Beretning FTF Region Sjælland Årsmøde Skriftlig beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning"

Transkript

1 Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1

2 2

3 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive arbejdet i bestyrelsen, de tre udvalg og uddannelsesnetværket. Den skulle også meget gerne inspirere dig som medlem til at give dit besyv med, når vi på Årsmødet drøfter både beretningen og de aktiviteter, DIN FTF-region skal sætte fokus på i den kommende periode. Bagerst i beretningen kan du finde oversigter over, hvem der sidder i regionsbestyrelsen, hvem der deltager i de enkelte udvalg og netværk samt over hvor FTF er repræsenteret. Sammen med den endelige dagsorden er udsendt et regnskab for 2012 og 2013 samt et budget for Hvis du er forhindret i at deltage på årsmødet, så betyder det ikke, at du ikke kan komme til orde. Send dine bidrag eller spørgsmål pr. mail senest den 1. november 2013, så vil bestyrelsen forsøge at svare på bedste vis. En stor tak fra regionsbestyrelsen til alle de, der bruger tid og energi på at være aktive både i regionsbestyrelsens udvalg og netværk, og som udpegede FTFrepræsentanter i diverse udvalg, råd og nævn. I gør en stor og meget nyttig indsats og uden jer var der ikke meget tilbage af FTF regionalt. Regionsbestyrelsen ser frem til et godt og konstruktivt årsmøde med en livlig debat og mange gode input, så vi sammen kan blive endnu bedre. På vegne af regionsbestyrelsen. Bertha Langhoff Hansen Regionsformand FTF Region Sjælland 3

4 Alle de aktive Den vigtigste krumtap for arbejdet i FTF Region Sjælland er og bliver, at der er så mange FTF ere, der vil påtage sig arbejdet med TR, FTR, MED, beskæftigelsesråd og mange andre væsentlige opgaver. De er alle med til at sikre FTF indflydelse og forbedre eller fastholde vilkårene på FTF-arbejdspladserne. Den indsats, de gør for os alle kan ikke værdsættes nok, så det er i hvert fald på sin plads her i beretningen at takke dem alle for indsatsen og håbe, at der fortsat er gode engagerede folk, som også fremadrettet vil sørge for, at opgaverne løses på den bedst tænkelige måde. I 2013 blev de regionale beskæftigelsesankenævn nedlagt. Meget mod FTF s ønske. Klagegangen samles nu centralt. Stor tak til de FTF ere, der har lagt en stor indsats i et vigtigt arbejde. Lockout og konflikter Kort tid efter kongressen så vi den kommunale og statslige arbejdsgiver svinge pisken over både folkeskolelærerne og offentlige undervisere. En ny skolereform skulle finansieres via lærernes arbejdstid. Overenskomstforhandlinger viste med al tydelighed, at den danske forhandlings- og aftalemodel er under voldsomt pres. En bred gruppe af undervisere røg ud i en langvarig lockout. En forligsinstitution, som intet havde at forlige, var en del af scenariet. Bente Sorgenfrey udtalte, at forligsinstitutionen skal have mere power, således at den kan tvinge parterne til at indgå reelle forhandlinger. Landet rundt var der stor aktivitet, mens lærerne var sendt udenfor døren. Også i Region Sjælland var der megen aktivitet. Det var som nævnt, i modsætning til hvad de fleste oplevede, ikke udelukkende folkeskolelærerne, der var ramt af konflikten. Adskillige andre FTF-grupper har undervisere - bl.a. SOSU-skolerne og fængselslærerne - og de blev ramt af den samme lockout. De offentlige arbejdsgivere ønskede at ramme bredt. Til gengæld viste konflikten klart, at det er vigtigt, at vi fastholder og udvikler samarbejdet mellem FTF-grupperne. Både i den konkrete konfliktsituation, men bestemt også fremad rettet. Det er et emne, vi i bestyrelsen er meget optaget af, og et emne, vi gerne vil drøfte med jer. Derfor har vi også valgt at bede arbejdsmarkedsforsker Flemming Ipsen fra Aalborg Universitet åbne Årsmødet med et indlæg om fagbevægelsens mulige fremtidsscenarier. Hvem er FTF? FTF er hovedorganisation for i alt offentligt og privat ansatte. Heraf hører ca til i Region Sjælland. FTF arbejder for et bedre arbejdsliv og et bedre velfærdssamfund. FTF er repræsenteret i mere end 150 forskellige udvalg, nævn og kommissioner. FTF har været partipolitisk uafhængig, siden hovedorganisationen så dagens lys for første gang i FTF ønsker indflydelse der, hvor det gavner medlemmerne mest. FTF's mission er: "at være den fagligepolitiske hovedorganisation for partipolitisk uafhængige organisationer med professions- og erhvervsrettet uddannede medlemmer". FTF s regioner FTF har fem regionale kredse: Hovedstaden, Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark. De fem regioner har afløst de 15 tidligere amtskredse. De regionale kredse sikrer en tættere kontakt mellem forbundene lokalt - og mellem medlemmerne af de enkelte forbund og fagforeninger. Kredsene skal styrke FTF's synspunkter overfor lokale myndigheder, arbejdsgivere og den lokale presse. Kredsene får hvert år penge til lokale aktiviteter, arrangementer og medlemsmøder, hvor der diskuteres aktuelle emner, og hvor FTF's sekretariat deltager med deres ekspertviden. Kredsene ledes af bestyrelser, der udpeger repræsentanter til de regionale arbejdsmarkedsråd, de kommunale koordinationsudvalg og andre lokale råd og udvalg. 4

5 Arbejdet i bestyrelsen Bestyrelsens arbejde koncentrerer sig om hele tiden at byde ind med aktiviteter, der er relevante for medlemmerne. Det er meget vigtigt for os at ramme rigtigt med de aktiviteter, vi sætter i gang, så derfor skal vi opfordre til, at medlemmerne dels på Årsmødet, dels løbende igennem perioden kontakter os med gode idéer og forslag. Arbejdet i regionsbestyrelsen har i hele perioden været præget af, at det er travle organisationsfolk, som er godt og vel booket op med egne organisationsaktiviteter. Denne erkendelse indgik i vores møde kort tid efter årsmødet, hvor vi arbejdede med vores strategiplan. Vores overordnede målsætning er, at vi i FTF Region Sjælland har den ambition at søge politisk indflydelse, udøve lobbyarbejde samt markere FTF s synspunkter i den regionale og kommunale debat om faglige og politiske spørgsmål. Vi tilstræber at være forum for erfaringsudveksling, koordinere lokale samarbejdsopgaver af fælles interesse samt samarbejde med relevante organisationer, hvor FTF s politik tilgodeses. Vi indgår i regionale fællesskaber med hovedorganisationerne LO og/eller AC, når der opstår behov for større tværpolitisk samarbejde. Det være sig samarbejdsaftaler på hele det beskæftigelsespolitiske område og i forhold til vore MED-repræsentanter i region og kommune. Efter årsmødet i 2011 valgte vi at arbejde efter samme udvalgsstruktur som FTF centralt. Forretningsudvalget i FTF besluttede på opfordring fra regionsformændene i de 5 regioner, at årsmødet afvikles hvert andet år. I FTF Region Sjælland besluttede vi at afholde et fyraftensmøde i de år, hvor der ikke er årsmøde. Temaet for fyraftensmødet i 2012 var ytringsfrihed, som var på opfordring fra mange af vore FTF ere, der fortsat oplever, at ytringsfriheden er under pres. Ytringsfriheden er en af grundpillerne i vores demokrati og grundlovens 77 bygger på et princip om, at retten til at udtrykke sig frit ikke kan tages fra borgeren. Dette til trods så har ytringsfriheden det fortsat svært i Region Sjælland. Vi har afholdt to fyraftensmøder om temaet. Medarbejdernes ytringsfrihed er noget, FTF vægter meget højt. Udgangspunktet var Carma-undersøgelses resultater samt FTF s egen undersøgelse i På temamødet den 5. november 2012, hvor Bente Sorgenfrey også deltog med oplæg, havde vi inviteret Kia Dollerschell, FTF s advokat, som netop havde udgivet bogen Sociale medier i ansættelsesretten. Samtidig kunne vi præsentere dugfriske lokale tal om, hvordan det så ud med ytringsfriheden i Region Sjælland: 61 pct. frygter for en kammeratlig samtale, og 43 pct. frygter for, at det kan have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis de ytrer sig. I bestyrelsen er vi sikre på, at det fortsat er et emne, der er værd at sætte fokus på, men vi hører meget gerne ønsker og forventninger fra jer, så vi sammen er enige om, hvor vi skal hen. Det bliver interessant at se, hvordan aftalen om modernisering af den offentlige sektor, som er indgået mellem regeringen, regioner, KL og hovedorganisationerne, bliver implementeret, når det står så skidt til med ytringsfriheden. Frivilligt arbejde I regionsbestyrelsen har vi haft en grundig diskussion af vores holdning til frivilligt arbejde. Vi ved, at kommuner og region dagsordensætter den civile samfundsstrategi som et led i fastholdelse af velfærden. Den økonomiske situation kalder på effektiviseringer og moderniseringer vi skal med andre ord lave mere med samme kvalitet og gerne bedre men for færre penge. 5

6 Væksthus for ledelse udgav i maj måned en pjece om ledelse af frivillige, og vores opfordring til kommuner og region er, at inddragelse af frivillige i den offentlige opgaveløsning kræver, at vores ledere kompetenceudvikles til at kunne lede frivillige. Den november afholdt FTF centralt kongres med temaet Sammen om samfundet. Kongressen slog fast, at Danmark er et stærkt og godt samfund, der bygger på samarbejde og fælles løsninger. At FTF s mål frem mod 2020 er at bidrage til fælles løsninger. Vi skal være med til at sikre, at Danmark også fremover er et socialt og økonomisk bæredygtigt samfund med en universel velfærdsmodel. Derfor er medarbejderes og lederes dygtighed, faglighed og professionelle engagement afgørende for Danmarks fremtid. Herudover blev der vedtaget fire indsatsområder, hvoraf det fjerde indsatsområde Organisationer i udvikling fyldte meget på kongressen. Stærke organisationer med bred medlemsopbakning giver legitimitet og er en styrke for FTF. Den danske forhandlings- og aftalemodel er en af grundpillerne på arbejdsmarkedet, som vi hele tiden skal arbejde for at styrke. Det var en kongres, der på afslutningsdagen summede af fællesskab og nødvendigheden af, at vi står sammen, når vi ser, hvad det er for en dagsorden, arbejdsgiversiden byder ind med. Næstformanden Kent Petersen, Finansforbundet, gav i sin afslutningstale en opfordring til, at den store enighed, der havde været på tværs af medlemsorganisationerne på kongressen, også fortsatte, når vi kom hjem. Måske skal I hjem og æde et par kameler, sagde han. I forhold til de fire indsatsområder har vi sammen med FTF centralt drøftet konkretiseringen i forhold til et regionalt perspektiv. Vi har samlet de aktiviteter, som har særlig relevans for den regionale indsats frem til 2015, og det er en integreret del af FTF Region Sjællands strategi. Regionale indsatsområder Beskæftigelse er nøglen Kompetenceudvikling gennem hele livet Medindflydelse og medbestemmelse Nye uddannelser stiller nye krav til organisationerne Økonomi FTF Region Sjælland får et årligt rådighedsbeløb som anvendes, så der skabes værdi for FTF ere. Det være sig enten via møde- og udvalgsaktiviteter eller de mere målrettede medlemsaktiviteter. Regionsbestyrelsen har i 2011 og 2012 budgetteret med, at rådighedsbeløbet skulle finansiere mødeaktiviteter, faglig konsulent og medlemsaktiviteter. Derudover er det aftalt, at udvalgene, i det omfang der er menneskelige ressourcer, skulle planlægge med yderligere aktiviteter, som skal finansieres via formuen/egenkapital. FTF Region Sjælland havde i 2011 et underskud på kr , og formuen pr var på kr Budgettet for 2011 tog udgangspunkt i et rådighedsbeløb på kr FTF Region Sjælland havde i 2012 et overskud på kr , og formuen pr var på kr Budgettet for 2012 tog udgangspunkt i et rådighedsbeløb på kr Kommunikationsstrategi Udarbejdes i sammenhæng med FTF s centrale kommunikationsstrategi. Regionerne er inddraget i processen. Målet er, at det centrale og regionale niveau skal hænge ordentligt sammen. 6

7 Sekretariatsbistand FTF Region Sjælland har sagt farvel til den hidtidige faglige konsulent Trine Klausen og goddag til hele to personer, som erstatter hende. Det handler om Jeanne Knudsen, sekretær i FTF, som tager sig af arbejdet vedrørende MED og så videre i tre timer ugentlig, og om Lisbeth Sølvhøj, konsulent i FTF, som frem til medio 2014 har fem ugentlige arbejdstimer i Region Sjælland. Derefter overtager Lisbeth den samlede sekretærfunktion for FTF Region Sjælland. Trods sekretariatsbistand er der fortsat mange sekretariatsopgaver, der varetages af de enkelte tovholdere og udvalgsformænd med behørig assistance fra de respektive organisationers egne sekretariater. I regi af regionsformandsgruppen arbejdes der fortsat på at afklare, hvilke administrative opgaver det fremadrettet giver mening, at FTF centralt løser. Foto: Colourbox Ændringer i bestyrelsen Der har været formandsskift i perioden. Helle Kehlet valgte at forlade både Danmark og Region Sjælland for at bosætte sig i Sverige. Bertha Langhoff Hansen blev udpeget til at påtage sig opgaven. Det betyder, at der også fremadrettet vil blive arbejdet på en indsats, der er relevant for FTF-grupperne i Vestsjælland. Medio 2013 besluttede Niels Thulin, DLF, at forlade arbejdsmarkedet og dermed også både bestyrelsen og arbejdsliv-udvalget. Stor tak til Niels for en flot indsats for Region Sjælland. Frem til årsmødet har Grethe Funch Pedersen overtaget pladsen i bestyrelsen, mens Nils Håkonsson, DSR, har overtaget udvalgsarbejdet. Majbrit Berlau har forladt bestyrelsen for at hellige sig formandsposten i Dansk Socialrådgiverforening, og i stedet indgik Aase Munck Mortensen fra Ergoterapeuterne i bestyrelsen. På trods af udskiftninger er det fortsat en arbejdende bestyrelse, hvor alle aktivt påtager sig deres del af opgaven. Det fremgår tydeligt af beretningsbidragene fra de enkelte udvalg og netværk. 7

8 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk Arbejdslivsudvalget Udvalget arbejder med emner vedrørende arbejdsmiljø, MED-/SU-systemerne, ledelse, trivsel og sundhed på arbejdspladserne. Det er således et ret bredt arbejdsområde, og formelt hører underudvalget for arbejdsmiljø ind under Arbejdslivsudvalget, men arbejder separat. De overordnede mål er at fremme FTF s politikker og sikre FTF ere de bedst mulige repræsentationer og indflydelse og dermed medbestemmelse og medindflydelse i eget arbejdsliv. Udvalget har arbejdet siden efteråret 2012 indtil sommeren 13 med Niels Thulin, Roskilde Lærerkreds/ DLF, som formand. Siden 1. august 13 Nils Håkansson, DSR Kreds Sjælland. Perioden har i høj grad været præget af forløbet omkring OK 13 på det offentlige område, hvor optakten var præget af usædvanlig aggressiv retorik fra især Kommunernes Landsforening (KL). Der blev udsendt debatoplæg fra arbejdsgiverside, hvor der entydigt blev peget på opgør med eksisterende arbejdstidsaftaler (særligt rettet mod underviserne), antallet af beskyttede medarbejdere og MED-systemet, som man kender det, blev betegnet som dyrt, dårligt, udviklingsbremsende og ressourcekrævende. Man ønskede klart større ledelsesrum herunder markant færre skalopgaver for MED-udvalgene. I OK-resultaterne skete der en række mindre ændringer i forhold til MED-aftalen bl.a. bliver uddannelsesforløbene forkortet, men bliver til gengæld obligatoriske for både ledelse og medarbejdere. Enkelte skalopgaver overgår til kan-opgaver, og disse skal således præciseres og indgå i de lokale MED-aftaler. Om den nye MED-uddannelse kommer til at betyde en forbedring eller forringelse er svært at forudse, men sikkert er det, at både FTF og medlemsorganisationerne fremover vil komme til at løfte en større del af uddannelsesforpligtelsen i egne rækker bl.a. under uddannelse af de valgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i organisationerne. Udfordringer i samarbejdssystemerne I foråret 2012 udgav FTF i samarbejde med CARMA en forskningsrapport om samarbejdssystemerne. Rapporten pegede på en række store udfordringer i forhold til den reelle medindflydelse og medbestemmelse, hvor medarbejderne generelt oplever, at de forhold, medarbejderne i praksis har indflydelse på, er de nære og meget lokale forhold (f.eks. arbejdsplanlægning og lokalt arbejdsmiljø). Derimod er den reelle medindflydelse om rammer og strategiske forhold meget begrænset. Medarbejderrepræsentanterne oplever gentagne gange, at væsentlige beslutninger enten ikke drøftes i MEDsystemet, eller drøftes så sent og med så kort varsel, at medarbejderne i realiteten ikke kan have medindflydelse på de trufne ledelsesbeslutninger. Der er brug for en markant styrkelse af medarbejderrepræsentanters kompetencer og vilkår men ikke mindst de lokale kulturer er, og vil fortsat være, helt centrale for mulighederne for indflydelse og medbestemmelse. Både arbejdsgivere og medarbejdere er i de sagte ord meget enige i vigtigheden af et godt og tillidsfuldt samarbejde på arbejdspladserne det kniber mere med at få omsat de gode intentioner i praksis ikke mindst når det på den korte bane betyder udgifter og medinddragelse i ledelsesrummet. Revision af retningslinjer for udpegning til MED-udvalg Udvalget har i perioden revideret og genudsendt retningslinjerne for de mere overordnede MEDudvalgspladser. Der har tidligere været en række uklarheder i forhold til ansvarsfordeling, principper og forpligtelser i forbindelse med udpegningerne. Uklarheder som har betydet forsinkede eller bøvlede udpegningsprocesser. Der vil formentlig fortsat være risiko for, at en udpegning kan blive problematisk, men et enigt udvalg anbefaler, at man, hvor det er muligt, forsøger at foretage fordelinger og udpegninger i et lokalt FTFkommunegruppesamarbejde. Disse samarbejder findes endnu ikke alle steder, men udvalget anbefaler og arbejder for, at de oprettes i alle kommuner. Samtidig er det væsentligt, at flest mulige organisationer inddrages i MED-arbejdet, at man (uanset organisationsstørrelser i øvrigt) medtager vigtigheden af en bred udpegning, og at man holder fokus på, at MED-pladserne repræsenterer ALLE FTF ere (Se procedure for udpegning af MED-repræsentanter på For at styrke MED-repræsentanterne, arbejder udvalget ligeledes videre med at få oprettet og vedligeholdt et Erfa-forum for FTF-medlemmer i hovedudvalgene i regionen. Velfungerende FTF-kommunegrupper og et eller flere tværgående Erfa-fora kræver dog erfaringsmæssigt en række ildsjæle, der brænder for samarbejdet og vil sørge for koordination, kommunikation, indkaldelser mv. 8

9 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk Det fungerer godt i en række kommuner og udvalget anbefaler, at disse modeller udvides og udbredes. Som en del af dette arbejde, og som optakt til de kommende OK-forhandlinger på det offentlige område i 15 planlagde udvalget i efteråret 13 et fyraftensmøde/ temaaften for kommunale FTF-medlemmer af hovedudvalg i kommunerne. Opfølgning på dette møde og afholdelse af et tilsvarende på SU-området er blandt de arbejdsopgaver, der venter et kommende udvalg på arbejdslivsområdet i næste periode. Forhandlinger af lokale MED-aftaler i kommuner og region Perioden fra har været præget af en lang række af genforhandlinger af lokale MED-aftaler. Generelt har anledningen til genforhandlingerne været den nyeste bekendtgørelse vedrørende lokal arbejdsmiljøorganisering fra Arbejdstilsynet (bekendtgørelse 1181 fra nov. 2011). styrke samarbejdet, men derimod ensidige reduktioner begrundet i besparelsesønsker, eller manglende tro på værdien af et stærkt og indflydelsesrigt samarbejde. Der har yderligere været mange steder, hvor det har været problematisk at opnå enighed om en fornuftig organisering og prioritering af arbejdsmiljøarbejdet. Sigtet fra medarbejderside må fortsat være at forbedre MEDaftalegrundlaget, når der genforhandles aftaler det er ikke altid lige let! Der er dog indgået gode aftaler flere steder i perioden andre steder forhandles der fortsat, men der er, på grund af mangler i beskrivelsen af arbejdsmiljøindsatsen og/ eller organiseringen, også en række kommuner, hvor den indgåede aftale skal tilrettes efter anmodning fra de centrale parter. Der har dog de fleste steder været et stort pres på for at få slanket og reduceret MED-organisationen ikke mindst set i lyset af de mange ledelsesmæssige omstruktureringer, kommuner og region har undergået siden strukturreformen. Visse ændringer er helt logiske, men desværre har sigtet de fleste steder ikke været at Arbejdslivsudvalget (AU) består af: Nils Håkansson, formand for AU (Niels Thulin, DLF) Helle Dirksen, DSR Anne Sørensen, Dbio Jenny Heinrichs, Dbio René Holm, FF Allan Krohn Jensen, Uddannelsesforbundet Lene Høiris Nielsen, DLF 9

10 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøområdet er et af de steder, hvor alle i FTF har et fælles ståsted, idet arbejdsmiljøloven sætter de samme grænser for os alle. Vi har holdt fokus på vores kommissorium, hvor vi primært har forpligtet os til at afholde fyraftensmøder og Vinterkonference. I april måned 2012 afholdt vi tre fyraftensmøder under Temaet Viljen til den gode arbejdsplads, som fandt sted i Roskilde, Slagelse og Vordingborg. Det var professor Mads Hermansen, som stod for indlægget. Møderne var pænt besøgte, uden vi på nogen måde var i pladsproblemer. I marts måned 2011 havde vi besøg af Idrætspsykolog Jens Hansen, som med udgangspunkt i samme tema havde givet deltagerne noget at tænke på. Med disse to indlæg mener vi, at temaet er godt debatteret for den kommende periode. I uge 43 i år, nærmere bestemt den 8., 9. og 10. oktober 2013, har vi inviteret Pernille Tranberg til at fortælle om sociale medier, herunder hvordan man konstant overvåges og registreres, og at ens færden på Facebook og brug af fx apps kan få konsekvenser for, om man får det gode job eller mister det. Igen i år afholder vi møderne i Roskilde, Slagelse og Vordingborg, så vi dækker vores geografiske område. Vinterkonferencen en stor succes I januar måned 2013 afholdt vi vores årlige Vinterkonference på Kobæk Strand. Det var den 23. af sin slags, og vi havde denne gang valgt overskriften Fra ord til handling. Igen i år var det en stor succes med rigtig mange deltagere omkring 150 tilmeldte - så det gav os nogle udfordringer med indkvarteringen, idet Kobæk Strand kun råder over 128 værelser. Det er jo utroligt positivt med så mange deltagere, men også ærgerligt, at ikke alle kan overnatte på stedet, men skal pendle til vandrehjem i Skælskør eller overnatte hjemme. Vi overvejer, om vi skal sætte et maksimum antal deltagere, så alle kan overnatte på Kobæk Strand. Konferencen forløb meget fint, og tilbagemeldingerne fra deltagerne var også meget positive. Psykoterapeut Karin Nielsen fra Center for konfliktløsning fortalte om kommunikation og konflikthåndtering. Et travlt arbejdsmiljø og krævende arbejdsopgaver med forskellige samarbejdspartnere kan bremse både idéer og arbejdsglæde. En øget opmærksomhed på kommunikation og konflikter nedsætter stressniveauet og giver plads for nye måder at kommunikere på og et bedre arbejdsklima. Omdrejningspunktet er, hvordan vi kommunikerer hensigtsmæssigt. Autoriseret erhvervspsykolog og master i anvendt positiv psykologi Ebbe Lavendt gennemgik, hvordan trivsel kan opnås igennem positive tilstande, engagement, gode forhold til andre, mening og optimale præstationer. Positiv psykologi er videnskaben om trivsel og optimal menneskelig funktion. Ebbe gav viden og konkrete værktøjer til, hvordan man udvikler sig selv og andre. Pernille Tranberg, journalist, redaktionel udviklingschef på Berlingske Media og medforfatter af bogen Fake it, fortalte om sociale medier. Tænker du nogensinde Foto: 10

11 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk Arbejdsmiljøgruppen består af: René Holm, FF, formand for arbejdsmiljøgruppen Kirsten Werner Hansen, Dbio Marianne Jæger, DSR Annette Lis Jensen, DLF Thomas Riss-Andersen, BUPL Ulla Birk Johansen, DSR (forventes at indtræde ultimo 2013) Lars Kloster, DSR (udtrådt august 2013) Jens Peter Ørregård, BUPL (udtrådt marts 2013) over, hvem der ved hvad om dig på nettet? At din færden og brug af fx apps kan få konsekvenser for, om du får det gode job eller mister det? Du bliver konstant overvåget og registreret online, og du opdager det sjældent! Hvem holder øje med dig, hvordan og hvorfor? Pernille gav en rundtur i, hvad man skal være opmærksom på i sin adfærd på nettet. Hvorfor bør man passe på sin identitet, og hvilke konsekvenser kan det få? Hvilke værktøjer kan man bruge for at passe på sin digitale identitet? De kom hver i sær med et kort oplæg, hvorefter der var rig mulighed for at stille spørgsmål og debattere. Som afslutning på Vinterkonferencen, havde vi inviteret ekspert i effektivitet og planlægning, Trine Kolding, som har en forkærlighed for tid. Ja, mere end det; hun brænder for at udbrede kendskabet til at planlægge den. At prioritere opgaverne og tiden og samtidig håndtere de mange afbrydelser i løbet af arbejdsdagen kan være vanskeligt og uoverskueligt i en travl hverdag. Men arbejder du bevidst med din personlige planlægning, vil du opleve langt større overblik, fokus og effektivitet. Trine gav gode værktøjer til prioritering, planlægning og struktur i en uforudsigelig hverdag. Det kulturelle indslag bestod denne gang af Vild med dans, som flere deltagere havde ønsket tilbage igen. Mange fik rørt sig og fik sved på panden, mens andre nød en kop kaffe og lidt snak. Alt i alt en Vinterkonference, som vi i Arbejdsmiljøgruppen er meget tilfredse med, så nu knokler vi for at 11 få den kommende konference, den januar 2014, til at blive lige så velbesøgt og god. Det er så nummer 24 i rækken. Arbejdsmiljøudvalget består i dag af 5-6 personer, hvilket lige er nok til at holde det gående, men der er mulighed for flere deltagere, så har du tid, lyst og interesse, så tøv ikke med at melde dig. Til at drøfte den ny arbejdsmiljølovs indvirkning på arbejdsmarkedet havde vi på vinterkonferencen inviteret et panel bestående af: Formand for beskæftigelsesudvalget, MF, Lennart Damsbo-Andersen, S Borgmester i Høje Taastrup, Michael Ziegler, C Næstformand i Finansforbundet, Solveig Ørteby Formand for Lederforeningen i Dansk Sygepleje Råd, Irene Hesselberg Formand for Konstruktørforeningen, Gert Johansen

12 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk BEU Beskæftigelsesudvalget = VVB FTF centralt har umiddelbart før sidste årsmøde ændret udvalgene, så det gamle BEU-område også omfatter vækst og vældfærd. Derfor ændres BEU udvalget til at følge den centrale struktur. Fremadrettet omdøbes BEU til at hedde VVB-udvalget Vækst, Velfærd og Beskæftigelse. Aktiviteter for LBR og andre beskæftigelsespolitiske aktører i FTFfamilien VVB-udvalget har i perioden inviteret til møder om beskæftigelsesindsatsen. Møderne har været tilrettelagt om nogle af nyskabelserne og de konkrete problemstillinger på det beskæftigelsespolitiske område. Herunder Trainee, jobrotation og dialog om indsatsen i forhold til lokale LBR er. Desværre har det været nødvendigt at aflyse møder pga. at for få tilmeldte. Trainee FTF og 10 medlemsorganisationer samt de relevante a- kasser gør en særlig indsats for at få ledige dimittender i gang på arbejdsmarkedet. Projektet styres af FTF centralt, men udfolder sig lokalt. I Region Sjælland er der sat adskillige Trainee forløb i gang, mange af dem indeholder bl.a. jobrotation som redskab. Jobrotation Mange af jobcentre har mere end svært ved at igangsætte jobrotationsforløb for FTF-medlemmerne. Der er for få ledige i de enkelte faggrupper i det enkelte jobcenter resurserne prioriteres i forhold til de store ledighedsgrupper LO, og det bøder FTF-medlemmerne for. Ikke mindst de unge, som har gjort det, samfundet bad dem om taget en uddannelse har ikke fået den opbakning, som de har fortjent. Derfor bør FTF-området opprioriteres i RBR Regionale Beskæftigelses Råd - så FTF får en volumen og en reel indsats. Samarbejdsaftaler VVB-udvalget i Region Sjælland har i perioden medvirket til oprettelsen af samarbejdsaftaler med flere jobcentre. Samarbejdsaftaler, som normalt indgås i sammen med LO og evt. AC, er med til at fastlægge samarbejdet med a-kasserne, indsatsen for specifikke grupper, samarbejdet med faglige organisationer om sygedagpenge-håndteringer mv. Samarbejdsaftaler kan ses på FTF Region Sjællands hjemmeside. Seniorjob Personer, som er berettiget til efterløn, er over 55 og har misteet deres dagpenge, er i stedet berettiget til et seniorjob frem til det fyldte 60 år. Flere kommuner betragter seniorjob-ordningen som en tikkende bombe under deres økonomi. Der er derfor ved at blive etableret samarbejdsaftaler med flere kommuner om seniorjobs. RBR Regionalt Beskæftigelses Råd Det har holdt hårdt, men omsider begynder FTF at være en synlig del - også i den skrevne tekst, som kommer fra Beskæftigelsesregionen til RBR. FTF arbejder løbende på at sætte fokus på indsatsen i forhold til de unge ledige, ikke mindst de nyuddannede, og således få Beskæftigelsesregionen til at understøtte, at indsatsen i forhold til netop disse målgrupper får den fornødne opmærksomhed, og ikke forsvinder helt i arbejdet med at sikre uddannelse til de unge uden uddannelse. Samtidig har FTF sat fokus på samarbejdet imellem RBR og vækstforum, for at få bedre samspil omkring beskæftigelsesindsatsen. Vækstforum FTF region Sjælland har fortsat fokus på hvad der sker i Vækstforum Sjælland. Også FTF centralt og FTF s udvalg for Vækst, Velfærd og Beskæftigelsespolitik har sat fokus på de regionale Vækstfora. Her samles trådene for uddannelses- erhvervs og beskæftigelsespolitik, så det er vigtigt at holde sig til. VVB region Sjælland prioriterer arbejdet i Vækstforum og arbejdet for at få indflydelse og så fremadrettet højt. Det samme er tilfældet i regionsbestyrelsen. VVB-medlemmer: Per Struwe Christensen, Uddannelsesforbundet Rikke Kristensen, Kost & Ernæring Nils Lomholdt, DS Anne Sørensen, Dbio Grete Funch Pedersen, DLF Gert Johansen, Konstruktørforerningen 12

13 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk Uddannelsespolitisk netværk Uddannelsespolitisk indsats og koordinering Størstedelen af FTF gruppernes uddannelsesmæssige fundament er knyttet til professionshøjskolerne, når det angår grund- og efteruddannelse. Derfor har den regionale indsats været knyttet til arbejdet i UCSJ, University College Sjælland. Her er FTF s formand Bente Sorgenfrey medlem af bestyrelsen. De faglige organisationer er repræsenteret i de rådgivende Uddannelsesudvalg, der er tilknyttet alle professionsuddannelserne. Igennem perioden er der sket en centralisering af afviklingen af uddannelsesudvalgsmøderne, så de starter med et fællesmøde for alle udvalg og derefter afholdes der på samme tid møder i de enkelte udvalg. Potentialerne i denne struktur har vi endnu ikke nået at udnytte. Uddannelsesudvalgene på Erhvervsakademi Sjælland er ikke monofaglige, men omfatter forskellige mere eller mindre beslægtede uddannelser. FTorganisationerne har følgende repræsentantioner: Thomas Kølle, Prosa, i Uddannelsesudvalget for en række it-uddannelser, Gert Johansen i uddannelsesudvalget for anlæg og konstruktion og Uffe Pilegaard Larsen (JiD) som formand for uddannelsesudvalget for jordbrug, vej og park. I udvalgene for ergoterapeut-, fysioterapeut-, socialrådgiver-, ernæring & sundhed-, bioanalytiker- og sygeplejerskeuddannelsen er organisationsrepræsentanterne formænd for udvalgene. Der har gennem flere år været stort engagement omkring uddannelsesnetværket, der udover Bente og organisationernes uddannelsesudvalgs medlemmer består af studenterrepræsentanter i UCSJ s bestyrelse og andre uddannelsesinteresserede i FTForganisationerne. Forud for bestyrelsesmøderne organiserer den ansvarlige i FTF-regionsbestyrelsesmedlem formøder, hvor dagsordenen til bestyrelsesmøderne er udgangspunkt for en dynamisk og konstruktiv dialog mellem organisationsrepræsentanterne og Bente Sorgenfrey. Herved bidrager vi til at Bente Sorgenfrey har et bredt fundament for sin store indsats i bestyrelsen og vi får til gengæld en stor indsigt i bestyrelsens beslutninger, visioner og vilkår samt bidrager til sammenhæng omformulere inden uddannelsespolitiske indsats. Derudover er møderne hyggelige og de fysiske rammer på Ankerhus er der heller ikke nogen der klager over. Medlemmer af uddannelsesnetværket: Åse Munk Mortensen, ETF tovholder Solveig Rosendahl, Dbio Anne Sørensen, Dbio Rikke Kristensen, Kost & Ernæring Jens Peter Ørregaard, BUPL Ulla Maria Mortensen, DLF Helle Dirksen, DSR Grete Funch Pedersen, DLF Lise Hansen, DF Niels Ole Rysager, DLF Per Struwe, Uddannelsesforbundet Hans Høyer, BUPL Pernille Christoffersen, SL Julie Vonsild, SLS-formand Rektor Ulla Koch, bestyrelsesformand og diverse ledere fra UCSJ mødes med udvalgsformændene. En udvikling af FTF s indsats kunne være at koordinere vores synspunkter på disse møder. 13

14 Midler til lokale aktiviteter Har du en god FTF-aktivitet? Regionsbestyrelsen har besluttet, at det også fremadrettet skal være muligt for lokale FTF ere at søge om midler til lokale FTF-aktiviteter. Retningslinjer ligger på hjemmesiden ftf.dk Der kan max. bevilges kr til et lokalt FTF-arrangement. Midlerne kan anvendes til at understøtte lokale FTF-arrangementer og lokalt FTF samarbejde med andre, der relaterer sig direkte til flere af FTF s medlemsgrupper. I løbet af året er der indkommet to ansøgninger, som begge fik tilsagn. 14

15 Regionsbestyrelsen Sektion K (det kommunale område) Medlemmer Suppleanter Niels Thulin, DLF (stoppet 1/8 2013) Grethe Funch Pedersen, DLF Nils Håkansson, DSR Bertha Langhoff Hansen, BUPL Helle Dirksen, DSR Anja Worre, BUPL Anne Sørensen, Dbio Majbritt Berlau, DS (udtrådt primo 2013) Rikke Kristensen, Kost og Ernæring Åse Munk Morgensen, Etf Helle Kehlet, DSR (udtrådt) Sektion P (det private område) René Holm Gert Johansen, Konstruktørforeningen Ole Lund Jensen, FF Kirsten Nielsen, Konstruktørforeningen Sektion S (det statslige område) Per Struwe, Uddannelsesforbundet Allan Krohn, Uddannelsesforbundet Ruth Linderod, Uddannelsesforbundet Jens Callesen, Politiforbundet 15

16 16

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 FRA ORD TIL HANDLING KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- HÅNDTERING POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER NY ARBEJDSMILJØLOVS IND- VIRKNING PÅ

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

REFERAT. Regionsbestyrelsesmøde nr.7, afholdt d. 5. januar 15.00 Danske Kreds, Carl Gustavs Gade 2, 2., 2630 Taastrup

REFERAT. Regionsbestyrelsesmøde nr.7, afholdt d. 5. januar 15.00 Danske Kreds, Carl Gustavs Gade 2, 2., 2630 Taastrup REFERAT FTF Regi Ringst Nørreg 4100 Regionsbestyrelsesmøde nr.7, afholdt d. 5. januar 15.00 Danske Kreds, Carl Gustavs Gade 2, 2., 2630 Taastrup 1 Punkt Opfølgnin 2 7.1 7.2 7.3 Deltagere: Helle Kehlet

Læs mere

Referat af FTF Region Sjællands årsmøde d. 3. november 2011.

Referat af FTF Region Sjællands årsmøde d. 3. november 2011. Region Sjælland 23.11.2011 Referat af FTF Region Sjællands årsmøde d. 3. november 2011. Helle Kehlet bød velkommen til årsmødet, og fortalte at lokalerne i BUPL Midtsjælland havde dannet ramme om flere

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 4/09 i FTF Region Sjælland torsdag den 11.6.09 kl. 13-17

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 4/09 i FTF Region Sjælland torsdag den 11.6.09 kl. 13-17 FTF Region Sjælland Ringstedcentret Nørregade 13 4100 Ringsted Tlf. 20 91 71 53 hellekehlet@dsr.dk Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 4/09 i FTF Region Sjælland torsdag den 11.6.09 kl. 13-17 BUPL Midtsjælland,

Læs mere

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012 Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Deltagere: Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh (kun 11/5), Lars Christensen, Majbrit Berlau

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde FTF region Sjælland Mandag den 26. maj Sted: DLF Roskilde, Møllehusvej 8

Referat fra Bestyrelsesmøde FTF region Sjælland Mandag den 26. maj Sted: DLF Roskilde, Møllehusvej 8 Referat FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Referat fra Bestyrelsesmøde FTF region Sjælland Mandag den 26. maj Sted: DLF Roskilde, Møllehusvej 8 Punkt Bilag Der er afbud fra: 1.1 Valg af ordstyrer

Læs mere

Referat af FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Tirsdag den 21. februar 2012 Kl hos BUPL Storkøbenhavn; Lindevænget 19, 2750 Ballerup

Referat af FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Tirsdag den 21. februar 2012 Kl hos BUPL Storkøbenhavn; Lindevænget 19, 2750 Ballerup 24. februar 2012 Referat af FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Tirsdag den 21. februar 2012 Kl. 9.00-12.00 hos BUPL Storkøbenhavn; Lindevænget 19, 2750 Ballerup Tilstede: Alice Linning, Lars Christensen,

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 15. marts 2013 kl. 9.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 15. marts 2013 kl. 9.00-12.00 3. maj 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 15. marts 2013 kl. 9.00-12.00 Mødet afholdes i Kost & Ernæringsforbundet Nørrevoldgade 90, 1358 Kbh. K Lokale A 19, 1. sal Deltagere:

Læs mere

Sammenligning af LO s og FTF s lokale organiseringer

Sammenligning af LO s og FTF s lokale organiseringer Politisk styregruppemøde Den 18. juni 2015 Pkt. 3, bilag 1 Sammenligning af LO s og FTF s lokale organiseringer I nedenstående skema er foretaget en oplistning af en række elementer med henblik på at give

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00 29. august 2014 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødet var i DSR, Kreds Hovedstaden, Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 København K Deltagere

Læs mere

Referat fra årsmøde i FTF Region Nordjylland den 22. november 2017

Referat fra årsmøde i FTF Region Nordjylland den 22. november 2017 Referat fra årsmøde i FTF Region Nordjylland den 22. november 2017 Inden årsmødet holdt Bente Sorgenfrey, formand for FTF et oplæg om samarbejdet mellem FTF og LO med tanke på en sammenlægning af de 2

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning.

Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning. Mundtlig beretning Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning. I den skriftlige beretning har vi forsøgt at beskrive, hvad der har fyldt

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 30. januar 2015 kl. 10 14, inklusiv frokost Sted: Selandia, Bredahlsgade 3. 4200 Slagelse

Bestyrelsesmøde d. 30. januar 2015 kl. 10 14, inklusiv frokost Sted: Selandia, Bredahlsgade 3. 4200 Slagelse Referat FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 30. januar 2015 kl. 10 14, inklusiv frokost Sted: Selandia, Bredahlsgade 3. 4200 Slagelse Punkt t Bilag Der er afbud fra: Bertha

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 24. september 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet blev afholdt i Kost- og Ernæringsforbundet, Nørre Voldgade 90, 1358 København K Mødelokalet

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

FTF-Region Hovedstaden beretning årsmødet 2008

FTF-Region Hovedstaden beretning årsmødet 2008 Den 18. november 2008/AL/kp Det talte ord gælder: FTF-Region Hovedstaden beretning årsmødet 2008 Da vi var samlet sidste år til årsmøde den 12. november var det dagen før folketingsvalget. Vi fik foretaget

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

FTF Region Hovedstaden beretning til årsmødet 2015

FTF Region Hovedstaden beretning til årsmødet 2015 FTF Region Hovedstaden beretning til årsmødet 2015 Vi er mange FTF ere, som løfter opgaver både på det regionale og det kommunale niveau. FTF Region Hovedstaden er repræsenteret i 29 kommuner og i Region

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde 20. april 2012 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 30. marts 2012 Kl. 9.00-12.00 med efterfølgende frokost hos DSR Hovedstaden, Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 København K

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 20. juni 2014 kl. 10:00-12:30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 1 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesseminar. Onsdag den 24. juni 2015 kl med efterfølgende middag kl i 1. th.

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesseminar. Onsdag den 24. juni 2015 kl med efterfølgende middag kl i 1. th. Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesseminar Onsdag den 24. juni 2015 kl. 10.00-17.30 med efterfølgende middag kl. 18.30 i 1. th. Mødet afholdtes i FTF Niels Hemmingsens Gade 12 1010 København

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾ 'HWQ\EHVN IWLJHOVHVV\VWHP Fagbevægelsens mål og visioner Det ny system Kommunale udfordringer Fagbevægelsen som samarbejdspartner Vores fokusområder Reformkalenderen Hvad gør vi nu? /2 VPnORJYLVLRQHU LO

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014 Stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 8. oktober 2014 - 2 - Referat af stiftende repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2014 1. Velkomst v. formand for KTO Anders Bondo Christensen og formand for Sundhedskartellet

Læs mere

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 3. sal 9000 Aalborg 7222 3600 Init: gro e-mail: gro@ams.dk 7222 3617 Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Beskæftigelsesregionerne får en række

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Årsmøde 2015. Tirsdag d. 3. november Kl. 17 00 20 00

Årsmøde 2015. Tirsdag d. 3. november Kl. 17 00 20 00 Region Syddanmark Årsmøde 2015 Tirsdag d. 3. november Kl. 17 00 20 00 Lokaler hos Dansk Socialrådgiverforening Vesterballevej 3 A Snoghøj 7000 Fredericia Tilmelding via www.ftf.dk/regioner/syddanmark eller

Læs mere

REFERAT af årsmøde 2011 i FTF Region Hovedstaden

REFERAT af årsmøde 2011 i FTF Region Hovedstaden REFERAT af årsmøde 2011 i FTF Region Hovedstaden ONSDAG DEN 2. NOVEMBER 2011 KL. 16.00 i BUPL s lokaler Lindevænget 19 2750 Ballerup Der var 48 tilmeldte og 45 fremmødte til årsmødet. Mødet indledtes med

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk FORSØMMELSE Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 7. september 2017 Kommuner, regioner og staten skal for at følge loven tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Referat af FTF Region Hovedstadens bestyrelsesseminar 2012 den 25. juni 2013 på Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kongens Lyngby

Referat af FTF Region Hovedstadens bestyrelsesseminar 2012 den 25. juni 2013 på Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kongens Lyngby Deltagere: Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh, Lars Christensen Suppleanter: Stephen Frank Mortensen Referat af FTF Region Hovedstadens bestyrelsesseminar 2012 den på Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1

Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1 Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1 Regionale Organisationers Samarbejde, ROS. Forhandlingsudvalg for faglige organisationer med medlemmer i Region Nordjylland samt struktur

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF Ny kurs i beskæftigelsespolitikken Bente Sorgenfrey Formand, FTF Beskæftigelsespolitiske udfordringer Mangelfuld kontakt til virksomhederne på det regionale arbejdsmarked. Aktiveringstilbud virker ikke

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017 Side 2 af 19 Indhold Indledning... 3 Resume af hovedresultater... 3 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere