Modulbeskrivelse for modul Tandpleje Borgere med særlige behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for modul 9 2013. Tandpleje Borgere med særlige behov"

Transkript

1 1. Modulbeskrivelse for modul Tandpleje Borgere med særlige behov August 2013 Skolen for klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Modulbeskrivelsen er godkendt august 2013 Modulansvarlig: Anne-Marie Christensen Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard Aarhus C Tlf.: Fax:

2 Modul 1 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modul 11 Kundskabsgrundlag og metode Modul 10 Kvalitetssikring, klinisk ræsonnering og behandling Modul 9 Borgere med særlige behov Modul 8 Relationer og interaktioner Modul 7 Profession og metoder Modul 6 Samfund, sundhedsfremme og forebyggelse Modul 5 Udvidet klinisk virksomhed Modul 4 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed Modul 3 Grundlæggende klinisk virksomhed Modul 2 Sundhed og sygdom Fag, profession og studie

3 Indhold: Mål og beskrivelse... 5 Modulets længde... 5 Formål:... 5 Fordeling af ECTS- point på fagområder:... 6 Psykologi... 6 Formål:... 6 Mål:... 6 Form:... 6 Litteratur: Se Aula... 6 Pædodonti:... 6 Mål:... 6 Form:... 7 Ortodonti... 7 Undervisere:... 7 Mål:... 7 Form:... 8 Tandsygdomslære... 8 Mål:... 8 Form:... 8 Litteratur:... 8 Parodontologi... 8 Mål:... 8 Indhold:... 9 Form: Pensum og litteratur: Protetik Formål: Mål: Form: Litteratur Oral radiologi - praktikforberedende Formål:... 11

4 Form: Litteratur: Farmakologi praktikforberedende Underviser: Formål: Mål: Indhold: Form: Litteratur: Intern praktik Undervisere: Formål: Mål: Indhold: Form: Ekstern praktik Formål: Litteratur: Prøveforudsætninger Oversigt over obligatorisk undervisning og planlagt studieaktivitet Moduludprøvning Prøveform: Hjælpemidler: Aflevering: Bedømmelse: Indstilling til ordinær prøve, reeksamen og sygeeksamen: Eksamensregler/bekendtgørelser ved Aarhus Universitet: Undervisere modul

5 Modul 9: Tandpleje borgere med særlige behov Modulbeskrivelsen tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i tandpleje (tandplejeruddannelsen), BEK nr. 731 af 25/06/2011, samt Studieordningen af 25/04/2012 inkl. det lokale tillæg for Tandplejeruddannelsen ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere ved Aarhus Universitet Mål og beskrivelse Modulet retter sig mod den tandplejefaglige professionsudøvelse i relation til borgere med særlige behov - herunder de særlige etiske og kommunikative udfordringer, der knytter sig til sundhedsfremme, forebyggelse og behandling af disse grupper. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: kan begrunde valg af tandplejefaglige interventioner overfor borgere med særlige behov på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden kan reflektere over etiske og juridiske problemstillinger i relation til patienter/borgere med særlige behov eksempelvis psykisk syge, psykisk udviklingshæmmede m.fl. kan redegøre for karakteristika vedrørende udvalgte psykiske sygdomme herunder de farmakologiske aspekter med betydning for oral helse og behandling af orale sygdomme kan redegøre for de fysiologiske og psykologiske aspekter ved aldring kender lovgrundlag og indhold i tandplejeordninger for borgere med særlige behov specialtandpleje, omsorgstandpleje, hospitalstandpleje kan identificere og reflektere over dilemmaer og magtrelationer og handle forsvarligt under hensyntagen til aktuel lovgivning og etiske retningslinjer kan etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer, dialog og samspil med borgere, pårørende, andre i det sociale netværk og samarbejdsparter. kan anvende kommunikative færdigheder og udføre sundhedspædagogisk virksomhed for borgere med særlige behov, deres pårørende og andre Modulets længde Modul 9 har et omfang på 15 ECTS-point og en varighed på 10 uger. 1 ECTS-point svarer til en studieindsats på ca timer. Det svarer til at 1 uge (1,5 ECTSpoint) svarer til en samlet studieindsats på 40 timer. Formål: Formålet med modulet er, at de studerende kan reflektere over faglige og etiske dilemmaer i forhold til tandpleje for borgere med særlige behov. Den studerende får desuden indblik i og

6 respekt for andre faggruppers arbejde og vilkår, samt i, hvordan tandplejeprofessionen kan praktiseres i forhold til borgere med særlige behov. Fordeling af ECTS- point på fagområder: Psykologi Tandsygdomslære, parodontologi og protetik Pædodonti, ortodonti og borgere med særlige behov Intern/ekstern praktik I alt 1 ECTS 2 ECTS 4 ECTS 8 ECTS 15 ECTS Psykologi Undervisere: Tandplejer Stinna Boisen, Odder Kommunale Tandpleje, demenssygeplejerske Anne Moeslund, Århus Kommune, Sundhed og Omsorg. Formål: At den studerende opnår viden om de fysiologiske og psykologiske aspekter ved aldring. Samt kendskab til demens og de mulige afledte konsekvenser for tandsundhed og behandling. Mål: Den studerende skal kunne: redegøre for de fysiologiske og psykologiske aspekter ved aldring kende til demenssygdomme og kunne reflektere over behandlingsvalg i denne kontekst kunne kommunikere professionelt med samarbejdspartnere, såvel monofagligt som tværfagligt. Form: Oplæg i introugen til praktik. Case-arbejde i grupper Litteratur: Se Aula Pædodonti: Undervisere: Hanne Hvid, Tandlæge, MSA, Mette Møller, Tandplejer, BA Ernæring Gunvor Madsen, tandlæge Mål: Den studerende skal kunne: diskutere, vurdere og udvise selvstændigt overblik overfor anvendelse af forskellige metoder til forebyggelse af caries og parodontale lidelser hos børn og unge

7 kommunikere professionelt med børn/ unge og deres forældre om sygdomsrisiko og sundhedsfremme. Herunder kunne formidle relevant viden om kost, sutter og god hjemmetandpleje have viden om anvendelse af røntgenoptagelser som diagnostisk hjælpemiddel i forbindelse med undersøgelse og behandling af børn og unge identificere risikogrupper og have viden om de vigtigste risikofaktorer i forhold til oral helse hos børn og unge - herunder kulturens betydning for kommunikation samt forebyggelse og behandling vurdere og diagnosticere såvel normal bidfunktionel udvikling og som afvigelser fra denne vurdere behovet for henvisning til tandlæge for de mest almindelige slimhindelidelser identificere de mest almindelige mineraliseringsforstyrrelser og henvise videre/indgå i samarbejde med tandlæge om behandlingsplan Form: Forelæsninger, Case baserede øvelser Ortodonti Undervisere: Tandplejerundervisningsassistent Ellen Hornsleth, Specialtandlæge i Ortodonti Elizabeth Borchorst, Specialtandlæge i Ortodonti Lill Hartig, Specialtandlæge i Ortodonti Annelise Küsseler, Specialtandlæge i Ortodonti Lut Dupress, Specialtandlæge i Ortodonti Kirsten Steinicke, Specialtandlæge i Ortodonti Helle Juhl Larsen Mål: De studerende: skal have et overordnet kendskab til børn og unges vækst og udvikling generelt såvel som i kæberne skal kunne diagnosticere (væsentlige) afvigelser i dentition, okklusion, pladsforhold og funktion på alle alderstrin skal kunne identificere (væsentlige) afvigelser fra den normale vækst og udvikling i kæberne skal kunne indgå i et teamsamarbejde med tandlæger og specialtandlæger om okklusionsovervågning af børn og unge, og have særligt fokus på eruption af 3 erne med rettidig palpation og evt. røntgen af disse skal vide, hvornår der skal henvises til en tandlæge for vurdering om en person skal ses af en specialtandlæge i ortodonti have kendskab til børn med særlige OR-behov (læbe/gane spalte og agenesi pt er)

8 Form: Forelæsninger samt praktisk-kliniske øvelser: Lill E. Hartig (LEH): Okklusion og vækst (Forelæsninger: 4 x 45 min) EB + EH: Okklusionsbeskrivelse på modeller (helst på levende børnepatienter) træne brug af TMT visitationsskema samt øve diffentiering mellem primære og permanente tænder på klinik / holduv (1 time pr hold) September HJL + KS (Århus kom Tp): Visitationsøvelser (i TMTand) (6 x 2,5 timer) Fokus på at bruge øjnene og agere på underen! Og på hvornår der skal henvises til tandlæge/special tandlæge Læbe/ganespalte og Regionstandplejen: Special tandlæge Lut Dupress og Anne Lise Küsseler (Forelæsninger 4 x 45 min) Tandsygdomslære Underviser Tandlæge MPH Niels Mark Mål: De studerende skal efter modul 9 kunne inddrage odontologiskfaglige, etiske og lovgivningsmæssige aspekter i behandlingsplanlægning for borgere med særlige behov. Desuden er det målet, at de studerende kan indgå kvalificeret i samarbejde med andre relevante faggrupper i forhold til tilrettelæggelse af tandpleje for borgere med særlige behov. Endelig skal den studerende på kvalificeretog evidensbaseret vis inddrage fluorid i det forebyggende arbejde med borgere i målgruppen. Herunder kende til og kunne beregne fluoridindtaget og kende dets toksikologi. Form: Undervisningen foregår i forelæsningsform, oplæg, gruppearbejde samt som tværfagligt casearbejde med Parodontologi, Tandsygdomslære, Radiologi, Farmakologi og Protetik. Litteratur: Ellwood R, Fejerskov O, Cury JA, Clarkson B. Fluorides in caries control Kap.17, s I: Fejerskov O, Kidd E, editors: Dental Caries The Disease and it s Clinical Management, second edition. Oxford: Blackwell Munksgaard, Parodontologi Underviser: Klinisk lærer, tandlæge Uwe Henriksen Mål: Den studerende skal kunne:

9 beskrive implantaters støttevæv beskrive og klassificere de almindeligste patologiske tilstande i implantaters støttevæv beskrive, vurdere og anvende metoder / strategier til forebyggelse og behandling af patologiske tilstande i implantaters støttevæv samt vurdere prognosen for sådanne behandlinger beskrive og forklare indikationen for, forberedelsen til og proceduren af kirurgisk behandling af patologiske tilstande i tænders og implantaters støttevæv samt vurdere prognosen for sådanne behandlinger beskrive indikationen for ortodontisk behandling af patienter med marginal parodontitis Indhold: Implantaters støttevæv: anatomi funktion kliniske billede De almindeligste patologiske tilstande i implantaters støttevæv: Inflammationsprocesserne Kliniske tegn på inflammation Røntgenologiske forandringer Undersøgelse og diagnostik Behandling og Forebyggelse af patologiske tilstande i implantaters støttevæv: Periimplantitisbehandlingens mål, principper og strategier: Forebyggelsens mål, principper og strategier Hjemmetandpleje, metoder og medikamenter Tandrensning, metoder og instrumenter Medikamenter i periimplantitisbehandling Prognosevurdering Kirurgisk behandling af patologiske tilstande i tænders og implantaters støttevæv: Gingivektomi Parodontal opklapning Emdogain og membranbehandling Implantatisættelse

10 Evaluering, opfølgelse og vedligeholdelse Ortodontisk behandling: Behandlingsmål for parodontal behandling inden ortodontisk behandling Behandlingsplanlægning Tandplejerens rolle under behandlingsforløbet Prognosevurdering Form: Forelæsninger, kliniske øvelser i mindre grupper, tværfagligt casearbejde med Parodontologi, Tandsygdomslære, Radiologi, Farmakologi og Protetik. Pensum og litteratur: Rambusch, Erik: Parodontologi, kompendium til tandplejeruddannelsen, SKT-AU, Samt materialer inkl. forelæsningsnoter udleveret på AULA i forbindelse med forelæsninger. Al litteraturmaterialet er pensum. Protetik Underviser: Tandlæge Dorte Raun Formål: Den studerende skal blive i stand til at diskutere valg/fravalg af protetisk erstatning hos borgere med funktionshæmning eksempelvis patienter i omsorgs- og specialtandpleje. Mål: Den studerende skal: kunne forklare fordele og ulemper samt prognose ved forskellige protetiske behandlingsmuligheder hos patienter med funktionshæmning Form: Undervisningen foregår som tværfagligt casearbejde med Parodontologi, Tandsygdomslære, Radiologi, Farmakologi og Protetik. Litteratur: Hidtidige pensum forudsættes bekendt. Oral radiologi - praktikforberedende Underviser:

11 Tandlæge MPH Niels Mark Formål: Formålet med undervisningen er, at den studerende efter modulet kan tage stilling til inddragelse af røntgenoptagelser i behandlingsplanlægning hos borgere med særlige behov. Mål: Efter endt læring skal den studerende: kunne vurdere behovet for røntgenoptagelser hos patienter med funktionshæmning kende til vilkårene for at tage røntgenoptagelser hos borgere med funktionshæmning kende til de behandlingsmæssige kompromisser og dilemmaer, der knytter sig til de væsentligste grupper af borgere med særlige behov Form: Undervisningen foregår som tværfagligt casearbejde med Parodontologi, Tandsygdomslære, Radiologi, Farmakologi og Protetik. Litteratur: Følgende forudsættes bekendt: Wenzel A, Wiese M, Sewerin I. Stråledoser, Stråleskader, Strålebeskyttelse, 3.udgave. Kapitel 6. Munksgaard Danmark. København 2011 Danielsen B. Kompendium i Oral Radiologi for Tandplejere. SKT-Aarhus. Kap. 2: s.26-28; kap.3: s og s ; kap. 6, 7 og 8 Wenzel A, Møystad A. "Film og digitale intraorale røntgenreceptorer". Tandlægebladet 2009:113; Farmakologi praktikforberedende Underviser: Specialtandlæge i kirurgi Jan Tagesen Formål: At den studerende opnår viden om de almindeligste lægemidler, der anvendes i forhold til målgruppen Borgere med særlige behov herunder kendskab til de vigtigste bivirkninger og odontologiske aspekter af disse. De væsentligste målgrupper er: psykiatriske patienter, udviklingshæmmede, ældre med fysisk/psykisk funktionshæmning m.fl. Mål: Den studerende skal: kunne inddrage den farmakologiske viden i behandlingsplanlægning og risikovurdering hos borgere med særlige behov

12 have indsigt i hvilke typer af farmaka, der typisk anvendes til behandling af psykiatriske lidelser og deres indflydelse på oral helse Indhold: Farmaka til behandling af psykiatriske lidelser (psykofarmaka). Form: Undervisningen foregår som tværfagligt casearbejde med Parodontologi, Tandsygdomslære, Radiologi, Farmakologi og Protetik. Litteratur: Hidtidige pensum i faget forudsættes bekendt. Intern praktik Undervisere: Tandplejerunderviserne og tandlæger på klinikken Formål: Formålet med intern praktik er, at de studerende afprøver deres teoretiske kundskaber i praksis med patientbehandling, og at de studerende får et indblik i evidensorienteret behandlingsmuligheder, som de kan bringe i spil i den efterfølgende behandling. Mål: At den studerende kan: diskutere faglige problemstillinger indenfor det odontologiske område med medstuderende og undervisere undre sig og reflektere over egen praksis reflektere over teoriers og forskningsresultaters anvendelse i praksis Indhold: På klinikken med patientbehandling trænes viden, færdigheder og kompetencer indenfor modulets læringsudbytte. Den studerende arbejder med patienterne og observerer, vurderer og reflekterer over behandlingerne. Form: Patientbehandling på klinikken. Ekstern praktik Undervisere: Tandplejer Anne-Marie Christensen, Tandplejer MSP Lotte Andersen, Tandplejer Birgitte Kaas, Cand. mag. i Antropologi Dorte Lindelof, Demenssygeplejerske Ann

13 Moeslund, Tandplejer Stinna Boisen, Adjunkt Cand. jur. Caroline Adolphsen, Ledende Overtandlæge, Ph.D. Ole Mohr Hovgaard, Tandlæge Ph.D.stud. Pernille E. Jakobsen, Specialtandlæge Hans Gjørup, Specialtandlæge Jan Tagesen. Formål: Formålet med praktikken er: at de studerende får kendskab til de grupper af borgere, der er omfattede af særlige tandplejeordninger som følge af funktionshæmning at de studerende reflekterer kvalificeret over de særlige problemstillinger etiske og behandlingsmæssige, der er i gruppen af borgere med særlige behov at de studerende får indblik i betydningen af tværfagligt samarbejde og forståelse for og indsigt i andre faggruppers arbejdsvilkår at de studerende oplever dagligdagen på praktikstedet og bruger deres observationer til at identificere en problemstilling indenfor rammerne af modul 9. Problemstillingen skal anvendes som udgangspunkt for en skriftlig opgave, som udgør udprøvningen på modul 9 praktikopholdene er individuelle og foregår dels i forskelligt regi (omsorgstandpleje, specialtandpleje, institutioner) dels har forskelligt omfang (2-10 dage). Praktikstedet kan bede den studerende om at formidle deres modulopgave eksempelvis gennem et oplæg på praktikstedet. alle studerende er i 2 dages praktik i hjemmeplejen, Århus Kommune. Særligt for praktikken i hjemmeplejen er, at der i de 2 uger, praktikken forløber, er særligt fokus på tænder og tandpleje. som forberedelse til praktikken er der planlagt 5 dages introuge. De studerende vil her stifte bekendtskab med målgruppen og blive inddraget i diskussioner om etiske og behandlingsmæssige dilemmaer, tavshedspligt, tværfaglighed mm Litteratur: Disability and Oral Care (Den blå bog af Dr. June Nunn), kapitel 8 og 11. De Odontologiske Landsdels- og Videncentre , Tandlægebladet 2013, 113, nr. 7, Supplerende litteratur: Øvrige temaartikler i Tandlægebladet 2013, 113, nr. 7. Øvrigt læsestof til introugen vil blive lagt ud på AULA i ugen inden modulstart Prøveforudsætninger For at indstille sig til moduludprøvningen på modul 9 skal den studerende have: deltaget i mindst 80 % af undervisningen af den planlagte studieaktivitet (se nedenstående skema). For praktikkerne gælder 100 % deltagelse i den arbejdstid, praktikstedet angiver. have udfyldt modulkort

14 deltaget i obligatorisk undervisning (Se nedenstående skema) I slutningen af modulet skemasættes en opsamlingsdag i tilfælde af sygdom. Se Webuntis. Såfremt forudsætningerne ikke er opfyldte, kan den studerende ikke deltage i modulprøven. Foreligger der usædvanlige forhold kan der gives dispensation herfor af en underviser og/eller sektorleder/studieleder. (Usædvanlige forhold vil almindeligvis være uforudsete forhold, som den studerende ikke har haft mulighed for at tage højde for ved den sædvanlige planlægning).

15 Oversigt over obligatorisk undervisning og planlagt studieaktivitet Fag Farmakologi og protetik praktikforberedelse Obligatorisk undervisning (100 % tilstedeværelse kræves - dokumenteres ved underskrift) Casearbejde Planlagt studieaktivitet (80 % tilstedeværelse kræves - dokumenteres ved underskrift) Tandsygdomslære Casarbejde X Parodontologi Casearbejde X Patientbehandling x voksne (intern praktik) Oral radiologi Casearbejde Pædodonti, klinik x X børn, intern praktik Borgere med x særlige behov intro uge Ekstern praktik X Holdmøder x Ortodonti X x Forelæsninger Moduludprøvning Modul 9 afsluttes med en individuel intern skriftlig prøve indenfor temaet: Borgere med særlige behov. Prøven bedømmes B/IB. Prøveform: Skriftlig opgave: 8-12 sider. Forudsætningen for at kunne skrive opgaven er, at der er foretaget en observation på praktikstedet. Observationen udvælges med henblik på at belyse og diskutere en eller flere problemstillinger knyttet til modulets tema: Borgere med særlige behov.

16 Den skriftlige opgave: Den skriftlige opgave tager udgangspunkt i en problemformulering, der ligger indenfor modulets faglige felt. Problemformuleringen afspejler opgavens fokus og er udtryk for en afgrænsning af det felt, opgaven beskæftiger sig med. Den skriftlige opgave er en sammenhængende tekst, der undersøger problemformuleringens spørgsmål eller hypoteser med inddragelse af relevant teori fra modulets indholdsområder. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladte. Aflevering: Den skriftlige modul opgave afleveres den kl Ved samme lejlighed afleveres den udleverede bog Disability and Oral Care af Dr. June Nunn. Bedømmelse: Opgaven bedømmes af vejleder og intern censor. Opgaven skal være bestået. Svar på modulprøven kan forventes senest 3 uger efter afleveringstidspunkt. Indstilling til ordinær prøve, reeksamen og sygeeksamen: Den studerende indstilles automatisk første ordinære prøve, som afslutter modulet. Den studerende er automatisk tilmeldt reeksamen og evt. sygeeksamen, hvis den ordinære prøve ikke er bestået, ikke mødt eller ved sygdom. Reeksamen udbydes på modul 10. Modulprøven skal være bestået inden starten af modul 11. Reeksamen og sygeprøve afvikles ligesom den ordinære prøve. Eksamensregler/bekendtgørelser ved Aarhus Universitet: Om eksamensregler se endvidere lov om Bekendtgørelse om eksamen (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr. 714 af 27/06/2012 Gældende samt andre love og bekendtgørelser bl.a. disciplinære foranstaltninger ved Aarhus Universitet Aarhus Universitet har udarbejdet en pjece der forklarer hvad eksamenssnyd er, og giver eksempler på eksamenssnyd. Husk - er du det mindste i tvivl om reglerne for eksamenssnyd, så spørg din underviser, din studievejleder eller eksaminator. Se pjecen her:

17 Undervisere modul 9 AMC Anne-Marie Christensen Modulansvarlig, Tandplejer Anne-Marie Christensen UH Uwe Henriksen Tandlæge NM Niels Mark Tandlæge, MPH JT Jan Tagesen Specialtandlæge i oral kirurgi EB Elizabeth Borchorst Specialtandlæge, Ortodonti LHE Lill Hartvig Egeqvist Specialtandlæge, Ortodonti OMH Ole Mohr Hovgaard Ledende overtandlæge HG Hans Gjørup Specialtandlæge BK Birgitte Kaas Tandplejer PEJ Pernille E. Jakobsen Tandlæge, Ph.D. studerende DL Dorte Lindelof Cand. mag. Antropologi EH Ellen Hornsleth Tandplejer JØ Jensa Øregaard Tandplejer SP Sanne Pedersen Tandplejer KC Kristin Clausen Tandplejer, BS GL Gunhild Langballe Tandplejer JN Jette Noes Tandplejer DR Dorte Raun Tandlæge PH Pernille Hjort Tandplejer MN Marie Nørmark Tandplejer Bloch MBA Maiken B Andersen Tandplejer GB Gitte Brink Tandplejer HH Hanne Hvid Tandlæge MSA) LM Lene Martinussen Tandplejer, studieleder UBL Ulla Bæk Lindtoft Tandlæge, Sektionsleder LA Lotte Andersen Tandplejer, MSP BA Birgitte Ahrensburg Cand. pæd. pæd. psyk.

18

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje. Modul 9-2014. Tandpleje Borgere med særlige behov AARHUS UNIVERSITET

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje. Modul 9-2014. Tandpleje Borgere med særlige behov AARHUS UNIVERSITET Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 9-2014 Tandpleje Borgere med særlige behov Modulansvarlig: Anne-Marie Christensen Modulbeskrivelsen er godkendt oktober 2014 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Health Aarhus Universitet SKT AU- Modulbeskrivelse modul 5. Modulansvarlig: Uwe V. Henriksen. Tandpleje udvidet klinisk virksomhed.

Health Aarhus Universitet SKT AU- Modulbeskrivelse modul 5. Modulansvarlig: Uwe V. Henriksen. Tandpleje udvidet klinisk virksomhed. Health Aarhus Universitet SKT AU- Modulbeskrivelse modul 5 2012 Modulansvarlig: Uwe V. Henriksen Tandpleje udvidet klinisk virksomhed 15 ECTS point SKT Skolen for klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje. Modul Tandpleje Borgere med særlige behov AARHUS UNIVERSITET

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje. Modul Tandpleje Borgere med særlige behov AARHUS UNIVERSITET Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 9-2016 Tandpleje Borgere med særlige behov Kontaktperson: Anne-Marie Christensen Modulbeskrivelsen er godkendt august 2016 Aarhus Universitet Vennelyst

Læs mere

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet Ansvarligt studienævn: Skolerådet ved ST-AU STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN ved SOLEN FOR LINIASSISTENTER, TANDPLEJERE (ST-AU) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 773 af

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje. Modul 3-2013. Tandpleje Grundlæggende klinisk virksomhed AARHUS UNIVERSITET

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje. Modul 3-2013. Tandpleje Grundlæggende klinisk virksomhed AARHUS UNIVERSITET Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 3-2013 Tandpleje Grundlæggende klinisk virksomhed Modulansvarlig: Dorte Snog Nielsen Modulbeskrivelsen er godkendt den 31. januar 2014 Skolen for

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2017/2018 Profession,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 12 2014/2015 Tandpleje selvstændig professionsudøvelse 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 12 2014/2015 Tandpleje selvstændig professionsudøvelse 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 12 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Tandpleje - borgere med særlige behov 1 NØRRE ALLE 20

Tandpleje - borgere med særlige behov 1 NØRRE ALLE 20 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 9 2015/2016 20 APRIL,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi 70 tandplejerstuderende i praktik

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi ca.70 tandplejerstuderende i

Læs mere

Modul 1. Tandpleje sundhed og sygdom. 15 ECTS point. Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir

Modul 1. Tandpleje sundhed og sygdom. 15 ECTS point. Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir Tandpleje sundhed og sygdom 15 ECTS point 2012 2013 Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir Modul 1 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modul 11 Kundskabsgrundlag og metode Modul 10 Kvalitetssikring, klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 12-2016 Tandpleje - selvstændig professionsudøvelse Kontaktperson: Ulla Bæk Lindtoft Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. april 2016 Skolen for

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 12-2015 Tandpleje - selvstændig professionsudøvelse Modulansvarlig: Ulla Bæk Lindtoft Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. april 2015 Skolen for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE

SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 7-2016 Tandpleje Profession og metoder Modulansvarlig: Lene Martinussen Modulbeskrivelsen er godkendt januar 2016 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 731 2011 om uddannelse af professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul Tandpleje Profession og metoder

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul Tandpleje Profession og metoder Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 7-2014 Tandpleje Profession og metoder Modulansvarlig: Lene Martinussen Modulbeskrivelsen er godkendt den 31. januar 2014 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 4 2015/16 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 4 2015/16 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 4 2015/16 Grundlæggende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 v. Janne Bryde Laugesen, teamleder, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt. i

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje. Modul Tandpleje Profession og metoder AARHUS UNIVERSITET. Kontaktperson: Lene Martinussen

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje. Modul Tandpleje Profession og metoder AARHUS UNIVERSITET. Kontaktperson: Lene Martinussen Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 7-2017 Tandpleje Profession og metoder Kontaktperson: Lene Martinussen Modulbeskrivelsen er godkendt januar 2017 Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 10-2013 Tandpleje Kvalitetssikring, klinisk ræsonnering og behandling Modulansvarlig: Jeanette Lyk Modulbeskrivelsen er godkendt oktober 2013 Skolen

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt 11-09-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen til Professionsbachelor i Biomedicinsk Laboratorieanalyse August 2014 Gældende 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMARBEJDE MELLEM UDDANNELSESINSTITUTIONEN OG KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje

Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje Modul 2 2014-2015 Tandpleje sundhed og sygdom 15 ECTS point Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. september 2014 Skolen

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper.

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. 2014 Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. Sygeplejeerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-20142014 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere