med speciale i betongulve har melser. kørepenge, og at der var andre sen til alle i akkorden. arbejdet som underentreprenø- Det blev også konstateret, at mangler på lønsedlerne. Organisation: Dansk Byggeri rer for Pihl & Søn. der ikke var indberettet og ind- Fagforeningen rejste kravet BJMF tegnede overenskomst betalt pensionsbidrag til Pensi- over for firmaet, som efterbetal- med virksomheden på et 48- ondanmark, samt til 3Fs Ferie- te ,49 kr. til lærlingen. HP BOOKING timers organisationsmøde på kasse. Organisation: Dansk Byggeri Murer. En murersvend var tæt byggepladsen den 13. december Virksomheden blev pålagt at på at komme i klemme, da han 2010, hvorefter firmaet blev bringe alle disse forhold i orden blev ansat som chauffør. Firma- optaget i Dansk Byggeri. og indbetale skyldige beløb LIVING L et havde den opfattelse, at det Primekss SIA havde op til 20 senest den 23. marts 2011, samt Murer. To murersvende blev var på funktionærvilkår. Sven- lettere ansat på projektet, som at fremsende dokumentation opsagt på en tilbygning. Da den havde opfattelsen, at det skulle vare et par måneder. herfor til BJMF. Firmaet indvil- overenskomsten siger, at nyt var på timeløn. I slutningen af februar kon- gede i at betale kr. til arbejder er akkordpligtig, kunne Da der efter ca. ti måneders staterede fagforeningen, at Pri- BJMF til afslutning af sagen. firmaet ikke fyre dem. Dette ansættelse opstod mulighed for mekss SIA hverken havde indbe- Efterfølgende skal det bemær- selvom der ikke var indgået at få job som murersvend, sagde talt til PensionDanmark eller til kes, at det endnu engang er lyk- akkordaftale på opgaven. han op for at vende tilbage til 3Fs Feriekasse for december 2010 kedes for Pihl & Søn at finde en Fagforeningen sendte derfor faget. Men det skulle vise sig at og januar Ligesom arbejds- udenlandsk underentreprenør, sagen til fællesmøde for brud på være lettere sagt end gjort. tidsaftalen i henhold til overens- som har problemer med at over- hovedaftalen. Firmaet tilbageholdt lønnen, komsten heller ikke var frem- holde overenskomsten. Firmaet valgte at ansætte de samtidig med at man krævede sendt til BJMF, som aftalt. Organisation: Dansk Byggeri to murersvende kort før fælles- betaling for den udgift, som fir- Fagforeningen anmodede om mødet, og firmaet dækkede løn- maet havde haft ved at indleje et nyt 48-timers møde hos tabet i den periode, svendene en vognmand til at løse opga- Dansk Byggeri. Men da arbejdet MURERFIRMAET KELL HOLM var opsagt. verne. netop var færdigt den 25. febru- Murer. En lærling blev fyret Organisation: Dansk Byggeri Da ansættelseskontakten, al- ar, og Primekss SIA havde for- inden for de tre første måneder, drig var blevet underskrevet, ladt landet, blev det ændret til altså i prøvetiden. I princippet omtaler funktionærvilkår, blev et mæglingsmøde hos Dansk betyder det, at han er opsagt i HETAG TAGDÆKNING sagen lidt kompliceret, og da fir- Byggeri. prøveperioden, og derfor skal SJÆLLAND A/S maet ikke havde overenskomst, På mæglingsmødet den 9. virksomheden ikke begrunde Tagdækker. Seks tagdækkere, tre var det nødvendigt for fagfor- marts fremlagde Primekss, på fyringen. svende og tre lærlinge, havde eningen at bede vores advokat BJMFs forlangende, arbejdstids- I denne sag var lærlingen dog udført arbejde på Lykkeboskolen. om at føre sagen, hvilket endte aftaler for december og januar. syg i en periode, og blev først Tagdækningsarbejdet var ud- med fri proces og efterbeta- Det blev konstateret, at flere informeret om opsigelsen, da ført på den opmålte sum på ling på kr. til svenden. af de ansatte havde under 30 han raskmeldte sig ,48 kr. Hertil var der udført Husk det nu tag aldrig arbejdstimer på en uge, med en To uger før havde firmaet ekstraarbejde for 5.049,97 kr. arbejde for en mester der ikke daglig arbejdstid på 4-5 timer, sendt en ophævelse af uddan- Da svendene fremsendte ak- har overenskomst, eller er dæk- mens de øvrige ansatte havde 10 nelsesaftalen til teknisk skole. kordregnskabet, som fremviste ket af en overenskomst ved timer. Fagforeningen rejste derfor et overskud til fordeling på medlemskab af en arbejdsgiver- Firmaet forsøgte forgæves at krav om, at firmaet afregnede ,51 kr., påstod firmaet, at organisation. forklare sig, men vi havde ikke løn frem til den dag, lærlingen der ikke var penge til at afregne Mangler der en overens- fantasi til at tro på, at man rejser var blevet bekendt med opsigel- det fremsendte regnskab, da alle komst, begrænser det kravene fra Letland til København for sen. pengene var brugt. De afregnede til de ting, som er specificeret i kun at arbejde 4 timer om dagen. Dette ville firmaet ikke, og derefter overskud til to svende ansættelseskontrakten, ligesom Derfor blev det konstateret, først da vi sendte sagen mod tvi- på tilsammen 9.589,45 kr. sagen ikke kan behandles i at der ikke var arbejdet efter stighedsnævnet, afregnede fir- Fagforeningen begærede her- Arbejdsretten. overenskomstens arbejdstidsbe- maet de kr., vi havde rejst efter lokalmøde, og på mødet Derfor: hvis du er i tvivl, så stemmelser i perioden 13. dec- krav om. indrømmede firmaet, at der ikke ring til fagforeningen, inden du ember 2010 og til 28. februar Organisation: Dansk Byggeri var indgivet korrekt indsigelse begynder et nyt ansættelsesfor- Overenskomstparterne var enige om at pålægge virksom- mod det fremsendte regnskab, samt at de ved at afregne de to hold. Organisation: Dansk Byggeri heden at betale for minimum 37 MESTERRINGEN svende, havde accepteret det timer pr. arbejdsuge, samt at Murer. Ved gennemgang af en fremsendte regnskab. 18 Fagligt fokus

19 TM FUGESERVICE Fuger. Et medlem, som var fugespecialist, henvendte sig til fagforeningen for at få hjælp, efter at firmaet endelig havde opbrugt hans tålmodighed nu var det ler ikke var indsat i feriekassen altså en sag for fagforeningen. Der blev rejst krav om mæglingsmøde, og der blev skrevet referat, som forpligtede mesteren til at efterbetale ved kom- Sagen blev derfor sendt til Fællesmøde, og inden det blev afholdt, betalte mesteren. Han slipper dog ikke helt uden skrammer og må af med en bod til fagforeningen på kr. OK 2012 og skal vi have en fælles byggeoverenskomst? nok! Firmaet var tidligere medlem af Dansk Byggeri, men var slettet i Det betyder dog ikke, at firmaet var fritaget for at overholde overenskomsten. Det mende lønudbetaling, i alt kr. Men mesteren efterlevede ikke mæglingskendelsen, så sagen blev videreført ved Fællesmøde, hvor mesteren udeblev. Sagen blev derfor sendt i Organisation: Dansk Byggeri HOLST JENSEN A/S Murer. Der afholdtes mæglingsmøde med baggrund i en murer- Mandag d. 27. juni kl. 16 (med grillarrangement fra kl ) i fagforeningen, Trekronergade 26, st., Valby skulle vise sig at havde alvorlige konsekvenser for firmaet, som alt i alt kom til at betale over kr. tilbage i form af sygeløn, feriepenge for to år, Arbejdsretten, men inden den blev fremstillet, lykkedes det endelig mesteren at indbetale det skyldige. Organisation: Dansk Byggeri svends krav på betaling af sygeløn. Kravet var på fire ugers betaling á 133,50 kr./t. Men da sagen blev behandlet, var der blevet betalt for de første to Møde for alle medlemmer, som arbejder under Jord- & Beton og Bygge- & Anlægsoverenskomsterne søgnehelligdagsbetaling for to år og pension. Denne sag viser lidt om hvor store beløb, der er på spil, når overenskomsten ikke overholdes, så sørg altid for at tjekke din lønseddel, pensionsindbetalinger m.m. Organisation: ingen TRYG BYG Murer. En murersvend havde ikke fået løn for de sidste 13 timer, han havde været på byggepladsen, og han havde heller ikke havde fået udbetalt sin SH/ FF konto ved afskedigelsen. Fagforeningen begærede et uger, og med det tidligere udbetalte og fradrag af helligdage enedes parterne om efterbetaling af kr. til svenden. Organisation: Dansk Byggeri BENT JENSEN Murer. To murersvende havde løn m.m. til gode som følge af Dagsorden: prioritere til OK 2012 overenskomsterne under Dansk Byggeri til en fælles bog Skal vi sælge vores Jord- mæglingsmøde, og på mødet mesters dårlige økonomi. Sagen & Betonoverenskomst? KBC BYG APS fortalte mesteren, at SH/FF pen- endte med en anmeldelse til - Murer. En længerevarende sag, som begyndte med, at vor murersvend rejste krav om kørepenge flere gange. Da han ikke modtog nogen, tog svenden kontakt til Pension Danmark. Her fik han oplyst, at der gene fejlagtigt var overført til feriekonto og derfor ikke udbetalt som overenskomsten foreskriver til svenden. De 13 timer, han havde trukket, ville han godt betale så fagforeningen fandt, at sagen var løst. Men det Lønmodtagernes Garantifond (LG), som alle sager gør, når der er tale om konkurs. Det samlede beløb, der blev udbetalt fra LG til de to svende, blev på kr., indeholdende løn, feriepenge, SH/FF betaling og pension. samlingen i BJMF og fremtidig struktur for klubarbejdet inden for jord- og betonområdet Beton ere og Struktører intet var indsat på hans konto. Det viste sig, at feriepenge hel- var den ikke, for de kr. var ikke overført til feriekonto. Organisation: Dansk Byggeri Arr.: Struktør- & Betonklubben og Fælles- klubben i BJMF nye tiltrædelsesoverenskomster byggegruppen Dysseholm Tømrer- og Snedk. ApS Veksøvej 2 B, 3.tv Brønshøj Piotr Sedzimir Ole Nielsensvej Hundested CEM Tømrer/Snedker Mester Franckesvej Frederiksberg M.B. Jensen ApS Amager Landevej Kastrup M. B. Byg og Renovering Margretevænget Vallensbæk Strand Eventus v/christian Jensen Håndværkerhaven København NV JLK Tagdækning Karupvej Engesvang FJK Byg ApS Blokken Birkerød Murerfirmaet Ole Bjerregaard Brøndby Parkvej Brøndby Clean-Bud Polen Seto Maciej Bojanowski Polen Generalforsamling i TMF Gaderenholdelses Brancheklub torsdag den 30. juni kl. 17 Der er spisning fra kl. 16 Dagsorden iflg. lovene På klubbens vegne Lars Pless Fagligt fokus 19

20 arbejdspladsen konkurser Værløse Byg ApS CVR-nr Rørbækvej Herlev Sagsnr. K 1448/10-G EMA Huse ApS CVR-nr Tjørnevej Køge Sagsnr /2010 AF Entreprise ApS CVR-nr Hellerupvej Hellerup Sagsnr. K 1242/11-K J.H.D. Entrprise ApS under tvangsopløsning CVR-nr Hillerødvejen 21 Bonderup 3250 Gilleleje Christiani & Nielsen A/S i likvidation CVR-nr c/o Philip & Partnere Vognmagergade København K Sagsnr. K 415/03-F Murercompagniet ApS CVR-nr Åsbjergvænge 16 Gundsømagle 4000 Roskilde Sagsnr /2010 Tømrermester & Entreprenør Anders Frank ApS CVR-nr Hellerupvej 41, 2 tv 2900 Hellerup Sagsnr. K 126/10-K PSP Entreprise ApS CVR-nr Figenvej Haslev Sagsnr /IH JF Byg ApS CVR-nr Erantishaven Smørum Sagsnr /2008 Medlemmer, der har tilgodehavender hos disse virksomheder, skal omgående rette henvendelse til fagforeningen! nye arbejdspladser BTN byg Charlotteager 64 Hedehusene Renovering CH Murerbyg Furesøvej 29, 2830 Virum Fugearbejde Claus Quistgaard Gyngemose Parkvej 30 Skalmur CR Entreprise Degnestavnen Renovering Elindco DTU Renovering Enemark Parkstykket AAB Renovering Enemærke & Petersen Brøndby Strand, Tybjerg Parken Fugearbejde Entreprenør AF Hansen Hjørnet, Damhus Boulevard/Randrupvej Skalmur EP Service Lemchevej 18 Filtsearbejde H.P. Jensen Hellerupvej 17 Renovering Hansen & Andersen Tranevænget Fugearbejde Hel byg Bukesvej Bl. Murerarbejde Hovedstadens Bygningsentreprise Ålekistevej 138 Tag Hovedstadens.dk Gl. Kongevej 76 Tag Jakobs Tømrer firma Nørrebrogade 56 A Renovering Jakon Pederstrupvej 65 Skalmur Jakon Skodsborg Strandvej 303 Bl. Murerarbejde Jakon Øresundsbiblotek Lecablokke JBS Øresundskollegiet, Uplandsgade Renovering Jensen og Dam Ibstrup parken Jærgersborg Renovering Jeudan Spurvevej 19 Elementmontage Johan Drewsen Nikolajgade 22 Renovering K.A.H. Roskildevej 63 Renovering Karl Poulsen Sønder Boulevard Tag Kennet Jensen Gammeltorv 14 Renovering Kim Siestø Finsensvej 68 Renovering Kornerup Magleparken 1 Renovering Køge Bygningsentreprise Sundbyholmsvej Duuregade 6-2 Fugearbejde Larsen og Egelund Rørløkken 7, Herlev Skalmur M L Byg v. Michael Nielsen Helmsvej Bl. Murerarbejde M.A.S. Kirstinelundsvej 12 A Renovering M.A.S. Skolehaven 4-6 Blandet arbejde MBP Christiansborg Ridebanen Renovering Facade Michal Bo Pedersen Fredriksberg HF, Jyllands Alle Fugearbejde MJH Entreprice Jernholmen 1-27 Fliser/Klinker MT Højgaard A/S DTU, bygn. 327 Renovering Murbo Aps. Bauneporten/Carlshøjvej 62 Skalmur Murermester Claus Quistgaard Aslaksvej 3 Renovering Murermester Claus Quistgaard Holtegade 6-8, Nørrebro Renovering Murermester Kenneth Jensen Stokkevad 4 Traditionelt murerarbejde Nils Wirum Lundbeck Tag Nisgård Rosengården Bl. murerarbejde O. P. Nedergård Øster alle Bl. Murerarbejde O. P. Nedergård Frilands museret Bl. Murerarbejde Pihl & Søn A/S Industriens hus Renovering PJT byg Klardam 32 Bl. murerarbejde PNP Byg Vinkelager, Rødovre Pudsearbejde Qvist Byg Aps Dyssevænget 13 Tag rbe Esben Snarres Gade 4-8 Renovering Facade Siestø Nørre Voldgade 23 Renovering Skantag Njalsgade Tag Skure Byg A/S Dalvangen 12 Bl. Murerarbejde Tscherning (nedrivning) Rolighedsvej 10 Nedrivning Øens Pile alle 19 Renovering Facade Øens Sverrigesgade Renovering Øens Sønderløngang Renovering Øens Valborg alle 3-9, Valby Pudsearbejde Øens Ægirsgade Renovering Øens Murerfirma Amagerbrogade 247, 2300 S. Fugearbejde Øens Murerfirma Skjalm Hvides Gade Renovering 20 Fagligt fokus

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri

Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri Foto: Brian Berg Overhængende fare for ulykker, underbetaling, kritisable boligforhold, vold, trusler og sexchikane er nogle af de ting, man må leve

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft

Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft Ved kontrahering med en dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft ansat bør du som minimum overveje følgende 5 punkter. 1) Der

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere