Feasibility studie af:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feasibility studie af:"

Transkript

1 Feasibility studie af: Rekrutteringsprojekt for ledige nydanskere med højere eller akademisk uddannelse. Rapporten er udarbejdet af: 100 mand til 100 virksomheder Hundige, 2003.

2 1. Resume. Denne feasibility rapport afdækker en række forhold omkring etableringen af et rekrutteringsprojekt for nydanskere med højere eller akademisk uddannelse, som er baseret på en konkurrencepræget kampagne overfor erhvervslivet, kaldet 100 mand til 100 virksomheder. Der redegøres for beskæftigelsesgraden for nydanske højtuddannede og akademikere, deres ledighed, jobsøgningserfaringer og kompetencer. Ligesom der ses på de private og offentlige arbejdsgiveres forventninger til nydanskernes kompetencer og kvalifikationer. Endeligt indgår der en SWOT analyse af projektets ide på basis af en gennemgang af lignende initiativer for rekruttering af nydanske højtuddannede og akademikere. På basis af dette feasibility studie kan forfatterne konkluderer, at rekrutteringsprojektet 100 mand til 100 virksomheder vil ligge i en niche på det kommende privatiserede arbejdsformidlings- marked. Det skønnes at rekrutteringsprojektet 100 mand til 100 virksomheder har gode muligheder for både, at få den nødvendige gennemslagskraft i forhold til sit mål, om at formidle 100 mand til 100 virksomheder, gennem en intensiv rekrutteringskampagne, samt på sigt, at blive underleverandør og medspiller til a-kassernes og erhvervslivets initiativer på området. Der kan ligeledes på grundlag af regeringens plan Flere i arbejde være samarbejdsmuligheder med de af beskæftigelsesministeren foreslåede videnscentre. De skal hjælpe AF, kommunale bistandskontorer og integrationsarbejdet med at afklare indvandrere og nydanskeres kompetencer og erhvervede kvalifikationer, således at de lettere kan tilpasses det danske arbejdsmarkeds behov. 2

3 Indhold: Side Kapitel s.2 1 Resume s.4 2 Baggrundsinformation for feasibility-rapporten. s.6 3 a 1 Baggrunden for rekrutteringsprojektet 100 mand til 100 virksomheder. s.12 3 a 2 Centrale begreber i rapporten for rekrutteringsprojektet 100 mand til 100 virksomheder. s.13 3 b 1 Veluddannede nydanskere: uddannelse og faglige kompetencer. s.17 3 b 2 Arbejdsgivernes og arbejdsmarkedets behov. s.20 3 b 3 Erhvervslivets egen personalepolitik. s.25 3 b 4 De ledige nydanskeres erfaring med jobsøgning s.27 3 b 5 Nydanskere der har fået job s.30 3 b 6 Arbejdsformidlingens erfaringer med rekruttering af nydanskere. s.32 3 b 7 Erhvervslivets og de faglige organisationers jobklub erfaringer med rekruttering af nydanskere. s.36 3 b 8 Eksempler på udenlandske erfaringer med rekruttering af indvandrere. s.38 4 a Beskrivelse af rekrutteringsprojektet 100 mand til 100 virksomheder s.43 4 b SWOT analyse s.48 4 c SWOT af rekrutteringsprojektet 100 mand til 100 virksomheder s.51 5 Anbefalinger s.52 Reference liste s.53 Internet resurser s.54 Referencepersoner Bilag: s.56 Indbydelse til samarbejde s.57 Spørgeskema til svar s.58 Spørgeskema til kvalitative interviews 3

4 2. Baggrundsinformation for feasibility-rapporten Indledning Denne rapport over Feasibilitystudiet af rekrutteringsprojekt for ledige nydanskere med højere eller akademisk uddannelse, er gennemført af Torben Estermann (Cand. Phil. & MA-EID), Abram Mahmoodi (Cand. scient. soc.) og Farrokh Nassehi (MBA, revisor og etableringsrådgiver). Målet med rapporten er at afprøve forudsætningerne for projekt ideen 100 mand til 100 virksomheder, samt identificere og definere centrale begreber og interessenter for projektet iværksættelse. Ud fra den periode som har været til rådighed for rapporten, har vi lavet visse indholdsmæssige begrænsninger. Vi har dog søgt at bevare bredden af relevante emner, for at give et overblik over den samlede projektidé. De fem uger der var til vores rådighed har været anvendt på følgende måde: 1 uges afklaring af disposition over feasibility studiet. 3 ugers field- og deskstudies, med spørgeskema og kvalitative interviews. 1 uges opsamling og redigering. Geografisk har vi valgt 5 amter i Danmark som område for informationssøgning: Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Fyns Amt, Århus Amt og Nordjyllands Amt. De væsentligste kilder til feasibility studiet har været: Arbejdsformidlingen, A-kasser for akademikere og højtuddannede, Dansk Arbejdsgiverforening, Amternes Arbejdsmarkedsudvalg, samt; Faglige indvandrernetværk i Danmark og individuelle etniske akademikere. Vi har også benyttet en lang række hjemmesider på Internettet og set på internationale erfaringer fra lignende projekter i UK og Sverige. 4

5 Tak til civilingeniør Bjarne Kousholt, og til Erhvervs- og Boligstyrelsen for velvillig støtte. Samt et stort tak til Dem der svarede på vore mange spørgsmål og deltog i interviews med os. Torben Estermann, Abram Mahmoodi og Farrokh Nassehi Hundige, 12. januar

6 3 a 1 Baggrunden for rekrutteringsprojektet 100 mand til 100 virksomheder. Integration & Beskæftigelse Politisk, samfundsøkonomisk, kulturelt og menneskeligt er integration og beskæftigelse sammenhængende elementer. Danmark har via nye etniske befolkningsgrupper fået tilført ressourcer som skaber samfundsmæssig værdi og bidrager til fortsat vækst. Men mange nydanskere oplever, at det danske arbejdsmarked er lukket. Dette er for dem, præget af manglende gensidigt kendskab og fortrolighed. Det må ændres, så højt uddannede nydanskere bliver et positivt element på det danske arbejdsmarked. Rekrutteringsprojektet 100 mand til 100 virksomheder vil synliggøre kvalifikationsniveauet blandt højtuddannede nydanskere overfor erhvervslivet. Dette gøres gennem et til lejligheden oprettet sekretariat der fungerer som; En selvstændig rekrutteringsenhed der står for at indsamle informationer om erhvervslivets behov for højtuddannet arbejdskraft og om ledige nydanskeres højere og akademiske kompetencer. Koordinator af rekrutteringskampagnen overfor arbejdsgivere og højtuddannede og akademikere blandt nydanske jobsøgere. Denne bygges op som en konkurrence mellem virksomhederne om at komme med blandt de første 100 virksomheder der når at ansætte en højtuddannet nydansker. Hvor hurtigt kan det nåes? Hvilken virksomhed bliver nr. 100? På Internettet kan virksomhederne og andre interesserede følge med i hvor langt projektet er fra målet med de 100 mand til de 100 virksomheder? Hvorfor 100 mand til 100 virksomheder? Konceptet er hentet fra idrætslivet, hvor man i svømning har en konkurrence der hedder 100 mand 100 meter. Når 100 mand kommer i arbejde på 100 virksomheder, er der startet en ny bevægelse til fordel for det danske arbejdsmarked og integrationen. Projektet fokuserer ikke på mænd alene, men retter sig naturligvis mod højt uddannede nydanskere af begge køn. 6

7 Statistik for udviklingen blandt i de etniske mindretal og arbejdsmarkedet Tabel: Udviklingen i årige nydanskere fra tredjelandes arbejdsmarkeds tilknytning pr. 1. januar 1995, 2001 og Beskæftigede Arbejdsløse Uden for arbejdsmarkedet I alt Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik (Kilde: Regeringens vision og strategier for bedre integration, Juni 2003) Det fremgår ikke af disse tal eller af regerings politikpapir (juni 2003) i øvrigt, hvor mange nydanskere der er højt uddannet eller har en akademisk uddannelse. Danmarks Statistik har ligeledes offentliggjort tal for nydanskeres erhvervsfrekvens og deres erhvervskompetencegivende uddannelse, ud fra enkelte udvalgte lande. Men redegøre ikke for akademisk uddannede nydanskere. Men nedenstående billede af erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen for nydanskere generelt, siger i det mindste noget om tre væsentlige faktorer for vellykket arbejdsmarkeds integration; Erhvervsfrekvensen (forstået som erhvervs kompetencen), Beskæftigelsesfrekvensen (forstået som faktiske beskæftigelse), samt hvor lang tid integrationsprocessen har taget for udvalgte grupper af nydanskere på arbejdsmarkedet. Danmark statistik skriver i Nyt fra Danmarks Statistik (Nr. 188, 5. maj 2003) at: Erhvervsfrekvensen for nydanskere fra ikke-vestlige lande er 29 pct. point lavere end for personer med dansk oprindelse (..). Forskellene i nydanskernes erhvervsdeltagelse kan bl.a. skyldes forskelle i andelen, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse. (..) Længden af opholdstiden i Danmark er ligeledes en faktor, der har betydning for erhvervsdeltagelsen. 7

8 (Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik Nr. 188, 5. maj 2003) Et eksempel på fordelingen af erhvervskompetencegivende uddannelse (2002) blandt udvalgte grupper af nydanskere: (Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik Nr. 188, 5. maj 2003). Arbejdsmarkedet Antallet af personer med en anden etnisk baggrund i beskæftigelse steg i perioden 1994 til I alt er flere nydanskere kommet i arbejde, svarende til en vækst på 48 %. Alligevel er arbejdsløsheden for nydanskere flere gange højere end for den øvrige danske befolkning. 8

9 Ifølge Danmarks Statistik var antallet af nydanskere i arbejdsstyrken pr. 1. januar , hvoraf (88, 9 %) var i beskæftigelse og (11, 1 %) var arbejdsløse. Ser man på de unge nydanskere, var i arbejdsstyrken hvoraf (95 %) var beskæftigede, mens kun 719 (5 %) var arbejdsløse. For den øvrige danske befolkning gælder det at 96, 2 % af arbejdsstyrken var i beskæftigelse og 3, 2 % var arbejdsløse, dog er ledigheden på vej op igen og nærmer sig de 5 %. Udenfor arbejdsstyrken Hertil kommer, at lidt under halvdelen af nydanskerne ikke figurerer i tal for arbejdsstyrken, d. v. s. at de hverken er beskæftigede eller registrerede ledige. Aldersforskydninger i den danske befolkning trækker i retning af et markant fald i arbejdsstyrken, som kan medføre negative påvirkninger på vækst og velstand. Derfor er det også, udover hensynet til den enkeltes livsperspektiv, af stigende samfundsøkonomisk interesse at få disse borgere bedst muligt integreret på arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, at jo længere tid nydanskere og flygtninge har opholdt sig i Danmark, des flere er i arbejdsstyrken og i beskæftigelse. Arbejdsstilling Blandt alle nydanskere der er beskæftigede som lønmodtagere, er (1, 2 %) topledere, (11 %) lønmodtagere på højeste niveau, (10 %) på mellemniveau, mens (34 %) er beskæftiget på grundniveau som omfatter både ufaglærte og faglærte arbejdere og (33 %) som ufaglærte. Blandt beskæftigede nydanskere var i alt (34 %) ansat i den offentlige sektor, mens (66 %) var ansat i den private sektor. Ud af ansatte i staten er (1, 2 %) nydanskere. I kommunerne udgør nydanskerne 1, 7 % af de ansatte. Undersøgelser foretaget af Teknologisk Institut viste at nydanskere i et betydeligt omfang er underrepræsenteret på de offentlige arbejdspladser. 9

10 Barrierer Nydanskere er en sammensat gruppe bestående af personer med vidt forskellige uddannelses- og erhvervsbaggrunde. Barriererne for beskæftigelse på arbejdsmarkedet er derfor lige så forskellige. Barriererne kan bestå af mangel på sproglige, arbejds- og uddannelsesmæssige kvalifikationer hos den enkelte nydansker. Ligeledes kan der være tale om holdningsmæssige barrierer hos arbejdsgivere og kollegaer som fører til diskrimination i ansættelsessituationen. Der findes en relativ stor gruppe af ufaglærte blandt nydanskerne, mens andelen af ufaglærte job på det danske arbejdsmarked er aftagende. Dette forklarer en del af overledigheden for denne gruppe. Mens manglen på kvalifikationer forhindrer den enkelte i at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, rammer diskriminationen på arbejdsmarkedet hele gruppen af nydanskere, uanset individuelle forskelle. Der findes ifølge Beskæftigelsesministeriet ca ledige højtuddannede nydanskere, hvoraf 2/3 dele af dem er kontanthjælpsmodtagere. Dertil kommer, at en del højtuddannede arbejder som taxachauffører og som ufaglærte indenfor hotel- og restaurationsbranchen. De er svære at se i statistikkerne, da de ikke længere er beskæftiget på grundlag af deres faglige kvalifikationer, eller er registreret som ledige på grundlag af deres højere uddannelse. 10

11 Danmarks Statistiks socioøkonomiske opgørelse over nydanskeres status og placering på arbejdsmarkedet (2001), viser for projektets målgruppes vedkommende, at der er hhv beskæftiget på højeste niveau og beskæftiget på mellemniveau.: Indvandrere og efterkommere fordelt efter køn og socioøkonomisk status, 1. januar 2000 Mænd Kvinder I alt Selvstændige i alt Medarbejdende ægtefælle i alt Beskæftigede lønmodtagere i alt Topleder Lønmodtager på højeste niveau Lønmodtager på mellemniveau Lønmodtagere på grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere uden nærmere angivelse Beskæftigede i alt Heraf på arbejdsmarkedsorlov Arbejdsløse Arbejdsstyrke i alt Heraf uddannelsessøgende børn Uden for arbejdsstyrken i alt Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Pensionister Andre uden for arbejdsstyrke Kilde: Danmarks Statistik, Arbejdsmarked, 2001:22, 1. Maj 2001 Dette feasibility studie afprøver og forsøger at validerer projekt ideen overfor lignende initiativer, på Internettet, i Amterne, A-kasserne og hos AF. 11

12 3 a 2 Centrale begreber i rapporten for rekrutteringsprojektet 100 mand til 100 virksomheder. I rapporten definerer vi Højere uddannelse som; - et uddannelsesniveau der forudsætter en studenter-eksamen som adgangskriterium og som er erhvervet på en højere uddannelses-institution i form af en universitetsgrad eller lignende. I rapporten definerer vi Kompetence som; - en erhvervet evne til at udføre en given opgave. Kompetence begrebet har de seneste år været under opblødning, således at man nu også kan tale om hårde og bløde kompetencer. F.eks. er en hård kompetence en evne som retter sig mod afgrænsede handlinger, hvorimod en blød kompetence er en evne til at overskue og kombinere, forskellige handlinger og deres indbyrdes betydning. I rapporten definerer vi Nydansker som; - en person der har familiemæssig tilknytning udenfor Danmark og EU, enten gennem forældre eller bedsteforældre. (1. eller anden 2. generations indvandrere). I rapporten definerer vi Etnisk mindretal / Etnisk minoritet som; - en befolkningsgruppe hvis traditioner, vaner, religion og sprog adskiller sig fra andre befolkningsgrupper indenfor samme samfund. Etnisk, refererer til etnicitet, det kulturelt særegne ved et menneskes normer etc. I rapporten definerer vi Integration som; - en proces, hvor nydanskere møder det danske samfund, og samtidigt påvirker dette gennem en dialog med det omgivne samfund. F. eks. er god eller dårlig integration er afhængigt af hvordan, og under hvilke forhold, dette møde foregår samt, af de muligheder der findes for at påvirke samfundet i øvrigt. 12

13 3 b 1 Veluddannede nydanskere: uddannelse og faglige kompetencer Det er i de seneste år blevet tydeligere, at Danmark har fået et betydeligt uddannelsesmæssigt efterslæb. Dette har konsekvenser for hvorvidt Danmark i fremtiden vil være i stand til at fastholde og tiltrække nye videntunge arbejdspladser. Derfor bliver det afgørende at hæve uddannelsesniveauet blandt unge nydanskere væsentligt, samt øge rekrutteringen af arbejdskraft udefra. Det vil være et stort ansvar, som både staten og virksomhederne skal påtage sig.. Ansættelse af højtuddannede nydanskere kan også være et led i en virksomheds generelle personalepolitik, ligesom prioriteringen af interkulturelle kompetencer m.v. I nogle virksomheder betragtes det som nødvendigt at have nydanske medarbejdere. Det gælder for eksempel virksomheder, der opererer på det internationale marked, som derfor er afhængige af medarbejdere med interkulturelle kompetencer. (Se kapitel 3 b 2. for en nærmere definition af interkulturelle kompetencer.) Nydanskeres faglige kompetenceniveau i sammenligning med andre danskere Generelt kan man i en sammenligning mellem danskeres og nydanskeres færdigheder og kundskaber sige, at 66 % af de danske mænd og 61 % af de danske kvinder i alderen år har fuldført en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse. Blandt nydanskere med var de tilsvarende tal henholdsvis 40 % og 45 %. Heraf havde blot 12 % af mændene og 9 % af kvinderne fuldført en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse. (Højere eller universitets uddannelse) Der er dog store udsving indenfor de enkelte grupper af nydanskere. Af de seneste analyser, fra Danmarks Statistik fremgår det, at hver tredje nydansker faktisk har en faglig eller videregående uddannelse. Andelen varierer fra 67 %. blandt Polakker til 15 %. blandt Somaliere. Integrationsministeriets Årbog om udlændinge 2002: Status og Udvikling viser, at nydanskere ikke fuldt ud kan udnytte deres medbragte uddannelse til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er således kun 50 %. af de nydanskere fra tredjelande, der har taget en mellemlang eller lang videregående uddannelse i udlandet, som er i arbejde. Blandt danskere og nydanskere med en dansk uddannelse på samme niveau, er det tilsvarende tal omkring 80 % der er i arbejde. 13

14 Den medbragte uddannelse og den dansk erhvervede uddannelse Af tabellen nedenfor fremgår det, at der er forskel på mænd og kvinders uddannelsesbaggrund, idet de mandlige nydanskere generelt har opnået et højere uddannelsesniveau i oprindelseslandet end kvinderne. Blandt de mandlige nydanskere har 19 % af mændene en videregående uddannelse fra hjemlandet, mens det samme tal for kvinder er 15 %. Samlet set udgør højere uddannede og akademikere kun 17 % af nydanskerne. Højeste medbragte uddannelse1 for årige nydanskere fra tredjelande pr. 1. januar 2002 Mænd Kvinder I alt Ingen uddannelse/uoplyst 18% 20% 19% Grundskole 2 27% 33% 30% Gymnasial uddannelse 12% 12% 12% Erhvervsfaglig uddannelse 24% 19% 22% Videregående uddannelse 19% 15% 17% I alt 100% 100% 100% Antal Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd24d. 1 Oplysningerne om medbragt uddannelse inkluderer ikke personer, der har taget en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse. Det totale antal personer udgør således ikke hele populationen af årige nydanskere fra tredjelande. 2 Det skal bemærkes, at grundskole i denne sammenhæng dækker over 1-10 års skolegang. En dansk højere eller akademisk uddannelse Forskellen mellem voksne nydanskere og deres børn og unges uddannelsesniveau skal bl.a. ses i sammenhæng med, at man enten er født i Danmark og dermed er vokset op i det danske uddannelsessystem, eller at man ikke har levet hele livet i Danmark og derfor ikke har haft mulighed for at følge et almindeligt dansk skoleforløb. Det skal bemærkes, at skønt de voksne kvindelige nydanskere generelt har et lavere dansk uddannelsesniveau end de voksne mandlige nydanskere, er gruppen af unge nydanske kvinder, der er vokset op i Danmark generelt bedre uddannet end gruppen af unge mandlige nydanskere der er vokset op i Danmark. 14

15 Højeste fuldførte danske uddannelse for årige nydanskere og efterkommere fra tredjelande samt danskere pr. 1. januar 2002 Indvandrede nydanskere Efterkommere af nydanskere Danskere Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Ingen uddannelse/uoplyst 1 79% 84% 6% 6% 2% 2% Grundskole 8% 5% 37% 30% 26% 30% Gymnasial uddannelse 1% 1% 17% 18% 6% 6% Erhvervsfaglig uddannelse 6% 5% 21% 24% 43% 35% Videregående uddannelse 6% 5% 19% 20% 23% 27% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antal Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd24d, samt Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, Hfu2. 1 Personer i denne kategori kan have en medbragt (udenlandsk) uddannelse. Indenfor hvilke fagområder befinder de højtuddannede nydanskere sig? I skoleåret 2001/2002 var 12 %. af de årige nydanskere indskrevet på en videregående uddannelse. Til sammenligning var 33 % af danskerne i færd med at tage en videregående uddannelse. Både blandt unge nydanskere og danskere var en større del af kvinder end mænd, i gang med at tage en lang videregående uddannelse. Forskellen mellem kønnene gør sig imidlertid særligt gældende blandt nydanskerne. Således er 16 % af kvinderne i gang med en lang videregående uddannelse, mens den tilsvarende andel blandt mændene er 11 %. Hvor studerer de fleste nydanskere? Her topper de tekniske og pædagogiske uddannelser, efterfulgt af sundhedsuddannelserne. Størstedelen af de unge nydanskere vælger tekniske uddannelser. Af samme grund er der i mindre udstrækning nydanskere inden for de samfundsvidenskabelige og humanistiske studier på universiteterne. Fordelingen af unge nydanske mænd og kvinders valg af studium viser samme tendens. På de mellemlange videregående uddannelser findes 41 % af mændene på ingeniørstudiet mod kun 5 % af kvinderne. På pædagog- og sundhedsuddannelserne findes 69 % af kvinderne mod 35 % af mændene. På de lange videregående uddannelser findes 37 % af mændene på naturvidenskab 15

16 eller teknik mod 19 % af kvinderne, 14 % af mændene er på humaniora mod 30 % af kvinderne, mens mænd og kvinder i nogenlunde samme udstrækning vælger uddannelser under samfundsvidenskab og sundhed Det multietniske Danmark: (POLITIKEN 12. december 2003.) Fra 1985 til 2002 steg andelen af udenlandske statsborgere i Danmark fra 2,1 til 5 procent. Ca. tre fjerdedele kommer fra lande uden for EU og Norden, fortrinsvist Mellemøsten, Asien og Afrika. Billedet er nogenlunde ens i hele EU. I Danmark udgør indvandrere og deres børn ca. 8 %. af befolkningen. Trods en mere restriktiv indvandrerpolitik, vil den andel stige med to procentpoint de næste ti år, forudser Instituttet for Fremtidsforskning. 16

17 3 b 2 Arbejdsgivernes og arbejdsmarkedets behov. Dette kapitel er baseret på et udsendt spørgeskema og kvalitative interviews, samt på noter fra Erhvervs- og Boligstyrelsens konference om rekruttering af højtuddannede fra udlandet, afholdt i København den 27. november Globalisering Det danske erhvervsliv er i stigende grad blevet opmærksomt på, at Globaliseringen stiller nye krav til dets overlevelse. I denne sammenhæng blev det anslået på ovennævnte konference i Erhvervs- og Boligstyrelsen, at der mangler mellem 800 og 1300 højtuddannede i de danske virksomheder. Hvorfor dette er interessant, kan ses af tallene for hvor stor en del af den samlede danske produktion der går til eksport; det er anslået til at udgøre næsten 80 % af den samlede produktion. Til dette knytter der sig krav og behov for udvikling og udveksling af viden i bred forstand. Det er i denne Globale økonomi, at det danske erhvervsliv har brug for nydanskere med højere eller akademisk uddannelse. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og nydanskerne Ud fra dette mener DA, at jobmulighederne for de nydanske højtuddannede og akademikere, vil findes de samme steder som for akademikere i almindelighed. I hvert fald for de akademikere, der har sprogforudsætninger i dansk. Ingen kompetence at være Nydansker I spørgsmålet om nydanske jobsøgere har de rette kompetencer, vurderer DA ikke at nydanske akademikere har særlige kompetencer i. f. t. andre akademikere. DA ser mere på den enkeltes personlige og uddannelsesmæssige kompetencer som virksomheden kan anvende - end de etnisk afhængige kompetencer, som for eksempel sprog, kulturforståelse etc. Derfor skelnes der almindeligvis ikke mellem nydanske kompetencer og andre kompetencer. Nydanskere med en 17

18 dansk akademisk uddannelse har efter DA s opfattelse samme stærke tilknytning til arbejdsmarkedet som danske akademikere. Og de har de samme jobfunktioner som danskere. Derudover viser DA's analyser på udlændingeområdet, som findes på DA's hjemmeside ( at nydanskere med en dansk uddannelse, heller ikke udvandrer i stor stil. Aktivering af nydanskere Med hensyn til den kommunale aktivering af nydanskere, er DA ikke tilfreds med at der er så stor forskel fra kommune til kommune. For eksempel nævnes det, at 42 % af dem, der ankom i 1999, er i job i Roskilde ved udgangen af 2001, mens kun 16 % i job i Fredericia og Aalborg. (Her skelnes der ikke mellem uddannelsesniveauet blandt nydanskere i aktivering.) Hvis integrationspolitikken i fremtiden skal være en succes, er det afgørende at kommunernes indsats bliver mere arbejdsmarkedsrettet, og der bliver større fokus på selvforsørgelse frem for forsørgelse. I den forbindelse er det afgørende, at indsatsen i højere grad sker i samspil med arbejdspladserne. Kulturel eller Interkulturel kompetence? Til slut vil vi kort vende tilbage til kompetence spørgsmålet. Vi har erfaret at Kulturel kompetence er blevet et plus-ord blandt erhvervsledere. Det sammenfatter forskelligartede dimensioner, såsom kulturel udfoldelse, kulturel viden, æstetik, kreativitet, interkulturel forståelse og medier. På Erhvervs- og Boligstyrelsens konference i november måned 2003, var en af pointerne, at dansk erhvervsliv bør sætte mere fokus på begrebet interkulturel kompetence, og ikke på blot kulturel kompetence, som imidlertid i høj grad er forudsætning for førstnævnte. Interkulturel kompetence forstås grundlæggende som: En overordnet bevidsthed om, hvordan og hvornår man skal være opmærksom på, at kultur spiller ind på menneskers handlen. I forhold til arbejdslivet drejer det sig om at have en faglig indsigt der også dækker kultur, etnicitet, globalisering, etnisk ligestilling og sammenhænge mellem sprog, identitet og magt. 18

19 Interkulturel kompetence kan beskrives gennem fire dimensioner: 1) At respektere andre menneskers erfaringer som ligeværdige, selv om de strider med ens eget syn på virkeligheden. 2) At se kultur som et fagområde, der rummer viden om globalisering, kulturbegreber, sprog, identitet, medier og magt. 3) At arbejde med anti-diskrimination og etnisk ligestilling som grundlæggende værdi på arbejdspladsen. 4) At have kendskab til og erfaring med interkulturel kommunikation. (Den første dimension ses som grundlæggende og indgår i de øvrige dimensioner.) Interkulturel kompetence er altså ikke nødvendigvis en kompetence som specielt nydanskere har men en kompetence som udvikles gennem studier og i praksis, og kan læres af alle. Ofte forveksles de to begreber: kulturel kompetence og interkulturel kompetence, men forskellen er, at kulturel kompetence er at kende én kulturs omgangsformer og de dertil knyttede uskrevne regler. Mens interkulturel kompetence er, at kunne analysere bagvedliggende kulturelt bestemte bevæggrunde for en bestemt adfærd, eller opfattelse i flere forskellige kulturer. 19

20 3 b 3 Erhvervslivets egen personalepolitik. Personalepolitik er et vigtigt instrument til sikringen af en mangfoldig personalesammensætning, især hvis den også indeholder intentioner og praktiske handlingsforslag for virksomheden. Målsætninger En personalepolitik er derfor ofte formuleret som et sæt af målsætninger; - om at ville fremme de etniske minoriteters lige mulighed for ansættelse, - om at sikre medarbejdernes uddannelse, - om at styrke tilhørsforholdet gennem forfremmelser. Disse er med til at gøre arbejdspladsen mere åben overfor samfundets mange grupper af jobsøgende. Ligeledes kan det være et konkret mål, at personalesammensætningen afspejler det omgivende samfunds etniske befolkningssammensætning. I nogle tilfælde er det tillige et vigtigt konkurrence parameter. Personalepolitikken har også betydning for hvorledes erhvervslivets virksomheder fremtræder i annoncering af ledige jobs, hvor der evt. kan være direkte opfordringer til både personer med dansk og anden etnisk baggrund om at søge. Endeligt er det også af betydning at erhvervslivets virksomheder gennemtænker hvordan den enkelte arbejdsplads kan drage fordel af forskellige sproglige og kulturelle kompetencer og hvad arbejdspladsen kan gøre for at fremme et godt arbejdsmiljø for alle. Etnisk ligestilling handler derfor ikke kun om at give alle en fair chance, men også om at sikre en gunstig social og økonomisk udvikling for alle, gennem en mangfoldig personalepolitik 20

21 Virksomhedernes mangfoldigheds aktør Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet peger på, at integration og forholdende omkring medarbejdere med andre religioner og kulturbaggrunde end de traditionelt danske, i stigende grad er kommet i fokus i virksomhedernes personalepolitikker. Den danske lovgivning mod diskrimination, stiller desuden virksomheder der har forholdt sig til ligebehandling og mangfoldighed i deres personalepolitiske grundlag bedre, end de virksomheder der ikke har gjort en indsats. Før vi ser nærmere på personalepolitikkens betydning, vil vi her summere de væsentligste indikatorer for nydansk akademisk arbejdskraft integration i virksomhederne. a. Rekruttering og fastholdelse. b. Kompetenceudvikling og omstilling; Hårde og bløde kompetencers er af lige stor betydning. c. Socialt ansvar; Omsorg og trivsel, og personalesociale aktiviteter d. Arbejdsmiljø; Alkohol og rusmidler, samt rygepolitik. e. Lønpolitik; herunder afskedigelse og Seniorpolitik Det er langt fra alle virksomheder der har en personalepolitik hvor der indgår spørgsmål og emner der vedrører nydanskernes problemstillinger. Men når det er sagt, kan vi også finde gode eksempler på personalepolitik som tager højde for den ændrede demografiske sammensætning af arbejdskraften herunder den højt uddannede og akademiske arbejdskraft. Mange af disse gode kræfter er samlet i Foreningen af nydanskere på arbejdsmarkedet. Mangfoldighed De fem førnævnte punkter har alle en mangfoldigheds dimension som det er værd at forholde sig til, hvis arbejdspladsen skal kunne drage nytte af den højt uddannet og akademisk arbejdskraft blandt de etniske mindretal. 21

22 a) Rekruttering og fastholdelse. - Her gælder det for virksomheden om at definerer kulturelle eller mellemmenneskelige omgangsformer med respekt for forskelligheden. Således at der bliver plads til alle. b) Kompetenceudvikling og omstilling. - Lige muligheder for opkvalificering og idé udvikling for virksomhedens kerneområde. c) Socialt ansvar. - Interesse for det hele menneske den ansattes samlede livssituation, hvilket i sidste ende er med til at sikre en fastholdelse af kompetencer i virksomheden. d) Arbejdsmiljø. - Her er det særligt Ryge- og Alkohol-politikken som kan afgøre om arbejdsmiljøet er rummeligt nok til alle på arbejdspladsen. e) Lønpolitik, afskedigelse og Seniorpolitik. - Udover de i overenskomsten fastsatte rammer for aflønning, betyder ordnede fratrædelsesforhold og en Seniorpolitik meget for den nydanske arbejdskraft. Alene ud fra det forhold at en stor del af nydanskerne har familie udenfor landets grænser som man fortsat gerne vil kunne hjælpe. Derfor er en god pensionsordning og mulighed for løsere tilknytning til arbejdspladsen, en vigtig del af Seniorpolitikken for nydanskere. 22

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

+ 131 + 52 + 116. Efterkommere 16-64 år Integrationsministeriet: (2010). 2010 2020 Vækst i antal. Vækst i % 34.448 79.656 + 45.208

+ 131 + 52 + 116. Efterkommere 16-64 år Integrationsministeriet: (2010). 2010 2020 Vækst i antal. Vækst i % 34.448 79.656 + 45.208 Efterkommere 16-64 år Integrationsministeriet: (2010). 2010 2020 Vækst i antal Vækst i % Ikke-vestlig baggrund 34.448 79.656 + 45.208 + 131 Vestlig baggrund 7.981 12.159 + 4.178 + 52 I alt 42.429 91.815

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser. Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi

Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser. Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi Oplæggets indhold Udviklingen i indvandring og bosætning i boliger og

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund.

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund. 3. DATA OG METODE I dette afsnit beskrives, hvordan populationen er afgrænset og hvilket datagrundlag, der ligger til grund for de følgende analyser. Herudover præsenteres den statistiske metode, som er

Læs mere

Er der fuld beskæftigelse?

Er der fuld beskæftigelse? En artikel fra KRITISK DEBAT Er der fuld beskæftigelse? Skrevet af: Poul Hansen Offentliggjort: 01. april 2007 Det korte svar herpå er: Nej. Men herefter rejser alle spørgsmålene sig: Hvordan kan det være,

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed AE har undersøgt, hvilke lange videregående uddannelser unge vælger efter gymnasiet. Blandt 30-34-årige med indvandrer- eller

Læs mere

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse . - En spørgeskemaundersøgelse Marts 2003 Forord Vi hører ofte udtalelser om, at de ældre medarbejdere bør blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Ikke mindst set i lyset af de faldende årgange.

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne NOTAT Dato: 25. marts 2008 Kontor: Økonomi- og Analyse J.nr.: 2008/1176-31 Sagsbeh.: KPN Fil-navn: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil halvere merledigheden for københavnere med ikke-vestlig baggrund og hjælpe flere i gang

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag B Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Målgruppebeskrivelse for udbud af aktive tilbud til primært jobparate ledige med en lang videregående uddannelse (akademikere) 1

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.:

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: Notat Jobmesse Fyn 2016 Evaluering Oktober 2016 Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: 6474 7061 Evaluering af Jobmesse Fyn 2016 Ca. 5.500 personer og 115 virksomheder og uddannelsesinstitutioner deltog

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse

I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl & Tallat Shakoor Kapitel 1 Dansk på nye måder Kapitel 2 Indvandrere, flygtninge og efterkommere i Danmark

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 1. Indledning Integrationsministeriet gennemførte i 2003 en analyse af integrationen af kvoteflygtninge, som ankom til Danmark i perioden 1997-2001. Analysen

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere