STØTTECENTER HOVEDSTADEN OPLEVER OGSÅ, AT DER MÅ TÆNKES NYE TANKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØTTECENTER HOVEDSTADEN OPLEVER OGSÅ, AT DER MÅ TÆNKES NYE TANKER"

Transkript

1 EGENTLIG ER DET EN SOLSTRÅLEHISTORIE, SIGER HELEN HUSS, SOM BÅDE ER MEDARBEJDER OG BRUGER I STØTTECENTERET. ARTIKEL NR. 7 JULI 2014 STØTTECENTER HOVEDSTADEN OPLEVER OGSÅ, AT DER MÅ TÆNKES NYE TANKER AF HANNE STEEN OG HELEN HUSS DØVEKULTUREN HAR EN UDFORDRING I DANMARK. DØVEKULTUREN ER UNDER SÅ STOR FORANDRING, AT DEN KAN OPLEVES SOM VÆRENDE UNDER AFVIKLING. TEGNSPROGET ER UNDER PRES OG DEN PÆDAGOGFAGLIGE EKSPERTISE SER UD TIL AT BLIVE SPREDT FOR ALLE VINDE, OG VIL MED TIDEN SYGNE HEN, HVIS DER IKKE GØRES NOGET - OG DETTE SKABER NYE MULIGHEDER OG KONSEKVENSER FOR BÅDE BRUGERE OG MEDARBEJDERE. CI ER KOMMET FOR AT BLIVE. LANGT FRA ALLE IMPLANTEREDE DØVE FÅR OPTIMAL UDBYTTE AF INDGREBET, SÅ DER VIL MED SANDSYNLIGHED VÆRE EN GRUPPE CI OPEREREDE, DER FORBLIVER DØVE UANSET TEKNOLOGIENS KUNNEN. DANSKERNE LEVER GENERELT LÆNGERE OG EN STØRRE GRUPPE END TIDLIGERE VIL AF FORSKELLIGE ÅRSAGER FÅ ET HØREHANDICAP I LØBET AF DERES LIV. DET ER NØDVENDIGT MED ALSIDIGHED I VORES TILBUD, SÅ VI UNDGÅR, AT NYE GRUPPER EKSKLUDERES FRA DET ELLERS TÆNKT INKLUDERENDE SAMFUND, HVILKET DET FØLGENDE ER ET EKSEMPEL PÅ.

2 SOM DØV 43 ÅRIG MED DIAGNOSEN ASPERGERS SYNDROM OG CI OPERERET MED MIDDELGODT UDBYTTE, ER DET PRAKTISK TALT NÆSTEN UMULIGT FOR MIG AT PASSE IND PÅ ARBEJDSMARKEDET. FLEKSJOB I STØTTECENTER HOVEDSTADEN. Jeg er kollega hver formiddag, to timer om dagen. 4 dage om ugen med onsdag som fast fridag. Jeg arbejder som Husalf med opgaver som: Tømme opvaskemaskine, brygge kaffe, gøre klar til møder i huset, gøre rent i køkkenet, foretage indkøb. Jeg har også til opgave at vedligeholde tavlen med pædagogernes ugentlige arbejdstider. (Der er omkring 100 magneter, der flyttes rundt på, hver uge) og redigering og udgivelse af Glostrup Bladet. PÆDAGOGISK STØTTE FRA STØTTECENTER HOVEDSTADEN I HENHOLD TIL LSS 85. Jeg er paragraf 85 bruger når jeg får besøg af mine pædagoger, (som samtidigt, egentligt er ens kollegaer). De hjælper mig med min post og ringe op til forskellige offentlige instanser. Mange gange snakker jeg med pædagogerne om sociale situationer, som kan være svære for mig at aflæse rigtigt og efterfølgende reagere rigtigt ud fra. Det profiterer jeg meget af. VUNDET I LOTTERIET: Jeg har prøvet at være hos Specialisterne i en 5 måneders arbejdsprøvning (her arbejder man målrettet på, at mennesker indenfor autisme området kommer ud på arbejdsmarkedet). Jeg oplevede, at der ikke kunne tages hensyn til min tegnsprogstolk. Jeg som døv med CI kan ikke forstå alt hvad folk siger, især når afstanden er mere end 3 meter mellem mig og den talende. Socialrådgiveren udviste ingen forståelse for mit tolkebehov, og hun skrev i sin afsluttende rapport, at jeg var venlig, men krævende. Det sårede mig meget, fordi jeg netop ikke er en krævende person, jeg ville bare gerne have en chance for at følge med i samtalen og forstå fælles beskeder. Men nej, når jeg havde CI skulle jeg bare høre efter. Jeg har også prøvet at arbejde sammen med andre døve på fuld tid. Det kunne jeg slet ikke holde til, brændte hurtigt ud pga. Aspergertræthed. Tonen på arbejdspladsen kunne også være hård ind i mellem. Til sidst havde jeg en samtale med min mellemleder, og denne sagde ligeud, at der ikke var plads til Aspergere på arbejdspladsen. Det gjorde mig vred, og jeg kvitterede ved at sige op lige på stedet. Da jeg fik jobbet som Husalf i Støttecenter Hovedstaden, følte jeg, at jeg havde vundet i lotteriet. MIT ARBEJDSLIV: Året er Jeg har lige været på et afklaringsforløb målrettet unge på en teknisk skole og fandt ud af at jeg ville læse til bibliotekar, altså tage en videregående uddannelse. På forløbet klarede jeg mig med mit enlige høreapparat, mundaflæsning og tegnsprogstolk. CI havde jeg ikke. For mig var CI dengang forbundet med gysen og uhygge. At få skåret sit hoved op for at få indopereret et høreapparat bag øret og måske få alt for meget lyd på. Jeg så med gru, de helt små CI børn på Gentofte Hospital i 1993, som var barberet halvvejs skaldede og et kæmpestort lysende lyserødt ar. Jeg skulle i hvert fald ikke have det skidt indopereret i mit hoved! Da jeg var på kontanthjælp, iværksatte jobcentret i Brøndby Kommune et 3 måneders aktiveringsforløb hos Politimesteren i Glostrup. Der skulle jeg arbejde 30 timer om ugen og skulle møde kl 8-14 hver dag. Jeg klarede mig så fint. Jeg cyklede derhen hverdag og mødte altid glad på arbejde. Jeg fik næsten mit eget kontor, da jeg skulle dele kontor med en ældre, sød kollega, som var meget hjælpsom. Jeg skulle sortere ældre straffeakt pakker, dvs. åbne de enkelte sager og se hvad den domfældte var dømt for. Ud fra givne kriterier skulle jeg afgøre om sagen skulle gemmes eller kasseres. Arbejdet passede mig så fint, og jeg kunne tale i telefon med telespole sammen med min arbejdsgiver. Da praktikken var slut ville Politiet gerne ansætte mig, men havde desværre ikke mulighed for det. SOCIALRÅDGIVEREN UDVISTE INGEN FORSTÅELSE FOR MIT TOLKEBEHOV, OG HUN SKREV I SIN AFSLUTTENDE RAPPORT, AT JEG VAR VENLIG, MEN KRÆVENDE. JULI

3 Jeg skulle nu i gang med et HF forløb på VUC Vestegnen i Albertslund. Perioden er Der søgte jeg om at få SU og tegnsprogstolk og da der var andre døve på holdet var det muligt at deles om tolken og lave gruppearbejde på tegnsprog. Jeg følte at det både var let - men også meget svært at læse HF på samme tid. Jeg kunne ikke forstå grunden til det, og gav som altid min døvhed skylden for det udefinerbare svære. Studievejlederen brugte jeg en del, men det hjalp ikke synderligt på mine vanskeligheder. Jeg følte altid det var svært at lave gruppearbejde med de andre HF studerende, da jeg ofte misforstod det sociale de andre studerende i mellem. Fagligt var jeg stærk, men det hjalp ikke meget på at få indgået de vigtige sociale kontakter, som det at være en del af en læsegruppe. Jeg var henvist til mit eget selskab på VUC s lektiecafé. Jeg fik kun fagligt input fra de andre studerende, når underviseren satte os sammen og jeg følte mig altid udenfor, uden at kunne sætte fingeren på det. Mine eksamenskarakterer spændte fra 03 i matematik til 13 i billedkunst. Jeg kunne ikke forstå det, for jeg havde brugt tegnsprogstolk og alligevel var det svært for mig. Først flere år senere forstod jeg, at det var min Asperger, der havde drillet mig. Jobcentret og kontanthjælpskontoret holdt jeg mig nu langt væk fra, da jeg ikke følte de ville hjælpe mig. Måtte klare mig selv bedst muligt, og da jeg var gift og boede sammen med min daværende mand, kunne jeg få økonomien til at løbe nogenlunde rundt. Men jeg skulle have hjælp til at søge FØRST FLERE ÅR SENERE FORSTOD JEG, AT DET VAR MIN ASPERGER, DER DRILLEDE MIG. om tegnsprogstolk til start på bibliotekaruddannelsen, og tøvende tog jeg kontakt til døvekonsulenten. Denne viste sig at blive en uvurderlig støtte i forbindelse med at få søgt om SU, SPS og tegnsprogstolk. Så jeg kunne begynde 1. semester på bibliotekaruddannelsen i København. Jeg havde imidlertid svært ved få foden indenfor i bare en eneste læsegruppe og det lykkedes ikke. Det handlede meget om informationssøgning og aflevering af diverse opgaver og eksamen, som jeg delvist bestod. Jeg valgte at droppe ud efter 2. semester, det føltes for svært og dette diffuse noget drillede mig meget. Det jeg havde fået mest ud af i perioden, var den etablerede kontakt med døvekonsulenten blev et meget skelsættende år, fordi jeg som 35-årig fik viden om, at mit høreapparat ikke længere kunne hjælpe mig, og jeg måtte tage stilling til CI. Jeg takkede tøvende ja til tilbuddet, da jeg ikke ønskede at være stokdøv. Og jeg håbede et sted inderst inde, at CI også kunne forbedre min jobchancer på arbejdsmarkedet. Måske kunne jeg endda klare mig helt uden tegnsprogstolk! Jeg fik fremstillet CI som noget lyserødt - at der ikke ville komme komplikationer. Jeg ville gerne have ventet et halvt år mere, men psykologen på Gentofte Hospital pressede mig og sagde det skulle være nu. Jeg var samtidigt blevet optaget på Københavns Universitet og skulle starte 1.semester, samtidigt med CI operationen. Jeg protestede, men det blev affejet brutalt af psykologen. TØVENDE TOG JEG KONTAKT TIL DØVEKONSULENTEN. DENNE VISTE SIG AT BLIVE EN UVURDERLIG STØTTE I FORBINDELSE MED AT FÅ SØGT OM SU, SPS OG TEGNSPROGSTOLK. Operationen gik fint, men efter lydtilslutningen gik det galt. Jeg fik alt for meget lyd på for det første, og for det andet skulle jeg paces frem og skulle lytte til lydbøger, musik og træne hårdt med at lytte og gå til talepædagog - samtidigt med at jeg skulle studere kunsthistorie. Det gik slet ikke. Jeg blev syg af stress og måtte sygemeldes flere gange og til slut måtte jeg droppe ud af studiet. JULI

4 EFTER EN 4-5 SAMTALER KIGGEDE PSYKOLOGEN PÅ MIG OG SAGDE; JEG TROR ÆRLIGT TALT AT DU HAR ASPERGERS SYNDROM. VI BLIVER NØDT TIL AT FÅ DIG UDREDT VIA VISO. Jeg følte at det var flere nederlag ovenpå hinanden. CI oplevedes bestemt ikke som noget lyserødt og jeg måtte lægge CI på hylden flere gange og overgive mig til den totale døvhed. (Det venstre øre kunne ikke CI implanteres pga. misdannet øresnegl.) Meget traumatisk CI forløb. Skuffelsen var meget stor og jeg fortrød så inderligt at have indvilliget i CI operationen, men sket var sket, og der var kun en vej og det var fremad! Så jeg måtte op på hesten igen og bruge CI, efter at have fået skruet væsentligt ned for CI lyden. Det hjalp mig til at kunne leve et tåleligt liv med CI. Samtidigt skulle jeg lære at leve alene efter en opslidende skilsmisse. Alt synes at kokse på samme tid, og jeg tyede til min døvekonsulent for at få ordnet det med økonomien og fremskaffelse af egen lejlighed. Døvekonsulenten anbefalede mig at komme til psykolog, når jeg havde så svært ved at gennemføre et uddannelsesforløb, og jeg indvilgede i at gennemgå et forløb hos CFD`s psykolog. Efter en 4-5 samtaler kiggede psykologen på mig og sagde; jeg tror ærligt talt at du har Aspergers Syndrom. Vi bliver nødt til at få dig udredt via VISO. Et halvt år senere i 2009, blev jeg udredt hos Center For Autisme, og diagnosen var klokkeklar; jeg havde Aspergers Syndrom. Min verden styrtede sammen og jeg måtte videre på en eller anden måde. Døvekonsulenten tippede et job, som pakkemedarbejder, målrettet døve på Statens Serum Institut (SSI), som jeg søgte ind på i sommeren Jobsamtalen hos SSI gik let, jeg havde ikke skullet skrive en ansøgning, kun skullet møde op til et fælles infomøde for interesserede døve. Jeg turde ikke fortælle om min Aspergerdiagnose ved jobsamtalen. Det havde min hjemmevejleder frarådet, fordi jeg virkede så velfungerende ved første øjekast. En bare døv, der kunne tale med hørende med stemmen og tegnsprog med andre døve. Jeg fulgte rådet i første omgang. Selv var jeg kastet ud i en krise pga. den nye Aspergerdiagnose, (der var kun gået en måneds tid siden jeg fik diagnosen) og jeg havde mest lys til at fortælle arbejdspladsen om det, så der kunne tages lidt hensyn til mig, men det blev aldrig til noget. Arbejdsgiveren hos SSI så mig som en, der samtidigt kunne fungere som tolk mellem døve og hørende. Jeg blev ansat i juli 2009 sammen med 2-3 døve. Til at begynde med gik det godt, fordi vi var under oplæring på dagholdet indenfor normal arbejdstid. Og der var tegnsprogstolk på i hele arbejdstiden. Senere blev døveholdet flyttet over på aftenholdet, og det betød at vi døve skulle arbejde kl på hverdage. Jeg blev nødt til at købe en bil, for at kunne passe mit arbejde. Tolken kom mindre og vi skulle selv klare os med den store maskine, hvor vacciner skulle inspiceres visuelt, og de afvigende fra normen, skulle prikkes ud. De godkendte vacciner skulle pakkes i kasser. Arbejdet var tilrettelagt sådan at man skulle rotere hver 20. minut, for at undgå ensidigt arbejde i længere tid ad gangen. Jeg fik det svært, kunne ikke klare at arbejde om aftenen for det første. For det andet blev jeg meget hurtigt udmattet. Efter at have sagt op hos SSI måtte jeg bide i det sure æble, og atter komme i forbindelse med systemet hos Brøndby Kommunes kontanthjælpskontor og jobcenter. Det blev til starten på 3 1/2 års hårdt forløb med skiftende perioder, hvor jeg gik hjemme i uvished, til andre perioder med arbejdsprøvning og jobtræningsforløb. Efter et forløb hos Specialisterne, hvor min døvekonsulent fungerede som mentor undervejs, anbefalede de, at JULI

5 JEG ANSATTE HELEN I FLEKSJOB I STØTTECENTER HOVEDSTADEN, HVOR VI HAR TEGNSPROGMILJØ OG FORDI HELEN HER KAN HAVE TÆT KONTAKT MED MIG. jeg kom på førtidspension. Det fik mig til at græde, for jeg følte mig alt for ung til at komme på pension, for så handicappet var jeg trods alt ikke, følte jeg. Jobcentret var ikke tilfreds med regressionsrapporten fra Specialisterne, så endnu et jobtræningsforløb blev etableret. Jeg skulle arbejde hos Post Danmark, med henblik på bevilling af fleksjob. Psykisk følte jeg, at jeg snart ikke kunne klare mere uvished omkring job, økonomi og mit liv i det hele taget. En indre udefinerbar smertegrænse kunne mærkes i det små. Post Danmark i pakkeposten oplevedes som et langstrakt forløb, med aftenarbejde i ugens 5 dage og fysisk krævende med mange tunge løft. De mandlige kollegaer både døve og hørende, mobbede mig med, at jeg arbejdede gratis. Jeg havde mest lyst til at udeblive fra jobtræningen, men hvis jeg gjorde det, ville jeg miste min kontanthjælp. Situationen oplevedes uudholdeligt svært og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op. 8 måneder senere kunne jeg se en ende på det. Jeg skulle atter gå hjemme i uvished, men hvor var jeg dog slidt psykisk. Jobcentret bevilligede fleksjob til mig. En sejr i alt det svære. Nu skulle jeg bare ud og søge et fleksjob blev et nyt skelsættende år for mig. En ganske almindelig dag, hvor jeg havde besøg af min døvekonsulent, brød jeg sammen psykisk. Jeg blev vred på mit CI, flåede det af og smed CI på gulvet, så det splintredes i mange stumper. Nu kunne jeg bare slet ikke mere af noget som helst og begyndte at afvise al kontakt. En alvorlig belastningsreaktion, sagde psykiateren, og det blev starten på mange måneders indlæggelse hos Døveteamet i Ballerup. Og et berigende møde med døvepsykiatrien. To år senere i 2014, og færdigbehandlet med diverse psykofarmaka og mange samtaler rigere, stod jeg klar til at begynde et nyt liv med fleksjob. STØTTECENTER HOVEDSTADEN HAR (OG SKAL HAVE) PLADS TIL FORSKELLIGHEDER OG AFVIGELSER Som leder af Støttecenteret var jeg ikke i tvivl om, at Helen skulle tilbydes fleksjob på særlige vilkår hos os, hvor vi har tegnsprogsmiljø. Som Helen siger: Det middelgode CI udbytte betyder, at jeg har vanskeligt ved at skelne ord fra hinanden uden mundaflæsning og tegnsprog. Asperger gør, at jeg let bliver tømt for energi efter ganske få timers arbejde. Den sidste arbejdsprøve for Helen, før hun fik bevilget flexjob, var hos politiet, hvor jeg var hendes mentor. Hun skulle arkivere sager i et lille miljø med få medarbejdere. Helen havde tolk på arbejdspladsen de første tre dage, men efterfølgende kun om fredagen til personalemøder. De første to måneder havde Helen brug for at drøfte nogle situationer med mig efter arbejdstid. Hun forstod ikke kollegaernes handlemønstre og blev usikker, men efterhånden oplevede jeg, at Helen håndterede sin arbejdsdag bedre. Da forløbet blev afsluttet med en samtale sammen med ledelsen hos politiet, stod det klart, at Helen ikke fik tilbudt fleksjob i afdelingen og dermed ikke kunne fortsætte. Begrundelsen var, at Helen ikke var hurtig nok og derfor ikke kunne nå de opgaver, jobbet krævede. Jeg ansatte Helen i fleksjob i Støttecenter Hovedstaden, hvor vi har tegnsprogsmiljø og fordi Helen her kan have tæt kontakt med mig. Kommunikation på tegnsprog er således ikke en forhindring i hverdagen. Jeg er fortsat hendes mentor og vi taler løbende sammen. Der opstår selvfølgelig nogle dilemmaer, når Helen er på arbejde, men jeg har altid understreget overfor Helen, at hun er ansat under særlige vilkår og at hun ikke skal forvente at komme ud i et ordinært job. Vi hjælper hinanden med at takle situationerne. Helens adgang til computeren med personlige oplysninger er skærpet, da hun ikke har brug for dette i den arbejdsfunktion, hun har. Når Helens kollegaer taler om sager og Helen overhører dette, kender hun sin tavshedspligt. I sager hvor hun selv bliver berørt af emnet, taler hun med mig om det. Helen har i flere år levet under et pres med flere arbejdsprøvninger og præstationsangst. Nu kan hun slappe af og koncentrere sig om sit nye job. FLERE YDELSER I SAMME HUS: Huset fungerer som kontor for ledelse og personale. Pædagogerne yder støtte i borgernes eget hjem efter serviceloven 85 Huset er borgernes her kan de mødes i et tegnsprogsmiljø Huset har borgere i beskyttet beskæftigelse tre dage om ugen efter serviceloven 103 Huset har STU efter bekendtgørelsen af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov JULI

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere