ÆNDRINGSFORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG 18-182"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2011/0435(COD) ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til udtalelse Licia Ronzulli (PE v01-00) om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (COM(2011)0883 C7-0512/ /0435(COD)) AM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_LegOpinion PE v /100 AM\ doc

3 18 Milan Cabrnoch Betragtning 2 a (ny) (2 a) Moderniseringen af systemet for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er uundværligt med henblik på at fremme økonomisk vækst og innovation, gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt og reagere på de demografiske mangler og den strukturelle arbejdsløshed i EU. 19 Milan Cabrnoch Betragtning 3 (3) For at fremme erhvervsudøvernes frie bevægelighed og samtidig sikre en mere effektiv og gennemsigtig anerkendelse af kvalifikationer er der behov for et europæisk erhvervspas. Passet er navnlig nødvendigt for at fremme midlertidig mobilitet og anerkendelse i henhold til den automatiske anerkendelsesordning og for at fremme en forenklet anerkendelsesproces under den generelle ordning. Passet bør udstedes efter anmodning fra erhvervsudøveren og efter fremsendelse af de nødvendige dokumenter, og efter at de kompetente myndigheder har foretaget de relaterede gennemgangs- og kontrolprocedurer. Passets funktion bør understøttes af informationssystemet for (3) For at fremme erhvervsudøvernes frie bevægelighed og samtidig sikre en mere effektiv og gennemsigtig anerkendelse af kvalifikationer kan der udstedes et frivilligt europæisk erhvervspas. Passet er navnlig hensigtsmæssigt med henblik på at fremme midlertidig mobilitet og anerkendelse i henhold til den automatiske anerkendelsesordning og for at fremme en forenklet anerkendelsesproces under den generelle ordning. Passet bør udstedes efter anmodning fra erhvervsudøveren og efter fremsendelse af de nødvendige dokumenter, og efter at de kompetente myndigheder har foretaget de relaterede gennemgangs- og kontrolprocedurer. Passet bør individualiseres for de AM\ doc 3/100 PE v01-00

4 det indre marked (IMI), som blev oprettet ved forordning (EU) nr. [ ] om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked. Denne mekanisme bør medvirke til at forbedre synergivirkningerne og tilliden hos de kompetente myndigheder, samtidig med at dobbeltarbejde hos de administrative myndigheder undgås, og der skabes mere åbenhed og sikkerhed for erhvervsudøverne. Proceduren for ansøgning om og udstedelse af passet bør være klart struktureret og omfatte beskyttelsesforanstaltninger og tilsvarende klageadgang, som gives ansøgeren. Passet og det tilhørende workflow i IMI bør sikre de lagrede datas integritet, ægthed og fortrolighed, og at er ikke sker ulovlig og ikke-autoriseret adgang til oplysninger indeholdt heri. forskellige erhverv og med henblik på reguleringen af gennemførelsen sikre en vis grad af fleksibilitet. Passets funktion bør understøttes af informationssystemet for det indre marked (IMI), som blev oprettet ved forordning (EU) nr. [ ] om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked. Denne mekanisme bør medvirke til at forbedre synergivirkningerne og tilliden hos de kompetente myndigheder, samtidig med at dobbeltarbejde hos de administrative myndigheder undgås, og der skabes mere åbenhed og sikkerhed for erhvervsudøverne. Proceduren for ansøgning om og udstedelse af passet bør være klart struktureret og omfatte beskyttelsesforanstaltninger og tilsvarende klageadgang, som gives ansøgeren. Passet og det tilhørende workflow i IMI bør sikre de lagrede datas integritet, ægthed og fortrolighed, og at er ikke sker ulovlig og ikke-autoriseret adgang til oplysninger indeholdt heri. 20 Emilie Turunen Betragtning 3 a (ny) (3a) Kommissionen bør fem år efter vedtagelsen af det europæiske erhvervspas evaluere, hvilke virkninger det vil have at gøre dette pas obligatorisk, og meddele, om yderligere foranstaltninger på et senere tidspunkt forekommer hensigtsmæssige. PE v /100 AM\ doc

5 21 Milan Cabrnoch Betragtning 3 a (ny) (3a) Passet bør opfylde bestemte sikkerheds- og databeskyttelsesbetingelser, og der bør derfor træffes de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger mod misbrug og datasvindel. 22 Ole Christensen Betragtning 4 (4) gælder kun for erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det samme erhverv i en anden medlemsstat. I visse tilfælde er den pågældende virksomhed en del af et erhverv, hvor omfanget af aktiviteter er større i værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene mellem aktivitetsområderne er så store, at erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et fuldstændigt uddannelsesprogram for at kompensere for visse mangler, og hvis erhvervsudøveren anmoder herom, bør værtsmedlemsstaten under disse særlige omstændigheder give delvis adgang. Men i tilfælde af tvingende krav i forbindelse med et alment hensyn, f.eks. vedrørende læger eller andet sundhedspersonale, bør en medlemsstat kunne afslå at give delvis adgang. (4) gælder kun for erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det samme erhverv i en anden medlemsstat. I visse tilfælde er den pågældende virksomhed en del af et erhverv, hvor omfanget af aktiviteter er større i værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene mellem aktivitetsområderne er så store, at erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et fuldstændigt uddannelsesprogram for at kompensere for visse mangler, og hvis erhvervsudøveren anmoder herom, bør værtsmedlemsstaten under disse særlige omstændigheder give delvis adgang. Men i tilfælde af tvingende krav i forbindelse med hensynet til offentligheden bør en medlemsstat kunne afslå at give delvis adgang. AM\ doc 5/100 PE v01-00

6 Begrundelse Begrebet tvingende krav i forbindelse med et alment hensyn er opstået i forbindelse med Domstolens afgørelser vedrørende traktatens artikel 43 og 49 og anføres i betragtning 40 i direktivet om tjenesteydelser på det indre marked (2006/123/EF). Her defineres klart og eksplicit, hvornår medlemsstater kan afslå at give delvis adgang. 23 Thomas Händel, Paul Murphy Betragtning 4 (4) gælder kun for erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det samme erhverv i en anden medlemsstat. I visse tilfælde er den pågældende virksomhed en del af et erhverv, hvor omfanget af aktiviteter er større i værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene mellem aktivitetsområderne er så store, at erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et fuldstændigt uddannelsesprogram for at kompensere for visse mangler, og hvis erhvervsudøveren anmoder herom, bør værtsmedlemsstaten under disse særlige omstændigheder give delvis adgang. Men i tilfælde af tvingende krav i forbindelse med et alment hensyn, f.eks. vedrørende læger eller andet sundhedspersonale, bør en medlemsstat kunne afslå at give delvis adgang. (4) gælder kun for erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det samme erhverv i en anden medlemsstat. I visse tilfælde er den pågældende virksomhed en del af et erhverv, hvor omfanget af aktiviteter er større i værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene mellem aktivitetsområderne er så store, at erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et fuldstændigt uddannelsesprogram for at kompensere for visse mangler, og hvis erhvervsudøveren anmoder herom, bør værtsmedlemsstaten under disse særlige omstændigheder give delvis adgang. Men i tilfælde af tvingende krav i forbindelse med et alment hensyn, bør en medlemsstat kunne afslå at give delvis adgang. Der bør ikke gives delvis adgang for erhverv, der yder medicinske tjenester eller på anden måde vedrører den offentlige sundhed. 24 Marian Harkin Betragtning 4 PE v /100 AM\ doc

7 (4) gælder kun for erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det samme erhverv i en anden medlemsstat. I visse tilfælde er den pågældende virksomhed en del af et erhverv, hvor omfanget af aktiviteter er større i værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene mellem aktivitetsområderne er så store, at erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et fuldstændigt uddannelsesprogram for at kompensere for visse mangler, og hvis erhvervsudøveren anmoder herom, bør værtsmedlemsstaten under disse særlige omstændigheder give delvis adgang. Men i tilfælde af tvingende krav i forbindelse med et alment hensyn, f.eks. vedrørende læger eller andet sundhedspersonale, bør en medlemsstat kunne afslå at give delvis adgang. (4) gælder kun for erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det samme erhverv i en anden medlemsstat. I visse tilfælde er den pågældende virksomhed en del af et erhverv, hvor omfanget af aktiviteter er større i værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene mellem aktivitetsområderne er så store, at erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et fuldstændigt uddannelsesprogram for at kompensere for visse mangler, og hvis erhvervsudøveren anmoder herom, bør værtsmedlemsstaten under disse særlige omstændigheder give delvis adgang. Men i tilfælde af tvingende krav i forbindelse med et alment hensyn, bør en medlemsstat kunne afslå at give delvis adgang. Der bør ikke gives delvis adgang for erhverv, der yder medicinske tjenester eller på anden måde har forbindelse til det offentlige sundhedsvæsen. 25 Philippe Boulland Betragtning 4 (4) gælder kun for erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det samme erhverv i en anden medlemsstat. I visse tilfælde er den pågældende virksomhed en del af et erhverv, hvor omfanget af aktiviteter er større i værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene mellem aktivitetsområderne er så store, at erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et fuldstændigt uddannelsesprogram for at kompensere for visse mangler, og hvis (4) gælder kun for erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det samme erhverv i en anden medlemsstat. I visse tilfælde er den pågældende virksomhed en del af et erhverv, hvor omfanget af aktiviteter er større i værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene mellem aktivitetsområderne er så store, at erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et fuldstændigt uddannelsesprogram for at kompensere for visse mangler, og hvis AM\ doc 7/100 PE v01-00

8 erhvervsudøveren anmoder herom, bør værtsmedlemsstaten under disse særlige omstændigheder give delvis adgang. Men i tilfælde af tvingende krav i forbindelse med et alment hensyn, f.eks. vedrørende læger eller andet sundhedspersonale, bør en medlemsstat kunne afslå at give delvis adgang. erhvervsudøveren anmoder herom, bør værtsmedlemsstaten under disse særlige omstændigheder give delvis adgang. Men i tilfælde af tvingende krav i forbindelse med et alment hensyn, f.eks. vedrørende læger eller andet sundhedspersonale eller notarer, bør en medlemsstat kunne afslå at give delvis adgang. Or. fr 26 Philippe Boulland Betragtning 7 (7) bør også omfatte notarer. Hvad angår anerkendelsesanmodninger med henblik på etablering, bør medlemsstaterne kunne anvende de nødvendige egnethedsprøver eller prøvetider for at undgå forskelsbehandling i de nationale udvælgelses- og udnævnelsesprocedurer. I forbindelse med den frie udveksling af tjenesteydelser bør notarer ikke kunne udfærdige officielt bekræftede dokumenter og udføre andre autentificeringsaktiviteter, som kræver værtsmedlemsstatens påstempling. udgår Or. fr 27 Nadja Hirsch Betragtning 7 PE v /100 AM\ doc

9 (7) bør også omfatte notarer. Hvad angår anerkendelsesanmodninger med henblik på etablering, bør medlemsstaterne kunne anvende de nødvendige egnethedsprøver eller prøvetider for at undgå forskelsbehandling i de nationale udvælgelses- og udnævnelsesprocedurer. I forbindelse med den frie udveksling af tjenesteydelser bør notarer ikke kunne udfærdige officielt bekræftede dokumenter og udføre andre autentificeringsaktiviteter, som kræver værtsmedlemsstatens påstempling. udgår Or. de 28 Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez Betragtning 7 (7) bør også omfatte notarer. Hvad angår anerkendelsesanmodninger med henblik på etablering, bør medlemsstaterne kunne anvende de nødvendige egnethedsprøver eller prøvetider for at undgå forskelsbehandling i de nationale udvælgelses- og udnævnelsesprocedurer. I forbindelse med den frie udveksling af tjenesteydelser bør notarer ikke kunne udfærdige officielt bekræftede dokumenter og udføre andre autentificeringsaktiviteter, som kræver værtsmedlemsstatens påstempling. udgår Or. fr AM\ doc 9/100 PE v01-00

10 29 Elisabeth Morin-Chartier Betragtning 7 (7) bør også omfatte notarer. Hvad angår anerkendelsesanmodninger med henblik på etablering, bør medlemsstaterne kunne anvende de nødvendige egnethedsprøver eller prøvetider for at undgå forskelsbehandling i de nationale udvælgelses- og udnævnelsesprocedurer. I forbindelse med den frie udveksling af tjenesteydelser bør notarer ikke kunne udfærdige officielt bekræftede dokumenter og udføre andre autentificeringsaktiviteter, som kræver værtsmedlemsstatens påstempling. udgår Or. fr Begrundelse Notarer udnævnes af de nationale offentlige myndigheder for at sikre lovligheden og retssikkerheden i forbindelse med dokumenter indgået mellem privatpersoner og er en del af det præventive retssystem i de pågældende lande. Loven fastsætter, at de skal handle uafhængigt og upartisk. I betragtning af den støtterolle, de spiller i retsystemet, bør retten til frit at yde tjenester og anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer ikke gælde for dette erhverv. 30 Danuta Jazłowiecka Betragtning 7 (7) bør også omfatte notarer. Hvad angår anerkendelsesanmodninger med henblik på etablering, bør medlemsstaterne kunne udgår PE v /100 AM\ doc

11 anvende de nødvendige egnethedsprøver eller prøvetider for at undgå forskelsbehandling i de nationale udvælgelses- og udnævnelsesprocedurer. I forbindelse med den frie udveksling af tjenesteydelser bør notarer ikke kunne udfærdige officielt bekræftede dokumenter og udføre andre autentificeringsaktiviteter, som kræver værtsmedlemsstatens påstempling. Begrundelse Notarerne arbejder på grundlag af national lov, deres beføjelser er forskellige i de forskellige medlemsstater, og da de lovsystemer, på grundlag af hvilke de udøver deres beføjelser heller ikke er ens, er det ikke muligt at lade dem omfatte af direktivet om kvalifikationer, uden at dette forvrider forbrugernes rettigheder. Udelukkelse af nogle tjenester vil skabe to grupper af notarer med forskellige beføjelser. Det vil gøre det nødvendigt at informere forbrugerne passende. 31 Csaba Őry Betragtning 7 (7) bør også omfatte notarer. Hvad angår anerkendelsesanmodninger med henblik på etablering, bør medlemsstaterne kunne anvende de nødvendige egnethedsprøver eller prøvetider for at undgå forskelsbehandling i de nationale udvælgelses- og udnævnelsesprocedurer. I forbindelse med den frie udveksling af tjenesteydelser bør notarer ikke kunne udfærdige officielt bekræftede dokumenter og udføre andre autentificeringsaktiviteter, som kræver værtsmedlemsstatens påstempling. (7) bør også omfatte notarer. Hvad angår anerkendelsesanmodninger med henblik på etablering, bør medlemsstaterne kunne anvende de nødvendige egnethedsprøver eller prøvetider for at undgå forskelsbehandling i de nationale udvælgelses- og udnævnelsesprocedurer. I forbindelse med den frie udveksling af tjenesteydelser bør notarer ikke kunne udfærdige officielt bekræftede dokumenter, udføre juridiske aktiviteter og udføre andre autentificeringsaktiviteter, som kræver værtsmedlemsstatens påstempling. Or. hu AM\ doc 11/100 PE v01-00

12 32 Csaba Őry Betragtning 7 a (ny) (7 a) Det synes nødvendigt, at notarer, der udpeges af medlemsstaterne på områder under national jurisdiktion, som lovmæssigt er forpligtet til at handle uafhængigt og upartisk, og som sikrer legaliteten af retakter og retssikkerhed i forbindelse med det præventive retssystem, undtages fra direktivets anvendelsesområde. I betragtning af de særlige opgaver, notarerne varetager i retssystemet, bør hverken det grundlæggende princip om fri bevægelighed for tjenesteydelser eller anerkendelsen af erhvervskvalifikationer, der er erhvervet i udlandet, gælde for deres erhverv. Or. hu 33 Philippe Boulland Betragtning 9 (9) Anmodninger om anerkendelse fra erhvervsudøvere fra ikke-regulerende medlemsstater skal behandles på samme måde som anmodninger fra erhvervsudøvere fra regulerende medlemsstater. Deres kvalifikationer skal sammenlignes med de kvalifikationer, der kræves i værtsmedlemsstaten på grundlag af kvalifikationsniveauerne i direktiv (9) Anmodninger om anerkendelse fra erhvervsudøvere fra ikke-regulerende medlemsstater skal behandles på samme måde som anmodninger fra erhvervsudøvere fra regulerende medlemsstater. Deres kvalifikationer skal sammenlignes med de kvalifikationer, der kræves i værtsmedlemsstaten på grundlag af kvalifikationsniveauerne og de objektive PE v /100 AM\ doc

13 2005/36/EF. I tilfælde af betydelige forskelle bør den kompetente myndighed kunne pålægge udligningsforanstaltninger. kriterier i direktiv 2005/36/EF. I tilfælde af betydelige forskelle bør den kompetente myndighed kunne pålægge udligningsforanstaltninger. Or. fr 34 Nadja Hirsch Betragtning 15 (15) Erhvervet som sygeplejerske og jordemoder har udviklet sig betydeligt i de sidste tre årtier: Sundhedspleje i lokalområdet, anvendelse af mere komplekse behandlingsmetoder og en konstant teknologisk udvikling forudsætter, at der er kompetence til at give sygeplejersker og jordemødre større ansvar. For at forberede sygepleje- og jordemodereleverne på at efterkomme disse komplekse behov for sundhedspleje, skal de først have et solidt generelt uddannelsesniveau, inden de påbegynder uddannelsen. Derfor bør adgangskravet til disse uddannelser skærpes til tolv års almen skolegang eller en bestået eksamen på tilsvarende niveau. (15) Erhvervet som sygeplejerske og jordemoder har udviklet sig betydeligt i de sidste tre årtier: Sundhedspleje i lokalområdet, anvendelse af mere komplekse behandlingsmetoder og en konstant teknologisk udvikling forudsætter, at der er kompetence til at give sygeplejersker og jordemødre større ansvar. For at forberede sygepleje- og jordemodereleverne på at efterkomme disse komplekse behov for sundhedspleje, skal de først have et solidt generelt uddannelsesniveau, inden de påbegynder uddannelsen. Derfor bør adgangskravet til disse uddannelser ændres til mindst ti års almen skolegang eller en bestået eksamen på tilsvarende niveau. Or. de 35 Thomas Händel Betragtning 15 (15) Erhvervet som sygeplejerske og (15) Erhvervet som sygeplejerske og AM\ doc 13/100 PE v01-00

14 jordemoder har udviklet sig betydeligt i de sidste tre årtier: Sundhedspleje i lokalområdet, anvendelse af mere komplekse behandlingsmetoder og en konstant teknologisk udvikling forudsætter, at der er kompetence til at give sygeplejersker og jordemødre større ansvar. For at forberede sygepleje- og jordemodereleverne på at efterkomme disse komplekse behov for sundhedspleje, skal de først have et solidt generelt uddannelsesniveau, inden de påbegynder uddannelsen. Derfor bør adgangskravet til disse uddannelser skærpes til tolv års almen skolegang eller en bestået eksamen på tilsvarende niveau. jordemoder har udviklet sig betydeligt i de sidste tre årtier: Sundhedspleje i lokalområdet, anvendelse af mere komplekse behandlingsmetoder og en konstant teknologisk udvikling forudsætter, at der er kompetence til at give sygeplejersker og jordemødre større ansvar. For at forberede sygepleje- og jordemodereleverne på at efterkomme disse komplekse behov for sundhedspleje, skal de først have et solidt generelt uddannelsesniveau, inden de påbegynder uddannelsen. Derfor bør adgangskravet til disse uddannelser baseres på mindst ti års almen skolegang eller en bestået eksamen på tilsvarende niveau. 36 Thomas Mann Betragtning 15 (15) Erhvervet som sygeplejerske og jordemoder har udviklet sig betydeligt i de sidste tre årtier: Sundhedspleje i lokalområdet, anvendelse af mere komplekse behandlingsmetoder og en konstant teknologisk udvikling forudsætter, at der er kompetence til at give sygeplejersker og jordemødre større ansvar. For at forberede sygepleje- og jordemodereleverne på at efterkomme disse komplekse behov for sundhedspleje, skal de først have et solidt generelt uddannelsesniveau, inden de påbegynder uddannelsen. Derfor bør adgangskravet til disse uddannelser skærpes til tolv års almen skolegang eller en bestået eksamen på tilsvarende niveau. (15) Erhvervet som sygeplejerske og jordemoder har udviklet sig betydeligt i de sidste tre årtier: Sundhedspleje i lokalområdet, anvendelse af mere komplekse behandlingsmetoder og en konstant teknologisk udvikling forudsætter, at der er kompetence til at give sygeplejersker og jordemødre større ansvar. For at forberede sygepleje- og jordemodereleverne på at efterkomme disse komplekse behov for sundhedspleje, skal de først have et solidt generelt uddannelsesniveau, inden de påbegynder uddannelsen. Derfor bør adgangskravet til disse uddannelser baseres på mindst ti års almen skolegang eller en bestået eksamen på tilsvarende niveau. Or. de PE v /100 AM\ doc

15 37 Ivo Belet Betragtning 15 (15) Erhvervet som sygeplejerske og jordemoder har udviklet sig betydeligt i de sidste tre årtier: Sundhedspleje i lokalområdet, anvendelse af mere komplekse behandlingsmetoder og en konstant teknologisk udvikling forudsætter, at der er kompetence til at give sygeplejersker og jordemødre større ansvar. For at forberede sygepleje- og jordemodereleverne på at efterkomme disse komplekse behov for sundhedspleje, skal de først have et solidt generelt uddannelsesniveau, inden de påbegynder uddannelsen. Derfor bør adgangskravet til disse uddannelser skærpes til tolv års almen skolegang eller en bestået eksamen på tilsvarende niveau. (15) Erhvervet som sygeplejerske og jordemoder har udviklet sig betydeligt i de sidste tre årtier: Sundhedspleje i lokalområdet, anvendelse af mere komplekse behandlingsmetoder og en konstant teknologisk udvikling forudsætter, at der er kompetence til at give sygeplejersker og jordemødre nye og større ansvarsområder. For at forberede sygepleje- og jordemodereleverne på at efterkomme disse komplekse behov for sundhedspleje, skal de først have et solidt generelt uddannelsesniveau, inden de får adgang til uddannelsen. Derfor bør adgangskravet til disse uddannelser begrænses til studerende, der har et af en medlemsstat anerkendt kvalifikationsbevis, der som minimum opfylder kravene til niveau 4 i den europæiske referenceramme for kvalifikationer. Or. nl 38 Milan Cabrnoch Betragtning 19 (19) fastsætter allerede klare forpligtelser for erhvervsudøverne med hensyn til kravet om tilstrækkelige sprogkundskaber. (19) fastsætter allerede klare forpligtelser for erhvervsudøverne med hensyn til kravet om tilstrækkelige sprogkundskaber. AM\ doc 15/100 PE v01-00

16 Gennemgangen af denne forpligtelse har vist, at der er behov for at klarlægge de kompetente myndigheders og arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til patientsikkerheden. Sprogkontrollen bør dog være rimelig og nødvendig for de pågældende job og bør ikke udgøre et grundlag for at udelukke erhvervsudøvere fra arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten. Gennemgangen af denne forpligtelse har vist, at der er behov for mere fleksibilitet og for at klarlægge de kompetente myndigheders og arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til patientsikkerheden. Sprogkontrollen bør dog være rimelig og nødvendig for de pågældende job og bør ikke udgøre et grundlag for at udelukke erhvervsudøvere fra arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten. Begrundelse De kompetente myndigheder skal have den nødvendige fleksibilitet til som led i anerkendelsesprocessen at sikre sig oplysning om og, om nødvendigt, kontrollere erhvervsudøveres sprogkundskaber; der tages dog forbehold for arbejdsgivernes evne til selv at dække deres behov i henseende til erhvervsudøveres sprogkundskaber i forbindelse med besættelse af en bestemt stilling; 39 Ole Christensen Betragtning 19 (19) fastsætter allerede klare forpligtelser for erhvervsudøverne med hensyn til kravet om tilstrækkelige sprogkundskaber. Gennemgangen af denne forpligtelse har vist, at der er behov for at klarlægge de kompetente myndigheders og arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til patientsikkerheden. Sprogkontrollen bør dog være rimelig og nødvendig for de pågældende job og bør ikke udgøre et grundlag for at udelukke erhvervsudøvere fra arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten. (19) fastsætter allerede klare forpligtelser for erhvervsudøverne med hensyn til kravet om tilstrækkelige sprogkundskaber. Gennemgangen af denne forpligtelse har vist, at der er behov for at klarlægge de kompetente myndigheders og arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til patient- og forbrugersikkerheden. Sprogkontrollen for de pågældende job bør ikke udgøre et grundlag for at udelukke erhvervsudøvere fra arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten og bør derfor være rimelig og nødvendig. Begrebet rimelig og nødvendig bør defineres i et samarbejde mellem de kompetente myndigheder og de nationale arbejdsmarkedsparter inden for PE v /100 AM\ doc

17 de respektive sektorer. Begrundelse De nødvendige sprogkundskaber bør ikke blot kræves i forhold til patienterne. Da en vigtig arbejdsgiverrettighed er at afgøre kriterierne for arbejdstagternes arbejde, bør arbejdsgiverne som del af arbejdsmarkedets parter sammen med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne medvirke til at definere, hvad der er rimeligt og nødvendigt. 40 Nadja Hirsch Betragtning 19 (19) fastsætter allerede klare forpligtelser for erhvervsudøverne med hensyn til kravet om tilstrækkelige sprogkundskaber. Gennemgangen af denne forpligtelse har vist, at der er behov for at klarlægge de kompetente myndigheders og arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til patientsikkerheden. Sprogkontrollen bør dog være rimelig og nødvendig for de pågældende job og bør ikke udgøre et grundlag for at udelukke erhvervsudøvere fra arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten. (19) fastsætter allerede klare forpligtelser for erhvervsudøverne med hensyn til kravet om tilstrækkelige sprogkundskaber. Gennemgangen af denne forpligtelse har vist, at der er behov for at klarlægge de kompetente myndigheders og arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til patientsikkerheden. Sprogkontrollen må dog være rimelig og nødvendig for de pågældende job og bør ikke udgøre et grundlag for at udelukke erhvervsudøvere fra arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten. Or. de 41 Nadja Hirsch Betragtning 20 (20) Kandidater, der ønsker at gennemføre (20) Kandidater, der ønsker at gennemføre AM\ doc 17/100 PE v01-00

18 et lønnet praktikophold i en anden medlemsstat, hvor et sådant praktikophold er muligt, bør være omfattet af direktiv 2005/36/EF med henblik på at fremme mobiliteten. Det er også nødvendigt, at deres praktikophold anerkendes af hjemlandet. et praktikophold i en anden medlemsstat, hvor et sådant praktikophold er muligt, bør være omfattet af direktiv 2005/36/EF med henblik på at fremme mobiliteten. Det er også nødvendigt at garantere, at deres praktikophold anerkendes af hjemlandet. Or. de Begrundelse Inden for visse erhverv er det sædvanligt at gennemføre ulønnede praktikperioder. Personer, der gør dette, bør imidlertid ikke stilles ringere, fordi de ikke anerkendes officielt. 42 Emilie Turunen Betragtning 20 (20) Kandidater, der ønsker at gennemføre et lønnet praktikophold i en anden medlemsstat, hvor et sådant praktikophold er muligt, bør være omfattet af direktiv 2005/36/EF med henblik på at fremme mobiliteten. Det er også nødvendigt, at deres praktikophold anerkendes af hjemlandet. (20) Kandidater, der ønsker at gennemføre et praktikophold i en anden medlemsstat, hvor et sådant praktikophold er muligt, bør være omfattet af direktiv 2005/36/EF med henblik på at fremme mobiliteten. Det er også nødvendigt, at deres praktikophold anerkendes af hjemlandet. 43 Thomas Händel, Paul Murphy Betragtning 22 (22) Direktivet indeholder allerede detaljerede forpligtelser for (22) Direktivet indeholder allerede detaljerede forpligtelser for PE v /100 AM\ doc

19 medlemsstaterne med hensyn til informationsudveksling, men disse forpligtelser bør dog styrkes. Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på anmodninger om information, men ligeledes advare andre medlemsstater proaktivt. Dette advarselssystem bør svare til systemet i direktiv 2006/123/EF. En særlig advarselsordning er imidlertid nødvendig for sundhedsfaglige personer, som er omfattet af automatisk anerkendelse i henhold til direktiv 2005/36/EF. Dette bør også gælde for dyrlæger, medmindre medlemsstaterne allerede har udløst den advarselsmekanisme, der er nævnt i direktiv 2006/123/EF. Samtlige medlemsstater bør advares, hvis en erhvervsudøver som følge af en disciplinærsag eller en straffedom ikke længere har ret til at flytte til en anden medlemsstat. Dette varslingssystem bør udløses gennem IMI, uanset om erhvervsudøveren har udøvet sine rettigheder i henhold til direktiv 2005/36/EF eller har anmodet om anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer ved udstedelse af et europæisk erhvervspas eller andre metoder som fastsat i nævnte direktiv. Advarselsproceduren bør være i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger og andre grundlæggende rettigheder. medlemsstaterne med hensyn til informationsudveksling, men disse forpligtelser bør dog styrkes. Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på anmodninger om information, men ligeledes advare andre medlemsstater proaktivt. Dette advarselssystem bør svare til systemet i direktiv 2006/123/EF. En særlig advarselsordning er imidlertid nødvendig for sundhedsfaglige personer, som er omfattet af direktiv 2005/36/EF. Dette bør også gælde for dyrlæger, medmindre medlemsstaterne allerede har udløst den advarselsmekanisme, der er nævnt i direktiv 2006/123/EF. Samtlige medlemsstater bør advares, hvis en erhvervsudøver som følge af en disciplinærsag eller en straffedom der skyldes vedkommendes udøvelse af sit erhverv, ikke længere har ret til at flytte til en anden medlemsstat, eller hvis en erhvervsudøver midlertidigt eller permanent fratages retten til at praktisere i hjemlandet eller i værtsmedlemsstaten. Dette varslingssystem bør udløses gennem IMI, uanset om erhvervsudøveren har udøvet sine rettigheder i henhold til direktiv 2005/36/EF eller har anmodet om anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer ved udstedelse af et europæisk erhvervspas eller andre metoder som fastsat i nævnte direktiv. Advarselsproceduren bør være i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger og andre grundlæggende rettigheder. 44 Marian Harkin Betragtning 22 AM\ doc 19/100 PE v01-00

20 (22) Direktivet indeholder allerede detaljerede forpligtelser for medlemsstaterne med hensyn til informationsudveksling, men disse forpligtelser bør dog styrkes. Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på anmodninger om information, men ligeledes advare andre medlemsstater proaktivt. Dette advarselssystem bør svare til systemet i direktiv 2006/123/EF. En særlig advarselsordning er imidlertid nødvendig for sundhedsfaglige personer, som er omfattet af automatisk anerkendelse i henhold til direktiv 2005/36/EF. Dette bør også gælde for dyrlæger, medmindre medlemsstaterne allerede har udløst den advarselsmekanisme, der er nævnt i direktiv 2006/123/EF. Samtlige medlemsstater bør advares, hvis en erhvervsudøver som følge af en disciplinærsag eller en straffedom ikke længere har ret til at flytte til en anden medlemsstat. Dette varslingssystem bør udløses gennem IMI, uanset om erhvervsudøveren har udøvet sine rettigheder i henhold til direktiv 2005/36/EF eller har anmodet om anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer ved udstedelse af et europæisk erhvervspas eller andre metoder som fastsat i nævnte direktiv. Advarselsproceduren bør være i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger og andre grundlæggende rettigheder. (22) Direktivet indeholder allerede detaljerede forpligtelser for medlemsstaterne med hensyn til informationsudveksling, men disse forpligtelser bør dog styrkes. Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på anmodninger om information, men ligeledes advare andre medlemsstater proaktivt. Dette advarselssystem bør svare til systemet i direktiv 2006/123/EF. En særlig advarselsordning er imidlertid nødvendig for sundhedsfaglige personer, som er omfattet af direktiv 2005/36/EF. Dette bør også gælde for dyrlæger, medmindre medlemsstaterne allerede har udløst den advarselsmekanisme, der er nævnt i direktiv 2006/123/EF. Samtlige medlemsstater bør advares, hvis en erhvervsudøver midlertidigt eller permanent fratages retten til at praktisere eller hvis der i hjemlandet eller værtsmedlemsstaten pålægges begrænsninger eller vilkår for vedkommendes ret til at praktisere. Dette varslingssystem bør udløses gennem IMI, uanset om erhvervsudøveren har udøvet sine rettigheder i henhold til direktiv 2005/36/EF eller har anmodet om anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer ved udstedelse af et europæisk erhvervspas eller andre metoder som fastsat i nævnte direktiv. Advarselsproceduren bør være i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger og andre grundlæggende rettigheder. 45 Licia Ronzulli PE v /100 AM\ doc

21 Betragtning 22 (22) Direktivet indeholder allerede detaljerede forpligtelser for medlemsstaterne med hensyn til informationsudveksling, men disse forpligtelser bør dog styrkes. Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på anmodninger om information, men ligeledes advare andre medlemsstater proaktivt. Dette advarselssystem bør svare til systemet i direktiv 2006/123/EF. En særlig advarselsordning er imidlertid nødvendig for sundhedsfaglige personer, som er omfattet af automatisk anerkendelse i henhold til direktiv 2005/36/EF. Dette bør også gælde for dyrlæger, medmindre medlemsstaterne allerede har udløst den advarselsmekanisme, der er nævnt i direktiv 2006/123/EF. Samtlige medlemsstater bør advares, hvis en erhvervsudøver som følge af en disciplinærsag eller en straffedom ikke længere har ret til at flytte til en anden medlemsstat. Dette varslingssystem bør udløses gennem IMI, uanset om erhvervsudøveren har udøvet sine rettigheder i henhold til direktiv 2005/36/EF eller har anmodet om anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer ved udstedelse af et europæisk erhvervspas eller andre metoder som fastsat i nævnte direktiv. Advarselsproceduren bør være i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger og andre grundlæggende rettigheder. (22) Direktivet indeholder allerede detaljerede forpligtelser for medlemsstaterne med hensyn til informationsudveksling, men disse forpligtelser bør dog styrkes. Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på anmodninger om information, men ligeledes advare andre medlemsstater proaktivt. Dette advarselssystem bør svare til systemet i direktiv 2006/123/EF. En særlig advarselsordning er imidlertid nødvendig for sundhedsfaglige personer, som er omfattet af automatisk anerkendelse i henhold til direktiv 2005/36/EF. Dette bør også gælde for dyrlæger, medmindre medlemsstaterne allerede har udløst den advarselsmekanisme, der er nævnt i direktiv 2006/123/EF. Samtlige medlemsstater bør advares, hvis en erhvervsudøver permanent eller midlertidigt fratages retten til at udøve sit erhverv i hjemlandet eller i værtsmedlemsstaten som følge af en disciplinærsag eller en straffedom. Dette varslingssystem bør udløses gennem IMI, uanset om erhvervsudøveren har udøvet sine rettigheder i henhold til direktiv 2005/36/EF eller har anmodet om anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer ved udstedelse af et europæisk erhvervspas eller andre metoder som fastsat i nævnte direktiv. Advarselsproceduren bør være i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger og andre grundlæggende rettigheder. Or. it 46 Ole Christensen AM\ doc 21/100 PE v01-00

22 Betragtning 22 a (ny) Begrundelse (22 a) Medlemsstaterne bør tilskyndes til offentligt at dele information om deres nationale grundlæggende undervisning og uddannelse og deres tiltag til at sikre kvalitet med henblik på at øge tilliden til medlemsstaternes undervisnings- og uddannelsessystemer og sikre, at alle relevante kurser er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv. Denne betragtning vil øge tilliden til undervisning og uddannelse og i en vis udstrækning sikre medlemsstaterne, de kompetente myndigheder samt forbrugerne og patienterne, at der i hele EU er truffet foranstaltninger til at sikre kvaliteten. 47 Marian Harkin Betragtning 24 (24) For at udbygge eller ændre visse ikkevæsentlige bestemmelser i direktiv 2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ajourføring af bilag I, fastsættelse af kriterierne for beregning af gebyrer i forbindelse med det europæiske erhvervspas, fastsættelse af de nærmere regler for den nødvendige dokumentation i forbindelse med det europæiske erhvervspas, tilpasning af listerne over former for virksomhed i bilag (24) For at udbygge eller ændre visse ikkevæsentlige bestemmelser i direktiv 2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ajourføring af bilag I, fastsættelse af kriterierne for beregning af gebyrer i forbindelse med det europæiske erhvervspas, fastsættelse af de nærmere regler for den nødvendige dokumentation i forbindelse med det europæiske erhvervspas, tilpasning af listerne over former for virksomhed i bilag PE v /100 AM\ doc

23 IV, tilpasning af punkt til 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, og i bilag V, præcisering af de kundskaber og færdigheder, der kræves for læger og sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og arkitekter, tilpasning af mindstekravene til uddannelsens varighed for speciallægeuddannelser og specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af nye lægespecialer i punkt i bilag V, ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, og i bilag V, indføjelse af nye tandlægespecialer i punkt i bilag V, angivelse af betingelserne for anvendelse af fælles uddannelsesrammer og angivelse af betingelserne for anvendelse af fælles uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. IV, tilpasning af punkt til 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, og i bilag V, præcisering af de kundskaber og færdigheder, der kræves for læger og sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og arkitekter, tilpasning af mindstekravene til uddannelsens varighed for speciallægeuddannelser og specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af nye lægespecialer i punkt i bilag V, ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, og i bilag V, indføjelse af nye tandlægespecialer i punkt i bilag V, angivelse af betingelserne for anvendelse af fælles uddannelsesrammer og angivelse af betingelserne for anvendelse af fælles uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen sikrer passende repræsentation og gennemfører relevante høringer, herunder på ekspertniveau på både europæisk og nationalt plan. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig, transparent og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. 48 Thomas Händel, Paul Murphy Betragtning 24 (24) For at udbygge eller ændre visse ikkevæsentlige bestemmelser i direktiv 2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions (24) For at udbygge eller ændre visse ikkevæsentlige bestemmelser i direktiv 2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions AM\ doc 23/100 PE v01-00

24 funktionsmåde for så vidt angår ajourføring af bilag I, fastsættelse af kriterierne for beregning af gebyrer i forbindelse med det europæiske erhvervspas, fastsættelse af de nærmere regler for den nødvendige dokumentation i forbindelse med det europæiske erhvervspas, tilpasning af listerne over former for virksomhed i bilag IV, tilpasning af punkt til 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, og i bilag V, præcisering af de kundskaber og færdigheder, der kræves for læger og sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og arkitekter, tilpasning af mindstekravene til uddannelsens varighed for speciallægeuddannelser og specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af nye lægespecialer i punkt i bilag V, ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, og i bilag V, indføjelse af nye tandlægespecialer i punkt i bilag V, angivelse af betingelserne for anvendelse af fælles uddannelsesrammer og angivelse af betingelserne for anvendelse af fælles uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. funktionsmåde for så vidt angår ajourføring af bilag I, fastsættelse af kriterierne for beregning af gebyrer i forbindelse med det europæiske erhvervspas, fastsættelse af de nærmere regler for den nødvendige dokumentation i forbindelse med det europæiske erhvervspas, tilpasning af listerne over former for virksomhed i bilag IV, tilpasning af punkt til 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, og i bilag V, præcisering af de kundskaber og færdigheder, der kræves for læger og sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og arkitekter, tilpasning af mindstekravene til uddannelsens varighed for speciallægeuddannelser og specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af nye lægespecialer i punkt i bilag V, ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, og i bilag V, indføjelse af nye tandlægespecialer i punkt i bilag V, angivelse af betingelserne for anvendelse af fælles uddannelsesrammer og angivelse af betingelserne for anvendelse af fælles uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen sikrer passende repræsentation og gennemfører relevante høringer, under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, på både europæisk og nationalt plan. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig, transparent og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. 49 Licia Ronzulli Betragtning 24 PE v /100 AM\ doc

25 (24) For at udbygge eller ændre visse ikkevæsentlige bestemmelser i direktiv 2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ajourføring af bilag I, fastsættelse af kriterierne for beregning af gebyrer i forbindelse med det europæiske erhvervspas, fastsættelse af de nærmere regler for den nødvendige dokumentation i forbindelse med det europæiske erhvervspas, tilpasning af listerne over former for virksomhed i bilag IV, tilpasning af punkt til 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, og i bilag V, præcisering af de kundskaber og færdigheder, der kræves for læger og sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og arkitekter, tilpasning af mindstekravene til uddannelsens varighed for speciallægeuddannelser og specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af nye lægespecialer i punkt i bilag V, ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, og i bilag V, indføjelse af nye tandlægespecialer i punkt i bilag V, angivelse af betingelserne for anvendelse af fælles uddannelsesrammer og angivelse af betingelserne for anvendelse af fælles uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. (24) For at udbygge eller ændre visse ikkevæsentlige bestemmelser i direktiv 2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ajourføring af bilag I, fastsættelse af kriterierne for beregning af gebyrer i forbindelse med det europæiske erhvervspas, fastsættelse af de nærmere regler for den nødvendige dokumentation i forbindelse med det europæiske erhvervspas, tilpasning af listerne over former for virksomhed i bilag IV, tilpasning af punkt til 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, og i bilag V, præcisering af de kundskaber og færdigheder, der kræves for læger og sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og arkitekter, tilpasning af mindstekravene til uddannelsens varighed for speciallægeuddannelser og specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af nye lægespecialer i punkt i bilag V, ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, og i bilag V, indføjelse af nye tandlægespecialer i punkt i bilag V, angivelse af betingelserne for anvendelse af fælles uddannelsesrammer og angivelse af betingelserne for anvendelse af fælles uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder med eksperter på EU-plan og på nationalt plan. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, transparent, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Or. it AM\ doc 25/100 PE v01-00

26 50 Marian Harkin Betragtning 30 a (ny) (30 a) Dette direktiv berører ikke de nødvendige foranstaltninger, der iværksættes for at sikre et højt niveau for sundheds- og forbrugerbeskyttelse. 51 Emilie Turunen Artikel 1 nr. 1 Artikel 1 I dette direktiv fastsættes endvidere regler for delvis adgang til et lovreguleret erhverv og adgang til og anerkendelse af lønnede praktikophold gennemført i en anden medlemsstat. I dette direktiv fastsættes endvidere regler for delvis adgang til et lovreguleret erhverv og adgang til og anerkendelse af praktikophold gennemført i en anden medlemsstat. 52 Nadja Hirsch Artikel 1 nr. 1 Artikel 1 PE v /100 AM\ doc

27 I dette direktiv fastsættes endvidere regler for delvis adgang til et lovreguleret erhverv og adgang til og anerkendelse af lønnede praktikophold gennemført i en anden medlemsstat. I dette direktiv fastsættes endvidere regler for delvis adgang til et lovreguleret erhverv og adgang til og anerkendelse af praktikophold gennemført i en anden medlemsstat. Or. de Begrundelse Inden for visse erhverv er det sædvanligt at gennemføre ulønnede praktikperioder. Personer, der gør dette, bør imidlertid ikke stilles ringere, fordi de ikke anerkendes officielt. 53 Nadja Hirsch Artikel 1 nr. 2 Artikel 2 stk Dette direktiv gælder for enhver statsborger i en medlemsstat, der ønsker at udøve et lovreguleret erhverv som selvstændig eller som arbejdstager eller gennemføre et lønnet praktikophold, herunder udøvere af et liberalt erhverv, i en anden medlemsstat end den, hvor han har opnået sine erhvervsmæssige kvalifikationer. 1. Dette direktiv gælder for enhver statsborger i en medlemsstat, der ønsker at udøve et lovreguleret erhverv som selvstændig eller som arbejdstager eller gennemføre et praktikophold, herunder udøvere af et liberalt erhverv 1, i en anden medlemsstat end den, hvor han har opnået sine erhvervsmæssige kvalifikationer. 1 I overensstemmelse med definitionen på liberale erhverv i Domstolens dom af 11. oktober 2001 i Adam-sagen, C-267/99, kilde: Samling af Domstolens afgørelser 2001, s. I Or. de AM\ doc 27/100 PE v01-00

28 Begrundelse Inden for visse erhverv er det sædvanligt at gennemføre ulønnede praktikperioder. Personer, der gør dette, bør imidlertid ikke stilles ringere, fordi de ikke anerkendes officielt. 54 Emilie Turunen Artikel 1 nr. 2 Artikel 2 stk Dette direktiv gælder for enhver statsborger i en medlemsstat, der ønsker at udøve et lovreguleret erhverv som selvstændig eller som arbejdstager eller gennemføre et lønnet praktikophold, herunder udøvere af et liberalt erhverv, i en anden medlemsstat end den, hvor han har opnået sine erhvervsmæssige kvalifikationer. 1. Dette direktiv gælder for enhver statsborger i en medlemsstat, der ønsker at udøve et lovreguleret erhverv som selvstændig eller som arbejdstager eller gennemføre et praktikophold, herunder udøvere af et liberalt erhverv, i en anden medlemsstat end den, hvor han har opnået sine erhvervsmæssige kvalifikationer. 55 Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland Artikel 1 nr. 2 Artikel 2 stk Dette direktiv gælder for enhver statsborger i en medlemsstat, der ønsker at udøve et lovreguleret erhverv som selvstændig eller som arbejdstager eller gennemføre et lønnet praktikophold, herunder udøvere af et liberalt erhverv, i en anden medlemsstat end den, hvor han har 1. Dette direktiv gælder for enhver statsborger i en medlemsstat, der ønsker at udøve et lovreguleret erhverv som selvstændig eller som arbejdstager - bortset fra de erhverv, der nødvendiggør delegering af offentlig kompetence - eller gennemføre et lønnet praktikophold, PE v /100 AM\ doc

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/55/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/55/EU L 354/132 Den Europæiske Unions Tidende 28.12.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

9960/12 lao/pp/mce/lv/lv/mce 1 DG G 3A

9960/12 lao/pp/mce/lv/lv/mce 1 DG G 3A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. maj 2012 (24.05) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0435 (COD) 9960/12 ETS 15 MI 339 COMPET 279 EDUC 112 CODEC 1309 NOTE fra: til: Vedr.: generalsekretariatet/formandskabet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2011/0435(COD) 18.10.2012 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om det Indre Marked og

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Anerkendelsesdirektivet. 1. Resumé Europa-Kommissionen har den 19. december 2011 fremlagt forslag

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2011 SEK(2011) 1559 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Til ministerier, de berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, studenterorganisationer,

Til ministerier, de berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, studenterorganisationer, Til ministerier, de berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, studenterorganisationer, indvandrerorganisationer m.fl. Høring: Forslag til ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.12.2011 2011/0217(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 Udkast til udtalelse Ilda Figueiredo (PE475.999v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 23.10.2012 2011/0435(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 559-723 Udkast til betænkning Bernadette Vergnaud (PE494.470v01) Forslag til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1128/2012 af L. A., armensk/russisk statsborger, om påstået forskelsbehandling og anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 16.7.2012 2011/0435(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II P6_TA(2005)0173 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 21.6.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Begrundet udtalelse fra Republikken Letlands Saeima om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring

Læs mere

Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet)

Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) Dansk Kiropraktor Forening, 20. september 2011 Pia thor Straten Chefkonsulent Direkte

Læs mere

Forslag. Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget

Forslag. Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer 1) Kapitel

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 30.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra Rumæniens deputeretkammer om forslag til Europa- Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2016/0176(COD) 13.1.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/0115(NLE) 8.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 Udkast til betænkning Csaba Őry (PE441.223v01-00) om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1 25

ÆNDRINGSFORSLAG 1 25 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.10.2013 2013/2043(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1 25 Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) Et integreret pakkeleveringsmarked for mere

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.11.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0824/2008 af Kroum Kroumov, bulgarsk statsborger, og 16 medunderskrivere, om anmodning om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 - C5-0113/2002-2002/0061(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 - C5-0113/2002-2002/0061(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 5. maj 2003 PE 327.248/87-251 ÆNDRINGSFORSLAG 87-251 Udkast til betænkning (PE 327.248) Stefano Zappalà Anerkendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2002) 119 1 ),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2002) 119 1 ), P5_TA(2004)0086 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

European Commission Internal Market Directorate General, Unit E-4. Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

European Commission Internal Market Directorate General, Unit E-4. Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367) European Commission Internal Market Directorate General, Unit E-4 Den 20.september 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367) I foråret

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 21.6.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det litauiske parlament om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 26.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (0046/2012) Om: Begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-16

ÆNDRINGSFORSLAG 6-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.11.2010 2010/0067(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 6-16 Udkast til udtalelse Angelika Niebler (PE448.858v01-00) om forslag til Rådets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF 9.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 91/13 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF af 8. april 2005 om principper og detaljerede retningslinjer for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 C5-0113/2002 2002/0061(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 C5-0113/2002 2002/0061(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 7. august 2003 PE 327.248/252-408 ÆNDRINGSFORSLAG 252-408 Udkast til betænkning (PE 327.248) Stefano Zappalà Forslag til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR BRUGERVEJLEDNING Direktiv 2005/36/EF Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR Baggrundsdokument. Dette dokument forpligter på ingen måde Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 20.9.2011 2010/0383(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 Udkast til udtalelse Evelyn Regner (PE469.974v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1 Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 3 2. Hvem er omfattet af aftalen... 3 3. Definitioner... 4 4. Princippet om ikke-forskelsbehandling...

Læs mere

EUROPÆISKE SAMARBEJDSUDVALG. DI s vejledning

EUROPÆISKE SAMARBEJDSUDVALG. DI s vejledning EUROPÆISKE SAMARBEJDSUDVALG DI s vejledning Indhold 1) Overblik...2 2) Direktivets formål... 3 3) Hvad er nyt i det reviderede direktiv?...4 4) Hvem er omfattet af direktivet?... 5 Virksomheden med bestemmende

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 25.6.2015 L 159/27 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/983 af 24. juni 2015 om proceduren for udstedelse af det europæiske erhvervspas og anvendelsen af advarselsordningen i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 57 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. december 2007 J. nr. 222-56 EU- og Luftfartskontoret Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2011 KOM(2011) 883 endelig 2011/0435 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 11.11.2014 2014/0124(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 28.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra Den Tjekkiske Republiks Deputeretkammer om forslag til

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

*** Baggrundsdokument

*** Baggrundsdokument 1 Offentlig høring om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet ("direktivet om den skriftlige erklæring") *** Baggrundsdokument

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere